Ohjelmiston vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmiston vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 Ohjelmiston vaatimusmäärittely Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1

2 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko vaatimusmäärittelydokumentista. Tämä dokumentti kuvaa koko ohjelmiston data-, toiminnallisuus- ja käyttäytymisvaatimukset. Tämä dokumentti sisältää esimerkkejä muutamista tärkeimmistä käsitteistä ja tekniikoista, joita vaatimusmäärittelydokumentissa voi käyttää (kurssilla so. tulee). Esimerkit liittyvät kuviitteelliseen autokorjaamon tietojärjestelmään. Esimerkit eivät pyri olemaan täydellisiä vaan havainnollisia. Vaikka joitain kohtia ei ole täytetty tai on täytetty hyvin niukasti, kurssilla ne tulee täyttää. Joissain kohdissa on vain kerrottu, minkälaisia asioita niistä pitäisi löytyä. Useaan kohtaan löytyy lisätietoa luentokalvoista. 1.1 Tavoitteet Kuvataan ohjelmiston yleiset tavoitteet. Autokorjaamon tietojärjestelmän tulee tukea huoltamon rutiinitöiden tehokasta hoitamista. Järjestelmän tulee helpottaa asioimista asiakkaiden, toimiston ja mekaanikkojen välillä. Muun muassa asiakkaiden tietojen syötön ja töiden ajanvarauksien, huoltotoimenpiteiden syötön, laskutuksen, varastonhallinnan ja raporttien tulostamisen tulee hoitua helposti ja nopeasti järjestelmältä. 1.2 Laajuuslausunto Esitetään ohjelmiston kuvaus. Tärkeimmät syötteet, toiminnot ja tulokset kuvataan puuttumatta yksityiskohtiin. Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden tietoja. Kanta-asiakkaat tulee huomioida. Ajanvarausjärjestelmällä varataan korjauspaikka (n kpl) ja mekaanikko (m kpl) asiakkaalle tietyksi ajaksi. Korjauspaikat ovat erilaisia, jokaisella niistä ei voi tehdä kaikkia töitä. Järjestelmä tuntee vakiotyöt ja niihin menevät ohjeelliset ajat. Muiden töiden kohdalla järjestelmä voi ehdottaa edellisten samankaltaisten töiden kohdalla jotain aikajaksoa, ja ohjelman käyttäjä voi sen hyväksyä tai vaihtaa sopivaksi. Korjaamopuolella mekaanikot kirjaavat huoltotoimenpiteitä järjestelmään. Tämä sisältää käytetyn ajan, toimenpiteen ja käytetyt osat. Järjestelmällä pystyy helposti tarkistamaan, löytyykö jotain tiettyä osaa omasta varastosta. Järjestelmän kautta pystyy tekemään myös kyselyjä varaosatoimittajien varastotilanteista ja tilauksia niistä. Asiakkaalle tulee pystyä tulostamaan lasku. Laskun tilaa halutaan seurata. Lisäksi halutaan raportteja huoltamon toiminnasta. Onko töiden määrässä tapahtunut muutoksia? Onko asiakkaiden kalusto vaihtunut? Onko jonkin tuotteen/osan 2

3 myynti- tai käyttömäärässä tapahtunut selviä muutoksia? 1.3 Ohjelmiston ympäristö (konteksti) Kuvataan ohjelmiston sijoitusympäristö. Kuvataan esimerkiksi sen merkitystä liiketoiminnalle. Keskustellaan ympäristöön liittyvistä oleellista strategisista asioista. Tarkoitus on antaa kokonaiskuva. Reaaliaikaisesti ajantasalla olevaan varastokirjanpitoa ei ole aiemmin ollut, mikä paikoin on hidastanut turhaan toimintaa. Lisäksi järjestelmä on koostunut aiemmin erillisistä ohjelmistoista: jotkin tiedot on täytynyt syöttää moneen kertaan eri ohjelmiin. Mekaanikoilla ei ole ollut mahdollisuutta päivittää tietoja korjaamohallin puolella. 1.4 Tärkeimmät rajoitteet Kuvataan kaikki liiketoimintaan tai tuotteisiin liittyvät rajoitteet, jotka vaikuttavat ohjelmiston määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen tai testaukseen. Ohjelmiston ehkä tulee toimia tietyssä ympäristössä. Tai siinä on erityisesti käytettävä jotain tiettyä tekniikkaa... 2 Käyttöskenaariot (usage scenario) Tässä luvussa annetaan ohjelmiston käyttöskenaariot. Näiden avulla organisoidaan vaatimustenkeruun aikana kerätty informaatio käyttötapauksiksi (use-cases). 2.1 Käyttö- ja käyttäjäprofiilit Täällä kuvataan kaikkien käyttäjäkategorioiden profiilit. Näitä löytyy, kun haastattelee toimeksiantajaa. Alustavassa yhteydenotossa (aiesopimuksen aikoihin) on jo voinut tulla tärkeimpiä tai tärkeimmät esille. Yllä olevasta tekstistä löytyvät ainakin: mekaanikot (toimenpiteet, varaosatilaukset), korjaamopäällikkö (raportit, varaosatilaukset), sihteeri (laskut, töiden vastaanotto). Kutakin noita tulee kuvata tarkemmin tässä. Miksi profiilit eroavat? Onko joillain profiileilla oikeuksia käyttää toisten profiileiden toimintoja? Onko jossain tilanteessa se estetty? Miksi? 3

4 Taulukko 1: Käyttötapausesimerkki. Tehtävä 1. Työn tilaus Tarkoitus Henkilötiedot talteen. Ajan varaus (korjauspaikka ja mekaanikko), ongelman kuvaus. Esiehto/ Asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse tai saapuu paikalle. laukaisija Taajuus Keskimäärin 15 yhteyden ottoa päivää kohden. Kriittisyys Asiakas voi tietää etukäteen erillistä korjattavaa ongelmakohtaa autostaan. Osatehtävät 1.1. Varaa sopiva korjauspaikka-aika ja mekaanikko Ota asiakkaan henkilötiedot ylös Kirjaa asiakkaan ongelman tai työtarpeen kuvaus. (Huom. tätä täytyy kysyä alustavasti heti alussa, jotta osaa etsiä oikeanlaisia korjauspaikkoja ja mekaanikkoja.) Muunnelmat/ poikkeukset 1.1a. Ei löydy sopivaa aikaa. 1.1b. Ei löydy sopivaa korjauspaikkaa. 1.1c. Ei löydy sopivaa mekaanikkoa. 1.2a. Kanta-asiakas. 1.3a. Vakiotyö tai -toimenpide. 2.2 Käyttötapaukset (use-cases) Esitetään kaikki ohjelman käyttötapaukset. Taulukossa 1 on esitetty mahdollinen käyttötapaus. Joistain osatehtävistä voi olla tarpeen tehdä vastaavat käyttötapaukset. Edelleen muista toiminnoista tulee omia käyttötapauksia. Onko esimerkiksi selvää, kuinka osatehtävä 1.1. kannattaa toteuttaa? Esimerkiksi asiakkaalla voi olla vanha järjestelmä, jota hän haluaa parantaa haluamallaan tavalla. 2.3 Erityiset käyttöön liittyvät tarkastalut Esitetään erityisvaatimukset, jotka liittyvät ohjelman käyttöön. Korjaamopuolelle hankitaan erityiset kannettavat toimenpiteiden syöttölaitteet. 4

5 3 Tietomalli ja -kuvaus Tässä luvussa kuvataan ohjelmiston käsittelemät tiedot, tietokannan tietosisältö, tiedon pysyvyysvaatimukset jne. Kuvataan tieto-objektit, joilla hallitaan ja muunnetaan ohjelmistoa. 3.1 Tieto-objektit Kuvataan tieto-objektit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Korjaaja: erityisosaamiset, nimi. Korjauspaikka: mahdolliset toimenpiteet. Toimenpide: nimi, tyypillinen aika, tyypilliset tarvittavat varaosat, tyypillinen hinta. Tehty toimenpide: kuka teki, kauan meni aikaa, mitä tarvikkeita ja varaosia tarvittiin, hinta. Varattu aika: yhdistää korjaajan ja korjauspaikan tiettyyn ajanjaksoon. Varaosa: nimi, hinta, toimittaja. Asiakas: nimi, auto Auto: merkki, malli, vuosi, rekisterinumero. Lasku: kenelle, mille autolle, tehdyt toimenpiteet, varattu aika, tehtyjen toimenpiteiden yhteishinta. 3.2 Suhteet Kuvataan tieto-objektien suhteet esimerkiksi ER-kaavioin. Tässä vaiheessa ei puututa yksityiskohtiin. 3.3 Täydellinen tietomalli Kehitetään ER-kaavio ohjelmistolle. 3.4 Tietohakemisto Annetaan viittaus tietohakemistoon, jota ylläpidetään sähköisessä muodossa. 4 Toiminnallinen malli ja -kuvaus Kuvataan ohjelmiston tärkeimmät toiminnot. Mukana tietovirta- (kulku-) tai luokkahierarkiakaaviot (OO). Muita soveltuvia tekniikoita ovat pseudokoodi, päätöspuut ja -taulut, tulo- ja jättöehdot. 5

6 Huomaa, että tietovirtakaavio (DFD) ja prosessointimäärittely (PSPEC) liittyvät läheisesti toisiinsa. Tietovirtakaavioista on ollut paljon Tietojärjestelmien perusteet -kurssilla. Ensin tehdään päätason kaavio (taso 0), jota tarkennetaan alitasoiksi (taso 1), jne. tarpeen mukaan riittävän syvälle. Hyvä tapa päästä tasosta seuraavalla on käyttää tason sanallista kuvausta hyväksi: sieltä etsitään verbit ja substantiivit. Halutessanne voitte käyttää Kaveri-ohjelman prosessikaavioita ja tietovirtakaavioita, tai jonkin muun ohjelman käyttämää notaatiota. Myös tavallinen piirtoohjelma käy, tällöin mieluiten Pressmannin kirjasta löytyvät notaatiot käyttöön. 4.1 Toiminnon n kuvaus Kuvataan ohjelman kukin toiminto yksityiskohtaisesti. Toistetaan luku 4.1 kullekin n toiminnolle. Otsikkoon kannattaa laittaa toiminnon nimi. Muista liittää sanalliset selitykset kaavioista niiden yhteyteen Toiminnon n prosessointimäärittely (PSPEC) Esitetään toiminnon n prosessointimäärittely Toiminnon n tietovirtakaavio Esitetään kaavio, joka näyttää informaation virtauksen toiminnon lävitse ja myös muutokset, mitä informaatiolle tapahtuu Toiminnon n liittymän kuvaus Kuvataan toiminnon syöte- ja tulosliittymät Toiminnon n muunnokset Esitetään yksityiskohtainen kuvaus kustakin toiminnon n muunnoksesta (osatoiminnosta). Luku toistetaan kullekin k muunnokselle (osatoiminnolle). Muista liittää sanalliset selitykset kaavioista niiden yhteyteen. Muunnoksen k prosessointimäärittely Muunnoksen k liittymien kuvaus Muunnoksen k tietovirtakaaviot Tehokkuusasiat Määrätään erityiset tehokkuutteen liittyvät vaatimukset osasysteemille. 6

7 4.1.6 Suunnittelurajoitteet Mainitaan kaikki osasysteemiin vaikuttavat suunnittelurajoitteet. 4.2 Ohjelmiston käyttöliittymän kuvaus Kuvataan ohjelmiston käyttöliittymät Ulkoiset koneliittymät Kuvataan liittymät muihin koneisiin (tietokoneisiin ja laitteisiin) Ulkoiset systeemiliittymät Kuvataan liittymät muihin systeemeihin, tuotteisiin ja tietoverkkoihin Käyttäjien käyttöliittymät Annetaan yleiskuva ohjelmistolle suunniteltavista käyttäjien käyttäliittymistä. 4.3 Kontrollivirran kuvaus Esitetään systeemin kontrollivirta (CFD) ja viitataan tämän dokumentin lukuun 5 samalla. 5 Käyttäytymismalli ja -kuvaus Kuvataan ohjelmiston käyttäytyminen. 5.1 Ohjelmiston käyttäytymisen kuvaus Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tärkeimmät tapahtumat ja tilat Tapahtumat Listataan tapahtumat (kontrolli, kohdat), jotka aiheuttavat käyttäytymismuutoksia systeemissä Tilat Listataan tilat (käyttäytymismoodit, -tilat), jotka ovat tuloksina tapahtumista. 7

8 5.2 Tilasiirtokaaviot Kuvataan systeemin yleiskäyttäytyminen. 5.3 Kontrollimäärittely (CSPEC) Kuvataan tapa, jolla ohjelmiston kontrollia hallitaan. 6 Rajoitteet Mainitaan erityisasiat, jotka vaikuttavat ohjelmiston määrittelyyn, suunnitteluun tai toteutukseen. 7 Vahvistus-, hyväksymiskriteerit Kuvataan lähestymistapa ohjelmiston hyväksymiseen. 7.1 Testiluokat Määritetään suoritettavien testien tyypit. Mukaan niin paljon yksityiskohtia kuin mahdollista. Painotetaan black-box -testausta. 7.2 Odotettu ohjelmiston vastaus Määritetään testauksen odotetut vastaukset. 7.3 Tehokkuusrajat Määritetään erityiset tehokkuusvaatimukset. 8 Liitteet Esitetään vaatimusmäärittelyä täydentävää informaatiota (tietoa). 8.1 Systeemin jäljitettävyysmatriisi Matriisi, joka jäljittää esitetyt ohjelmistovaatimukset takaisin systeemimäärittelyyn. 8.2 Tuotestrategiat Jos määrittelyä kehitetään tuotteelle, kuvataan oleellinen tuotestrategia täällä. 8

9 8.3 Käytettävät analyysimetriikat Mainitaan analysoinnissa käytettävien metriikkojen kuvaukset. 8.4 Lisäinformaatiota (tarpeen mukaan) 9

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved 1(18) JAKELU Koko VYM-ryhmä Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 22.4.2001 Alkuperäinen versio Luonnos 1 1.0 23.4.2001 Muutama liäsys ja tarkennys Antti Tuomaala Laatukatselmus LU 1. Suunniteltu

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka: Luento 4 Jouni Lappalainen Luku 6: Vaatimusten mallintaminen: skenaariot, analyysiluokat UML kertausta Luku 7: Vaatimusten mallintaminen: vuo, käyttäytyminen ja mallit (patterns) Vuopohjainen

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät

7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 7 Käytettävyys ja suunnittelumenetelmät Olemme aikaisemmin todenneet, että keskustelujen sisällön määrittäminen ja keskustelujen toteutuksen suunnittelu on

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen ja Harri Laine Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 25. toukokuuta 2010 Esipuhe Käsissäsi on Ohjelmistojen mallintaminen

Lisätiedot

Varasto. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Varasto. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Varasto Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Varasto-oletusten läpikäynti...3 1.1 Varastopaikat...4 2 Varastotapahtumien syöttö jo käytössä olevaan Ecomin ohjelmistoon...4

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ. Minna Heinonen

TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ. Minna Heinonen TYÖVUOROJEN SUUNNITTELU VUOROVAIKUTTEISELLA KÄYTTÖLIITTYMÄLLÄ Minna Heinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Harri Siirtola Toukokuu

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot