Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä."

Transkriptio

1

2 Saatesanat arvoisalta parlamentinjaseneltä William Hague lta, Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriltä. Haluan onnitella kollegoitani, heidän henkilökuntaansa ja muita, jotka auttoivat kokoamaan the Fresh Start -projektin Muutosmanifestin. Se on tarkoin tutkittu ja harkittu asiakirja täynnä vahvoja ideoita Britannian tulevaisuudesta Euroopassa sekä Euroopan tulevaisuudesta. Monet ehdotuksista ovat jo hallitusohjelmassa ja jotkut voivat hyvin tulla osaksi tulevaa hallitus- tai konservatiivipuoluepolitiikkaa. Osa ehdotuksista saattaa vaatia lisää tarkastelua. Eurooppa on muuttumassa, joten tuore ajattelu on erittäin tervetullutta. Tämä manifesti on olennainen meille kaikille kun kirjoitamme konservatiivipuoleen seuraavaa puolueohjelmaa. Haluan lämpimästi onnitella kaikkia osallistuneita.

3 THE FRESH START PROJECT MUUTOSMANIFESTI Uusi visio uudistetusta EU:sta. Heinäkuu 2013 Sisältö Tiivistelmä...2 Yleiskatsaus...5 Ehdotukset toiminta-aloittain... Error! Bookmark not defined Kauppa... Error! Bookmark not defined Alueellinen Kehitys... Error! Bookmark not defined Yhteinen Maatalouspolitiikka... Error! Bookmark not defined Yhteinen Kalastuspolitiikka... Error! Bookmark not defined EU budjetti ja toimielimet... Error! Bookmark not defined Sosiaali- ja työllisyyslaki... Error! Bookmark not defined Finanssipalvelut... Error! Bookmark not defined Energia... Error! Bookmark not defined Poliisi ja rikosoikeus... Error! Bookmark not defined Ihmisten vapaa liikkuvuus... Error! Bookmark not defined Demokraattinen vastuullisuus... Error! Bookmark not defined. 1

4 Tiivistelmä Status quo ei ole enää vaihtoehto Euroopan Unionissa. Euroalue vaikuttaa olevan liikkumassa kohti fiskaali- ja pankkiunionia, ja tämä polku saattaa olla monille ongelmallinen. Yhdessä muiden Euroalueen ulkopuolella olevien EU-jäsenmaiden kanssa meidän tulee artikuloida ja neuvotella uusi ja erilainen suhde, samalla pysyen täysin EU:n jäsenenä. The Fresh Start -projekti perustettiin Yhdistyneen Kuningaskunnan alahuoneessa vuonna 2011 joukon konservatiivipuoleen rivikansanedustajien toimesta. Projektin tavoitteena on auttaa neuvottelemaan suhde, jossa suurin osa briteistä ja muiden jäsenmaiden kansalaisista voi olla tyytyväisiä. Olemme ehdottaneet monia uudistuksia, jotka ovat alla tiivistettynä, ja jotka olisivat eurooppalaisten ja EU:n hyväksi. Yleisesti, nämä uudistukset on suunniteltu tekemään EU:sta globaalisti kilpailukykyisempi. Uudistukset sisältävät kaupan laajentamista, liikasääntelyn kulujen ja rajoitusten alentamista, ja demokratiavajeeseen puuttumista. Olemme halukkaita keskustelemaan näiden ehdotusten sisällöistä ja rakentamaan yhteyksiä näiden ehdotusten ympärille. Kauppa Liberalisoidaan Meidän pitää ylläpitää ja laajentaa yhtenäismarkkinoiden hyötyjä. Tullin ulkopuoliset ja tekniset esteet rajoittavat EU:n kasvua edelleen. Tarvitsemme uuden lainsäädännöllisen suojakeinon yhtenäismarkkinoille sekä palveluiden aidon liberalisoinnin. EU:n pitäisi neuvotella lisää vapaakauppasopimuksia Unionin ulkopuolisten maiden ja tahojen kanssa, mukaanlukien Kanadan, USA:n, Intian ja Mercosurin kanssa. Alueiden ja paikallistason kehittäminen Hajautetaan Aluepolitiikan hallinta tulisi antaa takaisin jäsenvaltioille, rajoittamalla EU-varoja niille jäsenvaltioille joiden asukaskohtainen GDP on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämä hyödyttäisi kahtakymmentäkolmea jäsenmaata kahdestakymmenestäseitsemästä, ja mahdollistaisi alueellisten menojen keskittämisen vain heikommille alueille. Yhteinen maatalouspolitiikka Modernisoidaan Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) I-pilarin mukaiset suorat maksut maanviljelijöille tulisi vaiheittain poistaa käytöstä.vastaavasti byrokratiaa ja sääntelyä tulisi vähentää globaalisti kilpailukykyisen maanviljelysektorin turvaamiseksi. Pilari II:n maksuja ympäristönhoitoon tulisi nostaa. Lisäksi tulisi ottaa käyttöön uusia vaihdettavia ympäristömaksuja, jotta tuottavaa maaperää voitaisiin viljellä intensiivisemmin, ja jotta marginaalinen maa voitaisiin paremmin keskittää ympäristönhoitoon. Yhteinen kalastuspolitiikka Alueellistetaan Kalasaaliiden poisheittämisessä ja hajauttamisessa on saatu aikaan merkittävää kehitystä. Meidän tulisi jatkaa saalisrajoitusten esittelyä ennemmin kuin lastausrajoituksia. Prosessi tulisi täydentää kalastuskantojen kontrollin alueellistamisella. Komission tulisi laatia ehdotuksia kalastuskiintiöiden omistajien rekisteröimiseksi. Aluevesien hallinta (6-12 mailin mitalta) tulisi palauttaa jäsenvaltioille. EU budjetti ja toimielimet Lisää läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta EU:n toimielinten uudistaminen on poliittisesti ja symbolisesti tärkeää ja osoittaisi EU:n tiedostavan jäsenvaltioiden vaikeudet. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin hallinnollisia kuluja tulisi merkittävästi leikata ja joukko EU:n välillisestä julkishallinnosta tulisi lakkauttaa. Uusi informaationvapauslaki tulisi esitellä kaikille eurooppalaisille instituuteille. 2

5 Sosiaali- ja työllisyyslaki Hajautetaan Toimivalta sosiaali- ja työllisyyslain suhteen tulisi palauttaa EU:lta jäsenvaltioille. Tämä vaatisi perussopimuksen muutoksen. Tämän epäonnistuessa, sääntelyn taakkaa tulisi merkittävästi vähentää kumoamalla lainsäädäntöä. Tämän epäonnistuessa, jäsenvaltioiden tulisi voida neuvottella mahdollisuudesta jättäytyä syrjään kaikesta olemassaolevasta EU:n sosiaali- ja työllisyyslainsäädännöstä. Hätäjarrumekanismi tulevan lainsäädännön varalle tulisi esitellä tällä alueella. Finanssipalvelut Hajautetaan Kasvava EU-sääntely uhkaa rajoittaa finanssipalveluita. Yhtenäistävä maksimiharmonisointi - lainsäädäntö uhkaa alempia sääntelystandardeja muilla alueilla. On myös olemassa uhka, että euromaat alkavat toimia ryhmittymänä ja äänestää Euroalueen ulkopuolisia jäsenvaltioita vastaan finanssialan avainkysymyksissä. Euroopan pankkiviranomaisen sopima 'kaksinkertainen enemmistö'-äänestysmekanismi on yksi keino välttää 17 Euromaan sanelemasta sääntöjä kaikille 27 jäsenmaalle. Kaksinkertainen enemmistö -äänestysmekanismi tulisi laajentaa muille alueille. EU:n tulisi rakentaa tämän ennakkotapauksen pohjalta, ja neuvotella laajemmat suojatoimet ehdotuksia vastaa, jotka ovat syrjiviä ja horjuttavat yhteismarkkinoita. Energia Turvallisuutta, edullisuutta ja kestävyyttä EU:n toimialarakenne ilmastonmuutoksen saralla suosii hiilestä irtautumista adaptaation sijaan, sekä uusiutuvia energialähteitä kaikkien muiden energialähteiden sijaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä tulisi uudelleenneuvotella tai muokata, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää parhaiten sopivan teknologiayhdistelmän energiaturvallisuuden, edullisuuden ja ympäristönsuojelun turvaamiseksi. Lakkauttamisaikatauluja liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2010/78/EU teollisuuden päästöistä ja 2001/80/EY tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, tulisi pidentää, jos direktiivit aiheuttavat hyväksymättömän vaikutuksen energiaköyhyyteen tai energiaverkon joustavuuteen. Poliisi ja rikosoikeus Turvataan Yhdistyneen Kuningaskunnan uniikki oikeusjärjestelmä Tällä alueella Yhdistynyt Kuningaskunta etsii erilaista suhdetta toisiin jäsenvaltioihin, ja tämä heijastaa maamme ainutlaatuista oikeusjärjestelmää. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi käyttää sen estävää syrjään jättäytymismahdollisuutta 131 EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, kuten Lissabonin sopimuksella on mahdollistettu. Sen sijaan, että jättäytyisimme näiden EU-lakien piiriin, mikä olisi peruuttamatonta ja riippuvaista Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi harjoittaa operationaalista yhteistyötä EU-kumppaneiden kanssa toisin keinoin, esimerkiksi kansainvälisin sopimuksin, muistioin, ja vapaaehtoisen yhteistyön kautta tapauskohtaisesti. Yhdistyneen Kuningaskunnan tulisi pyrkiä EU:n perussopimuksen muuttamiseen, joka sallisi syrjään jättäytymisen niistä EU:n poliisi- ja rikosoikeuslaeista, joista ollaan jättäydytty syrjään Lissabonin sopimuksen voimaantulemisesta asti. Ihmisten vapaa liikkuvuus Viimeinen sana jäsenvaltioilla Ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n alueella on tuonut mukanaan monia hyötyjä, mutta se lisää myös infrastruktuurin ja julkisten palveluiden rasitusta. 3

6 Jäsenvaltioilla tulisi olla enemmän kontrollia liittyen niiden tukien laatuun ja määrään, joita maksetaan muille EU-kansalaisille, jotka ovat parhaillaan kyseisen jäsenmaan asukkaita, mutta eivät työskentele. Lisää uudistuksia tulisi esitellä, jotta voitaisiin estää tunnettujen rikollisten pääsy muihin jäsenmaihin, ja jotta tuomitut rikolliset voitaisiin palauttaa heidän alkuperäiseen jäsenmaahansa. Demokraattinen vastuullisuus Vallan ositus ja osien tasapainotus Paras tapa turvata demokraattinen vastuullisuus on palauttaa osa vastuualueista takaisin jäsenvaltioille, ja noudattaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta. Riski Euroalueen irtisanoutumisesta Euroalueen ulkopuolisista jäsenmaista pitää ottaa huomioon. Tämä voitaisiin tehdä laajentamalla kaksinkertainen enemmistö - äänestysjärjestelmää. Keltainen ja oranssi korttijärjestelmästä tulisi tehdä tehokkaampi parantamalla COSAC:in (Euroopan yhteisöjen kansanedustuslaitosten Eurooppa-asioihin erikoistuneiden valiokuntien yhteistyöelin) tehokkuutta, alentamalla valituskynnystä ja antamalla kansallisille parlamenteille enemmän aikaa tutkia ehdotuksia. Tulisi esitellä uusi punainen kortti, joka mahdollistaisi kansallisten parlamenttien muodostaman enemmistön estää ehdotuksen läpimeneminen heti. Näiden tulisi päteä myös olemassaoleviin sääntöihin. Kaikilla uusilla EU-direktiiveillä tulisi olla raukeamislauseke, joka on päivämäärä, jolloin kyseessäoleva sääntö raukeaa ellei sitä tarkoituksella uusita. 4

7 Yleiskatsaus The Fresh Start -projekti pyrkii saavuttamaan EU-suhteen, johon enemmistö briteistä ja muista EUkansalaisista voivat olla tyytyväisiä. Me, kuten useimmat eurooppalaiset, koemme, että EU nykyisessä muodossaan ei toimi. Tavoittelemme uudistettua EU:ta. Tunnistamme, että EU:lla on perustavaa laatua olevia ongelmia kilpailukyvyssä, ylisääntelyssä ja huonossa sääntelyssä, sekä demokratiavajeessa. The Fresh Start -projektilla on merkittävän joukon konservatiiviparlamentinjäseniä tuki. Juuri ennen pääministeri David Cameronin Eurooppa-puhetta tammikuussa 2013, the Fresh Start -projektin Muutosmanifesti lanseerattiin, tehden yksityiskohtaisia ehdotuksia uudistetusta EU:sta, mukaanlukien viisi perussopimusmuutosta. Kuten useat uudistukset, jotka voitaisiin tehdä perussopimuksen puitteissa, nämä ehdotukset ovat käytännöllisiä, saavutettavissa ja olennaisia paitsi Yhdistyneen Kuningaskunnan jäsenyydelle, mutta myös koko EU:n tulevaisuudelle. EU muuttuu niin nopeasti, ettei kukaan tiedä miltä Unioni tulee näyttämään kun Eurokriisi on ratkaistu. Vaikka 11 EU-jäsentä (Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Tanska, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta) ovat Euroalueen ulkopuolella, kriisillä on vaikutuksensa meihin kaikkiin. On selvää, että luontaiset epäjohdonmukaisuudet Euroalueen suunnittelussa täytyy selvittää tässä ilmeisen pitkäksi osoittautuvassa prosessissa, joka on vielä jonkin matkan päässä päättymisestä. Pelin säännöt ovat muuttumassa, ja Eurokriisi aikaansaa tämän muutoksen. Kahden vauhdin Euroopasta on paljon keskustelua, ja luultavasti kaikkein eniten Yhdistyneessa Kuningaskunnassa. Tämä ei ole riittävä kuvaus, sillä kaksivauhtisuus edellyttää matkustamisen samaan suuntaan. Parempi kuvaus olisi kaksitasoisuus, vaikka sekään ei ole täysin kuvaava. EU on jo monitasoinen, sillä jotkut valtiot ovat Euroalueen jäseniä, jotkus Schengenin sopimuksen, kun toiset taas toimivat yhdessä poliisi- ja rikosoikeusasioissa ja toiset edelleen puolustusasioissa. Tiiviimmän yhteistyön konsepti, jota on vaalittu Lissabonin sopimuksessa, merkitsee monitasoista Eurooppaa, joka kehittyy yhä edelleen. Tämä kehitys on tervetullutta. Yhdistynyt Kuningaskunta haluaa paitsi joustavan EU:n, ytimessään yhteismarkkinat, myös EU:n, joka toimii yhtä tehokkaasti kuin alunperin on tarkoitettu. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa nähdä toissijaisuusperiaatteen tiukasti noudatettuna ja jäsenvaltioiden yhä syventävän palveluiden yhteismarkkinoita, tarvittaessa tiiviimmän yhteistyön kautta, sekä kehittävän vapaakauppasopimuksia muun maailman kanssa. Euroopan ratkaistaessa Eurokriisiä, meidän täytyy samanaikaisesti kehittää ratkaisuja EU:n globaalin kilpailukyvyn kriisiin. Globaali kilpailukyky ja kauppa Moni jäsenmaa haluaa nähdä liberaalin, vapaan kaupan EU:n, ja haluaisi myös nähdä EU:n menevän pidemmälle syventäessään palveluiden yhteismarkkinoita, sekä neuvotellessaan lisää vapaakauppasopimuksia muun mailman kanssa. Toivotamme tervetulleiksi saavutetun kehityksen: viimeaikaiset sopimukset Etelä-Korean ja Singaporen kanssa, käynnissä olevat neuvottelut Intian kanssa, ja tärkeän uuden kauppa- ja investointisopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Mutta entä Kiina ja Mercosur? Haluamme turvata EU:n liikeyritysten pääsyn ja vapaan kaupankäynnin näillä nopeasti kasvavilla markkinoilla. Toistaiseksi kuitenkin vain 2% EU:n budjetista on omistettu erityisesti kaupalle, vaikka sen pitäisi varmasti olla EU:n keskeinen ominaisuus. Paljon enemmän pitäisi tehdä myös kaupan edistämiseksi EU:n sisällä. Palvelut kattavat 71% Unionin GDP:stä, mutta vain 3,2% tästä tulee EU:n sisäisestä kaupasta. Tullien ulkopuoliset ja tekniset esteet ovat edelleen merkittäviä esteitä, ja EU:n tulisi työskennellä edistääkseen EU:n sisäistä kauppaa. Jos 5

8 sopimusta ei voida saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, tulisi Yhdistyneen Kuningaskunnan johtaa ryhmää kiinnostuneista jäsenvaltioista tavoiteenaan palveluiden liberalisointi tiivistetyn yhteistyön kautta. EU:n tulee myös suojella yhtenäismarkkinoita. Euroalueen ulkopuoliset maat tarvitsevat konkreettisia vakuuksia siitä, ettei niitä voida syrjiä Euroalueen toimesta. Euroopan Pankkiviranomaisen esittelemät kaksinkertaisen enemmistöäänestysmenettelyt tarjoavat suunnitelman laajemmalle institutionaaliselle muutokselle. Uudistus ja parempi säännöstely Kaikkein tärkein uudistus koskee sosiaali- ja työntekijälakia. Eurooppaa uhkaa tilanne, jossa kokonainen nuorten ihmisten sukupolvi on menetetty työntekijämarkkinoilta. On mahdotonta hyväksyä, että Euroalueen keskimääräinen nuorisotyöttömyys on nyt lähes 25%, ja on Kreikassa saavuttanut järkyttävän 62% vuoden 2012 lopulla. Eräs syy tähän työllisyyskriisiin on työntekijämarkkinoille EU-sääntelyn toimesta asetetut kahleet, vaikkakin pan-eurooppalaisen työllisyyslainsäädännön tila on aina ollut heikko. EU:n jäsenvaltioilla on erilaiset työmarkkinaperinteet, ja jäsenmailla pitäisi olla vapaus päättää mitkä lait ovat asianmukaisia niiden omille työmarkkinoille. Jäsenmailla pitäisi olla myös riittävästi joustovaraa kohdata muuttuva työllisyysympäristö. National Health Service (Yhdistyneen Kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä), järjestö, joka on hyvin arvostettu brittien keskuudessa, on kärsinyt erityisen pahasti EU:n sosiaali ja työllisyyslainsäädännöstä, erityisesti työaikadirektiivistä 2003/88/EC. Tämän asian tutkiminen on tähdentänyt sen vaikutusta potilasturvallisuuteen, oikeuslääkärien jopa todeten työaikadirektiivin olleen osaedistäjinä joissakin kuolemantapauksissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole yksin näiden ongelmien kanssa, mutta nykyisissä rakenteissa uudistus on edelleen vaikea saavuttaa. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa haluaisimme Euroopan Unionin neuvottelevan sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön toimivallan palauttamisesta jäsenvaltioille. Tämän epäonnistuessa, meidän täytyy nähdä uudenlaista sitoutumista laajamittaiseen sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön uudistukseen EU-tasolla. On ironista, että Eurokriisi yllytti Troikaa vaatimuksiin työmarkkinoiden liberalisoinnista Kreikassa, vaikka EU itse ponnistelee ollakseen yhtämielinen vastaavista reformeista. EU:n tarkoitus on tukea sen jäsenvaltioita ja heidän kansalaisiaan. Joustavampi EU, johon Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii, suojelisi yksittäisiä jäsenvaltioita säännöksiltä, joita ne eivät tue, tarvitse ja joista ne eivät pidä. Hätäjarrumenettelyn käytön lisääminen, erityisesti yhdistettynä tiiviimmän yhteistyön mallin kanssa, tarjoaisi sopivat rakenteet. Esimerkiksi Suomen ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat sen paperi- ja selluteollisuutta sekä niiden kapasiteettia tuottaa veroja. Saksan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vaikuttavat negatiivisesti heidän autoteollisuuteensa. Yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi joutua hyväksymään säännöksiä, jotka vahingoittavat rahoituspalvelualaa, joka on sen kansallisvarallisuuden luomisen ytimessä. EU:n päättäväisesti jouduttama katto pankkiirien palkkabonuksille, huolimatta vahvasta vastustuksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, merkitsee huolestuttavaa uutta kehitystä. Rahoituspalveluala on tärkeä ala koko EU:lle ja elintärkeä Yhdityneelle kuningaskunnalle, jonka GDP:stä se muodostaa 10% ja maan kokonaisverotuloista 11%. Laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa, Yhdistynyt kuningaskunta muodostaa 61% EU:n rahoituspalvelualan nettovientituloista ja 36% Euroopan kokonaisfinanssimarkkinoista. On vaarallista pakottautua hyväksymään uusi säännöstely, joka vaikuttaa alan toimintaan niin perusteellisella tavalla. Vieläkin huolestuttavampaa on kuitenkin se tosiasia, että on olemassa yli 40 muuta direktiiviä ja toimenpidettä odottamassa, jotka vaikuttavat vahvasti olevan suunnattu enemmän rahoituspalveluiden rajoittamiseen kuin tukemiseen. Nämä ehdotukset muodostavat hyökkäyksen Yhdistyneen kuningaskunnan ydinarvoja ja etuja 6

9 kohtaan, ja mikäli EU onnistuu, se muodostaa ennakkotapauksen, jossa myös muiden jäsenmaiden ydinintressit on jätetty huomiotta. Alle vuosikymmen sitten, vuonna 2005, BRIC-maiden osuudet pankkien varoista maailmanlaajuisesti muodostivat vain 7,9 %, ja täten jäivät huomattavasti Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Euroopan varjoon. Vuoteen 2050 mennessä tuon osuuden on ennustettu nousevan 32.9 prosenttiin. Lontoon kaupungilla on laaja asiantuntemus, puhumattamaan sen perinteestä ja maineesta rahoituspalveluissa, joten Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi johtaa Euroopan rahoituspalveluiden myyntiä BRIC-maille ja muille nopeasti kasvaville talouksille, jotka tarvitsevat niitä menestyäkseen. Silti me eurooppalaiset löydämme itsemme rajoitettuna EU:n sisäiseen säännöstelyyn takertumisen vuoksi, ja myös joidenkin EU:n finanssikeskusten yrittäessä parannella asemiaan. Hätäjarrumekanismi uusille rahoituspalvelualan säännöille antaisi Yhdistyneelle kuningaskunnalle suojauksen, jonka se tarvitsee tällä avainalalla. Halutessaan muut jäsenmaat voisivat jatkaa toimia, jotka vaikuttavat pankki- ja rahoitusmarkkinoihin, tiivistetyn yhteistyön kautta, joka ei syrji muita jäsenmaita yhteismarkkinoiden suhteen. Joustavuuden pitäisi olla ohjaava voima myös poliisin ja rikosoikeuden yhteistyössä. Kansainvälisen terrorismin ja organisoidun rikollisuuden aiheuttamat uhat vaativat selvästi tehokasta yhteistyötä sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Mitä joustavampi EU kykenee olemaan monissa eri yhteistyön muodoissa, sen parempi operationaalinen kumppani Yhdistynyt kuningaskunta on. Olemme kuitenkin erittäin huolissamme Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomiovallasta, koska tuomioistuin tuottaa joitakin mielettömiä tuomioita. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus määräisi tuomion, joka on perusteellisesti vastoin yleistä mielipidettä, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti voisi muuttaa lakia. Lainsäätäminen Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomion kumoamiseksi on huomattavasti vaikeampaa. Britannia haluaa olla vahva ja tehokas EU-kumppani poliisialalla ja rikosoikeuden alalla, mutta luovuttamatta kansallista ja demokraattista kontrollia tällä sensitiivisellä alalla. Ratkaisu voitaisiin saavuttaa kansainvälisellä sopimuksella Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä. On olemassa todisteita, että EU-uudistus voidaan saavuttaa ainakin joillain osa-alueilla Unionin olemassaolevien rakenteiden sisällä. Me Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme toivottaneet tervetulleeksi Euroopan parlamentin sopimuksen yhteisen kalastuspolitiikan 'alueellistamisesta', koska näemme sen esimerkkinä siitä, kuinka toissijaisuutta voidaan soveltaa tehokkaasti. Vielä riittää paljon tehtävää saavuttaaksemme tehokkaan kalastuspolitiikan EU:n alueella, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Toivotamme myös tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä aikaisemmin tänä vuonna, tai ainakin EU-budjetin kokonaiskoon. Aikana, jolloin jäsenmaat tekevät merkittäviä leikkauksia kansalliseen kulutukseen, on tärkeää jäädyttää tai pienentää EU-tason kulutusta. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa myös nähdä suurempaa joustavuutta tavassa, jolla EUbudjetti kulutetaan liian paljon menoja suunnataan maatalouteen ja tarpeettomaan alueellisen kuluttamisen kierrätykseen varakkaiden jäsenvaltioiden välillä. On käsittämätöntä, että veronmaksajan Lontoossa pitäisi rahoittaa alueellista kehitystä vaikkapa Tukholmassa tai Frankfurtissa. Rajoittamalla rakenteellisten varojen jakaminen köyhempiin jäsenvaltioihin, esimerkiksi niille joiden bruttokansantulo per asukas on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta, voitaisiin niille vapauttaa enemmän varoja, samalla antaen varakkaampien jäsenmaiden ohjata niiden omaa alueellista politiikkaansa. EU-budjetin tulisi keskittyä kilpailukykyä ja kasvua kehittäviin toimiin, ei pienviljelijöiden subventoimiseen tai varakkaampien jäsenvaltioiden alueellisen politiikan päätöksentekoon. Kansalliset 7

10 parlamentit voivat valita käyttävänsä heidän omien kansalaistensa verovarat näihin toimiin niin halutessaan. Demokraattinen vastuullisuus Muutosta tarvitaan myös kuilun sulkemiseksi EU:n ja sen kansalaisten välillä. Harva Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen osaa nimetä edustajansa, eikä lähes kukaan Euroopan parlamentin, komission tai Eurooppa-neuvoston presidenttejä. Kansalliset parlamentit ovat demokratian valvojia Euroopassa, ja niiden täytyy ottaa suurempi rooli EU:ssa. Keltainen kortti järjestelmä on liian heikko, ja kansalliset parlamentit totuttelevat edelleen sen käyttöön. Järjestelmää pitäisi laajentaa sisältämään punaisen kortin, jotta kansalliset parlamentit voisivat kollektiivisesti käyttää veto-oikeutta. Järjestelmää tulisi laajentaa myös käsittämään olemassaolevat direktiivit ja säännökset. Yhdistynyt kuningaskunta on joskus kuvattu häirikkönä EU:ssa. Olemme tietoisia tästä mediassa esillä olevasta imagosta. Tämä kuva ei ole kuitenkaan todenmukainen eikä aito. Päinvastoin, mielestämme nykyinen tilanne EU:ssa tarkoittaa mahdollisuutta uudistukselle, muutokselle ja parannukselle. Olemme realistisia optimisteja, ja 'the Fresh Start'-projekti on omistautunut ajatukselle Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU:n johtavana tekijänä, vaikkakin sen liittyminen osaksi Euroaluetta on epätodennäköistä. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa ottaa johtavan roolin liberaalissa, vapaassa markkinataloudessa ja kilpailukykyisessä Euroopassa, jossa jäsenvaltiot, ja ratkaisevasti, niiden kansalaiset (kuten Jean Monnet alunperin kuvitteli) ovat avainasemassa. Suomen tasavallan pääministeri Jyrki Katainen on ilmaissut tämän mainiosti sanoessaan: EU ilman Britanniaa on melko lailla kuten fish without chips [kala ilman ranskalaisia]. Se ei ole enää ateria. Tarkastellessamme yhteismarkkinoita tai vapaakauppaa, tai Euroopan kilpailukykyä, kaikilla noilla aloilla, tarvitsemme Britanniaa. Olemme hyvin innokkaita rakentamaan liittoja uudistusehdotusten ympärille, ja ymmärtämään näkemyksenne uudistusehdotustemme yksityiskohdista. Toivomme voivamme keskutella näistä asioista toisista jäsenmaista olevien kanssaparlamentaarikoidemme kanssa. Jos haluaisit keskustella näistä ideoista, ole hyvä ja ota yhteyttä: tai 8

11 Ehdotukset toiminta-aloittain 1.1 Kauppa Meidän tulee ylläpitää ja laajentaa yhteismarkkinoiden hyötyjä. Euroopan parlamentilla on taipumus Euroopan komissiota protektionistisempaan ajattelutapaan ja tällaista taipumusta on vastustettava. Meidän on lobattava aidon liberalisoinnin puolesta palveluiden yhteismarkkinoilla. EU:n tulisi panna toimeen uusi oikeudellinen suoja yhteismarkkinoille. Tämä varmistaisi, että EU:n toimielimet ja Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot eivät voi syrjiä Euroalueeseen kuulumattomien jäsenmaiden intressejä. Tämä vaatisi muutoksen olemassaoleviin EU-sopimuksiin. Meidän tulisi rohkaista useampien vapaakauppasopimusten täydentämistä EU:n ja muiden valtioiden välillä, mukaanlukien Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian ja Mercosurin kanssa. Vaikka tämä on paras keino, jos EU osoittautuu kunnianhimottomaksi tai epäonnistuneeksi näissä neuvotteluissa, saattaa olla tarpeellista, että yksittäiset jäsenvaltiot, tai jäsenvaltioryhmittymät toimien tiiviimmässä yhteistyössä, voivat tutkia keinoja kunnianhimoisempien vapaakauppasopimuksien neuvottelemiseksi palveluiden alalla tulevaisuudessa muiden maiden kanssa. Olemme oppineet Kaakkois-Aasian tiikeritalouksien kehityksestä sen, että köyhät maat voivat kehittyä kestävästi vain investoinnin ja kaupan kautta. EU:n tulisi laajentaa tämä mahdollisuus muihin valtioihin, ja eurooppalaiset tulevat hyötymään pitkällä aikavälillä Alueellinen kehitys EU:n alueellisen kehityksen varoja tulisi jakaa vain niille jäsenvaltioille, joiden GDP kansalaista kohden on vähemmän kuin 90% EU:n keskiarvosta. Tämän seurauksena 23 jäsenmaata 27:stä tekisi nettosäästön tai saisi lisää, kun tarpeeton varojen kierrättäminen varakkaampien jäsenvaltioiden välillä loppuisi. Näiden varakkaampien jäsenvaltioiden tulisi olla vapaita harjoittamaan omaa aluepolitiikkaansa. Rakennerahaston käyttäminen köyhemmissä jäsenmaissa tulisi myös olla paremmin liitetty tuloksiin, ja olla linjassa vastaanottajien varainhoito- ja absorbointikykyjen kanssa Yhteinen maatalouspolitiikka Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) budjettia pitäisi pienentää. Pilari I kattaa 80% yhteisestä maatalouspolitiikasta ja nämä suorat maksut tulee poistaa vaiheittain käytöstä. Tämä tulee tehdä kauttaaltaan kaikissa 27 jäsenmaassa markkinoiden vääristymisen ja veronmaksajien rahojen epäreilun jakautumisen estämiseksi. Suorien maksujen määrän leikkaaminen (pääasiassa tilatuki, joka kattaa 70% pilari I:stä) on ratkaisevaa, jos haluamme markkinoiden kohtaavan yhteisen maatalouspolitiikan, joka rohkaisee innovaatioon ja mahdollistaa EU:n maanviljelyssektorin kilpailemisen globaalissa markkinataloudessa, jossa hintavaihtelut ja nousevat tuotannon kulut tekevät uudistuksesta entistä tarpeellisempaa. Suorien maksujen leikkaamisen lisäksi byrokratiaa ja sääntelyä pitää yhdensuuntaisesti vähentää. YMP:n tulisi olla maataloudellis-ympäristöllistä maan hallinan politiikkaa - ei sosiaalipolitiikan väline. Tarkoituksen tulee aina olla elintarviketurvallisuuden ja ympäristön suojeleminen. YMP:n uudistuksen tulee tunnistaa kaikki suojeluhankkeet, jotka tuottavat erinomaisia ympäristötuloksia. Täten, pilari II tulisi kohdistua ensisijaisesti maatalous-ympäristöllisiin hankkeisiin ja vaihdettaviin ympäristöllisiin maksuihin, jotka maanviljelijät voivat välittää toisille viljelijöille, jos he eivät halua panna täytäntöön 9

12 ympäristötoimenpiteitä. Kun pilari I:n suorat tuet otetaan asteittain pois käytöstä, pilari II:n maksuja ympäristönhoidolle tulisi korottaa. EU:n tulisi jouduttaa ehdotuksia maataloustuotteiden tullien vähentämiseksi osana Doha Round'ia. Tulisi myös luoda painetta EU:lle kahdenvälisten, maataloustuotteet sisältävien, vapaakauppasopimusten solmimiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa Yhteinen kalastuspolitiikka Viimeaikoina on saavutettu merkittävää kehitystä tämän toimimattoman toimialan uudistamiseksi, tarjoten erittäin tärkeän merkin siitä, että valtuudet voivat siirtyä Brysselistä jäsenvaltioihin silloin kun siihen on tarpeeksi poliittista tahtoa ja tervettä järkeä. On oikein, että kalastusalueiden hallinta on siirretty Euroopan tasolta alueelliselle tasolle, ja päätökset jokapäiväisestä kalastuksen hallinnoimisesta tehdään kyseistä merialuetta ympäröivissä jäsenmaissa. On myös edistytty merkittävästi prosessissa kalasaaliiden poisheittämisen kieltämiseksi, ja kestävän enimmäistuoton esittelemiseksi, jonka asianmukaisesti täytäntöönlaitettuna tulisi taata kestävä kalastus EU:ssa. Nykyinen lastausrajoitusjärjestelmä tulisi muuttaa uudeksi saalisrajoitusjärjestelmäksi jonka alaisuudessa kalastajat olisivat velvollisia laskemaan kaiken kalasaaliin, jonka he pyydystävät heidän kiintiöönsä suhteutettuna, ei ainoastaan lastattu saalis. Komission tulisi myös tuoda esille esityksiä lastausrajoitusten rekisteröimiseksi. Aluevesien kontrollointi (6-12 mailin rajalla) tulisi palauttaa jäsenvaltioille, sallien maiden varata pienimuotoisille aluksilla parempi pääsy näille vesille EU budjetti ja toimielimet Toimielinten uudistus tulisi aloittaa Komissiosta. EU:n keskittämistavoitteet ovat johtaneet huomattaviin nousuihin hallinnollisissa kuluissa, huolimatta ankaruudesta, jota on vaadittu monilta jäsenvaltioilta. Hallinnollisia kuluja tulisi leikata 15 prosentilla, säästäen 867 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä saattaisi vaatia Komission ehdottamien henkilöstöleikkausten nostamista vain 0.5 prosentista 10 prosenttiin Kroatian liittyessä Unioniin. Muiden tehokkuussäästöjen tulisi sisältää supistuksia hallinnon portaissa, palkoissa ja avustuksissa, sekä eläkeiän ja -ehtojen muutoksen. Komission henkilöstön eläkekulujen on ennustettu kaksinkertaistuvan kahteen miljoonaan puntaan vuoteen 2045 mennessä, ja tulisi huomata, että kaikki virkamiehet kahdella ylimmällä tasolla tienaavat enemmän kuin monien jäsenmaiden valtionpäämiehet, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan ja Suomen pääministerit. 27 komissaarin tulisi johtaa esimerkillään ja uudistaa heidän omia palkka- ja eläkesopimuksia. Kolmessa kaupungissa toimiva Euroopan parlamentti tulisi lopettaa. Strasbourgin toimipaikan lakkauttaminen säästäisi vähintään 180 miljoonaa euroa vuodessa, ja olisi symboli EU:n kyvystä uudistaa itseään. Euroopan parlamentti on itse äänestänyt Strasbourgin sirkuksen lopettamiseksi, mutta tämän toimenpiteen toteuttamiseksi vaaditaan perussopimuksen muuttamista. Euroopan parlamentin sihteeristö, yli 4000 virkamiestä, siirretään kokonaan Luxembourgista Brysseliin. Euroopan parlamentin muiden uudistusten tulisi sisältää kohtuuttomien matkakorvausten ja muiden palveluiden poistamisen, kaikkien muiden korvausten ja etuoikeuksien tarkastamisen, mukaanlukien erikoisveroasteen, pakollisen kuittien tuottamisen kaikista kuluista sekä poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoituksen lakkauttamisen. Projektit, jotka tulisi hylätä välittömästi, sisältävät Euroopan historian talon, jonka perustamisen on arvioitu maksavan yli 150 miljoonaa euroa. 10

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi IPU Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998 IPU tulee, tule sinäkin mukaan! Itsenäisyyspuolueen ensimmäisinä nimetyt ehdokkaat Helsingin vaalipiiriin vasemmalta Susan

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka:

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow Anarkistinen politiikka & suora toiminta Rob Sparrow Sisältö Kaksi vaaraa anarkistisessa poliittisessa käytännössä 4 Anarkismi ja Valtio 5 Anarkismi, päämäärät ja keinot 7 Suora toiminta 8 Kaksi tärkeää

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot