SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖSAHA 1600 W. Tuotenumerot 45040 KÄYTTÖOHJE. 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen"

Transkriptio

1 SÄHKÖSAHA 1600 W Tuotenumerot KÄYTTÖOHJE RoHS PAHs Jännite 230 V~ 50 Hz Teho 1600 W Terän nopeus 13,6 m/s Teräketjun pituus, tyyppi, jako 35 cm, JL9D-3*57, 3/8 Teräketjun tietoja 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Terän pysähtyminen 0.12 s Öljysäiliö 220 ml Öljy SAE#30 (SAE#10 <0ºC, SAE#40 >25ºC) Paino (ilman terää ja lapaa) 5,8 kg Takuu 1 v Äänenpaine (LpA) 96 db(a) k = 3 db(a) Äänen voimakkuus (LwA) 105,3 db(a) k = 3 db(a) Tärinä 3.25 m/s2 k = 1.5 m/s2 Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere VAROITUS: Sähkösaha on vaarallinen väärin käytettynä. Lue siis kaikki ohjeet ja turvallisuusmääräykset huolellisesti ennen käyttöä

2 SÄHKÖSAHAN KÄYTTÖTARKOITUS Tuote on suunniteltu satunnaiseen puun (ei muun materiaalin) sahaamiseen esimerkiksi kotona ja mökillä. Sillä voidaan kaataa puita, raivata ja siistiä puualueita ja sahata polttopuita. Tuote ei ole varusteltu riittävillä tärinäsuojauksilla soveltuakseen pitkäaikaiseen käyttöön eikä se sovellu ammattikäyttöön. Laitetta saa käyttää vain sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on väärinkäyttöä. Käyttäjä/omistaja, ei valmistaja, on vastuussa vahingoista ja/tai henkilövammoista, jotka johtuvat väärinkäytöstä. Kaikkien tuotetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden on tutustuttava tähän opaskirjaan ja huomioitava laitteeseen liittyvät vaarat ja noudatettava myös yleisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa laitteeseen tehdyistä muutoksista eikä tällaisten muutosten aiheuttamista vahingoista. Vaikka laitetta käytettäisiin määräysten mukaisesti, on silti mahdotonta poistaa tietyt vaaratekijät. Laitteen rakenteeseen ja suunnitteluun liittyen voi esiintyä seuraavia vaaroja: kosketus sahanterään suojaamattomalla alueella toiminnassa olevaan sahanterään ulottuminen (leikkausvammat) työkappaleiden ja niiden osien ponnahtaminen kuulovammat, mikäli kuulosuojaimia ei käytetä vaadittavalla tavalla haitalliset puupölypäästöt käytettäessä laitetta suljetuissa tiloissa Tutustu tuotteen hallintalaitteisiin ja varoitusmerkintöihin ennen käyttöä: Noudata yleistä varovaisuutta Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusmääräykset huolellisesti ennen käyttöä Käytä suojalaseja Käytä kuulosuojia Suojaa laite kastumiselta Irrota sähköjohto aina kun et työskentele tai kun huollat laitetta - 2 -

3 TURVALLISUUSOHJEET Säilytä ohje laitteen mukana ja anna ohje luettavaksi kaikille, jotka työskentelevät laitteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkölaitteita käytettäessä on tärkeää noudattaa seuraavia turvamääräyksiä sähköiskun ja henkilövammojen välttämiseksi ja palovaaran vähentämiseksi. Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tarkista, että laitteen kilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Suojaudu sähköiskua vastaan välttämällä kosketusta maadoitettuihin osiin. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen säätöä tai huoltoa. Älä kanna laitetta sähköjohdosta. Älä vedä johdosta irrottaessasi pistoketta pistorasiasta. Suojaa sähköjohto lämmöltä, öljyltä ja teräviltä reunoilta. Tarkista sähköjohto säännöllisesti ja anna valtuutetun huollon vaihtaa se heti, kun huomaat vaurioitumisen merkkejä. Älä koskaan käytä viallista tai vaurioitunutta sähköjohtoa. Älä koskaan käytä sähkölaitetta, jota ei voi käynnistää ja sammuttaa katkaisimesta. Älä käytä sähköjohtoa muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Tarkista jatkojohdot säännöllisesti ja vaihda ne, mikäli ne ovat vaurioituneet. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että sen poikkileikkaus on riittävän suuri laitteen virrankulutuksen kannalta. Pienin mahdollinen poikkileikkaus on 1,5 mm². Yli 20 m pitkille jatkojohdoille poikkileikkaus pitää olla 2,5 mm². Työskennellessäsi ulkona käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja. Jos käytät sähköjohtokelaa, koko sähköjohto on vedettävä pois kelasta. Tämän sähkölaitteen korjauksia saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja käyttäen alkuperäisiä varaosia. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisen lainsäädännön mukaisen sovelluksen perusteella on elinkaaren loppuun päätyneet sähkölaitteet kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen

4 Yleinen turvallisuus Noudata kaikkia valmistajan antamia turva-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Keskity siihen, mitä olet tekemässä. Käytä työskennellessäsi tervettä järkeä. Älä käytä laitetta, jos et pysty keskittymään työhön. Pidä työskentelyalue puhtaana kaikesta tarpeettomasta. Huolehdi kunnon valaistuksesta. Suorita huoltotyöt, säädöt, mittaukset ja puhdistukset vain moottorin ollessa sammutettuna ja irrota pistoke. Pane kaikki suojukset ja turvalaitteet välittömästi takaisin paikalleen, kun olet lopettanut korjaus- tai huoltotyöt. Älä kurota vaan varmista, että seisot tukevasti ja säilytät aina tasapainon. Vältä epänormaaleja työskentelyasentoja. Käytä sopivia työvaatteita. Löysät vaatteet tai korut voivat jäädä kiinni laitteeseen. Ulkotiloissa työskenneltäessä käytä liukumattomia jalkineita. Jos sinulla on pitkät hiukset, sido ne kiinni. Tarkasta laitteen mahdollisten vaurioitumisten varalta säännöllisesti. Laitetta tai sen suojuksia ja turvalaitteita koskevista vioista on ilmoitettava vastuuhenkilölle heti, kun ne on havaittu. Älä koskaan pura laitteen turvalaitteita tai poista niitä käytöstä. Tarkista, että liikkuvat osat ovat hyvässä kunnossa, ettei ole riskiä niiden juuttumisesta kiinni ja ettei niissä ole vaurioituneita osia. Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ja että kaikki käyttöä koskevat ehdot on täytetty. Ellei käyttöohjeissa täsmennetä toisin, ovat vaurioituneet turvalaitteet ja -osat korjattava tai vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Älä käytä laitetta tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Kaikkien laitetta käyttävien on saatava asianmukainen laitteen käyttöä ja säätöjä koskeva koulutus ja käyttäjien on oltava vähintään 16 vuoden ikäisiä. Pidä lapset etäällä laitteesta, kun se on kytkettynä virtalähteeseen. Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa ja suljetussa paikassa, poissa lasten ulottuvilta. Älä anna muiden ihmisten, varsinkaan lasten koskea laitteeseen tai sähköjohtoon. Pidä heidät etäällä työskentelyalueeltasi. Laitteen kanssa työskentelevien henkilöiden huomiota ei saa kiinnittää muualle. On ensisijaisen välttämätöntä noudattaa paikallisesti voimassa olevia onnettomuuksia ehkäiseviä määräyksiä sekä muita yleisesti hyväksyttyjä turvamääräyksiä. Älä käytä pienteholaitteita raskaan työn tekemiseen

5 Tähän laitteeseen liittyvät erityisturvallisuusmääräykset Älä koskaan käytä teräketjua, joka ei vastaa tässä oppaassa esitettyjä vaatimuksia. Älä sahaa materiaalia, joka sisältää vieraita esineitä kuten johtoja, kaapeleita tai naruja. Käytä vain teräviä teräketjuja. Älä ala sahata ennen kuin työympäristö on siisti, sinulla on vakaa asento ja olet suunnitellut siirtymisesi kaatuvan puun alta pois. Ole erityisen varovainen sahatessasi pieniä pensaita ja puuntaimia, koska pienet risut ja vastaavat voivat tarttua sahanterään ja sinkoutua kohti ja saatat menettää tasapainosi. Älä käytä sahaa puun kaatamiseen, jos sinua ei ole erityisesti koulutettu tekemään kaatoa. Jos sahaat runkoa, joka on kallistunut ja voi olla jännityksessä, varo rungon mahdollista ponnahtamista. Älä pakota sahaa, se toimii paremmin, kun sitä käytetään sillä voimalla millaiseen se on tarkoitettu. Sahaa vain puuta, älä käytä sahaa muuhun. Kanna sahaa ainoastaan etukahvasta. Pidä sormesi irti katkaisijasta ja varmista että käsisuoja on etuasennossa ja sahanterä osoittaa taaksepäin. Tarvittaessa kiinnitä sahattava puu leuoilla tai tue sahattava kohde tukevasti. Pidä sähköjohto aina kaukana sahanterästä ja käyttäjästä. Pidä saha terävänä ja puhtaana, noudata voiteluohjeita ja teränvaihdosta annettuja ohjeita. Pidä kahvat puhtaina ja öljyttöminä. Väärin kiristetty tai voideltu teräketju voi katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta. Vältä vahinkokäynnistystä. Älä kanna sahaa siten että sormi on katkaisijalla ja varmista että käynnistyskahva ei ole päällä, kun kytket sahan sähköverkkoon. Pidä kaikki kehonosat kaukana terästä kun saha on käynnissä. Kun käynnistät sahan, varmista että sahanterä ei kosketa mihinkään. Pienikin keskittymisen herpaantuminen voi aiheuttaa vaatetuksen tarttumisen sahanterään tai kehonosan koskettamisen terään. Älä käytä sahaa jos se on vahingoittunut, riittämättömästi säädetty tai huonosti tai keskeneräisesti koottu. Varmista että ketjuterä pysähtyy kun kytkin vapautetaan. Älä yritä sahata yli kykyjesi tai kokemuksesi. Älä koskaan käytä sahaa yhdellä kädellä. Yhden käden käytöstä voi seurata vakavaa vaara käyttäjälle, sivullisille ja auttajille. Välttääksesi sähköiskun vaaraa, älä käytä sahaa märillä tai liukkailla pinnoilla tai lumimyrskyjen, kaatosateen tai muuten poikkeavien sääolosuhteiden aikana. Älä anna sahanpurun tai muun lian kertyä sahan moottorin pintaan tai ilmanottoaukkojen päälle. Käytä sahaa korkeilla moottorikierroksilla. Kun kaadat puuta, huolehti että muut sahankäyttäjät ovat vähintään 2 puun mitan etäisyydellä. Sammuta saha välittömästi, jos lapsi tai lemmikkieläin lähestyy. Ensi kertaa sahaa käyttävää henkilöä pitäisi kokeneemman käyttäjän opastaa ja sahaa pitäisi kokeilla sahaamalla puunrunkoja sahauspukissa tai muuten hyvin tuettuna

6 LAITTEEN OSAT 1. teräketju 2. laippa 3. ketjunpyörän suojuksen mutteri 4. ketjupyörän suojus 5. öljysäiliön kurkistusikkuna 6. sähköjohdon vedonpoisto 7. sähköjohto 8. takakahva 9. ON/OFF kytkin 10. käynnistyksenestonappi 11. öljysäiliön korkki 12. etukahva 13. käsisuoja/ketjujarru 14. ketjupyörä 15. laipan kohdistustappi 16. ketjun kiristystappi 17. tartuntahampaat 18. ketjun kiristysruuvi - 6 -

7 KETJUN ASETTAMINEN JA KIRISTÄMINEN Huolehdi että sähköjohto on irrotettu ja käsisuoja on suoraan pystyasennossa. Tee seuraavat vaiheet (katso laitteen osat kuvaa ja lisäkuvia alla): 1. Aseta saha tukevalle alustalle kyljelleen 2. Irrota ketjunpyöränsuojan mutteri ja poista ketjupyörän suojus 3. Aseta teräketju laipan uraan. HUOMIOI KETJUN OIKEA SUUNTA! 4. Aseta laippa ketjuineen sahaan kuvan mukaisesti, pyöräytä samalla teräketju ketjupyörän rattaalle: 5. Varmista, että ketjun kiristysruuvin tappi osuu laipassa olevaan reikään. Pyöritä kiristysruuvin tappia ensin mahdollisimman pitkälle kiristysruuvin kierteisiin, jotta laippa ja teräketju asettuvat helpommin oikeille paikoilleen. 6. Kiinnitä ketjupyörän suojus takaisin, kiristä kiinnitysmutteri, varmista samalla, että laippa, teräketju ja kiristysruuvin tappi pysyvät oikeilla paikoillaan. 7. Kiristä teräketjua vääntämällä kiristysruuvia myötäpäivään ruuvimeisselin avulla, samalla varmistaen, että teräketju pysyy laipan urassa joka kohdassa. Sopiva teränkireys on saavutettu, kun ketjua voi nostaa irti teräkiskosta kiskon keskiosassa n. 3 mm. Huom. teräketju löystyy sahauksen aikana. Ketjua joutuu kiristämään silloin tällöin käytön aikana

8 ÖLJYN TÄYTTÖ HUOMIOI ETTÄ SAHA TOIMITETAAN ILMAN ÖLJYÄ. ÄLÄ KOSKAAN KÄYNNISTÄ SAHAA ILMAN ÖLJYÄ! Avaa öljysäiliön korkki ja lisää säiliöön öljyä. Älä ylitä öljyn maksimimäärää. Huom. kun joudut lisäämään öljyä kesken työskentelyn, puhdista korkki ja sen ympäristö hyvin välttääksesi roskien pääsyn öljyn sekaan. Seuraa sahauksen aikana öljyn määrää ja lisää sitä aina tarvittaessa. Käytä öljyä SAE#30. Huom. käytä öljyä SAE#10 lämpötilan ollessa alle 0 ºC ja SAE#40 öljyä, jos lämpötila ylittää 25 ºC. Pyyhi lopuksi kaikki ylivalunut öljy pois. Huom. on normaalia, että saha tiputtaa hieman öljyä kun se ei ole käytössä. Tyhjennä öljysäiliö käytön jälkeen, jos haluat välttää tiputtamisen. SÄHKÖJOHDON VEDONPOISTO Sähköjohdon irtoamisen jatkojohdosta voi estää käyttämällä vedonpoistoa (katso kuva laitteen keskeiset osat) Tee jatkojohtoon tiukka taitoslenkki n. 30 cm päästä jatkojohdon pistokkeesta ja työnnä taitokohta takakahvan päässä olevasta reiästä läpi. Sovita reiästä työnnetty taitos vedonpoistokoukkuun ja paina taitos vedonpoistokoukkuun pohjaan asti. Kun olet valmis aloittamaan työskentelyn, yhdistä sahan sähköjohto jatkojohdon pistokkeeseen

9 SAHAN KÄYNNISTÄMINEN 1. Poista laipan suojus 2. Vedä käsisuoja/ketjujarru kohti etukahvaa kunnes suoja naksahtaa pystyasentoon. Ketjujarru asento, saha pysähtyy Käsisuojana pystyasennossa, saha käy 3. Yhdistä sahan sähköjohto jatkojohdon pistokkeeseen. 4. Paina käynnistyksenestonappi pohjaan ja samanaikaisesti paina ON/OFF kytkin pohjaan, saha käynnistyy. Huom. sahassa on soft start -toiminto, käynnistyminen tapahtuu 3 sekunnin aikana. Varmista nyt käsisuoja/ketjujarrun toiminta työntämällä suojaa vasemman käden kämmenselällä itsestäsi poispäin. Suoja naksahtaa eteenpäin kohti terää ja ketjun pitää lakata pyörimästä välittömästi. Varmista ketjujarrun moitteeton toiminta joka kerta, kun ryhdyt työskentelemään sahan kanssa. Mikäli ketjujarru ei toimi, älä käytä sahaa, vaan vie se huoltoon. Älä käynnistä sahaa, jos käsisuoja ei ole pystyasennossa (kohti etukahvaa). 5. Pidä sahaa nyt molemmilla käsillä, paina käynnistyslukkonappi pohjaan ja käynnistä saha painamalla ON/OFF kytkin pohjaan. Pysäyttääksesi sahan, vapauta ON/OFF kytkin. Automaattisen voitelun tarkistaminen Osoita käynnissä olevan sahan laipan kärkeä maassa olevaa vaaleaa paperia vasten. Jos paperille ilmestyy laajeneva öljytahra, voitelu toimii. Jos voitelu ei näytä toimivan, irrota saha sähköverkosta, irrota laippa ja puhdista kaikki öljyväylät, kokoa saha uudestaan ja kokeile paperitestiä uudelleen. Jos voitelu ei vieläkään toimi, toimita saha huoltoliikkeeseen. Älä käytä sahaa, jossa voitelu ei toimi. Sahan turvallinen käyttö Kun sahaat, käytä sahaa täysillä kierroksilla, työ on siten turvallisempaa ja takapotkun ja jumiutumisen riski on pienempi. Pysyttele sahan vasemmalla puolella, jos saha heilahtaa kontrolloimattomasti, se heilahtaa oikean olkasi yli. Pidä etukahvasta ote, jossa kämmenselkäsi on kohti sahanterää ja peukalo kiertyneenä kahvan alle. Tämä käden asento aiheuttaa takapotku-tilanteessa käsisuojan/ketjujarrun työntymisen kohti terää kämmenselkäsi osuttua siihen ja näin terä ja saha pysähtyy ja loukkaantumisen riski pienenee. Varmista että ketju on riittävän kireä, jos ketju löystyy, pysäytä työ ja kiristä ketju. Tarkkaile sahauskohtia, jos niihin ilmestyy paljon sahauspölyä, terä kaipaa teroitusta

10 TAKAPOTKU Takapotkuksi sanotaan ilmiötä, jossa käynnissä oleva ketjusaha ponnahtaa ylöspäin ja taaksepäin kohti käyttäjää salamannopeasti suurella voimalla. Takapotku voi tapahtua, jos sahanterän kärki koskettaa sahattavaa puuta tai jos sahattava puu jumittaa sahanterän sahauksen aikana. Takapotkun välttäminen Takapotkun vaikutusta pystyy kontrolloimaan, mikäli on varustautunut siihen. Sahasta ei pidä päästää irti. Pidä sahasta aina hyvällä otteella kaksin käsin kiinni. Aseta kehosi ja käsivartesi niin, että pystyt tarvittaessa ottamaan vastaan pienen takapotkun. Pyri seisomaan sahan vasemmalla puolen, ei suoraan sahan takana. Pidä sahasta tukevasti kiinni oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa, ei koskaan päinvastoin. Älä kurota, säilytä hyvä asento ja tasapaino. Älä nosta sahaa yli hartialinjan. Älä kosketa käyvän sahan terän kärjellä puunrunkoa, oksaa, maata tai mitään vastusta. Käytä vain samanlaisia teriä ja ketjuja kuin alkuperäiset. Älä yritä sahata kahta runkoa yhtä aikaa. Varo heilahtavia sahattuja osia. Älä jatka sahaamista keskeneräisestä sahaussaumasta, tee aina uusi. SAHAN KÄYTTÄMINEN

11 VIKATILANTEET Vika Mahdollinen syy Korjausehdotus Saha ei toimi Saha ei saa virtaa tai ketjujarru on Tarkista onko sähköjohto kunnossa ja lauennut kunnolla kiinni jatkojohdossa, tarkista pistorasia ja varoke. Jatkojohto liian pitkä tai johdon poikkileikkaus liian pieni Tarkista ketjujarrun asento. Teräketju ei voideltu Ei öljyä säiliössä, öljysäiliö Lisää öljyä ja/tai puhdista öljysäiliö. tukkeentunut Ketjujarru ei toimi Ketjujarrun kytkeytyminen on Ota yhteys huoltoon ja huollata saha vahingoittunut Saha nykii ja tärisee ja Ketjunkireys väärä, ketju tylsä, ketju Säädä ketjun kireys, teroita tai vaihda sahaa huonosti kulunut loppuun, ketju on asennettu ketju uuteen, käännä ketju oikein päin. väärinpäin Saha toimii vain pätkittäin Useita mahdollisia syitä. Ota yhteys huoltoon ja huollata saha. HUOLTO, PUHDISTUS, KORJAAMINEN Tärkeää! Irrota ensin pistoke sähköverkosta. Puhdista lika koneesta säännöllisesti. Käytä puhdistukseen esim. mietoon saippualiuokseen kostutettua kangasta. Älä koskaan käytä syövyttäviä aineita. Laipan kärjessä on hammaspyörä, lisää laipan kärjessä olevasta pienestä reiästä silloin tällöin tippa öljyä voitelemaan hammaspyörää. Puhdista laippa säännöllisesti. Vaihda kulunut laippa uuteen. Tarkista terän kuluminen säännöllisesti. Jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, levitä ohut kerros öljyä terään. Tylsä sahanterä on vaihdettava tai teroitettava. Puhdista pihka sahanterästä. Huom. lyhytaikainenkin käynnissä olevan sahan kosketus esimerkiksi maahan saattaa kääntää ketjuterän leikkaavat osat väärään suuntaan jonka seurauksena terä ei enää pureudu puuhun ja sahaustulos on huono. Vaihda kulunut terä uuteen tai käytä teroittamiseen erillistä teränteroitinta ja seuraa sen ohjeita teroittamisesta.. Pidä kahvat aina kuivina ja puhtaina pihkasta, öljystä ja rasvasta. Tarkista aina huollon jälkeen, että kaikki turvalaitteet ovat käyttökunnossa. Hiiliharjojen vaihto. Kuluneet hiiliharjat voi vaihtaa uusiin. Tässä sahamallissa se täytyy antaa valtuutetun huollon tehtäväksi. Vaihda vahingoittuneiden osien tilalle ainoastaan alkuperäiset varaosat. Varaosia tilatessa tulee antaa seuraavat tiedot: laitteen tyyppi, tuotenumero ja sarjanumero laitteen tyyppikilvestä ja hajotuskuvassa oleva osan nro. Muita kuin tässä ohjeessa kuvattuja korjaus- ja huoltotöitä saavat tehdä vain valtuutetut huoltoliikkeet

12 Hajotuskuva / Sprängkiss

13 Osaluettelo / Del list No. Name QTY No. Name QTY No. Name QTY 1 cable 1 34 screw 9 68 connecting rod 1 2 cable sheath 1 35 wood insert teeth 1 69 brake rod 1 3 pressing board 1 36 seal ring 1 70 brake spring 1 4 screw 2 37 screw 3 71 gasket 1 5 locking button 1 38 screw 2 72 bearing 1 6 brake spring 1 39 check ring 1 73 rotor 1 7 switch 1 40 chain wheel 1 74 bearing 1 8 master switch 1 41 tension spring 1 75 screw 2 9 platen 2 42 screw 3 76 spring washer 2 10 screw 2 43 dust cover 1 77 gasket 2 11 capacitance 1 44 bearing 1 78 wind shield 1 12 screw 1 45 output shaft 1 79 stator 1 13 screw 3 46 torsional spring 1 80 red steel paper 1 14 motor cover 1 47 shaft sleeve 1 81 gasket 2 15 preventer plate 1 48 big gear 1 82 nut 2 16 label 1 49 gasket 1 83 stator holder 1 17 left housing 1 50 nut M copper bush 2 18 gasket 1 51 seal ring 1 85 carbon brush 2 19 screw 1 52 seal ring 2 86 lunk 1 20 spring lamination 1 53 oil-output mouth 1 87 lunk 1 21 tapping screw 1 54 nut M lunk 2 22 microswitch 1 55 gear 1 89 lunk 2 23 fuel tank cap 1 56 Motor gear bushing 1 90 lunk 1 24 fuel tank 1 57 screw 5 91 bar 1 25 gasket 1 58 screw 4 92 chain 1 26 oil output mouth 1 59 Support Plate 1 93 connection set 1 27 oil connector plug 1 60 oil pump 1 94 adjusting pin 1 28 sponge 1 61 screw 2 95 gasket 1 29 connection 1 62 oil-intake pipe 1 96 adjusting wheel 1 30 seal ring 1 63 oil-output pipe 1 97 screw 1 31 right housing 1 64 push rod 1 98 cap 1 32 label 1 65 push rod spring 1 99 screw 1 33 screw 2 66 screw check ring 1 34 screw 9 67 fixed plate snap spring adjusting knob

14 KEDJESÅG 1600 W Produktnummer BRUKSANVISNING RoHS, PAHs Spänning 230 V~ 50 Hz Effekt 1600 W Kedjas fastighet 13,6 m/s Svärdlängd, svärdtyp 35 cm, JL9D-3*57, 3/8 Kedja info 9.53mm (pitch), 1.27mm(gauge) Automatiskt stop i 0.12 s Oljetank 220 ml Oljetyp SAE#30 (SAE#10 <0ºC, SAE#40 >25ºC) Vikt (utan svärd, kedja) 5,8 kg Garanti 1 år Ljudtryck 96 db(a) k = 3 db(a) Ljudeffekt 105,3 db(a) k = 3 db(a) Vibration 3.25 m/s2 k = 1.5 m/s2 Importör: Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere VARNING: såg är farlig om den används fel. Läs alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter noggrant innan bruk.

15 KEDJESÅG ANVÄNDNING Denna produkt är avsedd för tillfälligt sågning av trä (inget annat material) till exempel hemma och i sommarstugan. Man kan fälla trä, städa och rensa träområden och göra ved. Produkten är inte avsedd med god noga vibration skydd för att vara tillämplig för långvarig eller professionell bruk. Maskinen får endast användas för avsett ändamål. All annan användning anses vara felaktig användning. Användaren/ägaren, inte tillverkaren hålls ansvarig för skador och/eller personskador av alla slag som uppkommer på grund av sådan felaktig användning. Alla personer som använder och underhåller produkten måste vara väl insatta i denna manual och iakttaga produktens potentiella risker. Samma sak gäller för allmänna föreskrifter för arbetshälsa och säkerhet. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar utförda på maskinen och inte heller skador uppkomna på grund av sådana ändringar. Även när maskinen används på föreskrivet sätt är det inte möjligt att eliminera vissa kvarvarande riskfaktorer. Följande risker kan finnas i samband med maskinens konstruktion och design: Kontakt med sågklingan i den oskyddade sågzonen. Sträcka sig in mot sågklingan i rörelse (skärskador). Bakslag från arbetsstycken och delar av arbetsstycken. Hörselskador om inte hörselskydd används vilket är obligatoriskt. Skadliga utsläpp av trädamm i slutna utrymmen. Bekanta dig med produkt kontrolldelar och påteckning i produkten innan bruk: Var försiktig i alla tider Läs alla instruktion och säkerhetsanvisningar innan bruk Använd skyddsglasögon Använd hörselskydd Skydda produkten från fukt och vatten Avkoppla elledning alltid när du inte brukar produkten eller när du underhåller

16 SÄKERHETSANVISNINGAR Bevara instruktion med produkten och la alla som använder produkten läsa den. Elsäkerhet Vid användning av elektriska redskap är det absolut nödvändigt att följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för elektriska stötar, person skador och brand. Innan du använder maskinen för första gången, kontrollera att spänningen som anges på maskinskylten överensstämmer med ditt elnät. Skydd dig mot elektriska stötar, undvik kroppskontakt med jordade delar. Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget innan du utför inställningar eller service på maskinen. Bär inte maskinen från kabeln. Använd inte kabeln för att dra ut stickkontakten ur uttaget. Skydda kabeln från värme, olja och vassa kanter. Kontrollera nätkabeln regelbundet och låt en behörig service ersätta den vid första tecken på skada. Använd aldrig en felaktig eller skadad nätkabel. Använd aldrig ett elektriskt redskap med en strömbrytare som inte fungerar. Använd inte kabeln för ändamål den inte är avsedd för. Kontrollera dina förlängningskablar regelbundet och byt ut dem om de skadas. Om du måste använda en förlängningskabel, försäkra dig om att dess ledare har en tillräckligt stor tvärsnittyta för redskapets effektförbrukning. Minimal tvärsnittyta är 1.5 mm² eller 2.5 mm² för kabellängder över 20 meter. Vid arbete utomhus, använd endast förlängningskablar som är märkta med godkännande för användning utomhus. Om du använder en kabelvinda måste hela kabeln lindas ut från vindan. Bara behörig service kan reparera produkten med originella reservdelar. KASSERING AV PRODUCT Kasserade elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Enligt Europadirektiv 2002/96/EC om kasserat elektriskt och elektroniskt avfall och dess implementering i enlighet med nationella lag, måste uttjänta elektriska redskap samlas in separat och returneras till en miljökompatibel återvinningsinrättning

17 Allmän säkerhet Åtlyd alla säkerhetsinformationen samt bruks- och underhållsanvisningarna. Koncentrera dig på det du gör. Använd sunt förnuft vid arbetet. Använd inte redskapet om du är okoncentrerad och distraherad. Håll arbetsområde ren och undvik alt extra material i arbetsområde. Ordna med god belysning. Utför endast byte av verktyg, justeringar, mätning och rengöring när motorn är avstängd och dra ut stickkontakten. Montera omedelbart tillbaka alla skydd och säkerhetsanordningar efter att du avslutat reparationer och underhållsarbete. Luta dig inte och se till att alltid stå stadigt och med bra balans. Undvik onormala arbetsställningar. Bär lämpliga arbetskläder. Lösa plagg eller smycken kan fastna i den roterande sågklingan. Skor med halkfri sula rekommenderas vid arbete utomhus. Knyt håret om du har långt hår. Kontrollera regelbundet att inga delar i maskinen är skadad. Försäkra dig om att alla delar är korrekt monterade och att alla övriga driftförhållanden är tillfredsställande. Om inget annat är angivet i bruksanvisningen, ska skadade säkerhetsanordningar och delar repareras eller bytas av ett behörigt servicecenter. Reparationer får endast utföras av behöriga elektriker med användning av original reservdelar, eller så kan användaren utsättas för olyckor. Bruk maskinen aldrig i närhet av antändliga vätskor eller gaser. Låt samtliga personer som arbetar med maskinen ta del av dessa säkerhetsföreskrifter. Operatörer måste ha en ålder på lägst 16 år. Håll barn på behörigt avstånd från maskinen när den är ansluten till elnätet. När utrustningen inte används ska den förvaras på ett torrt, låst ställe utom räckhåll för barn. Låt inte obehöriga personer, i synnerhet barn, vidröra redskapet eller kabeln. Håll dem på behörigt avstånd från arbetsområdet. Personer som arbetar med maskinen får inte störas. Det är absolut nödvändigt att iaktta gällande olycksförebyggande föreskrifter i ditt område samt även alla övriga allmänna tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Använd inte maskiner med för låg effekt för att utföra tunga arbeten

18 Speciella säkerhetsanvisningar gällande denna maskin Använd aldrig sågkedjor som inte uppfyller de krav som anges i denna manual. Såga inte material som innehåller främmande föremål så som vajrar, kablar eller band. Använd endast skarpa sågkedjor. Starta inte arbetet innan du har renat arbetsområden, innan du står stadigt och innan du har planerat din ruta bort under fällande trä. Var betydlig försiktig när du brukar såg för att såga små trä därför att liten kvist och liknande kan fastna på sågkedjan och slunga mot dig och du kan förlora balans. Bruk inte såg för att fälla trä om du inte är ordentlig utbildat för att göra det. Om du sågar trä som är sned och kan vara i stress, ta vara på att trän inte slungar mot dig. Belasta inte sågen, den fungerar bäst när det brukets med den styrkan den är avsedd för. Såg bara trå, bruk inte såg till något annat. Bär såg endast från främre handtag. Säkra dina fingrar borta från brytaren, säkra att främre handskydd är i rak position och att svärd pointerar bakåt. Vid behov fastna trä som måste sågas ordentlig eller stöd den ordentlig. Försäkra att elkabeln alltid är i distans om sågkedjan och brukaren. Håll såg skarp och ren, åtlyd smörning instruktionen och instruktioner om bytte av kedja. Håll handtag rena och oljefria. Felaktig fastnad eller smörjade kedja kan brista eller orsaka rekyl. Undvik meningslös start av såg. Bär inte såg så att du har fingrar i brytaren och kontrollera att brytaren inte av pressad när du kopplar elkabeln till stickkontakten. Säkra alla kroppsdelar i avstånd av såg när den är på gång. När du startar såg se till and den är inte in kontakt med någonting. Även liten brist av koncentration kan orsaka att klädsel fastnar i såg eller kroppsdel är i kontakt med såg. Bruk inte såg om den är skadad, inte helt justerad eller felaktigt eller inte färdig monterad. Se till att kedjebromsen stoppar när brytaren är av. Såga inte över din kapacitet eller förmåga. Aldrig bruk såg med en hand. Användning endast med en hand kan orsaka alvarlig fara till brukaren, kringstående eller hjälpare. Undvik risken för elstöt, bruk inte såg i våta eller hala ytor eller under snöstorm, ösregn eller annat vis speciella väder. Låt inte sågspån eller annan smuts bygga upp på motorn eller luft intag. Bruk såg med fulla varv. När du faller trä, se till att kringstående är minst 2 gånger trä längd distans. Stopp såg rakt om barn eller husdjur närmar sig. Personen, som brukar såg för första gång skulle la sågare med erfarenhet visa hur man brukar såg och skulle pröva att såga ved i sågbock eller annars bra stödd

19 DEL AV MASKIN 1. Sågkedja 2. Svärd 3. Kedjehjulskyddsskruv 4. Kedjehjulsskydd 5. Indikering av oljenivå 6. Kabeldragavlastning 7. Elnät 8. Bakre handtag 9. ON/OFF brytare 10. Startförhindringsnapp 11. Oljetanklock 12. Främre handtag 13. Kedja stopp/handskydd 14. Kedjehjul 15. Placerings skruv för svärd 16. Kedjefästnings mutter 17. Tagganslag 18. Kedjefästningsskruv

20 KETJANS INSTALLERING OCH FÄSTNING Kontrollera at elkabeln är kopplats av och handskydd är i rak position. Gå genom följande steg (se del bild och bilder nedan): 1. Set såg på sin sida 2. Lossna kedjehjulsskydd mutter och ta bort kedjehjulsskydd 3. Sätt kedjan på svärd. OBSERVERA KEDJANS DIREKTION! 4. Placera svärd med kedjan på plats och säkra kedjan ordentlig på kedjehjul: 5. Försäkra att kedjefästnings mutter placerar sig i hjulen i svärden. Veva först kedjefästnings mutter helt tills slut av gängor i kedjespännskruv, för det är lättare att placera svärd och kedjan ordentlig. 6. Fästa kedjehjulsskydd tillbaka, skruva kedjehjulsskydd mutter ordentlig fäst, kontrollera att svärd, kedja och kedjefästnings mutter håller sin plats. 7. Fästa nu kedjan med kedjespännskruv, bruk skruvmejsel, vrid medurs och säkra at kedjan håller på plats på svärden. Tillämplig spänning uppnås när kedjan kan lyftas ca.3mm ifrån svärden i mitten av svärden. Obs. kedjan lossnar i bruk. Det är nödvändigt att fästa kedjan av och till mitt i mellan bruk

21 FYLLNING AV OLJA OBSERVERA ATT SÅG LEVERERAS UTAN OLJA. ALDRIG STARTA SÅG UTAN OLJA! Öppna oljetankens kork och fyll tanken med olja. Se till at du inte fyller olja mer än maximal nivå. OBS. När du måste tillägga olja i mitten av arbete, putsa korken och omgivningen ordentligt för att undgå smuts i oljan. Kontrollera oljemängd under arbete och fyll på mer olja vid behov. Bruk SAE#30 olja. Obs. bruk SAE#10 olja under 0 ºC och SAE#40 olja ovanpå 25 ºC. Putsa tills slut all olja som spridats. Obs. Det är normalt, att såg läcker lite olja när den inte är i bruk. Tomma oljetanken efter bruk om du vill undgå läckage. KABELDRAGAVLASTNING Man kan undvika att elkabeln lossnar från förlängningskabel med bruk av kabeldragavlastning (se bild i del av maskin). Gör en länk till förlängningskabel ca 30 cm från kopplingen och trycka länken från hålen i bakre handtags bakdel. Justera länken till kabeldragavlastning, pressa länken helt till botten av kabeldragavlastning. När du är färdig och starta arbetet, koppla elkabeln i såg till kopplingen i förlängningskabel

22 STARTA SÅG 1. Avlägsna svärdskydd 2. Dra kedja stopp/handskydd mot främre handtag tills den klickar på plats. Kedja stopp position Handskydd position, såg fungerar 3. Koppla elkabeln i såg till kopplingen i förlängningskabel. 4. Tryck startförhindringsnapp ned och samtidigt tryck på ON/OFF brytaren, såg startar. Obs. såg är avsedd med soft start -funktion, såg är i full fastighet inom 3 sekunder. Säkra att kedja stopp/handskydd fungerar ordentlig med att pressa handskydd med vänster hands handrygg. Kedja stopp/handskydd klickar framåt mot kedjan och kedjan måste stoppa omedelbart. Kontrollera varje gång du arbetar med sågen att kedja stopp fungerar utan problem. Om kedja stopp inte fungerar, bruk inte såg, utan leverera den till service. Aldrig försöka att starta såg med ON/OFF brytaren om handskydd inte är i rak position (nära främre handtag). 5. Håll såg nu med båda händer, tryck på startförhindringsnapp och starta såg med ON/OFF brytaren. För att stoppa såg, lösa ON/OFF brytaren. Automatisk smörjning Pointera såg som är på gång mot ljus papper på golvet. Om fläcken av olja dyker up på papper, automatisk smörjning fungerar. Om inte, dra ut stickkontakten, lossna svärd och putsa alla del angående olja och fastna alla delar tillbaka och testa igen. Om smörjning ännu inte fungerar, leverera den till service. Bruk inte såg om automatisk smörjning inte fungerar. Säkert bruk av såg När du sågar, bruk såg med fulla varv, arbete år tryggare så och risken för rekyl eller fastning är mindre. Sätt dig till vänstra sidan av såg, om såg svingar utan kontroll, den svingar över din högre axel. Håll från främre handtag så att handrygg är mot svärd och tummen är runt handtag. Denna position i rekyl situation orsakar att din handrygg pressas mot kedja stopp/handskydd och kedjan och såg stoppar och risken för skador minskas. Kontrollera att kedjan är ansträngd tillräklig, om kedjan lossnar, ansträng den igen. Observera sågning ytor, om damm dyker upp, kedjan behöver skärpning

23 REKYL Rekyl betyder ett fenomen där den löpande kedjesåg plötslig slår uppåt och bakåt mot brukaren med stort kraft och ytterst snabbt. Rekyl kan hända om kedjesågs spets berör trå eller att sågkedjan har klämts fast under sågning. Att undvika rekyl Man kan kontrollera effekt av rekyl med att förutse risk situationer. Man måste inte slappa av från sågen. Hålla alltid fast sågen med båda händerna. Sätt dig så att din kropp och armar är placerad så att du kan ta i mot mindre rekyl. Försök alltid och placera dig i den vänstra sidan av såg, aldrig rak bak sågen. Hålla alltid fast sågen med höger hand i främre handtag och vänster hand i bakre handtag, aldrig tvärtom. Luta dig inte och se till att alltid stå stadigt och med bra balans. Undvik att lyfta såg över axelnivån. Berör inte trä ytan, gren, mark eller andra motstånd. Använd bara likadana kedjor och svärd som originella. Pröva inte att såga två ved på samma gång. Var försiktig med gungande ved. Fortsätt inte att såga från samma linje om såg har klämts, gör en ny linje. SAHAN KÄYTTÄMINEN

24 FELSITUATIONER Fel Möjlig orsak Reparerings förslag Såg fungerar inte Ingen ström för såg eller kedja stopp Kontrollera att elkabeln är i kondition och har fungerats att den är ordentlig kopplats, kontrollera stickkontakten och säkring. Förlängningskabel är för lång eller tvärsnittytan för små. Kontrollera handskydd position. Inte smörjning i kedjan Inga olja i tanken, oljetanken Tillsätt olja och/eller putsa oljetanken. blockerad Kedjebroms/Handskydd fungerar inte Startning av kedja stopp är skadad Ta kontakt till service för att få såg skötas Såg rycker och skakar Fel fästning av kedjan, kedjan är och sågar dåligt. oskarp, kedjan har slitas slut, kedjan är monterats i fel direktion Såg fungerar bara av och Flera möjliga orsaker till Fästa kedjan ordentlig, skarpa kedjan, byt kedjan, vänd kedjan till rätt direktion. Ta kontakt till service för att få såg skötas SERVICE, PUTSNING, SKÖTSEL Viktig! Dra ut stickkontakten först. Putsa smuts från maskinen regelbundet. Bruk tillexempel mild såpvätska och ren duk. Aldrig bruk frätande ämnen. I tippen av svärden finns tandhjul som måste smörjas. Påfyll ett dropp av olja inom små hål i tippen av och till. Putsa svärden regelbundet. Byt slitet svärd till nytt. Kontrollera slitage av kedjan regelbundet. Om såg inte är i bruk för lång tid, spred lite olja på kedjan innan bruk. Oskarp kedja måste skarpas eller byttas. Putsa kåda från kedjan. Obs. Även väldig kortvarig kontakt tillexempel med marken kan vrida de skärande del av kedjan till fel direktion och konsekvens är att blad inte gripar till trä ännu längre och sågning resultat är dålig. Byta sliten kedja till nytt eller bruk kedja skarpare. Byta ut kolborstar Slitna kolborstar kan byttas till nytt. I denna modell man måste låta behöriga reparatörer bytta dem. Vid service av apparat används endast identiska utbytesdelar. När man vill beställa reservdelar man skulle ha följande information: apparatens typ, product nummer och del nummer från sprängskissen. Annan service än den som är listad i denna undervisning bör endast utföras av behöriga reparatörer

25 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN OM EU ÖVERENSSTÄMMELSE Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu Tampere vakuuttaa, että tuote förklarar at denna produkt: Sähkösaha 1600 W / Kedjesåg 1600W Malli / Modell Kauppanimi / Brand AXA on yhdenmukainen seuraavien EU direktiivien kanssa: förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv: EC LVD, EU pienjännitedirektiivi / lågspänningsdirektiv EC Machinery, EU konedirektiivi / maskindirektiv EC EMC, elektromagneettista säteilyä säätelevä direktiivi / direktiv för elektromagnetiska störning EC Noise emission, EU meludirektiivi / EU direktiv om ljud 2006/95/EU 2006/42/EU 2004/108/EU 2000/14/CE &2005/88/EU RoHS direktiivi/direktiv 2011/65/EU PAHs direktiivi/direktiv 2005/84/EU (säännös, joka kieltää tai rajoittaa haitallisten aineiden, mm. raskasmetallien käyttöä) (direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av t.ex. vissa tungmetaller) ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: och att följande standarder har följts: EN /A2:2011 EN /A2:2008 EN /A2:2009 EN :2000 EN :2009+A11:2010 EN :2009+A1:2010 Tekniset tiedostot kokoava henkilö: Teknisk fil ansvarig: Minna-Liisa Vesanen Kauppahuone Harju Oy Myllypuronkatu 30, Tampere Tampere Minna-Liisa Vesanen Ostaja / Köpare

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original FI TEKNISET TIEDOT Moorrori: 230V~50Hz 2100W IP54 Halkaisuvoima:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL IKH7255 PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO18000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot