VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä"

Transkriptio

1

2 VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Liian moni vanhempi jää kuitenkin yhä edelleen sijoituksen jälkeen ilman tukea. Vanhempien tukeminen ja auttaminen kriisin yli on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhempien kuntouttaminen auttaa suoraan myös sijoitettua lasta toipumaan. Vanhempien toipuminen ehkäisee inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös muita yhteiskunnalle lankeavia kuluja. Lastensuojelun kulut ovat aina osa suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja perheiden toipumiseen annetut panokset saadaan aina takaisin muiden kerrannaiskulujen, niin rahallisten kuin inhimillisten, vähentymisenä. Yksi tapa tukea ja kuntouttaa sijoitettujen lasten vanhempia ovat vanhemmille suunnatut, testatut ja erittäin toimiviksi havaitut VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Vertaistuen voimana on omien kokemusten jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa kuulluksi tuleminen, muiden kokemuksista oppiminen, tuki ja kannustus vertaisilta. Ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. Vertaistukiryhmään osallistuminen ja sen tarjoaminen sijoitettujen lasten vanhemmille on kuntoutuksen muotona myös vanhemman lakisääteinen oikeus, joka jokaisen kunnan tulee Suomessa vanhemmalle mahdollistaa.

3 VOIKUKKIA-ryhmän ohjaajan koulutus VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ryhmäprosessin läpikäyneitä vanhempia. Vertaisohjaajien esimerkki ja tuki on kriisivaiheessa oleville vanhemmille korvaamaton. Koulutetut ohjaajat saavat oikeuden rekisteröidyn VOIKUKKIAmenetelmän ja tukimateriaalien käyttöön. Tämä takaa ryhmien laadun ja yhteismitallisuuden eri puolilla Suomea. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus on valmis nelipäiväinen koulutuspaketti, joka tarjoaa erinomaiset valmiudet ryhmän ohjaamiseen sekä myös ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen yksilötyöhön. Koulutus sisältää tietoa ja kokemuksia teemasta, erilaisia menetelmäharjoituksia, tukimateriaaleja, voikukkia.fi -Internetsivujen käyttöoikeuden sekä VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ohjaajille. Koulutuksia järjestetään vuosien aikana keskimäärin 4 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea. Koulutuksen osallistujamäärä on korkeintaan 20 henkeä ja koulutusta ohjaa kaksi kouluttajaa. Koulutuksen toteuttaa ja järjestää VOIKUKKIA-verkostohanke. Koulutuksia on myös mahdollisuus erikseen tilata esimerkiksi eri alueille tai organisaatioihin. Pyydä meiltä tarjousta VOIKUKKIA -vertaistukiryhmän ohjaajan koulutuksesta! Tutustu tarkemmin vuosittaisiin koulutuksiin, ehtoihin ja sisältöihin osoitteessa: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan palvelupaketti sisältää: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan nelipäiväisen peruskoulutuksen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan oppaan VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ja materiaalit ohjaajille Vertaistukiryhmän arvioinnin ja raportoinnin tukimateriaalit VOIKUKKIA-markkinointi- ja tiedotusmateriaalia Käyttö- ja sopimusehdot -sivujen käyttöoikeuden Graafiset ohjeet Jäsenyyden valtakunnallisessa ja alueellisessa VOIKUKKIA-ohjaajaverkostossa Alueelliset VOIKUKKIA-ohjaajaverstaat Alennuksia Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen muista koulutuksista ja tilaisuuksista

4 Vanhemmille VOIKUKKIA-toiminta tarjoaa verkkosivuillaan omassa osiossa tietoa sijoitettujen lasten vanhemmille. Sivustolla on tietoa sijoituksen jälkeisestä tukemisesta ja tuen malleista, esitteitä sekä linkkejä muiden tukea tarjoavien sivuille. Sivustolla vanhemmat voivat nähdä myös vertaistukiryhmäilmoituksia eri puolilta Suomea. Verkkopalvelusta löytyy lisäksi koottua tietoa erilaisista toimintamalleista vanhempien ja perheiden hyväksi. Sivustolle on tulossa myös perustietoa ja VOIKUKKIA-esitteitä eri kielillä: ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan koulutukseen voivat osallistua myös VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän käyneet vanhemmat, jotka haluavat toimia ryhmänohjaajina ja vertaisena saman kokeneille. VOIKUKKIA-verkostohanke kehittää vuosina vertaisohjaajien Tuutoritukimallia, kokoaa vanhempien vertaisraateja sekä edistää ja nostaa vanhempien äänen kuulumista eri foorumeissa, seminaareissa, julkaisuissa ja tiedotuskanavissa.

5 VOIKUKKIA-aluetyön rakenteet VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät vaativat alueellista ja monimuotoista yhteistyötä, jotta ryhmiä voitaisiin tarjota vanhemmille säännöllisesti ilman katvealueita tai -aikoja. Luontevia yhteistyöalueita ovat esimerkiksi maakuntataso tai kuntien erisuuruiset yhteispalvelualueet. Lastensuojelun sosiaalityö on tärkeä kumppani vanhempien tavoittamisessa, mutta yhä useampi vanhempi hakee tukea ja tietoa myös muiden kanavien ja toimijoiden kautta. VOIKUKKIA -vertaistukiryhmät ja ohjaajat Alueellinen VOIKUKKIA -ohjausryhmä ja aluekoordinaattori VOIKUKKIAalueverkosto Alueella toteutettava VOIKUKKIA-toiminta Sijoitettujen lasten vanhempien lakisääteinen tuki ja kuntoutus Menetelmänä: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät Valtakunnallinen Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA -verkostohanke Ohjausryhmä ja aluekoordinaattori Alueellinen VOIKUKKIA-ohjausryhmä kootaan toimijoista ja organisaatioista, jotka haluavat edistää ja vakiinnuttaa omalla alueellaan VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoimintaa. Ohjausryhmä määrittelee ja päättää alueellaan toiminnan raameista, tulosohjauksesta, ryhmätoiminnan tarpeesta ja ylläpitämisestä. Ohjausryhmä mahdollistaa myös, että VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoiminta on mukana alueen rakenteissa yhteisten kumppanuus- ja palvelusopimuksien avulla. VOIKUKKIA-verkostohanke tarjoaa ohjausryhmälle valmiita malleja ja tukea aluetyöskentelyyn sekä informoi hyvistä VOIKUKKIA-käytänteistä eri alueiden välillä.

6 VOIKUKKIA-aluekoordinaattori on alueellista VOIKUKKIAtoimintaa koordinoiva toimija (vuosityöpanos n h). Ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi aluekoordinaattorin tehtäviin kuuluvat toiminnasta viestiminen, vertaistukiryhmätoiminnan markkinointi, ohjaajaverstaiden ja aluefoorumien järjestäminen sekä alueellisten yhteistyöverkostojen ylläpitäminen. Aluekoordinaattorin nimeäminen on alueellisen toiminnan kannalta olennaista. Näin varmistetaan alueellisen VOIKUKKIA-toiminnan pysyvyys ja leviäminen. VOIKUKKIA-verkostohanke tarjoaa aluekoordinaattorille valmiita malleja ja tukipalveluita alueellisen koordinaatiotyön tueksi. Ohjaajaverstaat Alueiden koulutetut VOIKUKKIA-ryhmäohjaajat tutustuvat ja rakentavat yhteistyötä jo koulutuksen aikana, mutta erityisesti sen jälkeen kokoontuvissa ohjaajaverstaissa. Ohjaajaverstaat on mallinnettu yhteistyön muoto, jossa käydään läpi palautetta ryhmistä, arviota menneestä ja tulevasta, suunnitellaan alueen tulevia ryhmiä ja markkinointikeinoja. Ohjaajaverstaissa varmistetaan ohjaajien ajantasainen tieto- ja laatuseuranta. VOIKUKKIA-verkostohankkeen rooli on tarjota ohjaajille ajantasaista materiaalia työn ja markkinoinnin tueksi. Ohjaajaverstaita järjestetään aluetta kohti kerran tai kahdesti vuodessa. Teemafoorumit Kaikille avoimia keskustelu- ja infotilaisuuksia sijoitettujen lasten, vanhempien ja perheiden teeman ympäriltä järjestetään alueilla yhteistyössä vuosittain muutaman kerran. Tilaisuudet tarjoavat foorumin, jossa toisiaan tapaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vanhemmat ja kokemusasiantuntijat. Toimintamallit kuntouttavissa palveluissa voivat olla monivivahteisia, mutta kohderyhmä ja tavoitteet ovat samat: tukea ja kuntouttaa lapsia ja heidän vanhempiaan sijoituksen jälkeisessä arjessa. Tutustu lisää aluekoordinaatioon, ohjaajaverstaisiin ja teemafoorumeihin osoitteessa:

7 VOIKUKKIA-kumppanuus- ja palvelusopimukset sekä käyttö- ja sopimusehdot VOIKUKKIA-toiminta on tuotteistettu ja konseptoitu malli, jolla tuetaan kustannustehokkaasti ja kattavasti sijoitettujen lasten vanhempia vertaistukiryhmätoiminnan avulla. Toiminta edellyttää alueelta koulutettuja ja menetelmän hallitsevia ohjaajia, ryhmätoiminnan seuraamista ja valvontaa sekä vaikutusten arviointia. Lastensuojelun palveluntarjontaan liitettävä sijoitettujen lasten vanhemmille tarjottava vertaistukiryhmätoiminta onnistuu parhaiten sitomalla toiminta alueellisiin palvelurakenteisiin. Toimintamallin vakiintumista varten VOIKUK- KIA-verkostohanke on kehittänyt ja luonut työskentelymallin, jonka aikana laaditaan alueelliset kumppanuus- ja palvelusopimukset. Konseptissa ovat mukana sopimukset mukana olevien organisaatioiden kanssa, palvelun rakentaminen alueellisen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätyön edistämiseksi ja käyttöehdot toiminnan ylläpitämiseksi. Jokainen alue on erilainen, jolloin myös alueiden väliset sopimukset edellyttävät räätälöintiä ja aluenäkökulman huomioimista. Kysy lisää toiminnan aloittamisesta ja vakiinnuttamisesta alueellenne VOIKUKKIA-verkostohankkeelta ja tutustu aiheeseen osoitteessa:

8 Esitteen lay-out ja taitto: Tanja Holmberg Kuvat: Shutterstock Valtakunnallinen VOIKUKKIA -toiminnan arviointi ja raportointi Lapsen sijoituksen kokeneiden vanhempien vertaistukiryhmätyöskentelystä ei ole aiemmin ollut riittävästi valtakunnallista tietoa tai arviota toiminnan vaikutuksista. VOIKUK- KIA-verkostohanke kokoaa yhteistyössä alueiden kanssa tietoa päättäjien ja lastensuojelutoimijoiden tueksi ryhmätoiminnan vaikutuksista. VOIKUKKIA-verkostohanke mallintaa ja ohjeistaa koulutetut ohjaajat raportoimaan ryhmätietoa omalle alueelle sekä aluekoordinaattoreita kokoamaan arviointitietoa ja -raportteja ryhmätoiminnasta. Lisäksi ryhmistä kootaan valtakunnallista tietoa vuosittain rahoittajien sekä sosiaalija terveysalan ammattilaisten käyttöön. VOIKUKKIA-näkyvyys ja materiaalit VOIKUKKIA-tietoa on saatavilla kootusti ja kattavasti yhdestä osoitteesta: Internetsivut tarjoavat ammattilaisille, alueille, ohjaajille ja vanhemmille tietoa sijoituksen jälkeisestä tuesta ja VOIKUKKIA-toiminnan valtakunnallisesta sekä alueellisesta työstä. Lisäksi sivusto tarjoaa erilaisia tukimateriaaleja niin ammattilaisille kuin vanhemmille. Kehittämistyö näkyvyyden ja materiaalien tuottamisen osalta jatkuu läpi hankkeen. Tutustu lisää osoitteessa: VOIKUKKIA-julkaisut ja tutkimus Kehittämishankkeen aikana toteutetaan erilaisia julkaisuja ja tutkimustietoa vertaistukiryhmätoiminnasta ja toiminnan organisoinnista sekä vanhempien ja muiden osallisten kokemuksista. Vuosien aikana toteutetaan muun muassa seuraavat julkaisut: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmäohjaajan opas Tutkimusraportti VOIKUKKIA-toiminnasta ja aluekoordinaatiosta Vanhempien, ohjaajien ja vertaisohjaajien kokemuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoiminnassa käytettyjä ja hyväksi havaittuja menetelmiä Teemaan liittyvät opinnäytetyöt YHTEYSTIEDOT: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke Pia Söderholm, projektikoordinaattori, puh , Hanna Hägglund, projektisuunnittelija, puh , Virpi Kujala, vertaistoiminnan kehittäjä, puh , Hanketta toteuttavat yhteistyössä Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto ( ).

päivitetty 25.1.2013

päivitetty 25.1.2013 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 25.1.2013 Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Kohti yhteisiä sanoja -

Kohti yhteisiä sanoja - Kohti yhteisiä sanoja - Huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukkia -vertaistukiryhmätoiminnan mallintaminen ja ryhmätoiminnan vaikutukset vanhemman kokemana Pirkko Manninen Opinnäytetyö Toukokuu 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus Adoptioperheet ry:n Vuosikatsaus 2014 Adoptioperheet -yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. meillä on Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017

TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017 TOVITUKI TUNNETUKSI Aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen 2013 2017 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ PROJEKTIN TOIMINNASTA Hankkeen

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Seniorityö näkyväksi

Seniorityö näkyväksi Seniorityö näkyväksi Ikääntyneiden päihdepalvelujen kehittämistyötä itäsuomalaisissa verkostoissa Seniori-projektin kehittämistyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta 2005-2011 Eija Myllymäki Tuija Rinne 1 Sisältö

Lisätiedot

Omaiset Huumetyön Tukena ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Omaiset Huumetyön Tukena ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Omaiset Huumetyön Tukena ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yhdistyksen tausta ja tehtävät Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT ry) on vuonna 2000 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot