HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio"

Transkriptio

1 HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU Lukio

2 SYKKILÄISYYS ON SINUSTAKO Tule mukaan! ERI TIETEENALOJEN, MEDIAN, TALOUSELÄMÄN, POLITIIKAN JA TAITEEN HUIPPUOSAAJISTA SUURI OSA ON SYKKILÄISIÄ. H elsingin Suomalainen Yhteiskoulu, SYK, on Etelä-Haagassa sijaitseva perinteikäs, kielipainotteinen koulu, jossa työskentelevät peruskoulun luokkalaiset, lukiolaiset ja IB-opiskelijat. SYK:ssa on yhteensä noin 1100 oppilasta ja opiskelijaa, heistä lukiolaisia noin 500. On monen tekijän summa, että SYK on Suomen oloissa ainutlaatuinen kouluyhteisö. Lukion vahvuus näkyy ulkopuolisille erinomaisina ylioppilaskirjoitusten tuloksina ja eri alojen innostuneina opiskelijoina, jotka muistavat lämpimästi kouluaikaansa. Koulun tavoitteellinen kehittämistyö kantaa hedelmää suomalaiseen yhteiskuntaan laajalla rintamalla. Eri tieteenalojen, median, talouselämän, politiikan ja taiteen huippuosaajista suuri osa on sykkiläisiä. Jos haluat lukioon, jossa saat olla oma itsesi ja opiskella monipuolisesti eri oppiaineita, SYK on sinun koulusi.

3 KANNUSTAVA ILMAPIIRI LUO SYK:n hengen SYK:SSA ON VAHVA yhteisöllisyyden henki. Oppilaat ovat 9 19-vuotiaita, joten lukiolaiset ovat päivittäin vuorovaikutuksessa perusopetuksen oppilaiden kanssa. Lukiolaiset tottuvat auttamaan pienempiä oppilaita ja toimimaan kannustavina malleina lapsille ja murrosikää lähestyville nuorille. OPETTAJAT OTTAVAT huomioon sen, että joskus nuorten harrastukset vievät paljon aikaa ja erilaiset elämäntilanteet voivat vaatia poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä. Koulussa käyvät vieraat kiinnittävät usein huomiota siihen, että opiskelijoiden ja opettajien välit ovat lämpimät ja mutkattomat. Myös erityislahjakkuus otetaan huomioon. Taitavia kirjoittajia kannustetaan osallistumaan äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoituskilpailuihin, ja talousalan osaajat ja luonnontieteiden harrastajat pääsevät näyttämään taitojaan alan tapahtumissa ja kilpailuissa. Matemaattisesti lahjakkaat opiskelijat suorittavat jo lukioaikanaan kursseja Helsingin yliopistossa. Vuosittain kymmenet ranskan lukijat tekevät Delf-kokeen ja saksan lukijat Sprachdiplomkokeen. Kouluterveyskyselyissä sykkiläiset ovat saaneet huomattavan hyviä tuloksia: opiskelijat viihtyvät koulussaan ja verrattuna valtakunnallisiin keskiarvoihin voivat erinomaisesti niin henkisesti kuin fyysisesti. SYK on mukana Turun yliopiston hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia. JOS OPISKELIJA TARVITSEE lisää harjoittelua, häntä autetaan saamaan tukea. Esimerkiksi matematiikassa järjestetään läksyparkkeja oppituntien ulkopuolella niille, jotka haluavat lisää ohjausta laskuharjoituksiin. VIIHTYMISESTÄ HYVÄ OSOITUS on aktiivinen kerhotoiminta. Lukiolaisia on mukana koulun kuorossa, kuvataiteen kerhossa ja luontokerhossa sekä toimittamassa koulun lehteä. Opiskelijoiden omasta aloitteesta on syntynyt mm. filosofian kerho. Poikkeuksellisen laaja kirjasto tarjoaa paitsi ryhmätyö- ja itsenäisen opiskelun tiloja myös innostavan ympäristön esimerkiksi puhe- ja väittelykilpailuille. Lukiolaiset lainaavat kirjastosta ahkerasti niin tietokirjoja kuin kaunokirjallisuutta. Tutkielmakurssilla opiskelijat voivat perehtyä omaan kiinnostuksen kohteeseensa. Myös tieteellisen kirjoittamisen periaatteet tulevat kurssilla tutuiksi. Opiskelijoiden ajankäyttöä helpottaa koulun oma autokoulu, jossa ajotunnit voi varata työjärjestykseen sopivaan kohtaan. Samoin uimahalli ja kuntosali ovat opiskelijoiden käytössä myös oppituntien ulkopuolella.

4 KANSAINVÄLISYYS ON KOULUN VAPAAEHTOISTYÖN kurssilla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kielitaitoaan vieraskielisten vanhusten kanssa. Keskustelukielenä voi olla saksa, ruotsi tai venäjä. Kurssiin kuuluvaa maahanmuuttajatyötä he tekevät yleensä englanniksi. ELÄVÄÄ vuorovaikutusta TOISIN KUIN suurimmassa osassa Suomen lukioita SYK:ssa voi lukea monipuolisesti lyhyitä vieraita kieliä, kuten espanjaa, italiaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. Nämä lyhyiden kielten kurssit myös toteutuvat omassa koulussa. HISTORIAN OPISKELIJAT tekevät opintomatkoja Karjalankannakselle, Pietariin ja Roomaan usein yhdessä venäjän ja italian opiskelijoiden kanssa. IB-linjan historian retket suuntautuvat Berliiniin tai Pietariin. SYK:SSA OPISKELLAAN pitkinä kielinä saksaa, ranskaa, venäjää ja englantia. Saksan lukijat tekevät lukioaikanaan opintomatkan Kölniin. Ranskan opiskelijat harjoittelevat kielitaitoaan Lyonissa. Venäjän lukijat opiskelevat kaksi viikkoa yliopistossa Moskovassa. Osasta näistä kaupungeista sykkiläiset saavat myös vieraita ja pääsevät esittelemään heille omaa kulttuuriaan. SYK:N LUKIO ON kielipainotteinen. Kieltenopetuksessa painotetaan kommunikaatiovalmiuksia ja itseilmaisua. Kielilinjan opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu yleensä 27 kielikurssia, joihin lasketaan myös esimerkiksi vieraalla kielellä opiskellut muiden aineiden kurssit, ulkomaiset opintomatkat sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot. Erityistehtävän vuoksi opiskelija on oikeutettu vähentämään kahdeksan kurssia pakollisen kurssin määrästä. Fysiikan opiskelijoille tarjoutuu kansainvälisiä kontakteja tiedeleirikouluissa: CERN-leirikoulussa Genevessä opiskelijat pääsevät tutustumaan hiukkasfysiikan tutkimukseen, ja myös Avaruussää- ja Ilmastonmuutoskurssit huipentuvat ulkomaiseen leirikouluun. SYK PANOSTAA ERITYISESTI VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OSAAMISEEN. SYVÄLLINEN ENGLANNIN taito ja yhteiskunnallinen osaaminen pääsevät oikeuksiinsa kansainvälisissä konferensseissa. SYK on yksi Suomen viidestä koulusta, joka on mukana Euroopan parlamentin toimintaa simuloivassa MEP-ohjelmassa. SYK on Suomen ainoa koulu, joka on hyväksytty mukaan vuosittain New Yorkissa YK:n päämajassa pidettävään Unis-konferenssiin. Kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtavan IB-linjan (International Baccalaureate) ansiosta koulussa on vieraskielisiä opiskelijoita ja opettajia, jotka tuovat arvokkaan lisän koulun toimintaan paitsi syntyperäisinä kielen puhujina myös erilaisten kulttuurien edustajina. SYK:n IB-linjan uusi erityispiirre on Global politics -oppiaine, jota ei muissa Suomen IB-kouluissa voi opiskella. Myös kielilinjan opiskelijat voivat suorittaa IB-lukion englanninkielisiä taloustieteen (Economics), psykologian ja historian kursseja. Englanniksi järjestetyt matematiikan kurssit ovat suosittuja.

5 SYK ON KIINNI ELÄMÄN arjessa OPETTAJAT JAKAVAT OSAAMISTAAN ja onnistuneiden hankkeiden tuloksia muille kouluille ja päätöksentekijöille. Siksi SYK panostaa paljon tiedottamiseen. Koulun toimintaa seurataankin sosiaalisessa mediassa erittäin aktiivisesti. SYK tekee myös tiedelukioyhteistyötä. Lukiolaisilla on mahdollisuus suorittaa kursseja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, Helsingin seudun kesäyliopistossa sekä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella. YHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN ja yritysmaailman kanssa on aktiivista. SYK:n opettajat jakavat tietojaan ja taitojaan monissa oppiaineissa ohjatessaan opetusharjoittelijoita. Usein SYK pääsee pilottikouluksi erilaisiin hankkeisiin, esimerkiksi Aalto-yliopiston web design ja digitaalinen maailma -kurssi toteutettiin ensin SYK:ssa, samoin koulussa aloitetaan lukiolaisten ja kolmasluokkalaisten yhteinen teknologiakerho. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat osallistuneet Suomen Akatemian järjestämään oppimista ja teknologian käyttöä tutkivaan Mind the Gap -tutkimukseen. SYK on usein myös referenssikoulu, kun yritykset haluavat kehittää laitteitaan ja saada opiskelijoilta asiantuntevaa palautetta esimerkiksi laskinten käytöstä. Kymmenet lukiolaiset suorittavat vuosittain Pidä huolta -kurssin, jossa he tekevät vapaaehtoistyötä iltaisin ja viikonloppuisin vanhusten ja maahanmuuttajien hyväksi. Näin nuoret saavat kouluaikanaan elämään sellaista näkemystä, jota koulun opetusohjelma ei voisi muuten tarjota. Koulussa käy paljon vieraita. Studia generalia -luennoilla lukiolaiset kuulevat huippuasiantuntijoiden näkemyksiä niin Suomen historian tapahtumista kuin työstä kansainvälisillä kriisikentillä. Eri alojen osaajia vierailee usein oppitunneilla, ja toisaalta kurssien ohjelmaan kuuluu runsaasti käyntejä mm. yrityksissä, etujärjestöissä, yliopiston laitoksilla, oikeussalissa, taidenäyttelyissä, konserteissa, teatterissa sekä eri maiden suurlähetystöissä ja kulttuurikeskuksissa. Koulurakennuksen katolla on 200 m2 laaja aurinkosähköjärjestelmä. Sen tuotantonäyttö havainnollistaa päästöttömän ja uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuuksia. Järjestelmän tallentama tuotantodata antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden mm. auringon säteilyvoimakkuuden tutkimiseen erilaisissa olosuhteissa.

6 SYK ON kulttuurikoulu Ainutlaatuinen, jokavuotinen traditio on lukiolaisten sekä 4.- ja 8.-luokkalaisten yhdessä tekemä joulunäytelmä. Myös abiturienteilla ja 3.-luokkalaisilla on yhteisiä näytelmäproduktioita. OMAN ÄIDINKIELEN vahva osaaminen ja omakielisen kulttuurin tuntemus on SYK:ssa kaiken oppimisen perusta. Tälle pohjalle rakentuu myös kansainvälisyys. Siksi äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla luetaan kaunokirjallisuutta tuntuvasti enemmän kuin keskimäärin lukioissa. Myös pitkien kielten opiskeluun kuuluu vieraskieliseen kirjallisuuteen tutustumista. Suullisiin ja kirjallisiin kommunikaatiotaitoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Opettajat tekevät paljon yhteistyötä yli koulurajojen, mm. muiden yksityiskoulujen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuvataiteen opettajien Kuvista!-projekti. KOULUSSA ON RUNSAASTI TAPAHTUMIA JA JUHLIA, JOIHIN MYÖS ALUMNIT JA VANHEMMAT OVAT TERVETULLEITA. SYK:SSA ON PALJON tapahtumia, joissa opiskelijat pääsevät näyttämään taiteellista osaamistaan. Teatteri-ilmaisulla on koulun lähes 130-vuotisessa historiassa vankat juuret; se ei ole vain oppiaine vaan näkyvä osa niin koulun arkea kuin juhlakulttuuria. SYK oli Suomen ensimmäisten koulujen joukossa, kun valtakunnallisten kuvataiteen lukiodiplomien tekeminen aloitettiin. Nykyään SYK:ssa voi suorittaa liikunnan, musiikin, teatteri-ilmaisun, kotitalouden ja median lukiodiplomit.

7 KUINKA HAET Kielilinjoille 555, 556, 560 ja 561 päättötodistuksessa tulee olla kyseisestä A1-kielestä arvosana tai kyseisestä A2-kielestä arvosana tai suoritusmerkintä. Opiskelijaksi otetaan linjoittain hakijan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukion lyhyiden vieraiden kielten linjalle 562 haetaan pelkästään lukuaineiden keskiarvon perusteella eikä hakijalta edellytetä arvosanaa tai suoritusmerkintää tietystä A1- tai A2-kielestä. Opetus on suomenkielistä. Opiskelijamäärät määritellään kaikille linjoille lukuvuosittain. Tarkat hakuohjeet löytyvät koulun kotisivuilta kohdasta Lukio/Opiskelijaksi. Yhteishakulomake täytetään yhteishakujärjestelmän aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. SYK:N LUKIOON VOI HAKEA SEURAAVILLE LINJOILLE: 555 A-ranskan kielen linja 556 A-saksan kielen linja 560 A-venäjän kielen linja 561 A-englannin kielen linja 562 lyhyiden vieraiden kielten linja LÄMPIMÄSTI TERVETULOA SYKKILÄISEKSI! Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Isonnevantie 8, HELSINKI facebook.com/helsinginsuomalainenyhteiskoulu Kanslia (09)

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt?

Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? Mitkä ovat Suomen PISA-menestyksen taustalla olevat syyt? George Malaty Professori Joensuun yliopisto george.malaty@joensuu.fi Suomen PISA-menetys on yllättänyt matemaatikot ja matematiikan opetuksen asiantuntijat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ

VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ 1 Johdanto Pohjoismaiset ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista hoitavat NARIC-yksiköt (National Academic Recognition Information Centres) kokosivat helmikuussa

Lisätiedot