RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI * Rajapolku LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi,

2 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS SUUNNITTELU PERUSTIEDOT Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan Sääksjärven Sipilän alueen länsipuolelle kaavoitettujen omakotitonttien rakentamista. Määräykset määrittelevät yksittäistä rakennusta koskevia ominaisuuksia täydentäen asemakaavaa. Tonttien kauppakirjoihin tulee velvoite noudattaa näitä määräyksiä. Sekä rakennus- että pihasuunnitelman on oltava pätevän suunnittelijan laatima ja niistä tulee käydä jo luonnosvaiheessa keskustelemassa rakennustarkastajan kanssa. Mikäli halutaan käyttää tyyppipiirustuksia on varmistuttava siitä, että tyyppipiirustusten mukainen ratkaisu soveltuu tontille sekä mittasuhteiltaan, ulkonäöltään, materiaaleiltaan että pohjaratkaisun, pihayhteyksien ja ilmansuuntien suhteen. Tontin lopullisen varauspäätöksen jälkeen kunta luovuttaa tontinsaajille kartan tontista perusmittoineen ja korkeuskäyrineen. Tontit on lohkottu ja merkitty maastoon pyykeillä. Rakennukset on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. LVI-suunnittelussa tarvittavat perustiedot ovat saatavissa kunnan vesihuoltolaitokselta. Rakentaja teettää itse suunnittelun edellyttämät tontin maaperätutkimukset ja pintavaaituksen. Toivomme hyvää yhteistyötä rakentamisen eri vaiheissa! 2

3 Tontit 138/1-4 ja 139/1-6: TALOTYYPPI KERROSALA Omakotitalo, jossa saa olla enintään kaksi asuntoa. Tontin sallittu kerrosala on 250 kerrosneliömetriä. RAKENTAMISEEN Rakentamiseen saa käyttää enintään 20% tontin pinta-alasta. KÄY- TETTÄVÄ Katokset lasketaan mukaan rakentamiseen käytettyyn pinta-pinta-ala alaan. Kiinteistötunnus Tontti Mikäli asuinrakennuksen asuintiloja ei rakenneta osittain kahteen kerrokseen, rajoittaa tontilla rakentamista rakentamiseen käytettävä enimmäispinta-ala oheisen taulukon mukaisesti. Tontin pinta-ala neliömetreinä (m2) 3 Rakennusoikeuden määrä kerrosneliö-metreinä (krsm2) / / / / / / / / / / KERROSLUKU Kerrosluku on ½ I ½. Tontilla rakentamiseen käytettävän pinta-alan enimmäismäärä neliö-metreinä (m2) Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarin tasolla käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Kokonaan maanpäällistä kellarikerrosta ei saa rakentaa. Tonteille 138/1-4 ja 139/6 ei saa rakentaa kellarikerrosta lainkaan. Tonteille 139/1-5 saa rakentaa joko kokonaan tai osittain maanpinnan alapuolella olevan kellarikerroksen. Tällöin tulee varmistaa alimman viemäröitävän lattiatason korkeusasema kunnasta. Osittain maanpinnan alapuolella olevaan kellarikerrokseen saa asemakaavan perusteella rakentaa enintään puolet asuintiloja. Asuintilojen osalla tulee kellarin lattiataso olla maanpinnan yläpuolella.

4 Ohessa periaatepiirustuksia vaihtoehdoista tonteille 139/1-5. 4

5 Talousrakennusten kerrosluku on I. KATTOMUOTO Asuinrakennuksen kattomuotona saa käyttää tavallista harjakattoa, ns. katkaistua harjakattoa tai pulpettikattoa. Siihen voi liittyä harja- ja pulpettikattoisia osia, joiden kattokulma voi poiketa päälappeen kaltevuudesta. Erillisen talousrakennuksen kattomuotona on tavallinen harjakatto. Päätyihin ei saa rakentaa kotelomaisia päätykolmioita. Räystäitä saa koteloida vain katon kaltevuutta noudattaen. MATERIAALIT Asuinrakennuksen julkisivumateriaaleina saa käyttää rappausta, puhtaaksi muurattua tiiltä tai peittomaalattua puuverhousta. Erillisen talousrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuverhousta. Kattomateriaalina tulee käyttää huopaa tai tiiltä. VÄRIT Julkisivujen väritys on vapaasti valittavissa. Värityksessä ei kuitenkaan saa käyttää kirkkaita värejä suurina pintoina. Voimakasta eroavaisuutta naapurirakennusten värityksestä tulee välttää. Tiilipinnoissa tulee käyttää tiilen väristä saumaa. Erillisen talousrakennusten värityksessä tulee soveltaa päärakennuksen värityssuunnitelmaa. SIJOITTELU Rakennusten sijoittelu on vapaasti suunniteltavissa asemakaavassa osoitetulle rakennusalalle. Rakennusten sijoittelussa tulee ottaa huomioon ilmansuunnat, ra- 5

6 kennuspaikalta avautuvat näköalat, maastonmuodot rakennuspaikalla ja mahdollisuudet sijoittaa kunnallistekniset liittymät sekä pääsytiet tarkoituksenmukaisesti. Rakennusten etäisyydet naapurien rajoista tulee olla vähintään 4 m. Naapurin suostumuksella voidaan rakentaa myös lähemmäksi rajaa. Tällöin rajanpuoleiseen seinään saa tehdä vain sellaisia ikkunoita, joiden alareuna on vähintään 180 cm:n korkeudella huoneen lattiatasosta. Autopaikkoja tulee varata vähintään 2 autopaikkaa / asunto. Kaavatien rajasta mitattu etäisyys autosuojan oviseinään tulee olla vähintään 5 m. Suosituksena on autosuojan sijainnin suunnittelu siten, että ajo autosuojaan tapahtuu pihan kautta, ei suoraan kadulta. Rakennuspaikan yhteen talousrakennukseen voidaan rakentaa yksi asuinhuone, ei kuitenkaan asuntoa. Rakennuspaikalle saa sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä ja raskasta liikennettä tuottamattomia työtiloja. Työtilaa ei saa ottaa käyttöön ennen rakennuspaikalle tulevan asunnon käyttöönottoa. Rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että vältetään tarpeettomia leikkauksia ja pengerryksiä. Pihan korkeusasemien suunnittelussa tulee ottaa huomioon tonttiin rajoittuvien teiden, puistojen ja naapuritonttien suunnitellut korkeusasemat. Tonttien täyttöjen tai leikkausten luiskat eivät saa ulottua puistojen tai lähivirkistysalueiden puolelle. Luiskien kaltevuus saa olla 1:3 tai loivempi. Luiskat tulee tarvittaessa varustaa tukirakenteella, esim. reikäkivi tai tukiristikko. Maisemallisesti hyvä ratkaisu saadaan yhdistämällä matalia tukimuureja ja luiskia. Myös luiskat tulee istuttaa pensas- tai perennaistutuksin. Korttelissa 138 ja tonteilla 139/5-6 sallitaan maanpinnan tason vähästä suurempi korottaminen tonttien kuivatuksen ja viemäriverkkoon liittymisen varmistamiseksi. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitellut maanpinnan korkeusasemat sekä tontin kuivatussuunnitelma. Havainnepiirustuksessa on esitetty suositeltavat alimmat lattiapinnan korkeusasemat. Tonttien korkeusasemien suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyyden toteutuminen pääkulkuväylillä. AIDAT JA ISTUTUKSET Tontit on aidattava kortteleittain yhtenäiseksi naapurusten keskenään sopimin ehdoin. Pensasaidaksi voidaan istuttaa vapaasti kasvava pensasaidanne tai leikattava pensasaita. Katu- ja virkistysalueisiin rajoittuvilla tontinosilla pensasaita tulee sijoittaa siten, että se täyteen mittaan kasvettuaan on kokonaan tontin puolella. 6

7 Rajapolun varteen on asemakaavassa osoitettu istutettava alueenosa. Tontilla 138/2 on asemakaavan istutettavalla tontinosalla suuria siirtolohkareita, jotka tulee ottaa pihan suunnittelussa huomioon. Jätteen keräilypaikka tulee sijoittaa tontilla kadun varteen erilliseen aitaukseen ja se tulee istutuksin erottaa muusta piha-alueesta. Kunnanpuutarhuri antaa tarvittaessa istutusohjeita. MUUTA Kunta antaa rakentajalle tiedot kadun keskilinjan korkeusasemasta tontin kohdalta. Rakentajan tehtävänä on suunnitella tontin korkeudet ja rakennusten korkeusasemat ja esittää ne rakennussuunnitelmien yhteydessä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon naapuritontin tilanne tai naapurin mahdolliset suunnitelmat. Viemäröitävän lattiatason alinta korkeustasoa koskevat tiedot tulee varmistaa kunnasta. Tontilla 138/1 tulee täyttöjen lisäksi varautua kiinteistökohtaisen pumppaamon rakentamiseen. Tontinhaltija vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden selvittämisestä ja perustamistavan valinnasta. Rakennesuunnitelmia laadittaessa tulee ottaa huomioon radonhaitat. Nämä määräykset on hyväksytty teknisen lautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostossa / 5. Mikäli näistä suunnittelumääräyksistä halutaan erityisistä syistä poiketa, tulee siihen saada kunnan rakennusvalvontaviranomaisen suostumus. Yhteyshenkilöt: Rakennustarkastaja Jari Järvenpää, p. (03) tai Rakennustarkastusinsinööri Juha Henttonen, p. (03) tai Toimistoarkkitehti Nina Tielinen, p. (03) tai Liitteet LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Ote asemakaavasta ja asemakaavamääräykset Havainnepiirustus Tonttien rajapyykit ja rajamitat 7

8 LIITE 1 Ote asemakaavasta ja kaavamääräyksistä 100 m 8

9 9

10 10

11 11

12 12 LIITE 2 Havainnepiirustus

13 LIITE 3 Tonttien rajapyykit ja rajamitat Pyykit ovat punaisia metallipyykkejä, joihin on merkitty pyykin numero. Kadun ja vesihuollon rakentamisen yhteydessä on osa pyykeistä saattanut hävitä. 13

14 Putkipyykki Kalliopyykki 14

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET. LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ MOISIO-HAKKARI * Vätäräisentien korttelit 223 ja 224 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2008 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI Yhdistelmä Teknisen lautakunnan 24.1.2012 12, 21.2.2012 25, 7.5.2013 ja 17.9.2013 97 hyväksymistä rakentamistapaohjeista. 1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI 1 EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit 653 ja 658 sekä osa kortteleista 654, 655 ja 657 Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie

Lisätiedot

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12 1 AO-KORTTELIT 2-12 2 Ohjeiden tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle. Tavoite on yhtenäinen lähiympäristö,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231

RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 ASEMAKAAVAN n:o 3429 LAHELANPELTO I RAKENTAMISOHJEET kortteleille 2216-2222, 2224-2231 korjattu 7.4.2009 (kortteli 2216) Nämä rakentamisohjeet täydentävät Lahelanpellon asemakaavaa. Ohjeisto käsittää asemakaavan

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit

ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit ORIMATTILA Keskustan alueen omakotitontit AROLAN METSÄRINNE JYMYLINNANMÄKI KÄKELÄ 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II

Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 TALVIKANGAS II TALVIKANGAS II Rak.lautakunta hyväksynyt 27.4.2005 57 RAKENNUSTAPAOHJEET Rakennusvalvonta Aila Asikainen OMAKOTIRAKENTAJILLE Asemakaavoitus Leena Kallioniemi Arkkitehtiasema Oy Timo Takala Maankäyttö-

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

PIRTTIMÄKI 3 TURENKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELIT 341 JA 342

PIRTTIMÄKI 3 TURENKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELIT 341 JA 342 1 PIRTTIMÄKI 3 2 PIRTTIMÄKI 3 Ohjeiden tarkoitus Rokkilanpihan ympäristön tontit korttelissa 341 ovat Rokkilan 1800-luvun lopulta olevan päärakennuksen tuntumassa. Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti. Laukaan kunta KATAANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 1148 1159 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3 3.2 Värit...3

Lisätiedot

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI

TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI Liite 8 teknisen lautakunnan 21.2.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 26. 1 TAMMIRANNAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Kortteli 125a Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh.

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2 TARVASMÄKI. vaihe tontti 0-- Tämä omakotitontti nyt haettavana! 0..0 0 Loukastenkj. Loukastenharju kulma Tawas tintie Paavolantie 0 0 Tawastinkj. KAPPOLA 0 Vanaja nlinn antie Uittotie 0 Ristiniityntie

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA

RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA RAKENTAMISOHJEET, ALUEKOHTAINEN OSA HARJAMÄKI 3 Pasurintie, Kevättömänpolku; Korttelit 2533, 2536-2542 Hyväksytty rakennuslautakunnassa 9.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITELMAT 2 3 MAAPERÄ

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot