Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu 1.4.2010"

Transkriptio

1 Ruiskuvalettavan muovituotteen mekaniikkasuunnittelu

2 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ

3 MUOTOILU Ulkonäkö ESISUUNNITTELU Alustava osajako SIMULOINTI PROTOTYYPIT 3D-mallinnus TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ

4 MUOTOILU ESISUUNNITTELU Muotoilukappaleen tarkastus Päästökulmat Pinnat SIMULOINTI PROTOTYYPIT Kokoonpanon rakenne Liittämistavat Paikoitus Toleranssiketjujen määrittely TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Materiaalinvalinta Vaatimus- / ominaisuuslista Materiaaliopas

5 Seinämärakenne Liittäminen Mittaus Tolerointi Jälkikäsittely Merkinnät Ruiskuvalu MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Seinämänpaksuus Päästöt Rivat Vastapäästöt Pyöristykset Kevennykset Snapit Ruuvit Liimaus Hitsaus Teippaus Niittaus Asemointi Mittauskohdat Mittausmenetelmät Koordinaattimittaus Videomittaus Muut mittaukset Toleranssiketjujen analysointi Toleranssit Maalaus Tampopainatus Metallointi Maalaus Terminen höyrystys Elektrolyyttinen metallointi Magnetronsputterointi Muottimerkinnät Viivakoodi Lasermerkkaus Ruiskutus Kutistumakäyttäytyminen Ulostyöntö Erikoistekniikat IML IMD Insertit Outsertit Monikomponenttiruiskuvalu Ruiskutuspisteet Orientoituminen Yhtymäsaumat Ilmataskut

6 MUOTOILU ESISUUNNITTELU Ruiskuvalettavuus Täyttymisanalyysi Vääristymisanalyysi SIMULOINTI Lujuustarkastelu Staattinen kuormitus Iskut PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Muut simuloinnit Lämpökuormitus Optiikka

7 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SLA (Stereolitography) SIMULOINTI SLS (Selected Laser Sintering) PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI FDM (Fused Deposition Modelling) TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Vakuumivalu

8 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI Tuotekuvat Toleroidut mitat Peruselementit Pinnanlaatu Muottimerkinnät Materiaalit PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Laatudokumentointi Visuaalinen laatu Tuotespesifikaatio

9 MUOTOILU ESISUUNNITTELU SIMULOINTI PROTOTYYPIT TUOTEDOKUMENTOINTI Tuotannollisuus Mittausraportit Cpk-raportit Kokoonpanopalaute TUOTTEEN HYVÄKSYNTÄ Mekaaninen testaus Tuotetestaus Olosuhdevanhennus Erikoistestit Sähkötekniset testit Kemikaalitestit Käytettävyys

10 1.1 Ulkonäkö Muotoilussa määrätään tuotteen ulkopinnat. Muotoilussa päätettäviä asioita voivat olla esimerkiksi muoto, värit, läpinäkyvyys, pinnanlaatu ja pinnan kovuus. MUOTOILU

11 1.2 Alustava osajako Muotoilu määrää osien alustavat saumapaikat jos tuote koostuu useammista osista. Muotoilusta tulee myös tuotteen erilaisten toimintojen mallit. Esimerkiksi liukujen, nivelten ja muiden liikkuvien osien liikeradat ja ääriasennot tulevat muotoilutietona. MUOTOILU

12 1.3 3D-mallinnus Muotoiltu tuote tulee usein mekaniikkasuunnitteluun 3D-mallina. Muotoilun 3D-ohjelmistot eivät kuitenkaan ole samaan tarkoitukseen suunniteltuja kuin mekaniikkasuunnittelun ohjelmistot. Tämän takia 3D-malli täytyy käydä huolellisesti läpi kun se konvertoidaan tekniseen 3D-ohjelmaan. Tyypillinen ongelma muodostuu siitä, että muotoilusta tulevassa 3D-mallin pinnoissa on mikrometriluokan reikiä, joita tekniset mallinnusohjelmat eivät hyväksy ehjäksi pinnaksi. On myös mahdollista, että muotoilu tuottaa jotain muuta kuin 3Dmallin, esimerkiksi piirustuksia tai esineen. Tällöin mallintaminen täytyy aloittaa annettujen tietojen pohjalta. MUOTOILU

13 2.1.1 Päästökulmat Mekaniikkasuunnittelijan on tarkistettava onko muotoilulta tulleessa tuotteessa tai osassa riittävän suuret päästökulmat. Päästökulmaan vaikuttavat muun muassa käytettävä muovimateriaali, pinnanlaatu, päästöpinta-ala jne. Tarkempia suunnitteluohjeita löytyy tämän esityksen kohdasta Tuotesuunnittelu. Mekaniikkasuunnittelijan on keskusteltava muotoilijan kanssa jos riittävän suuria päästöjä ei ole. Päästöjen lisääminen voi esimerkiksi muuttaa päästetyn rivan korkeutta. Lisäksi päästöjen muutos vaikuttaa usein tuotteen ulkonäköön. Yhteistyö varmistaa tuotteen mahdollisimman ongelmattoman valmistettavuuden, sekä sen, ettei muuttunut geometria vaikuta tuotteen suunniteltuun ulkonäköön tai toiminnallisuuteen. ESISUUNNITTELU

14 2.1.2 Pinnat Mekaniikkasuunnittelijan on kiinnitettävä erityistä huomiota osien pinnanlaatuun jos osat tuodaan muotoilusta 3D-muodossa. Pintojen jatkuvuus ja tangeeraavuus sekä muuttuvien kaarevuussäteitten hyvä mallinnus on olennaista, sillä epäjatkuvuuskohdat tulevat näkyviin lopputuotteessa. ESISUUNNITTELU

15 2.2.1 Liittämistavat Mekaniikkasuunnittelussa pitää päättää millä tavalla eri osat liitetään toisiinsa. Eri tavat vaativat omanlaisensa tilavarauksen tuotteeseen, esimerkiksi teipin paksuus ja leveys verrattuna ultraäänihitsauksen hitsausharjanteeseen ja purseenmuodostukseen. Lisäksi suunnittelijan on mietittävä valmistettavuutta: minkälaiset investoinnit tarvitaan manuaaliseen tai automaattiseen kokoonpanoon, mikä on kokoonpanoaika ja millainen saanto prosessissa on? Lisätietoa löytyy kohdasta Tuotesuunnittelu ESISUUNNITTELU

16 2.2.2 Paikoitus Suunnittelijan pitää päättää miten kokoonpanon eri osat paikoitetaan toisiinsa. Paikoituksen ja osan asennon määrittelyn tulee olla yksiselitteistä. Lisäksi paikoituksen on oltava riittävän nopeasti ja tarkasti tehtävissä, jotta kokoonpanon kustannukset ja tuotteen toiminnot ovat halutunlaisia. Kohdistusmenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa tilantarve, toleranssivaatimukset, valmistettavuus ja kokoonpantavuus. Tyypillisiä esimerkkejä paikoituselementeistä ovat tappi-reikä sekä tappi-hahlo -parit ja vinot liukupinnat. Paikoitustavan valinnassa on otettava huomioon eri osien ja lopputuotteen valmistustoleranssit. Paikoituspaikan valinta on yhtä tärkeää kuin paikoitustapa. On tutkittava missä paikoituselementeille on tilaa. Pitää kuitenkin muistaa myös paikoituksen alkuperäinen funktio. Paikoitus tehdään, jotta tietyt kohdat kokoonpanon eri osissa täsmäävät muihin osiin. Tämän takia paikoituksen sijainnin tulee tukea alkuperäistä kohdistustarvetta, eli paikoitukselle pitää järjestää tilaa oikeaan paikkaan, jotta kokoonpano toimii kuten on suunniteltu. ESISUUNNITTELU

17 2.2.3 Toleranssiketjujen määrittely Mekaniikkasuunnittelijan on kyettävä määrittelemään kokoonpanon ulkonäön ja toimintojen vaatimat toleranssit. Seuraavaksi on kyettävä erittelemään mitkä kaikki osatekijät vaikuttavat yksittäisten mittojen toleranssiin. Tekijöitä ovat jokainen koonpanoon kuuluva osa sekä osille tehtävät työvaiheet. Määrittelyn jälkeen tehdään toleranssiketjun analysointi, jossa keskitytään siihen minkä suuruinen kunkin osan tai työvaiheen toleranssialue on. ESISUUNNITTELU

18 Materiaalinvalinta Muovituotteen ennenaikainen vaurioituminen on usein seurausta väärin valitusta muovimateriaalista. Siksi materiaalinvalintaan pitäisi tuotesuunnitteluprosessissa kiinnittää nykyistä huomattavasti enemmän huomiota.. Sitä varten muovituotteelle laaditaan huolella vaatimuslista. Kullekin vaatimukselle määritetään tekninen ominaisuus ja sille arvo (ominaisuuslista). Itse valinta on järkevintä suorittaa kaupallisella materiaalinvalintaohjelmalla. Tarvittaessa materiaalinvalintaa tarkentamalla voidaan materiaalivaihtoehtojen lukumäärää supistaa. Lopullinen materiaalinvalinta kannattaa suorittaa aina vasta materiaalitestausten jälkeen. Vaatimuslistan osalta pitää huolehtia, että kaikki vaatimukset tulee huomioiduksi valinnassa. Ominaisuuslistan osalta ongelmia tuottaa usein se, että kaikille vaatimuksille ei löydy sopivaa valinnassa käytettävää teknistä ominaisuutta tai ongelmia syntyy teknisen arvon määrityksessä. Ruiskuvalettujen muovituotteiden ennenaikaisen vaurioitumisen syyt. 30% tuotteista on vaurioitunut väärän materiaalinvalinnan seurauksena. ESISUUNNITTELU

19 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Ominaisuuslista Tekninen ominaisuus Yksikkö Standardi Mekaaniset Jäykkyys Vetokimmomoduuli MPa SFS-EN ISO Taivutuskimmomoduuli MPa SFS-EN ISO 178+A1 Lujuus Myötöraja MPa SFS-EN ISO Vetolujuus MPa SFS-EN ISO Sitkeys Murtovenymä % SFS-EN ISO Hauraus Charpy iskulujuus kj/m 2 SFS-EN ISO Izod iskulujuus kj/m 2 SFS-EN ISO 180 Loviherkkyys Charpy lovi-iskulujuus kj/m2 SFS-EN ISO Izod lovi-iskulujuus kj/m2 SFS-EN ISO 180 Pakkashauraus Charpy lovi-iskulujuus (-30 Cº) kj/m2 SFS-EN ISO Kovuus ShoreA/B SFS-EN ISO 868 Kuulapuristuskovuus ISO Termiset Maksimikäyttölämpötila (lyhytaikainen) HDT/A Cº SFS-EN ISO 75-1 HDT/B Cº SFS-EN ISO 75-1 Vicat/A Cº SFS-EN ISO 306 Vivat/B Cº SFS-EN ISO 306 Lämpölaajeneminen Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin 1/Cº ISO Lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuus W/mK ISO Palonkesto Paloluokka UL94, IEC Happi-indeksi ISO /-2 Hehkulankatesti IEC ESISUUNNITTELU

20 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Ominaisuuslista Tekninen ominaisuus Yksikkö Standardi Reologiset Sulajuoksevuus MFR g/10min SFS-EN ISO 1133 MVR cm 3 /10min SFS-EN ISO 1133 Tribologiset Liukkaus Kitkakerroin ASTM D1894 Kuluminen Kulumiskestävyys mm 3 ISO 9352 Optiset Läpinäkyvyys Läpinäkyvyys SFS-EN ISO Sameus ISO Taitekerroin ISO 489 Keltasuusindeksi ASTM E313 Kemialliset Kemikaalinkesto Kemikaalinkesto SFS-EN ISO 175 Sähköiset Suhteellinen permittiivisyys IEC Sähkömagneettisen säteilyn vaimeneminen Häviökerroin IEC Eristävyys Ominaisvastus ohm.cm IEC Eristävyys Pintavastus ohm IEC Läpilyöntilujuus kv/cm IEC CTI V IEC Muut Mittatarkkuus Muottikutistuma % SFS-EN ISO Veden imeytyminen Veden imeytyminen % ISO 62 Kosteuden imeytyminen % ISO 62 Paino Tiheys kg/m 3 ISO 1183 ESISUUNNITTELU

21 Vaatimus-/ominaisuuslista Vaatimuslista Pintakäsittely Liittäminen Maalaus Tampopainatus Silkkipainatus Foliopainatus Elektrolyyttinen metallointi Terminen höyrystys Magnetronsputterointi Lasermerkkaus Ultraäänihitsaus Puskuhitsaus Kitkahitsaus Laserhitsaus Liimaus Teippaus Niittaus ESISUUNNITTELU

22 Materiaaliopas Tyypilliset ominaisuudet-sarakkeessa esitellään etuja ja haittoja, jotka ovat tyypillisiä suurelle osalle materiaaliryhmän muoveista. On kuitenkin huomioitava, että yksittäisen muovimateriaalityypin osalta esiintyy poikkeavuuksia. Lisäksi lisäaineet voivat muuttaa muovimateriaalin käyttäytymistä huomattavastikin. ESISUUNNITTELU Materiaaliryhmä Tyypilliset ominaisuudet Tyypit Hyvät Huonot / rajoitteet Amorfiset läpinäkyvät tyypit jännityssäröilyherkkä Styreenimuovit pieni ja tasainen kutistuma rajoitettu kemikaalinkesto PC mittatarkka ja -pysyvä suuri kitkakerroin PMMA pieni viruminen ja relaksaatio huono kulumiskestävyys PVC huono dynaaminen kuormitettavuus COC Selluloosamuovit PLA (PPE+S/B) Sulfonit PEI PCTG PA 12 (arom.) Osakiteiset pieni kitkakerroin suuri kutistuma PE-HD hyvä kulumiskestävyys huono mittapysyvyys PP hyvä dynaaminen kuormitettavuus PMP sulajuokseva POM ei jännityssäröilyä Polyamidit mekaanisesti vaimeneva PBT hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto SPS PVDF PPS PEEK Nestekidemuovi sulajuokseva anisotrooppinen LCP hyvät mekaaniset ominaisuudet hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto Termoelastit sulatyöstettävissä kestomuovien tapaan rajoitettu lämmön- ja kemikaalinkesto SEBS rajoitettu kovuus TPU rajoitettu kulumiskestävyys TPE-E TPE-A TPV Silikoni laaja käyttölämpötila-alue kierrätettävyys SI rajoitettu käyttöaika

23 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PS kirkas hauras 1,5 CD-, DVD-kotelot Polystyreeni korkea kiilto huono lämmönkesto kynät, säästölippaat edullinen huono kemikaalinkesto pullot, rasiat, kotelot mittapysyvä jännityssäröilyherkkä lääketeollisuuden tarvikkeet jäykkä helposti palava (palosuojattavissa) sähkölaitteiden kotelot S/B huomattavasti sitkeämpi kuin PS huono säänkesto (stabiloitavissa) 1,6 kertakäyttöaterimet Styreenibutadieenikopolymeeri perustyyppi samea henkarit kirkas tyyppi kallis (2,5 /kg) jääkaapin hyllyt/laatikot kertakäyttöiset lääkepakkaukset ja lääketeollisuuden tuotteet (kirkas) SAN kirkas huono säänkesto 1,9 mehukannut, kulhot, ottimet, lasit Styreeniakryylinitriilikopolymeeri korkea kiilto hauras (parempi kuin PS) kosmetiikkapakkaukset kova, jäykkä laitepaneelit erinomainen mittapysyvyys hyvä jännityssäröilynkesto PS:ä parempi kemikaalinkesto ABS kevyt samea 2,0 auton sisätilan osat Akryylinitriilibutadieenikopolymeeri hyvä iskulujuus ja jäykkyys pieni läpilyöntilujuus kodinkoneiden ja -laitteiden kuoret hyvät lujuusominaisuudet matala pitkäaik. käyttölämpötila kromatut vesikalusteosat mittapysyvä hankala itsevärjättävyys hyvin metalloitavissa jäännöskosteuspitoisuus? 0.2% pieni virumistaipumus huono liuottimien kesto huono säänkesto (stabiloitavissa) MABS kirkas hieman hauraampi kuin ABS 2,5 läpinäkyvät laitekotelot "Kirkas" ABS muilta ominaisuuksiltaan kuten ABS ASA erinomainen säänkesto hieman hauraampi kuin ABS 3,0 laitekotelot ulkokäyttöön Akryylinitriilistyreeniakrylaattikopolymeeri muita ominaisuuksiltaan kuten ABS valaisimien peitelevyt ESISUUNNITTELU

24 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PS 1, , , S/B 1-1, , > / SAN 1, , ABS 1,03-1, , / MABS 1,07-1, , ASA 1,04-1, ,1-4, / PS S/B SAN ABS MABS ASA Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PS ,4-0,7 ei tarpeen ei tarpeen S/B ,4-0,7 ei tarpeen ei tarpeen SAN ,4-0, ABS ,4-0, MABS , ASA ,4-0, ESISUUNNITTELU

25 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PC korkea iskulujuus hydrolyysiherkkä (jäännöskost.? 0.02%) 3,5 CD- ja DVD-levyt Polykarbonaatti huonosti palava huono liuotin- ja emäskesto muovituopit, tuttipullot gammasteriloitavissa jännityssäröilyherkkä auton etuvalot, ikkunat kulumiskestävä naarmuuntuva elektroniikkalaitteiden kuoret, osat korkea HDT huono UV-kesto (stabiloitavissa) (matkapuh., tietokoneet, kamerat..) hyvät eristeominaisuudet hajoamisherkkä korkeissa lämmöissä ulkovalaisimet haurastuu paksuseinämäisenä (? 3 mm) (ABS+PC) erinomainen iskulujuus kylmässä samea 4,0 elektroniikkalaitteiden kuoret, osat ABS:n ja polykarbonaatin seos muilta ominaisuuksiltaan ABS:n ja PC:n (matkapuhelimet, tietokoneet) välissä valokatkaisijat, pistorasiat (ASA+PC) hyvä säänkesto samea 4,0 ulkokäyttöön tulevat tuotteet PMMA erittäin kirkas kopolymeerit sitkeitä 4,0 auton takavalot Polymetyylimetakrylaatti ("akryyli") erittäin kova helposti palava heijastimet erinomainen sään- ja UV-kesto matala pitkäaik. käyttölämpötila viivoittimet jäykkä, mutta silti melko iskuluja kosteus muuttaa kappaleen mittoja matkapuhelimien linssit huono liuotinkesto PVC-U, PVC-P laaja jäykkyysalue (säädettävissä) korkea tiheys 1,7 viemäriputkiyhteet (PVC-U) Polyvinyylikloridi suhteellisen edullinen palaessa muodostuu suolahappoa mattoelementit (PVC-P) U = "kova", pehmittämätön itsestään sammuva (PVC-U) rajoitettu lämmönkesto kädensijat (PVC-P) P = pehmitetty hyvä säänkestö ei kestä vahvoja liuottimia mittapysyvä erinomainen vesiliuosten kesto ESISUUNNITTELU

26 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PC 1,2-1, (ABS+PC) 1,08-1, ,5 > /105/ (ASA+PC) 1,15-1, /95/ PMMA 1,15-1, PVC-U 1,38-1, PVC-P 1,16-1, ei murru PC (ABS+PC) (ASA+PC) PMMA PVC-U PVC-P Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PC ,6-0, (ABS+PC) , (ASA+PC) , PMMA ,3-0, PVC-U ,4-0,8 ei tarpeen ei tarpeen PVC-P ,7-3,0 ei tarpeen ei tarpeen ESISUUNNITTELU

27 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita CA, CAB, CP kirkas kallis 7,0 piirustusvälineet selluloosaesterit iskusitkeä suuri veden absorptio silmälasien kehykset naarmunkestävä työkalujen kädensijat hyvä kiilto kynät antistaattinen visiirit, linssit hyvä kemikaalinkesto uistimien turpalevyt ei jännityssäröilyherkkä itsestään sammuva PLA biohajoava huono lämmönkesto 6,0 kertakäyttöiset ruokailuvälineet Polylaktidi kirkas kukkalaitteen alusta 3000 lääketiet. sovellukset (implantit) COC erittäin kirkas hauras 5-6 optiset osat Sykloolefiinikopolymeeri pieni veden absortio hyvä kemikaalinkesto pieni tiheys erittäin sulajuokseva jäykkä (PPE + S/B) hyvä lujuus rajoitettu kemikaalinkesto 4,0 tulostimien ja kopiokoneiden osat Polyfenyleenieetterin ja S/B:n seos hyvä lämmönkesto huono UV-kesto vesipumppujen osat erittäin pieni veden absortio putkiliitososat pieni lämpölaajeneminen hyvä lovi-iskusitkeys hyvä mittapysyvyys erinomaiset eristeominaisuudet ( PPE+PA66) (PPE+S/B):hen verrattuna 5,0 auton ulkopuoliset osat (peili, korin paremmat mekaaniset ominaisuudet osat, luukut) parempi UV- ja kemikaalinkesto sähköpatterin muoviosat ESISUUNNITTELU

28 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. CA 1,26-1, CP 1,18-1, CAB 1,17-1, PLA 1,18-1, , COC 1, , (PPE+S/B) 1,04-1, CA,CAB, CP PLA COC (PPE+S/B) Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h CA ,4-0, CP ,4-0, CAB ,4-0, PLA , COC (PPE+S/B) ,5-0, ESISUUNNITTELU

29 Amorfiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PCTG ei jännityssäröilyherkkä hydrolyysiherkkä 4-5 lääketeollisuuden tuotteet Polysykloheksyleenidimetyleenin kopymeeri hyvä kemikaalinkesto huono lämmönkesto kosmetiikkatuotteet hyvä gammasteriloinnin kesto konepestävät tuotteet korkea kiilto PEI hyvä kemikaalinkesto kallis uudelleen steriloitavat sairaalatar- Polyeetteri-imidi hyvä kuuman veden ja höyryn kesto ei kestä halogenoituja liuottimia vikkeet hyvä UV-kesto jäännöskosteuspitoisuus? 0.05% hyvä gammasteriloinnin kesto korkea massa- ja muottilämpötila erinomaiset eristeominaisuudet läpinäkyvä, kellertävä sävy hyvä gammasäteilyn kesto vaikeasti palava, pieni savunmuodostus medical hyväksynnät PSU, PES, PPSU hyvä lämmönkesto kallis uudelleen steriloitavat sairaalatar- Sulfonit hyvät eristeominaisuudet huono säänkesto vikkeet hyvä kemikaalinkesto jännityssäröilyherkkä elintarviketeollisuuden tarvikkeet vaikeasti palava, pieni savunmuodostus loviherkkä (PSU, PES) PE-X-putkien putkiliittimet läpinäkyvä (kellertävä väri) viskositeetti erittäin lämpötilaherkkä armeijan kaasunaamarin linssit sitkeä (PPSU) ruiskutuspaine, massa- ja muottilämpötila medical hyväksynnät korkeat suuri veden absorptio (0,85%) ei kestä kloorattuja alifaatteja, estereitä, ketoneita PA12/MACMI pieni veden absorptio PA:ksi rajoitettu höyrysteriloitavuus 15,0 steriloitavat läpinäkyvät sairaala- Osittain aromaattinen polyamidi 12 kirkas kallis tuotteet sitkeä kylmässä kalvosaranatuotteet luja auton taustapeilin runko hyvä kulumiskestävyys tuttipullot Japanissa ei jännityssäröilyherkkä armeijan kaasunaamarin linssit erittäin hyvä jousiominaisuus hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto madical hyväksynnät ESISUUNNITTELU

30 Amorfiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PCTG 1, ,4 > PEI 1, > PSU 1,24-1, , >50 5, PES 1, ,5-6, , PPSU 1,28-1, PA12/MACMI 1,04-1, > PCTG PEI PSU,PES,PPSU PA12/MACMI Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PCTG ,2-0, PEI ,6-0, PSU ,6-0, PES , PPSU , PA12/MACMI ,5-0, ESISUUNNITTELU

31 Osakiteiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PE-HD kevyt huono lujuus ja jäykkyys 1,3 ämpärit, kulhot Korkeatiheyspolyeteeni hyvä kemikaalinkesto huono säänkesto (stabiloitavissa) lelut, pulkat hyvä hitsattavuus huono liimattavuus (esikäsittely) juomakorit hyvät eristeominaisuudet jännityssäröilyherkkä jääkiekkokypärät sitkeä kylmässä lumikolat PP kevyt huono UV-kesto (stabiloitavissa) 1,3 kalvosaranatuotteet Polypropeeni kohtuullinen lämmönkesto helposti palava (palosuojattavissa) elintarvikepakkaukset, pakasterasiat hyvä hiilivetyjen ja alkoholien kesto vaikea painaa/liimata ilman esikäsittelyä mikroaaltouuniastiat hyvä väsymislujuus (kalvosarana) ei kestä kloorattuja liuottimia ja aromaatti- autoissa puskurit, sisätilan osat sia liuoksia sähköasennusrasiat tietyt metallikontaktit haurastuttavat suksisauvan ja lapion kädensijat huono muotopysyvyys PMP kevyt jännityssäröilyherkkä 10,0 läpinäkyvät steriloitavat tuotteet Polymetyylipenteeni kirkas huono säänkesto sähkölaitteiden suojakaapit hyvä kemikaalinkesto hyvät eristeominaisuudet säteilynkestävä POM korkea lujuus, jäykkyys ja sitkeys korkea tiheys 2,0 vetoketjut Polyasetaali korkea kiilto ei kestä happoja ja emäksiä solkiklipsit pieni kitkakerroin suuri kutistuma hammaspyörät erinomainen kulumiskestävyys huono UV-kesto (stabiloitavissa) auton sisätilan osat (kahvat, kaiuttimet..) hyvä jousiominaisuus helposti palava (vaikea palosuojata) vesikalusteiden sisäosat (kopolymeeri) eriomainen hiilivetyjen, aldehydien, keto- hajoaa herkästi formaldehydiksi korkeas- rintaliivien kaarituet nien, alkoholien ja polttoaineiden kesto sa työstölämpötilassa (> 220 ºC) kaasu- ja höyrytiivis räjähdysvaara, jos sulaan joutuu PVC:tä vaikea liimata ilman esikäsittelyä PA6, PA66 korkea lujuus, sitkeys, iskulujuus suuri veden absorptio muuttaa ominai- 3,3-3,8 auton osat (imusarja, polkimet, kotelot) Polyamidi 6 ja 66 erinomainen kulumiskestävyys suuksia (mitat, eriste- ja mekaaniset omin.) sähkötyökalujen runkot pieni kitkakerroin jäännöskosteuspitoisuus? 0.2% (vaikut- kotitalouskoneiden kuoret erinomainen öljyjen, rasvojen, liuottimien taa iskulujuuteen, pinnanlaatuun) kirveen varsi ja emästen kesto huono UV-kesto (stabiloitavissa) ESISUUNNITTELU

32 Osakiteiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PE-HD 0,94-0, >50 ei murru < PP 0,9-0, > PMP 0,83-0, ei murru POM 1,41-1, > PA6 1,12-1, /1000/600 80/45/- 4/25/- 30/>50/- ei murru 78/28/ PA66 1,13-1, /1600/800 85/60/- 5/20/- 25/>50/- ei murru 90/39/ PE-HD PP PMP POM PA6, PA66 Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PE-HD ,5-3,0 ei tarpeen ei tarpeen PP ,3-2,5 ei tarpeen ei tarpeen PMP ,6-2,1 ei tarpeen ei tarpeen POM ,5-2, PA ,8-2, PA ,8-2, ESISUUNNITTELU

33 Osakiteiset muovit Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PA12 hyvä kemikaalinkesto kallis 10,0 kemikaalinkestävät tuotteet Polyamidi 12 hyvä kulutuksen kesto erottimet sellunvalmistuksessa hyvä hydrolyysin kesto PA6:een ja PA66: een verrattuna: sitkeämpi pienempi veden absorptio Osittain aromaattisia polyamideja: PAMXD6-GF50 (PAA-GF50) loistava pinnanlaatu melko suuri veden absorptio 7,5 metalli- ja kevytmetalliosien korvaaminen erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet rajallinen lämmönkesto mittatarkkuus haasteellinen aina kuitulujitettuna PA6T/XT-GF40 (PPA-GF40) pieni veden absorptio aina kuitulujitettuna 6-14 metalli- ja kevytmetalliosien korvaaminen PA6T/6I-GF40 (PPA-GF40) erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet auton moottoritilan osat (jäähdytysjärhyvä lämmönkesto jestelmän osat, pumppujen ja vesimittarien kotelot PBT korkea lujuus, sitkeys hydrolyysiherkkä 3,5 autoissa ovenkahvojen osat, sytytysjär- Polybuteenitereftalaatti erinomaiset eristeominaisuudet loviherkkä (iskumodifioitavissa) jestelmät, peilit, tuulilasinpyyhkijät laaja kemikaalinkesto lasikuitu haurastuttaa kytkimet, liittimet, kelarungot erittäin pieni veden absorptio vääristyminen (jäähtymisnopeuden tai sakset, kattilankahvat, säätönupit, kotitahyvä lämmönkesto virtaussuunnan aiheuttama kutistumaero) louskoneiden lämmönkestävät osat (PC+PBT) sitkeämpi kuin PBT PBT ja PC lämmönkestävämpiä 3,5 auton korin osat Iskumodifioitu PC:n ja PBT:n seos sitkeämpi kylmässä kuin PBT ja PC parempi kemikaalinkesto kuin PC:llä SPS hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto hauras 4-5,5 auto- ja sähköteollisuuden tuotteet Syndiotaktinen polystyreeni hyvät eristeominaisuudet yleensä lujitettuna liittimet pieni veden absorptio taloustavarat pieni jälkikutistuma leipämuotit elintarvikekelpoisuus ESISUUNNITTELU

34 Osakiteiset muovit ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PA12 1,01-1, /1100/570 50/40/- 4/12/- 200 ei murru 49/-/ PAMXD6-GF50 1, /- 280/- 1, PA6T/XT-GF45 1, /- 240/230 2,4/2,1 11/ PA6T/6I-GF40 1, PBT 1,30-1, , > (PC+PBT) 1,2-1, , SPS-GF30 1, PA12 PAMXD6-GF50 PA6T/XT-GF45 PA 6T/6I-GF40 PBT (PC+PBT) SPS-GF30 Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PA ,0-2, PAMXD6-GF ,1-0, PA6T/XT-GF ,2-0, PA6T/6I-GF ,1-0, PBT ,0-2, (PC+PBT) , SPS-GF ,3-0,8 ei tarpeen ei tarpeen ESISUUNNITTELU

35 Osakiteiset muovit, LCP Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita PVDF lujin ja kulutuskestävin fluorimuovi hajoamisriski sulatilassa 20,0 sairaalatarvikkeet Polyvinyylideenikloridi hyvä kemikaalinkesto ei kestä kuumaa rikkihappoa ja amiinia, pumppujen ja putkistojen osat korkea läpilyöntilujuus asetonia, etyyliasetaattia vaikeasti palava hyvä sään- ja säteilynkesto PPS luja, jäykkä, kova aina lujitettuna 8-20 autoissa polttoaine-, sytytys-, jarru-, Polyfenyleenisulfidi erittäin hyvä kemikaalin- ja lämmönkesto huono iskulujuus (iskumodifioitavissa) jäädytysjärjestelmien ja katalysaattorien lähes palamaton kallis osat hyvä säteilynkesto korkea massa-ja muottilämpötila lamppujen kannat pieni veden absorptio ei kestä kloorattuja hiilivetyjä pumppujen osat erittäin hyvä hydrolyysinkesto (vesihyv.) tummat värit sähkötekniset osat hammaslääkärin instumentit PEEK erinomainen lujuus ja jäykkyys kallis 70,0 kirurgiset välineet Polyeetterieetteriketoni poikkeuksellinen lämmönkesto korkea massaämpötila mekaaniset osat aggressiivisissä olosuhvaikeasti palava, pieni savunmuodostus teissa hyvät eristeominaisuudet hyvä säteilynkesto erittäin hyvä kemikaalinkesto LCP poikkeuksellisen luja, jäykkä ja sitkeä heikot yhtymäsaumat steriloitavat sairaalatarvikkeet Nestekidemuovi erinomainen kemikaalinkesto jet-ilmiö pienellä portin koolla uuniastiat vaikeasti palava, pieni savunmuodostus aina lujitettuna liittimet, kelarungot erittäin pieni lämpölaajeneminen huono liimattavuus/painettavuus MID-tuotteet erittäin hyvä mittapysyvyys jäännöskosteuspitoisuus? 0.01% (vaikuterittäin sulajuokseva ohuissa seinämissä taa iskulujuuteen) pieni kutistuma (tiukat toleranssit) lämpölaajenemiskerroinerot virtaus- ja nopea, toistettava jakso poikkisuunnan välillä (vääristymisriski) ESISUUNNITTELU

36 Osakiteiset muovit, LCP ρ E σ Y σ F ε Y ε F Lovi-iskul. T g T m HDT/A Lämmönkesto ºC g/cm 3 MPa MPa MPa % % kj/m 2 ºC ºC ºC Lyh. aik. Pitk. aik. PVDF 1,76-1, > PPS-GF40 1, , PEEK 1, > LCP-GF30 1, Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt PVDF kestää PPS-GF40 rajallinen kesto PEEK ei kestä LCP-GF30 T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h PVDF ei tarpeen ei tarpeen PPS-GF ,3-0, PEEK ,7-1, LCP-GF ,1-0, ESISUUNNITTELU

37 Termoelastit, silikoni Muovityyppi Tyypilliset ominaisuudet Hinta Tyypillisiä Hyvät Huonot / rajoitukset /kg käyttökohteita SEBS laaja kovuusalue modifioinnilla tartunta muihin muoveihin 3-8 sähkö- ja elekroniikkatarvikkeiden eristeet Styreeniblokkikopolymeeri erittäin hyvä tartunta PP:n kanssa rajoitettu kemikaalinkesto käyttöesineiden pehmytosat miellyttävä pinta rajoitettu säänkesto (stabiloitavissa) jalkineet pieni jäännöspuristuma kädensijat TPU erinomainen kulumiskestävyys kallis 5-10 slalom-monot, kenkien pohjat, korot Termoplastinen polyuretaani erinomainen repimislujuus ei kestä alifaattisia/aromaattisia hiilivetyjä, rannekkeet hyvä mikrobinkesto useita liuottimia renkaat hyvä hydrolyysinkesto (eetteripohjaiset) suuri jäännöspuristuma kädensijat hyvä öljyn, rasvan ja polttoaineen kesto huono UV-kesto (stabiloitavissa) hevosenkengät, karjamerkit hyvä hapettumisenkesto huonot eristeominaisuudet jäännöskosteuspitoisuus? 0.07% TPE-E (TPC) erinomainen väsymislujuus kallis 6,5-10 airbagin suojakuoret Kopolyesterielasti pieni virumistaipumus neits. ja kierrätetyn materiaalin kuivaus murroskumit laaja käyttölämpötila-alue huono UV-kesto (stabiloitavissa) pistoolikotelo hyvä kulumiskestävyys ei kestä kuumia polaarisia nesteitä ruuviankkurit erinomainen iskulujuus kylmässä kumia huonompi joustavuus hihnat korkea veto- ja repimislujuus kumia huonompi jäännöspuristuma korvakuulokepidike hyvä kemikaalinkesto, kuuman öljyn kesto helppo ruiskuvalaa helppo kierrättää TPE-A (TPA) hyvä kulumiskestävyys suuri jäännöspuristuma 6,5-12 hiihtokenkien komponentit Polyamidielasti hyvä repimislujuus huono hydrolyysin- ja UV-kesto jalka- ja koripallot helppo ruiskuvalaa ei kestä kloorattuja liuottimia kenkien pohjat helppo kierrättää (10-15% osuutena) materiaali kuivattava kaapelisuojukset laaja käyttölämpötila-alue hyvä hapettumisenkesto hyvä kemikaalinkesto, hyvä öljyn, polttoaineen rasvan kesto hyvä iskulujuus TPV hyvä kulumiskestävyys huono UV-kesto 4-10 kädensijat työkaluissa Termoplastinen vulkanaatti hyvä repimislujuus huono liimattavuus (esikäsiteltävä) tiivisteet erinomainen väsymislujuus ei kestä hiilivetyjä, vesiliuoksia, kuumaa autoissa ilmakanavat erinomainen polaaristen nesteiden kesto öljyä ja dieselöljyä erinomaiset eristeominaisuudet ei kestä kuumia teollisuus- ja autokemikaaleja SI erinomainen lämmönkesto kallis tutit Silikoni erinomainen säänkesto oma annostelu- ja ruiskutusyksikkö tiivisteet hyvä eristeominaisuudet erikoismuotti painimet erinomainen kemikaalinkesto materiaali ei ole kierrätettävissä keittiötarvikkeet iskuluja ja joustava kylmässä raaka-aineen varastointi (1 v /? 23 ºC) maskit pieni kitkakerroin pieni jäännöspuristuma ESISUUNNITTELU

38 Termoelastit, silikoni Murtolujuus Murtovenymä Kovuus Kulumiskestävyys Käyttölämpötila-alue MPa % mm 3 ºC (pitkäaik. käyttö) SEBS ShA-70 ShD TPU ShA-75 ShD TPE-E ShD-72 ShD TPE-A ShA-65 ShD TPV ShA-60 ShD SI 8-8, ShA-70 ShA SEBS TPU TPE-E TPE-A TPV SI Kuuma vesi Heikot hapot Vahvat hapot Hapettavat hapot Fluorivetyhappo Vahva emäsliuos Heikko emäsliuos Epäorg. suolaliuos Halogeenit Alifaattiset hiilivedyt Klooratut hiilivedyt Alkoholit Esterit Ketonit Eetterit Aldehydit Amiinit Orgaaniset hapot Aromaattiset hiilivedyt Polttoaineet Mineraaliöljy Rasvat, öljyt kestää rajallinen kesto ei kestä T m T w Kutistuma Kuivaus ºC ºC % T/ºC t/h SEBS ,3-2,2 ei tarpeen ei tarpeen TPU ,8-1, ,5-2 TPE-E ,3-1, TPE-A ,5-1, TPV ,5-2, SI ,0 - - ESISUUNNITTELU

39 Seinämänpaksuus Kappaleen seinämä mitoitetaan aina mahdollisimman ohueksi. Kappale saadaan kevyeksi, se vie vähemmän tilaa, se on nopeampi valmistaa eikä tule imuja. Seinämän ohentamista rajoittavat yleensä kappaleen jäykkyys ja kuormitettavuus sekä muotin täyttyminen. Kutistuma Seinämänpaksuuden pienentyessä kutistuminen pienenee. Ohutseinämäinen rakenne on siksi mittatarkempi ja mitoituksessa voidaan käyttää tiukempaa tolerointia. Jos seinämänpaksuus vaihtelee, kutistumaerot voivat vääristää kappaleen. Seinämänpaksuuseroja on kuitenkin vaikea välttää kappaleessa. Seinämänpaksuus ei saa kuitenkaan muuttua äkillisesti vaan asteittain riittävällä matkalla. Lisäksi muovin virtaussuunta muotissa pitää olla aina ohuemman seinämän suuntaan. Ohutseinämäisellä rakenteella myös kutistumaerot ovat pienemmät ja kappale pysyy paremmin muodossaan. Ks. myös Kevennys- ja Ripa-osiot. Seinämänpaksuus Seinämänpaksuuden kasvaessa imuongelmat lisääntyvät. Kutistumaerot lisäävät kappaleen vääristymisriskiä

40 Seinämänpaksuuden mitoitusohjeet S = virtausmatka seinämänpaksuus S 200: helposti ruiskuvalettavissa S 250: ruiskuvalettavissa S > 250: vaatii erittäin juoksevan muovimateriaalin Korvattava Korvaavan muovimateriaalin E (MPa) materiaali Al 3x 2,4x 1,9x 1,7x 1,5x 1,4x Fe 4,3x 3,4x 2,7x 2,4x 2,2x 2x Muovirakenteen seinämänpaksuus verrattuna vastaavan jäykkyyksiseen alumiini- tai terässeinämään muovimateriaalin kimmomoduulin funktiona s EI t L 3x 27x 9x 9x 2x 8x 4x 4x 1,5x 3,4x 2,25x 2,25x 1,25x 2x 1,6x 1,6x 0,75x 0,4x 0,6x 0,6x 0,5x 0,1x 0,25x 0,25x 0,25x 0,02x 0,06x 0,06x Muovirakenteen seinämänpaksuuden muutoksen vaikutus seinämän taivutusjäykkyyteen EI, jäähtymisaikaan t ja virtausmatkaan L

41 Päästöt Jotta kappale saadaan siististi ulos muotista, osa sen pinnoista pitää olla päästöllisiä. Riittävällä päästökulmalla estetään kappaleen pinnan ja vastaavan muottipinnan välinen liukuminen muotin avautuessa tai kappaleen ulostyönnössä. Muutoin kappaleen pinta naarmuuntuu tai kappale voi jopa hajota. Kappaleen pinnat, jotka ovat muotin liikesuunnissa, ovat aina päästöllisiä. Päästökulman suuruuteen vaikuttavat pinnankarheus ja muovimateriaali. Pinnankarheuden kasvaessa päästökulma kasvaa. Se on pienimmillään kiillotetuilla pinnoilla. Lasikuitulujitus kasvattaa päästökulmaa. Päästökulma estää muovi- ja metallipinnan liukumisen toisiaan vastaan Vastapäästöllisen pinnan vapauttaminen ulostyöntöön johtaa aina kalliiseen muottirakenteeseen. Kappaletta hieman muuttamalla kallis muottiratkaisu saatetaan kuitenkin välttää. Joustava kappale voidaan myös väkisin ulostyöntää tai vetää vastapäästön yli. Kappaleessa ja valukanavistossa pitää olla riittävät päästöt, jotta kappale saadaan muotista ulos ehjänä ja ilman naarmuja

42 Päästön mitoitusohjeet VDI Ra µm Rz µm Minimipäästökulma Lujittamaton Lujitettu 12 0,40 1,5 1,0º 1,0º 15 0,56 2,4 1,0º 1,0º 18 0,80 3,3 1,0º 1,0º 21 1,12 4,7 1,0º 1,5º 24 1,60 6,5 1,5º 2,0º 27 2,24 10,5 2,0º 2,0º 30 3,15 12,5 2,0º 3,0º 33 4,50 17,5 3,0º 4,0º 36 6, ,0º 5,0º 39 9, ,0º 6,0º 42 12, ,0º 7,0º 45 18, ,0º 8,0º Minimipäästökulma lujittamattomalle ja lasikuitulujitetulle muovimateriaalille pinnankarheuden funktiona. Jos minimipäästökulma on liian suuri, se pitää tarkistaa muovimateriaalikohtaisesti. Kiillotetuille pinnoille minimipäästökulma on lujittamattomalla muovimateriaalilla 0.5º ja lasikuitulujitteisella 0.75º. Kiillotussuunta pitää olla muotin avaussuunnassa. Etsatuilla pinnoilla päästökulma on kuvion karkeudesta riippuen 3-7º.

43 Rivat Seinämänpaksuutta ohennettaessa kappaleen jäykkyys laskee. Tilanne voidaan korjata rivoittamalla seinämä. Se on huomattavasti tehokkaampi tapa kuin vaihtaa muovimateriaali jäykempään. Kuormituksesta riippuen rivoitus voidaan suunnitella yhdensuuntaiseksi tai ristikkäiseksi. Taivutusjäykästä rakenteesta saadaan vääntöjäykempi kääntämällä ristikkäisrivoitusta 45º. Seinämän jäykkyyttä voidaan lisätä tihentämällä ja / tai korottamalla ripoja. Kappaleen massiiviset muodot kevennetään rivoituksella. Ruuvitorneissa, seinämissä ja rivoissa voidaan käyttää tukirivotusta. Rivoitusta suunniteltaessa pitää muistaa, että rivan kohdalle syntyy helposti imuja. Lisäksi rakenne voi lähteä murtumaan rivan tyvestä, jos sitä ei pyöristetä. Ohueen rivoitukseen joudutaan suunnittelemaan massiivisemmat ulostyöntökohdat. Rivotustapoja seinämän jäykistämiseksi: taivutusjäykkä yhdessä suunnassa (a), taivutusjäykkä tasossa (b), taivutus- ja vääntöjäykkä (c) Tukirivoitustapoja Liian suuri rivan paksuus ja tyven pyöristys voimistavat imuja. Ohuen rivoituksen ulostyönnön varmistaminen

44 Rivan mitoitusohjeet Jäykistettävän seinämän paksuus s Rivan paksuus t pinnanlaatuvaatimus: 0.5s ei pinnanlaatuvaatimusta: 0.7s Rivan pyöristys R pinnanlaatuvaatimus: ei pyöristystä jännityskeskittymän poisto: 0.2s Päästökulma Ө kiillotettu pinta: 0.5º muut pinnat: 1º Rivan korkeus h 2s Ripojen välinen etäisyys L 2s Ripaväli L Rivan korkeus h 2s 3s 4s 5s 2s 12,5x 28,8x 54,9x 92,6x 3s 9,6x 22x 42,1x 71,3x 4s 8x 18x 34,5x 58,6x 5s 7x 15,4x 29,4x 50x Rivan korkeuden h ja ripojen välisen etäisyyden L vaikutus taivutusjäykkyyteen, kun seinämänpaksuus on s ja rivan paksuus t on 0.5s. Korkeilla rivoilla rivan hoikkuudesta johtuen jäykistävää teoreettista arvoa ei saavuteta.

45 Vastapäästöt Jos kappaleessa on ulko- tai sisäpuolisia syvennyksiä, joita ei voida tehdä luonnollisella muotilla, Vastapäästöllisen pinnan vapauttaminen ulostyöntöön johtaa aina kalliiseen muottirakenteeseen. Kappaletta hieman muuttamalla kallis muottiratkaisu saatetaan kuitenkin välttää. Joustava kappale voidaan myös väkisin ulostyöntää tai vetää vastapäästön yli.

46 Ulkopuolinen syvennys Jos luonnollisella muotilla ei pystytä tekemään ulkopuolista syvennystä, muotissa joudutaan käyttämään liikkuvaa palaa. Muotin avautuessa vinotappi siirtää liikkuvan palan sivuun ja muotin sulkeutuessa takaisin paikalleen. Sen vinous ja ja liikkuvan palan paksuus määräävät sen, kuinka syvä syvennys voi olla. Vinotapin vinous (kulma α) voi olla enintään 15º. Kuorimainen kappale, jonka toisessa päädyssä on ulkopuolinen syvennys Muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty Muotti sulkeutuu

47 Sisäpuolinen syvennys Jos luonnollisella muotilla ei pystytä tekemään sisäpuolista syvennystä, muotissa joudutaan käyttämään nousevaa keernaa. Ulostyöntöliikkeen aikana nouseva keerna liikkuu sivusuunnassa. Nousevan keerna toinen pää pääsee sivuttaisliikkeen aikana Liikkumaan vapaasti nostimen T-urassa. Nousevan keernan vinous (kulma α) on enintään 15º. Kuorimainen kappale, jonka toisessa päässä on sisäpuolinen syvennys Muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty Muotti sulkeutuu

48 Sisäpuolinen kierre Kappaleen sisäpuolinen kierre tehdään kierrekeernalla. Ennen kuin muotti voidaan avata ja kappale ulostyöntää, kierrekeerna kierrotetaan kappaleen sisältä pois. Kierrotus tapahtuu hydraulisesti hammastankolla. Kappaleessa on sisäpuolinen kierre Kierrekeernan kierrotus kappaleen sisältä alkaa Kierrekeerna on kierrotettu ja muotti lähtee avautumaan Muotti on avautunut ja kappale ulostyönnetty

49 Pyöristykset Kappaletta kuormitettaessa se murtuu hyvin helposti terävästä sisänurkasta. Amorfista muovia käytettäessä myös jännityssäröilyriski kasvaa hyvin suureksi sen ympäristössä. Korkeilla ruiskutusnopeuksilla terävän sisänurkan kohdalla kappaleen pintaan tulee helposti virtausjälkiä. Terävä ulkonurkka puolestaan vaikeuttaa muotin täyttymistä ja sen kohdalle voi syntyä imuja. Siksi kappaleessa pitää välttää teräviä sisä- ja ulkonurkkia. Jo pienetkin pyöristyssäteet nurkissa parantavat tilannetta merkittävästi. Lisäksi nurkkien pyöristys helpottaa kappaleen ulostyöntöä ja muotin valmistusta. Pyöristämällä nurkat muotti täyttyy paremmin. Kappale vääristyy vähemmän ja kestää kuormitusta paremmin Imujen välttämiseksi kappaleen ulkonurkka on pyöristettävä myös

50 Pyöristyksen mitoitusohjeet Seinämänpaksuus s Sisänurkan pyöristyssäde R S 0.3 mm (mielellään 0.5s) Ulkonurkan pyöristyssäde R U = R S + s (seinämänpaksuus säilyy vakiona)

51 Kevennykset Kevennyksellä tarkoitetaan kappaleen seinämän paikallista ohentamista. Seinämä joudutaan ohentamaan esim. tilan saamiseksi komponentille kotelorakenteen sisällä tai komponentin / osan kiinnitystä varten. Näkyvä pinta säilyy kuitenkin tasona. Kevennyksen kohdalla seinämänpaksuus ei saa muuttua liian nopeasti eikä liian ohueksi. Lisäksi nurkat kannattaa pyöristää. Kappaleen seinämään tehtyjä kevennyksiä Jos seinämänpaksuus muuttuu liian nopeasti tai liian ohueksi, näkyvälle pinnalle syntyy pintavirhe. Terävät nurkat pahentavat tilannetta.

52 Kevennyksen mitoitusohjeet Seinämänpaksuus s Seinämänpaksuuden keventyminen t s/3 Kevennysmatka L 5 t Pyöristyssäde R

53 Snapit Snappi on osien mekaaninen liitostapa.yleisin snappi on hakatyyppinen. Haan poikkileikkaus on yleensä suorakaide tai rengasmainen. Haka taipuu elastisesti ulokepalkin tavoin, kun snapin osapuolet liitettäessä työnnetään sisäkkäin. Kuormittamattomana liitos on lähes jännityksetön. Haka mitoitetaan niin, ettei sallittua venymää ylitetä. Kun haka tehdään kartiomaiseksi korkeus- ja/tai leveyssuunnassa, se venyy tasaisemmin ja sallii suuremman taipuman. Haan pituutta ja tyven pyöristystä lisäämällä parannetaan snapin kestävyyttä. Haan pään muodolla vaikutetaan siihen, miten helposti snappi on suljettavissa/avattavissa. Siihen tarvittava voima riippuu haan pään muodon lisäksi käytetystä muovimateriaalista (kimmomoduuli, kitkakerroin). Erilaisia hakatyyppisiä snappeja Liittämisvaiheessa haan pitää päästä taipumaan vapaasti H:n verran.

54 Hakatyyppisen snapin mitoitusohjeet Jännitys Jännitys E s Es ε sall ε Y Venymä ε sall ε B Venymä Ø = 15-30º (liitos avattavissa) 90º (liitos ei ole avattavissa vetämällä) Ө = 30-45º R = 0.6H h = 0.5H - H 0.67 ε sall L δ = H 2 Tarkemmat ja laajemmat suunnitteluohjeet löytyvät materiaalitoimittajien www-sivuilta Sallittu venymä ε sall riippuu muovimateriaalin vetokäyrästä: Muovimateriaalilla myötöraja: ε sall = 0.7ε Y (70% myötövenymästä) Muovimateriaalilla ei ole myötörajaa: ε sall = 0.5ε B (50% murtovenymästä) Jos liitos avataan toistuvasti, ε sall on 60% edellisistä arvoista. Liittämiseen/avaamiseen tarvittava voima: 3 B H E F = 3 4 L s δ ( μ + tanα ) ( 1 μ tanα ) liittäminen: α = Ө avaaminen: α = Ø B = haan leveys µ = kitkakerroin E S = sekanttimoduuli

55 Ruuvit Ruuveilla saadaan mekaaninen liitos, joka on tarvittaessa avattavissa. Ohutseinämäisissä osissa ruuvin kiinnitystä varten tarvitaan ruuvitorni. Se on aina irti sivuseinämästä ja se voidaan tarvittaessa tukea ympäristöön tukirivoilla. Terävät sisänurkat kannattaa aina pyöristää. Itsekierteittävä ruuvi kierretään suoraan ruuvitorniin. Tavanomaiselle ruuville asennetaan ruuvitorniin kierresisäke mekaanisesti, kuumaupottamalla tai ultraäänihitsauksella. Itsekierteittävällä ruuvilla tehty liitos on halvempi ja mekaanisesti lujempi mutta se on avattavissa / suljettavissa vain muutaman kerran. Jos liitos pitää olla avattavissa useita kertoja tai ruuvitorni jää matalaksi, käytetään aina kierresisäkettä. Itsekierteittävillä ruuveilla toteutettu ruuviliitos on halvin ja yksinkertaisin ratkaisu Kierresisäkkeen asennus ruuvitorniin ultraäänellä.kierresisäke pitää olla ultraäänihitsausasennukseen tarkoitettu Yksityiskohtaisempaa suunnitteluapua löytyy esimerkiksi osoitteesta: Imujen ja vääristymisriskin vuoksi ruuvitornit suunnitellaan aina irti seinämästä. Ruuvitorni voidaan tukea eri tavoin.

56 Ruuvitornin mitoitusohjeet (itsekierteittävä ruuvi) Ruuvitornin ulkohalkaisija D = 2.5D R Ruuvitornin sisähalkaisija d = d R D R = ruuvin sisähalkaisija d R = ruuvin ulkohalkaisija Täyskierteisen ruuvin pituus ruuvitornissa L 2.5d R Pyöristyssäde R = mm Päästökulma Ө 0.5º s = seinämänpaksuus

57 Ruuvitornin mitoitusohjeet (kierresisäke) Kierresisäke pitäisi jäädä hieman ruuvitornin yläpinnan yläpuolelle, jottei se irtoisi kiristystilanteessa. Samoin kierresisäkkeen ja ruuvitornin pohjan väliin pitää jäädä tilaa, johon ylimääräinen muovisula pääsee virtaamaan Kierresisäkkeen asennettavuus ruuvitorniin ultraäänihitsauksella Kierresisäkeasennus Kierresisäkeasennus Amorfiset Osakiteiset ABS 1 POM 2 (ABS+PC) 2 CA,CAB 1 PMMA 2 Fluorimuovit 5 PMMA-C 2 Ionomeeri 5 S/B 2 LCP 5 (PPE+S/B) 1 PA 2 PAI 5 PET 5 PC 2 PBT 5 PEI 5 PEEK 5 PES 5 PE 2 PS 2 PMP 1 PSU 2 PPS 2 PVC-U 1 PP 2 SAN, ASA 2 (PC+PBT) 2 1 = helppo, 5 = vaikea

58 Liimaus Liimaus on yksinkertainen, nopea ja halpa liittämistapa. Sillä voidaan liittää eri materiaaleja yhteen. Liimasauma vaimentaa jännityksiä ja värähtelyjä. Tarvittaessa se toimii tiivisteenä sekä estää korroosiota ja syöpymistä. Liimaus yksinkertaistaa rakennetta, mutta voi vaikeuttaa kierrätystä. Liimattavien pintojen pitää olla yhteensopivat, puhtaat ja pinnankarheudeltaan liimalle sopivat. Liimakerros pitää olla ohut, tasainen ja jatkuva. Kovettuminen tapahtuu puristuksen alaisena. Liimattavat pinnat voidaan joutua esikäsittelemään ennen liiman levitystä. Eri materiaaleja liimattaessa liima valitaan tartunnaltaan heikomman materiaalin mukaan. Valinnassa on huomioitava liiman ainesosat, pintojen esikäsittely, muovimateriaalin lisäaineistus ja liimatun kappaleen käyttötarkoitus. Tarjolla on lujuudeltaan ja kovuudeltaan erilaisia yksi- tai kaksikomponenttiliimoja. Liiman valinta kannattaa aina tehdä liimatoimittajan kanssa. Liimoja kannattaa testata ennen lopullista valintaa. Muovimateriaaleilla, joilla on alhainen pintaenergia, liima levittyy ja tarttuu huonosti. Se korjataan hapettamalla pinta fysikaalisesti tai kemiallisesti Liiman tarttuminen muoviosan pintaan perustuu usein fysikaalisten sidosten (adheesio) ja rajapinnan yli tapahtuvan diffuusion (hitsautuminen) yhdistelmään

59 Liimaliitoksen suunnitteluperusteet Liimaliitos suunnitellaan niin, että pääosa sen rasituksesta on leikkausta. Suoraa puskuliitosta liimasaumana ei suositella, koska se ei ole itsekohdistava ja taivutuksessa se helposti pettää. Liimasauma rasittuu päistään, minkä vuoksi sen lujuutta lisätään leventämällä liimasaumaa eikä pidentämällä sitä. Jännityssäröilyherkillä muoveilla ruiskutuspiste pitää olla liima-alueen ulkopuolella

60 Hitsaus Pääosa kestomuoveista on hitsattavissa. Ne hitsautuvat hyvin itsensä kanssa mutta muovimateriaalipareista vain muutama on riittävän hyvin hitsattavissa. Näistä parhaiten hitsattavissa on ABS/PMMA pari. Valittavaan hitsausmenetelmään vaikuttavat muovimateriaali, kappaleen muoto ja koko, toleranssit, käytettävissä oleva hitsauslaitteisto sekä kustannukset. Päätös hitsausmenetelmästä pitää tehdä jo varhaisessa vaiheessa, koska tuotesuunnitteluun liittyvät vaatimukset voivat vaihdella menetelmien välillä huomattavasti. Ruiskuvalettavien muoviosien hitsausmenetelmistä käytetyimpiä ovat ultraääni-, pusku- ja laserhitsaus Jotta pinnat hitsaantuvat toisiinsa, molekyyliketjujen pitää sekoittua riittävästi rajapinnan yli (diffuusio). Siksi hitsautuvuuteen vaikuttavat keskeisesti pintojen lämpötila, puristuspaine sekä muovimateriaalien kemiallinen samankaltaisuus hitsattavissa pinnoissa.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet. PSU Tekniset tiedot PSU Tekniset tiedot PSU - polysulfonin tuotannon aloitti 1965 Union Carbide. PSU on väriltään kellertävä., amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polyeetterieetteriketoni on osittain kiteinen materiaali. Kuten muut samankaltaiset materiaalit PAEK, PEK ja PEKK myös molekyyli sisältää ketoniryhmän.

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA

SYVÄVETO TUOTESUUNNITTELUSSA VINKKEJÄ JA KÄYTTÖKOHTEITA SYVÄVETOMENETELMÄ Syväveto on levynmuovausmenetelmä ohutlevyosille ja erityisen tehokas sarjatuotannon valmistusmenetelmä. Syväveto mahdollistaa vaativienkin muotojen toteuttamisen. Tuotemuotoilua hyödyntämällä

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi

Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Painevalukappaleen suunnitteluprosessi Stefan Fredriksson SweCast Käännös: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevaluprosessi Kun suunnitellaan uutta tuotetta valua tai jonkin muun tyyppistä

Lisätiedot

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t A s e n n u s t a r v i k e A s e n n u s t a r v i k k e e t H e l a T a p e S ä h k ö - j a k a n g a s t e i p i t k a a p e l e i d e n, j o h t i m i e n j a j o h d i n n i p p u j e n s u o j a

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE

PLIOPRENE TPE. Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE Injektiovaletut osat PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE PLIOPRENE TPE on lämpömuovautuva elastomeeri, jolla on poikkeukselliset ominaisuudet. Verrattuna vulkanoituun tai kemiallisesti verkotettuun kumiin, PLIOPRENE

Lisätiedot

PLIOTEX-V plus johdinmerkit

PLIOTEX-V plus johdinmerkit johdinmerkit esikatkaistut Materiaali: Käyttölämpötila: Kovuus Shore A: 80 ± Murtolujuus (veto): pehmeä PVC -15... +90 C 20 MPa Suurin venymä: 00 % Tiheys: 1260 kg/m Paloluokitus: V0 UL94 Sovelluskohteet:

Lisätiedot

varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu

varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu 3M TEIPPI- JA LIIMAKOULU Kuinka liitos pysyy varmasti kiinni? Oikean tuotteen valinta vaiheittain Tervetuloa 3M Teippi- ja liimakouluun. Tässä

Lisätiedot

Piikkirima, kullattu 2,54 mm 2 x 40 Tuote n:o

Piikkirima, kullattu 2,54 mm 2 x 40 Tuote n:o Piikkirima, kullattu,54 x 40 Tuote n:o 4747-0 Piikkirima, kullattu,54 1 x 40 Tuote n:o 4747-01 Oikosulkupala,54 lyhyt Tuote n:o 4747-601 Oikosulkupala,54 hännällä Tuote n:o 4747-60 Johdonpäätehylsy Eristetty,

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO

MESSINGIT SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Levyt 74 Nauhat 75 Tangot 75-77 Ainesputket 77 Harkot 77 Kuusiotangot 78 Lattatangot 79 Profiilit 80 81 Putket 81-82 Langat 82 Tekniset tiedot 83 87 Tuotantopalvelut 86 Värikoodit 87 73

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_1.sldprt. Tehtävänä on muokata sivuilla olevat koukut siten, että niihin voi asettaa liikkuvat keernat. Mallinna

Lisätiedot

Pilarin alapään liimaruuviliitos Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka

Pilarin alapään liimaruuviliitos Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka Kuva 1. Peruspultteihin pultattavat pilarikengät Käyttökohteet Liimaruuviliitos on käytössä jäykässä liimapuupilarin alapään ja peruspilarin välisessä liitoksessa. Liitoksen toiminta ja mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KUMIMATOT JA -LEVYT 109

KUMIMATOT JA -LEVYT 109 KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT KUMIMATOT 109 SISÄLLYSLUETTELO 109 Tavaratilan kumimatot...3 Solukumilevyt (EPDM)...4 Pölysuojamatot STD (Trellex)...5 Sälematot...6 Rihlamatot...7 Turkkilevymatot...8

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet).

Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine kaikille vanteille (ml. kevytmetallivanteet). KEMIKAALIT AUTONHOITO AUTONHOITOAINEET Ajoneuvojen pesuun, vahaukseen, kiillotukseen ja pintojen hoitoon Kaikentyyppisten ajoneuvojen pesuun ja pintojen hoitoon. Ikaclean Vannepesu Happopohjainen puhdistusaine

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LINEAARIKÄYTÖT. AT ja ATL hammashihnojen valmistusohjelma: AT AT3 AT5 AT10 AT20 ATL ATL5 ATL10 ATL20. Lineaarikäytöt AT ja ATL hammashihnoilla:

LINEAARIKÄYTÖT. AT ja ATL hammashihnojen valmistusohjelma: AT AT3 AT5 AT10 AT20 ATL ATL5 ATL10 ATL20. Lineaarikäytöt AT ja ATL hammashihnoilla: LINEAARIKÄYTÖT Yleistä lineaarikäytöistä Pinoajat, lavaajat ja muut keräilyrobotit ovat tyypillisiä esimerkkejä lineaarikäytöistä. Perusajatuksena on käyttölaitteen pyörimisliikkeen muuttaminen pitkittäisliikkeeksi.

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Meganite Acrylic Solid Surface. Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin

Meganite Acrylic Solid Surface. Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin Meganite Acrylic Solid Surface Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin Näyttäviä ja kestäviä ratkaisuja Meganite Acrylic Solid Surface -akryylikomposiittilevyt ovat erinomainen pintamateriaalivaihtoehto

Lisätiedot

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu.

RAM Nordic AB. Kiinnitysratkaisu. RAM Nordic AB Kiinnitysratkaisu GPS / Matkapuhelin GPS RAM kiinnikkeet soveltuu useimpiin ajoneuvoihin, joissa GPS:ää käytetään. RAM joustaa iskujen ja tärinän vaimentamiseksi. Se on oikea valinta, kun

Lisätiedot

Tiiviste- ja liimamassat

Tiiviste- ja liimamassat 3M SCOTCH-WELD TÆTNINGS- MATERIALER OG FUGEMASSER Tiiviste- ja liimamassat vahvat ja joustavat saumat Kun materiaalit ovat liikkuvia, laajenevia tai kokoonpuristuneita, sekä vaativat joustavaa saumausta,

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET

POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Verhokisko Kiskokatalogi 2013

Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Verhokisko Kiskokatalogi 2013 Sivu Verhokiskot 1-2 6100, Yksiurainen verhokisko 3-4 6400, Yksiurainen verhokisko 5-6 6500, Yksiurainen verhokisko 7-8 6600, Kaksiurainen verhokisko 9-10 6103, Yksiurainen

Lisätiedot

Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet

Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet Muovi-ikkunoiden asennusvaihtoehtojen lyhyt kuvaus ja asennusohjeet 1. Ohjeissa kiinnitetään erityistä huomiota asennusmateriaalien valintaan ja rakennuksen rakenteisiin kiinnittämisen vaihtoehtoihin.

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Johanna Tuiremo, Johtava asiantuntija, Materiaalitekniikka, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 150 vuotta sitten Höyrykattilan

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Conta-Clip SDK-läpivientiliittimet

Conta-Clip SDK-läpivientiliittimet Keskus Riviliittimet Conta-Clip SDK-läpivientiliittimet Laitekotelo- ja paneeliläpivienteihin Maksimijännite jopa 1000 V (UL 600 V) Materiaali PA 6.6 UL 94-V0 Modulaarinen järjestelmä www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen?

Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? Nanomateriaalien mahdollisuudet ja riskit Näkökohtia, muutoksia vuoden 2008 jälkeen? OLLI IKKALA aakatemiaprofessori Department of Applied Physics, Aalto University School of Science (formerly Helsinki

Lisätiedot

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö Yleiset tiedot LUMOTAST 75 IP40 painikemallisto Valaistut painikkeet, merkkilamput ja avainkytkimet Asennusreiän halkaisija 16,2 mm Kotelointiluokka IP40 Juotosliittimet seuraaville johdinpaksuuksille:

Lisätiedot

Liimatun lujitemuovipalkiston vaatimukset ja tarkastusmenetelmät Valittuja esituloksia

Liimatun lujitemuovipalkiston vaatimukset ja tarkastusmenetelmät Valittuja esituloksia Liimatun lujitemuovipalkiston vaatimukset ja tarkastusmenetelmät Valittuja esituloksia Vene-ohjelman seminaari, Pietarsaari 29.11.2011 Max Johansson, Merja Sippola, Perttu Hintikka VTT 2 Rakenne ja Tausta

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Trimeta PLUS KUVAUS: VAHVUUKSIA Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Puhdistaa tehokkaasti Soveltuu erinomaisesti olutkiven poistoon Hyvä huuhtoutuvuus Soveltuu ruostumattomalle

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

FDM tekniikka (Fused deposition modeling)

FDM tekniikka (Fused deposition modeling) Sovellukset FDM tekniikalla (Fused deposition modeling) ja FORTUS-sarjan koneilla voidaan valmistaa yksittäisiä osia tai tuotesaroja nopeasti ja taloudellisesti ilman kalliita muotti- tai koneistuskustannuksia.

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa PKM-tutkimusohjelman tutkimuspäivä nro 2 Lahti, 4.10.2005 Mika Grekin Sisällys

Lisätiedot

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI

GEMINO -ROLLAATTORIT. Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO -ROLLAATTORIT Aktiiviselle ihmiselle ROLLAATTORIT FI GEMINO aktiivisen ihmisen rollaattori Rollaattoreita suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota rollaattorin painoon, laatuun, turvallisuuteen,

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy KUITUVALOS - arjessa päivittäin - Valmistustekniikka? Historia Valmistustekniikat Lisäaineistukset Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt V U O T T A muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt Puhelin (03) 780 2363 GREEN LINE SIVU 2 www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Perinteinen perheyhtiö Solmaster Oy on Pohjoismaiden

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

HYDRAULILETKUT GOLDENSPIR/4SP ROCKMASTER/4SP GOLDENSPIR/4SH. bar ISO SP, EN 856 4SP ISO SP, EN 856 4SP ISO SH, EN 856 4SH

HYDRAULILETKUT GOLDENSPIR/4SP ROCKMASTER/4SP GOLDENSPIR/4SH. bar ISO SP, EN 856 4SP ISO SP, EN 856 4SP ISO SH, EN 856 4SH ISO 3862 4SP, EN 856 4SP GOLDENSPIR/4SP Käyttölämpötila: -40 C +100 C Päällys: MSHA hyväksytty, korkean lämpötilan, otsonin ja hankauskestävyyden omaava synteettinenkumi. Tyyppihyväksynnät: ABS, BV, DNV,

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot