Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu 1.4.2010"

Transkriptio

1 Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu

2 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ

3 MUOTOILU Ulkonäkö ESISUUNNITTELU Alustava osajako SIMULOINTI PROTOTYYPIT 3D-mallinnus TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ

4 MUOTOILU ESISUUNNITTELU Muotoilukappaleen tarkastus Päästökulmat Pinnat SIMULOINTI PROTOTYYPIT Kokoonpanon rakenne Liittämistavat Paikoitus Toleranssiketjujen määrittely TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Materiaalinvalinta Vaatimus- / ominaisuuslista Materiaaliopas

5 Seinämärakenne Liittäminen Mittaus Tolerointi Jälkikäsittely Merkinnät Ruiskuvalu MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Seinämänpaksuus Päästöt Rivat Vastapäästöt Pyöristykset Kevennykset Snapit Ruuvit Liimaus Hitsaus Teippaus Niittaus Asemointi Mittauskohdat Mittausmenetelmät Koordinaattimittaus Videomittaus Muut mittaukset Toleranssiketjujen analysointi Toleranssit Maalaus Tampopainatus Metallointi Maalaus Terminen höyrystys Elektrolyyttinen metallointi Magnetronsputterointi Muottimerkinnät Viivakoodi Lasermerkkaus Ruiskutus Kutistumakäyttäytyminen Ulostyöntö Erikoistekniikat IML IMD Insertit Outsertit Monikomponenttiruiskuvalu Ruiskutuspisteet Orientoituminen Yhtymäsaumat Ilmataskut

6 MUOTOILU ESISUUNNITTELU Ruiskuvalettavuus Täyttymisanalyysi Vääristymisanalyysi SIMULOINTI Lujuustarkastelu Staattinen kuormitus Iskut PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Muut simuloinnit Lämpökuormitus Optiikka

7 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SLA (Stereolitography) SIMULOINTI SLS (Selected Laser Sintering) PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI FDM (Fused Deposition Modelling) TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Vakuumivalu

8 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI Tuotekuvat Toleroidut mitat Peruselementit Pinnanlaatu Muottimerkinnät Materiaalit PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Laatudokumentointi Visuaalinen laatu Tuotespesifikaatio

9 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI Tuotannollisuus Mittausraportit Cpk-raportit Kokoonpanopalaute TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Mekaaninen testaus Tuotetestaus Olosuhdevanhennus Erikoistestit Sähkötekniset testit Kemikaalitestit Käytettävyys

10 1.1 Ulkonäkö Muotoilussa määrätään tuotteen ulkopinnat. Muotoilussa päätettäviä asioita voivat olla esimerkiksi muoto, värit, läpinäkyvyys, pinnanlaatu ja pinnan kovuus. MUOTOILU

11 1.2 Alustava osajako Muotoilu määrää osien alustavat saumapaikat jos tuote koostuu useammista osista. Muotoilusta tulee myös tuotteen erilaisten toimintojen mallit. Esimerkiksi liukujen, nivelten ja muiden liikkuvien osien liikeradat ja ääriasennot tulevat muotoilutietona. MUOTOILU

12 1.3 3D-mallinnus Muotoiltu tuote tulee usein mekaniikkasuunnitteluun 3D-mallina. Muotoilun 3D-ohjelmistot eivät kuitenkaan ole samaan tarkoitukseen suunniteltuja kuin mekaniikkasuunnittelun ohjelmistot. Tämän takia 3D-malli täytyy käydä huolellisesti läpi kun se konvertoidaan tekniseen 3D-ohjelmaan. Tyypillinen ongelma muodostuu siitä, että muotoilusta tulevassa 3D-mallin pinnoissa on mikrometriluokan reikiä, joita tekniset mallinnusohjelmat eivät hyväksy ehjäksi pinnaksi. On myös mahdollista, että muotoilu tuottaa jotain muuta kuin 3Dmallin, esimerkiksi piirustuksia tai esineen. Tällöin mallintaminen täytyy aloittaa annettujen tietojen pohjalta. MUOTOILU

13 2.1.1 Päästökulmat Mekaniikkasuunnittelijan on tarkistettava onko muotoilulta tulleessa tuotteessa tai osassa riittävän suuret päästökulmat. Päästökulmaan vaikuttavat muun muassa käytettävä muovimateriaali, pinnanlaatu, päästöpinta-ala jne. Tarkempia suunnitteluohjeita löytyy tämän esityksen kohdasta Tuotesuunnittelu. Mekaniikkasuunnittelijan on keskusteltava muotoilijan kanssa jos riittävän suuria päästöjä ei ole. Päästöjen lisääminen voi esimerkiksi muuttaa päästetyn rivan korkeutta. Lisäksi päästöjen muutos vaikuttaa usein tuotteen ulkonäköön. Yhteistyö varmistaa tuotteen mahdollisimman ongelmattoman valmistettavuuden, sekä sen, ettei muuttunut geometria vaikuta tuotteen suunniteltuun ulkonäköön tai toiminnallisuuteen. ESISUUNNITTELU

14 2.1.2 Pinnat Mekaniikkasuunnittelijan on kiinnitettävä erityistä huomiota osien pinnanlaatuun jos osat tuodaan muotoilusta 3D-muodossa. Pintojen jatkuvuus ja tangeeraavuus sekä muuttuvien kaarevuussäteitten hyvä mallinnus on olennaista, sillä epäjatkuvuuskohdat tulevat näkyviin lopputuotteessa. ESISUUNNITTELU

15 2.2.1 Liittämistavat Mekaniikkasuunnittelussa pitää päättää millä tavalla eri osat liitetään toisiinsa. Eri tavat vaativat omanlaisensa tilavarauksen tuotteeseen, esimerkiksi teipin paksuus ja leveys verrattuna ultraäänihitsauksen hitsausharjanteeseen ja purseenmuodostukseen. Lisäksi suunnittelijan on mietittävä valmistettavuutta: minkälaiset investoinnit tarvitaan manuaaliseen tai automaattiseen kokoonpanoon, mikä on kokoonpanoaika ja millainen saanto prosessissa on? Lisätietoa löytyy kohdasta Tuotesuunnittelu ESISUUNNITTELU

16 2.2.2 Paikoitus Suunnittelijan pitää päättää miten kokoonpanon eri osat paikoitetaan toisiinsa. Paikoituksen ja osan asennon määrittelyn tulee olla yksiselitteistä. Lisäksi paikoituksen on oltava riittävän nopeasti ja tarkasti tehtävissä, jotta kokoonpanon kustannukset ja tuotteen toiminnot ovat halutunlaisia. Kohdistusmenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa tilantarve, toleranssivaatimukset, valmistettavuus ja kokoonpantavuus. Tyypillisiä esimerkkejä paikoituselementeistä ovat tappi-reikä sekä tappi-hahlo -parit ja vinot liukupinnat. Paikoitustavan valinnassa on otettava huomioon eri osien ja lopputuotteen valmistustoleranssit. Paikoituspaikan valinta on yhtä tärkeää kuin paikoitustapa. On tutkittava missä paikoituselementeille on tilaa. Pitää kuitenkin muistaa myös paikoituksen alkuperäinen funktio. Paikoitus tehdään, jotta tietyt kohdat kokoonpanon eri osissa täsmäävät muihin osiin. Tämän takia paikoituksen sijainnin tulee tukea alkuperäistä kohdistustarvetta, eli paikoitukselle pitää järjestää tilaa oikeaan paikkaan, jotta kokoonpano toimii kuten on suunniteltu. ESISUUNNITTELU

17 2.2.3 Toleranssiketjujen määrittely Mekaniikkasuunnittelijan on kyettävä määrittelemään kokoonpanon ulkonäön ja toimintojen vaatimat toleranssit. Seuraavaksi on kyettävä erittelemään mitkä kaikki osatekijät vaikuttavat yksittäisten mittojen toleranssiin. Tekijöitä ovat jokainen koonpanoon kuuluva osa sekä osille tehtävät työvaiheet. Määrittelyn jälkeen tehdään toleranssiketjun analysointi, jossa keskitytään siihen minkä suuruinen kunkin osan tai työvaiheen toleranssialue on. ESISUUNNITTELU

18 Materiaalinvalinta Muovituotteen ennenaikainen vaurioituminen on usein seurausta väärin valitusta muovimateriaalista. Siksi materiaalinvalintaan pitäisi tuotesuunnitteluprosessissa kiinnittää nykyistä huomattavasti enemmän huomiota.. Sitä varten muovituotteelle laaditaan huolella vaatimuslista. Kullekin vaatimukselle määritetään tekninen ominaisuus ja sille arvo (ominaisuuslista). Itse valinta on järkevintä suorittaa kaupallisella materiaalinvalintaohjelmalla. Tarvittaessa materiaalinvalintaa tarkentamalla voidaan materiaalivaihtoehtojen lukumäärää supistaa. Lopullinen materiaalinvalinta kannattaa suorittaa aina vasta materiaalitestausten jälkeen. Vaatimuslistan osalta pitää huolehtia, että kaikki vaatimukset tulee huomioiduksi valinnassa. Ominaisuuslistan osalta ongelmia tuottaa usein se, että kaikille vaatimuksille ei löydy sopivaa valinnassa käytettävää teknistä ominaisuutta tai ongelmia syntyy teknisen arvon määrityksessä. Ruiskuvalettujen muovituotteiden ennenaikaisen vaurioitumisen syyt. 30% tuotteista on vaurioitunut väärän materiaalinvalinnan seurauksena. ESISUUNNITTELU

19 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Ominaisuuslista Tekninen ominaisuus Yksikkö Standardi Mekaaniset Jäykkyys Vetokimmomoduuli MPa SFS-EN ISO Taivutuskimmomoduuli MPa SFS-EN ISO 178+A1 Lujuus Myötöraja MPa SFS-EN ISO Vetolujuus MPa SFS-EN ISO Sitkeys Murtovenymä % SFS-EN ISO Hauraus Charpy iskulujuus kj/m 2 SFS-EN ISO Izod iskulujuus kj/m 2 SFS-EN ISO 180 Loviherkkyys Charpy lovi-iskulujuus kj/m2 SFS-EN ISO Izod lovi-iskulujuus kj/m2 SFS-EN ISO 180 Pakkashauraus Charpy lovi-iskulujuus (-30 Cº) kj/m2 SFS-EN ISO Kovuus ShoreA/B SFS-EN ISO 868 Kuulapuristuskovuus ISO Termiset Maksimikäyttölämpötila (lyhytaikainen) HDT/A Cº SFS-EN ISO 75-1 HDT/B Cº SFS-EN ISO 75-1 Vicat/A Cº SFS-EN ISO 306 Vivat/B Cº SFS-EN ISO 306 Lämpölaajeneminen Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin 1/Cº ISO Lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuus W/mK ISO Palonkesto Paloluokka UL94, IEC Happi-indeksi ISO /-2 Hehkulankatesti IEC ESISUUNNITTELU

20 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Ominaisuuslista Tekninen ominaisuus Yksikkö Standardi Reologiset Sulajuoksevuus MFR g/10min SFS-EN ISO 1133 MVR cm 3 /10min SFS-EN ISO 1133 Tribologiset Liukkaus Kitkakerroin ASTM D1894 Kuluminen Kulumiskestävyys mm 3 ISO 9352 Optiset Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys SFS-EN ISO Sameus ISO Taitekerroin ISO 489 Keltasuusindeksi ASTM E313 Kemialliset Kemikaalinkesto Kemikaalinkesto SFS-EN ISO 175 Sähköiset Suhteellinen permittiivisyys IEC Sähkömagneettisen säteilyn vaimeneminen Häviökerroin IEC Eristävyys Ominaisvastus ohm.cm IEC Eristävyys Pintavastus ohm IEC Läpilyöntilujuus kv/cm IEC CTI V IEC Muut Mittatarkkuus Muottikutistuma % SFS-EN ISO Veden imeytyminen Veden imeytyminen % ISO 62 Kosteuden imeytyminen % ISO 62 Paino Tiheys kg/m 3 ISO 1183 ESISUUNNITTELU

21 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Pintakäsittely Liittäminen Maalaus Tampopainatus Silkkipainatus Foliopainatus Elektrolyyttinen metallointi Terminen höyrystys Magnetronsputterointi Lasermerkkaus Ultraäänihitsaus Puskuhitsaus Kitkahitsaus Laserhitsaus Liimaus Teippaus Niittaus ESISUUNNITTELU

22 Materiaaliopas Tyypilliset ominaisuudet-sarakkeessa esitellään etuja ja haittoja, jotka ovat tyypillisiä suurelle osalle materiaaliryhmän muoveista. On kuitenkin huomioitava, että yksittäisen muovimateriaalityypin osalta esiintyy poikkeavuuksia. Lisäksi lisäaineet voivat muuttaa muovimateriaalin käyttäytymistä huomattavastikin. ESISUUNNITTELU Materiaaliryhmä Tyypilliset ominaisuudet Tyypit Hyvät Huonot / rajoitteet Amorfiset läpinäkyvät tyypit jännityssäröilyherkkä Styreenimuovit pieni ja tasainen kutistuma rajoitettu kemikaalinkesto PC mittatarkka ja -pysyvä suuri kitkakerroin PMMA pieni viruminen ja relaksaatio huono kulumiskestävyys PVC huono dynaaminen kuormitettavuus COC Selluloosamuovit PLA (PPE+S/B) Sulfonit PEI PCTG PA 12 (arom.) Osakiteiset pieni kitkakerroin suuri kutistuma PE-HD hyvä kulumiskestävyys huono mittapysyvyys PP hyvä dynaaminen kuormitettavuus PMP sulajuokseva POM ei jännityssäröilyä Polyamidit mekaanisesti vaimeneva PBT hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto SPS PVDF PPS PEEK Nestekidemuovi sulajuokseva anisotrooppinen LCP hyvät mekaaniset ominaisuudet hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto Termoelastit sulatyöstettävissä kestomuovien tapaan rajoitettu lämmön- ja kemikaalinkesto SEBS rajoitettu kovuus TPU rajoitettu kulumiskestävyys TPE-E TPE-A TPV Silikoni laaja käyttölämpötila-alue kierrätettävyys SI rajoitettu käyttöaika

23 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PS kirkas hauras 1,5 CD-, DVD-kotelot Polystyreeni korkea kiilto huono lämmönkesto kynät, säästölippaat edullinen huono kemikaalinkesto pullot, rasiat, kotelot mittapysyvä jännityssäröilyherkkä lääketeollisuuden tarvikkeet jäykkä helposti palava (palosuojattavissa) sähkölaitteiden kotelot S/B huomattavasti sitkeämpi kuin PS huono säänkesto (stabiloitavissa) 1,6 kertakäyttöaterimet Styreenibutadieenikopolymeeri perustyyppi samea henkarit kirkas tyyppi kallis (2,5 /kg) jääkaapin hyllyt/laatikot kertakäyttöiset lääkepakkaukset ja lääketeollisuuden tuotteet (kirkas) SAN kirkas huono säänkesto 1,9 mehukannut, kulhot, ottimet, lasit Styreeniakryylinitriilikopolymeeri korkea kiilto hauras (parempi kuin PS) kosmetiikkapakkaukset kova, jäykkä laitepaneelit erinomainen mittapysyvyys hyvä jännityssäröilynkesto PS:ä parempi kemikaalinkesto ABS kevyt samea 2,0 auton sisätilan osat Akryylinitriilibutadieenikopolymeeri hyvä iskulujuus ja jäykkyys pieni läpilyöntilujuus kodinkoneiden ja -laitteiden kuoret hyvät lujuusominaisuudet matala pitkäaik. käyttölämpötila kromatut vesikalusteosat mittapysyvä hankala itsevärjättävyys hyvin metalloitavissa jäännöskosteuspitoisuus? 0.2% pieni virumistaipumus huono liuottimien kesto huono säänkesto (stabiloitavissa) MABS kirkas hieman hauraampi kuin ABS 2,5 läpinäkyvät laitekotelot "Kirkas" ABS muilta ominaisuuksiltaan kuten ABS ASA erinomainen säänkesto hieman hauraampi kuin ABS 3,0 laitekotelot ulkokäyttöön Akryylinitriilistyreeniakrylaattikopolymeeri muita ominaisuuksiltaan kuten ABS valaisimien peitelevyt ESISUUNNITTELU

24 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PS 1, , , S/B 1-1, , > / SAN 1, , ABS 1,03-1, , / MABS 1,07-1, , ASA 1,04-1, ,1-4, / PS S/B SAN ABS MABS ASA Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PS ,4-0,7 ei tarpeen ei tarpeen S/B ,4-0,7 ei tarpeen ei tarpeen SAN ,4-0, ABS ,4-0, MABS , ASA ,4-0, ESISUUNNITTELU

25 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PC korkea iskulujuus hydrolyysiherkkä (jäännöskost.? 0.02%) 3,5 CD- ja DVD-levyt Polykarbonaatti huonosti palava huono liuotin- ja emäskesto muovituopit, tuttipullot gammasteriloitavissa jännityssäröilyherkkä auton etuvalot, ikkunat kulumiskestävä naarmuuntuva elektroniikkalaitteiden kuoret, osat korkea HDT huono UV-kesto (stabiloitavissa) (matkapuh., tietokoneet, kamerat..) hyvät eristeominaisuudet hajoamisherkkä korkeissa lämmöissä ulkovalaisimet haurastuu paksuseinämäisenä (? 3 mm) (ABS+PC) erinomainen iskulujuus kylmässä samea 4,0 elektroniikkalaitteiden kuoret, osat ABS:n ja polykarbonaatin seos muilta ominaisuuksiltaan ABS:n ja PC:n (matkapuhelimet, tietokoneet) välissä valokatkaisijat, pistorasiat (ASA+PC) hyvä säänkesto samea 4,0 ulkokäyttöön tulevat tuotteet PMMA erittäin kirkas kopolymeerit sitkeitä 4,0 auton takavalot Polymetyylimetakrylaatti ("akryyli") erittäin kova helposti palava heijastimet erinomainen sään- ja UV-kesto matala pitkäaik. käyttölämpötila viivoittimet jäykkä, mutta silti melko iskuluja kosteus muuttaa kappaleen mittoja matkapuhelimien linssit huono liuotinkesto PVC-U, PVC-P laaja jäykkyysalue (säädettävissä) korkea tiheys 1,7 viemäriputkiyhteet (PVC-U) Polyvinyylikloridi suhteellisen edullinen palaessa muodostuu suolahappoa mattoelementit (PVC-P) U = "kova", pehmittämätön itsestään sammuva (PVC-U) rajoitettu lämmönkesto kädensijat (PVC-P) P = pehmitetty hyvä säänkestö ei kestä vahvoja liuottimia mittapysyvä erinomainen vesiliuosten kesto ESISUUNNITTELU

26 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PC 1,2-1, (ABS+PC) 1,08-1, ,5 > /105/ (ASA+PC) 1,15-1, /95/ PMMA 1,15-1, PVC-U 1,38-1, PVC-P 1,16-1, ei murru PC (ABS+PC) (ASA+PC) PMMA PVC-U PVC-P Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PC ,6-0, (ABS+PC) , (ASA+PC) , PMMA ,3-0, PVC-U ,4-0,8 ei tarpeen ei tarpeen PVC-P ,7-3,0 ei tarpeen ei tarpeen ESISUUNNITTELU

27 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita CA, CAB, CP kirkas kallis 7,0 piirustusvälineet selluloosaesterit iskusitkeä suuri veden absorptio silmälasien kehykset naarmunkestävä työkalujen kädensijat hyvä kiilto kynät antistaattinen visiirit, linssit hyvä kemikaalinkesto uistimien turpalevyt ei jännityssäröilyherkkä itsestään sammuva PLA biohajoava huono lämmönkesto 6,0 kertakäyttöiset ruokailuvälineet Polylaktidi kirkas kukkalaitteen alusta 3000 lääketiet. sovellukset (implantit) COC erittäin kirkas hauras 5-6 optiset osat Sykloolefiinikopolymeeri pieni veden absortio hyvä kemikaalinkesto pieni tiheys erittäin sulajuokseva jäykkä (PPE + S/B) hyvä lujuus rajoitettu kemikaalinkesto 4,0 tulostimien ja kopiokoneiden osat Polyfenyleenieetterin ja S/B:n seos hyvä lämmönkesto huono UV-kesto vesipumppujen osat erittäin pieni veden absortio putkiliitososat pieni lämpölaajeneminen hyvä lovi-iskusitkeys hyvä mittapysyvyys erinomaiset eristeominaisuudet ( PPE+PA66) (PPE+S/B):hen verrattuna 5,0 auton ulkopuoliset osat (peili, korin paremmat mekaaniset ominaisuudet osat, luukut) parempi UV- ja kemikaalinkesto sähköpatterin muoviosat ESISUUNNITTELU

28 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. CA 1,26-1, CP 1,18-1, CAB 1,17-1, PLA 1,18-1, , COC 1, , (PPE+S/B) 1,04-1, CA,CAB, CP PLA COC (PPE+S/B) Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h CA ,4-0, CP ,4-0, CAB ,4-0, PLA , COC (PPE+S/B) ,5-0, ESISUUNNITTELU

29 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PCTG ei jännityssäröilyherkkä hydrolyysiherkkä 4-5 lääketeollisuuden tuotteet Polysykloheksyleenidimetyleenin kopymeeri hyvä kemikaalinkesto huono lämmönkesto kosmetiikkatuotteet hyvä gammasteriloinnin kesto konepestävät tuotteet korkea kiilto PEI hyvä kemikaalinkesto kallis uudelleen steriloitavat sairaalatar- Polyeetteri-imidi hyvä kuuman veden ja höyryn kesto ei kestä halogenoituja liuottimia vikkeet hyvä UV-kesto jäännöskosteuspitoisuus? 0.05% hyvä gammasteriloinnin kesto korkea massa- ja muottilämpötila erinomaiset eristeominaisuudet läpinäkyvä, kellertävä sävy hyvä gammasäteilyn kesto vaikeasti palava, pieni savunmuodostus medical hyväksynnät PSU, PES, PPSU hyvä lämmönkesto kallis uudelleen steriloitavat sairaalatar- Sulfonit hyvät eristeominaisuudet huono säänkesto vikkeet hyvä kemikaalinkesto jännityssäröilyherkkä elintarviketeollisuuden tarvikkeet vaikeasti palava, pieni savunmuodostus loviherkkä (PSU, PES) PE-X-putkien putkiliittimet läpinäkyvä (kellertävä väri) viskositeetti erittäin lämpötilaherkkä armeijan kaasunaamarin linssit sitkeä (PPSU) ruiskutuspaine, massa- ja muottilämpötila medical hyväksynnät korkeat suuri veden absorptio (0,85%) ei kestä kloorattuja alifaatteja, estereitä, ketoneita PA12/MACMI pieni veden absorptio PA:ksi rajoitettu höyrysteriloitavuus 15,0 steriloitavat läpinäkyvät sairaala- Osittain aromaattinen polyamidi 12 kirkas kallis tuotteet sitkeä kylmässä kalvosaranatuotteet luja auton taustapeilin runko hyvä kulumiskestävyys tuttipullot Japanissa ei jännityssäröilyherkkä armeijan kaasunaamarin linssit erittäin hyvä jousiominaisuus hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto madical hyväksynnät ESISUUNNITTELU

30 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PCTG 1, ,4 > PEI 1, > PSU 1,24-1, , >50 5, PES 1, ,5-6, , PPSU 1,28-1, PA12/MACMI 1,04-1, > PCTG PEI PSU,PES,PPSU PA12/MACMI Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PCTG ,2-0, PEI ,6-0, PSU ,6-0, PES , PPSU , PA12/MACMI ,5-0, ESISUUNNITTELU

31 Osakiteiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PE-HD kevyt huono lujuus ja jäykkyys 1,3 ämpärit, kulhot Korkeatiheyspolyeteeni hyvä kemikaalinkesto huono säänkesto (stabiloitavissa) lelut, pulkat hyvä hitsattavuus huono liimattavuus (esikäsittely) juomakorit hyvät eristeominaisuudet jännityssäröilyherkkä jääkiekkokypärät sitkeä kylmässä lumikolat PP kevyt huono UV-kesto (stabiloitavissa) 1,3 kalvosaranatuotteet Polypropeeni kohtuullinen lämmönkesto helposti palava (palosuojattavissa) elintarvikepakkaukset, pakasterasiat hyvä hiilivetyjen ja alkoholien kesto vaikea painaa/liimata ilman esikäsittelyä mikroaaltouuniastiat hyvä väsymislujuus (kalvosarana) ei kestä kloorattuja liuottimia ja aromaatti- autoissa puskurit, sisätilan osat sia liuoksia sähköasennusrasiat tietyt metallikontaktit haurastuttavat suksisauvan ja lapion kädensijat huono muotopysyvyys PMP kevyt jännityssäröilyherkkä 10,0 läpinäkyvät steriloitavat tuotteet Polymetyylipenteeni kirkas huono säänkesto sähkölaitteiden suojakaapit hyvä kemikaalinkesto hyvät eristeominaisuudet säteilynkestävä POM korkea lujuus, jäykkyys ja sitkeys korkea tiheys 2,0 vetoketjut Polyasetaali korkea kiilto ei kestä happoja ja emäksiä solkiklipsit pieni kitkakerroin suuri kutistuma hammaspyörät erinomainen kulumiskestävyys huono UV-kesto (stabiloitavissa) auton sisätilan osat (kahvat, kaiuttimet..) hyvä jousiominaisuus helposti palava (vaikea palosuojata) vesikalusteiden sisäosat (kopolymeeri) eriomainen hiilivetyjen, aldehydien, keto- hajoaa herkästi formaldehydiksi korkeas- rintaliivien kaarituet nien, alkoholien ja polttoaineiden kesto sa työstölämpötilassa (> 220 ºC) kaasu- ja höyrytiivis räjähdysvaara, jos sulaan joutuu PVC:tä vaikea liimata ilman esikäsittelyä PA6, PA66 korkea lujuus, sitkeys, iskulujuus suuri veden absorptio muuttaa ominai- 3,3-3,8 auton osat (imusarja, polkimet, kotelot) Polyamidi 6 ja 66 erinomainen kulumiskestävyys suuksia (mitat, eriste- ja mekaaniset omin.) sähkötyökalujen runkot pieni kitkakerroin jäännöskosteuspitoisuus? 0.2% (vaikut- kotitalouskoneiden kuoret erinomainen öljyjen, rasvojen, liuottimien taa iskulujuuteen, pinnanlaatuun) kirveen varsi ja emästen kesto huono UV-kesto (stabiloitavissa) ESISUUNNITTELU

32 Osakiteiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PE-HD 0,94-0, >50 ei murru < PP 0,9-0, > PMP 0,83-0, ei murru POM 1,41-1, > PA6 1,12-1, /1000/600 80/45/- 4/25/- 30/>50/- ei murru 78/28/ PA66 1,13-1, /1600/800 85/60/- 5/20/- 25/>50/- ei murru 90/39/ PE-HD PP PMP POM PA6, PA66 Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PE-HD ,5-3,0 ei tarpeen ei tarpeen PP ,3-2,5 ei tarpeen ei tarpeen PMP ,6-2,1 ei tarpeen ei tarpeen POM ,5-2, PA ,8-2, PA ,8-2, ESISUUNNITTELU

33 Osakiteiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PA12 hyvä kemikaalinkesto kallis 10,0 kemikaalinkestävät tuotteet Polyamidi 12 hyvä kulutuksen kesto erottimet sellunvalmistuksessa hyvä hydrolyysin kesto PA6:een ja PA66: een verrattuna: sitkeämpi pienempi veden absorptio Osittain aromaattisia polyamideja: PAMXD6-GF50 (PAA-GF50) loistava pinnanlaatu melko suuri veden absorptio 7,5 metalli- ja kevytmetalliosien korvaaminen erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet rajallinen lämmönkesto mittatarkkuus haasteellinen aina kuitulujitettuna PA6T/XT-GF40 (PPA-GF40) pieni veden absorptio aina kuitulujitettuna 6-14 metalli- ja kevytmetalliosien korvaaminen PA6T/6I-GF40 (PPA-GF40) erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet auton moottoritilan osat (jäähdytysjärhyvä lämmönkesto jestelmän osat, pumppujen ja vesimittarien kotelot PBT korkea lujuus, sitkeys hydrolyysiherkkä 3,5 autoissa ovenkahvojen osat, sytytysjär- Polybuteenitereftalaatti erinomaiset eristeominaisuudet loviherkkä (iskumodifioitavissa) jestelmät, peilit, tuulilasinpyyhkijät laaja kemikaalinkesto lasikuitu haurastuttaa kytkimet, liittimet, kelarungot erittäin pieni veden absorptio vääristyminen (jäähtymisnopeuden tai sakset, kattilankahvat, säätönupit, kotitahyvä lämmönkesto virtaussuunnan aiheuttama kutistumaero) louskoneiden lämmönkestävät osat (PC+PBT) sitkeämpi kuin PBT PBT ja PC lämmönkestävämpiä 3,5 auton korin osat Iskumodifioitu PC:n ja PBT:n seos sitkeämpi kylmässä kuin PBT ja PC parempi kemikaalinkesto kuin PC:llä SPS hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto hauras 4-5,5 auto- ja sähköteollisuuden tuotteet Syndiotaktinen polystyreeni hyvät eristeominaisuudet yleensä lujitettuna liittimet pieni veden absorptio taloustavarat pieni jälkikutistuma leipämuotit elintarvikekelpoisuus ESISUUNNITTELU

34 Osakiteiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PA12 1,01-1, /1100/570 50/40/- 4/12/- 200 ei murru 49/-/ PAMXD6-GF50 1, /- 280/- 1, PA6T/XT-GF45 1, /- 240/230 2,4/2,1 11/ PA6T/6I-GF40 1, PBT 1,30-1, , > (PC+PBT) 1,2-1, , SPS-GF30 1, PA12 PAMXD6-GF50 PA6T/XT-GF45 PA 6T/6I-GF40 PBT (PC+PBT) SPS-GF30 Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PA ,0-2, PAMXD6-GF ,1-0, PA6T/XT-GF ,2-0, PA6T/6I-GF ,1-0, PBT ,0-2, (PC+PBT) , SPS-GF ,3-0,8 ei tarpeen ei tarpeen ESISUUNNITTELU

35 Osakiteiset muovit, LCP Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PVDF lujin ja kulutuskestävin fluorimuovi hajoamisriski sulatilassa 20,0 sairaalatarvikkeet Polyvinyylideenikloridi hyvä kemikaalinkesto ei kestä kuumaa rikkihappoa ja amiinia, pumppujen ja putkistojen osat korkea läpilyöntilujuus asetonia, etyyliasetaattia vaikeasti palava hyvä sään- ja säteilynkesto PPS luja, jäykkä, kova aina lujitettuna 8-20 autoissa polttoaine-, sytytys-, jarru-, Polyfenyleenisulfidi erittäin hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto huono iskulujuus (iskumodifioitavissa) jäädytysjärjestelmien ja katalysaattorien lähes palamaton kallis osat hyvä säteilynkesto korkea massa-ja muottilämpötila lamppujen kannat pieni veden absorptio ei kestä kloorattuja hiilivetyjä pumppujen osat erittäin hyvä hydrolyysinkesto (vesihyv.) tummat värit sähkötekniset osat hammaslääkärin instumentit PEEK erinomainen lujuus ja jäykkyys kallis 70,0 kirurgiset välineet Polyeetterieetteriketoni poikkeuksellinen lämmönkesto korkea massaämpötila mekaaniset osat aggressiivisissä olosuhvaikeasti palava, pieni savunmuodostus teissa hyvät eristeominaisuudet hyvä säteilynkesto erittäin hyvä kemikaalinkesto LCP poikkeuksellisen luja, jäykkä ja sitkeä heikot yhtymäsaumat steriloitavat sairaalatarvikkeet Nestekidemuovi erinomainen kemikaalinkesto jet-ilmiö pienellä portin koolla uuniastiat vaikeasti palava, pieni savunmuodostus aina lujitettuna liittimet, kelarungot erittäin pieni lämpölaajeneminen huono liimattavuus/painettavuus MID-tuotteet erittäin hyvä mittapysyvyys jäännöskosteuspitoisuus? 0.01% (vaikuterittäin sulajuokseva ohuissa seinämissä taa iskulujuuteen) pieni kutistuma (tiukat toleranssit) lämpölaajenemiskerroinerot virtaus- ja nopea, toistettava jakso poikkisuunnan välillä (vääristymisriski) ESISUUNNITTELU

36 Osakiteiset muovit, LCP ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PVDF 1,76-1, > PPS-GF40 1, , PEEK 1, > LCP-GF30 1, Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt PVDF kestää PPS-GF40 rajallinen kesto PEEK ei kestä LCP-GF30 T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PVDF ei tarpeen ei tarpeen PPS-GF ,3-0, PEEK ,7-1, LCP-GF ,1-0, ESISUUNNITTELU

37 Termoelastit, silikoni Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita SEBS laaja kovuusalue modifioinnilla tartunta muihin muoveihin 3-8 sähkö- ja elekroniikkatarvikkeiden eristeet Styreeniblokkikopolymeeri erittäin hyvä tartunta PP:n kanssa rajoitettu kemikaalinkesto käyttöesineiden pehmytosat miellyttävä pinta rajoitettu säänkesto (stabiloitavissa) jalkineet pieni jäännöspuristuma kädensijat TPU erinomainen kulumiskestävyys kallis 5-10 slalom-monot, kenkien pohjat, korot Termoplastinen polyuretaani erinomainen repimislujuus ei kestä alifaattisia/aromaattisia hiilivetyjä, rannekkeet hyvä mikrobinkesto useita liuottimia renkaat hyvä hydrolyysinkesto (eetteripohjaiset) suuri jäännöspuristuma kädensijat hyvä öljyn, rasvan ja polttoaineen kesto huono UV-kesto (stabiloitavissa) hevosenkengät, karjamerkit hyvä hapettumisenkesto huonot eristeominaisuudet jäännöskosteuspitoisuus? 0.07% TPE-E (TPC) erinomainen väsymislujuus kallis 6,5-10 airbagin suojakuoret Kopolyesterielasti pieni virumistaipumus neits. ja kierrätetyn materiaalin kuivaus murroskumit laaja käyttölämpötila-alue huono UV-kesto (stabiloitavissa) pistoolikotelo hyvä kulumiskestävyys ei kestä kuumia polaarisia nesteitä ruuviankkurit erinomainen iskulujuus kylmässä kumia huonompi joustavuus hihnat korkea veto- ja repimislujuus kumia huonompi jäännöspuristuma korvakuulokepidike hyvä kemikaalinkesto, kuuman öljyn kesto helppo ruiskuvalaa helppo kierrättää TPE-A (TPA) hyvä kulumiskestävyys suuri jäännöspuristuma 6,5-12 hiihtokenkien komponentit Polyamidielasti hyvä repimislujuus huono hydrolyysin- ja UV-kesto jalka- ja koripallot helppo ruiskuvalaa ei kestä kloorattuja liuottimia kenkien pohjat helppo kierrättää (10-15% osuutena) materiaali kuivattava kaapelisuojukset laaja käyttölämpötila-alue hyvä hapettumisenkesto hyvä kemikaalinkesto, hyvä öljyn, polttoaineen rasvan kesto hyvä iskulujuus TPV hyvä kulumiskestävyys huono UV-kesto 4-10 kädensijat työkaluissa Termoplastinen vulkanaatti hyvä repimislujuus huono liimattavuus (esikäsiteltävä) tiivisteet erinomainen väsymislujuus ei kestä hiilivetyjä, vesiliuoksia, kuumaa autoissa ilmakanavat erinomainen polaaristen nesteiden kesto öljyä ja dieselöljyä erinomaiset eristeominaisuudet ei kestä kuumia teollisuus- ja autokemikaaleja SI erinomainen lämmönkesto kallis tutit Silikoni erinomainen säänkesto oma annostelu- ja ruiskutusyksikkö tiivisteet hyvä eristeominaisuudet erikoismuotti painimet erinomainen kemikaalinkesto materiaali ei ole kierrätettävissä keittiötarvikkeet iskuluja ja joustava kylmässä raaka-aineen varastointi (1 v /? 23 ºC) maskit pieni kitkakerroin pieni jäännöspuristuma ESISUUNNITTELU

38 Termoelastit, silikoni Murtolujuus Murtovenymä Kovuus Kulumiskestävyys Käyttölämpötila-alue MPa % mm 3 ºC (pitkäaik. käyttö) SEBS ShA-70 ShD TPU ShA-75 ShD TPE-E ShD-72 ShD TPE-A ShA-65 ShD TPV ShA-60 ShD SI 8-8, ShA-70 ShA SEBS TPU TPE-E TPE-A TPV SI Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h SEBS ,3-2,2 ei tarpeen ei tarpeen TPU ,8-1, ,5-2 TPE-E ,3-1, TPE-A ,5-1, TPV ,5-2, SI ,0 - - ESISUUNNITTELU

39 Seinämänpaksuus Kappaleen seinämä mitoitetaan aina mahdollisimman ohueksi. Kappale saadaan kevyeksi, se vie vähemmän tilaa, se on nopeampi valmistaa eikä tule imuja. Seinämän ohentamista rajoittavat yleensä kappaleen jäykkyys ja kuormitettavuus sekä muotin täyttyminen. Kutistuma Seinämänpaksuuden pienentyessä kutistuminen pienenee. Ohutseinämäinen rakenne on siksi mittatarkempi ja mitoituksessa voidaan käyttää tiukempaa tolerointia. Jos seinämänpaksuus vaihtelee, kutistumaerot voivat vääristää kappaleen. Seinämänpaksuuseroja on kuitenkin vaikea välttää kappaleessa. Seinämänpaksuus ei saa kuitenkaan muuttua äkillisesti vaan asteittain riittävällä matkalla. Lisäksi muovin virtaussuunta muotissa pitää olla aina ohuemman seinämän suuntaan. Ohutseinämäisellä rakenteella myös kutistumaerot ovat pienemmät ja kappale pysyy paremmin muodossaan. Ks. myös Kevennys- ja Ripa-osiot. Seinämänpaksuus Seinämänpaksuuden kasvaessa imuongelmat lisääntyvät. Kutistumaerot lisäävät kappaleen vääristymisriskiä

40 Seinämänpaksuuden mitoitusohjeet S = virtausmatka seinämänpaksuus S 200: helposti ruiskuvalettavissa S 250: ruiskuvalettavissa S > 250: vaatii erittäin juoksevan muovimateriaalin Korvattava Korvaavan muovimateriaalin E (MPa) materiaali Al 3x 2,4x 1,9x 1,7x 1,5x 1,4x Fe 4,3x 3,4x 2,7x 2,4x 2,2x 2x Muovirakenteen seinämänpaksuus verrattuna vastaavan jäykkyyksiseen alumiini- tai terässeinämään muovimateriaalin kimmomoduulin funktiona s EI t L 3x 27x 9x 9x 2x 8x 4x 4x 1,5x 3,4x 2,25x 2,25x 1,25x 2x 1,6x 1,6x 0,75x 0,4x 0,6x 0,6x 0,5x 0,1x 0,25x 0,25x 0,25x 0,02x 0,06x 0,06x Muovirakenteen seinämänpaksuuden muutoksen vaikutus seinämän taivutusjäykkyyteen EI, jäähtymisaikaan t ja virtausmatkaan L

41 Päästöt Jotta kappale saadaan siististi ulos muotista, osa sen pinnoista pitää olla päästöllisiä. Riittävällä päästökulmalla estetään kappaleen pinnan ja vastaavan muottipinnan välinen liukuminen muotin avautuessa tai kappaleen ulostyönnössä. Muutoin kappaleen pinta naarmuuntuu tai kappale voi jopa hajota. Kappaleen pinnat, jotka ovat muotin liikesuunnissa, ovat aina päästöllisiä. Päästökulman suuruuteen vaikuttavat pinnankarheus ja muovimateriaali. Pinnankarheuden kasvaessa päästökulma kasvaa. Se on pienimmillään kiillotetuilla pinnoilla. Lasikuitulujitus kasvattaa päästökulmaa. Päästökulma estää muovi- ja metallipinnan liukumisen toisiaan vastaan Vastapäästöllisen pinnan vapauttaminen ulostyöntöön johtaa aina kalliiseen muottirakenteeseen. Kappaletta hieman muuttamalla kallis muottiratkaisu saatetaan kuitenkin välttää. Joustava kappale voidaan myös väkisin ulostyöntää tai vetää vastapäästön yli. Kappaleessa ja valukanavistossa pitää olla riittävät päästöt, jotta kappale saadaan muotista ulos ehjänä ja ilman naarmuja

42 Päästön mitoitusohjeet VDI Ra µm Rz µm Minimipäästökulma Lujittamaton Lujitettu 12 0,40 1,5 1,0º 1,0º 15 0,56 2,4 1,0º 1,0º 18 0,80 3,3 1,0º 1,0º 21 1,12 4,7 1,0º 1,5º 24 1,60 6,5 1,5º 2,0º 27 2,24 10,5 2,0º 2,0º 30 3,15 12,5 2,0º 3,0º 33 4,50 17,5 3,0º 4,0º 36 6, ,0º 5,0º 39 9, ,0º 6,0º 42 12, ,0º 7,0º 45 18, ,0º 8,0º Minimipäästökulma lujittamattomalle ja lasikuitulujitetulle muovimateriaalille pinnankarheuden funktiona. Jos minimipäästökulma on liian suuri, se pitää tarkistaa muovimateriaalikohtaisesti. Kiillotetuille pinnoille minimipäästökulma on lujittamattomalla muovimateriaalilla 0.5º ja lasikuitulujitteisella 0.75º. Kiillotussuunta pitää olla muotin avaussuunnassa. Etsatuilla pinnoilla päästökulma on kuvion karkeudesta riippuen 3-7º.

43 Rivat Seinämänpaksuutta ohennettaessa kappaleen jäykkyys laskee. Tilanne voidaan korjata rivoittamalla seinämä. Se on huomattavasti tehokkaampi tapa kuin vaihtaa muovimateriaali jäykempään. Kuormituksesta riippuen rivoitus voidaan suunnitella yhdensuuntaiseksi tai ristikkäiseksi. Taivutusjäykästä rakenteesta saadaan vääntöjäykempi kääntämällä ristikkäisrivoitusta 45º. Seinämän jäykkyyttä voidaan lisätä tihentämällä ja / tai korottamalla ripoja. Kappaleen massiiviset muodot kevennetään rivoituksella. Ruuvitorneissa, seinämissä ja rivoissa voidaan käyttää tukirivotusta. Rivoitusta suunniteltaessa pitää muistaa, että rivan kohdalle syntyy helposti imuja. Lisäksi rakenne voi lähteä murtumaan rivan tyvestä, jos sitä ei pyöristetä. Ohueen rivoitukseen joudutaan suunnittelemaan massiivisemmat ulostyöntökohdat. Rivotustapoja seinämän jäykistämiseksi: taivutusjäykkä yhdessä suunnassa (a), taivutusjäykkä tasossa (b), taivutus- ja vääntöjäykkä (c) Tukirivoitustapoja Liian suuri rivan paksuus ja tyven pyöristys voimistavat imuja. Ohuen rivoituksen ulostyönnön varmistaminen

44 Rivan mitoitusohjeet Jäykistettävän seinämän paksuus s Rivan paksuus t pinnanlaatuvaatimus: 0.5s ei pinnanlaatuvaatimusta: 0.7s Rivan pyöristys R pinnanlaatuvaatimus: ei pyöristystä jännityskeskittymän poisto: 0.2s Päästökulma Ө kiillotettu pinta: 0.5º muut pinnat: 1º Rivan korkeus h 2s Ripojen välinen etäisyys L 2s Ripaväli L Rivan korkeus h 2s 3s 4s 5s 2s 12,5x 28,8x 54,9x 92,6x 3s 9,6x 22x 42,1x 71,3x 4s 8x 18x 34,5x 58,6x 5s 7x 15,4x 29,4x 50x Rivan korkeuden h ja ripojen välisen etäisyyden L vaikutus taivutusjäykkyyteen, kun seinämänpaksuus on s ja rivan paksuus t on 0.5s. Korkeilla rivoilla rivan hoikkuudesta johtuen jäykistävää teoreettista arvoa ei saavuteta.

45 Vastapäästöt Jos kappaleessa on ulko- tai sisäpuolisia syvennyksiä, joita ei voida tehdä luonnollisella muotilla, Vastapäästöllisen pinnan vapauttaminen ulostyöntöön johtaa aina kalliiseen muottirakenteeseen. Kappaletta hieman muuttamalla kallis muottiratkaisu saatetaan kuitenkin välttää. Joustava kappale voidaan myös väkisin ulostyöntää tai vetää vastapäästön yli.

46 Ulkopuolinen syvennys Jos luonnollisella muotilla ei pystytä tekemään ulkopuolista syvennystä, muotissa joudutaan käyttämään liikkuvaa palaa. Muotin avautuessa vinotappi siirtää liikkuvan palan sivuun ja muotin sulkeutuessa takaisin paikalleen. Sen vinous ja ja liikkuvan palan paksuus määräävät sen, kuinka syvä syvennys voi olla. Vinotapin vinous (kulma α) voi olla enintään 15º. Kuorimainen kappale, jonka toisessa päädyssä on ulkopuolinen syvennys Muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty Muotti sulkeutuu

47 Sisäpuolinen syvennys Jos luonnollisella muotilla ei pystytä tekemään sisäpuolista syvennystä, muotissa joudutaan käyttämään nousevaa keernaa. Ulostyöntöliikkeen aikana nouseva keerna liikkuu sivusuunnassa. Nousevan keerna toinen pää pääsee sivuttaisliikkeen aikana Liikkumaan vapaasti nostimen T-urassa. Nousevan keernan vinous (kulma α) on enintään 15º. Kuorimainen kappale, jonka toisessa päässä on sisäpuolinen syvennys Muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty Muotti sulkeutuu

48 Sisäpuolinen kierre Kappaleen sisäpuolinen kierre tehdään kierrekeernalla. Ennen kuin muotti voidaan avata ja kappale ulostyöntää, kierrekeerna kierrotetaan kappaleen sisältä pois. Kierrotus tapahtuu hydraulisesti hammastankolla. Kappaleessa on sisäpuolinen kierre Kierrekeernan kierrotus kappaleen sisältä alkaa Kierrekeerna on kierrotettu ja muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty

49 Pyöristykset Kappaletta kuormitettaessa se murtuu hyvin helposti terävästä sisänurkasta. Amorfista muovia käytettäessä myös jännityssäröilyriski kasvaa hyvin suureksi sen ympäristössä. Korkeilla ruiskutusnopeuksilla terävän sisänurkan kohdalla kappaleen pintaan tulee helposti virtausjälkiä. Terävä ulkonurkka puolestaan vaikeuttaa muotin täyttymistä ja sen kohdalle voi syntyä imuja. Siksi kappaleessa pitää välttää teräviä sisä- ja ulkonurkkia. Jo pienetkin pyöristyssäteet nurkissa parantavat tilannetta merkittävästi. Lisäksi nurkkien pyöristys helpottaa kappaleen ulostyöntöä ja muotin valmistusta. Pyöristämällä nurkat muotti täyttyy paremmin. Kappale vääristyy vähemmän ja kestää kuormitusta paremmin Imujen välttämiseksi kappaleen ulkonurkka on pyöristettävä myös

50 Pyöristyksen mitoitusohjeet Seinämänpaksuus s Sisänurkan pyöristyssäde R S 0.3 mm (mielellään 0.5s) Ulkonurkan pyöristyssäde R U = R S + s (seinämänpaksuus säilyy vakiona)

51 Kevennykset Kevennyksellä tarkoitetaan kappaleen seinämän paikallista ohentamista. Seinämä joudutaan ohentamaan esim. tilan saamiseksi komponentille kotelorakenteen sisällä tai komponentin / osan kiinnitystä varten. Näkyvä pinta säilyy kuitenkin tasona. Kevennyksen kohdalla seinämänpaksuus ei saa muuttua liian nopeasti eikä liian ohueksi. Lisäksi nurkat kannattaa pyöristää. Kappaleen seinämään tehtyjä kevennyksiä Jos seinämänpaksuus muuttuu liian nopeasti tai liian ohueksi, näkyvälle pinnalle syntyy pintavirhe. Terävät nurkat pahentavat tilannetta.

52 Kevennyksen mitoitusohjeet Seinämänpaksuus s Seinämänpaksuuden keventyminen t s/3 Kevennysmatka L 5 t Pyöristyssäde R

53 Snapit Snappi on osien mekaaninen liitostapa.yleisin snappi on hakatyyppinen. Haan poikkileikkaus on yleensä suorakaide tai rengasmainen. Haka taipuu elastisesti ulokepalkin tavoin, kun snapin osapuolet liitettäessä työnnetään sisäkkäin. Kuormittamattomana liitos on lähes jännityksetön. Haka mitoitetaan niin, ettei sallittua venymää ylitetä. Kun haka tehdään kartiomaiseksi korkeus- ja/tai leveyssuunnassa, se venyy tasaisemmin ja sallii suuremman taipuman. Haan pituutta ja tyven pyöristystä lisäämällä parannetaan snapin kestävyyttä. Haan pään muodolla vaikutetaan siihen, miten helposti snappi on suljettavissa/avattavissa. Siihen tarvittava voima riippuu haan pään muodon lisäksi käytetystä muovimateriaalista (kimmomoduuli, kitkakerroin). Erilaisia hakatyyppisiä snappeja Liittämisvaiheessa haan pitää päästä taipumaan vapaasti H:n verran.

54 Hakatyyppisen snapin mitoitusohjeet Jännitys Jännitys E s Es ε sall ε Y Venymä ε sall ε B Venymä Ø = 15-30º (liitos avattavissa) 90º (liitos ei ole avattavissa vetämällä) Ө = 30-45º R = 0.6H h = 0.5H - H 0.67 ε sall L δ = H 2 Tarkemmat ja laajemmat suunnitteluohjeet löytyvät materiaalitoimittajien www-sivuilta Sallittu venymä ε sall riippuu muovimateriaalin vetokäyrästä: Muovimateriaalilla myötöraja: ε sall = 0.7ε Y (70% myötövenymästä) Muovimateriaalilla ei ole myötörajaa: ε sall = 0.5ε B (50% murtovenymästä) Jos liitos avataan toistuvasti, ε sall on 60% edellisistä arvoista. Liittämiseen/avaamiseen tarvittava voima: 3 B H E F = 3 4 L s δ ( μ + tanα ) ( 1 μ tanα ) liittäminen: α = Ө avaaminen: α = Ø B = haan leveys µ = kitkakerroin E S = sekanttimoduuli

55 Ruuvit Ruuveilla saadaan mekaaninen liitos, joka on tarvittaessa avattavissa. Ohutseinämäisissä osissa ruuvin kiinnitystä varten tarvitaan ruuvitorni. Se on aina irti sivuseinämästä ja se voidaan tarvittaessa tukea ympäristöön tukirivoilla. Terävät sisänurkat kannattaa aina pyöristää. Itsekierteittävä ruuvi kierretään suoraan ruuvitorniin. Tavanomaiselle ruuville asennetaan ruuvitorniin kierresisäke mekaanisesti, kuumaupottamalla tai ultraäänihitsauksella. Itsekierteittävällä ruuvilla tehty liitos on halvempi ja mekaanisesti lujempi mutta se on avattavissa / suljettavissa vain muutaman kerran. Jos liitos pitää olla avattavissa useita kertoja tai ruuvitorni jää matalaksi, käytetään aina kierresisäkettä. Itsekierteittävillä ruuveilla toteutettu ruuviliitos on halvin ja yksinkertaisin ratkaisu Kierresisäkkeen asennus ruuvitorniin ultraäänellä.kierresisäke pitää olla ultraäänihitsausasennukseen tarkoitettu Yksityiskohtaisempaa suunnitteluapua löytyy esimerkiksi osoitteesta: Imujen ja vääristymisriskin vuoksi ruuvitornit suunnitellaan aina irti seinämästä. Ruuvitorni voidaan tukea eri tavoin.

56 Ruuvitornin mitoitusohjeet (itsekierteittävä ruuvi) Ruuvitornin ulkohalkaisija D = 2.5D R Ruuvitornin sisähalkaisija d = d R D R = ruuvin sisähalkaisija d R = ruuvin ulkohalkaisija Täyskierteisen ruuvin pituus ruuvitornissa L 2.5d R Pyöristyssäde R = mm Päästökulma Ө 0.5º s = seinämänpaksuus

57 Ruuvitornin mitoitusohjeet (kierresisäke) Kierresisäke pitäisi jäädä hieman ruuvitornin yläpinnan yläpuolelle, jottei se irtoisi kiristystilanteessa. Samoin kierresisäkkeen ja ruuvitornin pohjan väliin pitää jäädä tilaa, johon ylimääräinen muovisula pääsee virtaamaan Kierresisäkkeen asennettavuus ruuvitorniin ultraäänihitsauksella Kierresisäkeasennus Kierresisäkeasennus Amorfiset Osakiteiset ABS 1 POM 2 (ABS+PC) 2 CA,CAB 1 PMMA 2 Fluorimuovit 5 PMMA-C 2 Ionomeeri 5 S/B 2 LCP 5 (PPE+S/B) 1 PA 2 PAI 5 PET 5 PC 2 PBT 5 PEI 5 PEEK 5 PES 5 PE 2 PS 2 PMP 1 PSU 2 PPS 2 PVC-U 1 PP 2 SAN, ASA 2 (PC+PBT) 2 1 = helppo, 5 = vaikea

58 Liimaus Liimaus on yksinkertainen, nopea ja halpa liittämistapa. Sillä voidaan liittää eri materiaaleja yhteen. Liimasauma vaimentaa jännityksiä ja värähtelyjä. Tarvittaessa se toimii tiivisteenä sekä estää korroosiota ja syöpymistä. Liimaus yksinkertaistaa rakennetta, mutta voi vaikeuttaa kierrätystä. Liimattavien pintojen pitää olla yhteensopivat, puhtaat ja pinnankarheudeltaan liimalle sopivat. Liimakerros pitää olla ohut, tasainen ja jatkuva. Kovettuminen tapahtuu puristuksen alaisena. Liimattavat pinnat voidaan joutua esikäsittelemään ennen liiman levitystä. Eri materiaaleja liimattaessa liima valitaan tartunnaltaan heikomman materiaalin mukaan. Valinnassa on huomioitava liiman ainesosat, pintojen esikäsittely, muovimateriaalin lisäaineistus ja liimatun kappaleen käyttötarkoitus. Tarjolla on lujuudeltaan ja kovuudeltaan erilaisia yksi- tai kaksikomponenttiliimoja. Liiman valinta kannattaa aina tehdä liimatoimittajan kanssa. Liimoja kannattaa testata ennen lopullista valintaa. Muovimateriaaleilla, joilla on alhainen pintaenergia, liima levittyy ja tarttuu huonosti. Se korjataan hapettamalla pinta fysikaalisesti tai kemiallisesti Liiman tarttuminen muoviosan pintaan perustuu usein fysikaalisten sidosten (adheesio) ja rajapinnan yli tapahtuvan diffuusion (hitsautuminen) yhdistelmään

59 Liimaliitoksen suunnitteluperusteet Liimaliitos suunnitellaan niin, että pääosa sen rasituksesta on leikkausta. Suoraa puskuliitosta liimasaumana ei suositella, koska se ei ole itsekohdistava ja taivutuksessa se helposti pettää. Liimasauma rasittuu päistään, minkä vuoksi sen lujuutta lisätään leventämällä liimasaumaa eikä pidentämällä sitä. Jännityssäröilyherkillä muoveilla ruiskutuspiste pitää olla liima-alueen ulkopuolella

60 Hitsaus Pääosa kestomuoveista on hitsattavissa. Ne hitsautuvat hyvin itsensä kanssa mutta muovimateriaalipareista vain muutama on riittävän hyvin hitsattavissa. Näistä parhaiten hitsattavissa on ABS/PMMA pari. Valittavaan hitsausmenetelmään vaikuttavat muovimateriaali, kappaleen muoto ja koko, toleranssit, käytettävissä oleva hitsauslaitteisto sekä kustannukset. Päätös hitsausmenetelmästä pitää tehdä jo varhaisessa vaiheessa, koska tuotesuunnitteluun liittyvät vaatimukset voivat vaihdella menetelmien välillä huomattavasti. Ruiskuvalettavien muoviosien hitsausmenetelmistä käytetyimpiä ovat ultraääni-, pusku- ja laserhitsaus Jotta pinnat hitsaantuvat toisiinsa, molekyyliketjujen pitää sekoittua riittävästi rajapinnan yli (diffuusio). Siksi hitsautuvuuteen vaikuttavat keskeisesti pintojen lämpötila, puristuspaine sekä muovimateriaalien kemiallinen samankaltaisuus hitsattavissa pinnoissa.

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi

Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Muovituotteen suunnittelun kokonaisprosessi Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Muovi materiaalina antaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun. Muovituotetta suunniteltaessa on muistettava

Lisätiedot

Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle

Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle CASR-Steelpolis verkostohanke (EAKR) Tekijät: Janne Lämsä, Henri Kiuru Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Oulun yliopisto

Lisätiedot

3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET

3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET 3D-TULOSTETTUJEN KAPPALEIDEN MEKAANISET OMINAISUUDET LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Muovitekniikka Opinnäytetyö Syksy 2014 Emmi Hakala Lahden ammattikorkeakoulu Muovitekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net - ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen, Tuula Höök Keraamimuotit Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Keraamimuottimenetelmiin kuuluvat vahamenetelmä (jota tässä kutsutaan nimellä tarkkuusvalu), Replicast-,

Lisätiedot

Antti Salonen. 3D-tulostimen käyttö auton osien valmistuksessa. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Antti Salonen. 3D-tulostimen käyttö auton osien valmistuksessa. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Antti Salonen 3D-tulostimen käyttö auton osien valmistuksessa Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

7. Akselit. 7.1 Akseli koneenrakennuksessa KONEENSUUNNITTELU II

7. Akselit. 7.1 Akseli koneenrakennuksessa KONEENSUUNNITTELU II 7. Akselit 7.1 Akseli koneenrakennuksessa Levyrakenteet, ruuvit ja rungot ovat yleensä staattisia konerakenteita. Ne välittävät kyllä monenlajisia ja -suuntaisia voimia, sijoittavat osia ja niiden eri

Lisätiedot

2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005

2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005 2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005 Tommi Berg 190080 Antti Linna 161130 Mari Valtonen 177216 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus...2

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos JARNO RUOTSALAINEN LUJITEMUOVIRAKENTEISTEN PURJELENTOKONEIDEN RAKENNEKORJAUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset

Alumiiniseokset. Raaka aineet. Sovellukset. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas ja CAE DS Painevaluseokset Alumiiniseokset Elin Carlholt Swecast AB Käännös: Tampereen Teknillinen Yliopisto Tuula Höök Raaka aineet Alumiini on maankuoren kolmanneksi yleisin alkuaine. Maankuori sisältää suuremmassa määrin vain

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto. PAULA HYNÖNEN VIERINTÄLAAKERIEN RASVAKESKUSVOITELU Diplomityö

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto. PAULA HYNÖNEN VIERINTÄLAAKERIEN RASVAKESKUSVOITELU Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Konetekniikan osasto PAULA HYNÖNEN VIERINTÄLAAKERIEN RASVAKESKUSVOITELU Diplomityö Tarkastaja Prof. Juha Miettinen Määrätty osastoneuvoston kokouksessa 6.4.2005 i TAMPEREEN

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu...... 4 Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus...

Lisätiedot

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT

TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Opinnäytetyö TEOLLISEN MUOTOILUN VALMISTUMENETELMÄT Timo Nissinen Muotoilu 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Muotoilu TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Timo Nissinen Työn nimi: Teollisen muotoilun valmistusmenetelmät

Lisätiedot

Käyttöohje ja Tuoteluettelo

Käyttöohje ja Tuoteluettelo Yli neljäkymmentä vuotta epoksi teknologiaa ja innovaatioita Käyttöohje ja Tuoteluettelo KÄYTTÖOHJE 1. Johdanto 1 2. Epoksin käsittely 3 2.1 Epoksin turvallinen käyttö 3 2.2 Puhdistaminen 4 2.3 Epoksin

Lisätiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot PMMA Tekniset tiedot PMMA Polymetyylimetakrylaatti Akryyli on tunnettu jo 30luvulta lähtien. Saksalainen Röhm sekä englantilainen ICI toivat silloin markkinoille

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus

LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA. Lujitemuovituotteiden valmistus LUJITEMUOVITEKNIIKKA ERI TOIMIALOILLA Lujitemuovituotteiden valmistus 1 LUJITEMUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS Lujitemuovituotteiden valmistuksessa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Menetelmien valinta riippuu

Lisätiedot

E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät

E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät E. Valukappaleen tarkastusmenetelmät Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 183. Ultraäänitarkastusta Tarkastusmenetelmiä on useita erilaisille valumateriaaleille, -tavoille sekä laatuvaatimuksille.

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

Puun teollinen pintakäsittely

Puun teollinen pintakäsittely Puun teollinen pintakäsittely L I V I N G F O R W O O D Puun teollinen pintakäsittely T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Puun teollinen pintakäsittely Toimituskunta Kaj Fagerholm

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN Lappeenrannassa 18.4.2008 Tommi Veiste 0280463 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM

TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL COIL LIFTING BEAM LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSKELANNOSTOPUOMIN VALMISTUKSEN SUUNNITTELU MANUFACTURING DESIGN OF A STEEL

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU

KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö KANDIDAATINTYÖ PUULEVYTEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVÄN PURISTINKONSEPTIN KEHÄRAKENTEEN SUUNNITTELU Lappeenrannassa

Lisätiedot

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 1 Johdanto Muoveja on nykyään kaikkialla ympärillämme, ja ne auttavat tekemään elämästämme puhtaampaa, helpompaa, turvallisempaa, mukavampaa ja nautittavampaa. Muovien käyttö lisääntyy kaiken aikaa, sillä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 1. Perustietoa Aaltopahvista 4 3.1 Yleistä mietittävää ja muistettavaa

Lisätiedot

Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) TUTKIMUSRAPORTTI. Topi Kosonen & Antero Jokinen

Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) TUTKIMUSRAPORTTI. Topi Kosonen & Antero Jokinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00305-12 Miniatyrisoitujen Lab-on-a- Chip muovinäytekasettien edullinen valmistus ruiskuvalulla (Ruiskuchip) Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Topi Kosonen & Antero Jokinen Julkinen

Lisätiedot