Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä."

Transkriptio

1

2 Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the Fresh Start -projektin Muutosmanifestin. Se on tarkoin tutkittu ja harkittu asiakirja täynnä vahvoja ideoita Britannian tulevaisuudesta Euroopassa sekä Euroopan tulevaisuudesta. Monet ehdotuksista ovat jo hallitusohjelmassa ja jotkut voivat hyvin tulla osaksi tulevaa hallitus- tai konservatiivipuoluepolitiikkaa. Osa ehdotuksista saattaa vaatia lisää tarkastelua. Eurooppa on muuttumassa, joten tuore ajattelu on erittäin tervetullutta. Tämä manifesti on olennainen meille kaikille kun kirjoitamme konservatiivipuoleen seuraavaa puolueohjelmaa. Haluan lämpimästi onnitella kaikkia osallistuneita.

3 THE FRESH START PROJECT MUUTOSMANIFESTI Uusi visio uudistetusta EU:sta. Heinäkuu 2013 Sisältö Tiivistelmä...2 Yleiskatsaus...5 Ehdotukset toiminta-aloittain... Error! Bookmark not defined Kauppa... Error! Bookmark not defined Alueellinen Kehitys... Error! Bookmark not defined Yhteinen Maatalouspolitiikka... Error! Bookmark not defined Yhteinen Kalastuspolitiikka... Error! Bookmark not defined EU budjetti ja toimielimet... Error! Bookmark not defined Sosiaali- ja työllisyyslaki... Error! Bookmark not defined Finanssipalvelut... Error! Bookmark not defined Energia... Error! Bookmark not defined Poliisi ja rikosoikeus... Error! Bookmark not defined Ihmisten vapaa liikkuvuus... Error! Bookmark not defined Demokraattinen vastuullisuus... Error! Bookmark not defined. 1

4 Tiivistelmä Status quo ei ole enää vaihtoehto Euroopan Unionissa. Euroalue vaikuttaa olevan liikkumassa kohti fiskaali- ja pankkiunionia, ja tämä polku saattaa olla monille ongelmallinen. Yhdessä muiden Euroalueen ulkopuolella olevien EU-jäsenmaiden kanssa meidän tulee artikuloida ja neuvotella uusi ja erilainen suhde, samalla pysyen täysin EU:n jäsenenä. The Fresh Start -projekti perustettiin Yhdistyneen Kuningaskunnan alahuoneessa vuonna 2011 joukon konservatiivipuoleen rivikansanedustajien toimesta. Projektin tavoitteena on auttaa neuvottelemaan suhde, jossa suurin osa briteistä ja muiden jäsenmaiden kansalaisista voi olla tyytyväisiä. Olemme ehdottaneet monia uudistuksia, jotka ovat alla tiivistettynä, ja jotka olisivat eurooppalaisten ja EU:n hyväksi. Yleisesti, nämä uudistukset on suunniteltu tekemään EU:sta globaalisti kilpailukykyisempi. Uudistukset sisältävät kaupan laajentamista, liikasääntelyn kulujen ja rajoitusten alentamista, ja demokratiavajeeseen puuttumista. Olemme halukkaita keskustelemaan näiden ehdotusten sisällöistä ja rakentamaan yhteyksiä näiden ehdotusten ympärille. Kauppa Liberalisoidaan Meidän pitää ylläpitää ja laajentaa yhtenäismarkkinoiden hyötyjä. Tullin ulkopuoliset ja tekniset esteet rajoittavat EU:n kasvua edelleen. Tarvitsemme uuden lainsäädännöllisen suojakeinon yhtenäismarkkinoille sekä palveluiden aidon liberalisoinnin. EU:n pitäisi neuvotella lisää vapaakauppasopimuksia Unionin ulkopuolisten maiden ja tahojen kanssa, mukaanlukien Kanadan, USA:n, Intian ja Mercosurin kanssa. Alueiden ja paikallistason kehittäminen Hajautetaan Aluepolitiikan hallinta tulisi antaa takaisin jäsenvaltioille, rajoittamalla EU-varoja niille jäsenvaltioille joiden asukaskohtainen GDP on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämä hyödyttäisi kahtakymmentäkolmea jäsenmaata kahdestakymmenestäseitsemästä, ja mahdollistaisi alueellisten menojen keskittämisen vain heikommille alueille. Yhteinen maatalouspolitiikka Modernisoidaan Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) I-pilarin mukaiset suorat maksut maanviljelijöille tulisi vaiheittain poistaa käytöstä.vastaavasti byrokratiaa ja sääntelyä tulisi vähentää globaalisti kilpailukykyisen maanviljelysektorin turvaamiseksi. Pilari II:n maksuja ympäristönhoitoon tulisi nostaa. Lisäksi tulisi ottaa käyttöön uusia vaihdettavia ympäristömaksuja, jotta tuottavaa maaperää voitaisiin viljellä intensiivisemmin, ja jotta marginaalinen maa voitaisiin paremmin keskittää ympäristönhoitoon. Yhteinen kalastuspolitiikka Alueellistetaan Kalasaaliiden poisheittämisessä ja hajauttamisessa on saatu aikaan merkittävää kehitystä. Meidän tulisi jatkaa saalisrajoitusten esittelyä ennemmin kuin lastausrajoituksia. Prosessi tulisi täydentää kalastuskantojen kontrollin alueellistamisella. Komission tulisi laatia ehdotuksia kalastuskiintiöiden omistajien rekisteröimiseksi. Aluevesien hallinta (6-12 mailin mitalta) tulisi palauttaa jäsenvaltioille. EU budjetti ja toimielimet Lisää läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta EU:n toimielinten uudistaminen on poliittisesti ja symbolisesti tärkeää ja osoittaisi EU:n tiedostavan jäsenvaltioiden vaikeudet. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin hallinnollisia kuluja tulisi merkittävästi leikata ja joukko EU:n välillisestä julkishallinnosta tulisi lakkauttaa. Uusi informaationvapauslaki tulisi esitellä kaikille eurooppalaisille instituuteille. 2

5 Sosiaali- ja työllisyyslaki Hajautetaan Toimivalta sosiaali- ja työllisyyslain suhteen tulisi palauttaa EU:lta jäsenvaltioille. Tämä vaatisi perussopimuksen muutoksen. Tämän epäonnistuessa, sääntelyn taakkaa tulisi merkittävästi vähentää kumoamalla lainsäädäntöä. Tämän epäonnistuessa, jäsenvaltioiden tulisi voida neuvottella mahdollisuudesta jättäytyä syrjään kaikesta olemassaolevasta EU:n sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä. Hätäjarrumekanismi tulevan lainsäädännön varalle tulisi esitellä tällä alueella. Finanssipalvelut Hajautetaan Kasvava EU-sääntely uhkaa rajoittaa finanssipalveluita. Yhtenäistävä maksimiharmonisointi - lainsäädäntö uhkaa alempia sääntelystandardeja muilla alueilla. On myös olemassa uhka, että euromaat alkavat toimia ryhmittymänä ja äänestää Euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita vastaan finanssialan avainkysymyksissä. Euroopan pankkiviranomaisen sopima 'kaksinkertainen enemmistö'-äänestysmekanismi on yksi keino välttää 17 Euromaan sanelemasta sääntöjä kaikille 27 jäsenmaalle. Kaksinkertainen enemmistö -äänestysmekanismi tulisi laajentaa muille alueille. EU:n tulisi rakentaa tämän ennakkotapauksen pohjalta, ja neuvotella laajemmat suojatoimet ehdotuksia vastaa, jotka ovat syrjiviä ja horjuttavat yhteismarkkinoita. Energia Turvallisuutta, edullisuutta ja kestävyyttä EU:n toimialarakenne ilmastonmuutoksen saralla suosii hiilestä irtautumista adaptaation sijaan, sekä uusiutuvia energialähteitä kaikkien muiden energialähteiden sijaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä tulisi uudelleenneuvotella tai muokata, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää parhaiten sopivan teknologiayhdistelmän energiaturvallisuuden, edullisuuden ja ympäristönsuojelun turvaamiseksi. Lakkauttamisaikatauluja liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2010/78/EU teollisuuden päästöistä ja 2001/80/EY tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, tulisi pidentää, jos direktiivit aiheuttavat hyväksymättömän vaikutuksen energiaköyhyyteen tai energiaverkon joustavuuteen. Poliisi ja rikosoikeus Turvataan Yhdistyneen Kuningaskunnan uniikki oikeusjärjestelmä Tällä alueella Yhdistynyt Kuningaskunta etsii erilaista suhdetta toisiin jäsenvaltioihin, ja tämä heijastaa maamme ainutlaatuista oikeusjärjestelmää. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi käyttää sen estävää syrjään jättäytymismahdollisuutta 131 EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, kuten Lissabonin sopimuksella on mahdollistettu. Sen sijaan, että jättäytyisimme näiden EU-lakien piiriin, mikä olisi peruuttamatonta ja riippuvaista Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi harjoittaa operationaalista yhteistyötä EU-kumppaneiden kanssa toisin keinoin, esimerkiksi kansainvälisin sopimuksin, muistioin, ja vapaaehtoisen yhteistyön kautta tapauskohtaisesti. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi pyrkiä EU:n perussopimuksen muuttamiseen, joka sallisi syrjään jättäytymisen niistä EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, joista ollaan jättäydytty syrjään Lissabonin sopimuksen voimaantulemisesta asti. Ihmisten vapaa liikkuvuus Viimeinen sana jäsenvaltioilla Ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n alueella on tuonut mukanaan monia hyötyjä, mutta se lisää myös infrastruktuurin ja julkisten palveluiden rasitusta. 3

6 Jäsenvaltioilla tulisi olla enemmän kontrollia liittyen niiden tukien laatuun ja määrään, joita maksetaan muille EU-kansalaisille, jotka ovat parhaillaan kyseisen jäsenmaan asukkaita, mutta eivät työskentele. Lisää uudistuksia tulisi esitellä, jotta voitaisiin estää tunnettujen rikollisten pääsy muihin jäsenmaihin, ja jotta tuomitut rikolliset voitaisiin palauttaa heidän alkuperäiseen jäsenmaahansa. Demokraattinen vastuullisuus Vallan ositus ja osien tasapainotus Paras tapa turvata demokraattinen vastuullisuus on palauttaa osa vastuualueista takaisin jäsenvaltioille, ja noudattaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta. Riski Euroalueen irtisanoutumisesta Euroalueen ulkopuolisista jäsenmaista pitää ottaa huomioon. Tämä voitaisiin tehdä laajentamalla kaksinkertainen enemmistö - äänestysjärjestelmää. Keltainen ja oranssi korttijärjestelmästä tulisi tehdä tehokkaampi parantamalla COSAC:in (Euroopan yhteisöjen kansanedustuslaitosten Eurooppa-asioihin erikoistuneiden valiokuntien yhteistyöelin) tehokkuutta, alentamalla valituskynnystä ja antamalla kansallisille parlamenteille enemmän aikaa tutkia ehdotuksia. Tulisi esitellä uusi punainen kortti, joka mahdollistaisi kansallisten parlamenttien muodostaman enemmistön estää ehdotuksen läpimeneminen heti. Näiden tulisi päteä myös olemassaoleviin sääntöihin. Kaikilla uusilla EU-direktiiveillä tulisi olla raukeamislauseke, joka on päivämäärä, jolloin kyseessäoleva sääntö raukeaa ellei sitä tarkoituksella uusita. 4

7 Yleiskatsaus The Fresh Start -projekti pyrkii saavuttamaan EU-suhteen, johon enemmistö briteistä ja muista EUkansalaisista voivat olla tyytyväisiä. Me, kuten useimmat eurooppalaiset, koemme, että EU nykyisessä muodossaan ei toimi. Tavoittelemme uudistettua EU:ta. Tunnistamme, että EU:lla on perustavaa laatua olevia ongelmia kilpailukyvyssä, ylisääntelyssä ja huonossa sääntelyssä, sekä demokratiavajeessa. The Fresh Start -projektilla on merkittävän joukon konservatiiviparlamentinjäseniä tuki. Juuri ennen pääministeri David Cameronin Eurooppa-puhetta tammikuussa 2013, the Fresh Start -projektin Muutosmanifesti lanseerattiin, tehden yksityiskohtaisia ehdotuksia uudistetusta EU:sta, mukaanlukien viisi perussopimusmuutosta. Kuten useat uudistukset, jotka voitaisiin tehdä perussopimuksen puitteissa, nämä ehdotukset ovat käytännöllisiä, saavutettavissa ja olennaisia paitsi Yhdistyneen Kuningaskunnan jäsenyydelle, mutta myös koko EU:n tulevaisuudelle. EU muuttuu niin nopeasti, ettei kukaan tiedä miltä Unioni tulee näyttämään kun Eurokriisi on ratkaistu. Vaikka 11 EU-jäsentä (Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Tanska, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta) ovat Euroalueen ulkopuolella, kriisillä on vaikutuksensa meihin kaikkiin. On selvää, että luontaiset epäjohdonmukaisuudet Euroalueen suunnittelussa täytyy selvittää tässä ilmeisen pitkäksi osoittautuvassa prosessissa, joka on vielä jonkin matkan päässä päättymisestä. Pelin säännöt ovat muuttumassa, ja Eurokriisi aikaansaa tämän muutoksen. Kahden vauhdin Euroopasta on paljon keskustelua, ja luultavasti kaikkein eniten Yhdistyneessa Kuningaskunnassa. Tämä ei ole riittävä kuvaus, sillä kaksivauhtisuus edellyttää matkustamisen samaan suuntaan. Parempi kuvaus olisi kaksitasoisuus, vaikka sekään ei ole täysin kuvaava. EU on jo monitasoinen, sillä jotkut valtiot ovat Euroalueen jäseniä, jotkus Schengenin sopimuksen, kun toiset taas toimivat yhdessä poliisi- ja rikosoikeusasioissa ja toiset edelleen puolustusasioissa. Tiiviimmän yhteistyön konsepti, jota on vaalittu Lissabonin sopimuksessa, merkitsee monitasoista Eurooppaa, joka kehittyy yhä edelleen. Tämä kehitys on tervetullutta. Yhdistynyt Kuningaskunta haluaa paitsi joustavan EU:n, ytimessään yhteismarkkinat, myös EU:n, joka toimii yhtä tehokkaasti kuin alunperin on tarkoitettu. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa nähdä toissijaisuusperiaatteen tiukasti noudatettuna ja jäsenvaltioiden yhä syventävän palveluiden yhteismarkkinoita, tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta, sekä kehittävän vapaakauppasopimuksia muun maailman kanssa. Euroopan ratkaistaessa Eurokriisiä, meidän täytyy samanaikaisesti kehittää ratkaisuja EU:n globaalin kilpailukyvyn kriisiin. Globaali kilpailukyky ja kauppa Moni jäsenmaa haluaa nähdä liberaalin, vapaan kaupan EU:n, ja haluaisi myös nähdä EU:n menevän pidemmälle syventäessään palveluiden yhteismarkkinoita, sekä neuvotellessaan lisää vapaakauppasopimuksia muun mailman kanssa. Toivotamme tervetulleiksi saavutetun kehityksen: viimeaikaiset sopimukset Etelä-Korean ja Singaporen kanssa, käynnissä olevat neuvottelut Intian kanssa, ja tärkeän uuden kauppa- ja investointisopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Mutta entä Kiina ja Mercosur? Haluamme turvata EU:n liikeyritysten pääsyn ja vapaan kaupankäynnin näillä nopeasti kasvavilla markkinoilla. Toistaiseksi kuitenkin vain 2% EU:n budjetista on omistettu erityisesti kaupalle, vaikka sen pitäisi varmasti olla EU:n keskeinen ominaisuus. Paljon enemmän pitäisi tehdä myös kaupan edistämiseksi EU:n sisällä. Palvelut kattavat 71% Unionin GDP:stä, mutta vain 3,2% tästä tulee EU:n sisäisestä kaupasta. Tullien ulkopuoliset ja tekniset esteet ovat edelleen merkittäviä esteitä, ja EU:n tulisi työskennellä edistääkseen EU:n sisäistä kauppaa. Jos 5

8 sopimusta ei voida saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, tulisi Yhdistyneen Kuningaskunnan johtaa ryhmää kiinnostuneista jäsenvaltioista tavoiteenaan palveluiden liberalisointi tiivistetyn yhteistyön kautta. EU:n tulee myös suojella yhtenäismarkkinoita. Euroalueen ulkopuoliset maat tarvitsevat konkreettisia vakuuksia siitä, ettei niitä voida syrjiä Euroalueen toimesta. Euroopan Pankkiviranomaisen esittelemät kaksinkertaisen enemmistöäänestysmenettelyt tarjoavat suunnitelman laajemmalle institutionaaliselle muutokselle. Uudistus ja parempi säännöstely Kaikkein tärkein uudistus koskee sosiaali- ja työntekijälakia. Eurooppaa uhkaa tilanne, jossa kokonainen nuorten ihmisten sukupolvi on menetetty työntekijämarkkinoilta. On mahdotonta hyväksyä, että Euroalueen keskimääräinen nuorisotyöttömyys on nyt lähes 25%, ja on Kreikassa saavuttanut järkyttävän 62% vuoden 2012 lopulla. Eräs syy tähän työllisyyskriisiin on työntekijämarkkinoille EU-sääntelyn toimesta asetetut kahleet, vaikkakin pan-eurooppalaisen työllisyyslainsäädännön tila on aina ollut heikko. EU:n jäsenvaltioilla on erilaiset työmarkkinaperinteet, ja jäsenmailla pitäisi olla vapaus päättää mitkä lait ovat asianmukaisia niiden omille työmarkkinoille. Jäsenmailla pitäisi olla myös riittävästi joustovaraa kohdata muuttuva työllisyysympäristö. National Health Service (Yhdistyneen Kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä), järjestö, joka on hyvin arvostettu brittien keskuudessa, on kärsinyt erityisen pahasti EU:n sosiaali ja työllisyyslainsäädännöstä, erityisesti työaikadirektiivistä 2003/88/EC. Tämän asian tutkiminen on tähdentänyt sen vaikutusta potilasturvallisuuteen, oikeuslääkärien jopa todeten työaikadirektiivin olleen osaedistäjinä joissakin kuolemantapauksissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole yksin näiden ongelmien kanssa, mutta nykyisissä rakenteissa uudistus on edelleen vaikea saavuttaa. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa haluaisimme Euroopan Unionin neuvottelevan sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön toimivallan palauttamisesta jäsenvaltioille. Tämän epäonnistuessa, meidän täytyy nähdä uudenlaista sitoutumista laajamittaiseen sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön uudistukseen EU-tasolla. On ironista, että Eurokriisi yllytti Troikaa vaatimuksiin työmarkkinoiden liberalisoinnista Kreikassa, vaikka EU itse ponnistelee ollakseen yhtämielinen vastaavista reformeista. EU:n tarkoitus on tukea sen jäsenvaltioita ja heidän kansalaisiaan. Joustavampi EU, johon Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii, suojelisi yksittäisiä jäsenvaltioita säännöksiltä, joita ne eivät tue, tarvitse ja joista ne eivät pidä. Hätäjarrumenettelyn käytön lisääminen, erityisesti yhdistettynä tiiviimmän yhteistyön mallin kanssa, tarjoaisi sopivat rakenteet. Esimerkiksi Suomen ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat sen paperi- ja selluteollisuutta sekä niiden kapasiteettia tuottaa veroja. Saksan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti heidän autoteollisuuteensa. Yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat rahoituspalvelualaa, joka on sen kansallisvarallisuuden luomisen ytimessä. EU:n päättäväisesti jouduttama katto pankkiirien palkkabonuksille, huolimatta vahvasta vastustuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, merkitsee huolestuttavaa uutta kehitystä. Rahoituspalveluala on tärkeä ala koko EU:lle ja elintärkeä Yhdityneelle kuningaskunnalle, jonka GDP:stä se muodostaa 10% ja maan kokonaisverotuloista 11%. Laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa, Yhdistynyt kuningaskunta muodostaa 61% EU:n rahoituspalvelualan nettovientituloista ja 36% Euroopan kokonaisfinanssimarkkinoista. On vaarallista pakottautua hyväksymään uusi säännöstely, joka vaikuttaa alan toimintaan niin perusteellisella tavalla. Vieläkin huolestuttavampaa on kuitenkin se tosiasia, että on olemassa yli 40 muuta direktiiviä ja toimenpidettä odottamassa, jotka vaikuttavat vahvasti olevan suunnattu enemmän rahoituspalveluiden rajoittamiseen kuin tukemiseen. Nämä ehdotukset muodostavat hyökkäyksen Yhdistyneen kuningaskunnan ydinarvoja ja etuja 6

9 kohtaan, ja mikäli EU onnistuu, se muodostaa ennakkotapauksen, jossa myös muiden jäsenmaiden ydinintressit on jätetty huomiotta. Alle vuosikymmen sitten, vuonna 2005, BRIC-maiden osuudet pankkien varoista maailmanlaajuisesti muodostivat vain 7,9 %, ja täten jäivät huomattavasti Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Euroopan varjoon. Vuoteen 2050 mennessä tuon osuuden on ennustettu nousevan 32.9 prosenttiin. Lontoon kaupungilla on laaja asiantuntemus, puhumattamaan sen perinteestä ja maineesta rahoituspalveluissa, joten Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi johtaa Euroopan rahoituspalveluiden myyntiä BRIC-maille ja muille nopeasti kasvaville talouksille, jotka tarvitsevat niitä menestyäkseen. Silti me eurooppalaiset löydämme itsemme rajoitettuna EU:n sisäiseen säännöstelyyn takertumisen vuoksi, ja myös joidenkin EU:n finanssikeskusten yrittäessä parannella asemiaan. Hätäjarrumekanismi uusille rahoituspalvelualan säännöille antaisi Yhdistyneelle kuningaskunnalle suojauksen, jonka se tarvitsee tällä avainalalla. Halutessaan muut jäsenmaat voisivat jatkaa toimia, jotka vaikuttavat pankki- ja rahoitusmarkkinoihin, tiivistetyn yhteistyön kautta, joka ei syrji muita jäsenmaita yhteismarkkinoiden suhteen. Joustavuuden pitäisi olla ohjaava voima myös poliisin ja rikosoikeuden yhteistyössä. Kansainvälisen terrorismin ja organisoidun rikollisuuden aiheuttamat uhat vaativat selvästi tehokasta yhteistyötä sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Mitä joustavampi EU kykenee olemaan monissa eri yhteistyön muodoissa, sen parempi operationaalinen kumppani Yhdistynyt kuningaskunta on. Olemme kuitenkin erittäin huolissamme Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, koska tuomioistuin tuottaa joitakin mielettömiä tuomioita. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus määräisi tuomion, joka on perusteellisesti vastoin yleistä mielipidettä, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti voisi muuttaa lakia. Lainsäätäminen Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomion kumoamiseksi on huomattavasti vaikeampaa. Britannia haluaa olla vahva ja tehokas EU-kumppani poliisialalla ja rikosoikeuden alalla, mutta luovuttamatta kansallista ja demokraattista kontrollia tällä sensitiivisellä alalla. Ratkaisu voitaisiin saavuttaa kansainvälisellä sopimuksella Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä. On olemassa todisteita, että EU-uudistus voidaan saavuttaa ainakin joillain osa-alueilla Unionin olemassaolevien rakenteiden sisällä. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme toivottaneet tervetulleeksi Euroopan parlamentin sopimuksen yhteisen kalastuspolitiikan 'alueellistamisesta', koska näemme sen esimerkkinä siitä, kuinka toissijaisuutta voidaan soveltaa tehokkaasti. Vielä riittää paljon tehtävää saavuttaaksemme tehokkaan kalastuspolitiikan EU:n alueella, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Toivotamme myös tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä aikaisemmin tänä vuonna, tai ainakin EU-budjetin kokonaiskoon. Aikana, jolloin jäsenmaat tekevät merkittäviä leikkauksia kansalliseen kulutukseen, on tärkeää jäädyttää tai pienentää EU-tason kulutusta. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa myös nähdä suurempaa joustavuutta tavassa, jolla EUbudjetti kulutetaan liian paljon menoja suunnataan maatalouteen ja tarpeettomaan alueellisen kuluttamisen kierrätykseen varakkaiden jäsenvaltioiden välillä. On käsittämätöntä, että veronmaksajan Lontoossa pitäisi rahoittaa alueellista kehitystä vaikkapa Tukholmassa tai Frankfurtissa. Rajoittamalla rakenteellisten varojen jakaminen köyhempiin jäsenvaltioihin, esimerkiksi niille joiden bruttokansantulo per asukas on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta, voitaisiin niille vapauttaa enemmän varoja, samalla antaen varakkaampien jäsenmaiden ohjata niiden omaa alueellista politiikkaansa. EU-budjetin tulisi keskittyä kilpailukykyä ja kasvua kehittäviin toimiin, ei pienviljelijöiden subventoimiseen tai varakkaampien jäsenvaltioiden alueellisen politiikan päätöksentekoon. Kansalliset 7

10 parlamentit voivat valita käyttävänsä heidän omien kansalaistensa verovarat näihin toimiin niin halutessaan. Demokraattinen vastuullisuus Muutosta tarvitaan myös kuilun sulkemiseksi EU:n ja sen kansalaisten välillä. Harva Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen osaa nimetä edustajansa, eikä lähes kukaan Euroopan parlamentin, komission tai Eurooppa-neuvoston presidenttejä. Kansalliset parlamentit ovat demokratian valvojia Euroopassa, ja niiden täytyy ottaa suurempi rooli EU:ssa. Keltainen kortti järjestelmä on liian heikko, ja kansalliset parlamentit totuttelevat edelleen sen käyttöön. Järjestelmää pitäisi laajentaa sisältämään punaisen kortin, jotta kansalliset parlamentit voisivat kollektiivisesti käyttää veto-oikeutta. Järjestelmää tulisi laajentaa myös käsittämään olemassaolevat direktiivit ja säännökset. Yhdistynyt kuningaskunta on joskus kuvattu häirikkönä EU:ssa. Olemme tietoisia tästä mediassa esillä olevasta imagosta. Tämä kuva ei ole kuitenkaan todenmukainen eikä aito. Päinvastoin, mielestämme nykyinen tilanne EU:ssa tarkoittaa mahdollisuutta uudistukselle, muutokselle ja parannukselle. Olemme realistisia optimisteja, ja 'the Fresh Start'-projekti on omistautunut ajatukselle Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n johtavana tekijänä, vaikkakin sen liittyminen osaksi Euroaluetta on epätodennäköistä. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa ottaa johtavan roolin liberaalissa, vapaassa markkinataloudessa ja kilpailukykyisessä Euroopassa, jossa jäsenvaltiot, ja ratkaisevasti, niiden kansalaiset (kuten Jean Monnet alunperin kuvitteli) ovat avainasemassa. Suomen tasavallan pääministeri Jyrki Katainen on ilmaissut tämän mainiosti sanoessaan: EU ilman Britanniaa on melko lailla kuten fish without chips [kala ilman ranskalaisia]. Se ei ole enää ateria. Tarkastellessamme yhteismarkkinoita tai vapaakauppaa, tai Euroopan kilpailukykyä, kaikilla noilla aloilla, tarvitsemme Britanniaa. Olemme hyvin innokkaita rakentamaan liittoja uudistusehdotusten ympärille, ja ymmärtämään näkemyksenne uudistusehdotustemme yksityiskohdista. Toivomme voivamme keskutella näistä asioista toisista jäsenmaista olevien kanssaparlamentaarikoidemme kanssa. Jos haluaisit keskustella näistä ideoista, ole hyvä ja ota yhteyttä: tai 8

11 Ehdotukset toiminta-aloittain 1.1 Kauppa Meidän tulee ylläpitää ja laajentaa yhteismarkkinoiden hyötyjä. Euroopan parlamentilla on taipumus Euroopan komissiota protektionistisempaan ajattelutapaan ja tällaista taipumusta on vastustettava. Meidän on lobattava aidon liberalisoinnin puolesta palveluiden yhteismarkkinoilla. EU:n tulisi panna toimeen uusi oikeudellinen suoja yhteismarkkinoille. Tämä varmistaisi, että EU:n toimielimet ja Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot eivät voi syrjiä Euroalueeseen kuulumattomien jäsenmaiden intressejä. Tämä vaatisi muutoksen olemassaoleviin EU-sopimuksiin. Meidän tulisi rohkaista useampien vapaakauppasopimusten täydentämistä EU:n ja muiden valtioiden välillä, mukaanlukien Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Mercosurin kanssa. Vaikka tämä on paras keino, jos EU osoittautuu kunnianhimottomaksi tai epäonnistuneeksi näissä neuvotteluissa, saattaa olla tarpeellista, että yksittäiset jäsenvaltiot, tai jäsenvaltioryhmittymät toimien tiiviimmässä yhteistyössä, voivat tutkia keinoja kunnianhimoisempien vapaakauppasopimuksien neuvottelemiseksi palveluiden alalla tulevaisuudessa muiden maiden kanssa. Olemme oppineet Kaakkois-Aasian tiikeritalouksien kehityksestä sen, että köyhät maat voivat kehittyä kestävästi vain investoinnin ja kaupan kautta. EU:n tulisi laajentaa tämä mahdollisuus muihin valtioihin, ja eurooppalaiset tulevat hyötymään pitkällä aikavälillä Alueellinen kehitys EU:n alueellisen kehityksen varoja tulisi jakaa vain niille jäsenvaltioille, joiden GDP kansalaista kohden on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämän seurauksena 23 jäsenmaata 27:stä tekisi nettosäästön tai saisi lisää, kun tarpeeton varojen kierrättäminen varakkaampien jäsenvaltioiden välillä loppuisi. Näiden varakkaampien jäsenvaltioiden tulisi olla vapaita harjoittamaan omaa aluepolitiikkaansa. Rakennerahaston käyttäminen köyhemmissä jäsenmaissa tulisi myös olla paremmin liitetty tuloksiin, ja olla linjassa vastaanottajien varainhoito- ja absorbointikykyjen kanssa Yhteinen maatalouspolitiikka Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) budjettia pitäisi pienentää. Pilari I kattaa 80% yhteisestä maatalouspolitiikasta ja nämä suorat maksut tulee poistaa vaiheittain käytöstä. Tämä tulee tehdä kauttaaltaan kaikissa 27 jäsenmaassa markkinoiden vääristymisen ja veronmaksajien rahojen epäreilun jakautumisen estämiseksi. Suorien maksujen määrän leikkaaminen (pääasiassa tilatuki, joka kattaa 70% pilari I:stä) on ratkaisevaa, jos haluamme markkinoiden kohtaavan yhteisen maatalouspolitiikan, joka rohkaisee innovaatioon ja mahdollistaa EU:n maanviljelyssektorin kilpailemisen globaalissa markkinataloudessa, jossa hintavaihtelut ja nousevat tuotannon kulut tekevät uudistuksesta entistä tarpeellisempaa. Suorien maksujen leikkaamisen lisäksi byrokratiaa ja sääntelyä pitää yhdensuuntaisesti vähentää. YMP:n tulisi olla maataloudellis-ympäristöllistä maan hallinan politiikkaa - ei sosiaalipolitiikan väline. Tarkoituksen tulee aina olla elintarviketurvallisuuden ja ympäristön suojeleminen. YMP:n uudistuksen tulee tunnistaa kaikki suojeluhankkeet, jotka tuottavat erinomaisia ympäristötuloksia. Täten, pilari II tulisi kohdistua ensisijaisesti maatalous-ympäristöllisiin hankkeisiin ja vaihdettaviin ympäristöllisiin maksuihin, jotka maanviljelijät voivat välittää toisille viljelijöille, jos he eivät halua panna täytäntöön 9

12 ympäristötoimenpiteitä. Kun pilari I:n suorat tuet otetaan asteittain pois käytöstä, pilari II:n maksuja ympäristönhoidolle tulisi korottaa. EU:n tulisi jouduttaa ehdotuksia maataloustuotteiden tullien vähentämiseksi osana Doha Round'ia. Tulisi myös luoda painetta EU:lle kahdenvälisten, maataloustuotteet sisältävien, vapaakauppasopimusten solmimiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Yhteinen kalastuspolitiikka Viimeaikoina on saavutettu merkittävää kehitystä tämän toimimattoman toimialan uudistamiseksi, tarjoten erittäin tärkeän merkin siitä, että valtuudet voivat siirtyä Brysselistä jäsenvaltioihin silloin kun siihen on tarpeeksi poliittista tahtoa ja tervettä järkeä. On oikein, että kalastusalueiden hallinta on siirretty Euroopan tasolta alueelliselle tasolle, ja päätökset jokapäiväisestä kalastuksen hallinnoimisesta tehdään kyseistä merialuetta ympäröivissä jäsenmaissa. On myös edistytty merkittävästi prosessissa kalasaaliiden poisheittämisen kieltämiseksi, ja kestävän enimmäistuoton esittelemiseksi, jonka asianmukaisesti täytäntöönlaitettuna tulisi taata kestävä kalastus EU:ssa. Nykyinen lastausrajoitusjärjestelmä tulisi muuttaa uudeksi saalisrajoitusjärjestelmäksi jonka alaisuudessa kalastajat olisivat velvollisia laskemaan kaiken kalasaaliin, jonka he pyydystävät heidän kiintiöönsä suhteutettuna, ei ainoastaan lastattu saalis. Komission tulisi myös tuoda esille esityksiä lastausrajoitusten rekisteröimiseksi. Aluevesien kontrollointi (6-12 mailin rajalla) tulisi palauttaa jäsenvaltioille, sallien maiden varata pienimuotoisille aluksilla parempi pääsy näille vesille EU budjetti ja toimielimet Toimielinten uudistus tulisi aloittaa Komissiosta. EU:n keskittämistavoitteet ovat johtaneet huomattaviin nousuihin hallinnollisissa kuluissa, huolimatta ankaruudesta, jota on vaadittu monilta jäsenvaltioilta. Hallinnollisia kuluja tulisi leikata 15 prosentilla, säästäen 867 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä saattaisi vaatia Komission ehdottamien henkilöstöleikkausten nostamista vain 0.5 prosentista 10 prosenttiin Kroatian liittyessä Unioniin. Muiden tehokkuussäästöjen tulisi sisältää supistuksia hallinnon portaissa, palkoissa ja avustuksissa, sekä eläkeiän ja -ehtojen muutoksen. Komission henkilöstön eläkekulujen on ennustettu kaksinkertaistuvan kahteen miljoonaan puntaan vuoteen 2045 mennessä, ja tulisi huomata, että kaikki virkamiehet kahdella ylimmällä tasolla tienaavat enemmän kuin monien jäsenmaiden valtionpäämiehet, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Suomen pääministerit. 27 komissaarin tulisi johtaa esimerkillään ja uudistaa heidän omia palkka- ja eläkesopimuksia. Kolmessa kaupungissa toimiva Euroopan parlamentti tulisi lopettaa. Strasbourgin toimipaikan lakkauttaminen säästäisi vähintään 180 miljoonaa euroa vuodessa, ja olisi symboli EU:n kyvystä uudistaa itseään. Euroopan parlamentti on itse äänestänyt Strasbourgin sirkuksen lopettamiseksi, mutta tämän toimenpiteen toteuttamiseksi vaaditaan perussopimuksen muuttamista. Euroopan parlamentin sihteeristö, yli 4000 virkamiestä, siirretään kokonaan Luxembourgista Brysseliin. Euroopan parlamentin muiden uudistusten tulisi sisältää kohtuuttomien matkakorvausten ja muiden palveluiden poistamisen, kaikkien muiden korvausten ja etuoikeuksien tarkastamisen, mukaanlukien erikoisveroasteen, pakollisen kuittien tuottamisen kaikista kuluista sekä poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoituksen lakkauttamisen. Projektit, jotka tulisi hylätä välittömästi, sisältävät Euroopan historian talon, jonka perustamisen on arvioitu maksavan yli 150 miljoonaa euroa. 10

13 EU:n erillisvirastojen kuluttaminen on harpannut 33.2 prosentilla vuodesta Monet jäljentävät työtä, ja vahvistavat liitovaltion agendaa toissijaisuusperiaatten sijaan. Lisäksi, virastoilla on vahva kannustin kuluttaa rahaa oikeuttaakseen olemassaolonsa, usein suoraan itsensäedistämiseen. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Alueiden komitea tulisi lakkauttaa. ETSK perustettiin vuonna 1957 proto-parlamentiksi, mutta toimii nyt siltana unionin ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä. Se on neuvoa-antava elin ja palvelee pientä tarkoitusta. Sen budjetti on 130 miljoonaa euroa. Alueiden komitea sisältää valtuutettuja ja jäseniä Skotlannin parlamentista, Walesin edustajistosta ja Pohjois-Irlannin edustajistosta. Eurooppalaisten direktiivien täytäntöönpano paikallisen hallituksen kautta ei vaadi erillistä elintä, vaan tulisi tehdä jäsenvaltioiden hallitusten kautta. Alueiden komitean lakkauttaminen säästäisi 85 miljoonaa euroa vuosittain. Näiden elinten lakkauttaminen vaatii perussopimuksen muuttamista. Merkittävä vähennys budjettissa, jättäen käyttöön vain symbolisen määrän, saavuttaisi kuitenkin saman asian. Tämän epäonnistuessa, tarvitaan toimintojen perustavanlaatuinen tarkastelu ja budjetin pienentäminen 50 prosentilla toiminnan kohdentamiseksi. Säästöjä tulisi myös luoda lakkauttamalla kaksi ihmisoikeusvirastoa (säästäen 28 miljoonaa euroa), neljä työpaikka- ja työllisyysvirastoa (säästäen 73 miljoonaa euroa), ruokaturvallisuusviraston (säästäen 78 miljoonaa euroa), ja lukuisia itseään propagandisoivia koulutuksellisia ja kulttuurisia virastoja (säästäen ainakin/vähintään 47 miljoonaa euroa). Tulisi myös ottaa käyttöön uusi informaationvapauslaki kaikissa Eurooppalaisissa instituuteissa. Kaikki yli 500 euron kulut tulisi julkaista, sisältäen kaikki maksut. Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tulisi antaa tarkoituksenmukaiset resurssit ja valtuudet varmistaa, että EU saavuttaa ensimmäisen maailman organisaatiolle sopivan vastuullisuuden tason. Tulisi myös olla mekanismi, joka estää minkään sellaisen budjetin kasvattamisen, jota ei ole allekirjoitettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimesta Sosiaali- ja työllisyyslaki Kaikkien EU-maiden tulisi etsiä tapoja lisätä tuottavuutta, vähentää työttömyyttä ja edistää kasvua. EU:n luoman sääntelytaakan merkittävä vähentäminen ja EU:n toimivallan uudelleenharkinta tällä alueella olisi hyödyllinen askel. Toimivalta kaikkeen sosiaali- ja työllisyyslainsäädäntöön tulisi palauttaa jäsenvaltioille. Työaikadirektiivi tulisi kumota ja niin halutessaan jäsenvaltiot voivat ylläpitää sen tiivistetyn yhteistyön alaisuudessa. Aivan kuten kaikki EU-maat eivät ole Euro-alueen tai Schengenin sopimuksen jäseniä, emme myöskään tarvitse samoja työmarkkinasääntöjä EU:n alueella. Teollisuuden rakenne, palveluala- ja julkinen sektori vaihtelevat paljon eri maiden välillä. Ihmiset päättävät koulunsa eri aikaan ja heillä on erilaiset ammattiliitto- ja koulutusperinteet. Ei ole rationaalista, että pienen ryhmän Brysselissä tulisi yrittää määrätä yhtäläisistä työolosuhteista kaikkialla Euroopassa. Meidän tulisi hyväksyä EU-maiden erilaiset olosuhteet, ja mahdollistaa joustavuutta jäsenvaltioille osana Euroopan laajuista kilpailuystävällistä ja kasvuystävällistä strategiaa. Tämän epäonnistuessa, jäsenvaltioiden tulisi voida neuvotella kokonaisvaltaisesta syrjäänjättäytymisestä kaikesta olemassaolevasta EU:n sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä, kuin myös EU:n perussopimuksen artikloista, jotka on omistettu sellaiselle lainsäädännölle (artiklat 19 ja TFEU, Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta). Tämä tulisi yhdistää uuden hätäjarruinstrumentin kanssa, voidaksemme kattaa tulevan lainsäädännön niillä EU:n perussopimuksen osa-alueilla, jotka vaikuttavat kansallisiin sosiaali- ja työllisyyslakeihin. Tämä soisi jokaiselle jäsenmaalle, joka kokee sosiaali- ja työllisyyslakiin vaikuttavan ehdotuksen olevan uhka 11

14 toissijaisuusperiaatteelle tai tärkeälle kansalliselle intressille, mahdollisuuden viedä ehdotuksen Eurooppa-neuvostoon, jossa yksimielisyys, ja täten kansallinen veto-oikeus, ovat sovellettavissa. Kansalliset parlamentit soveltuvat parhaiten päätöksentekoon tarkoituksenmukaisesta sosiaali-, työllisyys-, sekä terveys- ja turvallisuussäännöksistä jokaiselle jäsenvaltiolle, ja olemme luottavaisia, että kansalliset hallitukset tulevat säilyttämään tarkoituksenmukaisen kansallisen lainsäädännön Finanssipalvelut Meidän tulee ylläpitää ja laajentaa yhtenäismarkkinoiden tarjoamia hyötyjä, samanaikaisesti turvaten mitä meillä jo on, ja kehittäen lisää mahdollisuuksia EU:n sisällä ja ulkopuolella. Euroopan pankkiviranomaisen kaksinkertainen enemmistö-äänestysmekanismi, joka estää Euroaluetta klikkiytymästä, asettaa erittäin tärkeän ennakkotapauksen EU:n päätöksenteolle. Silti on olemassa edelleen riski, että Euroopan Unionin tuomioistuin saattaa asettaa Euron yhteinäismarkkinoiden edelle. Euroopan keskuspankki (EKP) on jo vaatinut Britanniassa toimivia selvitysyhtiöitä sijoittautumaan Euroalueen sisäpuolelle voidakseen selvittääkseen transaktioita euroissa. Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut tämän kyseenalaiseksi Euroopan tuomioistuimessa. Jos Euroopan tuomioistuin päättäisi Britanniaa vastaan tässä tapauksessa, se heikentäisi yhtenäismarkkinoiden eheyttä perustavanlaatuisesti. Yhtenäismarkkinoille pitäisi saada uusi laillinen suoja. Tämä takaisi, etteivät EU:n toimielimet tai Euroalueen jäsenet voisi syrjiä Euroalueeseen kuulumattomien maiden intressejä. Tämä vaatisi muutoksen olemassaoleviin EU:n perussopimuksiin. EU:n finanssialan sääntelyillä tulisi myös olla hätäjarrumekanismi. Kun ehdotukset jäsenmaan mielestä vaikuttavat epäsuhtaisesti, ovat syrjiviä, tai horjuttavat yhtenäismarkkinoita, tuon maan tulisi voida viedä ehdotus Eurooppa-neuvostoon, jossa sovellettaisiin yksimielisyyttä. Tämä saattaisi olla yhdistettynä säännöksen kanssa, joka automaattisesti antaisi tietyn määrän jäsenmaita edetä yhdessä ehdotuksen kanssa niin halutessaan. Aivan yhtä tärkeää on, että EU:n tulisi tavoitella finanssipalveluiden mahdollisuuksien laajentamista niin EU:n alueella kuin sen ulkopuolellakin. Yhtenäismarkkinat tulisi aidosti liberalisoida, erityisesti palveluiden alalla. Tarvitaan myös Euroopan komission sitoumus turvata finanssipalveluiden vapaakauppasopimukset valtavilla kehittyvillä markkinoilla, jotka tarjoavat valoisimmat tulevaisuudennäkymät taloudelliselle viennille Energia EU:n energiapolitiikan tulisi keskittyä hiilenkäytön vähentämiseen, energiaturvallisuuteen ja - edullisuuteen ei uusiutuviin energialähteisiin. Vuoden 2009 direktiivi uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä tulisi joko uudelleenneuvotella vähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuden maksimoimiseksi, tai peruuttaa kokonaan. Direktiivien 2001/80/EY, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, ja 2010/75/EU, teollisuuden päästöistä, aikataulu tulisi ottaa tarkasteluun, erityisesti suurten hiilenpolttoasemien sulkemisvaatimuksen osalta. Meidän tulisi pidentää niiden elinikää siltä osin, kuin liian aikainen sulkeminen aiheuttaa hyväksymättömiä seurauksia energiaköyhyyteen tai energiaverkon joustavuuteen. Päästökauppajärjestelmä tulisi täydellä mittakaavalla tarkistaa. Nykyinen järjestelmä rankaisee joitakin jäsenvaltioita niiden suhteellisesta menestyksestä hiilenkäytön vähentämisessä antamalla halvempia 12

15 lupia muille maille järjestelmän ruokkimiseksi seuranneiden lupamaksujen pienenemisen vuoksi. Kaikkien yllämainittujen ehdotusten tapauksessa direktiivit tulisi uudelleenneuvotella Eurooppaneuvoston valtuuksien kautta, joita se voi käyttää pyytääkseen useiden toimialojen lainsäädännön kumoamista tai muuttamista. Nämä valtuudet ovat selkeästi esitetty Lissabonin sopimuksen julistuksessa n:o 18 (Julistus toimivallan jaosta) Poliisi ja rikosoikeus Ainutlaatuisen tapaoikeudellisen juridisen perinteensä [1] vuoksi, poliisitoiminta ja rikosoikeus ovat yksi alue, jolla Yhdistynyt kuningaskunta tavoittelee merkittävästi erilaista suhdetta EU:hun kuin muut jäsenvaltiot. Tavoitteenamme on säilyttää kansallinen demokraattinen vastuullisuus tällä ratkaisevalla politiikan ja lainsäädännön alalla, ja säilyttää omalaatuinen tapaoikeudellinen juridinen perinne, joka on niin tärkeä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmälle. Kansainvälinen lainvalvomisyhteistyö EUkumppaneiden kanssa on ratkaisevaa. Yhdistyneen kuningaskunnan ei kuitenkaan tarvitse uhrata demokraattista kontrollia päätöksenteossa ylikansallisen lainsäädännön ja -valvonnan kautta saavuttaakseen tehokkaan käytännöllisen yhteistyön. Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi harjoittaa Lissabonin sopimuksen estävää poisjättäytymistä, ja poisjättäytymisen mahdollistaviin lakeihin keskittymisen sijaan, meidän tulisi tavoitella operationaalisen yhteistyön järjestelyjä, jotka eivät pakota luopumaan demokraattisesta kontrollista. Nämä voisivat sisältää sopimusjärjestelyjä, jotka eivät ole Euroopan tuomioistuimen tulkinnan alaisia, sekä muistioita ja ad hoc-yhteistyötä. Tämä lähestymistavan tulisi pitää sisällään vastaavaa: Tarjota jatkamaan käytännöllistä yhteistyötä rikosrekistereiden tarkastuksessa. Tarjota jatkamaan yhteistyötä Eurojustin kanssa (EU:n elin yhteistyölle ja koordinaatiolle EUsyyttäjäasianajajien välillä rajat ylittävien rikosten käsittelyssä), samalla välttäen Komission suunnitelmia uudesta EU-laista, joka antaisi Eurojustille valtuudet panna alulle rikostutkimuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tarjota jatkamaan operationaalista yhteistyötä Europolin kanssa. Tarjota jatkuvaa tukea yhteisille tutkimusryhmille tapauskohtaisesti, muistioon lueteltujen periaatteiden mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden lopullisen juridisen auktoriteetin alaisuudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien operaatioiden tapauksessa. Neuvotella kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä rikollisten luovuttamisesta EU-maasta ja EUmaahan, sisältäen perussuojakeinot, jotka suojaavat viattomia kansalaisia vääriltä ja virheellisiltä nopeilta luovutuksilta kehnojen rikosoikeuksien maihin, ja jotka säilyttävät Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden lopullisena juridisena sovittelijana Britannian kansalaisten luovuttamistapauksissa. Tarjota jatkamaan ja rakentamaan olemassaolevan tiedonjakamisyhteistyön varaan Schengenjärjestelyiden alaisuudessa rajavartioinnin ja -turvallisuuden yhteistyön alalla, tulematta sidotuksi Schengen-aluetta koskevaan EU-lainsäädäntöön. Tarjota jatkamaan hallinnollista yhteistyötä, joka ei vaadi oikeusperustaa, kuten yhteystuomareiden vaihdot, terrorismi-spesialistien EU-hakemisto ja koulutus Euroopan poliisiakatemiassa, joko ad hoc vapaaehtoisuuden perustalla, tai muistioiden alaisuudessa. Yhdistynyt kuningaskunta saattaa joutua neuvottelemaan EU:n perussopimuksen muutoksesta jättäytyäkseen syrjään EU:n poliisi- ja rikosoikeuslainsäädännöstä, johon Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut Lissabonin sopimuksen voimaanastumisesta lähtien, varmistaakseen, että Yhdistynyt 13

16 kuningaskunta voi solmia kansainvälisiä sopimuksia EU-kumppaneiden kanssa saavuttaakseen joustavamman yhteistyön näillä aloilla. Yhdistyneen kuningaskunnan tulee tarjota operationaalista yhteistyötä entistä joustavampien järjestelyiden alaisuudessa, joissa se avustaa Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaa, sisältäen matkustajien nimitietojen tarkastamisen vakavien rikosten ja terroriuhkien estämiseksi ja tutkimiseksi Ihmisten vapaa liikkuvuus Ihmisten oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella on tuonut mukanaan monia hyötyjä. Se on tarjonnut kansalaisille vapauden opiskella, työskennellä ja matkustaa vapaasti EU:n alueella, ja syvemmän työvoimareservin yrityksien käytettäväksi. Entisten kommunistivaltioiden kansalaisille tämä vapaus on ollut EU-jäsenyydessä kaikkein tärkeintä. Työnantajien rekrytoimisen ja eurooppalaisten työskentelyn helpottamiseksi suunnitellut vapaan liikkuvuuden lait ovat kuitenkin nyt avoimina hyväksikäytettäväksi joidenkin eurooppalaisten toimesta, jotka haluavat nauttia parempia etuuksia ja julkisia palveluita muissa jäsenmaissa. Eurooppaneuvoston tulisi tehdä pyyntö (artiklan 214 TFEU alaisuudessa) Komissiolle sen lähestymistavan uudelleenharkitsemiseksi liittyen toimeentulotukeen ja asumisoikeuteen, antaakseen jäsenvaltioille enemmän joustavuutta asettaa omia kelpoisuussääntöjä. Direktiivi 2004/38/EC, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, ja etenkin sen artikla 7, tulisi muuttaa, jotta jäsenmaat voisivat harjoittaa suurempaa harkinnanvaraisuutta estääkseen taloudellisesti toimettomien eurooppalaisten tuleminen oikeutetuksi pitkittyneisiin toimeentulojaksoihin toisissa jäsenmaissa. Muita uudistuksia direktiiviin 2004/38/EC tulisi asettaa pysyvän asuinpaikan automaattisen kelpoisuuden nostamiseksi viidestä vuodesta kymmeneen. Tulevilla EU:n liittymissopimuksilla tulisi olla enemmän joustavuutta liittyen siirtymävaiheen kontrolliin ja liittää niiden vähentäminen objektiivisempiin kriteereihin, kuten verrannollisiin asukaskohtaisiin GDP-tasoihin, tämänhetkisen aikarajoitetun kontrollin sijaan. EU:n vanginvaihtosopimus on esitelty, jotta maat voivat palauttaa EU-kansalaiset heidän omaan alkuperäiseen jäsenmaahansa, mutta ei ole vielä selvää kuinka tehokasta se tulee olemaan. Tätä tulisi tarkastella, ja tarvittaessa vahvistaa. EU:n yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja Dublin-säännökseen tulisi tehdä muutoksia, jotka antaisivat jäsenvaltioille oikeuden palauttaa turvapaikanhakijat viimeiseen tiedettyyn/tunnettuun EUjäsenvaltioon, missä turvapaikanhakija on ollut tilanteessa, jossa ensimmäinen maa, jossa he saapuivat EU:n alueelle ei ole tiedossa Demokraattinen vastuullisuus Paras tapa taata demokraattinen vastuullisuus on yhdistää Eurooppalainen päätöksenteko lähemmin kansallisiin hallituksiin ja parlamentteihin, ja niiden kautta kansalaisiin. Paras päätöksenteko tehdään niiden toimesta, jotka ovat lähimpänä ihmisiä, joita nuo päätökset koskevat. Ja paras tapa toteuttaa tämä on palauttaa osa toimivalta-alueista takaisin jäsenvaltioille, ja soveltaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta. Tässä asiakirjassa on esitetty useita alueita, joilla toimialoja voitaisiin uudelleen tasapainottaa. On puututtava todelliseen ongelmaan, siihen, että suveneeri hallitus voidaan ulosäänestää Brysselissä määräenemmistöllä, sekä siihen, että laki voidaan ujuttaa maalle vasten sen hallituksen tai ihmisten tahtoa. Monet jäsenmaat ovat ilmaisseet huolensa tästä asiasta. Hätäjarrumenettelyn laajentaminen, 14

17 mahdollisesti yhdistettynä halukkaiden jäsenmaiden laajempaan tiivistetyn yhteistyön käyttöön, voisi olla yksi tapa puuttua tähän ongelmaan. Hätäjarrumekanismi soisi jokaiselle jäsenmaalle, joka kokee ehdotuksen olevan uhka toissijaisuusperiaatteelle tai tärkeälle kansalliselle intressille, mahdollisuuden viedä ehdotuksen Eurooppa-neuvostoon, jossa yksimielisyys, ja täten kansallinen veto-oikeus, ovat sovellettavissa. Toinen vaihtoehto olisi laajentaa kaksinkertainen enemmistöäänestysjärjestelmä useammille toimialoille sen takaamiseksi, ettei Euroalue johdonmukaisesti ulosäänestä Euroalueeseen kuulumattomia jäseniä. Tämän, tai vastaavanlaisen järjestelmän, tulisi olla uudistuksen etusijalla. Kolmas vaihtoehto olisi parantaa keltainen ja oranssi korttijärjestelmää parantamalla COSAC:in tehokkuutta. Sen tulisi kokoontua useammin, ja sen tulisi olla täysin itsenäinen Euroopan parlamentista. Kynnystä keltaisen ja oranssin kortin käyttämiseen tulisi alentaa, ja kansallisille parlamenteille annettua aikamäärää ehdotusten tutkimiseksi tulisi pidentää. Oranssi korttijärjestelmä tulisi ylentää punaiseksi korttijärjestelmäksi, mahdollistaen kansallisten parlamenttien enemmistön EU:ssa välittömästi estää EU-ehdotuksen eikä vain toissijaisuusperiaatteen nojalla. Lisäksi korttijärjestelmä tulisi laajentaa koskemaan olemassaolevia säännöksiä ja direktiivejä. Jos esimerkiksi kaksitoista kansallista parlamenttia pyytää olemassaolevan EU-politiikan kumoamista tai muuttamista, Komission tulisi olla pakotettu tuomaan esiin ehdotuksia sen muuttamiseksi. Punaista korttia voidaan käyttää samankaltaisesti EU-lain kumoamiseksi välittömästi. Tämä tarjoaisi keinon muuttaa acquis communitaire'a [yhteisön säännöstö]) EU-lain rungon, joka on kehittynyt ajan saatossa. Lisäksi, jos tämä ei osoittaudu tehokkaaksi, meidän tulisi mennä vielä pidemmälle ja harkita mahdollisuuden antamista jokaiselle vaihtuvalle kansalliselle hallitukselle mahdollisuuden jättäytyä syrjään mistä tahansa EU-direktiivistä tai -asetuksesta, joihin edelliset kansalliset hallitukset sitoutuivat. Lisäksi, kaikilla uusilla EU-direktiiveillä tulisi olla raukeamislauseke, joka on päivämäärä, jolloin kyseinen sääntö umpeutuu, ellei tarkoituksenmukaisesti uusittu. 15

18 The Fresh Start -projekti Olemme ryhmä itsenäisesti ajattelevia parlamentinjäseniä. Kotimme on brittiläinen konservatiivipuolue, ja tavoittelemme liittoja laajemman ryhmän kanssa halki Euroopan, poliitikkojen, liiketalouden ihmisten ja muiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneiita luomaan positiivisen muutoksen Euroopassa. The Fresh Start -projekti haluaa kiittää heitä, jotka ovat avustaneet tämän manifeston luomisessa, erityisesti: parlamentinjäsen Gutto Bebb, parlamentinjäsen Nick de Bois, parlamentinjäsen Therese Coffey, parlamentinjäsen George Eustice, parlamentinjäsen Mark Garnier, parlamentinjäsen Chris Heaton- Harris, parlamentinjäsen Sir Gerald Howarth, parlamentinjäsen Andrea Leadsom, parlamentinjäsen Charlotte Leslie, parlamentinjäsen Tim Loughton, parlamentinjäsen David Mowat, parlamentinjäsen Neil Parish, parlamentinjäsen Priti Patel, sekä parlamentinjäsen Dominic Raab. Lisätietoa löydätte osoitteesta Vaikka periaatteemme ovat vahvoja, käytännön ideamme kehittyvät alituisesti. Rakentava palautteenne on. 16

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

U 37/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Laura Eiro

U 37/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Laura Eiro Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta Perustuslain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) Asia: Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen (Dáil Éireann) perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot