Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos"

Transkriptio

1 Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2 MIELENTERVEYDEN VIISI KESKEISTÄ MUUTTUJAA Perimä Äidin raskaudenaikainen terveys Varhainen vuorovaikutus Elämän kokemukset ja kriiseistä selviytyminen Stressi Esa Nordling 2

3 Jokaisella meistä on ymmärrystä mielenterveysasioissa ja kokemuksia myös kriiseistä Esityksen Esa Nordling nimi / Tekijä 3

4 Esityksen nimi / Tekijä 4

5 KÄYTÄNNÖSSÄ MIELENTERVEYS VAHVISTUU SILLOIN KUN HENKILÖ tunnistaa vahvuuksiaan oppii asioita ja taitoja kokee osallisuutta kokee elämänsä mielekkääksi on toiveikas ja saa onnistumiskokemuksia Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Robert Dilts: Loogiset tasot 1. Spirituaalinen ydin Minkä suuremman osa olen? 2. Identiteetti Millainen olen? 3. Uskomukset Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia? 4. Kyvyt ja taidot - Mitä osaan? 5. Käyttäytyminen Esa Nordling 6. Ympäristö 6

7 Keskeiset haasteet tällä hetkellä (Lönnqvist 2009; Nordling 2015) Lapset: Kaltoinkohtelu Koulukiusaaminen Perheväkivalta Nuoret ja nuoret aikuiset: Syrjäytyminen, ennenaikainen eläköityminen Ahdistuneisuus, sopeutumattomuus, väkivalta Huumeet: erityisesti kannabis 7

8 Työikäiset: Masennus: erityisesti työikäisillä naisilla Alkoholi: erityisesti miehillä Työuupumus: naiset myöhäisessä keski-iässä Ikäihmiset: Muistisairaudet yli 75 vuotiailla Yksinäisyys Alkoholiongelmat Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien vuotiaiden ja vuotiaiden prosentuaalinen osuus vastaavanikäisestä väestöstä Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet Mieli suunnitelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen muutosvoimana / Airi Partanen

10 Depressiolääkkeistä KELA-korvausta saaneiden osuus 1000 asukasta kohden nuorilla, työikäisillä ja 65 vuotta täyttäneillä Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet Mieli suunnitelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen muutosvoimana / Airi Partanen

11 Miehet Naiset Yhteensä 10 0 Itsemurhakuolleisuus Suomessa Tietolähde:Tilastokeskus Mieli suunnitelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen muutosvoimana / Airi Partanen

12 Näin monta vuotta mielenterveyshäiriöt lyhentävät elinikää (Lähde: TEHY 10/2015) Skitsofrenia: Miehet 17 v. Naiset 16 v. Alkoholihäiriö, jota on hoidettu sairaalassa: Miehet 28 v. Naiset 26 v. Persoonallisuushäiriö, jota on hoidettu sairaalassa: Miehet 13 v. Naiset 14,5 v. Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Miehet 20 v. Naiset 16 v Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Hyvinvoinnin ja terveyden sukupuolierot näkyvät jo varhain (Appelqvist-Schmidlechner 2010) TERVEYS Tytöt / Nuoret naiset Pojat / Nuoret miehet - raportoivat oireita ja terveys- + itse koettu terveys parempi ongelmia useammin - nuorena kuolleista - masennusoireet yleisempiä enemmistö poikia - syömishäiriöt yleisempiä - itsemurhat yleisempiä - käytös- tarkkaavaisuushäiriöt yleisempiä 13

14 Hyvinvoinnin ja terveyden sukupuolierot (Appelqvist-Schmidlechner 2010) (jatk.) TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Tytöt / Nuoret naiset Pojat / Nuoret miehet + syövät terveellisemmin - epäterveellisten välipalojen nauttiminen yleisempää + päihteiden ongelmakäyttö - aamupalan syönti harvinaisempaa harvinaisempaa - sukupuolierot päihteiden - liikunnallisesti passiivisten käytössä kaventuneet osuus suurempi - ylipaino yleisempää - tupakointi yleisempää - humalajuominen yleisempää - huumetarjonnan kohteeksi joutuminen ja huumekokeilut yleisempää 14

15 Hyvinvoinnin ja terveyden sukupuolierot (Appelqvist-Schmidlechner 2010) (jatk.) PSYKOSOSIAALINEN HYVINVOINTI Tytöt / Nuoret naiset Pojat / Nuoret miehet + kouluttautuvat pidemmälle - lastensuojelu: poikia kaikissa sijoitusmuodoissa enemmän + arvioivat elämänhallintansa - poikaenemmistö koulutuksen paremmaksi keskeyttäneissä ja koulukiusatuissa + sosiaaliset tukiverkostot - fyysisen uhan ja paremmat väkivallan kokeminen yleisempää - työttömyys ja pitkäaikaisen toimeentulotuen tarve yleisempää - rikollisuus yleisempää. 15

16 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet vuotiaat / vastaavanikäistä Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

17 Esimerkkejä edistävän mielenterveystyön ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vaikuttavista menetelmistä sekä hyvistä ja käytännöistä, jotka edistävät myös nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia Maestro -kurssi: nuorten stressinhallinta ja masennuksen lievittäminen Kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat (KiVa-koulu, Friends, Yhteispeli) 17

18 Esimerkkejä 2 Ohjelmat, joilla kannustetaan yhteisölliseen osallisuuteen (esim. Urheiluseurayhteistyö) Icehearts toimintamalli Mielenterveyden ensiapukurssit Työtaitojen valmennus (Jobs malli) PAKKA toiminta: Paikallinen alkoholipolitiikka ja vastuullinen myynti ja anniskelu Säännöllinen liikunta, kuntoiluporukat Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Esimerkkejä 3 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen toimintamalli nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Etsivä nuorisotyö Toimiva lapsi&perhe työmenetelmät perheen tukemiseksi, kun vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu vakava sairaus. 19

20 Voimavaroja ja iloa työhön! Esityksen nimi / Tekijä 20

21 UUPUMISEN KEHÄ Väsähtäminen Asteittainen Epätoivo uupuminen Masennus Riittämättömyys työssä Paha olo Riittämättömyys suhteessa - aviopuolisoon Syyllisyys -lapsiin Häpeä -ystäviin -omaan itseen Sairastuminen Uusi työ Uusi Työolosuhteiden elämä muutos

22 Uupumisen kehä Mikä on syy ja mikä on seuraus? Voimavarojen kuluminen Ilo katoaa Ei onnistumisia/oppimista Ei sosiaalisia kontakteja Ei uskoa tulevaisuuteen Ei harrastuksia Ei nautintoja 22

23 Työilon lisäämisen keinoja 1) Oikeat esimiesvalinnat 2) Mielekkäiden ja kiinnostavien työkokonaisuuksien räätälöinti aidot kehityskeskustelut henkilön vahvuuksien ja kehittymistarpeiden huomiointi 3) Sosiaalinen tuki työyhteisössä avoimet säännölliset yhteisökokoukset purkuryhmät yhteiset koulutukset

24 4) Turhien rutiinien, paperitöiden, palaverien ja projektien karsiminen keskittyminen oleelliseen 5) Psykologiset palkkiot kiittäminen, kannustavat palautteet, ansion jakaminen, neuvojen kysyminen ja yhteinen huumori 6) Työterveyshuollon rooli mielenterveyttä edistävän työn toteuttaminen

25 MITEN POSITIIVINEN STRESSI TUNTUU JA NÄKYY? Tuloksekkaana toimintana Toimintaintona Haluna oppia ja kehittää uutta Luovuutena

26 POSITIIVINEN STRESSI SYNTYY, KUN Voi itse tehdä valintoja autonomia Toiminta on mielekästä tarkoitus Kokee nauttivansa toiminnasta hyvä olo Huomaa positiivisen muutoksen palkinto Myönteiset kokemukset ovat toistuvia pysyvyys

27 Ikäihmisillä on viisautta Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Seniorin hyvinvoinnin riskitekijät yksilötasolla Työroolista irrottautumisen vaikeus Oman vanhenemisen kieltäminen Elämän kokeminen merkityksettömänä Sosiaalisen verkoston kapeutuminen Erilaiset sairaudet Fyysisen suorituskyvyn lasku Esityksen nimi / Tekijä 28

29 Ikääntymisen ilot Elämänkokemus -tieto siitä, mitä elämä on Elämä kaikilla mausteilla Itsensä tuntemisen mahdollisuus -omien vahvuuksien tunteminen ja omien omituisuuksien hyväksyminen

30 jatk. Suorituspaineista vapautuminen -motivoituminen oman kiinnostuksen pohjalta -energian vapautuminen itsellä tärkeiden asioiden hoitamiseen Viisaan hahmo -henkisen ja sosiaalisen tuen antaminen jälkipolville - oman elämäntarinan välittäminen muille

31 Seniori voi edistää hyvinvointiaan Osallistumalla mielekkääseen toimintaan: esim. kulttuuritapahtumat, liikuntatapahtumat, yhdistystyö, vapaaehtoistoiminta Toteuttamalla elinikäisen oppimisen periaatteita Noudattamalla suhteellisen terveitä elämäntapoja: liikunta, ravitsemus, tupakoimattomuus, kohtuullinen alkoholinkäyttö Esityksen nimi / Tekijä 31

32 Olemalla fyysisesti aktiivinen ja liikkumalla paljon: kohentaa mielialaa, vähentää stressiä, parantaa unta Osallistumalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon: esim. ottamalla kantaa asioihin ja äänestämällä Vaalimalla positiivisia ihmissuhteita: perhe, ystävät, naapurit; (myös lemmikit tärkeitä) Esityksen nimi / Tekijä 32

33 Olemalla avoin henkisille ja hengellisille tarpeille Toteuttamalla seksuaalisia tarpeita Osallistumalla sosiaalisten verkostojen toimintaan, mikä vähentää yksinäisyyttä Asumalla riittävän laadukkaasti turvallisessa ja palveluita tarjoavassa ympäristössä Esityksen nimi / Tekijä 33

34 Kriiseiltä ei välty kukaan Time Out - Aikalisä! 34

35 Kriisitilanteelle on ominaista Arvaamattomuus ja uutuus Tavanomaiset selviytymiskeinot eivät riitä Tilanne on jollakin tavoin pois hallinnasta Ristiriitaiset voimakkaat tunteet myllertävät tai ihminen menee täysin lukkoon Ihminen kokee olevansa yksin, koska tilannetta on vaikea jakaa muiden kanssa Time Out - Aikalisä! 35

36 Tyypillisiä kriisitilanteita Läheisen menetys Oma tai läheisen sairastuminen Ihmissuhdeongelmat: esim. uskottomuus, aviokriisit, työpaikkakiusaaminen Kasvojen menettäminen ja sosiaalinen häpeä: esim. rattijuopumus, konkurssi, työttömäksi joutuminen Yhteiskunnan rakennemuutos: esim. muutto työ vuoksi toiselle paikkakunnalle Muita tapahtumia: esim. liikenneonnettomuus, tulipalo, pahoinpitely, ystävän itsemurha Time Out - Aikalisä! 36

37 Selviytymisprosessi (Parknäs) 1. vaihe: Hälytys (alarm) 2. vaihe: Osallisuus (sharing) 3. vaihe: Ymmärtäminen (understanding our relationship with the system) 4. vaihe: Voimaantuminen (empowerment)

38 Ongelmiin liittyvää kuormittumista helpottavat *Mahdollisuudet puhua asiasta tässä ja nyt *Tulevaisuuden uskon tukeminen ja tavoitteiden konkretisointi *Tilanteen realisoiminen *Tilanteen hahmottaminen väliaikaiseksi *Riittävän sosiaalisen tuen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen takaaminen 38

39 Huolen puheeksi ottaminen käytännössä Odota sopivaa mahdollisuutta ja otollista aikaa (kahdenkeskeisyys, otollinen ilmapiiri) Ilmaise huolesi ja hyvä tahtosi selkeästi Kysy, miten voisit olla avuksi juuri tässä tilanteessa Kysy, kuka voi tukea ja auttaa ja miten? Jos henkilö ei osaa nimetä, mitä apua hän tarvitsee tilanteessaan, tee ehdotuksia

40 Puheeksi ottaminen käytännössä (2) Johdattele keskustelua erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen miettimiseen ja punnitsemiseen Koeta saada henkilö itse keksimään erilaisia vaihtoehtoja omien kokemustensa pohjalta Jos henkilö pitää tilanteensa ratkaisua mahdottomana, ota puheeksi se, mitä pitää tapahtua, että jokin ratkaisu voi toimia Rohkaise kokeilemaan jotain ratkaisua, mutta muista, että vastuu siitä on henkilöllä itsellään Time Out - Aikalisä! 40

41 Puheeksi ottaminen käytännössä (3) Kysele, miten tilanteessa voisi edetä pienin askelin? Ota puheeksi, mitä tehdään, jos tulee takapakkia? Sovi milloin asiaan palataan Kiitä henkilöä siitä, että hän on jakanut huolensa kanssasi Time Out - Aikalisä! 41

42 Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä!!! Esityksen nimi / Tekijä 42

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys voimavarana elämänkaaren eri vaiheissa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4.12.2013 1 MIELENTERVEYS (World Health Organisation) Mielenterveys on hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta

Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta Mielenterveys on voimavara iästä riippumatta Ei kuulu sulle?! seminaari Lahdessa 21.5.2013 Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Esityksen nimi / Tekijä 1 Mitä tiedämme onnellisuudesta? Suomalaiset ovat

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri

HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT. Vuorovaikutus. Hoito ohjelmat. Teoriat. Hoitojärjestelmä. Hoitokulttuuri HOIDON JA KUNTOUTUKSEN KESKEISET OSAT Vuorovaikutus Hoito ohjelmat Teoriat Hoitojärjestelmä Hoitokulttuuri Potilaiden hoitohistoria: vähän sairaalahoitoa kuntoutukseen pääsy varhain ei väkivaltaista käyttäytymistä

Lisätiedot

URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!!

URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!! URHEILIJAN HENKISET VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN!!! Alustus Moukarikarnevaaleilla 27.6.2008 PsT Esa Nordling 1 Urheilun ja liikunnan vaikutukset mielenterveyteen Liikuntasuoritukset vaikuttavat myönteisellä tavalla

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano

Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano Esa Nordling PsT,kehitt,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.12.2010 Esa Nordling 1 Keskeiset haasteet tällä hetkellä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura Hyvän mielen koulu Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi Suomen Mielenterveysseura Julkaisija: Suomen Mielenterveysseura 2008 Teksti: Marjo Hannukkala ja Kristina Salonen Piirroskuvat: Liinamaija

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot