14 OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS 28 15 LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KESKUSTAN KOULUN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEESEEN 6 4 TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 8 5 TALOUSARVION 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA / KAUPUNGINHALLITUS 6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIELIMEN VUODEN 2014 HYVÄKSYJÄT JA TALOUSVASTUUHENKILÖT VUODEN 2014 VALTIONOSUUDET 13 8 LYHYTAIKAINEN HANKELAINA / PARKANON ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS RY 9 AURESKOSKEN JALOSTETEHDAS OY:LLE MYÖNNETTY TAKAUS / TOIMEENPANO 10 PARKANON KENKÄTEHTAAN TONTTI OY:N LAINAEHTOJEN MUUTOS POIKKEAMISHAKEMUS / MATTI OLLILA SALMENHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KESKUSTAN KAUPUNGINOSASSA KORTTELI 1012 TONTTI OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA ATERIAKORVAUKSET LAITOSRUOKALOISSA EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / PÄLJÄNOJA MIRA 18 TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN STRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TALOUDEN SEURANTA- JA TERVEHDYTTÄMISTYÖRYHMÄ 37

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ LUETTELO VALTUUTETTUJEN TEKEMISTÄ ALOITTEISTA VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 23 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 43

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Eloranta Hanna jäsen Grönfors Arja varajäsen Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Ojanen Marjo jäsen Runsas Pertti jäsen Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. MUU Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä Kyösti Jarmo tekninen johtaja Läsnä klo POISSA Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Niiranen Taina jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen Tuuli Tarukannel KÄSITELLYT ASIAT :t 1-25 PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki Marjo Ojanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ , kaupunginkansliassa

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 2 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Marjo Ojanen ja Tapio Ristamäki. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Ojanen ja Tapio Ristamäki.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KESKUSTAN KOULUN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEESEEN 1109/ /2014 KHALL 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt hakuohjeet oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvaurionhankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2014 kahtena kappaleena, joista toinen aluehallintovirastoon ja toinen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Parkanossa on todettu edellämainitun kaltaisia sisäilma- ja kosteusvaurioita Keskustan alakoululla. Sisäilma- ja kosteusvaurioita on tutkittu. Rakennevaurioita on tutkinut A-Insinöörit/ DI Antti Souko ja oirekartoituksen on tehnyt prof.tuula Putus. Lisäksi kaikkiin luokkiin on asennettu joulukuussa 2013 ilmanpuhdistimet, ja siinä yhteydessä Inspectorsec on selvittänyt sisäilmakysymyksiä. Suunnittelutalo Anttila Oy / Jorma Saari on laatinut kustannusarvion vaihtoehtoisesti sekä uuden koulun rakentamisesta että koulun peruskorjaamisesta. Näissä hankkeissa edellytetään suunnitteluvalmiutta ja hankkeen välitöntä aloittamista. Mikäli päädytään uudisrakentamiseen, vaaditaan tutkimukseen perustuva näyttö vaurioista, jotka sitten johtavat niin korkeaan korjauskustannukseen, että uudisrakentaminen on perusteltua. Mitään eksaktia raja-arvoa ei ole, mutta yleensä vaaditaan noin 70% ylittävää korjausastetta verrattuna uudisrakentamiseen. Kustannusarvion mukaan korjaustyön hinta on n. 1,8 milj. euroa (luvussa ovat mukana rakennusosa ja piha-alueen saneeraus, 0,6 milj. eurolla, uudeksi innostavaksi ja liikkuvista edistäväksi pihaksi). Kustannusarvion mukaan vastaavan uuden koulun hinta on noin 8,6 milj. euroa. Asiantuntija-arvioiden mukaan tässä vaiheessa on riittävät perusteet hakea avustusta korjausrakentamiseen, koska korjausaste ei riitä perusteeksi uuteen rakennukseen. Samalla on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää koko kouluverkon tilat ja aloittaa mahdollisesti uuden yhtenäiskoulun suunnittelu, koska myös yhteiskoulussa (yläkoulu) on havaintoja sisäilmaongelmista, jotka selvitetään kevään 2014 aikana. Oheisaineistona: A-Insinöörien raportti korjaussuosituksista, alustava yhteenveto ja lausunto prof. Tuula Putuksen oirekartoituksen tuloksista ja Suunnittelutalo Anttila Oy:n laatimat kustannuslaskelmat ja toimitusjohtaja Juha Heinämäen lausunto OKM:n avustuskäytännöstä. Valmistelija: Jarmo Kyösti ja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Parkanon kaupunki päättää hakea OKM:ltä avustusta Keskustan koulun korjaukseen, kustannusarvio noin 1,8 milj. euroa ja hallitus valmistautuu tekemään tarvittavan lisätalousarvioesityksen valtuustolle. Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi tässä

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus kaupunginhallituksen kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotus. Merkitään, että tekninen johtaja Jarmo Kyösti oli kokouksessa läsnä tämän pykälän yleiskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 975/ /2013 KHALL 4 Parkanon kaupungin talousarvion 2014 yleiset tavoitteet ovat positiivisen väestökehityksen mahdollistaminen, tasapainoiseen talouteen pyrkiminen, henkilöstön hyvinvointi ja kaupunkilaisten terveyden edistäminen. Kaupungin talousarvio 2014 on puoli miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin menot ovat kasvamassa, tulopohja on kaventunut ja kuntatalouteen on tulossa jatkossakin valtionosuusleikkauksia. Näistä syistä kaupungin talouden suuntaa on muutettava. Kaupunginhallitus asettaa talouden tervehdyttämis työryhmän, jonka tehtävänä on käydä kaikki toiminnat läpi ja esittää toimintojen tehostamis- ja säästötoimenpiteitä. Huomiota kiinnitetään henkilöstömäärän kehitykseen ja vapautuvien tehtävien täyttämisprosessiin. Talousarvion täytäntöönpanosta on laadittu ohjeet. Talousarvion sitovuustaso on lautakunnittain nettomääräraha, jonka puitteissa lautakuntien on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa mennessä. Käyttösuunnitelmassa tulee tarkistaa sitovien käyttötalouden ja investointien määrärahojen kohdentaminen vastuualueille. Samalla lautakuntien tulee tarkistaa talousarvion tavoitteet annettujen määrärahojen puitteissa. Talousarvion toteutumista tulee seurata säännöllisesti ja reagoida poikkeamiin välittömästi. Talousarvion riittävyyttä arvioidaan heti, kun vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutuminen on tiedossa. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös toimivaltarajat vuodelle Lautakuntien tulee määritellä talousvastuuhenkilöt ja hyväksyjät. Sisäisen valvonnan merkitystä korostetaan. Tehtävien täyttöön vaaditaan täyttölupa. Henkilöstölle suositellaan palkattomien vapaiden käyttöä säästöjen aikaansaamiseksi. Hankintoihin kiinnitetään huomiota ja KL-Kuntahankintojen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisia hankintakanavia hyödynnetään. Liitteenä numero 1/Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Valmistelijat: Jari Heiniluoma ja Anu Laihonen Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa lautakunnille liitteen mukaiset talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA / KAUPUNGINHALLITUS 975/ /2013 KHALL 5 Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion toimielimittäin (lautakunnittain) sitovana nettomäärärahatasolla. Toimielimen tulee vahvistaa tarkistettu käyttösuunnitelmansa valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa mennessä. Kaupunginhallituksen sitovassa käyttötalouden talousarviossa on määrärahat ja tavoitteet yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, tukipalveluiden ja maaseututoimen vastuualueiden toimintaan. Kaupunginhallituksen vastuualueilla ei ole tullut esiin erityisiä muutostarpeita määrärahoihin, joten euromääräinen käyttösuunnitelma vastuualueittain ei poikkea hyväksytystä talousarviosta. Koska kaupungin koko talousarviota karsittiin, on vuoden 2014 toiminnan toteuttamisessa haasteita ja säästötarvetta. Kaupunginhallituksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vastuualueittain: Vastuualue Tulot Menot Netto Yleishallinto Henkilöstöh allinto Tukipalvelut Maaseututo imi Kaupunginh allitus yht Kaupunginhallituksen käyttötalouden talousarvio on sitova nettotasolla , muutosta -0,5 %. Kaupunginhallituksen investointien käyttösuunnitelmaan ei myöskään ole tiedossa muutostarpeita, joten se esitetään talousarviomuodossa. Investointiryhmä Tulot Menot Netto Kiinteä omaisuus Arvopaperit Hallinnon irtaimisto Liitteenä numero 2 /kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2014 tavoitteineen ja perusteluineen Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2014.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIELIMEN VUODEN 2014 HYVÄKSYJÄT JA TALOUSVASTUUHENKILÖT 1088/ /2014 KHALL 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Toimielinten tulee myös nimetä kullekin vastuualueelle talousvastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta määrärahojen puitteissa. Hyväksyjien toimivaltarajat määritellään talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Hallinnon toimintojen tositteiden hyväksyjiksi ja talousvastuullisiksi esitetään seuraavia henkilöitä: 12 Kaupunginvaltuusto, sitova taso Hyväksyjät: - valtuuston puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma (perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma kaupunginjohtajan estyneenä ollessa) - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma 13 Kaupunginhallitus, sitova taso Vastuualueet: yleishallinto, henkilöstöhallinto, tukipalvelut, maaseututoimi Hyväksyjät koko toimielimen alueella: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma (perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma kaupunginjohtajan estyneenä ollessa) - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho Lisäksi: Henkilöstöhallinnon vastuualueella henkilöstöpalvelut työpaikkademokratia Hyväksyjä ja talousvastuu: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel työsuojelu Hyväksyjä ja talousvastuu: työsuojelupäällikkö Raisa Karinsalo- Manninen Investoinnit Kiinteä omaisuus, hallinnon irtaimisto ja arvopaperit Hyväksyjät: - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Rahoitus Hyväksyjät:

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho Pääkirjatilit Hyväksyjät: - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho. Valmistelija: Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus määrää tositteiden hyväksyjät ja talousvastuut vuodelle 2014 edellä esitetyn mukaisesti.

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VUODEN 2014 VALTIONOSUUDET 1104/ /2014 KHALL 7 Valtiovarainministeriö on lähettänyt päätöksensä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Päätöksen mukaan Parkanon kaupungin vuoden 2014 valtionosuudet ovat seuraavat Valtiovarainministeriö Kaupungin talousarvio Peruspalvelujen valtionosuus Järjestelmämuutos Verotulotasaus Opetus/kulttuuri, mm lukio ja ammattikorkeakoulu Yhteensä valtionosuudet Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Parkanon kaupungille maksetaan vuoden 2014 valtionosuuksia yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuuksia on arvioitu saatavan euroa. Valtionosuuksien yhteydessä kaupungilta peritään esi- ja peruskoulun kotikuntakorvausmenoja euroa ja kaupungille maksetaan kotikuntakorvaustuloja euroa. Nämä kirjataan sivistyslautakunnan käyttötalouteen. Liitteenä numero 3 / valtionosuuspäätös ja laskelma valtionosuuksista Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma ja Laskentasihteeri Anu Laihonen Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Valtiovarainministeriön päätöksen vuoden valtionosuuksista ja päättää tyytyä päätökseen.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LYHYTAIKAINEN HANKELAINA / PARKANON ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS RY 574/ /2012 KHALL Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys ry anoo Parkanon kaupungilta euron korotonta lainaa NUORI KUMU Nuorison kulttuuri-, musiikkija mediahankeelle. Lainan takaisinmaksu tapahtuisi viimeistään yhdistyksen saatua viimeisen maksatushakemuksen tilityksen, arviolta tammikuussa Valtuusto määritteli puitteet maaseudun kehittämishankkeiden lyhytaikaiselle rahoitukselle koskien vuonna 2013 päättyvää hankerahoituskautta. Sen mukaan kaupunginhallitus voi myöntää korottoman lyhytaikaisen lainan parkanolaisen yhdistyksen hankkeelle, joka on saanut päätöksen EU:n ja valtion rahoitustuesta. Lainan määrä saa olla enintään puolet hankkeen kustannuksista, kuitenkin maksimissaan /hanke. Laina mak se taan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään yhdistyksen saatua EU:n tai val tion tuen viimeisen maksatuserän. NUORI KUMU -hankkeen tavoitteena on 1. Lisätä Parkanon vetovoimaisuutta ja asukasviihtyvyyttä, kasvattaa alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä, rakentaa osaajien verkostoa ja ke hittää uutta koulutus- ja elinkeinotoimintaa sekä työllisyyttä. 2. Ohjata nuorisoa kehittävien kulttuuristen harrastusten pariin ja eh käis tä nuorten syrjäytymistä, rakentaa itsetuntoa ja vahvistaa mi nä ku vaa, voimauttaa, kasvattaa esiintymistaitoa ja -kokemusta sekä edis tää yh teisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja. 3. Luoda nuorille uravaihtoehtoja ja työllistymismahdollisuuksia soittamisen, median, taiteen ja kulttuurin parissa sekä niihin liitännäisten toimintojen aloilla. Toimintapaikkana olisi Parkanon kaupungin osoittamat Nuoriso kah vi lan tilat, jotka muunnetaan musiikkipainotteiseksi monitoimitilaksi. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt puoltaa hanketta. ELY-keskuksen varsinainen tukipäätös saattaa elä ke jär jestelyjen vuoksi tulla vasta toukokuussa. Valmistelija: hallinto-osaston talouspäällikkö Sirpa Teuho Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys ry:lle euron lyhytaikaisen korottoman lainan NUORI KUMU -hankkeen toteuttamiseksi, mikäli Satakunnan ELY-keskus antaa hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Laina on maksettava takaisin viimeistään yhdistyksen saadessa hankkeen EU- ja valtionrahoituksen viimeisen maksatuserän.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 8 Velkakirja Parkanon seudun elävän musiikin yhdistykselle myönnetystä euron lyhytaikaisesta korottomasta lainasta on allekirjoitettu Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry anoo lisää maksuaikaa euron lyhytaikaisen korottoman lainan maksamiseen. Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry esittää Parkanon kaupungille saapuneessa kirjeessä, että yhdistys suorittaa lainasta osasuorituksena euroa vuoden 2014 alussa ja loput, kun viimeinen maksuerä Satakunnan ELY-keskukselta saadaan arviolta toukokuussa Nuori Kumu hankkeen oli tarkoitus päättyä alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2013 lopussa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle jatkoajan huhtikuun 2014 loppuun saakka päätöksellään Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry:n kirje ja ELYkeskuksen päätös ovat kokouksessa nähtävänä. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Parkanon seudun elävän musiikin yhdistykselle lisää maksuaikaa euron lyhytaikaisen korottoman lainan maksamiseen siten, että yhdistys suorittaa lainasta osasuorituksena euroa vuoden 2014 alussa ja loput lainasta viimeistään, kun yhdistys saa hankkeen EU- ja valtionrahoituksen viimeisen maksatuserän.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AURESKOSKEN JALOSTETEHDAS OY:LLE MYÖNNETTY TAKAUS / TOIMEENPANO 893/ /2013 KHALL 9 Kaupunginvaltuusto myönsi Aureskosken Jalostetehdas Oy:n lainalle euron omavelkaisen takauksen siten, että - takauksesta peritään EU-kriteerit täyttävä markkinaehtoinen takausprovisio, - vakuudeksi saadaan euron arvosta kiinteistökiinnityksiä, -takaukseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten takausprovisiosta päättää kaupungin hallitus, -takaus kattaa ainoastaan lainan pääoman (ei korkoja eikä liitännäiskuluja), -takausvastuu pienenee samassa suhteessa kuin taattavan velka kirjalainan pääoma alenee, - kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin luokituslaitosten arviointien ja komission tiedonannon perusteella - päätöksen edellytyksenä on, että rahoittaja ja Finnvera tekevät myönteiset päätökset rahoituksesta liitteenä olevan rahoitusperiaatteiden mukaisesti - laina-aika on maksuohjelman mukaisesti 6 vuotta. Myönteiset päätökset rahoituksesta on tehty ja takaus on valtuuston edellyttämien perusteiden täyttyessä allekirjoitettu Takaus kohdistuu Nordea Oyj:n myöntämään lainaan. Takauksen vastavakuutena on samanarvoiset kiinnitykset. Liiteaineisto on kokouksessa nähtävänä. Valmistelija: Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus vahvistaa Aureskosken Jalostetehdas Oy: lle myönnetyn euron omavelkaisen takauksen yksityiskohdat seuraavasti: - takaus kohdistetaan Nordea Oyj:n myöntämään liitteen mukaiseen lainaan, - vastavakuudeksi hyväksytään takauksen suuruinen, liitteen mukainen kiinnitys ja - takausprovisioksi vahvistetaan 1,75 %, joka peritään vuosittain jäljellä olevasta takauksen määrästä

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus PARKANON KENKÄTEHTAAN TONTTI OY:N LAINAEHTOJEN MUUTOS 711/ /2012 KHALL 10 Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy esittää Parkanon kaupunginhallitukselle, että se takaajana suostuisi hyväksymään yhtiön lainojen lyhennysohjelman muutoksen siten, että vuosien 2014 ja 2015 osalta yhtiö maksaisi vain lainojen korot. Vuosien 2014 ja 2015 lyhennykset siirretään viimeisen maksuerän yhteyteen. Syynä muutosesitykseen on kenkäalan kiristynyt markkinatilanne ja kausiluontoinen menekin notkahdus. Kokouksessa on nähtävänä Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy:n hallituksen kirje ja hallituksen kokouksen pöytäkirja. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää takaajana hyväksyä Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy:n lainojen lyhennysohjelman muutoksen siten, että vuosien 2014 ja 2015 osalta Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy maksaa vain lainojen korot. Vuosien 2014 ja 2015 lyhennykset siirretään viimeisen maksuerän yhteyteen.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / MATTI OLLILA 1044/ /2013 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 2000 m2:n suuruinen Hietaranta- niminen kiinteistö RN:o 21:28 Parkanon kaupungin Aurejärven kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Matti Ollila. Kiinteistö rajoittuu Aurejärveen n. 25 metrin matkalta. Oheismateriaalina sijaintikartta ja asemapiirros. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan kesämökin 100 k-m2, saunan 30 k-m2 sekä varaston 30 k-m2 rakentamiselle. Rakentamistilanne: Kiinteistöllä on n. 72 k-m2:n rakennus, mikä puretaan ennen uusien rakennuksien rakentamista. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ehdolla, että lomarakennuspaikan rakennettava kerrosala saa olla voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan enintään 125 k-m2 (kesämökki + sauna yhteensä) + 30 k-m2 varasto.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL 11 Kaup.johtajan ehdotus: Valmistelija: Jarmo Kyösti Kaupunginhallitus päättää, että esitettyyn poikkeamiseen suostutaan ehdolla, että lomarakennuspaikan rakennettava kerrosala saa olla voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan enintään 125 k-m2 (kesämökki + sauna yhteensä) + 30 k-m2 varasto.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus SALMENHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 924/ /2013 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan muutoksen laadinnan Vahojärven kylään. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osa Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Alue ei rajoitu rantaan. Suunnittelualueella on voimassa Salmenharjun ranta-asemakaava, mikä on hyväksytty ja tullut voimaan Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa talouskeskuksen kaavamääräys sallii as/ar alueella 230 k-m2 rakennusoikeuden. Korttelissa ar-merkinnällä varustetulle alueelle saa rakentaa korkeintaan 200 k-m2. Merkinnällä ta-varustetulle alueelle saa rakentaa navetta-, sauna- ja talousrakennuksen. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 k-m2. Ranta-asemakaavan muutoksessa on tavoitteena siirtää nykyisen talouskeskuksen rakennusoikeudesta osa Salmenharjuntien länsipuolelle muodostettavalle uudelle vakituisen asumisen tontille. Uudelle tontille tulee rakennusoikeutta 60 k-m2 vakituista asumista varten sekä 50 k-m2 talousrakennusta varten. Liitteenä nro 19 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Salmenharjun rantakaava-alueelle Vahojärven kylään osalle Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osalle Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90 laaditaan ranta-asemakaavan muutos.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL Liitteenä nro 22 / osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Salmenharjun rantakaava-alueelle Vahojärven kylään osalle Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osalle Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90 laaditaan ranta-asemakaavan muutos. KAAVLTK Kaavamuutosaluetta on laajennettu ELY-keskuksen kanssa käydyn viranomaisneuvottelun pohjalta. Liitteenä nro 25 / laajennettu kaavamuutosluonnos Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy laajennetun kaavamuutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa ne julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. KAAVLTK Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kenelläkään ei ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksen eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelman suhteen. Liitteenä nro 30 / Kaavamuutosehdotus Selostus on esillä kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. KAAVLTK Kaavamuutosehdotus ja -selostus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon mukaan tulee kaavaselostukseen lisätä kiinteään muinaisjäännökseen liittyvä lause, sekä korjata kaavakarttaan AM merkintä AM/s merkinnäksi. Kenelläkään muulla ei ollut huomautettavaa. Liitteenä nro 34 / täydennetty kaavamuutosehdotus Selostus on esillä kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy osaltaan täydennetyn Salmenharjun ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Salmenharjun ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

23 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL 12 Liitteenä numero 4/ kaavamuutosehdotus Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Salmenharjun ranta-asemakaavan muutos hyväksytään.

24 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KESKUSTAN KAUPUNGINOSASSA KORTTELI 1012 TONTTI 6 827/ /2013 KAAVLTK Kiinteistö Oy Parkanon Kassatalo on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että voimassa olevan kaavan korttelin 1012 tontille 6 tehtäisiin asemakaavan muutos. Samalla tulee tarkastella korttelin 1013 tontin 2 voimassa olevan kaavan ajantasaisuus. Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava A 22, missä esityksen kohteena olevalla kiinteistöllä on kaavamerkintä AL 3. Hakijat esittävät, että kaavamerkintää muutettaisiin siten, että huoneistoista 7 olisi asuinhuoneistoja ja loput 3 liike- ja toimistohuoneistoja. Lisäksi he esittävät, että rakennusoikeutta tulisi olla noin 600 m2. Asemakaavan muutoksen laatii Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy. Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Parkanon Kassatalon kirje. Liitteenä nro 2 / kartta kaavoitettavasta alueesta Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen 2 mukaiselle alueelle laadittaisiin asemakaavan muutos. Kustannukset jakaantuvat hakijan ja Parkanon kaupungin kesken. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä nro 6 Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavamuutoksen Keskustan kaupunginosassa kortteli 1012 tontti 6.

25 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KAAVLTK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja asettaa ne julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos. Jatkosuunnittelussa vaaditaan suunitelma, miten pysäköintipaikat ja leikkipaikka osoitetaan. KAAVLTK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Pirkanmaan maakuntamuseo on esittänyt lausunnossaan, että korttelin 1013 tontti 1 otettaisiin kaavamuutokseen mukaan. Tämä esitys johtuu siitä, että tonttien 1 ja 2 nykyiset rakennukset ovat kiinni toisissaan. Lisäksi maakuntamuseo esittää että alueen rakentamisselvitys tulee laatia. Muilla ei ollut huomautettavaa. Esellisessä kaavoituslautakunnan kokouksessa vaadittu pysäköinti- ja leikkipaikkasuunnitelma on laadittu. Myös maakuntamuseon vaatima alueen rakentamisselvitys on laadittu. Liitteenä

26 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus nro 29 / kaavamuutosehdotus ja -selostus Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Suunnitellun rakennuskannan tulee soveltua ympäristöön korkeuden ja ulkoasun suhteen. KAAVLTK Kaavamuutosehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Liitteenä nro 31 / saapuneet lausunnot Oheismateriaalina kaavamuutosehdotus. Kaavan laatija Heikki Havanka esittelee kokouksessa kaavamuutosehdotuksesta saapuneiden lausuntojen sisältöä. Ehdotus: Kaavoituslautakunta päätää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella kaavamuutoksen jatkotoimista. Jätettiin pöydälle KAAVLTK Kaavasta käytiin työneuvottelu Pirkanmaan maakuntamuseon ja

27 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus ELY-keskuksen edustajien kanssa Työneuvottelusta laatii Heikki Havanka muistion, joka esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta päättää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella kaavamuutoksen jatkotoimista. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen Uusi ehdotus: Kaavoituslautakunta päättää jatkaa kaavan käsittelyä vain korttelin Keskustan 1012 tontin 6 kaavaehdotuksen pohjalta ja esittää kapunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä Keskustan korttelin 1012 tontilla 6. KHALL 13 Liitteenä numero 5 /kaavamuutosehdotus Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kapunginhallitus päättää esittää valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä Keskustan korttelin 1012 tontilla 6.

28 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS 616/ /2012 SIVLK Kankaanpään kaupungin sivistystoimi on hakenut valtionavustusta Osaava Pohjois-Satakunta II -jatkohankkeelle. Parkanon kaupungin sivistystoi mea on pyydetty verkostoyhteistyöjäseneksi kuuden muun kunnan tai yh teisön kanssa ko. toimintaympäristöön. Hankkeen tarkoituksena on tieto- ja viestintäteknisten taitojen syventäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen opetuskäytössä. Hankkeen kohdetyöryhmä on pääasiassa opetushenkilöstö. Hanke on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2012 tai viimeistään lukuvuoden alussa. Oheisaineistona Kankaanpään kaupungin sivistyslautakunnan pidetyn ko kouk sen 28 pöytäkirjan ote, josta selviää oleelliset tiedot hankkeesta. Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan Parkanon kaupungin sivistystoimen liittymisen verkostoyhteistyöjäseneksi Osaava Pohjois-Satakunta II -jatkohankkeeseen. SIVLK Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista. Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstö-koulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita. Kyseessä on Kankaanpään kaupungin hallinoima hanke, jossa ovat alun perin olleet mukana myös Honkajoen, Karvian ja Lavian kunnat sekä Kankaanpää Opisto. Hankkeen edetessä Osaava-verkosto on laajentunut seuraavasti: - Verkosto: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Parkano, Siikainen ja Kihniö sekä Kankaanpään Opisto, Kankaanpään Musiikki-

29 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus opisto ja Petäjäopisto - Yhteistyökumppanit: Sataedu, Satalukiot, SAMK Kuvataide Kankaanpää, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Satakunnan Yrittäjät, Länsi-Suomen Kesäyliopisto, Educode, TAT ja lähialueen muut. Hanketta on vienyt eteenpäin osallistujien muodostama työryhmä ja ohjausryhmä, joita molempia johtaa ohjelmaan palkattu koordinaattori. - Hankkeen työryhmä: verkostokuntien opettajista koottu ryhmä 1+8 hlöä - Hankkeen ohjausryhmä: verkostokuntien sivistys- ja koulutoimenjohtajat 1+9 hlöä - Hankekoordinaattori: koulutuskalenteri, ylläpito Joomla Osaava I-III -hankejaksojen kehittämiskohteet: - muodostaa verkoston kesken täydennyskoulutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisjärjestelmä - kehittää toimintamalli, jolla kartoitetaan opetushenkilöstön koulutus- ja osaamistarpeita - valmistaa koulutustarve- ja osaamisselvitys - luoda seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä täydennyskoulutuskalenteri - arvioida täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta - luoda kartoituksen pohjalta seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseen - tehdä säännölliset osaamiskartoitukset opetushenkilöstölle 3 vuoden välein - kehittää paikalliset toimintamallit kehityskeskustelukäytäntöjen kehittämiseksi - jalkauttaa jo luodut kehityskeskustelumallit opetusorganisaatioiden toimintoihin - luoda järjestelmä, jolla toteutetaan verkossa seudullisia, reaaliaikaisia ja kurssimuotoisia koulutustapahtumia+tuotetaan ja ylläpidetään opetushenkilöstön seudullista materiaalipankkia - aktivoida verkoston opetushenkilöt seudullisen materiaalipankin päivittäiseen käyttöön - ottaa käyttöön ACP verkko-opetusjär./kokoukset, kv.kasvatus, kummitoiminta, harvinaisten kielten opetus - luoda koulutusjärjestelmä aktiivitaulujen käytön osaamisen kehittämisen/vertaismentoritoiminta - arvioida tvt-käytön laajuutta ja laadun arviointia opetustyössä - edistää tvt-, etä- ja verkko-opetuskäyttöä koulujen arjessa/kokoukset, palaverit, yhteydenpito, koulutukset, tapahtumat - vahvistaa SOMEn käyttöä opetuksen tukena/verkko-opiskelu, verkkotapaamiset, vertaisoppiminen, mentorointi - arvioida verkoston tvt- sekä etä- ja verkko-opetuskäytön laajuutta ja laatua opetustyössä Jatkossa Osaava -hankkeen toiminta laajennetaan koskemaan kuntien

30 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus kaikkia toimialoja. Osaava -hankkeen kautta järjestetään henkilöstön täydennyskoulutusta, jonka suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat kuntien edustajat. Koulutuskalenteri muodostetaan kuntien koulutustoiveista ja -tarpeista nousseiden esitysten pohjalta. Osaava -hankkeen rahoitus Osaava I-III hankejaksojen rahoitus on toteutunut seuraavasti: Osaava I valtionosuus e, omarahoitus 10% Osaava II valtionosuus e, omarahoitus 10% Osaava III valtionosuus e, omarahoitus 15% Osaava -hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut ja päättämään verkostokuntien välisestä puitesopimuksesta ja seudullisen koulutustoiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen, syksyllä Verkostokuntien ja -organisaatioiden välisessä puitesopimuksessa päätetään reunaehtoineen tulevasta yhteistyöstä. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan , että Osaava -Pohjois- Satakunnalle haetaan uutta Osaava-rahoitusta. Kokouksessa päätettiin myös; että kokonaismäärän maksuosuudet jaetaan kuntien asukasmäärän mukaan siten, että minimimääräraha toimintaan on vähintään 1 euro/sopimuskunnan asukas. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos. Liitteenä nro 31 / Seudullinen henkilöstön täydennyskoulutussopimus-luonnos Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Parkanon kaupunki lähtee mukaan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävän Osaava -hankkeen jatkokaudelle ja hyväksyy samalla seudullisen henkilöstön täydennyskoulutussopimuksen ehdollisena. KHALL 14 Liitteenä numero 6/ Seudullinen henkilöstön täydennyskoulutussopimus-luonnos Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti

31 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Parkanon kaupunki lähtee mukaan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävän Osaava -hankkeen jatkokaudelle ja hyväksyy samalla seudullisen henkilöstön täydennyskoulutussopimuksen ehdollisena.

32 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA 1090/ /2014 KHALL 15 Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan yhdistymisneuvottelujen yhteydessä esitettiin, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) selvittäisi ulkoista asiantuntijatahoa käyttäen Vammalan aluesairaalan (VAS) kilpailukyvyn ja sen perusteella laatisi kehittämissuunnitelman vuosille perustason erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta. Talvikki-hanke käynnistyi tammikuun 2013 lopussa. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin laatia selvitys siitä, miten VASin alueellinen erikoissairaanhoidon tuotanto jatkossa vastaisi paremmin alueen erikoissairaanhoidon palvelutarpeisiin ja kysyntään. Asiakkuuksien lisääminen ja toiminnan taloudellisuuden parantaminen ovat olleet selvityksen kohteina. Edelleen hankkeessa on tarkasteltu PSHPn roolia palveluntuottajana VASin asiakaskuntien alueella sekä tehty ehdotus VASin hallinnon uudistamisesta. Selvityshankkeen loppuraportissa ehdotetaan Vammalan aluesairaalan liittämistä hallinnollisesti osaksi Tampereen yliopistollista keskussairaalaa, sen yhdeksi toimialueeksi. Aluesairaalan yhteydessä sijaitsevat myös Sastamalan perusterveydenhuollon toimitilat ja suunnitelmissa on päästä tiiviimpään yhteistoimintaan. Tavoitteena on muodostaa hyvinvointikampus, jossa yhteistyö tuottaisi synergiahyötyä ja voitaisiin välttää toiminnan päällekkäisyyksiä. Toiminnallisia säästöjä on tavoitteena saavuttaa myös tukipalveluita ja kiinteistönhuoltoa kehittämällä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa Talvikki-hankkeen loppuraportista. Lausuntoa pyydetään erityisesti raportissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Talvikki-hankkeen loppuraportissa on tiedostettu Vammalan aluesairaalan tämänhetkiset ongelmat ja niiden ratkaisemiseksi on esitetty monia toimenpiteitä. Parkanon kaupunki pitää loppuraporttia onnistuneena ja omasta puolestaan kannattaa kehittämistyön toteuttamista sen pohjalta. Oheisaineistona Talvikki-hankkeen loppuraportti Liitteenä numero 7/lausunto Talvikki-hankkeen loppuraportista Valmistelija: Matti Rajamäki Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Talvikki-hankkeen loppuraportista.

33 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus ATERIAKORVAUKSET LAITOSRUOKALOISSA 1097/ /2014 KHALL 16 KVTES:n mukaan työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Laitosruokalan omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero. Verohallinnon päätöksen mukaan vuonna 2014 sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,58 ateriaa kohden (vuonna 2013 arvo oli 4,43 ). Ruokailun valvonnan yhteydessä saadun ravintoedun arvo on 3,66 ateriaa kohden (vuonna 2013 arvo oli 3,54 ). Vuonna 2013 henkilökunnan ateriakorvaukset Parkanon kaupungin laitosruokaloissa olivat: päiväkoti: lounas 4,43 Rauhalan palvelukeskus ja terveyskeskus lounas 4,52 kevytateria / iltapala 3,35 vierasateria 7,57 kouluateria ulkopuolisille ruokailijoille 4,43. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että henkilökunnan ateriakorvaukset laitosruokaloissa ovat alkaen seuraavat: päiväkoti: lounas 4,58 Rauhalan palvelukeskus, Rantakoto ja terveyskeskus lounas 4,67 kevytateria / iltapala 3,50 vierasateria 7,72 kouluateria ulkopuolisille ruokailijoille 4,58

34 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / PÄLJÄNOJA MIRA 786/ /2013 KHALL 17 Mira Päljänoja pyytää saapuneessa viestissään eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia. Valtuusto on valinnut Mira Päljänojan tekniseen lautakuntaan Marianna Sammin henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kuntalain 33 :n 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Mira Päljänoja on ilmoittanut tehneensä osoitteenmuutoksen Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Mira Päljänojalle eron teknisen lautakunnan varajäseyydestä paikkakunnalta muuttamisen perusteella ja 2. valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

35 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 786/ /2013 KHALL 18 Kaupungin työsuojeluorganisaatioon on vuosiksi valittu työsuojeluvaltuutetut sekä henkilökunnan edustajat ns. sopuvaalilla. Vaalin tulos on oheisaineistona. Työsuojelutoimikunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään työsuojelutoimikuntaan kaksi työnantajan edustajaa ja heille varajäsenet. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä. Näistä työnantajan edustajia on kolme, joista yksi on työsuojelupäällikkö. Vuosina työnantajan edustajina ovat olleet Mauri Lielahti (varalla Marja Kallioniemi) sekä Tapio Ristamäki (varalla Leevi Leppänen). Oheisaineistona vaalin tulos ja työntekijöiden edustajat vuosina Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimesi työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Kalevi Niemenmaa (varalle Arja Grönfors) ja Tapio Ristamäki (varalle Pertti Runsas).

36 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus STRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 612/ /2012 KHALL 19 Kaupunginhallitus on käynnistänyt kaupungin strategiatyön kaupunginhallituksen strategiaseminaarissa Strategiatyön valmisteluun päätettiin perustaa työryhmä, joka koordinoi strategiatyön etenemistä ja raportoi työn tuloksista kaupunginhallitukselle. Strategiatyöryhmä, koostuu luottamushenkilöistä ja johtoryhmän edustajista. Strategiatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa. Strategiatyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Strategiatyöryhmä ja teemaryhmät kutsuvat työskentelyynsä mukaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Strategiatyöryhmän alle perustetaan teemaryhmät, jotka pohtivat eri teemoja: 1. Laadukkaat palvelut (Taina Niiranen, Vuokko Kuusiluoma, Harri Hiitti) Miten turvata laadukkaat palvelut? Miten saada osaava henkilöstö tuottamaan palveluita? Millä tavoin palvelut tuotetaan? 2. Asumisviihtyvyys ja ympäristö (Reijo Lempinen, Jarmo Kyösti) Aktiivinen maapolitiikka Alueen houkuttavuus Uusien asukkaiden hankkiminen ja markkinointi 3. Osallisuus ja päätöksenteko (Jaana Männikkö, Sirpa Teuho, Tuuli Tarukannel, Elisa Vahosalmi) Päätöksenteon kehittäminen aktiivisesti Organisaation tarkastelu Asukasosallisuuden lisääminen ja jalkautuminen kuntalaisten pariin 4. Elinvoima/elinkeino-ohjelma (Reijo Ojennus, Juha Tuominen, Jari Heiniluoma) Yritysten sijoittuminen Parkanoon Keskustan/Kolmoskeskuksen kehittäminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma ja kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä strategiatyöryhmän ja teemaryhmien jäsenet. Kaupunginhallitus päätti nimetä strategiaryhmän ja teemaryhmien jäsenet yllä mainitun mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä Asumisviihtyvyys ja ympäristötyöryhmään sekä strategiaryhmään Kauko Turusen.

37 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUDEN SEURANTA- JA TERVEHDYTTÄMISTYÖRYHMÄ 1105/ /2014 KHALL 20 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Parkanon kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunitelman Talousarvion mukaan talouden seurantaa ja tervehdyttämistä varten on tarkoitus nimetä työryhmä, joka valmistelisi toiminnallisia muutoksia mm. vuoden 2015 talousarvioon. Työryhmä hyväksyy työsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan ja raportoi työstään kaupunginhallitukselle. Työryhmä kutsuu työhön tarvittaessa asiantuntijat ja kuulee eri hallinnonalojen edustajia. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus Kaupunginhallitus nimeää talouden seuranta- ja tervehdyttämistyöryhmän. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä. Kaupunginhallitus päätti nimetä talouden seuranta- ja terveyhdyttämistyöryhmän. Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Kari Kärkkäisen, jäseniksi valittiin Elisa Liesjärvi, Tapio Ristamäki, Reijo Lempinen ja Taina Niiranen. Yleisvarajäseniksi valittiin Veijo Niemensivu ja Kauko Turunen.

38 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LUETTELO VALTUUTETTUJEN TEKEMISTÄ ALOITTEISTA 1098/ /2014 KHALL 21 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Oheisaineistona yhteenveto valtuutettujen vuonna 2013 tekemistä aloitteista. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus saattaa luettelon valtuutettujen tekemistä aloitteista valtuustolle tiedoksi.

39 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 22 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavista asioista: 68 Asemakaavan muutoksen laatiminen Keskustan kaupunginosassa korttelissa Tilan ja tontin osto Leo Niemisen perikunnalta 70 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Aureskosken Jalostetehdas Oy:n lainalle 71 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla 72 Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainotus/talousarvion 2013 muutos 73 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 74 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti 75 Parkanon kaupungin ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 76 Ilmoitusasiat Valtuustoaloiteet ja kuntalaisaloite (oheisaineistona): Kuntalaisaloite: Parkanon seudun omaishoitajat ja läheiset ry: Lomittajan nimeäminen omaishoitajan vapaapäivien ja lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Valtuustoaloite, Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät: Kirjastosta kuntalaisten olohuone. Valtuustoaloite, Kokoomuksen valtuustoryhmä: Toimiva senioritalo Parkanoon. Mainituista valtuuston päätöksistä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallintooi keuteen säädetyssä määräajassa. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä ja eivät muutenkaan ole lainvastaisia, ja päättää panna mainitut päätökset täytäntöön. Kuntalaisaloite lähtetään perusturvaosastolle valmisteltavaksi. Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite lähestetään sivistysosastolle valmisteltavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite lähetetään tekniselle osastolle valmisteltavaksi.

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 28.10.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 28.10.2015 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nro 1 / Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeen avustushakemus Nro 2 / Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.4.2011

Nro 1 / Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeen avustushakemus Nro 2 / Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.4.2011 Sivistyslautakunta 97 10.12.2013 Sivistyslautakunta 7 15.12.2015 7 Osaava Pohjois-Satakunta 5 -hanke 109/03.032/2013 1289/03.032/2011 SIVL 18.05.2011 39 Kankaanpään kaupungin sivistystoimi on hakenut valtionavustusta

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209. Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 209 Kaupunginhallitus 29.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 162 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 211 163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 212 164 SOTE-PALVELUJEN

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234. Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 234 Kaupunginhallitus 19.05.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 236 123 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 237 124 PARKANON

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2015 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.09.2015 AIKA 05.10.2015 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 40 08.06.2015. 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 40 Asianro 4356/10.00.02.01/2015 Yritystonttia 297-8-62-4 (Siilokatu 1) koskeva esisopimuksen tekeminen / Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

92 POIKKEAMISHAKEMUS / PERTTI RUNSAS 164 93 LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN KAAVALUONNOSAINEISTOSTA

92 POIKKEAMISHAKEMUS / PERTTI RUNSAS 164 93 LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN KAAVALUONNOSAINEISTOSTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 159 Kaupunginhallitus 20.04.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 89 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 161 90 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 162 91 TILAN POHJOIS-PARKANON

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 21.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 8:00-8:54 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Aalto, Olli B.Berner, Michael Kalliola, Markus Kolbe, Laura Rajakangas, Ulla-Maija Salin, Olli Taivaloja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot