päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päivitetty 25.1.2013"

Transkriptio

1 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se ohjaa mm. ilmoitusten, lehtiartikkeleiden, esitysten sekä jaettavien lehtisten visuaalista ilmettä. Graafinen yhtenäisyys on tärkeää tunnistettavuuden vuoksi ja ohjeita tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti. Tässä ohjeistuksessa on selvitetty graafisen ilmeen osat, käytettävät logot, värit, typografia sekä kuvat. Lopuksi esitellään myös muutama lehti-ilmoituksen ja lehtijutun malli, jota voi muokata erilaisiin tarpeisiin. Mainitut kuvatiedostot löytyvät materiaalipankista osoitteesta voikukkia.fi alkaen. Siihen asti materiaaleja saa hankkeen yhteyshenkilöiltä.

2 GRAAFISEN ILMEEN OSAT Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen ilmeeseen kuuluu seuraavia elementtejä: typografia (fontit, tekstin koko, rivivälistykset) logot (hankkeen oma logo, taustajärjestöt ja tukijat) värit (yleisesti käytettävät ja hankkeen osien tunnusvärit) kuvat (valokuvat ja piirroskuvat, myös viivat) Elementtejä tulee ensisijaisesti käyttää alkuperäisistä tiedostoista. Muunlaisen käytön laatu tulee aina varmistaa esimerkiksi painotalosta, sanomalehdestä jne. On tärkeää, että kuvat ja tekstit ovat kautta linjan laadukkaita ja resoluutioltaan oikean kokoisia. Elementtien ja niiden osien kokoa voidaan muuttaa alkuperäiset suhteet säilyttäen. Valokuvien kokomuutoksista lisää tämän oppaan sivulla 9. Värisävyt on pidettävä määrätynlaisina ja huolehdittava niiden väriavaruuden (RGB, CMYK, grayscale) soveltumisesta paikkaansa. Esimerkiksi lehti-ilmoituksissa tulee käyttää kohteen mediakortissa määrättyjä ICC-profiileja sekä Distiller-asetuksia. Kauttaaltaan elementtejä tulee käyttää hyvällä maulla ja siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla säilyttävät hankkeen yhteisen ilmeen ja ylläpitävät tunnistettavuutta. Nämä graafiset ohjeet päivittyvät aika ajoin. Tarkista siis aina uusimmat ohjeet Ohjeen kannesta löytyy viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Jos huomaat ohjeistuksessa puutteita tai toimimattomuuksia, ilmoita niistä osoitteeseen tai On tärkeää, että ohjeet ovat toimivia ja palautteen avulla saamme muokattua niitä mahdollisimman toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. Ohjeen sisällys: VÄRIT 3 LOGOT 4 TYPOGRAFIA 5-6 KUVAT 7-9 ILMOITUS- ja ARTIKKELIMALLIT YHTEYSTIEDOT 13

3 VÄRIT Voikukkia-verkostohankkeessa on 3 tunnusväriä. Näitä tunnusvärejä käytetään hankkeen eri tasojen tiedotuksessa siten, että kukin väri on aina pääosassa omassa kohteessaan. Muita tunnusvärejäkin saa käyttää, mutta yksi väri tulee aina pitää pääroolissa, jotta toimijatasojen tiedotuksen tunnistettavuus säilyy. Sävyjä voi säätää tilanteenmukaan vaalemmiksi (esim. 70% sävystä), mutta tällöin tulee varoa, etteivät tunnusvärit sekoa keskenään. VAALEANVIHREÄ: SININEN: SINIVIHREÄ: Ryhmänohjaajat ja ammattilaiset Alueet, yhteistyö ja verkostot Vanhemmat Huom! CMYK- ja RGB-sävyt eivät ole suoraan käännettävissä toisistaan. Käytä RGB-sävyjä internetissä tai esim.powerpoint-esityksissä tarkasteltaviin kohteisiin ja CMYK-sävyjä painotuotteisiin. C 15, M 0, Y 100, K 0 R 184, G 234, B 23 C 60, M 0, Y 2, K 0 R 97, G 176, B 218 C 95, M 0, Y 25, K 10 R 34, G 136, B 108 Luonnollisesti myös mustan ja valkoisen skaalan värejä käytetään viestinnässä: MUSTA 100% MUSTA 60% MUSTA 30% VALKOINEN Joskus paikallisilla toimijatasoilla voi olla omia tunnusvärejään, joita halutaan käyttää mukana esim. ilmoituksissa. Tällaisissa tilanteissa ilmoituksen tekijän tulee tehdä visuaalisesti laadukkaita kompromisseja. Tärkeää on muistaa, että VOIKUKKIA-verkostohankkeen elementtien värejä ei saa muuttaa tunnusväreistä (tai harmaaskaalasta) poikkeaviksi.

4 LOGOT Voikukkia-verkostohankkeella on käytössä kaksi erilaista virallista logoa: Käytettävä logoversio valitaan sen mukaan, mitä informaatiota hankkeesta on tarkoitus logolla kertoa ja mitä selviää muusta käyttöyhteydestä. Esimerkiksi lehti-ilmoitukseen riittää yksinkertaisempi malli, jos hankkeen kohderyhmä selviää helposti ilmoituksen teksteistä. Logon värisävyjä ja asetteluja ei saa muuttaa. Logon ympärille tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää pieni suoja-alue. Huomioitavaa on myös logovaihtoehdon erottuvuus; pienessä ilmoituksessa toisen logon yläteksti ei välttämättä erotu. Tällöin on syytä kirjoittaa ilmoitukseen sisään logon pienet osat ja käyttää yksinkertaista logoa informaation selkeys ja välittyminen on tärkeintä. Voikukkia-verkostohanke on imagoltaan värillinen, joten mustavalkoisia elementtejä käytetään vain silloin kun värillisyys ei ole mahdollista (esimerkiksi mustavalkoiset ilmoitukset). Voikukkia-verkostohanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma&Elias -avustusohjelmaan. Tämän vuoksi avustusohjelman logon tulisi esiintyä säännönmukaisesti hankkeen viestinnässä. Jos tila logoille on pieni, voi poikkeuksellisesti käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen pyöreää tukilogoa. Mustavalkoisiin ilmoituksiin tämä on toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Logot saa ladattua osoitteesta https://www.ray.fi/fi/jarjestot/aineistopankki ja niiden käyttösäännöt määrittelee Raha-automaattiyhdistys. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry ja Sininauhaliitto ry ovat Voikukkiaverkostohankkeen järjestäjätahot. Liittojen logojen tulee esiintyä mukana viestinnässä tilan niin salliessa. Logot esiintyvät aina yhdessä ja rinnasteisen kokoisina. Logojen tärkeysjärjestys on yllä mainittu. Mitä enemmän logoja joutuu jättämään pois, sitä tärkeämpää on aina mainita esim. ilmoituksissa hankkeen verkkosivu lisätietojen lähteenä. 4 Viestinnässä vapaaehtoisesti käytettävät kuvat löytyvät tämän ohjeen sivuilta 6-7.

5 TYPOGRAFIA Fonttina käytetään otsikoissa ja leipätekstissä pääsääntöisesti CALIBRIA. Fontin väri voi olla mikä tahansa tunnusväreistä (tai musta valkoinen harmaa) käyttötarkoitukseen sopivasti. Tekstien taitossa pyritään väljyyteen ja raikkauteen. Väljyyttä ei kuitenkaan saa tehdä niin, että informatiivisuus kärsii. Fontin koko ja tekstin korostus Fontin koko voi vaihdella tilanteesta riippuen, mutta otsikoiden, alaotsikoiden ja leipätekstin suhteen olisi hyvä pysyä seuraavanlaisena: YLÄOTSIKKO Alaotsikko Leipäteksti Calibri-fontin kokoesimerkkejä: CALIBRI 48 Calibri 24 Calibri 12 Mahdollinen kainalojuttu on Voikukkia-verkostohankkeen viestinnässä leipätekstin kokoista. Teksti voidaan erottaa päätekstistä joko värivaihdoksella (ks. tämän ohjeen sivu 3, tunnusvärit) tai kursivoinnilla. Varsinkin lehti-ilmoituksissa joutuu usein tilanteeseen, jossa ostettu tila on liian pieni suhteessa tekstin määrään. Tällöin fonttikokojen suhteista voidaan joustaa ja iso otsikko tehdä pienempikokoisena suhteessa muuhun tekstiin. Myös pieniä kirjasimia voi käyttää ISOJEN KIRJASIMIEN sijasta kaikissa otsikoissa. Vinkkejä pienen ilmoituksen tekemiseen löytyy tämän ohjeistuksen sivulta 9. Huomioi, että lehdillä saattaa olla omat ohjeensa esimerkiksi minimifonttikokoon - niitä tulee noudattaa. Tekstissä voi korostaa kohtia lihavoimalla, kursivoimalla, värivaihdoksella, isoilla kirjaimilla tai alleviivaten. Selkeyden vuoksi olisi hyvä käyttää vain yhtä tapaa samassa ilmoituksessa tai artikkelissa. Liika tekstin koristelu yleensä sekottaa enemmän kuin selkeyttää. rivit ja palstat Riviväli määräytyy tilanteen mukaan. Taitto-ohjelmien automaattinen rivinväli on yleensä hyvä. Kirjaimien välistykseen varsinkin isoissa otsikoissa on syytä kiinnittää huomiota ja muokata tarpeen tullen. Tavutuksessa suositaan perussääntöjä: ei yksinäisiä kirjaimia omalle rivilleen ja yhdyssanat tavutetaan sanojen keskeltä. Artikkeleissa vältetään sivuvaihtoja keskellä kappaletta. Kappaleiden väliin voi jättää yhden rivivälin tai sitten aloittaa kappale 3mm sisennyksellä, jos tila on ahdas. 5

6 Palstoissa suositaan joko vasemman reunan tai molempien reunojen tasausta. Leveämmässä palstassa molempien tasaaminen on järkevää, kapeassa usein sanojen pituudesta riippuen joudutaan käyttämään vain vasemman reunan tasausta (sanojen välejä tai kirjaimien välejä ei pidä venyttää liiaksi). Luettavuus, selkeys ja tyylikkyys ovat palstoittamista ohjaavia tavoitteita. VOIKUKKIA-SANAN KIRJOITUSASU VOIKUKKIA-sanan kirjoitusasu on patentoitu hankkeen käyttöön. Sen ja yleisen tunnistettavuuden vuoksi on tärkeää kirjoittaa se oikein. Logossa tekstifonttina on Maiandra, jota voi käyttää joissain tilanteissa tekstin sisällä (esimerkiksi silloin kun otsikossa on tarpeen korostaa VOIKUKKIA-sanaa). Maiandra-fontti ei kuitenkaan koskaan esiinny mustavalkoisena hankkeen viestinnässä ja se useimmiten korvataan Calibri-fontilla. Logossa itsessään esiintyvää VOIKUKKIA-sanaa ei sitä vastoin koskaan saa korvata Calibrilla (logoja ei siis saa muuttaa). Oikeat kirjoitustavat: VOIKUKKIA VOIKUKKIA VOIKUKKIA ERITYISTILANTEET Ilmoituksia ja artikkeleita taitettaessa tulee eteen monia tilanteita, joihin ei välttämättä löydy hyvää yleispätevää ohjetta. Graafikon silmään kannattaa luottaa vaikeissa tilanteissa, kuitenkin muistaen, että tekstin sisällön asiantuntemus saattaa olla jonkun muun henkilön vastuulla. Sisällön ja ulkoasun tulee molempien toimia hyvässä Voikukkia-verkostohankkeen graafisessa tuotteessa. Hyviä perussuosituksia painotyön ostajalle ja sen tekijälle löytyy mm. Voikukkia-verkostohankkeen vastuuhenkilön sekä graafisen suunnittelijan yhteystiedot löytyvät sivulta 2 älä epäröi kysyä heiltä neuvoa tai mielipidettä. 6

7 KUVAT Voikukkia-verkostohankkeella on kolmenlaisia kuvia taittajille käytettäväksi: 1. LOGOT (s.4) 2. MUUT GRAAFISET KUVAT 3. VALOKUVAT Logot ovat tärkeämpiä kuin muut kuvat, eli useimmiten tilan niin salliessa ne laitetaan ennen muita kuvia. Myös logoilla on oma esiintyvyysjärjestyksensä, joka löytyy sivulta 4. Poikkeukset kakkos- ja kolmostason logojen (rahoittajat ja järjestäjätahot) esiintyvyydessä ennen kuvituskuvia sallitaan, jos se on informaation välittymisen, tilanteeseen sopivan yleisilmeen, ilmoituksen tms vetovoimaisuuden tai tilanpuutteen vuoksi perusteltua. MUUT GRAAFISET KUVAT - haituvat ja kulmalätkät Kulmalätkiä käytetään tunnusvärisääntöjen (s.3) mukaan. Niillä voi koristaa, korostaa ja vaikkapa luetteloida. Ruudun ylä- ja alapuolelle sekä sivulle voi kirjoittaa, mutta sen päälle ei saa liittää tekstiä. Myös irtohaituvilla saa eloa ja iloa imoituksiin ja muihin graafisiin esityksiin. Niidenkin väriä voi vaihtaa ja koska ne usein ovat sivuroolissa graafisessa tuotteessa, tunnusvärikoodistoa ei tarvitse sävyjen lisäksi noudattaa. Haituvaa voi kiertää mihin asentoon tahansa ja ne voivat esiintyä vierekkäin, päällekkäin, limittäin tai sitten yksinään. Ne voivat olla pieniä koristeita yhtä lailla kuin isoja vaaleita taustaelementtejä. Tässä ohjeistuksessa esitellään eri sivuilla muutamia esimerkkejä haituvien käytöstä kuvituselementteinä. Haituvan taakse voi myös lisätä varjon. Kulmalätkät sekä mallihaituva on saatavissa materiaalipankista sekä vektori- että pikseligrafiikkana. 7

8 valokuvat Voikukkia-verkostohankkeella on lupa käyttää muutamia Shutterstockkuvapankin valokuvia. Niitä voi vapaasti yhdistellä eri tilanteisiin, käyttää erikseen tai sitten taustoittaa niillä tekstikenttiä. Kuvia käytetään mieluiten pyöreäreunaisina, mutta tietyissä tilanteissa myös teräväreunaisuus sallitaan. Kuvia suositellaan käytettäväksi yksin tai sitten kahtena/kolmena vierekkäisenä/allekkaisena ryhmänä. Haituvia voi myös käyttää yhdessä kuvien kanssa. Jos käytetään vain yhtä kuvaa, sen tulisi olla mielellään iso taustakuva. Kuvat on jaettu kolmeen kategoriaan: 1) henkilöitä ja/tai toimintaa sisältävät kuvat 2) voikukkia tms sisältävät taustaelementteinä toimivat kuvat 3) tavaroita, esineitä ja asioita sisältävät kuvat Tällä aukeamalla on muutamia esimerkkejä kuvista. VOIKUKKIA-materiaalipankista löytyy kansiosta kuvat/preview PDF-tiedosto, jossa kaikki kuvat on esillä samassa kategorian mukaisessa arkissa. Suoraan tästä tiedostosta kuvia ei kuitenkaan voi leikata, vaan lataus on suoritettava alkuperäisistä tiedostoista, jotka myös löytyvät materiaalipankista kansiosta kuvat/highres. 8

9 VALOKUVIEN KÄYTÖN ABC Valokuvan koon määrää resoluutio (pikseleitä tuumalla). Mitä isompi resoluutio, sitä suurempana kuvan voi sijoittaa painotuotteeseen. Painoon menevän kuvan resoluutio on yleensä 300 dpi. Sanomalehteen käy yleensä myös n.200 dpi. Suositeltavat resoluutiot löytyvät lehtien mediakorteista. Kuvan suurentaminen pikseleitä venyttämällä näyttää tältä: Tietokoneen näyttö osaa näyttää vain rajallisen määrän pikseleitä, jonka vuoksi verkkografiikassa ei kannata käyttää yli 75 dpi kuvia. Kuvan venyttäminen tietokoneen näytöllä ei tuo lisää pikseleitä. Pienestä kuvasta ei siis saa isoa painokelpoista kuvaa venyttämällä sitä reunoista (ks. viereinen kuva). Isoa kuvaa taas ei kannata suinpäin pienentää, koska silloin kuva saattaa terävöityä liikaa. Sanomalehtipainossa kuva aina tummuu pikkuisen. Siksi kuvaa kannattaa vaalentaa hieman sanomalehteä varten tai käyttää sanomalehtipainoon sopivia väriprofiileja. on hyvä tekninen ohjesivusto kaikille sanomalehti-ilmoitusten tekijöille. Sivustolta löytyy myös ladattavat väriprofiiliasetukset. Kun sijoittelet kuvia Voikukkia-verkostohankkeen graafiseen tuotteeseen, suosi selkeyttä. Kirjavan ja yksityiskohtaisen kuvan viereen ei kannata laittaa toista samanlaista, koska lopputulos on sekava. Toisaalta vain yhden esim. henkilöitä tai tapahtumia sisältävän kuvan käyttäminen ainoana kuvana saattaa vääristää viestiä tai kohdentaa liikaa informaatiota kyseiseen kuvaan liittyväksi. Kuvien valinnassa kannattaa siis olla tarkka, koska kuvilla ohjataan mielikuvia voimakkaasti. Ihmiskuvissa katseen ja liikkeen suunta määrittelee visuaalista ilmettä ja liikuttaa katsojan silmiä. Katsetta ei siis kannata asettaa pois päin tärkeästä kohdasta jne. Myös kuvien sävyihin tulee kiinnittää huomiota - niiden tulee sopia yhteen graafisen tuotteen muiden värien kanssa. Hyvillä kuvavalinnoilla mainostat asiaa tehokkaasti, luot positiivisia mielikuvia ja elävöität graafisen tuotteen ilmettä. Kuvien käyttö ei kuitenkaan ole itsetarkoitus ja niiden käytöllä pitää olla sisällöllinen tai/ja visuaalinen peruste. 9

10 ILMOITUS- JA ARTIKKELIMALLIT Seuraavat ilmoitus- ja artikkelimallit ovat graafista suunnittelua ohjaavia esimerkkejä. Malleja ei voi noudattaa 1:1, koska esimerkiksi lehti-ilmoituksien koko määräytyy lehtien ilmoituskokojen mukaan. Värit ovat malleissa CMYK-muodossa, minkä vuoksi ne näyttävät tietokoneen näytöllä erilaisilta kuin esimerkiksi tämän ohjeen sivulla 6 1) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, vaaka (186mm x 133mm), johon mahtuu ydininformaation lisäksi myös hieman selittävää tekstiä ja mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä. Ilmoituksessa on hyödynnetty otsikossa Maiandra-fonttia VOIKUKKIA-sanassa, kulmalätkää sekä ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettua tunnusväriä 100%:sena ja 20%:na. Myös toiset tunnusvärit ovat käytössä. vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus Etsitkö uusia menetelmiä ja työkaluja tukea sijoitettujen lasten vanhempia? Haluatko kehittää ja vahvistaa osaamistasi vertaistukiryhmän ohjaamiseen? Tunnetko vertaistukiryhmän ohjaamisen olevan lähellä sydäntäsi ammattilaisena tai vanhempana? Oletko suunnittelemassa uusia avauksia vanhempien auttamiseksi vertaistukiryhmätoiminnan avulla? 10

11 vertaistukiryhmän ohjaajan koulutus 2) PERUSKOKOINEN ILMOITUS, pysty (91mm x 123mm), johon mahtuu ydininformaatio väljästi. Ilmoituksessa kaikki teksti on Calibri-fontilla. Haituvaa on käytetty luettelomerkkinä elävöittämässä ilmoitusta. Päävärinä on ohjaajille ja ammattilaisille tarkoitettu tunnusväri. lapsen HuoSTaaNoTTo Tai SiJoiTuS on aina KRiiSi! Alueellinen VOIKUKKIAvertaistukiryhmä tarjoaa vanhemmille apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan ryhmätapaamiset alkamassa keväällä Jos kiinnostuit, ota yhteydenotot: Emmi Esimerkki, sosiaalityöntekijä, Kukkakoski p Virpi Vikkelä, ryhmänohjaaja, Kukkakylä p ) PIENET ILMOITUKSET (38mm x 125mm ja 89mm x 60mm), joihin mahtuu vain ydininformaatio. Näissä ilmoituksissa logoja ei mahdu kuin yksi, mutta verkkosivu on selkeästi esillä lisätietojen lähteenä. Päävärinä ilmoituksissa on vanhemmille tarkoitettu tunnusväri. Vasemmanpuoleisessa ilmoituksessa on keskellä ilmoitusta on pieni varjostettu haituva ja taustalla on käytetty 25% sävyä. Alla olevassa ilmoituksessa ei ole taustaväriä, mutta ylimääräisellä vihreällä haituvalla ja kulmalätkällä on pyritty tuomaan eloa ilmoitukseen. yhteydenotot: Kukkakylän sosiaalitoimisto: Emmi Esimerkki p Virpi Vireä p Keski-Suomi ja Tapahtumat 11

12 Harsoilla saa hyvin erottuvuutta tekstiin 4) ARTIKKELIMALLI 1. Alla oleva esimerkki on aukeama hankkeen yleisesitteestä. Aukeamalla on hyödynnetty monipuolisesti kuvia - sekä taustalla että itse tekstiä kuvittavana. Tässä esimerkissä asettelu on väljä, jollaiseen harvemmin on mahdollisuutta. Monella kuvalla saa kerrottua tarinan VOIKUKKIA-ryhmän ohjaajan koulutus VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ryhmäprosessin läpikäyneitä vanhempia. Vertaisohjaajien esimerkki ja tuki on kriisivaiheessa oleville vanhemmille korvaamaton. Koulutetut ohjaajat saavat oikeuden rekisteröidyn VOIKUKKIAmenetelmän ja tukimateriaalien käyttöön. Tämä takaa ryhmien laadun ja yhteismitallisuuden eri puolilla Suomea. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus on valmis nelipäiväinen koulutuspaketti, joka tarjoaa erinomaiset valmiudet ryhmän ohjaamiseen sekä myös ratkaisukeskeiseen ja dialogiseen yksilötyöhön. Koulutus sisältää tietoa ja kokemuksia teemasta, erilaisia menetelmäharjoituksia, tukimateriaaleja, voikukkia.fi -Internetsivujen käyttöoikeuden sekä VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ohjaajille. Koulutuksia järjestetään vuosien aikana keskimäärin 4 kertaa vuodessa eri puolilla Suomea. Koulutuksen osallistujamäärä on korkeintaan 20 henkeä ja koulutusta ohjaa kaksi kouluttajaa. Koulutuksen toteuttaa ja järjestää VOIKUKKIA-verkostohanke. Koulutuksia on myös mahdollisuus erikseen tilata esimerkiksi eri alueille tai organisaatioihin. Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Liian moni vanhempi jää kuitenkin yhä edelleen sijoituksen jälkeen ilman tukea. Vanhempien tukeminen ja auttaminen kriisin yli on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhempien kuntouttaminen auttaa suoraan myös sijoitettua lasta toipumaan. Vanhempien toipuminen ehkäisee inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös muita yhteiskunnalle lankeavia kuluja. Lastensuojelun kulut ovat aina osa suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja perheiden toipumiseen annetut panokset saadaan aina takaisin muiden kerrannaiskulujen, niin rahallisten kuin inhimillisten, vähentymisenä. Yksi tapa tukea ja kuntouttaa sijoitettujen lasten vanhempia ovat vanhemmille suunnatut, testatut ja erittäin toimiviksi havaitut VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Vertaistuen voimana on omien kokemusten jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa kuulluksi tuleminen, muiden kokemuksista oppiminen, tuki ja kannustus vertaisilta. Ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. Vertaistukiryhmään osallistuminen ja sen tarjoaminen sijoitettujen lasten vanhemmille on kuntoutuksen muotona myös vanhemman lakisääteinen oikeus, joka jokaisen kunnan tulee Suomessa vanhemmalle mahdollistaa. Pyydä meiltä tarjousta VoiKuKKia -vertaistukiryhmän ohjaajan KoulutuKsesta! tutustu tarkemmin vuosittaisiin koulutuksiin, ehtoihin ja sisältöihin osoitteessa: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan palvelupaketti sisältää: VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan nelipäiväisen peruskoulutuksen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajan oppaan VOIKUKKIA-verkostohankkeen tukipalvelut ja materiaalit ohjaajille Vertaistukiryhmän arvioinnin ja raportoinnin tukimateriaalit VOIKUKKIA-markkinointi- ja tiedotusmateriaalia Käyttö- ja sopimusehdot -sivujen käyttöoikeuden Graafiset ohjeet Jäsenyyden valtakunnallisessa ja alueellisessa VOIKUKKIA-ohjaajaverkostossa Alueelliset VOIKUKKIA-ohjaajaverstaat Alennuksia Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton ja VOIKUKKIA-verkostohankkeen muista koulutuksista ja tilaisuuksista 5) ARTIKKELIMALLI 2. Esimerkki on aukeama hankkeen vertaisryhmäoppaasta. Siinä on käytetty leveää palstaa ja kuvia on harvakseltaan. Kuvituskuva on neutraali, jotta tärkeä kaavio saisi tarpeeksi huomiota. Artikkelitaittoon vaikuttaa oleellisesti kohdelehden yleinen ilme, jota pitää kunnioittaa ja jonka linjauksiin tulee yleensä suostua. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä tätä VOIKUKKIA-verkostohankkeen graafista ohjetta myös kohdelehden taittajalle yleisenä lay-out -toiveena VOIKUKKIAjutun osalta. 12

13 Yhteystiedot / lisätietoja: Pia Söderholm, projektikoordinaattori, puh Hanna Hägglund, projektisuunnittelija, puh Ajantasaiset yhteystiedot: VOIKUKKIA-VERKOSTOHANKE VOIKUKKIA-verkostohanke on valtakunnallinen lastensuojelun kehittämishanke ( ), joka levittää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille suunnattua VOIKUKKIA-vertaistukiryhmämenetelmää kaikkialle Suomeen. Lisäksi hanke kouluttaa niin ammattilaisia kuin vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi, toteuttaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa, luo alueellisia tukirakenteita toiminnan vakiintumiseksi, vahvistaa vanhemmille suunnattavia kuntoutus- ja tietopalveluita sekä tarjoaa foorumin vanhemman äänen esiin saamiselle. Tiedotus- ja viestintätoiminnan avulla edistämme teemasta nousevan tietoisuuden ja vanhempien kokemuksen välittymistä eteenpäin. Kohderyhmänämme ovat niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, päättäjät kuin vanhemmat. Hankkeemme kehittämistyössä halutaan erityisesti saada esille vanhempien kokemustietoa, näkemyksiä, toiveita, tarpeita ja ideoita asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Lisätietoja: 13

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014 Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 Sisällys 1 Logo ja tunnus 1.1 Cmyk/rgb, kolmiulotteinen 1.2 Harmaasävy, kolmiulotteinen 1.3 Cmyk, kaksiulotteinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 Graafinen ohje Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Värinumerot... 6 Tiedostot... 7 Kouluruokadiplomi-TUNNUKSEN

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan

VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan rakentamisessa VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto LSKL-kesäpäivät, Pori, 11.6.2013

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry

Graafinen ohjeistus. Lemmikkilinnut Kaijuli ry Graafinen ohjeistus Lemmikkilinnut Kaijuli ry Sisältö 1. Värit 2. Fontti 3. Logo 4. Graafiset elementit 5. Ylätunnisteen käyttö 6. Lainaukset ja nostot 7. Dokumenttipohjat Värit C 81 M 58 Y 51 K 34 R 50

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office graafinen ohjeisto Tunnus värivariaatiot koko käyttö suoja-alue Typografia internet Office Värit päävärit lisävärit Kuvamaailma valokuvat graafiset elementit kuvituskuvat Sovellukset PowerPoint Mikä on

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL JOHDANTO INTRODUCTION Kouvolan Indiansin graafinen ohjeisto antaa ohjeistukset visuaalisen ilmeen kanssa toimimiseen. Ohjeiston on tarkoitus

Lisätiedot

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen MUOTOILU Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Mikä on yrityksen GRAAFINEN ILME ja on mikä sen tarkoitus? Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Graafinen ilme on yritykselle tai yhteisölle luotu

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston ja sen yksiköiden www-sivuilla noudatetaan yliopiston www-politiikan peruslinjauksia sekä graafisen ohjeiston mukaista visuaalista linjaa. Yhtenäisellä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet

Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy:n aineisto-ohjeet Sivun koko Painotuotteen sivun koon tulee olla taitto-ohjelmassa määritetty sivun lopulliseksi kooksi. Tarvittavat leikkuuvarat (Bleed), vähintään

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k)

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k) PMS 288 C PMS 360 C PMS 220 C PMS 1525 C PMS 143 C SANOMALEHTIIN 95c, 50m, 10y, 5k 35c, 0m, 100y, 0k 15c, 85m, 17y, 5k 10c, 45m, 95y, 2k 100c, 0m, 50y, 5k 0c, 20m, 100y, 0k KÄYTÖSSÄ ON KAKSI ISKULAUSETTA.

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto. Aapo Raudaskoski FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND

GRAAFINEN OHJEISTO. 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto. Aapo Raudaskoski FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND GRAAFINEN OHJEISTO Aapo Raudaskoski 1 Graafinen ohjeisto Suomen YK-liitto Sisällys 3 4 9 10 11 12 Graafinen ilme Logot Värit Vesileima Typografia Esimerkkiejä A1+, A1-, A2+, A2-, B1+, B1-. B2+, B2- asettelu

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Liune. - tuoteperheen graafinen ohjeistus 2014. Aulis Lundell Oy Puh 020 7341 400 etunimi.sukunimi@aulislundell.fi liune@aulislundell.

Liune. - tuoteperheen graafinen ohjeistus 2014. Aulis Lundell Oy Puh 020 7341 400 etunimi.sukunimi@aulislundell.fi liune@aulislundell. Liune - tuoteperheen graafinen ohjeistus 2014 Aulis Lundell Oy Puh 020 7341 400 etunimi.sukunimi@aulislundell.fi liune@aulislundell.fi Sisältö Graafinen ohjeistus kattaa keskeiset Liunen yritysilmeeseen

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

GRAAFFINEN OHJEISTUS TOIMINNANTOTEUTTAJAT

GRAAFFINEN OHJEISTUS TOIMINNANTOTEUTTAJAT TOIMINNANTOTEUTTAJAT 0 ALUSTUS Tähän graafiseen ohjeistukseen on koottuna tietoa kuinka Lasten Liike iltapäivien toiminnantoteuttajat voivat käyttää Lasten Liike tunnuksia, kuvia ja tekstiä toiminnasta

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN POWERPOINT HARJOITUKSET 3.1-3.7 OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN Tässä harjoituksessa luomme oman perustyylin, teemme omat värit, oman fonttiteeman, mukautamme perustyyliä ja tallennamme luomuksemme. 1/5

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Urheiluseura Ilves

GRAAFINEN OHJEISTUS. Urheiluseura Ilves GRAAFINEN OHJEISTUS Urheiluseura Ilves Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille,

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot