KUNNANHALLITUS 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 3/2014"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 3/2014 Aika Maanantai klo , tauko Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 49 Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja, esteellinen 49 Kannisto Jari varajäsen Poissa Mustakoski Risto jäsen Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen 48 Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Vainonpää hanna kunnansihteeri, ptk-pitäjä Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari, :t 40, 41 ja 53 Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 7 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISESTA KOKONAISARKKITEHTUURISTA 8 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI LAADITUSTA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 10 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 14 4H-YHDISTYKSEN STIPENDIANOMUS 15 LAKEUDEN VESI OY:N VESILAIN MUKAISET LUPAHAKEMUKSET 16 KUNNAN TUKIMUODOT YRITTÄJILLE 19 RAKENNUSVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KARVIAN KUNNASSA 22 SIBELCO NORDIC OY AB:N VUOKRANMAKSUSUUNNITELMA 23 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN 24 MUUT ASIAT 26 ILMOITUSASIAT 27 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 30

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 40 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 41 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Huhtaluoma ja Jaana Niemenmaa.

4 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSISTA VUODELLE 2014 KOLTK Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 :n 1 ja 2 momentin mukaan kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kunnan esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kotikuntakorvaus on porrasteinen oppilaan iän perusteella. Kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotiaiden osalta kertoimella 0,91, vuotiaiden 1 ja vuotiaiden ja muiden osalta 1,35. Karvian esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset ovat ,00 euroa. 6- vuotiaita on 20, 7-12 vuotiaita 150 ja vuotiaita 88, laskennallinen oppilasmäärä 287. Karvian kotikuntakorvauksen perusosa vuonna ,84 euroa. Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ( ) tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Liite: Päätös VM/2969/ /2013 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. PÄÄTÖS Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. KH 42 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei päätökseen haeta oikaisua.

5 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2014 KH 43 Valtiovarainministeriö on myöntänyt kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättänyt verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksesta. Liitteenä on valtiovarainministeriön päätös, joka on lähetetty kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt päätöksen kokouksessaan , josta on päätös alempana. Liitteet: KOLTK Valtiovarainministeriön päätös ; VM/2970/ /2013 Valtiovarainministeriö on antanut päivätyn päätöksen VM/2970/ /2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: kunnan yleisen osan määräytymisperusteista kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista, ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2014 kunnan omarahoitusosuus on 3.282,60 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualeen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys, erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys, vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa, veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä euroa.

6 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on euroa. Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan Liite: Valtiovarainministeriön päätös VM/2970/ /2013 Koulutoimenjohtajan päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. PÄÄTÖS Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi, ja päätti esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei päätökseen haeta oikaisua. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, ettei päätökseen haeta oikaisua.

7 LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA KH 44 Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kuntien palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiluonnoksesta. Sähköiseen kyselyyn tulee vastata mennessä. Liitteet: Lausuntopyyntö KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa lakiluonnoksesta. PÄÄTÖS: Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa lakiluonnoksesta.

8 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISESTA KOKONAISARKKITEHTUURISTA KH 45 Kokonaisarkkitehtuuri on menetelmä toiminnan ja tietohallinnon yhteiseen suunnitteluun. Laki julkisen tietohallinnon ohjauksesta velvoittaa julkisen hallinnon toimijoita kuvaamaan omaa kokonaisarkkitehtuuriaan. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa alalle yhteiset toimintamallit, tietosisällöt ja tietojärjestelmäpalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri tukee ja ohjaa palvelujen tuottajia suunnittelemaan omia tiedonhallinnan toteutuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansaneläkelaitoksen asiantuntijoiden kanssa valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista kokonaisarkkitehtuuria. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri koostuu hallintomallista, tavoitetilan kuvauksesta sekä kehittämispolusta. Hallintomalli (STM, 2013) kuvaa, miten kokonaisarkkitehtuurityö organisoidaan. Tavoitetila kuvaa toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden tulevaisuuden tavoitteet. Kehittämispolku on väline aikatauluttaa kehittämisaskeleet nykyhetkestä tavoitetilaan. Ensimmäisessä vaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja sitä tukevan tiedonhallinnan kokonaisuuden. Tavoitetilakuvaus jakautuu kahteen osaan; sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa koskevat yhteiset periaatteet ja linjaukset on koottu omaksi dokumentikseen ja toiseen dokumenttiin on kuvattu terveydenhuollon potilastietojen käsittelyä koskevat arkkitehtuurikuvaukset. Myöhemmässä vaiheessa tullaan kuvaamaan sosiaalihuollon vastaava kokonaisuus sekä sähköisen asioinnin valtakunnalliset arkkitehtuurilinjaukset. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti mennessä. Liitteet: Lausuntopyyntö (kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä materiaali löytyy osoitteesta onaisarkkitehtuuri) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista. Kunnanhallitus näkee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kokonaiskehittämisen ja potilaiden sähköisen asioinnin mahdollistamisen tärkeänä tavoitteena.

9 PÄÄTÖS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista. Kunnanhallitus näkee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kokonaiskehittämisen ja potilaiden sähköisen asioinnin mahdollistamisen tärkeänä tavoitteena.

10 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI LAADITUSTA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KH 46. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät internet -osoitteesta: Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot 4-6(mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2-4 (mm suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomiomaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys tullaan antamaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Lausunnon pyydetään toimittamaan mennessä. Lausuntoluonnosta on käsitelty valtuustoseminaarissa ja kunta antaa asiassa oman lausuntonsa tältä pohjalta. Pohjois-Satakunnan kunnanjohtajat valmistelivat yhteistä lausumaa. Jäsenkunnat voivat halutessaan hyödyntää yhteistä lausumaa Liitteet: STM:n lausuntopyyntö Lausuntoluonnos (vastaukset kysymyksiin)

11 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

12 VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2013 KH 47 Valtiovarainministeriö on antanut päivätyn päätöksen VM/2970/ /2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetunlain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. kunnan yleisen osan määräytymisperusteista 2. kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista 3. kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista 4. kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista, ja 5. erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä saadusta summasta kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2014 kunnan omarahoitusosuus on 3.282,60 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan yleinen osa sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualeen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvun tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, - harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen perusteella tehtävä vähennys, - erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosia koskeva vähennys, - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus, - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa, - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa, sekä - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on yhteensä Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on euroa euroa.

13 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuuden myöntämistä tai kunnanverotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Päätös on kirjattu saapuneeksi kuntaan Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan päätöstä esi- ja perusopetuksen valtionosuusperusteiden ja laskennallisten kustannusten osalta. Lautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, ettei päätökseen haeta oikaisua. Liitteet: Valtiovarainministeriön päätös VM/2970/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi, ja päättää, ettei se hae oikaisua päätökseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus käsitteli tämän pykälän 43. pykälän yhteydessä pykälien asiasisällön ollessa sama.

14 KARVIAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA TARJA HOSIASLUOMAN VÄLISEN JOHTAJASOPIMUKSEN TARKISTAMINEN KH 48 Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Ohrankämmen, valtuuston puheenjohtaja Voitto Raita-aho, valtuuston 1. varapj Joni Vainionpää, valtuuston 2. varapj. Veijo kaskimäki, valtuuston 3. varapj. Sami Laitila sekä kunnanhallituksen varapj. Päivi Suominen ovat käyneet johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kehityskeskustelun Keskustelussa käytiin läpi johtajasopimuksen mukaan arvioita tavoitteiden, strategian, vuorovaikutuksen, talouden ja eri kehittämistarpeiden toteutumisen suhteen vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 tavoitteiksi asetettiin: talouden tarkka seuranta ja suunnittelu valtuuston linjausten mukaan, strategian toteuttamisen jatkuminen, kuntarakenne- ja soteuudistuksen seuranta ja toimet sen johdosta, yhteistyön edelleen kehittäminen kunnan sisällä ja ympäristössä sekä yhteistyötahoihin nähden (mm PoSa), elinkeinotoimen ja neuvontapalveluiden kehittäminen Kuluva vuosi tulee olemaan edelleen haasteellinen valtion asettamista rakenneuudistustavoitteista ja soteuudistuksesta johtuen. Johtajasopimuksen todettiin vastaavan nykytilannetta. Liitteet: Muistio käydystä kehityskeskustelusta johtajasopimus KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan kanssa käydyn kehityskeskustelun tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi Kunnanhallitus kävi kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla läpi kehityskeskustelun muistion sekä johtajasopimuksen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti nostaa kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman henkilökohtaista palkanosaa 100 eurolla kuukaudessa alkaen.

15 4H-YHDISTYKSEN STIPENDIANOMUS KH 49 Karvian 4H-yhdistys on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen kahdesta 50 euron stipendistä annettavaksi oman toimialueenne kunnostautuneille 4H-nuorille. Stipendinsaajien valintaperusteina on mm. oma aktiivisuus, yritteliäisyys, vastuun ottaminen ja/tai jokin erityinen kunnostautuminen jollakin 4H:n erityisalueella. Liitteet: Stipendianomus KUNNAJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallitus päättää myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä anomuksen mukaisesti (menokohta poistettu). PÄÄTÖS: Kunnanhallituksen jäsenet Tiina Järvinen ja Päivi Suominen poistuivat esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Karvian kunnanhallitus päätti myöntää 4H-yhdistykselle kaksi 50 euron stipendiä anomuksen mukaisesti (menokohta poistettu).

16 LAKEUDEN VESI OY:N VESILAIN MUKAISET LUPAHAKEMUKSET KH Karvian kuntaan on saapunut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta kuulutus Lakeuden Vesi Oy:n vesilain mukaisista lupahakemuksista 1) Pohjaveden ottaminen Karvian kunnan Elliharjun vedenottamosta ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan alueeseen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen voimaantulemista (ESAVI/87/04.09/2011 2) Pohjaveden ottaminen Karvian kunnan Kantinkankaan vedenottamosta ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan alueeseen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen voimaantulemista (ESAVI/88/04.09/2011) 3) Pohjaveden ottaminen Karvian kunnan Kauraharjun vedenottamosta ja käyttöoikeuden myöntäminen hanketta varten tarvittavaan alueeseen sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen voimaantulemista (ESAVI/89/04.09/2011) Asiaa koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Karvian kunnan ja Kauhajoen kaupungin ilmoitustauluilla sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä Karvian kunnanvirastossa ja Kauhajoen kaupungintalolla. Hakemuksista voi esittää muistutuksia ja vaatimuksia ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää ilmoittaa muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan nimi ja asian nimi sekä asian diaarinumerot. Kuulutuksen mukaan muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava aluehallintovirastoon viimeistään Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuitenkin myöntänyt jatkoaikaa muistutusten jättämiselle saakka. Karvian kunta on kutsunut alueen vesiosuuskuntien edustajia, kaivonomistajia sekä maanomistajia keskustelutilaisuuteen klo Asianosaisilla on mahdollisuus jättää hakemuksista omia muistutuksia tai valtakirjalla liittyä kunnan lausumaan. Liitteet: Kuulutus Luonnos kunnan muistutuksesta hakemuksista (jaetaan kokouksessa) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

17 Kunnanhallitus päättää antaa hakemuksista lausuntonaan liitteenä olevan muistutuksen. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään tarvittavat lisäykset ja korjaukset lausumaan ja allekirjoittamaan sen. PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja käytti puheenvuoron, jossa selvitti muistutusluonnosta. Antti Otava esitti, että päätösehdotusta muutetaan siten, että yleisötilaisuuden jälkeen tehdään tarvittavat lisäykset lausumaan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen Otavan esittämällä lisäyksellä. Kunnanhallitus päätti antaa hakemuksista lausuntonaan liitteenä olevan muistutuksen, johon kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja kunnansihteerin tekemään tarvittavat lisäykset ja korjaukset yleisötilaisuuden jälkeen ja allekirjoittamaan sen. KH 50 Lakeuden Vesi Oy:n lupahakemus on etenemässä Aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto lähetti kunnalle täydentävän kuulemisen ja pyynnön asiakirjojen nähtävilläpidosta ajalla Täydentävä kuuleminen koskee hankkeiden vaikutuksia pintavesiin, koska vesialueiden ja rantakiinteistöjen omistajille ei ole aikaisemmin toimitettu kuulutusta. Lisäksi hakemus koskee luvan saamista Joentaustan lähteiden luonnontilan muuttamiseen. Suunnitelmia on näiltä osin täydennetty päivätyillä selvityksillä. Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua saattaa koskea sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemukset on aikaisemmin kuulutettu Siinä yhteydessä esitettyjä muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ei tarvitse esittää uudelleen. Muistutukset pyydettiin toimittamaan mennessä kirjallisena postitse tai sähköisesti. Aluehallintovirasto myönsi Karvian kunnalle lisäaikaa muistutuksen jättämistä varten saakka. Karvian kunta järjestää asiasta keskustelutilaisuuden klo 12. Konsultti Risto Reijonen laatii muistutuksen täydennyskuulemisessa Lakeuden Veden esille tuomiin seikkoihin ja esittelee asiaa keskustelutilaisuudessa. Muistutuksessa huomioidaan tilaisuudessa esille tulevat asiat. Liitteet: Kuulutus Luonnos kunnan muistutuksesta (jaetaan kokouksessa) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun muistutuksen toimitettavaksi Aluehallintovirastoon.

18 PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja esitteli lyhyesti Lakeuden Veden lupahakemuksia. Kunnanhallitus hyväksyi laaditun muistutuksen toimitettavaksi Aluehallintovirastoon. Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

19 KUNNAN TUKIMUODOT YRITTÄJILLE Elltk Kunnan vastaantulot yrittäjille, tukipolitiikka Markkinointituki. Tukea myönnetään kunnassa toimiville yrityksille. Markkinointitukea yrityksen markkinoinnin kehittämiseen myönnetään 50 % markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään 500 euroa/yritys yhden kerran. Koulutustuki. Yrittäjän toimialaan liittyvien koulutusten kohdalla korvataan kurssimaksuista 50 %, enintään 500 / yhden kerran. Nuorten kesätyöllistämistuki Nuorten kesätyöllistämiseen myönnetään yrittäjille, jotka ovat työllistäneet nuoren vähintään 4 viikon ajaksi, vähintään 6 tunnin päivittäisellä työajalla. Tukea myönnetään vuonna syntyneelle nuorelle. (v. 2014). Tukea on myönnettävissä vuonna 2014, 15 kpl x 300, yhteensä Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden työsuhteiden perusteella. Tukihakemukset mennessä Karvian kuntaan tai Satakunnan TE-toimistoon Kankaanpäähän. Kesätyöllistämistuen hakemisesta ilmoitetaan Ylä-Satakunta lehdessä ja kunnan www-sivuilla huhtikuusta alkaen. Näitä tukia maksetaan myönnettyjen vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hakemukseen on liitettävä kuittijäljennökset suoritetuista maksuista tai muu selvitys toimenpiteen toteutumisesta. Yrittäjäkoulutukset Määrärahojen puitteissa on mahdollista järjestää 1-2 koulutuspäivää tarpeen mukaan esim. aiheista; Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Sähköinen laskutus, pienyrityksen verotus, arvonlisäverotus, verotili, palkanlaskenta, internet ja some (sosiaalinen media), liiketoiminnassa ja työssä. Koulutusten järjestäminen lähtee yrittäjien koulutustarpeista, yrittäjät voivat olla aktiivisia koulutustoiveissaan kuntaan päin. Teollisuusmaan myynti Teollisuusmaata myytäessä peritään valtuuston kulloinkin vahvistama hinta ja liittymismaksu. Lisätietoja kunnanjohtaja. Alkavien yrittäjien neuvonta ja tuet, alkavien yrittäjien neuvonnasta vastaa seudullisesti Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus oy (PSKK oy).

20 Maksuton neuvonta sisältää aloitusneuvonnan rahoitusneuvonnan. starttirahaneuvonnan tilapalvelut *Omistajanvaihdospalvelut * Hankeneuvontaa Ilmaista neuvontaa ja tukea annetaan liikeidean kehittämiseen, kannattavuuslaskelmien tekoon, rahoitustarpeen arviointiin, yritysmuotojen vaihtoehtojen punnitsemiseen, perustamisasiakirjojen laadintaan sekä tehdään starttiraha-lausuntoja. Neuvontaa ja hankehakuja tehdään myös kuntien yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Toimitilapalvelut Kunnan toimitila-asioissa yhteys kunnanjohtajaan. Tilapalvelusta yrityksille huolehtii osaltaan Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus oy toimitilapörssinsä kautta. Yrittäjien toimitilojen markkinointi kunnan ja PSKK:n www-sivujen kautta on ilmaista. Yrittäjä voi lähettää myydään/vuokrataan tms. ilmoituksensa jpeg-kuvan kera osoitteella ja Omat yhteystiedot oltava ilmoituksessa tulevia asiakastiedusteluja varten. Yrittäjien ja elinkeinojen kehittämisen julkisen palveluverkon kuvaus Karvian kunta kuluu osana palveluverkostoon, johon kuuluu mm. Pohjois- Satakunnan kehittämiskeskus oy, Satakunnan TE-toimisto, ProAgria Satakunta, Sataedun ammattiopisto ja aikuiskoulutus, Prizztech oy, Finnvera oyj, Satakunnan oppisopimustoimisto, Tekes, ely-keskus sekä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry. Yrittäjän lähtökohdista ja tarpeista kartoitetaan. ovatko esim. starttiraha, kehittämisja investointituet mahdollisia. Tärkeää on tiedostaa julkisen sektorin verkostomainen toiminta, ja eri toimijoiden palvelut. Tässä ovat neuvonta-apuna yrittäjille mm. PSKK:n yrityskehittäjät, www-sivut internet osoitteessa; Yritysasiamies esittää

21 Kunnan elinkeinojen kehittämispalveluja markkinointia parannetaan entistä helpommaksi kaikkien saada tietoa mm. kunnan www-sivujen kautta. Näin ne ovat kaikkien yrittäjien tavoitettavissa helposti ja tasapuolisesti. PÄÄTÖS Asiat pähkinän kuoressa lyhyesti esim. www-sivuilla elinkeinotuet. Lautakunta haluaa koko strategian uudistamista, mukana yrittäjät, kunnan virkamiehet ja muut asianosaiset, yleinen avoin seminaari. Kuntamarkkinointi, ideoita, miten hoidetaan. Yritysten koulutustarpeiden kartoitusta seminaarissa. KH 51 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee elinkeinolautakunnan päätöksen tiedoksi ja päättää, että kunnalla tällä hetkellä käytössä olevat yrittäjien tukimuodot laitetaan näkyviin kunnan nettisivuille. Karvian kuntastrategia on voimassa 2015 saakka. Tärkein osaalue on kunnan elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittäminen ja strategian uudistaminen tulee aloittaa näistä osa-alueita. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi elinkeinolautakunnan esittämän seminaarin järjestämisen mahdollisimman pian. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi elinkeinolautakunnan päätöksen tiedoksi ja päätti, että kunnalla tällä hetkellä käytössä olevat yrittäjien tukimuodot laitetaan näkyviin kunnan nettisivuille tiivistetysti. Nuorten kesätyöllistämistuen täsmennettiin koskevan karvialaisten nuorten työllistämistä. Karvian kuntastrategia on voimassa 2015 saakka. Tärkein osa-alue on kunnan elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittäminen ja strategian uudistaminen tulee aloittaa näistä osa-alueita. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajan tehtäväksi luottamushenkilöseminaarin järjestämisen mahdollisimman pian. Seminaarissa käsitellään tarkennettu esitys teollisuusmaan luovuttamisesta ja muista mahdollisista alkavien yritysten tukimuodoista.

22 RAKENNUSVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KARVIAN KUNNASSA KH 52 Karvian kunta ja Honkajoen kunta ovat hyväksyneet sopimuksen rakennusvalvonnan järjestämisestä Honkajoen rakennustarkastaja on vastannut Karvian kunnan rakennusvalvonnasta ja Karvian kunnan rakennusmestari taas on hallinnoinut Honkajoen kunnan vesihuoltolaitosta. Järjestely on toiminut hyvin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Molemmat viranhaltijat ovat pitäneet järjestelyä hyvänä ja sen avulla on saatu taloudellista säästöä. On kuitenkin osoittautunut, että rakennusmestarin työpanos tarvittaisiin kokonaisuudessaan Karvian kunnan omissa työtehtävissä. Asia on tuotu esille Honkajoen kunnan ja Karvian kunnanhallituksen välisessä tapaamisessa ja kunnan hallituksen aiemmissa keskusteluissa on otettu esiin mahdollinen sopimuksen irtisanominen resurssien vähyyden vuoksi. Honkajoen kunnan ja Karvian kunnan välisessä sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Parkanon kaupunki on ilmoittanut olevansa halukas tarjoamaan Karvian kunnalle rakennustarkastajan palveluita elokuun alusta lukien. Parkanoon ollaan rekrytoimassa uutta rakennustarkastajaa ja Parkanon kaupunki pystyisi tarjoamaan Karvian kunnalle palveluja alkaen. Karvian kunnan kantaa palveluiden ostoon odotetaan pikaisesti. Jaakko Kallioniemi on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman näkemyksensä asiasta. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää Jaakko Kallioniemeä kuultuaan rakennusvalvontasopimuksen jatkosta ja kannasta Parkanon kaupungin tarjoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kunnanhallitus kuuli Jaakko Kallionimeä rakennusvalvontasopimuksen jatkosta. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että Honkajoen kunnan ja Karvian kunnan välinen sopimus Rakennusvalvontapalveluista sekä vesihuoltolaitoksen hoitamisesta irtisanotaan alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Parkanon kaupungin kanssa rakennusvalvontapalveluita sekä maa-ainesasioiden käsittelyä koskevasta sopimuksesta.

23 SIBELCO NORDIC OY AB:N VUOKRANMAKSUSUUNNITELMA KH 53 Sibelco Nordic on lähestynyt Karvian kuntaa tiedustelulla koskien vuokrasopimuksensa kohtaa muut ehdot, jossa todetaan puuston odotusarvon korvaamisesta. Yhtiö tiedustelee mahdollisuutta maksaa kyseinen erä kertaluontoisen suorituksen sijaan vuokranmaksun yhteydessä vuosina Sibelco Nordic Oy Ab:n vuokranmaksusuunnitelman muutoksesta keskusteltiin kunnanhallituksessa Asia päätettiin ottaa käsittelyyn seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Sopimuksen mukaan vuokralainen korvaa kertakorvauksena pesulaitteiden sijoituspaikan puuston odotusarvon euroa hehtaarilta. Vuokralainen merkitsee maastoon alueen, jolta puusto poistetaan. Vuokranantaja laskuttaa kertakorvauksen kummankin vaiheen osalta erikseen aluerajauksen perusteella. Varsinainen maanvuokra maksetaan kerran vuodessa joulukuun loppuun mennessä kunnan toimittaman laskun mukaan. Pesulaitoksen alueen (5,99 ha) puusto on poistettu ja laskutettu kunnasta joulukuussa 2013 (yhteensä 16340,72 euroa alv 24 %). Mikäli summa jyvitetään maksettavaksi vuosittaisen vuokranmaksun yhteydessä viiden kalenterivuoden aikana, on vuosittain maksettava summa 3268,14 euroa. Liitteet: tiedustelu vuokrasopimus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Oy Sibelco Nordic Ab:n esityksen puuston odotusarvon korvaamisesta vuosittain vuokranmaksun yhteydessä, 3268,14 euroa vuodessa vuosina PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti hyväksyä Oy Sibelco Nordic Ab:n esityksen puuston odotusarvon korvaamisesta vuosittain vuokranmaksun yhteydessä, 3268,14 euroa vuodessa vuosina

24 VIRKISTYSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN ILTARUSKON PALVELUKESKUKSEEN KH 54 PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo on lähettänyt kunnanhallitukselle esityksen virkistystyöntekijöiden palkkaamisesta. Karvian kunta on vuosittain myöntänyt PoSalle mahdollisuuden palkata 17 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä vanhusten virkistystoimintaa varten Karvian vanhuspalveluihin. Toiminta on todettu erittäin myönteiseksi niin nuorten työllistettyjen, henkilökunnan kuin omaistenkin taholta. Työntekijöitä on palkattu touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa kaksi työntekijää aina kuukauden ajaksi. Työtehtävinä ovat olleet asukkaiden virkistys, ulkoilu, lehden luku jne. Peruspalkka olisi vuonna ,74 euroa, mikä on 50 % hoitoapulaisen palkasta. Sosiaalikuluineen kustannus on 1146,20 euroa/ työntekijä / kuukausi. Työaika olisi normaali jaksotyöaika 38,15 h/vk. Liitteet: PoSa/vanhuspalvelujohtajan kirje Karvian kunta on varannut vuoden 2014 talousarvionsa kohtaan Sosiaali- ja terveyspalvelut, muut palvelut, euroa kahdeksan työntekijän palkkaamiseen Iltaruskoon touko-syyskuulle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2014 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti, että virkistystyöntekijät palkataan talousarvioon varatun mukaisesti. Iltaruskoon palkataan yhteensä kahdeksan virkistystyöntekijää toukosyyskuun 2014 ajaksi. Työntekijät tekevät vain ns. perushintaisia tunteja, jotta työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi ja mahdollistetaan mahdollisimman monen työntekijän työllistäminen. PoSa suorittaa virkistystyöntekijöiden valinnan ja palkanmaksun sekä laskuttaa virkistystyöntekijöiden palkkauksesta syntyneet kulut käytön mukaan Karvian

25 kunnalta. Paikallislehtiin laitetaan hakuilmoitus entiseen tapaan ja PoSa suorittaa valinnan hakijoiden joukosta.

26 MUUT ASIAT KH 55 Muut asiat: Tuulivoimakaavan esittelytilaisuus pidetään klo kunnantalolla. Kankaanpään kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä kokoontuu klo Posan omistajaohjausneuvotteluihin on kutsuttu kuntien puheenjohtajistot klo Veijo Kaskimäki toi esille vanhusten laitoshoitopaikkojen tarpeen. Kunnanjohtaja on asiasta yhteydessä vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhataloon. Kankaanpään yrittäjät ovat kutsuneet Pohjois-Satakunnan kunnissa toimivat yrittäjäyhdistykset keskustelemaan kuntaliitosselvityksestä alueellamme. Kankaanpään kaupunki kutsuu kuntien neuvotteluryhmän mukaan tilaisuuteen tiistaina klo Pohjanlinnan koulun salissa. Päätettiin, että Matti Arkko edustaa kuntaa tilaisuudessa. Keskusteltiin Parkanon kaupungin terveyskeskuspalvelumainonnasta, ja todettiin, että Posa lähettää koteihin asiaa koskevan tiedotteen klo 8.00 vierailu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja mahdollisesti Pirkanmaan liitossa. Mukaan lähtee Voitto Raita- Aho, Tarja Hosiasluoma, Jukka Ohrankämmen, Päivi Suominen, Antti Otava ja Heikki Huhtaluoma. Päätettiin järjestää valtuustoseminaari Seminaarin aluksi käydään kuntamarkkinoilla, jonka jälkeen jatketaan Silja Europalla. Seminaariin osallistuu kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, Tarja Hosiasluoma, Hanna Vainionpää, Jaakko Kallioniemi, Arja Ruinu ja Sirpa Ala-Rämi. Hanna Vainionpää on anonut kunnanhallitukselta virkapuhelinetuutta. Etuus päätettiin myöntää.

27 ILMOITUSASIAT KH 56 Merkitään tiedoksi seuraavat: Kuntaliitto Yleiskirje ; 4/80/2014; Kuntien järjestämä lääkkeiden annosjakelu kotihoidossa ja palveluasumisessa Yleiskirjeet luettavissa internet osoitteessa > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet Valvira Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Ote eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä dnro 2977/4/12 Kannanotto Psykiatristen sairaalayksiköiden selvitysten perusteella psykiatrisessa sairaalahoidossa olevien potilaiden suun terveydenhuollon palvelut Päätökseen liittyvät oikeusohjeet Valtiovarainministeriö / JHS-suositukset Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) palautepyyntö luonnoksesta Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa Aluehallintoviraston kirje , LSAVI/254/ /2014 Alueellinen varautumisyhteistyö ja puolustusvoimauudistus Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Länsi- Suomen sotilasläänin kanssa kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja varautumisesta vastaavien henkilöiden informaatiotilaisuuden Turussa Tilaisuudessa tiedotetaan puolustusvoimauudistuksen vaikutuksista yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimuksiin sekä käsitellään varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyviä asioita. Aluehallintoviraston ilmoitus/pyyntö , LSAVI/500/ /2014 Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset on asetettu haettaviksi vuoden 2014 osalta. Avustuksia myönnetään kehittämishankkeiden toteuttajille, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt. Avustuksia ei myönnetä kouluille, rekisteröimättömille yhteisöille, yksityisille henkilöille eikä voittoa tavoitteleville yhteisöille. Painopisteenä ovat erityisesti koulupäivän monipuoliseen liikunnallistamiseen kohdistuvat, kuntien hallinnoimat yhteistyöhankkeet.

28 Satakuntaliitto Tiedote ; Satakuntaliittoon asetettiin kuntataloustyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on valmistella kuntien lausuntojen pohjaksi maakunnan yhteistä kantaa esitettyyn valtionosuusjärjestelmän uudistukseen. Ryhmä tuottaa myös taustamateriaalia Satakunnan kuntien talouden tilasta sekä kehityksestä. Työryhmä jatkaa työtään valtionosuusuudistuksen eduskuntakäsittelyyn asti, jonka jälkeen sen jatkosta päätetään erikseen. Tiedote: Kuntaliitto esitteli kuntatalouden sopeutusohjelmansa Kuntatalous kuntoon kuntien ja valtion yhteispelillä Kuntien valtionosuuksien mittavat leikkaukset, tehtävien samanaikainen lisääminen, kuntapalvelujen kysynnän kasvu sekä pitkittynyt taloudellinen taantuma ovat ajaneet kuntatalouden historiallisen ahtaalle. Rahoitusperiaate, jonka mukaan valtio varmistaa kuntien mahdollisuudet selviytyä niille asettamistaan tehtävistä, on vakavasti uhattuna. Kuntaliitto esitteli omat ehdotuksensa kuntatalouden sopeuttamiseksi. Maakuntahallituksen pöytäkirja luettavissa Satakunnan vanhusneuvoston uuden toimikauden jäsenet kunnalle tiedoksi Satakunnan koulutuskuntayhtymä Yhtymähallituksen kokouskutsu klo Satakunnan pelastuslaitos Johtokunnan pöytäkirja 1/2014, Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja päätösten nähtävilläolo vuonna 2014 Kokousaika nähtävän klo klo klo klo klo klo Pöytäkirja on nähtävänä 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien, Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

29 Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja paikat Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa: Pelastusjohtaja Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, Pori Rauman toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, Rauma Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, Huittinen Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, Kankaanpää Honkajoen kunta Tiedote viranomaisille ja yhteisöille; Dn:o HON /2013 Paholammin tuulipuiston osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä Honkajoen kunnanvirastolla välisenä aikana sekä internetsivuilla Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuuliturbiinien lisärakentaminen Honkajoella. Lisätietoja rakennustarkastajalta puh Edita Prima Oy / Edita Publishing Oy Virallinen lehti 15 / Virallinen lehti 18 / Virallinen lehti 21/ Kaupanvahvistajan todistukset. Kunta ei käytä etuosto-oikeutta.

30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS KH 57 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 20.2.2014 klo 19.00-20.40 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto puheenjohtaja vpj jäsen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2014

KUNNANHALLITUS 8/2014 KUNNANHALLITUS 8/2014 Aika Maanantai 16.6.2014 klo 19.24-20.51 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 / 2013 Aika 17.1.2013 klo 19.05 20.02 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2013

KUNNANHALLITUS 16/2013 KUNNANHALLITUS 16/2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18.05 22.21, tauko klo 19.35 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 282, kohta 4H-yhdistys

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2012

KUNNANHALLITUS 5/2012 KUNNANHALLITUS 5/2012 Aika Maanantai 16.4.2012 klo 18.55-20.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2012

KUNNANVALTUUSTO 2/2012 KUNNANVALTUUSTO 2/2012 Aika Tiistai 10.4.2012 klo 19.00-19.44 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Kangas Kaija Kannisto Jari Laitila

Lisätiedot