TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS 2015 25.6.2015"

Transkriptio

1 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ YHTIÖKOKOUS

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 2

3 VAIKEAN VUODEN KESKEISET TAPAHTUMAT Talvivaara Sotkamo Oy haettiin konkurssiin Lisärahoituksen hankinta epäonnistui - Liiketoiminnan luonne muuttui kaivostoiminnasta laitteiden vuokraukseen ja palvelujen myyntiin - Osakkeen noteeraus keskeytettiin Tilikauden tulos ja tase annettiin ei jatkuvuuden periaatteella - Liiketappio MEUR - 774,9 (2013: MEUR -697,8) - Oma pääoma negatiivinen eli menetetty Saneeraus jatkui ja jatkuu edelleen Osakkeen noteeraus LSE:ssa päättyi Tuotanto onnistui olosuhteisiin nähden erinomaisesti Yhtiön tulevaisuuteen sisältyy edelleen huomattavia epävarmuuksia, mutta myös mahdollisuuksia 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 4

5 TUOTANTO KONKURSSIIN ASTI Oyj ei raportoi Talvivaara Sotkamo Oy:n ja sen konkurssipesän tapahtumia, mutta Tuotanto toimi hyvin erittäin haastavassa tilanteessa - Liuotustulokset odotusten mukaisia - Sekundäärille kasattu sammunut malmi syttyy uudelleen odotusten mukaisesti - Metallitehtaalla erittäin hyvä käyttöaste (93,4%) - Tuotteiden laadut hyviä huolimatta laskevista PLS pitoisuuksista - Henkilöstö motivoitunutta, epävarmuus näkyi irtisanoutumisina - Suhteutetut tuotantokustannukset alhaiset Liikevaihto selvästi suurempi kuin koko edellisenä vuotena - Volyymit suuremmat - Hinta parempi 5

6 RAHOITUSNEUVOTTELUT varmistui, että emoyhtiö ei kykene rahoittamaan Talvivaara Sotkamo Oy:n toimintaa ja TSOY haettiin konkurssiin Neuvotteluja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista käytiin erittäin aktiivisesti koko vuoden Globaaleista suhdanteista johtuen kaivoshankkeiden rahoittaminen lähes mahdotonta Suurimmat ongelmat uusilla mahdollisilla sijoittajilla olivat - Ympäristöasioihin liittyvät kysymykset» Mahdolliset ympäristövastuut» Puuttuvat, kannattavan toiminnan vaatimat ympäristöluvat - Mukana vanhat sitoumukset, jotka olisivat seuranneet mukana» Nyrstar-sopimus, Norilsk Nickelin sopimus» Epävarmuus alkavasta taseesta, Suomen insolvenssi-lainsäädännön ymmärtämättömyys - Kannattavaan toimintaan pääsemiseen vaadittava käyttöpääoma Liikkeellä oli useita tahoja hankkimassa rahoitusta Vanhat omistajat ilmaisivat halunsa osallistua lisärahoittamiseen (38:1:1) - Konkurssihetkellä valmisteilla 3 esitettä: jvk(vvk), anti ja lainojen vaihto osakkeiksi 6

7 JOHTORYHMÄ JA HENKILÖSTÖ Pekka Perä, s.1964 Toimitusjohtaja Talvivaaran perustaja Arctic Platinum Pyhäsalmi Mine Outokumpu Diplomi-insinööri Pekka Erkinheimo, s.1972 Varatoimitusjohtaja Yhtiön palvelukseen 2006 Castren & Snellman Arthur Andersen Oikeustieteen kandidaatti Pertti Pekkala, s.1967 Tekninen johtaja Yhtiön palvelukseen 2011 Outokumpu Technology ja Outotec Diplomi-insinööri Lassi Lammassaari, s.1973 kehitysjohtaja Yhtiön palvelukseen 2005 Diplomi-insinööri Eeva Ruokonen, s.1960 kestävän kehityksen johtaja Yhtiön palvelukseen 2010 ABB Boliden Outokumpu Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti Maija Kaski, s.1967 henkilöstöjohtaja Yhtiön palvelukseen 2012 Nokia Elcoteq Kasvatustieteen maisteri Henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 53 (2013: 61) Miehiä oli 49% (2013: 46%) ja 51% naisia (2013: 54%) Työntekijöiden keski-ikä on 40,4 vuotta (2013: 40,3). 7

8 RIIDAT JA OIKEUDENKÄYNNIT Käynnissä on useita oikeudenkäyntejä ja poliisitutkintoja Oikeudenkäynti, joka liittyy Talvivaara Sotkamon marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneisiin kipsisakka-altaan vuotoihin sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempiin kaivoksen natrium-, sulfaatti - ja mangaanipäästöihin, käynnistyy Syytteessä 4 henkilöä, mm Pekka Perä, Harri Natunen ja Lassi Lammassaari - Yhtiö ei jaa käsitystä syyttämiskynnyksen ylittymisestä - Samassa yhteydessä käsitellään Pekka Perän joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 tapahtuneesta raffinaatin sijoittamisesta avolouhokseen saama syyte Kajaanin käräjäoikeus on käsitellyt maaliskuussa 2012 sattuneen työtapaturman - Kaksi esimiesasemassa ollutta henkilöä tuomittiin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta 80:een päiväsakkoon - Talvivaara Sotkamo Oy tuomittiin EUR yhteisösakkoon - Päätöksestä tullaan valittamaan Yhtiön tiedottamiskäytöntöjä koskeva esitutkinta käynnissä Tutkinnoilla, syytteillä ja mahdollisilla tuomioilla ei ole suoraa vaikutusta Oyj:n toimintaan 8

9 MAINEEN HALLINTA Viikottaiset media-osumat 1/ /2014 9

10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 10

11 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös on laadittu muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvaan laadintaperiaatteeseen Olettaa, että ei riittävää varmuutta seuraavan 12 kuukauden kannattavuudesta Perustuu tilanteeseen, että saneeraus ei onnistu Tilikauden tappio MEUR -774,9 (MEUR -709,1 v. 2013) Oma pääoma menetetty Lainat MEUR 501; varaukset MEUR 203,4 Osakekohtainen tulos EUR -0,41 (EUR 0,50 v.2013) Konserni-rakenne on purettu 11

12 TASE VARAT keur keur OMA PÄÄOMA JA VELAT keur keur Omistajille kuuluva oma pääoma Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osakepääoma Aineettomat hyödykkeet Ylikurssirahasto Muut osakkeet Muut rahastot Muut saamiset 31 - Kertyneet tappiot Muut saamiset konserniyrityksiltä Osuudet konserniyrityksissä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Lyhytaikainen vieras pääoma Myyntisaamiset Varaukset Muut saamiset Lainat Rahavarat Ostovelat Lyhytaikaiset varat yhteensä Muut velat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 TULOSLASKELMA (IFRS) keur keur Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Arvonalentumistappiot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä Arvonalentumistappiot aineettomista hyödykkeistä Arvonalentumistappiot tytäryhtiösijoituksista Liiketoiminnan muut kulut Liiketappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Tappio ennen veroja Tuloverot TILIKAUDEN TAPPIO

14 TAPPION MUODOSTUMINEN 1/2 Ei-jatkuvuuden periaatteen soveltamisesta johtuen - TSOY:n lainat Finnveralta esitetään velkana takauksesta johtuen MEUR Takaus Nystarille esitetään taseessa varauksena sopimuksen terminointimaksua varten MEUR FennoVoima osuuteen liittyvät varat miljoonaa euroa on kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi MEUR Kehitysmenoihin liittyvät varat on kirjattu kokonaisuudessaan kuluksi MEUR

15 TAPPION MUODOSTUMINEN 2/2 Huomattavimmat Talvivaara Sotkamon konkurssista johtuvat vaikutukset taseeseen - Nystarin myöntämä saneerauksen aikainen laina lyhytaikaisissa veloissa lainalle annetun takuun johdosta MEUR TSOY:n lainasaamisista arvonalentumiskirjaus, MEUR TSOY:n osakkeista arvonalentumiskirjaus sekä MEUR Myyntisaamisia kirjattiin luottotappioiksi (netto) MEUR Talvivaara Sotkamon tontilla sijaitseviin rakennusten alaskirjaus MEUR

16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 16

17 VUODEN 2015 TAPAHTUMISTA Liiketoiminta on juuri ja juuri riittävän kannattavaa. Kassa vakiintunut Henkilöstöresurssit erittäin niukat, mutta erittäin ammattitaitoiset Hallitus tehnyt lukuisia vaikeita ratkaisuja» Ulkoinen paine toisenlaisiin ratkaisuihin ollut erittäin kova 17

18 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 18

19 Selvittäjän katsaus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yhtiökokoukselle Pekka Jaatinen Castrén & Snellman 19

20 Yrityssaneerausmenettelyn vaiheet (1/3) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Talvivaara Sotkamo Oy jättävät yrityssaneeraushakemukset Espoon käräjäoikeudelle Espoon käräjäoikeus aloittaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n saneerausmenettelyn Espoon käräjäoikeus aloittaa Talvivaara Sotkamo Oy:n saneerausmenettelyn Castrén & Snellman 20

21 Yrityssaneerausmenettelyn vaiheet (2/3) Selvittäjä jättää käräjäoikeudelle alustavat ehdotukset Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Talvivaara Sotkamo Oy:n saneerausohjelmiksi Talvivaara Sotkamo Oy asetetaan konkurssiin Selvittäjän täydennetty saneerausohjelmaehdotus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:tä koskien toimitetaan velkojille lausumia varten Castrén & Snellman 21

22 Yrityssaneerausmenettelyn vaiheet (3/3) Selvittäjän lopullinen ehdotus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n saneerausohjelmaksi toimitetaan velkojille äänestystä varten Äänestysmenettely päättyy Selvittäjän äänestysselvitys valmistuu Castrén & Snellman 22

23 Äänestysselvitys Äänestykseen osallistui 360 velkojaa. Ohjelmaa puolsi 350 velkojaa, edustaen ,26 euron saneerausvelkoja (98 % äänestykseen osallistuneista veloista) vastusti 10 velkojaa, edustaen ,70 euron saneerausvelkoja (2 % äänestykseen osallistuneista veloista) Ohjelman vahvistamista puolsi 53,6 % äänestyksessä huomioon otettavista veloista vastusti alle 1 % äänestyksessä huomioon otettavista veloista Äänestyksessä otettiin huomioon euron saneerausvelat Äänestyksessä saavutettiin yrityssaneerauslain edellyttämä velkojien tuki ohjelmaehdotukselle Castrén & Snellman 23

24 Maksettavat saneerausvelat (oletus: kaikki etuoikeudettomat saneerausvelat vaihdetaan osakkeiksi) Yrityskiinnitysvelkojille maksettava 7,5 miljoonaa euroa Etuoikeudettomat velat (508 miljoonaa euroa) vaihdetaan yhtiön osakkeiksi, joten etuoikeudettomille velkojille ei tehdä maksuja Yhteensä maksettavaa 7,5 miljoonaa euroa Saneerausvelkojen maksu rahoitetaan myöhemmin järjestettävällä osakeannilla Castrén & Snellman 24

25 Maksettavat saneerausvelat (oletus: 50 % etuoikeudettomista saneerausveloista vaihdetaan osakkeiksi) Yrityskiinnitysvelkojille maksettava 7,5 miljoonaa euroa Etuoikeudettomista veloista vaihdetaan yhtiön osakkeiksi 50 % eli 254 miljoonaa euroa Lopulle etuoikeudettomalle velalle suoritetaan 1 % eli 2,5 miljoonaa euroa Yhteensä maksettavaa 10 miljoonaa euroa Saneerausvelkojen maksu rahoitetaan myöhemmin järjestettävällä osakeannilla Castrén & Snellman 25

26 Saneerausohjelman vahvistamisen erityisedellytykset (a) Sopimus yhtiön ja kaivosliiketoiminnan ostavan tahon välillä, jonka perusteella 1. riittävä kassavirta kattamaan liiketoiminnan kulut; ja 2. oikeus riittävällä investoinnilla saada merkittävä vähemmistöosuus tai muu taloudellinen ja/tai toiminnallinen järjestely, joka turvaa Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen; (b) Yhtiön yhtiökokous päättää, että 1. Saneerausvelkojilla on oikeus vaihtaa saatavansa yhtiön osakkeisiin (vaihtokurssi 0,1144 euroa); ja 2. Yhtiön tulee toteuttaa sellainen rahoitusjärjestely, jolla voidaan kerätä tarvittava määrä vähemmistöosuuden hankkimiseksi ja/tai jäljelle jäävien saneerausvelkojen maksamiseksi (esim. osakeanti, velkakirjalaina tai muu rahoitusinstrumentti) (c) Velkojien saatavien konvertointi toteutettu Yhtiöllä on kaksi vuotta aikaa ( asti) täyttää edellytykset ja saada ohjelma voimaan. Castrén & Snellman 26

27 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä 2. Operatiivinen katsaus 3. Taloudellinen katsaus 4. Raportointijakson jälkeiset tapahtumat 5. Saneerausmenettely 6. Tulevaisuus 27

28 TULEVAISUUDEN EDELLYTYKSET Jotta saneerausohjelma toteutuisi ja jotta yhtiöllä olisi tulevaisuus, yhtiön on - Neuvoteltava sopimus osallistumisesta Sotkamon kaivoksen toimintaan» Neuvottelut käynnissä - Sovittava Nyrstarin kanssa saneerauksen aikaisen velan ja takausvelan hoitamisesta» Neuvotteluvalmius hyvä - Toteutettava mittava rahoituskierros - Kyettävä rahoittamaan toimintansa neuvottelujen ajan» Nykyinen liiketoiminta on juuri ja juuri riittävä - Varmistettava henkilöresurssit toteuttamaan yllämainitut asiat» Avainhenkilöt ovat toimineet kiitettävästi» Lisäresurssit välttämättömiä - Mutta 28

29 29

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN JULKISUUS Tämä saneerausohjelmaehdotus liitteineen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen

1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SANEERAUSOHJELMAN PÄÄSISÄLTÖ LYHYESTI 1 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n liiketoiminnan tervehdyttäminen Taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 1(12) Lehdistötiedote 26.2.2008 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta Kaivoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti Vuoden 2007 keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 8.00

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 8.00 ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 8.00 ASPOCOMPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 - Liikevaihto: 148,9 miljoonaa euroa (135,4 milj. e vuonna 2005). Liikevaihto kasvoi 10.0 prosenttia ja Aasian tehtaiden

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa Tilinpäätös 2012 I sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006 klo 15:45 1/8 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2005 YLEISTÄ Yhtiön tilivuotta 2005 leimasi liiketoiminnan vakauttaminen sekä pohjan rakentaminen riittävän rahoitusratkaisun

Lisätiedot