INARI-POKKA MOOTTORIKELKKAREITTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARI-POKKA MOOTTORIKELKKAREITTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 INARI-POKKA MOOTTORIKELKKAREITTISUUNNITELMA Inarin kunta Tekninen osasto Teemu Mikkola reittimestari

2 2 Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Yleistä 4 Reitinpitäjä 5 Reitin osalliset ja selvitykset 5-6 Reitinkulku ja kartta 7-9 Reitillä tehtävät toimenpiteet 10 Reittilinjauksen perusteet 10 Reitin kunnossapito 10

3 3 Alkusanat Inarin kunta on pinta-alaltaan Suomen suurimpia kuntia. Tämä tarkoittaa käytännössä pitkiä välimatkoja, laajoja asumattomia alueita ja samalla ongelmia syrjäisten seutujen saavuttamiselle ja työllistämiselle. Toisaalta kunnan laajuus on myös mahdollisuus. Kunnan pääelinkeino on matkailu ja luonto ja se on ensisijainen markkinavaltti. Myös paikallisille asukkaille luonto on pääasiallinen harrastuspaikka. Tämän moottorikelkkareitin tavoitteena on yhdistää Kittilän Pokasta tuleva moottorikelkkareitti Lemmenjoelle, Menesjärvelle ja edelleen Inarin kk:lle asti. Reitti palvelee niin kuntalaisia kuin matkailijoita ja matkailuyrittäjiä. Moottorikelkkailureitistöä tuleekin kehittää julkisena palveluna perustettavina virallisina reitteinä. Inarin kunnassa olemassa olevat reitit ovat pääsääntöisesti uria, joiden kunto ja hoitotaso vaihtelee. Samalla on kunnossapitoon kehitettävä pysyvä rahoitusjärjestelmä. Suunnittelussa lähtökohtana on Inarin kunnan moottorikelkkareitit, jotka ovat tärkeitä matkailun kannalta Inarin kunnalle ja runkoreittien kunnossapito luo hyvät yhteydet muihin kuntiin ja jopa norjaan sekä venäjälle. Panostus turvallisuuden lisäämiseksi opastuksiin ja ohjauksiin on tärkeää. Maanomistajien suostumukset ja sopimukset on tehty Inari Menesjärvi Inarin kunnanraja väliltä lukuunottamatta kolmea tilaa. Kartat reitin linjauksesta ohessa. Reitistä Inari-Lemmenjoki-Inarin kunnanraja on tehty luontoselvitys ja arkeologinen selvitys. Selvitykset ohessa.

4 4 Yleistä Keskeisin tavoite on suunnitella maastoliikennelain mukainen virallinen moottorikelkkareitti, joka vastaa maastoliikennelain mukaista liikennettä, luonnon - ja ympäristösuojelullisia tavoitteita, parantavat liikenneturvallisuutta sekä vahvistavat alueen talvimatkailun vetovoimaisuutta. Reitillä tavoitellaan parempaa saavutettavuutta yksityisille - ja yritysmatkailijoille. Olemassa olevien yritysten vahvistumista sekä luoda edellytyksiä uutta yritystoimintaa varten. Reitin sijainnilla haetaan syrjäkylien ja niiden palveluiden saavutettavuutta. Kova kysyntä uusista reiteistä ja niiden kunnosta on lisääntynyt kovasti viime vuosina. Moottorikelkkareittien sijaintien ja linjausten suunnittelulla parannetaan matkailun, yritysten ja luonnon saavutettavuutta kaikille ihmisille. Inarin kunnassa sijaitseviin reitteihin tavoitellaan suunnittelulla parannuksia reittien kunnossapitoon, opastuksiin, kunnossapidon rahoitukseen ja panostusta turvallisuuteen.

5 5 Reitinpitäjä Reitinpitäjänä toimii Inarin kunta. Reitin osalliset ja selvitykset Asianomaiselle maanomistajalle tai haltijalle, asianomaiselle paliskunnalle ja valvontaviranomaisille sekä muille, joita asia koskee, on varattava tilaisuus antaa lausunto esityksestä. Lausunnon antamismahdollisuus varataan seuraaville tahoille: Yksityiset kiinteistönomistajat Metsähallitus Alueen paliskunnat Saamelaiskäräjät Tunturiverkko Oy Lapin ELY -keskus Museovirasto Arkeologinen selvitys Arkeologisessa selvityksessä tarkistettiin ensisijaisesti Kotkajärven ja Vaskon välinen kangas, Tuorisjärven ja Kotkajärven tilan välinen hiekkadyynialue, Menesjoen ja Menesjärven alue sekä Mirhaminmaan lounaisosa muinaisjäännösten varalta. Ainoastaan yksi aiemmin tunnettu muinaisjäännös, Piekk-Iisatupekieddi (muinaisjäännösrekisteritunnus ), sijoittui Kotkajärven ja Vaskon välisellä kankaalla uralle tai sen välittömään läheisyyteen. Alueet tarkastettiin sekä Tarkastuksessa voitiin todeta, että Kettukankaan länsilaidalla sijaitseva Piekk-Iisatupekieddi ei ulotu moottorikelkkauralle, vaan sijaitsee sen eteläpuolella. Tasaiselta hiekkakankaalta Menesjokivarresta löytyi, uran

6 6 itäpuolelta pyyntikuoppia, mutta ne eivät kuitenkaan sijainneet uralla tai sen välittömässä läheisyydessä. Sen sijaan Kittiläntien varrella Nauramabuolžžat Nokiharjun välisellä alueella sijaitsevan, hyvin laajan pyyntikuoppajärjestelmän yksi pyyntikuoppa sijaitsee raivatulla kelkkauralla ja sähkölinjalla (YKJ / ). Pyyntikuoppa sijaitsee Kittiläntien eteläpuolella, Ahkiontekemäpalon länsilaidalla, noin 7,5 m etäisyydellä sähkötolpasta ja vain noin 4 m harjun päässä sijaitsevasta reittimerkkipaalusta. Kuoppa erottuu raivatun sähkölinjan eteläreunalla, vanhan petäjän juurella hyvin. Tällä kohdalla sähkötolppa ja reittimerkki ohjaavat ajamaan juuri linjan etelälaitaa. Pyyntikuopan säilymisen turvaamiseksi reittimerkkiä siirretään tielle päin ja raivataan hieman tien ja sähkötolpan välistä pensaikkoa ja puustoa, jolloin kelkkauraa voi tuolloin ajaa sähkötolpan pohjoispuolelta. Koko pyyntikuoppajärjestelmää ei ole vielä syötetty muinaisjäännösrekisteriin, mutta tärkeintä on tällä hetkellä tietää juuri linjalla sijaitsevan pyyntikuopan sijainti. Selvitys ohessa. Luontoselvitys Reitin varrella tehdyssä luontoselvityksessä mainitut kohdat tehdään tekemään luontoselvityksen suositusten mukaisesti. Inarin Kk:lla reitin linjausta ei voi siirtää, mutta reitti on puron varressa vain muutaman metrin levyinen ja kulku vain lumipeitteen aikana joten Lapinleinikin kasvu ei häiriinny. Kittiläntien ylitys ei tule kulkemaan luontoselvityksessä mainitussa kohdassa, vaan siirtyy lemmenjoen tienhaaran läheisyyteen. Repojoella vanhaa siltaa ei pureta vaan rakennetaan uusi tarvittaessa, joten kasvien kasvupaikka ei tästä häiriinny. Menesjoella reittiä ei siirretä vaan se menee nykyisellä linjauksella, jossa ei ole karhulle sopivia talvipesäpaikkoja. Selvitys ohessa.

7 7 Reitin kulku ja kartta Reitti tulee kulkemaan Inarin kk:lta jo olemassa olevaa uraa pitkin Riutulaan, josta se erkanee Tuorisjängän yli Kotkajärvelle ja siitä edelleen Vaskojokea pitkin Paadarjärvelle. Paadarjärveltä noustaan maalle ja Menesjokivartta pitkin reitti kulkee Menesjärvelle ensin ylittäen Menesjoen lähellä Menesjärveä. Menesjärveltä Korpikartanon (entisen koulun) kohdalta reitti poikkeaa Lemmenjoelle päättyen Njurgalahteen. Reitti jatkuu Menesjärveltä Kittilän tienvarteen lähellä Lemmenjoen tienhaaraa. Kelkkareitti jatkuu Inari-Kittilän tien tiealueen, Sallivaaran ja Hammastunturin paliskuntien erottavan poroesteaidan ja tiealueen välissä Menesjärveltä eteenpäin edelleen kunnanrajalle asti jatkuen Kittilän puolella aina Pokkaan asti. Paliskuntien toimialueiden rajat vahvistaa Lapin aluehallintovirasto. Paliskuntien välinen esteaita katsotaan kuitenkin paliskuntien rajaksi. Poronhoitolaki (6, /1466) joten kelkkareitti kulkee koko matkalta Saalivaaran paliskunnan puolella. Sähkölinjojen kohdalla kelkkareitti kulkee verkostosuosituksen mukaan (verkostosuositus YJ5:02). Kohdissa, missä tielinjan, poroaidan ja sähkölinjan aukon väli on kapea, tehdään reitti kapeammaksi. Paikoissa missä tiealue on kiinni poroaidassa, täytyy poroaitaa joko siirtää sen verran, että kelkkareitti mahtuu kulkemaan paikan ohitse tai tehdä ylitys. Ivalon-Matin kohdalla reitti kulkee vanhaa Kittilän ratsutietä pitkin ja Mirhaminmaan kohdalla edelleen takaisin tien varteen. Reitin varrelle ei rakenneta taukopaikkoja toistaiseksi. Kartat reitin linjauksesta ohessa. Kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. Alkaen Inarista

8

9 (Inari-Lemmenjoki-Pokka moottorikelkkareitti linjaus) 9

10 10 Reitillä tehtävät toimenpiteet Reitiltä poistetaan puusto ja kannot n.5 m leveydeltä ja tasataan koneellisesti. Ojien ylityksiin rakennetaan sillat ja poroaidan ylityksiin aidan ylittävä silta. Aidan ylityksen ei tarvitse välttämättä olla kovin järeä ( kuten yllä olevassa kuvassa), vaan, tärkeintä on, että poikkipuiden välit ovat riittävän suuret, ettei poro pääse kävelemään ylitse. Reittilinjauksen perusteet Uusi reitti on linjattu paliskuntien kanssa yhteistyössä ja linjaukset on tehty niin, että niistä on vähiten haittaa poronhoidolle. Inarista Riutulaan käytetään jo olemassa olevaa vanhaa uraa. Inarin kylältä lähtevä ura ennen nelostietä on uudempaa linjausta. Ennen ura kulki Siidan pihan läpi, joka ei ollut turvallinen. Reitin kunnossapito Reittiä pidetään kunnossa kelkan perässä vedettävin lanoin tai tampparilla. Reitti merkitään heijastimilla varustetuin korpiristein ja liikennemerkein. Korpiristien välimatka on niin, että näkyvyys on ristiltä toiselle. Välimatkatauluja ja opasteita laitetaan reitille riittävästi ja sopivin välimatkoin, että kelkkailija näkee missä milloinkin on menossa. Opasteissa on paikan koordinaatit. Reitin kunnossapidosta vastaa Inarin kunta.

11 11 Yhteystiedot: Inarin kunta Tekninen osasto Piiskuntie Ivalo Teemu Mikkola reittimestari puh

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala

KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT. Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala KOPION MOOTTORIKELKKAREITIT Reittisuunnitelma; Uuhimäki - Ranta-Toivala 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 REITIN PERUSTIEDOT... 3 2.1 SUUNNITTELUPERIAATTEET... 4 2.2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 2.3 ALUEEN MUU

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta?

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta? 1(9) Ylimuonion käyttösuunnittelu KEKSUTELUMUISTIO 12.4.2014 YHTEISTYÖRYHMÄN 3. KOKOUS Aika Perjantai 28.3.2014 klo 8-14 Paikka Muonion kunnan valtuustosali, Puthaanrannantie 15 Läsnä: Riitta Lönnström

Lisätiedot

[ ITÄRAJAN RETKEILYREITTI ]

[ ITÄRAJAN RETKEILYREITTI ] 2007 Ekointernet Oy Heikki Susiluoma Jarmo Halonen [ ITÄRAJAN RETKEILYREITTI ] Suomussalmen kunnan Vienan silta/euregio Karelia naapuruusohjelma hankkeen yhtenä osana tehty selvitystyö Itärajan retkeilyreitin

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 59 10.06.2014. 59 Asianro 2310/10.03.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 59 10.06.2014. 59 Asianro 2310/10.03.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 59 Asianro 2310/10.03.01/2014 Oikaisuvaatimus / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Itä-Karttula - Souru / Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi)

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA. 400 kv johtohankkeessa. HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kv johtohankkeessa HYVINKÄÄ - HIKIÄ(Hausjärvi) 2007 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Johtoreittiasiantuntija Hannu Ylönen ja Ympäristöyksikön

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET

LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET 11.4.2006 LUONNOKSESTA SAATUJEN LAUSUNTOJEN TIIVISTELMÄT JA VASTINEET KESKI-SUOMEN KUNNAT...1 NAAPURILIITOT...22 NAAPURIKUNNAT...24 VIRANOMAISET...26 YRITYKSET...57 YHDISTYKSET...63 YKSITYISET...85 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI NAAMANGAN KYLÄ SÄRKIVAARAN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUU- TOS EHDOTUS 19.12.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 21.5.2015 23 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ

KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ KILPISJÄRVI ENONTEKIÖ Kyläalueen asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Asemakaavalla muodostuu 3. kunnanosankorttelit 1-32, katu-, puisto-, virkistys-, erityis- ja vesialueet sekä liikennealueet ja maa-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Tämä opas on tehty hankkeessa Ohjeistus poroelinkeinon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa (PoroYVA).

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Vastineraportti 2012 Kh 18.6.2012 110 liite 1 Ympa 12.6.2012 45 Ympa 15.5.2012 (esittely) Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö

Vantaan frisbeegolfrataselvitys. 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Vantaan frisbeegolfrataselvitys 2013 Kuntatekniikan keskus Viheralueyksikkö Sisältö Johdanto... 1 1. Frisbeegolf lajina... 3 1.1. Pelimuodot... 5 1.2. Etiketti... 5 1.3. Kilpailutoiminta... 6 1.4. Ratojen

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot