Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry Mikä Music Against Drugs ry on? Yhteistyökumppanit Music Against Drugs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry...2 1.1. Mikä Music Against Drugs ry on?...2 1.2. Yhteistyökumppanit...4 2. Music Against Drugs"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry Mikä Music Against Drugs ry on? Yhteistyökumppanit Music Against Drugs -kokonaisuus Music Against Drugs kohderyhmät, tavoitteet ja teemat Music Against Drugs kokonaisuuden osatekijät Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys Music Against Drugs- starttipalaveri Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Music Against Drugs -viikko kouluilla Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -Internet materiaalipankki Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Music Against Drugs -iltatapahtuma Music Against Drugs -toimintatori Music Against Drugs -järjestökylä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Music Against Drugs -palaute- ja toimintaolosuhdekysely Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Music Against Drugs -alueellinen mediapromootio Music Against Drugs -loppuraportti Music Against Drugs -oppaat ja -tukimateriaalit Music Against Drugs -kokonaisuuden esittelymateriaalit Music Against Drugs toteutusoppaat Materiaalit paikallisien kaupallisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen Laadun arviointi ja seuranta sekä palautteen keruu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit Palautteen keruu Suosittelijat Hinnoittelu ja rahoitusvaihtoehdot Yhteystiedot ja lisätiedot

3 1. Music Against Drugs ry 1.1. Mikä Music Against Drugs ry on? Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä nuorisotyötä tekevä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Päämäärä Music Against Drugs ry:n päämääränä on edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Tavoite Music Against Drugs ry edistää nuorten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä saattaa lapset ja nuoret yhteen valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen laadukkaiden sisältöjen ja osallistumismahdollisuuksien kanssa jalkauttaa ehkäisevän päihdetyön tunnistettuja hyviä käytänteitä ja osaamista kuntatoimijoille kannustaa kuntatoimijoita moniammatilliseen ja seutukunnalliseen yhteistyöhön. Toimintatapa: Music Against Drugs ry on kehittänyt kuuden kuukauden mittaisen ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuuden, jota kuntatoimijat toteuttavat omalla alueellaan. Kokonaisuus sisältää useita eri osatekijöitä, jotka on suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän parissaan ympärivuotisesti toimiville että kunnallishallinnon ja -politiikan edustajille. Osatekijät ovat joko sosiaalisesti vahvistavia, ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen laadukkaita sisältöjä ja hyviä käytänteitä jalkauttavia, osallisuutta vahvistavia, lasten ja nuorten parissa ympärivuotisesti työskenteleviä tukevia tai moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä vahvistavia. Lisäksi Music Against Drugs ry edistää nuorten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla heille toimintamuotoja mm. Music Against Drugs -agentteina, vapaaehtoisina tai harjoittelijoina. 2

4 Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaa konkreettisesti päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen. Päihteiden käyttöön voidaan vaikuttaa kolmella eri tavalla. LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ VALISTAMALLA Tehokasta, sen tekee eduskunta Vaikuttavaa, mutta toimii hitaasti LISÄÄMÄLLÄ OSALLISUUTTA JA YLEISTÄ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄLLÄ Nopeavaikutteista, olennainen osa nykyaikaista ehkäisevääpäihdetyötä Music Against Drugs toimii juuri nuorten osallisuutta lisäämällä ja tarjoamalla päihteetöntä nuorisokulttuuria ja positiivisia elämyksiä ilman päihteitä. 3

5 1.2. Yhteistyökumppanit Music Against Drugs ry:n pääyhteistyökumppanit: YAD - Youth Against Drugs ry Tapahtumatuotantoyhtiö ACE Revolutions ACE Revolutions on tapahtuma- ja musiikintuotantoyhtiö, joka toteuttaa toimintaansa 360 asteen mallilla. Music Against Drugs -kokonaisuudessa ACE Revolutions antaa tapahtumatuotannollisen ammattitaitonsa Music Against Drugsin käyttöön sekä konsultoi Music Against Drugs ry:tä. Tuhkalehto -bändi Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen ehkäisevän huumetyön järjestö, joka pyrkii ehkäisemään huumeiden käyttöä ja vähentämään päihdehaittoja tiedostavalla, hauskalla ja humaanilla tatsilla! YAD kehittää mm. uusia toimintamalleja ja näkökulmia huumeisiin liittyvän tiedostavuuden lisäämiseksi. YADin nettisivuilta löytyy tietoa ja materiaalia yhdistyksestä sekä huumausainekysymyksistä. Toimintamahdollisuuksia YAD tarjoaa vuotiaille. Music Against Drugs -kokonaisuudessa YAD tuo asiantuntemusta päihdetietoudesta kokonaisuuden tueksi sekä on antanut aineistoaan käytettäväksi Music Against Drugs -kokonaisuuden materiaaleissa ja iltatapahtumassa on YADin infopiste. Tuhkalehto -bändi on ollut mukana Music Against Drugs -iltatapahtumissa koko historian ajan. Tuhkalehto -bändi esiintyy tapahtumissa hyväntekeväisyyshengessä sekä tuo omassa tiedotustoiminnassa esille Music Against Drugs -henkeä. CA Partners CA Partners on kansainvälisesti toimiva yhtiö, joka tuottaa mm. myyntityöhön liittyvää kampanjamainostusta sekä tekee erilaisia kyselyitä Music Against Drugs -kokonaisuudessa CA Partners toimii asiantuntijana kyselytoiminnassa. Music Against Drugs -kokonaisuutta kehitettäessä konsultoimme mm. seuraavia asiantuntijatahoja: Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomen sosiaali- ja terveys ry Preventiimi/HUMAK 4

6 Valtakunnallisina järjestöyhteistyökumppaneina Music Against Drugs kokonaisuuksissa toimivat: A-klinikkasäätiö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kännikapina vapauttaa Suomen humalan ja päihteiden ihannoimisesta. Kännikapina kyseenalaistaa alkoholin paikan yhteiskunnassamme. Kapinan tavoitteena on Suomi, jossa on helppo olla sosiaalinen selvin päin. Music Against Drugs -kokonaisuudessa Kännikapina näkyy nettisivuilla, kouluviikon materiaaleissa sekä iltatapahtumassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistyön koordinaattorina ja kohtaa ihmisiä elämän eri alueilla. EHYT ry antaa vaikeissa elämäntilanteissa oleville tukea ja tekee myös ehkäisevää päihteiden vastaista työtä valtakunnallisella tasolla. EHYT ry on mukana Music Against Drugs -kokonaisuudessa Lopettaja.fi- ja Elämä on Parasta huumetta -kampanjoiden kautta. Kampanjat näkyvät nettisivuilla, kouluviikon julistemateriaaleissa sekä aamunavauksissa. Lisäksi Music Against Drugs toimii aktiivisesti EHYT ry:n verkostoissa. Kännikapina A-klinikkasäätiö tarjoaa valtakunnallisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja. Säätiö tekee myös ehkäisevää päihdetyötä ja tarjoaa asiantuntijapalveluja vähentääkseen päihdehaittoja ja psykososiaalisia ongelmia. A-klinikkasäätiö parantaa myöskin päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa. A-klinikkasäätiö toimii voittoa tavoittelematta. Järjestötoiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksin. A-klinikkasäätiö on mukana Music Against Drugs -kokonaisuudessa Varjomaailma -, Lasinen lapsuus -, Nuortenlinkki ja doping-kampanjoilla. Kampanjat näkyvät nettisivuilla, materiaalipankissa sekä kouluviikon julistemateriaaleissa. Lisäksi iltatapahtumissa on Nuortenlinkki-infopiste. Kansalaisten järjestönä Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Vaikuttaminen lapsen parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. Tätä varten vahvistetaan edelleen osaamisen verkostoa lasten, nuorten ja perheiden asioita tutkivien ja kehittävien toimijoiden kanssa. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa MLL on antanut aineistojaan ja materiaalejaan käytettäväksi kouluviikon julisteissa, nettisivuilla, materiaalipankissa sekä aamunavauksissa. Lisäksi MLL:n tukioppilaat ovat aktiivisessa roolissa Music Against Drugs -kouluviikolla Suomen Punainen Risti Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa SPR on mukana kouluviikolla julistein sekä SPR:n esittelee järjestökylässä toimintaansa aina mahdollisuuksien mukaan. 5

7 Suomen mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa Suomen mielenterveysseura näkyy kouluviikon julisteissa sekä Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuudessa, jossa esitellään heidän hyviä työkaluja. Syöpäjärjestöt Syöpäjärjestöt huolehtii siitä, että tulevaisuudessa syöpäpotilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon ja inhimillisen kohtelun elämänsä vaikeimpina hetkinä. Syöpäjärjestöjen mittavimpia tehtäviä on tuottaa, tulkita ja välittää tietoa, jonka pohjalta päätöksenteko tehostuu koskien yhteiskunnallista päätöksentekoa ja syöpäsäädäntöjä. Music Against Drugs -kokonaisuudessa Syöpäjärjestöt on mukana Fressis.fi-sivustolla, joka välittää tietoa tupakan ja nuuskan haitoista. Fressis.fi-sivuisto näkyy Music Against Drugsin nettisivuilla, kouluviikon julistemateriaaleissa sekä aamunavauksissa. Music Against Drugs ry toteuttaa toimintaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Stakes) ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaisesti (lisätietoa osoitteesta Music Against Drugs ry on valtakunnallisen alkoholiohjelman kumppanijärjestö. (http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/alkoholiohjelman_kumppanuudet) 6

8 2. Music Against Drugs -kokonaisuus Music Against Drugs -kokonaisuus on monikanavainen ja nuorten osallistumismahdollisuuksia lisäävä päihdekasvatusmenetelmä kuntien toteutettavaksi 7-25-vuotiaille lapsille ja nuorille. Music Against Drugs -kokonaisuus tuo lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten (kunnan nuoriso-ohjaajat, seurakuntien nuorisoohjaajat, opettajat, vanhemmat) käyttöön nykyaikaisia päihdekasvatusmenetelmiä. Music Against Drugs -menetelmällä toteutettuja päihdekasvatuskokonaisuuksia on järjestetty 03/2014 mennessä 20 kpl 27 eri kunnassa ympäri Suomea. Music Against Drugs -kokonaisuus on tehty tilaajalle mahdollisimman helpoksi vastaanottaa ja toteuttaa kattavien toteutusoppaiden avulla. Tilaajina ovat tähän mennessä olleet mm. nuorisotoimet, koulutoimet, seurakunnat, Lions Clubit sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät organisaatiot. Music Against Drugs -kokonaisuus on laaja, innovatiivinen päihdekasvatusmenetelmä, joka toimitetaan kuntien toteutettavaksi ympäri Suomea. Music Against Drugs -kokonaisuus paketoi monipuolisesti jo käytössä olevia, mutta usein irrallaan käytettyjä menetelmiä yhteen kattavaan kokonaisuuteen, joka antaa eri kohderyhmille tietoa ja työkaluja toimia päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi kokonaisuus antaa tilaajalle arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä opettajien ja nuoriso-ohjaajien toimintaolosuhteista toteutettavien kyselyiden kautta Music Against Drugs kohderyhmät, tavoitteet ja teemat Päätavoitteet: Positiivisen, savuttoman minäkuvan tukeminen Itsensä kuuntelemisen tukeminen Rohkaiseminen omien valintojen tekemiseen Tiedon jakaminen tupakoinnin haitoista ja riskeistä Tiedon jakaminen tupakan lisäksi myös muista päihteistä, niiden haitoista ja riskeistä Lasten ja nuorten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestö- ja harrastustoimintamahdollisuuksiin osallistumisen edistäminen asuinpaikasta riippumatta 7

9 Valitsimme tupakan pääteemaksi, koska: Nykyinen lainsäädäntö on asettanut tavoitteeksi täystupakoimattomuuden. Tupakkalain 1 :n mukaan lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tutkimusten mukaan tupakan polttaminen madaltaa kynnystä muiden päihteiden kuten alkoholin ja kannabiksen kokeiluun (Suomen Akatemia, Päihteet ja addiktio tutkimusohjelman hanke ). On tärkeää olla vähentämässä nuorten tupakointia, koska tupakoinnin aloittamisriski kohdistuu suurimmaksi osaksi niille nuorille, jotka ovat monilla muillakin tavoilla erityisen syrjäytymisuhan alaisia. Valitsimme oman itsensä kuuntelemisen pääteemaksi, koska: Oman itsensä kuunteleminen ja rohkeus omien valintojen tekemiseen ehkäisevät tupakanpolton aloittamista Rohkaisu oman itsensä kuuntelemiseen tukee myös mielenterveyden ongelmia ehkäisevää työtä Jokaisen kohderyhmän materiaalit on suunniteltu juuri kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi. Materiaalien teemat pääteemojen (tupakka ja itsensä kuunteleminen) lisäksi Alakoululaiset Ystävien ja yhteisöllisyyden merkitys Nuuska, energiajuomat Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat Ystävien ja yhteisöllisyyden merkitys Nuuska, energiajuomat, alkoholi, kannabis ja muut huumeet Music Against Drugs -päihdekasvatusmenetelmän teemat valitaan asiantuntijaorganisaatioiden sekä arviointiryhmän konsultoinnin avulla. Näin käytettävissä on useiden eri tasolla ehkäisevän päihdetyön parissa toimivien asiantuntijoiden näkemys siitä, mitkä ovat tarpeelliset ja ajankohtaiset teemat kyseisellä hetkellä. 8

10 3. Music Against Drugs kokonaisuuden osatekijät Music Against Drugs -kokonaisuus koostuu yhteensä 14 eri osatekijästä, jotka tukevat toisiaan. Osatekijät ovat: Music Against Drugs kokonaisuuden yhteistyö- ja käynnistyskokous Music Against Drugs -starttipalaveri Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Music Against Drugs -kouluviikko Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -materiaalipankki Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Music Against Drugs -palaute- ja -toimintaolosuhdekysely Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Kolmiosainen mediapromootio Music Against Drugs -loppuraportti Kaikki osatekijät sisältävät Kyseisen osatekijän toteutusoppaan Laadun arvioinnin ja seurannan sekä palautteen keruun Jokaisen osatekijän alle on kirjattu keltaisella taustalla vastuualueita tai toimenpiteitä, joita muodostuu tilaajan vastuuhenkilölle tai koulun vastuuopettajalle osatekijän toteuttamisesta Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys Music Against Drugs -kokonaisuuden yhteistyö- ja käynnistyskokous pyritään pitämään osana kyseisen kunnan tai alueen kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokousta. Kokoukseen osallistuu nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen jäsenten lisäksi paikallisen kokonaisuuden toteuttajien edustajat sekä Music Against Drugs ry:n edustaja. Kokouksessa pyritään keskustelujen kautta ymmärtämään ohjaus- ja palveluverkoston näkemystä kunnan lasten ja nuorten päihde-, hyvinvointi- ja osallisuustilanteesta sekä käydään läpi kokonaisuuden eteneminen kunnassa. Kokous pyritään toteuttamaan samana päivänä Music Against Drugs -starttipalaverin kanssa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Nuorten palvelu- ja ohjausverkoston kontaktointi ja ajan varaaminen heidän kokouksestaan 9

11 3.2. Music Against Drugs- starttipalaveri Music Against Drugs -starttipalaveri järjestetään kyseisessä kunnassa, jossa kokonaisuus toteutetaan. Starttipalaveriin osallistuvat: Music Against Drugsin edustajat kokonaisuuden tilanneen paikallisen toimijan edustaja/edustajat kuntien ja seurakuntien nuoriso-ohjaajat kokonaisuuteen osallistuvien koulujen vastuuhenkilöt kokonaisuuteen osallistuvien koulujen terveydenhoitajat ja kuraattorit kokonaisuuteen osallistuvien koulujen tukioppilaiden edustaja/edustajat Starttipalaverissa käydään läpi kuuden kuukauden mittaisen Music Against Drugs -kokonaisuuden prosessi, tutustutaan sen osatekijöihin ja materiaalien sisältöihin sekä selkeytetään kuntatoimijoille (kunnan nuorisotyöntekijöille, opettajille, seurakunnan nuorisotyöntekijöille ja harrastustoiminnan ohjaajille) heidän rooliaan ja tehtäviään. Starttipalaverissa käydään sekä yleisteoreettisesti että Music Against Drugs -kokonaisuuden käytännön tasolla läpi uusinta tietoa sosiaalisesta vahvistamisesta, laadukkaan päihdetiedon välittämisestä, osallisuuden edistämisestä sekä lasten ja nuorten kanssa ympärivuotista työtä tekevien tukemisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Starttipalaverissa tarjoutuu mahdollisuus kysyä kysymyksiä niin Music Against Drugs -kokonaisuudesta kuin lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä ylipäätään. Starttipalaveri pyritään järjestämään samana päivänä yhteistyökokouksen ja kokonaisuuden käynnistyksen kanssa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Kutsujen lähettäminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen - Sopivan tilan järjestäminen ja kustannuksista vastaaminen - Kahvituksesta ja siitä syntyvistä kustannuksista vastaaminen 3.3. Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus järjestetään kyseisen kokonaisuuden toteuttamiskunnassa. Siihen osallistuu kyseisen kunnan nuoriso-ohjaajia, seurakunnan nuorisotyöntekijöitä, terveystiedon opettajia, 10

12 kuraattoreita, terveydenhoitajia ja tukioppilaita. Music Against Drugs ry:n edustaja esittelee järjestöyhteistyökumppanien laadukkaita välineitä ja materiaaleja ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Lisäksi samalla tiedotetaan valtakunnallista nuorisotyötä tekevien järjestöyhteistyökumppaneiden osallistumismahdollisuuksista lapsille ja nuorille. Pyrkimyksenä on, että päivään osallistuneet paikallisesti lasten ja nuorten parissa ympärivuotista työtä tekevät tulisivat tietoiseksi järjestöjen olemassa olevista laadukkaista ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaaleista ja käyttäisivät niitä työnsä tukena. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Kutsujen lähettäminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen - Sopivan tilan järjestäminen ja kustannuksista vastaaminen - Kahvituksesta ja sen kustannuksista vastaaminen 3.4. Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs -kokonaisuuteen kuuluu nuoria innostava päihteetön bändikilpailu. Bändikilpailu antaa kunnan lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa iltatapahtuman sisältöön. Bändikilpailuun voivat ilmoittautua mukaan alueen bändit, joiden keski-ikä on alle 22 vuotta. Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa bändi oli sitten kokemusta roppakaupalla tai ei yhtään. Tämä voi olla vaikka bändin ensimmäinen keikka. Mukaan otetaan myös räppäreitä, sooloartisteja tai mies/nainen ja kitara -tyyppisiä esiintyjiä. Kilpailuun ilmoittautuneet bändit osallistuvat Internet-äänestykseen, jonka perusteella maksimissaan 5 bändiä pääsee esiintymään mahtaviin puitteisiin Music Against Drugs -iltatapahtumaan. Music Against Drugs toimittaa tilaajalle materiaalit paikallisten bändien etsimiseen. Bändejä etsitään julisteiden ja tiedotteiden avulla. Music Against Drugs toimittaa bändien etsimiseen liittyen tilaajalle valmiin oppaan, jossa on selkeästi kerrottu bändikilpailun etenemisestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Bändikilpailuun ilmoittaudutaan Music Against Drugsin nettisivujen kautta ja tilaaja hyväksyy ilmoittautuneet bändit. Näin mukaan saadaan kyseisen nuorisotoimen asiantuntemus oman kuntansa nuorista. Ilmoittautuneet bändit kontaktoidaan ja ohjeistetaan Music Against Drugs:in toimesta ja heille toimitetaan infopaketti, jossa kerrotaan bändikilpailun etenemisestä sekä sosiaalisen median ja Internetin mahdollisuuksista luoda bändille profiileja ja sivuja sekä 11

13 saada näin myös näkyvyyttä. Bändien jäsenille muistutetaan myös, että kyse on äänestyskilpailusta eli kuka saa eniten ääniä ei välttämättä musiikkikilpailusta. Paikallisen Music Against Drugs -bändikilpailun kautta kunnan Music Against Drugs -iltatapahtumaan esiintymään päässeet paikalliset bändit pääsevät mukaan valtakunnalliseen Internet-äänestysfinaaliin kauden päätteeksi. Valtakunnallisessa Internet -äänestysfinaalissa enintään viisi eniten ääniä saanutta bändiä pääsee soittamaan Music Against Drugs -bändikilpailun finaalitapahtumaan. Lisäksi tuomaristo saattaa kutsua joitain kauden Internet-äänestysfinaaliin osallistuneista bändeistä suoraan bändikilpailun finaalitapahtumaan. Finaalitapahtuma järjestetään kauden päätteeksi. Finaalitapahtuman bändeistä ammattilaisraati valitsee voittajan, joka saattaa päästä esiintymään osaan seuraavan kauden Music Against Drugs -iltatapahtumista. Lisäksi kolme parasta saa erilaisia palkintoja vuodesta riippuen. Valtakunnallisesta bändikilpailufinaalista toteutetaan valtakunnallinen mediapromootio, jonka tuoma näkyvyys saattaa esille nuoria lahjakkaita muusikoita ja tukee heidän nousuaan kohti valtakunnallista tunnettavuutta. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Bändikilpailun esittelymateriaalien (julisteet ja tiedotteet) jakaminen oppaan mukaisesti - Nuorten kannustaminen kilpailuun osallistumiseen 3.5. Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Säpinää-kilpailu on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorisoryhmille, jotka ovat edesauttaneet nuorten osallistumis-, harrastus-, toiminta- ja/tai vaikuttamismahdollisuuksia omalla alueellaan. Nuoret saavat äänestää Säpinää-kilpailun osallistujista nuorta tai nuorisoryhmää, joka palkitaan yhteistyökumppaneiden palkinnolla. Lisäksi jokainen kilpailuun osallistunut palkitaan kunniakirjalla. Music Against Drugs ry toimittaa tilaajalle valmiit oppaat ja materiaalit Säpinää-kilpailun osallistujien etsimisen avuksi. Materiaaleina on infotiedotteita sekä julisteita. Tilaajalle toimitetaan ohjeet hyvistä paikoista ja tahoista, joille toimittaa materiaaleja. Paikalliset Säpinää-henkilöt ja -nuorisoryhmät ilmoittautuvat kilpailuun Music Against Drugsin Internet-sivuilta löytyvällä kaavakkeella. Toiset nuoret, nuorten parissa toimivat aikuiset sekä esimerkiksi paikalliset harrastustoimintaa järjestävät seurat voivat myös ehdottaa nuorta tai nuorisoryhmää ehdokkaaksi Säpinää-kilpailuun. Music Against Drugs ry kysyy muiden ilmoittamilta nuorilta ja nuorisoryhmiltä heidän omasta halukkuudestaan osallistua kilpailuun. Tämän jälkeen Music Against Drugs ry hyväksyttää ilmoittautuneet henkilöt/nuorisoryhmät kyseisen kunnan nuorisotoimella. Music Against Drugs toimittaa nuorisotoimen hyväksymille osallistujille sähköpostitse infopaketin, jossa kerrotaan erilaisista sosiaalisen median ja Internetin mahdollisuuksista luoda profiileja ja sivuja omalle toiminnalleen sekä kilpailun aikataulusta. Säpinääkilpailun henkilöille ja ryhmille muistutetaan myös, että kyse on äänestyskilpailusta eli siitä kuka saa eniten ääniä se ei ratkaise, kenen toiminta itsessään on tärkeintä tai ansiokkainta. On tärkeää oppia innostamaan ihmisiä mukaan järjestämäänsä 12

14 toimintaansa. Lisäksi kaikki Säpinää-kilpailuun osallistuneet nuoret pääsevät esittelemään omaa toimintaansa Music Against Drugs -iltatapahtuman toimintatorille. Säpinää-äänestys tarjoaa mahdollisuuden konkreettisesti tutustua omalla paikkakunnalla oleviin toisten nuorten järjestämiin toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Lisäksi se innostaa nuoria toteuttamaan lisää omia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisääviä projekteja. Nuoret ohjaavat Säpinäääänestyksessä toisiaan erittäin aktiivisesti äänestämään sosiaalisessa mediassa. Näin nuoret kokevat itsensä osaksi myönteistä ja päihteetöntä nuorisokulttuuri-ilmiötä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Säpinää -kilpailun esittelymateriaalien (julisteet ja tiedotteet) jakaminen oppaan mukaisesti - Nuorten kannustaminen kilpailuun osallistumiseen 3.6. Music Against Drugs -viikko kouluilla Music Against Drugs -viikko on kunnan valitsemilla kouluilla tai oppilaitoksilla samanaikaisesti toteutettava päihdekasvatuksen teemaviikko. Tilaaja voi valita koulut ja oppilaitokset, joilla haluaa viikon toteutettavan. Kouluviikon sisällöt näkyvät aamunavauksissa, välitunneilla ja ruokatunnilla, joten kouluviikon osatekijät vievät mahdollisimman vähän aikaa itse perusopetukselta. Päihdekasvatusviikon materiaalit on luotu valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme laadukkaista terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistavista sisällöistä. Materiaalien toteutuksessa on huomioitu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien toteutuminen. Päihdekasvatusviikon materiaalipaketti sisältää: Valmiit aamunavaukset CD:llä, sisältäen päihdetietokilpailun Alakouluilla välitunnilla toteutettava innostava päihdekasvatusaarrejahti Runsaasti erilaisia julisteita sijoiteltavaksi luovasti ja vapaamuotoisesti ympäri koulua tai oppilaitosta. Alakouluilla on yli 30 erilaista julistetta, yläkouluilla yli 40. Yhteensä jokaiselle koululle menee yli 100 julistetta. Julisteet jäävät kouluille ja nuorisotaloille, jotka yleensä pitävät niitä seinillä ympärivuotisesti Music Against Drugs -viikon jälkeen. Päihdekasvatusmateriaalit sisältävät tietoa päihteistä, ystävyyden merkityksen käsittelemistä sekä välineitä ystävystymiseen, hauskuutta, iloa sekä nuorisokulttuurista grafiikkaa. Kouluviikon materiaalit on pakattu helposti käsiteltäviin koulukohtaisiin paketteihin. Music Against Drugs ry toimittaa kunnille päihdekasvatusviikkoon kuuluvat materiaalit ja toteutusoppaat kuukautta ennen kouluviikkoa tilaajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kouluille. Oppaat on kirjoitettu niin selkeiksi, että kouluviikon toteuttaminen on helppoa 13

15 esimerkiksi tukioppilaille, oppilaskunnalle, vastuuoppilasryhmälle, kouluavustajalle, terveydenhoitajalle tai opettajalle. Kouluviikon toteutuksessa suositellaan oppilasryhmien kuten tukioppilaiden tai oppilaskunnan käyttöä. Music Against Drugs pitää yhteyttä paikallisen tilaajan yhteyshenkilön kanssa ja ohjaa yhteyshenkilöä pitämään yhteyttä jokaisen valitun kuntansa koulun tai oppilaitoksen vastuuhenkilön kanssa. Music Against Drugs -kouluviikon materiaaleissa on huomioitu eri kohderyhmien kehitystason mukaiset sisältöerot niin, että ne eivät herätä pelkoja. Jokaisen koulun tukioppilailla ja oppilaskunnalla on toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen erityisrooli kouluviikon aikana. Music Against Drugs toimittaa tukioppilaiden vastuuopettajalle oppaan, joka sisältää toiminnallisia ja hauskoja tempauksia, joista he voivat tukiopettajan kanssa valita heidän mielestään hauskimmat ja toteuttaa niitä välitunneilla Music Against Drugs -viikon aikana. Music Against Drugs -starttipalaverissa käydään koulujen vastuuopettajien kanssa tarkasti läpi näiden toiminnallisten tempausten arvopohja. Kyseessä on hassuttelu ja hauskan pitäminen yhdessä, jonka tulee edistää koululla oppilaiden tutustumista uusiin kavereihin. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä päinvastoin, sosiaalisia raja-aitoja tulee pyrkiä poistamaan hauskojen toiminnallisten leikkien avulla sekä pyrkiä samalla kiusaamisen torjumiseen ja vähentämiseen. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Koulujen vastuuhenkilöiden etsiminen - Kouluviikon toteusoppaan toimittaminen koulujen vastuuhenkilöille - Kouluviikon materiaalipakettien toimittaminen koulujen vastuuhenkilöille - Yhteydenpito koulun vastuuhenkilön kanssa tarvittaessa ja hänen kysymyksiinsä vastaaminen Vastuuopettajan vastuualueet ja tehtävät: - Kouluviikon toteuttaminen (julisteiden jakaminen, tiedottaminen ja aamunavausten soittaminen) toteutusoppaan mukaisesti 14

16 3.7. Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -kouluviikolla toteutetaan Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä päihdeasenteita. Lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn internetissä. Kysely avataan kouluviikolla ja oppilailla on neljä viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kysymyksien luomisessa on konsultoitu Music Against Drugs ry:n valtakunnallisia järjestöyhteistyökumppaneita sekä asiantuntijatahoja. Kyselyn tulokset: Music Against Drugs toimittaa Music Against Drugs-loppuraportin (kts Music Against Drugs-loppuraportti) yhteydessä kyselyn pohjalta laaditun yhteenvedon tuloksista kunnan nuorisotoimelle ja koulutoimelle. Tulokset esitellään kokonaisuuden päättävässä lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaarissa. Kyselyn tulosten analyysissa ja raportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota anonymiteetin säilymiseen Kyselyn avulla lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä heidän asioistaan vastaavat hallinnon edustajat saavat konkreettista tietoa alueensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä päihdetilanteesta. Tätä kautta tuetaan päivittäistä työtä lasten ja nuorten parissa tekeviä. Valmiit keskustelun tukimateriaalit Music Against Drugs -loppuraportin lisäosana toimitetaan kyselyn tuloksista johdetut keskustelun tukimateriaalit eri kohderyhmien välisiin keskusteluihin (moniammatilliset työryhmät, opettajat-vanhemmat, opettajat-oppilaat jne.) Keskustelujen tukimateriaaleissa on tietoa juuri kyseisen kunnan lasten ja nuorten päihde- ja hyvinvointikyselyn tuloksista. Lisäksi se sisältää valmiita keskustelua avaavia kysymyksiä esitettäväksi ryhmälle sekä tilaa keskustelun ohjaajalle kertoa omia näkemyksiään. Tukimateriaalit ovat helppokäyttöisiä apuvälineitä keskustelun ohjaamiseen. Keskustelun ohjaaja ei tarvitse suurta perehtymistä materiaalien hyödyntämiseen Music Against Drugs toimittaa tilaajalle sähköisesti kyselyn toteuttamisoppaat ja ohjeistaa tilaajan. Tilaaja kontaktoi ja toimittaa oppaat kouluille/oppilaitoksille, joilla kysely toteutetaan ja varmistaa, että koulujen/oppilaitosten vastuuhenkilöt toteuttavat kyselyn oppaan ohjeiden mukaisesti ja varmistavat koulun/oppilaitosten oppilaiden/opiskelijoiden osallistumisen. Music Against Drugs pitää yhteyttä vain tilaajaan. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille ohjeistuksen kyselyyn osallistumisesta - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille keskusteluntukimateriaalit sekä kooste kyselyntuloksista 15

17 Vastuuopettajan/rehtorin vastuualueet ja tehtävät: - Välittää tieto kaikille opettajille kyselyyn osallistumisesta ja varmistaa, että opettajien vastuuryhmät vastaavat kyselyyn 3.8. Music Against Drugs -Internet materiaalipankki Materiaalipankki on luokanopettajille, aineopettajille, terveydenhoitajille, kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajille sekä harrastustoiminnan ohjaajille suunnattu Internetmateriaalipankki, jonka avulla on helppo löytää aineistoja, menetelmiä, sekä valmiita tuntisisältöjä lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Materiaalipankki sisältää muun muassa yhteistyössä Youth Against Drugs ry:n kanssa toteutetun johdannon nykyaikaisen laadukkaan päihdekasvatuksen pääperiaatteisiin, vuorovaikutusta tukeviin menetelmiin sekä valmiita ja sovellettavia päihdekasvatustuntien runkoja. Lisäksi materiaalipankin kautta on helppo löytää valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä sisältöjä, mm. ehkäisevän päihdetyön materiaaleja suoraan lapsille ja nuorille tai työkaluiksi heidän parissaan työskenteleville aikuisille. Lasten ja nuorten parissa työskentelevän on helppoa ja nopeaa löytää materiaalipankista etsimälleen kohderyhmälle haluamaansa sisältöä. Sivuston hakumoottorit etsivät hänen hakuunsa täsmäävät materiaalit. Hakua voi rajata mm. kohderyhmän iän, sukupuolen, ammattikoulun/lukion perusteella sekä eri päihteiden perusteella. Materiaalipankki on valtakunnallisesti avoin. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille tiedote Internet-materiaalipankin käytöstä - Toimittaa kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajille tiedote Internetmateriaalipankin käytöstä Vastuuopettajan vastuualueet ja tehtävät: - Välittää tiedote kaikille koulun opettajille 16

18 3.9. Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Music Against Drugs -iltatapahtuma antaa lapsille ja nuorille yhteisen positiivisen elämyksen päihteettömyydestä. Iltatapahtumaa edeltävien Music Against Drugs -bändikilpailun ja Music Against Drugs Säpinää -kilpailun Internet-äänestyksien kautta Music Against Drugs -kokonaisuus on ympäröinyt monikanavaisesti lapsia ja nuoria jo useita viikkoja ennen iltatapahtumaa, sekä antanut heille mahdollisuuden vaikuttaa iltatapahtuman sisältöön Music Against Drugs -iltatapahtuma Kunnassa järjestettävä Music Against Drugs -kouluviikko huipentuu päihteettömään Music Against Drugs -iltatapahtumaan, jonka sisäänpääsy on ilmainen. Iltatapahtuma ei ole kouluaikaan, ja lasten ja nuorten osallistuminen on vapaaehtoista. Kokemuksen perusteella nuoret tulevat paikalle sankoin joukoin, sillä monikanavainen kokonaisuus on ympäröinyt heitä jo useamman kuukauden. Music Against Drugs -iltatapahtumat ovat paikallisilta nuorisotyöntekijöiltä saadun palautteen mukaan tehneet päihteettömien nuorisotapahtumien kävijäennätyksiä useilla paikkakunnilla. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan iltatapahtuman sisältöön äänestämällä oman kuntansa nuorten bändejä ja ovat useimmiten kuulleet Music Against Drugsista toisilta nuorilta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai nuorten jakamien flyereiden kautta. Lisäksi Music Against Drugs on näkynyt nuorisotiloilla ja kouluissa. Myös toimintatori ja siihen liittyvät nuorten harrastustoimintanäytökset sekä toimintatorin kilpailut luovat osallistumis- ja esiintymismahdollisuuksia oman kunnan nuorille. Tämä houkuttelee paikalle entisestään lisää nuoria paikalle katsomaan kavereiden ja kaverin kavereiden esityksiä sekä toimintatorin pisteitä. 17

19 Iltatapahtuma on tilaajalle erittäin helppo toteuttaa, sillä tilaajan vastuulle jää iltatapahtumaan liittyen vain vähäisesti vastuualueita ja hyvin aikaa olla vuorovaikutuksessa tapahtumaan osallistuvien nuorten kanssa. Music Against Drugs -iltatapahtuma sisältää seuraavat asiat: YAD ry:n info -pisteen, jolla on YAD:n päihdekasvatusmateriaaleja sekä YAD ry:n kouluttamia vapaaehtoisnuoria esittelemässä materiaaleja sekä keskustelemassa päihteistä lasten ja nuorten kanssa. Kännikapinan radan, jossa koulutetut Music Against Drugs -agenttinuoret ohjaavat paikallisia nuoria suorittamaan rataa ja keskustelevat näiden kanssa päihteistä. Ystävyyden seinän, jossa Music Against Drugs -agenttinuoret ohjaavat lapsia ja nuoria kirjoittamaan seinälle erilaisia tapoja, miten voi saada uusia ystäviä, sekä juttelevat lasten ja nuorten kanssa seinälle jo kirjoitetuista vaihtoehdoista. Music Against Drugs -pisteen, jossa Music Against Drugs agenttinuoret kertovat Music Against Drugs toiminnasta, vetävät kilpailuja ja kertovat, miten Music Against Drugs -toimintaan voi liittyä mukaan. Nuortenlinkki -pisteen, jossa tutustutaan Music Against Drugs nuorten kanssa yhdessä nuortenlinkki.fi-nettisivustoon. Järjestöjen pisteen, jossa on esillä Music Against Drugs ry:n järjestöyhteistyökumppaneiden materiaaleja Paikallisen Music Against Drugs -bändikilpailun kautta tapahtumaan päässeet esiintyjät Valtakunnallisesti mukana kiertävät esiintyjät Juontajan, joka juontaa tapahtuman ja vetää lavalla hauskoja pelejä sekä kilpailuja liittyen tapahtumassa oleviin pisteisiin. Kilpailujen sisällöt ohjaavat lapsia ja nuoria oman itsensä kuunteluun, omien rajojen tunnistamiseen ja kunnioittamiseen, korostavat ystävyyden ja innostavien harrastusten merkitystä sekä antavat tietoa päihteistä ja kyseenalaistavat kulttuurista päihteidenkäyttöoletusta sosiaalisissa tilanteissa. Säpinää-kilpailun palkintojen jako Screenin, jolla näkyy Music Against Drugs -päihdekasvatusgrafiikkaa, joka on koottu 18

20 valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme sisällöistä. Lisäksi screeneillä on ystävyyden ja mukavien harrastusten merkitystä korostavia sisältöjä ja nuorisokulttuurista Music Against Drugs -grafiikkaa. Ammattitasoisen tapahtumatekniikan (äänentoisto- ja valotekniikan) henkilökunnalla Discon ja DJ:n Nintendo Wii -pelipiste jättiscreeneillä, joissa Music Against Drugs agenttinuoret vetävät nuorille pelien testaamismahdollisuuksia Music Against Drugs -kioskin, jota Music Against Drugs agenttinuoret pitävät Teeman mukaiset somistusmateriaalit ja niiden asettelun Music Against Drugs ry vastaa iltatapahtumissa mm. seuraavista tapahtumatuotannollisista asioista: Tour manager on tapahtumatuotannon ammattilainen, joka on Music Against Drugs ry:n vastuuhenkilö. Hän vastaa Music Against Drugs ry:n vastuulla olevien iltatapahtuman osatekijöiden toteutumisesta ja toimii koko tapahtumapäivän Music Against Drugs -iltatapahtumatyöryhmän esimiehenä. Tour manager vastaa myös yhteistyöstä paikallisten Music Against Drugs -bändikilpailun bändien kanssa, jotka ovat Internet-äänestyksen kautta voittaneet esiintymismahdollisuuden iltatapahtumaan. Lisäksi Tour manager vastaa yhteistyöstä paikallisten Säpinää -nuorten kanssa liittyen heidän palkitsemiseensa. Tour Manager myös johtaa ja koordinoi toimintatorin pystyttämisen ja purkamisen. Hän myös pitää järjestyksenvalvojille infon lasten ja nuorten kunnioittamisen, hyvän palvelun ja myönteisen kohtelun periaatteista, joita Music Against Drugs ry heiltä olettaa. Kuntatoimijan tarvitsee olla tapahtumapäivänä yhteydessä ainoastaan tour manageriin, jolloin hänelle jää enemmän aikaa olla vuorovaikutuksessa oman kuntansa lasten ja nuorten kanssa. Tourmanager pitää illan aikana palavereja tapahtuman kulusta tilaajan kanssa. Nuoriso-ohjaaja on Music Against Drugs -agenttinuorten ja vapaaehtoisten ohjaaja. Music Against Drugs ry:n agenttinuoret ja vapaaehtoiset (n. 20 hlö) rakentavat tapahtuma pisteet ja toimivat pisteiden vetäjinä. Lisäksi osa heistä on myös käynyt Youth Against Drugs ry:n infopistekoulutuksen. Paikallinen tilaaja vastaa iltatapahtumassa: Iltatapahtuman asianmukaisesta tilasta ja lavasta sekä niistä syntyvistä kustannuksista Lupa-, turvallisuus-, järjestyksenvalvonta- ja vakuutusasioista Markkinointimateriaalien toimittamisesta ohjeiden mukaisesti Iltatapahtumia järjestetään saman illan aikana kaksi seuraavalla aikataululla*: alakoululaiset Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja luokkalaiset ja sitä vanhemmat** 19

21 * Music Against Drugs iltatapahtuma voidaan toteuttaa myös kouluaikana mikäli tilaaja näin toivoo. Tämä yleensä vaatii erityisjärjestelyjä. ** Jos iltatapahtuma toteutetaan vain yläkoululaisille, sovitaan alkamisajankohta tapauskohtaisesti. Myös tässä tapauksessa paja on ennen yläkoululaisten iltatapahtumaa. Kaikki tapahtumasisältö on suunniteltu molemmissa iltatapahtumissa kohderyhmälle sopivaksi eli niiden välillä on eroavaisuuksia. Esimerkiksi alakoululaisten iltatapahtumissa äänenvoimakkuus säädetään huomattavasti alemmalle tasolle ja ohjelma on leikillisempää. Paikalliset bändikilpailun bändit esiintyvät vain myöhemmässä, yläkoululaisille ja sitä vanhemmille tarkoitetuissa osiossa. Hauska, yhdessä koettu, osallistumismahdollisuuksia tarjoava sekä esittelevä iltatapahtuma antaa lapsille ja nuorille positiivisen, yhteisöllisen, päihteetöntä minäkuvaa vahvistavan kokemuksen osana aitoa nuorisokulttuuri-ilmiötä. Nämä tekijät yhdessä luovat vastapainoa päihdemyönteisille mielikuville, joita kaupallinen nuorisokulttuuri sekä alkoholi- ja panimoteollisuuden mainonta synnyttävät. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Hoitaa tapahtumatilan, jossa on lava, ja vastaa sen kustannuksista - Vastaa tapahtuman turvallisuusasioista (vakuutukset, luvat ja järjestyksenvalvonta) - Jakaa markkinointimateriaalit (julisteet ja flyerit) Music Against Drugs -toimintatori Music Against Drugs -iltatapahtumien yhteydessä toteutetaan toimintatori, jossa paikalliset harrastustoimintaa järjestävät toimijat pääsevät ilmaiseksi esittelemään omaa toimintaansa tapahtumapaikkakunnan lapsille ja nuorille. Näin lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus löytää kiinnostavia oman paikkakuntansa toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia. Toimintatorin esittelymateriaalien avulla tilaaja pystyy helposti esittelemään toimintatoria ja kutsumaan paikalliset harrastustoimintaa järjestävät tahot toimintatorille. Toimintatorille ilmoittaudutaan Music Against Drugs ry:n Internet-sivuilla olevan ilmoittautumiskaavakkeen avulla. Music Against Drugs ry hyväksyttää ilmoittautuneet toimijat paikallisella nuorisotoimella näin varmistetaan, että toimintatorin toimijat ovat omalla alueellaan laadukasta harrastustoimintaa järjestäviä tahoja. Music Against Drugs ry lähettää toimintatorille ilmoittautuneille ja paikallisen nuorisotoimen hyväksymille harrastustoimintaa järjestäville tahoille sähköisen infomateriaalin siitä, miten toimintatorille oman pisteen tuomiseen kannattaa valmistautua. 20

22 Music Against Drugs toivoo toimintatorille tulevilta tahoilta, että: harrastustoimintaa esittelevät heidän omat nuorensa edellytämme jokaiselta toimintatorille tulevalta harrastustoimintaa järjestävältä toimijalta, että heiltä saapuu paikalle vastuuaikuinen vastaamaan pisteen toiminnasta ja toimimaan omien nuortensa ohjaajana he ideoivat omien nuoriensa kanssa heidän harrastukseensa liittyviä toiminnallisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja omalle pisteelleen Lisäksi harrastustoimintaa järjestäville tahoille tarjotaan mahdollisuus pitää harrastusnäytöksiä iltatapahtumassa, esimerkiksi tanssi- tai cheerleading -esityksiä he valmistautuvat siihen, että juontaja saattaa pyytää heitä haastateltavaksi lavalle kertomaan omasta harrastuksesta ja omista harrastustaustoista Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa toimintatorin esittelymateriaalit paikallista harrastustoimintaa järjestäville tahoille - Kannustaa paikallisesti harrastustoimintaa järjestäviä tahoja ottamaan osaa toimintatorille Music Against Drugs -järjestökylä Music Against Drugs iltatapahtumien yhteydessä toteutetaan toimintatorin lisäksi myös järjestökylä. Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöyhteistyökumppanit esittelevät omaa toimintaansa sekä järjestönsä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia iltatapahtumaan tulleille lapsille ja nuorille. Heidän pisteitään pitävät järjestöjen omat nuoret. Järjestökylässä olevia nuoria haastatellaan ja heillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa tapahtumalavalla. Järjestökylään osallistuvat valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt valikoituvat tapahtumakohtaisesti. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Ei aiheuta toimenpiteitä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja toteutetaan alakoululaisten ja yläkoululaisten iltatapahtuman välissä klo Paja on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisessä kunnassa paikallisesti harrastus- ja toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille järjestäville tahoille, erityisesti lasten ja nuorten ammattilaisille tai vapaaehtoisille ohjaajille. Lisäksi paikalle kutsutaan paikallisen nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Music Against Drugs toimittaa tilaajalle valmiit helposti välitettävät kutsut. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta nuorisotyöntekijöiden ja harrastustoimintasektorin välillä. Harrastus- ja toimintamahdollisuuksia tarjoavia seuroja 21

23 kannustetaan laatimaan vuosittaiset päihdestrategiat ja nimeämään päihdestrategiasta seurassa vastaava henkilö. Lisäksi kuntaa, seurakuntaa ja harrastus- ja toimintamahdollisuuksia järjestäviä tahoja rohkaistaan etsimään yhdessä keinoja, jotta osallistumismahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti kaikkien lapsien ja nuorten saavutettavissa riippumatta esimerkiksi harrastuskustannuksista. Lisäksi pajassa käydään keskusteluja lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä, ehkäisevästä päihdetyöstä, sosiaalisesta vahvistamisesta, osallisuuden edistämisestä, varhaisesta puuttumisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Lähettää kutsut paikallisesti harrastustoiminnassa mukana oleville ohjaajille - Kannustaa harrastustoiminnan ohjaajia osallistumaan toimintatorille Music Against Drugs -palaute- ja toimintaolosuhdekysely Music Against Drugs -kouluviikolla opettajille, kunnan nuoriso-ohjaajille ja seurakunnan nuorisotyöntekijöille lähetetään sähköinen toimintaolosuhde- ja palautekysely. Me Music Against Drugs ry:ssä uskomme, että suurin osa opettajista ja nuorisoohjaajista on kutsumusammatissaan ja heillä on vilpitön omakohtainen halu edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Koska lainsäädäntö asettaa varsin vähän tarkkoja velvoitteita kunnille liittyen nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön, vaihtelevat niihin käytettävissä olevat resurssit eri kuntien välillä merkittävästi. Opettajien ja nuoriso-ohjaajien toimintaolosuhdekyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten kanssa ympärivuotista työtä tekevien näkemyksiä oman työnsä toimintaolosuhteista sekä siitä, millaiset kehittämistoimenpiteet he näkevät tärkeinä, jotta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen voisi kyseisessä kunnassa olla entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Music Against Drugskokonaisuutta koskevissa palautekysymyksissä pyritään puolestaan varmistamaan kokonaisuuden kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeän palautetiedon saaminen. Kyselyjen tulosten analyysissa ja raportoinnissa kiinnitetään huomiota vastaajien anonymiteetin säilymiseen. Tästä syystä toimintaolosuhdekyselyissä tuloksia tarkastellaan kunnan tasolla eikä esimerkiksi koulukohtaisia erotteluja tehdä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Välittää opettajille ja nuoriso-ohjaajille ohjeet kyselyihin osallistumisesta Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari järjestetään noin 3 kuukautta iltatapahtuman jälkeen. Kehittämisseminaariin kutsutaan kyseisen kunnan nuorten palvelu- ja ohjausverkosto, 22

24 Music Against Drugs -kokonaisuuden käynnistys ja yhteistyökokoukseen osallistuneet henkilöt, nuorisovaltuuston edustajia, koulutoimen johtaja, nuorisotoimen johtaja, kulttuuritoimen johtaja, liikuntatoimen johtaja, kouluterveydenhoitoa koordinoiva henkilö, sosiaalihallinnossa lastensuojelusta vastaava henkilö, kunnan nuorisopsykiatriasta vastaava henkilö ja kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava henkilö. Lisäksi kutsumme edellisten toimialueiden poliittisten lautakuntien puheenjohtajat. Kehittämisseminaariin pyritään saamaan paikalle myös kyseisen aluehallintoviraston alkoholiohjelman aluekoordinaattori. Lisäksi kehittämisseminaariin osallistuu Music Against Drugs ry:n puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Kehittämisseminaariin ovat tervetulleita myös edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvien lautakuntien halukkaat jäsenet. Kehittämisseminaarissa Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja avaa vielä kyselytutkimuksen tuloksia osallistujille. Tämän jälkeen käydään moniammatillinen kehittämiskeskustelu saadun tiedon perusteella. Alkoholiohjelman aluekoordinaattoreilla on paljon ajan tasalla olevaa tietoa tehokkaista ja vaikuttavista käytänteistä, joita toteutetaan Suomessa. Näin he osaavat suositella kunnille erilaisia hyviksi havaittuja käytänteitä ja tunnistaa kuntien jo käytössä olevia hyviä käytänteitä. Kehittämisseminaarissa pyritään käynnistämään moniammatillinen yhteistyö tai antamaan sille lisää pontta. Alle asukkaan kuntia pyrimme ohjaamaan seutukunnalliseen yhteistyöhön. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa kutsut kehittämisseminaariin Music Against Drugsin ohjeiden mukaisesti - Varmistaa, että mahdollisimman moni kutsutuista pääsee paikalle - Järjestää kehittämisseminaariin sopivan tilan sekä kahvitarjoilun ja vastaa kustannuksista Music Against Drugs -alueellinen mediapromootio Music Against Drugs ry toteuttaa jokaisen kuuden kuukauden mittaisen Music Against Drugs -kokonaisuuden yhteydessä kyseisen alueen paikallis- ja aluemedioille kolme mediapromootiota. Nuorisotutkimusverkoston 2011 julkaisemassa kirjassa Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa, 2011) korostetaan joukkoviestinnän merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä sekä viestintäteorioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Mediapromootiot toteutetaan lähettämällä tiedotteet alueellisille ja paikallisille medioille lisäksi Music Against Drugs ry kontaktoi puhelimitse mediat ja ohjaa haastattelut Music Against Drugs ry:n puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle sekä paikalliselle yhteyshenkilölle. Mediapromootio 1/3 23

25 Toteutamme ensimmäisen mediapromootion Music Against Drugs -starttipalaverin jälkeen. Tällöin tiedotamme, että Music Against Drugs -kokonaisuus toteutetaan alueella ja innostamme nuoria osallistumaan mukaan Music Against Drugs Säpinää- ja bändikilpailuun sekä harrastustoimintaa järjestäviä tahoja mukaan toimintatorille. Mediapromootio 2/3 Toteutamme ennen Music Against Drugs -kouluviikon alkua toisen alueellisen mediapromootion. Tässä alueellisessa mediapromootiossa nostamme esille Music Against Drugs -kouluviikkoa, Music Against Drugs -iltatapahtumaa ja iltatapahtuman yhteydessä toteutettavaa Music Against Drugs -toimintatoria. Tässä mediapromootiossa korostamme erityisesti oman paikkakunnan nuorten osallistumista sekä kouluviikolla, iltatapahtumassa että toimintatorilla. Nostamme esille harrastus-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien välisen yhteyden sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi tuomme esille, miten sosiaalinen hyvinvointi suojaa erilaisilta syrjäyttäviltä ongelmilta mm. päihde-, mielenterveys- ja rikollisuusongelmilta Mediapromootio 3/3 Kutsumme alueellisen ja paikallisen median edustajat Music Against Drugs kehittämisseminaariin kuulemaan Music Against Drugs kyselyjen tuloksien sekä kehittämisseminaarissa syntyneiden näkemysten julkistamista. Seminaarissa median edustajilla on mahdollisuus myös haastatella kehittämisseminaariin osallistuneita. Kehittämisseminaarissa pyrimme välittämään medialle viestiä vaikuttavan ja tehokkaan ehkäisevän työn tärkeydestä ja korostamaan, että ehkäisevään päihdetyöhön panostamalla vähennetään korjaavan työn tarvetta tulevaisuudessa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Antaa haastatteluja tilaajan edustajana mikäli mediat näin toivovat Music Against Drugs -loppuraportti Music Against Drugs -kokonaisuuden loppuraportti käsittelee aina kutakin toteutettua Music Against Drugs-kokonaisuutta. Loppuraportissa kunkin kokonaisuuden jokainen osatekijä puretaan läpi yksitellen ja niitä käsitellään nimenomaan Music Against Drugs -kokonaisuuden toteuttaneen kunnan näkökulmasta. Loppuraportissa käydään läpi kokonaisuuden tulokset ja kehittämispäivässä yhdessä pohditut mahdolliset kehittämistoimenpiteet. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Loppuraportin levittäminen Music Against Drugs ry:n antamien ohjeiden mukaisesti. 24

Kokonaisuuden esittely

Kokonaisuuden esittely Kokonaisuuden esittely Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Toimintaa rahoittavat

Lisätiedot

Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014

Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014 Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014 Music Against Drugs ry Valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Sosiaalista

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa

Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa Opetushallitus, Stakes, Terveyden edistämisen keskus Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa Kaarina Huoponen Heidi Peltonen Saini Mustalampi Pirjo Koskinen-Ollonqvist 2 Opetushallitus

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ Eija Nyrhilä Anna Savolainen Kehittämistehtävä Joulukuu 2010 SY152-2000 tutkimuslähtöinen kehittämisja innovaatiotoiminta Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa. Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke

Hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa. Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke Hyvinvointipäivä Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17 00530 Helsinki

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Loppuraportti 22.5.2006 31.3.2007

Loppuraportti 22.5.2006 31.3.2007 KAVERISTA HUOLI - HANKE Loppuraportti 22.5.2006 31.3.2007 Nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisemisen ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukemisen mallin luominen Vakka-Suomen seutukuntaan Jani

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot