SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET"

Transkriptio

1 SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ Tuotantolaitteistojen luokittelu Liittymismaksu ja laskutus Muut liittämiseen liittyvät ehdot Vähintään 1 MVA tuotantolaitos JAKELUVERKKOLIITYNTÖJEN OHJEET JA VAATIMUKSET ERI LUOKKIEN TUOTANTO- LAITTEISTOILLE Yleisiä tietoja jakeluverkkoliityntöjä koskien Luokka 1. Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvä tuotantolaitteisto, rinnankäyttö estetty mekaanisella kytkimellä Luokka 2. Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvä tuotantolaitteisto, rinnankäyttöaika rajoitettu automaattisella syötön vaihdolla Luokka 3a. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvä tuotantolaitteisto, sähkön siirto estetty jakeluverkkoon Luokka 3b. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvät mikrotuotantolaitteistot Luokkien 3 a ja b tuotantolaitteiston erotuskytkin ja sen käyttö Luokka 4. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvä tuotantolaitteisto SÄHKÖNTUOTANNON MITTAUS... 13

3 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä sähkön tuotantolaitteistojen verkkoliityntöjen tekniset vaatimukset Mäntsälän Sähkön hallinnoimaan sähkönjakeluverkkoon liityttäessä. Jakeluverkoiksi luetaan alle 24 kv jännitetasoiset verkot. Ohjeiden ja vaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että tuotantolaitteistot eivät aiheuta häiriöitä yleiselle jakeluverkolle ja muille sähkönkäyttäjille, eikä vaaraa jakeluverkon käyttö- ja kunnossapitotöissä työskenteleville sekä muille jakeluverkon kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Tässä ohjeessa tuotantolaitteistoiksi katsotaan generaattoreiden lisäksi myös muut sähköä syöttävät laitteistot, kuten esimerkiksi suuntaajalaitteiden välityksellä verkkoon liitetyt akustot sekä polttokennoilla toteutetut tuotantolaitteistot. Tuotantolaitteistojen ja niille tarkoitettujen verkkojen suunnittelussa, käytetyissä teknisissä rakenteissa, käytössä ja ylläpidossa on varmistuttava siitä, että tuotantolaitteisto ei aiheuta häiriöitä tai vaaratilanteita esimerkiksi vaiheiden epäsymmetrian, jännitteenvaihteluiden tai häiriötilanteessa virheellisen toiminnan vuoksi. Tuotantolaitteiston ja tuotantolaitoksen toteutuksessa käytettyjen muiden verkkojen rakenteiden tulee täyttää myös yleisen jakeluverkon ja asiakasverkon väliset toimintavaatimukset sekä sähköturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tuotantolaitteisto tulee olla toteutettu niin, että tuotantolaitoksen ja jakeluverkon saarekekäyttö sekä takasyötöt on estetty. Tuotantolaitteiston suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä Mäntsälän Sähköön jo tuotantolaitteiston suunnitteluvaiheessa tuotantolaitoksen jakeluverkkoon liittymismahdollisuuden selvittämiseksi. Riittävän aikaisella yhteydenotolla voidaan myös varmistaa, että verkkoyhtiölle jää riittävästi aikaa jakeluverkkoliityntöjen liittymisvaihtoehtojen määrittämiseen, liittymän suunnitteluun sekä liittymän rakennustoimenpiteisiin. Liittymisvaihtoehtojen määrittämiseksi tuotantolaitoksen suunnittelijan tulee toimittaa sähkötekniset tiedot laitteistosta jakeluverkkoliitynnän suunnittelemiseksi. Ennen tuotantolaitoksen käyttöönottoa jakeluverkonhaltijan tietojärjestelmiin päivitetään tiedot tuotantolaitteistosta, tehdään tarvittavat muutokset energiamittausten osalta sekä tarkistetaan, että tuotantolaitteiston ja jakeluverkon liityntä sekä suojausjärjestelmät täyttävät asetetut vaatimukset. Sähköntuotantolaitteiston jakeluverkkoon liittämisessä noudatetaan sähkömarkkinalain 14 b :n mukaisia erityissäädöksiä, joiden perusteella jokainen liittymä tarkastellaan omana tapauksenaan. Yli 1 MVA:n tuotantolaitteistojen tulee noudattaa lisäksi Fingrid Oy:n Voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia (VJV 2007). Sähköntuotantolaitosten liittymis- ja verkkopalvelusopimuksissa noudatetaan Energiateollisuus ry:n yleisesti hyväksymiä verkkopalveluehtoja (VPE10), liittymisehtoja (LE05) sekä tuotannon osalta tuotannon verkkopalveluehtoja (TVPE05) ja tuotannon

4 liittymisehtoja (TLE05). Sähköntuotantolaitteiston toimintaperiaatteen ja käyttötarkoituksen mukainen luokka määrittelee mitä ehtoja kohteessa noudatetaan Tuotantolaitteistojen luokittelu Sähkön tuotantolaitteistojen eri toimintaperiaatteiden ja käyttötarkoitusten laitteistot jaetaan viiteen eri luokkaan, joille kullekin määritetään jakeluverkkoliityntää koskevat ohjeet ja vaatimukset. Seuraavassa on esitelty tuotantolaitteistoja koskevat jaottelut ja seuraavissa ohjeistuksen luvuissa on tarkemmin esitetty eri luokkien tuotantolaitteistojen jakeluverkkoliityntää koskevat ohjeet sekä vaatimukset. Taulukko 1. Tuotantolaitteistoja koskevat jaottelut Liittymismaksu ja laskutus Pientuotantolaitteiston liittymismaksu määritetään aina tapauskohtaisesti. Maksun määräytymiseen vaikuttaa liittymän sijainti ja mahdolliset verkonrakennuskustannukset. Tuotantolaitoksen kytkennästä veloitetaan hinnaston mukainen tuotannon mittarointipalvelumaksu, joka sisältää mittarin asennuksen pääkeskukseen ja muut laitoksen liittämiseen liittyvät kulut.

5 Verkkoon syöttävän tuotantolaitoksen laskutus perustuu kaksisuuntaiseen mittaukseen. Verkkoon annosta peritään energiamaksu 0,07 c/kwh. Mittauspalvelusta ja muista lisäpalveluista veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Käytöstä veloitetaan normaalit sähkön käyttöä koskevat verkkopalvelumaksut, jonka perusmaksun osuus määräytyy käyttöpaikan sulakekoon mukaan, mikä palvelisi pelkkää sähkökulutusta ilman tuotantoa. Yli 1 MVA:n oman tuotannon kulutuksesta laskutetaan voimassa olevien kantaverkkoperiaatteiden mukaisesti Muut liittämiseen liittyvät ehdot Asiakkaan tulee toimittaa MSOY:lle suunnitelma tuotantolaitteistosta, johon sisältyy ainakin seuraavat tiedot: - Tuotantolaitoksen käyttötarkoitus - Standardit, mitkä täyttyvät - Laitoksen tekniset tiedot - Erotus jakeluverkosta ja miten se on toteutettu - Maadoitus - Selostus, miten laitoksen liittäminen kiinteistön sähköverkkoon on tehty - Kaaviot o Lohkokaavio o Kytkentäkaavio o Johdotuskaavio o Laitoksen rakennekuva Tuotantolaitoksen liittäminen Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoon vaatii käyttöönottotarkastuksen, jonka teettäminen kustannuksineen kuuluu asiakkaalle. Tarkastuksesta tulee toimittaa pöytäkirja MSOY:lle ennen tuotantolaitoksen liittämistä jakeluverkkoon Vähintään 1 MVA tuotantolaitos Valtioneuvoston asetuksen mukaan voimalaitoksen haltijan tulee ilmoittaa sähkömarkkinaviranomaisille teholtaan vähintään 1 MVA:n suuruisten voimalaitosten rakentamis- ja tehonkorotuspäätöksistä sekä käytöstä poistamisista. Vähintään 1 MVA tuotantolaitteistolle on tehtävä vuorokausittainen ja tuntikohtainen tuotantosuunnitelma. Suunnitelmasta ja ilmoituksesta tasevastaavalle vastaa avoin toimittaja. Tuotantolaitokselle tulee nimetä käytönjohtaja, mikäli laitoksessa on: - yli 1000 V laitteistoja tai - laitos on liittymisteholtaan yli kva ja jännitteeltään alle 1000 V

6 2. JAKELUVERKKOLIITYNTÖJEN OHJEET JA VAATIMUKSET ERI LUOKKIEN TUOTANTO- LAITTEISTOILLE 2.1 Yleisiä tietoja jakeluverkkoliityntöjä koskien Tuotantolaitoksen koko, tyyppi sekä tuotantolaitoksen sijainti verkossa vaikuttavat merkittävästi jakeluverkkoliityntään. Tuotannon verkkoliityntämahdollisuuksia määritettäessä olennaisena osana ovat verkon siirtokyvyn, häviöiden, liittymispisteen jännitejäykkyyden sekä sähkön laadun riittävyyden arvioinnit. Tuotantolaitosten verkkoliityntöjen merkittävimmät sähkötekniset kriteerit esitetään seuraavissa luvuissa. Näiden yleisten teknisten kriteerien lisäksi tarvitaan tapauskohtaista tuotantolaitteiston ja jakeluverkon suojausten koordinointia sekä Fingridin järjestelmäteknisten vaatimusten huomioimista ja soveltamista tuotantolaitosten liityntöjä suunniteltaessa. Tässä ohjeistuksessa esitettyjen tuotantolaitteistojen liityntöjen vaatimusten lisäksi tuotantolaitteistojen tulee täyttää yleisten sähkön laatua sekä sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimukset. Tuotantolaitteistojen jakeluverkkoon tahdistuksissa tulee käyttää automaattitahdistusta. 2.2 Luokka 1. Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvä tuotantolaitteisto, rinnankäyttö estetty mekaanisella kytkimellä Tuotantolaitteiston rinnankäynti jakeluverkon kanssa tulee olla estetty erotuskytkinvaatimukset täyttävällä mekaanisella vaihtokytkimellä, joka kytkee kuormitukset joko jakeluverkon tai tuotantolaitteiston syöttämäksi. Kytkimelle suositellaan 0- eli neutraalia keskiasentoa. 2.3 Luokka 2. Yleisestä jakeluverkosta erossa käyvä tuotantolaitteisto, rinnankäyttöaika rajoitettu automaattisella syötön vaihdolla Tähän luokkaan kuuluvat tahdistettavalla kontaktori- tai katkaisijavaihtoautomatiikalla toteutetut tuotantolaitteistot, jotka on tarkoitettu esimerkiksi asiakkaan varavoimaksi verkon häiriö- ja vikatilanteissa. Tuotantolaitteiston toimintaa koskevat vaatimukset Sähköntuotantolaitoksen ja yleisen jakeluverkon rinnankäyntiaika tulee rajoittaa releautomatiikalla enintään 5 sekunniksi. Verkon häiriö- tai vikatilanteissa tulee asiakkaan tuotantolaitteistolla varmistetun verkon yhteys jännitteettömään jakeluverkkoon katketa luotettavasti ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä ja alkaa syöttää asiakkaan verkkoa.

7 Jakeluverkon jännitteen palatessa asiakkaan tuotantolaitteistolla syötetty verkko saa kytkeytyä tahdistumalla jakeluverkkoon jakeluverkon jännitteen oltua 10 minuuttia normaalissa arvossaan. Tuotantolaitteistolta vaadittava erotuskytkin Asiakkaan jakelulaitteistoon tulee sisältyä lukittava erotuskytkin, jonka avulla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö jakeluverkkoon. Erotusvälin tulee olla näkyvä. Tieto erotuskytkimen sijainnista tulee toimittaa jakeluverkonhaltijalle. Kytkimen tulee sijaita sellaisessa paikassa, johon jakeluverkon haltijan edustajalla on esteetön, helppo ja nopea pääsy. Kytkin voi sijaita esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa. Erotuslaite voi olla myös verkonhaltijan verkossa ennen liittämiskohtaa oleva kytkin esim. pylväsvarokekytkin ilmajohtoverkossa tai kaapelijakokaapissa oleva jonovarokekytkin kaapeliverkossa. Tällaisen kytkinlaitteen asentamisesta voidaan laskuttaa mikrotuottajaa vain siinä tapauksessa, ettei tällaista kytkintä olisi verkkoon muuten asennettu ja ettei mikrotuottaja ole asennuttanut asianmukaista erotinta tuotantolaitoksensa yhteyteen. 2.4 Luokka 3a. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvä tuotantolaitteisto, sähkön siirto estetty jakeluverkkoon Sähköntuotantolaitteiston verkkoliitynnälle kohdistuvat sähkötekniset vaatimukset ja mitoitusperiaatteet keskijänniteverkkoon ja pienjänniteverkkoon liittyville tuotantolaitoksille: Keskijänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitteiston tai samaan liityntäpisteeseen (PCC = point of common coupling) kytkeytyvien tuotantolaitteistojen aiheuttama jännitemuutos saa olla enintään 2,5 % nimellisjännitteestä keskijänniteverkon johtolähdöillä tai keskijänniteverkon kytkemöillä, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Tuotantolaitteiston tai useiden tuotantolaitteistojen liitynnän tapahtuessa ainoastaan tuotantoa sisältävälle keskijänniteverkon johtolähdölle on suurin kyseisellä johtolähdöllä sallittu jännitemuutos 5 % nimellisjännitteestä. Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitoksen tai samaan liittymispisteeseen (PCC = point of common coupling) kytkeytyvien tuotantolaitosten aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä niillä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Tuotantolaitteiston tai useiden tuotantolaitteistojen liitynnän tapahtuessa vain tuotannon liittämiseen tarkoitetulle jakelumuuntamolle, on suurin pienjänniteverkossa sallittava jännitemuutos 6 % nimellisjännitteestä.

8 Tuotantolaitteistojen tulee verkon rinnankäytön aikana toimia vähintään tehokertoimella cos = 0,95 (ind. tai kap.), ellei muuta ole sovittu. Tuotantolaitteiston tai samaan liityntäpisteeseen (PCC) kytkeytyneiden tuotantolaitteistojen aiheuttama välkyntä muiden asiakkaiden liittymispisteissä saa olla enintään Plt 0,2 (pitkäaikainen välkynnän häiritsevyysindeksi) ja Pst 0,3 (lyhytaikainen välkynnän häiritsevyysindeksi). Tuotantolaitteistojen aiheuttamien yliaaltovirtojen osalta noudatetaan seuraavia Senerin vuoden 2001 pienvoimaloiden verkkoon kytkennän ohjeistuksessa esitettyjä yliaaltovirtojen raja-arvoja: Taulukko 2. Pienvoimalalle sallittavat yliaaltovirrat Ih prosentteina liittymän referenssivirrasta IR. Kokonaisarvo saa olla enintään 5 %. Referenssivirta voi olla sulakepohjaisessa liittymässä liittymän pääsulakkeen nimellisvirta IN ja tehopohjaisessa liittymässä liittymissopimuksen mukainen virta. Tuotantolaitteiston toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa sekä saarekekäytön estosuojaus Tuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka estävät jakeluverkon saarekesyötön ja kytkevät tuotantolaitteiston irti verkkosyötön katketessa sekä jännitteen tai taajuuden poiketessa normaaleista verkon arvoista. Tämän lisäksi suojauslaitteiston toteutukselta vaaditaan, että tuotantolaitteiston ja jakeluverkon oikosulku- ja maasulkusuojauksen yhteensovitus toteutuu jakeluverkon suojaus- ja turvallisuusvaatimukset täyttäen. Verkkosyötön katkeamisen toteaminen, saarekekäytön estäminen ja verkosta eroon kytkentä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla estoreleillä: taajuuden muutosnopeusrele df/dt myötä-alijänniterele U1< impedanssin muutosrele dz muu verkonhaltijan hyväksymä suojausmenetelmä Suojareleiden jakeluverkon tilaa ilmaisevat mittaussuureet tulee mitata pääkatkaisijan jakeluverkon puolelta (verkonhaltijan yleisestä jakeluverkosta). Tuotantolaitoksen apusähkönsyöttö tulee varmentaa akustolla, jolla varmennetaan tuotantolaitoksen ohjausyksikköjen ja suojauksen toiminta myös silloin, kun sähkönsyöttö jakeluverkosta on keskeytynyt. Käytettävien suojareleiden tulee olla kolmivaiheisia.

9 Tuotantolaitteiston rakenteen ja suojauksen tulee sietää rinnankäyntitilassa rikkoutumatta yleisen jakeluverkon käyttöhäiriöt, kuten oiko- ja maasulkuviat pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat ja taajuushäiriöt. Tuotantolaitteisto saa kytkeytyä verkkoon ainoastaan jakeluverkon jännitteen ja taajuuden ollessa vaadittujen rajojen sisäpuolella. Jakeluverkon vika- ja häiriötilanteiden jälkeen verkon jännitteen tulee olla vähintään 10 minuuttia normaaliarvossaan, ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä verkonhaltijan jakeluverkkoon. Sähkön verkkoon syötön esto Sähkönkäyttöpaikan pääkatkaisijalle tulee järjestää tehonsuuntaa valvova laitteisto, jonka tulee vähentää tarvittaessa tuotantolaitteiston tehoa niin, ettei tehon virtaus ole sähkönkäyttöpaikasta ulospäin, eli yleiseen jakeluverkkoon. Vaihtoehtoisesti laitteiston tulee laukaista tuotantolaitteisto (tai saarikäyttöinen kiinteistöverkko) eroon ulkopuolisesta verkosta. Tehon syöttö käyttöpaikan ulkopuolelle tulee lopettaa alle 5 sekunnin kuluttua tehon suunnan kääntymisestä ulkopuoliseen verkkoon päin. Tehon suunnan valvonta voidaan esimerkiksi toteuttaa käyttämällä energiamittaria, josta saadaan ulospäin mittaavan rekisterin käynnistymisestä kosketintieto, jonka avulla laukaistaan laite eroon ulkopuolisesta verkosta tai automatiikan avulla pienennetään tuotantolaitteiston tuottamaa tehoa. Tuotantolaitteiston koeajot ja testit tulee suorittaa käyttäjän omaan kuormaan. Mikäli käyttäjän oma kuorma ei riitä tulee käyttää tilapäisiä keinokuormia tms. tapoja, joilla tehon syöttö verkonhaltijan verkkoon estetään. 2.5 Luokka 3b. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvät mikrotuotantolaitteistot Mikrotuotantolaitoksilla tarkoitetaan pienjänniteverkkoon liittyviä enintään 16 A/vaihenimellisvirran omaavia yksi- tai useampivaiheisia tuotantolaitteistoja, jotka käyvät rinnan yleisen jakeluverkon kanssa. Mikrotuotantolaitteisto voi koostua kahdesta tai useammasta rinnankytketystä tuotantoyksiköstä, mutta tässä tapauksessa tuotantolaitteiston kokonaisnimellisvirta tulee olla enintään 16A/vaihe. Mikrotuotantolaitteistojen osalta satunnaisen ylijäämäsähkön syöttö jakeluverkkoon sallitaan ilman, että kukaan sähkökauppaa käyvä osapuoli ostaa sitä. Mikrotuotannon jakeluverkkoon liityntöjen osalta noudatetaan tässä ohjeistuksessa erikseen mainittuja vaatimuksia sekä muiden liittymisvaatimusten osalta mikrotuotantoa koskevaa standardia EN Mikrotuotannon verkkoliittymän yleisimmät mitoitusperiaatteet Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitoksen tai samaan liittymispisteeseen (PCC) kytkeytyvien tuotantolaitosten aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä niillä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita.

10 Tuotantolaitteiston toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa sekä saarekekäytön estosuojaus Mikrotuotantolaitteiston suojaus on toteutettava siten, että tuotantolaitos ei aiheuta taka- tai saarekesyöttöä jakeluverkon häiriö- ja vikatilanteiden aikana. Verkon häiriö- ja vikatilanteissa tuotantolaitoksen tulee siis kytkeytyä irti verkosta, kun jakeluverkon jännite laskee tai katoaa kokonaan. Mikrotuotannon suojauksen asetteluiden osalta noudatetaan standardin EN Annex A Suomen kansallisia vaatimuksia. Tuotantolaitteiston koostuessa useasta erillisestä mikrotuotantolaitteistosta, joilla on omat tai yhteinen verkkoliitynnän suojalaitteisto, on suojauksen toiminta todennettava koko asennuksen osalta erikseen. Taulukko 3. Tuotantolaitteiston toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa. 2.6 Luokkien 3 a ja b tuotantolaitteiston erotuskytkin ja sen käyttö Sähkönkäyttäjän jakelulaitteisto tulee varustaa lukittavalla erotuskytkimellä, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon. Erotusvälin tulee olla näkyvä. Tieto erotuskytkimen sijainnista tulee toimittaa jakeluverkonhaltijalle. Kytkimen tulee sijaita sellaisessa paikassa, johon jakeluverkon haltijan edustajalla on helppo ja nopea pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa. Jakeluverkon haltijan edustajalla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto jos esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan myös erottaa verkosta jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston jakeluverkosta erottamisesta pyritään aina erikseen ilmoittamaan tuottajalle.

11 Erotuslaite voi olla myös verkonhaltijan verkossa ennen liittämiskohtaa oleva kytkin esim. pylväsvarokekytkin ilmajohtoverkossa tai kaapelijakokaapissa oleva jonovarokekytkin kaapeliverkossa. Tällaisen kytkinlaitteen asentamisesta voidaan laskuttaa mikrotuottajaa vain siinä tapauksessa, ettei tällaista kytkintä olisi verkkoon muuten asennettu ja ettei mikrotuottaja ole asennuttanut asianmukaista erotinta tuotantolaitoksensa yhteyteen. 2.7 Luokka 4. Yleisen jakeluverkon kanssa rinnankäyvä tuotantolaitteisto Sähköntuotantolaitteiston verkkoliitynnälle kohdistuvat sähkötekniset vaatimukset ja mitoitusperiaatteet keskijänniteverkkoon ja pienjänniteverkkoon liittyville tuotantolaitoksille: Keskijänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitteiston tai samaan liityntäpisteeseen (PCC) kytkeytyvien tuotantolaitteistojen aiheuttama jännitemuutos saa olla enintään 2,5 % nimellisjännitteestä keskijänniteverkon johtolähdöillä tai keskijänniteverkon kytkemöillä, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Tuotantolaitteiston tai useiden tuotantolaitteistojen liitynnän tapahtuessa ainoastaan tuotantoa sisältävälle keskijänniteverkon johtolähdölle on suurin kyseisellä johtolähdöllä sallittu jännitemuutos 5 % nimellisjännitteestä. Pienjänniteverkkoon liittyvän tuotantolaitoksen tai samaan liittymispisteeseen (PCC) kytkeytyvien tuotantolaitosten aiheuttama jännitemuutos missä tahansa pienjänniteverkon osassa saa olla enintään 4 % nimellisjännitteestä niillä jakelumuuntamoilla, joihin on liittyneenä myös muita asiakkaita. Tuotantolaitteiston tai useiden tuotantolaitteistojen liitynnän tapahtuessa vain tuotannon liittämiseen tarkoitetulle jakelumuuntamolle on suurin pienjänniteverkossa sallittava jännitemuutos 6 % nimellisjännitteestä. Tuotantolaitteistojen tulee verkon rinnankäytön aikana toimia vähintään tehokertoimella cos = 0,95 (ind. tai kap.), ellei muuta ole sovittu. Tuotantolaitteiston tai samaan liityntäpisteeseen (PCC) kytkeytyneiden tuotantolaitteistojen aiheuttama välkyntä muiden asiakkaiden liittymispisteissä saa olla enintään Plt 0,2 (pitkäaikainen välkynnän häiritsevyysindeksi) ja Pst 0,3 (lyhytaikainen välkynnän häiritsevyysindeksi). Tuotantolaitteistojen aiheuttamien yliaaltovirtojen osalta noudatetaan seuraavia Senerin vuoden 2001 pienvoimaloiden verkkoon kytkennän ohjeistuksessa esitettyjä yliaaltovirtojen raja-arvoja:

12 Taulukko 4. Pienvoimalalle sallittavat yliaaltovirrat Ih prosentteina liittymän referenssivirrasta IR. Kokonaisarvo saa olla enintään 5 %. Referenssivirta voi olla sulakepohjaisessa liittymässä liittymän pääsulakkeen nimellisvirta IN ja tehopohjaisessa liittymässä liittymissopimuksen mukainen virta. Tuotantolaitteiston toiminta verkon häiriö- ja vikatilanteissa sekä saarekekäytön estosuojaus Tuotantolaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka estävät jakeluverkon saarekesyötön ja kytkevät tuotantolaitteiston irti verkkosyötön katketessa sekä jännitteen tai taajuuden poiketessa normaaleista verkon arvoista. Tämän lisäksi suojauslaitteiston toteutukselta vaaditaan, että tuotantolaitteiston ja jakeluverkon oikosulku- ja maasulkusuojauksen yhteensovitus toteutuu jakeluverkon suojaus- ja turvallisuusvaatimukset täyttäen. Verkkosyötön katkeamisen toteaminen, saarekekäytön estäminen ja verkosta eroon kytkentä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla estoreleillä: taajuuden muutosnopeusrele df/dt myötä-alijänniterele U1< impedanssin muutosrele dz muu verkonhaltijan hyväksymä suojausmenetelmä Suojareleiden jakeluverkon tilaa ilmaisevat mittaussuureet tulee mitata pääkatkaisijan jakeluverkon puolelta (verkonhaltijan yleisestä jakeluverkosta). Tuotantolaitoksen apusähkönsyöttö tulee varmentaa akustolla, jolla varmennetaan tuotantolaitoksen ohjausyksikköjen ja suojauksen toiminta myös silloin, kun sähkönsyöttö jakeluverkosta on keskeytynyt. Käytettävien suojareleiden tulee olla kolmivaiheisia. Tuotantolaitteiston rakenteen ja suojauksen tulee sietää rinnankäyntitilassa rikkoutumatta yleisen jakeluverkon käyttöhäiriöt, kuten oiko- ja maasulkuviat pikajälleenkytkentöineen, jännitekuopat ja taajuushäiriöt. Tuotantolaitteisto saa kytkeytyä verkkoon ainoastaan jakeluverkon jännitteen ja taajuuden ollessa vaadittujen rajojen sisäpuolella. Jakeluverkon vika- ja häiriötilanteiden jälkeen verkon jännitteen tulee olla vähintään 10 minuuttia normaaliarvossaan, ennen kuin tuotantolaitteisto saa kytkeytyä verkonhaltijan jakeluverkkoon.

13 Tuotantolaitteiston erotuskytkin ja sen käyttö Sähkönkäyttäjän jakelulaitteisto tulee varustaa lukittavalla erotuskytkimellä, jolla voidaan tarvittaessa estää sähkönsyöttö jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon. Erotusvälin tulee olla näkyvä. Tieto erotuskytkimen sijainnista tulee toimittaa jakeluverkonhaltijalle. Kytkimen tulee sijaita sellaisessa paikassa, johon jakeluverkon haltijan edustajalla on helppo ja nopea pääsy, esimerkiksi pääkeskuksen pääkytkimen tai mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Erotuskytkin tulee merkitä selkein opastetarroin ja merkinnöin, jotta kytkin on helposti ja yksiselitteisesti tunnistettavissa. Jakeluverkon haltijan edustajalla on oikeus erottaa tuotantolaitteisto jos esimerkiksi verkon kunnossapito tai korjaustyöt niin edellyttävät. Tuotantolaitteisto voidaan myös erottaa verkosta jos se ei täytä tuotantolaitteistolle tai liittymälle asetettuja vaatimuksia tai aiheuttaa häiriöitä muualle jakeluverkkoon. Tuotantolaitteiston jakeluverkosta erottamisesta pyritään aina erikseen ilmoittamaan tuottajalle. Erotuslaite voi olla myös verkonhaltijan verkossa ennen liittämiskohtaa oleva kytkin esim. pylväsvarokekytkin ilmajohtoverkossa tai kaapelijakokaapissa oleva jonovarokekytkin kaapeliverkossa. Tällaisen kytkinlaitteen asentamisesta voidaan laskuttaa mikrotuottajaa vain siinä tapauksessa, ettei tällaista kytkintä olisi verkkoon muuten asennettu ja ettei mikrotuottaja ole asennuttanut asianmukaista erotinta tuotantolaitoksensa yhteyteen. 3. SÄHKÖNTUOTANNON MITTAUS Jos tuottaja siirtää ja myy sähköä yleiseen sähköverkkoon, tuotantopaikkaan on järjestettävä tuotannon sopimusehtojen mukaisesti kaksisuuntainen mittaus. Valtioneuvoston asetuksen mukaan tuotantolaitoskohde tulee aina varustaa tuntimittauksella. Tuotantolaitoskohde, jossa on myös kulutusta, tulee varustaa tuntimittauslaitteistolla, jolla voidaan todentaa kohteessa kulutettu itse tuotettu sähkö eli oman tuotannon kulutus. Verkonhaltija vastaa verkosta oton ja verkkoon annon mittaamisesta. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa asiakas, jos tuotantolaitoksen nimellisteho on enintään 1 MVA. Mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutuksen mittauksesta vastaa verkonhaltija. Tuotantolaitoksissa ei sallita netottavaa mittausta. Yleiset mittauksen vaatimukset (mm. mittamuuntajien toisiovirta ja tarkkuusluokka) on esitetty Mäntsälän Sähkön yleisohjeissa.

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006

ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON LIITTYMISEHDOT ALE 2006 A. Yleistä ja sopimuksen tekeminen B. Liittäminen ja liittymän käyttö ja kunnossapito (tekninen osa) C. Viivästys, sopimusmuutokset,

Lisätiedot

Auringosta sähköenergiaksi

Auringosta sähköenergiaksi Aurinkosähköopas 2 Aurinkosähköopas Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Raumalla sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi. Aurinkosähköä on pidetty kannattamattomana

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot