BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset"

Transkriptio

1 BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja mitoitus 8-9 Hyvin suunniteltu biolämmitysjärjestelmä Arimax biopolttimet 14 Syöttöruuvit ja niiden valinta Polttoainevarastot ja pohjarakenteet 17 Biopolttimen poltinautomatiikka Takapalosuojaus Arimax 300 -sarjan biokattilat Arimax Bio kw kattilat 25 Arimax farmikontit kw 26 Arimax biolämmityskontit kw Lisävarusteet Arimax biolämmitysratkaisut

3 ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA Yrityksen päätuotteita ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut keskuslämmityskattilat, biopolttolaitteet sekä kokonaisjärjestelmät. Laajasta mallistosta löytyy useita nykyaikaisia lämmitysratkaisuja omakotitaloihin ja suurempiin asuin- ja teollisuuskiinteistöihin. ARITERM on vahvasti mukana lämmitysalan kehityksessä toimien kiinteässä yhteistyössä alan eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Käytössä on myös ISO laatujärjestelmä, jonka avulla tuotteiden laatutaso varmistetaan kaikissa toiminnan vaiheissa. Yrityksessä noudatetaan lisäksi ISO standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

4 LUONNOLLISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA Nykyaikainen biolämmitys on turvallinen ja edullinen tapa huolehtia lämmittämisestä. Ariterm Oy:n kehittämät ja valmistamat korkealaatuiset biolämmitysratkaisut tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan hyödyntää kotimaisia energianlähteitä; metsähaketta, puupellettiä, brikettiä ja palaturvetta. Kotimaiset lämmitysenergian lähteet parantavat vuosi vuodelta asemiaan suomalaisessa lämmittämisessä. Syyt tähän ovat yksinkertaiset; mm. metsähake, puupelletti ja palaturve ovat uusiutuvia, ympäristöystävällisiä, kotimaisia ja taloudellisia energianlähteitä, joihin siirtyminen vähentää rikki- ja kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään. Ne vastaavat niihin kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin, joita lämmitysenergian lähteille nykyisin asetetaan. Nykyaikainen biolämmitys on helppoa ja pitkälle automatisoitua, jolloin oman työpanoksen osuus lämmitysjärjestelmän käytössä ja ylläpidossa on pystytty minimoimaan. Tämä kehitys on synnyttänyt myös uuden yritysmuodon, lämpöyrittäjyyden, jossa paikallinen yrittäjä myy bioenergialla tuotettua lämpöä asiakkaille. Kotimaisena energianlähteenä puu kuuluu suomalaiseen lämmittämiseen. Puu täyttää eri muodoissaan mainiosti hyvän energianlähteen kriteerit: puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva ja siitä saadaan käytännössä saasteetonta energiaa. Suomalaisissa metsissä puuta kasvaa enemmän kuin sitä käytetään; energiantuotantoon soveltuvasta puusta jää vuosittain käyttämättä yli 15 milj. m 3. Hake on puusta haketettua lastua eli kokopuuta. Hakkeen raaka-aineena voi olla kokopuu, hakkuujätteet tai muu puujäte. Hakkeen laadulla on suuri merkitys laitteistojen toimivuuteen. Metsähake on energiakäytössä ominaisuuksiltaan parasta. Palaturve on yleisesti käytetyistä biopolttoaineista hitaimmin uudistuva. Se on hinnaltaan edullisinta ja sopii parhaiten suurehkojen biolämpölaitosten polttoaineeksi. Myös palaturve täyttää em. kestävän kehityksen perusteet. Puupelletti on kotimainen, tasalaatuinen ja korkean lämpöarvon omaava polttoaine. Puupelletti valmistetaan sahanpurusta ja kutterinlastusta puristamalla. Raaka-ainetta saadaan pääasiassa mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä. Pelletin valmistuksessa ei käytetä mitään lisäaineita, joten se on aivan yhtä ympäristöystävällistä kuin haketettu puu. Puubriketit ovat koostumukseltaan pelletin kaltaisia, mutta kooltaan huomattavasti suurempia. Ison koon ja korkean palamislämpötilan johdosta puubriketit soveltuvat lähinnä suuremman kokoluokan polttolaitoksiin (>500 kw). Viljaa eri muodoissaan on erityisesti maatalouksissa usein helposti saatavilla. Viljan poltto-ominaisuudet ovat kuitenkin hyvin erilaiset puupolttoaineisiin verrattuna. Tuhkan osuus on jopa kymmenkertainen ja tuhkan sulamispiste on alhainen. Viljan käyttö polttoaineena lisää huomattavasti puhdistus- ja huoltotyötä. Viljan soveltuvuutta polttoaineeksi on aina harkittava tapaus- ja laitekohtaisesti. Hake Palaturve Puupelletti Puubriketti BIOLÄMPÖKOHTEEN SUUNNITTELU JA MITOITUS Tämä Biolämpöopas on tarkoitettu ohjeelliseksi suunnittelu- ja asennusoppaaksi biolämpölaitoksia suunnitteleville ja hankkiville tahoille. Uuden biolämpölaitoksen suunnittelussa voidaan edetä oheisen kaavion mukaan: Lasketaan lämpötehon tarve (huipputeho kw) Lasketaan vuotuinen kokonaisenergiatarve (kwh) Valitaan käytettävät polttoaineet (hake, pelletti, palaturve, puu) Lasketaan polttoaineen vuosikulutuksen suuruusluokka (i-m 3 ) Selvitetään polttoaineen varastointiedellytykset ja tilantarve Selvitetään laitteistojen tilantarve (yhteistyö valmistajan kanssa) Valitaan sopivat lämmityslaitteistot (tyyppi, teho, merkki) 4

5 Lämpötehon tarve Kiinteistön lämpötehon kokonaistarve muodostuu rakennusten lämpöhäviöistä, ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden kulutuksesta. Ohjeellisina tehontarpeina voidaan käyttää oheisen taulukon arvoja, kun kohteena on uusi/vanha asuinrakennus. Erilaisten huolto-, tuotanto- ja kotieläinrakennusten lämpötehon tarve on mitoitettava tapauskohtaisesti, koska lämpöhäviöt ovat hyvin erilaiset riippuen mm. eristyksestä, käytettävästä lämpötilasta, ilmanvaihdosta, vedenkäytöstä, isojen ovien avaamisista jne. Mikäli mitään rakenneteknisiä tietoja ei ole käytettävissä, voidaan tehon suuruusluokan määrittämiseksi käyttää esim. arvoa 20 W/rm 3. Lämpimän veden vaatima tehontarve voi olla hetkellisesti merkittävä. Esim. yksi tavallinen suihku vaatii tehoa 30 kw. Lämpökanavien tehohäviöt ovat varsin pienet. Nykyaikaisten, hyvin eristettyjen kanavien kohdalla lämpöhäviöt ovat n. 20 W/metri. Asia kannattaa tarkistaa kanavien valmistajalta. Uudet asuinrakennukset 18 W/rm 3 Vanhat asuinrakennukset W/rm 3 Laskuesimerkki Vanhan hyväkuntoisen asuinrakennuksen pinta-ala 200 m 2 huonekorkeus x 2,60 m rakennuksen tilavuus = 520 m 3 Lämpötehon tarve 520x25 W 13 kw Lämpötehon tarpeen laskeminen (huipputeho) Esimerkki 1. MAATILAKOHDE Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Yhteinen lämpökeskus kuuden huoneiston rivitalolle ja koululle Asuinrakennus Asuinrakennus (uudehko rivitalo) Pinta-ala 200 m 2 huonekorkeus 2,60 m Rakennuksen tilavuus 200 x 2,6 = 520 m 3 Lämpötehon tarve 520 x 25W 13 kw Konehalli Pinta-ala 300 m 2 hallin sisäkorkeus 3 m Rakennuksen tilavuus 300 x 3 = 900 m 3 Lämpötehon tarve 900 x 22W 13 kw 20 kw Rakennustilavuus 1100 m 3 Lämpötehon tarve 1100 x 20W Koulurakennus Rakennustilavuus 3000 m 3 Lämpötehon tarve 3000 x 30W Lämpökanavat Tehohäviöt arvion mukaan (200 m lämpökanavaa, 20 W/m) 22 kw 90 kw 4 kw Navetta Lämmin käyttövesi Lisälämmön tarve talvikaudella Lämpökanavat Tehohäviöt arvion mukaan (50 m lämpökanavaa, 20 W/m) Lämmin käyttövesi 25 kw 1 kw Rivitalo: huippukulutusarvio 80 kw Koulu: huippukulutusarvio 75 kw Kulutushuiput hetkellisiä (max 155 kw), varataan 80 kw ja loppu lainataan lämmityspuolelta. varustetaan 150 kw käyttöveden siirtimellä Huipputehon tarve 80 kw 196 kw Kaksi suihkua, tehontarve 60 kw. Tehontarve on hetkellinen, joten ei tarvitse huomioida erikseen, vaan kattila varustetaan riittävän tehokkaalla käyttövesikierukalla. Huipputehon tarve 59 kw HUOM! Oikea tehontarpeen määritys on hyvin toimivan lämmitysjärjestelmän perusta! Siitä pitää ehdottomasti keskustella asiantuntijoiden kanssa, koska oikea mitoitus säästää turhilta investoinneilta ja varmistaa laitoksen moitteettoman toiminnan. Kesäkäytössä, joka sisältää paljon lepojaksoja, on tärkeää huolehtia tarpeeksi hyvästä vedosta. Mikäli tarpeeksi (30 Pa) hyvää vetoa ei voida taata on suositeltavaa asentaa laitteistoon alipaineohjattu savukaasuimuri. Imurilla varustetussa laitoksessa on mahdollista sopeuttaa piipun pituus ympäristöön sopivaksi. tehon tarve on suurin. Kosteampi hake taas kannattaa polttaa kesällä. Kosteampi hake vaatii pidemmät käyntijaksot/tuotettu lämpöyksikkö ja näin pystytään hyödyntämään biopolttimen ominaisuudet parhaiten. Lepojaksoja lyhentämällä saadaan parannettua hyötysuhdetta sekä toimintavarmuutta. Polttoaineen (hake) kosteusvaihteluja voidaan hyödyntää lämmöntarpeen kausivaihteluilla. Kuiva ja lämpöarvoltaan parempi hake kannattaa polttaa talviaikaan jolloin lämpö- 5

6 Kokonaisenergian tarve yhden vuoden aikana Energian vuotuinen kokonaiskulutus vaikuttaa valittavaan polttotekniikkaan ja polttoaineeseen. Esimerkeissämme vuotuinen energian kokonaiskulutus on suuruusluokkana taulukkojen mukainen. Esimerkki 1. MAATILAKOHDE Asuinrakennus Konehalli Navetta Lämmin käyttövesi Yhteensä kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi Savukaasujen määrä on myös suurempi ja kattilan vetovastus kasvaa. Tällöin savukaasujen lämpötila nousee, eikä lämpöenergiaa saada talteen. Alla olevassa taulukossa näkyy kosteuden vaikutus hakkeen vuosikulutukseen esimerkkitapauksessa 2 (rivitalo + koulu: kokonaisenergian tarve kwh). Kosteus 20 % vuosikulutus 290 i-m 3 Kosteus 30 % vuosikulutus 340 i-m 3 Kosteus 50 % vuosikulutus 640 i-m 3 Kun hakkeen kosteus nousee 20 % -> 50 %, polttoaineen kulutus yli kaksinkertaistuu! Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Asuinrakennus Lämmin käyttövesi Koulurakennus Lämmin käyttövesi Yhteensä Lämpöhäviöt kwh/vuosi kwh/vuosi Lämpöhäviöt kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi Polttoaineen valinta Yleisimmät polttoaineet ovat: hake, palaturve, pelletti ja puru. Polttoaineen valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: saatavuus, kuljetukset, varastointi, kuivaus. Polttoaineen kosteuden vaikutus savupiipun mitoituksessa ja valinnassa Mitoituspolttoaineella ja nimellisteholla ajettaessa on savukaasujen määrä vakio. Kosteamman polttoaineen käyttö lisää polttoaineen kulutusta ja savukaasujen määrää. Tämä tulee myös huomioida savupiipun ja mahdollisen savukaasuimurin mitoituksessa. Savukaasun lämpötila ( C) 500 Jos polttoaineena käytetään haketta tai palaturvetta, selvitetään käytettävän polttoaineen pääasiallinen kosteus-% ja kosteuden vaihtelu. Hyvä tavoite on, että polttoaineen kosteus ei ylitä 40% biolaitoksissa, joiden teho on alle 1000 kw. Hakkeen kohdalla on huomioitava myös säilyvyystekijät % n. 2,7 im 3 /MWh Eri polttoaineiden energiasisältöjen vertailu 40 % Hake 850 kwh/i-m Palaturve 1300 kwh/i-m 3 Pelletti 3150 kwh/i-m 3 30 % Kevytöljy kwh/i-m % % Polttoaineen kosteus Nykyisellä polttotekniikalla kosteakin polttoaine palaa, mutta kosteuden noustessa polttoaineen kulutus kasvaa jyrkästi ja kattilan huoltotarve lisääntyy. Kostea polttoaine palaa epäpuhtaasti, nokea ja tuhkaa tulee enemmän Käytetyn tehon suhde kattilan nimellistehoon (%) n. 1,1 im 3 /MWh Hyvin kostealla hakkeella (>40 %) on suositeltavaa mitoittaa laitteet tarvittavaa nimellistehoa suuremmiksi. Kosteuden haihduttaminen paloprosessissa vaatii energiaa ja samaan tavoitetehoon pääsemiseksi on laitteisto ylimitoitettava. Mitä kosteampaa polttoaine on, sitä heikompi on hyötysuhde. Polttoaineen kulutus kasvaa. Mitä kuivempaa polttoaine on, sitä parempi on hyötysuhde. Polttoaineen kulutus on pieni. 6

7 Polttoaineen vuosikulutus Eri polttoaineilla tuotettuna esimerkkikohteidemme vuotuinen kokonaiskulutus vaatii seuraavat teoreettiset polttoainemäärät: Polttoaine Maatila Rivitalo+koulu Pelletti 32 i-m 3 81 i-m 3 Palaturve 76 i-m i-m 3 Hake 125 i-m i-m 3 Polttoaineen kulutuksen kausivaihtelut On myös hyvä huomioida, että kun laitteisto mitoitetaan tarvittavan huipputehon mukaan niin vastaavasti lämpimimpään vuodenaikaan polttoaineen kulutus saattaa pudota tästä kymmenesosaan tai pienemmäksikin. Laitteistojen ja laitetoimittajan valinta Esitä laitetoimittajalle ainakin seuraavat tärkeät kysymykset: kattilasta poistuvan savukaasun lämpötila 100 % teholla? (hyvä arvo alle 200 C puhtaalla kattilalla) savukaasun häkäpitoisuus 50 % ja 100 % teholla? (hyvä arvo alle 0,1 %) pienin teho, millä laitos pysyy käynnissä? (esim. 20 %) millainen on polttimen takapalosuojaus? mitä toimintoja toimitukseen sisältyvä automatiikka sisältää, mitä lisätoimintoja on saatavissa? kattilan paino? (korkea paino kertoo riittävästä tulipinnasta ja rakenteiden järeydestä) kattilan paineluokka? (esim. ) Biopolttimen ja biokattilan valinta Polttimen ja kattilan tehoksi valitaan yleensä laskennallisesti saatu huipputehon tarve, mikäli muita lämmönlähteitä ei ole käytössä. Esimerkkitapauksissamme maatilalle valitaan nimellisteholtaan 60 kw ja rivitalo/koulukohteeseen 200 kw poltin ja kattila. - ja kattilatehot ilmoitetaan nimellistehoina eli esimerkiksi 200 kw poltin/kattilayhdistelmästä tulee saada tehoa ulos 200 kw. Biopoltinta ja -kattilaa valitessasi kerro laitetoimittajalle laitoksesi huipputehon tarve (kw) ja millä polttoaineilla pääasiallisesti lämmität. Kerro myös polttoaineen kosteuden vaihteluväli (esim. hake %). Biopoltin ja -kattila muodostavat kokonaisuuden, joiden tulee toimia saumattomasti yhteen. Arimax -polttimet ja -kattilat ovat alun alkaen suunniteltuja yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Tehot, kytkennät ja eri liitännät sopivat vaivattomasti yhteen ja tärkein eli palamistulos on huippuluokkaa. Hyvän biopolttimen tunnusmerkit korkea liekin lämpötila = pelletti 1100 C, hake 1000 C, palaturve 950 C pieni ilmakerroin, esim. alle 1,4 (iso ilmakerroin heikentää hyötysuhdetta) pienet häkäpäästöt (CO-päästöt), arvot alle 1000 ppm (tai 0,1%) pienet typen oksidipäästöt (NOx) laaja käyttöalue (esim %) riittävä takapalosuojaus (turvallisuus) Hyvän kattilan tunnusmerkit Puhtaasti ja tehokkaasti palava poltin vaatii parikseen kattilan, joka pystyy siirtämään polttimen tuottamista kuumista savukaasuista syntyvän lämmön mahdollisimman tehokkaasti kattilaveteen. pystykonvektorirakenne (pidentää huoltoväliä) helppo puhdistettavuus alhainen savukaasun lämpötila ( C nimellisteholla) riittävä tulipinta (edellytys lämmön tehokkaalle siirtymiselle kattilaveteen) riittävä paineluokka (mahdollistaa riittävän korkean lämpötilan käytön) kattilan paino (kertoo tulipintojen mitoituksesta, rakenteellisesta lujuudesta, kattilan käyttöiästä) Kaikki Aritermin kattilat valmistetaan painelaitedirektiivin vaativimman tason mukaan. Tästä osoituksena on kaikissa Arimax kattiloissa 120 C rakennelämpötila ja Inspectan myöntämä painelaitesertifikaatti no: INS Suuritehoiset biolämpölaitokset Jos poltin/kattilayhdistelmän teho ei riitä täyttämään laitoksesi huipputehon tarvetta, perinteisellä porrasarinalla voidaan lämmittää hakkeella aina 3 MW saakka. Kysy lisää tehtaalta! 7

8 HYVIN SUUNNITELTU BIOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Malli toimivasta biolämmitysjärjestelmästä Biolämmitysjärjestelmän osat Polttoainevarasto tankopurkaimilla Polttoainevaraston täyttö etukuormaajalla 8

9 Huolellisella suunnittelulla hyvään tulokseen Toimivan, taloudellisen ja helppohoitoisen biolämmitysjärjestelmän perustana on huolellinen suunnittelu. Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee käydä läpi tehontarpeen mitoitus, laitteiston valinta ja varastoratkaisut valitun polttoaineen perusteella, huollon ja ylläpidon toimivuus, automaatioaste ja paloturvallisuus. On suositeltavaa käyttää ammattilaista apuna suunnittelussa. Paloturvallisuusasioissa kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä paikallisiin paloviranomaisiin. Näin saadaan viranomaishyväksyntä paloturvaratkaisuille jo suunnitteluvaiheessa. Usein lämmityslaitteet asennetaan olemassa olevaan rakennukseen, mutta kannattaa myös harkita erillistä lämpökeskusta tai valmiiksirakennettua lämpökonttiratkaisua. Suunnittelun avainkohtia ovat mm. laitostehon mitoitus, huippu- ja varatehon tuotto huollon helppous (kulku nuohousluukuille ym.) kattilan kätisyydet varaston koko ja täyttötapa varaston purkaimen ja polttoainekuljettimien tyyppi ja mitoitus takapalosuojauksen taso automaation taso ja mahdollinen kaukovalvonta automaattinen tuhkanpoisto savukaasuimuri ja/tai -puhdistin Paisuntasäiliö GSM/internet-käyttö ja hälytykset Savupiippu Takapalosuojaus x2 AVTA pulssiohjattu sammutusjärjestelmä Menoyhde Paluuyhde TiiMi Savukaasun puhdistin Tuhkaruuvi Polttoaineen syöttöruuvit (varastoruuvi, poltinruuvi) Biopoltin puhaltimineen Tuhkajalusta Savukaasuimuri Tuhka-astia 9

10 ARIMAX MINIJET BIOPOLTTIMET 40 kw Arimax MiniJet on kätevä ja kompakti biopoltin, jossa on kaikki valmiina. koostuu polttoainesäiliöstä kansineen, lautaspurkaimesta, syöttöruuvista, palopäästä ja palamista ohjaavasta automatiikkayksiköstä. on käyttövalmis tarpeellisten palovarolaitteiden asennuksen jälkeen. kolminkertainen takapalosuojaus: automatiikkaan on liitetty takapalotermostaatti, joka antaa hälytyksen ja ajaa palopesäkkeen tulipesään sekä ilmatiivis polttoainesäiliö. Laitteisto on myös varustettu sammutusjärjestelmällä (AVTA-sammutusventtiili). -anturi ohjaa polttimen toimintaa. Automaattisäätöinen automatiikka pyrkii pitämään kattilaveden asetusarvossa säätämällä polttimen tehoa kulloistakin tehontarvetta vastaavaksi. menee ylläpidolle vain siinä tapauksessa kun lämpökuorma alittaa polttimen minimitehon. Laitteistossa on vakiona MiniJet-polttimet Arimax 540 ja 1040 ovat omakotitalojen ja maatilojen käyttöön soveltuvia biopolttimia, joiden käyttökelpoinen tehoalue on kw. Polttoaineen varastosäiliön tilavuus on mallista riippuen 500 tai 1000 litraa. on yhteensopiva esim. Arimax 340 Bio -kattilan kanssa. 1 Liekki palaa biopolttimen palopäässä, joka on työnnetty kattilan poltinaukon tai luukun kautta kattilan tulipesään. Polttoaine annostellaan (1) suuremmissa erissä esim. vuorokauden välein polttoainesäiliöön (2). Polttimen syöttöruuvi (3) annostelee polttoainetta jaksottain varastosäiliöstä palopäähän. Palopään puhallin (4) käynnistyy ja synnyttää voimakkaan liekin biokattilan tulipesässä (5) b 350 e d c Polttimen säädettävä korkeus mm. Palopään sijainti: Arimax 540 vasemmalla tai oikealla, Arimax 1040 aina keskellä a A540 vasen A540 oikea A1040 ARIMAX 540 JA 1040 MINIJET Tekniset tiedot Arimax 540 Arimax 1040 Teho kw kw Säiliön tilavuus 500 l 1000 l Mitta a 720 mm 720 mm Mitta b 720 mm 1380 mm Mitta c 125 mm 690 mm Mitta d 595 mm 690 mm Mitta e 220 x 220 mm 220 x 220 mm Paino 180 kg 280 kg Sähkösyöttö 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz Sulakekoko 3 x 6 A 3 x 6 A Syöttökaapeli 5 x 1,5 S 5 x 1,5 S Liitäntäteho 400 W 400 W Melutaso A-painotettu äänenpaine alle 70 db (A) A-painotettu äänenpaine alle 70 db (A) VAKIOVARUSTEET: TiiMi 5310 automaattisäätöinen poltinautomatiikka, takapalo- ja liekinvalvontatermostaatti, AVTA-sammutusventtiili, palamisilmapuhallin, kondensaattorikotelo, siirtymäraja. LISÄVARUSTEET: Pulssiohjattu sammutusjärjestelmä, syöttöruuvin jatko-osa max. 2 m Arimax 540 ja biopolttimissa on järeä, kehittynyt voimansiirto. Lautasen ja ruuvin voimansiirto ovat erilliset. Lautasen voimansiirto tulee epäkeskopyörän ja räikkävetoisen rattaan kautta, jolloin käyntiääni on hiljainen eikä ruuvin lehti kulu nopeasti kuten perinteisissä ratkaisuissa tapahtuu. 10

11 ARIMAX HAKEJET BIOPOLTIN kw Arimax HakeJet on suunniteltu ensisijaisesti hakkeen polttoa varten. Sen avoin, puoliympyrän muotoinen palopää on valurautarakenteinen. Tämä tekee arinasta erittäin kestävän ja pitkäikäisen. Keraamisen paloholvin ansiosta liekin lämpötila saadaan riittävän korkeaksi ja palaminen on puhdasta. HakeJet -poltin työntyy miltei kokonaan kattilan palotilaan ja säästää näin ollen tilaa kattilahuoneessa. Tämä saattaa olla ratkaisevaa, kun uusitaan lämmitysjärjestelmää olemassa olevissa tiloissa. Keraaminen paloholvi Valurautainen porrasarina Arimax HakeJetissä on ensiö- ja toisioilmalle omat erilliset puhaltimet Arimax HakeJet takaa Erityisesti hakepolttoon Arimax HakeJet sopii erinomaisesti maatiloille sekä muihin kohteisiin, joissa hakkeen saatavuus on hyvä. Hakkeen käyttö edesauttaa merkittävästi metsien tehokasta hoitoa ja energianlähteenä hake on ympäristöystävällinen ja uusiutuva. Haketta saadaan joko lähiympäristön haketuottajilta tai omaa puuvarantoa hakettamalla. Arimax HakeJet on yhteensopiva Arimax biokattiloiden ja syöttöjärjestelmien kanssa. Pellettikäytössä polttimeen tulee valita pellettiarina. Polttimen päämitat Arimax HakeJet 60 kw 80 kw 120 kw 150 kw 200 kw 250 kw 300 kw mitta C (mm) halkaisija D (mm) paino (kg) Arimax HakeJet -biopolttimet ovat yhteensopivia Arimax biokattiloiden kanssa. Tehtaalta on saatavissa sovitelaippoja suorakaiteen muotoisiin poltinaukkoihin. C Ø D 11

12 ARIMAX BIOJET BIOPOLTIN kw Arimax BioJet -polttimen vesijäähdytteisen palopään kehityksessä Ariterm on käyttänyt hyödykseen parasta tutkimusalalta ja käyttäjiltä saatavilla olevaa tietotaitoa. Arimax BioJetillä palavat seuraavat polttoaineet: pelletti, palaturve, briketti ja hake. Arimax BioJet alittaa tämän hetken tiukimmat päästörajat: NOx (typen oksidi) 100 mg/mj, CO (häkäpitoisuus) 0,02 % eli 10 kertaa parempi kuin yleisesti hyväksytty 0,2 %. Vesijäähdytteinen vaippa Keraaminen paloholvi Porrasarina Arimax BioJet käytössä Arimax BioJetin ominaisuudet Arimax BioJetin arina on kestävä ja pitkäikäinen. Vaipan vesi - jäähdytys pitää lämpötilan vakiona teho- ja lepojaksojen välillä. Keraaminen paloholvi nostaa liekin palamislämpötilan jopa 1100 asteeseen. Erilliset puhaltimet ensiö- ja toisioilmalle mahdollistavat optimaalisen tarkan ilmanjaon, jonka seurauksena ilmakerroin on pieni (alle 1,4) ja kaikki savukaasut palavat erittäin tarkasti. Lohkoihin jaettu arinasto pystyy käsittelemään lämpötilamuutokset ja -liikkeen entistä paremmin ja lisää näin polttimen/arinan käyttöikää. on saatavissa vakio- tai erikoisteräksisellä arinalla (esim. pellettikäyttö). BioJet-poltin voidaan toimittaa myös arinanhoitotangoilla varustettuna T-mallina kokoluokassa kW. Tankomalli pidentää arinan puhdistusväliä ja on erityisen käyttökelpoinen runsastuhkaisilla polttoaineilla, kuten turpeella. Viljan poltossa on huomioitava sen runsastuhkaisuus ja matala tuhkansulamislämpötila, jotka lisäävät huomattavasti polttimen ja kattilan puhdistustarvetta. Laitteisto toimii hyvin myös osakuormalla, käytettävissä oleva tehoalue on %. Esim. Arimax Bio 300 kw kattilan kanssa ja pellettiä polttoaineena käytettäessä saatiin nimellisteholla 90 % ja osateholla 85 % hyötysuhde. Polttimen päämitat () Arimax BioJet 60 kw 80 kw 120 kw 150 kw 200 kw 250 kw 300 kw 400 kw 500 kw BioJet T 500 kw mitta C (mm) halkaisija D (mm) paino (kg) BioJet T -mallin mitat tehoalueella 150 kw-400 kw samat kuin perusmallissa. Arimax BioJet -biopolttimet ovat yhteensopivia Arimax biokattiloiden kanssa. Tehtaalta on saatavissa sovitelaippoja suorakaiteen muotoisiin poltinaukkoihin. 190 C Ø D Arimax BioJet T arinanhoitotangoilla 12

13 c ARIMAX FARMJET BIOPOLTIN 20 ja 50 kw FarmJet biopolttimia valmistetaan kahta kokoa, 20 kw ja 50 kw. Ne soveltuvat puupelletin ja kauran polttoon useimmissa puu- ja biokattiloissa. n tulipesän tulee tällöin olla riittävän syvä vaakasuunnassa palavan liekin vuoksi ja tuhkatilan pitää olla riittävän tilava ja helposti tyhjennettävä. Kauraa poltettaessa syntyy runsaasti tuhkaa, joka sulaa korkeassa lämpötilassa tukkien helposti ns. perinteisten polttimien ilmareiät. Rakenteeltaan vaakasyöttöisessä FarmJetissä tätä ongelmaa ei synny, sillä palopään syöttöruuvi kuljettaa kauraa eteenpäin työntäen tuhkan samantien ulos palopäästä. ja polttoaineen syöttöjärjestelmä ovat pitkälle automatisoituja, joten käyttö on helppoa ja huoletonta. Molemmat mallit on varustettu automaattisella sytytyksellä, lisäksi 50 kw polttimessa on erilliset ensiö- ja toisioilman puhaltimet. f FarmJet 20 FarmJet 50 Teho 20 kw 50 kw Palamishyötysuhde 90-93% 90-93% e 1 2 Polttimen paino 32,0 kg 54,0 kg h2 3 Pituus L1 (kattilan ulkopuolella) 502 mm 535 mm H Leveys B (kattilan ulkopuolella) 358 mm 440 mm a h1 Korkeus H (kattilan ulkopuolella) 458 mm 496 mm Pituus L2 (kattilan sisällä) 160 mm 260 mm 4 d b 5 g B Pienin asennusaukko Ø 165 mm Ø 225 mm Liekin vaatima tila tulipesässä min. 320 mm min. 400 mm Liitäntäjännite ~240 V ~240 V Automaattisytytys 2 x 450 W 2 x 450 W L1 L2 HUOM! Kauraa poltettaessa syntyy jonkin verran syövyttäviä kaasuja, jotka yhdessä tiivistyneen veden kanssa voivat syövyttää kattilan teräspintoja. n kestävyyden kannalta käyttölämpötila on hyvä pitää mahdollisimman korkeana. FarmJet 50 kw biopoltin Arimax 360 kattilan poltinluukkuun asennettuna Mitta 20 kw 50 kw a 228 mm 290 mm b 210 mm 290 mm c 138 mm 240 mm d 175 mm 240 mm e Ø 70 mm Ø 70 mm f Ø 160 mm Ø 220 mm g 194 mm 226 mm h1 123 mm 145 mm h2 331 mm 314 mm 1.Yläliitäntä 2. Ohjauspaneeli näytöllä 3. Palopää 4. Kiinnityslaippa 5. Tuhkanpoistoluukku 6. Ohjausanturin liitäntä 7. Syöttökaapelin liitäntä 8. Siirtomoottorin liitäntä 9. Pääkytkin 20 kw ja 50 kw poltinten rakenne poikkeaa hieman toisistaan. Esim tuhkanpoistoluukku (5) ei ole samanlainen. Tilausesimerkki FarmJet 50 biopoltin Syöttöruuvisarja kauralle 2 m suora Ylilämpösuoja Arimax Bio 360 biokattila, vasen Polttoainesiilo Syöttöjärjestelmä PELL Luukkusarja polttimelle 13

14 SYÖTTÖRUUVIT JA NIIDEN VALINTA Arimax biopolttolaitteiden syöttöruuvit ovat teräksestä valmistettuja ja tehty kestämään erilaisten polttoaineiden aiheuttamat rasitteet. Ruuvien oikealla valinnalla on oleellinen vaikutus biolämmityslaitteiston moitteettomaan toimintaan. Yksiruuvisessa järjestelmässä poltin ja polttoainevaraston pohja ovat samassa tasossa. Yksiruuvinen syöttöjärjestelmä Kaksiruuvisessa järjestelmässä kattilan ja varaston keskinäinen sijoittelu on vapaampaa. Pudotussuppilo tehdään tilauksesta myös erikoismitoituksella, jolloin laitteiden sijoittelu voidaan räätälöidä olemassa olevan asennustilan mukaiseksi. Kaksiruuvista järjestelmää suositellaan paremman takapalosuojan vuoksi. Ruuvien välissä oleva pudotussuppilo muodostaa palon etenemistä estävän polttoainekatkon varaston ja polttimen välille. Pudotussuppilo yhdessä nousevan poltinruuvin kanssa mahdollistaa vesilukon muodostumisen takapalotilanteessa. Polttoainevarasto Syöttöruuvi (1 kpl ) Arimax Biokattila Syöttöruuvien voimansiirto on mitoitettu ruuvien koon ja valitun polttoaineen mukaan. Moottorit ja vaihteet ovat malliltaan huoltovapaita kierukka- ja kartio-lieriövaihteita. Kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä Syöttöruuvit (2 kpl ) Arimax Biokattila Polttoainevarasto Pudotussuppilo Ruuvien max pituus on 5 m, eri järjestelmien minimipituudet selviävät esitteessä olevista mallipiirustuksista (s ). Syöttöruuvien mitoitus, biopolttimet kw Varastoratkaisu teho Polttoaine Ruuviputken halkaisija x seinämäpaksuus mm Ruuvin halkaisija mm Välys mm Pelletti/kauravarasto 20 kw tai 50 kw (FarmJet) pelletti/kaura 75 x 2, x 18 Arimax 540/ kw hake/pelletti 114,3 x 4, x 6 Tankopurkain K1, T1, T2 ja TPYM kw hake/turve 139 x 4, x 7,5 Tankopurkain T2 ja TPYM kw hake/turve/briketti 193,7 x x 7,5 Pellettivarasto kw pelletti 114,3 x 4, x 6 Tuhkaruuvit on mitoitettu kattilatyypin mukaan (ks. sivu 28) Tuhkaruuviston tulipesäosuus on valmistettu tulenkestävästä erikoisteräksestä. 14

15 POLTTOAINEVARASTOT JA POHJARAKENTEET Arimax MiniJet biopoltin 40 kw Arimax MiniJet biopolttimet on valmiiksi varustettu 500 tai 1000 litran polttoainevarastolla. Järjestelmä on täysin toimintavalmis, eikä se vaadi paloturvalaitteita lukuunottamatta mitään muita varusteita tai komponentteja toimiakseen. Nykyisten paloturvallisuussäännösten mukaan 500 litran polttoainesäiliö saa sijaita kattilahuoneessa. MiniJet biopoltin voidaan myös yhdistää alla esiteltäviin isompiin tankopurkainmalleihin. Tällöin saadaan huomattavasti pidemmät polttoaineen täyttövälit. Tankopurkaimet T1 (1,5x3 m), T2 (3x3 m), K2 (2x2 m) Tankopurkainpohja T2 sisältää kaksi edestakaisin liikkuvaa kolaa, jotka automatiikan ohjaamina siirtävät polttoainetta purkaimen keskellä olevalle varastoruuville. Kolat toimivat sähköhydraulisesti erillään varastoruuvista, jolla on oma toimilaitteensa. Purkainkolat liikkuvat vain tarvittaessa, joten polttoaine ei pakkaudu varastoruuville. T2-tankopurkainpohjan tilavuus on n. 3 m 3 ja sen päälle on helppo rakentaa toivotun kokoinen polttoainevarasto. Varaston max. koko on 50 m 3. Tankopurkaimet T1 ja K2 ovat varustettuja yhdellä kolalla ja niiden pohjakoot ovat T1=1,5x3 m ja K2=2x2 m. Max. varastokoko on n. 20 m 3. T1 T2 K2 VAKIOVARUSTEET T1, T2 JA K2 - varastoruuvi - varastoruuvin moottori ja voimansiirto - tankopurkaimen hydrauliyksikkö - pudotussuppilon yläosa - syöttösuppilon valokennoanturi - AVTA-sammutusventtiili - takapalotermostaatti - liekinvalvontatermostaatti Lattiapurkain TPYM Lattiapurkain perustuu samaan tekniikkaan kuin tehdasvalmiit tankopurkainpohjat, mutta se toimitetaan irto-osina. Purkainten asennus tehdään osittain valun yhteydessä. Kolien lukumäärä ja pituus voivat vaihdella, joten lattiapurkain soveltuu hyvin erilaisiin varastoratkaisuihin. Lattiapurkainten varaston pohjapinta-ala voi vaihdella 7,5 40 m 2. Varaston tilavuus jopa 200 m 3. 15

16 Varastoratkaisut pelletille Pelletti on hakkeesta, turpeesta ja briketistä poiketen liukas ja hyvin tasalaatuinen polttoaine. Pellettivarasto ei tarvitse purkaimia toimiakseen. Varastointiin sopivat hyvin esim. maataloudesta tutut teräksiset pystysiilot. V-pohjaiset vaakasiilot ovat tavallisia varsinkin omakotitalokäytössä. Tärkeää on, että siilon seinämien kaltevuus ei alita 50, muutoin holvaantumisen riski on hyvin suuri ja seurauksena saattaa olla laitoksen sammuminen polttoainepulaan. Pellettivaraston koon määrittelyssä kannattaa huomioida pellettitoimittajien minimitoimituserät. Pelletti sietää hyvin kylmää eikä ilmankosteus ole ongelma. Suoralta vedeltä se on kuitenkin suojattava. Korkeatiheyksinen pelletti turpoaa vedessä moninkertaiseksi tukkien syöttölaitteet. Polttoainevaraston tilavuuden arvioiminen Mieti, mikä olisi sopiva täyttöväli eli kuinka usein haluat käydä huolehtimassa polttoainetäydennyksestä. Valitse varaston tilavuus haluamasi polttoainevaraston täyttövälin ja laskennallisen vuorokausikulutuksen (alla olevasta taulukosta tehontarpeen ja polttoaineen mukaan) perusteella. Varaston tilavuus = täyttöväli x vuorokausikulutus Taulukko kertoo polttoaineen huippukulutuksen (kulutus suurimmalla jatkuvalla teholla) vuorokaudessa. Tällä arvolla laskettu varaston tilavuus riittää siis haluttuun täyttöväliin kylmimpänä talvikautena. Muina aikoina polttoainevaraston täyttöväli on pidempi. 30 m 3 teräksinen pystysiilo teho kw vuorokausikulutus pelletti i-m³ vuorokausikulutus palaturve i-m³ vuorokausikulutus hake i-m³ 40 0,3 0,8 1,1 60 0,5 1,0 1,6 80 0,6 1,5 2, ,0 2,2 3, ,2 2,8 3, ,6 3,7 4, ,0 4,6 6, ,4 5,5 8,0 9 m 3 V-pohjainen vaakasiilo 400 3,2 7,4 10, ,0 9,2 13,3 Esimerkki 1. MAATILA Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Huipputeho 60 kw 200 kw 200 kw Polttoaine hake pelletti palaturve Sopiva poltin Arimax HakeJet Arimax BioJet Arimax BioJet T Vuorokausikulutus huipputeholla i-m³ 1,6 1,6 3,7 Haluttu täyttöväli 4 vrk 1 viikko 1 viikko Siilotilavuus 4x1,6 = 6,4 m³ 7x1,6 = 11 m³ 7x3,7 = 26 m³ litran pikkusiilo

17 BIOPOLTTIMEN POLTINAUTOMATIIKKA Arimax -biopolttimia ohjaa Suomessa suunniteltu ja valmistettu monipuolinen automatiikka, jota voidaan käyttäjän tarpeiden mukaan täydentää runsailla lisävarusteilla. TiiMi 5301, 5302, 5303 (työ-tauko-periaate) Mikroprosessoriohjattu huipputarkka tehonsäätö 0,1 sekunnin jaksolla, joka vastaa lähes portaatonta säätöä. Laite on ratkaisevasti perinteistä aikarelettä tarkempi, kestävämpi ja varmatoimisempi. Valmiiksi aseteltuna 4 perussäätöä neljälle eri polttoaineelle (hake, pelletti, palaturve, puru). Kaikki säätöarvot ovat käyttäjän aseteltavissa. Turvallisuustekijänä takapalosuojaus: pysäyttää puhaltimet, ajaa häiriötilanteessa syöttöruuvia säädetyn ajan työntäen takapalon ruuviputkesta palopäähän ja antaa hälytyksen. tarkka työ-tauko -säätö puhaltimen/puhaltimien ohjaus liekinvalvontavalmius takapalosuoja kahden lämmityspiirin säätömahdollisuus (lämmityslaajennuspaketilla) selkeä tekstipohjainen käyttövalikko suomi/ruotsi/englanti kaukovalvontavalmius (GSM/Internet) >> hälytykset tekstiviestein ja/tai sähköpostilla TiiMi 5305, 5310 (automaattisäätö) Automaattisella tehonsäädöllä varustettu säädin, joka takaa tasaisen polttoprosessin ja lämmöntuotannon kuormitusvaihteluista huolimatta. Laite säätää palamisilman määrää ja syöttöruuvin pyörimistä siten, että laitteisto toimii aina optimaalisella teholla. Syöttöruuvin ja puhaltimien lisäksi TiiMi 5305 säädin ohjaa varastoruuvin ja tankopurkainten toimintaa. Myös jäännöshappiohjaus (lambda) on mahdollista toteuttaa tällä monipuolisella automatiikalla. Automatiikalla voidaan ohjata myös tuhkaruuveja ja arinanhoitotankoja lisäkeskuksen avulla. Soveltuu myös pellettijärjestelmiin. Monipuoliset ohjauskeskukset Ohjauskeskus voidaan toimittaa projektikohtaisesti valmistettuna tietyt erityistarpeet huomioiden. Yhteen ohjauskeskukseen voidaan integroida ohjaukset mm. järjestelmän pumpuille, tuhkaruuveille, savukaasuimurin taajuusmuuttajalle ja arinanhoitotankojen moottorille. Näin erillisiä lisäkeskuksia ei tarvita. Nämä monipuoliset ohjauskeskukset voidaan toimittaa joko TiiMi 5304-säätimellä tai Siemens-logiikalla varustettuna. POLTINAUTOMATIIKKAMALLIT 5301 MiniJet 40 kw biopolttimet 540 ja 1040 (on-off säätö) 5302 Yksiruuviset järjestelmät (on-off säätö) 5303 Kaksiruuviset järjestelmät (on-off säätö) 5305 Sopii kaikkiin järjestelmiin 5310 MiniJet 40 kw, biopolttimet 540 ja 1040 (automaattisäätö) Ohjauskeskus TiiMi tai Siemens (automaattisäätö) LISÄVARUSTEET GSM Kit LAN Kit TiiMi 2400 Jäännöshappiohjaus (vain 5305) TiiMi lämmityspiirin säätö ulkolämpötilan mukaan (1-2 kpl) TiiMi 5305 poltinautomatiikka tarkka automaattinen tehonsäätö syöttöruuvin, puhaltimien (ensiö/toisio), varastoruuvin ja tankopurkainten ohjaus selkeä tekstipohjainen käyttövalikko suomi/ruotsi/englanti kaukovalvontavalmius (GSM/Internet) >> hälytykset tekstiviestein ja/tai sähköpostilla Siemens ohjauskeskuksen Simatic Multi Panel -näyttö Järjestelmän kaukovalvonta Molemmat säädinvaihtoehdot mahdollistavat järjestelmän kaukovalvonnan PC/Windows tietokoneen avulla ja hälytysviestien välityksen tekstiviestein ja sähköpostilla. Näin esim. lämpöyrittäjän on helppo suorittaa kohteittensa etäseuranta omasta toimipisteestään. TiiMi valvomo-ohjelmalla voidaan säädintä etäkäyttää ja prosessi on nähtävissä yhdellä silmäyksellä havainnollisesta prosessikaaviosta. Kohde voidaan liittää valvontaan sekä GSM-modeemilla että Internet-yhteydellä. TiiMi-valvomo-ohjelman PC-näyttö 17

18 TAKAPALOSUOJAUS Biolämmityslaitteissa olennainen osa järjestelmää on siinä palava tuli. Tulen kanssa toimittaessa tulee aina olla erittäin huolellinen ja muistaa, että järjestelmä on yhtä turvallinen kuin sen heikoin lenkki. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu biolämpölaitos on kuitenkin turvallinen käyttää. Ruuvikuljetteisissa kiinteän polttoaineen laitteissa vaara syntyy siitä, että palopäässä oleva tuli alkaa ryömiä taaksepäin kohti polttoainevarastoa. Arimax -biolämpöjärjestelmien suunnittelussa on keskitytty siihen, että takapaloa ei pääsisi syntymään ja että sammutusjärjestelmät sammuttavat mahdollisesti alkavan takapalon heti alkuunsa. Oikea savupiipun mitoitus sekä kattilan ja piipun huolellinen liittäminen ovat myös erittäin tärkeitä takapalon ehkäisemisen kannalta. Käyttäjän tulee varmistaa, että kattilan tulipesässä on kaikissa olosuhteissa alipaine (veto kattilasta piippuun). Muussa tapauksessa takapalon riski kasvaa jyrkästi. Alipaine saadaan aikaan riittävän pitkällä ja sisähalkaisijaltaan oikein mitoitetulla savupiipulla. Varmin tapa hoitaa riittävä alipaine kaikissa olosuhteissa on varustaa kattila savukaasuimurilla. n tulipesään asennettava alipaineanturi on hyvä lisävaruste laitteiston toiminnan ja säädön kannalta. Aritermin toimittamat laitteet on valmistettu vastaamaan Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton laatimaa ohjeistusta (2006) kiinteän polttoaineen lämmityslaitteiden palosuojauksesta/ takapaloturvallisuudesta. Seuraavat ratkaisut kertovat Arimax-polttimien loppuun asti harkitusta paloturvallisuudesta: - pyöreä ruuvi pyöreässä syöttöputkessa, putki on aina täynnä polttoainetta - kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä: ilmahyppy ruuvien välissä ja nouseva poltinruuvi - palopään ja polttoaineen syöttöputken välissä on lämmön siirtymistä estävä laippa - AVTA-venttiili, termostaattinen painevedellä toimiva sammutusjärjestelmä, joka on varmennettu paisuntasäiliöllä verkostopainehäviön varalta. Suuttimet poltinruuviin ja pudotussuppiloon. AVTA-venttiili on omavoimainen, eikä tarvitse sähköä tms. toimiakseen. (AVTA vakiovarusteena T1, T2 ja K2). - pulssiohjattu, painevedellä toimiva sammutusjärjestelmä, suutin poltinruuvin alkupäässä sammuttaa alkavan palon (lisävaruste). Toiminnan voi varmistaa sähkökatkojen varalta UPS-laitteella. - automatiikka, termostaattiohjattu takapalosuojaus (jos syöttöputken lämpötila nousee yli asetusarvon, puhaltimet pysähtyvät ja automatiikka ajaa säädetyn ajan ruuvia eli ylikuumenneen polttoaineen ulos ruuvista) - lämpötila-anturit polttoainevarastossa - rajakytkimet polttimessa ja siilon kannessa - automaattinen jauhesammutusjärjestelmä pelletille - hälytysyhteys gsm-puhelimeen Pellettilaitteistoissa vesisammutus tulee korvata jauhesammutusjärjestelmällä. 1. Pulssiohjattu sammutusjärjestelmä antaa lämpötilaanturin ohjaamana suihkauksen vettä syöttöputkeen tarkoituksena lisätä polttoaineen kosteutta ja alentaa lämpötilaa vieden näin edellytykset tulen leviämiseen. Järjestelmä ei sammuta laitteistoa eikä tee hälytystä. Painevedellä toimiva pulssiohjattu sammutusjärjestelmä AV T A-venttiili avaa paineveden lämpötilaasetusten ylittyessä ja päästää sammutusveden polttoaineen syöttöruuvistoon 2. Automatiikka pyörittää lämpötila-anturin ohjaamana ruuvia asetetun ajan tarkoituksena ajaa palopesäke pois ruuvista. Automatiikka sammuttaa laitteiston ja tekee hälytyksen. 3. Lämpötila-anturin ohjaamana AVTA-venttiili ruiskuttaa syöttöjärjestelmään vettä sammuttaen palon. Yllämainitut aktiiviset paloturvajärjestelmät yhdistettynä rakenteellisiin paloturvaa edistäviin ratkaisuihin takaavat turvallisen ja toimivan biolämmitysjärjestelmän. Parhaimman mahdollisen lopputuloksen saamiseksi suosittelemme yhteydenottoa paikallisiin paloviranomaisiin jo suunnitteluvaiheessa. TiiMi n takapaloanturi Lämpöä eristävä laippa ruuvi Pyöreä syöttöputki on aina täynnä polttoainetta, joka estää ilman virtauksen putkessa. Ilmahyppy 18

19 TAKAPALOSUOJAUKSEN KYTKENNÄT Tankopurkainjärjestelmissä 1. Liekinvalvontayksikkö/termostaatti 7 TIIMI KV 2. Takapalotermostaatti 3. AVTA-venttiili, omavoimainen DN Paisunta-astia l, esip. 100 kpa 5. Magneettiventtiili, 230 V 6. Pulssiohjattu takapalosuoja 7. UPS-laite 8. Siirtymäraja 9. Siilon hälyttävä lämpötila-anturi PIA Hälytyspainemittari, kpa Sulkuventtiili Takaiskuventtiili KV Kylmävesi PIA PIA 4 KV Pellettijärjestelmissä 1. Liekinvalvontayksikkö/termostaatti 3 TIIM I 2. Takapalotermostaatti 3. UPS-laite 4. Siirtymäraja 5. Jauhesammutusjärjestelmä kahdella letkulla Sulkuventtiili BIOKATTILAN VALINNASTA n valinnassa kannattaa kiinnittää huomio ainakin kolmeen tärkeään yksityiskohtaan: - kattilan paino; kertoo kattilan rakenteen järeydestä ja tulevasta käyttöiästä - paineluokka; oikea paineluokka (esim. ) kertoo kestävyydestä ja mahdollisuudesta käyttää kattilaa eri painealueilla. Takaa mahdollisuuden laajentaa lämpöverkkoa. - savukaasun lämpötila; mitä alhaisempi kattilasta poistuvan savukaasun lämpötila on nimellisteholla, sitä pienempi on piipusta ulos menevä savukaasuhäviö. n hyötysuhde on tällöin hyvä. Perustietoa Arimax biokattiloista t valmistetaan kotimaisesta teräksestä ja ne täyttävät kaikki hyvän biokattilan tunnusmerkit: - laaja tehovalikoima kw, paineluokat 1,5 10 bar - vahva rakenne, tulipinnat 6 mm ja vesivaippa 5 mm kotimaista terästä (10 bar = 8 mm/6 mm) - oikea tulipintakuorma 5,2 9,4 kw/m 2 - hyvä lämpöeristys, 50 mm mineraalivilla, pienet säteilyhäviöt - pystykonvektorilla pidemmät puhdistusvälit - helppo puhdistettavuus, luukut oikeissa paikoissa 19

20 ARIMAX 300-SARJAN BIOKATTILAT Tehokkaat biokattilat kw Arimax 300-sarjan kattilat ovat tehokkaita ja helppohoitoisia biokattiloita. Kaikista kattiloista on oikea/vasen -mallit, joissa poltinaukko on aina edessä ja jommalla kummalla sivulla. Kaikissa kattiloissa on tuhkatila vakiovarusteena. on yhteensopiva mm. Arimax HakeJet ja BioJet - polttimien kanssa. Neliskulmainen poltinaukko mahdollistaa myös muiden poltinratkaisujen käytön. Kattiloiden puhdistus on helppoa isojen huolto- ja puhdistusluukkujen avulla. Savusolan asennus voidaan tehdä takaa tai jommalta kummalta sivulta. Tulipesän keraaminen takaseinä lisää kattilan tehokkuutta ja ylläpitää puhdasta palamista varsinkin kosteammilla polttoaineilla. kuvan kattila varustettu polttimen (BJ/HJ) sovitelaipalla KATTILA Teho kw Paino kg Tilavuus l Max käyttöpaine bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Max käyttölämpötila C TULIPESÄN MITAT Tulipesän korkeus mm Tulipesän leveys mm Tulipesän syvyys mm Tulipesän tilavuus m³ 0,125 0,212 0,327 0,486 0,675 Tulipintakuorma kw/m² 10,8 10,8 10,8 10,7 10,2 aukon koko mm x mm 250 x x x x x 480 MUUT MITAT Savusolan koko mm 138 x x x x x 226 Savupiippu, min Ø mm Savupiipun pituus min. m Meno-/paluuyhde DN Paisuntayhde DN Termostaattiyhde DN Lämminvesikierukka 56 kw on on on on on Kaksoiskierukkamahdollisuus kw ei on on on on Arimax 300-sarjan biokattiloissa käytetään oikeaoppista pystykonvektiota joka pidentää huomattavasti kattilan puhdistusväliä. n suuri tulipesä on suunniteltu vartavasten biopolttoaineita varten. Monipuoliset luukut ja yhteet mahdollistavat monta erilaista asennusvaihtoehtoa. 1 tai 2 kierukkaa Kesäkäyttö/konvektorin ohitus Kattiloihin on mm. mahdollisuus asentaa useampi sähkö vastus varalämmönlähteeksi. n konvektori on varustettu irroitettavalla keraamisella ohituslevyllä. Kesäkäytössä, jolloin lämmöntarve on hyvin pieni, voidaan ohituslevy poistaa. Tällöin polttimen käynti on tasaisempaa ja turvallisempaa. Tilava vakiovarusteena oleva tuhka tila on eristetty ulkopuolelta. Irroitettavia keraamisia elementtejä 20

21 ARIMAX 300-SARJAN MITTATIETOJA KATTILA n korkeus H mm n leveys B mm n syvyys L mm Huolto/poltinluukun mitat, mm 250 x x x x x 480 Max. kuljetusleveys B max. mm LUUKKUJEN KESKIPISTEEN SIJAINTI - sivuluukku kattilan edestä S1 mm sivuluukku lattiasta S2 mm etuluukku kattilan sivusta S3 mm etuluukku lattiasta S4 mm *) 1 1 S1 5 2 S3 18 H Lisävarusteena saatava tuhkaruuvi (ks. sivu 28) 10 S2 S L 7 Bmax B Vedonsäädin/termostaattiyhde DN20 2. Lämpömittariyhde DN Kylmä vesi Ø Lämmin vesi Ø Huoltoluukku/öljypolttimen luukku 6. Tuhkaluukku 7. Puhdistusluukku 8. Nuohousluukku 9. Tyhjennysyhde DN aukko, voi olla myös kattilan sivulla 11. Sähkövastusyhde DN Lähtö verkkoon DN Paluu verkosta DN Paisunta / varoventtiili DN Savusola, myös sivulle 138x226 mm 16. Savukaasumittaukset 17. Nostosilmukka 18. Tulipesän mittausyhde (2 kpl) DN 20 VAKIOVARUSTEET: - puhdistusvälineet - paine/lämpömittari - savukaasulämpömittari - lämminvesikierukka LISÄVARUSTEET: - lisäkierukka (lämpimälle käyttövedelle, ei Arimax 340 Bio) - alipaineohjattu savukaasupuhallin - tuhkaruuvipaketti - varustesarja puun polttoon (ei 3120, 3150) (luukku, arinat, vedonsäätötermostaatti) - varoventtiili - sähkövastus termostaatilla 6 kw - öljypoltinvarustus (luukkusarja) - pellettipoltinvarustus - *) nostosilmukka (irroitettava) 21

22 ARIMAX BIO kw - teho kw - yhteensopiva Arimax BioJet ja Arimax HakeJetbiopolttimien kanssa (max 500 kw) - max. käyttöpaine 4-10 bar - voidaan varustaa lämpimän käyttöveden siirtimellä - kattilassa on puhdistuksen ja tulenhoidon kannalta tarpeelliset luukut. Konvektio-osan puhdistus suoritetaan mallista riippuen kattilan päältä tai sivulta. Tulipesän luukkujen sijainti voidaan määritellä erikseen tilauksen yhteydessä. - pohjasta avoin rakenne, lisävarusteina saatavissa eristetty tuhkatila ja tuhkaruuvisto tuhkanpoistoon - automaattinuohous lisävarusteena Kuvassa sivusta puhdistettava malli, tuhkatila lisävaruste E 12 E 12 2 D H 13 2 D H Päältä puhdistettava malli 14 Sivulta puhdistettava malli L B L B 1. Termostaattiyhteet 2. Liekintarkkailulasi 3. Palopään/tulipesän huoltoluukku 4. Paisunta/varoventtiilin yhde 5. Menoyhde 6. Öljypoltinlaippa (lisävaruste) 7. Paluuyhde 8. Etukonvektorin puhdistus 9. Takakonvektorin puhdistus 10. Savupelti 11. Savusola 12. Öljypoltinluukku (lisävaruste) 13. aukko (voi olla myös kattilan sivulla) 14. Tuhkatila (lisävaruste) F Sivusta puhdistettavat mallit: kw, puhdistus asiakkaan valitsemalta sivulta Lisävaruste: kw, puhdistus molemmilta sivuilta Suositus: kw kattilat, puhdistus molemmilta sivuilta F Teho kw kw / 6 bar ja 10 bar Leveys B mm Syvyys L mm kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C n paino 6320 kg 1000 kw Max. käyttöpaine 10 bar Korkeus H mm Max. käyttölämpötila 175 C Paino kg n paino 7270 kg Tilavuus dm³ kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C Max. käyttöpaine bar n paino 8960 kg 1500 kw Max. käyttöpaine 10 bar Max. käyttölämpötila 175 C Max. käyttölämpötila C n paino kg Tulipesän leveys mm kw Max. käyttöpaine 6 bar Tulipesän syvyys mm Max. käyttölämpötila 150 C n paino kg Tulipesän korkeus mm kw Max. käyttöpaine 10 bar Tulipesän tilavuus m³ 0,7 1,0 0,8 1,1 1,3 1,8 2,2 3,8 5,5 8,1 10,2 14,3 18,7 Max. käyttölämpötila 175 C n paino kg Tulipintakuorma kw/m² 6,3 6,8 7,7 8,1 8,9 9,1 9,2 9,3 9,5 9,3 9,4 9,3 9, kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C Savusolan sijainti D mm 1230 ( ( n paino kg Savusolan korkeus E mm kw Max. käyttöpaine 10 bar Max. käyttölämpötila 175 C Savusolan leveys F mm n paino kg 3000 kw Max. käyttöpaine 6 bar Meno/paluuyhde DN Max. käyttölämpötila 150 C n paino kg Paisuntayhde DN kw Max. käyttöpaine 10 bar Termostaattiyhteet DN Max. käyttölämpötila 175 C n paino kg 22 Biokattilat 5-vetoiset (1 Päältä puhdistettavan mallin mitta, sivulta puhdistettavan mitta Pyydä vaihtoehtolomake tehtaalta tilausta varten. on 100 mm lyhyempi.

23 Periaatepiirros kattiloiden halkileikkauksista Holvi Arimax Bio kw Arimax Bio kw Arimax Bio kw Päältänuohottavissa malleissa kattilahuoneen korkeuden tulee olla 2 x kattilan korkeus. Holvi on vakiovaruste vain niissä kw kattiloissa, joihin tulee Arimax-poltin. Muuratun tuhkatilan mitoitusohjeet Tuhkatila voidaan tehdä mittakuvan mukaan paikan päällä muuraamalla. on saatavana myös teräsjalustalla varustettuna. Mitat ovat millimetreinä. Mitta h on minimikorkeus. Tehoalue kw Teho a b c d e h h a 70 c b Tehoalue kw h Jalustaan tehtävän savukaasukanavan lähtö on savukaasupuhallinta käytettäessä sivun 24 taulukon mukainen. a 70 c 70 d b Tehoalue kw Savuputki jalustassa h Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden tarve vaihtelee kohteittain. Siksi Arimax Bio kw kattilat voidaan varustaa asiakkaan kohteeseen sopivalla lämpimän käyttöveden siirtimellä. Levylämmönsiirtimen etu perinteiseen lämminvesikierukkaan verrattuna on ratkaisevasti parempi lämmönsiirtokyky sekä mahdollisuus asentaa siirrin myös jälkeenpäin. Oikean siirrintehon määrittämistä helpottaa, jos lämpimän veden kulutuksesta tiedetään seuraavat asiat: - huippukulutus (litraa sekunnissa tai litraa minuutissa) - huippukulutuksen kesto ( esimerkiksi 15 minuuttia ) - veden max. lämpötila ( esimerkiksi +65 C ) a 70 c 70 d 70 e b Ellei tarkkoja tietoja ole käytettävissä, mitoituksen suuruusluokka onnistuu, kun tiedetään montako lämpimän veden käyttö pistettä kattilan takana on (esim. 2 suihkua, 2 keittiöhanaa ja 3 pesuallashanaa). Pieni ylimitoitus käyttövesisiirtimessä ei ole haitaksi. Ks. myös Arimax APS-yksikkö sivulta

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 20 yläpalokattila PUULÄMMITYS SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 2 PERUSTIETOA PUULÄMMITYKSESTÄ... 3 LAITTEISTON VALINTA... ARITERM 35+ JA 60+

Lisätiedot

Lämpökeskuskokonaisuus

Lämpökeskuskokonaisuus Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Hake- ja pellettikattilan mitoitus

Hake- ja pellettikattilan mitoitus Hake- ja pellettikattilan mitoitus Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista vaihtoehtoa lähdetään hakemaan Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos Hake- ja pellettikattilan mitoitus Perinteinen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 700-3000kW Rappuarinakattila SISÄLLYSLUETTELO Järjestelmäkuvaus... 4-6 Käyttö ja huoltotoimenpiteet...7 Turvajärjestelmät takapalon varalta... 8-9 Huolto...10 Tekniset tiedot...11

Lisätiedot

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman

Lisätiedot

BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA. BMT PowerCont KW.

BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA. BMT PowerCont KW. BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont JÄRJESTEMÄN OSAT Savupiippu Savukaasujen puhdistuslaitteet kattila sarja BMT Power

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille Anssi Kokkonen 28.11.2016 Kaikki lähtee kunnon polttoaineesta! Pellettilämmityslaitteistot AvainEnergia Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu www.avainenergia.fi Polttoaineen

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-SARJAN KIINTEÄT KUIVURIT KORKEALAATUISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun S-sarjan uudet, kiinteät kuivurit kuivaavat viljan tasalaatuisesti, energiatehokkaasti

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SISÄLLYSLUETTELO UUDELLE OMISTAJALLE... 2 YLEISTÄ, KULJETUS, AVAAMINEN, VARASTOINTI JA ASENNUS... 3 TEKNISET TIEDOT... 4-5 KYTKENTÄKAAVIO VARAAJAAN...

Lisätiedot

Pellettilämmitysjärjestelmän huolto ja kunnossapito

Pellettilämmitysjärjestelmän huolto ja kunnossapito Nuohooja-lehti 2/2007 Kirjoittajat: - Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy / BENET Bioenergiaverkosto - Reine Piippo, Suomen Pellettienergiayhdistys ry Valokuvat: ks. erilliset kuvaselosteet Pellettilämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

LÄMMINILMAKEHITTIMET JA LÄMPÖKONTIT

LÄMMINILMAKEHITTIMET JA LÄMPÖKONTIT LÄMMINILMAKEHITTIMET JA LÄMPÖKONTIT HETI KÄYTTÖVALMIIT LÄMMINILMAKEHITTIMET JA LÄMPÖKONTIT Mepun tehokkaat, öljyllä tai kaasulla toimivat lämminilmakehittimet varmistavat lämmönsaannin joka tilanteessa

Lisätiedot

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

ECOPUU 25. ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN ECOPUU 25 ASENNUS- ja KÄYTTÖOHJEET JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN SISÄLLYS 1. TEKNISET TIEDOT... 3 2. TOIMINTASELOSTUS... 4 3. KATTILAN ASENNUS... 4 4. KATTILAN KÄYTTÖ... 7 5. KATTILAN PUHDISTUS... 8 6. KATTILAN

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Lämpö omissa käsissä

Lämpö omissa käsissä Lämpö omissa käsissä BIOPOLTINJÄRJESTELMÄT sisällysluettelo Biolämmittäminen...3 Lämpöyrittäjyys...4 Biolämmityksen toteuttaminen...4 Polttoaineet...5 Kattilat...6 Syöttimet...8 Biokontit...10 Polttimet...11

Lisätiedot

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA

HAATO HUKV PUSKURIVARAAJA VARAAJASÄILIÖ / TYÖSÄILIÖ LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄÄN Vesitilavuuden lisääminen Virtauksen nostaminen Yhteet sähkövastuksille Pyöreät mallit: 300, 500, 750 ja 1000 litraa Ovaalit mallit: 1400 ja 2000 litraa

Lisätiedot

TERÄSLEVYKATTILASARJA ERITTÄIN KAPEITA

TERÄSLEVYKATTILASARJA ERITTÄIN KAPEITA Termax Unical Trio-kiinteistökattilat KIINTEISTÖ- KATTILAT Trio 63-0 kw TERÄSLEVYKATTILASARJA ERITTÄIN KAPEITA - 80cm ovista (730kW:iin saakka) 3- VETOTEKNIIKALLA - öljylle ja kaasulle SARANOITU POLTINLUUKKU

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Rasvakeitin, pöytämalli

Rasvakeitin, pöytämalli Electrolux 700HP sarja sisältää yli sata mallia, jotka on suunniteltu täyttämään parhaimman suorituskyvyn, luotettavuuden, energian säästön, turvallisuuden sekä ergonomisen käytön vaatimukset. Tuotteiden

Lisätiedot

ASENNUS JA KAVTTOOHJE "I ~

ASENNUS JA KAVTTOOHJE I ~ 1/4 WATMA VEDESUODATTMET ASEUS JA KAVTTOOHJE " RADOPOSTOSUODAT RnA314 1. Asennus 2. Suodattimen kayttoonotto 3. Huolto Paikka suodattimenne erikoistiedoille Tyyppi: Tunnus: l.ahetenro: Toimituspvm: 2/4

Lisätiedot

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä

Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä Pelletillä edullisesti ilmastoystävällistä lämpöä Lähilämpöilta Kämmenniemi, 27.9.2011 Hannes Tuohiniitty Pellettitakalla sähkölasku alas Ilmakiertoinen pellettitakka lämmittää aina 150 m2 pintaalaan asti

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin

THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET DIHR AX151 pesukone on monipuolinen ratkaisu erilaisiin pesutarpeisiin. Koneen voi asentaa toimimaan vasen- tai oikeakätisesti. Myös lisävarusteet voi kiinnittää koneen

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke

BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA Urpo Hassinen BIOMAS hanke 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 2005 JA TAVOITTEET 2020 64 80 % 20 28,5 38 8,5 Eurooppa Suomi Pohjois-Karjala 2005 2020 2 Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa. PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttökokemus ohran kuivauksessa

Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa. PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttökokemus ohran kuivauksessa Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa Alla on viisi kokemusta viljan kuivauksesta syksyltä 2012 PARI polttoöljyjen lisäaineella sekä ilman lisäainetta. Kokemukset ovat jaoteltu

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA

UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA UUDET KIINTEÄT KUIVURIT: S-SARJA S-sarja tarjoaa erinomaisen kuivaustehon ja käytännöllisyyden yhdessä toiminnallisessa paketissa. S-sarjassa on panostettu varmatoimisuuteen

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

GASEK HEAT & CHP. Pienen mittakavan energiaratkaisut alle 5 MW teholuokkaan

GASEK HEAT & CHP. Pienen mittakavan energiaratkaisut alle 5 MW teholuokkaan GASEK HEAT & CHP Pienen mittakavan energiaratkaisut alle 5 MW teholuokkaan Sisältö GASEK teknologiat GASEK Oy GASEK teknologiat GASEK kaasun tuotantoyksiköt MITÄ PUUKAASU ON? GASEK CHP ratkaisut GASEK

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal

Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal Säädin - Paineanturi Toimilaite BVAV-1 universal VRD-2-BT - dynaaminen NM 24 V SM 24 V VFP-staattinen VRP BVAV-2 compact Säädin - Paineanturi - Toimilaite NMV-D2M BT Universal- ja Compact-toteutus BVAV

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen

YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS. Tehokkaaseen puhdistukseen YKSIVAIHEISET OSIENPESUKONEET C-800SS...C-2600SS Tehokkaaseen puhdistukseen Miksi vesipohjainen pesumenetelmä? Nopeuden ja tehokkuuden vaatimukset sekä tiukkenevat ympäristömääräykset ovat johtaneet siihen,

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet LIUOSJÄÄHDYTTIMET PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet Energiatehokas Tehoalueet 50... 0 Hiljainen, alkaen 35 db() Vakiona integroitu puhaltimen nopeussäätö Ei sähkömagneettista häiriökenttää Suuri tehotiheys

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö +

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta

Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta www.jäspi.fi Jäspi Öljykattilat Vaivatonta lämmitystä ja asumismukavuutta Jäspi Eco 17 ja 30 Lux Jäspi Basic ja Jäspi Premium ilma-vesilämpöpumppuratkaisut Öljylämmitystalossa on mukava asua Ölylämmitys

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot