SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot 45040 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen"

Transkriptio

1 SÄHKÖSAHA 1600 W Tuotenumerot KÄYTTÖOHJE RoHS PAHs Jännite 230 V~ 50 Hz Teho 1600 W Terän nopeus 13,6 m/s Teräketjun pituus, tyyppi, jako 35 cm, JL9D-3*57, 3/8 Teräketjun tietoja 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen 0.12 s Öljysäiliö 220 ml Öljy SAE#30 (SAE#10 <0ºC, SAE#40 >25ºC) Paino (ilman terää ja lapaa) 5,8 kg Takuu 1 v Äänenpaine (LpA) 96 db(a) k = 3 db(a) Äänen voimakkuus (LwA) 105,3 db(a) k = 3 db(a) Tärinä 3.25 m/s2 k = 1.5 m/s2 Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere VAROITUS: Sähkösaha on vaarallinen väärin käytettynä. Lue siis kaikki ohjeet ja turvallisuusmääräykset huolellisesti ennen käyttöä

2 SÄHKÖSAHAN KÄYTTÖTARKOITUS Tuote on suunniteltu satunnaiseen puun (ei muun materiaalin) sahaamiseen esimerkiksi kotona ja mökillä. Sillä voidaan kaataa puita, raivata ja siistiä puualueita ja sahata polttopuita. Tuote ei ole varusteltu riittävillä tärinäsuojauksilla soveltuakseen pitkäaikaiseen käyttöön eikä se sovellu ammattikäyttöön. Laitetta saa käyttää vain sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on väärinkäyttöä. Käyttäjä/omistaja, ei valmistaja, on vastuussa vahingoista ja/tai henkilövammoista, jotka johtuvat väärinkäytöstä. Kaikkien tuotetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden on tutustuttava tähän opaskirjaan ja huomioitava laitteeseen liittyvät vaarat ja noudatettava myös yleisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa laitteeseen tehdyistä muutoksista eikä tällaisten muutosten aiheuttamista vahingoista. Vaikka laitetta käytettäisiin määräysten mukaisesti, on silti mahdotonta poistaa tietyt vaaratekijät. Laitteen rakenteeseen ja suunnitteluun liittyen voi esiintyä seuraavia vaaroja: kosketus sahanterään suojaamattomalla alueella toiminnassa olevaan sahanterään ulottuminen (leikkausvammat) työkappaleiden ja niiden osien ponnahtaminen kuulovammat, mikäli kuulosuojaimia ei käytetä vaadittavalla tavalla haitalliset puupölypäästöt käytettäessä laitetta suljetuissa tiloissa Tutustu tuotteen hallintalaitteisiin ja varoitusmerkintöihin ennen käyttöä: Noudata yleistä varovaisuutta Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusmääräykset huolellisesti ennen käyttöä Käytä suojalaseja Käytä kuulosuojia Suojaa laite kastumiselta Irrota sähköjohto aina kun et työskentele tai kun huollat laitetta - 2 -

3 TURVALLISUUSOHJEET Säilytä ohje laitteen mukana ja anna ohje luettavaksi kaikille, jotka työskentelevät laitteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkölaitteita käytettäessä on tärkeää noudattaa seuraavia turvamääräyksiä sähköiskun ja henkilövammojen välttämiseksi ja palovaaran vähentämiseksi. Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tarkista, että laitteen kilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Suojaudu sähköiskua vastaan välttämällä kosketusta maadoitettuihin osiin. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen säätöä tai huoltoa. Älä kanna laitetta sähköjohdosta. Älä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiasta. Suojaa sähköjohto lämmöltä, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Tarkista sähköjohto säännöllisesti ja anna valtuutetun huollon vaihtaa se heti, kun huomaat vaurioitumisen merkkejä. Älä koskaan käytä viallista tai vaurioitunutta sähköjohtoa. Älä koskaan käytä sähkölaitetta, jota ei voi käynnistää ja sammuttaa katkaisimesta. Älä käytä sähköjohtoa muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Tarkista jatkojohdot säännöllisesti ja vaihda ne, mikäli ne ovat vaurioituneet. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että sen poikkileikkaus on riittävän suuri laitteen virrankulutuksen kannalta. Pienin mahdollinen poikkileikkaus on 1,5 mm². Yli 20 m pitkille jatkojohdoille poikkileikkaus pitää olla 2,5 mm². Työskennellessäsi ulkona käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja. Jos käytät sähköjohtokelaa, koko sähköjohto on vedettävä pois kelasta. Tämän sähkölaitteen korjauksia saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja käyttäen alkuperäisiä varaosia. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisen lainsäädännön mukaisen sovelluksen perusteella on elinkaaren loppuun päätyneet sähkölaitteet kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen

4 Yleinen turvallisuus Noudata kaikkia valmistajan antamia turva-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Keskity siihen, mitä olet tekemässä. Käytä työskennellessäsi tervettä järkeä. Älä käytä laitetta, jos et pysty keskittymään työhön. Pidä työskentelyalue puhtaana kaikesta tarpeettomasta. Huolehdi kunnon valaistuksesta. Suorita huoltotyöt, säädöt, mittaukset ja puhdistukset vain moottorin ollessa sammutettuna ja irrota pistoke. Pane kaikki suojukset ja turvalaitteet välittömästi takaisin paikalleen, kun olet lopettanut korjaus- tai huoltotyöt. Älä kurota vaan varmista, että seisot tukevasti ja säilytät aina tasapainon. Vältä epänormaaleja työskentelyasentoja. Käytä sopivia työvaatteita. Löysät vaatteet tai korut voivat jäädä kiinni laitteeseen. Ulkotiloissa työskenneltäessä käytä liukumattomia jalkineita. Jos sinulla on pitkät hiukset, sido ne kiinni. Tarkasta laitteen mahdollisten vaurioitumisten varalta säännöllisesti. Laitetta tai sen suojuksia ja turvalaitteita koskevista vioista on ilmoitettava vastuuhenkilölle heti, kun ne on havaittu. Älä koskaan pura laitteen turvalaitteita tai poista niitä käytöstä. Tarkista, että liikkuvat osat ovat hyvässä kunnossa, ettei ole riskiä niiden juuttumisesta kiinni ja ettei niissä ole vaurioituneita osia. Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja että kaikki käyttöä koskevat ehdot on täytetty. Ellei käyttöohjeissa täsmennetä toisin, ovat vaurioituneet turvalaitteet ja -osat korjattava tai vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä laitetta tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Kaikkien laitetta käyttävien on saatava asianmukainen laitteen käyttöä ja säätöjä koskeva koulutus ja käyttäjien on oltava vähintään 16 vuoden ikäisiä. Pidä lapset etäällä laitteesta, kun se on kytkettynä virtalähteeseen. Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa ja suljetussa paikassa, poissa lasten ulottuvilta. Älä anna muiden ihmisten, varsinkaan lasten koskea laitteeseen tai sähköjohtoon. Pidä heidät etäällä työskentelyalueeltasi. Laitteen kanssa työskentelevien henkilöiden huomiota ei saa kiinnittää muualle. On ensisijaisen välttämätöntä noudattaa paikallisesti voimassa olevia onnettomuuksia ehkäiseviä määräyksiä sekä muita yleisesti hyväksyttyjä turvamääräyksiä. Älä käytä pienteholaitteita raskaan työn tekemiseen

5 Tähän laitteeseen liittyvät erityisturvallisuusmääräykset Älä koskaan käytä teräketjua, joka ei vastaa tässä oppaassa esitettyjä vaatimuksia. Älä sahaa materiaalia, joka sisältää vieraita esineitä kuten johtoja, kaapeleita tai naruja. Käytä vain teräviä teräketjuja. Älä ala sahata ennen kuin työympäristö on siisti, sinulla on vakaa asento ja olet suunnitellut siirtymisesi kaatuvan puun alta pois. Ole erityisen varovainen sahatessasi pieniä pensaita ja puuntaimia, koska pienet risut ja vastaavat voivat tarttua sahanterään ja sinkoutua kohti ja saatat menettää tasapainosi. Älä käytä sahaa puun kaatamiseen, jos sinua ei ole erityisesti koulutettu tekemään kaatoa. Jos sahaat runkoa, joka on kallistunut ja voi olla jännityksessä, varo rungon mahdollista ponnahtamista. Älä pakota sahaa, se toimii paremmin, kun sitä käytetään sillä voimalla millaiseen se on tarkoitettu. Sahaa vain puuta, älä käytä sahaa muuhun. Kanna sahaa ainoastaan etukahvasta. Pidä sormesi irti katkaisijasta ja varmista että käsisuoja on etuasennossa ja sahanterä osoittaa taaksepäin. Tarvittaessa kiinnitä sahattava puu leuoilla tai tue sahattava kohde tukevasti. Pidä sähköjohto aina kaukana sahanterästä ja käyttäjästä. Pidä saha terävänä ja puhtaana, noudata voiteluohjeita ja teränvaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kahvat puhtaina ja öljyttöminä. Väärin kiristetty tai voideltu teräketju voi katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta. Vältä vahinkokäynnistystä. Älä kanna sahaa siten että sormi on katkaisijalla ja varmista että käynnistyskahva ei ole päällä, kun kytket sahan sähköverkkoon. Pidä kaikki kehonosat kaukana terästä kun saha on käynnissä. Kun käynnistät sahan, varmista että sahanterä ei kosketa mihinkään. Pienikin keskittymisen herpaantuminen voi aiheuttaa vaatetuksen tarttumisen sahanterään tai kehonosan koskettamisen terään. Älä käytä sahaa jos se on vahingoittunut, riittämättömästi säädetty tai huonosti tai keskeneräisesti koottu. Varmista että ketjuterä pysähtyy kun kytkin vapautetaan. Älä yritä sahata yli kykyjesi tai kokemuksesi. Älä koskaan käytä sahaa yhdellä kädellä. Yhden käden käytöstä voi seurata vakavaa vaara käyttäjälle, sivullisille ja auttajille. Välttääksesi sähköiskun vaaraa, älä käytä sahaa märillä tai liukkailla pinnoilla tai lumimyrskyjen, kaatosateen tai muuten poikkeavien sääolosuhteiden aikana. Älä anna sahanpurun tai muun lian kertyä sahan moottorin pintaan tai ilmanottoaukkojen päälle. Käytä sahaa korkeilla moottorikierroksilla. Kun kaadat puuta, huolehti että muut sahankäyttäjät ovat vähintään 2 puun mitan etäisyydellä. Sammuta saha välittömästi, jos lapsi tai lemmikkieläin lähestyy. Ensi kertaa sahaa käyttävää henkilöä pitäisi kokeneemman käyttäjän opastaa ja sahaa pitäisi kokeilla sahaamalla puunrunkoja sahauspukissa tai muuten hyvin tuettuna

6 LAITTEEN OSAT 1. teräketju 2. laippa 3. ketjunpyörän suojuksen mutteri 4. ketjupyörän suojus 5. öljysäiliön kurkistusikkuna 6. sähköjohdon vedonpoisto 7. sähköjohto 8. takakahva 9. ON/OFF kytkin 10. käynnistyksenestonappi 11. öljysäiliön korkki 12. etukahva 13. käsisuoja/ketjujarru 14. ketjupyörä 15. laipan kohdistustappi 16. ketjun kiristystappi 17. tartuntahampaat 18. ketjun kiristysruuvi - 6 -

7 KETJUN ASETTAMINEN JA KIRISTÄMINEN Huolehdi että sähköjohto on irrotettu ja käsisuoja on suoraan pystyasennossa. Tee seuraavat vaiheet (katso laitteen osat kuvaa ja lisäkuvia alla): 1. Aseta saha tukevalle alustalle kyljelleen 2. Irrota ketjunpyöränsuojan mutteri ja poista ketjupyörän suojus 3. Aseta teräketju laipan uraan. HUOMIOI KETJUN OIKEA SUUNTA! 4. Aseta laippa ketjuineen sahaan kuvan mukaisesti, pyöräytä samalla teräketju ketjupyörän rattaalle: 5. Varmista, että ketjun kiristysruuvin tappi osuu laipassa olevaan reikään. Pyöritä kiristysruuvin tappia ensin mahdollisimman pitkälle kiristysruuvin kierteisiin, jotta laippa ja teräketju asettuvat helpommin oikeille paikoilleen. 6. Kiinnitä ketjupyörän suojus takaisin, kiristä kiinnitysmutteri, varmista samalla, että laippa, teräketju ja kiristysruuvin tappi pysyvät oikeilla paikoillaan. 7. Kiristä teräketjua vääntämällä kiristysruuvia myötäpäivään ruuvimeisselin avulla, samalla varmistaen, että teräketju pysyy laipan urassa joka kohdassa. Sopiva teränkireys on saavutettu, kun ketjua voi nostaa irti teräkiskosta kiskon keskiosassa n. 3 mm. Huom. teräketju löystyy sahauksen aikana. Ketjua joutuu kiristämään silloin tällöin käytön aikana

8 ÖLJYN TÄYTTÖ HUOMIOI ETTÄ SAHA TOIMITETAAN ILMAN ÖLJYÄ. ÄLÄ KOSKAAN KÄYNNISTÄ SAHAA ILMAN ÖLJYÄ! Avaa öljysäiliön korkki ja lisää säiliöön öljyä. Älä ylitä öljyn maksimimäärää. Huom. kun joudut lisäämään öljyä kesken työskentelyn, puhdista korkki ja sen ympäristö hyvin välttääksesi roskien pääsyn öljyn sekaan. Seuraa sahauksen aikana öljyn määrää ja lisää sitä aina tarvittaessa. Käytä öljyä SAE#30. Huom. käytä öljyä SAE#10 lämpötilan ollessa alle 0 ºC ja SAE#40 öljyä, jos lämpötila ylittää 25 ºC. Pyyhi lopuksi kaikki ylivalunut öljy pois. Huom. on normaalia, että saha tiputtaa hieman öljyä kun se ei ole käytössä. Tyhjennä öljysäiliö käytön jälkeen, jos haluat välttää tiputtamisen. SÄHKÖJOHDON VEDONPOISTO Sähköjohdon irtoamisen jatkojohdosta voi estää käyttämällä vedonpoistoa (katso kuva laitteen keskeiset osat) Tee jatkojohtoon tiukka taitoslenkki n. 30 cm päästä jatkojohdon pistokkeesta ja työnnä taitokohta takakahvan päässä olevasta reiästä läpi. Sovita reiästä työnnetty taitos vedonpoistokoukkuun ja paina taitos vedonpoistokoukkuun pohjaan asti. Kun olet valmis aloittamaan työskentelyn, yhdistä sahan sähköjohto jatkojohdon pistokkeeseen

9 SAHAN KÄYNNISTÄMINEN 1. Poista laipan suojus 2. Vedä käsisuoja/ketjujarru kohti etukahvaa kunnes suoja naksahtaa pystyasentoon. Ketjujarru asento, saha pysähtyy Käsisuojana pystyasennossa, saha käy 3. Yhdistä sahan sähköjohto jatkojohdon pistokkeeseen. 4. Paina käynnistyksenestonappi pohjaan ja samanaikaisesti paina ON/OFF kytkin pohjaan, saha käynnistyy. Huom. sahassa on soft start -toiminto, käynnistyminen tapahtuu 3 sekunnin aikana. Varmista nyt käsisuoja/ketjujarrun toiminta työntämällä suojaa vasemman käden kämmenselällä itsestäsi poispäin. Suoja naksahtaa eteenpäin kohti terää ja ketjun pitää lakata pyörimästä välittömästi. Varmista ketjujarrun moitteeton toiminta joka kerta, kun ryhdyt työskentelemään sahan kanssa. Mikäli ketjujarru ei toimi, älä käytä sahaa, vaan vie se huoltoon. Älä käynnistä sahaa, jos käsisuoja ei ole pystyasennossa (kohti etukahvaa). 5. Pidä sahaa nyt molemmilla käsillä, paina käynnistyslukkonappi pohjaan ja käynnistä saha painamalla ON/OFF kytkin pohjaan. Pysäyttääksesi sahan, vapauta ON/OFF kytkin. Automaattisen voitelun tarkistaminen Osoita käynnissä olevan sahan laipan kärkeä maassa olevaa vaaleaa paperia vasten. Jos paperille ilmestyy laajeneva öljytahra, voitelu toimii. Jos voitelu ei näytä toimivan, irrota saha sähköverkosta, irrota laippa ja puhdista kaikki öljyväylät, kokoa saha uudestaan ja kokeile paperitestiä uudelleen. Jos voitelu ei vieläkään toimi, toimita saha huoltoliikkeeseen. Älä käytä sahaa, jossa voitelu ei toimi. Sahan turvallinen käyttö Kun sahaat, käytä sahaa täysillä kierroksilla, työ on siten turvallisempaa ja takapotkun ja jumiutumisen riski on pienempi. Pysyttele sahan vasemmalla puolella, jos saha heilahtaa kontrolloimattomasti, se heilahtaa oikean olkasi yli. Pidä etukahvasta ote, jossa kämmenselkäsi on kohti sahanterää ja peukalo kiertyneenä kahvan alle. Tämä käden asento aiheuttaa takapotku-tilanteessa käsisuojan/ketjujarrun työntymisen kohti terää kämmenselkäsi osuttua siihen ja näin terä ja saha pysähtyy ja loukkaantumisen riski pienenee. Varmista että ketju on riittävän kireä, jos ketju löystyy, pysäytä työ ja kiristä ketju. Tarkkaile sahauskohtia, jos niihin ilmestyy paljon sahauspölyä, terä kaipaa teroitusta

10 TAKAPOTKU Takapotkuksi sanotaan ilmiötä, jossa käynnissä oleva ketjusaha ponnahtaa ylöspäin ja taaksepäin kohti käyttäjää salamannopeasti suurella voimalla. Takapotku voi tapahtua, jos sahanterän kärki koskettaa sahattavaa puuta tai jos sahattava puu jumittaa sahanterän sahauksen aikana. Takapotkun välttäminen Takapotkun vaikutusta pystyy kontrolloimaan, mikäli on varustautunut siihen. Sahasta ei pidä päästää irti. Pidä sahasta aina hyvällä otteella kaksin käsin kiinni. Aseta kehosi ja käsivartesi niin, että pystyt tarvittaessa ottamaan vastaan pienen takapotkun. Pyri seisomaan sahan vasemmalla puolen, ei suoraan sahan takana. Pidä sahasta tukevasti kiinni oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa, ei koskaan päinvastoin. Älä kurota, säilytä hyvä asento ja tasapaino. Älä nosta sahaa yli hartialinjan. Älä kosketa käyvän sahan terän kärjellä puunrunkoa, oksaa, maata tai mitään vastusta. Käytä vain samanlaisia teriä ja ketjuja kuin alkuperäiset. Älä yritä sahata kahta runkoa yhtä aikaa. Varo heilahtavia sahattuja osia. Älä jatka sahaamista keskeneräisestä sahaussaumasta, tee aina uusi. SAHAN KÄYTTÄMINEN

11 VIKATILANTEET Vika Mahdollinen syy Korjausehdotus Saha ei toimi Saha ei saa virtaa tai ketjujarru on Tarkista onko sähköjohto kunnossa ja lauennut kunnolla kiinni jatkojohdossa, tarkista pistorasia ja varoke. Jatkojohto liian pitkä tai johdon poikkileikkaus liian pieni Tarkista ketjujarrun asento. Teräketju ei voideltu Ei öljyä säiliössä, öljysäiliö Lisää öljyä ja/tai puhdista öljysäiliö. tukkeentunut Ketjujarru ei toimi Ketjujarrun kytkeytyminen on Ota yhteys huoltoon ja huollata saha vahingoittunut Saha nykii ja tärisee ja Ketjunkireys väärä, ketju tylsä, ketju Säädä ketjun kireys, teroita tai vaihda sahaa huonosti kulunut loppuun, ketju on asennettu ketju uuteen, käännä ketju oikein päin. väärinpäin Saha toimii vain pätkittäin Useita mahdollisia syitä. Ota yhteys huoltoon ja huollata saha. HUOLTO, PUHDISTUS, KORJAAMINEN Tärkeää! Irrota ensin pistoke sähköverkosta. Puhdista lika koneesta säännöllisesti. Käytä puhdistukseen esim. mietoon saippualiuokseen kostutettua kangasta. Älä koskaan käytä syövyttäviä aineita. Laipan kärjessä on hammaspyörä, lisää laipan kärjessä olevasta pienestä reiästä silloin tällöin tippa öljyä voitelemaan hammaspyörää. Puhdista laippa säännöllisesti. Vaihda kulunut laippa uuteen. Tarkista terän kuluminen säännöllisesti. Jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, levitä ohut kerros öljyä terään. Tylsä sahanterä on vaihdettava tai teroitettava. Puhdista pihka sahanterästä. Huom. lyhytaikainenkin käynnissä olevan sahan kosketus esimerkiksi maahan saattaa kääntää ketjuterän leikkaavat osat väärään suuntaan jonka seurauksena terä ei enää pureudu puuhun ja sahaustulos on huono. Vaihda kulunut terä uuteen tai käytä teroittamiseen erillistä teränteroitinta ja seuraa sen ohjeita teroittamisesta.. Pidä kahvat aina kuivina ja puhtaina pihkasta, öljystä ja rasvasta. Tarkista aina huollon jälkeen, että kaikki turvalaitteet ovat käyttökunnossa. Hiiliharjojen vaihto. Kuluneet hiiliharjat voi vaihtaa uusiin. Tässä sahamallissa se täytyy antaa valtuutetun huollon tehtäväksi. Vaihda vahingoittuneiden osien tilalle ainoastaan alkuperäiset varaosat. Varaosia tilatessa tulee antaa seuraavat tiedot: laitteen tyyppi, tuotenumero ja sarjanumero laitteen tyyppikilvestä ja hajotuskuvassa oleva osan nro. Muita kuin tässä ohjeessa kuvattuja korjaus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain valtuutetut huoltoliikkeet

12 Hajotuskuva / Sprängkiss

13 Osaluettelo / Del list No. Name QTY No. Name QTY No. Name QTY 1 cable 1 34 screw 9 68 connecting rod 1 2 cable sheath 1 35 wood insert teeth 1 69 brake rod 1 3 pressing board 1 36 seal ring 1 70 brake spring 1 4 screw 2 37 screw 3 71 gasket 1 5 locking button 1 38 screw 2 72 bearing 1 6 brake spring 1 39 check ring 1 73 rotor 1 7 switch 1 40 chain wheel 1 74 bearing 1 8 master switch 1 41 tension spring 1 75 screw 2 9 platen 2 42 screw 3 76 spring washer 2 10 screw 2 43 dust cover 1 77 gasket 2 11 capacitance 1 44 bearing 1 78 wind shield 1 12 screw 1 45 output shaft 1 79 stator 1 13 screw 3 46 torsional spring 1 80 red steel paper 1 14 motor cover 1 47 shaft sleeve 1 81 gasket 2 15 preventer plate 1 48 big gear 1 82 nut 2 16 label 1 49 gasket 1 83 stator holder 1 17 left housing 1 50 nut M copper bush 2 18 gasket 1 51 seal ring 1 85 carbon brush 2 19 screw 1 52 seal ring 2 86 lunk 1 20 spring lamination 1 53 oil-output mouth 1 87 lunk 1 21 tapping screw 1 54 nut M lunk 2 22 microswitch 1 55 gear 1 89 lunk 2 23 fuel tank cap 1 56 Motor gear bushing 1 90 lunk 1 24 fuel tank 1 57 screw 5 91 bar 1 25 gasket 1 58 screw 4 92 chain 1 26 oil output mouth 1 59 Support Plate 1 93 connection set 1 27 oil connector plug 1 60 oil pump 1 94 adjusting pin 1 28 sponge 1 61 screw 2 95 gasket 1 29 connection 1 62 oil-intake pipe 1 96 adjusting wheel 1 30 seal ring 1 63 oil-output pipe 1 97 screw 1 31 right housing 1 64 push rod 1 98 cap 1 32 label 1 65 push rod spring 1 99 screw 1 33 screw 2 66 screw check ring 1 34 screw 9 67 fixed plate snap spring adjusting knob

14 KEDJESÅG 1600 W Produktnummer BRUKSANVISNING RoHS, PAHs Spänning 230 V~ 50 Hz Effekt 1600 W Kedjas fastighet 13,6 m/s Svärdlängd, svärdtyp 35 cm, JL9D-3*57, 3/8 Kedja info 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Automatiskt stop i 0.12 s Oljetank 220 ml Oljetyp SAE#30 (SAE#10 <0ºC, SAE#40 >25ºC) Vikt (utan svärd, kedja) 5,8 kg Garanti 1 år Ljudtryck 96 db(a) k = 3 db(a) Ljudeffekt 105,3 db(a) k = 3 db(a) Vibration 3.25 m/s2 k = 1.5 m/s2 Importör: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere VARNING: såg är farlig om den används fel. Läs alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter noggrant innan bruk.

15 KEDJESÅG ANVÄNDNING Denna produkt är avsedd för tillfälligt sågning av trä (inget annat material) till exempel hemma och i sommarstugan. Man kan fälla trä, städa och rensa träområden och göra ved. Produkten är inte avsedd med god noga vibration skydd för att vara tillämplig för långvarig eller professionell bruk. Maskinen får endast användas för avsett ändamål. All annan användning anses vara felaktig användning. Användaren/ägaren, inte tillverkaren hålls ansvarig för skador och/eller personskador av alla slag som uppkommer på grund av sådan felaktig användning. Alla personer som använder och underhåller produkten måste vara väl insatta i denna manual och iakttaga produktens potentiella risker. Samma sak gäller för allmänna föreskrifter för arbetshälsa och säkerhet. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar utförda på maskinen och inte heller skador uppkomna på grund av sådana ändringar. Även när maskinen används på föreskrivet sätt är det inte möjligt att eliminera vissa kvarvarande riskfaktorer. Följande risker kan finnas i samband med maskinens konstruktion och design: Kontakt med sågklingan i den oskyddade sågzonen. Sträcka sig in mot sågklingan i rörelse (skärskador). Bakslag från arbetsstycken och delar av arbetsstycken. Hörselskador om inte hörselskydd används vilket är obligatoriskt. Skadliga utsläpp av trädamm i slutna utrymmen. Bekanta dig med produkt kontrolldelar och påteckning i produkten innan bruk: Var försiktig i alla tider Läs alla instruktion och säkerhetsanvisningar innan bruk Använd skyddsglasögon Använd hörselskydd Skydda produkten från fukt och vatten Avkoppla elledning alltid när du inte brukar produkten eller när du underhåller

16 SÄKERHETSANVISNINGAR Bevara instruktion med produkten och la alla som använder produkten läsa den. Elsäkerhet Vid användning av elektriska redskap är det absolut nödvändigt att följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för elektriska stötar, person skador och brand. Innan du använder maskinen för första gången, kontrollera att spänningen som anges på maskinskylten överensstämmer med ditt elnät. Skydd dig mot elektriska stötar, undvik kroppskontakt med jordade delar. Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget innan du utför inställningar eller service på maskinen. Bär inte maskinen från kabeln. Använd inte kabeln för att dra ut stickkontakten ur uttaget. Skydda kabeln från värme, olja och vassa kanter. Kontrollera nätkabeln regelbundet och låt en behörig service ersätta den vid första tecken på skada. Använd aldrig en felaktig eller skadad nätkabel. Använd aldrig ett elektriskt redskap med en strömbrytare som inte fungerar. Använd inte kabeln för ändamål den inte är avsedd för. Kontrollera dina förlängningskablar regelbundet och byt ut dem om de skadas. Om du måste använda en förlängningskabel, försäkra dig om att dess ledare har en tillräckligt stor tvärsnittyta för redskapets effektförbrukning. Minimal tvärsnittyta är 1.5 mm² eller 2.5 mm² för kabellängder över 20 meter. Vid arbete utomhus, använd endast förlängningskablar som är märkta med godkännande för användning utomhus. Om du använder en kabelvinda måste hela kabeln lindas ut från vindan. Bara behörig service kan reparera produkten med originella reservdelar. KASSERING AV PRODUCT Kasserade elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Enligt Europadirektiv 2002/96/EC om kasserat elektriskt och elektroniskt avfall och dess implementering i enlighet med nationella lag, måste uttjänta elektriska redskap samlas in separat och returneras till en miljökompatibel återvinningsinrättning

17 Allmän säkerhet Åtlyd alla säkerhetsinformationen samt bruks- och underhållsanvisningarna. Koncentrera dig på det du gör. Använd sunt förnuft vid arbetet. Använd inte redskapet om du är okoncentrerad och distraherad. Håll arbetsområde ren och undvik alt extra material i arbetsområde. Ordna med god belysning. Utför endast byte av verktyg, justeringar, mätning och rengöring när motorn är avstängd och dra ut stickkontakten. Montera omedelbart tillbaka alla skydd och säkerhetsanordningar efter att du avslutat reparationer och underhållsarbete. Luta dig inte och se till att alltid stå stadigt och med bra balans. Undvik onormala arbetsställningar. Bär lämpliga arbetskläder. Lösa plagg eller smycken kan fastna i den roterande sågklingan. Skor med halkfri sula rekommenderas vid arbete utomhus. Knyt håret om du har långt hår. Kontrollera regelbundet att inga delar i maskinen är skadad. Försäkra dig om att alla delar är korrekt monterade och att alla övriga driftförhållanden är tillfredsställande. Om inget annat är angivet i bruksanvisningen, ska skadade säkerhetsanordningar och delar repareras eller bytas av ett behörigt servicecenter. Reparationer får endast utföras av behöriga elektriker med användning av original reservdelar, eller så kan användaren utsättas för olyckor. Bruk maskinen aldrig i närhet av antändliga vätskor eller gaser. Låt samtliga personer som arbetar med maskinen ta del av dessa säkerhetsföreskrifter. Operatörer måste ha en ålder på lägst 16 år. Håll barn på behörigt avstånd från maskinen när den är ansluten till elnätet. När utrustningen inte används ska den förvaras på ett torrt, låst ställe utom räckhåll för barn. Låt inte obehöriga personer, i synnerhet barn, vidröra redskapet eller kabeln. Håll dem på behörigt avstånd från arbetsområdet. Personer som arbetar med maskinen får inte störas. Det är absolut nödvändigt att iaktta gällande olycksförebyggande föreskrifter i ditt område samt även alla övriga allmänna tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Använd inte maskiner med för låg effekt för att utföra tunga arbeten

18 Speciella säkerhetsanvisningar gällande denna maskin Använd aldrig sågkedjor som inte uppfyller de krav som anges i denna manual. Såga inte material som innehåller främmande föremål så som vajrar, kablar eller band. Använd endast skarpa sågkedjor. Starta inte arbetet innan du har renat arbetsområden, innan du står stadigt och innan du har planerat din ruta bort under fällande trä. Var betydlig försiktig när du brukar såg för att såga små trä därför att liten kvist och liknande kan fastna på sågkedjan och slunga mot dig och du kan förlora balans. Bruk inte såg för att fälla trä om du inte är ordentlig utbildat för att göra det. Om du sågar trä som är sned och kan vara i stress, ta vara på att trän inte slungar mot dig. Belasta inte sågen, den fungerar bäst när det brukets med den styrkan den är avsedd för. Såg bara trå, bruk inte såg till något annat. Bär såg endast från främre handtag. Säkra dina fingrar borta från brytaren, säkra att främre handskydd är i rak position och att svärd pointerar bakåt. Vid behov fastna trä som måste sågas ordentlig eller stöd den ordentlig. Försäkra att elkabeln alltid är i distans om sågkedjan och brukaren. Håll såg skarp och ren, åtlyd smörning instruktionen och instruktioner om bytte av kedja. Håll handtag rena och oljefria. Felaktig fastnad eller smörjade kedja kan brista eller orsaka rekyl. Undvik meningslös start av såg. Bär inte såg så att du har fingrar i brytaren och kontrollera att brytaren inte av pressad när du kopplar elkabeln till stickkontakten. Säkra alla kroppsdelar i avstånd av såg när den är på gång. När du startar såg se till and den är inte in kontakt med någonting. Även liten brist av koncentration kan orsaka att klädsel fastnar i såg eller kroppsdel är i kontakt med såg. Bruk inte såg om den är skadad, inte helt justerad eller felaktigt eller inte färdig monterad. Se till att kedjebromsen stoppar när brytaren är av. Såga inte över din kapacitet eller förmåga. Aldrig bruk såg med en hand. Användning endast med en hand kan orsaka alvarlig fara till brukaren, kringstående eller hjälpare. Undvik risken för elstöt, bruk inte såg i våta eller hala ytor eller under snöstorm, ösregn eller annat vis speciella väder. Låt inte sågspån eller annan smuts bygga upp på motorn eller luft intag. Bruk såg med fulla varv. När du faller trä, se till att kringstående är minst 2 gånger trä längd distans. Stopp såg rakt om barn eller husdjur närmar sig. Personen, som brukar såg för första gång skulle la sågare med erfarenhet visa hur man brukar såg och skulle pröva att såga ved i sågbock eller annars bra stödd

19 DEL AV MASKIN 1. Sågkedja 2. Svärd 3. Kedjehjulskyddsskruv 4. Kedjehjulsskydd 5. Indikering av oljenivå 6. Kabeldragavlastning 7. Elnät 8. Bakre handtag 9. ON/OFF brytare 10. Startförhindringsnapp 11. Oljetanklock 12. Främre handtag 13. Kedja stopp/handskydd 14. Kedjehjul 15. Placerings skruv för svärd 16. Kedjefästnings mutter 17. Tagganslag 18. Kedjefästningsskruv

20 KETJANS INSTALLERING OCH FÄSTNING Kontrollera at elkabeln är kopplats av och handskydd är i rak position. Gå genom följande steg (se del bild och bilder nedan): 1. Set såg på sin sida 2. Lossna kedjehjulsskydd mutter och ta bort kedjehjulsskydd 3. Sätt kedjan på svärd. OBSERVERA KEDJANS DIREKTION! 4. Placera svärd med kedjan på plats och säkra kedjan ordentlig på kedjehjul: 5. Försäkra att kedjefästnings mutter placerar sig i hjulen i svärden. Veva först kedjefästnings mutter helt tills slut av gängor i kedjespännskruv, för det är lättare att placera svärd och kedjan ordentlig. 6. Fästa kedjehjulsskydd tillbaka, skruva kedjehjulsskydd mutter ordentlig fäst, kontrollera att svärd, kedja och kedjefästnings mutter håller sin plats. 7. Fästa nu kedjan med kedjespännskruv, bruk skruvmejsel, vrid medurs och säkra at kedjan håller på plats på svärden. Tillämplig spänning uppnås när kedjan kan lyftas ca.3mm ifrån svärden i mitten av svärden. Obs. kedjan lossnar i bruk. Det är nödvändigt att fästa kedjan av och till mitt i mellan bruk

21 FYLLNING AV OLJA OBSERVERA ATT SÅG LEVERERAS UTAN OLJA. ALDRIG STARTA SÅG UTAN OLJA! Öppna oljetankens kork och fyll tanken med olja. Se till at du inte fyller olja mer än maximal nivå. OBS. När du måste tillägga olja i mitten av arbete, putsa korken och omgivningen ordentligt för att undgå smuts i oljan. Kontrollera oljemängd under arbete och fyll på mer olja vid behov. Bruk SAE#30 olja. Obs. bruk SAE#10 olja under 0 ºC och SAE#40 olja ovanpå 25 ºC. Putsa tills slut all olja som spridats. Obs. Det är normalt, att såg läcker lite olja när den inte är i bruk. Tomma oljetanken efter bruk om du vill undgå läckage. KABELDRAGAVLASTNING Man kan undvika att elkabeln lossnar från förlängningskabel med bruk av kabeldragavlastning (se bild i del av maskin). Gör en länk till förlängningskabel ca 30 cm från kopplingen och trycka länken från hålen i bakre handtags bakdel. Justera länken till kabeldragavlastning, pressa länken helt till botten av kabeldragavlastning. När du är färdig och starta arbetet, koppla elkabeln i såg till kopplingen i förlängningskabel

22 STARTA SÅG 1. Avlägsna svärdskydd 2. Dra kedja stopp/handskydd mot främre handtag tills den klickar på plats. Kedja stopp position Handskydd position, såg fungerar 3. Koppla elkabeln i såg till kopplingen i förlängningskabel. 4. Tryck startförhindringsnapp ned och samtidigt tryck på ON/OFF brytaren, såg startar. Obs. såg är avsedd med soft start -funktion, såg är i full fastighet inom 3 sekunder. Säkra att kedja stopp/handskydd fungerar ordentlig med att pressa handskydd med vänster hands handrygg. Kedja stopp/handskydd klickar framåt mot kedjan och kedjan måste stoppa omedelbart. Kontrollera varje gång du arbetar med sågen att kedja stopp fungerar utan problem. Om kedja stopp inte fungerar, bruk inte såg, utan leverera den till service. Aldrig försöka att starta såg med ON/OFF brytaren om handskydd inte är i rak position (nära främre handtag). 5. Håll såg nu med båda händer, tryck på startförhindringsnapp och starta såg med ON/OFF brytaren. För att stoppa såg, lösa ON/OFF brytaren. Automatisk smörjning Pointera såg som är på gång mot ljus papper på golvet. Om fläcken av olja dyker up på papper, automatisk smörjning fungerar. Om inte, dra ut stickkontakten, lossna svärd och putsa alla del angående olja och fastna alla delar tillbaka och testa igen. Om smörjning ännu inte fungerar, leverera den till service. Bruk inte såg om automatisk smörjning inte fungerar. Säkert bruk av såg När du sågar, bruk såg med fulla varv, arbete år tryggare så och risken för rekyl eller fastning är mindre. Sätt dig till vänstra sidan av såg, om såg svingar utan kontroll, den svingar över din högre axel. Håll från främre handtag så att handrygg är mot svärd och tummen är runt handtag. Denna position i rekyl situation orsakar att din handrygg pressas mot kedja stopp/handskydd och kedjan och såg stoppar och risken för skador minskas. Kontrollera att kedjan är ansträngd tillräklig, om kedjan lossnar, ansträng den igen. Observera sågning ytor, om damm dyker upp, kedjan behöver skärpning

23 REKYL Rekyl betyder ett fenomen där den löpande kedjesåg plötslig slår uppåt och bakåt mot brukaren med stort kraft och ytterst snabbt. Rekyl kan hända om kedjesågs spets berör trå eller att sågkedjan har klämts fast under sågning. Att undvika rekyl Man kan kontrollera effekt av rekyl med att förutse risk situationer. Man måste inte slappa av från sågen. Hålla alltid fast sågen med båda händerna. Sätt dig så att din kropp och armar är placerad så att du kan ta i mot mindre rekyl. Försök alltid och placera dig i den vänstra sidan av såg, aldrig rak bak sågen. Hålla alltid fast sågen med höger hand i främre handtag och vänster hand i bakre handtag, aldrig tvärtom. Luta dig inte och se till att alltid stå stadigt och med bra balans. Undvik att lyfta såg över axelnivån. Berör inte trä ytan, gren, mark eller andra motstånd. Använd bara likadana kedjor och svärd som originella. Pröva inte att såga två ved på samma gång. Var försiktig med gungande ved. Fortsätt inte att såga från samma linje om såg har klämts, gör en ny linje. SAHAN KÄYTTÄMINEN

24 FELSITUATIONER Fel Möjlig orsak Reparerings förslag Såg fungerar inte Ingen ström för såg eller kedja stopp Kontrollera att elkabeln är i kondition och har fungerats att den är ordentlig kopplats, kontrollera stickkontakten och säkring. Förlängningskabel är för lång eller tvärsnittytan för små. Kontrollera handskydd position. Inte smörjning i kedjan Inga olja i tanken, oljetanken Tillsätt olja och/eller putsa oljetanken. blockerad Kedjebroms/Handskydd fungerar inte Startning av kedja stopp är skadad Ta kontakt till service för att få såg skötas Såg rycker och skakar Fel fästning av kedjan, kedjan är och sågar dåligt. oskarp, kedjan har slitas slut, kedjan är monterats i fel direktion Såg fungerar bara av och Flera möjliga orsaker till Fästa kedjan ordentlig, skarpa kedjan, byt kedjan, vänd kedjan till rätt direktion. Ta kontakt till service för att få såg skötas SERVICE, PUTSNING, SKÖTSEL Viktig! Dra ut stickkontakten först. Putsa smuts från maskinen regelbundet. Bruk tillexempel mild såpvätska och ren duk. Aldrig bruk frätande ämnen. I tippen av svärden finns tandhjul som måste smörjas. Påfyll ett dropp av olja inom små hål i tippen av och till. Putsa svärden regelbundet. Byt slitet svärd till nytt. Kontrollera slitage av kedjan regelbundet. Om såg inte är i bruk för lång tid, spred lite olja på kedjan innan bruk. Oskarp kedja måste skarpas eller byttas. Putsa kåda från kedjan. Obs. Även väldig kortvarig kontakt tillexempel med marken kan vrida de skärande del av kedjan till fel direktion och konsekvens är att blad inte gripar till trä ännu längre och sågning resultat är dålig. Byta sliten kedja till nytt eller bruk kedja skarpare. Byta ut kolborstar Slitna kolborstar kan byttas till nytt. I denna modell man måste låta behöriga reparatörer bytta dem. Vid service av apparat används endast identiska utbytesdelar. När man vill beställa reservdelar man skulle ha följande information: apparatens typ, product nummer och del nummer från sprängskissen. Annan service än den som är listad i denna undervisning bör endast utföras av behöriga reparatörer

25 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM EU ÖVERENSSTÄMMELSE Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere vakuuttaa, että tuote förklarar at denna produkt: Sähkösaha 1600 W / Kedjesåg 1600W Malli / Modell Kauppanimi / Brand AXA on yhdenmukainen seuraavien EU direktiivien kanssa: förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv: EC LVD, EU pienjännitedirektiivi / lågspänningsdirektiv EC Machinery, EU konedirektiivi / maskindirektiv EC EMC, elektromagneettista säteilyä säätelevä direktiivi / direktiv för elektromagnetiska störning EC Noise emission, EU meludirektiivi / EU direktiv om ljud 2006/95/EU 2006/42/EU 2004/108/EU 2000/14/CE &2005/88/EU RoHS direktiivi/direktiv 2011/65/EU PAHs direktiivi/direktiv 2005/84/EU (säännös, joka kieltää tai rajoittaa haitallisten aineiden, mm. raskasmetallien käyttöä) (direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av t.ex. vissa tungmetaller) ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: och att följande standarder har följts: EN /A2:2011 EN /A2:2008 EN /A2:2009 EN :2000 EN :2009+A11:2010 EN :2009+A1:2010 Tekniset tiedostot kokoava henkilö: Teknisk fil ansvarig: Minna-Liisa Vesanen Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu 30, Tampere Tampere Minna-Liisa Vesanen Ostaja / Köpare

SÄHKÖSAHA 2000 W. Tuotenumerot 45041 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen

SÄHKÖSAHA 2000 W. Tuotenumerot 45041 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen SÄHKÖSAHA 2000 W Tuotenumerot 45041 KÄYTTÖOHJE RoHS PAHs Jännite 230 V~ 50 Hz Teho 2000 W Terän nopeus 14 m/s Teräketjun pituus, tyyppi, jako 40 cm, JL9D-3*57, 3/8 Teräketjun tietoja 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge)

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PÖYTÄSAHA 1800 W KÄYTTÖOHJE

PÖYTÄSAHA 1800 W KÄYTTÖOHJE PÖYTÄSAHA 1800 W Tuotenumero 43407 KÄYTTÖOHJE Jännite 230-240 V~ 50 Hz Teho S6 40 % 1800 W (S1 1500 W) Kierrokset 4700 kierr./min. Terän koko Ø 250 x 30 x 2,8 mm Terän hampaiden lukumäärä 36 Terän tyyppi

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORITRIMMERI Tuotenumero 34127 KÄYTTÖOHJE Moottoritilavuus 43 cm 3 Teho 1250 W Kierrokset 8500 kierr./min., 3000kierr./min.(tyhjäkäynti) Leikkuuala 440 mm Terän halkaisija 255 mm Tankin koko

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY 1 Lower door 1 40 Jockey wheel axel 1 2 Safety switch 1 41 Power cord 1 3 Screw M4 35 4 42 Switch 1 4 Hex bolt M6 8 4 43 Lower shaft bracket 1 5 Washer

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KETJUSAHA KEDJESÅG DBE0005 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och ta del av denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Rev. A 310111 Sisältö

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. MUITA TURVASUOSITUKSIA

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. MUITA TURVASUOSITUKSIA LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKANVISNING KLAPISIRKKELI CIRKELKAP DAN0088 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och ta del av denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Käännös alkuperäisohjeista

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KIILLOTUS- ja HIOMAKONE 1100 W KÄYTTÖOHJE

KIILLOTUS- ja HIOMAKONE 1100 W KÄYTTÖOHJE KIILLOTUS- ja HIOMAKONE 1100 W Tuotenumero 20934 KÄYTTÖOHJE Jännite Teho Kierrosnopeus, kuormittamaton Laikan koko Takuu Paino Äänenpaine (LpA) Sähköjohto 230 V~ 50 Hz 1100 W 1500-4200 kierr./min. 180

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description 1 Vaihteiston suojus Change gear cover 2 Kantaruuvi Cap screw 3 Kantaruuvi Cap screw 4 Sarana Hinge 5 Aluslevy Washer 6 Mutteri Nut 7 Kannatin Cantilever 8 Mutteri

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER

KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER KÄYTTÖOHJE 5 MINUTE SHAPER Warning Keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän tai muun harjoitusohjelman aloittamista, varsinkin jos et ole aikaisemmin harjoitelllut säännöllisesti ja sinulla on ongelmia

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot