Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11 270 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.8.2010 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Poissa Antti Katekeetta, puheenjohtaja x Esko Härkönen, varapuheenjohtaja x Rauna Guttorm x Raimo Hekkanen x Marjatta Kordelin x Elle Kaaren Aikio x Ilmari Tapiola x Matti Valle, varajäsen x Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen x Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Veikko Guttorm, valtuuston puheenjohtaja (poistui klo 11.10) Antti Katekeetta, vt. kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Leena Aikio, tulkki LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 215 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 216 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hekkanen ja Matti Valle. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Härkönen Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Raimo Hekkanen Matti Valle PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 271 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 217 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Irtisanoutuminen kunnallisista luottamustoimista, Esitysten tekeminen Kolpeneen kuntayhtymän talousarviota varten ja Karigasniemen tonttipula. Käsittelyjärjestys kunnanjohtajan esittämillä lisäasioilla hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 272 Tilannekatsaus Kh 218 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Utsjoen kunta 273 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 219 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Alenius Sanna Marttila Seidi/ Utsjoki Päiväniemi Leena Nuorgam (sukulaisluovutus, Seitakivi ½ määräala) RN:o 18.3 Haataja Juha Olli Lauri/ Utsjoki Olli Tapio ja Pirkko, Kirkonkylä Heiskanen Kauko, Helin Tievjaquadnil Pekka, Suokaneva Joel RN:o 53:10 (koko kiinteistö) Laaksonen Erja Kaihlanen Meri/ Utsjoki Oksanen Anssi Outakoski (koko kiinteistö) Rovirinne RN:o 8:18 Lauerma Jussi Miettinen Seppo/ Utsjoki Helander Anna Nuorgam (jakosopimus, Pulman koko kiinteistö) RN:o 42:1 Lauerma Jussi Helander Anna/ Utsjoki Helander Seppola Haldis Nuorgam (sukulaisluovutus, lahja, Pulman määräala) RN:o 42:1 Lauerma Jussi Pieski Katri Marja/ Utsjoki Pieski Aslak Antero Kirkonkylä (sukulaisluovutus, lahja Alaniemelä määräala) RN:o 20:50 Lauerma Jussi Pieski Katri Marja/ Utsjoki Pieski Nilla Ilmari Kirkonkylä (sukulaisluovutus, lahja Alaniemelä koko kiinteistö) RN:o 20:50./..

5 Utsjoen kunta 274 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen./ Ollila Ilkka Nillukka Mari Anna/ Utsjoki Jokelainen Mikko ja Kirkonkylä Posia Arto Karppila (jakosopimus) RN:o 54:5 Raudasvirta-Kurth Paula Paltto Airi/ Utsjoki Tapiola Uula Kirkonkylä (määräala) Jaakkola RN:o 34:13 M607 Tervahauta Sami Lantto Jouni/ Utsjoki Ala-Pässäri Hannu ja Outakoski Heikki Karigasnjarga RN:o 14:42 Tervahauta Sami Tanhua Sirkka-Liisa/ Utsjoki Nenola Esko ja Kirkonkylä Kivilahti Risto Ahmanpesä (määräala n. 0,77 ha) RN:o5:27 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 Utsjoen kunta 275 Laajakaistan rakentaminen Kh 220 Lapin liitto julisti haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Utsjoen hankealueille. Tuen kohteena oli nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka, sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Määräaikaan mennessä Lapin Liittoon saapui yksi hakemus, hakijana oli TeliaSonera Finland Oyj. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä n. 2,7 milj.. Rahoitus jakaantuu seuraavasti: TeliaSonera 34 %, valtio 58 % ja kunta 8 %. Utsjoen kunnan rahoitus osuus Utsjoki Nuorgam välille on , Utsjoki Korretoja välille ja Inarin ja Utsjoen kunnan rajalta Kaamasmukka Karigasniemi Utsjoki välille on Utsjoen kunnan rahoitusosuus on yhteensä Ehdotuksen mukaan loppukäyttäjän liittymismaksu on n , joka sisältää 100 metrin mittaisen liityntäyhteyden runkoverkkoon. Runkoverkon rakentamisen yhteydessä tilaajayhteyden hinta 100 metriä ylittävältä matkalta on operaattorin rakentamana 3,44 /m. Jos asiakas hoitaa itse kaapelireitin kaivamisen ja peittämisen hinta on 0,74 /m. Mikäli yhteys rakennetaan myöhemmin, liittymän hinta on n ja tilaajayhteyden hinta 100 metriä ylittävältä matkalta on operaattorin rakentamana 10,50 ja 2,21 /m asiakkaan omana työnä. Kuukausimaksu 100 Mbit/s yhteydelle on 59,90 /kk ja 10 Mbit/s yhteydelle 49,90 (hinnat sisältävät alv:n 23 %). TeliaSonera Finland Oyj sitoutuu pitämään palvelua yllä 30 vuotta ja on valmis käynnistämään Utsjoki- Karigasniemi-Kaamasmukkahankealueen rakentamisen jo tänä syksynä. Kaksi muuta hankealuetta Utsjoki-Nuorgam ja Utsjoki-Korretoja on esitetty rakennettavaksi ensi kesänä. Hakemuksen arvioinnin perustella maakuntajohtaja Esko Lotvonen päätti TeliaSonera Finland Oyj:n Utsjoen laajakaistahankkeen toteuttajaksi. Lapin liiton päätös on toimitettu Utsjoen kuntaan. Utsjoen kunta tekee päätöksen omasta rahoitusosuudestaan hankkeelle. Mikäli hanke toteutuu, Utsjoki- Karigasniemi-Kaamasmukka-alueen tilaajien on tehtävä päätös yhteyden hankkimisesta varsin nopeasti, mennessä, saadakseen yhteyden edullisimmilla hinnoilla. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa../..

7 Utsjoen kunta 276 Laajakaistan rakentaminen./ Valmistelijan ehdotus: 1. tekee esitykset Lapin Liitolle, TeliaSoneralle sekä Liikenne- ja viestintäministeriölle mahdollisista hankemuutoksista. 2. hyväksyy TeliaSoneran tarjouksen hankemuutoksilla. 3. nimeää edustajan laatimaan tiedotussuunnitelmaa yhteistyössä TeliaSoneran kanssa. 4. pyytää valtuustolta lisämäärärahan laajakaistan investointikuluihin Valmistelija: vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Ehdotus: hyväksyy valmistelijan tekemän esityksen. Päätös: Tiedotussuunnitelmaa laatimaan nimettiin vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Tapani Tapiola. Lisämääräraha euroa esitettiin valtuustolle hyväksyttäväksi. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: Tiedoksi: valtuusto TeliaSonera Oyj Lapin Liitto Liikenne- ja viestintäministeriö vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

8 Utsjoen kunta 277 Sosiaalisihteerin ja sosiaalityöntekijän virkojen sekä sosiaali- ja terveyspäällikön tehtävien hoito Kh 221 Sosiaalisihteerin viran hakuaika päättyy Viran täyttöprosessin voi ennakoida parhaimmassakin tapauksessa kestävän muutamia kuukausia. Sosiaalisihteerin viran haltijalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) annetun lain 10 2 momentin mukaista kelpoisuutta. Lain mukainen kelpoisuus kunnassa on sosiaalityöntekijä Maila Vibergillä, joka tekee 80 % työaikaa. Maila Vibergiltä on 15.7 pyydetty suostumus sosiaalisihteerin viran hoitoon ja että hän sosiaalisihteerin viran ja sosiaali- ja terveyspäällikön tehtävien ohella hoitaa myös sosiaalityöntekijän virkaan kuuluvat tehtävät kunnes sosiaalisihteerin virka on täytetty, enintään kuitenkin puolen vuoden ajan. Työajaksi määritetään 100 %. Ehdotus: päättää siirtää sosiaalityöntekijä Maila Vibergin suostumuksensa perusteella sosiaalisihteerin virkaan alkaen. Maila Viberg hoitaa sosiaali- ja terveyspäällikön tehtävät sekä sosiaalityöntekijän virkaan kuuluvat tehtävät kunnes sosiaalisihteerin virka on täytetty, enintään kuitenkin puolen vuoden ajan asti. Työajaksi määritetään 100 %. Virka- ja tehtäväkokonaisuudesta maksetaan sopimuspalkka euroa/kk. antaa vt. sosiaalisihteeri Maila Vibergille kunnan nimenkirjoitusoikeuden sekä kunnan maksumääräysoikeuden, oikeus on voimassa alkaen ja kestää enintään asti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: pankit kirjanpito Polarmon Oy Maila Viberg

9 Utsjoen kunta 278 Maksumääräysoikeuden peruuttaminen sosiaalisihteeri Päivi Salmiselta Kh 222 on myöntänyt sosiaalisihteeri Päivi Salmiselle eron alkaen. Ehdotus: päättää peruuttaa kunnan nimenkirjoitusoikeuden sekä kunnan maksumääräysoikeuden sosiaalisihteeri Päivi Salmiselta alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: pankit kirjanpito Polarmon Oy Päivi Salminen

10 Utsjoen kunta 279 Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 223 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Ehdotus: toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. suorittaa täytäntöönpanon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: lautakunnat

11 Utsjoen kunta 280 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen Kh 224 Kunnan harkinnanvaraista valtionosuutta voidaan korottaa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen ehtona on, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukainen arviointiryhmä. Hakemukset tulee toimittaa valtiovarainministeriöön mennessä. Ehdotus: Utsjoen kunta hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta euroa. Perustelut eritellään erillisessä hakemuksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: keskushallinto Veikko Guttorm poistui kokouksesta klo ennen päätöksen tekoa.

12 Utsjoen kunta 281 Lapin liiton perussopimuksen muuttaminen Kh 225 Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liiton perussopimuksen muuttamista kokouksessaan Lapin liiton hallitus esittää jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi liitteen mukaiset muutokset perussopimukseen. Perussopimuksen muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Oheismateriaalina on Lapin liiton hallituksen pöytäkirjanote koskien perussopimuksen muuttamista. Ehdotus: hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset Lapin liiton perussopimuksen muutokset Lapin liiton esityksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

13 Utsjoen kunta 282 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2009 Kh 226 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat käsitelleet kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2009 ja esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän taloutta hoitaneelle yhtymäkokoukselle ja kehittämispäällikölle tilikaudelta Tilinpäätös on nähtävillä kokouksessa. Jäsenkunnan kunnanhallituksen on kuntalain 23 mukaisesti valmisteltava asiat valtuustolle kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun ja ehdotusten pohjalta. Ehdotus: esittää valtuustolle Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta Päätös: Ilmari Tapiola ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn eikä osallistunut päätöksen tekoon. Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

14 Utsjoen kunta 283 Talouden katsaus Kh 227 Kuullaan talouskatsaus. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 Utsjoen kunta 284 Tiedoksi saatettavat asiat Kh 228 Ehdotus: merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: Inarin kunta - Tilinpäätös vuodelta 2009 Kirjastoauto - Pöytäkirja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Valtuuston pöytäkirja Kunnallinen työmarkkinalaitos - Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen - Vuoden 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset Kuntaliitto - Yleiskirje 15/80/2010; Ennakkoilmoitus vuoden 2013 kuntapäivien ajankohdasta ja paikasta - Yleiskirje 16/80/2010; Palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaisille Kuntien eläkevakuutus - Kunta-alan eläkkeet 2009 Lapin ELY-keskus - Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen - Alueidenkäytön ja rakentamisen neuvottelupäivät - Päätös poikkeamisluvasta; Leena Siiropää LapIT - Toimintakertomus 2009 Lapin riistanhoitopiiri - Lapin riistanhoitopiirin uusi riistapäällikkö Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus - Päätös lääkekaappiluvasta Kauppakeskus Härkönen Oy - Päätös lääkekaappiluvasta K-market Hillajänkä./..

16 Utsjoen kunta 285 Tiedoksi saatettavat asiat./ Metsähallitus - Yhteistyöryhmän muistio Rovaniemen hallinto-oikeus - Päätös Uula Tapiolan kunnallisvalituksesta valtuuston päätöksestä Päätös Uula Tapiolan ja Hanna-Leena Talvensaaren kunnallisvalituksiin valtuuston päätöksestä Talvensaari Hanna-Leena - Irtisanoutuminen lukien vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikön tehtävistä Työ- ja elinkeinoministeriö - Suomen aluekehittämisstrategia 2020 Valtiovarainministeriö - Päätös Kelan vuoden 2009 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen liikamaksun takaisinperinnän vahvistamisesta johtuvasta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2010 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta vuodelle Päätös valtionavustuksen myöntämiseksi yhteispalvelupisteen ylläpitokustannuksiin Utsjoen kunnalle - Päätös valtionavustuksen myöntämiseksi yhteispalvelupisteen perustamiskustannuksiin Utsjoen kunnalle Utsjoen kunta - Maila Viberg, siirtyminen täyteen työaikaan Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 Utsjoen kunta 286 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Irtisanoutuminen kunnallisista luottamustoimista Kh 229 Pentti Pieski on esittänyt kirjallisesti eropyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Pentti Pieski on toiminut valtuuston varajäsenenä sekä sivistyslautakunnan jäsenenä. Ehdotus: esittää valtuustolle, että 1. valtuusto myöntää eron Pentti Pieskille kunnallisista luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi. 2. valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan uuden jäsenen vaalin. 3. valtuusto toteaa Utsjoen saamelaiset yhteislistan varajäsenet: 1. Aikio Elle Kaaren, 2. Paltto Samuel, 3. Pieski Aslak Antero, 4. Länsman Vieno. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

18 Utsjoen kunta 287 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Esitysten tekeminen Kolpeneen kuntayhtymän talousarviota varten Kh 230 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien hallituksilta esityksiä ja lausuntoja vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua varten 26.8 mennessä. Ehdotus: toteaa lausuntonaan, että - Kolpeneen ja sairaanhoitopiirin yhdistyminen tulee toteuttaa mahdollisimman pian, mutta kehitysvammahuollon asiantuntemus on pidettävä korkealla tasolla ja sitä on kehitettävä edelleen hallinnon muutoksista huolimatta. - Utsjoen kunta ei ole kiinnostunut asumisyksikön perustamisesta alueelleen. - Utsjoen tarve pitkäaikaisen laitoshoidon ostamiseen loppuu kuluvan syksyn aikana. - Lyhytaikaisen laitoshoidon ja varsinkin tutkimus- ja kuntoutusjaksojen sekä kuntoutusohjauksen käyttö tulee jonkin verran lisääntymään lähivuosina. - Syrjäisen sijaintinsa vuoksi Utsjoki pitää erittäin toivottavana kuntayhtymän palvelujen ja henkilöstön jalkauttamista entistä enemmän asiakkaiden koteihin ja kotikuntiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

19 Utsjoen kunta 288 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Karigasniemen tonttipula Kh 231 Omakotitalojen rakentajat ovat kyselleet tontteja Karigasniemestä. Karigasniemessä on vanha palstoitussuunnitelma, jonka mukaisesti tontteja voisi lähteä kehittelemään. Ehdotus: antaa teknilliselle lautakunnalle tehtäväksi järjestää Karigasniemen tonttiasiat kuntoon mahdollisimman pian. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: tekninen lautakunta

20 Utsjoen kunta 289 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Työryhmän perustaminen valmistelemaan kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelua Kh 232 Päätös: Ilmari Tapiola esitti, että kunnanhallitus perustaa työryhmän valmistelemaan kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelua. Matti Valle esitti, että työryhmään nimetään Ilmari Tapiola, Esko Härkönen ja vt. kunnanjohtaja Antti Katekeetta. Matti Vallen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi työryhmään nimettiin Marjatta Kordelin. Tiedoksi: työryhmän jäsenet

21 Utsjoen kunta 290 Muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat Keskusteluasiat Kh 233 Päätös: päätti, että vt. kunnanjohtajan tulee selvittää miten Ely-keskuksen Tenon kalastussäännön ulkopaikkakuntalaisten vaparajoitus koskee paikkakuntalaisia soutajia turistin ollessa veneessä. Toimeksi: kunnanjohtaja

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot