Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015"

Transkriptio

1 1(15) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osavuosikatsaus ajalta tammi- kesäkuu 2015 Saneerausohjelmaehdotukselle saatiin riittävä velkojien tuki Neuvottelut jatkuvat Yhtiön roolista Sotkamon kaivostoiminnassa tulevaisuudessa Tärkeimmät tapahtumat Tammi-kesäkuu 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n ( Talvivaara Sotkamo ) konkurssin jälkeen kaupankäynti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Talvivaara tai Yhtiö ) osakkeella Helsingin pörssissä keskeytettiin Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen julkaisupäivämääränä Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen (non-going concern). Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin Talvivaara on edelleen rahoittanut toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Yhtiön ja konkurssipesän välille solmitun sopimuksen mukaisesti. Liiketoiminnan muut tuotot tästä toiminnasta oli 3,4 miljoonaa euroa Velkojien äänestysmenettely päättyi ja selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista vakuudettomien velkojien ryhmässä. Yrityssaneerauslaissa määritelty, saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetettu tarvittava velkojien tuki saavutettiin. Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaanastuminen edellyttää vielä tiettyjen muiden edellytysten täyttymistä Talvivaaran neuvottelut Suomen valtion sekä potentiaalisten rahoittajien ja sijoittajien kanssa jatkuvat. Tavoitteena on varmistaa osallistuminen kaivoksen liiketoimintaan Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi kuten Selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksessa on edellytetty. Valtuutuksen perusteella annettujen osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen Raportoitu liiketappio -0,5 miljoonaa euroa Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Talvivaara on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen valtionyhtiö Terrafame Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Terrafame Mining Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesän allekirjoitettujen sopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten palvelujen toimittamista ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamista, siirtyvät Terrafame Mining Oy:lle Kaivostoimintojen siirtyminen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä Terrafame Mining Oy:lle saatiin päätökseen

2 2(15) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Tunnusluvut Liiketoiminnan muut tuotot EUR ' Liiketappio EUR ' Liiketappioprosentti -14,3 % 18,7 % -5694,1 % Tappio ennen veroja EUR ' Kauden tappio EUR ' Oman pääoman tuotto N/A N/A N/A Omavaraisuusaste -7392,8 % 10,3 % -6480,9 % Korolliset nettovelat EUR ' Velkaantumisaste -67,1 % 820,1 % -67,9 % Sijoitetun pääoman tuotto N/A N/A -558,1 % Investoinnit EUR ' Aineelliset käyttöomaisuus- hyödykkeet EUR ' Lainat EUR ' Rahavarat EUR ' Kaikki tässä tiedotteessa ilmoitetut puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia. Koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Toimitusjohtaja Pekka Perä: Tärkeää välitavoite saavutettiin, kun velkojat vakuudettomien velkojen ryhmässä hyväksyivät saneerausohjelmaehdotuksen. Vaikka edessä on vielä merkittäviä haasteita, velkojien hyväksynnällä oli suuri merkitys pitkittyneessä yrityssaneerausprosessissa. Olemme saaneet jatkuvaa tukea osakkeenomistajilta ja velkojilta, mutta raaka-ainemarkkinoiden heikkous vaikuttaa edelleen koko kaivosalan rahoitukseen. Hyvä merkki on, että jotkut sijoittajat alkavat uskoa perusmetallimarkkinoiden pohjakosketuksen jo tapahtuneen. Yhtiön operatiivinen tulos oli ennusteiden mukaisesti tappiollinen, mutta yrityssaneeraukseen liittyvien kustannusten vähentyessä on odotettavissa, että kassavarat pyysyvät katsauskauden lopun tasolla seuraavien kuukausien ajan, kunnes ratkaisu Yhtiön tulevaisuudesta on selvillä. Yhtiön johto ja työntekijät ovat kaikesta epävarmuudesta huolimatta tehneet lujasti töitä. Vuokra- ja palvelusopimusten siirtyminen Terrafamelle antavat henkilöstölle näkyvyyttä lyhyellä aikavälillä. Haluan kiittää Yhtiön jättäviä hallituksen jäseniä Edward Haslamia, Graham Titcombea ja Maija-Liisa Frimania heidän kovasta työstään. Heidän kokemustaan, taitojaan, siviilirohkeuttaan ja huumorintajuaan tullaan syvästi kaipaamaan. Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh Pekka Perä, toimitusjohtaja Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

3 3(15) Taloudellinen katsaus Johdanto Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Talvivaara tai Yhtiö ) operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamo Oy:n ( Talvivaara Sotkamo ) konkurssin jälkeen kaupankäynti Talvivaaran osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä lähtien. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu Yhtiön tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivämääränä Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Talvivaara Sotkamon tapahtuneen konkurssin seurauksena Talvivaaralla ei ole määräysvaltaa Sotkamon kaivoksen toimintaan eikä se näin ollen voi enää raportoida Sotkamon kaivoksen toiminnan tilanteesta tai kehittymisestä esimerkiksi tuotannon tasoon tai vesienhallintaan liittyen. Talvivaara on jatkanut toimintansa rahoittamista tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ja pyrkii toistaiseksi tavoitteeseensa varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osana sijoituskonsortiota hankkia Sotkamon kaivoksen liiketoiminnan tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Tammi-kesäkuu 2015 Liikevaihto ja taloudellinen tulos Tammi-kesäkuun 2015 liiketappio oli -0,49 miljoonaa euroa (liikevoitto tammi-kesäkuu 2014: 1,3 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (tammi-kesäkuu 2014: 0,01 euroa). Tammi-kesäkuun 2015 tappio oli -15,0 miljoonaa euroa (voitto tammi-kesäkuu 2014: 7,9 miljoonaa euroa) ja perustui lähinnä raportoituihin -14,5 miljoonan euron rahoituskuluihin. Rahoituskulut sisältävät 14 miljoonaa euroa saneerausveloille kertyneitä laskennallisia korkokuluja. Vertailukauden (tammi kesäkuu 2014) voitto sisälsi 22 miljoonaa euroa laskennallista korkotuloa Talvivaara Sotkamon veloista Yhtiölle. Talvivaara Sotkamon konkurssin ja julkisselvityksen seurauksena kyseistä korkoa ei ole kirjattu tammi kesäkuulle Maksuvalmius Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat 4,4 miljoonaa euroa ( : 5,3 miljoonaa euroa). Kassatilanne on säilynyt ennallaan tai hieman parantunut maaliskuusta 2015 lähtien. Yhtiö on rahoittanut päivittäiset toimintansa tuottamalla hallinnollisia ja teknisiä palveluja ja vuokraamalla tiettyjä kriittisiä koneita ja laitteistoja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle. Tase Sinkin tuotevirtasopimuksen päättyminen Talvivaara Sotkamo konkurssipesän antaman sinkin tuotevirtasopimusta koskevan irtisanomisilmoituksen jälkeen Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista (mukaan lukien 203,4 miljoonan euron suuruinen terminointimaksu), mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Yhtiötä ja Nyrstaria sitovaan, velkojien etuoikeusasemaa koskevaan intercreditor-sopimukseen perustuen selvittäjä ei sisällyttänyt lopulliseen saneerausohjelmaehdotukseen Yhtiön terminointimaksun takausvastuuta yrityssaneerausvelkoihin tai uusiin saneerausmenettelyn aikaisiin vastuisiin. Tämän seurauksena Yhtiön ja selvittäjän näkemys on, että Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Yhtiö on ilmoittanut terminointimaksun kokonaisuudessaan varauksena taseessaan Yhtiön takausvastuun kohteluun liittyvistä epäselvyyksistä johtuen. Keskustelut Nyrstarin kanssa terminointimaksun kohtelusta jatkuvat Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen päivämääränä

4 4(15) Lisätietoa terminointimaksun takauksesta löytyy Yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sivuilta 9-10, 16, sekä 33. Saneerausohjelmaehdotukseen perustuvat varaukset ja muut erät Talvivaara on antanut yrityskiinnityksen Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamien 58,7 miljoonan euron suuruisten (kertyneet korot mukaan lukien) lainojen vakuudeksi. Lisätietoa löytyy Yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksen sivuilta 24, 38, 44 sekä 47. Taseen ulkopuoliset ja ehdolliset vastuut Talvivaara Sotkamo on kattanut suurimman osan nykyisessä ympäristöluvassa vaaditusta ympäristövakuudesta Atradius Credit Insurance NV:ltä ("Atradius") otetulla takausvakuutuksella. Vakuutuksen määrä on Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen julkaisupäivänä ,9 miljoonaa euroa. Mikäli Talvivaara Sotkamo ei vastaisi ennallistamisen kustannuksista, niistä vastaisi Atradius. Talvivaaran antaman vastasitoumuksen nojalla Atradius tulisi kuitenkin perimään kustannukset takaisin Yhtiöltä. Yhtiön takaama vastuu on osa saneerausvelkaa, jonka takaisinmaksun määrä ja maksuaikataulu määritetään saneerausohjelmassa. On syytä huomata, että vaikka Yhtiön saneerausvelkoja leikattaisiinkin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti sen jäljelle jääviä vastuita pienemmät etuoikeudettomien velkojen 99%:n leikkauksen jälkeen ja vaikka kaikki etuoikeudettomat velat vaihdettaisiin kokonaisuudessaan Yhtiön osakkeisiin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi sekä Yhtiöllä saneerausohjelman vahvistamishetkellä olevien sellaisten vastuiden kokonaismäärästä, joita ei yrityssaneerausmenettelyssä järjestellä. Lisätietoja Yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta annetaan liitetietojen kohdassa 1. Varat Yhtiön taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli 5,0 miljoonaa euroa ( : 5 miljoonaa euroa). Aineettomat omaisuuserät olivat 0,5 miljoonaa euroa ( : 0,56 miljoonaa euroa) Fennovoima ydinvoimayhtiötä omistavien Majakkavoima Oy:n ja Katternö Kärnkraft Ab:n osakkeet arvostetaan edelleen nollaksi, koska raportoidessaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella, Yhtiö ei näe kyseisellä omistusosuudella olevan arvoa nykyisen liiketoimintansa puitteissa. Tammi kesäkuussa 2015 ei tehty investointeja. Raportointiperusta Going concern periaatteen soveltamatta jättäminen Tämä osavuosikatsaus ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Sopimusjärjestelyt hallinnollisten ja teknisten palvelujen tarjoamisesta ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamisesta ovat kuitenkin auttaneet Yhtiötä suoriutumaan uusista velvoitteistaan niiden erääntyessä. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvot heijastavat soveltuvin osin valittua raportointiperustaa, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta. Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka muun muassa edellyttää, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (ii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön tammi kesäkuun osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Talvivaara Sotkamo on nostanut Nyrstarilta 12,8 miljoonaa euroa lainaa (korot lokakuun 2014 loppuun asti mukaan lukien) laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen mukaisesti.

5 Sopimuksen osapuolia ovat Talvivaara, Talvivaara Sotkamo ja Nyrstar. Talvivaara Sotkamon konkurssin johdosta Nyrstarilla on oikeus vaatia myönnetyn lainan tai sen osan sekä lainalle kertyneen koron välitöntä takaisin maksamista Talvivaara Sotkamolta tai sen lainan takaajana olevalta Talvivaaralta. Mikäli Nyrstar vaatisi Talvivaara Sotkamon nostaman ja Yhtiön takaaman 12,8 miljoonan euron lainan takaisinmaksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei ehkä ole riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta lainan maksamiseksi. Lisäksi Talvivaara on taannut Talvivaara Sotkamon ja Nyrstarin vuonna 2010 solmimassa sinkin tuotevirtasopimuksessa määritetyn, noin 203,4 miljoonan euron suuruisen päättymismaksun, jota Nyrstarilla on oikeus vaatia Talvivaara Sotkamolta tilanteessa, jossa sinkin tuotevirtasopimus on päättynyt ennenaikaisesti. Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ilmoitti Nyrstarille, ettei se sitoudu sinkin tuotevirtasopimukseen eikä laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen. Nyrstar lähetti ilmoituksen Yhtiölle varaten oikeuden vaatia Talvivaaralta takaajana suoritusta kaikista Talvivaara Sotkamon sinkin tuotevirtasopimukseen ja laina- ja sinkin tuotevirtasopimuksen väliaikaiseen keskeytyssopimukseen perustuvista veloista, mikäli Talvivaara Sotkamon konkurssipesä ei näitä velkoja maksa. Yhtiötä ja Nyrstaria sitovassa, velkojien etuoikeusasemaa koskevassa intercreditor-sopimuksessa on asiaan liittyen kuitenkin määräys, jonka mukaan Yhtiö ei voi tehdä mitään suoritusta Nyrstarin saatavalle sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyen, mikäli Yhtiön muille, paremmassa etuoikeusasemassa oleville velkojille ei voida tehdä täyttä suoritusta. Koska paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkojat eivät tule saamaan täyttä suoritusta saatavilleen Talvivaara Sotkamon konkurssin ja Yhtiön saneerausmenettelyn vuoksi, Yhtiö ei näin ollen voi tehdä sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvaukseen liittyvää suoritusta alisteisessa asemassa olevalle Nyrstarin saatavalle. Selvittäjä ei näin ollen sisällyttänyt Yhtiön antamaa takausta sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen vakuudeksi saneerausvelkoihin eikä menettelyn aikaisiin vastuisiin lopullisessa saneerausohjelmaehdotuksessa. Nyrstar ei riitauttanut tätä päätöstä annetun määräajan aikana. Mikäli Nyrstar kuitenkin myöhemmin riitauttaisi menestyksekkäästi Yhtiön päättämiskorvausta koskevan takausvastuun ja olisi siten oikeutettu vaatimaan takauksen perusteella maksua Yhtiöltä, Yhtiöllä ei todennäköisesti olisi riittäviä rahavaroja tai muuta saatavissa olevaa rahoitusta vaaditun maksun suorittamiseksi. Lisäksi asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi. Yllä olevaan sekä muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaan raportointiperiaatteeseen perustuen Yhtiö on kirjannut takausvastuun taseeseen varauksena täysimääräisesti. Operatiivinen katsaus Talvivaaran neuvottelut Suomen valtion ja mahdollisten sijoittajien kanssa jatkuvat tämän osavuosikatsauksen päivämääränä. Neuvottelujen tavoitteena on varmistaa riittävä rahoitus sille, että Yhtiö voisi osallistua kaivoksen liiketoiminnan hankkimiseen tai varmistaa toisenlaisen taloudellisen ja/tai toiminnallisen järjestelyn, joka mahdollistaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumisen. Joulukuussa 2014 Yhtiö päätti asettaa toimimattomat tytäryhtiönsä Talvivaara Exploration Oy:n, Talvivaara Infrastructure Oy:n, Bream Lake Energy Oy:n ja Talvivaara Management Oy:n selvitystilaan. Ennen päätöstä selvitystilaan asettamisesta Talvivaara konvertoi kaikki saatavansa näistä tytäryhtiöistä omaksi pääomaksi, ja tytäryhtiöt alaskirjasivat kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä. Lisäksi Talvivaara möi Ruotsiin perustetun tytäryhtiönsä Hyena Holding AB:n koko osakekannan Yhtiön johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomalle taholle nimellisellä kauppahinnalla, joka perustui Hyena Holding AB:n myyntihetkellä olevien kassavarojen määrään. Tytäryhtiöiden selvitystilaan asettaminen ja Hyena Holding AB:n osakkeiden myynti olivat osa Yhtiön suunnitelmaa konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi niin, että ainoaksi raportoivaksi yhtiöksi jäi Talvivaara. Selvitysmenettelyt saatiin päätökseen ja toimimattomat tytäryhtiöt lakkautettiin Yrityssaneerausmenettelyn tilanne Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyyn määrätty Selvittäjä jätti lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen Espoon käräjäoikeuteen Yhtiön saneerausmenettelyssä huomioitavien saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 513 miljoonaa euroa, joista etuoikeudettomien saneerausvelkojen osuus on noin 508 miljoonaa euroa. Tämä määrä ei sisällä viimesijaista velkaa. Yhtiöllä on lisäksi noin 8 miljoonaa euroa vierasvelkavakuuden antamiseen liittyvää vastuuta. Selvittäjä esitti, että etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääomaa leikataan 99 prosenttia, jolloin maksettavaksi jäisi 1 prosentti tällaisesta velasta. Yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa ei leikattaisi, eikä viimesijaisille veloille tehtäisi suorituksia. Ohjelmaehdotus ei sisällä velvoitetta lisäsuoritusten tekemiseen. Yhtiön 2014 tilinpäätöksessä on kuvattu tarkemmin lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen ja sen voimaantulon ehtoja. 5(15)

6 6(15) Saneerausohjelmaehdotuksen hyväksyminen edellytti, muun muassa, että tarvittava määrä velkojia tukee sitä. Velkojien äänestysmenettely päättyi ja selvittäjä jätti selvityksen velkojien äänestysmenettelyn lopputuloksesta Espoon käräjäoikeudelle Äänestyksessä muiden vakuudettomien velkojien ryhmässä selvittäjän saneerausohjelmaehdotusta kannatti noin 97,5 prosenttia äänestykseen osallistuneista velkojista. Kaiken kaikkiaan velkojat, joiden saatavat edustavat yli 53 prosenttia kaikista äänestyksessä huomioon otettavista tunnetuista veloista, äänesti ohjelmaehdotuksen hyväksymisen puolesta. Näin ollen yrityssaneerauslaissa määritellyt, ohjelmaehdotuksen vahvistamisen edellytykseksi asetetut velkojien puoltavien äänien vähimmäismäärät saavutettiin. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön osakkeiksi. Tämä päätös on yksi erityisehdoista, jotka ovat edellytyksenä yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaan astumiselle. Yrityssaneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen ja voimaantulo edellyttää lisäksi useiden muiden muun muassa Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusjärjestelyihin liittyvien edellytysten täyttymistä. Liiketoiminnan kehitysprojektit Vuosina Talvivaara hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeesta. Yhtiön käynnissä olevan yrityssaneerausmenettelyn vuoksi Talvivaara ei nykytilanteessa voi sitoutua hankkeen lisärahoitukseen. Talvivaaran tilanteessa Fennovoiman suhteen ei tapahtunut muutosta vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Riidat ja oikeudenkäynnit Huhtikuussa 2015 Talvivaara vahvisti, että muutamia entisiä ja nykyisiä Talvivaaran hallituksen ja johdon jäseniä on kuultu tai tullaan kuulemaan Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Talvivaara uskoo, että käynnissä oleva esitutkinta osoittaa Yhtiön tiedottamiskäytäntöjen olevan kaikilta osin asianmukaisia ja korostaa, että sen tiedottamiskäytäntöjä on jo aiemmin käyty laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa. Varsinainen yhtiökokous Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa: - Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2014; - Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: EUR /vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR /vuosi. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Työsuhteessa olevien hallituksen jäsenten palkkio sisältyy heidän peruspalkkaansa, eikä sitä makseta erikseen. - Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Järvinen; - Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy; - Päätettiin kahden kolmasosan enemmistöllä valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saneerausvelkojen vaihtamiseksi Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakkeiden merkintähinta on 0,1144 euroa osakkeelta ja merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä oleva etuoikeudeton saneerausvelkasaaminen mahdollisine korkoineen ja kuluineen. Valtuutus on voimassa saakka. Hallitus valitsi pitämässään perustamiskokouksessa uudelleen Tapani Järvisen hallituksen puheenjohtajaksi. Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit Talvivaaran riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät sen meneillään olevaan yrityssaneerausprosessiin, rahoitukseen sekä sen varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvoitteiden hoitamiseksi.

7 7(15) Talvivaaralle ehdotetun saneerausohjelman hyväksynnän ja toteutuksen ehtona on muun muassa, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (ii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki asetetut vaatimukset annetussa määräajassa. Vaikka Yhtiön hallitus uskoo, että yrityssaneeraus on Talvivaaralle soveltuva vaihtoehto, ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiölle ehdotettu saneerausohjelma hyväksytään tai että se lopulta saadaan toteutetuksi suunnitellulla tavalla. Yrityssaneeraus voi päättyä ennenaikaisesti useasta syystä, muun muassa saneerausohjelman loppuun saattamiseen ja täytäntöönpanoon riittämättömien varojen vuoksi, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena esimerkiksi siinä tapauksessa että palvelu- ja vuokrasopimukset päättyvät, tai Yhtiö saa sen kuluihin nähden riittämättömät tulot myytävistä palveluista. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Lisäksi, vaikka Yhtiön saneerausvelkaa leikattaisiin selvittäjän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti, Yhtiön varat olisivat silti vähemmän kuin Yhtiölle jäävät vastuut etuoikeudettomien saneerausvelkojen pääoman 99 prosentin leikkauksen tai edes kaikkien etuoikeudettomien velkojen Yhtiön osakkeiksi konvertoinnin jälkeenkin. Rahoitustarpeen tarkka määrä riippuu muun muassa siitä, missä määrin etuoikeudettomia velkoja konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi ja Yhtiön uusien saneerausmenettelyn aikaisten vastuiden määrästä yrityssaneerausohjelman voimaanastumisen päivänä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämääränä ei ole mitään varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu kattamaan syntyneen rahoitustarpeen. Lisätietoja rahoitustarpeesta löytyy liitetietojen kohdassa 1. Yhtiö epäonnistuminen lopullisen selvyyden saavuttamisessa sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta tai tuotevirtasopimuksen keskeytyssopimuksen 12,8 miljoonan euron takausvastuusta voi heikentää Yhtiön kykyä hankkia tai jopa kokonaan estää Yhtiötä hankkimasta uusia varoja, joita tarvitaan saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja ohjelman voimaan saattamiseksi. Vaikka Yhtiö jakaa Selvittäjän käsityksen sinkin tuotevirtasopimuksen päättämiskorvauksen takausvastuun kohtelusta ja pitää käsitystä perusteltuna, ei ole varmuutta siitä, että toimivaltainen tuomioistuin tai muu riidanratkaisuelin päätyisi samaan lopputulokseen, jos Nyrstar päättäisi ryhtyä oikeustoimiin riitauttaakseen Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen. Edelleen, vaikka Nyrstar ei ryhtyisi tällaisiin oikeustoimiin, asiaan liittyvällä epävarmuudella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia uusia varoja saneerausohjelman ehtojen täyttämiseksi ja saneerausohjelman voimaan saattamiseksi. Talvivaaran saneerausohjelmaan sisältyvä velkojien konvertointioikeus ja/tai uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattavat johtaa nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, kuinka paljon etuoikeudettomia saneerausvelkoja vaihdetaan Yhtiön osakkeiksi osakekohtaisella vaihtosuhteella 0,1144 euroa/osake sekä siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä. Sotkamon kaivos on kohdannut monenlaisia haasteita vuosina 2008 ja 2009 tapahtuneen kaivostoiminnan käynnistämisen jälkeen. Näihin haasteisiin lukeutuvat muun muassa kaivoksen tuotantoon liittyvät operatiiviset haasteet, ympäristöasiat sekä oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt koskien Sotkamon kaivosliiketoimintaa ja tiettyjä Talvivaaran johdon jäseniä. Näin ollen vaikka Talvivaara onnistuisi hankkimaan osuuden Sotkamon kaivosliiketoimintaa jatkavasta yhtiöstä, Sotkamon kaivos ei välttämättä pysty voittamaan kaikkia kaivoksen toimintaan, ympäristöasioihin ja muihin seikkoihin liittyviä haasteita ja osakkeenomistajat saattavat lopulta menettää koko sijoituksensa Yhtiössä. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että Talvivaaralle mahdollisesti saatavilla oleva rahoitus olisi riittävä Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajamiseksi tai että tuotanto kääntyisi ikinä kannattavaksi. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja palkitseminen Yhtiön henkilöstömäärä oli ( : 53). Talvivaaran henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi analyysilaboratoriopalvelut, biokasaliuotus ja muut tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus,

8 riskien hallinta ja viestintä. Organisaatio on aiemmin tuottanut toiminnan kannalta kriittisiä palveluja Talvivaara Sotkamolle ja on jatkanut samojen palvelujen tuottamista Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle kuten Yhtiö ja konkurssipesä ovat sopineet. Talvivaaran työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin. Muutoksia Yhtiön johdossa Henkilöstöjohtaja Maija Kaski erosi tehtävästään jatkaakseen uraansa Yhtiön ulkopuolella. Osakkeet ja osakkeenomistajat Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli yhteensä Tämä määrä pitää sisällään Yhtiön omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia Yhtiössä. Kun otetaan huomioon merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan vaikutus, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli Osakkaista ainoastaan Solidium Oy (15,2%) ja Pekka Perä (5,9%) omistivat yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänistä. Talvivaaran omisti 9,2% Yhtiön osakkeista. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oikeudelliset prosessit Kipsisakka-altaan vuotoihin ja vesistöpäästöihin liittyvän rikosoikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi Syyttäjä on nostanut syytteet neljää Talvivaaran johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen. Yhtiö pitää tervetulleena sitä, että asian faktat ja Yhtiön silloiset toimintaolosuhteet tullaan käsittelemään avoimessa tuomioistuinprosessissa. Sopimusten siirto Terrafame Oy:lle Talvivaara ilmoitti , että se on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen valtionyhtiö Terrafame Oy:n ( lähtien Terrafame Group Oy) ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Terrafame Mining Oy:n ( lähtien Terrafame Mining Oy) kanssa. Sopimuksen mukaan Talvivaara Sotkamon Oy:n konkurssipesän allekirjoitettujen sopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten palvelujen toimittamista ja tiettyjen kriittisten koneiden ja laitteiden vuokraamista, siirtyvät Terrafame Mining Oy:lle. Tämä siirto oli ehdollinen kaivosliiketoiminnan siirtämiselle konkurssipesältä Terrafame Oy:lle. Sotkamon kaivostoimintojen siirtyminen Sotkamon kaivostoimintojen siirtyminen Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä Terrafame Oy:lle saatiin päätökseen Koska Yhtiölle tärkeiden sopimusten siirtymisestä konkurssipesältä Terrafame Mining Oy:lle sovittiin , liiketoiminnan siirron loppuun saattamisella ei ole välitöntä vaikutusta Yhtiöön, sen rahoitusasemaan tai lyhyen aikavälin näkymiin. Yhtiö jatkaa neuvotteluja Suomen valtion ja Terrafamekonsernin kanssa mahdollisesta sijoituksesta Sotkamon kaivostoimintaan ja sen ehdoista. Lyhyen aikavälin näkymät Talvivaaran toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön yrityssaneerausmenettelyn onnistunut loppuunsaattaminen sekä tarvittavien suunniteltujen rahoitusratkaisujen loppuunsaattamisen ajoitus ja laajuus. Vaikka Selvittäjän lopullinen saneerausohjelmaehdotus antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa saneerausohjelmassa asetettujen ohjelman voimaantulon edellytysten täyttämiseen, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki edellytykset annetussa määräajassa. 8(15) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Hallitus

9 9(15) TASE (kaikki luvut EUR) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Kertyneet tappiot Oma pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Varaukset , Lainat ,066 Ostovelat ,678 Muut velat , ,055 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ TULOSLASKELMA (kaikki luvut EUR) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Tappio ennen veroja Tuloverot 0 0 KAUDEN TAPPIO

10 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osake- Osake- Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman Kertyneet EUR pääoma anti rahasto tappiot Yhteensä Tytäryhtiön purkuvoitto Tilikauden voitto tai tappio (-) (15) RAHAVIRTALASKELMA EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto/tappio Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-)/lisäys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta Muiden osakkeiden hankinta Sijoitukset Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Rahoituksen nettorahavirta 0 0 Käteisvarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+) Käteisvarat tilikauden alussa Käteisvarat katsauskauden lopussa

11 11(15) LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Yhtiön osalta sekä IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen perusteella. Talvivaaran H osavuosikatsaus on laadittu muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperiaatteen mukaisesti. Osavuosikatsauksen H lukuja ei ole muutettu vastaamaan muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaa laadintaperiaatetta. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Näin ollen Talvivaaran varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu soveltuvin osin valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan alasajosta. Talvivaaran mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa Yhtiön saneerausmenettelyn onnistuneesta loppuun saattamisesta, joka edellyttää, että (i) Talvivaara onnistuu toteuttamaan järjestelyn, joka varmistaa Yhtiölle riittävän kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen, ja (iii) Talvivaaran osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn, jolla jäljelle jäävät saneerausvelat ja Yhtiön muut vastuut katetaan siltä osin kuin Yhtiön muut varat eivät tähän tarkoitukseen riitä. Yhtiön osavuosikatsauksen päivämäärällä ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki saneerausohjelman voimaansaattamisen ehdoksi asetetut vaatimukset annetussa ajassa. Alla on havainnollistettu saneerausohjelman vaikutukset omaan pääomaan, mikäli saneerausohjelma tulee voimaan selvittäjän ehdotuksen mukaisesti. Ensimmäisellä laskelmalla oletetaan, ettei yksikään saneerausvelkoja vaihtaisi velkojaan osakkeiksi saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti ja jälkimmäisellä laskelmalla, että kaikki etuoikeudettomat velkojat vaihtavat saneerausvelkansa osakkeiksi.

12 12(15) Havainnollistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään (Oletuksena, että velkojat eivät muunna velkojaan omaksi pääomaksi) Oma pääoma Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen Nyrstar-varauksen palauttaminen Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta Havainnoillistava esimerkki konsernin omasta pääomasta, mikäli saneerausohjelma hyväksytään (Oletuksena, että kaikki vakuudettomat velkojat muuntavat velkansa omaksi pääomaksi) Oma pääoma Saneerausohjelmassa olevat taseen velat (sisältäen jaksotetut korkokulut) Oma pääoma saneerausohjelmassa olevien velkojen arvonalentumiskirjauksen jälkeen Jäljelle jäävät saneerausvelat, mikäli saneerausohjelma hyväksytään Vakuudellisille saneerausveloille kertyvä korko saneerausmenettelyn aikana Oma pääoma saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen Nyrstar-varauksen palauttaminen Oma pääoma yhteensä ilman Nyrstar-varausta Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja laitteet Keskeneräiset omat työt (kaikki luvut EUR) Rakennukset Yhteensä Hankintameno Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot Arvonalentumistappiot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintameno Lisäykset Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

13 13(15) 3. Aineettomat hyödykkeet (kaikki luvut EUR) Aineettomat Muut pitkävaikutteiset Aineettomat oikeudet menot hyödykkeet Yhteensä Hankintameno Lisäykset Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintameno Hankintameno arvonalentumistappiot Tilikauden poistot arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Tilikauden alussa Arvonalennukset 0 14 Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Saamiset saman konsernin yhtiöistä Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Muut osakkeet Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0 Sijoitukset yhteensä Tilikauden alussa Arvonalennukset Lisäykset Kauden lopussa 0 0

14 14(15) 5. Lainat ja pääomalainat EUR Saneerausvelat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Luottolimiitti Omavelkainen takausvastuu Saneerausveloille menettelyn aikana kertyneet korot Muut menettelyn aikaiset velat Vakuudet ja vastuusitoumukset Atradius Credit Insurance N.V.:n takausvakuutussopimukselle annettu vastakorvaussopimus koskien Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annettua vakuutta EUR Vakuudeksi annettu vastakorvaussopimus Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat EUR Yhden vuoden kuluessa Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos EUR -0,02 0,01-0,41 Oma pääoma/osake EUR -0,39 0,04-0,38 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Palkat ja palkkiot EUR ' Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

15 15(15) Yhtiön tunnusluvut Oman pääoman tuotto Omavaraisuusaste Korollinen nettovelka Velkaantumisaste Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tappio (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 Oma pääoma Taseen loppusumma Korolliset velat - Rahavarat Korollinen nettovelka Oma pääoma Tilikauden tappio + Rahoituskulut (Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat kauden alussa + Lainat kauden lopussa)/2 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos Oma pääoma/osake Hinta/voittosuhde Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden tappiosta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Kurssi kauden lopussa Osakekohtainen tulos Osakekannan markkinaarvo kauden lopussa Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x osakekurssi kauden lopussa

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1(7) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 29.10.2015 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 29.10.2015 Kuten Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara"

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2015 1 Sisällys HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2015 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 3 TASE... 14 TULOSLASKELMA... 15 RAHOITUSLASKEMA... 16 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015 1(8) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 30.4.2015 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.2015 30.4.2015 Kuten Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Talvivaara

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön katsaus operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammi-marraskuussa 2014

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön katsaus operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammi-marraskuussa 2014 1(6) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 28.11.2014 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön katsaus operatiiviseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja niiden kehittymiseen tammi-marraskuussa 2014 Tuotannollista

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 1(25) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 30.4.2015 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta Talvivaara Sotkamo Oy hakeutui konkurssiin 6.11.2014

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot