14 OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS 28 15 LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KESKUSTAN KOULUN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEESEEN 6 4 TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 8 5 TALOUSARVION 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA / KAUPUNGINHALLITUS 6 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIELIMEN VUODEN 2014 HYVÄKSYJÄT JA TALOUSVASTUUHENKILÖT VUODEN 2014 VALTIONOSUUDET 13 8 LYHYTAIKAINEN HANKELAINA / PARKANON ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS RY 9 AURESKOSKEN JALOSTETEHDAS OY:LLE MYÖNNETTY TAKAUS / TOIMEENPANO 10 PARKANON KENKÄTEHTAAN TONTTI OY:N LAINAEHTOJEN MUUTOS POIKKEAMISHAKEMUS / MATTI OLLILA SALMENHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KESKUSTAN KAUPUNGINOSASSA KORTTELI 1012 TONTTI OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA ATERIAKORVAUKSET LAITOSRUOKALOISSA EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / PÄLJÄNOJA MIRA 18 TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN STRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TALOUDEN SEURANTA- JA TERVEHDYTTÄMISTYÖRYHMÄ 37

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ LUETTELO VALTUUTETTUJEN TEKEMISTÄ ALOITTEISTA VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 23 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 43

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA klo 18:00-20:35 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kärkkäinen Kari puheenjohtaja Lannetta Jorma 1. varapuh.johtaja Ristamäki Tapio 3. varapuh.johtaja Eloranta Hanna jäsen Grönfors Arja varajäsen Lempinen Reijo jäsen Niemenmaa Kalevi jäsen Ojanen Marjo jäsen Runsas Pertti jäsen Ojennus Reijo valtuuston puh.johtaja Lamminmäki Ari valtuuston 1. varapj. Laholuoma Hannu valtuuston 2. varapj. Männikkö Jaana valtuuston 3. varapj. MUU Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja Tarukannel Tuuli pöytäkirjanpitäjä Kyösti Jarmo tekninen johtaja Läsnä klo POISSA Viitaharju Saara 2. varapuh.johtaja Niiranen Taina jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Kärkkäinen Tuuli Tarukannel KÄSITELLYT ASIAT :t 1-25 PÖYTÄKIRJAN TAR KAS- TUS Kaupunginkansliassa Tapio Ristamäki Marjo Ojanen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ , kaupunginkansliassa

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL 2 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tar kastusvuorossa ovat Marjo Ojanen ja Tapio Ristamäki. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Ojanen ja Tapio Ristamäki.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KESKUSTAN KOULUN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOHANKKEESEEN 1109/ /2014 KHALL 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt hakuohjeet oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvaurionhankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2014 kahtena kappaleena, joista toinen aluehallintovirastoon ja toinen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Parkanossa on todettu edellämainitun kaltaisia sisäilma- ja kosteusvaurioita Keskustan alakoululla. Sisäilma- ja kosteusvaurioita on tutkittu. Rakennevaurioita on tutkinut A-Insinöörit/ DI Antti Souko ja oirekartoituksen on tehnyt prof.tuula Putus. Lisäksi kaikkiin luokkiin on asennettu joulukuussa 2013 ilmanpuhdistimet, ja siinä yhteydessä Inspectorsec on selvittänyt sisäilmakysymyksiä. Suunnittelutalo Anttila Oy / Jorma Saari on laatinut kustannusarvion vaihtoehtoisesti sekä uuden koulun rakentamisesta että koulun peruskorjaamisesta. Näissä hankkeissa edellytetään suunnitteluvalmiutta ja hankkeen välitöntä aloittamista. Mikäli päädytään uudisrakentamiseen, vaaditaan tutkimukseen perustuva näyttö vaurioista, jotka sitten johtavat niin korkeaan korjauskustannukseen, että uudisrakentaminen on perusteltua. Mitään eksaktia raja-arvoa ei ole, mutta yleensä vaaditaan noin 70% ylittävää korjausastetta verrattuna uudisrakentamiseen. Kustannusarvion mukaan korjaustyön hinta on n. 1,8 milj. euroa (luvussa ovat mukana rakennusosa ja piha-alueen saneeraus, 0,6 milj. eurolla, uudeksi innostavaksi ja liikkuvista edistäväksi pihaksi). Kustannusarvion mukaan vastaavan uuden koulun hinta on noin 8,6 milj. euroa. Asiantuntija-arvioiden mukaan tässä vaiheessa on riittävät perusteet hakea avustusta korjausrakentamiseen, koska korjausaste ei riitä perusteeksi uuteen rakennukseen. Samalla on kuitenkin tarkoituksenmukaista selvittää koko kouluverkon tilat ja aloittaa mahdollisesti uuden yhtenäiskoulun suunnittelu, koska myös yhteiskoulussa (yläkoulu) on havaintoja sisäilmaongelmista, jotka selvitetään kevään 2014 aikana. Oheisaineistona: A-Insinöörien raportti korjaussuosituksista, alustava yhteenveto ja lausunto prof. Tuula Putuksen oirekartoituksen tuloksista ja Suunnittelutalo Anttila Oy:n laatimat kustannuslaskelmat ja toimitusjohtaja Juha Heinämäen lausunto OKM:n avustuskäytännöstä. Valmistelija: Jarmo Kyösti ja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Parkanon kaupunki päättää hakea OKM:ltä avustusta Keskustan koulun korjaukseen, kustannusarvio noin 1,8 milj. euroa ja hallitus valmistautuu tekemään tarvittavan lisätalousarvioesityksen valtuustolle. Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi tässä

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus kaupunginhallituksen kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotus. Merkitään, että tekninen johtaja Jarmo Kyösti oli kokouksessa läsnä tämän pykälän yleiskeskustelun ajan klo

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 975/ /2013 KHALL 4 Parkanon kaupungin talousarvion 2014 yleiset tavoitteet ovat positiivisen väestökehityksen mahdollistaminen, tasapainoiseen talouteen pyrkiminen, henkilöstön hyvinvointi ja kaupunkilaisten terveyden edistäminen. Kaupungin talousarvio 2014 on puoli miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin menot ovat kasvamassa, tulopohja on kaventunut ja kuntatalouteen on tulossa jatkossakin valtionosuusleikkauksia. Näistä syistä kaupungin talouden suuntaa on muutettava. Kaupunginhallitus asettaa talouden tervehdyttämis työryhmän, jonka tehtävänä on käydä kaikki toiminnat läpi ja esittää toimintojen tehostamis- ja säästötoimenpiteitä. Huomiota kiinnitetään henkilöstömäärän kehitykseen ja vapautuvien tehtävien täyttämisprosessiin. Talousarvion täytäntöönpanosta on laadittu ohjeet. Talousarvion sitovuustaso on lautakunnittain nettomääräraha, jonka puitteissa lautakuntien on hyväksyttävä käyttösuunnitelmansa mennessä. Käyttösuunnitelmassa tulee tarkistaa sitovien käyttötalouden ja investointien määrärahojen kohdentaminen vastuualueille. Samalla lautakuntien tulee tarkistaa talousarvion tavoitteet annettujen määrärahojen puitteissa. Talousarvion toteutumista tulee seurata säännöllisesti ja reagoida poikkeamiin välittömästi. Talousarvion riittävyyttä arvioidaan heti, kun vuoden 2013 tilinpäätöksen toteutuminen on tiedossa. Täytäntöönpano-ohjeissa määritellään myös toimivaltarajat vuodelle Lautakuntien tulee määritellä talousvastuuhenkilöt ja hyväksyjät. Sisäisen valvonnan merkitystä korostetaan. Tehtävien täyttöön vaaditaan täyttölupa. Henkilöstölle suositellaan palkattomien vapaiden käyttöä säästöjen aikaansaamiseksi. Hankintoihin kiinnitetään huomiota ja KL-Kuntahankintojen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisia hankintakanavia hyödynnetään. Liitteenä numero 1/Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Valmistelijat: Jari Heiniluoma ja Anu Laihonen Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa lautakunnille liitteen mukaiset talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUSARVION 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA / KAUPUNGINHALLITUS 975/ /2013 KHALL 5 Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion toimielimittäin (lautakunnittain) sitovana nettomäärärahatasolla. Toimielimen tulee vahvistaa tarkistettu käyttösuunnitelmansa valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa mennessä. Kaupunginhallituksen sitovassa käyttötalouden talousarviossa on määrärahat ja tavoitteet yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, tukipalveluiden ja maaseututoimen vastuualueiden toimintaan. Kaupunginhallituksen vastuualueilla ei ole tullut esiin erityisiä muutostarpeita määrärahoihin, joten euromääräinen käyttösuunnitelma vastuualueittain ei poikkea hyväksytystä talousarviosta. Koska kaupungin koko talousarviota karsittiin, on vuoden 2014 toiminnan toteuttamisessa haasteita ja säästötarvetta. Kaupunginhallituksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vastuualueittain: Vastuualue Tulot Menot Netto Yleishallinto Henkilöstöh allinto Tukipalvelut Maaseututo imi Kaupunginh allitus yht Kaupunginhallituksen käyttötalouden talousarvio on sitova nettotasolla , muutosta -0,5 %. Kaupunginhallituksen investointien käyttösuunnitelmaan ei myöskään ole tiedossa muutostarpeita, joten se esitetään talousarviomuodossa. Investointiryhmä Tulot Menot Netto Kiinteä omaisuus Arvopaperit Hallinnon irtaimisto Liitteenä numero 2 /kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2014 tavoitteineen ja perusteluineen Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2014.

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIELIMEN VUODEN 2014 HYVÄKSYJÄT JA TALOUSVASTUUHENKILÖT 1088/ /2014 KHALL 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Toimielinten tulee myös nimetä kullekin vastuualueelle talousvastuuhenkilö, joka vastaa toiminnasta määrärahojen puitteissa. Hyväksyjien toimivaltarajat määritellään talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Hallinnon toimintojen tositteiden hyväksyjiksi ja talousvastuullisiksi esitetään seuraavia henkilöitä: 12 Kaupunginvaltuusto, sitova taso Hyväksyjät: - valtuuston puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma (perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma kaupunginjohtajan estyneenä ollessa) - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma 13 Kaupunginhallitus, sitova taso Vastuualueet: yleishallinto, henkilöstöhallinto, tukipalvelut, maaseututoimi Hyväksyjät koko toimielimen alueella: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma (perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma kaupunginjohtajan estyneenä ollessa) - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho Lisäksi: Henkilöstöhallinnon vastuualueella henkilöstöpalvelut työpaikkademokratia Hyväksyjä ja talousvastuu: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel työsuojelu Hyväksyjä ja talousvastuu: työsuojelupäällikkö Raisa Karinsalo- Manninen Investoinnit Kiinteä omaisuus, hallinnon irtaimisto ja arvopaperit Hyväksyjät: - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Rahoitus Hyväksyjät:

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho Pääkirjatilit Hyväksyjät: - kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma - talouspäällikkö Sirpa Teuho Talousvastuu: talouspäällikkö Sirpa Teuho. Valmistelija: Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus määrää tositteiden hyväksyjät ja talousvastuut vuodelle 2014 edellä esitetyn mukaisesti.

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VUODEN 2014 VALTIONOSUUDET 1104/ /2014 KHALL 7 Valtiovarainministeriö on lähettänyt päätöksensä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Päätöksen mukaan Parkanon kaupungin vuoden 2014 valtionosuudet ovat seuraavat Valtiovarainministeriö Kaupungin talousarvio Peruspalvelujen valtionosuus Järjestelmämuutos Verotulotasaus Opetus/kulttuuri, mm lukio ja ammattikorkeakoulu Yhteensä valtionosuudet Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Parkanon kaupungille maksetaan vuoden 2014 valtionosuuksia yhteensä euroa. Talousarviossa valtionosuuksia on arvioitu saatavan euroa. Valtionosuuksien yhteydessä kaupungilta peritään esi- ja peruskoulun kotikuntakorvausmenoja euroa ja kaupungille maksetaan kotikuntakorvaustuloja euroa. Nämä kirjataan sivistyslautakunnan käyttötalouteen. Liitteenä numero 3 / valtionosuuspäätös ja laskelma valtionosuuksista Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma ja Laskentasihteeri Anu Laihonen Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Valtiovarainministeriön päätöksen vuoden valtionosuuksista ja päättää tyytyä päätökseen.

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LYHYTAIKAINEN HANKELAINA / PARKANON ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS RY 574/ /2012 KHALL Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys ry anoo Parkanon kaupungilta euron korotonta lainaa NUORI KUMU Nuorison kulttuuri-, musiikkija mediahankeelle. Lainan takaisinmaksu tapahtuisi viimeistään yhdistyksen saatua viimeisen maksatushakemuksen tilityksen, arviolta tammikuussa Valtuusto määritteli puitteet maaseudun kehittämishankkeiden lyhytaikaiselle rahoitukselle koskien vuonna 2013 päättyvää hankerahoituskautta. Sen mukaan kaupunginhallitus voi myöntää korottoman lyhytaikaisen lainan parkanolaisen yhdistyksen hankkeelle, joka on saanut päätöksen EU:n ja valtion rahoitustuesta. Lainan määrä saa olla enintään puolet hankkeen kustannuksista, kuitenkin maksimissaan /hanke. Laina mak se taan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään yhdistyksen saatua EU:n tai val tion tuen viimeisen maksatuserän. NUORI KUMU -hankkeen tavoitteena on 1. Lisätä Parkanon vetovoimaisuutta ja asukasviihtyvyyttä, kasvattaa alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä, rakentaa osaajien verkostoa ja ke hittää uutta koulutus- ja elinkeinotoimintaa sekä työllisyyttä. 2. Ohjata nuorisoa kehittävien kulttuuristen harrastusten pariin ja eh käis tä nuorten syrjäytymistä, rakentaa itsetuntoa ja vahvistaa mi nä ku vaa, voimauttaa, kasvattaa esiintymistaitoa ja -kokemusta sekä edis tää yh teisöllisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja. 3. Luoda nuorille uravaihtoehtoja ja työllistymismahdollisuuksia soittamisen, median, taiteen ja kulttuurin parissa sekä niihin liitännäisten toimintojen aloilla. Toimintapaikkana olisi Parkanon kaupungin osoittamat Nuoriso kah vi lan tilat, jotka muunnetaan musiikkipainotteiseksi monitoimitilaksi. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt puoltaa hanketta. ELY-keskuksen varsinainen tukipäätös saattaa elä ke jär jestelyjen vuoksi tulla vasta toukokuussa. Valmistelija: hallinto-osaston talouspäällikkö Sirpa Teuho Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys ry:lle euron lyhytaikaisen korottoman lainan NUORI KUMU -hankkeen toteuttamiseksi, mikäli Satakunnan ELY-keskus antaa hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Laina on maksettava takaisin viimeistään yhdistyksen saadessa hankkeen EU- ja valtionrahoituksen viimeisen maksatuserän.

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 8 Velkakirja Parkanon seudun elävän musiikin yhdistykselle myönnetystä euron lyhytaikaisesta korottomasta lainasta on allekirjoitettu Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry anoo lisää maksuaikaa euron lyhytaikaisen korottoman lainan maksamiseen. Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry esittää Parkanon kaupungille saapuneessa kirjeessä, että yhdistys suorittaa lainasta osasuorituksena euroa vuoden 2014 alussa ja loput, kun viimeinen maksuerä Satakunnan ELY-keskukselta saadaan arviolta toukokuussa Nuori Kumu hankkeen oli tarkoitus päättyä alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2013 lopussa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle jatkoajan huhtikuun 2014 loppuun saakka päätöksellään Parkanon seudun elävän musiikin yhdistys Palmu ry:n kirje ja ELYkeskuksen päätös ovat kokouksessa nähtävänä. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Parkanon seudun elävän musiikin yhdistykselle lisää maksuaikaa euron lyhytaikaisen korottoman lainan maksamiseen siten, että yhdistys suorittaa lainasta osasuorituksena euroa vuoden 2014 alussa ja loput lainasta viimeistään, kun yhdistys saa hankkeen EU- ja valtionrahoituksen viimeisen maksatuserän.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AURESKOSKEN JALOSTETEHDAS OY:LLE MYÖNNETTY TAKAUS / TOIMEENPANO 893/ /2013 KHALL 9 Kaupunginvaltuusto myönsi Aureskosken Jalostetehdas Oy:n lainalle euron omavelkaisen takauksen siten, että - takauksesta peritään EU-kriteerit täyttävä markkinaehtoinen takausprovisio, - vakuudeksi saadaan euron arvosta kiinteistökiinnityksiä, -takaukseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten takausprovisiosta päättää kaupungin hallitus, -takaus kattaa ainoastaan lainan pääoman (ei korkoja eikä liitännäiskuluja), -takausvastuu pienenee samassa suhteessa kuin taattavan velka kirjalainan pääoma alenee, - kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin luokituslaitosten arviointien ja komission tiedonannon perusteella - päätöksen edellytyksenä on, että rahoittaja ja Finnvera tekevät myönteiset päätökset rahoituksesta liitteenä olevan rahoitusperiaatteiden mukaisesti - laina-aika on maksuohjelman mukaisesti 6 vuotta. Myönteiset päätökset rahoituksesta on tehty ja takaus on valtuuston edellyttämien perusteiden täyttyessä allekirjoitettu Takaus kohdistuu Nordea Oyj:n myöntämään lainaan. Takauksen vastavakuutena on samanarvoiset kiinnitykset. Liiteaineisto on kokouksessa nähtävänä. Valmistelija: Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus vahvistaa Aureskosken Jalostetehdas Oy: lle myönnetyn euron omavelkaisen takauksen yksityiskohdat seuraavasti: - takaus kohdistetaan Nordea Oyj:n myöntämään liitteen mukaiseen lainaan, - vastavakuudeksi hyväksytään takauksen suuruinen, liitteen mukainen kiinnitys ja - takausprovisioksi vahvistetaan 1,75 %, joka peritään vuosittain jäljellä olevasta takauksen määrästä

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus PARKANON KENKÄTEHTAAN TONTTI OY:N LAINAEHTOJEN MUUTOS 711/ /2012 KHALL 10 Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy esittää Parkanon kaupunginhallitukselle, että se takaajana suostuisi hyväksymään yhtiön lainojen lyhennysohjelman muutoksen siten, että vuosien 2014 ja 2015 osalta yhtiö maksaisi vain lainojen korot. Vuosien 2014 ja 2015 lyhennykset siirretään viimeisen maksuerän yhteyteen. Syynä muutosesitykseen on kenkäalan kiristynyt markkinatilanne ja kausiluontoinen menekin notkahdus. Kokouksessa on nähtävänä Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy:n hallituksen kirje ja hallituksen kokouksen pöytäkirja. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää takaajana hyväksyä Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy:n lainojen lyhennysohjelman muutoksen siten, että vuosien 2014 ja 2015 osalta Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy maksaa vain lainojen korot. Vuosien 2014 ja 2015 lyhennykset siirretään viimeisen maksuerän yhteyteen.

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus POIKKEAMISHAKEMUS / MATTI OLLILA 1044/ /2013 KAAVLTK Rakennuspaikka ja sen sijainti: Rakennuspaikka on 2000 m2:n suuruinen Hietaranta- niminen kiinteistö RN:o 21:28 Parkanon kaupungin Aurejärven kylässä. Kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa Matti Ollila. Kiinteistö rajoittuu Aurejärveen n. 25 metrin matkalta. Oheismateriaalina sijaintikartta ja asemapiirros. Esitetty toimenpide: Poikkeamista haetaan kesämökin 100 k-m2, saunan 30 k-m2 sekä varaston 30 k-m2 rakentamiselle. Rakentamistilanne: Kiinteistöllä on n. 72 k-m2:n rakennus, mikä puretaan ennen uusien rakennuksien rakentamista. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Naapurien kuuleminen: Naapurien kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta. Päätöksen perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle kaavan toteuttamiselle alueiden käytön muulle järjestämiselle MRL:n 72 1 momentin nojalla ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL:n 171 nojalla poikkeamisvalta kuuluu kunnalle. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ehdolla, että lomarakennuspaikan rakennettava kerrosala saa olla voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan enintään 125 k-m2 (kesämökki + sauna yhteensä) + 30 k-m2 varasto.

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL 11 Kaup.johtajan ehdotus: Valmistelija: Jarmo Kyösti Kaupunginhallitus päättää, että esitettyyn poikkeamiseen suostutaan ehdolla, että lomarakennuspaikan rakennettava kerrosala saa olla voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan enintään 125 k-m2 (kesämökki + sauna yhteensä) + 30 k-m2 varasto.

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus SALMENHARJUN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 924/ /2013 KAAVLTK Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut käynnistävänsä ranta-asemakaavan muutoksen laadinnan Vahojärven kylään. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osa Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Alue ei rajoitu rantaan. Suunnittelualueella on voimassa Salmenharjun ranta-asemakaava, mikä on hyväksytty ja tullut voimaan Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa talouskeskuksen kaavamääräys sallii as/ar alueella 230 k-m2 rakennusoikeuden. Korttelissa ar-merkinnällä varustetulle alueelle saa rakentaa korkeintaan 200 k-m2. Merkinnällä ta-varustetulle alueelle saa rakentaa navetta-, sauna- ja talousrakennuksen. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 k-m2. Ranta-asemakaavan muutoksessa on tavoitteena siirtää nykyisen talouskeskuksen rakennusoikeudesta osa Salmenharjuntien länsipuolelle muodostettavalle uudelle vakituisen asumisen tontille. Uudelle tontille tulee rakennusoikeutta 60 k-m2 vakituista asumista varten sekä 50 k-m2 talousrakennusta varten. Liitteenä nro 19 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Salmenharjun rantakaava-alueelle Vahojärven kylään osalle Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osalle Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90 laaditaan ranta-asemakaavan muutos.

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL Liitteenä nro 22 / osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että Salmenharjun rantakaava-alueelle Vahojärven kylään osalle Salmenharju-tilaa RN:o 4:81 sekä osalle Villa Eerika-tilaa RN:o 4:90 laaditaan ranta-asemakaavan muutos. KAAVLTK Kaavamuutosaluetta on laajennettu ELY-keskuksen kanssa käydyn viranomaisneuvottelun pohjalta. Liitteenä nro 25 / laajennettu kaavamuutosluonnos Oheismateriaalina osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy laajennetun kaavamuutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa ne julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. KAAVLTK Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta.

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kenelläkään ei ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksen eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelman suhteen. Liitteenä nro 30 / Kaavamuutosehdotus Selostus on esillä kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. KAAVLTK Kaavamuutosehdotus ja -selostus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon mukaan tulee kaavaselostukseen lisätä kiinteään muinaisjäännökseen liittyvä lause, sekä korjata kaavakarttaan AM merkintä AM/s merkinnäksi. Kenelläkään muulla ei ollut huomautettavaa. Liitteenä nro 34 / täydennetty kaavamuutosehdotus Selostus on esillä kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy osaltaan täydennetyn Salmenharjun ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Salmenharjun ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

23 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KHALL 12 Liitteenä numero 4/ kaavamuutosehdotus Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Salmenharjun ranta-asemakaavan muutos hyväksytään.

24 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAATIMINEN KESKUSTAN KAUPUNGINOSASSA KORTTELI 1012 TONTTI 6 827/ /2013 KAAVLTK Kiinteistö Oy Parkanon Kassatalo on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että voimassa olevan kaavan korttelin 1012 tontille 6 tehtäisiin asemakaavan muutos. Samalla tulee tarkastella korttelin 1013 tontin 2 voimassa olevan kaavan ajantasaisuus. Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava A 22, missä esityksen kohteena olevalla kiinteistöllä on kaavamerkintä AL 3. Hakijat esittävät, että kaavamerkintää muutettaisiin siten, että huoneistoista 7 olisi asuinhuoneistoja ja loput 3 liike- ja toimistohuoneistoja. Lisäksi he esittävät, että rakennusoikeutta tulisi olla noin 600 m2. Asemakaavan muutoksen laatii Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy. Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Parkanon Kassatalon kirje. Liitteenä nro 2 / kartta kaavoitettavasta alueesta Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti. Ehdotus: Kaavoituslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen 2 mukaiselle alueelle laadittaisiin asemakaavan muutos. Kustannukset jakaantuvat hakijan ja Parkanon kaupungin kesken. KHALL Kartta kaavoitettavasta alueesta on liitteenä nro 6 Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavamuutoksen Keskustan kaupunginosassa kortteli 1012 tontti 6.

25 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus KAAVLTK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja asettaa ne julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Liitteenä nro 17 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos. Jatkosuunnittelussa vaaditaan suunitelma, miten pysäköintipaikat ja leikkipaikka osoitetaan. KAAVLTK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Pirkanmaan maakuntamuseo on esittänyt lausunnossaan, että korttelin 1013 tontti 1 otettaisiin kaavamuutokseen mukaan. Tämä esitys johtuu siitä, että tonttien 1 ja 2 nykyiset rakennukset ovat kiinni toisissaan. Lisäksi maakuntamuseo esittää että alueen rakentamisselvitys tulee laatia. Muilla ei ollut huomautettavaa. Esellisessä kaavoituslautakunnan kokouksessa vaadittu pysäköinti- ja leikkipaikkasuunnitelma on laadittu. Myös maakuntamuseon vaatima alueen rakentamisselvitys on laadittu. Liitteenä

26 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus nro 29 / kaavamuutosehdotus ja -selostus Ehdotus: Kaavoituslautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen ja asettaa sen virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Suunnitellun rakennuskannan tulee soveltua ympäristöön korkeuden ja ulkoasun suhteen. KAAVLTK Kaavamuutosehdotus on ollut virallisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot on pyydetty Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, tekniseltä lautakunnalta sekä rakennusja ympäristölautakunnalta. Liitteenä nro 31 / saapuneet lausunnot Oheismateriaalina kaavamuutosehdotus. Kaavan laatija Heikki Havanka esittelee kokouksessa kaavamuutosehdotuksesta saapuneiden lausuntojen sisältöä. Ehdotus: Kaavoituslautakunta päätää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella kaavamuutoksen jatkotoimista. Jätettiin pöydälle KAAVLTK Kaavasta käytiin työneuvottelu Pirkanmaan maakuntamuseon ja

27 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaavoituslautakunta Kaupunginhallitus ELY-keskuksen edustajien kanssa Työneuvottelusta laatii Heikki Havanka muistion, joka esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kaavoituslautakunta päättää kokouksessa käytävän keskustelun perusteella kaavamuutoksen jatkotoimista. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki uuden ehdotuksen Uusi ehdotus: Kaavoituslautakunta päättää jatkaa kaavan käsittelyä vain korttelin Keskustan 1012 tontin 6 kaavaehdotuksen pohjalta ja esittää kapunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä Keskustan korttelin 1012 tontilla 6. KHALL 13 Liitteenä numero 5 /kaavamuutosehdotus Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kapunginhallitus päättää esittää valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä Keskustan korttelin 1012 tontilla 6.

28 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus OSAAVA - JATKOHANKE / SOPIMUS 616/ /2012 SIVLK Kankaanpään kaupungin sivistystoimi on hakenut valtionavustusta Osaava Pohjois-Satakunta II -jatkohankkeelle. Parkanon kaupungin sivistystoi mea on pyydetty verkostoyhteistyöjäseneksi kuuden muun kunnan tai yh teisön kanssa ko. toimintaympäristöön. Hankkeen tarkoituksena on tieto- ja viestintäteknisten taitojen syventäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen opetuskäytössä. Hankkeen kohdetyöryhmä on pääasiassa opetushenkilöstö. Hanke on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2012 tai viimeistään lukuvuoden alussa. Oheisaineistona Kankaanpään kaupungin sivistyslautakunnan pidetyn ko kouk sen 28 pöytäkirjan ote, josta selviää oleelliset tiedot hankkeesta. Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan Parkanon kaupungin sivistystoimen liittymisen verkostoyhteistyöjäseneksi Osaava Pohjois-Satakunta II -jatkohankkeeseen. SIVLK Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista. Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstö-koulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita. Kyseessä on Kankaanpään kaupungin hallinoima hanke, jossa ovat alun perin olleet mukana myös Honkajoen, Karvian ja Lavian kunnat sekä Kankaanpää Opisto. Hankkeen edetessä Osaava-verkosto on laajentunut seuraavasti: - Verkosto: Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Parkano, Siikainen ja Kihniö sekä Kankaanpään Opisto, Kankaanpään Musiikki-

29 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus opisto ja Petäjäopisto - Yhteistyökumppanit: Sataedu, Satalukiot, SAMK Kuvataide Kankaanpää, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Satakunnan Yrittäjät, Länsi-Suomen Kesäyliopisto, Educode, TAT ja lähialueen muut. Hanketta on vienyt eteenpäin osallistujien muodostama työryhmä ja ohjausryhmä, joita molempia johtaa ohjelmaan palkattu koordinaattori. - Hankkeen työryhmä: verkostokuntien opettajista koottu ryhmä 1+8 hlöä - Hankkeen ohjausryhmä: verkostokuntien sivistys- ja koulutoimenjohtajat 1+9 hlöä - Hankekoordinaattori: koulutuskalenteri, ylläpito Joomla Osaava I-III -hankejaksojen kehittämiskohteet: - muodostaa verkoston kesken täydennyskoulutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisjärjestelmä - kehittää toimintamalli, jolla kartoitetaan opetushenkilöstön koulutus- ja osaamistarpeita - valmistaa koulutustarve- ja osaamisselvitys - luoda seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä täydennyskoulutuskalenteri - arvioida täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta - luoda kartoituksen pohjalta seudullinen toimintamalli täydennyskoulutuksen järjestämiseen - tehdä säännölliset osaamiskartoitukset opetushenkilöstölle 3 vuoden välein - kehittää paikalliset toimintamallit kehityskeskustelukäytäntöjen kehittämiseksi - jalkauttaa jo luodut kehityskeskustelumallit opetusorganisaatioiden toimintoihin - luoda järjestelmä, jolla toteutetaan verkossa seudullisia, reaaliaikaisia ja kurssimuotoisia koulutustapahtumia+tuotetaan ja ylläpidetään opetushenkilöstön seudullista materiaalipankkia - aktivoida verkoston opetushenkilöt seudullisen materiaalipankin päivittäiseen käyttöön - ottaa käyttöön ACP verkko-opetusjär./kokoukset, kv.kasvatus, kummitoiminta, harvinaisten kielten opetus - luoda koulutusjärjestelmä aktiivitaulujen käytön osaamisen kehittämisen/vertaismentoritoiminta - arvioida tvt-käytön laajuutta ja laadun arviointia opetustyössä - edistää tvt-, etä- ja verkko-opetuskäyttöä koulujen arjessa/kokoukset, palaverit, yhteydenpito, koulutukset, tapahtumat - vahvistaa SOMEn käyttöä opetuksen tukena/verkko-opiskelu, verkkotapaamiset, vertaisoppiminen, mentorointi - arvioida verkoston tvt- sekä etä- ja verkko-opetuskäytön laajuutta ja laatua opetustyössä Jatkossa Osaava -hankkeen toiminta laajennetaan koskemaan kuntien

30 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus kaikkia toimialoja. Osaava -hankkeen kautta järjestetään henkilöstön täydennyskoulutusta, jonka suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat kuntien edustajat. Koulutuskalenteri muodostetaan kuntien koulutustoiveista ja -tarpeista nousseiden esitysten pohjalta. Osaava -hankkeen rahoitus Osaava I-III hankejaksojen rahoitus on toteutunut seuraavasti: Osaava I valtionosuus e, omarahoitus 10% Osaava II valtionosuus e, omarahoitus 10% Osaava III valtionosuus e, omarahoitus 15% Osaava -hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut ja päättämään verkostokuntien välisestä puitesopimuksesta ja seudullisen koulutustoiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen, syksyllä Verkostokuntien ja -organisaatioiden välisessä puitesopimuksessa päätetään reunaehtoineen tulevasta yhteistyöstä. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan , että Osaava -Pohjois- Satakunnalle haetaan uutta Osaava-rahoitusta. Kokouksessa päätettiin myös; että kokonaismäärän maksuosuudet jaetaan kuntien asukasmäärän mukaan siten, että minimimääräraha toimintaan on vähintään 1 euro/sopimuskunnan asukas. Esityslistan liitteenä on sopimusluonnos. Liitteenä nro 31 / Seudullinen henkilöstön täydennyskoulutussopimus-luonnos Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Parkanon kaupunki lähtee mukaan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävän Osaava -hankkeen jatkokaudelle ja hyväksyy samalla seudullisen henkilöstön täydennyskoulutussopimuksen ehdollisena. KHALL 14 Liitteenä numero 6/ Seudullinen henkilöstön täydennyskoulutussopimus-luonnos Valmistelija: sivistysjohtaja Harri Hiitti

31 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Parkanon kaupunki lähtee mukaan henkilöstön täydennyskoulutusta edistävän Osaava -hankkeen jatkokaudelle ja hyväksyy samalla seudullisen henkilöstön täydennyskoulutussopimuksen ehdollisena.

32 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO TALVIKKI-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA / VAMMALAN ALUESAIRAALA 1090/ /2014 KHALL 15 Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan yhdistymisneuvottelujen yhteydessä esitettiin, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) selvittäisi ulkoista asiantuntijatahoa käyttäen Vammalan aluesairaalan (VAS) kilpailukyvyn ja sen perusteella laatisi kehittämissuunnitelman vuosille perustason erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta. Talvikki-hanke käynnistyi tammikuun 2013 lopussa. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin laatia selvitys siitä, miten VASin alueellinen erikoissairaanhoidon tuotanto jatkossa vastaisi paremmin alueen erikoissairaanhoidon palvelutarpeisiin ja kysyntään. Asiakkuuksien lisääminen ja toiminnan taloudellisuuden parantaminen ovat olleet selvityksen kohteina. Edelleen hankkeessa on tarkasteltu PSHPn roolia palveluntuottajana VASin asiakaskuntien alueella sekä tehty ehdotus VASin hallinnon uudistamisesta. Selvityshankkeen loppuraportissa ehdotetaan Vammalan aluesairaalan liittämistä hallinnollisesti osaksi Tampereen yliopistollista keskussairaalaa, sen yhdeksi toimialueeksi. Aluesairaalan yhteydessä sijaitsevat myös Sastamalan perusterveydenhuollon toimitilat ja suunnitelmissa on päästä tiiviimpään yhteistoimintaan. Tavoitteena on muodostaa hyvinvointikampus, jossa yhteistyö tuottaisi synergiahyötyä ja voitaisiin välttää toiminnan päällekkäisyyksiä. Toiminnallisia säästöjä on tavoitteena saavuttaa myös tukipalveluita ja kiinteistönhuoltoa kehittämällä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus pyytää lausuntoa Talvikki-hankkeen loppuraportista. Lausuntoa pyydetään erityisesti raportissa esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Talvikki-hankkeen loppuraportissa on tiedostettu Vammalan aluesairaalan tämänhetkiset ongelmat ja niiden ratkaisemiseksi on esitetty monia toimenpiteitä. Parkanon kaupunki pitää loppuraporttia onnistuneena ja omasta puolestaan kannattaa kehittämistyön toteuttamista sen pohjalta. Oheisaineistona Talvikki-hankkeen loppuraportti Liitteenä numero 7/lausunto Talvikki-hankkeen loppuraportista Valmistelija: Matti Rajamäki Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Talvikki-hankkeen loppuraportista.

33 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus ATERIAKORVAUKSET LAITOSRUOKALOISSA 1097/ /2014 KHALL 16 KVTES:n mukaan työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Laitosruokalan omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero. Verohallinnon päätöksen mukaan vuonna 2014 sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,58 ateriaa kohden (vuonna 2013 arvo oli 4,43 ). Ruokailun valvonnan yhteydessä saadun ravintoedun arvo on 3,66 ateriaa kohden (vuonna 2013 arvo oli 3,54 ). Vuonna 2013 henkilökunnan ateriakorvaukset Parkanon kaupungin laitosruokaloissa olivat: päiväkoti: lounas 4,43 Rauhalan palvelukeskus ja terveyskeskus lounas 4,52 kevytateria / iltapala 3,35 vierasateria 7,57 kouluateria ulkopuolisille ruokailijoille 4,43. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että henkilökunnan ateriakorvaukset laitosruokaloissa ovat alkaen seuraavat: päiväkoti: lounas 4,58 Rauhalan palvelukeskus, Rantakoto ja terveyskeskus lounas 4,67 kevytateria / iltapala 3,50 vierasateria 7,72 kouluateria ulkopuolisille ruokailijoille 4,58

34 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus EROPYYNTÖ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / PÄLJÄNOJA MIRA 786/ /2013 KHALL 17 Mira Päljänoja pyytää saapuneessa viestissään eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia. Valtuusto on valinnut Mira Päljänojan tekniseen lautakuntaan Marianna Sammin henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kuntalain 33 :n 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Mira Päljänoja on ilmoittanut tehneensä osoitteenmuutoksen Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Mira Päljänojalle eron teknisen lautakunnan varajäseyydestä paikkakunnalta muuttamisen perusteella ja 2. valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

35 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TYÖNANTAJAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYÖSUOJELUTOIMIKUNTAAN 786/ /2013 KHALL 18 Kaupungin työsuojeluorganisaatioon on vuosiksi valittu työsuojeluvaltuutetut sekä henkilökunnan edustajat ns. sopuvaalilla. Vaalin tulos on oheisaineistona. Työsuojelutoimikunta pyytää kaupunginhallitusta nimeämään työsuojelutoimikuntaan kaksi työnantajan edustajaa ja heille varajäsenet. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä. Näistä työnantajan edustajia on kolme, joista yksi on työsuojelupäällikkö. Vuosina työnantajan edustajina ovat olleet Mauri Lielahti (varalla Marja Kallioniemi) sekä Tapio Ristamäki (varalla Leevi Leppänen). Oheisaineistona vaalin tulos ja työntekijöiden edustajat vuosina Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimesi työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Kalevi Niemenmaa (varalle Arja Grönfors) ja Tapio Ristamäki (varalle Pertti Runsas).

36 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus STRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 612/ /2012 KHALL 19 Kaupunginhallitus on käynnistänyt kaupungin strategiatyön kaupunginhallituksen strategiaseminaarissa Strategiatyön valmisteluun päätettiin perustaa työryhmä, joka koordinoi strategiatyön etenemistä ja raportoi työn tuloksista kaupunginhallitukselle. Strategiatyöryhmä, koostuu luottamushenkilöistä ja johtoryhmän edustajista. Strategiatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa. Strategiatyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Strategiatyöryhmä ja teemaryhmät kutsuvat työskentelyynsä mukaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Strategiatyöryhmän alle perustetaan teemaryhmät, jotka pohtivat eri teemoja: 1. Laadukkaat palvelut (Taina Niiranen, Vuokko Kuusiluoma, Harri Hiitti) Miten turvata laadukkaat palvelut? Miten saada osaava henkilöstö tuottamaan palveluita? Millä tavoin palvelut tuotetaan? 2. Asumisviihtyvyys ja ympäristö (Reijo Lempinen, Jarmo Kyösti) Aktiivinen maapolitiikka Alueen houkuttavuus Uusien asukkaiden hankkiminen ja markkinointi 3. Osallisuus ja päätöksenteko (Jaana Männikkö, Sirpa Teuho, Tuuli Tarukannel, Elisa Vahosalmi) Päätöksenteon kehittäminen aktiivisesti Organisaation tarkastelu Asukasosallisuuden lisääminen ja jalkautuminen kuntalaisten pariin 4. Elinvoima/elinkeino-ohjelma (Reijo Ojennus, Juha Tuominen, Jari Heiniluoma) Yritysten sijoittuminen Parkanoon Keskustan/Kolmoskeskuksen kehittäminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma ja kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä strategiatyöryhmän ja teemaryhmien jäsenet. Kaupunginhallitus päätti nimetä strategiaryhmän ja teemaryhmien jäsenet yllä mainitun mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä Asumisviihtyvyys ja ympäristötyöryhmään sekä strategiaryhmään Kauko Turusen.

37 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TALOUDEN SEURANTA- JA TERVEHDYTTÄMISTYÖRYHMÄ 1105/ /2014 KHALL 20 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Parkanon kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunitelman Talousarvion mukaan talouden seurantaa ja tervehdyttämistä varten on tarkoitus nimetä työryhmä, joka valmistelisi toiminnallisia muutoksia mm. vuoden 2015 talousarvioon. Työryhmä hyväksyy työsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan ja raportoi työstään kaupunginhallitukselle. Työryhmä kutsuu työhön tarvittaessa asiantuntijat ja kuulee eri hallinnonalojen edustajia. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus Kaupunginhallitus nimeää talouden seuranta- ja tervehdyttämistyöryhmän. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään puheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä. Kaupunginhallitus päätti nimetä talouden seuranta- ja terveyhdyttämistyöryhmän. Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Kari Kärkkäisen, jäseniksi valittiin Elisa Liesjärvi, Tapio Ristamäki, Reijo Lempinen ja Taina Niiranen. Yleisvarajäseniksi valittiin Veijo Niemensivu ja Kauko Turunen.

38 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LUETTELO VALTUUTETTUJEN TEKEMISTÄ ALOITTEISTA 1098/ /2014 KHALL 21 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Oheisaineistona yhteenveto valtuutettujen vuonna 2013 tekemistä aloitteista. Valmistelija: kansliasihteeri Tuuli Tarukannel Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus saattaa luettelon valtuutettujen tekemistä aloitteista valtuustolle tiedoksi.

39 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 22 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt seuraavista asioista: 68 Asemakaavan muutoksen laatiminen Keskustan kaupunginosassa korttelissa Tilan ja tontin osto Leo Niemisen perikunnalta 70 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Aureskosken Jalostetehdas Oy:n lainalle 71 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla 72 Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainotus/talousarvion 2013 muutos 73 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 74 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentti 75 Parkanon kaupungin ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 76 Ilmoitusasiat Valtuustoaloiteet ja kuntalaisaloite (oheisaineistona): Kuntalaisaloite: Parkanon seudun omaishoitajat ja läheiset ry: Lomittajan nimeäminen omaishoitajan vapaapäivien ja lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Valtuustoaloite, Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmät: Kirjastosta kuntalaisten olohuone. Valtuustoaloite, Kokoomuksen valtuustoryhmä: Toimiva senioritalo Parkanoon. Mainituista valtuuston päätöksistä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallintooi keuteen säädetyssä määräajassa. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston päätökset eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä ja eivät muutenkaan ole lainvastaisia, ja päättää panna mainitut päätökset täytäntöön. Kuntalaisaloite lähtetään perusturvaosastolle valmisteltavaksi. Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite lähestetään sivistysosastolle valmisteltavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite lähetetään tekniselle osastolle valmisteltavaksi.

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 101 Kaupunginhallitus 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit.

Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit. -3, KV 28.2.2013 18:30 Ennen valtuuston kokousta kello 18.00 Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien luovuttaminen ja sen jälkeen kahvit. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 28.2.2013 Esityslista

Lisätiedot