Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto"

Transkriptio

1 Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Aurinkosähkö Sähkön pientuottajaksi - tilaisuus Kunnonpaikka Savon Voima Verkko Oy Eero Paananen Savon Voima Verkko Oy

2 Esityksen sisältö Mitä sähkönpientuotanto ja mikrotuotanto tarkoittavat Tuotantolaitoksen hankintaan ja käyttöönottoon liittyviä asioita Periaatekuvaus aurinkosähköjärjestelmästä Yleisiä vaatimuksia tuotantolaitoksen liittämiseen Savon Voima Verkolle tehtävät ilmoitukset Sähköntuotannon mittaaminen, sopimukset ja siirto - hinnoittelu Suunnittelussa huomioitavaa Kokemuksia toteutetuista kohteista Tuotannot tuista ja verotuksesta Savon Voiman jakeluverkkoon liitetyt mikrotuotantolaitokset Tuottolaskelmaesimerkki Lisä - ja yhteystietoja Aurinko biokaasu Tuuli Vesi 2

3 Sähkön pientuotannoksi luetaan alle 2 MVA:n laitokset ( ~ kw) Alle 100 kva (mikrotuotantolaitos) - verkkoon liitännän sähköiset suojausvaatimukset standardia lievemmät (pienentää investointikustannuksia) - eivät ole sähköverovelvollisia oman tuotannon kulutuksesta - näitä ovat yleisimmin pienet aurinko-, tuuli-, vesi- ja biokaasuvoimalaitokset Yli 100 kva (sisältää myös yli 100 kva:n varavoimakoneet) - vuosituotanto enintään kwh; ei ole sähköverovelvollisuutta oman tuotannon kulutuksesta (on kuitenkin lakisääteinen vuosi-ilmoitusvelvollisuus) - vuosituotanto yli kwh; käsitellään normaalina sähköntuottajana Esimerkkejä: Aurinkovoimalaitoksen koko 100 kva tarkoittaa, että... - tarvittava aurinkokennopinta - ala tämän päivän mitoituksella n. 700 m2 (35 m x 20 m) - tarvitaan 400 kpl 250 Wp:n paneelia - vastaa sähköliittymäkokoa 3 x160 A Milloin aurinkosähköntuottajasta voisi tulla sähköverovelvollinen (tuotanto yli kwh /a) - sähköntuotantotehon tulisi olla vähintään kwp (tarvittava kennopinta- ala n m2) 3

4 Tuotantolaitoksen hankintaan ja käyttöönottoon liittyviä asioita Selvitä rakennusvalvontaviranomaisilta lupa-asiat - tarvitseeko tuotantolaitos rakennus- tai toimenpideluvan ja mahdollisen naapurien kuulemisen Ota yhteyttä Savon Voima Verkon liittymäpalveluun - neuvomme ja opastamme laitteiston suunnitteluun, verkkoon kytkentään, mittaukseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa - sovimme tarvittavista sähköverkkosopimuksista ja mittauksen ohjelmoinnista 2- suuntaiseksi Laitteiston toimitus ja asennus - pyydä kirjalliset tarjoukset, kysely useammalta kannattaa - tee sopimukset kirjallisena Ylijäämäsähkön myynti markkinoille - jos myyt ylijäämäsähkön markkinoille, tee sopimus haluamasi sähkönmyyjän kanssa Käytönopastus ja ohjeistus - varmista, että saat riittävän ja ymmärrettävän käytönopastuksen laitteiston käytöstä Tuotantolaitoksen käyttöönotto - varmista, että sähkökytkennät tehnyt sähköalan ammattilainen toimittaa tuotantolaitoksen tiedot Savon Voima Verkolle mikrotuotannon yleistietolomaketta käyttäen (löytyy Savon Voiman nettisivuilta) - tarkastamme laitteiston jakeluverkkoon kytkettävyyden toimitettujen tietojen perusteella ja annamme käyttöönotto- ja kytkentäluvan 4

5 Aurinkosähköjärjestelmän periaatekuvaus 1. Aurinkopaneelit (kennot) 2. Liitäntärasia 3. Invertteri (vaihtosuuntaaja) 4. Erotuskytkin (turvakytkin) 5. Talon ryhmäkeskus 6. Talon sähköpääkeskus, jossa sijaitsee sähkönmittaus Aurinkopaneelien 5

6 Aurinkosähköjärjestelmän sähköisen kytkennän periaate

7 Yleisiä vaatimuksia sähköntuotantolaitteiston liittämiseen Sähköntuotantolaitoksen liittämisestä yleiseen jakeluverkkoon liitetyn kiinteistön sähköverkkoon tarvitaan aina jakeluverkonhaltijan lupa Ennen tuotantolaitoksen liittämistä tulee jakeluverkonhaltijalle toimittaa keskeiset laitosta koskevat dokumentit ja tiedot Sähköverkkoon liittämisen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen Tuotantolaitos ei saa aiheuttaa sähköturvallisuusvaaraa tai häiriöitä yleiseen sähkönjakeluverkkoon ja varustettava luokse päästävällä ja lukittavalla erotuskytkimellä Tuotantolaitos tulee liittää kiinteistön sähköverkkoon kiinteästi tai puolikiinteästi (kiinteistön sähköpistorasiaan pistotulpalla liitettävä järjestelmä ei ole sallittu) Yksi - vaiheisena liitäntäteho saa olla enintään 3,7 kw (16 A) Tuotantolaitoksen liittämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jakeluverkonhaltijalle Savon Voima Verkolle tehtävät ilmoitukset Laitoksen tyyppi, nimellisteho, nimellisvirta ja invertterin tyyppitiedot Invertterin suojausasetteluissa käytetty standardi tai asetteluajat - SFS-EN 50438, Suomen asetukset / VDE-AR-N / Energiateollisuuden suositus Erotuskytkimen sijainti Tuotantolaitteiston asentajan / urakoitsijan tiedot 7

8 Sähköntuotannon mittaaminen, sopimukset ja siirtohinnoittelu Tuotannon mittaamiseen tarvitaan 2- suuntainen tuntitehomittari - Savon Voima Verkon asentamat etämittalaitteet ovat etäohjelmoitavissa 2- suuntaiseen mittaukseen - mittalaitteet mittaavat sähkönkäytön ja -tuotannon vaihekohtaisesti omalle laskulaitteelle (ei ole vaiheiden välillä netottava mittaus) - mittauksen ohjelmoinnista emme veloita asiakasta Tuotantolaitoksesta laadittavat sopimukset - liittymissopimus; aurinkosähköjärjestelmälle yleensä riittää olemassa olevan liittymissopimuksen koko esim. 3x25 A - sähköverkkosopimus; laaditaan aina tuotannon jakeluverkkoon siirrosta - sähkönmyyntisopimus (pientuottajasopimus); laaditaan sähkönmyyjään kanssa aina kun sähköä myydään markkinoille (vaatii 2- suuntaisen mittauksen) Siirtohinnoittelu - sähköntuotannon siirron hinnoittelu perustuu tuntitehomittaukseen julkisen hinnaston mukaisesti - Savon Voima Verkko hyvittää tällä hetkellä pientuottajaa 0,14 snt / kwh (alv 0%), (sähkömarkkinalain sallima veloitushinta 0,07 snt / kwh) 8

9 Suunnittelussa huomioitavaa Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta - haluaako korvata omaa käyttöä vai myydä sähköä myös markkinoille -- runsas ylimitoitus pidentää takaisinmaksuaikaa ja pienentää pääoman tuottoa - mitä on valmis sijoittamaan järjestelmän hankintaa (investointikustannus euroa / kw) - suositeltavaa on hankkia 3 - vaihejärjestelmä -- tuottaa sähköä tasaisesti kaikille 3:lle vaiheelle, jolloin myös 3- vaihelaitteet voivat hyödyntää tuoton -- ei tarvitse kikkailla merkittävimpien sähkölaitteiden sijoittelusta yhdelle vaiheelle -> vältetään vinokuormitus, joka voi aiheuttaa sähkönlaatu ongelmia silloin, kun aurinkosähköä ei ole käytettävissä (mm. yö- ja talviajat) Kokemuksia toteutetuista kohteista - pääosin asennustyöhön ja sähköntuottoon liittyvät kokemukset olleet myönteisiä, mutta toisenlaisiakin esimerkkejä löytyy: -- osalle asiakkaille on luvattu ylisuuria tuotto- odotuksia -- joissakin tapauksista tärkeintä näyttää olleen tavaran ja työn myynti, jolloin perehtyminen asiakkaan tarpeiden ja tilanteen kartoittamisen jäänyt tekemättä -- käytön opastus ja ohjeistus on jäänyt puutteelliseksi Etukäteissuunnitteluun kannattaa panostaa; mitä on hankkimassa, mihin tarkoitukseen, mitä järjestelmät maksaa, mitä ne keskimäärin tuottaa (kwh ja eurot)... 9

10 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus (periaatteellinen kuva) Sähkönkäyttö- / tuotantoteho kw Tuotannon maksimoinnin mukaan Kevät - syksytarpeen mukaan Kesäajan tarpeen mukaan 10

11 Pientuotannon tuet Energiatukea voivat hakea yritykset (maataloudet), kunnat ja yhteisöt - ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: -- edistävät uusiutuvan energiantuotantoa tai käyttöä -- energiansäästöä, energiantuotantoa tai käytön tehostamista - ohjeellinen tuki aurinkosähköhankkeissa on 30 % - energiatukea haetaan alle 3 miljoonan euron investointeihin ELY- keskukselta - tukea ei voida kuitenkaan myöntää yksityisille kansalaisille Maaseudun bioenergiatuet - maatilojen biokaasuvoimalaitokset ovat maatalouden investointitukirahoituksen piirissä, tukea voin hakea maaseutuvirastolta Kotitalousvähennys - kotitalousvähennykseen oikeuttaa esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän asentaminen omakotitaloon tai vapaa-ajan asuntoon - vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista eikä tarvikkeista - maksimivähennys eur /hlö (45% osuus työkustannuksista omavastuu 100 euroa) 11

12 Mikrotuotannon verotus Sähköverotus - itse tuotetusta ja omassa taloudessa käytetystä sähköstä ei mene sähköveroa (eikä energia- ja siirtomaksuja) - kustannushyöty ostoenergian korvaamisesta omalla tuotannolla on n snt / kwh (sisältäen energian, siirron energiaosuuden, sähkö- ja arvonlisäveron) Tuloverotus / verohallinnon ohje Ylijäämäsähkön myyntitulo on ansiotuloa, mutta verohallinnon julkaiseman tulkinnan mukaan: - kotitalouden itse tuottaman sähkön käytöstä kotitalouden omiin tarpeisiin ei verotettavaa ansiotuloa kuitenkaan käytännössä synny, mikäli myydyn sähkönmäärä on verovuoden aikana ostetun sähkön määrää pienempi Ohjeessa ei oteta kantaa sähköntuotannon ja myynnin verotukseen elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa. 12

13 Savon Voiman jakeluverkkoon liitetyt mikrotuotantolaitokset Vuodet / 2015 Tuotantomuoto Vuosi Yhteensä kpl Liittymisteho kw Vuosituotanto kwh Aurinkosähkö vaiheinen vaiheinen Tuulisähkö vaiheinen 3- vaiheinen Biokaasu vaiheinen

14 Tuottolaskelmaesimerkki Lähtötiedot - sähköntuotantoteho 3kW - investointi euroa (2 eur / W) Sähkönenergian tuotto kwh /a - omaan käyttöön kwh /a 12,3 snt / kwh 236,16 eur / a - ylijäämäsähkön myynti 480 kwh /a 3,8 snt / kwh 18,24 eur / a Sähkönsiirron hyvitys 480 kwh /a 0,14 snt / kwh 0,67 eur / a Käyttö- ja ylläpitokulut 0,5% -30,00 eur / a Vuositulos 225,07 eur / a Kannattavuustarkastelu 1) Takaisinmaksuaika TMA laskentakorko 0 % 26,7 vuotta 2) Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk) 225,07 eur /a 3,8% Järjestelmän hankinnan ja sen kannattavuuden tarkasteluun vaikuttavat - omat arvot (sijoittaminen päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan) - mihin sijoitettavan pääoman suuruutta, tuottoa ja sijoituksen varmuutta verrataan; sijoittaminen osakkeisiin, maa- ja metsäomaisuuteen, kiinteistöihin jne. - tulevaisuuden arviointi; sähköveron korotus, siirtohintojen korotus, sähkön ostoenergian kallistuminen, tuotannon tuet myös mikrotuotannolle jne. 14

15 Lisätietoa pientuotannon hankintaan, asentamiseen ja liittämiseen saat mm. Savon Voima Verkko Oy:n liittymämyynnistä - - puh Motiva Oy:n verkkosivuilta - Aurinkosähkötoimittajien ja asennusliikkeiden verkkosivuilta - areva.solar.fi, jne. - paikallisilta sähköurakoitsijoilta Savon Voiman esitteistä ja hinnastoista - Sähkön pientuottajaksi - esite - Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon ohje (tekninen ohje ammattilaisille) - Sähköntuotannon liittymis- ja verkkopalveluehdot (TLE 11 ja TVPE11 liite) - Sähkönsiirtohinnasto Mikrotuotannon yleistietolomake 15

16 Kiitos! Eero Paananen 16

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

Auringosta sähköenergiaksi

Auringosta sähköenergiaksi Aurinkosähköopas 2 Aurinkosähköopas Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Raumalla sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi. Aurinkosähköä on pidetty kannattamattomana

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Raahe 19.5.2014, Oulu 21.5.2014 Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saarekejärjestelmät,

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa Solar

Lisätiedot

Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014

Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014 Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki, 13.11.2014 Aurinkoenergian edistäminen Suomessa Aurinkoenergia osana energiajärjestelmää

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN

OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN OPAS OMAN PIENTUULIVOIMALAN HANKINTAAN SISÄLTÖ Sisältö... 2 1 Vihreää energiantuotantoa... 3 1.1 Mikä pientuulivoima?... 4 1.2 Pientuulivoiman tilanne Suomessa... 4 2 Valmistelutoimenpiteet... 6 2.1 Sijaintivaatimukset...

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Mia-Britt Kaunisaho Toukokuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 1 Aurinkoenergiahankkeet Suomessa Tämä raportti on yhteenveto agrologi AMK- koulutuksen loppuvaiheen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston JOUKKOKIRJE PORVOON ENERGIA -YHTIÖT 2/2005 PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot Sisältää uuden sähköhinnaston Eija Klaucke: Minussa elää puutarhuri Matti Nuutti Talousmiehenä

Lisätiedot

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija Valkoista talvea! Kalaporrasta rakentamaan Korpelan Voiman sähköenergia edullista Esittelyssä Sievin Savi LIITE: Sähkön myyntija siirtohinnat 1.1.2012 Ota talteen! KORPELA PLUS 3 / 2011 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Sähköliittyjän opas Harkitsetko oman talon rakentamista tai vapaa-ajan asuntosi sähköistämistä?

Savon Voima Verkko Sähköliittyjän opas Harkitsetko oman talon rakentamista tai vapaa-ajan asuntosi sähköistämistä? Savon Voima Verkko Sähköliittyjän opas Harkitsetko oman talon rakentamista tai vapaa-ajan asuntosi sähköistämistä? Jos vastauksesi on myönteinen, lue tämä opas ajatuksella läpi. Oppaan sisältämä tieto

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Muistio KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Muistio KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Muistio 16.03.2015 TEM/2507/00.06.02/2014 Viite: Kommentointipyyntö 17.12.2014 KOMMENTOINTITIIVISTELMÄ: PIENIMUOTOISEN ENERGIANTUOTANNON EDISTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1 JOHDANTO Pienimuotoisen energiantuotannon

Lisätiedot

VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015

VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015 1/2015 VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS 5 Parikkalan Valo Oy:n tilivuosi

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Opas sähkölämmityksen valintaan

Opas sähkölämmityksen valintaan Opas sähkölämmityksen valintaan Sisällysluettelo KUVA ENSTO Mikä luokitellaan sähkölämmitykseksi?... 3 Sähkölämmityksen soveltuminen eri rakennuskohteisiin... 5 Vapaa-ajan asunnot... 6 Omakotitalot...

Lisätiedot