Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä."

Transkriptio

1

2 Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the Fresh Start -projektin Muutosmanifestin. Se on tarkoin tutkittu ja harkittu asiakirja täynnä vahvoja ideoita Britannian tulevaisuudesta Euroopassa sekä Euroopan tulevaisuudesta. Monet ehdotuksista ovat jo hallitusohjelmassa ja jotkut voivat hyvin tulla osaksi tulevaa hallitus- tai konservatiivipuoluepolitiikkaa. Osa ehdotuksista saattaa vaatia lisää tarkastelua. Eurooppa on muuttumassa, joten tuore ajattelu on erittäin tervetullutta. Tämä manifesti on olennainen meille kaikille kun kirjoitamme konservatiivipuoleen seuraavaa puolueohjelmaa. Haluan lämpimästi onnitella kaikkia osallistuneita.

3 THE FRESH START PROJECT MUUTOSMANIFESTI Uusi visio uudistetusta EU:sta. Heinäkuu 2013 Sisältö Tiivistelmä...2 Yleiskatsaus...5 Ehdotukset toiminta-aloittain... Error! Bookmark not defined Kauppa... Error! Bookmark not defined Alueellinen Kehitys... Error! Bookmark not defined Yhteinen Maatalouspolitiikka... Error! Bookmark not defined Yhteinen Kalastuspolitiikka... Error! Bookmark not defined EU budjetti ja toimielimet... Error! Bookmark not defined Sosiaali- ja työllisyyslaki... Error! Bookmark not defined Finanssipalvelut... Error! Bookmark not defined Energia... Error! Bookmark not defined Poliisi ja rikosoikeus... Error! Bookmark not defined Ihmisten vapaa liikkuvuus... Error! Bookmark not defined Demokraattinen vastuullisuus... Error! Bookmark not defined. 1

4 Tiivistelmä Status quo ei ole enää vaihtoehto Euroopan Unionissa. Euroalue vaikuttaa olevan liikkumassa kohti fiskaali- ja pankkiunionia, ja tämä polku saattaa olla monille ongelmallinen. Yhdessä muiden Euroalueen ulkopuolella olevien EU-jäsenmaiden kanssa meidän tulee artikuloida ja neuvotella uusi ja erilainen suhde, samalla pysyen täysin EU:n jäsenenä. The Fresh Start -projekti perustettiin Yhdistyneen Kuningaskunnan alahuoneessa vuonna 2011 joukon konservatiivipuoleen rivikansanedustajien toimesta. Projektin tavoitteena on auttaa neuvottelemaan suhde, jossa suurin osa briteistä ja muiden jäsenmaiden kansalaisista voi olla tyytyväisiä. Olemme ehdottaneet monia uudistuksia, jotka ovat alla tiivistettynä, ja jotka olisivat eurooppalaisten ja EU:n hyväksi. Yleisesti, nämä uudistukset on suunniteltu tekemään EU:sta globaalisti kilpailukykyisempi. Uudistukset sisältävät kaupan laajentamista, liikasääntelyn kulujen ja rajoitusten alentamista, ja demokratiavajeeseen puuttumista. Olemme halukkaita keskustelemaan näiden ehdotusten sisällöistä ja rakentamaan yhteyksiä näiden ehdotusten ympärille. Kauppa Liberalisoidaan Meidän pitää ylläpitää ja laajentaa yhtenäismarkkinoiden hyötyjä. Tullin ulkopuoliset ja tekniset esteet rajoittavat EU:n kasvua edelleen. Tarvitsemme uuden lainsäädännöllisen suojakeinon yhtenäismarkkinoille sekä palveluiden aidon liberalisoinnin. EU:n pitäisi neuvotella lisää vapaakauppasopimuksia Unionin ulkopuolisten maiden ja tahojen kanssa, mukaanlukien Kanadan, USA:n, Intian ja Mercosurin kanssa. Alueiden ja paikallistason kehittäminen Hajautetaan Aluepolitiikan hallinta tulisi antaa takaisin jäsenvaltioille, rajoittamalla EU-varoja niille jäsenvaltioille joiden asukaskohtainen GDP on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämä hyödyttäisi kahtakymmentäkolmea jäsenmaata kahdestakymmenestäseitsemästä, ja mahdollistaisi alueellisten menojen keskittämisen vain heikommille alueille. Yhteinen maatalouspolitiikka Modernisoidaan Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) I-pilarin mukaiset suorat maksut maanviljelijöille tulisi vaiheittain poistaa käytöstä.vastaavasti byrokratiaa ja sääntelyä tulisi vähentää globaalisti kilpailukykyisen maanviljelysektorin turvaamiseksi. Pilari II:n maksuja ympäristönhoitoon tulisi nostaa. Lisäksi tulisi ottaa käyttöön uusia vaihdettavia ympäristömaksuja, jotta tuottavaa maaperää voitaisiin viljellä intensiivisemmin, ja jotta marginaalinen maa voitaisiin paremmin keskittää ympäristönhoitoon. Yhteinen kalastuspolitiikka Alueellistetaan Kalasaaliiden poisheittämisessä ja hajauttamisessa on saatu aikaan merkittävää kehitystä. Meidän tulisi jatkaa saalisrajoitusten esittelyä ennemmin kuin lastausrajoituksia. Prosessi tulisi täydentää kalastuskantojen kontrollin alueellistamisella. Komission tulisi laatia ehdotuksia kalastuskiintiöiden omistajien rekisteröimiseksi. Aluevesien hallinta (6-12 mailin mitalta) tulisi palauttaa jäsenvaltioille. EU budjetti ja toimielimet Lisää läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta EU:n toimielinten uudistaminen on poliittisesti ja symbolisesti tärkeää ja osoittaisi EU:n tiedostavan jäsenvaltioiden vaikeudet. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin hallinnollisia kuluja tulisi merkittävästi leikata ja joukko EU:n välillisestä julkishallinnosta tulisi lakkauttaa. Uusi informaationvapauslaki tulisi esitellä kaikille eurooppalaisille instituuteille. 2

5 Sosiaali- ja työllisyyslaki Hajautetaan Toimivalta sosiaali- ja työllisyyslain suhteen tulisi palauttaa EU:lta jäsenvaltioille. Tämä vaatisi perussopimuksen muutoksen. Tämän epäonnistuessa, sääntelyn taakkaa tulisi merkittävästi vähentää kumoamalla lainsäädäntöä. Tämän epäonnistuessa, jäsenvaltioiden tulisi voida neuvottella mahdollisuudesta jättäytyä syrjään kaikesta olemassaolevasta EU:n sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä. Hätäjarrumekanismi tulevan lainsäädännön varalle tulisi esitellä tällä alueella. Finanssipalvelut Hajautetaan Kasvava EU-sääntely uhkaa rajoittaa finanssipalveluita. Yhtenäistävä maksimiharmonisointi - lainsäädäntö uhkaa alempia sääntelystandardeja muilla alueilla. On myös olemassa uhka, että euromaat alkavat toimia ryhmittymänä ja äänestää Euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita vastaan finanssialan avainkysymyksissä. Euroopan pankkiviranomaisen sopima 'kaksinkertainen enemmistö'-äänestysmekanismi on yksi keino välttää 17 Euromaan sanelemasta sääntöjä kaikille 27 jäsenmaalle. Kaksinkertainen enemmistö -äänestysmekanismi tulisi laajentaa muille alueille. EU:n tulisi rakentaa tämän ennakkotapauksen pohjalta, ja neuvotella laajemmat suojatoimet ehdotuksia vastaa, jotka ovat syrjiviä ja horjuttavat yhteismarkkinoita. Energia Turvallisuutta, edullisuutta ja kestävyyttä EU:n toimialarakenne ilmastonmuutoksen saralla suosii hiilestä irtautumista adaptaation sijaan, sekä uusiutuvia energialähteitä kaikkien muiden energialähteiden sijaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä tulisi uudelleenneuvotella tai muokata, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää parhaiten sopivan teknologiayhdistelmän energiaturvallisuuden, edullisuuden ja ympäristönsuojelun turvaamiseksi. Lakkauttamisaikatauluja liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2010/78/EU teollisuuden päästöistä ja 2001/80/EY tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, tulisi pidentää, jos direktiivit aiheuttavat hyväksymättömän vaikutuksen energiaköyhyyteen tai energiaverkon joustavuuteen. Poliisi ja rikosoikeus Turvataan Yhdistyneen Kuningaskunnan uniikki oikeusjärjestelmä Tällä alueella Yhdistynyt Kuningaskunta etsii erilaista suhdetta toisiin jäsenvaltioihin, ja tämä heijastaa maamme ainutlaatuista oikeusjärjestelmää. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi käyttää sen estävää syrjään jättäytymismahdollisuutta 131 EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, kuten Lissabonin sopimuksella on mahdollistettu. Sen sijaan, että jättäytyisimme näiden EU-lakien piiriin, mikä olisi peruuttamatonta ja riippuvaista Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi harjoittaa operationaalista yhteistyötä EU-kumppaneiden kanssa toisin keinoin, esimerkiksi kansainvälisin sopimuksin, muistioin, ja vapaaehtoisen yhteistyön kautta tapauskohtaisesti. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi pyrkiä EU:n perussopimuksen muuttamiseen, joka sallisi syrjään jättäytymisen niistä EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, joista ollaan jättäydytty syrjään Lissabonin sopimuksen voimaantulemisesta asti. Ihmisten vapaa liikkuvuus Viimeinen sana jäsenvaltioilla Ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n alueella on tuonut mukanaan monia hyötyjä, mutta se lisää myös infrastruktuurin ja julkisten palveluiden rasitusta. 3

6 Jäsenvaltioilla tulisi olla enemmän kontrollia liittyen niiden tukien laatuun ja määrään, joita maksetaan muille EU-kansalaisille, jotka ovat parhaillaan kyseisen jäsenmaan asukkaita, mutta eivät työskentele. Lisää uudistuksia tulisi esitellä, jotta voitaisiin estää tunnettujen rikollisten pääsy muihin jäsenmaihin, ja jotta tuomitut rikolliset voitaisiin palauttaa heidän alkuperäiseen jäsenmaahansa. Demokraattinen vastuullisuus Vallan ositus ja osien tasapainotus Paras tapa turvata demokraattinen vastuullisuus on palauttaa osa vastuualueista takaisin jäsenvaltioille, ja noudattaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta. Riski Euroalueen irtisanoutumisesta Euroalueen ulkopuolisista jäsenmaista pitää ottaa huomioon. Tämä voitaisiin tehdä laajentamalla kaksinkertainen enemmistö - äänestysjärjestelmää. Keltainen ja oranssi korttijärjestelmästä tulisi tehdä tehokkaampi parantamalla COSAC:in (Euroopan yhteisöjen kansanedustuslaitosten Eurooppa-asioihin erikoistuneiden valiokuntien yhteistyöelin) tehokkuutta, alentamalla valituskynnystä ja antamalla kansallisille parlamenteille enemmän aikaa tutkia ehdotuksia. Tulisi esitellä uusi punainen kortti, joka mahdollistaisi kansallisten parlamenttien muodostaman enemmistön estää ehdotuksen läpimeneminen heti. Näiden tulisi päteä myös olemassaoleviin sääntöihin. Kaikilla uusilla EU-direktiiveillä tulisi olla raukeamislauseke, joka on päivämäärä, jolloin kyseessäoleva sääntö raukeaa ellei sitä tarkoituksella uusita. 4

7 Yleiskatsaus The Fresh Start -projekti pyrkii saavuttamaan EU-suhteen, johon enemmistö briteistä ja muista EUkansalaisista voivat olla tyytyväisiä. Me, kuten useimmat eurooppalaiset, koemme, että EU nykyisessä muodossaan ei toimi. Tavoittelemme uudistettua EU:ta. Tunnistamme, että EU:lla on perustavaa laatua olevia ongelmia kilpailukyvyssä, ylisääntelyssä ja huonossa sääntelyssä, sekä demokratiavajeessa. The Fresh Start -projektilla on merkittävän joukon konservatiiviparlamentinjäseniä tuki. Juuri ennen pääministeri David Cameronin Eurooppa-puhetta tammikuussa 2013, the Fresh Start -projektin Muutosmanifesti lanseerattiin, tehden yksityiskohtaisia ehdotuksia uudistetusta EU:sta, mukaanlukien viisi perussopimusmuutosta. Kuten useat uudistukset, jotka voitaisiin tehdä perussopimuksen puitteissa, nämä ehdotukset ovat käytännöllisiä, saavutettavissa ja olennaisia paitsi Yhdistyneen Kuningaskunnan jäsenyydelle, mutta myös koko EU:n tulevaisuudelle. EU muuttuu niin nopeasti, ettei kukaan tiedä miltä Unioni tulee näyttämään kun Eurokriisi on ratkaistu. Vaikka 11 EU-jäsentä (Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Tanska, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta) ovat Euroalueen ulkopuolella, kriisillä on vaikutuksensa meihin kaikkiin. On selvää, että luontaiset epäjohdonmukaisuudet Euroalueen suunnittelussa täytyy selvittää tässä ilmeisen pitkäksi osoittautuvassa prosessissa, joka on vielä jonkin matkan päässä päättymisestä. Pelin säännöt ovat muuttumassa, ja Eurokriisi aikaansaa tämän muutoksen. Kahden vauhdin Euroopasta on paljon keskustelua, ja luultavasti kaikkein eniten Yhdistyneessa Kuningaskunnassa. Tämä ei ole riittävä kuvaus, sillä kaksivauhtisuus edellyttää matkustamisen samaan suuntaan. Parempi kuvaus olisi kaksitasoisuus, vaikka sekään ei ole täysin kuvaava. EU on jo monitasoinen, sillä jotkut valtiot ovat Euroalueen jäseniä, jotkus Schengenin sopimuksen, kun toiset taas toimivat yhdessä poliisi- ja rikosoikeusasioissa ja toiset edelleen puolustusasioissa. Tiiviimmän yhteistyön konsepti, jota on vaalittu Lissabonin sopimuksessa, merkitsee monitasoista Eurooppaa, joka kehittyy yhä edelleen. Tämä kehitys on tervetullutta. Yhdistynyt Kuningaskunta haluaa paitsi joustavan EU:n, ytimessään yhteismarkkinat, myös EU:n, joka toimii yhtä tehokkaasti kuin alunperin on tarkoitettu. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa nähdä toissijaisuusperiaatteen tiukasti noudatettuna ja jäsenvaltioiden yhä syventävän palveluiden yhteismarkkinoita, tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta, sekä kehittävän vapaakauppasopimuksia muun maailman kanssa. Euroopan ratkaistaessa Eurokriisiä, meidän täytyy samanaikaisesti kehittää ratkaisuja EU:n globaalin kilpailukyvyn kriisiin. Globaali kilpailukyky ja kauppa Moni jäsenmaa haluaa nähdä liberaalin, vapaan kaupan EU:n, ja haluaisi myös nähdä EU:n menevän pidemmälle syventäessään palveluiden yhteismarkkinoita, sekä neuvotellessaan lisää vapaakauppasopimuksia muun mailman kanssa. Toivotamme tervetulleiksi saavutetun kehityksen: viimeaikaiset sopimukset Etelä-Korean ja Singaporen kanssa, käynnissä olevat neuvottelut Intian kanssa, ja tärkeän uuden kauppa- ja investointisopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Mutta entä Kiina ja Mercosur? Haluamme turvata EU:n liikeyritysten pääsyn ja vapaan kaupankäynnin näillä nopeasti kasvavilla markkinoilla. Toistaiseksi kuitenkin vain 2% EU:n budjetista on omistettu erityisesti kaupalle, vaikka sen pitäisi varmasti olla EU:n keskeinen ominaisuus. Paljon enemmän pitäisi tehdä myös kaupan edistämiseksi EU:n sisällä. Palvelut kattavat 71% Unionin GDP:stä, mutta vain 3,2% tästä tulee EU:n sisäisestä kaupasta. Tullien ulkopuoliset ja tekniset esteet ovat edelleen merkittäviä esteitä, ja EU:n tulisi työskennellä edistääkseen EU:n sisäistä kauppaa. Jos 5

8 sopimusta ei voida saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, tulisi Yhdistyneen Kuningaskunnan johtaa ryhmää kiinnostuneista jäsenvaltioista tavoiteenaan palveluiden liberalisointi tiivistetyn yhteistyön kautta. EU:n tulee myös suojella yhtenäismarkkinoita. Euroalueen ulkopuoliset maat tarvitsevat konkreettisia vakuuksia siitä, ettei niitä voida syrjiä Euroalueen toimesta. Euroopan Pankkiviranomaisen esittelemät kaksinkertaisen enemmistöäänestysmenettelyt tarjoavat suunnitelman laajemmalle institutionaaliselle muutokselle. Uudistus ja parempi säännöstely Kaikkein tärkein uudistus koskee sosiaali- ja työntekijälakia. Eurooppaa uhkaa tilanne, jossa kokonainen nuorten ihmisten sukupolvi on menetetty työntekijämarkkinoilta. On mahdotonta hyväksyä, että Euroalueen keskimääräinen nuorisotyöttömyys on nyt lähes 25%, ja on Kreikassa saavuttanut järkyttävän 62% vuoden 2012 lopulla. Eräs syy tähän työllisyyskriisiin on työntekijämarkkinoille EU-sääntelyn toimesta asetetut kahleet, vaikkakin pan-eurooppalaisen työllisyyslainsäädännön tila on aina ollut heikko. EU:n jäsenvaltioilla on erilaiset työmarkkinaperinteet, ja jäsenmailla pitäisi olla vapaus päättää mitkä lait ovat asianmukaisia niiden omille työmarkkinoille. Jäsenmailla pitäisi olla myös riittävästi joustovaraa kohdata muuttuva työllisyysympäristö. National Health Service (Yhdistyneen Kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä), järjestö, joka on hyvin arvostettu brittien keskuudessa, on kärsinyt erityisen pahasti EU:n sosiaali ja työllisyyslainsäädännöstä, erityisesti työaikadirektiivistä 2003/88/EC. Tämän asian tutkiminen on tähdentänyt sen vaikutusta potilasturvallisuuteen, oikeuslääkärien jopa todeten työaikadirektiivin olleen osaedistäjinä joissakin kuolemantapauksissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole yksin näiden ongelmien kanssa, mutta nykyisissä rakenteissa uudistus on edelleen vaikea saavuttaa. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa haluaisimme Euroopan Unionin neuvottelevan sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön toimivallan palauttamisesta jäsenvaltioille. Tämän epäonnistuessa, meidän täytyy nähdä uudenlaista sitoutumista laajamittaiseen sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön uudistukseen EU-tasolla. On ironista, että Eurokriisi yllytti Troikaa vaatimuksiin työmarkkinoiden liberalisoinnista Kreikassa, vaikka EU itse ponnistelee ollakseen yhtämielinen vastaavista reformeista. EU:n tarkoitus on tukea sen jäsenvaltioita ja heidän kansalaisiaan. Joustavampi EU, johon Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii, suojelisi yksittäisiä jäsenvaltioita säännöksiltä, joita ne eivät tue, tarvitse ja joista ne eivät pidä. Hätäjarrumenettelyn käytön lisääminen, erityisesti yhdistettynä tiiviimmän yhteistyön mallin kanssa, tarjoaisi sopivat rakenteet. Esimerkiksi Suomen ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat sen paperi- ja selluteollisuutta sekä niiden kapasiteettia tuottaa veroja. Saksan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti heidän autoteollisuuteensa. Yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat rahoituspalvelualaa, joka on sen kansallisvarallisuuden luomisen ytimessä. EU:n päättäväisesti jouduttama katto pankkiirien palkkabonuksille, huolimatta vahvasta vastustuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, merkitsee huolestuttavaa uutta kehitystä. Rahoituspalveluala on tärkeä ala koko EU:lle ja elintärkeä Yhdityneelle kuningaskunnalle, jonka GDP:stä se muodostaa 10% ja maan kokonaisverotuloista 11%. Laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa, Yhdistynyt kuningaskunta muodostaa 61% EU:n rahoituspalvelualan nettovientituloista ja 36% Euroopan kokonaisfinanssimarkkinoista. On vaarallista pakottautua hyväksymään uusi säännöstely, joka vaikuttaa alan toimintaan niin perusteellisella tavalla. Vieläkin huolestuttavampaa on kuitenkin se tosiasia, että on olemassa yli 40 muuta direktiiviä ja toimenpidettä odottamassa, jotka vaikuttavat vahvasti olevan suunnattu enemmän rahoituspalveluiden rajoittamiseen kuin tukemiseen. Nämä ehdotukset muodostavat hyökkäyksen Yhdistyneen kuningaskunnan ydinarvoja ja etuja 6

9 kohtaan, ja mikäli EU onnistuu, se muodostaa ennakkotapauksen, jossa myös muiden jäsenmaiden ydinintressit on jätetty huomiotta. Alle vuosikymmen sitten, vuonna 2005, BRIC-maiden osuudet pankkien varoista maailmanlaajuisesti muodostivat vain 7,9 %, ja täten jäivät huomattavasti Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Euroopan varjoon. Vuoteen 2050 mennessä tuon osuuden on ennustettu nousevan 32.9 prosenttiin. Lontoon kaupungilla on laaja asiantuntemus, puhumattamaan sen perinteestä ja maineesta rahoituspalveluissa, joten Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi johtaa Euroopan rahoituspalveluiden myyntiä BRIC-maille ja muille nopeasti kasvaville talouksille, jotka tarvitsevat niitä menestyäkseen. Silti me eurooppalaiset löydämme itsemme rajoitettuna EU:n sisäiseen säännöstelyyn takertumisen vuoksi, ja myös joidenkin EU:n finanssikeskusten yrittäessä parannella asemiaan. Hätäjarrumekanismi uusille rahoituspalvelualan säännöille antaisi Yhdistyneelle kuningaskunnalle suojauksen, jonka se tarvitsee tällä avainalalla. Halutessaan muut jäsenmaat voisivat jatkaa toimia, jotka vaikuttavat pankki- ja rahoitusmarkkinoihin, tiivistetyn yhteistyön kautta, joka ei syrji muita jäsenmaita yhteismarkkinoiden suhteen. Joustavuuden pitäisi olla ohjaava voima myös poliisin ja rikosoikeuden yhteistyössä. Kansainvälisen terrorismin ja organisoidun rikollisuuden aiheuttamat uhat vaativat selvästi tehokasta yhteistyötä sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Mitä joustavampi EU kykenee olemaan monissa eri yhteistyön muodoissa, sen parempi operationaalinen kumppani Yhdistynyt kuningaskunta on. Olemme kuitenkin erittäin huolissamme Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, koska tuomioistuin tuottaa joitakin mielettömiä tuomioita. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus määräisi tuomion, joka on perusteellisesti vastoin yleistä mielipidettä, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti voisi muuttaa lakia. Lainsäätäminen Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomion kumoamiseksi on huomattavasti vaikeampaa. Britannia haluaa olla vahva ja tehokas EU-kumppani poliisialalla ja rikosoikeuden alalla, mutta luovuttamatta kansallista ja demokraattista kontrollia tällä sensitiivisellä alalla. Ratkaisu voitaisiin saavuttaa kansainvälisellä sopimuksella Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä. On olemassa todisteita, että EU-uudistus voidaan saavuttaa ainakin joillain osa-alueilla Unionin olemassaolevien rakenteiden sisällä. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme toivottaneet tervetulleeksi Euroopan parlamentin sopimuksen yhteisen kalastuspolitiikan 'alueellistamisesta', koska näemme sen esimerkkinä siitä, kuinka toissijaisuutta voidaan soveltaa tehokkaasti. Vielä riittää paljon tehtävää saavuttaaksemme tehokkaan kalastuspolitiikan EU:n alueella, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Toivotamme myös tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä aikaisemmin tänä vuonna, tai ainakin EU-budjetin kokonaiskoon. Aikana, jolloin jäsenmaat tekevät merkittäviä leikkauksia kansalliseen kulutukseen, on tärkeää jäädyttää tai pienentää EU-tason kulutusta. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa myös nähdä suurempaa joustavuutta tavassa, jolla EUbudjetti kulutetaan liian paljon menoja suunnataan maatalouteen ja tarpeettomaan alueellisen kuluttamisen kierrätykseen varakkaiden jäsenvaltioiden välillä. On käsittämätöntä, että veronmaksajan Lontoossa pitäisi rahoittaa alueellista kehitystä vaikkapa Tukholmassa tai Frankfurtissa. Rajoittamalla rakenteellisten varojen jakaminen köyhempiin jäsenvaltioihin, esimerkiksi niille joiden bruttokansantulo per asukas on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta, voitaisiin niille vapauttaa enemmän varoja, samalla antaen varakkaampien jäsenmaiden ohjata niiden omaa alueellista politiikkaansa. EU-budjetin tulisi keskittyä kilpailukykyä ja kasvua kehittäviin toimiin, ei pienviljelijöiden subventoimiseen tai varakkaampien jäsenvaltioiden alueellisen politiikan päätöksentekoon. Kansalliset 7

10 parlamentit voivat valita käyttävänsä heidän omien kansalaistensa verovarat näihin toimiin niin halutessaan. Demokraattinen vastuullisuus Muutosta tarvitaan myös kuilun sulkemiseksi EU:n ja sen kansalaisten välillä. Harva Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen osaa nimetä edustajansa, eikä lähes kukaan Euroopan parlamentin, komission tai Eurooppa-neuvoston presidenttejä. Kansalliset parlamentit ovat demokratian valvojia Euroopassa, ja niiden täytyy ottaa suurempi rooli EU:ssa. Keltainen kortti järjestelmä on liian heikko, ja kansalliset parlamentit totuttelevat edelleen sen käyttöön. Järjestelmää pitäisi laajentaa sisältämään punaisen kortin, jotta kansalliset parlamentit voisivat kollektiivisesti käyttää veto-oikeutta. Järjestelmää tulisi laajentaa myös käsittämään olemassaolevat direktiivit ja säännökset. Yhdistynyt kuningaskunta on joskus kuvattu häirikkönä EU:ssa. Olemme tietoisia tästä mediassa esillä olevasta imagosta. Tämä kuva ei ole kuitenkaan todenmukainen eikä aito. Päinvastoin, mielestämme nykyinen tilanne EU:ssa tarkoittaa mahdollisuutta uudistukselle, muutokselle ja parannukselle. Olemme realistisia optimisteja, ja 'the Fresh Start'-projekti on omistautunut ajatukselle Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n johtavana tekijänä, vaikkakin sen liittyminen osaksi Euroaluetta on epätodennäköistä. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa ottaa johtavan roolin liberaalissa, vapaassa markkinataloudessa ja kilpailukykyisessä Euroopassa, jossa jäsenvaltiot, ja ratkaisevasti, niiden kansalaiset (kuten Jean Monnet alunperin kuvitteli) ovat avainasemassa. Suomen tasavallan pääministeri Jyrki Katainen on ilmaissut tämän mainiosti sanoessaan: EU ilman Britanniaa on melko lailla kuten fish without chips [kala ilman ranskalaisia]. Se ei ole enää ateria. Tarkastellessamme yhteismarkkinoita tai vapaakauppaa, tai Euroopan kilpailukykyä, kaikilla noilla aloilla, tarvitsemme Britanniaa. Olemme hyvin innokkaita rakentamaan liittoja uudistusehdotusten ympärille, ja ymmärtämään näkemyksenne uudistusehdotustemme yksityiskohdista. Toivomme voivamme keskutella näistä asioista toisista jäsenmaista olevien kanssaparlamentaarikoidemme kanssa. Jos haluaisit keskustella näistä ideoista, ole hyvä ja ota yhteyttä: tai 8

11 Ehdotukset toiminta-aloittain 1.1 Kauppa Meidän tulee ylläpitää ja laajentaa yhteismarkkinoiden hyötyjä. Euroopan parlamentilla on taipumus Euroopan komissiota protektionistisempaan ajattelutapaan ja tällaista taipumusta on vastustettava. Meidän on lobattava aidon liberalisoinnin puolesta palveluiden yhteismarkkinoilla. EU:n tulisi panna toimeen uusi oikeudellinen suoja yhteismarkkinoille. Tämä varmistaisi, että EU:n toimielimet ja Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot eivät voi syrjiä Euroalueeseen kuulumattomien jäsenmaiden intressejä. Tämä vaatisi muutoksen olemassaoleviin EU-sopimuksiin. Meidän tulisi rohkaista useampien vapaakauppasopimusten täydentämistä EU:n ja muiden valtioiden välillä, mukaanlukien Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Mercosurin kanssa. Vaikka tämä on paras keino, jos EU osoittautuu kunnianhimottomaksi tai epäonnistuneeksi näissä neuvotteluissa, saattaa olla tarpeellista, että yksittäiset jäsenvaltiot, tai jäsenvaltioryhmittymät toimien tiiviimmässä yhteistyössä, voivat tutkia keinoja kunnianhimoisempien vapaakauppasopimuksien neuvottelemiseksi palveluiden alalla tulevaisuudessa muiden maiden kanssa. Olemme oppineet Kaakkois-Aasian tiikeritalouksien kehityksestä sen, että köyhät maat voivat kehittyä kestävästi vain investoinnin ja kaupan kautta. EU:n tulisi laajentaa tämä mahdollisuus muihin valtioihin, ja eurooppalaiset tulevat hyötymään pitkällä aikavälillä Alueellinen kehitys EU:n alueellisen kehityksen varoja tulisi jakaa vain niille jäsenvaltioille, joiden GDP kansalaista kohden on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämän seurauksena 23 jäsenmaata 27:stä tekisi nettosäästön tai saisi lisää, kun tarpeeton varojen kierrättäminen varakkaampien jäsenvaltioiden välillä loppuisi. Näiden varakkaampien jäsenvaltioiden tulisi olla vapaita harjoittamaan omaa aluepolitiikkaansa. Rakennerahaston käyttäminen köyhemmissä jäsenmaissa tulisi myös olla paremmin liitetty tuloksiin, ja olla linjassa vastaanottajien varainhoito- ja absorbointikykyjen kanssa Yhteinen maatalouspolitiikka Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) budjettia pitäisi pienentää. Pilari I kattaa 80% yhteisestä maatalouspolitiikasta ja nämä suorat maksut tulee poistaa vaiheittain käytöstä. Tämä tulee tehdä kauttaaltaan kaikissa 27 jäsenmaassa markkinoiden vääristymisen ja veronmaksajien rahojen epäreilun jakautumisen estämiseksi. Suorien maksujen määrän leikkaaminen (pääasiassa tilatuki, joka kattaa 70% pilari I:stä) on ratkaisevaa, jos haluamme markkinoiden kohtaavan yhteisen maatalouspolitiikan, joka rohkaisee innovaatioon ja mahdollistaa EU:n maanviljelyssektorin kilpailemisen globaalissa markkinataloudessa, jossa hintavaihtelut ja nousevat tuotannon kulut tekevät uudistuksesta entistä tarpeellisempaa. Suorien maksujen leikkaamisen lisäksi byrokratiaa ja sääntelyä pitää yhdensuuntaisesti vähentää. YMP:n tulisi olla maataloudellis-ympäristöllistä maan hallinan politiikkaa - ei sosiaalipolitiikan väline. Tarkoituksen tulee aina olla elintarviketurvallisuuden ja ympäristön suojeleminen. YMP:n uudistuksen tulee tunnistaa kaikki suojeluhankkeet, jotka tuottavat erinomaisia ympäristötuloksia. Täten, pilari II tulisi kohdistua ensisijaisesti maatalous-ympäristöllisiin hankkeisiin ja vaihdettaviin ympäristöllisiin maksuihin, jotka maanviljelijät voivat välittää toisille viljelijöille, jos he eivät halua panna täytäntöön 9

12 ympäristötoimenpiteitä. Kun pilari I:n suorat tuet otetaan asteittain pois käytöstä, pilari II:n maksuja ympäristönhoidolle tulisi korottaa. EU:n tulisi jouduttaa ehdotuksia maataloustuotteiden tullien vähentämiseksi osana Doha Round'ia. Tulisi myös luoda painetta EU:lle kahdenvälisten, maataloustuotteet sisältävien, vapaakauppasopimusten solmimiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Yhteinen kalastuspolitiikka Viimeaikoina on saavutettu merkittävää kehitystä tämän toimimattoman toimialan uudistamiseksi, tarjoten erittäin tärkeän merkin siitä, että valtuudet voivat siirtyä Brysselistä jäsenvaltioihin silloin kun siihen on tarpeeksi poliittista tahtoa ja tervettä järkeä. On oikein, että kalastusalueiden hallinta on siirretty Euroopan tasolta alueelliselle tasolle, ja päätökset jokapäiväisestä kalastuksen hallinnoimisesta tehdään kyseistä merialuetta ympäröivissä jäsenmaissa. On myös edistytty merkittävästi prosessissa kalasaaliiden poisheittämisen kieltämiseksi, ja kestävän enimmäistuoton esittelemiseksi, jonka asianmukaisesti täytäntöönlaitettuna tulisi taata kestävä kalastus EU:ssa. Nykyinen lastausrajoitusjärjestelmä tulisi muuttaa uudeksi saalisrajoitusjärjestelmäksi jonka alaisuudessa kalastajat olisivat velvollisia laskemaan kaiken kalasaaliin, jonka he pyydystävät heidän kiintiöönsä suhteutettuna, ei ainoastaan lastattu saalis. Komission tulisi myös tuoda esille esityksiä lastausrajoitusten rekisteröimiseksi. Aluevesien kontrollointi (6-12 mailin rajalla) tulisi palauttaa jäsenvaltioille, sallien maiden varata pienimuotoisille aluksilla parempi pääsy näille vesille EU budjetti ja toimielimet Toimielinten uudistus tulisi aloittaa Komissiosta. EU:n keskittämistavoitteet ovat johtaneet huomattaviin nousuihin hallinnollisissa kuluissa, huolimatta ankaruudesta, jota on vaadittu monilta jäsenvaltioilta. Hallinnollisia kuluja tulisi leikata 15 prosentilla, säästäen 867 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä saattaisi vaatia Komission ehdottamien henkilöstöleikkausten nostamista vain 0.5 prosentista 10 prosenttiin Kroatian liittyessä Unioniin. Muiden tehokkuussäästöjen tulisi sisältää supistuksia hallinnon portaissa, palkoissa ja avustuksissa, sekä eläkeiän ja -ehtojen muutoksen. Komission henkilöstön eläkekulujen on ennustettu kaksinkertaistuvan kahteen miljoonaan puntaan vuoteen 2045 mennessä, ja tulisi huomata, että kaikki virkamiehet kahdella ylimmällä tasolla tienaavat enemmän kuin monien jäsenmaiden valtionpäämiehet, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Suomen pääministerit. 27 komissaarin tulisi johtaa esimerkillään ja uudistaa heidän omia palkka- ja eläkesopimuksia. Kolmessa kaupungissa toimiva Euroopan parlamentti tulisi lopettaa. Strasbourgin toimipaikan lakkauttaminen säästäisi vähintään 180 miljoonaa euroa vuodessa, ja olisi symboli EU:n kyvystä uudistaa itseään. Euroopan parlamentti on itse äänestänyt Strasbourgin sirkuksen lopettamiseksi, mutta tämän toimenpiteen toteuttamiseksi vaaditaan perussopimuksen muuttamista. Euroopan parlamentin sihteeristö, yli 4000 virkamiestä, siirretään kokonaan Luxembourgista Brysseliin. Euroopan parlamentin muiden uudistusten tulisi sisältää kohtuuttomien matkakorvausten ja muiden palveluiden poistamisen, kaikkien muiden korvausten ja etuoikeuksien tarkastamisen, mukaanlukien erikoisveroasteen, pakollisen kuittien tuottamisen kaikista kuluista sekä poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoituksen lakkauttamisen. Projektit, jotka tulisi hylätä välittömästi, sisältävät Euroopan historian talon, jonka perustamisen on arvioitu maksavan yli 150 miljoonaa euroa. 10

13 EU:n erillisvirastojen kuluttaminen on harpannut 33.2 prosentilla vuodesta Monet jäljentävät työtä, ja vahvistavat liitovaltion agendaa toissijaisuusperiaatten sijaan. Lisäksi, virastoilla on vahva kannustin kuluttaa rahaa oikeuttaakseen olemassaolonsa, usein suoraan itsensäedistämiseen. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Alueiden komitea tulisi lakkauttaa. ETSK perustettiin vuonna 1957 proto-parlamentiksi, mutta toimii nyt siltana unionin ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä. Se on neuvoa-antava elin ja palvelee pientä tarkoitusta. Sen budjetti on 130 miljoonaa euroa. Alueiden komitea sisältää valtuutettuja ja jäseniä Skotlannin parlamentista, Walesin edustajistosta ja Pohjois-Irlannin edustajistosta. Eurooppalaisten direktiivien täytäntöönpano paikallisen hallituksen kautta ei vaadi erillistä elintä, vaan tulisi tehdä jäsenvaltioiden hallitusten kautta. Alueiden komitean lakkauttaminen säästäisi 85 miljoonaa euroa vuosittain. Näiden elinten lakkauttaminen vaatii perussopimuksen muuttamista. Merkittävä vähennys budjettissa, jättäen käyttöön vain symbolisen määrän, saavuttaisi kuitenkin saman asian. Tämän epäonnistuessa, tarvitaan toimintojen perustavanlaatuinen tarkastelu ja budjetin pienentäminen 50 prosentilla toiminnan kohdentamiseksi. Säästöjä tulisi myös luoda lakkauttamalla kaksi ihmisoikeusvirastoa (säästäen 28 miljoonaa euroa), neljä työpaikka- ja työllisyysvirastoa (säästäen 73 miljoonaa euroa), ruokaturvallisuusviraston (säästäen 78 miljoonaa euroa), ja lukuisia itseään propagandisoivia koulutuksellisia ja kulttuurisia virastoja (säästäen ainakin/vähintään 47 miljoonaa euroa). Tulisi myös ottaa käyttöön uusi informaationvapauslaki kaikissa Eurooppalaisissa instituuteissa. Kaikki yli 500 euron kulut tulisi julkaista, sisältäen kaikki maksut. Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tulisi antaa tarkoituksenmukaiset resurssit ja valtuudet varmistaa, että EU saavuttaa ensimmäisen maailman organisaatiolle sopivan vastuullisuuden tason. Tulisi myös olla mekanismi, joka estää minkään sellaisen budjetin kasvattamisen, jota ei ole allekirjoitettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimesta Sosiaali- ja työllisyyslaki Kaikkien EU-maiden tulisi etsiä tapoja lisätä tuottavuutta, vähentää työttömyyttä ja edistää kasvua. EU:n luoman sääntelytaakan merkittävä vähentäminen ja EU:n toimivallan uudelleenharkinta tällä alueella olisi hyödyllinen askel. Toimivalta kaikkeen sosiaali- ja työllisyyslainsäädäntöön tulisi palauttaa jäsenvaltioille. Työaikadirektiivi tulisi kumota ja niin halutessaan jäsenvaltiot voivat ylläpitää sen tiivistetyn yhteistyön alaisuudessa. Aivan kuten kaikki EU-maat eivät ole Euro-alueen tai Schengenin sopimuksen jäseniä, emme myöskään tarvitse samoja työmarkkinasääntöjä EU:n alueella. Teollisuuden rakenne, palveluala- ja julkinen sektori vaihtelevat paljon eri maiden välillä. Ihmiset päättävät koulunsa eri aikaan ja heillä on erilaiset ammattiliitto- ja koulutusperinteet. Ei ole rationaalista, että pienen ryhmän Brysselissä tulisi yrittää määrätä yhtäläisistä työolosuhteista kaikkialla Euroopassa. Meidän tulisi hyväksyä EU-maiden erilaiset olosuhteet, ja mahdollistaa joustavuutta jäsenvaltioille osana Euroopan laajuista kilpailuystävällistä ja kasvuystävällistä strategiaa. Tämän epäonnistuessa, jäsenvaltioiden tulisi voida neuvotella kokonaisvaltaisesta syrjäänjättäytymisestä kaikesta olemassaolevasta EU:n sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä, kuin myös EU:n perussopimuksen artikloista, jotka on omistettu sellaiselle lainsäädännölle (artiklat 19 ja TFEU, Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta). Tämä tulisi yhdistää uuden hätäjarruinstrumentin kanssa, voidaksemme kattaa tulevan lainsäädännön niillä EU:n perussopimuksen osa-alueilla, jotka vaikuttavat kansallisiin sosiaali- ja työllisyyslakeihin. Tämä soisi jokaiselle jäsenmaalle, joka kokee sosiaali- ja työllisyyslakiin vaikuttavan ehdotuksen olevan uhka 11

14 toissijaisuusperiaatteelle tai tärkeälle kansalliselle intressille, mahdollisuuden viedä ehdotuksen Eurooppa-neuvostoon, jossa yksimielisyys, ja täten kansallinen veto-oikeus, ovat sovellettavissa. Kansalliset parlamentit soveltuvat parhaiten päätöksentekoon tarkoituksenmukaisesta sosiaali-, työllisyys-, sekä terveys- ja turvallisuussäännöksistä jokaiselle jäsenvaltiolle, ja olemme luottavaisia, että kansalliset hallitukset tulevat säilyttämään tarkoituksenmukaisen kansallisen lainsäädännön Finanssipalvelut Meidän tulee ylläpitää ja laajentaa yhtenäismarkkinoiden tarjoamia hyötyjä, samanaikaisesti turvaten mitä meillä jo on, ja kehittäen lisää mahdollisuuksia EU:n sisällä ja ulkopuolella. Euroopan pankkiviranomaisen kaksinkertainen enemmistö-äänestysmekanismi, joka estää Euroaluetta klikkiytymästä, asettaa erittäin tärkeän ennakkotapauksen EU:n päätöksenteolle. Silti on olemassa edelleen riski, että Euroopan Unionin tuomioistuin saattaa asettaa Euron yhteinäismarkkinoiden edelle. Euroopan keskuspankki (EKP) on jo vaatinut Britanniassa toimivia selvitysyhtiöitä sijoittautumaan Euroalueen sisäpuolelle voidakseen selvittääkseen transaktioita euroissa. Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut tämän kyseenalaiseksi Euroopan tuomioistuimessa. Jos Euroopan tuomioistuin päättäisi Britanniaa vastaan tässä tapauksessa, se heikentäisi yhtenäismarkkinoiden eheyttä perustavanlaatuisesti. Yhtenäismarkkinoille pitäisi saada uusi laillinen suoja. Tämä takaisi, etteivät EU:n toimielimet tai Euroalueen jäsenet voisi syrjiä Euroalueeseen kuulumattomien maiden intressejä. Tämä vaatisi muutoksen olemassaoleviin EU:n perussopimuksiin. EU:n finanssialan sääntelyillä tulisi myös olla hätäjarrumekanismi. Kun ehdotukset jäsenmaan mielestä vaikuttavat epäsuhtaisesti, ovat syrjiviä, tai horjuttavat yhtenäismarkkinoita, tuon maan tulisi voida viedä ehdotus Eurooppa-neuvostoon, jossa sovellettaisiin yksimielisyyttä. Tämä saattaisi olla yhdistettynä säännöksen kanssa, joka automaattisesti antaisi tietyn määrän jäsenmaita edetä yhdessä ehdotuksen kanssa niin halutessaan. Aivan yhtä tärkeää on, että EU:n tulisi tavoitella finanssipalveluiden mahdollisuuksien laajentamista niin EU:n alueella kuin sen ulkopuolellakin. Yhtenäismarkkinat tulisi aidosti liberalisoida, erityisesti palveluiden alalla. Tarvitaan myös Euroopan komission sitoumus turvata finanssipalveluiden vapaakauppasopimukset valtavilla kehittyvillä markkinoilla, jotka tarjoavat valoisimmat tulevaisuudennäkymät taloudelliselle viennille Energia EU:n energiapolitiikan tulisi keskittyä hiilenkäytön vähentämiseen, energiaturvallisuuteen ja - edullisuuteen ei uusiutuviin energialähteisiin. Vuoden 2009 direktiivi uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä tulisi joko uudelleenneuvotella vähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuden maksimoimiseksi, tai peruuttaa kokonaan. Direktiivien 2001/80/EY, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, ja 2010/75/EU, teollisuuden päästöistä, aikataulu tulisi ottaa tarkasteluun, erityisesti suurten hiilenpolttoasemien sulkemisvaatimuksen osalta. Meidän tulisi pidentää niiden elinikää siltä osin, kuin liian aikainen sulkeminen aiheuttaa hyväksymättömiä seurauksia energiaköyhyyteen tai energiaverkon joustavuuteen. Päästökauppajärjestelmä tulisi täydellä mittakaavalla tarkistaa. Nykyinen järjestelmä rankaisee joitakin jäsenvaltioita niiden suhteellisesta menestyksestä hiilenkäytön vähentämisessä antamalla halvempia 12

15 lupia muille maille järjestelmän ruokkimiseksi seuranneiden lupamaksujen pienenemisen vuoksi. Kaikkien yllämainittujen ehdotusten tapauksessa direktiivit tulisi uudelleenneuvotella Eurooppaneuvoston valtuuksien kautta, joita se voi käyttää pyytääkseen useiden toimialojen lainsäädännön kumoamista tai muuttamista. Nämä valtuudet ovat selkeästi esitetty Lissabonin sopimuksen julistuksessa n:o 18 (Julistus toimivallan jaosta) Poliisi ja rikosoikeus Ainutlaatuisen tapaoikeudellisen juridisen perinteensä [1] vuoksi, poliisitoiminta ja rikosoikeus ovat yksi alue, jolla Yhdistynyt kuningaskunta tavoittelee merkittävästi erilaista suhdetta EU:hun kuin muut jäsenvaltiot. Tavoitteenamme on säilyttää kansallinen demokraattinen vastuullisuus tällä ratkaisevalla politiikan ja lainsäädännön alalla, ja säilyttää omalaatuinen tapaoikeudellinen juridinen perinne, joka on niin tärkeä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestelmälle. Kansainvälinen lainvalvomisyhteistyö EUkumppaneiden kanssa on ratkaisevaa. Yhdistyneen kuningaskunnan ei kuitenkaan tarvitse uhrata demokraattista kontrollia päätöksenteossa ylikansallisen lainsäädännön ja -valvonnan kautta saavuttaakseen tehokkaan käytännöllisen yhteistyön. Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi harjoittaa Lissabonin sopimuksen estävää poisjättäytymistä, ja poisjättäytymisen mahdollistaviin lakeihin keskittymisen sijaan, meidän tulisi tavoitella operationaalisen yhteistyön järjestelyjä, jotka eivät pakota luopumaan demokraattisesta kontrollista. Nämä voisivat sisältää sopimusjärjestelyjä, jotka eivät ole Euroopan tuomioistuimen tulkinnan alaisia, sekä muistioita ja ad hoc-yhteistyötä. Tämä lähestymistavan tulisi pitää sisällään vastaavaa: Tarjota jatkamaan käytännöllistä yhteistyötä rikosrekistereiden tarkastuksessa. Tarjota jatkamaan yhteistyötä Eurojustin kanssa (EU:n elin yhteistyölle ja koordinaatiolle EUsyyttäjäasianajajien välillä rajat ylittävien rikosten käsittelyssä), samalla välttäen Komission suunnitelmia uudesta EU-laista, joka antaisi Eurojustille valtuudet panna alulle rikostutkimuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tarjota jatkamaan operationaalista yhteistyötä Europolin kanssa. Tarjota jatkuvaa tukea yhteisille tutkimusryhmille tapauskohtaisesti, muistioon lueteltujen periaatteiden mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden lopullisen juridisen auktoriteetin alaisuudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien operaatioiden tapauksessa. Neuvotella kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä rikollisten luovuttamisesta EU-maasta ja EUmaahan, sisältäen perussuojakeinot, jotka suojaavat viattomia kansalaisia vääriltä ja virheellisiltä nopeilta luovutuksilta kehnojen rikosoikeuksien maihin, ja jotka säilyttävät Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden lopullisena juridisena sovittelijana Britannian kansalaisten luovuttamistapauksissa. Tarjota jatkamaan ja rakentamaan olemassaolevan tiedonjakamisyhteistyön varaan Schengenjärjestelyiden alaisuudessa rajavartioinnin ja -turvallisuuden yhteistyön alalla, tulematta sidotuksi Schengen-aluetta koskevaan EU-lainsäädäntöön. Tarjota jatkamaan hallinnollista yhteistyötä, joka ei vaadi oikeusperustaa, kuten yhteystuomareiden vaihdot, terrorismi-spesialistien EU-hakemisto ja koulutus Euroopan poliisiakatemiassa, joko ad hoc vapaaehtoisuuden perustalla, tai muistioiden alaisuudessa. Yhdistynyt kuningaskunta saattaa joutua neuvottelemaan EU:n perussopimuksen muutoksesta jättäytyäkseen syrjään EU:n poliisi- ja rikosoikeuslainsäädännöstä, johon Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut Lissabonin sopimuksen voimaanastumisesta lähtien, varmistaakseen, että Yhdistynyt 13

16 kuningaskunta voi solmia kansainvälisiä sopimuksia EU-kumppaneiden kanssa saavuttaakseen joustavamman yhteistyön näillä aloilla. Yhdistyneen kuningaskunnan tulee tarjota operationaalista yhteistyötä entistä joustavampien järjestelyiden alaisuudessa, joissa se avustaa Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaa, sisältäen matkustajien nimitietojen tarkastamisen vakavien rikosten ja terroriuhkien estämiseksi ja tutkimiseksi Ihmisten vapaa liikkuvuus Ihmisten oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella on tuonut mukanaan monia hyötyjä. Se on tarjonnut kansalaisille vapauden opiskella, työskennellä ja matkustaa vapaasti EU:n alueella, ja syvemmän työvoimareservin yrityksien käytettäväksi. Entisten kommunistivaltioiden kansalaisille tämä vapaus on ollut EU-jäsenyydessä kaikkein tärkeintä. Työnantajien rekrytoimisen ja eurooppalaisten työskentelyn helpottamiseksi suunnitellut vapaan liikkuvuuden lait ovat kuitenkin nyt avoimina hyväksikäytettäväksi joidenkin eurooppalaisten toimesta, jotka haluavat nauttia parempia etuuksia ja julkisia palveluita muissa jäsenmaissa. Eurooppaneuvoston tulisi tehdä pyyntö (artiklan 214 TFEU alaisuudessa) Komissiolle sen lähestymistavan uudelleenharkitsemiseksi liittyen toimeentulotukeen ja asumisoikeuteen, antaakseen jäsenvaltioille enemmän joustavuutta asettaa omia kelpoisuussääntöjä. Direktiivi 2004/38/EC, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, ja etenkin sen artikla 7, tulisi muuttaa, jotta jäsenmaat voisivat harjoittaa suurempaa harkinnanvaraisuutta estääkseen taloudellisesti toimettomien eurooppalaisten tuleminen oikeutetuksi pitkittyneisiin toimeentulojaksoihin toisissa jäsenmaissa. Muita uudistuksia direktiiviin 2004/38/EC tulisi asettaa pysyvän asuinpaikan automaattisen kelpoisuuden nostamiseksi viidestä vuodesta kymmeneen. Tulevilla EU:n liittymissopimuksilla tulisi olla enemmän joustavuutta liittyen siirtymävaiheen kontrolliin ja liittää niiden vähentäminen objektiivisempiin kriteereihin, kuten verrannollisiin asukaskohtaisiin GDP-tasoihin, tämänhetkisen aikarajoitetun kontrollin sijaan. EU:n vanginvaihtosopimus on esitelty, jotta maat voivat palauttaa EU-kansalaiset heidän omaan alkuperäiseen jäsenmaahansa, mutta ei ole vielä selvää kuinka tehokasta se tulee olemaan. Tätä tulisi tarkastella, ja tarvittaessa vahvistaa. EU:n yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja Dublin-säännökseen tulisi tehdä muutoksia, jotka antaisivat jäsenvaltioille oikeuden palauttaa turvapaikanhakijat viimeiseen tiedettyyn/tunnettuun EUjäsenvaltioon, missä turvapaikanhakija on ollut tilanteessa, jossa ensimmäinen maa, jossa he saapuivat EU:n alueelle ei ole tiedossa Demokraattinen vastuullisuus Paras tapa taata demokraattinen vastuullisuus on yhdistää Eurooppalainen päätöksenteko lähemmin kansallisiin hallituksiin ja parlamentteihin, ja niiden kautta kansalaisiin. Paras päätöksenteko tehdään niiden toimesta, jotka ovat lähimpänä ihmisiä, joita nuo päätökset koskevat. Ja paras tapa toteuttaa tämä on palauttaa osa toimivalta-alueista takaisin jäsenvaltioille, ja soveltaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta. Tässä asiakirjassa on esitetty useita alueita, joilla toimialoja voitaisiin uudelleen tasapainottaa. On puututtava todelliseen ongelmaan, siihen, että suveneeri hallitus voidaan ulosäänestää Brysselissä määräenemmistöllä, sekä siihen, että laki voidaan ujuttaa maalle vasten sen hallituksen tai ihmisten tahtoa. Monet jäsenmaat ovat ilmaisseet huolensa tästä asiasta. Hätäjarrumenettelyn laajentaminen, 14

17 mahdollisesti yhdistettynä halukkaiden jäsenmaiden laajempaan tiivistetyn yhteistyön käyttöön, voisi olla yksi tapa puuttua tähän ongelmaan. Hätäjarrumekanismi soisi jokaiselle jäsenmaalle, joka kokee ehdotuksen olevan uhka toissijaisuusperiaatteelle tai tärkeälle kansalliselle intressille, mahdollisuuden viedä ehdotuksen Eurooppa-neuvostoon, jossa yksimielisyys, ja täten kansallinen veto-oikeus, ovat sovellettavissa. Toinen vaihtoehto olisi laajentaa kaksinkertainen enemmistöäänestysjärjestelmä useammille toimialoille sen takaamiseksi, ettei Euroalue johdonmukaisesti ulosäänestä Euroalueeseen kuulumattomia jäseniä. Tämän, tai vastaavanlaisen järjestelmän, tulisi olla uudistuksen etusijalla. Kolmas vaihtoehto olisi parantaa keltainen ja oranssi korttijärjestelmää parantamalla COSAC:in tehokkuutta. Sen tulisi kokoontua useammin, ja sen tulisi olla täysin itsenäinen Euroopan parlamentista. Kynnystä keltaisen ja oranssin kortin käyttämiseen tulisi alentaa, ja kansallisille parlamenteille annettua aikamäärää ehdotusten tutkimiseksi tulisi pidentää. Oranssi korttijärjestelmä tulisi ylentää punaiseksi korttijärjestelmäksi, mahdollistaen kansallisten parlamenttien enemmistön EU:ssa välittömästi estää EU-ehdotuksen eikä vain toissijaisuusperiaatteen nojalla. Lisäksi korttijärjestelmä tulisi laajentaa koskemaan olemassaolevia säännöksiä ja direktiivejä. Jos esimerkiksi kaksitoista kansallista parlamenttia pyytää olemassaolevan EU-politiikan kumoamista tai muuttamista, Komission tulisi olla pakotettu tuomaan esiin ehdotuksia sen muuttamiseksi. Punaista korttia voidaan käyttää samankaltaisesti EU-lain kumoamiseksi välittömästi. Tämä tarjoaisi keinon muuttaa acquis communitaire'a [yhteisön säännöstö]) EU-lain rungon, joka on kehittynyt ajan saatossa. Lisäksi, jos tämä ei osoittaudu tehokkaaksi, meidän tulisi mennä vielä pidemmälle ja harkita mahdollisuuden antamista jokaiselle vaihtuvalle kansalliselle hallitukselle mahdollisuuden jättäytyä syrjään mistä tahansa EU-direktiivistä tai -asetuksesta, joihin edelliset kansalliset hallitukset sitoutuivat. Lisäksi, kaikilla uusilla EU-direktiiveillä tulisi olla raukeamislauseke, joka on päivämäärä, jolloin kyseinen sääntö umpeutuu, ellei tarkoituksenmukaisesti uusittu. 15

18 The Fresh Start -projekti Olemme ryhmä itsenäisesti ajattelevia parlamentinjäseniä. Kotimme on brittiläinen konservatiivipuolue, ja tavoittelemme liittoja laajemman ryhmän kanssa halki Euroopan, poliitikkojen, liiketalouden ihmisten ja muiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneiita luomaan positiivisen muutoksen Euroopassa. The Fresh Start -projekti haluaa kiittää heitä, jotka ovat avustaneet tämän manifeston luomisessa, erityisesti: parlamentinjäsen Gutto Bebb, parlamentinjäsen Nick de Bois, parlamentinjäsen Therese Coffey, parlamentinjäsen George Eustice, parlamentinjäsen Mark Garnier, parlamentinjäsen Chris Heaton- Harris, parlamentinjäsen Sir Gerald Howarth, parlamentinjäsen Andrea Leadsom, parlamentinjäsen Charlotte Leslie, parlamentinjäsen Tim Loughton, parlamentinjäsen David Mowat, parlamentinjäsen Neil Parish, parlamentinjäsen Priti Patel, sekä parlamentinjäsen Dominic Raab. Lisätietoa löydätte osoitteesta Vaikka periaatteemme ovat vahvoja, käytännön ideamme kehittyvät alituisesti. Rakentava palautteenne on. 16

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010

Suomen jäsenmaksut. EU:lle laskivat vuonna 2010 Suomen jäsenmaksut EU:lle laskivat vuonna 2010 07 2011 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2010 3/8 Suomi on Euroopan unionin budjetissa nettomaksaja: valtion talousarviosta maksetaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset. Mikael Ohlström Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan avainkysymykset Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.1.2014 EU:n energia- ja ilmastopolitiikan nykytila Kolme rinnakkaista tavoitetta vuoteen 2020 ( 20-20-20 ) 1) Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD

.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD ,3 Bryssel, 1. maaliskuuta 2000.RPLVVLRK\YlNV\\XXGLVWXVVWUDWHJLDQVD (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ YXRWLVHQ KLVWRULDQVD NDXDVNDQWRLVLPPDQ XXGLVWXVVWUDWHJLDQ 7lPl \NVLW\LVNRKWDLQHQ VWUDWHJLD MXONDLVWDDQ

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014

Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014 Euroopan unioni ja europarlamenttivaalit 2014 1 Euroopan unionin jäsenmaiden lippuja. Sisällys Euroopan unioni eli EU 3 Mitä EU-jäsenyys merkitsee Suomelle? 4 Mitä EU-jäsenyys merkitsee suomalaisille?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta.

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. EY-tuomioistuin: Lakko-oikeus ei ole ehdoton Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. Syynä olivat merihenkilökunnan palkat ja edut

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Itämeren suojeluongelmien anatomia

Itämeren suojeluongelmien anatomia Suomen Akatemian Itämeriseminaari 4.-5.11.2008 Itämeren suojeluongelmien anatomia Markku Ollikainen Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos Teesi 1. Itämeri kärsii yhteisomistuksen tuomista kannustinongelmista

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013

EU ja verotus. Sirpa Pietikäinen. Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 EU ja verotus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen 17.10.2013 Yleistä EU-veropolitiikan voi jakaa kahteen osaan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinomaisessa toimivallassa Välillinen: vaikuttaa tavaroiden,

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot