RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Toholahti-Hankavesi museotien poisto museoteiden ja siltojen kokoelmasta Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kirvesmiehen valinta Sähkön hankinta sekä energiaselvitykset kunnan kiinteistöille Hankaveden ja Etelä-Konneveden välisen pienvenekanavan suunnittelu Kunnan henkilöstön pikkujouluristeily 2012 Tallinnaan Korpijärven kaavoituksen käynnistäminen ja määrärahan varaaminen vuoden 2013 talousarvioon Tilintarkastajille talousarvion 2012 ja taloussuunnitelmat toteutumista koskeva selvitys Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Jätekukko Oy:n osakaskuntien takausvastuita koskevan keskinäisen sopimuksen uudistaminen Vastineiden antaminen Hankaveden-Kalajanjärven ympäristön osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan osittainen täytäntöönpano ennen kaavan lainvoimaiseksi tuloa Työterveyspalvelun siirtyminen Kallaveden Työterveydelle Tero Räsäsen eronpyyntö luottamustoimesta PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 229 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Ulla Pakarinen Raija Nevalainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen Antti Tuppura valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri rakennustarkastaja klo Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo Ossi Maukonen Tapio Kataja :t kunnanvirasto Allekirjoitukset Tauno Herranen Ulla Pakarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Ennen kokouksen alkua rakennustarkastaja Antti Tuppura selvitti Pentinpellon päiväkodin rakennusurakkakilpailutusta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 221 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 222 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Herrasen ja Ulla Pakarisen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 223 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa yhden asian käsiteltäväkseen lisälistalta.

4 Kunnanhallitus Toholahti-Hankavesi museotien poisto museoteiden ja siltojen kokoelmasta Kh 224 Liite 1 Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt poistaa Toholahti-Hankavesi tien museokohteiden kokoelmasta. Poistaminen perustuu Tiehallinnossa hyväksyttyyn kokoelmapolitiikkaan. Kyseinen tie täytä kokoelmapolitiikassa esitettyjä kriteerejä valtakunnallisen tieliikennehistorian arvonsa puolesta eikä se liity kokoelmapolitiikassa määriteltyihin tieliikennehistorian keskeisiin ajanjaksoihin ja ilmiöihin. Pirkanmaan ELY-keskuksen kirje asiasta on liitteenä 1. Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

5 Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kh 225 Liite 2 Valmistelija: Osastosihteeri Ossi Maukonen Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä) sekä vaalitoimikunta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme). Vuoden 2012 tasavallan presidentinvaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat liitteenä 2. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (33 ja 36 ) säädetään. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kunnallisvaaleja varten 1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat: 2. vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita seuraavat henkilöt:

6 Kunnanhallitus Varsinainen jäsen Varajäsen Kerkonjoen vaalilautakunta Axel Hämäläinen Jaakko Vesterinen Ulla Pakarinen Kaija Satuli Pirkko Röntynen 1. Keijo Kovistoinen 2. Pirjo Hytönen 3. Tuula Markkanen (Vataja) 4. Urho Karhu Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Axel Hämäläinen ja varapuheenjohtajaksi Kaija Satuli. Kirkonkylän vaalilautakunta Satu Laitinen Tapio Hänninen Juhani Lehmonen Tauno Herranen Airi Heimonen 1. Pentti Puranen (rkm) 2. Raija Nevalainen 3. Pentti Hytönen 4. Marja-Liisa Kaikkonen 5. Matti Jaamalainen 6. Matti Huuskonen 7. Erkki J. Paananen Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Tapio Hänninen. Vaalitoimikunta Urho Karhu Leila Soininen Jaakko Vesterinen 1. Eino Säämänen 2. Seija Paananen 3. Arvo Maukonen Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Urho Karhu ja varapuheenjohtajaksi Leila Soininen.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kirvesmiehen valinta Tltk 9 Kunnan kirvesmies on siirtynyt eläkkeelle ja kiinteistöjen jatkuvan korjaus- ja kunnossapitotarpeen sekä mm. vammaislain mukaisten kiinteistöjen muutostöiden tarpeen vuoksi on perusteltua valita uusi kirvesmies ko. tehtävään. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tekninen lautakunta voi valita tekniselle osastolle monitaitoisen kirvesmiehen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 226 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Sähkön hankinta sekä energiaselvitykset kunnan kiinteistöille Tltk 10 Liite 1 Kunnan sähkönhankinta tehdään tällä hetkellä Suomen Julkishankinta Oy:n kautta sopimuksella, joka kestää vuoden 2015 loppuun saakka. Sopimukseen on liitetty vuodelle 2016 vielä optio. Tekninen osasto on pyytänyt hankintapalveluista tarjouksen Skapat Energia Oy:ltä. Sähköenergian hankintapalvelun hinta on tarjouksessa 0,70 /Mwh + alv. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana laskutettava hankintapalvelun hin on kuitenkin kolmelta ensimmäiseltä vuodelta 33 %. Tällä hetkellä voimassa olevassa sähkönhankintapalvelussa hinta on 0,78 /Mwh + alv. Kaikissa julkisia palveluja tarjoavissa kerrosalaltaan yli 1000 m²:n rakennuksissa tulee alkaen olla nähtävillä voimassa oleva energiatodistus. Todistus tulee olla A4-kokoinen ja sen tulee olla nähtävillä kiinteistön aulatiloissa. energiatodistus voidaan laatia olemassa olevaan kiinteistöön vuodeksi kerrallaan tai laajempana toteutuksena 10 vuotta voimassa olevana. Skapat Energia Oy on jättänyt myös tarjouksen kunnan suurimpien kiinteistöjen energiaselvityksistä. Tehtävät selvitykset ovat: - Virastotalo (selvitys ETE1) - Rautalammin kirjasto (ETE1) - Terveyskeskus (ETE1) - Matti Lohen koulu (ETE6 + ETE2) Selvitysten hinnat: - ETE1 (Selvitys, johon kuuluu pakollinen 10 v. energiatodistus, kaukolämmön tilausvirtaaman optimointi sekä energiaselvitys) ETE6 (10 v. energiatodistus) ETE2 (Kaukolämmön tilausvirtaaman optimointi) 245 Suurista kiinteistöistä jää vielä pois saneeraukseen menevä lukio. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy em. kiinteistöille tehtävät energiaselvitykset Skapat Energia Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Skapat Energia Oy:n tarjouksen sähköenergian hankintapalvelusta. Hankintapalveluun sisällytetään myös kunnan omistamat kiinteistöyhtiöt. Hankintapalvelusopimus on voimassa 12 kk sopimuksen allekirjoittamisesta lukien, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 227 Liite 3 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Hankaveden ja Etelä-Konneveden välisen pienvenekanavan suunnittelu Kh 228 Liite 4 Ympäristöministeriön vahvistamassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 ja Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymässä Hankavesi-Kalajanjärvi ympäristön osayleiskaavassa on esitetty mahdollinen pienvenekanavan yhteystarve (vaihtoehtoinen suunnitelma) Hankaveden ja Etelä-Konneveden välille. Pohjois-Savon ELY-keskus on ilmoittanut kuntaan saapuneella kirjelmällä POSELY/41/07.02./2012, että ELY-keskus tulee esittämään vuoden 2013 tulossuunnitelmassa esiselvityksen tekemistä pienvenekanavan käyttömahdollisuuksista tulvien alentamiseksi, liite 4. Valmisteilla olevassa Enonniemen ja Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamiseen tähtäävässä hankkeessa on tarkoitus matkailullisista ja palvelutarjontaan liittyvistä seikoista johtuen selvittää ja suunnitella pienvenekanavan merkitystä mahdollisesti perustettavalle kansallispuistolle, matkailulle ja kalastukselle, jotka syntyvät veneily-yhteyksien luomisesta Rautalammin kuntakeskuksen (Pitkänlahden) Hankaveden ja Etelä-Konneveden välille Konnekosken-Karinkannan alueelle. Rautalammin kunta on katsonut, että Hankaveden ja Etelä-Konneveden välillä oleva nykyisin luonnontilainen Konnekoski tulee säilyttää tulevaisuudessakin koskikalastuskohteena, koska se on jo nykyisessä tilassa merkittävä vapaa-ajan kalastukseen liittyvä matkailukohde Suomen keskiosassa. Rautalampilaiset maan- ja metsäomistajat ovat ilmaisseet huolensa Hankaveden korkeasta vedestä Rautalammin kunnalle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Heidän mukaansa metsille ja maapohjille aiheutuvia ongelmia tulisi vähentää. Pohjois-Savon ELY-keskuksen esiesitys ja Enonniemen ja Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamista koskevaan hankkeeseen liitetty pienvenekanavan valmistelu- ja suunnittelu sekä Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen suunnitellulle kansallispuistoalueelle olisivat hyvä tilaisuus yhdessä tarkastella ja suunnitella Hankaveden ja Etelä-Konneveden pienvenekanavan luonto- ja ympäristömatkailullisista, kalastukseen, matkailu- ja palveluyrittäjyyteen, veneilyyn, maapohjien ja metsämaiden vettymishaittaan sekä Rautalammin kuntakeskuksen palvelutarjontaan liittyvää merkitystä, joka pienvenekanavan rakentamisesta Konnekosken ja Karinkannan alueelle hyväksyttyjen kaavaehdotusten pohjalta syntyisi.

11 Kunnanhallitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen päivätty kirjelmä koskien Hankaveden ja Etelä-Konneveden välisen pienvenekanavan suunnittelua saatetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.

12 Kunnanhallitus Kunnan henkilöstön pikkujouluristeily 2012 Tallinnaan Kh 229 Kunta on järjestänyt vuosittain henkilöstölleen pikkujoululounaan tai vastaavan tilaisuuden. Vuoden 2012 osalta on valmistelu pikkujouluristeilyä Tallinnaan Suunnitelman mukaan henkilöstö käyttäisi yhden päivän lomastaan osallistuakseen matkalle. Jokaisen matkalle osallistuvan omavastuuosuus olisi 100 euroa. Hallinto-osasto on pyytänyt useammalta matkanjärjestäjältä tarjoukset siten, että linja-auto olisi mukana matkalla. Kunta päättää osallistua matkan kustannuksiin noin 60 eurolla/henkilö. Hallinto-osasto kartoittaa kuinka moni voi osallistua matkalle. Samalla kartoitetaan se henkilöstö, joka ei työvuorojen vuoksi pääse osallistumaan matkalle. Heille järjestetään kuntatyönantajan puolesta erikseen joululounas.

13 Kunnanhallitus Korpijärven kaavoituksen käynnistäminen ja määrärahan varaaminen vuoden 2013 talousarvioon Kh 230 Liite 5 Korpijärven maa-alueet haluttiin pitää kunnan omistuksessa kaavoittamista varten leirintäalueyrittäjän lopetettua toimintansa alueella. Kunnan aikaisempien vuosien budjeteissa on ollut varaukset Korpijärven kaavoituksen käynnistämiseen. Kaavoitusta ei ole käynnistetty. Jatkuvasti kunnasta ja kunnanjohtajalta tiedustellaan missä vaiheessa Korpijärven kaavoitus on ja myykö kunta tontteja alueelta. Korpijärven alueelle on tehty 2000-luvun alussa alustava palstoitussuunnitelma, liite 5. Kunnan uusien asuntoalueiden kartoittamisen yhteydessä on perusteltua selvittää myös Korpijärven kaavoituksen käynnistäminen joko ranta-asemakaavan tai rakennusasemakaavan edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää varata vuoden 2013 talousarvioon määrärahat Korpijärven kaavoituksen käynnistämiseksi ja antaa jatkovalmistelun kaavoitusjaostolle. Kunnanhallitus päätti, että määrärahaa ei tässä vaiheessa varata vuoden 2013 talousarvioon ja kaavoitusjaostolle annetaan tehtäväksi priorisoida valmistelussa olevat ja tulevat kaavahankkeet ja tuoda ne kunnanhallitukselle vuoden 2012 loppuun mennessä.

14 Kunnanhallitus Tilintarkastajille talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman toteutumista koskeva selvitys Kh 231 Liite 6 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja sekä perusturvajohtaja ovat antaneet katsauksensa vuoden 2012 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Kunnanjohtajan ja hallintojohtaja hallintoa ja taloutta koskevat selvitykset ovat esityslistan liitteenä 6. Hallintoa ja taloutta koskevat katsaukset saatetaan kunnanhallituksen tietoon. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 232 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös valtionavustuksen myöntäminen Kuopion seutulipun kustannuksiin ajalle Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirjaote : Päätös kiinteistön jätehuollon järjestämisestä ja jätemaksun määräämisestä vuosilta 2012 ja 2013 / Pentti Tuhkanen, Saikarintie 1280, Suonenjoki. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 233 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Tyynelä RN:o 2:40 Kerkonjoensuu kylässä. 2. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

17 Kunnanhallitus Jätekukko Oy:n osakaskuntien takausvastuita koskevan keskinäisen sopimuksen uudistaminen Kh 234 Liite 7 Jätekukko Oy on lähettänyt osakaskunnilleen kirjeen koskien yhtiön osakkaiden keskinäistä sopimusta takausvastuiden jakamisesta, liite 7. Takausvastuiden jatkamissopimuksen lähtökohta on tilanne, jossa Kuopion kaupunki on sitoutunut antamaan Jätekukko Oy:n puolesta rahoittajille yksin takaukset ja muut omistajakunnat sitoutuvat tällä sopimuksella vastaamaan Kuopion kaupungille sopimuksessa olevalla osuudella Kuopion kaupungille kulut, jotka se tässä toiminnassa mahdollisesti joutuu maksamaan. Sopimuksen uudistaminen perustuu Nilsiän ja Kuopion kuntaliitokseen. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä 4 olevan sopimuksen takausvastuun jakamisesta.

18 Kunnanhallitus Vastineiden antaminen Hankaveden-Kalajanjärven ympäristön osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin Kh 235 Liitteet 8-10 Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen Hankaveden- Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan hyväksymisestä. Kaavasta jätettiin määräaikaan mennessä kaksi valitusta Kuopion hallintooikeudelle. Sisä-Savon luonnonystävät ry vaatii valituksessaan EO-1 merkinnän poistamista Saukkolammin kankaalta ja alueen osoittamista luonnonsuojelualueeksi (liite 8). Antti Oksanen esittää valituksessaan, että tila 1:132 ja 1:158 muutetaan metsätilaksi ja tilalle myönnetään rakennusoikeutta (liite 9). Kaavoittaja Jorma Harju on laatinut vastineet valituksiin. Vastine on liitteenä 10. Kunnanhallitus päättää antaa Kuopion hallinto-oikeudelle liitteenä 10 olevan vastineen ja esittää, että hallinto-oikeus hylkää valitukset aiheettomina. Ossi Maukonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän asian osalta Tapio Kataja.

19 Kunnanhallitus Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan osittainen täytäntöönpano ennen kaavan lainvoimaiseksi tuloa Kh 236 Liite 10 a Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaava on hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa Osayleiskaavasta jätettiin valitusaikana Kuopion hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, jotka kohdistuvat Saukkolammin kankaat -alueen aluevarauksiin ja ge-vyöhykerajaukseen Metelinvuoren alueella sekä tilojen 1:138 Niemelä sekä tiloja ja 1:158 aluevarauksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan voimaan ennen sen kuin se on saanut lainvoiman siltä osin, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Valittajilla on mahdollisuus pyytää hallinto-oikeudelta, että täytäntöönpano keskeytetään. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Kunnanhallitus päättää määrätä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan täytäntöönpanokelpoiseksi niiden alueiden osalta, joihin ei kohdistu valituksia. Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäävät valituksen alaiset alueet. Valituksen alaisten alueiden rekisterinumerot ovat tämän päätöksen liitteenä. Ossi Maukonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjan laati tämän asian osalta Tapio Kataja.

20 Kunnanhallitus Työterveyshuoltopalvelun siirtyminen Kallaveden Työterveydelle Kh 237 Liite 11 Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan tehnyt päätöksen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tuottaman työterveyshuoltopalvelun siirtymisestä Kallaveden Työterveydelle. Päätöksen mukaan tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista odottaa kansallisia linjauksia sekä kuntarakennelain että terveydenhuoltoa koskevien uudistusten osalta. Kyseisten linjausten valmistuttua on paremmat edellytykset kokonaisvaltaisten ja tulevaisuuden toimintarakenteisiin sopivien ratkaisujen tekemiseen. Päätös on liitteenä 11. Kunnanhallitus päättää merkitä Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi.

21 Kunnanhallitus Tero Räsäsen eronpyyntö luottamustoimesta Kh 238 Liite 12 Tero Räsänen pyytää liitteenä 12 olevalla kirjeellään eroa ympäristölautakunnan jäsenyydestä. Syynä ehdokaspuolueen vaihdos Keskustasta Vihreisiin. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Tero Räsäselle myönnetään hänen pyytämänsä syyn nojalla ero ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan ympäristölautakuntaa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 2/2012. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 2/2012. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 2/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.9.2012 kello 16.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15 Kunnanvirasto, valtuustosali 25 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot