BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset"

Transkriptio

1 BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Arimax biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja mitoitus 8-9 Hyvin suunniteltu biolämmitysjärjestelmä Arimax biopolttimet 14 Syöttöruuvit ja niiden valinta Polttoainevarastot ja pohjarakenteet 17 Biopolttimen poltinautomatiikka Takapalosuojaus Arimax 300 -sarjan biokattilat Arimax Bio kw kattilat 25 Arimax farmikontit kw 26 Arimax biolämmityskontit kw Lisävarusteet Arimax biolämmitysratkaisut

3 ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA Yrityksen päätuotteita ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut keskuslämmityskattilat, biopolttolaitteet sekä kokonaisjärjestelmät. Laajasta mallistosta löytyy useita nykyaikaisia lämmitysratkaisuja omakotitaloihin ja suurempiin asuin- ja teollisuuskiinteistöihin. ARITERM on vahvasti mukana lämmitysalan kehityksessä toimien kiinteässä yhteistyössä alan eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Käytössä on myös ISO laatujärjestelmä, jonka avulla tuotteiden laatutaso varmistetaan kaikissa toiminnan vaiheissa. Yrityksessä noudatetaan lisäksi ISO standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

4 LUONNOLLISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA Nykyaikainen biolämmitys on turvallinen ja edullinen tapa huolehtia lämmittämisestä. Ariterm Oy:n kehittämät ja valmistamat korkealaatuiset biolämmitysratkaisut tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan hyödyntää kotimaisia energianlähteitä; metsähaketta, puupellettiä, brikettiä ja palaturvetta. Kotimaiset lämmitysenergian lähteet parantavat vuosi vuodelta asemiaan suomalaisessa lämmittämisessä. Syyt tähän ovat yksinkertaiset; mm. metsähake, puupelletti ja palaturve ovat uusiutuvia, ympäristöystävällisiä, kotimaisia ja taloudellisia energianlähteitä, joihin siirtyminen vähentää rikki- ja kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehään. Ne vastaavat niihin kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin, joita lämmitysenergian lähteille nykyisin asetetaan. Nykyaikainen biolämmitys on helppoa ja pitkälle automatisoitua, jolloin oman työpanoksen osuus lämmitysjärjestelmän käytössä ja ylläpidossa on pystytty minimoimaan. Tämä kehitys on synnyttänyt myös uuden yritysmuodon, lämpöyrittäjyyden, jossa paikallinen yrittäjä myy bioenergialla tuotettua lämpöä asiakkaille. Kotimaisena energianlähteenä puu kuuluu suomalaiseen lämmittämiseen. Puu täyttää eri muodoissaan mainiosti hyvän energianlähteen kriteerit: puu on ympäristöystävällinen ja uusiutuva ja siitä saadaan käytännössä saasteetonta energiaa. Suomalaisissa metsissä puuta kasvaa enemmän kuin sitä käytetään; energiantuotantoon soveltuvasta puusta jää vuosittain käyttämättä yli 15 milj. m 3. Hake on puusta haketettua lastua eli kokopuuta. Hakkeen raaka-aineena voi olla kokopuu, hakkuujätteet tai muu puujäte. Hakkeen laadulla on suuri merkitys laitteistojen toimivuuteen. Metsähake on energiakäytössä ominaisuuksiltaan parasta. Palaturve on yleisesti käytetyistä biopolttoaineista hitaimmin uudistuva. Se on hinnaltaan edullisinta ja sopii parhaiten suurehkojen biolämpölaitosten polttoaineeksi. Myös palaturve täyttää em. kestävän kehityksen perusteet. Puupelletti on kotimainen, tasalaatuinen ja korkean lämpöarvon omaava polttoaine. Puupelletti valmistetaan sahanpurusta ja kutterinlastusta puristamalla. Raaka-ainetta saadaan pääasiassa mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä. Pelletin valmistuksessa ei käytetä mitään lisäaineita, joten se on aivan yhtä ympäristöystävällistä kuin haketettu puu. Puubriketit ovat koostumukseltaan pelletin kaltaisia, mutta kooltaan huomattavasti suurempia. Ison koon ja korkean palamislämpötilan johdosta puubriketit soveltuvat lähinnä suuremman kokoluokan polttolaitoksiin (>500 kw). Viljaa eri muodoissaan on erityisesti maatalouksissa usein helposti saatavilla. Viljan poltto-ominaisuudet ovat kuitenkin hyvin erilaiset puupolttoaineisiin verrattuna. Tuhkan osuus on jopa kymmenkertainen ja tuhkan sulamispiste on alhainen. Viljan käyttö polttoaineena lisää huomattavasti puhdistus- ja huoltotyötä. Viljan soveltuvuutta polttoaineeksi on aina harkittava tapaus- ja laitekohtaisesti. Hake Palaturve Puupelletti Puubriketti BIOLÄMPÖKOHTEEN SUUNNITTELU JA MITOITUS Tämä Biolämpöopas on tarkoitettu ohjeelliseksi suunnittelu- ja asennusoppaaksi biolämpölaitoksia suunnitteleville ja hankkiville tahoille. Uuden biolämpölaitoksen suunnittelussa voidaan edetä oheisen kaavion mukaan: Lasketaan lämpötehon tarve (huipputeho kw) Lasketaan vuotuinen kokonaisenergiatarve (kwh) Valitaan käytettävät polttoaineet (hake, pelletti, palaturve, puu) Lasketaan polttoaineen vuosikulutuksen suuruusluokka (i-m 3 ) Selvitetään polttoaineen varastointiedellytykset ja tilantarve Selvitetään laitteistojen tilantarve (yhteistyö valmistajan kanssa) Valitaan sopivat lämmityslaitteistot (tyyppi, teho, merkki) 4

5 Lämpötehon tarve Kiinteistön lämpötehon kokonaistarve muodostuu rakennusten lämpöhäviöistä, ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden kulutuksesta. Ohjeellisina tehontarpeina voidaan käyttää oheisen taulukon arvoja, kun kohteena on uusi/vanha asuinrakennus. Erilaisten huolto-, tuotanto- ja kotieläinrakennusten lämpötehon tarve on mitoitettava tapauskohtaisesti, koska lämpöhäviöt ovat hyvin erilaiset riippuen mm. eristyksestä, käytettävästä lämpötilasta, ilmanvaihdosta, vedenkäytöstä, isojen ovien avaamisista jne. Mikäli mitään rakenneteknisiä tietoja ei ole käytettävissä, voidaan tehon suuruusluokan määrittämiseksi käyttää esim. arvoa 20 W/rm 3. Lämpimän veden vaatima tehontarve voi olla hetkellisesti merkittävä. Esim. yksi tavallinen suihku vaatii tehoa 30 kw. Lämpökanavien tehohäviöt ovat varsin pienet. Nykyaikaisten, hyvin eristettyjen kanavien kohdalla lämpöhäviöt ovat n. 20 W/metri. Asia kannattaa tarkistaa kanavien valmistajalta. Uudet asuinrakennukset 18 W/rm 3 Vanhat asuinrakennukset W/rm 3 Laskuesimerkki Vanhan hyväkuntoisen asuinrakennuksen pinta-ala 200 m 2 huonekorkeus x 2,60 m rakennuksen tilavuus = 520 m 3 Lämpötehon tarve 520x25 W 13 kw Lämpötehon tarpeen laskeminen (huipputeho) Esimerkki 1. MAATILAKOHDE Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Yhteinen lämpökeskus kuuden huoneiston rivitalolle ja koululle Asuinrakennus Asuinrakennus (uudehko rivitalo) Pinta-ala 200 m 2 huonekorkeus 2,60 m Rakennuksen tilavuus 200 x 2,6 = 520 m 3 Lämpötehon tarve 520 x 25W 13 kw Konehalli Pinta-ala 300 m 2 hallin sisäkorkeus 3 m Rakennuksen tilavuus 300 x 3 = 900 m 3 Lämpötehon tarve 900 x 22W 13 kw 20 kw Rakennustilavuus 1100 m 3 Lämpötehon tarve 1100 x 20W Koulurakennus Rakennustilavuus 3000 m 3 Lämpötehon tarve 3000 x 30W Lämpökanavat Tehohäviöt arvion mukaan (200 m lämpökanavaa, 20 W/m) 22 kw 90 kw 4 kw Navetta Lämmin käyttövesi Lisälämmön tarve talvikaudella Lämpökanavat Tehohäviöt arvion mukaan (50 m lämpökanavaa, 20 W/m) Lämmin käyttövesi 25 kw 1 kw Rivitalo: huippukulutusarvio 80 kw Koulu: huippukulutusarvio 75 kw Kulutushuiput hetkellisiä (max 155 kw), varataan 80 kw ja loppu lainataan lämmityspuolelta. varustetaan 150 kw käyttöveden siirtimellä Huipputehon tarve 80 kw 196 kw Kaksi suihkua, tehontarve 60 kw. Tehontarve on hetkellinen, joten ei tarvitse huomioida erikseen, vaan kattila varustetaan riittävän tehokkaalla käyttövesikierukalla. Huipputehon tarve 59 kw HUOM! Oikea tehontarpeen määritys on hyvin toimivan lämmitysjärjestelmän perusta! Siitä pitää ehdottomasti keskustella asiantuntijoiden kanssa, koska oikea mitoitus säästää turhilta investoinneilta ja varmistaa laitoksen moitteettoman toiminnan. Kesäkäytössä, joka sisältää paljon lepojaksoja, on tärkeää huolehtia tarpeeksi hyvästä vedosta. Mikäli tarpeeksi (30 Pa) hyvää vetoa ei voida taata on suositeltavaa asentaa laitteistoon alipaineohjattu savukaasuimuri. Imurilla varustetussa laitoksessa on mahdollista sopeuttaa piipun pituus ympäristöön sopivaksi. tehon tarve on suurin. Kosteampi hake taas kannattaa polttaa kesällä. Kosteampi hake vaatii pidemmät käyntijaksot/tuotettu lämpöyksikkö ja näin pystytään hyödyntämään biopolttimen ominaisuudet parhaiten. Lepojaksoja lyhentämällä saadaan parannettua hyötysuhdetta sekä toimintavarmuutta. Polttoaineen (hake) kosteusvaihteluja voidaan hyödyntää lämmöntarpeen kausivaihteluilla. Kuiva ja lämpöarvoltaan parempi hake kannattaa polttaa talviaikaan jolloin lämpö- 5

6 Kokonaisenergian tarve yhden vuoden aikana Energian vuotuinen kokonaiskulutus vaikuttaa valittavaan polttotekniikkaan ja polttoaineeseen. Esimerkeissämme vuotuinen energian kokonaiskulutus on suuruusluokkana taulukkojen mukainen. Esimerkki 1. MAATILAKOHDE Asuinrakennus Konehalli Navetta Lämmin käyttövesi Yhteensä kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi Savukaasujen määrä on myös suurempi ja kattilan vetovastus kasvaa. Tällöin savukaasujen lämpötila nousee, eikä lämpöenergiaa saada talteen. Alla olevassa taulukossa näkyy kosteuden vaikutus hakkeen vuosikulutukseen esimerkkitapauksessa 2 (rivitalo + koulu: kokonaisenergian tarve kwh). Kosteus 20 % vuosikulutus 290 i-m 3 Kosteus 30 % vuosikulutus 340 i-m 3 Kosteus 50 % vuosikulutus 640 i-m 3 Kun hakkeen kosteus nousee 20 % -> 50 %, polttoaineen kulutus yli kaksinkertaistuu! Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Asuinrakennus Lämmin käyttövesi Koulurakennus Lämmin käyttövesi Yhteensä Lämpöhäviöt kwh/vuosi kwh/vuosi Lämpöhäviöt kwh/vuosi kwh/vuosi kwh/vuosi Polttoaineen valinta Yleisimmät polttoaineet ovat: hake, palaturve, pelletti ja puru. Polttoaineen valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: saatavuus, kuljetukset, varastointi, kuivaus. Polttoaineen kosteuden vaikutus savupiipun mitoituksessa ja valinnassa Mitoituspolttoaineella ja nimellisteholla ajettaessa on savukaasujen määrä vakio. Kosteamman polttoaineen käyttö lisää polttoaineen kulutusta ja savukaasujen määrää. Tämä tulee myös huomioida savupiipun ja mahdollisen savukaasuimurin mitoituksessa. Savukaasun lämpötila ( C) 500 Jos polttoaineena käytetään haketta tai palaturvetta, selvitetään käytettävän polttoaineen pääasiallinen kosteus-% ja kosteuden vaihtelu. Hyvä tavoite on, että polttoaineen kosteus ei ylitä 40% biolaitoksissa, joiden teho on alle 1000 kw. Hakkeen kohdalla on huomioitava myös säilyvyystekijät % n. 2,7 im 3 /MWh Eri polttoaineiden energiasisältöjen vertailu 40 % Hake 850 kwh/i-m Palaturve 1300 kwh/i-m 3 Pelletti 3150 kwh/i-m 3 30 % Kevytöljy kwh/i-m % % Polttoaineen kosteus Nykyisellä polttotekniikalla kosteakin polttoaine palaa, mutta kosteuden noustessa polttoaineen kulutus kasvaa jyrkästi ja kattilan huoltotarve lisääntyy. Kostea polttoaine palaa epäpuhtaasti, nokea ja tuhkaa tulee enemmän Käytetyn tehon suhde kattilan nimellistehoon (%) n. 1,1 im 3 /MWh Hyvin kostealla hakkeella (>40 %) on suositeltavaa mitoittaa laitteet tarvittavaa nimellistehoa suuremmiksi. Kosteuden haihduttaminen paloprosessissa vaatii energiaa ja samaan tavoitetehoon pääsemiseksi on laitteisto ylimitoitettava. Mitä kosteampaa polttoaine on, sitä heikompi on hyötysuhde. Polttoaineen kulutus kasvaa. Mitä kuivempaa polttoaine on, sitä parempi on hyötysuhde. Polttoaineen kulutus on pieni. 6

7 Polttoaineen vuosikulutus Eri polttoaineilla tuotettuna esimerkkikohteidemme vuotuinen kokonaiskulutus vaatii seuraavat teoreettiset polttoainemäärät: Polttoaine Maatila Rivitalo+koulu Pelletti 32 i-m 3 81 i-m 3 Palaturve 76 i-m i-m 3 Hake 125 i-m i-m 3 Polttoaineen kulutuksen kausivaihtelut On myös hyvä huomioida, että kun laitteisto mitoitetaan tarvittavan huipputehon mukaan niin vastaavasti lämpimimpään vuodenaikaan polttoaineen kulutus saattaa pudota tästä kymmenesosaan tai pienemmäksikin. Laitteistojen ja laitetoimittajan valinta Esitä laitetoimittajalle ainakin seuraavat tärkeät kysymykset: kattilasta poistuvan savukaasun lämpötila 100 % teholla? (hyvä arvo alle 200 C puhtaalla kattilalla) savukaasun häkäpitoisuus 50 % ja 100 % teholla? (hyvä arvo alle 0,1 %) pienin teho, millä laitos pysyy käynnissä? (esim. 20 %) millainen on polttimen takapalosuojaus? mitä toimintoja toimitukseen sisältyvä automatiikka sisältää, mitä lisätoimintoja on saatavissa? kattilan paino? (korkea paino kertoo riittävästä tulipinnasta ja rakenteiden järeydestä) kattilan paineluokka? (esim. ) Biopolttimen ja biokattilan valinta Polttimen ja kattilan tehoksi valitaan yleensä laskennallisesti saatu huipputehon tarve, mikäli muita lämmönlähteitä ei ole käytössä. Esimerkkitapauksissamme maatilalle valitaan nimellisteholtaan 60 kw ja rivitalo/koulukohteeseen 200 kw poltin ja kattila. - ja kattilatehot ilmoitetaan nimellistehoina eli esimerkiksi 200 kw poltin/kattilayhdistelmästä tulee saada tehoa ulos 200 kw. Biopoltinta ja -kattilaa valitessasi kerro laitetoimittajalle laitoksesi huipputehon tarve (kw) ja millä polttoaineilla pääasiallisesti lämmität. Kerro myös polttoaineen kosteuden vaihteluväli (esim. hake %). Biopoltin ja -kattila muodostavat kokonaisuuden, joiden tulee toimia saumattomasti yhteen. Arimax -polttimet ja -kattilat ovat alun alkaen suunniteltuja yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Tehot, kytkennät ja eri liitännät sopivat vaivattomasti yhteen ja tärkein eli palamistulos on huippuluokkaa. Hyvän biopolttimen tunnusmerkit korkea liekin lämpötila = pelletti 1100 C, hake 1000 C, palaturve 950 C pieni ilmakerroin, esim. alle 1,4 (iso ilmakerroin heikentää hyötysuhdetta) pienet häkäpäästöt (CO-päästöt), arvot alle 1000 ppm (tai 0,1%) pienet typen oksidipäästöt (NOx) laaja käyttöalue (esim %) riittävä takapalosuojaus (turvallisuus) Hyvän kattilan tunnusmerkit Puhtaasti ja tehokkaasti palava poltin vaatii parikseen kattilan, joka pystyy siirtämään polttimen tuottamista kuumista savukaasuista syntyvän lämmön mahdollisimman tehokkaasti kattilaveteen. pystykonvektorirakenne (pidentää huoltoväliä) helppo puhdistettavuus alhainen savukaasun lämpötila ( C nimellisteholla) riittävä tulipinta (edellytys lämmön tehokkaalle siirtymiselle kattilaveteen) riittävä paineluokka (mahdollistaa riittävän korkean lämpötilan käytön) kattilan paino (kertoo tulipintojen mitoituksesta, rakenteellisesta lujuudesta, kattilan käyttöiästä) Kaikki Aritermin kattilat valmistetaan painelaitedirektiivin vaativimman tason mukaan. Tästä osoituksena on kaikissa Arimax kattiloissa 120 C rakennelämpötila ja Inspectan myöntämä painelaitesertifikaatti no: INS Suuritehoiset biolämpölaitokset Jos poltin/kattilayhdistelmän teho ei riitä täyttämään laitoksesi huipputehon tarvetta, perinteisellä porrasarinalla voidaan lämmittää hakkeella aina 3 MW saakka. Kysy lisää tehtaalta! 7

8 HYVIN SUUNNITELTU BIOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Malli toimivasta biolämmitysjärjestelmästä Biolämmitysjärjestelmän osat Polttoainevarasto tankopurkaimilla Polttoainevaraston täyttö etukuormaajalla 8

9 Huolellisella suunnittelulla hyvään tulokseen Toimivan, taloudellisen ja helppohoitoisen biolämmitysjärjestelmän perustana on huolellinen suunnittelu. Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee käydä läpi tehontarpeen mitoitus, laitteiston valinta ja varastoratkaisut valitun polttoaineen perusteella, huollon ja ylläpidon toimivuus, automaatioaste ja paloturvallisuus. On suositeltavaa käyttää ammattilaista apuna suunnittelussa. Paloturvallisuusasioissa kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä paikallisiin paloviranomaisiin. Näin saadaan viranomaishyväksyntä paloturvaratkaisuille jo suunnitteluvaiheessa. Usein lämmityslaitteet asennetaan olemassa olevaan rakennukseen, mutta kannattaa myös harkita erillistä lämpökeskusta tai valmiiksirakennettua lämpökonttiratkaisua. Suunnittelun avainkohtia ovat mm. laitostehon mitoitus, huippu- ja varatehon tuotto huollon helppous (kulku nuohousluukuille ym.) kattilan kätisyydet varaston koko ja täyttötapa varaston purkaimen ja polttoainekuljettimien tyyppi ja mitoitus takapalosuojauksen taso automaation taso ja mahdollinen kaukovalvonta automaattinen tuhkanpoisto savukaasuimuri ja/tai -puhdistin Paisuntasäiliö GSM/internet-käyttö ja hälytykset Savupiippu Takapalosuojaus x2 AVTA pulssiohjattu sammutusjärjestelmä Menoyhde Paluuyhde TiiMi Savukaasun puhdistin Tuhkaruuvi Polttoaineen syöttöruuvit (varastoruuvi, poltinruuvi) Biopoltin puhaltimineen Tuhkajalusta Savukaasuimuri Tuhka-astia 9

10 ARIMAX MINIJET BIOPOLTTIMET 40 kw Arimax MiniJet on kätevä ja kompakti biopoltin, jossa on kaikki valmiina. koostuu polttoainesäiliöstä kansineen, lautaspurkaimesta, syöttöruuvista, palopäästä ja palamista ohjaavasta automatiikkayksiköstä. on käyttövalmis tarpeellisten palovarolaitteiden asennuksen jälkeen. kolminkertainen takapalosuojaus: automatiikkaan on liitetty takapalotermostaatti, joka antaa hälytyksen ja ajaa palopesäkkeen tulipesään sekä ilmatiivis polttoainesäiliö. Laitteisto on myös varustettu sammutusjärjestelmällä (AVTA-sammutusventtiili). -anturi ohjaa polttimen toimintaa. Automaattisäätöinen automatiikka pyrkii pitämään kattilaveden asetusarvossa säätämällä polttimen tehoa kulloistakin tehontarvetta vastaavaksi. menee ylläpidolle vain siinä tapauksessa kun lämpökuorma alittaa polttimen minimitehon. Laitteistossa on vakiona MiniJet-polttimet Arimax 540 ja 1040 ovat omakotitalojen ja maatilojen käyttöön soveltuvia biopolttimia, joiden käyttökelpoinen tehoalue on kw. Polttoaineen varastosäiliön tilavuus on mallista riippuen 500 tai 1000 litraa. on yhteensopiva esim. Arimax 340 Bio -kattilan kanssa. 1 Liekki palaa biopolttimen palopäässä, joka on työnnetty kattilan poltinaukon tai luukun kautta kattilan tulipesään. Polttoaine annostellaan (1) suuremmissa erissä esim. vuorokauden välein polttoainesäiliöön (2). Polttimen syöttöruuvi (3) annostelee polttoainetta jaksottain varastosäiliöstä palopäähän. Palopään puhallin (4) käynnistyy ja synnyttää voimakkaan liekin biokattilan tulipesässä (5) b 350 e d c Polttimen säädettävä korkeus mm. Palopään sijainti: Arimax 540 vasemmalla tai oikealla, Arimax 1040 aina keskellä a A540 vasen A540 oikea A1040 ARIMAX 540 JA 1040 MINIJET Tekniset tiedot Arimax 540 Arimax 1040 Teho kw kw Säiliön tilavuus 500 l 1000 l Mitta a 720 mm 720 mm Mitta b 720 mm 1380 mm Mitta c 125 mm 690 mm Mitta d 595 mm 690 mm Mitta e 220 x 220 mm 220 x 220 mm Paino 180 kg 280 kg Sähkösyöttö 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz Sulakekoko 3 x 6 A 3 x 6 A Syöttökaapeli 5 x 1,5 S 5 x 1,5 S Liitäntäteho 400 W 400 W Melutaso A-painotettu äänenpaine alle 70 db (A) A-painotettu äänenpaine alle 70 db (A) VAKIOVARUSTEET: TiiMi 5310 automaattisäätöinen poltinautomatiikka, takapalo- ja liekinvalvontatermostaatti, AVTA-sammutusventtiili, palamisilmapuhallin, kondensaattorikotelo, siirtymäraja. LISÄVARUSTEET: Pulssiohjattu sammutusjärjestelmä, syöttöruuvin jatko-osa max. 2 m Arimax 540 ja biopolttimissa on järeä, kehittynyt voimansiirto. Lautasen ja ruuvin voimansiirto ovat erilliset. Lautasen voimansiirto tulee epäkeskopyörän ja räikkävetoisen rattaan kautta, jolloin käyntiääni on hiljainen eikä ruuvin lehti kulu nopeasti kuten perinteisissä ratkaisuissa tapahtuu. 10

11 ARIMAX HAKEJET BIOPOLTIN kw Arimax HakeJet on suunniteltu ensisijaisesti hakkeen polttoa varten. Sen avoin, puoliympyrän muotoinen palopää on valurautarakenteinen. Tämä tekee arinasta erittäin kestävän ja pitkäikäisen. Keraamisen paloholvin ansiosta liekin lämpötila saadaan riittävän korkeaksi ja palaminen on puhdasta. HakeJet -poltin työntyy miltei kokonaan kattilan palotilaan ja säästää näin ollen tilaa kattilahuoneessa. Tämä saattaa olla ratkaisevaa, kun uusitaan lämmitysjärjestelmää olemassa olevissa tiloissa. Keraaminen paloholvi Valurautainen porrasarina Arimax HakeJetissä on ensiö- ja toisioilmalle omat erilliset puhaltimet Arimax HakeJet takaa Erityisesti hakepolttoon Arimax HakeJet sopii erinomaisesti maatiloille sekä muihin kohteisiin, joissa hakkeen saatavuus on hyvä. Hakkeen käyttö edesauttaa merkittävästi metsien tehokasta hoitoa ja energianlähteenä hake on ympäristöystävällinen ja uusiutuva. Haketta saadaan joko lähiympäristön haketuottajilta tai omaa puuvarantoa hakettamalla. Arimax HakeJet on yhteensopiva Arimax biokattiloiden ja syöttöjärjestelmien kanssa. Pellettikäytössä polttimeen tulee valita pellettiarina. Polttimen päämitat Arimax HakeJet 60 kw 80 kw 120 kw 150 kw 200 kw 250 kw 300 kw mitta C (mm) halkaisija D (mm) paino (kg) Arimax HakeJet -biopolttimet ovat yhteensopivia Arimax biokattiloiden kanssa. Tehtaalta on saatavissa sovitelaippoja suorakaiteen muotoisiin poltinaukkoihin. C Ø D 11

12 ARIMAX BIOJET BIOPOLTIN kw Arimax BioJet -polttimen vesijäähdytteisen palopään kehityksessä Ariterm on käyttänyt hyödykseen parasta tutkimusalalta ja käyttäjiltä saatavilla olevaa tietotaitoa. Arimax BioJetillä palavat seuraavat polttoaineet: pelletti, palaturve, briketti ja hake. Arimax BioJet alittaa tämän hetken tiukimmat päästörajat: NOx (typen oksidi) 100 mg/mj, CO (häkäpitoisuus) 0,02 % eli 10 kertaa parempi kuin yleisesti hyväksytty 0,2 %. Vesijäähdytteinen vaippa Keraaminen paloholvi Porrasarina Arimax BioJet käytössä Arimax BioJetin ominaisuudet Arimax BioJetin arina on kestävä ja pitkäikäinen. Vaipan vesi - jäähdytys pitää lämpötilan vakiona teho- ja lepojaksojen välillä. Keraaminen paloholvi nostaa liekin palamislämpötilan jopa 1100 asteeseen. Erilliset puhaltimet ensiö- ja toisioilmalle mahdollistavat optimaalisen tarkan ilmanjaon, jonka seurauksena ilmakerroin on pieni (alle 1,4) ja kaikki savukaasut palavat erittäin tarkasti. Lohkoihin jaettu arinasto pystyy käsittelemään lämpötilamuutokset ja -liikkeen entistä paremmin ja lisää näin polttimen/arinan käyttöikää. on saatavissa vakio- tai erikoisteräksisellä arinalla (esim. pellettikäyttö). BioJet-poltin voidaan toimittaa myös arinanhoitotangoilla varustettuna T-mallina kokoluokassa kW. Tankomalli pidentää arinan puhdistusväliä ja on erityisen käyttökelpoinen runsastuhkaisilla polttoaineilla, kuten turpeella. Viljan poltossa on huomioitava sen runsastuhkaisuus ja matala tuhkansulamislämpötila, jotka lisäävät huomattavasti polttimen ja kattilan puhdistustarvetta. Laitteisto toimii hyvin myös osakuormalla, käytettävissä oleva tehoalue on %. Esim. Arimax Bio 300 kw kattilan kanssa ja pellettiä polttoaineena käytettäessä saatiin nimellisteholla 90 % ja osateholla 85 % hyötysuhde. Polttimen päämitat () Arimax BioJet 60 kw 80 kw 120 kw 150 kw 200 kw 250 kw 300 kw 400 kw 500 kw BioJet T 500 kw mitta C (mm) halkaisija D (mm) paino (kg) BioJet T -mallin mitat tehoalueella 150 kw-400 kw samat kuin perusmallissa. Arimax BioJet -biopolttimet ovat yhteensopivia Arimax biokattiloiden kanssa. Tehtaalta on saatavissa sovitelaippoja suorakaiteen muotoisiin poltinaukkoihin. 190 C Ø D Arimax BioJet T arinanhoitotangoilla 12

13 c ARIMAX FARMJET BIOPOLTIN 20 ja 50 kw FarmJet biopolttimia valmistetaan kahta kokoa, 20 kw ja 50 kw. Ne soveltuvat puupelletin ja kauran polttoon useimmissa puu- ja biokattiloissa. n tulipesän tulee tällöin olla riittävän syvä vaakasuunnassa palavan liekin vuoksi ja tuhkatilan pitää olla riittävän tilava ja helposti tyhjennettävä. Kauraa poltettaessa syntyy runsaasti tuhkaa, joka sulaa korkeassa lämpötilassa tukkien helposti ns. perinteisten polttimien ilmareiät. Rakenteeltaan vaakasyöttöisessä FarmJetissä tätä ongelmaa ei synny, sillä palopään syöttöruuvi kuljettaa kauraa eteenpäin työntäen tuhkan samantien ulos palopäästä. ja polttoaineen syöttöjärjestelmä ovat pitkälle automatisoituja, joten käyttö on helppoa ja huoletonta. Molemmat mallit on varustettu automaattisella sytytyksellä, lisäksi 50 kw polttimessa on erilliset ensiö- ja toisioilman puhaltimet. f FarmJet 20 FarmJet 50 Teho 20 kw 50 kw Palamishyötysuhde 90-93% 90-93% e 1 2 Polttimen paino 32,0 kg 54,0 kg h2 3 Pituus L1 (kattilan ulkopuolella) 502 mm 535 mm H Leveys B (kattilan ulkopuolella) 358 mm 440 mm a h1 Korkeus H (kattilan ulkopuolella) 458 mm 496 mm Pituus L2 (kattilan sisällä) 160 mm 260 mm 4 d b 5 g B Pienin asennusaukko Ø 165 mm Ø 225 mm Liekin vaatima tila tulipesässä min. 320 mm min. 400 mm Liitäntäjännite ~240 V ~240 V Automaattisytytys 2 x 450 W 2 x 450 W L1 L2 HUOM! Kauraa poltettaessa syntyy jonkin verran syövyttäviä kaasuja, jotka yhdessä tiivistyneen veden kanssa voivat syövyttää kattilan teräspintoja. n kestävyyden kannalta käyttölämpötila on hyvä pitää mahdollisimman korkeana. FarmJet 50 kw biopoltin Arimax 360 kattilan poltinluukkuun asennettuna Mitta 20 kw 50 kw a 228 mm 290 mm b 210 mm 290 mm c 138 mm 240 mm d 175 mm 240 mm e Ø 70 mm Ø 70 mm f Ø 160 mm Ø 220 mm g 194 mm 226 mm h1 123 mm 145 mm h2 331 mm 314 mm 1.Yläliitäntä 2. Ohjauspaneeli näytöllä 3. Palopää 4. Kiinnityslaippa 5. Tuhkanpoistoluukku 6. Ohjausanturin liitäntä 7. Syöttökaapelin liitäntä 8. Siirtomoottorin liitäntä 9. Pääkytkin 20 kw ja 50 kw poltinten rakenne poikkeaa hieman toisistaan. Esim tuhkanpoistoluukku (5) ei ole samanlainen. Tilausesimerkki FarmJet 50 biopoltin Syöttöruuvisarja kauralle 2 m suora Ylilämpösuoja Arimax Bio 360 biokattila, vasen Polttoainesiilo Syöttöjärjestelmä PELL Luukkusarja polttimelle 13

14 SYÖTTÖRUUVIT JA NIIDEN VALINTA Arimax biopolttolaitteiden syöttöruuvit ovat teräksestä valmistettuja ja tehty kestämään erilaisten polttoaineiden aiheuttamat rasitteet. Ruuvien oikealla valinnalla on oleellinen vaikutus biolämmityslaitteiston moitteettomaan toimintaan. Yksiruuvisessa järjestelmässä poltin ja polttoainevaraston pohja ovat samassa tasossa. Yksiruuvinen syöttöjärjestelmä Kaksiruuvisessa järjestelmässä kattilan ja varaston keskinäinen sijoittelu on vapaampaa. Pudotussuppilo tehdään tilauksesta myös erikoismitoituksella, jolloin laitteiden sijoittelu voidaan räätälöidä olemassa olevan asennustilan mukaiseksi. Kaksiruuvista järjestelmää suositellaan paremman takapalosuojan vuoksi. Ruuvien välissä oleva pudotussuppilo muodostaa palon etenemistä estävän polttoainekatkon varaston ja polttimen välille. Pudotussuppilo yhdessä nousevan poltinruuvin kanssa mahdollistaa vesilukon muodostumisen takapalotilanteessa. Polttoainevarasto Syöttöruuvi (1 kpl ) Arimax Biokattila Syöttöruuvien voimansiirto on mitoitettu ruuvien koon ja valitun polttoaineen mukaan. Moottorit ja vaihteet ovat malliltaan huoltovapaita kierukka- ja kartio-lieriövaihteita. Kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä Syöttöruuvit (2 kpl ) Arimax Biokattila Polttoainevarasto Pudotussuppilo Ruuvien max pituus on 5 m, eri järjestelmien minimipituudet selviävät esitteessä olevista mallipiirustuksista (s ). Syöttöruuvien mitoitus, biopolttimet kw Varastoratkaisu teho Polttoaine Ruuviputken halkaisija x seinämäpaksuus mm Ruuvin halkaisija mm Välys mm Pelletti/kauravarasto 20 kw tai 50 kw (FarmJet) pelletti/kaura 75 x 2, x 18 Arimax 540/ kw hake/pelletti 114,3 x 4, x 6 Tankopurkain K1, T1, T2 ja TPYM kw hake/turve 139 x 4, x 7,5 Tankopurkain T2 ja TPYM kw hake/turve/briketti 193,7 x x 7,5 Pellettivarasto kw pelletti 114,3 x 4, x 6 Tuhkaruuvit on mitoitettu kattilatyypin mukaan (ks. sivu 28) Tuhkaruuviston tulipesäosuus on valmistettu tulenkestävästä erikoisteräksestä. 14

15 POLTTOAINEVARASTOT JA POHJARAKENTEET Arimax MiniJet biopoltin 40 kw Arimax MiniJet biopolttimet on valmiiksi varustettu 500 tai 1000 litran polttoainevarastolla. Järjestelmä on täysin toimintavalmis, eikä se vaadi paloturvalaitteita lukuunottamatta mitään muita varusteita tai komponentteja toimiakseen. Nykyisten paloturvallisuussäännösten mukaan 500 litran polttoainesäiliö saa sijaita kattilahuoneessa. MiniJet biopoltin voidaan myös yhdistää alla esiteltäviin isompiin tankopurkainmalleihin. Tällöin saadaan huomattavasti pidemmät polttoaineen täyttövälit. Tankopurkaimet T1 (1,5x3 m), T2 (3x3 m), K2 (2x2 m) Tankopurkainpohja T2 sisältää kaksi edestakaisin liikkuvaa kolaa, jotka automatiikan ohjaamina siirtävät polttoainetta purkaimen keskellä olevalle varastoruuville. Kolat toimivat sähköhydraulisesti erillään varastoruuvista, jolla on oma toimilaitteensa. Purkainkolat liikkuvat vain tarvittaessa, joten polttoaine ei pakkaudu varastoruuville. T2-tankopurkainpohjan tilavuus on n. 3 m 3 ja sen päälle on helppo rakentaa toivotun kokoinen polttoainevarasto. Varaston max. koko on 50 m 3. Tankopurkaimet T1 ja K2 ovat varustettuja yhdellä kolalla ja niiden pohjakoot ovat T1=1,5x3 m ja K2=2x2 m. Max. varastokoko on n. 20 m 3. T1 T2 K2 VAKIOVARUSTEET T1, T2 JA K2 - varastoruuvi - varastoruuvin moottori ja voimansiirto - tankopurkaimen hydrauliyksikkö - pudotussuppilon yläosa - syöttösuppilon valokennoanturi - AVTA-sammutusventtiili - takapalotermostaatti - liekinvalvontatermostaatti Lattiapurkain TPYM Lattiapurkain perustuu samaan tekniikkaan kuin tehdasvalmiit tankopurkainpohjat, mutta se toimitetaan irto-osina. Purkainten asennus tehdään osittain valun yhteydessä. Kolien lukumäärä ja pituus voivat vaihdella, joten lattiapurkain soveltuu hyvin erilaisiin varastoratkaisuihin. Lattiapurkainten varaston pohjapinta-ala voi vaihdella 7,5 40 m 2. Varaston tilavuus jopa 200 m 3. 15

16 Varastoratkaisut pelletille Pelletti on hakkeesta, turpeesta ja briketistä poiketen liukas ja hyvin tasalaatuinen polttoaine. Pellettivarasto ei tarvitse purkaimia toimiakseen. Varastointiin sopivat hyvin esim. maataloudesta tutut teräksiset pystysiilot. V-pohjaiset vaakasiilot ovat tavallisia varsinkin omakotitalokäytössä. Tärkeää on, että siilon seinämien kaltevuus ei alita 50, muutoin holvaantumisen riski on hyvin suuri ja seurauksena saattaa olla laitoksen sammuminen polttoainepulaan. Pellettivaraston koon määrittelyssä kannattaa huomioida pellettitoimittajien minimitoimituserät. Pelletti sietää hyvin kylmää eikä ilmankosteus ole ongelma. Suoralta vedeltä se on kuitenkin suojattava. Korkeatiheyksinen pelletti turpoaa vedessä moninkertaiseksi tukkien syöttölaitteet. Polttoainevaraston tilavuuden arvioiminen Mieti, mikä olisi sopiva täyttöväli eli kuinka usein haluat käydä huolehtimassa polttoainetäydennyksestä. Valitse varaston tilavuus haluamasi polttoainevaraston täyttövälin ja laskennallisen vuorokausikulutuksen (alla olevasta taulukosta tehontarpeen ja polttoaineen mukaan) perusteella. Varaston tilavuus = täyttöväli x vuorokausikulutus Taulukko kertoo polttoaineen huippukulutuksen (kulutus suurimmalla jatkuvalla teholla) vuorokaudessa. Tällä arvolla laskettu varaston tilavuus riittää siis haluttuun täyttöväliin kylmimpänä talvikautena. Muina aikoina polttoainevaraston täyttöväli on pidempi. 30 m 3 teräksinen pystysiilo teho kw vuorokausikulutus pelletti i-m³ vuorokausikulutus palaturve i-m³ vuorokausikulutus hake i-m³ 40 0,3 0,8 1,1 60 0,5 1,0 1,6 80 0,6 1,5 2, ,0 2,2 3, ,2 2,8 3, ,6 3,7 4, ,0 4,6 6, ,4 5,5 8,0 9 m 3 V-pohjainen vaakasiilo 400 3,2 7,4 10, ,0 9,2 13,3 Esimerkki 1. MAATILA Esimerkki 2. RIVITALO + KOULU Huipputeho 60 kw 200 kw 200 kw Polttoaine hake pelletti palaturve Sopiva poltin Arimax HakeJet Arimax BioJet Arimax BioJet T Vuorokausikulutus huipputeholla i-m³ 1,6 1,6 3,7 Haluttu täyttöväli 4 vrk 1 viikko 1 viikko Siilotilavuus 4x1,6 = 6,4 m³ 7x1,6 = 11 m³ 7x3,7 = 26 m³ litran pikkusiilo

17 BIOPOLTTIMEN POLTINAUTOMATIIKKA Arimax -biopolttimia ohjaa Suomessa suunniteltu ja valmistettu monipuolinen automatiikka, jota voidaan käyttäjän tarpeiden mukaan täydentää runsailla lisävarusteilla. TiiMi 5301, 5302, 5303 (työ-tauko-periaate) Mikroprosessoriohjattu huipputarkka tehonsäätö 0,1 sekunnin jaksolla, joka vastaa lähes portaatonta säätöä. Laite on ratkaisevasti perinteistä aikarelettä tarkempi, kestävämpi ja varmatoimisempi. Valmiiksi aseteltuna 4 perussäätöä neljälle eri polttoaineelle (hake, pelletti, palaturve, puru). Kaikki säätöarvot ovat käyttäjän aseteltavissa. Turvallisuustekijänä takapalosuojaus: pysäyttää puhaltimet, ajaa häiriötilanteessa syöttöruuvia säädetyn ajan työntäen takapalon ruuviputkesta palopäähän ja antaa hälytyksen. tarkka työ-tauko -säätö puhaltimen/puhaltimien ohjaus liekinvalvontavalmius takapalosuoja kahden lämmityspiirin säätömahdollisuus (lämmityslaajennuspaketilla) selkeä tekstipohjainen käyttövalikko suomi/ruotsi/englanti kaukovalvontavalmius (GSM/Internet) >> hälytykset tekstiviestein ja/tai sähköpostilla TiiMi 5305, 5310 (automaattisäätö) Automaattisella tehonsäädöllä varustettu säädin, joka takaa tasaisen polttoprosessin ja lämmöntuotannon kuormitusvaihteluista huolimatta. Laite säätää palamisilman määrää ja syöttöruuvin pyörimistä siten, että laitteisto toimii aina optimaalisella teholla. Syöttöruuvin ja puhaltimien lisäksi TiiMi 5305 säädin ohjaa varastoruuvin ja tankopurkainten toimintaa. Myös jäännöshappiohjaus (lambda) on mahdollista toteuttaa tällä monipuolisella automatiikalla. Automatiikalla voidaan ohjata myös tuhkaruuveja ja arinanhoitotankoja lisäkeskuksen avulla. Soveltuu myös pellettijärjestelmiin. Monipuoliset ohjauskeskukset Ohjauskeskus voidaan toimittaa projektikohtaisesti valmistettuna tietyt erityistarpeet huomioiden. Yhteen ohjauskeskukseen voidaan integroida ohjaukset mm. järjestelmän pumpuille, tuhkaruuveille, savukaasuimurin taajuusmuuttajalle ja arinanhoitotankojen moottorille. Näin erillisiä lisäkeskuksia ei tarvita. Nämä monipuoliset ohjauskeskukset voidaan toimittaa joko TiiMi 5304-säätimellä tai Siemens-logiikalla varustettuna. POLTINAUTOMATIIKKAMALLIT 5301 MiniJet 40 kw biopolttimet 540 ja 1040 (on-off säätö) 5302 Yksiruuviset järjestelmät (on-off säätö) 5303 Kaksiruuviset järjestelmät (on-off säätö) 5305 Sopii kaikkiin järjestelmiin 5310 MiniJet 40 kw, biopolttimet 540 ja 1040 (automaattisäätö) Ohjauskeskus TiiMi tai Siemens (automaattisäätö) LISÄVARUSTEET GSM Kit LAN Kit TiiMi 2400 Jäännöshappiohjaus (vain 5305) TiiMi lämmityspiirin säätö ulkolämpötilan mukaan (1-2 kpl) TiiMi 5305 poltinautomatiikka tarkka automaattinen tehonsäätö syöttöruuvin, puhaltimien (ensiö/toisio), varastoruuvin ja tankopurkainten ohjaus selkeä tekstipohjainen käyttövalikko suomi/ruotsi/englanti kaukovalvontavalmius (GSM/Internet) >> hälytykset tekstiviestein ja/tai sähköpostilla Siemens ohjauskeskuksen Simatic Multi Panel -näyttö Järjestelmän kaukovalvonta Molemmat säädinvaihtoehdot mahdollistavat järjestelmän kaukovalvonnan PC/Windows tietokoneen avulla ja hälytysviestien välityksen tekstiviestein ja sähköpostilla. Näin esim. lämpöyrittäjän on helppo suorittaa kohteittensa etäseuranta omasta toimipisteestään. TiiMi valvomo-ohjelmalla voidaan säädintä etäkäyttää ja prosessi on nähtävissä yhdellä silmäyksellä havainnollisesta prosessikaaviosta. Kohde voidaan liittää valvontaan sekä GSM-modeemilla että Internet-yhteydellä. TiiMi-valvomo-ohjelman PC-näyttö 17

18 TAKAPALOSUOJAUS Biolämmityslaitteissa olennainen osa järjestelmää on siinä palava tuli. Tulen kanssa toimittaessa tulee aina olla erittäin huolellinen ja muistaa, että järjestelmä on yhtä turvallinen kuin sen heikoin lenkki. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu biolämpölaitos on kuitenkin turvallinen käyttää. Ruuvikuljetteisissa kiinteän polttoaineen laitteissa vaara syntyy siitä, että palopäässä oleva tuli alkaa ryömiä taaksepäin kohti polttoainevarastoa. Arimax -biolämpöjärjestelmien suunnittelussa on keskitytty siihen, että takapaloa ei pääsisi syntymään ja että sammutusjärjestelmät sammuttavat mahdollisesti alkavan takapalon heti alkuunsa. Oikea savupiipun mitoitus sekä kattilan ja piipun huolellinen liittäminen ovat myös erittäin tärkeitä takapalon ehkäisemisen kannalta. Käyttäjän tulee varmistaa, että kattilan tulipesässä on kaikissa olosuhteissa alipaine (veto kattilasta piippuun). Muussa tapauksessa takapalon riski kasvaa jyrkästi. Alipaine saadaan aikaan riittävän pitkällä ja sisähalkaisijaltaan oikein mitoitetulla savupiipulla. Varmin tapa hoitaa riittävä alipaine kaikissa olosuhteissa on varustaa kattila savukaasuimurilla. n tulipesään asennettava alipaineanturi on hyvä lisävaruste laitteiston toiminnan ja säädön kannalta. Aritermin toimittamat laitteet on valmistettu vastaamaan Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton laatimaa ohjeistusta (2006) kiinteän polttoaineen lämmityslaitteiden palosuojauksesta/ takapaloturvallisuudesta. Seuraavat ratkaisut kertovat Arimax-polttimien loppuun asti harkitusta paloturvallisuudesta: - pyöreä ruuvi pyöreässä syöttöputkessa, putki on aina täynnä polttoainetta - kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä: ilmahyppy ruuvien välissä ja nouseva poltinruuvi - palopään ja polttoaineen syöttöputken välissä on lämmön siirtymistä estävä laippa - AVTA-venttiili, termostaattinen painevedellä toimiva sammutusjärjestelmä, joka on varmennettu paisuntasäiliöllä verkostopainehäviön varalta. Suuttimet poltinruuviin ja pudotussuppiloon. AVTA-venttiili on omavoimainen, eikä tarvitse sähköä tms. toimiakseen. (AVTA vakiovarusteena T1, T2 ja K2). - pulssiohjattu, painevedellä toimiva sammutusjärjestelmä, suutin poltinruuvin alkupäässä sammuttaa alkavan palon (lisävaruste). Toiminnan voi varmistaa sähkökatkojen varalta UPS-laitteella. - automatiikka, termostaattiohjattu takapalosuojaus (jos syöttöputken lämpötila nousee yli asetusarvon, puhaltimet pysähtyvät ja automatiikka ajaa säädetyn ajan ruuvia eli ylikuumenneen polttoaineen ulos ruuvista) - lämpötila-anturit polttoainevarastossa - rajakytkimet polttimessa ja siilon kannessa - automaattinen jauhesammutusjärjestelmä pelletille - hälytysyhteys gsm-puhelimeen Pellettilaitteistoissa vesisammutus tulee korvata jauhesammutusjärjestelmällä. 1. Pulssiohjattu sammutusjärjestelmä antaa lämpötilaanturin ohjaamana suihkauksen vettä syöttöputkeen tarkoituksena lisätä polttoaineen kosteutta ja alentaa lämpötilaa vieden näin edellytykset tulen leviämiseen. Järjestelmä ei sammuta laitteistoa eikä tee hälytystä. Painevedellä toimiva pulssiohjattu sammutusjärjestelmä AV T A-venttiili avaa paineveden lämpötilaasetusten ylittyessä ja päästää sammutusveden polttoaineen syöttöruuvistoon 2. Automatiikka pyörittää lämpötila-anturin ohjaamana ruuvia asetetun ajan tarkoituksena ajaa palopesäke pois ruuvista. Automatiikka sammuttaa laitteiston ja tekee hälytyksen. 3. Lämpötila-anturin ohjaamana AVTA-venttiili ruiskuttaa syöttöjärjestelmään vettä sammuttaen palon. Yllämainitut aktiiviset paloturvajärjestelmät yhdistettynä rakenteellisiin paloturvaa edistäviin ratkaisuihin takaavat turvallisen ja toimivan biolämmitysjärjestelmän. Parhaimman mahdollisen lopputuloksen saamiseksi suosittelemme yhteydenottoa paikallisiin paloviranomaisiin jo suunnitteluvaiheessa. TiiMi n takapaloanturi Lämpöä eristävä laippa ruuvi Pyöreä syöttöputki on aina täynnä polttoainetta, joka estää ilman virtauksen putkessa. Ilmahyppy 18

19 TAKAPALOSUOJAUKSEN KYTKENNÄT Tankopurkainjärjestelmissä 1. Liekinvalvontayksikkö/termostaatti 7 TIIMI KV 2. Takapalotermostaatti 3. AVTA-venttiili, omavoimainen DN Paisunta-astia l, esip. 100 kpa 5. Magneettiventtiili, 230 V 6. Pulssiohjattu takapalosuoja 7. UPS-laite 8. Siirtymäraja 9. Siilon hälyttävä lämpötila-anturi PIA Hälytyspainemittari, kpa Sulkuventtiili Takaiskuventtiili KV Kylmävesi PIA PIA 4 KV Pellettijärjestelmissä 1. Liekinvalvontayksikkö/termostaatti 3 TIIM I 2. Takapalotermostaatti 3. UPS-laite 4. Siirtymäraja 5. Jauhesammutusjärjestelmä kahdella letkulla Sulkuventtiili BIOKATTILAN VALINNASTA n valinnassa kannattaa kiinnittää huomio ainakin kolmeen tärkeään yksityiskohtaan: - kattilan paino; kertoo kattilan rakenteen järeydestä ja tulevasta käyttöiästä - paineluokka; oikea paineluokka (esim. ) kertoo kestävyydestä ja mahdollisuudesta käyttää kattilaa eri painealueilla. Takaa mahdollisuuden laajentaa lämpöverkkoa. - savukaasun lämpötila; mitä alhaisempi kattilasta poistuvan savukaasun lämpötila on nimellisteholla, sitä pienempi on piipusta ulos menevä savukaasuhäviö. n hyötysuhde on tällöin hyvä. Perustietoa Arimax biokattiloista t valmistetaan kotimaisesta teräksestä ja ne täyttävät kaikki hyvän biokattilan tunnusmerkit: - laaja tehovalikoima kw, paineluokat 1,5 10 bar - vahva rakenne, tulipinnat 6 mm ja vesivaippa 5 mm kotimaista terästä (10 bar = 8 mm/6 mm) - oikea tulipintakuorma 5,2 9,4 kw/m 2 - hyvä lämpöeristys, 50 mm mineraalivilla, pienet säteilyhäviöt - pystykonvektorilla pidemmät puhdistusvälit - helppo puhdistettavuus, luukut oikeissa paikoissa 19

20 ARIMAX 300-SARJAN BIOKATTILAT Tehokkaat biokattilat kw Arimax 300-sarjan kattilat ovat tehokkaita ja helppohoitoisia biokattiloita. Kaikista kattiloista on oikea/vasen -mallit, joissa poltinaukko on aina edessä ja jommalla kummalla sivulla. Kaikissa kattiloissa on tuhkatila vakiovarusteena. on yhteensopiva mm. Arimax HakeJet ja BioJet - polttimien kanssa. Neliskulmainen poltinaukko mahdollistaa myös muiden poltinratkaisujen käytön. Kattiloiden puhdistus on helppoa isojen huolto- ja puhdistusluukkujen avulla. Savusolan asennus voidaan tehdä takaa tai jommalta kummalta sivulta. Tulipesän keraaminen takaseinä lisää kattilan tehokkuutta ja ylläpitää puhdasta palamista varsinkin kosteammilla polttoaineilla. kuvan kattila varustettu polttimen (BJ/HJ) sovitelaipalla KATTILA Teho kw Paino kg Tilavuus l Max käyttöpaine bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Max käyttölämpötila C TULIPESÄN MITAT Tulipesän korkeus mm Tulipesän leveys mm Tulipesän syvyys mm Tulipesän tilavuus m³ 0,125 0,212 0,327 0,486 0,675 Tulipintakuorma kw/m² 10,8 10,8 10,8 10,7 10,2 aukon koko mm x mm 250 x x x x x 480 MUUT MITAT Savusolan koko mm 138 x x x x x 226 Savupiippu, min Ø mm Savupiipun pituus min. m Meno-/paluuyhde DN Paisuntayhde DN Termostaattiyhde DN Lämminvesikierukka 56 kw on on on on on Kaksoiskierukkamahdollisuus kw ei on on on on Arimax 300-sarjan biokattiloissa käytetään oikeaoppista pystykonvektiota joka pidentää huomattavasti kattilan puhdistusväliä. n suuri tulipesä on suunniteltu vartavasten biopolttoaineita varten. Monipuoliset luukut ja yhteet mahdollistavat monta erilaista asennusvaihtoehtoa. 1 tai 2 kierukkaa Kesäkäyttö/konvektorin ohitus Kattiloihin on mm. mahdollisuus asentaa useampi sähkö vastus varalämmönlähteeksi. n konvektori on varustettu irroitettavalla keraamisella ohituslevyllä. Kesäkäytössä, jolloin lämmöntarve on hyvin pieni, voidaan ohituslevy poistaa. Tällöin polttimen käynti on tasaisempaa ja turvallisempaa. Tilava vakiovarusteena oleva tuhka tila on eristetty ulkopuolelta. Irroitettavia keraamisia elementtejä 20

21 ARIMAX 300-SARJAN MITTATIETOJA KATTILA n korkeus H mm n leveys B mm n syvyys L mm Huolto/poltinluukun mitat, mm 250 x x x x x 480 Max. kuljetusleveys B max. mm LUUKKUJEN KESKIPISTEEN SIJAINTI - sivuluukku kattilan edestä S1 mm sivuluukku lattiasta S2 mm etuluukku kattilan sivusta S3 mm etuluukku lattiasta S4 mm *) 1 1 S1 5 2 S3 18 H Lisävarusteena saatava tuhkaruuvi (ks. sivu 28) 10 S2 S L 7 Bmax B Vedonsäädin/termostaattiyhde DN20 2. Lämpömittariyhde DN Kylmä vesi Ø Lämmin vesi Ø Huoltoluukku/öljypolttimen luukku 6. Tuhkaluukku 7. Puhdistusluukku 8. Nuohousluukku 9. Tyhjennysyhde DN aukko, voi olla myös kattilan sivulla 11. Sähkövastusyhde DN Lähtö verkkoon DN Paluu verkosta DN Paisunta / varoventtiili DN Savusola, myös sivulle 138x226 mm 16. Savukaasumittaukset 17. Nostosilmukka 18. Tulipesän mittausyhde (2 kpl) DN 20 VAKIOVARUSTEET: - puhdistusvälineet - paine/lämpömittari - savukaasulämpömittari - lämminvesikierukka LISÄVARUSTEET: - lisäkierukka (lämpimälle käyttövedelle, ei Arimax 340 Bio) - alipaineohjattu savukaasupuhallin - tuhkaruuvipaketti - varustesarja puun polttoon (ei 3120, 3150) (luukku, arinat, vedonsäätötermostaatti) - varoventtiili - sähkövastus termostaatilla 6 kw - öljypoltinvarustus (luukkusarja) - pellettipoltinvarustus - *) nostosilmukka (irroitettava) 21

22 ARIMAX BIO kw - teho kw - yhteensopiva Arimax BioJet ja Arimax HakeJetbiopolttimien kanssa (max 500 kw) - max. käyttöpaine 4-10 bar - voidaan varustaa lämpimän käyttöveden siirtimellä - kattilassa on puhdistuksen ja tulenhoidon kannalta tarpeelliset luukut. Konvektio-osan puhdistus suoritetaan mallista riippuen kattilan päältä tai sivulta. Tulipesän luukkujen sijainti voidaan määritellä erikseen tilauksen yhteydessä. - pohjasta avoin rakenne, lisävarusteina saatavissa eristetty tuhkatila ja tuhkaruuvisto tuhkanpoistoon - automaattinuohous lisävarusteena Kuvassa sivusta puhdistettava malli, tuhkatila lisävaruste E 12 E 12 2 D H 13 2 D H Päältä puhdistettava malli 14 Sivulta puhdistettava malli L B L B 1. Termostaattiyhteet 2. Liekintarkkailulasi 3. Palopään/tulipesän huoltoluukku 4. Paisunta/varoventtiilin yhde 5. Menoyhde 6. Öljypoltinlaippa (lisävaruste) 7. Paluuyhde 8. Etukonvektorin puhdistus 9. Takakonvektorin puhdistus 10. Savupelti 11. Savusola 12. Öljypoltinluukku (lisävaruste) 13. aukko (voi olla myös kattilan sivulla) 14. Tuhkatila (lisävaruste) F Sivusta puhdistettavat mallit: kw, puhdistus asiakkaan valitsemalta sivulta Lisävaruste: kw, puhdistus molemmilta sivuilta Suositus: kw kattilat, puhdistus molemmilta sivuilta F Teho kw kw / 6 bar ja 10 bar Leveys B mm Syvyys L mm kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C n paino 6320 kg 1000 kw Max. käyttöpaine 10 bar Korkeus H mm Max. käyttölämpötila 175 C Paino kg n paino 7270 kg Tilavuus dm³ kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C Max. käyttöpaine bar n paino 8960 kg 1500 kw Max. käyttöpaine 10 bar Max. käyttölämpötila 175 C Max. käyttölämpötila C n paino kg Tulipesän leveys mm kw Max. käyttöpaine 6 bar Tulipesän syvyys mm Max. käyttölämpötila 150 C n paino kg Tulipesän korkeus mm kw Max. käyttöpaine 10 bar Tulipesän tilavuus m³ 0,7 1,0 0,8 1,1 1,3 1,8 2,2 3,8 5,5 8,1 10,2 14,3 18,7 Max. käyttölämpötila 175 C n paino kg Tulipintakuorma kw/m² 6,3 6,8 7,7 8,1 8,9 9,1 9,2 9,3 9,5 9,3 9,4 9,3 9, kw Max. käyttöpaine 6 bar Max. käyttölämpötila 150 C Savusolan sijainti D mm 1230 ( ( n paino kg Savusolan korkeus E mm kw Max. käyttöpaine 10 bar Max. käyttölämpötila 175 C Savusolan leveys F mm n paino kg 3000 kw Max. käyttöpaine 6 bar Meno/paluuyhde DN Max. käyttölämpötila 150 C n paino kg Paisuntayhde DN kw Max. käyttöpaine 10 bar Termostaattiyhteet DN Max. käyttölämpötila 175 C n paino kg 22 Biokattilat 5-vetoiset (1 Päältä puhdistettavan mallin mitta, sivulta puhdistettavan mitta Pyydä vaihtoehtolomake tehtaalta tilausta varten. on 100 mm lyhyempi.

23 Periaatepiirros kattiloiden halkileikkauksista Holvi Arimax Bio kw Arimax Bio kw Arimax Bio kw Päältänuohottavissa malleissa kattilahuoneen korkeuden tulee olla 2 x kattilan korkeus. Holvi on vakiovaruste vain niissä kw kattiloissa, joihin tulee Arimax-poltin. Muuratun tuhkatilan mitoitusohjeet Tuhkatila voidaan tehdä mittakuvan mukaan paikan päällä muuraamalla. on saatavana myös teräsjalustalla varustettuna. Mitat ovat millimetreinä. Mitta h on minimikorkeus. Tehoalue kw Teho a b c d e h h a 70 c b Tehoalue kw h Jalustaan tehtävän savukaasukanavan lähtö on savukaasupuhallinta käytettäessä sivun 24 taulukon mukainen. a 70 c 70 d b Tehoalue kw Savuputki jalustassa h Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden tarve vaihtelee kohteittain. Siksi Arimax Bio kw kattilat voidaan varustaa asiakkaan kohteeseen sopivalla lämpimän käyttöveden siirtimellä. Levylämmönsiirtimen etu perinteiseen lämminvesikierukkaan verrattuna on ratkaisevasti parempi lämmönsiirtokyky sekä mahdollisuus asentaa siirrin myös jälkeenpäin. Oikean siirrintehon määrittämistä helpottaa, jos lämpimän veden kulutuksesta tiedetään seuraavat asiat: - huippukulutus (litraa sekunnissa tai litraa minuutissa) - huippukulutuksen kesto ( esimerkiksi 15 minuuttia ) - veden max. lämpötila ( esimerkiksi +65 C ) a 70 c 70 d 70 e b Ellei tarkkoja tietoja ole käytettävissä, mitoituksen suuruusluokka onnistuu, kun tiedetään montako lämpimän veden käyttö pistettä kattilan takana on (esim. 2 suihkua, 2 keittiöhanaa ja 3 pesuallashanaa). Pieni ylimitoitus käyttövesisiirtimessä ei ole haitaksi. Ks. myös Arimax APS-yksikkö sivulta

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

BIOLÄMMITYSKONTIT. Farmikontit 60-150 kw Pellettikontit 150-1000 kw Hakekontit 200-500 kw

BIOLÄMMITYSKONTIT. Farmikontit 60-150 kw Pellettikontit 150-1000 kw Hakekontit 200-500 kw BIOLÄMMITYSKONTIT Farmikontit 60-150 kw Pellettikontit 150-1000 kw Hakekontit 200-500 kw SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Kotimaista ja turvallista energiaa 5 Farmikontit BKF 60-150 kw 6 Pellettikontit

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 1 LUONNOLLISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA... 2 HYVIN SUUNNITELTU BIOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ...

SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 1 LUONNOLLISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA... 2 HYVIN SUUNNITELTU BIOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ... BIOLÄMPÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 1 LUONNOLLISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA... 2 Biolämpökohteen suunnittelu ja mitoitus... 2-5 HYVIN SUUNNITELTU BIOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ...6-7 Biopolttimet...

Lisätiedot

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA BIOÄMPÖOPAS SISÄYSUETTEO ARITERM OY... 1 UONNOISTA JA UUSIUTUVAA ENERGIAA KOTIMAASTA... 2 BIOÄMPÖKOHTEEN SUUNNITTEU JA MITOITUS... 25 HYVIN SUUNNITETU BIOÄMMITYSJÄRJESTEMÄ...67 BIOPOTTIMET... 814 POTTOAINEEN

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 27.9.2011 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 27.9.2011 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 27.9.2011 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Puulämpöä Pirkanmaalle Pirkanmaan metsäkeskus hallinnoi Hankeaika 1.12.2007 30.11.2012 Keskeisin tavoite on lisätä puun käyttöä maatilojen

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

ARIMAX E KIINTEISTÖKATTILAT. Arimax E 50 LV Arimax E 75-320 k Arimax E 75-320 LV Arimax E 75-1000

ARIMAX E KIINTEISTÖKATTILAT. Arimax E 50 LV Arimax E 75-320 k Arimax E 75-320 LV Arimax E 75-1000 ARIMAX E KIINTEISTÖKATTILAT Arimax E 0 LV Arimax E 7-20 k Arimax E 7-20 LV Arimax E 7-1000 SISÄLLYSLUETTELO 6 7-1 1-1 Ariterm Oy lyhyesti Arimax E - teräslevyrakenteinen kiinteistökattilasarja Lämpimän

Lisätiedot

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen

Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän

Lisätiedot

Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke

Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke Lämpölaitostekniikkaa Nurmes 1.2.2012 Esa Kinnunen Biomas-hanke 1 Laiteratkaisut ja polttotekniikka Uusi vai vanha? Kontti vai kiinteä? Stokerin toimintaperiaate Polttoaineen varastointi ja siirto varastosta

Lisätiedot

Lämpökeskuskokonaisuus

Lämpökeskuskokonaisuus Lämpökeskuskokonaisuus 1 Laitoksen varustelu Riittävän suuri varasto Varasto kuljetuskalustolle sopiva KPA-kattilan automaatio, ON/OFF vai logiikka Varakattila vai poltin kääntöluukkuun Varakattila huippu-

Lisätiedot

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS

Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 240 yläpalokattila PUULÄMMITYS Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Ariterm 20 yläpalokattila PUULÄMMITYS SISÄLLYSLUETTELO ARITERM OY... 2 PERUSTIETOA PUULÄMMITYKSESTÄ... 3 LAITTEISTON VALINTA... ARITERM 35+ JA 60+

Lisätiedot

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat

Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax puulämmitys Arimax ja 60 alapalokattilat Arimax 20 yläpalokattilat Arimax 2KP ja KP käänteispalokattilat Arimax 1100 ja 10 lämminvesivaraajat Kiinteän polttoaineen Arimax-kattilat Arimax kiinteän

Lisätiedot

HAKE TP KOKU - Tankopurkainjärjestelmät 500-2000+ kw - Kuivatuhkaus - Kolakuljetin

HAKE TP KOKU - Tankopurkainjärjestelmät 500-2000+ kw - Kuivatuhkaus - Kolakuljetin KOTIMAISEN ENERGIAN LÄMPÖKESKUSJÄRJESTELMÄT HAKE TP KOKU - Tankopurkainjärjestelmät 500-2000+ kw - Kuivatuhkaus - Kolakuljetin HAKE TP KOKU - Tankopurkainjärjestelmät 500-2000+ kw - Märkätuhkaus - Kolakuljetin

Lisätiedot

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS Nykyaikainen öljylämmitys tarjoaa perinteisen kevytöljyn lisäksi mahdollisuuden käyttää lukuisia muitakin energiavaihtoehtoja kuten: - bioöljy - aurinkoenergia

Lisätiedot

aimo.palovaara@lakkapaa.com

aimo.palovaara@lakkapaa.com BIOENERGIAA TILOILLE JA TALOILLE Torniossa 24.5.2012 Aimo Palovaara aimo.palovaara@lakkapaa.com 050-3890 819 24.5.2012 1 Energiapuu: 1. hakkuutähde => HAKETTA 2. kokopuu => HAKETTA 3. ranka => HAKETTA,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta.

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX kW Rappuarinakattila ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 700-3000kW Rappuarinakattila SISÄLLYSLUETTELO Järjestelmäkuvaus... 4-6 Käyttö ja huoltotoimenpiteet...7 Turvajärjestelmät takapalon varalta... 8-9 Huolto...10 Tekniset tiedot...11

Lisätiedot

Jäspi-Puukattilat. www.kaukora.fi. Jäspi-Puukattilat (kiinteän polttoaineen kattilat)

Jäspi-Puukattilat. www.kaukora.fi. Jäspi-Puukattilat (kiinteän polttoaineen kattilat) Jäspi-Puukattilat Jäspi-Puukattilat (kiinteän polttoaineen kattilat) Puulämmityksessä käytettävä puu (halko, klapi) on kotimainen, edullinen, uusiutuva ja ympäristöystävällinen energianlähde. Puulämmityskattilasta

Lisätiedot

Hake- ja pellettikattilan mitoitus

Hake- ja pellettikattilan mitoitus Hake- ja pellettikattilan mitoitus Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista vaihtoehtoa lähdetään hakemaan Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos Hake- ja pellettikattilan mitoitus Perinteinen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Arimax Bio 300/3000 sarja

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Arimax Bio 300/3000 sarja ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Arimax Bio 300/3000 sarja SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Toimitussisältö... 3 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 4 Asennus... 5-6 Asennusesimerkki... 7 Asennus... 8 Mittatiedot...

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo 1 PELLETTI Puhdas, suomalaisessa metsässä syntynyt energianlähde.

Lisätiedot

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset Biomatic pellettikattilat BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo 1 SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4-5 Yleistä

Lisätiedot

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen

Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen Järkivihreä energiapäivä 24.4.2013 Forssa Sami Ronkainen J. Nuosmaa Oy Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien moniosaaja Lämmitysjärjestelmän räätälöinti ammattitaidolla Maailman

Lisätiedot

Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011

Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011 Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011 Raportin laatija: Tero Paananen, Projektipäällikkö Uusiutuvan energian yrityskeskus hanke 1 JOHDANTO JA TYÖN TAUSTAT Polttokokeen suunnittelu aloitettiin

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem pellettipoltin Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo PELLETTILÄMMITYS

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem pellettipoltin Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo PELLETTILÄMMITYS PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem pellettipoltin Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo PELLETTILÄMMITYS ARITERM OY ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA

Lisätiedot

HAKE PP - pohjapurkainjärjestelmät 60-500 kw

HAKE PP - pohjapurkainjärjestelmät 60-500 kw KOTIMAISEN ENERGIAN LÄMPÖKESKUSJÄRJESTELMÄT HAKE PP - pohjapurkainjärjestelmät 60-500 kw HAKE TP - tankopurkainjärjestelmät 60-500 kw KUIVAAJA PP - kuivaajalämpökeskukset 200-650 kw Biofire Oy - 06 2332

Lisätiedot

ARIMAX PUULÄMMITYS. Ariterm 25+ käänteispalokattila Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Arimax 240 yläpalokattilat

ARIMAX PUULÄMMITYS. Ariterm 25+ käänteispalokattila Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Arimax 240 yläpalokattilat ARIMAX PUULÄMMITYS Ariterm 25+ käänteispalokattila Ariterm 35+ alapalokattila Ariterm 60+ alapalokattila Arimax 240 yläpalokattilat 1 PERUSTIETOA PUULÄMMITYKSESTÄ Lämpötehon tarve asuinrakennuksessa Rakennuksen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 K 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA. BMT PowerCont KW.

BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA. BMT PowerCont KW. BIO MOBITEK LÄMMÖNTUOTANTORATKAISUJA BIO LÄMMÖNTUTANTO TEKNIIKKA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont JÄRJESTEMÄN OSAT Savupiippu Savukaasujen puhdistuslaitteet kattila sarja BMT Power

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Jäspi-Pellettilämmityslaitteet

Jäspi-Pellettilämmityslaitteet Jäspi-Pellettilämmityslaitteet www.kaukora.fi Jäspi-Pellettilämmityslaitteet Pellettilämmityksessä käytettävät pellettirakeet ovat uusiutuvaa biopolttoainetta, jonka raaka-aineena käytetään puuta (esim.

Lisätiedot

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen

TULIKIVI Green tuoteperhe. Onni Ovaskainen TULIKIVI Green tuoteperhe Onni Ovaskainen 5.6.2013 W10 Vesilämmitysjärjestelmä P10 Pellettijärjestelmä W10 P10 Vesilämmitysjärjestelmä W10 W10 vesilämmitysjärjestelmä: Missä energia kuluu 150 m 2 talossa?

Lisätiedot

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo

PELLETTILÄMMITYS. Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS450 pellettisiilo Osta pellettilaitteesi......valtuutetulta pellettiasentajalta!

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Jäspi-Yhdistelmäkattilat

Jäspi-Yhdistelmäkattilat Jäspi-Yhdistelmäkattilat www.kaukora.fi Jäspi-Yhdistelmäkattilat Jäspi-yhdistelmäkattiloilla eri polttoaineiden rinnakkaiskäyttö on mahdollista. Kattiloiden suunnittelussa on huomioitu jatkuvasti lisääntyvä

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX E 75-1000

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX E 75-1000 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX E 75-1000 SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...3 Asennus... 4-6 Kattiloiden kytkeminen verkostoon...7 Poltinasennus ja säätö...8 Huolto ja kunnossapito...9-10

Lisätiedot

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen

Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille. Anssi Kokkonen Lämpötekniikkaa hakkeelle ja puupelletille Anssi Kokkonen 28.11.2016 Kaikki lähtee kunnon polttoaineesta! Pellettilämmityslaitteistot AvainEnergia Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu www.avainenergia.fi Polttoaineen

Lisätiedot

ARITERM BIOPOLTTIMET

ARITERM BIOPOLTTIMET Biopoltin 60-1000 01032009 FIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARITERM BIOPOLTTIMET HakeJet 60 300 Biojet 60 1000 Biojet T 150 500 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDELLE OMISTAJALLE 3 2 YLEISTÄ 3 3. KULJETUS, KÄSITTELY

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154). 4210 Termostaattinen sekoitusventtiili (37 C 65 C) Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliksi, joka rajoittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa. (D1.: "henkilökohtaiseen puhtaanapitoon

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö

Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Pöytämallinen biojätteen vähennysyksikkö Laadukas ja tukeva ruostumattomasta teräksestä valmistettu biojätteen vähennysyksikkö. Laitteessa on yhdistettynä jätemylly ja vedenpoistoyksikkö teräksisessä tiskipöydässä.

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien

Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien lämpölaitoskartoitus t (mukana myös kaksi osakeyhtiöperustaista lämpölaitosta) Alaprojekti 9. Energiaosuuskuntien lämpölaitosten nykytila ja päästöt (Centria, UmU ETPC,

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle

Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle PUUTA-hanke 20. huhtikuuta 2017 / 1 Hakkeen soveltuvuus pellettipolttimelle Puupellettien valmistukseen käytetään kuoretonta puuta, kuten kuivaa puusepänteollisuuden kutteripurua ja -lastua tai puhdasta

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava lämminilmakuivuri.

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela

Pellettikoe. Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Pellettikoe Kosteuden vaikutus savukaasuihin Koetestaukset, Energon Jussi Kuusela Johdanto Tässä kokeessa LAMKin ympäristötekniikan opiskelijat havainnollistivat miten puupellettien kosteuden muutos vaikuttaa

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

GT GT 1200 GTU GTU 1200

GT GT 1200 GTU GTU 1200 Kattilat GT 0 - GT 00 GTU 0 - GTU 00 GTU 0 GT 00 Oy Callidus b Hiekkakiventie 0070 HELSINKI p. 09-7 75 fax. 09-77 5505 www.callidus.fi . Pä ä mitat GT 0 C 55 85 5 () 65 x M8 on ø 50 merkkiä levyssä ø 70

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA

ARITERM ON KOTIMAINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN VALMISTAJA PELLETTILÄMMITYS Biomatic+ pellettilämmityskeskukset Biomatic pellettikattilat BeQuem ja Axon pellettipolttimet Polttoaineen syöttöjärjestelmät PS300 pellettisiilo SISÄLLYSLUETTELO 3 Ariterm Oy 4-5 Yleistä

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 35 ARIMAX 60 1 1. YLEISTÄ Arimax 35 ja Arimax 60 ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä alapaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys on jaksottaista

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

Energiansäästö viljankuivauksessa

Energiansäästö viljankuivauksessa Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Biopolttimet 60-1000 kw

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Biopolttimet 60-1000 kw ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Biopolttimet 60-1000 kw SISÄLLYSLUETTELO Uudelle omistajalle...3 Polttimen tiedot...4 Yleistä...5 Kuljetus, käsittely ja varastointi... 6-7 Toimituksen sisältö...8 Polttimen asennus...9

Lisätiedot

AKVATERM VARAAJAN VALINTAOPAS

AKVATERM VARAAJAN VALINTAOPAS AKVATERM VARAAJAN VALINTAOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 TOIMINTAPERIAATE...4 3 MITOITUS...5 4 TUOTEMALLISTO...7 5 TILAN VAATIMUKSET...9 6 TEKNISET PIIRROKSET...10 1 YLEISTÄ Varaajan valintaopas

Lisätiedot

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone.

MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone. MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa Puh. (06) 487 4700 Fax (06) 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone.fi LÄMPÖKESKUKSET Nykyaikaisen isännän valinta! Tuotantotilojen kasvaessa lämmitystehon

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

TUOTELUETTELO. Vesikiertotakat. www.lechma.fi

TUOTELUETTELO. Vesikiertotakat. www.lechma.fi TUOTELUETTELO Vesikiertotakat www.lechma.fi PL-200 Exclusive SBD Vesikiertotakka lasikulmaovella Takuu PL-200 Exclusive SBD-P PL-200 Exclusive vesikiertoiset takkamallit ovat todella näyttäviä ja moderneja

Lisätiedot

Kondenssikattilat saneerauksessa

Kondenssikattilat saneerauksessa Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat saneerauksessa Costella Oy/Atlantic Suomi Eero Kiianmies Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat eroavat perinteisistä öljy- ja kaasukattiloista rakenteellisesti

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Arimax Bio 120-3000 kw

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Arimax Bio 120-3000 kw ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Arimax Bio 120-3000 kw SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...2 Asennus... 4-9 Käyttöönotto...10 Huolto ja kunnossapito...11-14 Lisävarusteet, takuu ja käytöstä poistaminen...15 Kattilan yhteet...16-17

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 k 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Nykykodin lämmitysjärjestelmät Antero Mäkinen Lämmönjakojärjestelmät Vesikiertoiset Patterit Lattialämmitys (IV-koneen esilämmityspatteri) Ilma IV-kone Sähkölämmitin maalämpöfoorumi.fi Vesikiertoinen

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa

Lisätiedot

EFFINOX CONDENS 5000

EFFINOX CONDENS 5000 5000 KONDENSSIKAASUKATTILA MAAKAASULLE TALON LÄMMITYKSEEN JA KÄYTTÖVEDELLE Vaadi kondenssitekniikka kattilaltasi! USEITA VAIHTOEHTOJA MALLISTOSSA TALOUDELLISUUS SUUNNITELTU HUIPPUUNSA VARMAA LÄMPÖÄ JA

Lisätiedot

Lämpö omissa käsissä

Lämpö omissa käsissä Lämpö omissa käsissä BIOPOLTINJÄRJESTELMÄT sisällysluettelo Biolämmittäminen...3 Lämpöyrittäjyys...4 Biolämmityksen toteuttaminen...4 Polttoaineet...5 Kattilat...6 Syöttimet...8 Biokontit...10 Polttimet...11

Lisätiedot

Bioenergialaitteita laatutietoisille

Bioenergialaitteita laatutietoisille Bioenergialaitteita laatutietoisille TWINHEAT Investointi tulevaisuuteen! TWINHEAT on toimittaja joka on vuodesta1979 kehittänyt ja toimittanut lämmityslaitteistoja ja automaattisia siilojärjestelmiä teollisuudelle

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SISÄLLYSLUETTELO UUDELLE OMISTAJALLE... 2 YLEISTÄ, KULJETUS, AVAAMINEN, VARASTOINTI JA ASENNUS... 3 TEKNISET TIEDOT... 4-5 KYTKENTÄKAAVIO VARAAJAAN...

Lisätiedot