Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry Mikä Music Against Drugs ry on? Yhteistyökumppanit Music Against Drugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry...2 1.1. Mikä Music Against Drugs ry on?...2 1.2. Yhteistyökumppanit...4 2. Music Against Drugs"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry Mikä Music Against Drugs ry on? Yhteistyökumppanit Music Against Drugs -kokonaisuus Music Against Drugs kohderyhmät, tavoitteet ja teemat Music Against Drugs kokonaisuuden osatekijät Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys Music Against Drugs- starttipalaveri Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Music Against Drugs -viikko kouluilla Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -Internet materiaalipankki Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Music Against Drugs -iltatapahtuma Music Against Drugs -toimintatori Music Against Drugs -järjestökylä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Music Against Drugs -palaute- ja toimintaolosuhdekysely Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Music Against Drugs -alueellinen mediapromootio Music Against Drugs -loppuraportti Music Against Drugs -oppaat ja -tukimateriaalit Music Against Drugs -kokonaisuuden esittelymateriaalit Music Against Drugs toteutusoppaat Materiaalit paikallisien kaupallisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen Laadun arviointi ja seuranta sekä palautteen keruu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit Palautteen keruu Suosittelijat Hinnoittelu ja rahoitusvaihtoehdot Yhteystiedot ja lisätiedot

3 1. Music Against Drugs ry 1.1. Mikä Music Against Drugs ry on? Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä nuorisotyötä tekevä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Päämäärä Music Against Drugs ry:n päämääränä on edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Tavoite Music Against Drugs ry edistää nuorten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä saattaa lapset ja nuoret yhteen valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen laadukkaiden sisältöjen ja osallistumismahdollisuuksien kanssa jalkauttaa ehkäisevän päihdetyön tunnistettuja hyviä käytänteitä ja osaamista kuntatoimijoille kannustaa kuntatoimijoita moniammatilliseen ja seutukunnalliseen yhteistyöhön. Toimintatapa: Music Against Drugs ry on kehittänyt kuuden kuukauden mittaisen ehkäisevän päihdetyön Music Against Drugs -kokonaisuuden, jota kuntatoimijat toteuttavat omalla alueellaan. Kokonaisuus sisältää useita eri osatekijöitä, jotka on suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän parissaan ympärivuotisesti toimiville että kunnallishallinnon ja -politiikan edustajille. Osatekijät ovat joko sosiaalisesti vahvistavia, ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen laadukkaita sisältöjä ja hyviä käytänteitä jalkauttavia, osallisuutta vahvistavia, lasten ja nuorten parissa ympärivuotisesti työskenteleviä tukevia tai moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä vahvistavia. Lisäksi Music Against Drugs ry edistää nuorten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla heille toimintamuotoja mm. Music Against Drugs -agentteina, vapaaehtoisina tai harjoittelijoina. 2

4 Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaa konkreettisesti päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen. Päihteiden käyttöön voidaan vaikuttaa kolmella eri tavalla. LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ VALISTAMALLA Tehokasta, sen tekee eduskunta Vaikuttavaa, mutta toimii hitaasti LISÄÄMÄLLÄ OSALLISUUTTA JA YLEISTÄ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄLLÄ Nopeavaikutteista, olennainen osa nykyaikaista ehkäisevääpäihdetyötä Music Against Drugs toimii juuri nuorten osallisuutta lisäämällä ja tarjoamalla päihteetöntä nuorisokulttuuria ja positiivisia elämyksiä ilman päihteitä. 3

5 1.2. Yhteistyökumppanit Music Against Drugs ry:n pääyhteistyökumppanit: YAD - Youth Against Drugs ry Tapahtumatuotantoyhtiö ACE Revolutions ACE Revolutions on tapahtuma- ja musiikintuotantoyhtiö, joka toteuttaa toimintaansa 360 asteen mallilla. Music Against Drugs -kokonaisuudessa ACE Revolutions antaa tapahtumatuotannollisen ammattitaitonsa Music Against Drugsin käyttöön sekä konsultoi Music Against Drugs ry:tä. Tuhkalehto -bändi Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen ehkäisevän huumetyön järjestö, joka pyrkii ehkäisemään huumeiden käyttöä ja vähentämään päihdehaittoja tiedostavalla, hauskalla ja humaanilla tatsilla! YAD kehittää mm. uusia toimintamalleja ja näkökulmia huumeisiin liittyvän tiedostavuuden lisäämiseksi. YADin nettisivuilta löytyy tietoa ja materiaalia yhdistyksestä sekä huumausainekysymyksistä. Toimintamahdollisuuksia YAD tarjoaa vuotiaille. Music Against Drugs -kokonaisuudessa YAD tuo asiantuntemusta päihdetietoudesta kokonaisuuden tueksi sekä on antanut aineistoaan käytettäväksi Music Against Drugs -kokonaisuuden materiaaleissa ja iltatapahtumassa on YADin infopiste. Tuhkalehto -bändi on ollut mukana Music Against Drugs -iltatapahtumissa koko historian ajan. Tuhkalehto -bändi esiintyy tapahtumissa hyväntekeväisyyshengessä sekä tuo omassa tiedotustoiminnassa esille Music Against Drugs -henkeä. CA Partners CA Partners on kansainvälisesti toimiva yhtiö, joka tuottaa mm. myyntityöhön liittyvää kampanjamainostusta sekä tekee erilaisia kyselyitä Music Against Drugs -kokonaisuudessa CA Partners toimii asiantuntijana kyselytoiminnassa. Music Against Drugs -kokonaisuutta kehitettäessä konsultoimme mm. seuraavia asiantuntijatahoja: Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomen sosiaali- ja terveys ry Preventiimi/HUMAK 4

6 Valtakunnallisina järjestöyhteistyökumppaneina Music Against Drugs kokonaisuuksissa toimivat: A-klinikkasäätiö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kännikapina vapauttaa Suomen humalan ja päihteiden ihannoimisesta. Kännikapina kyseenalaistaa alkoholin paikan yhteiskunnassamme. Kapinan tavoitteena on Suomi, jossa on helppo olla sosiaalinen selvin päin. Music Against Drugs -kokonaisuudessa Kännikapina näkyy nettisivuilla, kouluviikon materiaaleissa sekä iltatapahtumassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistyön koordinaattorina ja kohtaa ihmisiä elämän eri alueilla. EHYT ry antaa vaikeissa elämäntilanteissa oleville tukea ja tekee myös ehkäisevää päihteiden vastaista työtä valtakunnallisella tasolla. EHYT ry on mukana Music Against Drugs -kokonaisuudessa Lopettaja.fi- ja Elämä on Parasta huumetta -kampanjoiden kautta. Kampanjat näkyvät nettisivuilla, kouluviikon julistemateriaaleissa sekä aamunavauksissa. Lisäksi Music Against Drugs toimii aktiivisesti EHYT ry:n verkostoissa. Kännikapina A-klinikkasäätiö tarjoaa valtakunnallisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja. Säätiö tekee myös ehkäisevää päihdetyötä ja tarjoaa asiantuntijapalveluja vähentääkseen päihdehaittoja ja psykososiaalisia ongelmia. A-klinikkasäätiö parantaa myöskin päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa. A-klinikkasäätiö toimii voittoa tavoittelematta. Järjestötoiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksin. A-klinikkasäätiö on mukana Music Against Drugs -kokonaisuudessa Varjomaailma -, Lasinen lapsuus -, Nuortenlinkki ja doping-kampanjoilla. Kampanjat näkyvät nettisivuilla, materiaalipankissa sekä kouluviikon julistemateriaaleissa. Lisäksi iltatapahtumissa on Nuortenlinkki-infopiste. Kansalaisten järjestönä Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Vaikuttaminen lapsen parhaaksi on MLL:n keskeinen tehtävä. Tätä varten vahvistetaan edelleen osaamisen verkostoa lasten, nuorten ja perheiden asioita tutkivien ja kehittävien toimijoiden kanssa. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa MLL on antanut aineistojaan ja materiaalejaan käytettäväksi kouluviikon julisteissa, nettisivuilla, materiaalipankissa sekä aamunavauksissa. Lisäksi MLL:n tukioppilaat ovat aktiivisessa roolissa Music Against Drugs -kouluviikolla Suomen Punainen Risti Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa SPR on mukana kouluviikolla julistein sekä SPR:n esittelee järjestökylässä toimintaansa aina mahdollisuuksien mukaan. 5

7 Suomen mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä, tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla. Music Against Drugs -kokonaisuuksissa Suomen mielenterveysseura näkyy kouluviikon julisteissa sekä Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuudessa, jossa esitellään heidän hyviä työkaluja. Syöpäjärjestöt Syöpäjärjestöt huolehtii siitä, että tulevaisuudessa syöpäpotilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon ja inhimillisen kohtelun elämänsä vaikeimpina hetkinä. Syöpäjärjestöjen mittavimpia tehtäviä on tuottaa, tulkita ja välittää tietoa, jonka pohjalta päätöksenteko tehostuu koskien yhteiskunnallista päätöksentekoa ja syöpäsäädäntöjä. Music Against Drugs -kokonaisuudessa Syöpäjärjestöt on mukana Fressis.fi-sivustolla, joka välittää tietoa tupakan ja nuuskan haitoista. Fressis.fi-sivuisto näkyy Music Against Drugsin nettisivuilla, kouluviikon julistemateriaaleissa sekä aamunavauksissa. Music Against Drugs ry toteuttaa toimintaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (ent. Stakes) ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaisesti (lisätietoa osoitteesta Music Against Drugs ry on valtakunnallisen alkoholiohjelman kumppanijärjestö. (http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/alkoholiohjelman_kumppanuudet) 6

8 2. Music Against Drugs -kokonaisuus Music Against Drugs -kokonaisuus on monikanavainen ja nuorten osallistumismahdollisuuksia lisäävä päihdekasvatusmenetelmä kuntien toteutettavaksi 7-25-vuotiaille lapsille ja nuorille. Music Against Drugs -kokonaisuus tuo lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten (kunnan nuoriso-ohjaajat, seurakuntien nuorisoohjaajat, opettajat, vanhemmat) käyttöön nykyaikaisia päihdekasvatusmenetelmiä. Music Against Drugs -menetelmällä toteutettuja päihdekasvatuskokonaisuuksia on järjestetty 03/2014 mennessä 20 kpl 27 eri kunnassa ympäri Suomea. Music Against Drugs -kokonaisuus on tehty tilaajalle mahdollisimman helpoksi vastaanottaa ja toteuttaa kattavien toteutusoppaiden avulla. Tilaajina ovat tähän mennessä olleet mm. nuorisotoimet, koulutoimet, seurakunnat, Lions Clubit sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät organisaatiot. Music Against Drugs -kokonaisuus on laaja, innovatiivinen päihdekasvatusmenetelmä, joka toimitetaan kuntien toteutettavaksi ympäri Suomea. Music Against Drugs -kokonaisuus paketoi monipuolisesti jo käytössä olevia, mutta usein irrallaan käytettyjä menetelmiä yhteen kattavaan kokonaisuuteen, joka antaa eri kohderyhmille tietoa ja työkaluja toimia päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi kokonaisuus antaa tilaajalle arvokasta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä opettajien ja nuoriso-ohjaajien toimintaolosuhteista toteutettavien kyselyiden kautta Music Against Drugs kohderyhmät, tavoitteet ja teemat Päätavoitteet: Positiivisen, savuttoman minäkuvan tukeminen Itsensä kuuntelemisen tukeminen Rohkaiseminen omien valintojen tekemiseen Tiedon jakaminen tupakoinnin haitoista ja riskeistä Tiedon jakaminen tupakan lisäksi myös muista päihteistä, niiden haitoista ja riskeistä Lasten ja nuorten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten järjestö- ja harrastustoimintamahdollisuuksiin osallistumisen edistäminen asuinpaikasta riippumatta 7

9 Valitsimme tupakan pääteemaksi, koska: Nykyinen lainsäädäntö on asettanut tavoitteeksi täystupakoimattomuuden. Tupakkalain 1 :n mukaan lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tutkimusten mukaan tupakan polttaminen madaltaa kynnystä muiden päihteiden kuten alkoholin ja kannabiksen kokeiluun (Suomen Akatemia, Päihteet ja addiktio tutkimusohjelman hanke ). On tärkeää olla vähentämässä nuorten tupakointia, koska tupakoinnin aloittamisriski kohdistuu suurimmaksi osaksi niille nuorille, jotka ovat monilla muillakin tavoilla erityisen syrjäytymisuhan alaisia. Valitsimme oman itsensä kuuntelemisen pääteemaksi, koska: Oman itsensä kuunteleminen ja rohkeus omien valintojen tekemiseen ehkäisevät tupakanpolton aloittamista Rohkaisu oman itsensä kuuntelemiseen tukee myös mielenterveyden ongelmia ehkäisevää työtä Jokaisen kohderyhmän materiaalit on suunniteltu juuri kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi. Materiaalien teemat pääteemojen (tupakka ja itsensä kuunteleminen) lisäksi Alakoululaiset Ystävien ja yhteisöllisyyden merkitys Nuuska, energiajuomat Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat Ystävien ja yhteisöllisyyden merkitys Nuuska, energiajuomat, alkoholi, kannabis ja muut huumeet Music Against Drugs -päihdekasvatusmenetelmän teemat valitaan asiantuntijaorganisaatioiden sekä arviointiryhmän konsultoinnin avulla. Näin käytettävissä on useiden eri tasolla ehkäisevän päihdetyön parissa toimivien asiantuntijoiden näkemys siitä, mitkä ovat tarpeelliset ja ajankohtaiset teemat kyseisellä hetkellä. 8

10 3. Music Against Drugs kokonaisuuden osatekijät Music Against Drugs -kokonaisuus koostuu yhteensä 14 eri osatekijästä, jotka tukevat toisiaan. Osatekijät ovat: Music Against Drugs kokonaisuuden yhteistyö- ja käynnistyskokous Music Against Drugs -starttipalaveri Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Music Against Drugs -kouluviikko Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -materiaalipankki Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Music Against Drugs -palaute- ja -toimintaolosuhdekysely Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Kolmiosainen mediapromootio Music Against Drugs -loppuraportti Kaikki osatekijät sisältävät Kyseisen osatekijän toteutusoppaan Laadun arvioinnin ja seurannan sekä palautteen keruun Jokaisen osatekijän alle on kirjattu keltaisella taustalla vastuualueita tai toimenpiteitä, joita muodostuu tilaajan vastuuhenkilölle tai koulun vastuuopettajalle osatekijän toteuttamisesta Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys Music Against Drugs -kokonaisuuden yhteistyö- ja käynnistyskokous pyritään pitämään osana kyseisen kunnan tai alueen kuntien nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokousta. Kokoukseen osallistuu nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen jäsenten lisäksi paikallisen kokonaisuuden toteuttajien edustajat sekä Music Against Drugs ry:n edustaja. Kokouksessa pyritään keskustelujen kautta ymmärtämään ohjaus- ja palveluverkoston näkemystä kunnan lasten ja nuorten päihde-, hyvinvointi- ja osallisuustilanteesta sekä käydään läpi kokonaisuuden eteneminen kunnassa. Kokous pyritään toteuttamaan samana päivänä Music Against Drugs -starttipalaverin kanssa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Nuorten palvelu- ja ohjausverkoston kontaktointi ja ajan varaaminen heidän kokouksestaan 9

11 3.2. Music Against Drugs- starttipalaveri Music Against Drugs -starttipalaveri järjestetään kyseisessä kunnassa, jossa kokonaisuus toteutetaan. Starttipalaveriin osallistuvat: Music Against Drugsin edustajat kokonaisuuden tilanneen paikallisen toimijan edustaja/edustajat kuntien ja seurakuntien nuoriso-ohjaajat kokonaisuuteen osallistuvien koulujen vastuuhenkilöt kokonaisuuteen osallistuvien koulujen terveydenhoitajat ja kuraattorit kokonaisuuteen osallistuvien koulujen tukioppilaiden edustaja/edustajat Starttipalaverissa käydään läpi kuuden kuukauden mittaisen Music Against Drugs -kokonaisuuden prosessi, tutustutaan sen osatekijöihin ja materiaalien sisältöihin sekä selkeytetään kuntatoimijoille (kunnan nuorisotyöntekijöille, opettajille, seurakunnan nuorisotyöntekijöille ja harrastustoiminnan ohjaajille) heidän rooliaan ja tehtäviään. Starttipalaverissa käydään sekä yleisteoreettisesti että Music Against Drugs -kokonaisuuden käytännön tasolla läpi uusinta tietoa sosiaalisesta vahvistamisesta, laadukkaan päihdetiedon välittämisestä, osallisuuden edistämisestä sekä lasten ja nuorten kanssa ympärivuotista työtä tekevien tukemisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Starttipalaverissa tarjoutuu mahdollisuus kysyä kysymyksiä niin Music Against Drugs -kokonaisuudesta kuin lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä ylipäätään. Starttipalaveri pyritään järjestämään samana päivänä yhteistyökokouksen ja kokonaisuuden käynnistyksen kanssa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Kutsujen lähettäminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen - Sopivan tilan järjestäminen ja kustannuksista vastaaminen - Kahvituksesta ja siitä syntyvistä kustannuksista vastaaminen 3.3. Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus Music Against Drugs valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -tilaisuus järjestetään kyseisen kokonaisuuden toteuttamiskunnassa. Siihen osallistuu kyseisen kunnan nuoriso-ohjaajia, seurakunnan nuorisotyöntekijöitä, terveystiedon opettajia, 10

12 kuraattoreita, terveydenhoitajia ja tukioppilaita. Music Against Drugs ry:n edustaja esittelee järjestöyhteistyökumppanien laadukkaita välineitä ja materiaaleja ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Lisäksi samalla tiedotetaan valtakunnallista nuorisotyötä tekevien järjestöyhteistyökumppaneiden osallistumismahdollisuuksista lapsille ja nuorille. Pyrkimyksenä on, että päivään osallistuneet paikallisesti lasten ja nuorten parissa ympärivuotista työtä tekevät tulisivat tietoiseksi järjestöjen olemassa olevista laadukkaista ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaaleista ja käyttäisivät niitä työnsä tukena. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Kutsujen lähettäminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen - Sopivan tilan järjestäminen ja kustannuksista vastaaminen - Kahvituksesta ja sen kustannuksista vastaaminen 3.4. Music Against Drugs -bändikilpailu Music Against Drugs -kokonaisuuteen kuuluu nuoria innostava päihteetön bändikilpailu. Bändikilpailu antaa kunnan lapsille ja nuorille mahdollisuuden vaikuttaa iltatapahtuman sisältöön. Bändikilpailuun voivat ilmoittautua mukaan alueen bändit, joiden keski-ikä on alle 22 vuotta. Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa bändi oli sitten kokemusta roppakaupalla tai ei yhtään. Tämä voi olla vaikka bändin ensimmäinen keikka. Mukaan otetaan myös räppäreitä, sooloartisteja tai mies/nainen ja kitara -tyyppisiä esiintyjiä. Kilpailuun ilmoittautuneet bändit osallistuvat Internet-äänestykseen, jonka perusteella maksimissaan 5 bändiä pääsee esiintymään mahtaviin puitteisiin Music Against Drugs -iltatapahtumaan. Music Against Drugs toimittaa tilaajalle materiaalit paikallisten bändien etsimiseen. Bändejä etsitään julisteiden ja tiedotteiden avulla. Music Against Drugs toimittaa bändien etsimiseen liittyen tilaajalle valmiin oppaan, jossa on selkeästi kerrottu bändikilpailun etenemisestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Bändikilpailuun ilmoittaudutaan Music Against Drugsin nettisivujen kautta ja tilaaja hyväksyy ilmoittautuneet bändit. Näin mukaan saadaan kyseisen nuorisotoimen asiantuntemus oman kuntansa nuorista. Ilmoittautuneet bändit kontaktoidaan ja ohjeistetaan Music Against Drugs:in toimesta ja heille toimitetaan infopaketti, jossa kerrotaan bändikilpailun etenemisestä sekä sosiaalisen median ja Internetin mahdollisuuksista luoda bändille profiileja ja sivuja sekä 11

13 saada näin myös näkyvyyttä. Bändien jäsenille muistutetaan myös, että kyse on äänestyskilpailusta eli kuka saa eniten ääniä ei välttämättä musiikkikilpailusta. Paikallisen Music Against Drugs -bändikilpailun kautta kunnan Music Against Drugs -iltatapahtumaan esiintymään päässeet paikalliset bändit pääsevät mukaan valtakunnalliseen Internet-äänestysfinaaliin kauden päätteeksi. Valtakunnallisessa Internet -äänestysfinaalissa enintään viisi eniten ääniä saanutta bändiä pääsee soittamaan Music Against Drugs -bändikilpailun finaalitapahtumaan. Lisäksi tuomaristo saattaa kutsua joitain kauden Internet-äänestysfinaaliin osallistuneista bändeistä suoraan bändikilpailun finaalitapahtumaan. Finaalitapahtuma järjestetään kauden päätteeksi. Finaalitapahtuman bändeistä ammattilaisraati valitsee voittajan, joka saattaa päästä esiintymään osaan seuraavan kauden Music Against Drugs -iltatapahtumista. Lisäksi kolme parasta saa erilaisia palkintoja vuodesta riippuen. Valtakunnallisesta bändikilpailufinaalista toteutetaan valtakunnallinen mediapromootio, jonka tuoma näkyvyys saattaa esille nuoria lahjakkaita muusikoita ja tukee heidän nousuaan kohti valtakunnallista tunnettavuutta. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Bändikilpailun esittelymateriaalien (julisteet ja tiedotteet) jakaminen oppaan mukaisesti - Nuorten kannustaminen kilpailuun osallistumiseen 3.5. Music Against Drugs Säpinää -kilpailu Säpinää-kilpailu on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille ja nuorisoryhmille, jotka ovat edesauttaneet nuorten osallistumis-, harrastus-, toiminta- ja/tai vaikuttamismahdollisuuksia omalla alueellaan. Nuoret saavat äänestää Säpinää-kilpailun osallistujista nuorta tai nuorisoryhmää, joka palkitaan yhteistyökumppaneiden palkinnolla. Lisäksi jokainen kilpailuun osallistunut palkitaan kunniakirjalla. Music Against Drugs ry toimittaa tilaajalle valmiit oppaat ja materiaalit Säpinää-kilpailun osallistujien etsimisen avuksi. Materiaaleina on infotiedotteita sekä julisteita. Tilaajalle toimitetaan ohjeet hyvistä paikoista ja tahoista, joille toimittaa materiaaleja. Paikalliset Säpinää-henkilöt ja -nuorisoryhmät ilmoittautuvat kilpailuun Music Against Drugsin Internet-sivuilta löytyvällä kaavakkeella. Toiset nuoret, nuorten parissa toimivat aikuiset sekä esimerkiksi paikalliset harrastustoimintaa järjestävät seurat voivat myös ehdottaa nuorta tai nuorisoryhmää ehdokkaaksi Säpinää-kilpailuun. Music Against Drugs ry kysyy muiden ilmoittamilta nuorilta ja nuorisoryhmiltä heidän omasta halukkuudestaan osallistua kilpailuun. Tämän jälkeen Music Against Drugs ry hyväksyttää ilmoittautuneet henkilöt/nuorisoryhmät kyseisen kunnan nuorisotoimella. Music Against Drugs toimittaa nuorisotoimen hyväksymille osallistujille sähköpostitse infopaketin, jossa kerrotaan erilaisista sosiaalisen median ja Internetin mahdollisuuksista luoda profiileja ja sivuja omalle toiminnalleen sekä kilpailun aikataulusta. Säpinääkilpailun henkilöille ja ryhmille muistutetaan myös, että kyse on äänestyskilpailusta eli siitä kuka saa eniten ääniä se ei ratkaise, kenen toiminta itsessään on tärkeintä tai ansiokkainta. On tärkeää oppia innostamaan ihmisiä mukaan järjestämäänsä 12

14 toimintaansa. Lisäksi kaikki Säpinää-kilpailuun osallistuneet nuoret pääsevät esittelemään omaa toimintaansa Music Against Drugs -iltatapahtuman toimintatorille. Säpinää-äänestys tarjoaa mahdollisuuden konkreettisesti tutustua omalla paikkakunnalla oleviin toisten nuorten järjestämiin toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Lisäksi se innostaa nuoria toteuttamaan lisää omia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisääviä projekteja. Nuoret ohjaavat Säpinäääänestyksessä toisiaan erittäin aktiivisesti äänestämään sosiaalisessa mediassa. Näin nuoret kokevat itsensä osaksi myönteistä ja päihteetöntä nuorisokulttuuri-ilmiötä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja toimenpiteet: - Säpinää -kilpailun esittelymateriaalien (julisteet ja tiedotteet) jakaminen oppaan mukaisesti - Nuorten kannustaminen kilpailuun osallistumiseen 3.6. Music Against Drugs -viikko kouluilla Music Against Drugs -viikko on kunnan valitsemilla kouluilla tai oppilaitoksilla samanaikaisesti toteutettava päihdekasvatuksen teemaviikko. Tilaaja voi valita koulut ja oppilaitokset, joilla haluaa viikon toteutettavan. Kouluviikon sisällöt näkyvät aamunavauksissa, välitunneilla ja ruokatunnilla, joten kouluviikon osatekijät vievät mahdollisimman vähän aikaa itse perusopetukselta. Päihdekasvatusviikon materiaalit on luotu valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme laadukkaista terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia vahvistavista sisällöistä. Materiaalien toteutuksessa on huomioitu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien toteutuminen. Päihdekasvatusviikon materiaalipaketti sisältää: Valmiit aamunavaukset CD:llä, sisältäen päihdetietokilpailun Alakouluilla välitunnilla toteutettava innostava päihdekasvatusaarrejahti Runsaasti erilaisia julisteita sijoiteltavaksi luovasti ja vapaamuotoisesti ympäri koulua tai oppilaitosta. Alakouluilla on yli 30 erilaista julistetta, yläkouluilla yli 40. Yhteensä jokaiselle koululle menee yli 100 julistetta. Julisteet jäävät kouluille ja nuorisotaloille, jotka yleensä pitävät niitä seinillä ympärivuotisesti Music Against Drugs -viikon jälkeen. Päihdekasvatusmateriaalit sisältävät tietoa päihteistä, ystävyyden merkityksen käsittelemistä sekä välineitä ystävystymiseen, hauskuutta, iloa sekä nuorisokulttuurista grafiikkaa. Kouluviikon materiaalit on pakattu helposti käsiteltäviin koulukohtaisiin paketteihin. Music Against Drugs ry toimittaa kunnille päihdekasvatusviikkoon kuuluvat materiaalit ja toteutusoppaat kuukautta ennen kouluviikkoa tilaajalle, joka toimittaa ne eteenpäin kouluille. Oppaat on kirjoitettu niin selkeiksi, että kouluviikon toteuttaminen on helppoa 13

15 esimerkiksi tukioppilaille, oppilaskunnalle, vastuuoppilasryhmälle, kouluavustajalle, terveydenhoitajalle tai opettajalle. Kouluviikon toteutuksessa suositellaan oppilasryhmien kuten tukioppilaiden tai oppilaskunnan käyttöä. Music Against Drugs pitää yhteyttä paikallisen tilaajan yhteyshenkilön kanssa ja ohjaa yhteyshenkilöä pitämään yhteyttä jokaisen valitun kuntansa koulun tai oppilaitoksen vastuuhenkilön kanssa. Music Against Drugs -kouluviikon materiaaleissa on huomioitu eri kohderyhmien kehitystason mukaiset sisältöerot niin, että ne eivät herätä pelkoja. Jokaisen koulun tukioppilailla ja oppilaskunnalla on toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen erityisrooli kouluviikon aikana. Music Against Drugs toimittaa tukioppilaiden vastuuopettajalle oppaan, joka sisältää toiminnallisia ja hauskoja tempauksia, joista he voivat tukiopettajan kanssa valita heidän mielestään hauskimmat ja toteuttaa niitä välitunneilla Music Against Drugs -viikon aikana. Music Against Drugs -starttipalaverissa käydään koulujen vastuuopettajien kanssa tarkasti läpi näiden toiminnallisten tempausten arvopohja. Kyseessä on hassuttelu ja hauskan pitäminen yhdessä, jonka tulee edistää koululla oppilaiden tutustumista uusiin kavereihin. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä päinvastoin, sosiaalisia raja-aitoja tulee pyrkiä poistamaan hauskojen toiminnallisten leikkien avulla sekä pyrkiä samalla kiusaamisen torjumiseen ja vähentämiseen. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Koulujen vastuuhenkilöiden etsiminen - Kouluviikon toteusoppaan toimittaminen koulujen vastuuhenkilöille - Kouluviikon materiaalipakettien toimittaminen koulujen vastuuhenkilöille - Yhteydenpito koulun vastuuhenkilön kanssa tarvittaessa ja hänen kysymyksiinsä vastaaminen Vastuuopettajan vastuualueet ja tehtävät: - Kouluviikon toteuttaminen (julisteiden jakaminen, tiedottaminen ja aamunavausten soittaminen) toteutusoppaan mukaisesti 14

16 3.7. Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille Music Against Drugs -kouluviikolla toteutetaan Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta sekä päihdeasenteita. Lapset ja nuoret vastaavat kyselyyn internetissä. Kysely avataan kouluviikolla ja oppilailla on neljä viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kysymyksien luomisessa on konsultoitu Music Against Drugs ry:n valtakunnallisia järjestöyhteistyökumppaneita sekä asiantuntijatahoja. Kyselyn tulokset: Music Against Drugs toimittaa Music Against Drugs-loppuraportin (kts Music Against Drugs-loppuraportti) yhteydessä kyselyn pohjalta laaditun yhteenvedon tuloksista kunnan nuorisotoimelle ja koulutoimelle. Tulokset esitellään kokonaisuuden päättävässä lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaarissa. Kyselyn tulosten analyysissa ja raportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota anonymiteetin säilymiseen Kyselyn avulla lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä heidän asioistaan vastaavat hallinnon edustajat saavat konkreettista tietoa alueensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä päihdetilanteesta. Tätä kautta tuetaan päivittäistä työtä lasten ja nuorten parissa tekeviä. Valmiit keskustelun tukimateriaalit Music Against Drugs -loppuraportin lisäosana toimitetaan kyselyn tuloksista johdetut keskustelun tukimateriaalit eri kohderyhmien välisiin keskusteluihin (moniammatilliset työryhmät, opettajat-vanhemmat, opettajat-oppilaat jne.) Keskustelujen tukimateriaaleissa on tietoa juuri kyseisen kunnan lasten ja nuorten päihde- ja hyvinvointikyselyn tuloksista. Lisäksi se sisältää valmiita keskustelua avaavia kysymyksiä esitettäväksi ryhmälle sekä tilaa keskustelun ohjaajalle kertoa omia näkemyksiään. Tukimateriaalit ovat helppokäyttöisiä apuvälineitä keskustelun ohjaamiseen. Keskustelun ohjaaja ei tarvitse suurta perehtymistä materiaalien hyödyntämiseen Music Against Drugs toimittaa tilaajalle sähköisesti kyselyn toteuttamisoppaat ja ohjeistaa tilaajan. Tilaaja kontaktoi ja toimittaa oppaat kouluille/oppilaitoksille, joilla kysely toteutetaan ja varmistaa, että koulujen/oppilaitosten vastuuhenkilöt toteuttavat kyselyn oppaan ohjeiden mukaisesti ja varmistavat koulun/oppilaitosten oppilaiden/opiskelijoiden osallistumisen. Music Against Drugs pitää yhteyttä vain tilaajaan. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille ohjeistuksen kyselyyn osallistumisesta - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille keskusteluntukimateriaalit sekä kooste kyselyntuloksista 15

17 Vastuuopettajan/rehtorin vastuualueet ja tehtävät: - Välittää tieto kaikille opettajille kyselyyn osallistumisesta ja varmistaa, että opettajien vastuuryhmät vastaavat kyselyyn 3.8. Music Against Drugs -Internet materiaalipankki Materiaalipankki on luokanopettajille, aineopettajille, terveydenhoitajille, kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajille sekä harrastustoiminnan ohjaajille suunnattu Internetmateriaalipankki, jonka avulla on helppo löytää aineistoja, menetelmiä, sekä valmiita tuntisisältöjä lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Materiaalipankki sisältää muun muassa yhteistyössä Youth Against Drugs ry:n kanssa toteutetun johdannon nykyaikaisen laadukkaan päihdekasvatuksen pääperiaatteisiin, vuorovaikutusta tukeviin menetelmiin sekä valmiita ja sovellettavia päihdekasvatustuntien runkoja. Lisäksi materiaalipankin kautta on helppo löytää valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä sisältöjä, mm. ehkäisevän päihdetyön materiaaleja suoraan lapsille ja nuorille tai työkaluiksi heidän parissaan työskenteleville aikuisille. Lasten ja nuorten parissa työskentelevän on helppoa ja nopeaa löytää materiaalipankista etsimälleen kohderyhmälle haluamaansa sisältöä. Sivuston hakumoottorit etsivät hänen hakuunsa täsmäävät materiaalit. Hakua voi rajata mm. kohderyhmän iän, sukupuolen, ammattikoulun/lukion perusteella sekä eri päihteiden perusteella. Materiaalipankki on valtakunnallisesti avoin. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa koulujen vastuuhenkilöille tiedote Internet-materiaalipankin käytöstä - Toimittaa kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajille tiedote Internetmateriaalipankin käytöstä Vastuuopettajan vastuualueet ja tehtävät: - Välittää tiedote kaikille koulun opettajille 16

18 3.9. Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä Music Against Drugs -iltatapahtuma antaa lapsille ja nuorille yhteisen positiivisen elämyksen päihteettömyydestä. Iltatapahtumaa edeltävien Music Against Drugs -bändikilpailun ja Music Against Drugs Säpinää -kilpailun Internet-äänestyksien kautta Music Against Drugs -kokonaisuus on ympäröinyt monikanavaisesti lapsia ja nuoria jo useita viikkoja ennen iltatapahtumaa, sekä antanut heille mahdollisuuden vaikuttaa iltatapahtuman sisältöön Music Against Drugs -iltatapahtuma Kunnassa järjestettävä Music Against Drugs -kouluviikko huipentuu päihteettömään Music Against Drugs -iltatapahtumaan, jonka sisäänpääsy on ilmainen. Iltatapahtuma ei ole kouluaikaan, ja lasten ja nuorten osallistuminen on vapaaehtoista. Kokemuksen perusteella nuoret tulevat paikalle sankoin joukoin, sillä monikanavainen kokonaisuus on ympäröinyt heitä jo useamman kuukauden. Music Against Drugs -iltatapahtumat ovat paikallisilta nuorisotyöntekijöiltä saadun palautteen mukaan tehneet päihteettömien nuorisotapahtumien kävijäennätyksiä useilla paikkakunnilla. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan iltatapahtuman sisältöön äänestämällä oman kuntansa nuorten bändejä ja ovat useimmiten kuulleet Music Against Drugsista toisilta nuorilta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai nuorten jakamien flyereiden kautta. Lisäksi Music Against Drugs on näkynyt nuorisotiloilla ja kouluissa. Myös toimintatori ja siihen liittyvät nuorten harrastustoimintanäytökset sekä toimintatorin kilpailut luovat osallistumis- ja esiintymismahdollisuuksia oman kunnan nuorille. Tämä houkuttelee paikalle entisestään lisää nuoria paikalle katsomaan kavereiden ja kaverin kavereiden esityksiä sekä toimintatorin pisteitä. 17

19 Iltatapahtuma on tilaajalle erittäin helppo toteuttaa, sillä tilaajan vastuulle jää iltatapahtumaan liittyen vain vähäisesti vastuualueita ja hyvin aikaa olla vuorovaikutuksessa tapahtumaan osallistuvien nuorten kanssa. Music Against Drugs -iltatapahtuma sisältää seuraavat asiat: YAD ry:n info -pisteen, jolla on YAD:n päihdekasvatusmateriaaleja sekä YAD ry:n kouluttamia vapaaehtoisnuoria esittelemässä materiaaleja sekä keskustelemassa päihteistä lasten ja nuorten kanssa. Kännikapinan radan, jossa koulutetut Music Against Drugs -agenttinuoret ohjaavat paikallisia nuoria suorittamaan rataa ja keskustelevat näiden kanssa päihteistä. Ystävyyden seinän, jossa Music Against Drugs -agenttinuoret ohjaavat lapsia ja nuoria kirjoittamaan seinälle erilaisia tapoja, miten voi saada uusia ystäviä, sekä juttelevat lasten ja nuorten kanssa seinälle jo kirjoitetuista vaihtoehdoista. Music Against Drugs -pisteen, jossa Music Against Drugs agenttinuoret kertovat Music Against Drugs toiminnasta, vetävät kilpailuja ja kertovat, miten Music Against Drugs -toimintaan voi liittyä mukaan. Nuortenlinkki -pisteen, jossa tutustutaan Music Against Drugs nuorten kanssa yhdessä nuortenlinkki.fi-nettisivustoon. Järjestöjen pisteen, jossa on esillä Music Against Drugs ry:n järjestöyhteistyökumppaneiden materiaaleja Paikallisen Music Against Drugs -bändikilpailun kautta tapahtumaan päässeet esiintyjät Valtakunnallisesti mukana kiertävät esiintyjät Juontajan, joka juontaa tapahtuman ja vetää lavalla hauskoja pelejä sekä kilpailuja liittyen tapahtumassa oleviin pisteisiin. Kilpailujen sisällöt ohjaavat lapsia ja nuoria oman itsensä kuunteluun, omien rajojen tunnistamiseen ja kunnioittamiseen, korostavat ystävyyden ja innostavien harrastusten merkitystä sekä antavat tietoa päihteistä ja kyseenalaistavat kulttuurista päihteidenkäyttöoletusta sosiaalisissa tilanteissa. Säpinää-kilpailun palkintojen jako Screenin, jolla näkyy Music Against Drugs -päihdekasvatusgrafiikkaa, joka on koottu 18

20 valtakunnallisten järjestöyhteistyökumppaneidemme sisällöistä. Lisäksi screeneillä on ystävyyden ja mukavien harrastusten merkitystä korostavia sisältöjä ja nuorisokulttuurista Music Against Drugs -grafiikkaa. Ammattitasoisen tapahtumatekniikan (äänentoisto- ja valotekniikan) henkilökunnalla Discon ja DJ:n Nintendo Wii -pelipiste jättiscreeneillä, joissa Music Against Drugs agenttinuoret vetävät nuorille pelien testaamismahdollisuuksia Music Against Drugs -kioskin, jota Music Against Drugs agenttinuoret pitävät Teeman mukaiset somistusmateriaalit ja niiden asettelun Music Against Drugs ry vastaa iltatapahtumissa mm. seuraavista tapahtumatuotannollisista asioista: Tour manager on tapahtumatuotannon ammattilainen, joka on Music Against Drugs ry:n vastuuhenkilö. Hän vastaa Music Against Drugs ry:n vastuulla olevien iltatapahtuman osatekijöiden toteutumisesta ja toimii koko tapahtumapäivän Music Against Drugs -iltatapahtumatyöryhmän esimiehenä. Tour manager vastaa myös yhteistyöstä paikallisten Music Against Drugs -bändikilpailun bändien kanssa, jotka ovat Internet-äänestyksen kautta voittaneet esiintymismahdollisuuden iltatapahtumaan. Lisäksi Tour manager vastaa yhteistyöstä paikallisten Säpinää -nuorten kanssa liittyen heidän palkitsemiseensa. Tour Manager myös johtaa ja koordinoi toimintatorin pystyttämisen ja purkamisen. Hän myös pitää järjestyksenvalvojille infon lasten ja nuorten kunnioittamisen, hyvän palvelun ja myönteisen kohtelun periaatteista, joita Music Against Drugs ry heiltä olettaa. Kuntatoimijan tarvitsee olla tapahtumapäivänä yhteydessä ainoastaan tour manageriin, jolloin hänelle jää enemmän aikaa olla vuorovaikutuksessa oman kuntansa lasten ja nuorten kanssa. Tourmanager pitää illan aikana palavereja tapahtuman kulusta tilaajan kanssa. Nuoriso-ohjaaja on Music Against Drugs -agenttinuorten ja vapaaehtoisten ohjaaja. Music Against Drugs ry:n agenttinuoret ja vapaaehtoiset (n. 20 hlö) rakentavat tapahtuma pisteet ja toimivat pisteiden vetäjinä. Lisäksi osa heistä on myös käynyt Youth Against Drugs ry:n infopistekoulutuksen. Paikallinen tilaaja vastaa iltatapahtumassa: Iltatapahtuman asianmukaisesta tilasta ja lavasta sekä niistä syntyvistä kustannuksista Lupa-, turvallisuus-, järjestyksenvalvonta- ja vakuutusasioista Markkinointimateriaalien toimittamisesta ohjeiden mukaisesti Iltatapahtumia järjestetään saman illan aikana kaksi seuraavalla aikataululla*: alakoululaiset Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja luokkalaiset ja sitä vanhemmat** 19

21 * Music Against Drugs iltatapahtuma voidaan toteuttaa myös kouluaikana mikäli tilaaja näin toivoo. Tämä yleensä vaatii erityisjärjestelyjä. ** Jos iltatapahtuma toteutetaan vain yläkoululaisille, sovitaan alkamisajankohta tapauskohtaisesti. Myös tässä tapauksessa paja on ennen yläkoululaisten iltatapahtumaa. Kaikki tapahtumasisältö on suunniteltu molemmissa iltatapahtumissa kohderyhmälle sopivaksi eli niiden välillä on eroavaisuuksia. Esimerkiksi alakoululaisten iltatapahtumissa äänenvoimakkuus säädetään huomattavasti alemmalle tasolle ja ohjelma on leikillisempää. Paikalliset bändikilpailun bändit esiintyvät vain myöhemmässä, yläkoululaisille ja sitä vanhemmille tarkoitetuissa osiossa. Hauska, yhdessä koettu, osallistumismahdollisuuksia tarjoava sekä esittelevä iltatapahtuma antaa lapsille ja nuorille positiivisen, yhteisöllisen, päihteetöntä minäkuvaa vahvistavan kokemuksen osana aitoa nuorisokulttuuri-ilmiötä. Nämä tekijät yhdessä luovat vastapainoa päihdemyönteisille mielikuville, joita kaupallinen nuorisokulttuuri sekä alkoholi- ja panimoteollisuuden mainonta synnyttävät. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Hoitaa tapahtumatilan, jossa on lava, ja vastaa sen kustannuksista - Vastaa tapahtuman turvallisuusasioista (vakuutukset, luvat ja järjestyksenvalvonta) - Jakaa markkinointimateriaalit (julisteet ja flyerit) Music Against Drugs -toimintatori Music Against Drugs -iltatapahtumien yhteydessä toteutetaan toimintatori, jossa paikalliset harrastustoimintaa järjestävät toimijat pääsevät ilmaiseksi esittelemään omaa toimintaansa tapahtumapaikkakunnan lapsille ja nuorille. Näin lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus löytää kiinnostavia oman paikkakuntansa toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia. Toimintatorin esittelymateriaalien avulla tilaaja pystyy helposti esittelemään toimintatoria ja kutsumaan paikalliset harrastustoimintaa järjestävät tahot toimintatorille. Toimintatorille ilmoittaudutaan Music Against Drugs ry:n Internet-sivuilla olevan ilmoittautumiskaavakkeen avulla. Music Against Drugs ry hyväksyttää ilmoittautuneet toimijat paikallisella nuorisotoimella näin varmistetaan, että toimintatorin toimijat ovat omalla alueellaan laadukasta harrastustoimintaa järjestäviä tahoja. Music Against Drugs ry lähettää toimintatorille ilmoittautuneille ja paikallisen nuorisotoimen hyväksymille harrastustoimintaa järjestäville tahoille sähköisen infomateriaalin siitä, miten toimintatorille oman pisteen tuomiseen kannattaa valmistautua. 20

22 Music Against Drugs toivoo toimintatorille tulevilta tahoilta, että: harrastustoimintaa esittelevät heidän omat nuorensa edellytämme jokaiselta toimintatorille tulevalta harrastustoimintaa järjestävältä toimijalta, että heiltä saapuu paikalle vastuuaikuinen vastaamaan pisteen toiminnasta ja toimimaan omien nuortensa ohjaajana he ideoivat omien nuoriensa kanssa heidän harrastukseensa liittyviä toiminnallisia pelejä, leikkejä ja kilpailuja omalle pisteelleen Lisäksi harrastustoimintaa järjestäville tahoille tarjotaan mahdollisuus pitää harrastusnäytöksiä iltatapahtumassa, esimerkiksi tanssi- tai cheerleading -esityksiä he valmistautuvat siihen, että juontaja saattaa pyytää heitä haastateltavaksi lavalle kertomaan omasta harrastuksesta ja omista harrastustaustoista Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa toimintatorin esittelymateriaalit paikallista harrastustoimintaa järjestäville tahoille - Kannustaa paikallisesti harrastustoimintaa järjestäviä tahoja ottamaan osaa toimintatorille Music Against Drugs -järjestökylä Music Against Drugs iltatapahtumien yhteydessä toteutetaan toimintatorin lisäksi myös järjestökylä. Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöyhteistyökumppanit esittelevät omaa toimintaansa sekä järjestönsä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia iltatapahtumaan tulleille lapsille ja nuorille. Heidän pisteitään pitävät järjestöjen omat nuoret. Järjestökylässä olevia nuoria haastatellaan ja heillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa tapahtumalavalla. Järjestökylään osallistuvat valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt valikoituvat tapahtumakohtaisesti. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Ei aiheuta toimenpiteitä Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja Ehkäisevä päihdetyö ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja toteutetaan alakoululaisten ja yläkoululaisten iltatapahtuman välissä klo Paja on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisessä kunnassa paikallisesti harrastus- ja toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille järjestäville tahoille, erityisesti lasten ja nuorten ammattilaisille tai vapaaehtoisille ohjaajille. Lisäksi paikalle kutsutaan paikallisen nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Music Against Drugs toimittaa tilaajalle valmiit helposti välitettävät kutsut. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta nuorisotyöntekijöiden ja harrastustoimintasektorin välillä. Harrastus- ja toimintamahdollisuuksia tarjoavia seuroja 21

23 kannustetaan laatimaan vuosittaiset päihdestrategiat ja nimeämään päihdestrategiasta seurassa vastaava henkilö. Lisäksi kuntaa, seurakuntaa ja harrastus- ja toimintamahdollisuuksia järjestäviä tahoja rohkaistaan etsimään yhdessä keinoja, jotta osallistumismahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti kaikkien lapsien ja nuorten saavutettavissa riippumatta esimerkiksi harrastuskustannuksista. Lisäksi pajassa käydään keskusteluja lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä, ehkäisevästä päihdetyöstä, sosiaalisesta vahvistamisesta, osallisuuden edistämisestä, varhaisesta puuttumisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Lähettää kutsut paikallisesti harrastustoiminnassa mukana oleville ohjaajille - Kannustaa harrastustoiminnan ohjaajia osallistumaan toimintatorille Music Against Drugs -palaute- ja toimintaolosuhdekysely Music Against Drugs -kouluviikolla opettajille, kunnan nuoriso-ohjaajille ja seurakunnan nuorisotyöntekijöille lähetetään sähköinen toimintaolosuhde- ja palautekysely. Me Music Against Drugs ry:ssä uskomme, että suurin osa opettajista ja nuorisoohjaajista on kutsumusammatissaan ja heillä on vilpitön omakohtainen halu edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Koska lainsäädäntö asettaa varsin vähän tarkkoja velvoitteita kunnille liittyen nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön, vaihtelevat niihin käytettävissä olevat resurssit eri kuntien välillä merkittävästi. Opettajien ja nuoriso-ohjaajien toimintaolosuhdekyselyllä kartoitetaan lasten ja nuorten kanssa ympärivuotista työtä tekevien näkemyksiä oman työnsä toimintaolosuhteista sekä siitä, millaiset kehittämistoimenpiteet he näkevät tärkeinä, jotta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen voisi kyseisessä kunnassa olla entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Music Against Drugskokonaisuutta koskevissa palautekysymyksissä pyritään puolestaan varmistamaan kokonaisuuden kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeän palautetiedon saaminen. Kyselyjen tulosten analyysissa ja raportoinnissa kiinnitetään huomiota vastaajien anonymiteetin säilymiseen. Tästä syystä toimintaolosuhdekyselyissä tuloksia tarkastellaan kunnan tasolla eikä esimerkiksi koulukohtaisia erotteluja tehdä. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Välittää opettajille ja nuoriso-ohjaajille ohjeet kyselyihin osallistumisesta Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari järjestetään noin 3 kuukautta iltatapahtuman jälkeen. Kehittämisseminaariin kutsutaan kyseisen kunnan nuorten palvelu- ja ohjausverkosto, 22

24 Music Against Drugs -kokonaisuuden käynnistys ja yhteistyökokoukseen osallistuneet henkilöt, nuorisovaltuuston edustajia, koulutoimen johtaja, nuorisotoimen johtaja, kulttuuritoimen johtaja, liikuntatoimen johtaja, kouluterveydenhoitoa koordinoiva henkilö, sosiaalihallinnossa lastensuojelusta vastaava henkilö, kunnan nuorisopsykiatriasta vastaava henkilö ja kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava henkilö. Lisäksi kutsumme edellisten toimialueiden poliittisten lautakuntien puheenjohtajat. Kehittämisseminaariin pyritään saamaan paikalle myös kyseisen aluehallintoviraston alkoholiohjelman aluekoordinaattori. Lisäksi kehittämisseminaariin osallistuu Music Against Drugs ry:n puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Kehittämisseminaariin ovat tervetulleita myös edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvien lautakuntien halukkaat jäsenet. Kehittämisseminaarissa Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja avaa vielä kyselytutkimuksen tuloksia osallistujille. Tämän jälkeen käydään moniammatillinen kehittämiskeskustelu saadun tiedon perusteella. Alkoholiohjelman aluekoordinaattoreilla on paljon ajan tasalla olevaa tietoa tehokkaista ja vaikuttavista käytänteistä, joita toteutetaan Suomessa. Näin he osaavat suositella kunnille erilaisia hyviksi havaittuja käytänteitä ja tunnistaa kuntien jo käytössä olevia hyviä käytänteitä. Kehittämisseminaarissa pyritään käynnistämään moniammatillinen yhteistyö tai antamaan sille lisää pontta. Alle asukkaan kuntia pyrimme ohjaamaan seutukunnalliseen yhteistyöhön. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Toimittaa kutsut kehittämisseminaariin Music Against Drugsin ohjeiden mukaisesti - Varmistaa, että mahdollisimman moni kutsutuista pääsee paikalle - Järjestää kehittämisseminaariin sopivan tilan sekä kahvitarjoilun ja vastaa kustannuksista Music Against Drugs -alueellinen mediapromootio Music Against Drugs ry toteuttaa jokaisen kuuden kuukauden mittaisen Music Against Drugs -kokonaisuuden yhteydessä kyseisen alueen paikallis- ja aluemedioille kolme mediapromootiota. Nuorisotutkimusverkoston 2011 julkaisemassa kirjassa Se toimii sittenkin Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Markku Soikkeli & Mikko Salasuo & Anne Puuronen & Matti Piispa, 2011) korostetaan joukkoviestinnän merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä sekä viestintäteorioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Mediapromootiot toteutetaan lähettämällä tiedotteet alueellisille ja paikallisille medioille lisäksi Music Against Drugs ry kontaktoi puhelimitse mediat ja ohjaa haastattelut Music Against Drugs ry:n puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle sekä paikalliselle yhteyshenkilölle. Mediapromootio 1/3 23

25 Toteutamme ensimmäisen mediapromootion Music Against Drugs -starttipalaverin jälkeen. Tällöin tiedotamme, että Music Against Drugs -kokonaisuus toteutetaan alueella ja innostamme nuoria osallistumaan mukaan Music Against Drugs Säpinää- ja bändikilpailuun sekä harrastustoimintaa järjestäviä tahoja mukaan toimintatorille. Mediapromootio 2/3 Toteutamme ennen Music Against Drugs -kouluviikon alkua toisen alueellisen mediapromootion. Tässä alueellisessa mediapromootiossa nostamme esille Music Against Drugs -kouluviikkoa, Music Against Drugs -iltatapahtumaa ja iltatapahtuman yhteydessä toteutettavaa Music Against Drugs -toimintatoria. Tässä mediapromootiossa korostamme erityisesti oman paikkakunnan nuorten osallistumista sekä kouluviikolla, iltatapahtumassa että toimintatorilla. Nostamme esille harrastus-, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien välisen yhteyden sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi tuomme esille, miten sosiaalinen hyvinvointi suojaa erilaisilta syrjäyttäviltä ongelmilta mm. päihde-, mielenterveys- ja rikollisuusongelmilta Mediapromootio 3/3 Kutsumme alueellisen ja paikallisen median edustajat Music Against Drugs kehittämisseminaariin kuulemaan Music Against Drugs kyselyjen tuloksien sekä kehittämisseminaarissa syntyneiden näkemysten julkistamista. Seminaarissa median edustajilla on mahdollisuus myös haastatella kehittämisseminaariin osallistuneita. Kehittämisseminaarissa pyrimme välittämään medialle viestiä vaikuttavan ja tehokkaan ehkäisevän työn tärkeydestä ja korostamaan, että ehkäisevään päihdetyöhön panostamalla vähennetään korjaavan työn tarvetta tulevaisuudessa. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Antaa haastatteluja tilaajan edustajana mikäli mediat näin toivovat Music Against Drugs -loppuraportti Music Against Drugs -kokonaisuuden loppuraportti käsittelee aina kutakin toteutettua Music Against Drugs-kokonaisuutta. Loppuraportissa kunkin kokonaisuuden jokainen osatekijä puretaan läpi yksitellen ja niitä käsitellään nimenomaan Music Against Drugs -kokonaisuuden toteuttaneen kunnan näkökulmasta. Loppuraportissa käydään läpi kokonaisuuden tulokset ja kehittämispäivässä yhdessä pohditut mahdolliset kehittämistoimenpiteet. Tilaajan yhteyshenkilön vastuualueet ja tehtävät: - Loppuraportin levittäminen Music Against Drugs ry:n antamien ohjeiden mukaisesti. 24

1. Music Against Drugs ry

1. Music Against Drugs ry 1 2 Sisällysluettelo 1. Music Against Drugs ry...4 1.1 Mikä Music Against Drugs ry on?...4 1.2 Yhteistyökumppanit...4 2. Music Against Drugs -kokonaisuus 2014-2015...5 2.1 Music Against Drugs kohderyhmät,

Lisätiedot

Kokonaisuuden esittely

Kokonaisuuden esittely Kokonaisuuden esittely Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Toimintaa rahoittavat

Lisätiedot

Kokonaisuuden esittely

Kokonaisuuden esittely Kokonaisuuden esittely Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Toimintaa rahoittavat

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Kokonaisuuden esittely

Kokonaisuuden esittely Kokonaisuuden esittely Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Toimintaa rahoittavat

Lisätiedot

Music Against Drugs. Päihdepäivät 13.-14.5.2014 Tapahtumakeskus Telakka

Music Against Drugs. Päihdepäivät 13.-14.5.2014 Tapahtumakeskus Telakka Music Against Drugs Nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista nuorten omaehtoiset kiinnostuksen kohteet huomioiden Päihdepäivät 13.-14.5.2014 Tapahtumakeskus Telakka Music Against Drugs

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Music Against Drugs ry Luovuuden lähteillä luovat menetelmät osana nuorten sosiaalista vahvistamista PREVENTIIMITAPAAMINEN 22.5.

Music Against Drugs ry Luovuuden lähteillä luovat menetelmät osana nuorten sosiaalista vahvistamista PREVENTIIMITAPAAMINEN 22.5. Music Against Drugs ry Luovuuden lähteillä luovat menetelmät osana nuorten sosiaalista vahvistamista PREVENTIIMITAPAAMINEN 22.5.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Valtakunnallisesti lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tulokset ja niiden rahamääräistäminen. Ennakkotehtävä kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus

Tulokset ja niiden rahamääräistäminen. Ennakkotehtävä kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus Tulokset ja niiden rahamääräistäminen Ennakkotehtävä kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus 15.6.2017 Taustatiedot Music Against Drugs -kokonaisuuden kehittämisprojektista Projektissa kehittämisvuosi

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014

Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014 Music Against Drugs-kokonaisuus Pori 15.5.2014 Music Against Drugs ry Valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Sosiaalista

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA

VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA 2007 2011 VALTAKUNNALLINEN NUORTEN EHKÄISEVÄN KRIISITYÖN HANKE PULINAPAJA Valtakunnallinen PULINAPAJA -hanke kehittää ehkäisevää kriisityötä perusopetuksen 7. 9. luokkalaisten sekä lukiossa ja ammatillisissa

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja 13.9.2016 DIAK Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kyselytutkimus Kysely

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Paikalla: Seppo Koivisto Sarastus, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Päivi Takala Orimattila terveydenhoitaja Phsotey Aava, Leena

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Kansalaistoiminta ja kumppanuus maakuntauudistuksen tukena tilaisuus, 19.4.2017 Mikkeli Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö

Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria. ja käytäntö Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyden teoria Mikä? Miksi? Miten kehitetty? Miten otettu vastaan? Mitä seuraavaksi? ja käytäntö Ryhmäilmiö pähkinänkuoressa Yksinkertainen työkalupakki nuorten ryhmien ohjaamiseen

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam YAD STREET TEAM Netissä toimiva, pelillisyyteen perustuva nuorten vapaaehtoistyön ja kansalaisvaikuttamisen projekti. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen, tiedon välittämiseen

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri. Lapissa

Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri. Lapissa Veli-Matti Ahtiainen järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Lapissa PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ 2016-2018 Pärjätään Yhdessä Perusajatus Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin

Lisätiedot