OKSASILPPURI SHREDDER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKSASILPPURI SHREDDER"

Transkriptio

1 ESP034 OKSASILPPURI SHREDDER Käyttöohje Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the tool and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax Onnittelumme tämän laadukkaan ESPINA-tuotteen valinnasta! FI Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Toivotamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa! Turvallinen käyttötapa Koulutus Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tämän koneenkäyttöä. Valmistelu 1) Älä anna lasten tai vajaakuntoisten käyttää tätä konetta; 2) Älä käytä tätä konetta sivullisten henkilöiden läheisyydessä; 3) Älä liitä viallista virtajohtoa virransyöttöön tai koskettele viallista virtajohtoa ennen kun se on irrotettu virransyötöstä. Viallinen virtajohto voi aiheuttaa kosketuksen jännitteellisiin osiin, sähköiskuvaara. 4) Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja aina koneen käytön aikana; 5) Älä käytä roikkuvaa, löysää tai naruilla varustettua vaatetusta tai solmioita; 6) Käytä konetta vain avoimessa tilassa (esim. poissa seinien tai muiden kiinteiden kohteiden läheisyydestä) ja tasaisella ja vakaalla pinnalla. 7) Älä käytä konetta kivetyillä tai sorapinnoilla, missä koneesta sinkoileva materiaali voi aiheuttaa tapaturmia; 8) Tarkasta ennen koneen käynnistämistä, että kaikki ruuvit, mutterit, pultit ja muut kiinnikkeet ovat luotettavasti kiristettynä paikalleen ja että kaikki suojat ja ristikot ovat paikallaan. Vaihda vaurioituneet tai lukukelvottomat huomio- ja varoitustarrat; Käyttö 1) Tarkasta ennen koneen käynnistämistä, että syöttösäiliö on tyhjä; 2) Pidä kasvosi ja kehosi kaukana syöttöaukosta; 3) Älä laita käsiäsi, muita kehon osia tai vaatteita syöttösäiliön sisäpuolelle, poistokouruun tai minkä tahansa liikkuvan ja pyörivän osan läheisyyteen; 4) Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. Älä ylikurkottele. Kun syötät materiaalia koneeseen, älä koskaan seiso korkeammalla tasolla koneen alustaan nähden; 5) Seiso aina kaukana materiaalin poistokourun alueelta konetta käyttäessäsi; 6) Kun syötät materiaalia koneeseen, tarkasta huolellisesti, etteivät syötettävät kappaleet sisällä metallia tai kiviä. Älä syötä koneeseen pulloja, kanistereita tai mitä tahansa muita ulkopuolisia kohteita; 7) Jos teriin kohdistuu iskuja mistä tahansa ulkopuolisesta kohteesta, tai jos kone pitää epätavallisen kovaa melua tai tärinää, sammuta moottori ja anna sen pysähtyä täydellisesti. Irrota kone päävirransyötöstä ja noudata seuraavia vaiheita:

2 Tarkasta vauriot; Tarkasta kaikkien kiinnikkeiden kireys; Vaihda tai korjaa kaikki vaurioituneet osat vastaavien alkuperäisosien määrittelyjen mukaisesti. 8) Älä päästä materiaalia kerääntymään poistokourun alueelle; tämä voi estää materiaalin poiston ja aiheuttaa materiaalin takaiskuja ja sinkoiluja syöttöaukon kautta; 9) Jos kone on tukossa, sammuta moottori ja irrota kone päävirransyötöstä ennen tukoksien poistamista. Pidä moottori puhtaana liasta tai muista kerääntymisistä mahdollisen moottorivaurion tai tulipalon välttämiseksi. Muista, että moottorikäyttöisten koneiden käynnistysmekanismien toiminta voi aiheuttaa terien liikkumisen; 10) Pidä kaikki suojat ja ohjaimet paikallaan ja hyvässä käyttökunnossa; 11) Älä kuljeta tai siirtele tätä konetta moottorin ollessa käynnissä; 12) Jos poistut työalueelta, sammuta virta ja irrota kone päävirransyötöstä; 13) Älä kallistele tätä konetta moottorin ollessa käynnissä; 14) Pidä jatkojohdot kaukana oksasilppurin osista. Oksasilppurin osat voivat aiheuttaa johtoihin kohdistuvia vaurioita, ja aiheuttaa kosketuksen jännitteellisiin osiin, sähköiskuvaara. Huolto ja säilytys 1) Kun kone on sammutettu huoltoa, tarkastusta, säilytystä tai osien vaihtoa varten, sammuta moottori, irrota kone päävirransyötöstä ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täydellisesti ja, jos kone on varustettu avaimella, poista avain. Anna koneen jäähtyä ennen minkään tarkastuksen, säädön tms. suorittamista. 2) Anna koneen jäähtyä aina ennen sen asettamista säilytykseen; 3) Ole varovainen terien kunnossapidon aikana, koska vaikka moottori ei käynnisty suojien suojalukitusominaisuuksien johdosta, terät voivat silti liikkua manuaalisen käynnistysmekanismin toimesta. 4) Pidä moottorin ilmanvaihtoaukot puhtaana liasta ja muista kerääntymistä mahdollisen moottorivaurion tai tulipalon välttämiseksi. 5) Käytettäessä jatkojohtoa, huomioi, että se ei saa olla teholtaan heikompi kuin laitteeseen jo kiinnitetty syöttöjohto. 6) Tarkasta säännöllisesti syöttöjohto ja mikä tahansa jatkojohto mahdollisia vaurioita ja kulumista vastaan. Älä käytä konetta jos johdot ovat vialliset. 7) Älä koskaan yritä ohittaa sisäistä suojien suojalukitusominaisuutta. VAROTOIMENPITEET JA TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Noudata perusvarotoimenpiteitä sähkökäyttöisten puutarhakoneiden käytön aikana tulipalon, sähköiskun ja henkilökohtaisten tapaturmien välttämiseksi. TÄRKEÄÄ Turvallisuus, terveys ja ympäristö Koneemme turvallinen käyttö on mahdollista vain seuraavien turvallisuus- ja käyttöohjeiden lukemisen ja noudattamisen jälkeen. Lue kaikki ohjeet ennen koneen käyttöä ja säilytä käyttöohjeet myöhempiä tarpeita varten. Tarkasta seuraavat alapuolella kuvatut kohteet ennen koneen käyttöä: 1. Pistokkeen tai pistorasian verkkojohdon eristyskerros on luotettavasti kiinni johdossa. 2. Jatkojohdon eristyskerros on eheä. 3. Virtajohto liikkuu turvallisesti vaurioiden tai vahingollisen irtoamisen välttämiseksi. 4. Virtajohto on täysin suoristettu kelalta ylikuumentumisen välttämiseksi. VAROITUS: Lue käyttöohjeet huolellisesti, tutustu laitteiston käyttölaitteisiin ja sen oikeaan käyttötapaan ennen oksasilppurin käyttöä. VAROITUS: Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatetus kaukana oksasilppurin liikkuvista ja pyörivistä osista. Takertumisvaara: Tietyt kohteet voivat takertua oksasilppurin liikkuviin osiin. Pidä sivulliset kaukana koneesta ja sen käyttöalueelta. Älä kurkottele syöttö- tai poistoaukkoon. Terien pyörimisliike jatkuu n. 5 sekunnin ajan moottorin sammutuksen jälkeen. VAROITUS: Älä koskettele virtajohtoa, jos se vaurioituu käytön aikana. Irrota virtapistoke välittömästi koneen virransyötöstä tai irrota kone päävirransyötöstä myös, jos se ei ole käytössä tai koneeseen suoritettavan työn aikana (esim. osien vaihto, korjaukset, puhdistus ja säädöt). VAROITUS: Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia ja suojakäsineitä. VAROITUS: Älä käytä oksasilppuria sateella tai kosteissa olosuhteissa. Suojaa kone kosteudelta. Äänentehotaso Melutasokoodi on standardin EN13683 mukainen: 2003 Liite F. Roiskesuojaus IPX4

3 Huomautus Sähköisessä AC-VIRRANSYÖTÖSSÄ voi olla jännitepiikkejä tätä konetta käytettäessä. Tämä voi heijastua muihin laitteisiin (esim. valojen vilkkuminen). Jos AC-VIRRANSYÖTÖN impedanssi Zmax on alhaisempi kuin HM 50 Hz taajuudella, nämä häiriöt ovat odotettavissa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyden paikalliseen sähköverkkotoimittajaasi ja kysyä lisätietoja. Käytä ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja Kun konetta käytetään ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia hyväksynnällä merkittyjä jatkojohtoja. Pidä työalue siistinä Epäsiistit ja sekaiset alueet ovat otollisia tapaturmille. Huomioi työalueen ympäristö Älä altista työkaluja sateelle. Älä käytä sähkökäyttöisiä työkaluja kosteissa tai märissä olosuhteissa. Pidä työalue hyvin valaistuna. Älä käytä sähkökäyttöisiä työkaluja tulipalo- tai räjähdysalttiissa paikoissa. Suojaus sähköiskua vastaan Vältä kehokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, johtoihin jne. Pidä lapset ja lemmikkieläimet kaukana työalueelta Älä salli sivullisten koskettaa työkalua tai jatkojohtoa. Kaikkien sivullisten henkilöiden tulisi pysytellä kaukana työalueelta. Säilytä työkalua oikein Kun työkalua ei käytetä, sitä tulisi säilyttää kuivassa, korkeassa ja lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa. Käytä oikeaa työkalua Älä suorita työtä pienellä työkalulla tehokkaan työkalun sijasta. Älä käytä tätä työkalua sen tarkoituksen vastaisella tavalla. Pukeudu sopivalla tavalla Älä käytä roikkuvaa vaatetusta tai koruja, jotka voivat takertua koneen liikkuviin ja pyöriviin osiin. Suosittelemme käyttämään ulkona suojakäsineitä ja luistamattomia kenkiä. Käytä hiusverkkoa pitkien hiusten suojaamiseksi. Käytä suojavarusteita Käytä suojalaseja, kasvo- tai pölysuojainta pölyisissä olosuhteissa. Käytä kuulosuojaimia jos työskentely on pitkäkestoista tai jos melutaso on korkea. Älä käytä työkalua voimakeinoin Työkalu suorittaa sille suunnitellut tehtävät paremmin ja turvallisemmin. Lukitse työkalu Käytä kiinnikkeitä tai puristimia työkalun pitämiseksi paikallaan. Tämä on turvallisempi tapa kuin pitää koneesta kiinni käsillä, ja se antaa mahdollisuuden molempien käsien käyttämiseen työtehtävissä. Sijoita virtajohto oikein Varmista, että virtajohto on sijoitettu niin, ettei sen päälle voida astua, se ei jää puristuksiin tai sen päälle ei voi asettaa raskaita kohteita. Varmista, ettei virtajohto pääse altistumaan mille tahansa vahingoille. Älä käytä virtajohtoa väärin Älä koskaan kuljeta työkalua vetämällä sitä virtajohdosta tai irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä. Säilytä virtajohto kaukana kuumuudesta, öljystä, liuottimista ja terävistä reunoista. Älä ylikurkottele Säilytä hyvä asento ja tasapaino koko työsuorituksen ajan. Pidä työkalusta hyvää huolta Pidä työkalun terät terävinä ja puhtaana paremman suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Noudata voitelu- ja osien vaihto-ohjeita. Tarkasta virtajohto säännöllisesti. Viallisen virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu ja pätevä huoltohenkilö. Tarkasta jatkojohto säännöllisesti ja vaihda vialliset johdot. Pidä kätesi kuivana, puhtaana ja rasvattomina. Tarkasta vialliset osat Ennen koneen käyttöä, kone, suoja tai mikä tahansa viallinen osa tulisi tarkastaa huolellisesti sen toimintakunnon määrittelemiseksi ja varmistamiseksi. Tarkasta liikkuvien ja pyörivien osien kohdistus, niiden vapaa liike, osien mahdolliset vauriot, asennus ja mitkä tahansa olosuhteet, jotka voivat heikentää työkalun toimintaa. Mikä tahansa koneen viallinen suojus tai osa tulisi korjata tai vaihtaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta, ellei tässä käyttöohjeessa ole muulla tavalla kuvattu. Toimita vialliset kytkimet vaihdettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä käytä työkalua jos virtakatkaisin ei toimi oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Työkalun virran katkaisu Irrota työkalu virransyötöstä kun se ei ole käytössä, ennen sen huoltoa, ennen osien vaihtoa kuten, terät ja leikkurit.

4 Kiinto- ja säätöavaimien poisto Tee tarkastuksesta tapa, jotta huomaat onko säätöavaimet ja kiintoavaimet poistettu työkalusta aina ennen sen käynnistämistä. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistämistä Älä siirtele tai liikuta käynnissä olevaa työkalua tai painele sormillasi virtakatkaisinta. Tarkasta, että virtakatkaisin on pois päältä ennen koneen liittämistä virransyöttöön. Pysy tarkkaavaisena Tarkkaile, mitä olet tekemässä. Käytä maalaisjärkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä. Varoitus! Minkä tahansa, tässä käyttöohjeessa mainitsemattoman ja suosittelemattoman lisävarusteen tai tarvikkeen käyttö voi aiheuttaa henkilökohtaisen tapaturman. Toimita kone korjattavaksi valtuutetulle ja pätevälle huoltohenkilölle Tämä sähkökäyttöinen työkalu noudattaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Korjaukset tulisi suorittaa vain pätevän ja valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta alkuperäisosia käyttämällä. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla käyttäjään kohdistuva vaaratilanne. Älä yritä avata työkalun koteloa. Työkalun virtajohto on vaihdettava vain valtuutetun ja pätevän huoltoliikkeen toimesta. Lisäturvallisuusohjeet 1. Syöttöjännitteen täytyy vastata koneen arvokilven määriteltyä jännitettä. 2. Suosittelemme, että kone varustetaan alle 30 ma laukaisuvirralla varustetulla jäännösvirtalaitteella (RCD). 3. Jatkojohtoa käytettäessä, sen tyyppi on vähintään H07RN-F mukainen kumieristyksellä varustettu joustava johto. Käytä aina mieluummin selkeästi maastossa havaittavia kirkkaanvärisiä jatkojohtoja. 4. Tarkkaile, mitä olet tekemässä. Käytä maalaisjärkeä. 5. Ole varovainen kun terät ovat toiminnassa. 6. Älä käytä virtajohtoa väärin Älä koskaan siirtele oksasilppuria vetämällä sen virtajohdosta. Säilytä virtajohto kaukana kuumuudesta, öljystä, liuottimista ja terävistä reunoista. Varmista, että virtajohto on sijoitettu niin, ettei sen päälle voida astua, se ei jää puristuksiin tai sen päälle ei voi asettaa raskaita kohteita. Varmista, ettei virtajohto pääse altistumaan mille tahansa vaurioille. 7. Älä yritä avata koneen koteloa. Älä yritä muunnella konetta millään tavalla. 8. Virtajohto on vaihdettava vain valtuutetun ja pätevän huoltoliikkeen toimesta. 9. Älä käytä oksasilppuria, jos virtajohdot ovat vialliset tai kuluneet. 10. Älä liitä viallista virtajohtoa virransyöttöön tai koskettele viallista virtajohtoa ennen kun se on irrotettu virransyötöstä. Viallinen virtajohto voi aiheuttaa kosketuksen jännitteellisiin osiin, sähköiskuvaara. 11. Älä koskettele oksasilppurin osia ennen kuin kone on irrotettu päävirransyötöstä ja koneen osat ovat pysähtyneet täydellisesti. 12. Pidä jatkojohdot kaukana koneen teristä ja osista. Oksasilppurin osat voivat aiheuttaa johtoihin kohdistuvia vaurioita, ja aiheuttaa kosketuksen jännitteellisiin osiin, sähköiskuvaara. 13. Irrota virtapisto pistorasiasta: Aina kun kone jätetään ilman valvontaa. Ennen tukoksen poistamista. Ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai korjaamista. Jos terät ovat altistuneet ulkopuolisille kohteille, tarkasta mahdolliset vauriot ja suorita tarvittavat korjaukset. Jos kone tärisee epänormaalilla tavalla. Virtapistokkeen vaihto Jos virtapistoke on vaurioitunut, se voidaan vaihtaa vain pätevän ja valtuutetun sähköalan henkilön toimesta. Älä koskaan käytä viallista tai epätäydellistä virtapistoketta. Koneenkuvaus Virtajohto Kahva Moottorisuoja Pyörä ja pyöräsuoja Jalka A Akseli Säätönuppi Pääkytkin Syöttösäiliö Konerunko Poistokouru Jalka B Suojavaroke Kuva 2 Kuva 1 Huomautus: Yläpuolella esitetyt kuvaukset ovat koneen MAKSIMI-kapasiteetit. Oksan maksimihalkaisija riippuu puun kovuudesta.

5 Koneenkokoonpano Käännä kone ylösalaisin. Aseta akseli jalan esiporatun reiän läpi (Kuva 3) Valitse tanko A ja B. Kirjaimet on leimattu tankoihin. Asenna jalka runkoon kiinni (Kuva 4) Jalka A Asenna pyörä samassa järjestyksessä kuvan 5 mukaisesti, varmistamalla, ettei mutteri ole liian kireällä. Kiristä säätönuppi. Säätönupissa on turvakytkin, joten varmista, että säätönuppi on kireällä tai moottoria ei voi muussa tapauksessa käyttää. Säätönuppi HUOMAUTUS: Konetta on vaarallista käyttää ilman säiliötä. (Kuva 7) Koneenkäyttö Akseli Kuva 6 Jalka B Kuva 3 Asennus Akseliholkki Pyörä Aluslevy Ruuvi Pyöräsuoja Kuva 4 Säiliö Kuva 7 Kuva 5 Ennen tämän koneen käyttöä, lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ja opettele koneen ominaisuudet. Sammuta moottori, irrota kone virransyötöstä ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täydellisesti ennen koneen minkään osan tarkastusta tai huoltoa. 1. Tarkasta silputtava materiaali ennen koneen käynnistämistä. Poista kaikki kohteet tai roskat, jotka voivat singota tai tukkia koneen tai juuttua koneen teriin. Poista kaikki maaperä juuripaakuista. Ulkopuolisia kohteita, kuten kiviä, lasia, metallia, kuituja tai muovia ei sää päästää syöttöaukkoon koska nämä voivat aiheuttaa terävaurioita. 2. Aseta kone aina tasaiselle maapinnalle. Älä kallista tai liikuta konetta sen käytön aikana. 3. Anna terien saavuttaa täysi nopeutensa ennen materiaalin syöttämistä syöttöaukkoon. 4. Silppua koneella vain seuraavia materiaaleja: Risut ja oksat (max. 40mm halkaisija) Pensasleikkurin jäte Pensastrimmerin jäte Kasvimateriaali ja muut puutarhan jätteet Lehdet ja kasvien juuret (poista maaperä juurista ennen silppuamista) 5. Älä laita pehmeää jätettä, kuten keittiöjätettä oksasilppuriin. Toimita ne kompostiin. 6. Syötä silputtava materiaali syöttöaukon kulmaan. Mikäli materiaali ei ole kookas, terät vetävät sen omalla voimallaan poistokouruun. 7. Lisää vain sen verran materiaalia, ettei syöttöaukko tukkeudu. 8. Varoitus: Pitkät, koneesta ulostyöntyvät materiaalit voivat piiskautua käyttäjää kohti terien vetäessä niitä poistokourua kohtia. Säilytä turvallinen etäisyys koneeseen. 9. Tarkasta, että silputtava materiaali poistuu vapaasti poistokourusta. 10. Mikäli silputtavan materiaalin täytyy olla hienompaa, syötä ne toisen kerran syöttöaukkoon. 11. Älä päästä silputtavaa materiaalia kerääntymään kasaan, koska se voi tukkia poistokourun. Jos materiaalia kerääntyy liian paljon poistokouruun, se voi saavuttaa terät ja singota takaisin syöttöaukosta käyttäjää kohti. 12. Orgaaniset materiaalit sisältävät suuren määrän vettä ja kasvinesteitä, ja ne voivat takertua silppuriin. Anna märkien lehtien tai materiaalien kuivua muutaman päivän ajan takertumisen välttämiseksi. Suuret oksat on kuitenkin parhainta silputa tuoreina hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 13. Mikäli terät pysähtyvät käytön aikana, sammuta moottori välittömästi ja irrota kone virransyötöstä ennen pysähtymisen syyn tarkastamista. 14. Poista kaikki tukkeutuneet materiaalit teristä ja tarkasta, ovatko ne aiheuttaneet vahinkoa ennen koneen käynnistämistä uudelleen. 15. Jos terä on pysähtynyt yli 5 sekunnin ajaksi, ylikuormituskytkin on lauennut ja sammuttanut moottorin. Anna moottorin jäähtyä vähintään 1 minuutin ajan ennen uudelleen käynnistämistä. Paina ylikuormituskytkintä ja tämän jälkeen paina ON/OFF-kytkintä koneen käynnistämiseksi uudelleen. 16. Jos teriin kohdistuu iskuja mistä tahansa ulkopuolisesta kohteesta, tai jos kone pitää epätavallisen kovaa melua tai tärinää, sammuta moottori ja anna sen pysähtyä täydellisesti. Irrota virtapistoke päävirransyötöstä ja suorita seuraavat vaiheet:

6 i) Tarkasta vauriot. ii) Vaihda tai korjaa kaikki vialliset osat. iii) Tarkasta kaikkien kiinnikkeiden kireys. 17. Jos kone on tukossa, sammuta moottori ja anna terien pysähtyä täydellisesti. Irrota virtapistoke päävirransyötöstä ennen tukoksien poistamista. 18. Pidä moottorin ilmanvaihtoaukot puhtaana liasta ja muista kerääntymistä mahdollisen moottorivaurion tai tulipalon välttämiseksi. 19. Sammuta moottori, anna terien pysähtyä täydellisesti ja irrota virtapistoke päävirransyötöstä jos poistut työalueelta. 20. Älä päästä materiaalia kerääntymään poistoalueelle; tämä voi estää materiaalin poiston ja aiheuttaa materiaalin takaiskuja syöttöaukon kautta. Koneenkäyttö Oksasilppurin käynnistys ja sammutus Käynnistä kone painamalla kytkin asentoon 1 ja sammuta painamalla kytkin asentoon 0. Jos kone ei toimi, tarkasta suojavaroke ja tarkasta, että kone on liitetty päävirransyöttöön. Kun moottori on käynnistynyt ja pyörinyt muutaman sekunnin ajan, voit aloittaa silppuamisen. Suojavaroke aktivoituu seuraavissa olosuhteissa: a. Silputtu materiaali on kerääntynyt terien ympärille. b. Jos silputtu materiaali on ylittänyt moottorin kapasiteetin. c. Jos teriin kohdistuu liian paljon vastusta. Jos suojavaroke on aktivoinut, sammuta oksasilppuri ja irrota se virransyötöstä. a. Kierrä säätönuppia rungon pohjasta ja avaa rungon yläosa b. Poista jäänteet tai esteet teräalueelta c. Palauta rungon yläosa paikalleen ja kiristä säätönuppi d. Anna moottorin jäähtyä muutaman minuutin ajan e. Liitä kone takaisin virransyöttöön ja paina suojavaroketta. f. Kun oksasilppuri on jälleen käyttövalmis, aseta kytkin asentoon 1. Varoitus: ÄLÄ KOSKAAN löysää säätönuppia ilman, että ON/OFF-kytkin on asetettu OFF-asentoon ja virtapistoke irrotettu pistorasiasta. Varoitus: Oksasilppuri pysähtyy 5 sekunnin kuluessa sen sammuttamisesta. Työntimen käyttö Toimituksessa on mukana työnnin kookkaiden materiaalien työntämistä varten syöttökouruun, kuten esim. pienet risut, lehdet, muut puutarhajätteet ja vihannekset. 1. Aseta materiaali syöttösäiliöön. 2. Aseta työnnin syöttöaukkoon painamalla materiaalia kevyesti terälevyä vasten. 3. Odota, kunnes materiaali on silputtu täysin ennen uuden materiaalin lisäämistä. HUOMAUTUS: Älä koskaan laita sormiasi syöttöaukkoon. HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä työnnintä ellei säiliö ole paikallaan. HUOMAUTUS: Älä ylikurkottele Silputun materiaalin kerääminen Sammuta moottori ennen kerääjän kiinnitystä tai irrottamista. Voit käyttää joko mukana toimitettua kerääjäpussia (jos toimituksessa), tai asettaa oksasilppurin muovipeitteen päälle silputun materiaalin keräämiseksi. Kerääjäpussia käytettäessä sinun on kiinnitettävä kerääjäpussin koukut poistokourun sivuille. Varoitus: Koneen rungon ilmanvaihtoaukkoja ei saa koskaan peittää kerääjäpussilla tai silputulla materiaalilla. Terien vaihto Kuva 8 Työnnin Materiaali Kuva 9 1. Varmista, että moottori on sammutettu ja irrotettu päävirransyötöstä. 2. Irrota koneen yläosan kokoonpano kiertämällä säätönuppia auki ja lukitsemalla kokoonpano koneen runkoon. 3. Terissä on kaksi leikkuureunaa. Kun terät kuluvat, ne voidaan kääntää toisen leikkuureunan käyttämistä varten. 4. Suosittelemme käyttämään suojakäsineitä terien vaihdon aikana. 5. Lukitse terälevy kuusioavainta käyttämällä. Kierrä kaksi sisäpuolista kuusiokantaruuvia auki ja pidä mielessäsi terien leikkuukulma. 6. Irrota terä ja käännä sitä 180 astetta. Kiinnitä terä terälevyyn varmistamalla, että hiottu leikkuureuna osoittaa alaspäin. 7. Toista tämä toimenpide toiselle terälle.

7 Ruuvitaltta Käännä terää 180 Irrota 2 kuusiokantaruuvia Kuusioavain Kuva 10 Keruupussin tilavuus 50l Paino 12,5kg Äänenpainetaso LpA 98dB(A) Äänitehotaso LWA 107dB(A) Tärinätaso <2,5m/s 2 Kun molemmat terän leikkuureunat ovat kuluneet, koko teräpari on vaihdettava. Terät voidaan teroittaa uudelleen, mutta tämä toimenpide on suoritettava pätevän henkilön toimesta öljykiveä käyttämällä. Emme suosittele terien teroittamista, koska molemman terän paino on kriittinen tekijä terälevyn tasapainon ylläpitämisessä. Mikä tahansa epätasapaino voi aiheuttaa konevaurion ja mahdollisen käyttäjään kohdistuvan henkilötapaturman. Koneenhuolto ja kunnossapito 1. Varoitus: Varmista, että kone on irrotettu päävirransyötöstä koneen huolto- ja puhdistustoimenpiteiden aikana. 2. Kun kone on sammutettu huoltoa, tarkastusta, säilytystä tai osien vaihtoa varten, sammuta moottori, irrota kone päävirransyötöstä ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täydellisesti. 3. Käytettäessä jatkojohtoa, huomioi, että se ei saa olla teholtaan heikompi kuin laitteeseen jo kiinnitetty syöttöjohto. 4. Tarkasta säännöllisesti syöttöjohto ja mikä tahansa jatkojohto mahdollisia vaurioita ja kulumista vastaan. Älä käytä konetta jos johdot ovat vialliset. 5. Ole varovainen terien kunnossapidon aikana, koska vaikka moottori ei käynnisty suojan suojalukitusominaisuuksien johdosta, terät voivat silti liikkua manuaalisen käynnistysmekanismin toimesta. 6. Älä koskaan yritä ohittaa sisäistä suojien suojalukitusominaisuutta. 7. Poista pinttyneet tahrat ja jäänteet koneesta harjaa käyttämällä. 8. Puhdista oksasilppuri aina käytön jälkeen. Puhdista muovirunko ja muoviosat saippualla ja kostealla liinalla. Älä käytä koneen puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. 9. Älä koskaan puhdista oksasilppuria vesisuihkulla tai vesihuuhtelulla. Varmista, ettei vettä pääse koneen sisälle. 10. Käytä ainoastaan tälle oksasilppurille suositeltuja lisävarusteita ja tarvikkeita. Tekniset tiedot Jännite Teho Pyörimisnopeus Max. oksakoko 230V ~ 50Hz 2400W 4500rpm 40mm

8 GB Congratulations for choosing this high-quality ESPINA tool! We hope it will be of great help to you. Remember to read the instruction manual before using the tool for the first time in order to ensure safe usage. If you have any doubt or problems, please contact your dealer or the importer. We wish you safe and pleasant work with this tool! Safe operating practices Training Become familiar with the owner s manual before attempting to operate this equipment. Preparation 1) Do not allow children or disabled people to operate this equipment; 2) Do not operate this equipment in the vicinity of bystanders; 3) Do not connect a damaged cord to the supply or touch a damaged cord before it is disconnected from supply. A damaged cord can lead to be contacted with live parts. 4) Wear ear protection and safety glasses at all times while operating the machine; 5) Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties; 6) Only operate the machine in open space (e.g. not close to a wall or other fixed object) and on a firm, level surface. 7) Do not operate the machine on a paved or gravel surface where ejected material could cause injury; 8) Before starting the machine, check that all screws, nuts, bolts, and other fasteners are properly secured and that guards and screens are in place. Replace damaged or unreadable labels; Operation 1) Before starting the machine, look into the feeding chamber to make certain that it is empty; 2) Keep your face and body away from the feed intake opening; 3) Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the feeding chamber, discharge chute, or near any moving part; 4) Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach. Never stand at a higher level than the base of the machine when feeding material into it; 5) Always stand clear of the discharge zone when operating this machines; 6) When feeding material into the machine be extremely careful that pieces of metal, rocks, bottles, cans or other foreign objects are not included; 7) If the cutting mechanism strikes any foreign objects or if the machine should start making any unusual noise or vibration, shut off the power source and allow the machine to stop. Disconnect from supply and take the following steps: Inspect for damage; Check for and tighten any loose parts; Have any damaged parts replaced or repaired with parts having equivalent specifications. 8) Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the feed intake opening; 9) If the machine becomes clogged, shut-off the power source and disconnect from supply before clearing debris. Keep the power source clear of debris and other accumulations to prevent damage to the powered source or possible fire. Remember that operating the starting mechanism on engine powered machines will still cause the cutting means to move; 10) Keep all guards and deflectors in place and in good working condition; 11) Do not transport this machine while the power source is running; 12) Shut off the power source and disconnect from supply whenever you leave the work area; 13) Do not tilt the machine while the power source is running. 14) To keep extension cords away from the shredding means. The shredding means can cause damage to the cords and lead to contact with live parts. Maintenance and storage 1) When the machine is stopped for servicing, inspection, or storage, or to change an accessory, shut off the power source, disconnect from supply, make sure that all moving parts have come to a complete stop and, where a key is fitted remove the key. Allow the machine to cool before making any inspections, adjustments, etc. 2) Always allow the machine to cool before storing; 3) When servicing the cutting means be aware that, even though the power source will not start due to the interlock feature of the guard, the cutting means can still be moved by a manual starting mechanism. 4) Keep the motor cooling vents clean of debris and other accumulations to prevent damage to the motor or possible fire. 5) If an extension cord is used it shall not be of lighter grade than the supply cord already fitted to the appliance. 6) Check the supply and any extension cord regularly for damage or signs of ageing. Do not use the appliance, if the cords are damaged. 7) Never attempt to override the interlock feature of the guarding. SAFETY ADVICE & INSTRUCTIONS WARNING! When using electric garden tools basic safety precautions, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. IMPORTANT-Safety, Health and Environment Safe use of our power tool is only possible after the following safety and operating

9 instructions have been fully read and observed. Read all these instructions before operating this product and keep these instructions for future reference. Follow the checklist below, before attempting to use the machine. 1. The sheathing of the flex in the plug or socket is securely gripped under the cord grip. 2. There is no damage to the sheath of the extension lead. 3. The cable is run out safely to avoid damage or accidental tripping. 4. The lead is fully unwound from the reel to avoid overheating. WARNING: Read the instructions carefully before using the shredder and familiarize yourself with the controls and proper use of the equipment. WARNING: Keep hands, feet, hair and clothing away from the moving parts of the shredder. There is a risk that some objects could be thrown out by the shredder. Keep bystanders away. Do not reach into the feed opening or the discharge chute. The blades will continue to rotate for approx 5 seconds after it has been switched off. WARNING: If the cord becomes damaged during use, do not touch. Immediately disconnecting the plug from the supply or disconnect the shredder from the mains supply also when not in use or during work on the machine itself (e.g., changing parts, repairs, cleaning and adjustment). WARNING: Always wear safety glasses, ear muffs and protective gloves. WARNING: Do not use the shredder in the rain or damp conditions. Protect it from moisture. Sound power level The noise test code complies to the standard EN13683: 2003 Annex F. Splash proof IPX4 Attention The electrical AC MAINS SUPPLY may experience voltage drops when starting this equipment. This can influence other equipment (e.g. blinking of a lights). If the AC MAINS SUPPLY impedance Zmax is less than HM at 50Hz, such disturbances are not expected. If necessary, you may contact your local supply authority for further information. Use outdoor extension leads When this tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use. Keep work area clean Cluttered and untidy areas invite injuries. Consider work area environment Do not expose power tool to rain. Do not use power tools in damp or wet conditions. Keep work areas well lit. Do not use power tools where there is a risk of causing fire or explosion. Guard against electric shock Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, e.g. pipes, cables etc. Keep children and pets away from the work area Do not let visitors touch the tool or extension cord. All visitors should be kept away from the work area. Store idle tool When not in use, tools should be stored in a dry, high or locked up place, out of reach of children. Use the right tool Do not force power tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use this tool for a purpose for which it is not intended. Dress properly Do not wear loose clothing or jewelry, they can be caught in moving parts. Gloves and non-slip footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair. Use protective equipment Use safety glasses, face or dust mask if the cutting operation is dirty. When using for extended periods, or when the noise level is high, use hearing protection. Do not force the tool It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.

10 Secure tool Use clamps or a vice to hold the tool, it is safer than using your hands and it frees both hands to work on the tool. Arrange cord Ensure the cord is arranged so that it cannot be tripped over, stopped on or have heavy weights rested on it and make sure that the cord will not be subjected to any damage. Do not abuse the cable Never carry the tool by the cord or pull it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges. Do not over reach Keep proper footing and balance at all times. Maintaining your tool Keep cutting blade sharp and clean for better performance. Follow instructions for lubrication and changing accessories. Inspect tool cable periodically and if damaged have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cable periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Check damaged parts Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it would operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, damage to parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Disconnect tools When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades and cutters, always ensure the machine is disconnected from the mains supply. Removing keys and wrenches Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning it on. Avoid unintentional starting Do not move a plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure the switch is off when plugging in. Stay alert Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired. Warning! The use of any accessory or attachment, other than those recommended in this instruction manual, may present a risk of personal injury. Have your tool repaired by a qualified person This electric tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger to the user. Do not attempt to open the casing of the tool. The power supply cord of the tool should be replaced by an authorized service agent. Additional safety advice 1. The supply voltage must correspond to the voltage specified on the nameplate. 2. It is recommended that the shredder should be used with a Residual Current Device (R.C.D.) with a tripping current of no more than 30mA. 3. Only use extension cables no lighter than rubber-insulated flexible cord (H07RN-F). Preferably use brightly colored extension leads that are clearly visible. 4. Watch what you are doing. Use common sense. 5. Take care when the blades are in operation. 6. Do not abuse the cable. Never move the shredder by the cable or pull the cable to disconnect it from the socket. Keep the cable away from heat, oil, and sharp edges. Ensure that the cable is arranged so that it cannot be tripped over, stepped on or have heavy weights rested on it. Make sure the cable will not be subjected to any damage. 7. Do not attempt to open the casing of the machine. Do not attempt to modify the machine in any way. 8. The supply cord should only be replaced by an authorized service agent. 9. Not to use the shredder, if the cords are damaged or worn. 10. Not to connect a damaged cord to the supply or touch a damaged cord before it is disconnected from the supply. A damaged cord can lead to contact with live parts. 11. Not to touch the shredding means before the machine is disconnected from the supply and the shredding means have come to a complete stop. 12. To keep extension cords away from the shredding means. The shredding means can cause damage to the cords and lead to contact with live parts.

11 13. Pull the plug from the socket: Whenever the machine is left unattended. Before cleaning a blockage. Before checking, cleaning or working on the appliance. After striking a foreign object, inspect the appliance for damage and make repairs as necessary. Whenever the machine starts vibrating abnormally. How Do I replace a mains plug? Should the plug become damaged, it can be replaced by a qualified electrician. Never use a damaged or incomplete plug. Insert the foot into the body (Fig.4). Foot A Axle Foot B Fig.3 Insert Fig.4 Mount the wheel in the same order illustrated in fig 5 ensure the nut is not too tight. Fig.5 What is the specification of this product? Handle Hopper Axle bush Wheel Spacer Screw Wheel cover Motor cover Wheel and wheel cover Foot A Shredder body Discharge chute Foot B Tighten the reamer knob. The reamer knob has a safety switch please ensure the knob is tightened or the motor will not activate. Reamer knob Hopper Axle Fig. 1 Fig.6 Fig.7 Power cord Note: The above specifications are the MAXIMUM capacities of the tool. The maximum branch diameter depends on the hardness of the wood. How do I assemble this product? Reamer cover knob Main switch Circuit breaker Fig. 2 Turn the machine over onto its head. Insert the Axle through the pre-drilled holes in the foot (Fig.3). Select the support A and B which are identified by the letter stamped on the actual support. NOTE: It is dangerous to use the machine without the hopper. (Fig. 7) How do I use this product? Before using the machine, read the instructions thoroughly and acquaint yourself with the features of the machine. Before inspecting or servicing any part of the appliance, switch off, pull the plug from the mains and make sure that all moving parts have come to a complete stop. 1. Inspect the material to be shredded before starting. Remove any objects or debris that could be thrown, jammed or become entangled in the blades. Remove any soil from root balls. Foreign bodies like stones, glass, metals, fabrics, or plastics must not enter the in-feed chute, these could damage the blades. 2. Always place the machine on firm level ground. During operation, do not tilt or move.

12 3. Allow the cutting blades to reach full speed before feeding the material into the in-feed chute. 4. Use the machine to shred the following materials only: Twigs and branches (Max. diameter 40mm) Waste from pruning bushes Waste from trimming hedges Plant material and other garden waste Leaves and plant roots (remove soil from roots before shredding) 5. Do not fill soft waste such as kitchen rubbish into the shredder, but compost them. 6. Feed the material to be shredded into the corner of the in-feed chute, if it is not too bulky, the material will be drawn in by the blades. 7. Only insert as much material so that the in-feed chute will not be blocked up. 8. Warning: Long material extending out from the machine could lash out when being drawn in by the blades. Please keep at safe distance. 9. Ensure the shredded material can fall freely from the discharge chute. 10. To make finer compost the shredded material can be shredded for a second time. 11. Do not allow the shredded material to build up to a level where it blocks the discharge chute. If the material builds up too far it could reach the cutting blades and be thrown out of the in-feed chute. 12. Organic material contains a large amount of water and sap that can stick to the shredder. To avoid this the material should be left for a few days to dry out. Large branches however are best shredded when they are fresh. 13. If during cutting the blade stalls, stop the shredder immediately and disconnect it from the mains supply before investigating the cause. 14. Remove any jammed debris from the blades and examine them for any damage before re-commencing shredding. 15. If the blade has stalled for more than 5 seconds the safety overload switch will operate and switch the machine off. Allow the machine to cool down for at least 1 minute before re-starting. Push the overload switch first and then push on the On/Off switch to re-start the machine. 16. If the cutting mechanism strikes any foreign object or if the appliance should start making any unusual noise or vibration, immediately switch off and allow the cutting means to stop. Pull the plug from the mains supply and take the following steps: i) Inspect for damage. ii) Replace or repair any damage parts. iii) Check for and tighten any loose parts. 17. If the appliance becomes clogged, switch off and allow the cutting means to stop. Pull the plug from the mains supply before cleaning debris. 18. Keep the motor cooling vents clean of debris and other accumulations to prevent damage to the motor or possible fire. 19. Switch off, allow the cutting means to stop and pull the plug from the mains supply whenever you leave the work area. 20. Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may prevent proper discharge and can result in kickback of material through the feed intake opening. How do I operate this product? Starting and Stopping the shredder Press the switch marked 1 to start and marked 0 to stop the motor. Press the circuit breaker button if the machine does not work, ensure you have connected to the power supply. When the motor has been running for a few seconds you can commence shredding. The circuit breaker will be activated in the following circumstances: a. A build up of shredded material around the cutting disc. b. If the material being shredded is greater than the motor capacity. c. Where there is too much resistance against the cutting blade. When the circuit breaker has been activated switch-off the shredder and disconnect the power supply. a. Unscrew the reamer knob at the base of the turret and open top section b. Remove the debris or obstruction from the cutting area c. Return the top section and tighten the reamer knob. d. Leave motor a few minutes to cool down e. Reconnect to the power supply and press the circuit breaker button. f. When ready to start shredding press the 1 switch. Warning: NEVER slacken off the tightening knob without having turned off the On/Off switch and pulled the plug out off the socket. Warning: The shredder will stop within 5 seconds after switching off. Using the Plunger There are a plunger provided to aid feeding less bulky material such as small twigs, leaves, other garden waste and vegetation into the in-feed chute. a. Load the material into the hopper. b. Insert the plunger into the in-feed chute pushing the material onto the blade disc. c. Wait until all the material has been shredder before adding more material.

13 The round hale at the entrance Plunger Screwdriver Remove 2 hex headed screws Fig.8 NOTE: Your fingers must never enter the in-feed chute. NOTE: Never use the tool if the hopper is not fitted. NOTE: Do not over reach. How do I collect the shredded material? Shut-off the power unit before attaching or removing the bag. You can use either the collection bag supplied (if supplied) or place the shredder on a tarpaulin sheet to catch the shredded material. When using the collection bag, you need to fit the collection bag hooks onto the sides of the discharge chute. Warning: The ventilation slots on the machine body must never be covered by the collection bag or shredded material. How do I replace the blades? Material Fig.9 1. Ensure that the shredder is switched off and disconnected from the mains supply. 2. Remove the top feed assembly by unscrewing the reamer knob securing it to the body of the machine. 3. The blades have two cutting edges. When the blades become worn they can be reversed to use the second cutting edge. 4. It is recommended that work gloves be used when replacing the blades. 5. Lock the blade disc using hex spanner. Unscrew the two inner hexagonal headed screws and note the position of the cutting angle of the blade. 6. Remove the blade and rotate it through 180 degrees and fit the blade to the blade disc ensuring that the ground cutting edge is facing downwards. 7. Repeat this for the other blade. Rotate blade 180 When both cutting edges of the blade have become worn they must be replaced as a pair. The blades can be re-sharpened, but this must be done by an experienced person using an oil stone. We do not recommend this be done as the weight of each blade is critical to maintain the balance of the cutting disc. Any imbalance could cause damage to the machine and possible injury to the operator. How do I maintain this product? 1. Warning: During maintenance and cleaning ensure the machine is disconnected from the mains. 2. When the appliance is stopped for servicing, inspection, or storage, or to change an accessory, switch off and pull the plug from the mains supply before making any inspections, adjustments, etc. 3. If an extension cord is used it shall not be of lighter grade than the supply cord already fitted to the appliance. 4. Check the supply and any extension cord regularly for damage or signs of ageing. Do not use the appliance, if the cords are damaged. 5. When servicing the cutting means be aware that, even though the motor will not start due to the interlock feature of the guard, the cutting means can still be moved if the motor is turned by hand. 6. Never attempt to override the interlock feature of the guarding. 7. Remove deposited matter from the machine using a brush. 8. Always clean the machine after use. Clean the plastic body and plastic parts using soap and a moist cloth. Do not use aggressive agents or solvents for cleaning. 9. Never clean the shredder with a jet of water or by rinsing. Make sure that no water is allowed to enter into the shredder. 10. Use only the recommended accessories and attachment for this shredder. Technical data Voltage Power Speed Max. branch size 230V ~ 50Hz 2400W 4500rpm 40mm Hex spanner Fig.10

14 Collection bag volume 50l Weight 12,5kg Sound pressure level LpA 98dB(A) Sound power level LWA 107dB(A) Vibration level <2,5m/s 2 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, Kauhajoki As, Suomi vakuuttaa täten, että OKSASILPPURI, malli no. ESP034 (HT6503) on konedirektiivin 2006/42/EY ja pienjännitedirektiivin 2006/95/EY mukainen. Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: EN :2006, EN :1997+A1, EN :2006, EN :2000, EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN A1:2009, EN 13683/prA1:2007, EN 62233:2008, ZEK /12.08 Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa. Päiväys: Allekirjoitus: Harri Altis - Ostopäällikkö EC-DECLARATION OF CONFORMITY Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland herewith declares that SHREDDER, model no. ESP034 (HT6503) is in conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC and the Low Voltage Directive 2006/95/EC. The product fulfils the requirements of the following standards: EN :2006, EN :1997+A1, EN :2006, EN :2000, EN :2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN A1:2009, EN 13683/prA1:2007, EN 62233:2008, ZEK /12.08 This declaration is not anymore valid if the technical features or other features of the tool are changed without manufacturer s permission. Date: Signature: Harri Altis - Purchase Manager