päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päivitetty 25.1.2013"

Transkriptio

1 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se ohjaa mm. ilmoitusten, lehtiartikkeleiden, esitysten sekä jaettavien lehtisten visuaalista ilmettä. Graafinen yhtenäisyys on tärkeää tunnistettavuuden vuoksi ja ohjeita tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti. Tässä ohjeistuksessa on selvitetty graafisen ilmeen osat, käytettävät logot, värit, typografia sekä kuvat. Lopuksi esitellään myös muutama lehti-ilmoituksen ja lehtijutun malli, jota voi muokata erilaisiin tarpeisiin. Mainitut kuvatiedostot löytyvät materiaalipankista osoitteesta voikukkia.fi alkaen. Siihen asti materiaaleja saa hankkeen yhteyshenkilöiltä.

2 GRAAFISEN ILMEEN OSAT Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen ilmeeseen kuuluu seuraavia elementtejä: typografia (fontit, tekstin koko, rivivälistykset) logot (hankkeen oma logo, taustajärjestöt ja tukijat) värit (yleisesti käytettävät ja hankkeen osien tunnusvärit) kuvat (valokuvat ja piirroskuvat, myös viivat) Elementtejä tulee ensisijaisesti käyttää alkuperäisistä tiedostoista. Muunlaisen käytön laatu tulee aina varmistaa esimerkiksi painotalosta, sanomalehdestä jne. On tärkeää, että kuvat ja tekstit ovat kautta linjan laadukkaita ja resoluutioltaan oikean kokoisia. Elementtien ja niiden osien kokoa voidaan muuttaa alkuperäiset suhteet säilyttäen. Valokuvien kokomuutoksista lisää tämän oppaan sivulla 9. Värisävyt on pidettävä määrätynlaisina ja huolehdittava niiden väriavaruuden (RGB, CMYK, grayscale) soveltumisesta paikkaansa. Esimerkiksi lehti-ilmoituksissa tulee käyttää kohteen mediakortissa määrättyjä ICC-profiileja sekä Distiller-asetuksia. Kauttaaltaan elementtejä tulee käyttää hyvällä maulla ja siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla säilyttävät hankkeen yhteisen ilmeen ja ylläpitävät tunnistettavuutta. Nämä graafiset ohjeet päivittyvät aika ajoin. Tarkista siis aina uusimmat ohjeet Ohjeen kannesta löytyy viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Jos huomaat ohjeistuksessa puutteita tai toimimattomuuksia, ilmoita niistä osoitteeseen tai On tärkeää, että ohjeet ovat toimivia ja palautteen avulla saamme muokattua niitä mahdollisimman toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. Ohjeen sisällys: VÄRIT 3 LOGOT 4 TYPOGRAFIA 5-6 KUVAT 7-9 ILMOITUS- ja ARTIKKELIMALLIT YHTEYSTIEDOT 13

3 VÄRIT Voikukkia-verkostohankkeessa on 3 tunnusväriä. Näitä tunnusvärejä käytetään hankkeen eri tasojen tiedotuksessa siten, että kukin väri on aina pääosassa omassa kohteessaan. Muita tunnusvärejäkin saa käyttää, mutta yksi väri tulee aina pitää pääroolissa, jotta toimijatasojen tiedotuksen tunnistettavuus säilyy. Sävyjä voi säätää tilanteenmukaan vaalemmiksi (esim. 70% sävystä), mutta tällöin tulee varoa, etteivät tunnusvärit sekoa keskenään. VAALEANVIHREÄ: SININEN: SINIVIHREÄ: Ryhmänohjaajat ja ammattilaiset Alueet, yhteistyö ja verkostot Vanhemmat Huom! CMYK- ja RGB-sävyt eivät ole suoraan käännettävissä toisistaan. Käytä RGB-sävyjä internetissä tai esim.powerpoint-esityksissä tarkasteltaviin kohteisiin ja CMYK-sävyjä painotuotteisiin. C 15, M 0, Y 100, K 0 R 184, G 234, B 23 C 60, M 0, Y 2, K 0 R 97, G 176, B 218 C 95, M 0, Y 25, K 10 R 34, G 136, B 108 Luonnollisesti myös mustan ja valkoisen skaalan värejä käytetään viestinnässä: MUSTA 100% MUSTA 60% MUSTA 30% VALKOINEN Joskus paikallisilla toimijatasoilla voi olla omia tunnusvärejään, joita halutaan käyttää mukana esim. ilmoituksissa. Tällaisissa tilanteissa ilmoituksen tekijän tulee tehdä visuaalisesti laadukkaita kompromisseja. Tärkeää on muistaa, että VOIKUKKIA-verkostohankkeen elementtien värejä ei saa muuttaa tunnusväreistä (tai harmaaskaalasta) poikkeaviksi.

4 LOGOT Voikukkia-verkostohankkeella on käytössä kaksi erilaista virallista logoa: Käytettävä logoversio valitaan sen mukaan, mitä informaatiota hankkeesta on tarkoitus logolla kertoa ja mitä selviää muusta käyttöyhteydestä. Esimerkiksi lehti-ilmoitukseen riittää yksinkertaisempi malli, jos hankkeen kohderyhmä selviää helposti ilmoituksen teksteistä. Logon värisävyjä ja asetteluja ei saa muuttaa. Logon ympärille tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää pieni suoja-alue. Huomioitavaa on myös logovaihtoehdon erottuvuus; pienessä ilmoituksessa toisen logon yläteksti ei välttämättä erotu. Tällöin on syytä kirjoittaa ilmoitukseen sisään logon pienet osat ja käyttää yksinkertaista logoa informaation selkeys ja välittyminen on tärkeintä. Voikukkia-verkostohanke on imagoltaan värillinen, joten mustavalkoisia elementtejä käytetään vain silloin kun värillisyys ei ole mahdollista (esimerkiksi mustavalkoiset ilmoitukset). Voikukkia-verkostohanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma&Elias -avustusohjelmaan. Tämän vuoksi avustusohjelman logon tulisi esiintyä säännönmukaisesti hankkeen viestinnässä. Jos tila logoille on pieni, voi poikkeuksellisesti käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen pyöreää tukilogoa. Mustavalkoisiin ilmoituksiin tämä on toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Logot saa ladattua osoitteesta https://www.ray.fi/fi/jarjestot/aineistopankki ja niiden käyttösäännöt määrittelee Raha-automaattiyhdistys. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry ja Sininauhaliitto ry ovat Voikukkiaverkostohankkeen järjestäjätahot. Liittojen logojen tulee esiintyä mukana viestinnässä tilan niin salliessa. Logot esiintyvät aina yhdessä ja rinnasteisen kokoisina. Logojen tärkeysjärjestys on yllä mainittu. Mitä enemmän logoja joutuu jättämään pois, sitä tärkeämpää on aina mainita esim. ilmoituksissa hankkeen verkkosivu lisätietojen lähteenä. 4 Viestinnässä vapaaehtoisesti käytettävät kuvat löytyvät tämän ohjeen sivuilta 6-7.

5 TYPOGRAFIA Fonttina käytetään otsikoissa ja leipätekstissä pääsääntöisesti CALIBRIA. Fontin väri voi olla mikä tahansa tunnusväreistä (tai musta valkoinen harmaa) käyttötarkoitukseen sopivasti. Tekstien taitossa pyritään väljyyteen ja raikkauteen. Väljyyttä ei kuitenkaan saa tehdä niin, että informatiivisuus kärsii. Fontin koko ja tekstin korostus Fontin koko voi vaihdella tilanteesta riippuen, mutta otsikoiden, alaotsikoiden ja leipätekstin suhteen olisi hyvä pysyä seuraavanlaisena: YLÄOTSIKKO Alaotsikko Leipäteksti Calibri-fontin kokoesimerkkejä: CALIBRI 48 Calibri 24 Calibri 12 Mahdollinen kainalojuttu on Voikukkia-verkostohankkeen viestinnässä leipätekstin kokoista. Teksti voidaan erottaa päätekstistä joko värivaihdoksella (ks. tämän ohjeen sivu 3, tunnusvärit) tai kursivoinnilla. Varsinkin lehti-ilmoituksissa joutuu usein tilanteeseen, jossa ostettu tila on liian pieni suhteessa tekstin määrään. Tällöin fonttikokojen suhteista voidaan joustaa ja iso otsikko tehdä pienempikokoisena suhteessa muuhun tekstiin. Myös pieniä kirjasimia voi käyttää ISOJEN KIRJASIMIEN sijasta kaikissa otsikoissa. Vinkkejä pienen ilmoituksen tekemiseen löytyy tämän ohjeistuksen sivulta 9. Huomioi, että lehdillä saattaa olla omat ohjeensa esimerkiksi minimifonttikokoon - niitä tulee noudattaa. Tekstissä voi korostaa kohtia lihavoimalla, kursivoimalla, värivaihdoksella, isoilla kirjaimilla tai alleviivaten. Selkeyden vuoksi olisi hyvä käyttää vain yhtä tapaa samassa ilmoituksessa tai artikkelissa. Liika tekstin koristelu yleensä sekottaa enemmän kuin selkeyttää. rivit ja palstat Riviväli määräytyy tilanteen mukaan. Taitto-ohjelmien automaattinen rivinväli on yleensä hyvä. Kirjaimien välistykseen varsinkin isoissa otsikoissa on syytä kiinnittää huomiota ja muokata tarpeen tullen. Tavutuksessa suositaan perussääntöjä: ei yksinäisiä kirjaimia omalle rivilleen ja yhdyssanat tavutetaan sanojen keskeltä. Artikkeleissa vältetään sivuvaihtoja keskellä kappaletta. Kappaleiden väliin voi jättää yhden rivivälin tai sitten aloittaa kappale 3mm sisennyksellä, jos tila on ahdas. 5

6 Palstoissa suositaan joko vasemman reunan tai molempien reunojen tasausta. Leveämmässä palstassa molempien tasaaminen on järkevää, kapeassa usein sanojen pituudesta riippuen joudutaan käyttämään vain vasemman reunan tasausta (sanojen välejä tai kirjaimien välejä ei pidä venyttää liiaksi). Luettavuus, selkeys ja tyylikkyys ovat palstoittamista ohjaavia tavoitteita. VOIKUKKIA-SANAN KIRJOITUSASU VOIKUKKIA-sanan kirjoitusasu on patentoitu hankkeen käyttöön. Sen ja yleisen tunnistettavuuden vuoksi on tärkeää kirjoittaa se oikein. Logossa tekstifonttina on Maiandra, jota voi käyttää joissain tilanteissa tekstin sisällä (esimerkiksi silloin kun otsikossa on tarpeen korostaa VOIKUKKIA-sanaa). Maiandra-fontti ei kuitenkaan koskaan esiinny mustavalkoisena hankkeen viestinnässä ja se useimmiten korvataan Calibri-fontilla. Logossa itsessään esiintyvää VOIKUKKIA-sanaa ei sitä vastoin koskaan saa korvata Calibrilla (logoja ei siis saa muuttaa). Oikeat kirjoitustavat: VOIKUKKIA VOIKUKKIA VOIKUKKIA ERITYISTILANTEET Ilmoituksia ja artikkeleita taitettaessa tulee eteen monia tilanteita, joihin ei välttämättä löydy hyvää yleispätevää ohjetta. Graafikon silmään kannattaa luottaa vaikeissa tilanteissa, kuitenkin muistaen, että tekstin sisällön asiantuntemus saattaa olla jonkun muun henkilön vastuulla. Sisällön ja ulkoasun tulee molempien toimia hyvässä Voikukkia-verkostohankkeen graafisessa tuotteessa. Hyviä perussuosituksia painotyön ostajalle ja sen tekijälle löytyy mm. Voikukkia-verkostohankkeen vastuuhenkilön sekä graafisen suunnittelijan yhteystiedot löytyvät sivulta 2 älä epäröi kysyä heiltä neuvoa tai mielipidettä. 6

7 KUVAT Voikukkia-verkostohankkeella on kolmenlaisia kuvia taittajille käytettäväksi: 1. LOGOT (s.4) 2. MUUT GRAAFISET KUVAT 3. VALOKUVAT Logot ovat tärkeämpiä kuin muut kuvat, eli useimmiten tilan niin salliessa ne laitetaan ennen muita kuvia. Myös logoilla on oma esiintyvyysjärjestyksensä, joka löytyy sivulta 4. Poikkeukset kakkos- ja kolmostason logojen (rahoittajat ja järjestäjätahot) esiintyvyydessä ennen kuvituskuvia sallitaan, jos se on informaation välittymisen, tilanteeseen sopivan yleisilmeen, ilmoituksen tms vetovoimaisuuden tai tilanpuutteen vuoksi perusteltua. MUUT GRAAFISET KUVAT - haituvat ja kulmalätkät Kulmalätkiä käytetään tunnusvärisääntöjen (s.3) mukaan. Niillä voi koristaa, korostaa ja vaikkapa luetteloida. Ruudun ylä- ja alapuolelle sekä sivulle voi kirjoittaa, mutta sen päälle ei saa liittää tekstiä. Myös irtohaituvilla saa eloa ja iloa imoituksiin ja muihin graafisiin esityksiin. Niidenkin väriä voi vaihtaa ja koska ne usein ovat sivuroolissa graafisessa tuotteessa, tunnusvärikoodistoa ei tarvitse sävyjen lisäksi noudattaa. Haituvaa voi kiertää mihin asentoon tahansa ja ne voivat esiintyä vierekkäin, päällekkäin, limittäin tai sitten yksinään. Ne voivat olla pieniä koristeita yhtä lailla kuin isoja vaaleita taustaelementtejä. Tässä ohjeistuksessa esitellään eri sivuilla muutamia esimerkkejä haituvien käytöstä kuvituselementteinä. Haituvan taakse voi myös lisätä varjon. Kulmalätkät sekä mallihaituva on saatavissa materiaalipankista sekä vektori- että pikseligrafiikkana. 7

8 valokuvat Voikukkia-verkostohankkeella on lupa käyttää muutamia Shutterstockkuvapankin valokuvia. Niitä voi vapaasti yhdistellä eri tilanteisiin, käyttää erikseen tai sitten taustoittaa niillä tekstikenttiä. Kuvia käytetään mieluiten pyöreäreunaisina, mutta tietyissä tilanteissa myös teräväreunaisuus sallitaan. Kuvia suositellaan käytettäväksi yksin tai sitten kahtena/kolmena vierekkäisenä/allekkaisena ryhmänä. Haituvia voi myös käyttää yhdessä kuvien kanssa. Jos käytetään vain yhtä kuvaa, sen tulisi olla mielellään iso taustakuva. Kuvat on jaettu kolmeen kategoriaan: 1) henkilöitä ja/tai toimintaa sisältävät kuvat 2) voikukkia tms sisältävät taustaelementteinä toimivat kuvat 3) tavaroita, esineitä ja asioita sisältävät kuvat Tällä aukeamalla on muutamia esimerkkejä kuvista. VOIKUKKIA-materiaalipankista löytyy kansiosta kuvat/preview PDF-tiedosto, jossa kaikki kuvat on esillä samassa kategorian mukaisessa arkissa. Suoraan tästä tiedostosta kuvia ei kuitenkaan voi leikata, vaan lataus on suoritettava alkuperäisistä tiedostoista, jotka myös löytyvät materiaalipankista kansiosta kuvat/highres. 8

9 VALOKUVIEN KÄYTÖN ABC Valokuvan koon määrää resoluutio (pikseleitä tuumalla). Mitä isompi resoluutio, sitä suurempana kuvan voi sijoittaa painotuotteeseen. Painoon menevän kuvan resoluutio on yleensä 300 dpi. Sanomalehteen käy yleensä myös n.200 dpi. Suositeltavat resoluutiot löytyvät lehtien mediakorteista. Kuvan suurentaminen pikseleitä venyttämällä näyttää tältä: Tietokoneen näyttö osaa näyttää vain rajallisen määrän pikseleitä, jonka vuoksi verkkografiikassa ei kannata käyttää yli 75 dpi kuvia. Kuvan venyttäminen tietokoneen näytöllä ei tuo lisää pikseleitä. Pienestä kuvasta ei siis saa isoa painokelpoista kuvaa venyttämällä sitä reunoista (ks. viereinen kuva). Isoa kuvaa taas ei kannata suinpäin pienentää, koska silloin kuva saattaa terävöityä liikaa. Sanomalehtipainossa kuva aina tummuu pikkuisen. Siksi kuvaa kannattaa vaalentaa hieman sanomalehteä varten tai käyttää sanomalehtipainoon sopivia väriprofiileja. on hyvä tekninen ohjesivusto kaikille sanomalehti-ilmoitusten tekijöille. Sivustolta löytyy myös ladattavat väriprofiiliasetukset. Kun sijoittelet kuvia Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen tuotteeseen, suosi selkeyttä. Kirjavan ja yksityiskohtaisen kuvan viereen ei kannata laittaa toista samanlaista, koska lopputulos on sekava. Toisaalta vain yhden esim. henkilöitä tai tapahtumia sisältävän kuvan käyttäminen ainoana kuvana saattaa vääristää viestiä tai kohdentaa liikaa informaatiota kyseiseen kuvaan liittyväksi. Kuvien valinnassa kannattaa siis olla tarkka, koska kuvilla ohjataan mielikuvia voimakkaasti. Ihmiskuvissa katseen ja liikkeen suunta määrittelee visuaalista ilmettä ja liikuttaa katsojan silmiä. Katsetta ei siis kannata asettaa pois päin tärkeästä kohdasta jne. Myös kuvien sävyihin tulee kiinnittää huomiota - niiden tulee sopia yhteen graafisen tuotteen muiden värien kanssa. Hyvillä kuvavalinnoilla mainostat asiaa tehokkaasti, luot positiivisia mielikuvia ja elävöität graafisen tuotteen ilmettä. Kuvien käyttö ei kuitenkaan ole itsetarkoitus ja niiden käytöllä pitää olla sisällöllinen tai/ja visuaalinen peruste. 9

10 ILMOITUS- JA ARTIKKELIMALLIT Seuraavat ilmoitus- ja artikkelimallit ovat graafista suunnittelua ohjaavia esimerkkejä. Malleja ei voi noudattaa 1:1, koska esimerkiksi lehti-ilmoituksien koko määräytyy lehtien ilmoituskokojen mukaan. Värit ovat malleissa CMYK-muodossa, minkä vuoksi ne näyttävät tietokoneen näytöllä erilaisilta kuin esimerkiksi tämän ohjeen sivulla 6 1) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, vaaka (186mm x 133mm), johon mahtuu ydininformaation lisäksi myös hieman selittävää tekstiä ja mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä. Ilmoituksessa on hyödynnetty otsikossa Maiandra-fonttia VOIKUKKIA-sanassa, kulmalätkää sekä ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettua tunnusväriä 100%:sena ja 20%:na. Myös toiset tunnusvärit ovat käytössä. vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus Etsitkö uusia menetelmiä ja työkaluja tukea sijoitettujen lasten vanhempia? Haluatko kehittää ja vahvistaa osaamistasi vertaistukiryhmän ohjaamiseen? Tunnetko vertaistukiryhmän ohjaamisen olevan lähellä sydäntäsi ammattilaisena tai vanhempana? Oletko suunnittelemassa uusia avauksia vanhempien auttamiseksi vertaistukiryhmätoiminnan avulla? 10

11 vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus 2) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, pysty (91mm x 123mm), johon mahtuu ydininformaatio väljästi. Ilmoituksessa kaikki teksti on Calibri-fontilla. Haituvaa on käytetty luettelomerkkinä elävöittämässä ilmoitusta. Päävärinä on ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettu tunnusväri. lapsen HuoSTaaNoTTo Tai SiJoiTuS on aina KRiiSi! Alueellinen VOIKUKKIAvertaistukiryhmä tarjoaa vanhemmille apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan ryhmätapaamiset alkamassa keväällä Jos kiinnostuit, ota yhteydenotot: Emmi Esimerkki, sosiaalityöntekijä, Kukkakoski p Virpi Vikkelä, ryhmänohjaaja, Kukkakylä p ) PIENET ILMOITUKSET (38mm x 125mm ja 89mm x 60mm), joihin mahtuu vain ydininformaatio. Näissä ilmoituksissa logoja ei mahdu kuin yksi, mutta verkkosivu on selkeästi esillä lisätietojen lähteenä. Päävärinä ilmoituksissa on vanhemmille tarkoitettu tunnusväri. Vasemmanpuoleisessa ilmoituksessa on keskellä ilmoitusta on pieni varjostettu haituva ja taustalla on käytetty 25% sävyä. Alla olevassa ilmoituksessa ei ole taustaväriä, mutta ylimääräisellä vihreällä haituvalla ja kulmalätkällä on pyritty tuomaan eloa ilmoitukseen. yhteydenotot: Kukkakylän sosiaalitoimisto: Emmi Esimerkki p Virpi Vireä p Keski-Suomi ja Tapahtumat 11

12 Harsoilla saa hyvin erottuvuutta tekstiin 4) ARTIKKELIMALLI 1. Alla oleva esimerkki on aukeama hankkeen yleisesitteestä. Aukeamalla on hyödynnetty monipuolisesti kuvia - sekä taustalla että itse tekstiä kuvittavana. Tässä esimerkissä asettelu on väljä, jollaiseen harvemmin on mahdollisuutta. Monella kuvalla saa kerrottua tarinan VOIKUKKIA-ryhmän ohjaajan koulutus VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ryhmäprosessin läpikäyneitä vanhempia. Vertaisohjaajien esimerkki ja tuki on kriisivaiheessa oleville vanhemmille korvaamaton. Koulutetut ohjaajat saavat oikeuden rekisteröidyn VOIKUKKIAmenetelmän ja tukimateriaalien käyttöön. Tämä takaa ryhmien laadun ja yhteismitallisuuden eri puolilla Suomea. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus on valmis nelipäiväinen koulutuspaketti, joka tarjoaa erinomaiset valmiudet ryhmän ohjaamiseen sekä myös ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen yksilötyöhön. Koulutus sisältää tietoa ja kokemuksia teemasta, erilaisia menetelmäharjoituksia, tukimateriaaleja, voikukkia.fi -Internetsivujen käyttöoikeuden sekä VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ohjaajille. Koulutuksia järjestetään vuosien aikana keskimäärin 4 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea. Koulutuksen osallistujamäärä on korkeintaan 20 henkeä ja koulutusta ohjaa kaksi kouluttajaa. Koulutuksen toteuttaa ja järjestää VOIKUKKIA-verkostohanke. Koulutuksia on myös mahdollisuus erikseen tilata esimerkiksi eri alueille tai organisaatioihin. Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Liian moni vanhempi jää kuitenkin yhä edelleen sijoituksen jälkeen ilman tukea. Vanhempien tukeminen ja auttaminen kriisin yli on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhempien kuntouttaminen auttaa suoraan myös sijoitettua lasta toipumaan. Vanhempien toipuminen ehkäisee inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös muita yhteiskunnalle lankeavia kuluja. Lastensuojelun kulut ovat aina osa suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja perheiden toipumiseen annetut panokset saadaan aina takaisin muiden kerrannaiskulujen, niin rahallisten kuin inhimillisten, vähentymisenä. Yksi tapa tukea ja kuntouttaa sijoitettujen lasten vanhempia ovat vanhemmille suunnatut, testatut ja erittäin toimiviksi havaitut VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Vertaistuen voimana on omien kokemusten jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa kuulluksi tuleminen, muiden kokemuksista oppiminen, tuki ja kannustus vertaisilta. Ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. Vertaistukiryhmään osallistuminen ja sen tarjoaminen sijoitettujen lasten vanhemmille on kuntoutuksen muotona myös vanhemman lakisääteinen oikeus, joka jokaisen kunnan tulee Suomessa vanhemmalle mahdollistaa. Pyydä meiltä tarjousta VoiKuKKia -vertaistukiryhmän ohjaajan KoulutuKsesta! tutustu tarkemmin vuosittaisiin koulutuksiin, ehtoihin ja sisältöihin osoitteessa: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan palvelupaketti sisältää: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan nelipäiväisen peruskoulutuksen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan oppaan VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ja materiaalit ohjaajille Vertaistukiryhmän arvioinnin ja raportoinnin tukimateriaalit VOIKUKKIA-markkinointi- ja tiedotusmateriaalia Käyttö- ja sopimusehdot -sivujen käyttöoikeuden Graafiset ohjeet Jäsenyyden valtakunnallisessa ja alueellisessa VOIKUKKIA-ohjaajaverkostossa Alueelliset VOIKUKKIA-ohjaajaverstaat Alennuksia Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen muista koulutuksista ja tilaisuuksista 5) ARTIKKELIMALLI 2. Esimerkki on aukeama hankkeen vertaisryhmäoppaasta. Siinä on käytetty leveää palstaa ja kuvia on harvakseltaan. Kuvituskuva on neutraali, jotta tärkeä kaavio saisi tarpeeksi huomiota. Artikkelitaittoon vaikuttaa oleellisesti kohdelehden yleinen ilme, jota pitää kunnioittaa ja jonka linjauksiin tulee yleensä suostua. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä tätä VOIKUKKIA-verkostohankkeen graafista ohjetta myös kohdelehden taittajalle yleisenä lay-out -toiveena VOIKUKKIAjutun osalta. 12

13 Yhteystiedot / lisätietoja: Pia Söderholm, projektikoordinaattori, puh Hanna Hägglund, projektisuunnittelija, puh Ajantasaiset yhteystiedot: VOIKUKKIA-VERKOSTOHANKE VOIKUKKIA-verkostohanke on valtakunnallinen lastensuojelun kehittämishanke ( ), joka levittää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille suunnattua VOIKUKKIA-vertaistukiryhmämenetelmää kaikkialle Suomeen. Lisäksi hanke kouluttaa niin ammattilaisia kuin vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi, toteuttaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa, luo alueellisia tukirakenteita toiminnan vakiintumiseksi, vahvistaa vanhemmille suunnattavia kuntoutus- ja tietopalveluita sekä tarjoaa foorumin vanhemman äänen esiin saamiselle. Tiedotus- ja viestintätoiminnan avulla edistämme teemasta nousevan tietoisuuden ja vanhempien kokemuksen välittymistä eteenpäin. Kohderyhmänämme ovat niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät kuin vanhemmat. Hankkeemme kehittämistyössä halutaan erityisesti saada esille vanhempien kokemustietoa, näkemyksiä, toiveita, tarpeita ja ideoita asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Lisätietoja: 13

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky

KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky OPINNÄYTETYÖ HANNA KANGAS 2011 KÄYTETTÄVYYS VERKKOSIVULLA Case Lohiapaja Ky TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE

Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika

Lisätiedot

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä

Tieteelliset posterit viestinnän välineenä Biostatistiikan syyspäivät 23.8.2012 Tieteelliset posterit viestinnän välineenä FM Saija Silén Jyväskylän yliopisto Tieteelliset posterit Tieteelliset posterit ovat yksi osa nykypäivän tutkimusviestintää

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus Cafe Plazalle Cafe Plazan toimeksianto Meimi Turunen Kulttuurialan opinnäytetyö Kuvataiteen koulutusohjelma Kuvataiteilija (AMK) TORNIO

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä. Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / Yhteisöviestintä Jenni Niittylä KONEEN VAKUUTUSKASSOJEN INTERNETSIVUT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestintä

Lisätiedot

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet

IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet Lukuvuosi 2007-2008 Luentomoniste v. 1.1 osa a / Melakoski-Vistbacka SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...2 2. STANDARDIT KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELUSSA...3 2.1 VISUAALINEN

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Iiro Lehtonen YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria Iiro Lehtonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille 1 Ohjeet v.1.0 / 28.3.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto lue tämä ensin...3 1.1. Pikaohjeet osaaville...4 2. Sivuston esittelykierros...5 3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA

INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Maarit Junttila INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki INTERNETSIVUJEN TEKO KOTISIVUKONE-PALVELUN AVULLA Kotikampaamo Saalistajantien Salonki Maarit Junttila

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Luennointiohjeet OSCu-kursseille

Luennointiohjeet OSCu-kursseille Luennointiohjeet OSCu-kursseille Johdanto...2 1. Luennoijalle...2 1.1. Valmistelu...2 1.2. Esiintyminen kameran edessä...3 1.3. Yleisön kysymykset ja kommentit...3 1.4. Havainnointivälineet luentotilanteessa...4

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 1.0 28.11.2012 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot