päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päivitetty 25.1.2013"

Transkriptio

1 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se ohjaa mm. ilmoitusten, lehtiartikkeleiden, esitysten sekä jaettavien lehtisten visuaalista ilmettä. Graafinen yhtenäisyys on tärkeää tunnistettavuuden vuoksi ja ohjeita tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti. Tässä ohjeistuksessa on selvitetty graafisen ilmeen osat, käytettävät logot, värit, typografia sekä kuvat. Lopuksi esitellään myös muutama lehti-ilmoituksen ja lehtijutun malli, jota voi muokata erilaisiin tarpeisiin. Mainitut kuvatiedostot löytyvät materiaalipankista osoitteesta voikukkia.fi alkaen. Siihen asti materiaaleja saa hankkeen yhteyshenkilöiltä.

2 GRAAFISEN ILMEEN OSAT Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen ilmeeseen kuuluu seuraavia elementtejä: typografia (fontit, tekstin koko, rivivälistykset) logot (hankkeen oma logo, taustajärjestöt ja tukijat) värit (yleisesti käytettävät ja hankkeen osien tunnusvärit) kuvat (valokuvat ja piirroskuvat, myös viivat) Elementtejä tulee ensisijaisesti käyttää alkuperäisistä tiedostoista. Muunlaisen käytön laatu tulee aina varmistaa esimerkiksi painotalosta, sanomalehdestä jne. On tärkeää, että kuvat ja tekstit ovat kautta linjan laadukkaita ja resoluutioltaan oikean kokoisia. Elementtien ja niiden osien kokoa voidaan muuttaa alkuperäiset suhteet säilyttäen. Valokuvien kokomuutoksista lisää tämän oppaan sivulla 9. Värisävyt on pidettävä määrätynlaisina ja huolehdittava niiden väriavaruuden (RGB, CMYK, grayscale) soveltumisesta paikkaansa. Esimerkiksi lehti-ilmoituksissa tulee käyttää kohteen mediakortissa määrättyjä ICC-profiileja sekä Distiller-asetuksia. Kauttaaltaan elementtejä tulee käyttää hyvällä maulla ja siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla säilyttävät hankkeen yhteisen ilmeen ja ylläpitävät tunnistettavuutta. Nämä graafiset ohjeet päivittyvät aika ajoin. Tarkista siis aina uusimmat ohjeet Ohjeen kannesta löytyy viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Jos huomaat ohjeistuksessa puutteita tai toimimattomuuksia, ilmoita niistä osoitteeseen tai On tärkeää, että ohjeet ovat toimivia ja palautteen avulla saamme muokattua niitä mahdollisimman toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. Ohjeen sisällys: VÄRIT 3 LOGOT 4 TYPOGRAFIA 5-6 KUVAT 7-9 ILMOITUS- ja ARTIKKELIMALLIT YHTEYSTIEDOT 13

3 VÄRIT Voikukkia-verkostohankkeessa on 3 tunnusväriä. Näitä tunnusvärejä käytetään hankkeen eri tasojen tiedotuksessa siten, että kukin väri on aina pääosassa omassa kohteessaan. Muita tunnusvärejäkin saa käyttää, mutta yksi väri tulee aina pitää pääroolissa, jotta toimijatasojen tiedotuksen tunnistettavuus säilyy. Sävyjä voi säätää tilanteenmukaan vaalemmiksi (esim. 70% sävystä), mutta tällöin tulee varoa, etteivät tunnusvärit sekoa keskenään. VAALEANVIHREÄ: SININEN: SINIVIHREÄ: Ryhmänohjaajat ja ammattilaiset Alueet, yhteistyö ja verkostot Vanhemmat Huom! CMYK- ja RGB-sävyt eivät ole suoraan käännettävissä toisistaan. Käytä RGB-sävyjä internetissä tai esim.powerpoint-esityksissä tarkasteltaviin kohteisiin ja CMYK-sävyjä painotuotteisiin. C 15, M 0, Y 100, K 0 R 184, G 234, B 23 C 60, M 0, Y 2, K 0 R 97, G 176, B 218 C 95, M 0, Y 25, K 10 R 34, G 136, B 108 Luonnollisesti myös mustan ja valkoisen skaalan värejä käytetään viestinnässä: MUSTA 100% MUSTA 60% MUSTA 30% VALKOINEN Joskus paikallisilla toimijatasoilla voi olla omia tunnusvärejään, joita halutaan käyttää mukana esim. ilmoituksissa. Tällaisissa tilanteissa ilmoituksen tekijän tulee tehdä visuaalisesti laadukkaita kompromisseja. Tärkeää on muistaa, että VOIKUKKIA-verkostohankkeen elementtien värejä ei saa muuttaa tunnusväreistä (tai harmaaskaalasta) poikkeaviksi.

4 LOGOT Voikukkia-verkostohankkeella on käytössä kaksi erilaista virallista logoa: Käytettävä logoversio valitaan sen mukaan, mitä informaatiota hankkeesta on tarkoitus logolla kertoa ja mitä selviää muusta käyttöyhteydestä. Esimerkiksi lehti-ilmoitukseen riittää yksinkertaisempi malli, jos hankkeen kohderyhmä selviää helposti ilmoituksen teksteistä. Logon värisävyjä ja asetteluja ei saa muuttaa. Logon ympärille tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää pieni suoja-alue. Huomioitavaa on myös logovaihtoehdon erottuvuus; pienessä ilmoituksessa toisen logon yläteksti ei välttämättä erotu. Tällöin on syytä kirjoittaa ilmoitukseen sisään logon pienet osat ja käyttää yksinkertaista logoa informaation selkeys ja välittyminen on tärkeintä. Voikukkia-verkostohanke on imagoltaan värillinen, joten mustavalkoisia elementtejä käytetään vain silloin kun värillisyys ei ole mahdollista (esimerkiksi mustavalkoiset ilmoitukset). Voikukkia-verkostohanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma&Elias -avustusohjelmaan. Tämän vuoksi avustusohjelman logon tulisi esiintyä säännönmukaisesti hankkeen viestinnässä. Jos tila logoille on pieni, voi poikkeuksellisesti käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen pyöreää tukilogoa. Mustavalkoisiin ilmoituksiin tämä on toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Logot saa ladattua osoitteesta https://www.ray.fi/fi/jarjestot/aineistopankki ja niiden käyttösäännöt määrittelee Raha-automaattiyhdistys. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry ja Sininauhaliitto ry ovat Voikukkiaverkostohankkeen järjestäjätahot. Liittojen logojen tulee esiintyä mukana viestinnässä tilan niin salliessa. Logot esiintyvät aina yhdessä ja rinnasteisen kokoisina. Logojen tärkeysjärjestys on yllä mainittu. Mitä enemmän logoja joutuu jättämään pois, sitä tärkeämpää on aina mainita esim. ilmoituksissa hankkeen verkkosivu lisätietojen lähteenä. 4 Viestinnässä vapaaehtoisesti käytettävät kuvat löytyvät tämän ohjeen sivuilta 6-7.

5 TYPOGRAFIA Fonttina käytetään otsikoissa ja leipätekstissä pääsääntöisesti CALIBRIA. Fontin väri voi olla mikä tahansa tunnusväreistä (tai musta valkoinen harmaa) käyttötarkoitukseen sopivasti. Tekstien taitossa pyritään väljyyteen ja raikkauteen. Väljyyttä ei kuitenkaan saa tehdä niin, että informatiivisuus kärsii. Fontin koko ja tekstin korostus Fontin koko voi vaihdella tilanteesta riippuen, mutta otsikoiden, alaotsikoiden ja leipätekstin suhteen olisi hyvä pysyä seuraavanlaisena: YLÄOTSIKKO Alaotsikko Leipäteksti Calibri-fontin kokoesimerkkejä: CALIBRI 48 Calibri 24 Calibri 12 Mahdollinen kainalojuttu on Voikukkia-verkostohankkeen viestinnässä leipätekstin kokoista. Teksti voidaan erottaa päätekstistä joko värivaihdoksella (ks. tämän ohjeen sivu 3, tunnusvärit) tai kursivoinnilla. Varsinkin lehti-ilmoituksissa joutuu usein tilanteeseen, jossa ostettu tila on liian pieni suhteessa tekstin määrään. Tällöin fonttikokojen suhteista voidaan joustaa ja iso otsikko tehdä pienempikokoisena suhteessa muuhun tekstiin. Myös pieniä kirjasimia voi käyttää ISOJEN KIRJASIMIEN sijasta kaikissa otsikoissa. Vinkkejä pienen ilmoituksen tekemiseen löytyy tämän ohjeistuksen sivulta 9. Huomioi, että lehdillä saattaa olla omat ohjeensa esimerkiksi minimifonttikokoon - niitä tulee noudattaa. Tekstissä voi korostaa kohtia lihavoimalla, kursivoimalla, värivaihdoksella, isoilla kirjaimilla tai alleviivaten. Selkeyden vuoksi olisi hyvä käyttää vain yhtä tapaa samassa ilmoituksessa tai artikkelissa. Liika tekstin koristelu yleensä sekottaa enemmän kuin selkeyttää. rivit ja palstat Riviväli määräytyy tilanteen mukaan. Taitto-ohjelmien automaattinen rivinväli on yleensä hyvä. Kirjaimien välistykseen varsinkin isoissa otsikoissa on syytä kiinnittää huomiota ja muokata tarpeen tullen. Tavutuksessa suositaan perussääntöjä: ei yksinäisiä kirjaimia omalle rivilleen ja yhdyssanat tavutetaan sanojen keskeltä. Artikkeleissa vältetään sivuvaihtoja keskellä kappaletta. Kappaleiden väliin voi jättää yhden rivivälin tai sitten aloittaa kappale 3mm sisennyksellä, jos tila on ahdas. 5

6 Palstoissa suositaan joko vasemman reunan tai molempien reunojen tasausta. Leveämmässä palstassa molempien tasaaminen on järkevää, kapeassa usein sanojen pituudesta riippuen joudutaan käyttämään vain vasemman reunan tasausta (sanojen välejä tai kirjaimien välejä ei pidä venyttää liiaksi). Luettavuus, selkeys ja tyylikkyys ovat palstoittamista ohjaavia tavoitteita. VOIKUKKIA-SANAN KIRJOITUSASU VOIKUKKIA-sanan kirjoitusasu on patentoitu hankkeen käyttöön. Sen ja yleisen tunnistettavuuden vuoksi on tärkeää kirjoittaa se oikein. Logossa tekstifonttina on Maiandra, jota voi käyttää joissain tilanteissa tekstin sisällä (esimerkiksi silloin kun otsikossa on tarpeen korostaa VOIKUKKIA-sanaa). Maiandra-fontti ei kuitenkaan koskaan esiinny mustavalkoisena hankkeen viestinnässä ja se useimmiten korvataan Calibri-fontilla. Logossa itsessään esiintyvää VOIKUKKIA-sanaa ei sitä vastoin koskaan saa korvata Calibrilla (logoja ei siis saa muuttaa). Oikeat kirjoitustavat: VOIKUKKIA VOIKUKKIA VOIKUKKIA ERITYISTILANTEET Ilmoituksia ja artikkeleita taitettaessa tulee eteen monia tilanteita, joihin ei välttämättä löydy hyvää yleispätevää ohjetta. Graafikon silmään kannattaa luottaa vaikeissa tilanteissa, kuitenkin muistaen, että tekstin sisällön asiantuntemus saattaa olla jonkun muun henkilön vastuulla. Sisällön ja ulkoasun tulee molempien toimia hyvässä Voikukkia-verkostohankkeen graafisessa tuotteessa. Hyviä perussuosituksia painotyön ostajalle ja sen tekijälle löytyy mm. Voikukkia-verkostohankkeen vastuuhenkilön sekä graafisen suunnittelijan yhteystiedot löytyvät sivulta 2 älä epäröi kysyä heiltä neuvoa tai mielipidettä. 6

7 KUVAT Voikukkia-verkostohankkeella on kolmenlaisia kuvia taittajille käytettäväksi: 1. LOGOT (s.4) 2. MUUT GRAAFISET KUVAT 3. VALOKUVAT Logot ovat tärkeämpiä kuin muut kuvat, eli useimmiten tilan niin salliessa ne laitetaan ennen muita kuvia. Myös logoilla on oma esiintyvyysjärjestyksensä, joka löytyy sivulta 4. Poikkeukset kakkos- ja kolmostason logojen (rahoittajat ja järjestäjätahot) esiintyvyydessä ennen kuvituskuvia sallitaan, jos se on informaation välittymisen, tilanteeseen sopivan yleisilmeen, ilmoituksen tms vetovoimaisuuden tai tilanpuutteen vuoksi perusteltua. MUUT GRAAFISET KUVAT - haituvat ja kulmalätkät Kulmalätkiä käytetään tunnusvärisääntöjen (s.3) mukaan. Niillä voi koristaa, korostaa ja vaikkapa luetteloida. Ruudun ylä- ja alapuolelle sekä sivulle voi kirjoittaa, mutta sen päälle ei saa liittää tekstiä. Myös irtohaituvilla saa eloa ja iloa imoituksiin ja muihin graafisiin esityksiin. Niidenkin väriä voi vaihtaa ja koska ne usein ovat sivuroolissa graafisessa tuotteessa, tunnusvärikoodistoa ei tarvitse sävyjen lisäksi noudattaa. Haituvaa voi kiertää mihin asentoon tahansa ja ne voivat esiintyä vierekkäin, päällekkäin, limittäin tai sitten yksinään. Ne voivat olla pieniä koristeita yhtä lailla kuin isoja vaaleita taustaelementtejä. Tässä ohjeistuksessa esitellään eri sivuilla muutamia esimerkkejä haituvien käytöstä kuvituselementteinä. Haituvan taakse voi myös lisätä varjon. Kulmalätkät sekä mallihaituva on saatavissa materiaalipankista sekä vektori- että pikseligrafiikkana. 7

8 valokuvat Voikukkia-verkostohankkeella on lupa käyttää muutamia Shutterstockkuvapankin valokuvia. Niitä voi vapaasti yhdistellä eri tilanteisiin, käyttää erikseen tai sitten taustoittaa niillä tekstikenttiä. Kuvia käytetään mieluiten pyöreäreunaisina, mutta tietyissä tilanteissa myös teräväreunaisuus sallitaan. Kuvia suositellaan käytettäväksi yksin tai sitten kahtena/kolmena vierekkäisenä/allekkaisena ryhmänä. Haituvia voi myös käyttää yhdessä kuvien kanssa. Jos käytetään vain yhtä kuvaa, sen tulisi olla mielellään iso taustakuva. Kuvat on jaettu kolmeen kategoriaan: 1) henkilöitä ja/tai toimintaa sisältävät kuvat 2) voikukkia tms sisältävät taustaelementteinä toimivat kuvat 3) tavaroita, esineitä ja asioita sisältävät kuvat Tällä aukeamalla on muutamia esimerkkejä kuvista. VOIKUKKIA-materiaalipankista löytyy kansiosta kuvat/preview PDF-tiedosto, jossa kaikki kuvat on esillä samassa kategorian mukaisessa arkissa. Suoraan tästä tiedostosta kuvia ei kuitenkaan voi leikata, vaan lataus on suoritettava alkuperäisistä tiedostoista, jotka myös löytyvät materiaalipankista kansiosta kuvat/highres. 8

9 VALOKUVIEN KÄYTÖN ABC Valokuvan koon määrää resoluutio (pikseleitä tuumalla). Mitä isompi resoluutio, sitä suurempana kuvan voi sijoittaa painotuotteeseen. Painoon menevän kuvan resoluutio on yleensä 300 dpi. Sanomalehteen käy yleensä myös n.200 dpi. Suositeltavat resoluutiot löytyvät lehtien mediakorteista. Kuvan suurentaminen pikseleitä venyttämällä näyttää tältä: Tietokoneen näyttö osaa näyttää vain rajallisen määrän pikseleitä, jonka vuoksi verkkografiikassa ei kannata käyttää yli 75 dpi kuvia. Kuvan venyttäminen tietokoneen näytöllä ei tuo lisää pikseleitä. Pienestä kuvasta ei siis saa isoa painokelpoista kuvaa venyttämällä sitä reunoista (ks. viereinen kuva). Isoa kuvaa taas ei kannata suinpäin pienentää, koska silloin kuva saattaa terävöityä liikaa. Sanomalehtipainossa kuva aina tummuu pikkuisen. Siksi kuvaa kannattaa vaalentaa hieman sanomalehteä varten tai käyttää sanomalehtipainoon sopivia väriprofiileja. on hyvä tekninen ohjesivusto kaikille sanomalehti-ilmoitusten tekijöille. Sivustolta löytyy myös ladattavat väriprofiiliasetukset. Kun sijoittelet kuvia Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen tuotteeseen, suosi selkeyttä. Kirjavan ja yksityiskohtaisen kuvan viereen ei kannata laittaa toista samanlaista, koska lopputulos on sekava. Toisaalta vain yhden esim. henkilöitä tai tapahtumia sisältävän kuvan käyttäminen ainoana kuvana saattaa vääristää viestiä tai kohdentaa liikaa informaatiota kyseiseen kuvaan liittyväksi. Kuvien valinnassa kannattaa siis olla tarkka, koska kuvilla ohjataan mielikuvia voimakkaasti. Ihmiskuvissa katseen ja liikkeen suunta määrittelee visuaalista ilmettä ja liikuttaa katsojan silmiä. Katsetta ei siis kannata asettaa pois päin tärkeästä kohdasta jne. Myös kuvien sävyihin tulee kiinnittää huomiota - niiden tulee sopia yhteen graafisen tuotteen muiden värien kanssa. Hyvillä kuvavalinnoilla mainostat asiaa tehokkaasti, luot positiivisia mielikuvia ja elävöität graafisen tuotteen ilmettä. Kuvien käyttö ei kuitenkaan ole itsetarkoitus ja niiden käytöllä pitää olla sisällöllinen tai/ja visuaalinen peruste. 9

10 ILMOITUS- JA ARTIKKELIMALLIT Seuraavat ilmoitus- ja artikkelimallit ovat graafista suunnittelua ohjaavia esimerkkejä. Malleja ei voi noudattaa 1:1, koska esimerkiksi lehti-ilmoituksien koko määräytyy lehtien ilmoituskokojen mukaan. Värit ovat malleissa CMYK-muodossa, minkä vuoksi ne näyttävät tietokoneen näytöllä erilaisilta kuin esimerkiksi tämän ohjeen sivulla 6 1) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, vaaka (186mm x 133mm), johon mahtuu ydininformaation lisäksi myös hieman selittävää tekstiä ja mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä. Ilmoituksessa on hyödynnetty otsikossa Maiandra-fonttia VOIKUKKIA-sanassa, kulmalätkää sekä ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettua tunnusväriä 100%:sena ja 20%:na. Myös toiset tunnusvärit ovat käytössä. vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus Etsitkö uusia menetelmiä ja työkaluja tukea sijoitettujen lasten vanhempia? Haluatko kehittää ja vahvistaa osaamistasi vertaistukiryhmän ohjaamiseen? Tunnetko vertaistukiryhmän ohjaamisen olevan lähellä sydäntäsi ammattilaisena tai vanhempana? Oletko suunnittelemassa uusia avauksia vanhempien auttamiseksi vertaistukiryhmätoiminnan avulla? 10

11 vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus 2) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, pysty (91mm x 123mm), johon mahtuu ydininformaatio väljästi. Ilmoituksessa kaikki teksti on Calibri-fontilla. Haituvaa on käytetty luettelomerkkinä elävöittämässä ilmoitusta. Päävärinä on ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettu tunnusväri. lapsen HuoSTaaNoTTo Tai SiJoiTuS on aina KRiiSi! Alueellinen VOIKUKKIAvertaistukiryhmä tarjoaa vanhemmille apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan ryhmätapaamiset alkamassa keväällä Jos kiinnostuit, ota yhteydenotot: Emmi Esimerkki, sosiaalityöntekijä, Kukkakoski p Virpi Vikkelä, ryhmänohjaaja, Kukkakylä p ) PIENET ILMOITUKSET (38mm x 125mm ja 89mm x 60mm), joihin mahtuu vain ydininformaatio. Näissä ilmoituksissa logoja ei mahdu kuin yksi, mutta verkkosivu on selkeästi esillä lisätietojen lähteenä. Päävärinä ilmoituksissa on vanhemmille tarkoitettu tunnusväri. Vasemmanpuoleisessa ilmoituksessa on keskellä ilmoitusta on pieni varjostettu haituva ja taustalla on käytetty 25% sävyä. Alla olevassa ilmoituksessa ei ole taustaväriä, mutta ylimääräisellä vihreällä haituvalla ja kulmalätkällä on pyritty tuomaan eloa ilmoitukseen. yhteydenotot: Kukkakylän sosiaalitoimisto: Emmi Esimerkki p Virpi Vireä p Keski-Suomi ja Tapahtumat 11

12 Harsoilla saa hyvin erottuvuutta tekstiin 4) ARTIKKELIMALLI 1. Alla oleva esimerkki on aukeama hankkeen yleisesitteestä. Aukeamalla on hyödynnetty monipuolisesti kuvia - sekä taustalla että itse tekstiä kuvittavana. Tässä esimerkissä asettelu on väljä, jollaiseen harvemmin on mahdollisuutta. Monella kuvalla saa kerrottua tarinan VOIKUKKIA-ryhmän ohjaajan koulutus VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ryhmäprosessin läpikäyneitä vanhempia. Vertaisohjaajien esimerkki ja tuki on kriisivaiheessa oleville vanhemmille korvaamaton. Koulutetut ohjaajat saavat oikeuden rekisteröidyn VOIKUKKIAmenetelmän ja tukimateriaalien käyttöön. Tämä takaa ryhmien laadun ja yhteismitallisuuden eri puolilla Suomea. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus on valmis nelipäiväinen koulutuspaketti, joka tarjoaa erinomaiset valmiudet ryhmän ohjaamiseen sekä myös ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen yksilötyöhön. Koulutus sisältää tietoa ja kokemuksia teemasta, erilaisia menetelmäharjoituksia, tukimateriaaleja, voikukkia.fi -Internetsivujen käyttöoikeuden sekä VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ohjaajille. Koulutuksia järjestetään vuosien aikana keskimäärin 4 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea. Koulutuksen osallistujamäärä on korkeintaan 20 henkeä ja koulutusta ohjaa kaksi kouluttajaa. Koulutuksen toteuttaa ja järjestää VOIKUKKIA-verkostohanke. Koulutuksia on myös mahdollisuus erikseen tilata esimerkiksi eri alueille tai organisaatioihin. Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Liian moni vanhempi jää kuitenkin yhä edelleen sijoituksen jälkeen ilman tukea. Vanhempien tukeminen ja auttaminen kriisin yli on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhempien kuntouttaminen auttaa suoraan myös sijoitettua lasta toipumaan. Vanhempien toipuminen ehkäisee inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös muita yhteiskunnalle lankeavia kuluja. Lastensuojelun kulut ovat aina osa suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja perheiden toipumiseen annetut panokset saadaan aina takaisin muiden kerrannaiskulujen, niin rahallisten kuin inhimillisten, vähentymisenä. Yksi tapa tukea ja kuntouttaa sijoitettujen lasten vanhempia ovat vanhemmille suunnatut, testatut ja erittäin toimiviksi havaitut VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Vertaistuen voimana on omien kokemusten jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa kuulluksi tuleminen, muiden kokemuksista oppiminen, tuki ja kannustus vertaisilta. Ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. Vertaistukiryhmään osallistuminen ja sen tarjoaminen sijoitettujen lasten vanhemmille on kuntoutuksen muotona myös vanhemman lakisääteinen oikeus, joka jokaisen kunnan tulee Suomessa vanhemmalle mahdollistaa. Pyydä meiltä tarjousta VoiKuKKia -vertaistukiryhmän ohjaajan KoulutuKsesta! tutustu tarkemmin vuosittaisiin koulutuksiin, ehtoihin ja sisältöihin osoitteessa: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan palvelupaketti sisältää: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan nelipäiväisen peruskoulutuksen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan oppaan VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ja materiaalit ohjaajille Vertaistukiryhmän arvioinnin ja raportoinnin tukimateriaalit VOIKUKKIA-markkinointi- ja tiedotusmateriaalia Käyttö- ja sopimusehdot -sivujen käyttöoikeuden Graafiset ohjeet Jäsenyyden valtakunnallisessa ja alueellisessa VOIKUKKIA-ohjaajaverkostossa Alueelliset VOIKUKKIA-ohjaajaverstaat Alennuksia Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen muista koulutuksista ja tilaisuuksista 5) ARTIKKELIMALLI 2. Esimerkki on aukeama hankkeen vertaisryhmäoppaasta. Siinä on käytetty leveää palstaa ja kuvia on harvakseltaan. Kuvituskuva on neutraali, jotta tärkeä kaavio saisi tarpeeksi huomiota. Artikkelitaittoon vaikuttaa oleellisesti kohdelehden yleinen ilme, jota pitää kunnioittaa ja jonka linjauksiin tulee yleensä suostua. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä tätä VOIKUKKIA-verkostohankkeen graafista ohjetta myös kohdelehden taittajalle yleisenä lay-out -toiveena VOIKUKKIAjutun osalta. 12

13 Yhteystiedot / lisätietoja: Pia Söderholm, projektikoordinaattori, puh Hanna Hägglund, projektisuunnittelija, puh Ajantasaiset yhteystiedot: VOIKUKKIA-VERKOSTOHANKE VOIKUKKIA-verkostohanke on valtakunnallinen lastensuojelun kehittämishanke ( ), joka levittää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille suunnattua VOIKUKKIA-vertaistukiryhmämenetelmää kaikkialle Suomeen. Lisäksi hanke kouluttaa niin ammattilaisia kuin vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi, toteuttaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa, luo alueellisia tukirakenteita toiminnan vakiintumiseksi, vahvistaa vanhemmille suunnattavia kuntoutus- ja tietopalveluita sekä tarjoaa foorumin vanhemman äänen esiin saamiselle. Tiedotus- ja viestintätoiminnan avulla edistämme teemasta nousevan tietoisuuden ja vanhempien kokemuksen välittymistä eteenpäin. Kohderyhmänämme ovat niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät kuin vanhemmat. Hankkeemme kehittämistyössä halutaan erityisesti saada esille vanhempien kokemustietoa, näkemyksiä, toiveita, tarpeita ja ideoita asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Lisätietoja: 13

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LOGO.... 4 VÄRIT.... 5 MUUT GRAAFISET ELEMENTIT... 6 KUVAT & VÄRIT.... 7 TYPOGRAFIA.... 8 LATAA TIEDOSTOT................... 9 2 JOHDANTO Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä.

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. VÄRILLINEN 4 Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. Logossa käytettyä typografi aa on modifi oitu, eli kaikki kirjaimet on piirretty

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus

Kuvaviestintä. yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus Kuvaviestintä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa Tiedottaja Jenni Tiainen Kimpsu-koulutus 7.4.2016 Tuensaajan viestintäohjeet Hankerahoitukseen kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto

DIGI PRINT. Aineistovaatimukset ja aineiston siirto DIGI PRINT Aineistovaatimukset ja aineiston siirto Glass Jet - Digitaalipainotekniikka Tulostettavan kuvan maksimikoko 2400 x 4000 mm. 6 perusväriä ja hiekkapuhallusta jäljittelevä etch-väri. Väreistä

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Miro Lahdenperä. Visuaalisen suunnittelun raportti VBP06S G

Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Miro Lahdenperä. Visuaalisen suunnittelun raportti VBP06S G Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Miro Lahdenperä Visuaalisen suunnittelun raportti 15.10.2010 VBP06S G 0505188 1. Oppimisteknologiat... 3 2.MobileWorks... 5 3. Print Media...

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2.

LAITTEEMME NOUDATTAVAT SEURAAVIA VÄRIASETUKSIA: Euroopan PMS-kirjastot Coated FOGRA39 ja Uncoated FOGRA29 Mustavalko Gray Gamma 2. LAITTEISTOMME M&P PAINOSSA KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT OHJELMAT: Adobe Photoshop CS6 Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Acrobat Pro Adobe Distiller Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S T O

G R A A F I N E N O H J E I S T O GRAAFINEN OHJEISTO LOGO IDEA 2 Siun sote tehdään, koska asioiden täytyy muuttua. Siun sote on uudenlaisen yhteistyön tulos. Hyviä palveluita ei väännetä rautalangasta vaan ne tehdään yhdessä. Siksi Siun

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Keskusta. Graafinen perusohje

Keskusta. Graafinen perusohje Graafinen perusohje Ilmeen tehtävänä on pitää viestintä selkeänä ja arvokkaana, vailla turhanpäiväisiä sirkustemppuja. Ilme palvelee sisältöä antamalla tilaa ajatuksille tekemällä painavasta asiasta kevyttä

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2017 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien uusi, yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

MEDIATIEDOT 2014. Syksyn numerointi uudistunut. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

MEDIATIEDOT 2014. Syksyn numerointi uudistunut. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opetusalan ammattilehti, joka tavoittaa kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Syksyn numerointi uudistunut MEDIATIEDOT 2014 www.opettaja.fi Mediamyynti Opemedia Mediamyynti-Jyrki Ehnqvist

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 1. Tunnus 1.1 Markkinointitunnus Käytetään esimerkiksi TYYn viestinnässä, esitteissä, oppaissa, julisteissa, markkinointitavaroissa, sosiaalisessa

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISET

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä Anne Kosunen ja Eeva Immonen Mikkeli 20.9.2011 Vanhempien vertaistukiryhmä JaVaMa-ryhmä, Voikukkia-ryhmä Jaetun Vanhemmuuden Mahdollisuudet Huostaanoton

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE 2.0 2015 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 1 PERUSELEMENTIT 1.1 Tunnus 4 1.1.1 Tunnuksen suoja-alue 5 1.1.2 Tunnuksen käyttö 6 1.1.3 Tunnusoriginaalihakemisto 7 1.2 Värit 8 1.3 Typografia

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

EILA Ehdokas. Ehdokaskortti Esimerkki. Ehdokkaan vaaliteema. (taustattomalla kuvalla) 148 mm x 105 mm. Muista mainita vaalipiirisi

EILA Ehdokas. Ehdokaskortti Esimerkki. Ehdokkaan vaaliteema. (taustattomalla kuvalla)  148 mm x 105 mm. Muista mainita vaalipiirisi kortti Esimerkki (taustattomalla kuvalla) 148 mm x 105 mm haluamasi Kerro ytimekkäästi si Suomi kuntoon n kanssa käytetään kevennettyä apilalogoa ilman pyöreää taustaa kuva Tittelit EILA Synt. 19xx Tässä

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2010

Graafinen ohjeisto 2010 Graafinen ohjeisto 2010 1 Sisällys Johdanto 3 Liikemerkki 4 Värit 4 Tunnus 5-6 FinnMETKO-näyttelytunnus 7 Tunnusten virheellinen käyttö 8 Julkaisut 9 - KL-Uutiset 9 - Koneyrittäjä-lehti 9 - Lehti-ilmoitukset

Lisätiedot

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja monisteina pieniä määriä muutamasta muutamaan kymmeneen kirjapainossa suuria määriä kymmenistä satoihin valokuvakirjaohjelmalla muutamasta muutamaan kymmeneen Monisteina

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valintakoe 2014 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, Lapin yliopisto, TTK Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00

Tehtävä 1. Valintakoe 2014 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, Lapin yliopisto, TTK Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00 Tehtävä 1. Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00 Kirjallinen tehtävä Ennakkoon luettava materiaali: Typografia Kieltä vai visuaalisuutta (sivut 81 156). Kirjoita essee, jossa pohdit kysymystä siitä, millaisia

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 1 Graafinen ohjeisto Sisällys Alkusanat 3 Tunnus 4 Tunnus - elementtien käyttö 5 Tunnus - elementtien koko 6 Tunnus - värivariaatiot ja niiden käyttö 7 Tunnus - tunnus ja slogan 8 Tunnus - kieliversiot

Lisätiedot

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen

Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Ohjeistus Netti-Renkaan päivitykseen Lehteen haetaan tiedot netistä vain seuraavilta sivuilta: seurakunnan kalenteri ja toimintaryhmät. Ilmoita muut lehteen mahdollisesti haluamasi ilmoitukset / muutokset

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET 2016 PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja.

Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi. arkea ja euroja. Kaupunkilehdessä olet keskellä asiakkaasi arkea ja euroja. Mediahinnasto 2016 Koti-Kajaani Koti-Kajaanin avulla tavoitat tehokkaasti! Koti-Kajaani tavoittaa 67 % Kainuun markkina-alueen asukkaista. Lukijoita

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6

WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2. GRAAFISET ELEMENTIT...5 Tekstuuri... 5 Raita... 5 Flat Design... 5 Kerrokset... 6 GRAAFINEN OHJEISTO WASAGROUP» GRAAFINEN OHJEISTO 2 SISÄLLYS LOGOT...3 Värit... 3 Asemointi... 3 VÄRIT...4 Värit logoissa... 4 Värit taustalla ja pinnoilla... 4 Sävyt... 4 Oikea väritila oikeassa ympäristössä...

Lisätiedot

Ratojen piirto Condesilla, ratamestarin osuus

Ratojen piirto Condesilla, ratamestarin osuus Karttojen tulostuksesta vastaa tähän nimetty tulostustiimi. Tavoite on myös saada yhä enemmän ratamestareita tekemään ratasuunnittelua itse Condesilla, jonka jälkeen viimeistelystä ja tulostuksesta vastaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Evantia360 Senior Hybrid

Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid Evantia360 Senior Hybrid -kommunikointikansio on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille käyttäjille, mutta lausetasoisena, laajana kommunikointikansiona se soveltuu hyvin kaikenikäisille

Lisätiedot