vink passion for plastics PA Tekniset tiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vink passion for plastics PA Tekniset tiedot"

Transkriptio

1 vink passion for plastics PA Tekniset tiedot

2 PA Tekniset tiedot PA polyamidi amidimuovi kehitettiin alun perin kuiduksi. Materiaalin tuotanto alkoi toisen maailmansodan aikaan. Sodan jälkeen huomattiin PA:n käyttömahdollisuudet myös teknisinä tuotteina ja 5luvulla tulivat markkinoille puolivalmisteet. Materiaalia kehitettiin USA:ssa ja Saksassa, DuPontin tuotemerkistä Nylon tuli pian PA:n synonyymi. PA valmistetaan polymerisaatiolla, jossa yksi tai kaksi perusaineen monomeeriä yhdistetään ketjumaiseksi molekyyliksi Kaikkien polyamidilaatujen molekyyliketjussa on tunnusomainen amidiryhmä..pa:n perässä oleva luku kertoo hiiliatomien määrän molekyylirakenteessa. PA6:ssa, PA11:ssä sekä PA12:ssa on siis 6, 11 tai 12 hiiliatomia. Vastaavasti PA66:ssa hiiliatomeja on 6+6. Kaikki yllämainitut laadut ovat osittain kiteisiä kestomuoveja, niiden luonnollinen väri on joko opaalinvalkoinen tai kellertävä. Materiaalista on myös amorfisia laatuja, jotka ovat kaikki väriltään läpinäkyviä. Näiden laatujen rakenteessa on bentseenirengas. PAlaaduissa käytetään myös monia eri seosaineita, jolloin materiaalin käyttöala laajenee. Puolivalmisteita on saatavilla pehmitettyinä sekä stabiloituna (lämpö, kosteus) ja mahdollisia seosaineita ovat esim. lasi, hiili, MoS2, öljy, polyeteeni ja erilaiset kiinteät voiteluaineet. Erilaisilla seosaineilla ja niiden yhdistelmillä parannetaan mm. liukuominaisuuksia ja iskunkestävyyttä. Käyttöala PA on yksi monipuolisimmin käytetyistä muovimateriaaleista, sitä käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Koneteollisuudessa PA:a käytetään laakereina, hammaspyörinä, kytkiminä ym. koneenosina, joissa vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä ja yleisesti hyviä mekaanisia ominaisuuksia. PA:n etuna on myös hyvä äänenvaimennuskyky. PA:sta tehdyt suuret koneenosat ovat suhteellisen kevyitä.. Amorfisia PAlaatuja käytetään myös vedenkorkeus ja virtausmittareissa ym. kohteissa, joissa muiden kirkkaiden materiaalien kemiallinen kestävyys ei ole riittävä. Ominaispiirteitä hyvä mekaaninen lujuus ja kemiallinen kestävyys kulutuskestävyys hyvä myös karkealla vastinpinnalla hyvä väsymislujuus vaimentaa tärinää kestää useimpia hiilivetyjä (liuottimia) sekä emäksiä materiaalia seostamalla ja lujittamalla voidaan: parantaa lujuutta ja jäykkyyttä parantaa lämmönkestävyyttä pienentää kitkakerrointa Huomattavaa veden imeytyminen jopa 1% UVsäteily vahingoittaa stabiloimatonta materiaalia PA ei kestä useimpia happoja Mekaaniset ominaisuudet Seuraavassa käsittelemme ainoastaan osittain kiteisiä PA laatuja. PA:n veto ja puristuslujuus ei ole kovin hyvä, myöskään lämmönkestävyys ei ole muovilaaduista parhaimpia. Huomattavaa on myös suuri veden imeytyminen, minkä vuoksi tarkkamittaiset osat on ensin kosteusvakioitava. Kosteus vaikuttaa myös materiaalin lujuusominaisuuksiin: vetolujuus pienenee, mutta vastaavasti iskusitkeys kasvaa. PA on erittäin sitkeä materiaali ja se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa materiaalilta vaaditaan vaimennuskykyä. PA6:n ja PA66:n erityisominaisuuksia ovat erinomainen kulutuskestävyys, silloinkin kun vastinpinta on karkea. Kitkakerroin on melko pieni, eikä voitelua tarvita. Raskaasti kuormitetuissa laakereissa voidaan käyttää myös itsevoitelevia laatuja pienentämään kitkaa. Kitkalämpöä voidaan haluttaessa pienentää voitelulla. Lämpöominaisuudet PA6:n lämmönkestävyys on PA laaduista paras, 15 C. PA6:n käyttölämpötilaalue on + C. Pitkäaikainen käyttö yli + C:ssa edellyttää materiaalin stabilointia. Kuitulujitettuja laatuja, joiden lämmönkestävyyttä on parannettu, voidaan käyttää jopa 2 C:een saakka. PA11 ja PA12 eivät yleensä kestä yli 9 C:n lämpötilaa. Lasittumislämpötilat ovat: PA11 / 19 C, PA6 / 223 C, PA66 / 265 C, PA6 / 295 C. Sähköiset ominaisuudet Hyvien eristysominaisuuksiensa ansiosta PA soveltuu käytettäväksi erilaisina sähkökomponentteina. Huom! Kosteissa olosuhteissa eristyskyky heikkenee. Optiset ominaisuudet Läpinäkyvien, amorfisten laatujen valonläpäisykyky on n. 9%. Fysiologiset ominaisuudet Puhdasta PA:a voidaan käyttää elintarvikkeiden pakkausmateriaalina sekä elintarviketeollisuuden koneenosina. PA täyttää BGA:n (Saksa) ja FDA:n (USA) vaatimukset. Kemiallinen kestävyys PA:n kemiallinen kestävyys on hyvä, lukuun ottamatta useimpia happoja ja vahvoja emäksiä. PA kestää öljyjä, bensiiniä, rasvoja sekä liuotinaineita, kuten alkoholia ja ketoneita. Se kestää myös estereitä, eetteriä sekä kloorattuja hiilivetyjä. Muurahaishappo liuottaa PA6:ta sekä PA66:ta, fenoli PA11:tä. Jännityskorroosio ei ole yleistä, mutta sinkkikloridiliuos on yksi jännityskorroosion aiheuttaja. Korkeissa lämpötiloissa myös ilman happi vahingoittaa materiaalia, mutta lämmönkestävyyttä voidaan parantaa stabilointiaineilla.

3 PA imee helposti vettä, ja veden imeytyminen on jopa 1%. Kosteissa olosuhteissa materiaalin ominaisuudet muuttuvat: tilavuus muuttuu, jäykkyys huononee ja materiaalista tulee sitkeämpi. Sään ja UVsäteilyn kestävyys UVsäteily vahingoittaa ohutta materiaalia. Palaminen PA ei syty helposti ja se on itsesammuva. Syttymispiste on 2 C. PA palaa keltaisella liekillä, jonka ydin on sininen. Savun haju muistuttaa palavaa hiusta. Lisäaineilla palonkestävyyttä voidaan entisestään parantaa. Lastuava työstö PA:a voidaan työstää tavanomaisilla työkaluilla. Teräkulmista ja työstöarvoista saa tarkempia tietoja Vinkiltä. Jäähdytykseen voi tarvittaessa käyttää paineilmaa. Lämpömuovaus Sekä lämpötaivutus että muovaus on mahdollista, mutta näitä menetelmiä käytetään harvoin materiaalin hapettumisen takia. Parhaan tuloksen saa käyttämällä erityistä tyhjömuovaukseen kehitettyä laatua. Liitosmenetelmät Mekaaniset ruuviliitokset ovat yleisimmin käytetty PA:n liitosmenetelmä. PA:n ja teräksen erilaiset lämpölaajenemiskertoimet tulee huomioida näiden materiaalien välisissä asennuksissa. Myös itsekierteyttävät ruuvit sekä kierreholkit ovat hyviä PA:n liitosmenetelmiä. Liimaus Kun liimasaumaan kohdistuu kuormitusta, on esikäsittely ja liimaus tehtävä erityisen huolellisesti. Pinta esikäsitellään esim. puhdistamalla pinta huolellisesti rasvasta ja liasta tai hiomalla. PA/PA liitoksiin voidaan käyttää monomeeriä sisältävää liuotinliimaa. Kun PA:a liimataan teräkseen, useimmin käytetty liima on kaksikomponenttiepoksiliima. Parhaan liimaustuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme olemaan yhteydessä liimaaine valmistajiin. Hitsaus PA:a voidaan hitsata erikoismenetelmillä. Paras ja kestävin sauma saadaan kuumaelementti ja kitkahitsauksella. Ultraääni ja kuumakaasuhitsaukella lopputulos ei ole yhtä luja. Pintakäsittely PA:a voidaan metalloida, painaa sekä lakata. Pysyvän jäljen varmistamiseksi tarvitaan kemiallista tai sähköistä esikäsittelyä. Eri PA laatujen kuvaus Polyamidi PA Polyamidien ryhmään kuuluu useita erilaisia laatuja, erilaisine käyttöaloineen ja erityisominaisuuksineen. Yleisesti PA on kulutusta kestävä materiaali, jota voidaan käyttää myös silloin, kun käyttöympäristössä on pölyä, hiekkaa ja muita epäpuhtauksia. Kulutuskestävyys on erinomainen myös karkealla vastinpinnalla. PA6 Suulakepuristettu standardilaatu, jonka käyttöala on erittäin laaja. Materiaalilla on monia hyviä ominaisuuksia: lujuus, jäykkyys, sitkeys sekä kulutuskestävyys. Pintapaine on suuri ja materiaali vaimentaa hyvin iskua ja tärinää. Valmistetaan valamalla. Valmistusmenetelmällä saadaan erittäin tasaisesti kiteytynyt rakenne, joten pintapaine ja kulutuskestävyys ovat parempia kuin vakiolaaduilla. Materiaali on muita laatuja kovempi ja siten sen vaimennuskyky on huonompi. PA66 Lujuusominaisuuksiltaan PA 66 vastaa :tä, mutta materiaali ei kestä yhtä korkeita lämpötiloja. Veden imeytyminen on vähäisempää kuin peruslaadulla., lämpökäsitelty Vastaa :tä, mutta materiaali on lämpöstabiloitu. Saatavilla vain mustana., öljyseosteinen Valettu laatu, johon on lisätty voiteluainetta. Materiaalin kitkakerroin on alhainen. Materiaalia käytetään usein kohteissa, joissa voiteluaineiden käyttö ei ole mahdollista. PA66GF3 Lisätty 3% lasikuitua, jonka ansiosta kimmomoduuli on suuri. Materiaalin mittapitävyys ja vetolujuus on hyvä. PA6 Molekyylirakenne on symmetrinen, ja siksi PA6 on erittäin kiteinen materiaali. Soveltuu käytettäväksi suuressa lämpökuormituksessa. Puolivalmisteet PA:a on saatavilla levyinä, tankoina ja ainesputkina. Materiaalia voidaan valmistaa valamalla ja suulakepuristamalla. Valettujen laatujen ominaisuudet ovat suulakepuristettuja laatuja paremmat, sillä valettujen laatujen molekyylirakenne on tasaisempi ja sisäisiä jännityksiä esiintyy vähemmän. PA puolivalmisteiden kokovalikoima on erittäin laaja, erityisesti PA6:lla. Tavallisin väri on luonnonvalkoinen (kellertävä), mutta valettua PA6:a on saatavana useita eri värejä.

4 PA Fysikaaliset ominaisuudet PA Fysikaaliset ominaisuudet Menetelmä YKS. PA6 PA6 GC SUSTA VACU PA6 ESD6 PA66 Ominaispaino 1) DIN EN ISO 1131 g/cm 3 1,1 1,1 1,22 1,27 1,15 Veden imeytyminen 1) DIN EN ISO 62 % 3, 3, 2,5 2, Palavuus UL9 (3mm / 6mm) HB / V2 Säänkesto Mekaaniset ominaisuudet Vetolujuus DIN EN ISO Murtovenymä DIN EN ISO 527 % >5 > 3 5 Kimmomoduuli (veto) DIN EN ISO Loviiskulujuus (Charpy) DIN EN ISO 179 kj/m 2 >3, >3, 12 5, >3, Kovuus, kuulapaine DIN EN ISO Kovuus, Shore DIN EN ISO 6 D Lämpöominaisuudet Kidesulamislämpötila ISO C Lämmönjohtavuus DIN W/(m K),23,23,23 Ominaislämpökapasiteetti DIN kj/(kg K) 1,7 1,7 1,7 Lin. lämpölaajenemiskerroin DIN K Lämmönkesto, jatkuva C Lämmönkesto, lyhytaikainen C Kylmänkesto, jatkuva C 2 3 Muodonmuutoslämpötila DIN EN ISO 75 (A) C Sähköiset ominaisuudet Dielektrisyysvakio IEC 625 3,9 3,9 3, Eristehäviökerroin IEC 625,2,2,15 Ominaisvastus IEC 693 Ω cm < Pintavastus IEC 693 Ω CTIarvo IEC Läpilyöntilujuus IEC 623 kv/mm Esitteessä annetut tekniset tiedot ovat ohjearvoja, eivätkä sido materiaalin toimittajaa. Suulakepuristetut PA6 PA6 GC paremmat työstöominaisuudet SUSTAVACU lämpömuovattava PA6 ESD6 sähköä johtava PA66 PA66 GF3 lasikuitulujitteinen PA66 MO MoS2seos PA12 PA12 GF3 lasikuitulujitteinen Valetut MO M OL PD12 HS GK ESD9 SUSTAGLIDE SUSTAGLIDE plus MoS2seos suurempi MoS2pitoisuus öljyseosteinen iskutyynylaatu sis. antioksidanttia lasilujitteinen antistaattinen sis. voiteluaineita sis. voiteluaineita

5 PA66 GF3 1,32 1,7 PA12 1,2, PA12 GF3 1,25,5 1,15 2,5 HB / V2 MO 1,15 2,5 M 1,16 2,5 OL 1,1 2, PD12 1,1 2,5 GHS 1,15 2,5 HB / V2 GK 1,16 2, HB / V2 ESD9 1,19 2,5 SUSTA GLIDE 1,1 2, SUSTA GLIDE PLUS 1,1 2, , , >5 3 >3, >35 35 >2, >3 3 >3, >5 33 >, , >15 37 >2, > , 1 75 >35 3 >3, > >2, ,2 1, ,3 1, ,25 1, ,25 1, ,25 1, ,25 1, , ,25 1, ,27 1, >1 216, ,25 1, ,25 1, ,, ,1, ,7, Esitteessä annetut tekniset tiedot ovat ohjearvoja, eivätkä sido materiaalin toimittajaa.

6 PA6 Tekniset tiedot Veden imeytyminen % 1 C/5%RH, 2 mm Terminen muotostabiliteetti 1 6 /K C/1%RH, 2 mm 13 Veden imeytyminen 6 23 C/1%RH, mm 23 C/5%RH, 2 mm Laajenemiskerroin päivää o C Aika päivinä PA6:n veden imeytyminen suhteessa aikaan, ilmankosteuteen ja koekappaleen paksuuteen PA6:n lineaarinen lämpölaajeneminen lämpötilan suhteen Viruminen 9 Dynaaminen virumismoduuli Virumismoduuli Ec Dynaaminen virumismoduuli G G d Mekaaninen vaimennuskerroin d Kuormituskertojen määrä PA6:n virumismoduuli ajan suhteen, ilma 2 C/5%RH, kuormitus 13, o C Virumismoduuli G ja mekaaninen vaimennuskerroin lämpötilan funktiona Wöhlerkäyrä Iskulujuus kj/m 2 16 Jännitys Loviiskulujuus, Charpy Kuormituskertojen määrä PA6:n Wöhlerkäyrä, vaihtokuormitus (taivutus) o C PA6:n loviiskulujuus lämpötilan suhteen

7 Isochronkäyriä PA6 23 C/5% RH 25 Kitkakerroin, Vetojännitys h 1 h 1 h 1 h 5 h h=tuntia Kitkakerroin μ,6, 5,2,5 1 1,5 2 2, Venyminen Keskimääräinen pintapaine PA6:n kitkakerroin pintapaineen funktiona, vastinpinta HR=5, R=optimaalinen 2 16 PA6 15 C/5% RH Kitkakerroin,5,5,,35 Vetojännitys 12 1 h 1 h 1 h 1 h h=tuntia Kitkakerroin μ,3,25,2,15,1,5,5 1 1,5 2 2,5 3 Venyminen, öljyseos PA66 POMH PET Käyrät antavat materiaalivakioita staattisessa kuormituksessa. n ja kuormituksen lisäksi huomioidaan aika. Käyrästä näkyy sekä virumislujuus (vakiokuormitus) että relaksaatioalue (vakiovenymä). Eri materiaalien dynaaminen kitkakerroin, pintapaine = 9,5N/mm 2, liukunopeus,22m/s ja liukumatka 6 km

8 PA66 Tekniset tiedot Veden imeytyminen % 1 Lämpölaajeneminen 1 6 /K 1 15 Veden imeytyminen paino% C/1% RH 23 C/5% RH Laajenemiskerroin o C Aika päivinä PA66:n veden imeytyminen suhteessa aikaan ja ilmankosteuteen, koekappaleen paksuus 2mm PA66:n lineaarinen lämpölaajeneminen lämpötilan funktiona Viruminen 1 Dynaaminen virumismoduuli Virumismoduuli Ec Dynaaminen virumismoduuli G G d Mekaaninen vaimennuskerroin d h o C Kuormitusaika PA66:n virumismoduuli Ec ajan funktiona, kuormitus 13,7, ympäristö 2 C/5%RH Virumismoduuli G ja mekaaninen vaimennuskerroin lämpötilan funktiona Wöhlerkäyrä 5 Iskulujuus kj/m 2 16 Kosteus 2% 12 Jännitys 3 Loviiskulujuus Kuiva Kuormituskertojen määrä PA66:n Wöhlerkäyrä, vaihtokuormitus o C PA66:n loviiskulujuus lämpötilan funktiona

9 Isochronkäyriä PA C/5% RH 25 Kitkakerroin, Vetojännitys h 1 h 1 h 1 h 5 h h=tuntia Kitkakerroin μ,6, 5,2,5 1 1,5 2 2, Venyminen % Keskimääräinen pintapaine PA6.6:n kitkakerroin pintapaineen funktiona, vastinpinta HRc=5, R=optimaalinen Kuluminen 2 PA C/5% RH 5 μm/km > Vetojännitys 12 1 h 1 h 1 h 1 h h=tuntia Kitkakerroin μ ,5 1 1,5 2 2,5 3 Venyminen %, öljyseos PA6.6 POMH PET Käyrät antavat materiaalivakioita staattisessa kuormituksessa. n ja kuormituksen lisäksi huomioidaan aika. Käyrästä näkyy sekä virumislujuus (vakiokuormitus) että relaksaatioalue (vakiovenymä). Eri materiaalien kuluminen, vastinpinta teräs, Rz3 μm, pintapaine = 3,5N/ mm 2, liukunopeus,33m/s ja hankausmatka 27 km

10 PA6 Tekniset tiedot Veden imeytyminen % 1 23 C/1% RH 2mm koekappale Lämpölaajeneminen 1 6 /K 1 15 Veden imeytyminen paino% 6 2 Laajenemiskerroin o C Aika päivinä PA6:n veden imeytyminen ajan funktiona PA6:n lineaarinen lämpölaajenemiskerroin lämpötilan funktiona Viruminen 9 Dynaaminen virumismoduuli 1 3 Virumismoduuli Ec Dynaaminen virumismoduuli G h o C Kuormitusaika PA6:n virumismoduuli Ec ajan funktiona, eri kuormituksilla, ympäristö 23 C/5% RH PA6:n virumismoduuli lämpötilan funktiona Wöhlerkäyrä 6 Iskulujuus kj/m Jännitys Iskulujuus Kuormituskertojen lukumäärä o C PA6:n Wöhlerkäyrä, vaihtokuormitus ympäristön lämpötila 23 C, kuormitustaajus 2 Hz PA6:n iskulujuus lämpötilan funktiona

11 Vetolujuus 2 =3% Kitkakerroin, 16 =2%,6 Vetojännitys 12 =1% Kitkakerroin μ,, Aika tunteina Keskimääräinen pintapaine PA.6:n vetolujuus (5% RH) ajan funktiona, erilaisilla venymäarvoilla mitattuna PA.6:n kitkakerroin pintapaineen funktiona, vastinpinta HRc=556, R=optimaalinen Vetolujuus Loviiskulujuus C PA.6 Vetojännitys C 9 C POM 1 C PA Aika tunteina Iskulujuus kj/m 2 PA.6:n (kuiva) vetolujuus ajan funktiona, eri lämpötiloissa venymä 1% Eri materiaalien loviiskulujuus, izodmenetelmä, lämpötila 23 C, kuiva koekappale, loven pyöristys R=,25mm Vetolujuus 2 9 C 16 Vetojännitys 12 1 C 12 C Aika tunteina 1 PA.6:n (kuiva) vetolujuus ajan funktiona, eri lämpötiloissa venymä 2%

12 PA Ominaisuusprofiili PA6 kj/m Loviiskulujuus, Charpy o C HDT 1 6 K Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin Kimmomoduuli Muotostabiliteetti 23 o C Vetolujuus 23 o C o C Maksimi käyttölämpötila, 1, 1,2 1, 1,6 1, 2, g/ccm Ominaispaino Esitteessä annetut tiedot ovat keskimääräisiä ohjearvoja, eivätkä sido materiaalin toimittajaa.

13 PA6 kj/m Loviiskulujuus, Charpy o C HDT 1 6 K Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin Kimmomoduuli Muotostabiliteetti 23 o C Vetolujuus 23 o C o C Maksimi käyttölämpötila, 1, 1,2 1, 1,6 1, 2, g/ccm Ominaispaino Esitteessä annetut tiedot ovat keskimääräisiä ohjearvoja, eivätkä sido materiaalin toimittajaa.

14 PA Ominaisuusprofiili, öljyseos PA66 kj/m Loviiskulujuus, Charpy o C HDT 1 6 K Lineaarinen lämpölaajenemiskerroin Kimmomoduuli Muotostabiliteetti 23 o C Vetolujuus 23 o C o C Maksimi käyttölämpötila, 1, 1,2 1, 1,6 1, 2, g/ccm Ominaispaino Esitteessä annetut tiedot ovat keskimääräisiä ohjearvoja, eivätkä sido materiaalin toimittajaa.

15

16 9/212

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot vink passion for plastics POM Tekniset tiedot POM Tekniset tiedot POM polyasetaali asetaalimuovi. Amerikkalainen DuPont toi POM:n markkinoille 1958 tuotemerkillä DELRIN, joka oli homopolymeerimateriaali

Lisätiedot

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet. PSU Tekniset tiedot PSU Tekniset tiedot PSU - polysulfonin tuotannon aloitti 1965 Union Carbide. PSU on väriltään kellertävä., amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet

Lisätiedot

PP Tekniset tiedot. Kuvia?

PP Tekniset tiedot. Kuvia? vink passion for plastics PP Tekniset tiedot Kuvia? PP Tekniset tiedot PP - polypropyleeni - tuli markkinoille 5-luvun puolivälissä. Materiaalin käyttö on kasvanut tasaisesti uusien muunnoksien, sekoituksien

Lisätiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot

vink passion for plastics PEEK Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polyeetterieetteriketoni on osittain kiteinen materiaali. Kuten muut samankaltaiset materiaalit PAEK, PEK ja PEKK myös molekyyli sisältää ketoniryhmän.

Lisätiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin nimellä Teflon. Amerikkalainen DuPont kehitti materiaalin toisen maailmansodan aikana ja siitä tuli strateginen

Lisätiedot

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot

vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot vink passion for plastics PVC Tekniset tiedot PVC Tekniset tiedot PVC Polyvinyylikloridi on yksi vanhimmista kestomuovimateriaaleista. PVC valmistetaan polymeroimalla eteeniä ja klooria. Käyttöala PVC:a

Lisätiedot

vink passion for plastics PET Tekniset tiedot

vink passion for plastics PET Tekniset tiedot vink passion for plastics PET Tekniset tiedot PET Tekniset tiedot PET - polyetyleenitereftalaatti - termoplastinen polyesteri - on kestomuovi. Se kuuluu lineaarisiin polyestereihin, joita kutsutaan polyalkyylitereftalaateiksi.

Lisätiedot

vink passion for plastics PE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PE Tekniset tiedot vink passion for plastics PE Tekniset tiedot PE Tekniset tiedot PE - polyeteeni kehitettiin jo -luvulla. Englantilainen ICI kehitti suurpainepolyetyleenin, mutta 195 kehitettiin Ziegler-menetelmä, joka

Lisätiedot

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot

vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot vink passion for plastics PVDF Tekniset tiedot PVDF Tekniset tiedot PVDF polyvinyylideenifluoridi on kestomuovi. Se on osittain kiteinen materiaali ja kuuluu fluorimuovien ryhmään. PVDF valmistetaan polymeroimalla

Lisätiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot PUR Tekniset tiedot PUR - Polyuretaani - kuuluu materiaaliperheeseen, jossa kaikki sisältävät ureaattiryhmän (uretaani). Bayer aloitti polyuretaanin tuotannon

Lisätiedot

vink passion for plastics PC Tekniset tiedot

vink passion for plastics PC Tekniset tiedot vink passion for plastics PC Tekniset tiedot PC Tekniset tiedot Käyttöala Kirkkaita ja iskunkestäviä PC-levyjä käytetään mm. varastorakennusten ikkunoissa ja koneiden ja työtilojen suojalaseissa. Lisäksi

Lisätiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot PMMA Tekniset tiedot PMMA Polymetyylimetakrylaatti Akryyli on tunnettu jo 30luvulta lähtien. Saksalainen Röhm sekä englantilainen ICI toivat silloin markkinoille

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm

Nimike PE-Levy musta HD 300 Levykoko Tuote nr PE-LEVY 1 mm MUOVIMATERIAALIT Perusmuovit PE300 - Suurtiheyspolyeteeni Suurimolekyylinen polyeteeni PE 300 (0,3 miljoonaa g/mol) on moniin käyttökohteisiin soveltuva kustannustehokas perusmuovi. Hyvä kulutuskestävyys

Lisätiedot

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 TEKNISET MUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PE-HD (PEH, 300) korkeatiheyksinen polyeteeni 4 PE-HMW (PEH500) suurmolekyylinen polyeteeni

Lisätiedot

Perusmuovit. PE300 - Suurtiheyspolyeteeni

Perusmuovit. PE300 - Suurtiheyspolyeteeni MUOVIMATERIAALIT Perusmuovit PE300 - Suurtiheyspolyeteeni Suurimolekyylinen polyeteeni PE 300 (0,3 miljoonaa g/mol) on moniin käyttökohteisiin soveltuva kustannustehokas perusmuovi. hyvä kulutuskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Tekniset muovit 2010 www.etra.fi

Tekniset muovit 2010 www.etra.fi www.etra.fi Tekniset muovit 2010 Tekniset muovit - tuoteluettelo 2010 Tämä muoviesite pitää sisällään Etra Oy:n valikoiman koneenrakennusmuoveista sekä rakennus- ja mainosmuoveista. Olemme lisänneet luetteloon

Lisätiedot

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi

KUIVATUSOSA www.vaahtogroup.fi KUIVATUSOSA VRS-GUIDE Paksuus: 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa Maksimi lämmönkesto: 85 Metalli- tai hiilikuitukomposiittiterä paperin- ja kuivatushuovanjohtotelat VRS-GUIDE on taloudellinen pinnoitevaihtoehto

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

Tekniset muovit. www.etra.fi

Tekniset muovit. www.etra.fi www.etra.fi Tekniset muovit Tekniset muovit Tämä muoviesite pitää sisällään Etra Oy:n varastovalikoiman koneenrakennusmuoveista sekä rakennus- ja mainosmuoveista. Olemme lisänneet luetteloon Exel System

Lisätiedot

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut SiMP Seal 55 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa 1 Tuotekuvaus SiMP Seal 55 on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, kosteuskuivuva SiMP polymeeriteknologiaan

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä p e 10 0 Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma-

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä

Lisätiedot

PURISTIN www.vaahtogroup.fi

PURISTIN www.vaahtogroup.fi PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) Polymetyylimetakrylaatti () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polymetakrylaatit ovat metakrylaattihappojen estereitä. Yleisin näistä

Lisätiedot

SOUDASEAL 215LM. Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5)

SOUDASEAL 215LM. Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5) Päiväys: 1/10/2007 Sivu 1 (5) TUOTEKUVAUS: Korkealaatuinen, yksikomponenttinen saumausmassa erityisesti liikuntasaumauksiin. MS Polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali, täysin elastinen. Suurta elastisuutta

Lisätiedot

Johdinspiraalit PLIOSPIRE Hyvä suojaus, nopeampi asennus

Johdinspiraalit PLIOSPIRE Hyvä suojaus, nopeampi asennus A5 Johdinspiraalit PLIOSPIRE Hyvä suojaus, nopeampi asennus Saatavana myös kattava SES pääluettelo PLIOSPIRE johdinspiraalit SES-STERLING toimittaa kokonaisuutena Euroopan laajinta mallivalikoimaa (3-22

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista Polystyreeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä.

Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa vaihtelee 80 000 200 000 g/mol välillä. Polypropeeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Käännös: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polypropeeni on kestomuovi, joka muodostuu propeenimonomeereistä (kuva 1.). Sen moolimassa

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin

DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Nanoteknologiaa koneenrakentajille DIARC-pintakäsittelyillä uusia ominaisuuksia tuotteisiin Juha Viuhko 1 kehittää ja valmistaa älykkäitä pintaratkaisuja parantamaan asiakkaiden tuotteiden ja palveluiden

Lisätiedot

510 N ASTIANPESUHARJA mitat: 240x65 mm runko: PP, eri värejä kuitu: polyesteri, pituus 25 mm

510 N ASTIANPESUHARJA mitat: 240x65 mm runko: PP, eri värejä kuitu: polyesteri, pituus 25 mm 3 Astianpesuharjat, voitelusivellin 5 N ASTIANPESUHARJA mitat: 240x65 mm, eri värejä kuitu: polyesteri, pituus 25 mm 25 6 4880 0053 5 J ASTIANPESUHARJA mitat: 240x65 mm, eri värejä kuitu: vaalea jouhi,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät

Lisätiedot

aquatherm ISO aquatherm Eristetty fusiohitsaus-putkistojärjestelmä aquathem ISO - Tekniikka, rakentaminen ja käyttö

aquatherm ISO aquatherm Eristetty fusiohitsaus-putkistojärjestelmä aquathem ISO - Tekniikka, rakentaminen ja käyttö aquatherm ISO Eristetty fusiohitsaus-putkistojärjestelmä aquathem ISO - Tekniikka, rakentaminen ja käyttö aquatherm TUOTETUNNUKSET Putkistojärjestelmä aquatherm ISO Yksi energiatehokkaimmista metodeista,

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa

Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa Rikasta pohjoista 10.4.2019 Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Raimo Ruoppa Lapin alueen yritysten uudet teräsmateriaalit Nimi Numero CK45 / C45E (1.1191) 19MnVS6 / 20MnV6 (1.1301) 38MnV6 /

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi

SISÄLLYSLUETTELO. KalusteMuovi Virtala Oy Puh. 03-877 710 Laakerikatu 8 Fax. 03-7875 081 15700 LAHTI info@kalustemuovi.fi SISÄLLYSLUETTELO AKRYYLI Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) 1 Suulakepuristetut levyt 1 Valetut levyt 1 Tekniset tiedot 1 Tangot 2 Putket 2 PC Polykarbonaatti 3 Levyt 3 Tekniset tiedot 3 PS Polystyreeni 3

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet. Suunniteltua suorituskykyä

Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet. Suunniteltua suorituskykyä Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet Suunniteltua suorituskykyä Erinomainen voiteluratkaisu takaa sujuvan toiminnan... Johtavaa teknologiaa Synteettiset Mobil-voiteluaineet - suunniteltua suorituskykyä

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

LIIMA + TIIVISTEMASSA TUOTESELOSTE 05.12.07 25.11.2004

LIIMA + TIIVISTEMASSA TUOTESELOSTE 05.12.07 25.11.2004 LIIMA + TIIVISTEMASSA TUOTESELOSTE 05.12.07 25.11.2004 Kuvaus Yksikomponenttinen, pysyvästi elastinen ja kutistumaton polyuretaanipohjainen massa liimaamiseen ja tiivistämiseen. Ei valu pystysuorillakaan

Lisätiedot

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 KLINGER ramikro Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 O-renkaita valmistetaan DIN 3770 ja DIN ISO 3601 mukaisesti. Lisäksi käytössä ovat amerikkalainen standardi MS 29513, ranskalainen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

FI Liimavaahto Premium Polystyrol FixFoam

FI Liimavaahto Premium Polystyrol FixFoam FI Premium Polystyrol FixFoam www.penosil.com PENOSIL on yksikomponenttinen matalatiheyksinen liimavaahto, joka soveltuu eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksissä. Liimavaahdolla on

Lisätiedot

Muovien modifiointi. Hyvä tietää muovista 20 MUOVIPLAST 2/2014

Muovien modifiointi. Hyvä tietää muovista 20 MUOVIPLAST 2/2014 Hyvä tietää muovista Alkuperäisen Värt att veta om plast -teoksen kolmannen painoksen mukana tulleet kaksi lisäosaa Termoplastiset elastomeerit ja Muovien modifiointi jatkavat Hyvä Tietää Muovista -artikkelisarjaa.

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

Materiaaliluettelo 1

Materiaaliluettelo 1 Materiaaliluettelo 1 Teknisten muovien koneistusta ja tukkukauppaa vuodesta 1985 Toimitamme Euroopan johtavien valmistajien materiaaleja teollisuuden ja laitevalmistajien vaativiin tarpeisiin. Jatkuva

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2011 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2011 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2011 TUOTESELOSTE Araldite 2011 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Yleisliima Pitkä avoin aika Pieni kutistuma Hyvä dynaamisen kuormituksen kesto Soveltuu monien

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

Lukitteet, tiivisteet ja liimat

Lukitteet, tiivisteet ja liimat Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.

Lisätiedot

Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka

Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet. Pneumatiikka Camozzi, sarja 6000 (Super-rapid) Sprint-pistoliittimet Pneumatiikka CL-Pistoliittimet Sprint CL Super-rapid Tekniset tiedot Materiaalit Kierteet Niklattua messinkiä (OT58), tiivisteet NBR-PTFE- Nylon

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

Trimat-kitkamateriaalit

Trimat-kitkamateriaalit Solutions for power transmission Trimat-kitkamateriaalit www.konaflex.fi TRIMAT GBC KUDOTTU KITKAHIHNA Trimat GBC on puolijoustava asbestivapaa kitkahihnamateriaali, joka valmistetaan yhtenäiseksi kudotusta

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Tuoteluettelo PRONSSIAIHIOT JA LAAKERIT. Johnson Metall Oy. Your first choice in bronze. Turkkirata 14, PL 4 33960 Pirkkala. Puhelin (03) 342 7700

Tuoteluettelo PRONSSIAIHIOT JA LAAKERIT. Johnson Metall Oy. Your first choice in bronze. Turkkirata 14, PL 4 33960 Pirkkala. Puhelin (03) 342 7700 Tuoteluettelo PRONSSIAIHIOT JA LAAKERIT Johnson Metall Oy Turkkirata 14, PL 4 33960 Pirkkala Your first choice in bronze Puhelin (03) 342 7700 Faksi (03) 342 7728 www.johnson-metall.fi Sisällys Sisältö

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet Mekaaniset ominaisuudet Kertaus Jäykkyys E Lujuus Myötö- Murto- Muokkauslujittuminen Sitkeys 2 2 Esimerkkejä Golf-maila Keinonivel Hammaspyörä 3 3 Esimerkki: Golf-maila Golf-mailalta vaadittavat ominaisuudet

Lisätiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot

Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C. Tekniset tuotetiedot Yksiriviset urakuulalaakerit Generation C Tekniset tuotetiedot Sisällysluettelo Ominaisuudet 2 FAG-urakuulalaakerin (Generation C) edut 2 Tiivistys ja voitelu 2 Käyttölämpötila 3 Pitimet 3 Jälkimerkinnät

Lisätiedot

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t

H e l a T a p e. A s e n n u s t a r v i k k e e t A s e n n u s t a r v i k e A s e n n u s t a r v i k k e e t H e l a T a p e S ä h k ö - j a k a n g a s t e i p i t k a a p e l e i d e n, j o h t i m i e n j a j o h d i n n i p p u j e n s u o j a

Lisätiedot

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi

Multiprint 3D Oy. www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy www.rpcase.fi www.multiprint.fi Multiprint 3D Oy 3D-tulostus tarkoittaa yksinkertaistettuna materiaalia lisäävää valmistusta. Markkinoilla on erilaisia 3D-tulostustekniikoita joista kukin

Lisätiedot

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET 24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

Hammerglass melusuojajärjestelmä Bro-1

Hammerglass melusuojajärjestelmä Bro-1 Hammerglass melusuojajärjestelmä Bro-1 Lämpögalvanisoituja pyöreitä tolppia. Hammerglass lasin saa painatuksella tai ilman. Saatavana kahta laatua Hammerglass Clear Hammerglass Recycled Molemmissa laaduissa

Lisätiedot

Meganite Acrylic Solid Surface. Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin

Meganite Acrylic Solid Surface. Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin Meganite Acrylic Solid Surface Komposiittilevyt näyttäviin sisustusratkaisuihin Näyttäviä ja kestäviä ratkaisuja Meganite Acrylic Solid Surface -akryylikomposiittilevyt ovat erinomainen pintamateriaalivaihtoehto

Lisätiedot

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen Hinnasto Voimassa 8 / 2015 alkaen MUITA VAHVUUKSIA JA KOKOJA TOIMITAMME SOPIMUKSEN MUKAAN 36220 KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO MATERIAALI SIVU PMMA XT 3-4 PMMA GS 4-5 PMMA -LIIMAT 5 PC 6-7 PC LIIMAT 7 PETG

Lisätiedot

SES nippusiteet ja tarvikkeet

SES nippusiteet ja tarvikkeet SES nippusiteet ja tarvikkeet Ominaisuudet ja edut STERLING tarjoaa erityisen kattavaa valikoimaa nippusiteitä. nippusiteet leveyksinä 2,2...13 mm (sidontavoima 8... 114 kg) nippusiteet pituuksina 85...830

Lisätiedot

O-RENKAAT O-renkaat nauhat X-renkaat FEP tukirenkaat lajitelmat

O-RENKAAT O-renkaat nauhat X-renkaat FEP tukirenkaat lajitelmat O-RENKAAT O-renkaat nauhat X-renkaat FEP tukirenkaat lajitelmat O-RENKAAT O-renkaita valmistetaan DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti. Lisäksi käytössä ovat amerikkalainen standardi MS 29513, ranskalainen

Lisätiedot

2009 illi s Tallilaatat

2009 illi s Tallilaatat 2009 illi s Tallilaatat 1 Kumilaattojen ominaisuudet Huokoinen kumilaatta pysyy pinnaltaan kuivana ja vesi pääsee valumaan Kumilaattojen Uritetuissa laatoissa ominaisuudet normaalisti viemäriin. Pinta

Lisätiedot

Hammaspyörät ja -tangot Kartiohammaspyöräparit

Hammaspyörät ja -tangot Kartiohammaspyöräparit Hammaspyörät ja -tangot Kartiohammaspyöräparit KETJU- J HIHNKÄYTÖT 1 7 isältö Hammastangot...3 uorat lieriömäiset hammaspyörät... 4-6 Hammastangot vetty teräs CK 45...7 Hammastangot keinoaine...8 Hammastangot

Lisätiedot

Teknisten muovien hinnasto

Teknisten muovien hinnasto Teknisten muovien hinnasto Sisällysluettelo Materiaali Sivu Hitsauslangat PE 1 PP 2 PVC 3 PVDF 4 ECTF-E 4 PFA 4 FEP 4 Levyt PA 5 PC 6-7 PE100 8 PE-HD 8-9 PE1000 10 PE1000 10 PE500 11 PET 12 PMMA 13 POM

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

LAMELLIKETJUMALLISTO 815 2815 881-881T

LAMELLIKETJUMALLISTO 815 2815 881-881T REGINA Lamelliketjut Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 e-mail: konaflex@konaflex.fi Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

PMMA Akryylit. Akryylilevyt. Akryyliputket ja tangot. Perspex Frost. Perspex Fluorescent. Perspex Prismex. Perspex Sparkle.

PMMA Akryylit. Akryylilevyt. Akryyliputket ja tangot. Perspex Frost. Perspex Fluorescent. Perspex Prismex. Perspex Sparkle. PMMA Akryylit Akryylit ovat erittäin monikäyttöinen ja monimuotoinen tuoteryhmä. Sitä on saatavana levyinä, tankoina, putkina ja profiileina, lisäksi erityisesti levyjä valmistetaan eri värisinä ja useilla

Lisätiedot

Laajentuvat suojapunokset PLIOSIL, työkalut Kestävä rakenne, hyvä lämmönkesto

Laajentuvat suojapunokset PLIOSIL, työkalut Kestävä rakenne, hyvä lämmönkesto A6 Laajentuvat suojapunokset PLIOSIL, työkalut Kestävä rakenne, hyvä lämmönkesto Laajentuvat suojapunokset PLIOSIL PLIOSIL SES-STERLING on muovisten suojapunosten suurimpia toimittajia. PLIOSIL laajentuva

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

TOIMILAITTEET ELOMATIC E/P-sarja

TOIMILAITTEET ELOMATIC E/P-sarja ELOMATIC E/Psarja 0EME/PFIN/ TUOTEKUVAUS Ominaisuudet Kaksitoiminen Jousipalautteinen * standardi Esarjan toimilaitteissa Painealue: Vääntömomentti: Paineilma: Käyttölämpötila: Voitelu: Rakenne: Kaksitoiminen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY ORGAANINEN KEMIA = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY Yleistä hiilestä: - Kaikissa elollisen luonnon yhdisteissä on hiiltä - Hiilen määrä voidaan osoittaa väkevällä

Lisätiedot

Erikoismuovit. Hyvä tietää muovista

Erikoismuovit. Hyvä tietää muovista Hyvä tietää muovista OSA 6 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset muovit,

Lisätiedot

CHEM-A1410 Tulevaisuuden materiaalit, 2. luento, ominaisuuksista

CHEM-A1410 Tulevaisuuden materiaalit, 2. luento, ominaisuuksista CHEM-A1410, luento 2 CHEM-A1410 Tulevaisuuden materiaalit, 2. luento, ominaisuuksista Jari Aromaa, Kemian tekniikan ja metallurgian laitos 2. luento, sisällys Mitä tarkoitetaan materiaalin ominaisuuksilla

Lisätiedot