KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen, pj x Laila Markkanen - Teemu Pakarinen, vpj x Matti Näkkilä - Mauri Hämäläinen x Mirka Varis - Kyösti Kytöjoki - Mauri Hänninen x Anne Laine x Virpi Korhonen - Ritva Mäkäräinen - Arvo Leppänen x Esko Viinikainen x Miia Minkkinen - MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja - Katja Kuusinen, khall. pj - Reijo Jämsen, khall. edustaja x Kaisa Leinonen, osastopäällikkö, x esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Milla Pakarinen, nuorisovalt.edustaja x PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 1-6 Puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Aino Savolainen Kaisa Leinonen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Hänninen ja Anne Laine. Tarkastusaika Konnevedellä Mauri Hänninen Anne Laine PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Konnevesi klo 9-15 ( 1-6) Virka-asema Allekirjoitus Kaisa Leinonen

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveysltk 1 Keski-Suomessa sijaisperheitä hankitaan ja valmennetaan keskitetysti sijaishuoltoyksikön kautta. Sijaisperheiden tasavertaisen aseman vuoksi perhehoitoon on Kaste-hankkeen työryhmässä laadittu maakunnallinen toimintaohje. Liitteenä oleva Konneveden lastensuojelun perhehoidon ohje on tarkistettu maakunnallisen ohjeen mukaisesti. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Sosiaali- ja terveysltk 2 Keski-Suomen seututerveyskeskus on toimittanut jäsenkuntiin vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka on käsitelty seututerveyskeskuksen johtokunnassa ja järjestämistoimikunnassa Toimintasuunnitelma sisältää järjestämissuunnitelman ja palvelusopimukset. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee seututerveyskeskuksen toimintasuunnitelman ja talousarvion tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUKAAN JA KONNEVEDEN KUNTALIITOSSELVITYKSEN PERUSPALVELU- TYÖRYHMÄN TYÖN ETENEMINEN Sosiaali- ja terveysltk Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä perusti kokouksessaan selvitystyöhön yhdeksän työryhmää ja niille vetäjät ja jäsenet. Ohjausryhmä perusti seuraavat työryhmät: - henkilöstötyöryhmä - hallintotyöryhmä - taloustyöryhmä - tietotekniikka- ja viestintätyöryhmä - peruspalvelutyöryhmä - kasvatus- ja koulutuspalvelujen työryhmä - vapaa-aikatoimen työryhmä - tekniikan ja maankäytön työryhmä - elinkeinotyöryhmä Peruspalvelutyöryhmän vetäjäksi nimettiin sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen ja jäseniksi sosiaalijohtaja Kaisa Leinonen, johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Nieminen, sosiaalityöntekijä Eira Ohvo ja vanhuspalvelujen johtaja Leila Jylhä. Lautakuntien puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokouksiin. Työryhmän suunniteltavaksi kuuluu sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös ruokapalvelu. Lasten päivähoidon suunnittelu kuuluu kasvatus- ja koulutuspalvelujen työryhmälle. Peruspalvelutyöryhmä on kokoontunut syksyn aikana kolme kertaa, , ja Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi Ensimmäisessä kokouksessaan työryhmä hyväksyi työsuunnitelman, jonka mukaan vuoden 2011 aikana valmistellaan nykytilan kartoitus ja kehittämistarpeet ja alkuvuonna 2012 valmistellaan palvelurakenteet ja prosessit uudessa kunnassa tai kuntien yhteistyönä sekä tehdään johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimiksi. Yksityiskohtainen palvelujen toteutussuunnittelu tehdään kesän ja syksyn 2012 aikana, mikäli kuntaliitospäätös on tehty. Peruspalveluryhmä on asettanut valmistelutyöhön seuraavat alatyöryhmät: - lasten ja perheiden palvelut - vammaispalvelut - kotihoito - palveluasuminen - laitoshoito - ruokapalvelu

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta Alatyöryhmät kokontuvat omien aikataulujensa mukaan, suunnittelevat toiminnan järjestämisen ja tutustuvat palveluihin ja toimitiloihin molemmissa kunnissa. Alatyöryhmät raportoivat työn etenemisestä peruspalveluryhmälle. Ohjausryhmä valtuutti peruspalveluryhmän käyttämään ulkopuolista konsulttia terveydenhuollon selvityksen tekemiseen. Selvityksen laatimisesta sovittiin ylilääkäri Jouni Kalevan kanssa. Hänen laatimansa selvitys esitettiin ohjausryhmälle Ohjausryhmän antaman ohjeistuksen mukaan työryhmissä tulee valmistella useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja palvelujen rakenteiksi hyvissä ajoin ennen lopullista päätöksentekoa. Ylilääkäri Jouni Kalevan laatima terveydenhuollon selvitys on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee peruspalvelutyöryhmän työtä koskevan selvityksen tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeita jatkotyöskentelylle. Päätös: Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi. Sosiaali- ja terveysltk 3 Kuntaliitoselvityksen ohjausryhmä antoi kokouksessaan työryhmille ohjeen keskittyä työskentelyssään yhdistymispäätökseen vaikuttaviin seikkoihin. Ehdotuksia näistä periaatteellisista kysymyksistä tulee tuoda ohjausryhmän käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Kokouksessaan peruspalvelutyöryhmä arvioi, että periaatteellisesti ratkaistavia kysymyksiä on erityisesti terveyspalvelujen järjestäminen (kunnan omana toimintana vai yhteistoiminta-alueella). Terveyspalvelujen järjestämistavasta riippuu myös sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu, koska sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä kunnassa tai samalla yhteistoiminta-alueella. Lisäksi on ratkaistava, minkä hallintokunnan vastuulla ovat ruokapalvelujen järjestäminen, työllisyydenhoito ja lasten päivähoito. Työryhmä esittää myös kantanaan, että vanhusten laitoshoito keskitetään vanhusten palvelujen vastuualueeseen. Konnevedellä vanhusten laitoshoito kuuluu nykyisin terveyspalveluihin. Työryhmän kokouksessa valmisteltiin myös loppuraportin sisältöä.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Peruspalveluryhmän on tarkoitus kokoontua vielä kaksi kertaa, ja Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta MINNAN KOTIPALVELU: ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELU- TOIMINNASTA Sosiaali- ja terveysltk 4 Toiminimi Minnan kotipalvelu on jättänyt lautakunnalle ilmoituksen yksityisestä kotipalvelutoiminnasta. Toiminimi on rekisteröity vuonna 2002 ja sen toimialaksi on ilmoitettu kotipalvelujen tuottaminen kunnille ja yksityisille. Yrittäjänä ja vastuuhenkilönä toimii Minna Heimonen Laukaasta. Minnan kotipalvelu on aikaisemmin toiminut sivutoimisesti, mutta vuoden 2012 alusta lähtien toiminta on kokopäiväistä. Yritys tarjoaa kotihoidon palveluja, asiointi- ja saattajapalveluja, omaishoitajien lomitusta, henkilökohtaisen avustajan palveluja sekä siivouspalveluja. Toimialueena on Laukaa ja sen lähikunnat. Laukaassa Minnan kotipalvelu on palveluseteliyrittäjä. Lautakunnalle jätetyn ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma ja kaupparekisteriote sekä Minna Heimosen tutkinto- ja työtodistuksia ja rikosrekisteriote. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee Minnan kotipalvelun ilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa asiasta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Sosiaali- ja terveysltk 5 1. Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen perustoimeentulotukeen maksettavista valtionosuusennakoista vuonna Konneveden kunnan ennakko on euroa kuukaudessa. 2. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päättänyt Attendo MedOne Hoiva Oy:n luvan muuttamisesta. Valvira on hyväksynyt uusiksi toimintayksiköiksi alkaen seuraavat yksiköt: Attendo kotisairaanhoito Helsinki, Attendo kotisairaanhoito Kainuu ja Attendo kotisairaanhoito Tampere. Toimintayksikössä Attendo kotisairaanhoito Tampere tuotettavat palvelut ovat kotisairaanhoito ja laboratorionäytteiden otto potilaan kotona/asiakkaan tiloissa mm. Konnevedellä. 3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottama Aluetilasto 2010 on julkaistu sähköisessä muodossa sairaanhoitopiirin sivuilla. Aluetilasto sisältää Keski-Suomen kuntien terveydenhuollon palvelujen kustannustietoja sekä sairastavuustietoja. Konneveden kunnan erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna euroa/asukas (jäsenkunnissa keskimäärin 884 euroa/asukas) ja terveydenhuollon (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto yhteensä) kustannukset euroa/asukas (jäsenkunnissa euroa/asukas). 4. Konneveden kunnanhallitus on päättänyt, että Konneveden kunnassa noudatetaan lukien lääkäreiltä hoitohenkilöstölle siirtyvien tehtävien korvaamisessa samoja periaatteita ja palkkioita kuin Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa, jossa asiasta on tehty paikallinen sopimus. 5. Konneveden kunnanhallitus on nimennyt Konneveden kunnan maahanmuuttoyhteyshenkilöksi sosiaalijohtaja Kaisa Leinosen. Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta SISÄISTEN TARKASTAJIEN ASETTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk Kunnan taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava sisäinen tarkastus, jonka kohteet ovat 1. pankkitilien varat 2. käteiskassojen varat 3. kassalainat 4. arvopaperit 5. vakuudet 6. kiinnitykset 7. vakuutukset 8. viranhaltijapäätökset Tarkastustehtävät kuuluvat toimielinten tarkastajille silloin, kun toimielimen alaisena on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja tai toimielin katsoo sen muutoin tarpeelliseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimipisteissä on neljä käteiskassaa ja useat viranhaltijat tekevät henkilöstöä ja asiakkaita koskevia viranhaltijapäätöksiä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta asettaa keskuudestaan kaksi sisäistä tarkastajaa kaudeksi Päätös: Lautakunta asetti sisäisiksi tarkastajiksi lautakunnan jäsenet Kyösti Kytöjoen ja Paula Riihuhdan. Sosiaali- ja terveysltk 6 Valtuusto on todennut Paula Riihuhta-Poikolainen luottamustoimet päättyneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja valinnut lautakuntaan uuden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta asettaa keskuudestaan uuden sisäisen tarkastajan Paula Riihuhta-Poikolaisen tilalle toimikauden loppuun saakka.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös: Lautakunta asetti sisäiseksi tarkastajaksi Anne Laineen.

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 31 KOKOUSAIKA 4.6.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Sivu 1 (30) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.1.2012 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Sivu 98 (110) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 13.5.2013 kello 18.10-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Sivu 19 (38) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 kello 18.00-20.36 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 Sivu 219 (230) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 kello 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 31.08.2011 klo 19.00-19.50

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 13.2.2014 klo 18.00-18.58 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 Sivu 137 (156) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.10.2012 kello 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Sivu 1 (19) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.4.2011 kello 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 26.04.2012 klo 17.30 18.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 3/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.6.2014 klo 16.00 17.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot