Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 BRP Forest Pro HD 1042 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Line Forest Line PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

2 Sisällysluettelo sivu Ennen ensimmäistä käyttöönottoa 1 Turvallisuusohjeet 2 Hydraulijärjestelmän käyttöohje 15 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje 19 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje 32 Tekniset tiedot 35 Täyttömäärät 35 Voiteluaineet 35 Sytytystulppa 35 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön 36 Takuuehdot 37

3 1 Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Valmistaja on koekäyttänyt, säätänyt ja tarkistanut BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajan, näin ollen se on toimintavalmis laite. BRP Forest Pro HD on tarkoitettu käytettäväksi mönkijän kanssa ranka- ja energiapuun ajamiseen metsäkäytössä. Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje ja tutustu laitteeseen huolellisesti, jotta jokainen toiminto tulisi teille tutuksi ennen laitteen käyttöönottoa. Huolellinen tutustuminen laitteeseen ja käyttöohjeen omaksuminen auttavat laitteen kunnossapidossa, sekä ehkäisevät vaaratilanteita. Jos teillä ilmenee kysyttävää laitteesta tai kohtaatte jonkin ongelman, voitte ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan. Valmistajan yhteystiedot löytyvät tämän ohjekirjan takaa. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Nokka Oy Pl MUURAME Teknisen tiedoston kokoaja: Petteri Nokkala Teollisuustie Muurame vakuuttaa, että markkinoille saatettu BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaaja täyttää konedirektiivin 2006/42/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten vaatimukset. Tämä vakuutus koskee koneita alkaen valmistusnumerosta: BRP Forest Pro HD 1042, nro 100 Muurame Petteri Nokkala Toimitusjohtaja

4 2 Turvallisuusohjeet 1. Käyttäessäsi BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajaa noudata aina näitä turvallisuusohjeita, joilla ehkäistään vaaratilanteita. Tutustu käyttöohjeeseen ja lue huolellisesti turvallisuusohjeet sekä kaikki koneen ohjekilvet. Ennen kuin luovutat kuormaimen toisen käytettäväksi huolehdi, että käyttäjä tutustuu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. 2. Käyttäjän tulee olla 18-vuotias, kunnoltaan terve henkilö. 3. Koneen käyttäjä ei saa olla päihdyttävien, huumaavien tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. 4. Poista kaikki irralliset koneeseen kuulumattomat osat. 5. Asenna suojat paikoilleen ja huolehdi että ne ovat paikoillaan aina konetta käytettäessä. 6. Tutustu kaikkiin hallintalaitteisiin. 7. Huollon, puhdistuksen, säätämisen, lisävarusteiden asentamisen tai säilytyksen ajaksi aseta tai tue kuormaimen puomisto sellaiseen asentoon, että se ei pääse liikkumaan. Laske tukijalat alas. Sammuta moottori ja varmistu että rankakuormaaja ei pääse liikkumaan. 8. Älä muuta koneen rakennetta siten, että koneen turvallisuus vaarantuu. Puomiston hitsaaminen on kielletty. 9. Älä käytä konetta käyttötarkoituksiin joihin se ei ole suunniteltu. 10. Vaara-alue on 15 m. Huomioi vaara-alue myös käyttäessäsi lisävarusteita, huolehdi että ketään ei ole vaara-alueella, tarkkaile erityisesti lapsia. 11. Älä koskaan jätä kuormainta (taakan kanssa tai ilman) siten, että puomisto on ilmassa, ellet itse jää valvomaan kuormainta. 12. Älä koskaan mene puomiston tai taakan alle. Käytä kuormainta ainoastaan mönkijän läheisyydestä. 13. Muista turvaetäisyydet jännitteellisistä johtimista käyttäessäsi konetta. 14. Tarkista ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikkien muttereiden ja ruuvien kireys. Tarkista kireydet aika-ajoin myös myöhemmin. 15. Tarkkaile mahdollisia hydrauliikan vuotokohtia työskentelyn aikana, korjaa viat välittömästi. Älä päästä öljyä luontoon. 16. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia. 17. Venttiililohkot on aina sijoitettava mönkijän takatarakalle. 18. Käytä aina tukijalkoja käyttäessäsi kuormainta. Ennen työskentelyn aloittamista varmistu, että yhdistelmä on vakaa kaatumista vastaan. 19. Käytä ainoastaan alkuperäislisävarusteita. 20. Tarkkaile, että hydrauliletkut eivät pääse jäämään minkään väliin, sillä letkun rikkouduttua puomiston hallittavuus saatetaan menettää. 21. Jos nopeus on yli 20 km/h rankakuormaajan kantavuus on pienempi kuin max. kantavuus (kantavuus ilmoitettu teknisissä tiedoissa). 22. Älä käytä metsävaunua henkilökuljetuksiin. 23. Tarkista vetolaitteena käytettävän ajoneuvon maksimi jarruttoman perävaunun massa. 24. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni. 25. Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa. 26. Huolehdi että rankakärryn tankissa on riittävästi bensiiniä, moottorin sammuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Myös moottoriöljyn vähyys voi sammuttaa moottorin.

5 3 Ennen BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan käyttöä, tulee pukeutua suojavarusteisiin. Suojavarustukseksi soveltuu normaali metsurin suojavarustus: (turvakengät, viiltosuojahousut, takin, suojakäsineet ja kypärän, jossa on kuulosuojaus. Kts. kuva 1). Vähimmäisvaatimus suojavarustukseksi ovat turvakengät, suojakäsineet kypärä ja kuulosuojaus. KUVA 1

6 4 1. Venttiililohkon asentaminen mönkijään. Rankakuormaajan tulee olla tukijalkojensa varassa tasaisella alustalla, jonka jälkeen laite voidaan kytkeä mönkijän vetokoukkuun. Peruuta mönkijä rankakuormaajan vetokidan lähelle. Venttiililohkot asennetaan mönkijän takatarakalle. Katsottaessa mönkijää takaapäin, venttiililohkot asennetaan tarakan vasemmalle puolelle (kts. kuva 2). Venttiililohkot kiinnitetään niitten mukana tulevilla remmeillä tukevasti tarakkaan. Katso myös kohta 3, Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään. KUVA 2

7 5 2. BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan kytkeminen mönkijään. Käynnistä rankakuormaaja käynnistysnarusta. Katso käynnistysohjeet sivulta 25 alkaen. Rankakuormaajan käynnistyttyä laske tukijalkojen avulla (kts. kuva 3) rankakuormaajaa niin, että saat kytkettyä vetokidan mönkijään. Tämän jälkeen varmista, että vetokita lukittuu mönkijän vetokoukkuun. Nosta vetorullat yläasentoon. Varmista ennen siirtoajoa että kuormain on tukevasti ajoasennossa. KUVA 3

8 6 Irrottaessasi venttiililohkot kiinnitä ne rankakärryssä niille varattuun paikkaan pystypuomissa (kts. kuva 4). Ajon aikana venttiililohkot tulee aina kiinnittää mönkijän tarakalle (kts. kohta 1). Jos venttiilohkot jäävät pystypuomiin siirtoajon ajaksi ne saattavat pudota ja vaurioitua, putoaminen aiheuttaa vaaratilanteen myös ajon aikana. KUVA 4

9 7 3. Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään Venttiililohkon letkut tulee asentaa siten, että ne eivät vastaa maahan, eivätkä tartu mönkijän rakenteisiin ajon aikana. Asenna letkuniput siten, että moottorin pakoputkesta tuleva pakokaasu ei lämmitä letkuja. Rankakärryn jatkoaisan letkut, jotka ovat omassa nipussa (2 kpl), tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan mukana tulevalla remmillä (kts. kuva 5). KUVA 5

10 8 4. Vetoaisan pituuden säätäminen Vetoaisan pituutta voi säätää mekaanisesti. Irrota vetoaisan M10 kiinnitysruuvi ja mutteri ja säädä vetoaisan pituus oikeaksi, vetoaisaa voi jatkaa 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm (40 cm). Tämän jälkeen ruuvi ja mutteri kiinnitetään takaisin (kts. kuva 6). Säädä vetoaisa niin pitkäksi, että mönkijä ei tavoita moottorin suojaa käännettäessä. KUVA 6

11 9 5. Vetoaisan korkeuden säätäminen Vetoaisan korkeutta voi säätää kääntämällä vetoaisan sisäputkea 180 (kts. kuva 7). KUVA 7

12 10 6. Liikkeelle lähteminen Olet valmis lähtemään liikkeelle toimittuasi edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Varmista vielä, että koura on asetettu kuvan 8 mukaisesti ja jos vetorullat ovat renkaita vasten käynnistä moottori ja nosta ne yläasentoon (kts. kuva 8). Jos rankakärryssä on on puukuorma niin kiinnitä kuormaimen koura kuormaan kiinni. Tarkista kiinnitys myös ajon aikana, korjaa kiinnitystä tarvittaessa. Älä muuta rankakärryn pituutta jatkoaisalla kun kuormain on ajoasennossa, vaarana on jonkin rakenteen rikkoutuminen. Valmistaja ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. KUVA 8

13 11 Tämän jälkeen nosta tukijalat kokonaan ylös niin, että tukijalan tassut kääntyvät yläasentoon (kts. kuva 9). KUVA 9

14 12 7. Hydraulisen vedon käyttäminen Hydraulista vetoa käytetään kun mönkijän vetovoima tai pitokyky ei riitä vetämään rankakärryä. Aseta mönkijän ajonopeus rankakärryn etenemisnopeuteen verrattuna sopivaksi, yleensä pienin vaihde tai ajonopeusalue on sopivin. Veto perustuu vetorulliin jotka painetaan hydraulisylintereillä renkaitten kuviointia vasten. On tärkeää että renkaitten ilmanpaineet ovat oikeat maksimaalisen vetokyvyn saavuttamiseksi. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni! Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa! Käytä hydraulista vetoa seuraavalla tavalla (vivut ajosuuntaan nähden katsottuna): 1. Käynnistä rankakärryn moottori. 2. Istu mönkijässä ja laske vetorullat alas ajoventtiilin keskimmäistä vipua eteenpäin vetämällä. 3. Kytke eteenpäin veto päälle vetämällä ajoventtiilin oikean puoleinen vipu etuasentoon, vipu lukittuu paikoilleen. Taaksepäin ajo kytketään päälle työntämällä ajoventtiilin oikeanpuoleista vipua taaksepäin lukitusasentoon. 4. Kun haluat vedon pois päältä kytke ajoventtiilin oikeanpuoleinen vipu keskiasentoon ja nosta vetorullat yläasentoon työntämällä vasemmanpuoleista ajoventtiilin vipua taaksepäin. Jos rullia ei nosteta yläasentoon vetorullat jarruttavat. Jos rankakärryn moottori sammuu kun rankakärryn veto on päällä alkavat vetorullat jarruttamaan rankakärryä. Tämä ominaisuus lisää turvallisuutta jos moottori sammuu esim. jyrkässä alamäessä ja mönkijän pitokyky ei riitä pitämään yhdistelmä paikoillaan. Jos moottori sammuu, ota veto pois päältä ajoventtiilin oikeanpuolimmainen vipu vapauttamalla ja yritä käynnistää moottori uudelleen. Jos moottori ei käynnisty esim. liian suuren kallistuman vuoksi, suurta varovaisuutta noudattaen tee seuraavalla tavalla. Löysää vetorullia varovasti vetorullien sylinterien hallintavivusta, keskimmäinen vipu. Jos yhdistelmä on sammunut esim. jyrkkään mäkeen varo että ohjaus ominaisuuksia ei menetetä jos yhdistelmä alkaa liikkumaan. Aja varovasti yhdistelmä paikkaan jossa rankakärryn moottori on uudelleen mahdollista käynnistää. Jatka normaalisti ajamista. Pura tarvittaessa kuormaa niin paljon ettei vaaratilannetta aiheudu.

15 13 Kuormauksen aloittaminen Kun pysähdyt kuormausta varten niin aja mönkijä aina suoraan asentoon rankakärryyn nähden. Kun aloitat kuormauksen, laske tukijalat maahan siten, että ne tulevat niin paljon ulos että kuormaus voidaan tukevasti suorittaa. Kaltevassa maastossa säädä tukijaloilla vaunua vaakasuoraan asentoon jolloin vakavuus paranee. KUVA 10 Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi helpottaaksesi kuormausta. Voit myös kuormata puut suoraan etusermiä vasten asettamalla puut varovasti paikoilleen. Seuraavaksi voit alkaa kuormaamaan kärryä. Varo kuormauksen aikana nostettavia puita! KUORMAAJAN VAARA-ALUE ON 15 METRIÄ JOKA SUUNTAAN KUORMAAJASTA. KUORMAUS ON LOPETETTAVA VÄLITTÖMÄSTI, JOS VAARA-ALUEEN SISÄPUOLELLE TULEE MUITA HENKILÖITÄ!

16 14 8. Kuormauksen lopettaminen Sen jälkeen, kun olet saanut kuormattua täyden kuorman, siirrä kuormatila jatkoaisan avulla lähemmäs mönkijää tasapainottaaksesi kuorman. Tämän jälkeen kuormain tulee asettaa kuorman päälle koura kiinni kuormaan puristettuna kuorman etutai takaosaan. Älä ylikuormaa rankakuormaajaa, kuormankorkeus ei saa ylittää sermin eikä karikoiden korkeutta. HUOM! RANKAKUORMAAJAA EI SAA YLIKUORMATA! (Jos kasvatat rankakuormaajan kuormatilaa esim. jatkamalla karikoita, tämä aiheuttaa takuun raukeamisen ja tästä aiheutuvia vahinkoja valmistaja ei korvaa.) 9. Kuorman purkaminen Saavuttuasi purkupaikalle mihin haluat purkaa kuorman, laske tukijalat kokonaan maahan. Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi, mikä helpottaa kuorman purkamista. Tämän jälkeen voit aloittaa kuorman purkamisen. HUOM! TUKIJALAT ON LASKETTAVA KOKONAAN MAAHAN! Kuorman purkamisen jälkeen voit jatkaa työskentelyä kohdan 6 mukaan. HUOM! KÄYTTÄKÄÄ AINA BRP FOREST PRO HD RANKAKUOR- MAAJAA TÄMÄN TURVALLISUUSOHJEEN MUKAAN. Valmistaja ei vastaa vahingoista jos BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajaa käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

17 15 Hydraulijärjestelmän käyttöohje Venttiililohko ja sen letkut tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan turvallisuusohjeen mukaisesti. HUOM! Rankakuormaajan nostoteho on rajoitettu varoventtiilin avulla. Valmistaja on asettanut varoventtiilin oikeaan laukeamispaineeseen ja se on sinetöity. Valmistaja on asettanut venttiililohkossa sijaitsevan päävaroventtiilin oikeaan käyttöpaineeseen ja se on sinetöity. Varoventtiili(e)n sinetöinnin murtaminen tai laukeamispaineen muuttaminen aiheuttaa välittömästi takuun raukeamisen. Valmistaja ei vastaa vahingoista eikä laitteen rikkoutumisesta, jos jokin varoventtiilien sinetöinneistä on murrettu. Hydraulijärjestelmän öljynä käytetään hydrauliöljy 32.

18 16 Venttiililohkot Kuormaimen venttiililohkossa on yhdeksän (9 vipua, jotka kaikki vaikuttavat eri toimintoihin (kts. kuva 12). Kuormaimen venttiilistön liikekaavio on venttiilistön suojapellissä. Seuraavassa vivut vasemmalta oikealle. Vipujen liikesuunnat kuvan asennossa. 1. Eteen Siirtopuomi ylös Taakse Siirtopuomi alas Vasemmalle Puomiston kääntö vasemmalle Oikealle Puomiston kääntö oikealle 2. Eteen Jatke ulos Taakse Jatke sisään 3. Eteen Vasen tukijalka alas Taakse Vasen tukijalka ylös 4. Eteen Oikea tukijalka alas Taakse Oikea tukijalka ylös 5. Eteen Koura auki Taakse Koura kiinni 6. Eteen Nostopuomi alas Taakse Nostopuomi ylös Vasemmalle Kouran pyöritys vasemmalle Oikealle Kouran pyöritys oikealle 7. Eteen Veto eteen päällä Taakse Veto taakse päällä 8. Eteen Vetorullat ylös Taakse Vetorullat alas 9. Eteen Rungonjatke sisään Taakse Rungonjatke ulos

19 17 KUVA 12 Hydraulisäiliö BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu hydraulisäiliö, jossa on suodatinyksikkö, täyttökorkki, öljysilmä ja pohjaproppu (kts. kuva 13). Hydraulisäiliön kokonais tilavuus on noin 10 l.

20 18 KUVA 13 Hydrauliöljyn pinta tulee olla öljysilmän yläpuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa. Hydrauliöljyn määrä tulee tarkistaa joka päivä. Letkurikon tapahtuessa on suositeltavaa tarkistaa hydrauliöljyn määrä. Jos hydrauliöljy on öljysilmän alapuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa, (kts. s. 10, kuva 8) tulee hydrauliöljyä lisätä niin paljon, että se nousee hieman öljysilmän tason yläpuolelle. Suodatinyksikön suodattimen vaihto tapahtuu avaamalla suodatinyksikön kannessa olevat kolme (3) ruuvia. Tämän jälkeen avataan suodatinyksikön kansi, jolloin suodattimen voi vaihtaa uuteen. Suodattimen vaihdon jälkeen suodatinyksikön kansi kiinnitetään takaisin. Suodattimen vaihtoväli on määritelty huolto-ohjeen yhteydessä.

21 19 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu polttomoottori, johon on asennettu hydraulijärjestelmän hydraulipumppu. Polttomoottorin maksimikierrosluku on rajoitettu, maksimi kierroslukua ei saa nostaa. Polttomoottorin turvallisuusohjeet Älä pidä helposti syttyviä aineita tai tavaroita polttomoottorin lähellä sen käydessä, varo erityisesti pakoputken läheistä aluetta. Tankkaa polttomoottori hyvin tuuletetussa tilassa polttomoottorin ollessa pysähdyksissä. Älä ylitäytä polttoainetankkia, bensiiniä ei saa olla polttoainetankin kaulalla. Jos läikytät bensiiniä polttomoottorin päälle, kuivaa ja puhdista polttomoottori ja anna bensiinin haihtua ennen kuin käynnistät polttomoottorin. Älä tupakoi ja vältä kipinöintiä tankatessasi polttomoottoria. Polttomoottoria ei saa käynnistää sisätiloissa, esim. autotallissa tms. tilassa, koska on olemassa häkämyrkytyksen vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman. Polttomoottorin äänenvaimennin kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja pysyy kuumana pitkään käytön jälkeen, joten on varottava koskemasta äänenvaimentimeen palovammavaaran vuoksi. KUVA 14

22 20 Polttomoottorin tarkistus ennen käynnistystä Nämä tarkistukset tulee tehdä joka kerta ennen polttomoottorin käynnistystä. Tarkista moottoriöljyn määrä. Aseta rankakuormaaja vaakasuoralle alustalle. Avaa moottoriöljyn mittatikku ja kuivaa se paperilla. Tämän jälkeen laita mittatikku takaisin, mutta älä kierrä sitä kiinni. Nosta mittatikku ylös ja totea öljyn määrä tikusta. Öljymäärän tulee olla ylä- ja alarajan välissä. Jos tarkistuksessa ilmenee, että öljy on alarajan alapuolella, tulee öljyä lisätä niin paljon, että se nousee ylärajan tasolle. Polttomoottorin öljynä käytetään Teboil Monitra Plus 10W 30 öljyä. Tarkista bensiinin määrä. Jos bensiiniä on vähän, lisää bensiiniä. Polttomoottorin bensiininä käytetään lyijytöntä 95E bensiiniä. Bensiinitankin kokonaistilavuus on 3,6 litraa.

23 21 Polttomoottorin käynnistys Avaa polttoainehana. Sulje imu. Imua tulee käyttää vaikka moottori olisi lämmin.

24 22 Käännä kaasuvipu täysin auki. Käännä polttomoottorin sammutuskytkin ON-asentoon ja vedä kevyesti käynnistysnarusta kunnes tunnet hieman vastusta. Tämän jälkeen nykäise käynnistysnarusta reilusti. Tällöin moottorin pitäisi lähteä käyntiin. On tärkeää vetää käynnistysnarusta kevyesti ennen varsinaista käynnistysnykäisyä, käynnistyslaitteen välykset poistuvat ja käynnistyslaite ei rikkoudu.

25 23 Jos polttomoottori ei käynnisty ensimmäisellä nykäisyllä, toista edellinen kohta. Polttomoottorin käynnistyessä ja lämmetessä avaa asteittain imua ja polttomoottorin kokonaan lämmetessä avaa imu kokonaan.

26 24 Polttomoottorin sammuttaminen Hätätapauksen sattuessa polttomoottori sammutetaan painamalla venttiilistön yhteydessä sijaitseva hätäseis-katkaisija ala-asentoon. Normaalitapauksessa käännä ensin kaasuvipu täysin kiinni ja vasta sitten käännä sammutuskytkin OFF-asentoon. Polttomoottorin sammuttua sulje polttoainehana.

27 25 Polttomoottorin huolto Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksesi polttomoottorin vahingossa käynnistymisen käännä polttomoottorin sammutuskytkin OFFasentoon ja irrota tulpanjohto sytytystulpasta. Odota että, moottori on jäähtynyt ennen huoltotöiden aloittamista. Polttomoottori tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos teillä ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin tai olet epävarma huollon suhteen. Polttomoottoria huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa polttomoottorille. Polttomoottoria tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa polttomoottorin huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa polttomoottorin kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Huoltotaulukko Kohde Joka päivä 1 kk tai 20h 3 kk tai 50h 6 kk tai 100h 12 kk tai 300h Moottoriöljy Tarkista X Hydrauliöljy Tarkista X Ilmansuodatin Tarkista X Vaihda X X Vaihda X X Puhdista X (1) Vaihda Sakkakuppi Puhdista X Sytytystulppa Puhdista X Vaihda Tyhjäkäynti Tarkista X (2) Säädä X (2) Venttiilivälykset Tarkista X (2) Säädä X (2) Polttoainetankki Puhdista X (2) Polttoainesuodatin Puhdista X (2) Polttoaineletku Tarkista 2 vuotta (2) (1) Suorita puhdistus tiheämmin, jos käytät polttomoottoria pölyisissä olosuhteissa. (2) Nämä huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. X X

28 26 Polttomoottorin öljynvaihto Käytä polttomoottori lämpimäksi ja valuta vasta sen jälkeen öljy ulos sille varattuun astiaan. Näin varmistutaan siitä, että kaikki öljy saadaan vaihdetuksi. Poista öljyn täyttöaukon tulppa ja öljyn poistoaukontulppa ja valuta öljy sille varattuun astiaan. Öljyn valumisen jälkeen kiinnitä öljyn poistoaukontulppa takaisin ja kiristä se. Tämän jälkeen lisää öljyä (Teboil Monitra Plus 10W-30) n. 0,50 litraa. Öljyn lisäämisen jälkeen tarkista, että öljymäärä on oikealla tasolla ja lisää öljyä tarvittaessa. Kiinnitä öljyn täyttöaukontulppa takaisin. Öljynvaihdon jälkeen käytetty öljy on vietävä ongelmajätepisteeseen. Käytetty öljy on ongelmajätettä ja sitä ei saa jättää luontoon, vaan se on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaan.

29 27 Polttomoottorin ilmansuodattimen huolto Likainen ilmansuodatin heikentää kaasuttimen ilmansaantia. Estääksesi kaasuttimen toimintahäiriöt ilmansuodatin tulee huoltaa säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Työskenneltäessä pölyisissä olosuhteissa ilmansuodatin tulee huoltaa tiheämmin, kuin mitä huoltotaulukossa on mainittu. Ennen ilmansuodattimen huoltoa, tarkista ilmansuodattimen tyyppi ja huolla ilmansuodatin alla olevan ohjeen mukaisesti riippuen ilmansuodattimen tyypistä. Puhdistaessasi ilmansuodatinta, puhdistukseen ei saa käyttää bensiiniä tai muita matalan leimahduspisteen omaavia kemikaaleja. Tästä seuraa tulipalovaara. Moottoria ei saa koskaan käynnistää jos ilmansuodatin ei ole paikoillaan. Tämä voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Puolikuiva ilmansuodatin Avatkaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi, tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti syttymättömällä liuottimella ja sen jälkeen kuivaa ilmansuodatin kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

30 28 Öljykylvyssä oleva ilmansuodatin Avaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi. Tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti tavallisella kotona käytettävällä pesuaineella (esim. Fairy) ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ilmansuodatin kokonaan vedellä ja anna tämän jälkeen ilmansuodattimen kuivua kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Polttomoottori savuttaa ensimmäisen käynnistyksen aikana jos ilmansuodattimeen on jäänyt liikaa öljyä. Puhdista ilmansuodattimen kotelo öljystä ja muusta ylimääräisestä liasta syttymättömällä liuottimella ja kuivaa kotelo tämän jälkeen. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

31 29 Polttomoottorin sakkakupin puhdistaminen Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa. Älä tupakoi tai työskentele avotulen välittömässä läheisyydessä tai olosuhteissa, missä on mahdollisuus kipinöintiin. Sen jälkeen, kun olet asentanut sakkakupin takaisin, tarkista mahdolliset vuodot ja varmista, että polttomoottori on kuiva ennen kuin käynnistät sen. Sulje polttoainehana, sen jälkeen poista sakkakuppi ja o-rengas. Pese ne syttymättömällä liuottimella ja kuivaa. Kuivaamisen jälkeen asenna sakkakuppi ja o-rengas takaisin. Avaa polttoainehana ja tarkista mahdolliset vuodot. Polttomoottoria ei saa käynnistää ennen kuin on täysin varmaa, että se on kuiva.

32 30 Polttomoottorin sytytystulpan huolto Polttomoottorissa käytettävä sytytystulppa on BP6ES. Älä vaihda eri lämpöarvon omaavaa sytytystulppaa polttomoottoriin. Varmistaaksesi, että polttomoottorin käynti pysyy hyvänä on sytytystulpan kärkiväli säädettävä ja puhdistettava säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Irrota sytytystulpan hattu ja käytä oikean kokoista sytytystulppa-avainta sytytystulpan irrottamiseen. Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Sytytystulppa tulee vaihtaa jos sytytystulpan eriste on halki tai siitä puuttuu paloja. Puhdista sytytystulpan kärki teräsharjalla. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkin avulla ja jos välystä on enemmän, kuin 0,70 0,80mm niin säädä kärkiväli oikeaan mittaan. Tarkista, että sytytystulpan aluslaatta on hyvässä kunnossa ja väännä sytytystulppa takaisin paikoilleen käsin, ettei sytytystulppa mene väärille kierteille. Sen jälkeen, kun olet vääntänyt sytytystulpan paikoilleen käsin, kiristä sytytystulppa avaimen avulla.

33 31 Polttomoottorin tyhjäkäynnin säätäminen Käynnistä polttomoottori ja anna sen lämmetä normaaliin käyntilämpötilaan. Polttomoottorin käydessä tyhjäkäyntiä, väännä ruuvimeisselillä kaasuttimen tyhjäkäyntiruuvia niin paljon, että polttomoottori saavuttaa normaalin tyhjäkäyntinopeuden. Normaali tyhjäkäyntinopeus on 1400 ± 140 r/min.

34 32 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksenne polttomoottorin vahingossa käynnistymisen kääntäkää polttomoottorin sammutuskytkin OFF-asentoon ja irrotta tulpanjohto sytytystulpasta. Rankakuormaaja tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos sinulla ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin ja jos tunnet, että olet epävarma huollon suhteen. Rankakuormaajaa huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa rankakuormaajalle. Rankakuormaajaa tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa rankakuormaajan huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa rankakuormaajan kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Kuormaimen liukupuomiin laitetaan rasvaa ainoastaan sivupinnoille, ylä- ja alapinta ei tarvitse rasvausta. Huoltotaulukko: Kohde Joka päivä 40h 100h 200h 12 kk tai 400h 36 kk tai 1200h Hydrauliöljy Tarkista X Hydrauliöljynsuodatin Vaihda X Moottorinöljy Tarkista X Kääntölaitteen ylälaakeri Rasvaa X Pystypuomin ylälaakeri Rasvaa X Nostosylinterin alalaakeri Rasvaa X Nostosylinterin ylälaakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Laajakulmanivelen laakeri Rasvaa Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Kouran laakerit, 10 kpl Rasvaa X Kourankääntäjän laakeri Rasvaa X Ristinivelenlaakeri Rasvaa X Vetoaisan holkinlaakeri Rasvaa X Telin tapinlaakeri Rasvaa X Vetorullan varren laakeri Rasvaa X Tukijalan liukupinta, rasvaus Vaunun jatkeen liukupinta, rasvaus Kuormaimen liukupuomin sivupinta, rasvaus Rasvaa Rasvaa Rasvaa X X X X

35 33

36 34 Jatkoaisan välyksien tarkistaminen Jatkoaisan välykset tulee tarkistaa 200h välein. Jos välykset ovat kasvaneet liian suuriksi, liian suuret välykset tulee säätää säätöruuvien avulla. Välyksien säätämiseen tarvitset kaksi kappaletta 19mm kiintoavaimia. Jatkoaisan välyksiä ei kuitenkaan saa kiristää niin tiukalle, että jatkoaisa voi jumiutua paikalleen. Jatkoaisaan on tarkoituksella jätetty välystä, että ajettaessa tukijalat maahan kuormaaja hakee automaattisesti oikean paikan. Jos jatkoaisan välys kiritään liian tiukalle, tämä voi aiheuttaa jonkin rakenteen rikkoutumisen. Jatkoaisan ruuveja ei saa kiristää liian tiukalle. (kts. kuva 15). KUVA 15

37 35 Tekniset tiedot Pituus min. n. 2,85 m Pituus max. n. 4,30 m Leveys n. 1,3 m Kantavuus nopeus 0 20 km/h 1000 kg Kantavuus nopeus < km/h 290 kg Kuormaajan ulottuvuus n. 4,2 m Jatkopuomin isku 0,8 m Vaunun jatkeen isku 1,0 m Kouran max. avauma 75 cm Hydrauliyksikön teho 6 hp Hydraulipumpun tuotto ~ 20,0 l/min Renkaitten ilmanpaine max. 2,0 bar Täyttömäärät Litraa Lisätietoa Bensiini 3,6 Lyijytön 95E Moottoriöljy 0,50 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Hydrauliöljy 9 Hydrauliöljy 32 Voiteluaineet Moottoriöljy Teboil Monitra Plus 10W 30 Hydrauliöljy 32 Vaseliini Teboil Multipurpose HT tai vastaava Synteettinen vaseliini Würth HHS 2000 tai vastaava * Vaihdelaatikko öljy 80W/90 Sytytystulppa BP6ES

38 36 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön Kuorman tasapainottaminen, voit tasapainottaa kuorman vetämällä kuormatilan jatkoaisan avulla mahdollisimman lähelle mönkijää. Näin toimittaessa rankakuormaaja ei paina mönkijän jousitusta kasaan. Jos jäät kiinni pehmeään paikkaan tai mönkijä ei etene jostain syystä, voit käyttää apuna rankakuormaajan jatkoaisaa. Työnnä samalla jatkoaisaa ulospäin (1m), kun ajat. Tämän jälkeen paina mönkijästä jarrut päälle ja vedä jatkoaisa sisään. Toista edellä kuvattu toimenpide niin monta kertaa, että pääset pois huonosta paikasta. Huomioi, että kuormaimen koura ei ole kiinnitettynä vaunun runkoon kun käytät jatkoaisaa. Jos edessä on pehmeä paikka tai on mahdollista, että mönkijä voi jää kiinni, voit jo ajon aikana työntää jatkoaisaa ulos. Kytke myös hydraulinen veto päälle ennen ylitystä. Jos tunnet käyttäessä kuormaajan nostoliikettä, että kuormaaja ei jaksa nostaa taakkaa, purista samassa yhteydessä kouraa kiinni tai vedä jatkopuomia sisäänpäin. Näin toimittaessa hydraulipumppu nostaa järjestelmään korkeimman mahdollisen paineen ja kuormaajan nostoliikkeeseen saadaan lisää tehoa. Polttomoottori voi sammua kallistuessaan oikealle puolelle yli 20. Tämä johtuu siitä, että moottoriöljy ei yletä enää öljyvahtiin. Rankakuormaaja täytyy suoristaa, ennen kuin polttomoottori käynnistyy uudestaan. Suoristaminen tehdään manuaalisesti käsivoimin. Moottorin ollessa sammunut, voidaan taakka pudottaa pois työntämällä kouran vipua, jolloin koura aukeaa. Ole varovainen tehdessäsi tämän, koska putoava taakkaa saattaa liikkua edemmäs ja aiheuttaa vaaratilanteen. Tämän jälkeen kuormaajan kääntövipua vedetään ja lukitaan se tähän asentoon remmin avulla. Seuraavaksi käännetään kuormaaja käsivoimin vasemmalle, jonka jälkeen vetämällä tukijalkojen vipuja kuormaajan tulisi oieta ja moottorin käynnistyä. Noudata varovaisuutta tehdessäsi näitä vaiheita koska puomisto saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

39 37 TAKUUEHDOT Nokka Oy (valmistaja) myöntää valmistamilleen tuotteille takuun, joka on voimassa 12 kk koneen luovutuspäivästä asiakkaalle. Takuuta voidaan kuitenkin soveltaa ehtojen mukaan ainoastaan reklamaatioihin, jotka on tehty valmistajalle kolmen vuoden kuluessa tuotteen luovuttamisesta tehtaan edustajalle tai jälleenmyyjälle. Takuu koskee osoitettuja valmistus-, raaka-aine- ja materiaalivikoja. Takuuna korvataan takuun alainen vaurioitunut osa, mutta ei siitä aiheutunutta, muulle kuin itse koneelle tullutta lisävahinkoa eikä myöskään välillistä vahinkoa tai menetystä. Tällaista välillistä vahinkoa tai menetystä voivat olla työn keskeytymisen tai kuljetusten aiheuttamat kustannukset, korvaavan koneen vuokra jne. Takuuna korvattava osa toimitetaan ostajan kustannuksella siihen maahan, johon kone on alunperin toimitettu. Takuuna ei myöskään korvata maahantuonnista mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia eikä sen jälkeisiä sisäisiä jatkorahteja. Epäselvissä tapauksissa takuunantajalla on oikeus pyytää palauttamaan takuuna korvattavaksi anottu osa tehtaalle takuukäsittelyä varten valmistajan pyytämine lisätietoineen. Tällöin valmistaja vastaa paluurahdista. Takuuna ei korvata normaalista kulumisesta, huolimattomuudesta, tahallisuudesta, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä, ylikuormituksesta eikä myöskään puutteellisesta huollosta johtuneita vikoja. Takuu ei koske kuluvia osia kuten renkaita, laakereita, letkuja, liittimiä, suodattimia, sähkökaapeleita, tiivisteitä yms. Takuu ei myöskään korvaa tulipalon, liikennevahingon tai muun onnettomuuden koneelle aiheuttamia vaurioita. Takuun ehtona on, että tuotteesta on luovutuksen yhteydessä täytetty luovutus- ja takuutodistus. Lisäksi havaittu vika tulee lisävahinkojen välttämiseksi ilmoittaa joko valmistajalle tai tämän edustajalle kirjallisena viipymättä ja aina ennen takuuajan umpeutumista. Ehtona on myös, että muissa korjaustöissä on käytetty alkuperäisiä tai valmistajan etukäteen kirjallisesti hyväksymiä osia. Takuuanomukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koneen tyyppi, valmistusnumero, luovutuspäivä, ostajan nimi ja osoite. Takuu ei ole voimassa, mikäli alkuperäistä konetta tai sen käyttötarkoitusta on muutettu tai siihen on liitetty lisävarusteita ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Takuu raukeaa, mikäli kone vaihtaa omistajaa takuuaikana.

40 NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu SISÄLLYSLUETTELO sivu Ajo 20-26 Huoltokohteiden sijainti 29-30 Huoltotoimenpiteet 27-28 -ilmansuodatin 34 -jarrut 37-39 -kaasutin 35 -kaasuvaijeri 35 -ketjut / rattaat 42-43 -kipinän sammutin 41 -kytkimen

Lisätiedot

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV.

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. TERVETULOA Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. Sinun Hondasi on suunniteltu maastoajoon ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Kohdataksesi turvallisesti ajon tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E. Omistajan Käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E. Omistajan Käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT TRIMMERI UMS425E Omistajan Käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 3 Aloitus 3 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä skootteri on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä skootterin maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUS OHJEET 4 4.1 YLEISET TURVALLISUUS

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Alkuperäisen ohjeen käännös Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Kiitämme Sinua Honda maamuokkaimen valinnasta. Tämä ohjekirja sisältää Honda maamuokkaimen FR750 käyttö- ja huolto-ohjeita. Julkaisun kaikki

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori SPORTSMAN 800 HO 4x4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö ESIPUHE... 3 TAKUUEHDOT... 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT... 5 TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

635 / 636 / 642 / 643IP

635 / 636 / 642 / 643IP 635 / 636 / 642 / 643IP Käyttöohje Moottorisaha Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! 9 636 111 0/2008 Esipuhe Lue

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Bombardier Inc:n ja/tai tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki. 1999 Bombardier-Nordtrac Oy

Bombardier Inc:n ja/tai tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki. 1999 Bombardier-Nordtrac Oy 2000 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ÄGAREHANDBOK OWNER S MANUAL 2101302 KÄYTTÖOHJEKIRJA Bombardier-Nordtrac Oy P.O. Box 8040 FIN-96101 Rovaniemi FINLAND Tel.: +int. 358-16-3208 111 Fax +int. 358-16-3208 114 Bombardier

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot