Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys 11.11.2014"

Transkriptio

1 Pientuotanto sähkömarkkinoilla - Energiateollisuus ry:n näkemys

2 Esityksen sisältö Pientuotannon kilpailukyky ja kannattavuus ET:n näkemys pientuotannosta Pien- ja mikrotuotanto sähkömarkkinoilla Ohje pientuotannon ostosopimuksen laatimiseksi Pientuotannon verotus 2

3 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva Yksivaiheinen tuotanto enintään 3,7 kva Eli 16 A Aurinkovoimaa, pientuulivoimaa, pienvesivoimaa, maatilojen pieniä biopolttolaitoksia Pientuotantolaitteistojen määrä kasvussa Oman sähkönkäytön tueksi, pienimuotoiseen myyntiin Laitteistojen halpeneminen, ekologiset arvot, omavaraisuus Taustalla EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 3

4 Aurinkosähkön markkinatilanne Suomessa Tyypilliset kokoluokat: Pientalojärjestelmät 2 5 kw (= m 2 ) Yritysjärjestelmät kw Suomen toteutetusta kapasiteetista ei ole tilastoitua tietoa. Arviot asennetuista määristä: verkkoon kytketty kapasiteetti 1-3 MW (joitakin satoja järjestelmiä) verkkoon kytkemättömät kesämökkijärjestelmät noin kpl liikevaihtoarvio Suomessa korkeintaan 10 miljoonaa euroa (verkkoon kytketyt noin 3 milj. ) Asennusmäärät (ja toimijoiden määrä) kasvussa toimijat odottavat, että 5-10 vuoden päästä verkkoon kytkettyjä omakotitalokohteita on jo noin kpl (arviolta milj. ) Lähde: Gaia Consulting Oy:n selvitys Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi,

5 Saksan aurinkoenergia MW Lähde: 5

6 Aurinkosähkön yleisyys eri maissa riippuu täysin tukien saatavuudesta suuri osa on pienimuotoista tuotantoa Lähde: Global Market Outlook for Photovoltaics until EPIA, 2012 Ina Lehto

7 Aurinkosähkön kilpailukyky Suomessa Yleisesti esitetty keskimääräinen aurinkosähköjärjestelmän hankintahinta (v. 2014) 5 kwp: 1,6 /Wp (alv 0%), 2 /Wp (alv 24%) Pienemmissä hieman kalliimpi Fortumin julkinen hinta (): 2,25 kwp (9 paneelia) asennettuna ,9 /Wp (alv 24%) 4,5 kwp (18 paneelia) asennettuna ,5 /Wp (alv 24%) 7

8 Takaisinmaksuaika Oma sähköntuotanto Paneelien lukumäärä Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto 2) 9 kpl n kwh Arvioitu vuotuinen säästö Arvioitu vuotuinen säästö 3) 205 Kustannus Aurinkopaneelijärjestelmä 5280 Asennustyö 4) 1340 Hinta yhteensä 6620 Arvioitu kotitalousvähennys 5) 503 Takaisinmaksuaika 30 v. 2) Fortumin laskurin arvio, riippuu paljon paikallisista oloista, tavallisesti 1 kwp tuottaa Etelä-Suomessa kwh / a ja Pohjois- Suomessa kwh / a. 3) Laskelmassa on käytetty sähkön ostohinnalle 0.13 /kwh. Laskelmassa on myös oletettu, että tuotettu aurinkosähkö kulutetaan kokonaisuudessaan, eikä osaa tuotannosta myydä eteenpäin. 5) Tuen määrä vuonna 2014 on 45 % maksetusta työkorvauksesta tai enimmillään /henkilö. 8

9 Aurinkosähkön kilpailukyky Suomessa Vähän toisenlaisilla lähtöoletuksilla 2 kwp järjestelmän takaisinmaksuaika voisi olla 17 vuotta Hankintahinta: 2 /Wp (alv 24%), n Sähkön ostohinta (verollinen): 15 c/kwh Sähköntuotanto: 900 kwh/kwp, a (yhteensä 1800 kwh) Kaikki sähkö käytetään itse 9

10 Pientuotannon kilpailukyky Pientuotantomuotojen tuotantokustannukset vaihtelevat laajasti teknologiasta ja kokoluokasta riippuen Kilpailukykyisimmät teknologiat aurinkosähkö ja kaasumoottori Laskennat herkkiä monelle tekijälle Pien-CHP:n kannattavuuden kannalta on tärkeää, että syntyvä ylijäämälämpö kyetään hyödyntämään tehokkaasti Aurinkosähkön hintataso alkanut vakiintua Pien-CHP-ratkaisut eivät sovellu pientalokokoluokkaan Potentiaalisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi maatilat, kylpylät, urheiluhallit, suurkiinteistöt, kiinteistöryhmät ja aluelämpöratkaisut Pientuulivoima voi muodostua kannattavaksi erikoiskohteissa (sähköverkon ulkopuolella) Pientuotanto kannattavinta, kun sen käyttää kokonaan itse Omakäyttöosuudella merkittävä vaikutus kannattavuuteen Mikään teknologia ei vielä kilpaile perinteisen sähköntuotannon kanssa sähkön tukkumarkkinoilla Lähde: Gaia Consulting Oy:n selvitys Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi,

11 Pientuotantoteknologioiden sähkön tuotantokustannusten vaihteluvälit verrattuna markkinasähkön (Spot) ja ostosähkön (energia + siirto + sähkövero, alv 0 %) hintaan. Lähde: Gaia Consulting Oy:n selvitys Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi,

12 Energiateollisuuden näkemys pienimuotoisesta tuotannosta ET pitää tärkeänä että kaikenlainen sähköntuotanto on mahdollista Pyrimme purkamaan esteitä, edistämään markkinoille pääsyä ja luomaan toimivia käytäntöjä Pienimuotoisen tuotannon verkkoon liittämisen ja markkinoille pääsyn tulee sujua vaivattomasti Teknisiä edellytyksiä verkkoon liitännälle on ET:n suositukset ja ohjeet liittyjille Pyrkimys harmonisoida liittämisvaatimuksia suurten pientuotantomaiden kanssa (Saksa, Espanja) Etämittausuudistus mahdollistaa tarkan mittauksen ja laskutuksen tunti tunnilta verkosta otosta ja sinne syötöstä Useat sähkönmyyjät ostavat jo nyt ylijäämäsähköä markkinaehtoisesti, osa kehittää tuotteita tähän tarkoitukseen Hinnoittelu on yhtiökohtainen päätös Toistaiseksi rutiinit ovat osin puutteellisia Tapauksia on vähän Jos pientuottajia halutaan tukea, sille tarvitaan selvät pelisäännöt Mielellään tuki investointivaiheessa, vrt. kotitalousvähennys Kehitystä ei tulisi jäykistää pakoilla 12

13 Energiateollisuus ry:n visio: Sähköntuotanto vuonna 2050 Kokonaistuotanto TWh 13

14 Energiateollisuus ry:n visio: Sähköntuotantokapasiteetti vuonna 2050 Kokonaiskapasiteetti MW 14

15 Pien- ja mikrotuotanto sähkömarkkinoilla Suurin hyöty mikrolaitoksista saadaan, kun omalla tuotannolla korvataan ostosähköä säästö energian ja siirron kwh-hinnoissa ja veroissa myynti markkinaehtoisesti huomattavasti vähemmän kannattavaa Suuremmista pientuotantolaitoksista voi sähköä riittää enemmän myös myyntiin Kenellä tahansa on oikeus siirtää sähköä verkkoon, kun tuotantolaitoksen liityntä ja mittaus täyttävät niille asetetut vaatimukset, ja tuottajalla on ostaja sähkölle verkonhaltija voi hankkia sähköä vain häviöihinsä - hankittava avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti Pientuottajalla on yhtäläinen tasevastuu kuin muilla markkinaosapuolilla asiakas voi hoitaa sähkönmyyjänsä avulla 15

16 Pientuottajan tasevastuu Mikrotuotantolaitoksen on vaikeaa myydä sähkönsä itsenäisesti markkinoille tuotanto on niin vähäistä ja vaihtelevaa, että tuotannon myynti ja tasehallinta aiheuttaisivat enemmän kuluja kuin sähkön myynnistä saa tuloja Ongelmaa voidaan helpottaa keräämällä pientuotantoa suuremmaksi kokonaisuudeksi aggregointi esim. tuottajien yhteinen pooli tai osuuskunta, joka toimii normaalisti markkinoilla Vaihtoehtoisesti sähkön vähittäismyyjä kerää sopimuksin omaan tasevastuuseensa hajautettua pien- ja mikrotuotantoa myyjän tarjoama tuote, joka sisältää verkosta myydyn energian lisäksi asiakkaan ylijäämäsähkön oston myyjä huolehtii tällöin myös tuotantolaitoksen tasevastuusta 16

17 Sähkökauppajäsenille kysely 8/2012: ostatteko pientuottajien sähköä? Kyselyssä yhteensä 31 vastaajaa 17 sähkönmyyjää ostaa pientuotettua sähköä koko maassa tai omalla toimitusvelvollisuusalueellaan Yksikään myyjä ei ole päättänyt olla ostamatta pientuotettua sähköä Muutama myyjä odottaa käytäntöjen selkeytymistä (esim. verotus, mittaustiedon hallinta) Havaintoja mikrosähköä ostavilta: ko. asiakkaita on yleensä vastaajilla hyvin vähän hallinnolliset kulut ovat suuria Johtopäätöksiä Aloite EMV:lle hintavertailupalvelun kehittämisestä Aloite verohallintoon verokohtelun keventämisestä ja yhdenmukaistamisesta Ohje myyjille ostosopimuksien tekemiseksi 17

18 Energiaviraston ylläpitämässä sähkönhintavertailussa löytyy yhtiöt, jotka ostavat asiakkaan tuottaman sähköenergian 18

19 ET:n ohje pientuotannon ostosopimuksen laatimiseksi Tuo esiin keskeisiä kysymyksiä pohdittavaksi oman yhtiön lähtökohdista omaa ostosopimuspohjaa laadittaessa. Esittelee vaihtoehtoja, ei määrää ratkaisuja Ei ota kantaa pientuotannon ostohinnan määräytymiseen. Osaltaan auttaa siinä, että sähkönmyyjien toimintaa voidaan kehittää nykyistä selkeämmäksi ja rutiininomaisemmaksi. Ohjeen julkinen versio löytyy ET:n internet-sivuilta osoitteesta 19

20 Termistö ohjeessa Myyjällä tarkoitetaan sähkön vähittäismyyjää, joka myy pientuottajalle hänen verkosta ottamansa sähkön sekä ostaa pientuottajan verkkoon syöttämän sähkön. Käyttäjästä, jolla on myös verkkoon liitettyä pientuotantoa ja joka myy itse tuottamaansa sähköä verkkoon, käytetään termiä pientuottaja, ei sähkön myyjä. Ostajalla tarkoitetaan sitä sähkön vähittäismyyjää, joka ostaa pientuottajan verkkoon syöttämän sähkön. Kun pientuottaja ostaa sähkön vähittäismyyjältä sähköä, hänestä käytetään termiä kuluttaja tai käyttäjä (=muu kuin kuluttaja-asiakas). Asiakas on yleistermi, jolla voidaan viitata joko pientuottajaan tai käyttäjän/kuluttajan roolissa olevan asiakkaaseen. Verkkoon syötettyä sähköä koskeva sopimus Verkosta otettua sähköä koskeva sopimus Pientuottaja, Asiakas Kuluttaja/ Käyttäjä, Asiakas Sähkön ostaja Sähkön myyjä 20

21 Ohjeen sisältö 1/2 Sopimusrakenne JOKO kaksi erillistä sopimusta ostosta ja myynnistä TAI yksi yhteinen, jossa sovitaan sekä ostosta että myynnistä Laskutustavat Yksi yhteinen lasku, kaksi erillistä laskua (myyntilasku ja ostajan itselasku) tai pientuottajan lähettämä lasku (ei sovellu pienille kohteille) Tasepalvelusta sopiminen Alle 1 MVA: ostaja hoitaa tasevastuun- ja -ilmoitukset pientuottajan puolesta Yli 1 MVA: sovittava erikseen pientuottajan ja ostajan välillä Sähkön alkuperän käsittely Lähtökohtaisesti sähkön alkuperä on aina tuottajan omaisuutta Sopiminen olennaista vain isommilla kohteilla 21

22 Ohjeen sisältö 2/2 Pientuotannon verokäsittely Sähkön myyntitulon käsittely pientuottajan tuloverotuksessa Arvolisävero Sähkövero Ostosopimus pientuottaja ei ole kuluttajan asemassa kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla Ostosta voidaan siis sopia vapaammin kuin sähkönmyynnistä tulee kuitenkin olla tarkkana ja ehdot muotoilla mahdollisimman selkeiksi ja yksiselitteisiksi. Lista ostosopimuksen yksilöllisten ehtojen keskeisimmistä asioista Verkkopalvelu- ja liittymissopimus asiakkaalla oltava voimassa oleva verkkopalvelusopimus, joka kattaa myös tuotannon verkkopalvelun tuotannon liittymissopimuksen tarve on verkonhaltijakohtaisesti arvioitavissa olemassa oleviin kulutuskohteisiin Muita yksittäisiä tiedonvaihtoon ja järjestelmiin liittyviä huomioita 22

23 Pientuotannon verotus sähkövero ja huoltovarmuusmaksu Sähköverovelvollisia ovat sähkön tuottaja ja verkonhaltija Pientuotannolle on annettu verohelpotuksia Pientuottaja vapautuu sähköverovelvollisuudesta mikäli sähköä tuotetaan enintään 50 kva tehoisella laitteistolla sähköä tuotetaan kva tehoisella laitteistolla, eikä sähköä siirretä verkkoon Verkkoonsyötön tulee olla teknisesti estetty Vaikka pientuottaja olisi verovelvollinen ( kva), ei veroa tarvitse maksaa niiltä kalenterikuukausilta, jolloin verkkoon ei ole siirretty lainkaan sähköä 23

24 Pientuotannon verotus Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotus Verohallinnon ohje, (A148/200/2013 ): Koskee mikrotuotantoa (max. 50 kva) ensisijaisesti kotitalouden omaan käyttöön Ei pidetä verotuksessa elinkeinotoiminnan harjoittamisena, verotetaan siten tuloverolain mukaisesti Käyttö omiin tarpeisiin on aina verovapaata Sähkön myynnistä saatu tulo on veronalainen ansiotulo Verovelvollinen voi vähentää sähkön tuotantoon ja myyntiin kohdistuvia menoja (esim. huoltokustannukset ja poistot) Veroilmoituksella ei ilmoita asiasta mitään, jos sähkön myynnistä ei jää verotettavaa tuloa (eli menot ovat suuremmat kuin tulot) Tositteet on säilytettävä viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien lisäksi syytä pitää muistiinpanoja verovuoden poiston määrän laskemiseksi 24

25 Pientuotannon verotus Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotus Verohallinnon johtopäätös: Kotitalouden omaa käyttöä varten tapahtuvassa pienimuotoisessa sähköntuotannossa oman käytön ylittävän ylijäämäsähkön myynti on arvoltaan vähäistä ja sähköntuotantolaitteiston hankinnasta johtuvat kustannukset ovat suuret. Veronalaisesta sähkön myynnistä ei tämän vuoksi Verohallinnon käsityksen mukaan ainakaan tämän ohjeen antamisajankohdan tilanteessa jää verotettavaa tuloa silloin, kun verovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi. 25

26 Alan tavoitteet ja visio Pientuotanto on luonteva osa tulevaisuuden energiaratkaisua Tuotantoa voidaan liittää sähköverkkoon ja saattaa markkinoille vaivattomasti Yhteiset pelisäännöt on kaikkien osapuolien tiedossa Pientuotantolaitosten verkkoon liittäminen sekä pientuottajan että verkkoyhtiön kannalta sujuu vaivattomasti Sähkönjakelun turvallisuudesta ja luotettavuudesta on huolehdittava Pientuotanto ei vaaranna sähköjärjestelmän turvallisuutta eikä heikennä sähkön laatua Laitosten oikea toiminta verkon vikatilanteissa on varmistettu Sähköenergia osallistuu markkinoille markkinaehtoisesti Useat myyjät tarjoavat asiakkaiden tarpeiden mukaisia tuotteita Hinnoittelu on vapaata ja markkinaehtoista Pientuotantoa tuetaan markkinaehtoisesti ja läpinäkyvästi Tarvittaessa pientuotantoa tuetaan investointivaiheen tuilla 26

27 ET:n ohjeistus Ohje Pientuotannon osto - sopimusehdoissa huomioitavia asioita Sähköntuotannon liittämisehdot Sähköntuotannon verkkopalveluehdot Ohje verkon suunnittelijoille tuotannon liittämisestä Ohje asiakkaille sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake 27

28 Kiitos! Riina Asiantuntija, Sähkökauppa (09)

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita SÄHKÖKAUPPA OHJE 1(6) 27.5.2015 Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto

Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Sähkön pientuotannon liittäminen Mikrotuotanto Aurinkosähkö Sähkön pientuottajaksi - tilaisuus Kunnonpaikka 12.5.2015 Savon Voima Verkko Oy Eero Paananen Savon Voima Verkko Oy 12.5.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Auringosta sähköenergiaksi

Auringosta sähköenergiaksi Aurinkosähköopas 2 Aurinkosähköopas Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Raumalla sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi. Aurinkosähköä on pidetty kannattamattomana

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa Solar

Lisätiedot

Enabling Sustainable Energy Solutions

Enabling Sustainable Energy Solutions Enabling Sustainable Energy Solutions Pien- ja mikrotuotannon edistäminen sähkömarkkinoiden näkökulmasta Tilaaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Tekijä: Jukka-Pekka Häkli Sustainable Energy Asset

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista

Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista 10.10.2014 TEM/2744/13.01.01/2013 Yhteenveto KPMG Oy:n sähkön pientuotannon nettolaskutusselvityksestä jätetyistä kommenteista 1. Johdanto 2. Yleisiä huomioita nettolaskutuksesta KPMG Oy on selvittänyt

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Aurinkosähköopas tamperelaisille

Aurinkosähköopas tamperelaisille Aurinkosähköopas tamperelaisille (Kuva: Minna Paavola) 2 Aurinkosähköopas tamperelaisille Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa aurinkosähkön potentiaalista Tampereella sekä kertoa miten ryhtyä aurinkosähkötuottajaksi.

Lisätiedot

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15)

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Tuotantolaitteistojen

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE LAHTI ENERGIA

ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE LAHTI ENERGIA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ALUELÄMPÖALUEET KAUKOLÄMMITYKSEN PIIRIIN TEKNISTALOUDELLINEN ESISELVITYS CASE

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot