Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 BRP Forest Pro HD 1042 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Line Forest Line PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

2 Sisällysluettelo sivu Ennen ensimmäistä käyttöönottoa 1 Turvallisuusohjeet 2 Hydraulijärjestelmän käyttöohje 15 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje 19 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje 32 Tekniset tiedot 35 Täyttömäärät 35 Voiteluaineet 35 Sytytystulppa 35 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön 36 Takuuehdot 37

3 1 Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Valmistaja on koekäyttänyt, säätänyt ja tarkistanut BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajan, näin ollen se on toimintavalmis laite. BRP Forest Pro HD on tarkoitettu käytettäväksi mönkijän kanssa ranka- ja energiapuun ajamiseen metsäkäytössä. Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje ja tutustu laitteeseen huolellisesti, jotta jokainen toiminto tulisi teille tutuksi ennen laitteen käyttöönottoa. Huolellinen tutustuminen laitteeseen ja käyttöohjeen omaksuminen auttavat laitteen kunnossapidossa, sekä ehkäisevät vaaratilanteita. Jos teillä ilmenee kysyttävää laitteesta tai kohtaatte jonkin ongelman, voitte ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan. Valmistajan yhteystiedot löytyvät tämän ohjekirjan takaa. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Nokka Oy Pl MUURAME Teknisen tiedoston kokoaja: Petteri Nokkala Teollisuustie Muurame vakuuttaa, että markkinoille saatettu BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaaja täyttää konedirektiivin 2006/42/EY ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten vaatimukset. Tämä vakuutus koskee koneita alkaen valmistusnumerosta: BRP Forest Pro HD 1042, nro 100 Muurame Petteri Nokkala Toimitusjohtaja

4 2 Turvallisuusohjeet 1. Käyttäessäsi BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajaa noudata aina näitä turvallisuusohjeita, joilla ehkäistään vaaratilanteita. Tutustu käyttöohjeeseen ja lue huolellisesti turvallisuusohjeet sekä kaikki koneen ohjekilvet. Ennen kuin luovutat kuormaimen toisen käytettäväksi huolehdi, että käyttäjä tutustuu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. 2. Käyttäjän tulee olla 18-vuotias, kunnoltaan terve henkilö. 3. Koneen käyttäjä ei saa olla päihdyttävien, huumaavien tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. 4. Poista kaikki irralliset koneeseen kuulumattomat osat. 5. Asenna suojat paikoilleen ja huolehdi että ne ovat paikoillaan aina konetta käytettäessä. 6. Tutustu kaikkiin hallintalaitteisiin. 7. Huollon, puhdistuksen, säätämisen, lisävarusteiden asentamisen tai säilytyksen ajaksi aseta tai tue kuormaimen puomisto sellaiseen asentoon, että se ei pääse liikkumaan. Laske tukijalat alas. Sammuta moottori ja varmistu että rankakuormaaja ei pääse liikkumaan. 8. Älä muuta koneen rakennetta siten, että koneen turvallisuus vaarantuu. Puomiston hitsaaminen on kielletty. 9. Älä käytä konetta käyttötarkoituksiin joihin se ei ole suunniteltu. 10. Vaara-alue on 15 m. Huomioi vaara-alue myös käyttäessäsi lisävarusteita, huolehdi että ketään ei ole vaara-alueella, tarkkaile erityisesti lapsia. 11. Älä koskaan jätä kuormainta (taakan kanssa tai ilman) siten, että puomisto on ilmassa, ellet itse jää valvomaan kuormainta. 12. Älä koskaan mene puomiston tai taakan alle. Käytä kuormainta ainoastaan mönkijän läheisyydestä. 13. Muista turvaetäisyydet jännitteellisistä johtimista käyttäessäsi konetta. 14. Tarkista ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikkien muttereiden ja ruuvien kireys. Tarkista kireydet aika-ajoin myös myöhemmin. 15. Tarkkaile mahdollisia hydrauliikan vuotokohtia työskentelyn aikana, korjaa viat välittömästi. Älä päästä öljyä luontoon. 16. Käytä ainoastaan alkuperäisvaraosia. 17. Venttiililohkot on aina sijoitettava mönkijän takatarakalle. 18. Käytä aina tukijalkoja käyttäessäsi kuormainta. Ennen työskentelyn aloittamista varmistu, että yhdistelmä on vakaa kaatumista vastaan. 19. Käytä ainoastaan alkuperäislisävarusteita. 20. Tarkkaile, että hydrauliletkut eivät pääse jäämään minkään väliin, sillä letkun rikkouduttua puomiston hallittavuus saatetaan menettää. 21. Jos nopeus on yli 20 km/h rankakuormaajan kantavuus on pienempi kuin max. kantavuus (kantavuus ilmoitettu teknisissä tiedoissa). 22. Älä käytä metsävaunua henkilökuljetuksiin. 23. Tarkista vetolaitteena käytettävän ajoneuvon maksimi jarruttoman perävaunun massa. 24. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni. 25. Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa. 26. Huolehdi että rankakärryn tankissa on riittävästi bensiiniä, moottorin sammuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Myös moottoriöljyn vähyys voi sammuttaa moottorin.

5 3 Ennen BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan käyttöä, tulee pukeutua suojavarusteisiin. Suojavarustukseksi soveltuu normaali metsurin suojavarustus: (turvakengät, viiltosuojahousut, takin, suojakäsineet ja kypärän, jossa on kuulosuojaus. Kts. kuva 1). Vähimmäisvaatimus suojavarustukseksi ovat turvakengät, suojakäsineet kypärä ja kuulosuojaus. KUVA 1

6 4 1. Venttiililohkon asentaminen mönkijään. Rankakuormaajan tulee olla tukijalkojensa varassa tasaisella alustalla, jonka jälkeen laite voidaan kytkeä mönkijän vetokoukkuun. Peruuta mönkijä rankakuormaajan vetokidan lähelle. Venttiililohkot asennetaan mönkijän takatarakalle. Katsottaessa mönkijää takaapäin, venttiililohkot asennetaan tarakan vasemmalle puolelle (kts. kuva 2). Venttiililohkot kiinnitetään niitten mukana tulevilla remmeillä tukevasti tarakkaan. Katso myös kohta 3, Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään. KUVA 2

7 5 2. BRP Forest Pro 1042 HD rankakuormaajan kytkeminen mönkijään. Käynnistä rankakuormaaja käynnistysnarusta. Katso käynnistysohjeet sivulta 25 alkaen. Rankakuormaajan käynnistyttyä laske tukijalkojen avulla (kts. kuva 3) rankakuormaajaa niin, että saat kytkettyä vetokidan mönkijään. Tämän jälkeen varmista, että vetokita lukittuu mönkijän vetokoukkuun. Nosta vetorullat yläasentoon. Varmista ennen siirtoajoa että kuormain on tukevasti ajoasennossa. KUVA 3

8 6 Irrottaessasi venttiililohkot kiinnitä ne rankakärryssä niille varattuun paikkaan pystypuomissa (kts. kuva 4). Ajon aikana venttiililohkot tulee aina kiinnittää mönkijän tarakalle (kts. kohta 1). Jos venttiilohkot jäävät pystypuomiin siirtoajon ajaksi ne saattavat pudota ja vaurioitua, putoaminen aiheuttaa vaaratilanteen myös ajon aikana. KUVA 4

9 7 3. Venttiililohkon letkujen asentaminen mönkijään Venttiililohkon letkut tulee asentaa siten, että ne eivät vastaa maahan, eivätkä tartu mönkijän rakenteisiin ajon aikana. Asenna letkuniput siten, että moottorin pakoputkesta tuleva pakokaasu ei lämmitä letkuja. Rankakärryn jatkoaisan letkut, jotka ovat omassa nipussa (2 kpl), tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan mukana tulevalla remmillä (kts. kuva 5). KUVA 5

10 8 4. Vetoaisan pituuden säätäminen Vetoaisan pituutta voi säätää mekaanisesti. Irrota vetoaisan M10 kiinnitysruuvi ja mutteri ja säädä vetoaisan pituus oikeaksi, vetoaisaa voi jatkaa 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm (40 cm). Tämän jälkeen ruuvi ja mutteri kiinnitetään takaisin (kts. kuva 6). Säädä vetoaisa niin pitkäksi, että mönkijä ei tavoita moottorin suojaa käännettäessä. KUVA 6

11 9 5. Vetoaisan korkeuden säätäminen Vetoaisan korkeutta voi säätää kääntämällä vetoaisan sisäputkea 180 (kts. kuva 7). KUVA 7

12 10 6. Liikkeelle lähteminen Olet valmis lähtemään liikkeelle toimittuasi edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Varmista vielä, että koura on asetettu kuvan 8 mukaisesti ja jos vetorullat ovat renkaita vasten käynnistä moottori ja nosta ne yläasentoon (kts. kuva 8). Jos rankakärryssä on on puukuorma niin kiinnitä kuormaimen koura kuormaan kiinni. Tarkista kiinnitys myös ajon aikana, korjaa kiinnitystä tarvittaessa. Älä muuta rankakärryn pituutta jatkoaisalla kun kuormain on ajoasennossa, vaarana on jonkin rakenteen rikkoutuminen. Valmistaja ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. KUVA 8

13 11 Tämän jälkeen nosta tukijalat kokonaan ylös niin, että tukijalan tassut kääntyvät yläasentoon (kts. kuva 9). KUVA 9

14 12 7. Hydraulisen vedon käyttäminen Hydraulista vetoa käytetään kun mönkijän vetovoima tai pitokyky ei riitä vetämään rankakärryä. Aseta mönkijän ajonopeus rankakärryn etenemisnopeuteen verrattuna sopivaksi, yleensä pienin vaihde tai ajonopeusalue on sopivin. Veto perustuu vetorulliin jotka painetaan hydraulisylintereillä renkaitten kuviointia vasten. On tärkeää että renkaitten ilmanpaineet ovat oikeat maksimaalisen vetokyvyn saavuttamiseksi. Älä koskaan käytä vetoa ilman että rankakärry on kytketty mönkijään kiinni! Aina kun käytät hydraulista vetoa istu mönkijässä ajoasennossa! Käytä hydraulista vetoa seuraavalla tavalla (vivut ajosuuntaan nähden katsottuna): 1. Käynnistä rankakärryn moottori. 2. Istu mönkijässä ja laske vetorullat alas ajoventtiilin keskimmäistä vipua eteenpäin vetämällä. 3. Kytke eteenpäin veto päälle vetämällä ajoventtiilin oikean puoleinen vipu etuasentoon, vipu lukittuu paikoilleen. Taaksepäin ajo kytketään päälle työntämällä ajoventtiilin oikeanpuoleista vipua taaksepäin lukitusasentoon. 4. Kun haluat vedon pois päältä kytke ajoventtiilin oikeanpuoleinen vipu keskiasentoon ja nosta vetorullat yläasentoon työntämällä vasemmanpuoleista ajoventtiilin vipua taaksepäin. Jos rullia ei nosteta yläasentoon vetorullat jarruttavat. Jos rankakärryn moottori sammuu kun rankakärryn veto on päällä alkavat vetorullat jarruttamaan rankakärryä. Tämä ominaisuus lisää turvallisuutta jos moottori sammuu esim. jyrkässä alamäessä ja mönkijän pitokyky ei riitä pitämään yhdistelmä paikoillaan. Jos moottori sammuu, ota veto pois päältä ajoventtiilin oikeanpuolimmainen vipu vapauttamalla ja yritä käynnistää moottori uudelleen. Jos moottori ei käynnisty esim. liian suuren kallistuman vuoksi, suurta varovaisuutta noudattaen tee seuraavalla tavalla. Löysää vetorullia varovasti vetorullien sylinterien hallintavivusta, keskimmäinen vipu. Jos yhdistelmä on sammunut esim. jyrkkään mäkeen varo että ohjaus ominaisuuksia ei menetetä jos yhdistelmä alkaa liikkumaan. Aja varovasti yhdistelmä paikkaan jossa rankakärryn moottori on uudelleen mahdollista käynnistää. Jatka normaalisti ajamista. Pura tarvittaessa kuormaa niin paljon ettei vaaratilannetta aiheudu.

15 13 Kuormauksen aloittaminen Kun pysähdyt kuormausta varten niin aja mönkijä aina suoraan asentoon rankakärryyn nähden. Kun aloitat kuormauksen, laske tukijalat maahan siten, että ne tulevat niin paljon ulos että kuormaus voidaan tukevasti suorittaa. Kaltevassa maastossa säädä tukijaloilla vaunua vaakasuoraan asentoon jolloin vakavuus paranee. KUVA 10 Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi helpottaaksesi kuormausta. Voit myös kuormata puut suoraan etusermiä vasten asettamalla puut varovasti paikoilleen. Seuraavaksi voit alkaa kuormaamaan kärryä. Varo kuormauksen aikana nostettavia puita! KUORMAAJAN VAARA-ALUE ON 15 METRIÄ JOKA SUUNTAAN KUORMAAJASTA. KUORMAUS ON LOPETETTAVA VÄLITTÖMÄSTI, JOS VAARA-ALUEEN SISÄPUOLELLE TULEE MUITA HENKILÖITÄ!

16 14 8. Kuormauksen lopettaminen Sen jälkeen, kun olet saanut kuormattua täyden kuorman, siirrä kuormatila jatkoaisan avulla lähemmäs mönkijää tasapainottaaksesi kuorman. Tämän jälkeen kuormain tulee asettaa kuorman päälle koura kiinni kuormaan puristettuna kuorman etutai takaosaan. Älä ylikuormaa rankakuormaajaa, kuormankorkeus ei saa ylittää sermin eikä karikoiden korkeutta. HUOM! RANKAKUORMAAJAA EI SAA YLIKUORMATA! (Jos kasvatat rankakuormaajan kuormatilaa esim. jatkamalla karikoita, tämä aiheuttaa takuun raukeamisen ja tästä aiheutuvia vahinkoja valmistaja ei korvaa.) 9. Kuorman purkaminen Saavuttuasi purkupaikalle mihin haluat purkaa kuorman, laske tukijalat kokonaan maahan. Tämän jälkeen siirrä jatkoaisan avulla kuormatila kauemmaksi, mikä helpottaa kuorman purkamista. Tämän jälkeen voit aloittaa kuorman purkamisen. HUOM! TUKIJALAT ON LASKETTAVA KOKONAAN MAAHAN! Kuorman purkamisen jälkeen voit jatkaa työskentelyä kohdan 6 mukaan. HUOM! KÄYTTÄKÄÄ AINA BRP FOREST PRO HD RANKAKUOR- MAAJAA TÄMÄN TURVALLISUUSOHJEEN MUKAAN. Valmistaja ei vastaa vahingoista jos BRP Forest Pro HD 1042 rankakuormaajaa käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

17 15 Hydraulijärjestelmän käyttöohje Venttiililohko ja sen letkut tulee kiinnittää mönkijän tarakkaan turvallisuusohjeen mukaisesti. HUOM! Rankakuormaajan nostoteho on rajoitettu varoventtiilin avulla. Valmistaja on asettanut varoventtiilin oikeaan laukeamispaineeseen ja se on sinetöity. Valmistaja on asettanut venttiililohkossa sijaitsevan päävaroventtiilin oikeaan käyttöpaineeseen ja se on sinetöity. Varoventtiili(e)n sinetöinnin murtaminen tai laukeamispaineen muuttaminen aiheuttaa välittömästi takuun raukeamisen. Valmistaja ei vastaa vahingoista eikä laitteen rikkoutumisesta, jos jokin varoventtiilien sinetöinneistä on murrettu. Hydraulijärjestelmän öljynä käytetään hydrauliöljy 32.

18 16 Venttiililohkot Kuormaimen venttiililohkossa on yhdeksän (9 vipua, jotka kaikki vaikuttavat eri toimintoihin (kts. kuva 12). Kuormaimen venttiilistön liikekaavio on venttiilistön suojapellissä. Seuraavassa vivut vasemmalta oikealle. Vipujen liikesuunnat kuvan asennossa. 1. Eteen Siirtopuomi ylös Taakse Siirtopuomi alas Vasemmalle Puomiston kääntö vasemmalle Oikealle Puomiston kääntö oikealle 2. Eteen Jatke ulos Taakse Jatke sisään 3. Eteen Vasen tukijalka alas Taakse Vasen tukijalka ylös 4. Eteen Oikea tukijalka alas Taakse Oikea tukijalka ylös 5. Eteen Koura auki Taakse Koura kiinni 6. Eteen Nostopuomi alas Taakse Nostopuomi ylös Vasemmalle Kouran pyöritys vasemmalle Oikealle Kouran pyöritys oikealle 7. Eteen Veto eteen päällä Taakse Veto taakse päällä 8. Eteen Vetorullat ylös Taakse Vetorullat alas 9. Eteen Rungonjatke sisään Taakse Rungonjatke ulos

19 17 KUVA 12 Hydraulisäiliö BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu hydraulisäiliö, jossa on suodatinyksikkö, täyttökorkki, öljysilmä ja pohjaproppu (kts. kuva 13). Hydraulisäiliön kokonais tilavuus on noin 10 l.

20 18 KUVA 13 Hydrauliöljyn pinta tulee olla öljysilmän yläpuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa. Hydrauliöljyn määrä tulee tarkistaa joka päivä. Letkurikon tapahtuessa on suositeltavaa tarkistaa hydrauliöljyn määrä. Jos hydrauliöljy on öljysilmän alapuolella kun rankakuormaaja on ajoasennossa, (kts. s. 10, kuva 8) tulee hydrauliöljyä lisätä niin paljon, että se nousee hieman öljysilmän tason yläpuolelle. Suodatinyksikön suodattimen vaihto tapahtuu avaamalla suodatinyksikön kannessa olevat kolme (3) ruuvia. Tämän jälkeen avataan suodatinyksikön kansi, jolloin suodattimen voi vaihtaa uuteen. Suodattimen vaihdon jälkeen suodatinyksikön kansi kiinnitetään takaisin. Suodattimen vaihtoväli on määritelty huolto-ohjeen yhteydessä.

21 19 Polttomoottorin käyttö- ja huolto-ohje BRP Forest Pro HD rankakuormaajassa on kiinteästi asennettu polttomoottori, johon on asennettu hydraulijärjestelmän hydraulipumppu. Polttomoottorin maksimikierrosluku on rajoitettu, maksimi kierroslukua ei saa nostaa. Polttomoottorin turvallisuusohjeet Älä pidä helposti syttyviä aineita tai tavaroita polttomoottorin lähellä sen käydessä, varo erityisesti pakoputken läheistä aluetta. Tankkaa polttomoottori hyvin tuuletetussa tilassa polttomoottorin ollessa pysähdyksissä. Älä ylitäytä polttoainetankkia, bensiiniä ei saa olla polttoainetankin kaulalla. Jos läikytät bensiiniä polttomoottorin päälle, kuivaa ja puhdista polttomoottori ja anna bensiinin haihtua ennen kuin käynnistät polttomoottorin. Älä tupakoi ja vältä kipinöintiä tankatessasi polttomoottoria. Polttomoottoria ei saa käynnistää sisätiloissa, esim. autotallissa tms. tilassa, koska on olemassa häkämyrkytyksen vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman. Polttomoottorin äänenvaimennin kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana ja pysyy kuumana pitkään käytön jälkeen, joten on varottava koskemasta äänenvaimentimeen palovammavaaran vuoksi. KUVA 14

22 20 Polttomoottorin tarkistus ennen käynnistystä Nämä tarkistukset tulee tehdä joka kerta ennen polttomoottorin käynnistystä. Tarkista moottoriöljyn määrä. Aseta rankakuormaaja vaakasuoralle alustalle. Avaa moottoriöljyn mittatikku ja kuivaa se paperilla. Tämän jälkeen laita mittatikku takaisin, mutta älä kierrä sitä kiinni. Nosta mittatikku ylös ja totea öljyn määrä tikusta. Öljymäärän tulee olla ylä- ja alarajan välissä. Jos tarkistuksessa ilmenee, että öljy on alarajan alapuolella, tulee öljyä lisätä niin paljon, että se nousee ylärajan tasolle. Polttomoottorin öljynä käytetään Teboil Monitra Plus 10W 30 öljyä. Tarkista bensiinin määrä. Jos bensiiniä on vähän, lisää bensiiniä. Polttomoottorin bensiininä käytetään lyijytöntä 95E bensiiniä. Bensiinitankin kokonaistilavuus on 3,6 litraa.

23 21 Polttomoottorin käynnistys Avaa polttoainehana. Sulje imu. Imua tulee käyttää vaikka moottori olisi lämmin.

24 22 Käännä kaasuvipu täysin auki. Käännä polttomoottorin sammutuskytkin ON-asentoon ja vedä kevyesti käynnistysnarusta kunnes tunnet hieman vastusta. Tämän jälkeen nykäise käynnistysnarusta reilusti. Tällöin moottorin pitäisi lähteä käyntiin. On tärkeää vetää käynnistysnarusta kevyesti ennen varsinaista käynnistysnykäisyä, käynnistyslaitteen välykset poistuvat ja käynnistyslaite ei rikkoudu.

25 23 Jos polttomoottori ei käynnisty ensimmäisellä nykäisyllä, toista edellinen kohta. Polttomoottorin käynnistyessä ja lämmetessä avaa asteittain imua ja polttomoottorin kokonaan lämmetessä avaa imu kokonaan.

26 24 Polttomoottorin sammuttaminen Hätätapauksen sattuessa polttomoottori sammutetaan painamalla venttiilistön yhteydessä sijaitseva hätäseis-katkaisija ala-asentoon. Normaalitapauksessa käännä ensin kaasuvipu täysin kiinni ja vasta sitten käännä sammutuskytkin OFF-asentoon. Polttomoottorin sammuttua sulje polttoainehana.

27 25 Polttomoottorin huolto Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksesi polttomoottorin vahingossa käynnistymisen käännä polttomoottorin sammutuskytkin OFFasentoon ja irrota tulpanjohto sytytystulpasta. Odota että, moottori on jäähtynyt ennen huoltotöiden aloittamista. Polttomoottori tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos teillä ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin tai olet epävarma huollon suhteen. Polttomoottoria huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa polttomoottorille. Polttomoottoria tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa polttomoottorin huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa polttomoottorin kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Huoltotaulukko Kohde Joka päivä 1 kk tai 20h 3 kk tai 50h 6 kk tai 100h 12 kk tai 300h Moottoriöljy Tarkista X Hydrauliöljy Tarkista X Ilmansuodatin Tarkista X Vaihda X X Vaihda X X Puhdista X (1) Vaihda Sakkakuppi Puhdista X Sytytystulppa Puhdista X Vaihda Tyhjäkäynti Tarkista X (2) Säädä X (2) Venttiilivälykset Tarkista X (2) Säädä X (2) Polttoainetankki Puhdista X (2) Polttoainesuodatin Puhdista X (2) Polttoaineletku Tarkista 2 vuotta (2) (1) Suorita puhdistus tiheämmin, jos käytät polttomoottoria pölyisissä olosuhteissa. (2) Nämä huoltotoimenpiteet tulisi suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. X X

28 26 Polttomoottorin öljynvaihto Käytä polttomoottori lämpimäksi ja valuta vasta sen jälkeen öljy ulos sille varattuun astiaan. Näin varmistutaan siitä, että kaikki öljy saadaan vaihdetuksi. Poista öljyn täyttöaukon tulppa ja öljyn poistoaukontulppa ja valuta öljy sille varattuun astiaan. Öljyn valumisen jälkeen kiinnitä öljyn poistoaukontulppa takaisin ja kiristä se. Tämän jälkeen lisää öljyä (Teboil Monitra Plus 10W-30) n. 0,50 litraa. Öljyn lisäämisen jälkeen tarkista, että öljymäärä on oikealla tasolla ja lisää öljyä tarvittaessa. Kiinnitä öljyn täyttöaukontulppa takaisin. Öljynvaihdon jälkeen käytetty öljy on vietävä ongelmajätepisteeseen. Käytetty öljy on ongelmajätettä ja sitä ei saa jättää luontoon, vaan se on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaan.

29 27 Polttomoottorin ilmansuodattimen huolto Likainen ilmansuodatin heikentää kaasuttimen ilmansaantia. Estääksesi kaasuttimen toimintahäiriöt ilmansuodatin tulee huoltaa säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Työskenneltäessä pölyisissä olosuhteissa ilmansuodatin tulee huoltaa tiheämmin, kuin mitä huoltotaulukossa on mainittu. Ennen ilmansuodattimen huoltoa, tarkista ilmansuodattimen tyyppi ja huolla ilmansuodatin alla olevan ohjeen mukaisesti riippuen ilmansuodattimen tyypistä. Puhdistaessasi ilmansuodatinta, puhdistukseen ei saa käyttää bensiiniä tai muita matalan leimahduspisteen omaavia kemikaaleja. Tästä seuraa tulipalovaara. Moottoria ei saa koskaan käynnistää jos ilmansuodatin ei ole paikoillaan. Tämä voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Puolikuiva ilmansuodatin Avatkaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi, tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti syttymättömällä liuottimella ja sen jälkeen kuivaa ilmansuodatin kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

30 28 Öljykylvyssä oleva ilmansuodatin Avaa siipimutteri ja poista ilmansuodattimen kansi. Tämän jälkeen poista ilmansuodattimen elementti. Pese ilmansuodattimen elementti tavallisella kotona käytettävällä pesuaineella (esim. Fairy) ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ilmansuodatin kokonaan vedellä ja anna tämän jälkeen ilmansuodattimen kuivua kokonaan. Kastele ilmansuodattimen elementti moottoriöljyyn (Teboil Monitra Plus 10W-30) ja puristele ylimääräinen öljy pois ilmansuodattimesta. Polttomoottori savuttaa ensimmäisen käynnistyksen aikana jos ilmansuodattimeen on jäänyt liikaa öljyä. Puhdista ilmansuodattimen kotelo öljystä ja muusta ylimääräisestä liasta syttymättömällä liuottimella ja kuivaa kotelo tämän jälkeen. Asenna ilmansuodattimen elementti ja kansi takaisin paikoilleen.

31 29 Polttomoottorin sakkakupin puhdistaminen Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja räjähtävää tietyissä olosuhteissa. Älä tupakoi tai työskentele avotulen välittömässä läheisyydessä tai olosuhteissa, missä on mahdollisuus kipinöintiin. Sen jälkeen, kun olet asentanut sakkakupin takaisin, tarkista mahdolliset vuodot ja varmista, että polttomoottori on kuiva ennen kuin käynnistät sen. Sulje polttoainehana, sen jälkeen poista sakkakuppi ja o-rengas. Pese ne syttymättömällä liuottimella ja kuivaa. Kuivaamisen jälkeen asenna sakkakuppi ja o-rengas takaisin. Avaa polttoainehana ja tarkista mahdolliset vuodot. Polttomoottoria ei saa käynnistää ennen kuin on täysin varmaa, että se on kuiva.

32 30 Polttomoottorin sytytystulpan huolto Polttomoottorissa käytettävä sytytystulppa on BP6ES. Älä vaihda eri lämpöarvon omaavaa sytytystulppaa polttomoottoriin. Varmistaaksesi, että polttomoottorin käynti pysyy hyvänä on sytytystulpan kärkiväli säädettävä ja puhdistettava säännöllisin väliajoin huoltotaulukon mukaan. Irrota sytytystulpan hattu ja käytä oikean kokoista sytytystulppa-avainta sytytystulpan irrottamiseen. Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Sytytystulppa tulee vaihtaa jos sytytystulpan eriste on halki tai siitä puuttuu paloja. Puhdista sytytystulpan kärki teräsharjalla. Mittaa sytytystulpan kärkiväli rakotulkin avulla ja jos välystä on enemmän, kuin 0,70 0,80mm niin säädä kärkiväli oikeaan mittaan. Tarkista, että sytytystulpan aluslaatta on hyvässä kunnossa ja väännä sytytystulppa takaisin paikoilleen käsin, ettei sytytystulppa mene väärille kierteille. Sen jälkeen, kun olet vääntänyt sytytystulpan paikoilleen käsin, kiristä sytytystulppa avaimen avulla.

33 31 Polttomoottorin tyhjäkäynnin säätäminen Käynnistä polttomoottori ja anna sen lämmetä normaaliin käyntilämpötilaan. Polttomoottorin käydessä tyhjäkäyntiä, väännä ruuvimeisselillä kaasuttimen tyhjäkäyntiruuvia niin paljon, että polttomoottori saavuttaa normaalin tyhjäkäyntinopeuden. Normaali tyhjäkäyntinopeus on 1400 ± 140 r/min.

34 32 Rankakuormaajan huolto- ja voiteluohje Ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä, polttomoottori on sammutettava. Välttääksenne polttomoottorin vahingossa käynnistymisen kääntäkää polttomoottorin sammutuskytkin OFF-asentoon ja irrotta tulpanjohto sytytystulpasta. Rankakuormaaja tulisi huoltaa valtuutetussa huoltoliikkeessä jos sinulla ei ole sopivia työkaluja huoltotoimenpiteisiin ja jos tunnet, että olet epävarma huollon suhteen. Rankakuormaajaa huollettaessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia. Epäsopivia osia käytettäessä on mahdollista, että ne aiheuttavat vahinkoa rankakuormaajalle. Rankakuormaajaa tulee huoltaa huoltotaulukon mukaisin väliajoin. Suoritettaessa rankakuormaajan huollot huoltotaulukon mukaisesti, se edesauttaa rankakuormaajan kestoikää ja vähentää käytönaikaisia ongelmia. Kuormaimen liukupuomiin laitetaan rasvaa ainoastaan sivupinnoille, ylä- ja alapinta ei tarvitse rasvausta. Huoltotaulukko: Kohde Joka päivä 40h 100h 200h 12 kk tai 400h 36 kk tai 1200h Hydrauliöljy Tarkista X Hydrauliöljynsuodatin Vaihda X Moottorinöljy Tarkista X Kääntölaitteen ylälaakeri Rasvaa X Pystypuomin ylälaakeri Rasvaa X Nostosylinterin alalaakeri Rasvaa X Nostosylinterin ylälaakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Siirtosylinterin laakeri Rasvaa X Laajakulmanivelen laakeri Rasvaa Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Nostopuominpään laakeri Rasvaa X Kouran laakerit, 10 kpl Rasvaa X Kourankääntäjän laakeri Rasvaa X Ristinivelenlaakeri Rasvaa X Vetoaisan holkinlaakeri Rasvaa X Telin tapinlaakeri Rasvaa X Vetorullan varren laakeri Rasvaa X Tukijalan liukupinta, rasvaus Vaunun jatkeen liukupinta, rasvaus Kuormaimen liukupuomin sivupinta, rasvaus Rasvaa Rasvaa Rasvaa X X X X

35 33

36 34 Jatkoaisan välyksien tarkistaminen Jatkoaisan välykset tulee tarkistaa 200h välein. Jos välykset ovat kasvaneet liian suuriksi, liian suuret välykset tulee säätää säätöruuvien avulla. Välyksien säätämiseen tarvitset kaksi kappaletta 19mm kiintoavaimia. Jatkoaisan välyksiä ei kuitenkaan saa kiristää niin tiukalle, että jatkoaisa voi jumiutua paikalleen. Jatkoaisaan on tarkoituksella jätetty välystä, että ajettaessa tukijalat maahan kuormaaja hakee automaattisesti oikean paikan. Jos jatkoaisan välys kiritään liian tiukalle, tämä voi aiheuttaa jonkin rakenteen rikkoutumisen. Jatkoaisan ruuveja ei saa kiristää liian tiukalle. (kts. kuva 15). KUVA 15

37 35 Tekniset tiedot Pituus min. n. 2,85 m Pituus max. n. 4,30 m Leveys n. 1,3 m Kantavuus nopeus 0 20 km/h 1000 kg Kantavuus nopeus < km/h 290 kg Kuormaajan ulottuvuus n. 4,2 m Jatkopuomin isku 0,8 m Vaunun jatkeen isku 1,0 m Kouran max. avauma 75 cm Hydrauliyksikön teho 6 hp Hydraulipumpun tuotto ~ 20,0 l/min Renkaitten ilmanpaine max. 2,0 bar Täyttömäärät Litraa Lisätietoa Bensiini 3,6 Lyijytön 95E Moottoriöljy 0,50 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Hydrauliöljy 9 Hydrauliöljy 32 Voiteluaineet Moottoriöljy Teboil Monitra Plus 10W 30 Hydrauliöljy 32 Vaseliini Teboil Multipurpose HT tai vastaava Synteettinen vaseliini Würth HHS 2000 tai vastaava * Vaihdelaatikko öljy 80W/90 Sytytystulppa BP6ES

38 36 Vinkkejä rankakuormaajan käyttöön Kuorman tasapainottaminen, voit tasapainottaa kuorman vetämällä kuormatilan jatkoaisan avulla mahdollisimman lähelle mönkijää. Näin toimittaessa rankakuormaaja ei paina mönkijän jousitusta kasaan. Jos jäät kiinni pehmeään paikkaan tai mönkijä ei etene jostain syystä, voit käyttää apuna rankakuormaajan jatkoaisaa. Työnnä samalla jatkoaisaa ulospäin (1m), kun ajat. Tämän jälkeen paina mönkijästä jarrut päälle ja vedä jatkoaisa sisään. Toista edellä kuvattu toimenpide niin monta kertaa, että pääset pois huonosta paikasta. Huomioi, että kuormaimen koura ei ole kiinnitettynä vaunun runkoon kun käytät jatkoaisaa. Jos edessä on pehmeä paikka tai on mahdollista, että mönkijä voi jää kiinni, voit jo ajon aikana työntää jatkoaisaa ulos. Kytke myös hydraulinen veto päälle ennen ylitystä. Jos tunnet käyttäessä kuormaajan nostoliikettä, että kuormaaja ei jaksa nostaa taakkaa, purista samassa yhteydessä kouraa kiinni tai vedä jatkopuomia sisäänpäin. Näin toimittaessa hydraulipumppu nostaa järjestelmään korkeimman mahdollisen paineen ja kuormaajan nostoliikkeeseen saadaan lisää tehoa. Polttomoottori voi sammua kallistuessaan oikealle puolelle yli 20. Tämä johtuu siitä, että moottoriöljy ei yletä enää öljyvahtiin. Rankakuormaaja täytyy suoristaa, ennen kuin polttomoottori käynnistyy uudestaan. Suoristaminen tehdään manuaalisesti käsivoimin. Moottorin ollessa sammunut, voidaan taakka pudottaa pois työntämällä kouran vipua, jolloin koura aukeaa. Ole varovainen tehdessäsi tämän, koska putoava taakkaa saattaa liikkua edemmäs ja aiheuttaa vaaratilanteen. Tämän jälkeen kuormaajan kääntövipua vedetään ja lukitaan se tähän asentoon remmin avulla. Seuraavaksi käännetään kuormaaja käsivoimin vasemmalle, jonka jälkeen vetämällä tukijalkojen vipuja kuormaajan tulisi oieta ja moottorin käynnistyä. Noudata varovaisuutta tehdessäsi näitä vaiheita koska puomisto saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

39 37 TAKUUEHDOT Nokka Oy (valmistaja) myöntää valmistamilleen tuotteille takuun, joka on voimassa 12 kk koneen luovutuspäivästä asiakkaalle. Takuuta voidaan kuitenkin soveltaa ehtojen mukaan ainoastaan reklamaatioihin, jotka on tehty valmistajalle kolmen vuoden kuluessa tuotteen luovuttamisesta tehtaan edustajalle tai jälleenmyyjälle. Takuu koskee osoitettuja valmistus-, raaka-aine- ja materiaalivikoja. Takuuna korvataan takuun alainen vaurioitunut osa, mutta ei siitä aiheutunutta, muulle kuin itse koneelle tullutta lisävahinkoa eikä myöskään välillistä vahinkoa tai menetystä. Tällaista välillistä vahinkoa tai menetystä voivat olla työn keskeytymisen tai kuljetusten aiheuttamat kustannukset, korvaavan koneen vuokra jne. Takuuna korvattava osa toimitetaan ostajan kustannuksella siihen maahan, johon kone on alunperin toimitettu. Takuuna ei myöskään korvata maahantuonnista mahdollisesti aiheutuneita kustannuksia eikä sen jälkeisiä sisäisiä jatkorahteja. Epäselvissä tapauksissa takuunantajalla on oikeus pyytää palauttamaan takuuna korvattavaksi anottu osa tehtaalle takuukäsittelyä varten valmistajan pyytämine lisätietoineen. Tällöin valmistaja vastaa paluurahdista. Takuuna ei korvata normaalista kulumisesta, huolimattomuudesta, tahallisuudesta, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä, ylikuormituksesta eikä myöskään puutteellisesta huollosta johtuneita vikoja. Takuu ei koske kuluvia osia kuten renkaita, laakereita, letkuja, liittimiä, suodattimia, sähkökaapeleita, tiivisteitä yms. Takuu ei myöskään korvaa tulipalon, liikennevahingon tai muun onnettomuuden koneelle aiheuttamia vaurioita. Takuun ehtona on, että tuotteesta on luovutuksen yhteydessä täytetty luovutus- ja takuutodistus. Lisäksi havaittu vika tulee lisävahinkojen välttämiseksi ilmoittaa joko valmistajalle tai tämän edustajalle kirjallisena viipymättä ja aina ennen takuuajan umpeutumista. Ehtona on myös, että muissa korjaustöissä on käytetty alkuperäisiä tai valmistajan etukäteen kirjallisesti hyväksymiä osia. Takuuanomukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koneen tyyppi, valmistusnumero, luovutuspäivä, ostajan nimi ja osoite. Takuu ei ole voimassa, mikäli alkuperäistä konetta tai sen käyttötarkoitusta on muutettu tai siihen on liitetty lisävarusteita ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Takuu raukeaa, mikäli kone vaihtaa omistajaa takuuaikana.

40 NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042

Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042 0353140 Forest Pro FL HD 1042 Forest Pro PLUS HD 1042 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet VAROITUS! Lue tämä kirja ennen laitteen käyttöönottoa. Kirja sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja.

Lisätiedot

BRP Forest Pro rankakuormaaja. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY

BRP Forest Pro rankakuormaaja. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY BRP Forest Pro rankakuormaaja Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Line PL 4, 40951 Muurame Puhelin 044 7624 510 Telefax (014) 3100 206 Forest Line FIN-40950 Muurame, Finland Tel. +358 44

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 0354270 Forest Pro GEN2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet VAROITUS! Lue tämä kirja ennen laitteen käyttöönottoa. Kirja sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Nokka Oy Teollisuustie 4 PL

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND

ATV-sarja FOREST PRO. kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND ATV-sarja kuormainvaunut mönkijään MADE IN FINLAND Forest Pro Forest Pro FL Forest Pro Plus 2016 MALLISTO ON SAAPUNUT! Tee mönkijästäsi metsäkone Mönkijä on mainio kulkupeli monenlaisissa maastoissa, mutta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Hapa juontokouranomistajille

Hapa juontokouranomistajille Alkuperäinen Hapa juontokouranomistajille Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa juontokouran omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee juontokouranne teitä pitkään ja moitteettomasti

Lisätiedot

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi PM 10 PAALIVAUNU PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT... 1 2. TURVALLISUUSOHJEET... 2 3. TURVAMERKINNÄT-

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Forest Pro kuormainvaunut mönkijään VALMISTETTU SUOMESSA

Forest Pro kuormainvaunut mönkijään VALMISTETTU SUOMESSA Forest Pro kuormainvaunut mönkijään VALMISTETTU SUOMESSA Pro Basic Pro Std Pro FL Pro Plus Pro Gen2 Tee mönkijästäsi metsäkone Nokka Oy:n ATV-malliston Forest Pro -kuormainvaunut lisävarusteineen nostavat

Lisätiedot

1002/HD, 1102/HD, 1124/HD 1230/HD, 1330/HD,1530/HD METSÄVAUNU

1002/HD, 1102/HD, 1124/HD 1230/HD, 1330/HD,1530/HD METSÄVAUNU 1002/HD, 1102/HD, 1124/HD 1230/HD, 1330/HD,1530/HD METSÄVAUNU Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Line Forest Line PL 4, 40951 Muurame FIN-40950 Muurame, Finland Puhelin 044 7624 510 Tel.

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S

HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Tume Agri Oy 97623704 2/2013 HANKMO STARMIXER 90 / 320 / 300 S Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidetään EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI OY PL 77 14201 TURENKI vakuuttaa, että HANKMO-STARMIXER

Lisätiedot

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD

Aika koneita. PRO SARJA. Metsäperävaunut ja kuormaimet METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD FOREST LINE Metsäperävaunut ja kuormaimet HK 5070 HK 5076 MV 1230 MV 1230HD MV 1330 MV 1330HD MV 1530 MV 1530HD PRO SARJA METSÄPERÄVAUNUT JA KUORMAIMET Aika koneita. 1 Aika koneita ja MV 1530 tai vetävä

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 15340 www.potila.fi 12/2010 POTILA CLASSIC ÄKEIDEN

Lisätiedot

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja

Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Alkuperäinen Hapa TR-100 halkaisukoneen omistajan käsikirja Toivotamme teille parhaita menestystä Hapa Halkaisukoneen omistajalle. Noudattaessamme tämä kirja ohjeita palvelee halkaisukone teitä pitkään

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN 2551, 3052, 3061, 3267, 3654 3668, 4155, 4166, 4170 KOURAKUORMAIN Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, 40951 Muurame FIN-40950 Muurame, Finland Puhelin (014)

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle.

Kokeiltuasi Nisula-puunkorjuupakettia et muuta huoli! Tervetuloa koeajolle. PUUNKORJUUPAKETIT Puunkorjuupaketit, kannolta tienvarteen Metsäperävaunu varustettuna puutavarakuormaimella on tuttu näky monen maatalon pihassa. Tällainen paketti on kuitenkin kohtalaisen iso investointi,

Lisätiedot