Tiedostoarkisto Päänäkymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedostoarkisto Päänäkymä"

Transkriptio

1 Base C6 käyttöohje

2 Tiedostoarkisto Päänäkymä 1. Tiedostoarkiston kansiovalikko + symboli kertoo, että kansio sisältää alakansioita. Valitun kansion teksti näkyy tummennettuna. Valitseminen tapahtuu klikkaamalla kansion tai tiedoston nimeä. 2. Haku Vapaasanahaku kohdistuu tiedostojen nimiin ja metatietoihin. Tarkennetun haun avulla voidaan mm. hakea tietyltä aikaväliltä tai valita haluttu avainsana valmiista listasta. 3. Toimintopalkki uusi kansio muokkaa kansiota poista kansio uusi tiedosto Tuo tiedostoja 4. Päänäkymä: Valitun kansion sisältö Näyttää valitun kansion sisältämät alakansiot ja tiedostot. 5. Roskakori Tiedostot siirretään poistettaessa roskakoriin. Tiedostot on mahdollista palauttaa roskakorista.

3 Kansion sisältönäkymä 1. Tiedoston nimi, joka toimii samalla linkkinä tiedostoon. Nimeä napsautettaessa tiedosto aukeaa, mikäli käyttäjällä on tiedostotyypin avaamiseen soveltuva ohjelma omalla koneellaan. Nimen perässä omissa sarakkeissaan näytetään tiedoston tyyppi, koko, versioiden määrä ja viimeisin muokkausaika. 2. Kansion edessä on kansiokuvake. Kansion nimestä aukeaa kyseinen kansio. 3. Toimintopalkki: Uusi kansio: luo nykyisen kansion alle uuden kansion Muokkaa kansiota: muokkaa valitun kansion nimeä tai käyttöoikeuksia Poista kansio: poistaa valitun kansion ja sen sisällä olevat tiedostot (siirtää roskakoriin) Uusi tiedosto: lisää uuden tiedoston kansioon Tuo tiedostoja: voi tuoda useita tiedostoja omalta koneelta 4. Tiedoston muokkaaminen tai poistaminen tapahtuu toiminnot sarakkeessa olevien painikkeiden avulla. 5. Useita tiedostoja voidaan käsitellä kerralla käyttämällä tiedoston nimen edessä olevaa valintaruutua. Valitut tiedostot voidaan poistaa tai siirtää toiseen kansioon. Kansion ominaisuudet ja käyttöoikeuksien määrittäminen Kansion ominaisuuksissa määritellään kansion näkyvyys ja sen käyttöoikeudet. Käyttöoikeus voidaan antaa ryhmälle tai ryhmille. Oikeudet saaneen ryhmän jäsen voi lisätä kansioon tiedostoja. Samalla hänestä tulee lisäämiensä tiedostojen omistaja, joten hän voi myös poistaa ja muokata niitä. Kansion ominaisuuksia päästään määrittämään klikkaamalla toimintopalkin Muokkaa kansiota kuvaketta. 1. Kansion nimi 2. Kansion käyttöoikeuksien antaminen ryhmäkohtaisesti. 3. Omistaja, jolla on oikeus poistaa ja muokata kansiota. 4. Hallinnollinen ryhmä, jolla on oikeus poistaa ja muokata kansion sisältämiä tiedostoja ja

4 kansioita. 5. Kansio voidaan näyttää kaikille riippumatta siitä, onko käyttäjällä käyttöoikeutta siihen vai ei. Kansion näyttäminen ei anna käyttäjälle kuitenkaan oikeuksia sen sisältöön, ellei oikeuksia ole tiedostokohtaisesti erikseen annettu. 6. Kansio voidaan asettaa julkiseksi web kansioksi. Tällöin sen sisältämiä tiedostoja voidaan linkittää julkisille www sivuille.

5 Tiedoston lukuoikeuksien määrittäminen Tiedostoille voidaan määritellä lukuoikeudet tiedostokohtaisesti. Lukuoikeus annetaan ryhmälle tai ryhmille. Oikeuksia päästään määrittämään klikkaamalla tiedostonimen perässä olevaa muokkaa painiketta. 1. Tiedoston omistajaksi tulee oletuksena tiedoston lisännyt käyttäjä. Omistaja voidaan vaihtaa pudotusvalikosta. Omistajalla on oikeus avata, muokata ja poistaa tiedosto sekä lukita tiedosto ja luoda siitä uusia versioita. 2. Lukuoikeus, eli oikeus avata tiedosto, voidaan antaa omistajan lisäksi ryhmälle tai ryhmille. 3. Toiminnoista voidaan luoda uusi versio tai korvata nykyinen tiedosto. Uusi versio ei muuta sivuilla olevia kuvia automaattisesti, kun taas korvaava tiedosto muuttaa myös aiemmin lisätyt kuvat. 4. Muokkaa kuvaa valikosta voi kääntää kuvaa tai korjata kuvan värejä. Kuvatyylien avulla

6 tiedostoarkisto pienentää ja pakkaa kuvan sisältösivuilla käytettävään kokoon. Kuvatyylit ovat asiakaskohtaisia, mutta pääsääntöisesti tiedostoarkisto tarjoaa käyttäjälle 2 3 erilaista kuvatyyliä, joiden avulla kuvien leveys muutetaan halutuksi. Kuvakoon muuttaminen ei muuta kuvasuhdetta, eli kuvan korkeus muuttuu samassa suhteessa sen leveyden kanssa. Korjaa kuvaa: tiedostoarkisto mahdollistaa kuvan värien ja valotuksen korjaamisen automaattiasetusten avulla. Useissa tilanteissa automaattiset asetukset tekevät kuvasta hieman alkuperäistä paremman näköisen. Tämä tulee esiin etenkin sisältösivukäytössä, koska korjaus lisää kuvan kontrastia. Kamerasta suoraan tuotu kuva joudutaan joskus kääntämään. Tämä on mahdollista tehdä kääntöominaisuuksien avulla. Uuden tiedoston lisääminen kansioon 1. Valitse kansio, johon haluat lisätä tiedoston. 2. Klikkaa toimintopalkissa olevaa uusi tiedosto painiketta. 3. Klikkaa selaa painiketta ja valitse haluamasi tiedosto omalta koneeltasi tai verkkoasemalta. 4. Anna tiedostolle nimi. Mikäli tiedostonimeä ei määritetä, käytetään tiedoston alkuperäistä nimeä. 5. Voit vaihtaa omistajaa ja määritellä tiedoston lukuoikeudet haluamillesi ryhmille. 6. Samalla voit ilmoittaa valituille ryhmien jäsenille uuden tiedoston lisäämisestä. Ilmoitus lähtee sähköpostilla. 7. Tiedosto siirtyy tiedostoarkistoon, kun klikkaat tallenna tiedosto painiketta. Tiedostojen versiointi Versiointi mahdollistaa sen, että tiedostoista voidaan säilyttää useita eri versioita. Tällöin esimerkiksi sisältösivuilla käytettävää kuvaa voidaan säilyttää useammassa eri kuvakoossa. Uusin versio näkyy käyttäjille tiedostoarkiston kansion sisältönäkymässä. Muihin versioihin pääsee käsiksi joko klikkaamalla versionumeroa tai tiedoston muokkausnäkymästä versio välilehdeltä. Uuden version tekeminen 1. Siirry muokkaamaan haluamaasi tiedostoa klikkaamalla sen kohdalla olevaa muokkaa painiketta. 2. Klikkaa uusi versio painiketta, joka löytyy oikeassa reunassa sijaitsevasta toimintolaatikosta. 3. Toimi, kuten lisätessäsi uutta tiedostoa, eli nimeä tiedosto ja tee muut haluamasi määrittelyt.

7 4. Anna versionimi tai versionumero, jonka avulla versiot erottuvat toisistaan. Vinkki: Yleinen versiointikäytäntö on antaa versionumero. Ensimmäinen julkaistu versio on 1.0 ja ison muutoksen sisältävä versio 2.0. Ensimmäisen desimaalin avulla kuvataan pienempiä muutoksia (esim. 1.1). Tiedostojen poistaminen ja siirtäminen Yksi tapa poistaa tiedostoja on poistaa ne yksitellen käyttämällä toiminnot sarakkeessa olevaa punaista rastia. Tiedostoarkistosta on mahdollista poistaa myös useampia tiedostoja kerralla. Tämä tapahtuu valitsemalla poistettavat tiedostot tiedostonimen edessä olevaa ruutua klikkaamalla. Valinnan jälkeen klikataan tiedostojen alapuolella olevaa poista valitut toimintoa. Tiedostoja voidaan myös siirtää joukoittain. Tiedostot valitaan samalla tavalla kuin poistettaessakin, mutta lopuksi klikataan toimintoa siirrä valitut. Tämä toiminto avaa uuden ikkunan, jossa valitaan kansio, mihin tiedostot halutaan siirtää. Sisältösivut Julkaiseminen Sivu voi olla joko julkaistu tai julkaisematon. Julkaistu sivu näkyy julkisesti www sivuilla, intranetissä tai ekstranetissä. Julkaisematon sivu näkyy ainoastaan julkaisujärjestelmässä. Hallitulla julkaisemisella voidaan tehokkaasti hallita sivustoa, koska sen avulla voidaan tarjota käyttäjille vain ne sivut, jotka halutaan. Julkaisemisella voidaan myös valvoa sitä, että julkaistava sisältö on asiasisällöltään, kieliopiltaan ja ilmeeltään yhteneväinen. Julkaiseminen mahdollistaa myös keskeneräisten sivujen tai myöhemmin julkaistavien sivujen rakentamisen. Julkaisemisen tai julkaisusta poistamisen voi tehdä pääkäyttäjien lisäksi ainoastaan sivun julkaisijaksi määritelty henkilö. Julkaisussa huomioidaan myös versiointi, eli sivun aikaisempi versio voi olla julkaistuna samanaikaisesti, kun siitä on olemassa uudempi julkaisematon versio. Muokkaus ja julkaisuoikeudet

8 Jotta sisällöntuotanto voidaan hajauttaa turvallisesti, on pääkäyttäjän hyvä määritellä muokkausja julkaisuoikeudet, jotka voidaan asettaa jokaiselle sivulle erikseen. Oikeudet voidaan määritellä myös rekursiivisesti, jolloin valitun kansiosivun oikeudet periytyvät kansion sisältämille alasivuille. Muokkausoikeudet annetaan kokonaiselle käyttäjäryhmälle, mutta julkaisuoikeudet yksittäiselle henkilölle. Sivurakenteessa yksittäisille käyttäjille näytetään ainoastaan ne sivut, joihin heillä on muokkausoikeudet. Esimerkkejä organisaation sisällöntuotantomalleista Sisällöntuotanto on hajautettu osastoittain. Kukin osasto vastaa oman toimialueensa sisällöistä. Sisällöntuotantoa valvoo julkaisija, jonka tehtävänä on tarkistaa osastojen tuottama sisältö. Osa sisällöntuotannosta on hajautettu. Osasto A:n tuottamaa sisältöä valvoo julkaisija, kun taas Henkilö A voi itse tuottaa ja julkaista tekemänsä sivut, koska hänellä on sekä muokkaus että julkaisuoikeudet. Käyttäjät hoitavat sisällöntuotannon ilman välikäsiä, koska heillä on sekä muokkaus että julkaisuoikeudet. Usein tällaisessa tapauksessa käyttäjät ovat samalla myös pääkäyttäjiä. Vinkki: Sisällöntuotannon helpottamiseksi on hyvä miettiä yhteisiä toimintatapoja ja malleja. Tekstin tuottamiseen, muotoiluun ja asetteluun, sekä logojen, symbolien ja värien käyttöön liittyvät yhteiset pelisäännöt parantavat yleistä käytettävyyttä, löydettävyyttä ja selkeyttä. Sivujen muokkaus Sisältösivut toiminnon päänäkymässä on toiminnot muun muassa sisältösivujen luomiseen, poistamiseen ja muokkaamiseen. 1. Sisältösivujen ylläpitoon pääsee käsiksi toiminnot valikon kautta.

9 Sisältösivujen puunäkymässä käytetään seuraavia kuvakkeita: julkaistu sivu, ei alasivuja julkaisematon sivu, ei alasivuja julkaistu kansiosivu, sisältää alasivuja julkaisematon kansiosivu, sisältää alasivuja. Myöskään alasivut eivät ole julkaistuja. 2. Muokattava sisältösivu valitaan vasemman palstan valikosta. 3. Avaa editoriin painike avaa sivun uuteen ikkunaan muokattavaksi. 4. Toimintopalkista näkymän yläreunasta löytyvät sivun tallentamiseen ja poistamiseen liittyvät toiminnot. 5. Uuden sivun luominen hoituu kätevästi oikeasta laidasta löytyvien toimintojen avulla. 6. Oikeasta reunasta löytyy myös muita toimintoja. 7. Info näkymässä kerrotaan sivun viimeisin muokkauspäivä ja käyttäjän oikeudet kyseiseen sivuun. 8. Näkyvyys kentässä voidaan määritellä, näkyykö kyseinen sivu www sivuston valikoissa tai sivuston sisäisessä haussa. 9. Linkityksen avulla käyttäjä voidaan ohjata suoraan jollekin toiselle sivulle. Linkin osoite annetaan linkki kenttään, tai haetaan selaa painikkeen kautta, mikäli kyseessä on linkitys sisäiselle sivulle. 10. Sivu voidaan julkaista tai poistaa julkaisusta. Muokkaus ja julkaisuoikeudet Sivukohtaiset muokkaus ja julkaisuoikeudet määritetään pääkäyttäjille näkyvällä Muokkausoikeudet välilehdellä. 1. Sivulle annettavat muokkausoikeudet määritetään aina ryhmäkohtaisesti. Käyttäjille näytetään sivurakenteessa ainoastaan ne sivut, joihin heillä on muokkausoikeudet. 2. Sivun julkaisuoikeudet määritetään aina käyttäjäkohtaisesti. Julkaisuoikeuksien haltija on oikeutettu muokkaamaan sivua, vaikka hän ei kuuluisikaan mihinkään edellisessä kohdassa määritettyyn ryhmään. julkaisuoikeudet periytyvät myös alasivuille. 3. ja 4. Oikeudet voidaan määrittää rekursiivisesti eli periytyvästi, jolloin ylemmän tason sivulle määritetyt muokkaus ja

10 Vinkki: Muokkausta tekevät käyttäjät voivat käsiteltävänä olevan sivun valmistuttua lähettää julkaisijaksi määritellylle henkilölle julkaisupyynnön. Editori Sisältöeditorinäkymä on jaettu toiminnallisiin osiin seuraavasti: 1. Ylhäällä vasemmalla on käyttäjän kannalta keskeisimmät ja eniten käytetyt toiminnot, kuten tallentaminen ja leikepöytätoiminnot. 2. Yläreunassa on editointiin käytettävät toiminnot ryhmitelty toimintojen luonteen mukaisesti omille välilehdilleen. 3. Oikeaan reunaan on koottu kaikki sivun rakenteeseen ja visuaalisiin tyyleihin liittyvät valinnat. 4. Editointialueen oikeassa yläkulmassa on erilaisia sivunäkymiä sivun muokkaamiseen ja esikatseluun. 5. Vasemmassa alareunassa näytetään polku, jonka avulla voidaan tarkemmin valita muokattava elementti ja myös lisätä sisältöä ennen tai jälkeen valitun elementin. Vinkki: Uusissa selaimissa leikepöytäpainikkeet eivät välttämättä toimi. Käyttämällä pikanäppäimiä kopioimiseen (ctrl+c) ja liittämiseen (ctrl+v), toimii leikepöytä myös mm. Mozilla Firefox selaimella.

11 Kuvan lisääminen Kuvan lisääminen aloitetaan napsauttamalla Aloitus välilehdeltä löytyvää Kuva painiketta. Toiminto löytyy tarvittaessa myös Lisää välilehdeltä. 1. Kuva haetaan tiedostoarkistosta. Tiedostoarkisto aukeaa selaa painikkeesta. 2. Kuvalle annetaan kuvaus, joka kertoo kuvan olennaisimman sisällön. Selitteen avulla autat esimerkiksi näkörajoitteisia käyttäjiä. On myös standardinmukaista lisätä kuvalle selite. 3. Kuvan otsikko näkyy käyttäjälle, kun hiiren osoitin viedään kuvan päälle. Kuvauksesta ja otsikosta saattaa olla hyötyä myös hakukoneoptimoinnissa. 4. Kuvan asettelua voidaan muokata Ulkoasu välilehdellä. Kuvan valinta tiedostoarkistosta 1. Jos haluamasi kuva ei ole vielä tiedostoarkistossa, voit lisätä sen arkistoon omalta koneeltasi. Valitse kansio, johon haluat tuoda kuvan ja napsauta selaa (tai Choose File ). Etsi tiedosto omalta koneeltasi ja valitse tallenna, jolloin tiedosto siirtyy haluttuun kansioon. 2. Kansiot näkyvät kansiokuvakkeina. Kansion voi avata kansiokuvakkeesta tai kansion nimestä. 3. Klikkaamalla kuvan päällä oikeaa hiiren painiketta tai

12 nuoli symbolia avautuu valikko, jossa kuvan voi valita, poistaa, avata, korjata tai kuvalle voi määrittää kuvatyylin. Valitse tiedosto valikosta kuva valitaan ja siirretään editoriin. Kuvan asettelu Kuvan asettelussa voidaan valita: 1. Kuva tasataan tyypillisesti joko vasempaan tai oikeaan reunaan. 2. Kuvan ympärille saadaan tyhjää tilaa asettamalla sille marginaalia kohdassa vaakaväli (ja tarvittaessa myös kohdassa pystyväli). Tyypillinen marginaalin arvo on 5 10 px. 3. Kuvan kokoa voi muokata tässä, mutta lähes aina kannattaa valita myös Säilytä mittasuhteet, jotta kuva ei litisty tai veny. Linkin tekeminen Linkin tekeminen aloitetaan kirjoittamalla linkiksi soveltuva teksti, kuten Lue lisää. On hyvin suositeltavaa käyttää lyhyttä kuvaavaa tekstiä linkin tekstinä. Linkissä käytettävä teksti maalataan editorissa, jonka jälkeen napsautetaan Linkit välilehdeltä löytyvää Lisää linkki painiketta. 1. Linkin URL kenttään annetaan linkin osoite (esim. 2. Jos linkki halutaan tehdä samassa Basessa olevaan sivuun, haetaan

13 linkin kohde napsauttamalla Selaa painiketta. 3. Ulkoiselle www sivulle johtava linkki suositellaan avattavaksi uuteen ikkunaan. Sisäinen linkki on hyvä avata tähän ikkunaan. Linkin lisäämisen jälkeen sille voidaan valita vielä käytettävä tyyli editorinäkymän oikeassa reunassa olevasta Tyylit/luokat osiosta. Tämä toiminto tekee linkin eteen sitä kuvastavan kuvakkeen. Esimerkiksi PDF linkit kannattaa näyttää PDF linkkityylillä. Käyttäjähallinta Termistöä Käyttäjä: Yksittäinen ohjelmistoa käyttävä henkilö. Käyttäjät erotetaan toisistaan käyttäjätunnuksen ja nimen avulla. Jokaisella käyttäjällä on oma salasana. Jossain tapauksissa voidaan tehdä käyttäjätunnus, jota käyttää useampi henkilö. Tällöin ei kuitenkaan voida jälkikäteen tietää kuka on muokkauksen tehnyt. Pääkäyttäjä: Pääkäyttäjäryhmään kuuluvat omaavat kaikkein suurimmat käyttöoikeudet. He pystyvät mm. Lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan käyttäjiä Määrittämään käyttöoikeuksia Poistamaan ja muokkaamaan tehtyjä merkintöjä, tiedostoja, sivuja ja keskusteluja Julkaisemaan sisältösivuja Lisäksi heillä voi olla toimintokohtaisia lisäoikeuksia Ryhmä: Käyttäjistä muodostuu ryhmiä. Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan ryhmään. Ryhmien tarkoitus on tehdä käyttäjähallinnasta helpompaa, koska oikeuksien määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisesti. Näin ollen käyttäjä saa ne oikeudet, jotka ryhmille, joihin hän kuuluu, on annettu. Ryhmällä voi olla jäsenten lisäksi hallinnollisia käyttäjiä, jotka toimivat ryhmänsä pääkäyttäjinä. Myös sivujen muokkausoikeudet annetaan käyttäjäryhmille. Ryhmän hallinnolliset käyttäjät: Ryhmän hallinnolliseksi käyttäjäksi määritellyllä henkilöllä on rajatut pääkäyttäjäoikeudet kyseisen ryhmän jäsenten tekemiin merkintöihin, kansioihin, tiedostoihin ja sivuihin. Pääryhmä: pääryhmät ovat järjestelmän toimituksen yhteydessä määriteltyjä ryhmiä, joiden tarkoituksena on jäsentää ja helpottaa uusien ryhmien tekemistä. Pääryhmiä käytetään erityisesti tapauksissa, joissa järjestelmää käyttää organisaatio, joka sisältää useita yksiköitä ja joilla jokaisella on omat pääkäyttäjänsä. Muuten pääryhmät käyttäytyvät kuten normaalit ryhmät.

14 Uuden käyttäjän tekeminen Uuden käyttäjän tekeminen aloitetaan valitsemalla pääkäyttäjille näkyvästä Hallinta valikosta Käyttäjähallinta. Tämän jälkeen napsautetaan Uusi käyttäjä. Käyttäjän tiedot 1. Käyttäjälle määritellään käyttäjätunnus ja salasana. Nämä voidaan muodostaa myös automaattisesti, jolloin järjestelmä lähettää tunnukset käyttäjän sähköpostiin. 2. Käyttäjälle määritellään henkilötiedot. Pakollisia ovat nimi ja sähköposti. 3. Toiminto oikeudet välilehdellä määritellään, mihin järjestelmän toiminnoista käyttäjälle annetaan oikeudet. Jatkossa käyttäjä näkee omassa Toiminnot valikossaan ainoastaan ne toiminnot, joihin hänellä on oikeudet. Toimintojen määrittämisen jälkeen käyttäjä tallennetaan. Tämän jälkeen tulee näkyviin Ryhmät välilehti, jolla käyttäjä voidaan määrittää kuuluvaksi haluttuihin ryhmiin. Ryhmävalintojen jälkeen tallennetaan käyttäjä uudestaan, minkä jälkeen luotu käyttäjä on valmis. Käyttäjälle voidaan määritellä useita ominaisuuksia ja tietoja. Niiden antaminen tapahtuu omilla välilehdillään. Organisaatio välilehteä ei tarvita ellei verkkopalvelussa ole henkilöhakemistoa. Lisätiedot: Lisätiedot välilehdellä annettavat tiedot vaikuttavat sekä järjestelmän käyttöön että henkilöhakemisto (olettaen, että henkilöhakemisto on asiakkaan järjestelmässä käytössä). Lisätiedoissa voidaan valita, millä kielellä Base C6:n käyttöliittymä käyttäjälle näkyy (suomi/englanti). Muut lisätiedot ovat henkilöhakua varten. Jotta käyttäjä näkyy henkilöhaussa, täytyy kohta salli tietojen näkyminen henkilöhaussa" olla valittuna. Organisaatio: Jos verkkopalvelussa on henkilöhakemisto, tätä varten käyttäjä voidaan liittää organisaatioon sekä organisaation alaisiin yksiköihin. On hyvä huomioida, että organisaatiot ja yksiköt eivät ole ryhmiä.

15 Toiminto oikeudet: Toiminto oikeuksissa määritellään pääsy Base C6:een asennettuihin toimintoihin. Päävalikossa näkyy käyttäjälle vain ne toiminnot, joihin hänellä on oikeudet. Jos käyttäjällä ei ole tarvetta tai hän ei saa päästä käsiksi johonkin tiettyyn toimintoon, jätetään kyseinen toiminto hänen kohdallaan valitsematta. Ryhmät: Tällä välilehdellä käyttäjä liitetään haluttuihin ryhmiin. Käyttäjä voi kuulua niin moneen ryhmään, kuin on tarpeellista. Jos käyttäjä liitetään pääkäyttäjät ryhmään, saa hän järjestelmään käytännössä kaikki oikeudet. Jos kaikki päivittäjät ovat ainakin lähes tasavertaisia, kaikki käyttäjät voivat olla pääkäyttäjiä.

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon JPP-Soft Oy 2(13) Sisällys Tervetuloa emedia CMS verkkopalveluiden käyttäjäksi... 3 Sivuston graafinen ilme ja rakenne... 4 Sivuston ilme ja tyyli... 5 Sivupohjat...

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 / / Martat - KÄYTTÖOHJE Yhdistyksille 2017 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: https://www.martat.fi/wp-admin 2.2 Salasana hukassa? 3. Uuden Ajankohtaisen

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen Web-linkin lisääminen Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson etusivulta yläoikealta. Kun muokkaustila

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

Sivueditorin käyttöohje

Sivueditorin käyttöohje Sivueditorin käyttöohje Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ja ylläpitää sivuja silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Aloittaaksesi tarvitset

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM ESIMERKKIOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (16) ESIMERKKIOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 1.1 SIVUN MUOKKAUS...3

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot