HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 8/15.10.2014"

Transkriptio

1 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 15. päivänä lokakuuta 2014 klo (HUOM! AIKA) 81 Kokouksen avaus 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 83 Pöytäkirjantarkastajien valinta 84 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 85 Ilmoitusasiat 86 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen 88 Vuosilomat talvikaudella Henkilöstön kehittämissuunnitelman 2015 hyväksyminen 90 Konsultointisopimus kirkkoherrayhteistyöhön liittyen ja muutostilanteen kustannusten jakaminen 91 Matka ystävyysseurakuntaan Hallisteen Nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma syksy Muut asiat 94 Kokouksen päättäminen

2 PÖYTÄKIRJA 8/2014 Aika Keskiviikko klo Paikka Hartolan seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 2 Läsnä Muut Poissa Jeremias Sankari, kirkkoherra, puheenjohtaja Mirja Boren, kirkkoneuvoston jäsen Kalevi Hanhinen, kirkkoneuvoston jäsen Vuokko Heikkilä, kirkkoneuvoston jäsen Juha Laattala, kirkkoneuvoston jäsen Marja Poukama, kirkkoneuvoston jäsen Matti Tanskanen, kirkkoneuvoston jäsen Anneli Tervo, kirkkoneuvoston jäsen Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jarkko Seppälä, talouspäällikkö Markku Siihola, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Rauni Salmela, kirkkoneuvoston jäsen Maritta Virtanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jeremias Sankari puheenjohtaja Jarkko Seppälä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Mirja Boren pöytäkirjan tarkastaja Kalevi Hanhinen pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä

3 KOKOUKSEN AVAUS Kn 81 Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn 82 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja 7 mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu on lähetetty Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kirkkoherran päätösesitys: Todetaan läsnäolijat. Kirkkoherra toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 8 kirkkoneuvoston jäsentä. Poissa olivat Markku Siihola ja Rauni Salmela. Kirkkoherra totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kn 83 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee olla KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

4 Kirkkoherran päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta. Vuorossa ovat Kalevi Hanhinen ja Mirja Boren. Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Hanhisen ja Mirja Borenin. Pöytäkirjantarkastustilaisuus pidetään seurakuntakuntatalolla klo KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 84 Hyväksytään esittelylista kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi.

5 ILMOITUSASIAT / SAAPUNEET KIRJEET Kn Kirkkoherran päätösluettelo A8/ vuosiloman myöntäminen A9/ ylityön määrääminen A10/ väliaikaisen toimistosihteerin ottaminen B5/ palkallisen työloman myöntäminen C3/ vuosiloman myöntäminen ja vapaa-aikasuunnitelman hyväksyminen 2. Talouspäällikön päätösluettelo Palkallisten vapaapäivien myöntäminen Vuosiloman myöntäminen Siivoojan palkkaaminen 3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 17/ Arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö 18/ Vieraanvaraisuus edut ja lahjat seurakunnissa 19/ Koulujen uskonnollisista tilaisuuksista 20/ Vuoden 2015 talousarvion valmistelun perusteita 21/ Vuoden 2015 kirkkokolehdit 4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A13/ Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia alkaen 2. KyrkTAK on ilmestynyt 3. Vuosilomamuistio Liisi Tandefelt / Maanvaihto 6. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Hartolan seurakunnan kirkkoherran viran lakkauttamisesta sekä Hartolan ja Sysmän seurakuntien yhteisen kirkkoherran viran perustamisesta Kirkkoherran päätösesitys: Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille yllämainitut asiat. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yllämainitut asiat.

6 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kn 86 valmistelija talouspäällikkö Jarkko Seppälä, puh Seurakunnan talousarvion valmistelu on käynnissä. Kirkon palvelukeskukseen siirtymisen johdosta talousarvion on oltava hyväksyttynä normaalia aiemmin, jo marraskuun alkuun mennessä. Tehtäväalat ovat valmistelleet omat talousarvionsa, joiden pohjalta on työstetty koko seurakunnan talouden kattava talousarvio vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelma vuosille Talousarvion pohjaksi on arvioitu maltillinen verotulojen aleneminen. Henkilöstöorganisaatiossa tapahtuvat muutokset on budjetoitu siten, että kirkkoherran palkkakulut on jaettu Sysmän seurakunnan kanssa 11 kuukaudelta ja talouspäällikön palkkakulut seitsemältä kuukaudelta. Toimintaan ei ole tehty leikkauksia, mutta kustannustason nousu leikkaa toiminnasta hieman. Tarjottujen palveluiden ja toimintojen laajuus on tarkoitus säilyttää pääosin nykytasolla. Talouspäällikön päätösesitys: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille hyväksymistä. Tj Taloudellisen jaoston päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille hyväksymistä. Lisäksi taloudellinen jaosto päätti ohjeistaa kirkkoneuvostoa kiinnittämään huomiota talouden tasapainottamisen suunnitteluun sekä metsämyyntituottojen kehitykseen. Esityksen mukainen talousarvio on perusteltu, johtuen muun muassa Kirkon palvelukeskukseen siirtymisestä sekä ylimmän johdon virkojen uudelleenjärjestelyistä.

7 Taloudellinen jaosto toivoo, että uuden valtuuston kanssa käydään perusteellisesti taloustilanne läpi sekä sovitaan talouden tasapainottamisen suunnittelun aikataulusta. Myös henkilökunta on syytä sitouttaa yhä vahvemmin säästötalkoisiin ja säästämään myös talousarviokehyksen sisällä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille hyväksymistä kokouksessa tehdyin muutoksin. Liite: Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle.

8 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kn 87 valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Kirkkolain muutos (1008/2012), joka koskee virkamiesoikeudellisia säännöksiä, tuli voimaan Lain voimaantulosäännöksen mukaan työantajan virkasääntöä voidaan noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta eli enintään asti. Kirkkohallituksen ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan hyväksymä mallivirkasäännön 11 :n 2 momentissa määrättiin viran täyttävästä viranomaisesta. Sen mukaan, jos viranomaisesta ei ole määräystä ohje- tai johtosäännössä tai jos kirkkovaltuusto ei ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen, viranhaltijan ottaa kirkkoneuvosto. Ilman kyseistä delegointisäännöstä päätösvalta asiassa kuuluu kirkkovaltuustolle. Tämä ohjesäännön muutos on jäänyt tekemättä. Jos päätösvalta viranhaltijan ja työntekijän ottamiseen halutaan delegoida vastaavalla tavalla kirkkoneuvoston tehtäväksi, on asiasta syytä ottaa määräys kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Parhaiten määräys voidaan sijoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n yhteyteen sen 3 momentiksi. Uusi 3 momentti voisi kuulua seuraavasti: Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Malliohjesäännön 15 :ssä on määrätty kirkkoherran päätösvallasta ja 16 :ssä talouspäällikön päätösvallasta. Virkasuhteen irtisanovasta tai purkavasta viranomaisesta säädetään kirkkolain 6 luvun 59 :ssä (1008/2012). Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista lisäämällä 12 :n yhteyteen uuden 3. momentin:

9 Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttamista lisäämällä 12 :n yhteyteen uuden 3. momentin: Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen.

10 VUOSILOMAT TALVIKAUDELLA Kn 88 valmistelijat kirkkoherra Jeremias Sankari, puh ja talouspäällikkö Jarkko Seppälä, puh Kirkkoneuvoston jäsen Matti Tanskanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi kello Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 mukaan vuosiloman myöntää kirkkoneuvosto muille kuin papin viran haltijalle, kirkkoherra papin viran haltijalle ja tuomiokapituli kirkkoherralle. Ennen päätöksen tekemistä on työntekijälle annettava tilaisuus esittää toivomuksensa vuosiloman ajankohdasta. Käytännössä vuosilomat perustuvat työntekijöiden omiin esityksiin. Lomajärjestys on vahvistettava ja annettava tiedoksi, mikäli mahdollista, kuukausi ja viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Työntekijät ovat esittäneet talvikaudelle 2014 lomia seuraavasti: nimi lomaoikeus pidetyt jää loma-aika Ulla Miettinen 38/ (1 pv), (7 pv), ( 5 pv), (5 pv) Kirsi Männistö 29/ (7 pv) ja (2 pv) Jaana Ollonen 9/ (5 pv) ja (2 4 pv)

11 Jarkko Seppälä 0/0 Tommi Uimonen 29/ (4 pv), (2 pv), (2 pv) ja (3 pv) Tarja Uustalo 38/ (5 pv), (1 pv), (2 pv), (5 pv) --- Jeremias Sankari 38/ (5 pv), (5pv) ja (6 pv) Katri Ylönen 38/ (1 pv), (2 pv), (1 pv), (4 pv), (4 pv), (4 pv) ja (2 pv) --- Hannu Pitkämäki 29/ (5pv), (2 pv), (5 pv), (3 pv) ja (4 pv) Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto 1. myöntää vuosilomat kirkkoherran alaisille työntekijöille esityksen mukaisesti, 2. merkitsee tiedoksi kirkkoherran ja seurakuntapastorin vuosiloman. Talouspäällikön päätösesitys: 3. kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman seurakuntamestarille esityksen mukaisesti

12 Kirkkoneuvosto päätti: 1. myöntää vuosilomat kirkkoherran alaisille työntekijöille esityksen mukaisesti, 2. merkitsee tiedoksi kirkkoherran ja seurakuntapastorin vuosiloman ja 3. kirkkoneuvosto myöntää vuosiloman seurakuntamestarille esityksen mukaisesti. --- Kirkkoneuvoston jäsen Matti Tanskanen palasi kokoukseen asiakohdan käsittelyn jälkeen kello

13 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2015 HYVÄKSYMINEN Kn 89 valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tarkoitus on tukea suunnitelmallista henkilöstön kehittämisen toimintamallia. Henkilöstöään kehittämällä seurakunta voi vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita. Seurakunnan toiminnan edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittämiseen varaudutaan taloudellisesti myös vaikeina aikoina ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakuntaa edistää myös työntekijöidensä työhyvinvointia. Kehittämissuunnitelmassa on varattavan määrärahan puitteissa riittävällä tarkkuudella käytävä ilmi käytettävät kehittämisen keinot sekä muu kehittämisen käytännön toteutus. Ennen kehittämissuunnitelman hyväksymistä se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön edustajien kanssa. Kehittämissuunnitelma on käsitelty työntekijäkokouksessa Suunnitelman täytäntöönpanon edellyttämät yksilöidyt päätökset tekee asiassa toimivaltainen viranomainen, Hartolassa kirkkoneuvosto. Silloin kun työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista hänen tehtäviensä hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen. Lähtökohtana on silloin, että työntekijä ei selviä tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta. Tällaisen henkilöstökoulutuksen ajalta työntekijä saa varsinaisen palkkansa, matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti ja muut koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Jos työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään anomuksesta virka- tai työvapaata. Tällöin työntekijä voi seurakunnan harkinnan mukaan saada palkkaa osaksi tai kokonaan, matkakustannukset sekä muut koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

14 Vuoden 2015 osalta henkilöstön kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on määrätty muun kuin välttämättömän koulutuksen määräksi enintään kolme päivää. Kehittämissuunnitelma on laadittu niin yksityiskohtaisesti, että se on täytäntöön pantavissa sen hyväksymisen perusteella. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti nimikkein. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2015 liitteen mukaisesti nimikkein. Liite: Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2015

15 KONSULTOINTISOPIMUS KIRKKOHERRAYHTEISTYÖHÖN LIITTYEN JA MUUTOSTILANTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMINEN Kn 90 valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Hartolan ja Sysmän seurakuntien kirkkovaltuustot ovat kokouksissaan hyväksyneet yhteisen kirkkoherran viran alkaen. Juha Kauppinen Consulting Oy esittää raportissaan ulkopuolisen konsultin hankkimista kirkkoherran tueksi muutosjohtamiseen. Kirkkoherra Jeremias Sankari on ollut yhteydessä pastori Risto T Niemiseen, joka toiminut konsulttina useissa seurakuntien rakennemuutoshankkeissa. Hän on lupautunut konsultoimaan muutosvaiheessa yhteensä 10 kertaa kokonaispalkkiolla 2000 euroa. Lisäksi tulevat kirkkoherran matkakulut Hartola-Mikkeli-Hartola. Ennen yhteisen kirkkoherran tehtävän alkamista tulee muitakin lähinnä matkakuluja. Näiden kaikkien kulujen jakamisesta tulee sopia. Muutosprosessikulut on luontevinta jakaa tasan Hartolan ja Sysmän seurakuntien kesken. Erilaisissa neuvotteluissa kumpikin osapuoli maksaisi omat kulunsa. Kirkkoherran päätösesitys: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy Risto T Niemisen kanssa konsultointisopimuksen kokonaispalkkiolla 2000 euroa, ja 2. päättää esittää Sysmän seurakunnalle, että valmisteluvaiheen yhteiset kulut jaetaan puoliksi seurakuntien kesken. 1. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Risto T Niemisen kanssa konsultointisopimuksen kokonaispalkkiolla 2000 euroa, ja 2. päätti esittää Sysmän seurakunnalle, että valmisteluvaiheen yhteiset kulut jaetaan puoliksi seurakuntien kesken.

16 MATKA YSTÄVYYSSEURAKUNTAAN HALLISTEEN Kn 91 valmistelija kirkkoherra Jeremias Sankari, puh Hallisten ystävyysseurakunnat Suomessa Sipoon suomalainen seurakunta, Ruoveden seurakunta, Mänttä-Vilppulan seurakunta ja Hartolan seurakunta tekevät perinteisen matkan ystävyysseurakuntaan Hallisten seurakunnan pyynnöstä Ohjelmassa on lauantaina kotikäynneillä ruokapakettien vientiä lähes viiteenkymmeneen kotiin. Sunnuntaina osallistutaan messuun Hallisten Pyhän Annan kirkossa. Kaikki neljä seurakuntaa ovat osallistuneet ruokien ostoon. Tänäkin vuonna arvioidaan kulujen olevan noin euroa. Sipoon suomalainen seurakunta lähettää ko summan Hallisten kunnan koululle. Muut seurakunnat lähettävät avustuksensa Sipoon suomalaisen seurakunnan ystävyysseurakuntatyölle. Hallistelaiset ostavat tuotteet Virosta ja pakkaavat ruokapaketit. Ruoka-apu on sitä, mitä Hallisten seurakunnan alueella kaivataan. Matkan hinta on lauttamatka 69e + bussin hinta (määräytyy kuinka paljon on lähtijöitä)/ henkilö. Hartolalaiset nousevat bussiin joko Sipoossa tai satamassa. Matkanjohtajina toimivat Minna ja Kari Manninen Ruovedeltä sekä Merja Rantakangas Sipoosta. Päätetään Hartolan seurakunnan virallisesta edustajasta / edustajista ja heidän kustannustensa korvaamisesta. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan virallisen edustajan / edustajat. Heidän osaltaan maksetaan lauttamatka ja bussikulut sekä mahdolliset matkakulut Helsinkiin, mutta ei päivärahaa tai muita kuluja. Kirkkoneuvosto päätti lähettää seurakunnan virallisina edustajina Hallisteen kirkkoherra Jeremias Sankarin sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Järvisen. Heidän osaltaan maksetaan lauttamatka ja bussikulut sekä mahdolliset matkakulut Helsinkiin, mutta ei päivärahaa tai muita kuluja.

17 NUORISOTYÖN LEIRI- JA RETKISUUNNITELMA SYKSY 2014 Kn 92 valmistelija nuorisotyönohjaaja Tommi Uimonen, puh Nuorisotyönohjaaja Tommi Uimonen on valmistellut seurakunnan nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelman syyskaudelle Siinä määritellään leirille osallistuvat työntekijät sekä leirien turvallisuus- ja ohjelmavastaavat ja ruokailuvalvonnassa olevat henkilöt Isoskoulutus ohjelma- ja turvallisuusvastuu: Tommi Uimonen ruokailuvalvonta: Tommi Uimonen Raamattuopiston päivät yhdessä Heinolan seurakunnan kanssa Ohjelma- ja turvallisuusvastuu: Heinolan rovastikunnan nuorisotyöntekijät Lasten- ja varhaisnuortenleiri ohjelma- ja turvallisuusvastuu: Tommi Uimonen ruokailuvalvonta: Tommi Uimonen Nuorten retki (Maata Näkyvissä-festivaalit) turvallisuusvastuu: Tommi Uimonen Nuortenleiri ohjelma- ja turvallisuusvastuu: Tommi Uimonen ruokailuvalvonta: Tommi Uimonen Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelman syksyn 2014 osalta. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelman syksyn 2014 osalta.

18 MUUT ASIAT Kn Kirkkoneuvosto päätti, että Hartolan seurakunta osallistuu Valoisa Hartola hankkeeseen, jonka kustannukset seurakunnalle ovat 250 euroa. 2. Kirkkoherra kävi läpi Sysmä-yhteistyön tilanteen. 3. Talouspäällikkö kertoi, että rantatonteista ei jatketulla kauppa-ajalla ole tullut yhtään tarjousta. Neuvosto käsittelee tonttien myyntiä kokouksessaan alkuvuodesta Diakonin työhuoneen ja henkilökunnan kahvihuoneen muutostyöt ovat valmistuneet aikataulussa ja kokonaiskustannukset ovat noin 4150 euroa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Kn 94 Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa muutoksenhakuohjeet. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi muutoksenhakuohjeet.

19 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 81 87, , 94 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 88 92, 93.1 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n 4. hallintolainkäyttölain 5 1 mom:n tai 5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hartolan seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Kirkkotie 2 Postiosoite: Kirkkotie 2, Hartola Telekopio: Sähköposti: hartola(at)evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 88 92, 93.1 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

21 VALITUSOSOITUS Valitus- viranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs Postiosoite: PL 1744, Kuopio Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: ita-suomi hao(at)oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: - Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122 Telekopio: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: - PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: kirkkohallitus(at)evl.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: - PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo(at)minedu.fi Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää 30 päivää Oikeuden- käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90,00 euroa ja markkinaoikeudessa 226,00 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Asialista 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2014 Kokousaika 18.11.2014 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 26.8.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot