Kosteusvauriot ja oireilu missä diagnostiikka?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosteusvauriot ja oireilu missä diagnostiikka?"

Transkriptio

1 Kosteusvauriot ja oireilu missä diagnostiikka? Johtava tutkija, yksikön päällikkö, FT, Dos. Anne Hyvärinen Labquality Days

2 WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould (2009) Kosteus- ja homeongelmat ovat yhteydessä hengitystieoireisiin ja uuden astman synnyn riskiin Kosteus ja mikrobit ovat indikaattoreita - osoittavat olosuhdetta Ei tunneta tarkkaan altistumista ja tautimekanismia, jolla hengitystiehaitat aiheutuva syy-seuraus suhde vielä epäselvä Ei voida asettaa terveysperusteista raja-arvoa, mikä määrittelisi ns. turvallisen altistumisen Kosteus ja homekasvu tulisi aina ehkäistä Labquality Days

3 Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveysvaikutuksiin riittävä näyttö Astman paheneminen Astman syntyminen IOM (2004) WHO (2009) Mendell ym. (2011) Rajallinen tai viitteellinen näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Yskä Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Vinkuna Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Hengenahdistus Rajallinen tai viitteellinen näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö (vahva viite syyyhteydestä) Ylähengitystieoireet Riittävä näyttö Riittävä näyttö Riittävä näyttö Allerginen nuha ET (ei tutkittu) Rajallinen tai viitteellinen näyttö Riittävä näyttö Hengitystieinfektiot ET Riittävä näyttö (paitsi välikorvantulehdus) Riittävä näyttö Keuhkoputkentulehdus ET Rajallinen tai viitteellinen näyttö Riittävä näyttö Labquality Days

4 Allerginen alveoliitti Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveysvaikutuksiin riittämätön näyttö IOM (2004) WHO (2009) Mendell ym. (2011) (yhteys perustuu kliiniseen näyttöön) (yhteys perustuu kliiniseen näyttöön) Riittämätön näyttö ODTS Riittämätön näyttö Riittämätön näyttö ET Maha- ja suolisto-oireet Riittämätön näyttö ET ET Heikotus Riittämätön näyttö ET ET Neuropsykiatriset oireet Riittämätön näyttö ET ET Syöpä Riittämätön näyttö Riittämätön näyttö ET Reuma ja muut Immunologiset sairaudet Lisääntymisterveyshaitat Riittämätön näyttö Riittämätön näyttö ET Riittämätön näyttö Riittämätön näyttö ET Labquality Days

5 Mikrobien erityispiirteitä Mikrobeja on kaikkialla ja paljon erilaisia Erilaisia epäpuhtauksia: solut, itiöt, niiden osaset ja rakennekomponentit, allergeenit, metaboliatuotteet (VOC, toksiinit) Eläviä, muuntuvia, mutta kuolleillakin merkitystä Mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden kasvuun, kasvualustasta vapautumiseen ja esiintyvyyteen vaikuttavat useat tekijät Pitoisuuksien vaihtelu suurta Vaikutusmekanismit ja oireita/sairauksia aiheuttavat tai suojaavat tekijät edelleen epäselviä Yksilöiden vasteet erilaisia Sisäilman mikrobiologiselle epäpuhtauksille ei ole terveysperusteisia ohjearvoja! Labquality Days 2014

6 Kosteus- ja homevaurio-ongelmat vastaanotolla Potilas itse tai lääkäri potilaan kertoman ja kliinisen tutkimuksen perusteella epäilee, että potilaan oirehdinnan taustalla voi mahdollisesti olla kosteus- ja homeongelma Lääkäri ei voi potilaalta saamansa tiedon perusteella tietää varmasti, onko tietyssä rakennuksessa kosteus-, home- tai muu sisäilmaongelma Rakennuksen tutkiminen, ongelman selvittäminen! Kun muut mahdolliset tekijät oireilun taustalla on poissuljettu, on oleellista selvittää koetun oireilun yhteys rakennukseen Muistettava, että mahdollinen sisäilmaoireilu ei välttämättä rajoitu vain yhteen rakennukseen Labquality Days

7 Oireilun yhteys rakennukseen tai sisäilmanlaatuun Kysymyksiä potilaalle rakennukseen liittyen: esim. oireilun alkamisen, määrän ja jatkuvuuden liittymisestä tilaan/rakennukseen ja oirelun helpottaminen tilasta poistuttaessa, muiden oireilu, oireilu muissa olosuhteissa sisäilmanlaatuun liittyen: esim. tupakointi, lemmikkieläimet, muut epäpuhtauksien lähteet (pöly kemikaalit, kuidut, liikenne tai teollisuus, takan poltto jne), ilmanvaihdon riittävyys, veto, LT, RH Koulu-, päiväkoti- ym. kohteissa voidaan käyttää apuna oire- ja olosuhdekyselyjä Myös suurissa asunto-osakeyhtiöissä Labquality Days

8 Erityiskysymyksiä kliinisessä tutkimuksessa Oireiden tai sairauksien diagnostiikassa, erotusdiagnostiikassa ja hoidossa toimitaan tautikohtaisten käypä-hoito-suositusten mukaisesti Perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon puolella EI ole olemassa spesifisiä potilastutkimuksia, joilla kosteus- tai homevaurio voidaan edes kohtalaisella varmuudella yhdistää tiettyyn, potilaan kokemiin oireisiin tai sairauksiin Ammattiastman diagnostiikassa käytetään PEF työpaikkaseurantaa IgE-välitteinen allergia ns. kosteusvauriomikrobeille on harvinaista: määritykset eivät merkittävässä roolissa Spesifisiä IgG-vasta-ainemäärityksiä ei tule käyttää perusterveydenhuollossa - yksilödiagnostiikassa käyttöä ei suositella Labquality Days

9 Ympäristöyliherkkyydet vastaanotolla Ei diagnostisia testejä, ei hyvää hoitoa Monella hankalasti oireilevalla syyt oireiluun eivät selviä, oireet silti todellisia ympäristöherkkyys diagnoosi saattaa pahentaa kiinnittymistä ymp.altisteeseen ja välttämiskäyttäytymistä (medikaalisaatio) Potilas kohdattava kokonaisuutena Kuunneltava, otettava vakavasti Muiden sairauksien poissulku Kaikki rasitustekijät selvitettävä Oireiden hallinta, jaksamisen tukeminen jne. Pitkäjännitteinen hoitosuhde Erityispoliklinikan mahdollisuus? Juha Pekkanen Labquality Days 2014

10 Terveydensuojelulaki 763/1993 ja Työturvallisuuslaki 738/2003 Terveydensuojelulaki terveyshaitta elinympäristössä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuva sairaus tai sen oire altistuminen terveydelle vaaralliselle aineelle tai tekijälle siinä määrin, että sairauden tai sen oireiden syntyminen on mahdollista Työturvallisuuslaki terveyshaitta sisältää koetut fyysiset ja henkiset oireet sekä koetun haitan (tilojen epätarkoituksenmukaisuus ja mm. sisäilman epäpuhtauksien häiritsevyys) Työturvallisuuslaki terveysvaara tapaturman ja sairastumisen vaara Labquality Days

11 Asumisterveysohje (STM 2003) Asumisterveysopas (YTL 2009) Mikrobimäärityksillä pyritään selvittämään, onko asunnossa terveyshaittaa aiheuttava olosuhde Mikrobikasvustoa asunnon sisäpinnoilla ja sisäpuolisissa rakenteissa, ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana Ohje korvautuu asetuksella ja opas päivitetään asetuksen soveltamisoppaaksi Labquality Days

12 Sisäilmaongelman selvittäminen Olemassa olevan tiedon kokoaminen Katselmointi ja ilmanvaihdon toimivuuden testaus Mahdolliset lisätutkimukset ja mittaukset KOKONAISUUDEN ARVIOIMINEN Salonen, TTL Labquality Days

13 Kosteus ja homevaurioiden tunnistaminen Perustuu ensisijaisesti rakennustekniseen arviointiin Rakennustekninen arviointi sisältää: Vaurioiden havainnoinnin Kosteuslähteiden tunnistamisen Riskirakenteiden tunnistamisen Riskien toteutumisen todennäköisyyden arvioinnin Epäpuhtauksien kulkureittien tunnistamisen vaurioituneesta rakenteesta sisäilmaan Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ja puhtauden arvioinnin Käytetään tarvittaessa mikrobipitoisuuksien ja lajiston määrittämistä rakennusmateriaali-, pintaja ilmanäytteistä Labquality Days

14 Asumisterveysohjeen ja oppaan mikrobiologiset olosuhteetosassa opastetaan Kuinka tutkia mikrobikasvun esiintymistä ja kontaminaatiota Millaiset löydökset viittaavat mikrobikasvuun pinnoilla tai rakennusmateriaaleissa Millaiset löydökset ovat normaaleja suomalaisten kotien sisäilmassa Millaiset löydökset viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen tai kontaminaatioon Labquality Days

15 Asumisterveysohjeen tulkintaohjeet Perustuvat laajoihin aineistoihin vaurioituneita ja ei-vaurioituneita materiaaleja, pintoja ja asuntoja Kasvatusmenetelmä julkaistuja tulkintaohjeita ja vertailuaineistoja on toistaiseksi vain kasvatus- eli viljelymenetelmille Rakennusmateriaali- ja pintanäytteet suoramikroskopointi 6-vaiheimpaktorinäytteet ilmasta Muita menetelmiä voidaan käyttää, jos Validoitu em. menetelmiä vastaan Riittävä vertailuaineisto ja tulkintaohjeet Viranomaispäätöksissä voidaan käyttää vain menetelmiä, joilla Eviran hyväksyntä Labquality Days

16 Mikrobipitoisuuksien ja -lajiston määrittäminen materiaali-, pinta- ja ilmanäytteistä Pyritään tunnistamaan tavanomaisesta poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja lajistoa Ohjeistus ja tulkinta tällä hetkellä vain kasvatusmenetelmään perustuville elinkykyisille mikrobeille Labquality Days

17 Mikrobimääritys materiaalista tai pinnalta Näyte edustaa ao. näytteenottopaikkaa Mikrobikasvu ei ole tasaista rinnakkaisissa näytteissä vaihtelua yleensä määritys ainakin pahimmasta mahdollisesta kohdasta Vaurioitunein kohta yleensä lähellä kosteuslähdettä Esim. jos betonilaatta märkä, vaurio todennäköisemmin parketin alla kuin päällä Mikrobikasvu yleensä kostuneen materiaalin pinnalla Kuivunut kasvusto mahdollisesti väärä negatiivinen näytteen suoramikroskopointi Maaperään ja ulkoilmaan kosketuksissa olevat näytteet eivät tulkinnan piirissä, jos ei ilmavuotoa sisätiloihin Labquality Days 2014

18 Ilmanäytteiden käyttö Ei ole ensisijainen menetelmä! Otetaan silloin, jos rakennusteknisessä selvityksessä ei löydetä poikkeavia mikrobilähteitä, mutta tilojen käyttäjien oireilu viittaa poikkeavaan mikrobialtistumiseen Suositeltavin ajankohta talvi Useista huoneista, mahdollisesti useita kertoja Kohteen informointi mittauksista etukäteen Monet toiminnot nostavat tilapäisesti sisäilman pitoisuuksia KONTROLLOITAVA ennen mittauksia tai vähintäänkin kirjattava ylös Labquality Days

19 Esimerkkejä asuntojen normaalilähteistä Lehtonen et al Labquality Days

20 Mikrobikasvusta vapautuvien epäpuhtauksien käyttäminen asumisterveystutkimuksissa? mikrobi-itiöt ja solut, rihmaston, solujen ja itiöiden osaset kasvatusmenetelmä jo käytössä, mm. DNA-pohjaista qpcr- sekä entsymaattisia menetelmiä testataan mikrobien rakennekomponentit tutkimuskäytössä, mutta ei tulkintaohjeita olemassa mikrobien haihtuvia aineenvaihduntatuotteita (MVOC) (homeen haju) tutkimuskäytössä, ei erottele mikrobivauriokohteita, myös muita lähteitä mikrobitoksiinit tutkimuskäytössä, ei vielä mahdollista arvioida soveltuvuutta käytäntöön toksisuustestaus myös muut kuin mikrobitekijät voivat aiheuttaa toksisuutta, määritys pölystä ei erottele kohteita! (kosteuden johtuvan materiaalien kemiallisen hajoamisen tuotteet esim. ftalaatit tutkimuskäytössä) Labquality Days

21 Mikrobitoksiinit = Mikrobien tuottamia haitallisia aineenvaihduntatuotteita Yksi sienikanta voi tuottaa erilaisia, eri kannat ja lajit voivat tuottaa samoja Esiintyy homevaurioituneissa rakennusmateriaaleissa olosuhteiden, kasvuajan ja -alustan koostumuksen suosiessa sekundäärimetaboliittien tuottoa Usein hyvin akuutisti toksisia, lämmönkestäviä, osa rasvaliukoisia Toksiinintuoton säätely ei tunnettua Ilmakeräys ja määritys sisäilmasta hankalaa Eivät haihtuvia, mutta leviävät ilmaan hiukkasten mukana Mikä on normaalipitoisuus? ei tiedossa EI tule käyttää mikrobikasvun toteamiseen Labquality Days

22 HITEA Peitzsch et al. 2012, JEM, 14(8): % of samples positive, independent of moisture damage 30 different microbial metabolites; low prevalence of indiv. compounds ~<10% (other than emodin, enniatins) some differences in metabolites profiles and frequencies between countries greater variety of metabolites in index school buildings; few statistically significant differences in single compounds; not consistent between countries background mycotoxins indicating outdoor sources? Labquality Days

23 Kohteiden lukumäärä Toxtest-kohteet Tutkimukseen pyrittiin valitsemaan mahdollisimman selvästi toisistaan erottuvat (polarisoituneet) vaurio- ja kontrollikohteet Kontrollikohteet vähän vaurioita vähän oireilua Kosteusvaurion vakavuus Vauriokohteet selvä kosteus- ja homevaurio paljon oireilua Labquality Days 2014

24 Toxtest-näytteet Laatikkopölynäyte Pyyhintäpölynäyte Keräys tietyn ajan tietyn kokoiseen laatikkoon mittauksessa määritetään pölyn kokonaistoksisuus missä huomioidaan altisteen (pölyn) kokonaismäärä. Keräys pinnoilta pyyhkimällä mittauksessa määritetään pölyn ominaistoksisuus. Altisteen kokonaismäärää ei huomioida Labquality Days

25 Analyysit Laatikkopölynäytteet THL / hiiren makrofagit TTL / ihmisen makrofagit HY / sian siittiöt TY / bakteerit Pyyhintäpölynäyte HY / sian siittiöt TY / bakteerit Labquality Days

26 Voiko laatikkopölynäytteen toksisuuden mittausta suositella käytännön työkaluksi kosteusvaurion vakavuuden arviointiin? Ei voi! Tutkimus antoi hypoteesiin nähden päinvastaiset tulokset. Tulokset selittyvät suurelta osin altisteen (pölyn) määrällä. vauriokohteissa oli vähemmän pölyä kuin terveissä kohteissa. Tulos on yllättävä ja mielenkiintoinen. Emme kuitenkaan tiedä mistä erot pölyn määrässä johtuvat esim. siivotaanko vauriokohteissa enemmän? Labquality Days

27 Voiko pyyhintäpölynäytteen toksisuuden mittausta suositella käytännön työkaluksi kosteusvaurion vakavuuden arviointiin? Ei voi! Ainoastaan vähäiset erot vaurio- ja vertailukohteiden välillä erittäin polarisoituneessa aineistossa. Sekä vääriä positiivisia että vääriä negatiivisia tuloksia. Pölyn riittävyyden ongelmat pyyhintänäytteissä vääristyneet näytekoot vaurio- ja vertailukohteiden välillä. Pintojen epäpuhtaudet (esimerkiksi pesuainejäämät) saattavat häiritä pyyhintänäytteiden toksisuusmäärityksiä. Pinnoilla oleva pöly on eri-ikäistä - osa pölystä on vanhaa ja osa uutta. Altisteen kokonaismäärää ei huomioida pyyhintäpölyn ominaistoksisuudessa Labquality Days

28 Mitä uutta tekeillä? Rakennusmateriaalien suoraviljely tullee asumisterveysasetuksen soveltamisoppaaseen qpcr rakennusmateriaali- ja ilmanäytteistä tilastollinen testaus menossa Mycometer -menetelmän testaus β-n-asetyylihexosaminidaasi-entsyymi laskeutuneen pöly (viljely ym.) Ilmanäytteen toksisuus (UEF, THL) Labquality Days

29 Mittaukset ovat osa kokonaisuutta! Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta, jossa selvitetään sisäilman laatua, terveyshaitan esiintymistä ja altistumisen todennäköisyyttä Tärkeitä huomioitavia asioita: Rakennuksen tekniset tiedot ja historia Käyttäjien ja isännöitsijän haastattelut Rakennuksen tekniset tutkimukset, muut tarkastukset Olosuhdemittaukset Oireselvitykset Tulosten yhteenveto, tulkinta ja raportointi Toimenpidesuositusten täytyy perustua aina kokonaisuuteen! Tekniikan päivät/ 30 Anne Hyvärinen

30 Terveyshaitasta toimenpiteisiin Terveyshaitta tulee poistaa Toimenpidesuositusten ja niiden kiireellisyyden tulee perustua kokonaisuuteen, jossa huomioidaan terveyshaitan esiintyminen altistumisen todennäköisyys, kesto, määrä ja laatu altistumisen välttämisen ja poistamisen mahdollisuudet rakennuksen käyttäjien kokema oireilu ja sairastavuus Altistumisen todennäköisyyteen vaikuttavat lähteen laajuus, sijainti ja ominaisuudet epäpuhtauksien vapautuminen ja leviäminen sisäilmaan sekä niihin vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja ilmavuotoreitit Labquality Days

31 Diagnostiikka Rakennuksen kosteus- ja homeongelmien selvittäminen terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavan olosuhteen toteaminen Terveyshaitan poistaminen Tutkitaan ja hoidetaan hyvän lääketieteellisen käytännön mukaisesti samalla tavalla kuin kyseisiä oireita yleensäkin Diagnosoidaan ja hoidetaan astma ja muut sairaudet, mm. allergiat, infektiot, nenän sivuonteloiden pitkäaikaiset tulehdukset Labquality Days

Genano Oy. Sisäilmaseminaari Lappeenranta 9.5.2014

Genano Oy. Sisäilmaseminaari Lappeenranta 9.5.2014 Genano Oy Sisäilmaseminaari Lappeenranta 9.5.2014 Genano sisäilmaseminaari ohjelma 8:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9:00 Seminaarin avaus Simo Laasonen, Genano Oy 9:15 Hiukkasten hallinnalla parempaa

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa

Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Matti von Dickoff Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Aducate Reports and Books 5/2011 Aducate Centre for Training and Development MATTI VON DICKOFF Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa Aducate

Lisätiedot

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS 1 Ei osakkeita Sidonnaisuudet: Yksittäisiä luentopalkkioita:

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Homepakolaiset ry:n lausunto 5.12.2012 Eduskunnan tarkastusvaliokunta hakee ratkaisuja home- ja kosteusvaurioiden luomaan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilman laatunormit nyt ja tulevaisuudessa Terveydensuojelulain muutos 2014 Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydensuojelu ja terveyshaitta TsL 1 Lain tarkoituksena on väestön

Lisätiedot

Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija

Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija Elinympäristön vaikutus allergiaan ja hengitysterveyteen Anne Hyvärinen, Dosentti, johtava tutkija 9.2.203 Kansanterveyspäivät 9.2.203 Esityksen rakenne Ympäristötekijöistä tuleva tautitaakka Muutama sana

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Taneli Päkkilä MIKROBIEN KULKEUTUMINEN SISÄILMAAN PAINE-ERON VAIKUTUKSESTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Finnish Institute of Occupational Health www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisäilmaongelmat Työhyvinvointi 2014 8.5.2014 Helsinki Kari Reijula, professori Teemajohtaja Sisäilmaongelmia työpaikoilla "Kokkolan sairaalan työntekijät vaativat miljoonakorvauksia

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus 2012 SAK:n Työympäristöseminaari ö i i 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos TTL:n tutkijat: Guy Ahonen,

Lisätiedot

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet

Harry Damsten. Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Harry Damsten Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRY DAMSTEN Kallioväestönsuojien sisäilman laatu ja terveydelliset olosuhteet Muut

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kärsitkö huonosta sisäilmasta? Mitä haittaa huonosta sisäilmasta on? Lievä: Viihtyvyyshaitta

Lisätiedot

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikka Mari Hyvönen MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot