Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 0LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Poissa Rauha Karvala jäsen Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Henna Lahtinen asuntosihteeri ( 7 ja 8) Pirjo Muilu hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 1-27 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Jussi Kontola Ari Kylkisalo Rauno Latvala ( 1-6, 8-15, ( 1-6, 8-15, ( 7, 16, 18) ( 7, 16) 17-27) 17, 19-27) PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ilmoitusasiat 4 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 5 Valtion vesihuoltoavustuksen hakeminen / Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätös / Alanurmon jätevesiviemärin rakentaminen / Urakoitsijan valinta / Päätös avustuksen maksamisesta 6 Yksityisteiden hoidon järjestämisen kehittäminen 7 Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristi / Nahkurin peruskorjaus 8 Asunto-ohjelmatyöryhmä 9 Paavo Linjamäen anomus vesilaskun kohtuullistamisesta 10 Teknisen lautakunnan kokoukset 11 Pöytäkirjan tarkastaminen 12 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen ja teknisen keskuksen viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen 13 Teknisen lautakunnan nimen kirjoitus 14 Teknisen keskuksen päällikön oikeus hyväksyä laskuja 15 Laskujen hyväksyjät

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 16 Teknisen keskuksen kassan tarkastajien valinta 17 Varaston tarkastajien valinta 18 Aravalainavelkakirjojen tarkastajien valinta 19 Lausunto Ylistaron vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 20 Teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston mittausmiehen toimen ( ) täyttäminen vakinaisesti / Nimikkeen muuttaminen kartoittajan toimeksi 21 Kiinteistöhuoltajien toimien täyttäminen 22 Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Tila Hietala Rakennusmestarin toimen täyttäminen rakennusosastolla Tilan myynti / Kallio 26 Kokouksen päättäminen 27 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 1-2 Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Jussi Kontolan.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 3 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 3 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Asunto Oy Lapuan Feetun kirje K-Maatalouskeskus Kankaan tuottamasta savuhaitasta LIITE 3a / Tekla 2. Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt Erkki Ranta-Lassilalle työkyvyttömyyseläkkeen alkaen toistaiseksi. 3. Ympäristöministeriö on päätöksellään hylännyt Risto Jalavan ym. esityksen Lapuan kaupungin linja-autoaseman alueen asemakaavoitusta koskevassa asiassa. LIITE 3b / Tekla 4. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kirje : Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen/seutukunnallisten pelastustoimikuntien lakkauttaminen LIITE 3c / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 4 Sivu 3 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla 4 K-ins: Lautakunta merkitsee tiedokseen liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Suokko Teemu ja Annemari Kankaanpolku 4 Saari Juha-Pekka ja Peurala Marika Heinäkuja 1 Huhtala Yrjö Niskalenkki 11 Salvano Daria Di Osmontie 5 Rikkonen Sini Pitkäkuja Avinet Oy, Reijo Vuorenmaa Yliturjantie 5 Avinet Oy, Reijo Vuorenmaa Yliturjantie 7 Rakennusliike Institor Oy Vanamontie 9 Mäki Jussi Koskenkatu 5 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Asunto Oy Lapuan Turjanpolku Turjanpolku 5 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kuljetusliike T Ojutkangas Oy Honkimetsäntie 19 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Seinrac Oy / perustettavan yhtiön Myllykyläntie 14 lukuun * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Asunto oy Lapuan Helmi Teorantie 9 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: As Oy Lapuan Martinmarkki Rauhankuja 1

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 4 Sivu 4 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Asunto Oy Aarlanmarkki Kauppakatu 15 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 % viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Asunto Oy Lapuan Lahdenkatu Lahdenkatu 3 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 % viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kiint.Oy Lapuan Metsäkiventie 2 Metsäkiventie 4 * vesijohtoon 400 ja viemäriin 400 : E-P:n Rakennus & Maalaus Ay Niskalenkki 8 * viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kirjavainen Erkki ja Riitta Kellojantie 4 Kiviniemi Olli Kaaranpolku 16 Haapamäki Erkki ja Eeva Alanurmontie 430 Ulvila Ahti Alanurmontie 396 Latva-Somppi Mikko Alanurmontie 358 Huhta Hannu Alanurmontie 446 * viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kangaskoski Antti Huhtalantie 120 Kauppila Juhani Vasunmäentie 39 Hautala Kirsti ja Pekka Alanurmontie 355 Saarenpää Mirja Alanurmontie 361 * viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Tynjälä Antti Alanurmontie 234

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 5 Sivu 5 VALTION VESIHUOLTOAVUSTUKSEN HAKEMINEN / LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS / ALANURMON JÄTEVESIVIEMÄRIN RAKENTAMINEN / URAKOITSIJAN V ALINTA / PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MAKSAMISESTA Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Valtion vesihuoltoavustukset on julistettu haettavaksi päivätyllä kuulutuksella. LIITE 367A / Tekla K-ins: Lautakunta antaa vesihuoltopäällikölle oikeuden tehdä Alanurmon länsipuolen suuntaa Kellojalle saakka koskevan vesihuoltoavustusanomuksen ympäristökeskukselle. Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Länsi-Suomen ympäristökeskukselle on jätetty seuraava vesihuoltoavustushakemus LIITE 173a / Tekla Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt avustusta Alanurmon alueen viemäröintiin , kuitenkin enintään 30 % hyväksytyistä kustannuksista. K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Alanurmon jätevesiviemärin rakentamisesta on kunnallistekninen osasto pyytänyt tarjousta seuraavilta urakoitsijoilta: AJJ Alajoki Oy Kone-Kovera Oy Maanrakennus Jari Knuuttila Oy

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 5 Sivu 6 Pelanderin Kaivuu Oy Seinäjoen maa- ja vesirakennus Oy Tarjouksen ovat jättäneet kaikki em. urakoitsijat. Pöytäkirja tarjousten avaamisesta LIITE 390a / Tekla Tarjousten vertailu: Kone-Kovera Oy Seinäjoen maa- ja vesirakennus Oy Maanrakennus Jari Knuuttila Oy Pelanderin Kaivuu Oy AJJ Alajoki Oy Tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää tilata Alanurmon jätevesiviemärin rakentamisurakan Kone-Kovera Oy:ltä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Merkitään, että tämän päätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Sopimus solmitaan erikseen. Tekla 5 Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellään myöntänyt avustusta Alanurmon jätevesiviemärihankkeeseen euroa. K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 6 Sivu 7 YKSITYISTEIDEN HOIDON JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMINEN Ytj Tekninen lautakunta on Ari Kylkisalon esittämänä ja Jussi Kontolan kannattamana päätöksellään antanut yksityistiejaoston tehtäväksi yksityisteiden hoidon järjestämisen kehittämisen vuoden 2007 loppuun mennessä. Jaosto on aloittanut asian käsittelyn kokouksessaan Keskustelussa tuolloin merkittiin seuraavaa: 1. Nykytilanteen inventointi - nykyinen järjestelmä 2. Avustusjärjestelmän kehittäminen kustannusvaikutuksineen - tienhoito, tiekuntien koulutus - tieinfo tieosakkaille, hallintoasioissa avustaminen ex. ostopalveluin. - ensi vaiheessa käydään tutustumassa Kuortaneen ja Alajärven järjestelmään. Ennakkotiedon mukaan molemmissa kunta hoitaa valtionavustuksella olevat yksityistiet. Tapaaminen pyritään sopimaan syys - lokakuun aikana tapahtuvaksi. Po. kunnissa keskustellaan yksityistiejaoston tai sitä vastaavan elimen ja yksityistieasioita hoitavan henkilön kanssa. Viikonpäivistä sopisi meidän edustajille parhaiten ke, to (pe). Ensimmäinen tapaaminen voisi olla Alajärvi klo ja toinen Kuortane klo Sihteeri ottaa yhteyttä em. kuntiin ja hoitaa käytännön järjestelyt. Lisäksi merkittiin vielä kaupunginhallituksen hallintokunnille antaman talousarvion 2008 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen kohta 1.2 Toimintamenot Vuoden 2008 talousarvio laaditaan toimintamenojen osalta kuluvan vuoden tasolle huomioiden kuitenkin vähennyksenä kertaluonteisesti myönnetyt määrärahat ja toiminnan muutoksesta johtuvat vähennykset. Palvelujen laajentaminen ei ole mahdollista. Nykytilanne, Lapua: Kaupungin avustuksella olevia yksityisteitä on 176 kappaletta, yhteispituudeltaan 332 km. Näistä ns. valtionaputeitä tai niihin rinnastettavia on 76 kappaletta, yhteispituudeltaan 280 km. Siltoja ja suuria rumpuja on yhteensä yli 30 kpl. Kaupungin avustusta saavan yksityistien minimivaatimus on, että tie on vähintään 300 m pitkä, pysyvän asutuksen pääsytie.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 6 Sivu 8 Varsinaisiin kunnossapitoavustuksiin on tänä vuonna käytettävissä n euroa. Rahana avustetaan talvikunnossapitoa, ojitusta, rumputöitä, maakivien poistoa, siltojen kunnossapitoa, pölynsidontaa ja rakennettujen metsäteiden lanausta. Materiaalina avustetaan myöntämällä kunnossapitomursketta, kolme lanaus-kertaa ja valtionaputeille yksi kesähöyläyskerta. Valtion kunnossapitoavustusta tiekunnat ovat viimeksi saaneet v Tienpito yksityisteillä toimii siten kuin yksityistielakikin edellyttää eli tiekunnat toimivat tienpitäjinä. Avustuksiin on käytettävissä tänä vuonna bruttomäärältään (sis.hallintokust.) euroa eli n. 613 /km. Nettomäärä on n. 512 /km. Jaosto on tehnyt tutustumiskäynnin Alajärven kaupunkiin ja Kuortaneen kuntaan. Molemmissa kunnissa on tavattu yksityistieasioita hoitavia luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa. Muistio Alajärvi ja Kuortane Liite 19 A / Ytj =LIITE 6a / Tekla Alajärvi: 1. Kaupunki hoitaa valtionaputiet, tiekunnilla ei ole taloudellista omavastuuta. Teitä 163 km. 2. Lisäksi yli 100 metriä pitkät pysyvän asutuksen tiet aurataan talvella. Näiden kesäkunnossapitoa ei avusteta. Teitä 157 km. Kustannukset v /1.215 / km. Ta / 1573 / km, eivät sisällä hallintokuluja. Muuta: - Tiekunnat eivät toimi eivätkä tieosakkaat osallistu teiden kunnossapitoon. - Kunnossapidon vaatimustaso on kova - ei sallita viivettä kunnossapidossa, eikä vaatimuksilla ole ylärajaa. - Valituskynnys on matala. - Paljon valituksia, joskus jopa kymmeniä saman päivän aikana. Kuortane: 1. Kunta hoitaa valtionaputiet, tiekunnilla ei ole taloudellista omavastuuta kunnossapitoon. Teitä 30 kpl, 34,4 km, seitsemän siltaa. 2. Lisäksi yli 200 metriä pitkät pysyvän asutuksen tiet saavat avustusta siten, että omavastuu on 200 m. Yli menevältä osalta avustus on 80% hyv. kustannuksista / 450 /km. Avustus annetaan rahana menotositteita vastaan. Näitä teitä on 27 kpl - 22,5 km.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 6 Sivu 9 Kustannukset n / km ilman hallintokustannuksia ja n.1500 / km, kun hallintokustannukset lasketaan mukaan. 3. Perusparannuksiin haetaan valtionavustus, tiekunta osallistuu parantamiskustannuksiin rahallisesti. Muuta: - Tiekunnat eivät toimi, tiekunnalla juridinen vastuu. - Kunnossapidon vaatimustasolla ei ole ylärajaa. - Valituskynnys on matala ja valituksia tulee - Mestarin ajasta n. 50% menee yksityisteiden kunnossapitoon. Lisäksi molemmissa kunnissa todettiin, että keskitetty järjestelmä hajautettaisiin, tiekunnat herätettäisiin, kriteerit harkittaisiin uudelleen ja tiekunnille laitettaisiin omavastuuosuutta, mikäli teiden kunnan hoitoonottopäätös vielä edes tehtäisiin. Vielä molemmat vierailukuntien isännät kysyivät, miksi Lapuan pitäisi muuttaa nyt käytössä olevan, tiekuntia kannustavan ja taloudellisesti edullisen yksityisteiden avustusjärjestelmänsä. Kun tarkastellaan Lapuan järjestelmän hintaa nyt po. oleviin Alajärven kaupunkiin ja Kuortaneen kuntaan sekä otetaan huomioon Ylihärmän kunnan kanssa käytyjen kuntaliitosselvitysten yhteydessä todettu kustannusvaikutus, jos siirrytään kunta hoitaa järjestelmään, on lisärahoitustarve n euroa / vuosi ilman tarvittavaa henkilöstömenolisäystä. Eikä mainittu rahamäärä edes takaa mitään lisääntyvää asiakastyytyväisyyttä, kuten tutustumiskuntienkin kokemus osoittaa. Kehittäminen, Lapua Tiemestarin esitys: Jaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että Ei ole järkevää romuttaa nyt käytössä olevaa, toimivaa järjestelmää vaan resurssien puitteissa kehittää sitä seuraavasti: 1. Avustusjärjestelmän muotoa ja perusteita ei muuteta. 2. Luodaan seuraavan valtuustokauden aikana kehittämisohjelma, jossa a) Ostopalveluna kahden seuraavan valtuustokauden aikana Metsäkeskukselta tai muulta alan toimijalta hankitaan tiekunnille mahdollisuus saattaa tiekuntansa tien tieyksiköinti ajantasalle. b) Tutkitaan mahdollisuus esim. yhteistyössä Kansalaisopiston kanssa järjestää kylittäin tai muuten alueettain tieasioiden hoitoon liittyvää koulutusta tiekunnille ja jakaa asiaan liittyvää tietoa tieosakkaille.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 6 Sivu Lisätään yksityisteiden avustusmäärärahaa jo vuoden 2009 talousarviossa eurolla ja kannustetaan tiekuntia valtionavullisiin perusparannushankkeisiin. Lisäksi jaosto esittää, että Ari Kylkisalon aloite todetaan loppuunkäsitellyksi. Jaosto: Hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että - Lanaajien kanssa pidetään palaveri lanauksista. - Tappiteräkokeilu tehdään yhteen lanaan. - Mursketoimituksia täsmennetään. - Lumilingot myydään tämän talvikp-kauden jälkeen ensisijaisesti nykyisille ajajille. - Tekniselle lautakunnalle esitetään vuoden 2008 käyttösuunnitelmaan sisäisenä siirtona euron lisäystä avustusmäärärahan 2007 tasoon eli määrärahaksi vuodelle euroa. Tekla 6 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Tiemestarin esitys: Lautakunta hyväksyy yksityistiejaoston yksimielisen esityksen. Määräraha-asia käsitellään vuoden 2008 käyttösuunnitelmaa laadittaessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh ,

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 7 Sivu 11 KIINTEISTÖ OY LAPUAN KIVIRISTI / NAHKURIN PERUSKORJAUS Tekla 7 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen Puh , Kiviristin kaupunginosan korttelissa 503 tontilla 1 sijaitseva 3-kerroksinen kerrostalo Nahkuri on ollut vajaakäytössä. Kerrostalo on rakennettu v Asuntoja 18 kpl, huoneistoala 1.039,5 m². Niskalankatu 6. Asuntotyöryhmä on esittänyt, että Nahkuri peruskorjataan vanhusten- ja kehitysvammaisten ryhmä-/palveluasunnoiksi. Kohteelle tulee anoa Valtion Asuntorahaston myöntämä perusparannuksen korkotukilaina ja investointiavustus tammikuun 2008 loppuun mennessä. Myöhemmin keväällä jätetään myös hakemus hissiavustuksen saamiseksi. Hankkeen toiminta-ajatus ja perustelut hankkeen toteuttamiselle LIITE 7a / Tekla Kohteen sijainti LIITE 7b / Tekla Peruskorjattavan kohteen alustava suunnittelu on vireillä ja kustannukset täydennetään Valtion Asuntorahastolle toimitettaviin hakemuksiin. Asuntosihteerin esitys: Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle: 1. Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristi/Nahkuri peruskorjataan vanhusten / kehitysvammaisten ryhmäpalveluasunnoiksi. Myös asukkaiden tarvitsemat apu- ja palvelutilat peruskorjataan. 2. Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristi/Nahkurin Valtion Asuntorahastolle toimittamaa peruskorjauskorkotukilainahakemusta ja investointiavustusta puolletaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että Anneli Mäenpää, Sisko Nyrhilä ja Jussi Kontola poistuivat esteellisinä asian päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Merkitään, että Ari Kylkisalo ja Rauno Latvala toimivat pöytäkirjan tarkastajina tämän pykälän osalta.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 7 Sivu 12 Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen Puh ,

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 8 Sivu 13 ASUNTO-OHJELMATYÖRYHMÄ Tekla 8 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen Puh , PARAS-hankkeeseen liittyen K-9-kuntien ohjausryhmä on päättänyt käynnistää mm. rakennekaavan ja siihen liittyvän asunto-ohjelman laadinnan. Kokouskutsu LIITE 8a / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta keskustelee asiasta. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Henna Lahtinen selvitti lautakunnalle asunto- ja tilapalveluosaston tämän hetken tilannetta asuntojen osalta. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen Puh ,

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 9 Sivu 14 PAAVO LINJAMÄEN ANOMUS VESILASKUN KOHTUULLISTAMISESTA Tekla 9 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh , Olavi Linjamäki on Paavo Linjamäen puolesta tekniselle lautakunnalle osoitetussa kirjelmässään pyytänyt vesilaskun kohtuullistamista. Kirjelmä LIITE 9a / Tekla Kiinteistön vesimittari sijaitsee kaivossa. Välittömästi mittarin jälkeen olevassa vesijohdossa oli ollut vuoto. Vesi oli päässyt yhdysputkea pitkin jätevesiverkostoon. Kiinteistön keskimääräinen veden kulutus vuodessa viiden vuoden aikana ( ) on ollut noin 128 m³. Viimeisen vuoden aikana ( ) veden kulutus on ollut 470 m³. Keskimääräiseen vuosikulutukseen verrattuna vettä on kulunut em. aikana 342 m³ enemmän. Koska vesivuotoa ei ole voitu huomata kuin vasta mittariluvun yhteydessä eikä kysymyksessä ole ollut merkittävä huolimattomuus, voidaan vesilaskun kohtuullistamista harkita siten, että normaalin keskikulutuksen ylimenevältä osuudelta perittäisiin vain Lappavesi Oy:lle ja Lapuan Jätevesi Oy:lle maksettava osuus, joka on noin 0,80 /m³. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää kohtuullistaa Paavo Linjamäen vesilaskua siten, että 342 m³:n osalta hyvitetään 2,10 /m³ (2,90-0,80 ) + alv 22 %, yhteensä 876,20 (718,20 +alv 158,00 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh ,

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 10 Sivu 15 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET Tekla 10 Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh , Kokousaika ja -paikka Hallintosääntö 3 : "Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä." Kokouskutsu Hallintosääntö 4 : "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla." Lautakunnan kokous Kokous on päätösvaltainen silloin, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä tai varajäsenistä ja kokous on kutsuttu koolle sillä tavalla kuin lautakunta on päättänyt. Varajäsenen kutsuminen Hallintosääntö 6 : "Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle."

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 10 Sivu 16 Läsnäolo- ja puheoikeus Lautakunnan kokoukset ovat suljettuja. Suljetussa kokouksessa ei saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Hallintosääntö 10 : "Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen tätä varten valitsemalla edustajalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin." Esityslista Esityslista korvaa erillisen kokouskutsun silloin, kun siinä on mainittuna kokouksen aika ja paikka. Luottamuksellisuus Lautakunnan esityslista on ei-julkinen asiakirja, josta saa antaa tietoja vain toimielimen luvalla. Suljetussa kokouksessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Niistä ei saa antaa tietoja ulkopuolisille ilman toimielimen lupaa. K-ins: Lautakunta päättää kokousajoista ja kokouskutsuista. Lautakunta päätti, että kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toinen viikko maanantaisin alkaen klo Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti edellisen viikon torstaina, poikkeustapauksessa riittää lyhyempi aika. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh ,

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 11 Sivu 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Tekla 11 Valmistelija: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastamisen jälkeen pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville, josta ajankohdasta alkaa yleinen oikaisuvaatimusaika. Päätöksen lainvoimaisuuden saavuttamiseksi pöytäkirja on hyvä tarkastaa mahdollisimman pian pöytäkirjan laatimisen jälkeen. K-ins: Lautakunta päättää normaalista tarkastamismenettelystä. Lautakunta hyväksyi esityksen ja päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana keskiviikkona klo tai torstaina klo Lisätietoja: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 12 Sivu 18 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA TEKNISEN KESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Tekla 12 Valmistelija: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh Kuntalain 63 : "Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi." Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 2 mom: "Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu." K-ins: Lautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä pöytäkirjan tarkastamista lähinnä olevana torstaina tai seuraavana maanantaina klo tai, jos mainittu päivä on sunnuntai, pyhäpäivä tai muu päivä, jolloin tekninen keskus on suljettuna, seuraavana arkipäivänä. Kaupungininsinöörin, kaupungingeodeetin, rakennuspäällikön, kiinteistöpäällikön, asuntosihteerin ja kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävinä päätöstä lähinnä olevana torstaina tai seuraavana maanantaina klo tai, jos mainittu päivä on sunnuntai, pyhäpäivä tai muu päivä, jolloin tekninen keskus on suljettuna, seuraavana arkipäivänä, ellei viranhaltijan päätöksessä ole toisin mainittu. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan puolestaan seuraamaan viranhaltijoiden päätöksiä. Pöytäkirjat ovat myös lautakunnan jäsenten luettavissa arkipäivisin klo Lisätietoja: Hallintosihteeri Pirjo Muilu puh

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 13 Sivu 19 TEKNISEN LAUTAKUNNAN NIMEN KIRJOITUS Tekla 13 Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh , Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoitetaan toimielimen päättämällä tavalla. K-ins: Lautakunta päättää, että allekirjoittajina on aina vähintään kahden ryhmän edustaja seuraavista kolmesta ryhmästä: 1. Sen osaston päällikkö, jonka toimialaa päätös koskee. 2. Keskuksen päällikkö tai tämän sijainen. 3. Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai lautakunnan sihteeri. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh ,

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 14 Sivu 20 TEKNISEN KESKUKSEN PÄÄLLIKÖN OIKEUS HYVÄKSYÄ LASKUJA Tekla 14 Puheenjohtajan esitys: Lautakunta antaa teknisen keskuksen päällikölle oikeuden hyväksyä toimielintä ja kaikkia sen osastoja, tulosalueita sekä tulosyksiköitä koskevia laskuja ja tositteita. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 15 Sivu 21 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Tekla 15 Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh , K-ins: Lautakunta päättää vahvistaa laskujen hyväksyjät vuodeksi 2008 seuraavasti: Käyttötalous Hallinto Pirjo Muilu Keskitetty atk Jari Lahtinen ja varalla Terttu Saarinen Maankäyttö- ja Tapio Moisio kiinteistöosasto Rakennusosasto Kari Kataja-Rahko Liikenneväylät Jarmo Hietala Jätehuolto Jarmo Hietala Puistot ja metsät Kari Kataja-Rahko ja Aili Tamminen Metsätalous Kari Kataja-Rahko Tulosyksiköittäin lisäksi seuraavat: Valaistus Raimo Lepistö Liikenne Raimo Lepistö Avustukset Raimo Lepistö Asunto- ja tilapalvelu, Mikko Huhtala ja varalla Henna koko tulosalue Lahtinen Vesihuoltolaitos, Jarmo Hietala koko tulosalue Investointiosa Rakennukset ja Kari Kataja-Rahko rakennelmat, koko tulosalue Erikseen seuraavat: Haapakosken koulu Mikko Huhtala Liuhtarin koulu Mikko Huhtala Poutun koulu Mikko Huhtala Männikön koulu Mikko Huhtala Jokilaakson asuntolarak. Mikko Huhtala Kiint.energiatal. keh. Mikko Huhtala

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 15 Sivu Kiinteistöjen asbesti Mikko Huhtala Kiint. kaukovalvonta Mikko Huhtala Haja-as.kiint. energiaselv. Mikko Huhtala Kiint.turvallisuuden paran. Mikko Huhtala Kiinteät rakenteet ja laitteet: Liikenneväylät Jarmo Hietala Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kari Kataja-Rahko ja Aili Tamminen Lisäksi seuraavat: Mittausjärjestelmien keh. Tapio Moisio Alueiden kehittäminen Tapio Moisio Liikelaitokset Jarmo Hietala Koneet ja kalusto Keskitetty atk. Jari Lahtinen Puistotoimi Kari Kataja-Rahko ja Aili Tamminen Liikenneväylät Jarmo Hietala Matkalaskut, puhelulaskut ym. henkilökohtaiset laskut hyväksyy lähin työnjohdollinen esimies. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh ,

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 16 Sivu 23 TEKNISEN KESKUKSEN KASSAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekla 16 Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh , Taloussääntö 12 : "Jos toimielimen alaisen viraston tai toimiston hallussa on käteiskassa, pankkitili, arvopaperi tai vakuus, toimielimen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ne." K-ins: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi kassan tarkastajaa. Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi kassantarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Jussi Kontolan. Merkitään, että Ari Kylkisalo ja Rauno Latvala toimivat pöytäkirjan tarkastajina tämän pykälän osalta. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh ,

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 17 Sivu 24 VARASTON TARKASTAJIEN VALINTA Tekla 17 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh , Taloussääntö 15 : "Varastot on vähintään vuosittain inventoitava ja toimielimen on tarkastettava varastonsa vuosittain." K-ins: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varaston tarkastajaa. Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi varaston tarkastajiksi Ari Kylkisalon ja Sisko Nyrhilän. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh ,

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 18 Sivu 25 ARAVALAINAVELKAKIRJOJEN TARKASTAJIEN VALINTA Tekla 18 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh , Lapuan kaupungin taloussäännön toimeenpanopäätöksen 12 on seuraava: Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus Jos toimielimen alaisen viraston tai toimiston hallussa on käteiskassa, pankkitili, arvopaperi tai vakuus, toimielimen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ne. Toimielimen viraston tai toimiston päällikön on neljännesvuosittain tarkastettava virastossa tai toimistossa kassat ja pankkitilien varat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkastuksista on laadittava kertomus. Jos tarkastuksessa havaitaan huomauttamista, kertomus on annettava asianomaiselle toimielimelle. K-ins: Lautakunta valitsee kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan aravalainavelkakirjat. Lautakunta hyväksyi esityksen ja valitsi aravalainavelkakirjojen tarkastajiksi Jussi Kontolan ja Sisko Nyrhilän. Merkitään, että toisena pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta toimii Ari Kylkisalo. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh , LAUSUNTO YLISTARON VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 19 Sivu 26 Tekla19 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh , Ylistaron kunnan tekninen osasto on pyytä lausuntoa Ylistaron vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. Lausuntopyyntö LIITE 19a / Tekla Kunnallistekniikan päällikkö: Lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon: Kohdassa Kunnan rajat ylittävä yhteistyö (s. 37) on mainittu, että Lappavesi Oy toimittaa vettä Ylistaron puolella oleville yksityisille vesilaitoksille. Koska Lappavesi Oy ei suoraan toimita mainituille vesilaitoksille vettä, tulisi tätä kohtaa tarkentaa siten, että Ylistaron puolella oleville yksittäisille kiinteistöille vettä toimittaa Hellanmaan Vesi Oy ja Ruhan Vesi Oy, jotka ostavat lappavettä joko Lapuan kaupungin vesihuoltolaitokselta tai suoraan Lappavesi Oy:ltä. Kehittämissuunnitelmassa tulisi mainita, että Ylistaron itärajalla, lähinnä Hellanmaan alueen läheisyydessä olevien kiinteistöjen on tulevaisuudessa mahdollista johtaa jätevedet Lapuan Jätevesi Oy:n puhdistamolle, mikäli Lapuan kaupunki rakentaa jätevesiverkoston Hellanmaan alueelle. Lapuan kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa Ylistaron vesihuollon kehittämissuunnitelmasta. K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh ,

30 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 20 Sivu 27 TEKNISEN KESKUKSEN MAANKÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖOSASTON MITTAUSMIEHEN TOIMEN ( ) TÄYTTÄMINEN VAKINAISESTI / NIMIKKEEN MUUTTAMINEN KARTOITTAJAN TOIMEKSI Tekla 20 Valmistelija: Kaupungininsinööri Tapio Moisio puh , Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on ollut kesätyöntekijöiden lisäksi muutamia vuosia tilapäisesti palkattuna kaksi mittaustyöntekijää ympäri vuoden hoitamassa vilkkaasta rakentamisesta sekä paikkatietojärjestelmän kehittymisestä johtuvia lisääntyneitä mittaustehtäviä. Kaavoitukseen, kiinteistömuodostukseen sekä kunnallistekniseen rakentamiseen ja rakennustarkastukseen liittyvien mittaustehtävien runsas määrä edellyttää jatkossa riittävästi pysyvää mittaushenkilöstöä maankäyttö- ja kiinteistöosastolla. Pätevää mittaushenkilöstöä ei ole saatavissa tilapäiseen työsuhteeseen. Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on ollut vakinaisesti täyttämättä vuodesta 1997 saakka mittausmiehen toimi ( ), jonka vakinaiseen täyttämiseen haetaan nyt kaupunginhallituksen lupaa. Samalla haetaan lupaa muuttaa ko. mittausmiehen toimi kartoittajan toimeksi, mikä vastaa paremmin tämän päivän vakinaisen mittaustyöntekijän nimikettä. Toimen täyttämislomake LIITE 20a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää: 1. Esittää kaupunginhallitukselle, että mittausmiehen toimi ( ) muutetaan alkaen kartoittajan toimeksi. 2. Pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää ko. toimi vakinaisesti alkaen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Tapio Moisio puh ,

31 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 21 Sivu 28 KIINTEISTÖHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN Tekla 21 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh , Kiinteistöhuolto on keskitetty teknisen keskuksen asunto- ja tilapalveluun. Päätöksen mukaisesti kiinteistöhuoltajien alkusijoituspaikka on tekninen keskus. Kiinteistöhuollossa on 10,5 tointa. Tällä hetkellä toimista on vakituisesti täytettynä 8,5 tointa ja määräaikaisesti 1 toimi. Eläkkeelle siirtymisten johdosta on kiinteistöhuollossa vakinaisesti täyttämättä kaksi tointa ja vielä yksi toimi vapautuu toimenhaltijan siirtyessä eläkkeelle alkaen. Keskuskoulun peruskorjauksen johdosta on kiinteistönhuollon tarve ollut vähäisempi vuosina Kiinteistöhuollon kehitys- ja rationalisointityö on jatkunut usean vuoden ajan. Lisääntynyt talotekniikka eri kiinteistöissä on lisännyt kiinteistöhuollon työn vaativuutta ja työmäärää laitteistojen huollon ja kunnossapidon osalta normaalien kiinteistöhuoltotöiden lisäksi. Kiinteistöhuollon henkilövahvuus ei nykyisellään ole riittävä työmäärään nähden. Asiantuntemuksen jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan tässä vaiheessa lupa kahden toimen vakinaiseen täyttämiseen. LIITE 21a / Tekla Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa kahden kiinteistöhuoltajan toimen täyttämiseen vakinaisesti alkaen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh , LAUSUN TO POIKKEAM ISLUPAHAKEM UKSE STA / TILA HIETALA

32 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 22 Sivu 29 Tekla 22 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Jarmo ja Paula Hietala hakevat poikkeamislupaa MRL:n 58 ja 81 :ien säännöksistä saada rakentaa omakotitalo ja autotallirakennus tilan Hietala 4:140 alueelle Konnontien varressa. Alueella on voimassa vahvistunut asemakaava, jossa ko. alue on osoitettu AP-merkinnällä kaksikerroksisten asuinpientalojen korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0,20. Rakennuspaikan pinta-ala on 1450 m² ja sen pohjalta määritetty 290 kr-m² laskennallinen rakennusoikeus ylittyy suunnitellussa rakennushankkeessa noin 130 kr-m². Alueelle ei ole laadittu tonttijakoa ja tästä johtuen muodostettavaa kaavan mukaista tonttiakaan ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. Rakennusoikeuden ylitys ei ole kerrosalamäärältään vähäinen, jonka vuoksi asian ratkaisu kuuluu tältä osin ja muidenkin ko. hakemukseen liittyvien asioiden osalta ympäristökeskuksen toimivaltaan. Hakemus LIITE 22a / Tekla Ote asemakaavasta LIITE 22b / Tekla Suunnitellun kaksikerroksisen omakotitalon kerrosala on 226 m² ja autotallin 58,5 m². Tilan alueella sijaitsee lisäksi vanha kylmä hallirakennus, jonka kerrosala on 149 m². Suunniteltu rakennushanke liittyy kiinteästi jo rakentuneeseen pientaloalueeseen. Rakennuspaikka sijaitsee Konnontien kaavatien varressa, jossa kulkee myös vesihuolto- ja kaukolämpöverkosto. Ote asemapiirustuksesta LIITE 22c / Tekla Ote pohjapiirustuksesta LIITE 22d / Tekla Ote julkisivupiirustuksesta LIITE 22e / Tekla Naapurit on hakijan toimesta kuultu, ja he kaikki ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeen johdosta. Rakennushankkeessa on kysymys jo pitkälti toteutuneen pientaloalueen täydentymisestä rakennuskantaan soveltuvalla omakotirakentamisella. Rakennuspaikan toteutuminen esitetyllä tavalla merkitsee tulevan tontin

33 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 22 Sivu 30 tehokkuuslukua 0,30, joka on Lapualla aika tavanomainen AP II asuinpientalojen korttelialueella. Hakemuksen mukainen rakentaminen on käyttötarkoitukseltaan voimassa olevan asemakaavan mukaista ja se soveltuu rakennusmassaltaan ja kokonaisilmeeltään alueella jo olevaan rakennuskantaan. Täten rakennushanke ei aiheuta haittaa asemakaavan toteuttamiselle. Rakennusoikeuden ylitys johtuu rakennuspaikalla ennestään olevasta, arvoltaan vähäisestä hallirakennuksesta, joten ylityksen ei voida katsoa johtavan alueen maanomistajien asettamista keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää puoltaa haetun poikkeamisluvan myöntämistä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh ,

34 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 23 Sivu 31 RAKENNUSMESTARIN TOIMEN TÄYTTÄMINEN RAKENNUSOSASTOLLA Tekla 23 Valmistelija: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh , Rakennusmestarin toimenhaltija Erkki Ranta-Lassila on siirtynyt eläkkeelle lähtien. Toimenkuvan mukaan rakennusmestarin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kaupungin talonrakennustyömaiden vastaavan työnjohtajan (Maankäyttöja rakennuslaki 122 ) tehtävät ja urakalla toteutettavissa kohteissa tilaajan/rakennuttajan valvojana toimiminen. Rakennusmestarin toimenkuva LIITE 23a / Tekla Rakennusmestarin toimen täyttämisen lomake LIITE 23b / Tekla Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusmestarin toimi täytetään ja aikaisintaan lähtien. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh ,

35 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 24 Sivu 32

36 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 25 Sivu 33 TILAN MYYNT I / KALLIO Tekla 25 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh , Kaisa ja Jussi Kallio ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tilan Ruhanpelto RN:o 3:187 Lapuan kaupungin Ruhan kylässä ( ). Tilan pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Ruhanraitti 16. Ruhan alueelle alle 2500 m² suuruiselle rakennuspaikalle myyntihinnaksi on vahvistettu 1700 /rakennuspaikka. Kartta LIITE 25a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Kaisa ja Jussi Kalliolle tilan Ruhanpelto RN:o 3:187 Lapuan kaupungin Ruhan kylässä ( ) tuhannenseitsemänsadan (1700) euron kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh ,

37 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 26 Sivu 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 26 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

38 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 27 Sivu 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 27 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2008 klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.10 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 05.02.2015 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat 3 2 Teknisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot