ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BioComp-kattilan ohjauskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BioComp-kattilan ohjauskeskus"

Transkriptio

1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BioComp-kattilan ohjauskeskus 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 YLEISTÄ, TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 4-5 BIOCOMP kw OHJAUSKESKUS 6-7 BIOCOMP kw OHJAUSKESKUS 8 VARAOSAT 10 TAKUU JA YHTEYSTIEDOT 11 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 12 LIITE1: BIOCOMP 40-60kW OHJAUSKESKUS 13 LIITE2: BIOCOMP kW OHJAUSKESKUS 2

3 YLEISTÄ BioComp kw -kattila on varustettu vakiona savukaasuimurilla, automaattinuohouksella sekä lämmönvaihtimen pumpulla. Ohjaus voidaan toteuttaa BioCompohjauskeskuksella. BioComp 40 -ohjauskeskuksessa savukaasuimuri käy vakioteholla. BioComp ohjauskeskussa savukaasuimurin teho säätyy tulipesän alipaineen mukaan. Automaattinuohous toimii jaksottaisesti aseteltujen aikojen perusteella. Ohjauskeskukset: BioComp 40 kw ohjauskeskus (savukaasuimuri käy vakionopeudella) Z BioComp kw ohjauskeskus (savukaasuimurin tehonsäätö tulipesän alipaineen mukaan). VASTAANOTTO Ohjauskeskuksen ja muiden toimitukseen kuuluvien komponenttien pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Avattaessa pakkaus varmistetaan, että kaikki toimitukseen kuuluvat komponentit on toimitettu. Vastaanottajan on tärkeä todeta laitteiden kunto ennen asentamista. Mahdollisissa vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään. TOIMITUKSEN SISÄLTÖ BioComp 40 -ohjauskeskus BC40 Ohjauskeskus (sis. savukaasu ja kattila-anturin) Asennus- ja käyttöohje BioComp ohjauskeskus BC ohjauskeskus Alipainelähetin Dwyer Magnesense (10150) Asennus- ja käyttöohje 3

4 BIOCOMP 40 kw -OHJAUSKESKUS Toiminta BioComp 40 ohjauskeskusta voidaan käyttää esim. PX52 tai Ariterm BeQuem 40 pellettipolttimien kanssa. Polttimelta otetaan tehokäyntitieto, jolloin savukaasuimuri lähtee päällä. Imuri voidaan jättää päälle myös polttimen ollessa ylläpidolla/pysähdyksissä. Automaattinuohous voidaan ajastaa käymään tietyin väliajoin. Ohjauskeskus sisältää seuraavat toiminnot Lämmönvaihtimen pumpun ohjaus (On/Off -käyttö) Konvektion nuohousmoottorin ohjaus (Käynti- ja taukoaika -asetukset) Savukaasuimurin ohjaus (imurin teho aseteltavissa tehokäynnille ja ylläpi dolle). Kattilaveden- ja savukaasun lämpötilanäyttö Asennus 1. Asenna ohjain sopivaan paikkaan, josta sen käyttö on helppoa. Kytke ohjain kytkentäkaavion (LIITE 1) mukaisesti. Jännitesyöttö Savukaasupuhallin Lämmönvaihtimen pumpun ja nuohousmoottorin kytkentä Kattilaveden- ja savukaasun lämpötila-anturit Tehokäyntitieto polttimelta. Pumppu ja nuohousmoottori ovat valmiiksi kytketty BioComp-kattilan etupellin alla olevaan kytkentäkoteloon. Kattilaveden lämpötila-anturi voidaan kytkeä samaan taskuun, missä on polttimen lämpötila-anturi. Savukaasuanturille on paikka savukaasuimurin liitäntäyhteessä. Antureita ei välttämättä tarvitse kytkeä. Polttimen tehokäyntitieto tulee ottaa potentiaalivapaalta koskettimelta. Ariterm BeQuem 20/40 polttimista liittimiltä 13 ja 14. Axon 20/50 polttimeen johtosarjat 1 ja 2 (14849 ja 14850). HUOM! ohjelmaversio tulee olla 508 tai uudempi. HUOM! Sähkökytkennät on suoritettava ammattipätevyyden omaavalla sähköasentajalla. 4

5 BIOCOMP 40 kw OHJAUSKESKUS Käyttöönotto 1. Kytke ohjain päälle. 2. Mene Valikot -> Huolto. Valitse kieli ja aseta kattilalämpötila käyttöön, mikäli anturi on kytketty. 3. Aseta päävalikosta LV-pumppu (lämmönvaihtimen pumppu) päälle. 4. Mene Valikot -> Testaus ja testaa imurin, pumpun ja nuohousmoottorin toiminta. 5. Mene Valikot -> Asetukset. Tulipesän alipaineen tulisi olla Pa välissä polttimen käydessä. Säädä savukaasuimurin teho Imuri /On-asetuksella. Polttimen ollessa ylläpidolla/pysähdyksissä, savukaasuimuri on yleensä pysähdyksissä (Imuri /Off-asetus on 0 %). Asetus Asetusalue Toiminta Imuri /On 50 % % Imurin teho, kun poltin on tehokäynnillä. Imuri /Off 0 % % Imurin teho, kun poltin on ylläpidolla/pysähdyksissä. Autom.nuohous ON Aika On 3 min Aika Off 4 h On/Off 0-15 min 0-48 h Automaattinuohouksen käyttöönotto. Nuohouksen käyntijakson pituus. Nuohouksen taukoajan pituus. Valikkorakenne Päävalikko Huolto Imuri Käyttötapa SK-lämpötila Kattilalämpö LV-pumppu Suomi Kattilalämpö Valikot Valikot Huolto Asetukset Asetukset Imuri /On Testaus Imuri /Off Autom.nuohous Aika On Aika Off Testaus Imuri LV-pumppu Autom.nuohous T1 T2 Huvudmeny Fläkt Rökgas temp. Värmeväx. pump Panntemp. Menyer 5 Service Använd.sätt Panngivare Svenska

6 BIOCOMP kw -OHJAUSKESKUS Toiminta BioComp kw -ohjauskeskus säätää savukaasuimurin tehoa tulipesän alipaineen mukaan. Haluttu alipaine on aseteltavissa taajuusmuuttajalta, jolloin imurin teho säätyy automaattisesti. Kun poltin menee ylläpidolle, käy imuri vakioteholla (aseteltavissa). Automaattinuohous voidaan ajastaa käymään tietyin väliajoin. Ohjauskeskus sisältää seuraavat toiminnot Lämmönvaihtimen pumpun ohjaus (On/Off -käyttö) Konvektion nuohousmoottorin ohjaus (Käynti- ja taukoaika asetukset) Savukaasuimurin ohjaus tulipesän alipaineen mukaan (haluttu tulipesän alipaine aseteltavissa, ylläpidolla imuri käy vakionopeutta). Hälytyslähtö taajuusmuuttajalta Nuohous AUTO MAN AUTO = nuohuos toimii aikareleen mukaisesti (tehdasaetuksen 1h välein nuohous käy 4 min ajan). 0 = nuohous pois käytöstä. MAN = nuohousmoottorin manuaaliajo. Savukaasuimuri AUTO - MAN AUTO = polttimen käydessä svk-imurin teho säätyy tulipesän alipaineen mukaan. Polttimen mennessä ylläpidolle/off-tilaan, svk-imuri käy vakiotaajuutta.man = svk-imuri käy vakiotaajuudella. Lämmönvaihtimen pumppu Off/On -käyttö. Normaalisti pumppu on jatkuvasti päällä. 6

7 BIOCOMP kw -OHJAUSKESKUS Asennus 1. Asenna kotelo sopivaan paikkaan, josta sen käyttö on helppoa. Kytke ohjain kytkentäkaavion (LIITE 2) mukaisesti. Jännitesyöttö (L, N, PE). HUOM! Asenna jännitesyöttö turvakytkin. Savukaasupuhallin (taajuusmuuttajan liittimiin U, V, PE) HUOM! kaapelin tulee olla EMC-suojattu. Tulipesän alipainelähetin Dwyer Magnesense (3, 4) Lämmönvaihtimen pumpun (10, N, PE) ja nuohousmoottorin kytkentä (11, N, PE) Tehokäyntitieto polttimelta (5, 6) Hälytyslähtö (1,2) Pumppu ja nuohousmoottori ovat valmiiksi kytketty BioComp-kattilan etupellin alla olevaan kytkentäkoteloon. Polttimen tehokäyntitieto tulee ottaa potentiaalivapaalta koskettimelta. Tarkasta alipainelähettimen dippikytkimien asento (katso kytkentäkaavio). Asenna kattilan mukana tuleva tulipesän mittayhde paikoilleen ja taivuta kupariputket ylöspäin (HUOM! toinen putki tulee tukkia). Asenne letku kupariputken ja alipainelähettimen oikeanpuoleisen yhteen väliin. HUOM! Sähkökytkennät on suoritettava ammattipätevyyden omaavalla sähköasentajalla. 7

8 BIOCOMP kw -OHJAUSKESKUS Käyttöönotto 1. Tarkasta, että keskuksen sulakkeet ovat päällä ja nuohouksen aikarele on aseteltu oikein (4 minuutin käyntiaika, 1 h tauko). 2. Kytke jännite keskukseen ja testaa pumpun, nuohouksen ja savukaasuimurin toiminta käyttökytkimistä. Tehdasasetuksena tulipesän alipaineasetus on 25 Pa ja puhaltimen vakioteho 15 Hz. Nuohous Nuohousta voidaan käyttää käyttökytkimestä manuaalisesti tai automaatilla. Automaatti-asetuksella nuohous toimii aikareleen asetuksien mukaisesti Nuohouksen aikaa voidaan muuttaa aikareleestä. Ylemmillä säätöruuveilla asetellaan käyntiaika ja alemmilla taukoaika. Savukaasuimuri Savukaasuimuria ohjataan taajuusmuuttajan kautta (Omron JX). Käyttökytkimestä voidaan valita manuaali (imuri käy vakionopeudella) tai automaatti. Automaatilla imuri säätyy tulipesän alipaineen mukaan, kun poltin on käynnissä. Kun poltin pysähtyy, käy imuri vakioteholla. Taajuusmuuttaja on valmiiksi parametroitu (LIITE 3. parametrit). Haluttua alipaine- ja vakioteho-asetusta voidaan muuttaa taajuusmuuttajan parametreistä. Alipaine-asetus määritetään parametrilla A020 (Pa) ja vakionopeus parametrilla A021 (asetus Hz:nä 0-50 Hz). HUOM! Savukaasuimuri tarvitsee käynnistyäkseen noin 25 Hz, mutta pyörii tämän jälkeen minimissään 10 Hz. Paina -painiketta ja valitse nuolipainikkeilla A020 tai A021 parametri. Mikäli haluat muuttaa kyseistä parametriä, paina uudelleen -painiketta. Aseta haluttu arvo ja kuittaa se -painikkeella. Taajuusmuuttajan parametreistä voidaan seurata mm. taajuutta (parametri d001) ja moottorin ottamaa virtaa (parametri d002). Mikäli taajuusmuuttaja menee häiriöön, häiriölähdön kosketin sulkeutuu. Häiriön syy tulee selvittää ennen uudelleen käynnistymistä. Taajuusmuuttajan näytölle tulee häiriökoodi: E01-E04 ylivirta, E05 ylikuorma, E06 ylijännite, E09 alijännite, E14 maadoitus, E21 lämpötila. Häiriö kuitataan STOP/RESET-painikkeesta. Imuri käynnistyy RUN-painikkeesta tai käyttämällä virrat poissa 20 sekunnin ajan. 8

9 VARAOSAT BioComp 40 ohjauskeskus Nimikenro Varaosa Savukaasun lämpötila-anturi Kattilaveden lämpötila-anturi BioComp 40 -ohjain BioComp ohjauskeskus Nimikenro Varaosa Tulipesän alipainelähetin Dwyer MS Taajuusmuuttaja Omron JX 3G3JX-AB004-EF Johdonsuoja-automaatti C2A Johdonsuoja-automaatti C10A Aikarele Carlo Gavazzi DCB51CM Välirele R1 IFR-2L-24Vdc 9

10 TAKUU JA YHTEYSTIEDOT TAKUU Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimituspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu on 5 vuotta toimituspäivästä. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on täytettynä palautettu Aritermille. Tarkemmat takuuehdot ilmenevät takuukortista. Ariterm toimittaa uudet osat viallisten tilalle ja takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata kulutusosia eikä matkakustannuksia. Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä suunnittelusta tai asennuksesta johtuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta aiheutuneita vaurioita. Varaosatakuu on 12 kuukautta. Ariterm toimittaa korvaavat osat vaurioituneiden tilalle. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa. KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN Ohjauskeskuksen sähkö-osat hävitetään elektroniikkaromun kierrätyssäädösten mukaisesti. YHTEYSTIEDOT Ariterm Oy PL Saarijärvi Puh. (014) Fax (014)

11 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 11

12 LIITE 1 - BC 40 kw OHJAUSKESKUS 12

13 LIITE 2 - BC kw -OHJAUSKESKUS 13

14 LIITE 2 - BC kw OHJAUSKESKUS 14

15 LIITE 3 - PARAMETRIT Parametrilista Ventur GMT HT 78B''III''018S RD kw, 1.5A, 2760 rpm, 230V/50Hz BioComp kw OMRON JX INVERTER 3G3JX AB004 EF BASIC FUNCTION NODE (Fxxx) Tehdasarvo Asetus F003 Deceleration time Sec EXTENDED FUNCTION MODE (Axxx) Basic settings A001 Frequency reference selection Terminal A002 RUN command selection Terminal A004 Maximum frequency max Hz Analog input A005 O/OI selection OI input only Multi step speed, jogging A020 Multi step speed reference Alipaineasetus Pa A021 Multi step speed reference Vakinopeusasetus Hz PID control Tehdasarvo Asetus A071 PID selection Enabled A073 PID I gain Sec Restart during momentary power interruption Tehdasarvo Asetus b001 Retry selection Hz start b002 Allowable momentary power Sec interruption time b004 Momentary power Enabled interruption/undervoltage trip during stop selection b005 Momentary power interruption retry No limit time selection b022 Overload limit level A b082 Starting freq 0,0 7,0 Hz Multifunction input terminals Tehdasarvo Asetus C002 Multi function input 2 selection PID enabled/disabled Control parameter H003 Motor capacity selection 0.2 Ventur 0.18 kw H004 Motor pole number selection

16 ARITERM OY PL 59 (Uuraistentie 1) 43101, Saarijärvi Puhelin (014) , telefax (014) ORGANISATION CERTIFIED BY Oikeudet muutoksiin pidätetään

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm Biomatic Basic

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm Biomatic Basic ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic Basic SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot Ariterm Biomatic Basic... 3 Kattilan asennukset...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm Hybrid 20

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm Hybrid 20 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Hybrid 20 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Asennus... 4-5 Mittatiedot - savukaasuimurilla...6 Mittatiedot - ilman savukaasuimuria...7 Putkiasennukset...8 Käyttö...9-10 Huolto

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. MiniJet

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. MiniJet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MiniJet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ KULJETUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO SÄHKÖASENNUS KÄYTTÖÖNOTTO SAMMUTUSJÄJESTELMÄN ASENNUS POLTTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm 60+

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Ariterm 60+ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm 60+ SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Asennus... 4-5 Lämpötilan rajoitusventtiilin asennus... 6 Mitat ja liitännät... 7 Tekniset tiedot ja kattilan poikkileikkaus... 8 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Arimatic 1000. Käyttöohje

Arimatic 1000. Käyttöohje Arimatic 1000 Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ 3 2 OHJAUSKESKUKSEN TEKNISET TIEDOT 3 3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ 6 3.1 KATTILA 7 3.2 KATTILASUOJA 8 3.3 HÄLYTYKSET 9 3.4 HÄLYTYSHISTORIA

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

ARITERM BIOPOLTTIMET

ARITERM BIOPOLTTIMET Biopoltin 60-1000 01032009 FIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARITERM BIOPOLTTIMET HakeJet 60 300 Biojet 60 1000 Biojet T 150 500 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDELLE OMISTAJALLE 3 2 YLEISTÄ 3 3. KULJETUS, KÄSITTELY

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 12 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen osat...4 Toiminnan kuvaus...5 Turvallisuus ja hälytys...5

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX 17S, R ja T

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. ARIMAX 17S, R ja T ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 17S, R ja T SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...2 Asennus... 4-5 Asennus A 17 S...6 Asennus A 17 R...7 Asennus A 17 T...8 Sähkökaavio...9 Käyttöönotto...10 Huolto ja kunnossapito...11

Lisätiedot

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy.

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy. SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02 SSam Käyttöohjekirja SC3.6 Versio 1.01 2 Turvamääräykset Tämä dokumentti on osa tuotetta. Käytä

Lisätiedot

PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA

PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA Mallit PMFC-10-EC PMFC-14-EC PMFC-17-EC PMFC-21-EC PMFC-28-ECT PMFC-32-ECT PMFC-36-ECT PMFC-42-ECT Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Luku:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BIOMIX 20 monienergiakattila 1 1. YLEISTÄ Biomix edustaa vaihtoehtoisen lämmittämisen uutta aaltoa. Kaksipesäisessä kattilassa voi lämmittää niin öljyllä, puulla, pelletillä kuin

Lisätiedot

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE... 3 1.1. Sähkösyötön liitäntä... 3 1.2. Ohjauspaneelin asennus... 3 1.3. Liesikuvun kytkentä... 3 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2 SUOMI CONTROLS Sisällysluettelo 1. Innova Ohjauskeskusten Esittely 3 1.1 Varoitukset 3 2. Käyttöohjeet 2.1 Pikaohjeet 4 2.2 Käyttöohjeet 5 2.2.1 Kiuas päälle 5 2.2.2 Kiuas pois päältä 5 2.2.3 Esiajastus

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line VESIKIERTOISTEN PELLETTITAKKOJEN KÄSIKIRJA Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2 Hydro line Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 3 MANUFACTURER S CERTIFICATION Issued pursuant to Law no. 449

Lisätiedot

Pikaopas Sopii kaikille!

Pikaopas Sopii kaikille! Pikaopas Sopii kaikille! 88 89 Mitä AirPatrol tekee? AirPatrol on ilma-ilma lämpöpumpun ohjain, joka toimii kännykällä. AirPatrol sopii yhteen kaikkien tärkeimpien valmistajien lämpöpumppujen kanssa (katso

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) Dansk Svensk Finsk Norsk 1 2 Sisältö: 1. Asennusohje Devireg 850 maa-alueiden sulanapitoon........ 1.a.

Lisätiedot

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti

MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti MG-O2R Happipitoisuuden säädin ja vahti KÄYTTÖ MG-O2R on tarkoitettu mittaamaan savukaasujen O 2 -pitoisuutta öljy- ja biopolttoainekattiloissa. Mittarissa on sisäänrakennettu O 2 -säädin parhaan ilma/polttoaine

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ARIMAX 240, ARIMAX 240 k 1. YLEISTÄ Arimax 240 ja Arimax 240 k ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys

Lisätiedot