KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen, pj x Laila Markkanen - Teemu Pakarinen, vpj x Matti Näkkilä - Mauri Hämäläinen x Mirka Varis - Kyösti Kytöjoki x Mauri Hänninen - Anne Laine x Virpi Korhonen - Ritva Mäkäräinen - Arvo Leppänen x Esko Viinikainen x Miia Minkkinen - MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall. pj - Reijo Jämsen, khall. edustaja x Kaisa Leinonen, osastopäällikkö, x esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Milla Pakarinen, nuorisovalt.edustaja - PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Aino Savolainen Kaisa Leinonen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvo Leppänen ja Esko Viinikainen. Tarkastusaika Konnevedellä Arvo Leppänen Esko Viinikainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konnevesi klo 9-15 ( 25-31) Virka-asema Allekirjoitus Kaisa Leinonen

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOPIMUS LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sosiaali- ja terveysltk 25 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Konneveden kunta ovat sopineet lääkkeiden toimittamisesta kunnan kotihoitoon alkaen. Sopimus on uusittu lähtien. Uusittu sopimus on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy sopimuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta SÄHKÖISEN RESEPTIN KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYVÄT SOPIMUKSET Sosiaali- ja terveysltk 26 Liikelaitos Medikes on lähettänyt allekirjoitettavaksi ereseptin käyttöönottoon liittyvät sopimukset ja valtuutusasiakirjan. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaan sähköinen lääkemääräys tulee ottaa käyttöön julkisessa terveydenhuollossa mennessä. Järjestelmän käyttöönottoa varten terveydenhuollon henkilökunta saa henkilökohtaiset varmennekortit, joilla esimerkiksi lääkärit allekirjoittavat sähköisen lääkemääräyksen. Myös terveydenhuollosta vastaavan organisaation muu henkilöstö voi saada heille tarkoitettuja varmennekortteja. Kortit toimittaa Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskuksen linjauksen mukaan jokainen kunta tekee ainakin asiakassopimuksen ja RA pisteratkaisusta riippuen myös rekisteröinti- ja valtuutussopimukset, riippumatta siitä, tuottaako kunta itse terveydenhuollon palvelut vai tuotetaanko ne toisen organisaation toimesta. Liikelaitos Medikes on lähettänyt allekirjoitettavaksi Konneveden kunnan osalta esitäytetyt asiakas- ja rekisteröintisopimukset ja valtuutusasiakirjan. Allekirjoitetut sopimukset ja valtuutusasiakirja toimitetaan Väestörekisterikeskukselle. Kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimukset, Medikes jatkaa ereseptin käyttöönottoprojektia. Sopimukset ja valtuutusasiakirja ovat nähtävänä kokouksessa. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy sopimukset ja valtuutusasiakirjan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveysltk 27 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla toteutunut seuraavasti: TA + Toteuma Käyttö muutos Sosiaali- ja terveystoimisto Menot ,91 % Tulot 0 0 Nettomenot ,91 % Lasten päivähoito Menot ,40 % Tulot ,27 % Nettomenot ,31 % Muut lasten ja perheiden palvelut Menot ,90 % Tulot ,12 % Nettomenot ,45 % Vanhusten ja vammaisten palvelut Menot ,67 % Tulot ,23 % Nettomenot ,26 % Päihdehuolto Menot ,00 % Tulot 0 0 Nettomenot ,00 % Toimeentuloturva Menot ,16 % Tulot ,06 % Nettomenot ,78 % Avosairaanhoito Menot ,81 % Tulot 0 0 Nettomenot ,81 %

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoito Menot ,64 % Tulot ,20 % Nettomenot ,27 % Suun terveydenhuolto Menot ,28 % Tulot 0 0 Nettomenot % Laitoshoito Menot ,67 % Tulot 0 0 Nettomenot ,67 % Erikoissairaanhoito Menot ,33 % Tulot 0 0 Nettomenot ,33 % Lautakunta yhteensä Menot ,26 % Tulot ,93 % Nettomenot ,62 % Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Sosiaali- ja terveysltk 28 Lautakunnille annetun talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2013 käyttömenot (brutto) saavat kasvaa enintään 2 % vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Mikäli ylityksiä tulee, ne on perusteltava. Jos kasvu jää joissakin toiminnoissa alle 2 %:n, alitusta ei saa täyttää muilla toiminnoilla. Lautakunnan bruttomenot saavat 2 %:n raamin mukaan kasvaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus on laadittu lautakunnan elokuun kokouksessaan esittämän uuden organisaation mukaisesti. Kotihoidon tulosyksikön sekä vanhusten ja vammaisten tulosyksikön kustannuspaikat on jaettu kahteen uuteen tulosyksikköön, vanhusten palvelujen tulosyksikköön ja vammaisten palvelujen tulosyksikköön. ehdotuksessa lautakunnan bruttomenojen kasvu on euroa (6,6 %) ja tulojen kasvu on euroa (17,6 %). Nettomenot kasvavat euroa (5,8 %). Suurimpia menojen lisäyksiä vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ovat kotikuntalain edellyttämät asumispalvelujen ostot, muistisairaiden asumisyksikön kokovuotinen toiminta sekä lastensuojelun ja vammaispalvelun kustannukset. Erikoissairaanhoidon menot nousevat 4,2 %, vaikka talousarvioehdotus on noin euroa pienempi kuin sairaanhoitopiirin tarjous. Seututerveyskeskuksen talousarviosta ei ole vielä tietoja, tässä ehdotuksessa avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon ja laitoshoidon määrärahoihin on tehty 2 %:n korotus. Palvelujen määrään vaikuttavia menojen leikkauksia on tehty päihdehuollossa ja vammaispalveluissa. Lautakunnan käsiteltäväksi esitetään seuraava talousarvioehdotus: Sosiaali- ja terveystoimisto Tavoite Uusi lautakunta perehdytetään sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot 0 0 Kulut ,15 % Alijäämä ,15 % Lautakunnan menot on laskettu nykyisen kokouskäytännön mukaisesti. Lasten päivähoito Tavoite Henkilöstön eläköitymistapahtumat ja lievästi vähentyvä päivähoidon tarve sovitetaan hoitopalvelujen järjestämiseen ilman jäljellä olevan henkilöstön lisäystä. Tuotot ,42 % Kulut ,72 % Alijäämä ,08 % Päiväkodin osalta toiminta jatkuu nykyisellään vakanssien ja toiminnan suhteen. Perhepäivähoitopaikkojen kysyntä on kevään 2013 aikana kuluvan vuoden tasolla eli tarvittavien hoitopaikkojen määrä on 8-10 paikkaa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviota laadittaessa arvioitiin. Lasten kotihoidon tuen määrärahaa on vähennetty laskeneen syntyvyyden ja tukeen oikeuttavien lasten päivähoitoon tulon vuoksi. Muut lasten ja perheiden palvelut Tavoite Ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä painotetaan eri toimijoiden kesken. Tuotot ,77 % Kulut ,91 % Alijäämä ,87 %

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten sijaishuollossa on määräraha kuuden lapsen perhekoti- tai nuorisokotihoitoon ja kahden lapsen perhehoitoon. Sijoituksiin varattu määräraha on euroa suurempi kuin vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelumäärärahaa on vähennetty. Vammaisten palvelut Tavoite Vammaispalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan ajan tasalle. Tuotot ,93 % Kulut ,02 % Alijäämä ,10 % Vammaispalvelujen menoja kasvattavat asiakaspalvelujen osto Vaalijan kuntayhtymältä ja kotikuntalain mukainen asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta. Nämä kasvattavat menoja vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna euroa Menoja on karsittu vähentämällä lasten lyhytaikaisista tukihoidoista kolme päivää lasta kohti ja ostettavasta työtoiminnasta yksi päivä viikossa asiakasta kohti. Yksi asumispalvelujen asiakas siirtyy suunnitelmien mukaan hoivaosastolle vuoden 2013 aikana. Päihdehuolto Tavoite Asiakkaiden päihdekuntoutuksessa käytetään nykyistä enemmän kunnan oman henkilöstön osaamista. Tuotot 0 0 Kulut ,70 % Alijäämä ,70 %

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Päihdehuollossa on määräraha asiakaspalvelujen ostoon Äänekosken päihdeklinikalta ja kuntoutuslaitoksista. Päihdeklinikan palveluihin varattu määräraha on ennallaan, mutta kuntoutusjaksojen määrärahaa on vähennetty. Toimeentuloturva Tavoite Asiakkaita kannustetaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Tuotot ,15 % Kulut ,14 % Alijäämä ,49 % Toimeentuloturvan määrärahat ovat pääosin ennallaan. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen on tulossa korotuksia, mutta tarkoituksena on lisätä aktivointitoimenpiteitä ja siten vähentää menoja. Avosairaanhoito Tuotot 0 0 Kulut ,60 % Alijäämä ,60 % Seututerveyskeskuksen menoihin varattuja määrärahoja on tähän ehdotukseen korotettu 2 %. Avosairaanhoidon menot nousevat enemmän, koska eläkemenoperusteiset eläkemaksut on jaettu eri tavalla kuin tämän vuoden talousarviossa. Vanhusten palvelut Tavoitteet 1. Valmistaudutaan tulevan vanhuspalvelulain säännöksiin. 2. Luodaan yhteistyö organisaatiomuutoksen mukanaan tuomien uusien yhteistyökumppaneiden kanssa

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotot ,16 % Kulut ,96 % Alijäämä ,90 % Vanhusten palveluissa menoja nostavat kotikuntalain mukainen asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta ja muistisairaiden asumisyksikön kokovuotinen toiminta. Nämä kasvattavat nettomenoja vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin euroa. Asiakasmaksujen taksaa on tarkoitus tarkistaa. Maksut on laskettu suunnitellun korotuksen mukaisesti. Suun terveydenhuolto Tuotot 0 0 Kulut ,20 % Alijäämä ,20 % Seututerveyskeskuksen menoihin varattuja määrärahoja on tähän ehdotukseen korotettu 2 %. Laitoshoito Tuotot 0 0 Kulut ,00 % Alijäämä ,00 % Seututerveyskeskuksen menoihin varattuja määrärahoja on tähän ehdotukseen korotettu 2 %.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta Erikoissairaanhoito Tuotot Kulut ,15 % Alijäämä ,15 % Erikoissairaanhoidon määräraha on noin euroa pienempi kuin sairaanhoitopiirin tarjous. Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä Tuotot ,62 % Kulut ,58 % Alijäämä ,84 % Taloussuunnitelmaehdotus on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset ja tekee niistä esityksen kunnanhallitukselle. Päätös: Lautakunta hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päätöksellään antanut luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen Mediverkko Hoivapalvelu Oy:n tehostetun palveluasumisen yksikölle Villa Konnevedelle. 2. Valvira on päätöksellään antanut luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen Hoivapalvelu Metsätähti Oy:lle, jolla on toimipaikat Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Tampereen toimipaikalla on lupa tuottaa palveluja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella olevissa kunnissa. 3. Konneveden liikkuvista palveluista on tehty selvitys Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:n toimeksiannosta. Selvityksen on tehnyt FCG koulutus ja konsultointi Oy. Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOPIMUS KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA Sosiaali- ja terveysltk 30 Konneveden kunta ja Konneveden seurakunta ovat tehneet sopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta. Sopimus koskee kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä niille henkilöille, joille kunta on tehdyn aktivointisuunnitelman mukaan sitä velvollinen järjestämään. Sopimus on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy sopimuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta VIKO VIIHDYTÄÄN KOTONA TOIMINIMI: ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALI- PALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sosiaali- ja terveysltk 31 VIKO viihdytään kotona -toiminimi on jättänyt lautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Toiminimi on rekisteröity tänä vuonna ja sen toimialaksi on merkitty kotityöpalvelu. Yrittäjänä ja vastuuhenkilönä toimii Taina Vepsäläinen Rautalammilta. Yritys tarjoaa siivous- ja muita kodinhoitopalveluja sekä vanhushoivaa. Lautakunnalle jätetyn ilmoituksen liitteenä on kaupparekisteriote ja asiakasrekisterin rekisteriseloste sekä Taina Vepsäläisen tutkintotodistuksia. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa asiasta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 14.02.2012 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31 KOKOUSAIKA 4.6.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.10.2012 kello 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 5.9.2012 klo 19.00 20.32 Konneveden

Lisätiedot

No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 13.2.2014 klo 18.00-18.58 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 AIKA 25.03.2014 17:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2005 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU A Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 7.10.2004 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 117 118 119 Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 kello 18.00-20.36 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.4.2011 kello 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot