PÖYTÄKIRJA 06 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 06 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 19.6.2014 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika Torstai klo Paikka Botniahalli OSALLISTUJAT Erkki Peltonen Marcus Beijar Virva Hirvi-Nevala Anette Häggdahl Mika Mäkisalo Laura Välimäki Leena Ollila Päivi Tuominen Mika Kokko puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen johtaja sihteeri työnjohtaja Erkki Peltonen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Päivi Tuominen Sihteeri PÖYTÄKIRJAN Paikka ja aika: / 2014 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virva Hirvi-Nevala Mika Mäkisalo PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ Pykälät Yhteensä Sivua PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Botniahalli SESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Otteen oikeaksi todistaa Liitteenä valitusosoitus. Kokouksen laillisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiat

2 Yhtymähallitus ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN BOTNIAHALLIN VALAISTUKSEN UUSIMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 Yhtymähallitus Johtaja LO Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista. Päätös Hyväksyttiin. 25 BOTNIAHALLIN VALAISTUKSEN UUSIMINEN

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus BOTNIAHALLIN VALAISTUKSEN UUSIMINEN Työnjohtaja Mika Kokko Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa on varattu kuntayhtymän omalla poistorahoituksella toteutettavaksi Botniahallin valaistuksen uusiminen erityisesti energiansäästösyistä. Valaistus on merkittävä osa hallin sähkönkulutuksesta (80-90 %). Koska markkinoille on tullut uudenlaista energiaa säästävää valaistustekniikkaa, on valaistus päätetty korvata nykyaikaisella ja mahdollisimman tehokkaalla valaistustekniikalla. Hallin valaistus on toteutettu tällä hetkellä jo vähitellen poistuvilla ja runsaasti energiaa kuluttavilla monimetallilampuilla, joista 235 kpl on 1000W ja 21 kpl l400w. Huolto- ja lamppujen uusimistarve on vuositasolla merkittävä, koska lamppujen elinikä on lyhyt. Syksyllä 2013 aloitettiin kartoitus hallin valaistuksen muuttamisesta energiatehokkaammaksi. Kevättalvella 2014 teetettiin energiakatselmus Caverion OY:llä, ja merkittävimmät säästökohteet energian osalta löytyivät nimenomaan hallivalaistuksesta. Vertailukohteena oli vaasalaisen uuden valaistuksen teknologiayrityksen Lumitar Oy:n toimittama valaistussuunnitelma, sekä tiedot heidän kehittämistään Arrey LES-valaisimista. Lumitar Oy:n kehittämälle Arrey LES- valaistustyypille oli mahdollista hakea sellaista energiatukea, joka voidaan myöntää uuden energiateknologian hankkeelle. Botniahallin valaistuksen toteuttaminen tällä vaasalaisella innovatiivisella valaistustekniikalla tulee olemaan hieno näyttökohde alueen energiaosaamisesta. Olemme laskeneet, että valaistusta vaihtamalla päästään vuosittaiset huoltokustannukset mukaan lukien n. 79 %:n säästöön energiamaksuissa. Säästö tulee olemaan vuositasolla n Myös Botniahallin valaistuksen tasoa nostetaan täyttämään urheilu- ja liikuntapaikkojen valaistusstandardi BS 12193/2007.

5 Yhtymähallitus Johtaja LO Lisäsäästöjä saadaan myös valaistuksen uudelleen ohjauksesta ja ryhmittelystä tarkoituksenmukaiseksi, sekä sähkön tehomaksujen pienenemisestä. Valaistusohjauksessa huomioidaan myös suurtapahtumat, joilla on erilaiset vaatimukset ja toivomukset valaistuksen osalta. Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään myöntänyt Vaasanseudun Areenat kuntayhtymälle energiatukea nimenomaan tälle kyseessä olevalle uudelle Array LESvalaistustekniikalle , joka on 35 % kokonaisinvestoinnista Näin ollen hanketta ei kilpailuteta, vaan Vaasan kaupungin hankintapalvelukeskus laatii Hilmaan ilmoituksen suorahankinnasta. Edellytyksenä tuen saamiselle on se, että hanke käynnistetään mennessä ja saadaan päätökseen mennessä. On näin ollen järkevää, että poistorahoitusinvestoinnin vuoden 2015 osuus siirretään vuodelle 2014 ja puuttuva osuus maksetaan kuntayhtymän poistorahoituksesta. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta. Hallitus päättää hyväksyä Botniahallin valaistuksen kilpailutuksen ja siirtää vuoden 2015 korvausinvestoinnin vuodelle Mahdollinen puuttuva osuus maksetaan kuntayhtymän poistorahoituksesta. Päätös Hyväksyttiin. Työnjohtaja Mika Kokko Kuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt Botniahallin valaistuksen uusimisen vuoden 2014 määrärahoista. Hankkeeseen on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) päätöksellä myönnetty myös valtion energiatukea enintään 35 % hankkeen kustannuksista (tuen määrä ). Kyseessä on tuki, joka myönnetty uuden teknologian demonstraatiohankkeeseen ja tukipäätöksen mukaan hanke tulee käynnistää mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien valaisimien tilaamista asetettuun määräaikaan mennessä. Energiatuen saamisen keskeisimpänä edellytyksenä on, että valaistuksen uusiminen

6 Yhtymähallitus toteutetaan tekniikalla, jota ei aiemmin ole käytetty vastaavissa kohteissa. Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän edustajat ovat yhdessä Vaasan kaupungin Hankintapalvelukeskuksen kanssa kartoittaneet mahdollisia hankintamenettelyjä, joilla uusien valaisimien hankintaprosessi voitaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti toteuttaa. Kyseessä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista / 348) mukaisen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta, ja näiden pääasiallisina hankintamenettelyinä ovat avoin tai rajoitettu menettely. Perustelluissa tapauksissa on mahdollista käyttää myös mm. neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa. Botniahallissa on kuntayhtymän toimesta teetetty energiakatselmus vuonna Katselmuksessa todettiin, että hallin sisävalaistuksessa on huomattava säästö-mahdollisuus energiakustannuksissa. Katselmuksessa vertailukohteena käytettiin uuden Array LeS -valaistustekniikan arvoja. Kyseistä teknologiaa on kehittänyt ja valmistaa LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy, ja teknologialle on syksyllä 2013 suoritettu tuotekohtaiset valaistus- ja energiankulutusmittaukset puolueettomassa Dial GmBH:n valolaboratoriossa Saksassa. Lisäksi teknologialle on vuonna 2013 tehty ns. ennakkouutuustutkimus, jonka perusteella on voitu todeta, ettei vastaavaa teknologiaa ole aiemmin ollut tarjolla. Tämän johdosta kyseisten valaisimien on todettu soveltuvan energiatuen mukaiseen uuden teknologian demonstraatioprojektiin. Viime vuosina urheiluhallien valaistuksia on uusittu pääosin LED- tai COB-teknologioihin perustuvilla ratkaisuilla, mutta energiatukea ei näiden teknologioiden käyttämiseen voida enää saada. Hankintalain 27 :n mukaan hankintayksikkö voi EUkynnysarvon ylittävissä tavarahankinnoissa valita suorahankinnan mm., jos: 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; Kyseisen lain valmisteluaineistossa eli hallituksen esityksessä HE 50/2006 vp. s. 77 todetaan puolestaan seuraavaa: Pykälän 2 kohdan mukaan suorahankinta olisi mahdollinen, jos vain tietty toimittaja voisi toteuttaa hankinnan

7 Yhtymähallitus tekniseen, taiteelliseen tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä. Teknisenä seikkana kyseeseen voisi tulla esimerkiksi poikkeuksellinen uusi tekninen ratkaisu tai hankinnan kohteen edellyttämä tietty käsityötaito, jota hankinnan toteuttaminen edellyttää. Sekä Botniahallin valaistusta koskevien ennakkoselvitysten että TEM:n tekemän energiatukipäätöksen perusteella voidaan todeta, että Lumitar Oy:n kehittämä Array LeS -teknologia on kiistatta poikkeuksellinen uusi tekninen ratkaisu. Vastaavaa tekniikkaa ei todistettavasti ole aiemmin ollut saatavilla, eikä tekniikkaa ole toistaiseksi käytetty vastaavien olosuhteiden valaistusratkaisuissa. Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan myös todeta, että mitkään muut tiedossa olevat valaistustekniikat eivät täyttäisi hankkeelle myönnetyn energiatuen vaatimuksia. Selvityksissä on todettu, että Array LeS -valaisimilla Botniahallin energiankulutus putoaisi nykyisestä tasosta n. 73 %, ja samalla huoltokuluista voitaisiin saavuttaa jopa 95 % säästöt. Kaikki energiankulutus- ja säästöominaisuudet huomioiden Array LeS -valaisininvestoinnin suora takaisinmaksuaika olisi ainoastaan n. 8 vuotta. Samanaikaisesti valaistuksen taso saadaan täyttämään EN Light and lighting Sport Lighting -standardin vaatimukset. Lisäsäästöjä haetaan myös valaistuksen uudelleenryhmittelystä ja ohjauksesta, sekä huomioidaan myös muut kuin urheilutapahtumat, koska näillä on yleensä erilaiset vaatimukset valaistukselta. Array LeS -teknologian keskeiset tekniset ominaisuudet, jotka erottavat sen muista tiedossa olevista valaistusratkaisuista / -tekniikoista, on esitetty seuraavassa: % portaaton säätö, valovoimakkuus säätyy ilman häiritsevää välkkymistä, myös kriittisellä 0 10 % alueella 2. Valovirran pysyvyys L90 yli h 3. Värintoistokyky CRi Värilämpötila 5000 K 5. Verkkoonliitäntälaite ei aiheuta virtapiikkiä syttymishetkellä (cold start) 6. Valolähteen valovirta vakioasetuksin 140 lm/w Valaisimille on myös täydellinen tuotetakuu 5 vuotta, ja varaosien saatavuustakuu 10 vuotta. Lisäksi huolto- ja tukipalvelut ovat saatavilla poikkeuksellisen nopealla vasteajalla.

8 Yhtymähallitus Myös näiden teknisten ominaisuuksien sekä muiden tietojen perusteella voidaan todeta, että millään muulla vaihtoehdolla ei saada aikaan vastaavaa energiatehokkuutta ja siten vastaavia kustannussäästöjä. LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy:llä on lisäksi patentti kehittämäänsä Array LeS -teknologiaan, joten muut toimijat eivät hankintaa pysty toteuttamaan. Toisin sanoen vastaavaa tuotetta ei ole muualta saatavilla, jolloin perinteistä kilpailuttamista ei voida nähdä tarkoituksenmukaiseksi menettelyksi. Edellä mainituin perustein hankintayksiköllä on olemassa selkeät edellytykset hankintalain 27.2 :n mukaisen suorahankinnan tekemiseen. LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy:n tarjouksen mukaisesti valaistuksen uusimisen kokonaishinta (426 kpl valaisimia, purku- ja asennustyöt, esi- ja toteutussuunnitelmat, projektointivalvonnat, sähkö-, ohjaus-, ja säätöjärjestelmät, asennuksessa tarvittavat nostokalustot sekä muutoksen loppudokumentoinnit) on , alv. 0 %. Johtaja LO Hallitus hyväksyy Botniahallin valaistuksen uusimisen suorahankintana LumiTar Array Lighting Technology Finland Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan (alv. 0%). Päätös Mika Mäkisalon ehdottamana ja Virva Hirvi-Nevalan kannattamana esitys hyväksyttiin edellytyksellä, että Työja elinkeinoministeriön avustus hankkeelle saadaan.

PÖYTÄKIRJA 01 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.2.2014 1

PÖYTÄKIRJA 01 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.2.2014 1 Yhtymähallitus 3.2.2014 1 Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 17.55 Paikka Botniahalli OSALLISTUJAT Erkki Peltonen Marcus Beijar Lena Granholm Anette Häggdahl Mika Mäkisalo Mikael Vironen puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 02 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.3.2014 1

PÖYTÄKIRJA 02 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.3.2014 1 Yhtymähallitus 13.3.2014 1 Aika Torstai 13.3.2014 klo 16.30-18.30 Paikka Botniahalli OSALLISTUJAT Erkki Peltonen Marcus Beijar Lena Granholm Virva Hirvi-Nevala Anette Häggdahl Mika Mäkisalo Mikael Vironen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 12.4.2011 kello 16.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen

Lisätiedot

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle Kaupunkisuunnittelulautakunta 176 11.11.2014 Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle 1729/02.08.00.01.01/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo 1. PIENHANKINTOJEN JA KYNNYSARVOJEN YLITTÄVIEN HANKINTOJEN MÄÄRITELMÄT... 3 1.1 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen... 4 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA HALLITUS 124 26.08.2013 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132. Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 132 Tekninen lautakunta 02.10.2013 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 94 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 134 95 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 135 96 KATUVALAISTUSVERKKOON

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä pp.kk.vvvv Päivitetty pp.kk.vvvv 1 VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Sisällysluettelo HANKINTOJEN SUORITTAMINEN VETELIN KUNTAKONSERNISSA...

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot