Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 BRP Forest Pro HD 1042 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Line Forest Line PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

2 Sisällysluettelo sivu Ennen ensimmäistä käyttöönottoa 1 Turvallisuusohjeet 2 Hydraulijärjestelmän käyttöohje 15 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje 19 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje 32 Tekniset tiedot 35 Täyttömäärät 35 Voiteluaineet 35 Sytytystulppa 35 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön 36 Takuuehdot 37

3 1 Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Valmistaja on koekäyttänyt, säätänyt ja tarkistanut BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajan, näin ollen se on toimintavalmis laite. BRP Forest Pro HD on tarkoitettu käytettäväksi mönkijän kanssa ranka- ja energiapuun ajamiseen metsäkäytössä. Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje ja tutustu laitteeseen huolellisesti, jotta jokainen toiminto tulisi teille tutuksi ennen laitteen käyttöönottoa. Huolellinen tutustuminen laitteeseen ja käyttöohjeen omaksuminen auttavat laitteen kunnossapidossa, sekä ehkäisevät vaaratilanteita. Jos teillä ilmenee kysyttävää laitteesta tai kohtaatte jonkin ongelman, voitte ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan. Valmistajan yhteystiedot löytyvät tämän ohjekirjan takaa. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Nokka Oy Pl MUURAME Teknisen tiedoston kokoaja: Petteri Nokkala Teollisuustie Muurame vakuuttaa, että markkinoille saatettu BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaaja täyttää konedirektiivin 2006/42/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten vaatimukset. Tämä vakuutus koskee koneita alkaen valmistusnumerosta: BRP Forest Pro HD 1042, nro 100 Muurame Petteri Nokkala Toimitusjohtaja

4 2 Turvallisuusohjeet 1. Käyttäessäsi BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajaa noudata aina näitä turvallisuusohjeita, joilla ehkäistään vaaratilanteita. Tutustu käyttöohjeeseen ja lue huolellisesti turvallisuusohjeet sekä kaikki koneen ohjekilvet. Ennen kuin luovutat kuormaimen toisen käytettäväksi huolehdi, että käyttäjä tutustuu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. 2. Käyttäjän tulee olla 18-vuotias, kunnoltaan terve henkilö. 3. Koneen käyttäjä ei saa olla päihdyttävien, huumaavien tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. 4. Poista kaikki irralliset koneeseen kuulumattomat osat. 5. Asenna suojat paikoilleen ja huolehdi että ne ovat paikoillaan aina konetta käytettäessä. 6. Tutustu kaikkiin hallintalaitteisiin. 7. Huollon, puhdistuksen, säätämisen, lisävarusteiden asentamisen tai säilytyksen ajaksi aseta tai tue kuormaimen puomisto sellaiseen asentoon, että se ei pääse liikkumaan. Laske tukijalat alas. Sammuta moottori ja varmistu että rankakuormaaja ei pääse liikkumaan. 8. Älä muuta koneen rakennetta siten, että koneen turvallisuus vaarantuu. Puomiston hitsaaminen on kielletty. 9. Älä käytä konetta käyttötarkoituksiin joihin se ei ole suunniteltu. 10. Vaara-alue on 15 m. Huomioi vaara-alue myös käyttäessäsi lisävarusteita, huolehdi että ketään ei ole vaara-alueella, tarkkaile erityisesti lapsia. 11. Älä koskaan jätä kuormainta (taakan kanssa tai ilman) siten, että puomisto on ilmassa, ellet itse jää valvomaan kuormainta. 12. Älä koskaan mene puomiston tai taakan alle. Käytä kuormainta ainoastaan mönkijän läheisyydestä. 13. Muista turvaetäisyydet jännitteellisistä johtimista käyttäessäsi konetta. 14. Tarkista ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikkien muttereiden ja ruuvien kireys. Tarkista kireydet aika-ajoin myös myöhemmin. 15. Tarkkaile mahdollisia hydrauliikan vuotokohtia työskentelyn aikana, korjaa viat välittömästi. Älä päästä öljyä luontoon. 16. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia. 17. Venttiililohkot on aina sijoitettava mönkijän takatarakalle. 18. Käytä aina tukijalkoja käyttäessäsi kuormainta. Ennen työskentelyn aloittamista varmistu, että yhdistelmä on vakaa kaatumista vastaan. 19. Käytä ainoastaan alkuperäislisävarusteita. 20. Tarkkaile, että hydrauliletkut eivät pääse jäämään minkään väliin, sillä letkun rikkouduttua puomiston hallittavuus saatetaan menettää. 21. Jos nopeus on yli 20 km/h rankakuormaajan kantavuus on pienempi kuin max. kantavuus (kantavuus ilmoitettu teknisissä tiedoissa). 22. Älä käytä metsävaunua henkilökuljetuksiin. 23. Tarkista vetolaitteena käytettävän ajoneuvon maksimi jarruttoman perävaunun massa. 24. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni. 25. Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa. 26. Huolehdi että rankakärryn tankissa on riittävästi bensiiniä, moottorin sammuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Myös moottoriöljyn vähyys voi sammuttaa moottorin.

5 3 Ennen BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan käyttöä, tulee pukeutua suojavarusteisiin. Suojavarustukseksi soveltuu normaali metsurin suojavarustus: (turvakengät, viiltosuojahousut, takin, suojakäsineet ja kypärän, jossa on kuulosuojaus. Kts. kuva 1). Vähimmäisvaatimus suojavarustukseksi ovat turvakengät, suojakäsineet kypärä ja kuulosuojaus. KUVA 1

6 4 1. Venttiililohkon asentaminen mönkijään. Rankakuormaajan tulee olla tukijalkojensa varassa tasaisella alustalla, jonka jälkeen laite voidaan kytkeä mönkijän vetokoukkuun. Peruuta mönkijä rankakuormaajan vetokidan lähelle. Venttiililohkot asennetaan mönkijän takatarakalle. Katsottaessa mönkijää takaapäin, venttiililohkot asennetaan tarakan vasemmalle puolelle (kts. kuva 2). Venttiililohkot kiinnitetään niitten mukana tulevilla remmeillä tukevasti tarakkaan. Katso myös kohta 3, Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään. KUVA 2

7 5 2. BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan kytkeminen mönkijään. Käynnistä rankakuormaaja käynnistysnarusta. Katso käynnistysohjeet sivulta 25 alkaen. Rankakuormaajan käynnistyttyä laske tukijalkojen avulla (kts. kuva 3) rankakuormaajaa niin, että saat kytkettyä vetokidan mönkijään. Tämän jälkeen varmista, että vetokita lukittuu mönkijän vetokoukkuun. Nosta vetorullat yläasentoon. Varmista ennen siirtoajoa että kuormain on tukevasti ajoasennossa. KUVA 3

8 6 Irrottaessasi venttiililohkot kiinnitä ne rankakärryssä niille varattuun paikkaan pystypuomissa (kts. kuva 4). Ajon aikana venttiililohkot tulee aina kiinnittää mönkijän tarakalle (kts. kohta 1). Jos venttiilohkot jäävät pystypuomiin siirtoajon ajaksi ne saattavat pudota ja vaurioitua, putoaminen aiheuttaa vaaratilanteen myös ajon aikana. KUVA 4

9 7 3. Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään Venttiililohkon letkut tulee asentaa siten, että ne eivät vastaa maahan, eivätkä tartu mönkijän rakenteisiin ajon aikana. Asenna letkuniput siten, että moottorin pakoputkesta tuleva pakokaasu ei lämmitä letkuja. Rankakärryn jatkoaisan letkut, jotka ovat omassa nipussa (2 kpl), tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan mukana tulevalla remmillä (kts. kuva 5). KUVA 5

10 8 4. Vetoaisan pituuden säätäminen Vetoaisan pituutta voi säätää mekaanisesti. Irrota vetoaisan M10 kiinnitysruuvi ja mutteri ja säädä vetoaisan pituus oikeaksi, vetoaisaa voi jatkaa 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm (40 cm). Tämän jälkeen ruuvi ja mutteri kiinnitetään takaisin (kts. kuva 6). Säädä vetoaisa niin pitkäksi, että mönkijä ei tavoita moottorin suojaa käännettäessä. KUVA 6

11 9 5. Vetoaisan korkeuden säätäminen Vetoaisan korkeutta voi säätää kääntämällä vetoaisan sisäputkea 180 (kts. kuva 7). KUVA 7

12 10 6. Liikkeelle lähteminen Olet valmis lähtemään liikkeelle toimittuasi edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Varmista vielä, että koura on asetettu kuvan 8 mukaisesti ja jos vetorullat ovat renkaita vasten käynnistä moottori ja nosta ne yläasentoon (kts. kuva 8). Jos rankakärryssä on on puukuorma niin kiinnitä kuormaimen koura kuormaan kiinni. Tarkista kiinnitys myös ajon aikana, korjaa kiinnitystä tarvittaessa. Älä muuta rankakärryn pituutta jatkoaisalla kun kuormain on ajoasennossa, vaarana on jonkin rakenteen rikkoutuminen. Valmistaja ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. KUVA 8

13 11 Tämän jälkeen nosta tukijalat kokonaan ylös niin, että tukijalan tassut kääntyvät yläasentoon (kts. kuva 9). KUVA 9

14 12 7. Hydraulisen vedon käyttäminen Hydraulista vetoa käytetään kun mönkijän vetovoima tai pitokyky ei riitä vetämään rankakärryä. Aseta mönkijän ajonopeus rankakärryn etenemisnopeuteen verrattuna sopivaksi, yleensä pienin vaihde tai ajonopeusalue on sopivin. Veto perustuu vetorulliin jotka painetaan hydraulisylintereillä renkaitten kuviointia vasten. On tärkeää että renkaitten ilmanpaineet ovat oikeat maksimaalisen vetokyvyn saavuttamiseksi. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni! Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa! Käytä hydraulista vetoa seuraavalla tavalla (vivut ajosuuntaan nähden katsottuna): 1. Käynnistä rankakärryn moottori. 2. Istu mönkijässä ja laske vetorullat alas ajoventtiilin keskimmäistä vipua eteenpäin vetämällä. 3. Kytke eteenpäin veto päälle vetämällä ajoventtiilin oikean puoleinen vipu etuasentoon, vipu lukittuu paikoilleen. Taaksepäin ajo kytketään päälle työntämällä ajoventtiilin oikeanpuoleista vipua taaksepäin lukitusasentoon. 4. Kun haluat vedon pois päältä kytke ajoventtiilin oikeanpuoleinen vipu keskiasentoon ja nosta vetorullat yläasentoon työntämällä vasemmanpuoleista ajoventtiilin vipua taaksepäin. Jos rullia ei nosteta yläasentoon vetorullat jarruttavat. Jos rankakärryn moottori sammuu kun rankakärryn veto on päällä alkavat vetorullat jarruttamaan rankakärryä. Tämä ominaisuus lisää turvallisuutta jos moottori sammuu esim. jyrkässä alamäessä ja mönkijän pitokyky ei riitä pitämään yhdistelmä paikoillaan. Jos moottori sammuu, ota veto pois päältä ajoventtiilin oikeanpuolimmainen vipu vapauttamalla ja yritä käynnistää moottori uudelleen. Jos moottori ei käynnisty esim. liian suuren kallistuman vuoksi, suurta varovaisuutta noudattaen tee seuraavalla tavalla. Löysää vetorullia varovasti vetorullien sylinterien hallintavivusta, keskimmäinen vipu. Jos yhdistelmä on sammunut esim. jyrkkään mäkeen varo että ohjaus ominaisuuksia ei menetetä jos yhdistelmä alkaa liikkumaan. Aja varovasti yhdistelmä paikkaan jossa rankakärryn moottori on uudelleen mahdollista käynnistää. Jatka normaalisti ajamista. Pura tarvittaessa kuormaa niin paljon ettei vaaratilannetta aiheudu.

15 13 Kuormauksen aloittaminen Kun pysähdyt kuormausta varten niin aja mönkijä aina suoraan asentoon rankakärryyn nähden. Kun aloitat kuormauksen, laske tukijalat maahan siten, että ne tulevat niin paljon ulos että kuormaus voidaan tukevasti suorittaa. Kaltevassa maastossa säädä tukijaloilla vaunua vaakasuoraan asentoon jolloin vakavuus paranee. KUVA 10 Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi helpottaaksesi kuormausta. Voit myös kuormata puut suoraan etusermiä vasten asettamalla puut varovasti paikoilleen. Seuraavaksi voit alkaa kuormaamaan kärryä. Varo kuormauksen aikana nostettavia puita! KUORMAAJAN VAARA-ALUE ON 15 METRIÄ JOKA SUUNTAAN KUORMAAJASTA. KUORMAUS ON LOPETETTAVA VÄLITTÖMÄSTI, JOS VAARA-ALUEEN SISÄPUOLELLE TULEE MUITA HENKILÖITÄ!

16 14 8. Kuormauksen lopettaminen Sen jälkeen, kun olet saanut kuormattua täyden kuorman, siirrä kuormatila jatkoaisan avulla lähemmäs mönkijää tasapainottaaksesi kuorman. Tämän jälkeen kuormain tulee asettaa kuorman päälle koura kiinni kuormaan puristettuna kuorman etutai takaosaan. Älä ylikuormaa rankakuormaajaa, kuormankorkeus ei saa ylittää sermin eikä karikoiden korkeutta. HUOM! RANKAKUORMAAJAA EI SAA YLIKUORMATA! (Jos kasvatat rankakuormaajan kuormatilaa esim. jatkamalla karikoita, tämä aiheuttaa takuun raukeamisen ja tästä aiheutuvia vahinkoja valmistaja ei korvaa.) 9. Kuorman purkaminen Saavuttuasi purkupaikalle mihin haluat purkaa kuorman, laske tukijalat kokonaan maahan. Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi, mikä helpottaa kuorman purkamista. Tämän jälkeen voit aloittaa kuorman purkamisen. HUOM! TUKIJALAT ON LASKETTAVA KOKONAAN MAAHAN! Kuorman purkamisen jälkeen voit jatkaa työskentelyä kohdan 6 mukaan. HUOM! KÄYTTÄKÄÄ AINA BRP FOREST PRO HD RANKAKUOR- MAAJAA TÄMÄN TURVALLISUUSOHJEEN MUKAAN. Valmistaja ei vastaa vahingoista jos BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajaa käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

17 15 Hydraulijärjestelmän käyttöohje Venttiililohko ja sen letkut tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan turvallisuusohjeen mukaisesti. HUOM! Rankakuormaajan nostoteho on rajoitettu varoventtiilin avulla. Valmistaja on asettanut varoventtiilin oikeaan laukeamispaineeseen ja se on sinetöity. Valmistaja on asettanut venttiililohkossa sijaitsevan päävaroventtiilin oikeaan käyttöpaineeseen ja se on sinetöity. Varoventtiili(e)n sinetöinnin murtaminen tai laukeamispaineen muuttaminen aiheuttaa välittömästi takuun raukeamisen. Valmistaja ei vastaa vahingoista eikä laitteen rikkoutumisesta, jos jokin varoventtiilien sinetöinneistä on murrettu. Hydraulijärjestelmän öljynä käytetään hydrauliöljy 32.

18 16 Venttiililohkot Kuormaimen venttiililohkossa on yhdeksän (9 vipua, jotka kaikki vaikuttavat eri toimintoihin (kts. kuva 12). Kuormaimen venttiilistön liikekaavio on venttiilistön suojapellissä. Seuraavassa vivut vasemmalta oikealle. Vipujen liikesuunnat kuvan asennossa. 1. Eteen Siirtopuomi ylös Taakse Siirtopuomi alas Vasemmalle Puomiston kääntö vasemmalle Oikealle Puomiston kääntö oikealle 2. Eteen Jatke ulos Taakse Jatke sisään 3. Eteen Vasen tukijalka alas Taakse Vasen tukijalka ylös 4. Eteen Oikea tukijalka alas Taakse Oikea tukijalka ylös 5. Eteen Koura auki Taakse Koura kiinni 6. Eteen Nostopuomi alas Taakse Nostopuomi ylös Vasemmalle Kouran pyöritys vasemmalle Oikealle Kouran pyöritys oikealle 7. Eteen Veto eteen päällä Taakse Veto taakse päällä 8. Eteen Vetorullat ylös Taakse Vetorullat alas 9. Eteen Rungonjatke sisään Taakse Rungonjatke ulos

19 17 KUVA 12 Hydraulisäiliö BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu hydraulisäiliö, jossa on suodatinyksikkö, täyttökorkki, öljysilmä ja pohjaproppu (kts. kuva 13). Hydraulisäiliön kokonais tilavuus on noin 10 l.

20 18 KUVA 13 Hydrauliöljyn pinta tulee olla öljysilmän yläpuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa. Hydrauliöljyn määrä tulee tarkistaa joka päivä. Letkurikon tapahtuessa on suositeltavaa tarkistaa hydrauliöljyn määrä. Jos hydrauliöljy on öljysilmän alapuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa, (kts. s. 10, kuva 8) tulee hydrauliöljyä lisätä niin paljon, että se nousee hieman öljysilmän tason yläpuolelle. Suodatinyksikön suodattimen vaihto tapahtuu avaamalla suodatinyksikön kannessa olevat kolme (3) ruuvia. Tämän jälkeen avataan suodatinyksikön kansi, jolloin suodattimen voi vaihtaa uuteen. Suodattimen vaihdon jälkeen suodatinyksikön kansi kiinnitetään takaisin. Suodattimen vaihtoväli on määritelty huolto-ohjeen yhteydessä.

21 19 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu polttomoottori, johon on asennettu hydraulijärjestelmän hydraulipumppu. Polttomoottorin maksimikierrosluku on rajoitettu, maksimi kierroslukua ei saa nostaa. Polttomoottorin turvallisuusohjeet Älä pidä helposti syttyviä aineita tai tavaroita polttomoottorin lähellä sen käydessä, varo erityisesti pakoputken läheistä aluetta. Tankkaa polttomoottori hyvin tuuletetussa tilassa polttomoottorin ollessa pysähdyksissä. Älä ylitäytä polttoainetankkia, bensiiniä ei saa olla polttoainetankin kaulalla. Jos läikytät bensiiniä polttomoottorin päälle, kuivaa ja puhdista polttomoottori ja anna bensiinin haihtua ennen kuin käynnistät polttomoottorin. Älä tupakoi ja vältä kipinöintiä tankatessasi polttomoottoria. Polttomoottoria ei saa käynnistää sisätiloissa, esim. autotallissa tms. tilassa, koska on olemassa häkämyrkytyksen vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman. Polttomoottorin äänenvaimennin kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja pysyy kuumana pitkään käytön jälkeen, joten on varottava koskemasta äänenvaimentimeen palovammavaaran vuoksi. KUVA 14

22 20 Polttomoottorin tarkistus ennen käynnistystä Nämä tarkistukset tulee tehdä joka kerta ennen polttomoottorin käynnistystä. Tarkista moottoriöljyn määrä. Aseta rankakuormaaja vaakasuoralle alustalle. Avaa moottoriöljyn mittatikku ja kuivaa se paperilla. Tämän jälkeen laita mittatikku takaisin, mutta älä kierrä sitä kiinni. Nosta mittatikku ylös ja totea öljyn määrä tikusta. Öljymäärän tulee olla ylä- ja alarajan välissä. Jos tarkistuksessa ilmenee, että öljy on alarajan alapuolella, tulee öljyä lisätä niin paljon, että se nousee ylärajan tasolle. Polttomoottorin öljynä käytetään Teboil Monitra Plus 10W 30 öljyä. Tarkista bensiinin määrä. Jos bensiiniä on vähän, lisää bensiiniä. Polttomoottorin bensiininä käytetään lyijytöntä 95E bensiiniä. Bensiinitankin kokonaistilavuus on 3,6 litraa.

23 21 Polttomoottorin käynnistys Avaa polttoainehana. Sulje imu. Imua tulee käyttää vaikka moottori olisi lämmin.

24 22 Käännä kaasuvipu täysin auki. Käännä polttomoottorin sammutuskytkin ON-asentoon ja vedä kevyesti käynnistysnarusta kunnes tunnet hieman vastusta. Tämän jälkeen nykäise käynnistysnarusta reilusti. Tällöin moottorin pitäisi lähteä käyntiin. On tärkeää vetää käynnistysnarusta kevyesti ennen varsinaista käynnistysnykäisyä, käynnistyslaitteen välykset poistuvat ja käynnistyslaite ei rikkoudu.

25 23 Jos polttomoottori ei käynnisty ensimmäisellä nykäisyllä, toista edellinen kohta. Polttomoottorin käynnistyessä ja lämmetessä avaa asteittain imua ja polttomoottorin kokonaan lämmetessä avaa imu kokonaan.

26 24 Polttomoottorin sammuttaminen Hätätapauksen sattuessa polttomoottori sammutetaan painamalla venttiilistön yhteydessä sijaitseva hätäseis-katkaisija ala-asentoon. Normaalitapauksessa käännä ensin kaasuvipu täysin kiinni ja vasta sitten käännä sammutuskytkin OFF-asentoon. Polttomoottorin sammuttua sulje polttoainehana.

27 25 Polttomoottorin huolto Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksesi polttomoottorin vahingossa käynnistymisen käännä polttomoottorin sammutuskytkin OFFasentoon ja irrota tulpanjohto sytytystulpasta. Odota että, moottori on jäähtynyt ennen huoltotöiden aloittamista. Polttomoottori tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos teillä ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin tai olet epävarma huollon suhteen. Polttomoottoria huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa polttomoottorille. Polttomoottoria tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa polttomoottorin huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa polttomoottorin kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Huoltotaulukko Kohde Joka päivä 1 kk tai 20h 3 kk tai 50h 6 kk tai 100h 12 kk tai 300h Moottoriöljy Tarkista X Hydrauliöljy Tarkista X Ilmansuodatin Tarkista X Vaihda X X Vaihda X X Puhdista X (1) Vaihda Sakkakuppi Puhdista X Sytytystulppa Puhdista X Vaihda Tyhjäkäynti Tarkista X (2) Säädä X (2) Venttiilivälykset Tarkista X (2) Säädä X (2) Polttoainetankki Puhdista X (2) Polttoainesuodatin Puhdista X (2) Polttoaineletku Tarkista 2 vuotta (2) (1) Suorita puhdistus tiheämmin, jos käytät polttomoottoria pölyisissä olosuhteissa. (2) Nämä huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. X X

28 26 Polttomoottorin öljynvaihto Käytä polttomoottori lämpimäksi ja valuta vasta sen jälkeen öljy ulos sille varattuun astiaan. Näin varmistutaan siitä, että kaikki öljy saadaan vaihdetuksi. Poista öljyn täyttöaukon tulppa ja öljyn poistoaukontulppa ja valuta öljy sille varattuun astiaan. Öljyn valumisen jälkeen kiinnitä öljyn poistoaukontulppa takaisin ja kiristä se. Tämän jälkeen lisää öljyä (Teboil Monitra Plus 10W-30) n. 0,50 litraa. Öljyn lisäämisen jälkeen tarkista, että öljymäärä on oikealla tasolla ja lisää öljyä tarvittaessa. Kiinnitä öljyn täyttöaukontulppa takaisin. Öljynvaihdon jälkeen käytetty öljy on vietävä ongelmajätepisteeseen. Käytetty öljy on ongelmajätettä ja sitä ei saa jättää luontoon, vaan se on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaan.

29 27 Polttomoottorin ilmansuodattimen huolto Likainen ilmansuodatin heikentää kaasuttimen ilmansaantia. Estääksesi kaasuttimen toimintahäiriöt ilmansuodatin tulee huoltaa säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Työskenneltäessä pölyisissä olosuhteissa ilmansuodatin tulee huoltaa tiheämmin, kuin mitä huoltotaulukossa on mainittu. Ennen ilmansuodattimen huoltoa, tarkista ilmansuodattimen tyyppi ja huolla ilmansuodatin alla olevan ohjeen mukaisesti riippuen ilmansuodattimen tyypistä. Puhdistaessasi ilmansuodatinta, puhdistukseen ei saa käyttää bensiiniä tai muita matalan leimahduspisteen omaavia kemikaaleja. Tästä seuraa tulipalovaara. Moottoria ei saa koskaan käynnistää jos ilmansuodatin ei ole paikoillaan. Tämä voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Puolikuiva ilmansuodatin Avatkaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi, tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti syttymättömällä liuottimella ja sen jälkeen kuivaa ilmansuodatin kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

30 28 Öljykylvyssä oleva ilmansuodatin Avaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi. Tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti tavallisella kotona käytettävällä pesuaineella (esim. Fairy) ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ilmansuodatin kokonaan vedellä ja anna tämän jälkeen ilmansuodattimen kuivua kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Polttomoottori savuttaa ensimmäisen käynnistyksen aikana jos ilmansuodattimeen on jäänyt liikaa öljyä. Puhdista ilmansuodattimen kotelo öljystä ja muusta ylimääräisestä liasta syttymättömällä liuottimella ja kuivaa kotelo tämän jälkeen. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

31 29 Polttomoottorin sakkakupin puhdistaminen Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa. Älä tupakoi tai työskentele avotulen välittömässä läheisyydessä tai olosuhteissa, missä on mahdollisuus kipinöintiin. Sen jälkeen, kun olet asentanut sakkakupin takaisin, tarkista mahdolliset vuodot ja varmista, että polttomoottori on kuiva ennen kuin käynnistät sen. Sulje polttoainehana, sen jälkeen poista sakkakuppi ja o-rengas. Pese ne syttymättömällä liuottimella ja kuivaa. Kuivaamisen jälkeen asenna sakkakuppi ja o-rengas takaisin. Avaa polttoainehana ja tarkista mahdolliset vuodot. Polttomoottoria ei saa käynnistää ennen kuin on täysin varmaa, että se on kuiva.

32 30 Polttomoottorin sytytystulpan huolto Polttomoottorissa käytettävä sytytystulppa on BP6ES. Älä vaihda eri lämpöarvon omaavaa sytytystulppaa polttomoottoriin. Varmistaaksesi, että polttomoottorin käynti pysyy hyvänä on sytytystulpan kärkiväli säädettävä ja puhdistettava säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Irrota sytytystulpan hattu ja käytä oikean kokoista sytytystulppa-avainta sytytystulpan irrottamiseen. Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Sytytystulppa tulee vaihtaa jos sytytystulpan eriste on halki tai siitä puuttuu paloja. Puhdista sytytystulpan kärki teräsharjalla. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkin avulla ja jos välystä on enemmän, kuin 0,70 0,80mm niin säädä kärkiväli oikeaan mittaan. Tarkista, että sytytystulpan aluslaatta on hyvässä kunnossa ja väännä sytytystulppa takaisin paikoilleen käsin, ettei sytytystulppa mene väärille kierteille. Sen jälkeen, kun olet vääntänyt sytytystulpan paikoilleen käsin, kiristä sytytystulppa avaimen avulla.

33 31 Polttomoottorin tyhjäkäynnin säätäminen Käynnistä polttomoottori ja anna sen lämmetä normaaliin käyntilämpötilaan. Polttomoottorin käydessä tyhjäkäyntiä, väännä ruuvimeisselillä kaasuttimen tyhjäkäyntiruuvia niin paljon, että polttomoottori saavuttaa normaalin tyhjäkäyntinopeuden. Normaali tyhjäkäyntinopeus on 1400 ± 140 r/min.

34 32 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksenne polttomoottorin vahingossa käynnistymisen kääntäkää polttomoottorin sammutuskytkin OFF-asentoon ja irrotta tulpanjohto sytytystulpasta. Rankakuormaaja tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos sinulla ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin ja jos tunnet, että olet epävarma huollon suhteen. Rankakuormaajaa huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa rankakuormaajalle. Rankakuormaajaa tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa rankakuormaajan huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa rankakuormaajan kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Kuormaimen liukupuomiin laitetaan rasvaa ainoastaan sivupinnoille, ylä- ja alapinta ei tarvitse rasvausta. Huoltotaulukko: Kohde Joka päivä 40h 100h 200h 12 kk tai 400h 36 kk tai 1200h Hydrauliöljy Tarkista X Hydrauliöljynsuodatin Vaihda X Moottorinöljy Tarkista X Kääntölaitteen ylälaakeri Rasvaa X Pystypuomin ylälaakeri Rasvaa X Nostosylinterin alalaakeri Rasvaa X Nostosylinterin ylälaakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Laajakulmanivelen laakeri Rasvaa Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Kouran laakerit, 10 kpl Rasvaa X Kourankääntäjän laakeri Rasvaa X Ristinivelenlaakeri Rasvaa X Vetoaisan holkinlaakeri Rasvaa X Telin tapinlaakeri Rasvaa X Vetorullan varren laakeri Rasvaa X Tukijalan liukupinta, rasvaus Vaunun jatkeen liukupinta, rasvaus Kuormaimen liukupuomin sivupinta, rasvaus Rasvaa Rasvaa Rasvaa X X X X

35 33

36 34 Jatkoaisan välyksien tarkistaminen Jatkoaisan välykset tulee tarkistaa 200h välein. Jos välykset ovat kasvaneet liian suuriksi, liian suuret välykset tulee säätää säätöruuvien avulla. Välyksien säätämiseen tarvitset kaksi kappaletta 19mm kiintoavaimia. Jatkoaisan välyksiä ei kuitenkaan saa kiristää niin tiukalle, että jatkoaisa voi jumiutua paikalleen. Jatkoaisaan on tarkoituksella jätetty välystä, että ajettaessa tukijalat maahan kuormaaja hakee automaattisesti oikean paikan. Jos jatkoaisan välys kiritään liian tiukalle, tämä voi aiheuttaa jonkin rakenteen rikkoutumisen. Jatkoaisan ruuveja ei saa kiristää liian tiukalle. (kts. kuva 15). KUVA 15

37 35 Tekniset tiedot Pituus min. n. 2,85 m Pituus max. n. 4,30 m Leveys n. 1,3 m Kantavuus nopeus 0 20 km/h 1000 kg Kantavuus nopeus < km/h 290 kg Kuormaajan ulottuvuus n. 4,2 m Jatkopuomin isku 0,8 m Vaunun jatkeen isku 1,0 m Kouran max. avauma 75 cm Hydrauliyksikön teho 6 hp Hydraulipumpun tuotto ~ 20,0 l/min Renkaitten ilmanpaine max. 2,0 bar Täyttömäärät Litraa Lisätietoa Bensiini 3,6 Lyijytön 95E Moottoriöljy 0,50 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Hydrauliöljy 9 Hydrauliöljy 32 Voiteluaineet Moottoriöljy Teboil Monitra Plus 10W 30 Hydrauliöljy 32 Vaseliini Teboil Multipurpose HT tai vastaava Synteettinen vaseliini Würth HHS 2000 tai vastaava * Vaihdelaatikko öljy 80W/90 Sytytystulppa BP6ES

38 36 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön Kuorman tasapainottaminen, voit tasapainottaa kuorman vetämällä kuormatilan jatkoaisan avulla mahdollisimman lähelle mönkijää. Näin toimittaessa rankakuormaaja ei paina mönkijän jousitusta kasaan. Jos jäät kiinni pehmeään paikkaan tai mönkijä ei etene jostain syystä, voit käyttää apuna rankakuormaajan jatkoaisaa. Työnnä samalla jatkoaisaa ulospäin (1m), kun ajat. Tämän jälkeen paina mönkijästä jarrut päälle ja vedä jatkoaisa sisään. Toista edellä kuvattu toimenpide niin monta kertaa, että pääset pois huonosta paikasta. Huomioi, että kuormaimen koura ei ole kiinnitettynä vaunun runkoon kun käytät jatkoaisaa. Jos edessä on pehmeä paikka tai on mahdollista, että mönkijä voi jää kiinni, voit jo ajon aikana työntää jatkoaisaa ulos. Kytke myös hydraulinen veto päälle ennen ylitystä. Jos tunnet käyttäessä kuormaajan nostoliikettä, että kuormaaja ei jaksa nostaa taakkaa, purista samassa yhteydessä kouraa kiinni tai vedä jatkopuomia sisäänpäin. Näin toimittaessa hydraulipumppu nostaa järjestelmään korkeimman mahdollisen paineen ja kuormaajan nostoliikkeeseen saadaan lisää tehoa. Polttomoottori voi sammua kallistuessaan oikealle puolelle yli 20. Tämä johtuu siitä, että moottoriöljy ei yletä enää öljyvahtiin. Rankakuormaaja täytyy suoristaa, ennen kuin polttomoottori käynnistyy uudestaan. Suoristaminen tehdään manuaalisesti käsivoimin. Moottorin ollessa sammunut, voidaan taakka pudottaa pois työntämällä kouran vipua, jolloin koura aukeaa. Ole varovainen tehdessäsi tämän, koska putoava taakkaa saattaa liikkua edemmäs ja aiheuttaa vaaratilanteen. Tämän jälkeen kuormaajan kääntövipua vedetään ja lukitaan se tähän asentoon remmin avulla. Seuraavaksi käännetään kuormaaja käsivoimin vasemmalle, jonka jälkeen vetämällä tukijalkojen vipuja kuormaajan tulisi oieta ja moottorin käynnistyä. Noudata varovaisuutta tehdessäsi näitä vaiheita koska puomisto saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

39 37 TAKUUEHDOT Nokka Oy (valmistaja) myöntää valmistamilleen tuotteille takuun, joka on voimassa 12 kk koneen luovutuspäivästä asiakkaalle. Takuuta voidaan kuitenkin soveltaa ehtojen mukaan ainoastaan reklamaatioihin, jotka on tehty valmistajalle kolmen vuoden kuluessa tuotteen luovuttamisesta tehtaan edustajalle tai jälleenmyyjälle. Takuu koskee osoitettuja valmistus-, raaka-aine- ja materiaalivikoja. Takuuna korvataan takuun alainen vaurioitunut osa, mutta ei siitä aiheutunutta, muulle kuin itse koneelle tullutta lisävahinkoa eikä myöskään välillistä vahinkoa tai menetystä. Tällaista välillistä vahinkoa tai menetystä voivat olla työn keskeytymisen tai kuljetusten aiheuttamat kustannukset, korvaavan koneen vuokra jne. Takuuna korvattava osa toimitetaan ostajan kustannuksella siihen maahan, johon kone on alunperin toimitettu. Takuuna ei myöskään korvata maahantuonnista mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia eikä sen jälkeisiä sisäisiä jatkorahteja. Epäselvissä tapauksissa takuunantajalla on oikeus pyytää palauttamaan takuuna korvattavaksi anottu osa tehtaalle takuukäsittelyä varten valmistajan pyytämine lisätietoineen. Tällöin valmistaja vastaa paluurahdista. Takuuna ei korvata normaalista kulumisesta, huolimattomuudesta, tahallisuudesta, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä, ylikuormituksesta eikä myöskään puutteellisesta huollosta johtuneita vikoja. Takuu ei koske kuluvia osia kuten renkaita, laakereita, letkuja, liittimiä, suodattimia, sähkökaapeleita, tiivisteitä yms. Takuu ei myöskään korvaa tulipalon, liikennevahingon tai muun onnettomuuden koneelle aiheuttamia vaurioita. Takuun ehtona on, että tuotteesta on luovutuksen yhteydessä täytetty luovutus- ja takuutodistus. Lisäksi havaittu vika tulee lisävahinkojen välttämiseksi ilmoittaa joko valmistajalle tai tämän edustajalle kirjallisena viipymättä ja aina ennen takuuajan umpeutumista. Ehtona on myös, että muissa korjaustöissä on käytetty alkuperäisiä tai valmistajan etukäteen kirjallisesti hyväksymiä osia. Takuuanomukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koneen tyyppi, valmistusnumero, luovutuspäivä, ostajan nimi ja osoite. Takuu ei ole voimassa, mikäli alkuperäistä konetta tai sen käyttötarkoitusta on muutettu tai siihen on liitetty lisävarusteita ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Takuu raukeaa, mikäli kone vaihtaa omistajaa takuuaikana.

40 NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042

Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042 0353140 Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet VAROITUS! Lue tämä kirja ennen laitteen käyttöönottoa. Kirja sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Metsäperävaunut ja kuormaimet HK 5070 HK 5076 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD PRO SARJA METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET Aika koneita. 1 Aika koneita ja MV 1530 tai vetävä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

IKH, RIVAKKA

IKH, RIVAKKA 5.9.2016 IKH, RIVAKKA ja VAUNUS Perävaunujen ja trailereiden HUOLTO- ja KÄYTTÖOHJE Valmistus nro: Päiväys: 64700 TEUVA FINLAND PUH: 06 010-289 3000 FAX: 06 261 2611 http://www.nipere.fi SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE!

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, 40951 Muurame FIN-40950 Muurame, Finland Puhelin (014)

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline

Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjekirja Palax Log rankateline Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Evanix Blizzard S10 käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy Varoitukset Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan. Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA WWW.HANDAI.FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot