Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125"

Transkriptio

1 Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan pääoma: Enintään EUR Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema Velkakirjojen yksikkökoko: Arvo-osuusmuotoinen Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla euroa Lainan numero: 18/2004 Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Lainan efektiivinen tuotto: Lainan efektiivinen tuotto määräytyy velkakirjan pääomalle maksettavasta Vuotuisesta Indeksihyvityksestä ja takaisinmaksettavan pääoman määrästä ja on siten riippuvainen laina-aikana tapahtuvien Luottovastuutapahtumien määrästä ja ajoituksesta. Lainan efektiivinen tuotto voi olla enimmillään 6.0 % ja vähimmillään -2.1 %. Efektiivinen tuotto kuvaa laskennallista vuotuista tuottoprosenttia sijoitukselle, kun kaikki velkakirjan pääomalle maksettavat Vuotuiset Indeksihyvitykset lisätään takaisinmaksettavaan pääomaan. Mikäli koko laina-aikana ei tapahdu yhtään Luottovastuutapahtumaa, on lainan efektiivinen tuotto 6.0%. Sitä vastoin, mikäli taas laina-ajan ensimmäiseen Määrityspäivään mennessä tapahtuneiden Luottovastuutapahtumien määrä on neljä tai enemmän, on lainan efektiivinen tuotto 2.1 %. Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksettavan pääoman määrä riippuu Luottovastuutapahtumien määrästä ja on % lainan pääoman nimellisarvosta. Mikäli Liikkeeseenlaskupäivästä lukien yhtään Luottovastuutapahtumaa ei ole tapahtunut, Eräpäivänä takaisinmaksettava pääoma on 100 % lainan pääoman nimellisarvosta. Vastaavasti, mikäli Liikkeeseenlaskupäivästä lukien Luottovastuutapahtumia on tapahtunut neljä tai enemmän, Eräpäivänä takaisinmaksettava pääoma on 90 % lainan pääoman nimellisarvosta. Takaisinmaksettava pääoma määräytyy jäljempänä kohdassa Pääoman takaisinmaksu Takaisinmaksupäivänä esitetyllä tavalla.

2 Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Tuoton määräytyminen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Yksityispankit, Nordea Private Wealth Management, Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla puh (pvm) ma-pe 8-20 Solo Internetissä Maksetaan merkittäessä Tuotto muodostuu Viitekorin viidestä Vuotuisesta Indeksihyvityksestä. Tuotonmaksupäivänä maksettava indeksihyvitys määräytyy jäljempänä kohdassa Indeksihyvityksen määräytyminen esitetyllä tavalla. Vuotuista Indeksihyvitystä määriteltäessä otetaan huomioon Liikkeesenlaskupäivästä lukien kuhunkin Määrityspäivään (klo 24.00) mennessä tapahtuneet Luottovastuutapahtumat. Indeksihyvitys: Vuotuinen Indeksihyvitys. Vuotuinen enimmäisindeksihyvitys on 6 % lainan nimellispääomasta. Enimmäisindeksihyvitys voidaan saavuttaa vain, mikäli Liikkeeseenlaskupäivästä lukien yhtään Luottovastuutapahtumaa ei ole sattunut kyseiseen Määrityspäivään mennessä. Vastaavasti, vuotuinen vähimmäisindeksihyvitys 0 % lainan nimellispääomasta toteutuu, mikäli Liikkeeseenlaskupäivästä lukien Luottovastuutapahtumia on tapahtunut neljä tai enemmän. Velkakirjojen pääomalle kertyvä Vuotuinen Indeksihyvitys määräytyy toteutuneiden Luottovastuutapahtumien ja niiden ajankohdan mukaisesti, siten että Vuotuinen Indeksihyvitys lasketaan jokaiselle vuodelle erikseen. Vuotuista Indeksihyvitystä määriteltäessä otetaan huomioon aina Liikkeeseenlaskupäivästä lukien kyseessä olevaan Määrityspäivään (klo 24.00) mennessä tapahtuneet Luottovastuutapahtumat. Mahdollinen indeksihyvitys maksetaan vuosittain jälkikäteen. Ensimmäisen kerran indeksihyvitys maksetaan ajalta ja viimeisen kerran Indeksihyvityksen laskennasta tarkemmin kohdassa Vuotuinen Indeksihyvitys. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Ei Ei Indeksihyvityksen ja pääoman maksutapa: Yleiset ehdot, kohta 8.

3 Tiedot joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: Velkakirjojen luovutus: Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvoosuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet eivät ole vapaasti luovutettavissa ennen merkintäajan päättymistä. Emissiokurssi: vaihtuva, n.100 % Merkintäsitoumukset: Vakuus Pörssilistaus: Ei Ei Kyllä Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Joulukuu 2004 Lainan ISIN-koodi: FI Lähdevero v % Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muuttuneeseen markkinatilanteeseen, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi tai jos tapahtuu jotain sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä ja palautettavalle summalle maksetaan 4 % vuosittaista korkoa merkintäajankohdasta palautusajankohtaan. Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään n. EUR , josta n. 0,1 % on liikkeeseenlaskukustannuksia. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

4 Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: - Nordea Pankki Suomi Oyj:n julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä Nordea Pankki Suomi Oyj

5 VUOTUINEN INDEKSIHYVITYS Kullekin velkakirjan pääomalle vuosittain Tuotonmaksupäivinä maksettavan Vuotuisen Indeksihyvityksen määrä määritellään sen mukaan, kuinka monta Luottovastuutapahtumaa on alkaen Määrityspäivään mennessä sattunut alla olevan taulukon mukaisesti. Mikäli Luottovastuutapahtumia on ollut 0, on Vuotuinen Indeksihyvitys 6.00 %. Indeksihyvityksen määräytyminen Luottovastuutapahtumien määrä alkaen Määrityspäivään Vuotuinen (klo Suomen aikaa mennessä) Indeksihyvitys % % % % 4 tai enemmän 0.00% Velkakirjojen pääomalle maksetaan Vuotuinen Indeksihyvitys, joka ilmenee yllä olevasta taulukosta Indeksihyvityksen määräytyminen. Mahdollinen Vuotuinen Indeksihyvitys maksetaan vuosittain Tuotonmaksupäivinä jokaisen velkakirjan nimellispääomalle. Määrityspäivä on kunkin Vuotuisen Indeksihyvityksen osalta kymmenes Tuotonmaksupäivää edeltävä päivä. Ensimmäinen Määrityspäivä on Tuotonmaksupäivät ovat , , , sekä Vuotuisen Indeksihyvityksen Tuotonmaksupäivän ollessa muu kuin Pankkipäivä Indeksihyvityksen maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan Pankkipäivään. Indeksihyvityksen maksamisen siirtyminen ei oikeuta lisäsuoritukseen. Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin sekä Euroopan Keskuspankin TARGET -järjestelmä on toiminnassa ja jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta hyvityksen määrään. Pääoman takaisinmaksu Takaisinmaksupäivänä. Lainan Takaisinmaksupäivänä takaisinmaksettavan nimellispääoman määrä riippuu Luottovastuutapahtumien määrästä. Mikäli Liikkeeseenlaskupäivästä lukien viimeiseen Määrityspäivään klo (Suomen aikaa) mennessä ei ole ollut yhtään Luottovastuutapahtumaa, maksetaan lainan nimellispääoma kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli Luottovastuutapahtumia on laina-aikana neljä (4) tai enemmän, maksetaan pääomasta takaisin aina vähintään 90 %. Alla olevassa Pääoman takaisinmaksu taulukossa on määritelty takaisinmaksettavan nimellispääoman määrä suhteessa Luottovastuutapahtumien määrään.

6 Pääoman takaisinmaksu Luottovastuutapahtumien määrä Liikkeeseenlaskupäivästä alkaen Eräpäivänä takaisin- Määrityspäivään (klo Suomen aikaa) mennessä maksettava pääoma % % % % 4 tai enemmän 90.0% Viitekori tarkoittaa Laskenta-asiamiehen Liikkeeseenlaskupäivänä vahvistamaa Viiteyhtiöiden joukkoa. Suuntaa-antavaa viitekori on liitteessä 1. Mikäli Liikkeeseenlaskupäivän ja Merkintäajan päättymisen välisenä ajanjaksona Viiteyhtiössä tapahtuu Luottovastuutapahtuma, poistaa Liikkeeseenlaskija Viiteyhtiön Viitekorista. Lisäksi, mikäli Laskenta-asiamies päättää lisätä tai poistaa Viiteyhtiön sen mukaan mitä on sanottu Korvaavasta Viiteyhtiöstä, muokataan Viitekoria. Viiteyhtiöllä tarkoitetaan jokaista yhtiötä (mukaan lukien Korvaava Viiteyhtiö), joka kuuluu määriteltyyn Viitekoriin. Korvaava Viiteyhtiö Mikäli, Laskenta-asiamiehen käsityksen mukaan, kaikki tai suurin osa yhden Viiteyhtiön Velkasitoumuksista, suoraan tai epäsuorasti siirtyvät toiselle yhtiölle tai yhtiöille yhdistymisen, jakautumisen (joko vapaaehtoisen Velkasitoumusten vaihdon tai muuten tapahtuvan siirron kautta), yhdistämisen, fuusion, luovutuksen tai vastaavan lakiin tai sopimukseen perustuvan seikan takia, on tämä tai ovat nämä yritykset Korvaavia Viiteyhtiöitä ja ne sisällytetään mukaan Viitekoriin. Edellä mainittujen perusteiden mukaan voi Laskenta-asiamies päättää, että Viiteyhtiö poistetaan Viitekorista. Korvaava Viiteyhtiö voi olla aiemmin Viiteyhtiö esimerkiksi fuusiotilanteessa. Jos Korvaava Viiteyhtiö on Viiteyhtiö, siihen mahdollisesti kohdistuva Luottovastuutapahtuma lasketaan kahdeksi Luottovastuutapahtumaksi. Mikäli Nordea Pankki Suomi Oyj olisi sellainen Korvaava Viiteyhtiö yllämainittujen sääntöjen mukaan, tulee Laskenta-asiamiehen valita toinen yhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilalle. Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan kyse on Viiteyhtiön Vakavasta Maksuhäiriöstä, Velkojen Uudelleenjärjestelystä tai Konkurssista, joka on tapahtunut Liikkeeseenlaskupäivästä alkaen viimeiseen Määrityspäivään mennessä. Laskenta-asiamies perustaa arvionsa International Swaps and Derivatives Associationin julkaisemiin englanninkielisiin ISDA Credit Derivatives Definitions -määritelmiin sekä yleisesti hyväksyttyyn ja noudatettuun kansainväliseen käytäntöön. Alla olevien kuvausten on tarkoitus kuvata edellä mainittuja tapahtumia sekä kansallisesti että, kansainvälisesti. Liikkeeseenlaskija tiedottaa Luottovastuutapahtumasta kohtuullisen ajan kuluessa Liikkeeseenlaskijan Internet-kotisivulla (www.nordea.fi). Vakava Maksuhäiriö tarkoittaa että Viiteyhtiö on laiminlyönyt suorittaa yhden tai useamman Velkasitoumuksen ehtojen mukaisen erääntyneen maksun ja erääntyneen tai erääntyneiden maksusuoritusten yhteismäärä on vähintään USD (tai sen vasta-arvo muussa valuutassa) Vakavan Maksuhäiriön tapahtuessa.

7 Velkojen Uudelleenjärjestely (a) Velkojen Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan sitä, että yhdestä tai useammasta kohdassa (i)-(v) mainitusta toimenpiteestä sovitaan joko Viiteyhtiön tai viranomaisen ja sellaisten Velkasitoumuksen velkojien kesken, joiden päätös sitoo myös muita kyseisen Velkasitoumuksen velkojia tai Viiteyhtiö tai viranomainen ilmoittaa tai määrää yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen kaikkia Velkasitoumuksen velkojia sitovalla tavalla. Lisäksi edellytetään että tässä kohdassa (i)-(v) mainitun toimenpiteen tai toimenpiteiden kohteena oleva Velkasitoumus tai Velkasitoumukset ovat määrältään yhteensä vähintään USD (tai sen vasta-arvo muussa valuutassa) Luottovastuutapahtuman tapahtuessa. (i) korkoprosentin tai maksuun erääntyneen korkomäärän tai kertyneen korkosumman pienentäminen; (ii) pääomasumman tai eräpäivänä maksuun lankeavan preemion tai sopimuksenmukaisen lunastuksen pienentäminen; (iii) maksupäivän tai maksupäivien myöhentäminen tai muu lykkääminen joko (A) maksettavan koron tai koron kerryttämisen tai (B) maksettavan pääoman tai preemion osalta, (iv) Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen siten, että Velkasitoumus saa huonomman etuoikeuden mihin tahansa muuhun Velkasitoumukseen nähden, tai (v) koron tai pääoman maksun valuutta tai kokoonpano vaihdetaan muuhun kuin seuraavaan valuuttaan: (A) G7-maan (mukaan lukien tulevat G7-maat, jos G7 ryhmään otetaan uusia jäseniä) lailliseen maksuvälineeseen, tai (B) sellaisen maan lailliseen maksuvälineeseen, joka kyseisen vaihdon ajankohtana on OECD-jäsen ja jonka kotivaluutan pitkäaikainen luottoluokitus on joko vähintään AAA The McGrawHill Companies:n kuuluvan Standard & Poor s:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan, vähintään Aaa Moody s Investor Service, Inc:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan tai vähintään AAA Fitch Ratings tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan. (b) Yllämainitu ista kohdasta (a) huolimatta mitään seuraavista tapahtumista ei katsota Velkojen Uudelleenjärjestelyksi: (i) Euroopan unionin jäsenvaltion kansallisessa valuutassa olevan Velkasitoumuksen koron tai pääoman maksaminen euroissa, kun mainittu jäsenvaltio on liittynyt tai liittyy Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen mukaisesti yhteiseen valuuttaan, (ii) kun edellä kohdissa (a) (i)-(v) mainittu toimenpide aiheutuu, sovitaan tai ilmoitetaan normaalin liiketoiminnan puitteissa tehdyn hallinnollisen, kirjanpidollisen, verotuksellisen tai muun teknisen oikaisun tai tarkistuksen johdosta, (iii) jos joku (a) (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu, sovitaan tai tiedoksiannetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa tällaista tapahtumaa ei suoraan tai epäsuoraan tehdä seurauksena Viiteyrityksen luottokelpoisuuden tai taloudellisen aseman heikkenemisestä.

8 (c) Edellä kohdissa (a) ja (b) Velkasitoumuksella tarkoitetaan myös niitä sitoumuksia, joista Viiteyhtiö on antanut näiden ehtojen kohdassa Velkasitoumus mainitun takauksen, jolloin Viiteyhtiöllä tarkoitetaan kohdassa (a) taattavan sitoumuksen velallista ja kohdassa (b) Viiteyhtiötä. Konkurssilla tarkoitetaan, että Viiteyhtiö; (a) puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen kautta) (b) tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan tai ei täytä velvoitteitaan tai myöntää kirjallisesti oikeudenkäyntimenettelyssä, hallinnollisessa menettelyssä tai viranomaismenettelyssä tai haasteessa olevansa yleisesti kyvytön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä; (c) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuksen, velkasovittelun, yrityksen uudelleenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen velkojiensa kanssa tai näiden hyväksi; (d) panee tai sitä vastaan on pantu vireille menettely, jonka tavoitteena on maksukyvyttömyyttä koskeva tuomio tai konkurssituomio tai muu konkurssi-, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön perustuva velkojien vahingoksi tehty päätös tai hakemus Viiteyhtiön purkamiseksi tai selvitystilaan asettamiseksi on jätetty ja tällaisen menettely tai hakemus (i) johtaa maksukyvyttömyys- tai konkurssituomioon, velkojien vahingoksi tehtyyn päätökseen, päätökseen purkamisesta tai selvitystilaan asettamisesta (ii) ei peruunnu, hylkäydy tai keskeydy tai sitä koskeva juttu jää sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa menettelyn aloittamisesta tai hakemuksen jättämisestä (e) purkamisesta, virallishallintoon asettamisesta tai selvitystilaan asettamisesta annetaan päätös (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen johdosta); (f) hakee tai sille määrätään tai sen koko omaisuudelle tai olennaiselle osalle sitä nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies, väliaikainen konkurssipesänhoitaja toimitsijamies, uskottu mies tai muu vastaava toimenhaltija; (g) antaa vakuudenhaltijan haltuun Viiteyhtiön koko omaisuuden tai olennaisen osan siitä tai vakuudenhaltijalla on vireillä Viiteyhtiön koko omaisuutta tai olennaista osaa siitä koskeva ulosmittaus, pakkotäytäntöönpano, takavarikko, myymis- tai hukkaamiskielto tai muu ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano tai kanne ja tällainen vakuudenhaltija säilyttää vakuuden hallinnan eikä tällaista menettelyä tai sitä koskevaa hakemusta hylätä, peruuteta, anneta keskeytysmääräystä tai jätetä sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa tai (h) aiheuttaa tai siihen kohdistuu tapahtuma, jolla jonkin Viiteyhtiöön sovellettavan lain mukaan on vastaava vaikutus kuin kohdissa (a) - (g) mainitulla tapahtumalla tai tapahtumilla. Velkasitoumus tarkoittaa kunkin Viiteyhtiön jokaista nykyistä, tulevaa, ehdollista tai muunlaista (a) lainanottoon liittyvää velkasitoumusta, joka voi olla muun muassa joukkovelkakirjalaina, luotto-, rahoituslimiitti- tai vastaava sopimus, talletus tai remburssiin liittyvä maksuvelvoite sekä (b) takausta tai muuta kirjallista sitoumusta, jonka Viiteyhtiö on antanut tai antaa jonkun muun lainanottoon liittyvästä sitoumuksesta. Laskenta-asiamies on Nordea Pankki Suomi Oyj. Laskenta-asiamiehen arvio Luottovastuutapahtumasta on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja velkakirjojen haltijoita sitova.

9 Luottoluokitus Luottoluokituksella tarkoitetaan luottokelpoisuuden arviointiin erikoituneiden laitosten, kuten Moody s Investor Service Inc. ja The McGrawHill Companies:n kuuluvan Standard & Poor s:n, julkaisemia luokituksia luottoriskistä. Luottoluokitus kuvaa sitä, kuinka hyvin yrityksen arvioidaan selviytyvän tulevista velvoitteistaan joutumatta vakavaan maksuhäiriötilaan. Edellä mainittujen laitosten luottoluokitusasteikossa on yhteensä noin 20 eri luokitusta. Paras luokitus on erinomaisen luottokelpoisuuden taso Aaa(Moody s)/aaa(s&p). Tämän jälkeen seuraavat kahden ja yhden A:n tasot, kolmen, kahden ja yhden B:n tasot jne. Molempien laitosten riskikohteen tunnus on C. Huonoin taso on D, jolloin velallinen on jo maksuhäiriötilassa.. Markkinoilla tehdään toisinaan karkea jako yrityksiin, jotka ovat saaneet luottokelpoisuudekseen tietyn arvosanan (Baa3/BBB-) ylittävän arvon, jota kutsutaan nimellä Investment Grade. Yrityksiä, jotka eivät kuulu tähän ryhmään kutsutaan Non Investment Grade. Laitosten käyttämät arvosanat poikkeavat toisistaan jonkin verran. Tarkempia tietoja luottoluokituksista on saatavissa muun muassa edellä mainituista laitoksista. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon riippuen vallitsevasta markkinatilanteesta. Verotus Voimassa olevan lain mukaan Suomessa liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava indeksihyvitys on kotimaassa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle korkotulon lähdeverosta säädetyn lain mukaista tuloa. Edellä mainitulle lainan pääoma ei ole veronalaista omaisuutta.

10 Liite 1 Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125:n suuntaa antava viitekori Yhtiöiden luottoluokitustietojen päiväys Yhtiö Moody's / S&P Toimiala Maa 1 Accor SA NA / BBB Hotelli Ranska 2 Akzo Nobel NV A3 / A- Kemianteollisuus Hollanti 3 Alcoa, Inc A2 / A- Metalli USA 4 Allianz AG Aa3 / AA- Vakuutus Saksa 5 Allied Domecq Plc Baa1 / BBB+ Panimoteollisuus Iso-Britannia 6 Ambac Financial Group, Inc Aa2 / AA Vakuutus USA 7 Anglo American Plc A3 / A- Kaivosteollisuus Iso-Britannia 8 Arcelor SA NA / BBB Kaivosteollisuus Luxemburg 9 BAE Systems Plc Baa1 / BBB Lentokoneet Iso-Britannia 10 Banca Popolare di Milano SCRL A3 / A- Pankki Italia 11 Banco Comercial Portugues SA A1 / A- Pankki Portugali 12 Baxter International, Inc Baa1 / A- Terveys USA 13 Bayer AG A3 / A Kemianteollisuus Saksa 14 Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG A3 / A- Pankki Saksa 15 Bayerische Motoren Werke AG A1 / NA Autoteollisuus Saksa 16 Bear Stearns Companies, Inc A1 / A Arvopaperikauppa USA 17 BellSouth Corporation A1 / A+ Telekommunikaatio USA 18 Bertelsmann AG Baa1 / BBB+ Media Saksa 19 Boeing Company (The) A3 / A Lentokoneet USA 20 Boots Group Plc A3 / A- Kauppa Iso-Britannia 21 British American Tobacco Plc Baa1 / BBB+ Tupakka Iso-Britannia 22 BT Group Plc Baa1 / A- Telekommunikaatio Iso-Britannia 23 Cadbury Schweppes Plc Baa2 / BBB Juomat Iso-Britannia 24 Capitalia SpA A3 / NA Pankki Italia 25 Carlton Communications Plc Baa2 / BBB- Media Iso-Britannia 26 Casino Guichard Perrachon et Cie NA / BBB Kauppa Ranska 27 Caterpillar, Inc A2 / A Koneteollisuus USA 28 Chubb Corp A2 / A Vakuutus USA 29 CIT Group, Inc A2 / A Rahoituspalvelu USA 30 Coca Cola Enterprises, Inc A2 / A Juomat USA 31 Comcast Cable Communications, Inc Baa3 / BBB Media USA 32 Commerzbank AG A2 / A- Pankki Saksa 33 Compagnie de Saint-Gobain A2 / A- Rakennusmateriaalit Ranska 34 Compagnie Financiere Michelin Baa1 / BBB+ Rengasteollisuus Sveitsi 35 Continental AG Baa2 / BBB+ Rengasteollisuus Saksa 36 Countrywide Home Loans, Inc A3 / A Rahoituspalvelu USA 37 DaimlerChrysler AG A3 / BBB Autoteollisuus Saksa 38 Deere and Company A3 / A- Koneteollisuus USA 39 Deutsche Lufthansa Baa2 / BBB Lentoyhtiö Saksa 40 Deutsche Telekom AG Baa2 / BBB+ Telekommunikaatio Saksa 41 Dixons Group Plc Baa1 / NA Kauppa so-britannia 42 Dow Chemical Company (The) A3 / A- Kemianteollisuus USA 43 Duke Capital LLC Baa3 / BBB Sähkö USA 44 E.ON AG Aa3 / AA- Sähkö Saksa 45 Eastman Chemical Company Baa2 / BBB Kemianteollisuus USA 46 Electricidade de Portugal SA A3 / A Sähkö Portugali 47 Electricite de France Aa3 / AA- Sähkö Ranska 48 Electrolux AB Baa1 / BBB+ Kodinkoneet Ruotsi 49 Endesa SA Baa1 / A Sähkö Espanja 50 Enel SpA A1 / A+ Sähkö Italia 51 Energie Baden-Wuerttemberg AG A3 / A- Sähkö Saksa 52 European Aeronautic Defence & Space Co EADS A3 / A Lentokoneet Hollanti 53 Finmeccanica SpA Baa2 / BBB Lentokoneet Italia 54 Ford Motor Company Baa1 / BBB- Autoteollisuus USA 55 Fortis NV Aa3 / A+ Pankki Hollanti 56 France Telecom Baa2 / BBB+ Telekommunikaatio Ranska 57 Gallaher Group Plc Baa3 / BBB Tupakka Iso-Britannia 58 General Electric Company Aaa / AAA Sähkö USA 59 General Motors Acceptance Corp A3 / BBB Auto / rahoitus USA 60 Goldman Sachs Group, Inc (The) Aa3 / A+ Rahoitus SA 61 GUS Plc Baa1 / BBB+ Kauppa Iso-Britannia 62 Hanson Plc Baa1 / BBB+ Rakentaminen Iso-Britannia 63 Hewlett-Packard Co A3 / A- Tietokoneet USA 64 Hilton Group Finance Plc Baa2 / BBB Hotelli Iso-Britannia 65 Hutchison Whampoa Ltd A3 / A- Telekommunikaatio Hong Kong 66 Iberdrola SA A2 / A+ Sähkö Espanja

11 67 Imperial Tobacco Group Plc Baa3 / BBB Tupakka Iso-Britannia 68 International Business Machines Corporation A1 / A+ Tietokoneet USA 69 International Paper Co Baa2 / BBB Paperiteollisuus USA 70 J Sainsbury Plc Baa1 / BBB+ Kauppa Iso-Britannia 71 Koninklijke Philips Electronics NV Baa1 / BBB+ Kulutuselektroniikka Hollanti 72 Kraft Foods, Inc A3 / A- Elintarviketeollisuus USA 73 Lafarge SA Baa2 / BBB Rakennusmateriaalit Ranska 74 Liberty Media Corp Baa3 / BBB- Media USA 75 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA NA / BBB+ Luksustavarat Ranska 76 McDonalds Corporation A2 / A Ravintolat USA 77 Merrill Lynch & Co Inc Aa3 / A+ Rahoitus USA 78 Metro AG Baa1 / BBB Kauppa Saksa 79 mm02 Plc Baa2 / BBB Telekommunikaatio Iso-Britannia 80 Motorola, Inc Baa3 / BBB Telekommunikaatio USA 81 National Grid Co Plc A2 / A Sähkö Iso-Britannia 82 Nokia Oyj A1 / A Telekommunikaatio Suomi 83 Organismos Telepikoinonion Tis Ellados A.E. Helle Baa1 / A- Telekommunikaatio Kreikka 84 Pearson Plc Baa1 / BBB+ Julkaisu/kustantamo Iso-Britannia 85 Peugeot SA NA / A- Autoteollisuus Ranska 86 Pinault-Printemps-Redoute NA / BBB- Kauppa Ranska 87 Portugal Telecom SGPS SA A3 / A- Telekommunikaatio Portugali 88 Reed Elsevier Plc A3 / A- Julkaisu/kustantamo Iso-Britannia 89 Renault SA Baa2 / BBB Autoteollisuus Ranska 90 Repsol YPF SA Baa2 / BBB+ Öljy/kaasuteollisuus Espanja 91 Reuters Group Plc A3 / A Julkaisu/kustantamo Iso-Britannia 92 Rolls Royce Group Plc Baa1 / BBB Lentokoneet Iso-Britannia 93 Royal KPN NV Baa1 / A- Telekommunikaatio Hollanti 94 RWE AG A1 / A+ Sähkö Saksa 95 Safeway, Inc Baa2 / BBB Kauppa USA 96 SBC Communications, Inc A1 / A+ Telekommunikaatio USA 97 Scottish Power UK plc A3 / A- Sähkö Iso-Britannia 98 Securitas AB Baa2 / BBB+ Turvallisuuspalvelut Ruotsi 99 Siemens AG Aa3 / AA- Elektroniikka Saksa 100 Sodexho Alliance SA NA / BBB+ Kiinteistöpalvelut Ranska 101 Sprint Corp Baa3 / BBB- Telekommunikaatio USA 102 Statoil ASA A1 / A Öljy/kaasuteollisuus Norja 103 STMicroelectronics NV A3 / A- Elektroniikka Sveitsi 104 Stora Enso Oyj Baa1 / BBB+ Metsäteollisuus Suomi 105 Suez SA A2 / A- Ympäristöpalvelut Ranska 106 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA A3 / A- Paperiteollisuus Ruotsi 107 TDC A/S Baa1 / BBB+ Telekommunikaatio Tanska 108 Technip SA NA / BBB+ Rakentaminen Ranska 109 Telecom Italia SpA Baa2 / BBB+ Telekommunikaatio Italia 110 Telefonica SA A3 / A Telekommunikaatio Espanja 111 Telenor ASA A2 / A- Telekommunikaatio Norja 112 TeliaSonera AB A2 / A Telekommunikaatio Ruotsi 113 Thomson SA A3 / BBB+ onialateollisuus Ranska 114 Time Warner, Inc Baa1 / BBB+ Julkaisu/kustantamo USA 115 United Business Media Plc Baa2 / BBB Julkaisu/kustantamo Iso-Britannia 116 UPM-Kymmene Oyj Baa1 / BBB Paperiteollisuus Suomi 117 Veolia Environnement SA Baa1 / BBB+ Ympäristöpalvelu Ranska 118 Verizon Global Funding Corp A2 / A+ Telekommunikaatio USA 119 VNU NV Baa1 / BBB+ ulkaisu/kustantamo Hollanti 120 Vodafone Group Plc A2 / A Telekommunikaatio Iso-Britannia 121 Volkswagen AG A2 / A- Autoteollisuus Saksa 122 Walt Disney Company Baa1 / BBB+ Media USA 123 Wolters Kluwer NV Baa1 / BBB+ Julkaisu/kustantamo Hollanti 124 WPP Group Plc Baa2 / BBB+ Mainonta Iso-Britannia 125 XL Capital Ltd A2 / A Vakuutus Bermuda 1) Viitekorin yhtiöiden nimet saattavat olla kirjoitetut muussa muodossa kuin miten ne on kussakin tapauksessa yhtiöiden kotimaassa rekisteröity. Laskenta-asiamiehellä on oikeus tulkita nimiä yleisen markkinakäytännön mukaisesti mm. luottovastuutapahtuman toteamiseksi. 2) Viitekorin kuvauksessa olevat luottoluokitukset perustuvat Moody s:n ja Standard & Poor s:n tietokannoista tehtyihin havaintoihin Luokitukset voivat perustua mm velallisten kotimaan valuutassa liikkeeseen lasketun/laskettavan velan luokituksiin tai muussa valuutassa tapahtuneen/mahdollisesti tapahtuvan lainanoton luokituksiin, ja voivat myös olla luottokelpoisuusarvioita yrityksistä, joilla ei ole ollut nimenomaisesti luokiteltuja velkaeriä taseessaan. Luokituksia etsittäessä tietokannoista on pyritty noudattamaan suurta huolellisuutta. Esitteessä ja lainaehdoissa mainitut luokitukset ovat siitä huolimatta indikatiivisia. Nordea ei vastaa siitä, että luokituksia etsittäessä ja listattaessa olisi tapahtunut jokin inhimillinen virhe, tai että luokituslaitosten tietokannat eivät olisi olleet ajan tasalla.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4626 Yrityskorilaina Eurooppa II

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4719 Luottotodistus High Yield

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4584 Yrityskorilaina Suomi laskettu

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes

Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes Nordea Pankki Suomi Oyj 32/2005 First-to-Default Credit-Linked Notes Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki

Lisätiedot

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma )

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma ) Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA LAINAKOHTAISET EHDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINA 14

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA LAINAKOHTAISET EHDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINA 14 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten lainakohtaisten ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

SEB Paperiteollisuus 3

SEB Paperiteollisuus 3 SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Tuotto perustuu Stora Enson ja UPM-Kymmenen säilymiseen maksukykyisinä* Alustava vuosittainen tuotto on 6,25

Lisätiedot

SEB Paperiteollisuus 2

SEB Paperiteollisuus 2 SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Tuotto perustuu Stora Enson ja UPM-Kymmenen säilymiseen maksukykyisinä* Alustava vuosittainen tuotto on 6,25

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 2

Luottokori Eurooppa 2 Tarjousaika päättyy 1.3.2013 Luottokori Eurooppa 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti 12kk

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 3

Luottokori Eurooppa 3 Tarjousaika päättyy 3.5.2013 Luottokori Eurooppa 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti 7,5

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin arvonnoususta alustavasti 130 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

Luottokori Suomi 3. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Luottokori Suomi 3. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Luottokori Suomi 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Metsä Board, Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Korkotuotto alustavasti: 1 Vuodet 1 3 kiinteä 5,0

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Luottokori Suomi. Merkintäaika päättyy 27.9.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi. Merkintäaika päättyy 27.9.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 27.9.2013 Luottokori Suomi Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. 1 Sijoitusaika noin 5,3 vuotta

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 25/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina

Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina ALUSTAVA Luottotodistus Eurooppa IG 2/2014 Luottoriskisidonnainen ei pääomaturvattu erillislaina Liikkeeseenlaskija SG Issuer, takaaja Société Générale ISIN koodi [ilmoitetaan myöhemmin] Viimeinen merkintäpäivä

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä. Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 20/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2005 Pohjoismaat Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Neljännesvuosittain maksettava

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot