Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/2008"

Transkriptio

1 Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/ Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Ravintola Pääpostin kokoustila B5-6; Mannerheimintie 1 B; Helsinki Osanottajat Etelä-Karjalan liitto ( + ) Puttonen Timo ( 1-5) ( ) Urpo Moisio ( + ) Berg Ari ( ) Henttonen Irmeli ( + ) Repo Aila ( ) Kiljunen Anneli ( - ) Paajanen Reijo ( - ) Pöllänen Ismo Etelä-Savon maakuntaliitto ( - ) Nepponen Olli ( - ) Selenius Pekka ( - ) Kakriainen Markku ( + ) Sorjonen Heikki ( - ) Seppälä Arto ( - ) Matilainen Reino ( + ) Viialainen Matti ( + ) Aarnio Eero Kainuun maakunta -kuntayhtymä ( - ) Korhonen Timo ( - ) Seppänen Juhani ( - ) Polvinen Osmo ( - ) Kyllönen Merja ( - ) Piirainen Raimo ( - ) Kinnunen Anneli ( + ) Leskinen Hannu ( ) Kärkkäinen Juhani Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ( - ) Eskelinen Seppo ( - ) Väyrynen Sinikka ( - ) Sihvonen Aulikki ( + ) Alsio Ari ( + ) Niemi Anu ( ) Kämäräinen Matti ( + ) Hyttinen Pentti ( 1-7) ( ) Poutiainen Risto Pohjois-Savon liitto ( - ) Raassina Sari ( ) ( + ) Rossi Markku ( ) ( - ) Väätäinen Tuula ( ) ( + ) Huttunen Jussi ( 1-7) ( ) Asiantuntijat ( + ) Malinen Pentti ( + ) Järvinen Heli, kansanedustaja ( 1-4)

2 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Markku Kakriaisen ollessa estyneenä hänen varajäsenensä Heikki Sorjonen avasi kokouksen klo Osallistujien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Todettiin kokouksessa läsnäolijat nimenhuudolla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2008 (Liite 1). 4 Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) ja Itä-Suomen yhteistyöalue Ministeri Kiviniemen kesäkuussa 2007 asettaman aluehallinnon uudistamishankkeen tavoitteena on aluehallintoviranomaisten työnjaon selkiyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen sekä aluejaon yhtenäistäminen. Lisäksi tavoitteena on viranomaisten määrän vähentäminen ja lääninhallitusten uudelleenorganisointi. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä. ALKU -hankkeen väliraportti luovutettiin ministeri Mari Kiviniemelle Ehdotuksia on käsitelty hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (HALKE) huhtikuussa ja 8.5. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asetti aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan alatyöryhmän. Hankkeen ohjausryhmä asetti lisäksi yksitoista muuta alatyöryhmää uudistushankkeen jatkovalmistelutyöhön. Alatyöryhmissä on ministeriöiden, muun keskushallinnon ja aluehallintoviranomaisten edustajia. Kaikissa alatyöryhmissä on henkilöstöjärjestöjen edustus. Alatyöryhmissä mukana olevien edustajien lukumäärä on yhteensä noin 250. Alatyöryhmien työtä ohjaa hankkeen ohjausryhmä ja koordinoi hankkeen valmisteluryhmä. Valmisteluryhmään tullaan nimeämään aikaisemmin nimettyjen jäsenten lisäksi alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiehallinnon ja työsuojelupiirien edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä hankkeen jatkovalmistelussa on huolehtia väliraportin ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätöskokonaisuuden toteutumisesta kiinnittäen huomiota alatyöryhmien työn keskinäiseen yhteensopivuuteen, maakunnan liittojen ja valtion aluehallintoviranomaisten suhteen järjestämiseen sekä valtion aluehallintoviranomaisten keskinäisen yhteistyön järjestämiseen. Maakuntajohtajat Viialainen ja Puttonen esittelivät tilannetta Itä-Suomen maakuntien näkökulmasta. Lisäksi kansanedustaja Järvinen selvitti tilannetta eduskuntakäsittelyn näkökulmasta ja otti esille ympäristökeskusten asemaa koskevan asian. Neuvottelukunta keskusteli ALKU-hankkeen tilanteesta, erityisesti Itä-Suomen mahdollisesta yhteistyöalueen muodostamisen vaihtoehdoista ja eri maakuntien näkökannoista siihen. Pidettiin tärkeänä hoitaa asiaa niin, että tulevat hallinto- ja yhteistyöratkaisut syntyvät maakuntien tahdon mukaisina. 2

3 Päätös: Päätettiin ALKU-hankkeeseen liittyvien ratkaisujen valmisteluprosessista seuraavasti: maakuntajohtajat valmistelevat asiaa yhdessä ennen 1.7. ALKU-väliraportin valmistumista maakuntajohtajat ja maakuntahallitusten puheenjohtajat kokoontuvat neuvottelukokoukseen klo 19 Joensuussa Huippukokoukseen mennessä kukin maakuntahallitus valmistelee omat ratkaisunsa niin, että yhteistyöratkaisu (ALKU-hankkeen lausuntopyyntöön) valmistuu viimeistään tuolloin. 5 Liikennepoliittisiin linjauksiin ja hankkeisiin vaikuttaminen Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko annettiin maaliskuussa eduskunnalle. Liikennepolitiikan painopiste on siirtynyt selonteon linjausten toimeenpanoon valtion budjettikehyspäätösten kautta. Maakuntajohtaja Viialainen esitteli tilannetta todeten, että hallituksen tekemän kehyspäätöksen jälkeen uusille kannanotoille hankeasioissa ei ole tarvetta. Neuvottelukunta keskusteli esittelyn pohjalta. Keskustelussa esitettiin ja kannatettiin ajatusta, että väylähankkeiden sijasta seuraavaksi olisi nostettava keskusteluun perustienpidon määrärahojen tarve. Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu; uusia kannanottoja ei tehty. 6 Esitysten valmistelu valtion talousarvioon 2009 Itä-Suomen neuvottelukunta on vuosittain käsitellyt valtion budjettivalmistelua koskevan kannanoton ja/tai tehnyt asiaa koskevia konkreettisia esityksiä. Vuodesta 2006 alkaen maakunnan liitot ovat käyneet vuoden lopulla totsu-neuvottelut ministeriöiden kanssa. Tarvittaessa Itä-Suomen kansanedustajat ovat tehneet yhteisaloitteita valtion tulo- ja menoarvioesityksen ollessa eduskuntakäsittelyssä. Itä-Suomen neuvottelukunnan aiemmissa kannanotoissaan esittämät hankkeet (hankekorit) ohjaavat yhteistä edunvalvontaa (liite 2). Ohjelmajohtaja esitteli asiaa. Keskusteltiin tarpeesta päivittää yhteisiä hanke-esityksiä; uusia kannanottotarpeita ei tullut esille. Päätös: Merkittiin tiedoksi liitteen 2 mukainen työmuistio, jota käytetään yhteisen edunvalvonnan pohjana mahdollisille yksityiskohtaisille kannanotoille. 7 Itä-Suomi -ohjelman katsaus Itä-Suomi ohjelman toimeenpanon koordinoinnista vastaa ohjelmajohtaja ( ). Kuluvan vuoden aikana on Itä-Suomi yhteistyön tavoitteet ja toimintamallit arvioitava ja jatkosta päätettävä, koska ohjelmajohtajahanke päättyy vuoden 2008 lopussa. Organisointi tulee riippumaan ALKU-hankkessa tapahtuvista yhteistyöalue- ja teemaratkaisuista. Ohjelmajohtajan esitti kokoukselle suullisen katsauksen Itä-Suomi -ohjelman tämänhetkiseen hanketilanteen. Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen. 3

4 8 Huippukokous Itä-Suomen huippukokouksen ohjelman valmistelu on viimeistelyvaiheessa. Itä-Suomen yhteistyön jatkoa ja siihen liittyen ALKU-hankkeen lausuntopyyntöön vastaamista on tarkoitus käsitellä Huippukokouksessa maakuntajohtaja Viialaisen alustuksen pohjalta maakuntapoliitikoista koostuvassa paneelissa, jonka edustajat kootaan maakuntia ja puolueita edustavaksi. Maakuntajohtaja Viialainen esitteli asiaa. Käytiin asiasta keskustelu Päätös: Sovittiin, että Huippukokouksessa maakuntien puheenvuoroja käyttävät henkilöt nimettäisiin juhannukseen mennessä. Päätettiin ottaa valmisteltavaksi huippukokoukselle kannanotto Venäjän viisumivapauskysymyksestä. 9 Muut esille tulevat asiat Oli varattu mahdollisuus käsitellä Itä-Suomen EU-toimiston jäsenpohjan laajentamista koskeva asia, mikäli prosessi on edennyt riittävästi sekä muut mahdolliset kiireelliset asiat ja neuvottelukunnan jäsenten esittämät asiat. Etelä-Karjalan edustajat informoivat EU-toimistoa koskevasta valmistelusta: periaatetasolla asiaan on suhtauduttu myönteisesti. Päätös: Merkittiin tiedoksi saatu informaatio. 10 Ilmoitusasiat Itä-Suomen EU-toimiston toimintakertomus 2007 (toimitetaan pöytäkirjan liitteenä 3) The Thousand Lakes of Finland hankkeen loppuraportti (toimitetaan myöhemmin) Itä-Suomen Businessedustuston omistuspohjan laajentaminen on käynnissä (suullinen ilmoitus /Viialainen) Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Heikki Sorjonen puheenjohtaja Pentti Malinen sihteeri, ohjelmajohtaja 4

5 LIITE 2 ISNK 2/2008; Asiakohtaan 6 ITÄ-SUOMEN HANKEKORIT Tässä ovat koottuna Itä-Suomen neuvottelukunnan linjaamat yhteishankkeina esitettävät hankkeet valtion budjettihankekannanottojen ja hallitusohjelmatavoitteiden ajamisen pohjaksi. Neuvottelukunnan työvaliokunta valmistelee näiden pohjalta kulloinkin tarvittavia yksityiskohtaisempia esityksiä. Yhteiset hanke-esitykset on koottu teemoittain kolmeksi koriksi. Hankekorit on koottu työvaliokunnan ja päätöksillä neuvottelukunnan kokouksen hyväksymältä pohjalta. Kunkin korin/ hankkeen kohdalle on kirjattu viimeisimmän asiaa koskevan kannanoton päivämäärä ja asiayhteys. Kori 1: Liikenne- ja infrastruktuuri Taustana hankekorille ovat: Kohti kilpailukykyistä ja osaavaa Itä-Suomea; Aluekehityksen suuntaviivoja -raportti (Pohjois- Karjalan maakuntaliitto, julkaisu 112/2007) Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet raportti (Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7). Nvk:n työvaliokunnan päätös Kuusi strategista tavoitetta Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä: Elinkeinoelämän, kansainvälisen teollisuuden ja matkailun kannalta on turvattava säännöllinen lentoliikenne aluekeskuksista Saimaan kanavan toiminnan jatkuminen on turvattava Maantieverkon päärungon muodostavien valtateiden 5 ja 6 sekä niitä vastaavien rautateiden kunto on pikaisesti nostettava vastaamaan muiden valtakunnallisten pääväylien tasoa. Alemmanasteisen tieverkon sekä vähäliikenteisen rataverkon ylläpitoon ja parantamiseen on turvattava riittävä rahoitus Itä-Suomen henkilö- ja tavaraliikenne sekä erityisesti matkaketjut on saatava sujuviksi Kansainvälisen rajaliikenteen toimintaedellytyksiä on parannettava Hankekorin sisältö on seuraava: 1.1 Tieverkon kehittämishankkeet: Valtatie 5: Valtatie 14: Valtatie 6: Valtatie 9: Valtatie 13: Valtatie 23: - Lusi-Mikkeli (*) - Mikkeli-Juva - Päiväranta-Vuorela (*) - Savonlinnan keskusta (*) - Laitaatsalmen syväväylän toteuttamiseen varautuminen ja suunnittelun käynnistäminen - Joensuun kehätie (*) - Lappeenranta Taavetti perusparannus - Kuopio-Jyväskylä - Lappeenranta Jyväskylä ja Lappeenranta-Viipurin tieyhteys - Joensuu-Jyväskylä - Liperi-Varkaus - Varkaus-Lievestuore 5

6 Valtatie 22 (*) merkityt ovat kärkihankkeita tehdyssä talousarvioesityksessä vuodelle Muilta osin hankekori on täydentynyt neuvottelukunnan kokouksessa Perustienpidon määrärahojen lisääminen Asiakohta otettu hankekoriin kannanotossa Rautatieverkon kehittämishankkeet: Savonrata: Kouvola-Kuopio - Kouvola-Mouhu - Mikkeli-Pieksämäki - Pieksämäki-Kuopio (*) - Kuopio- Karjalarata: Luumäki-Imatra (*) Imatra-Joensuu Pääradalta suora yhteys Helsinki-Vantaa lentokentälle - Asiakohta on tullut hankekoriin työvaliokunnan yksityiskohtaisella kannanotolla Vähäliikenteisten ratojen toimivuus turvattava - Asiakohta otettu hankekoriin kannanotossa. 1.4 Lentoliikenteen turvaaminen Itä-Suomesta 1.5 Vesiteiden kehittämishankkeet Saimaan kanavan sopimuksen kiirehtiminen - Hankekoriin kannanotossa Kori 2: Osaaminen ja työllisyys 2.1 Itä-Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen resurssit - Hankekoriin kannanotossa sisältäen: - Itä-Suomen liittoyliopiston perusresurssien ja hankerahoituksen turvaamisen - Yliopistokeskusten perusrahoituksen vakinaistamisen - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhankkeet - Ammattikorkeakoulujen t&k-rahoituksen 2.2 Hammaslääketieteellisen koulutuksen aloittaminen Kuopion yliopistossa - yksityiskohtainen kannanotto ISNK Opettajankoulutuksen aloituspaikkojen säilyttäminen Itä-Suomessa - yksityiskohtainen kannanotto ISNK

7 Kori 3: Alue- ja elinkeinopolitiikka 3.1 Rahoitusinstrumenttien kehittäminen Yritysten T&K toiminta - Tekes Investointiavustukset - TEM - TE-keskukset Riskirahoitus - Finnvera - Avera - TeSi 3.2 Kaivostoiminnan edellytykset/ hankkeiden vauhdittaminen - Hankekoriin kannanotossa; ISNK erillinen kannanotto Talvivaarasta 3.3 Maakuntaraha: rooli ja määrä Kori 4: Kunta-valtio-suhteeseen liittyvät asiat 4.1 ALKU-hanke 7

8 LIITE 3 ISNK 2/2008 Itä-Suomen EU-toimisto VUOSI 2007 Rond-Point Schuman 6, 9th floor, 1040 Brussels Tel , Fax , Riikka Railimo 8

9 ITÄ-SUOMEN EU-TOIMISTO: YHTEENVETO VUODESTA 2007 Vuoden 2007 alusta lähtien toimiston uutena johtajana aloitti Riikka Railimo. Väliaikaisena koordinaattorina toimia Emmi Korhonen ajalla 02/ /2008 ja toimiston uusi valittu koordinaattori Annastiina Papunen aloitti tehtävässään syyskuussa Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimisto järjesti 4 korkean tason politiikan päivää Brysselissä ja 1 Itä-Suomessa, järjesti 2 omaa EU:n erillisohjelmiin liittyvää koulutusseminaaria sekä 1 oman iltatilaisuuden. Lisäksi EU-toimisto oli mukana järjestämässä kahta seminaaria NEEBOR-verkoston kanssa, joista toisessa Itä-Suomen toimistolla oli vetovastuu niin sisällön kuin järjestelyjen osalta. Lisäksi EU-toimisto oli osana järjestämässä Itämeri-yhteistyöryhmän iltavastaanottoa sekä suomalaisten aluetoimistojen pikkujouluja. Vierailuryhmiä EU-toimistolla oli vuoden aikana 19 kpl, joille toimiston palvelupaketin ja ajankohtaisten asioiden esittelyn lisäksi räätälöitiin ohjelmaa yksittäisistä tapaamisista monipäiväisiin vierailuohjelmiin. EU-toimiston järjestämiin tilaisuuksiin ja vierailuihin otti osaa kuluneena vuotena n. 700 henkilöä. Vuoden 2007 aikana tiedotustoimintaa uudistettiin. Tiedotteita lähetettiin 58 ja lehdistössä EU-toimiston asioita käsiteltiin 28 artikkelissa. Toimisto vastasi yhteensä 87 toimeksiantoon. Johtaja ja koordinaattorit vierailivat maakunnissa yhteensä 26 kertaa. EU-toimisto osallistui 297 kertaa eri tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapaamisiin niin Brysselissä kuin Suomessakin. EU-toimisto hyväksyttiin Alueiden komitean Lissabonin seurantaryhmän jäseneksi vuonna 2007 alkaen. Seuraavassa on yhteenveto EU-toimiston vuodesta 2007 toimintasuunnitelman hankeosioittain. Vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksien hankeosioita on uudistettu ja pyritty selkeyttämään. 9

10 1. HANKEOSIO EDUNVALVONTA - ETUJAAN VALVOVA ITÄ-SUOMI Yleistä Vuonna 2007 EU-toimisto keskittyi politiikkaseurannassaan ja edunvalvonnassaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ratkaisuihin ja alkavan uuden kauden vaikutuksiin Itä-Suomen näkökulmasta. Erityisesti Itä-Suomen EU-toimisto keskittyi edunvalvonnassaan seuraavaan rakennerahastokauden koskevaan keskusteluun ja siihen vaikuttamiseen. Tulevan rakennerahastokauden vaikuttaminen tapahtui korkea-arvoisten politiikan päivien kautta Brysselissä sekä kutsumalla EU:n aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja Dirk Ahner Itä-Suomeen lokakuussa Lisäksi Itä-Suomen maakunnat päättivät osallistua NSPA-yhteistyöryhmän kanssa tehtävään tutkimukseen NSPA Foresight 2020, joka tähtäisi erityisesti harvaan asuttujen alueiden erityistuen huomioon ottamiseen myös tulevalla kaudella. Osana keskustelua Itä-Suomen maakunnat ja EU-toimisto vastasivat komission viralliseen konsultointiin koskien koheesiopolitiikkaa Itä-Suomi EU toimisto ja Itä-Suomen maakunnat vastasivat konsultaatioon omana alueena sekä EU-toimisto oli aktiivisesti mukana NSPA:n ja Demographic change regional network-yhteistyöryhmän vastauksien kautta. Lisäksi Kainuu ja Pohjois-Karjala olivat osana AEBR:n vastausta, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala EAR:n vastausta sekä Kainuu ja Etelä-Savo osana EURADAN vastausta. EU-toimiston tarkoituksena oli taata jatkuva ja tiivis vuoropuhelu komission aluepolitiikan edustajien kanssa tulevasta rakennerahastokaudesta sekä aktivoida ja koordinoida maakuntien edunvalvontaa kautta koskien. Keskeisimpiä haasteita ja painopisteitä sekä toisaalta lisäarvoja komission kannalta Itä-Suomessa olivat väestön ikääntyminen, metsäsektorin ja Venäjän tuomat mahdollisuudet sekä haasteet. Rakennerahastojen vaikuttavuuden mittaamista korostettiin jatkotyötä ajatellen. Itä-Suomen EU-toimiston keskeisimmät edunvalvonnalliset toimenpiteet vuonna 2007 olivat Politiikan päivät Brysselissä 2007 Pohjois-Savon maakuntahallituksen opintovierailu Brysselissä huhtikuussa 2007 Aihe: EU-instituutiot, rakennerahastokausi ja EU:n energiapolitiikka Maakuntajohtaja Hannu Vesa vierailu Brysselissä kesäkuussa Aihe: Tapaaminen aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Alain Roggerin kanssa, osallistuminen Lissabonin seurantaryhmän seminaariin sekä osallistuminen Epävirallisen Itämeri-yhteistyöryhmän kesävastaanottoon. Open Days viikolla järjestetyt itäsuomalaisten aluevaikuttajien tapaamiset korkean tason komission virkamiesten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa lokakuussa Open Days seminaari yhteistyössä NEEBOR -verkoston kanssa lokakuussa Aiheet: Transport Across Eastern External Borders ja Aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja Dirk Ahnerin ja harvaan asututtujen yhteistyöryhmän kokous Brysselissä joulukuussa Aihe: koheesiopolitiikka

11 Aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Alain Roggerin tapaaminen Itä-Suomen edustajien kanssa joulukuussa 2007 Aihe: Koheesiopolitiikka Politiikan päivät Itä-Suomessa 2007 Aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Dirk Ahnerin vierailu Mikkelissä ja Kuopiossa, lokakuussa Aihe: Rakennerahastokausi ja koheesiopolitiikka East Finland Briefing- tapahtumat Itä-Suomen EU-toimiston 10v. iltatilaisuus Juhannusvastaanotto kesäkuussa 2007, yhteistyössä Epävirallisen Itämeri yhteistyöryhmän kanssa Aluetoimistojen pikkujoulu joulukuussa 207 yhteistyössä suomalaisten aluetoimistojen kanssa Viraliisiin kannanottoihin osallistumiset NEEBOR -verkoston Olsztyn Declaration tavoitteena tuoda esille Euroopan komissiolle kannat Euroopan unionin itäisten ulkorajojen liikenneratkaisujen merkityksestä sekä toiveista kehityssuunnitelmiksi Yhteistyöverkostot Oman työnsä lisäksi Itä-Suomen EU-toimisto vaikutti edunvalvontaan pääasiassa seuraavien Brysselissä toimivien yhteistyöverkostojen kautta: Harvaan asuttujen alueiden yhteistyöverkosto eli Northern Sparcely Populated Areas (NSPA) Väestön muutos alueet-yhteistyöryhmä eli Demograghic change regional network Itäinen ulkoraja yhteistyöryhmä eli Network of Eastern External Border regions (NEEBOR) Epävirallinen Itämeri-yhteistyöryhmä eli Informal Baltic Sea Group of Regions 11

12 Yhteenveto Viiden (5) korkea-arvoisen politiikan päivien lisäksi vuoden 2007 aikana EUtoimiston henkilöstö osallistui Brysselissä ja Suomessa 297 tapaamiseen tai tilaisuuteen, joissa välitettiin Itä-Suomen näkemyksiä eteenpäin ja kerättiin tietoja itäsuomalaisia toimijoiden hanke- tai politiikkatyötä varten. Itä-Suomen EU-toimisto järjesti mittavan iltatilaisuuden lokakuussa Open Days- viikon yhteydessä. Tilaisuudessa oli n. 160 vierailijaa ja runsaasti alueiden osallistujia. Kaikki Itä-Suomen maakuntien maakuntajohtajat olivat paikalla. Toimiston johtajan tervetulopuheenvuoron lisäksi pääpuheenvuoron piti maakuntien puolesta Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen. Itä-Suomen EU-toimisto oli myös mukana suomalaisten EU-aluetoimistojen perinteisten yhteispikkujoulujen järjestelyissä rahoittajana ja harjoittelijoidensa työpanoksella. Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Politiikan päivät 2 5 East Finland Briefing- tapahtuma

13 2. HANKEOSIO OSAAVA ITÄ-SUOMI Yleistä Itä-Suomen EU-toimisto pyrki tuomaan esille ja markkinoi Itä-Suomen kärkihankkeita ja osaamista Brysselin tärkeimmille sidosryhmille. Toimisto pyrki edelleen kasvattamaan näkyvyyttä ja yleistä tietämystä itäsuomalaisesta ja itäsuomalaisten osaamisesta Brysselissä olevien toimijoiden keskuudessa sekä kartoitti mahdollisia tulevia kumppaneita EU:n erillisohjelmien hanketoimintaan. Vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa Osaava Itä-Suomi on yhdistetty hankeosioon Koulutus ja hanketuki - Osaava ja Oppiva Itä-Suomi. Itä-Suomen hankepäivät vuonna 2007 Tammikuussa 2007 järjestettiin komission Alueet taloudellisen muutokset edistäjinä-seminaari Regional Policy responses to demographic challenges, jossa Itä-Suomi jatkoi menestyneiden hankkeiden esittelyä. Joensuun elinkeinoyhtymä (JOSEK) esitteli ko. seminaarin työryhmässä Developing rural and sparsely populated and ultra-peripheral areas: strategies and actions, How we made it- the Joensuu Regions s success story. NEEBOR-verkoston vuosikokouksessa syyskuussa Puolassa Itä-Suomen hyvistä käytännöistä kertoivat Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen suomalais-venäläisestä rajayhteistyöstä otsikolla Finnish-Russian cross- border cooperation - major achievements and future prospect to Euroregion Karelia. Samassa tilaisuudessa Kainuun maakuntakokeilusta kertoivat Jouni Ponnikas ja Andra Aldea- Partanen Oulun yliopiston alaisesta Kajaanin Lönnrot -instituutista otsikolla Kainuu self-government experiment and rural development. Vuoden 2007 aikana EU-toimisto ei jakanut Good Practice from East Finland nimikettä. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Hankepäivät 2 2 Good Practice from East Finland HANKEOSIO ERILLISOHJELMIEN ITÄ-SUOMI Yleistä 13

14 Vuonna 2007 suurin osa Euroopan unionin ohjelmakausista alkoi jatkuen pääosin vuoteen EUtoimiston keskeinen tehtävä itäsuomalaisten hanketoimisjoiden aktivoiminen EU:n erillisohjelmiin sekä niissä menestymisen tukeminen näkyivät myös vuoden 2007 toiminnassa. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EUtoimisto järjesti kaksi koko- tai puolen päivän (2) omaa koulutusseminaaria EU:n erillisohjelmiin liittyen, yhden Itä-Suomessa ja yhden Brysselissä. Lisäksi toimiston johtaja kävi luennoimassa maakunnissa seitsemässä (7) koulutustilaisuuksissa EU:n erillisohjelmista. Toimintakertomukseen on listattu vain laajimmat tilaisuudet, Brysselin vierailuryhmille pidettyjä eikä maakuntakierroksien yleisesittelyjä lasketa mukaan, joita niitäkin ioli runsaasti. 14

15 Itä-Suomen EU-toimiston järjestämät koulutusseminaarit 1. Alueellisen yhteistyön ohjelmista vuosille seminaari Brysselissä Alueellinen yhteistyö -tavoitteen Alueiden välinen yhteistyö (ns. INTEREG IVC) haut alkoivat syksyllä Ohjelman esittelyä ja itäsuomalaisten menestymismahdollisuuksia parantaen Itä-Suomen EU-toimisto järjesti Open Days -viikon perjantaina Brysselissä seminaarin Alueellisen yhteistyön ohjelmista vuosille Tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda yhteen keskeisiä hankehenkilöitä maakunnista sekä EU:n instituutioiden ohjelmista ja aluepolitiikasta vastaavia asiantuntijoita. Päivän aikana perehdyttiin niin aluepolitiikan rahoitukseen EU:n mittakaavassa kuin myös eri ohjelmiin ja niiden alueille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Seminaariin osallistui 25 hengen aktiivinen joukko. Seminaarin moderaattorina toimi Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton suunnittelujohtaja. Hän puhui aluksi lyhyesti päivän tavoitteista ja ohjelmien merkityksestä alueille. Tämän jälkeen MEP Kyösti Virrankoski kertoi parlamentin kuulumisia sekä EU:n budjetin ja aluepolitiikan suhteesta. Häntä huolestutti erityisesti maatalouteen liittyvien ohjelmien hidas hyväksymisvauhti. Sitten seurasivat komission puheenvuorot: ensin Eveline Petrat-Charléty, Interreg IVC -valmistelusta vastaava virkamies, esitteli Interreg IVC -ohjelmaa ja hänen jälkeensä Ulla Ropponen puhui Baltic Sea Region sekä Northern Periferia ohjelmista. Näiden ohjelmien tarkoituksena on edistää alueiden kehittymistä ja vahvistaa niiden kilpailukykyä. Molemmat puhujat sanoivat, että Suomesta on perinteisesti tullut hyviä hakemuksia ja toivoivat saman trendin myös jatkuvan. Seminaarissa kuultiin myös Irlannin kokemuksia Interregistä Irlannin alueiden toimiston johtajan, Robert Collinsin, kertomana. Hänen mukaansa suomalaiset ovat haluttuja projektikumppaneita eri EU-projekteihin. Tärkeä osa päivää olivat myös hanke-esittelyt: Matti Nissinen kertoi Barents Link Forumista, Ninetta Chaniotou puhui otsikolla From DQE to DqE - Greening of the regions project, Andra Aldea-Partanen puhui DESERVE II -hankkeesta, Risto Poutiainen Change on Borders -projektista ja Eero Aarnio mahdollisesta erilaisia järvialueita yhdistävästä hankeideasta. Kokonaisuudessaan päivä antoi hyvät perustiedot eri ohjelmista ja mahdollisti myös eri alueiden asiantuntijoiden verkottumisen. 15

16 2. Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen -seminaari Kuopiossa 31. lokakuuta 2007 Itä-Suomen EU-toimisto järjesti Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen -seminaari Kuopiossa 31. lokakuuta 2007, jossa perehdyttiin kansainvälistymiseen liittyvistä teemoista itäsuomalaisille naisyrittäjille. Seminaarissa kuultiin monipuolisesti puheenvuoroja niin naisyrittäjyyden kehityspolun, rahoitus- ja verkottoitumismahdollisuuksien kuin hanke-esittelyjenkin valossa. Noin neljäkymmentä seminaarikuulijaa oli paikalla, kun Yrittäjänaisten keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittu Kaarina Jokinen Lahden seudun yrittäjänaiset ry:stä aloitti päivän mielenkiintoisella puheenvuorollaan naisasioiden historiallisesta kehityspolusta sekä Yrittäjänaisten keskusliiton 60-vuotisjuhlavuodesta, jota liitto vuonna 2007 juhlii. Tämän jälkeen seminaaripäivää jatkettiin Euroneuvontakeskuksen kansainvälistymisasiantuntija Markku Kauneelan puheenvuorolla, jossa hän kertoi muun muassa ympäri Eurooppaa järjestettävistä yrityskontaktitapahtumista, jotka tarjoavat tehokkaan verkostoitumismahdollisuuden ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksista kertoi puolestaan lisää Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston ESR-koordinaattori Merja Hilpinen sekä teknologian kehittämisosaston osastopäällikkö Ritva Saarelainen. Merja Hilpinen nosti puheenvuorossaan esille muun muassa ESR -ohjelman hakuajat, jotka tämän vuoden osalta ajoittuvat ajalle ja vuoden 2008 osalta aukeavat taas helmikuussa. Ritva Saarelainen painotti puolestaan innovaatiotoiminnan aktivoinnin tarvetta ennen kaikkea pienten yritysten sekä palvelualan osalta. Päivän päätteeksi kuultiin vielä hanke-esittelyjä, joiden osalta esille nousivat kansainvälisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Pietari-Suomi naisyrittäjien yhteistyöhankkeesta oli puhumassa Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen koulutussuunnittelija Merja Ryökäs. Kainuu-Ranska yhteistyöhankkeesta kuultiin esittely Kainuun naisyrittäjien toiminnanjohtaja Anneli Määtän osalta, kun taas Reaktioketju - hankkeen hyvistä käytännöistä ja hankkeen yhteydessä toteutetun tutkimuksen tuloksista kuultiin Pro Agria Pohjois Savon toiminnanjohtajan Helena Lehtoaron ja Kuopion yliopiston tutkijan Anneli Hujalan esitteleminä. Kokonaisuudessaan seminaari tarjosi hyvän mahdollisuuden itäsuomalaisille naisyrittäjille kuulla lisää kansainvälistymismahdollisuuksista ja rahoitusnäkymistä. Lisäksi positiiviset viestit onnistuneiden hankkeiden toteuttajilta loivat kuulijoihin uskoa tulevien hankesuunnittelujen osalta. 16

17 Yksittäiset koulutukset maakunnissa (ei Brysselissä järjestetyt tai yleisesittelyt) 1. Kansainvälistymisen ohjelmat Kainuulle , järjestäjänä Kainuun maakuntayhtymä. Kajaani, Kainuu Itä-Suomen huippukokous, järjestäjänä Itä-Suomen maakunnat. Tahko, Pohjois-Savo Inno-päivä,: Itä-Suomen EU- toimisto Brysselissä palvelut ja verkostot, järjestäjänä Pohjois-Savon kauppakamari Kuopio, Pohjois-Savo Kansalaisjärjestöt Euroopan unionissa, järjestäjänä Okry ry. Joensuu, Pohjois- Karjala Seminaari opettajille: Euroopan unionin ajankohtaiset haasteet , järjestäjänä Pohjois- Karjalan Eurooppa-tiedotus. Joensuu, Pohjois-Karjala 6. Kv-yhteistyökumppaneiden hankinta, järjestäjänä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Mikkeli, Etelä-Savo Itä-Suomen EU-toimiston tuki elinkeinoelämälle Pohjois-Savossa, järjestäjänä EU-Fund hanke/pohjois-savon liitto, Kuopio Erillisten koulutustilaisuuksien lisäksi toimiston johtaja vieraili kymmenissä instituuteissa esitellen ja markkinoiden EU-toimiston palveluista sekä kertomassa keskeiset ajankohtaiset asiat. EU-toimiston palvelukonseptin ja räätälöity EU-aihepiiri esiteltiin myös Brysselissä vieraileville itäsuomalaisille ryhmille. Harjoittelijoiden projektityöt Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston harjoittelijat laativat kaksi laajaa raporttia eri EU-teemoista, jotka koskettivat heidän opintojaan ja erityisosaamistaan. Elisa Kuosmanen teki kaksi raporttia Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen ja Maija Liakka aiheesta Väestönmuutos Euroopan unionissa ja Itä-Suomessa. Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen projektityö jaettiin Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen - seminaarissa Kuopiossa 31. lokakuuta 2007 sekä lähetettiin myös kaikille extranetin käyttäjille. Väestönmuutosta pohtiva projektityötä käytettiin taustamateriaalina v järjestettävään Väestön ikääntyminen -seminaarissa ja julkaistaan kokonaisuudessaan ko. seminaariin yhteydessä. Hanketuki Hanketukeen vastattiin kysynnän mukaan, suurin osa rahoituskyselyistä koski EU:n tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa ja EU:n Kulttuuri ja koulutusohjelmaa

18 EU-toimistolla oli ratkaiseva rooli ainakin kolmen INTERREG IVC-projektin koordinoimisesta tai kumppanin löytämisestä itäsuomalaisille maakunnille. Näitä olivat NEEBOR-verkoston INTERREG IVC -hakemus (Itä-Suomesta osallistujina Pohjois- Karjala), Demographic Change Regions Network:in DART -projekti (osallistujina Pohjois- Karjala ja Kainuu) sekä RobinWood -hakemus (osallistujana Kainuu). Muuta EU-toimiston johtaja osallistui Pohjois-Karjalan EUFUND-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Tämän EAKR-hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan hanketoiminnan kansainvälistymisen tukeminen mm. luomalla maakuntaan tukihenkilöverkosto, joka pystyy hakemaan ja toteuttamaan EU:n erillisohjelmahankkeita. Osallistuminen EUFUNDohjausryhmään on palvellut hyvin tiedonkulun sujuvuutta ja toimien koordinointia. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Koulutustilaisuudet (+ 9) Hanketuki Kysynnän mukaan Kysynnän mukaan 18

19 4. HANKEOSIO ITÄ-SUOMI VIERAILIJANA VIerailuryhmät Itä-Suomen EU-toimisto avusti toimintavuoden aikana yhdeksäntoista (19) vierailuohjelman laadinnassa itäsuomalaisille toimijoille. Näistä vierailusta tärkeimmät olivat mm. Pohjois-Savon maakuntahallituksen edunvalvonta - ja opintomatka , Open Days tapahtuman aikana tehdyt ohjelmat maakuntien johdolle ja muille virkamiehille Yleisesti ottaen vierailijaryhmien määrä kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Yhteensä noin 700 henkilöä vieraili Itä-Suomen järjestämissä tilaisuuksissa ja vierailuissa Harjoittelijat Itäsuomalaisissa oppilaitoksissa opiskeleville tai vastavalmistuneille tarkoitettua harjoitteluohjelmaa jatkettiin vuonna Harjoittelijoiden määrää nostettiin vuosittaisesta kahdesta neljään sekä ajanjakso rytmitettiin vaihtumaan rotaatiomaisesti kolmen kuukauden väliajoiksi, jokaisen harjoittelijan harjoitteluajan ollessa pääsääntöisesti 6 kk. Vuonna 2007 harjoittelijoina olivat Elisa Kuosmanen Joensuun yliopistosta ( ) ja Maija Liakka Kuopion yliopistosta ( ) Viides tuoli EU-toimiston neljäs tuoli muuttui harjoittelijoiden määrän lisäyksen vuoksi viidenneksi tuoliksi. Tilapuutteen vuoksi viidettä tuolia ei käytetty vuonna Tämäm johtui siitä,että henkilöstöä oli viisi syksyn 2007 aikana. jolloin oli kaksi koordinaattoria samaan aikaan tehtävien sujuvan vaihdon takaamiseksi. Toimitilat Itä-Suomen EU-toimisto tarjoaa itäsuomalaisille konferenssitiloja käyttöönsä seminaari- ja kokoustiloiksi. Palvelu on itäsuomalaisille maksuton. Vuonna 2007 tiloja käytettiin 35 kertaa, kerta vaihteli parin tunnin neuvotteluista aina koko päivän seminaari -ja iltatilaisuuteen. Scotland Europan tekemä hinta-arvio saadusta 19

20 hyödystä oli , jos samat tilat oli vuokrattu ulkopuolisilta. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä 2007 Toteutunut määrä 2007 Vierailuryhmien ohjelmien suunnittelu ja Kysynnän 19 järjestäminen mukaan Harjoitteluohjelma 2 2 Viides tuoli Kysynnän 0 mukaan Tilojen käyttö Kysynnän mukaan HANKEOSIO TIEDOTUS - TIEDOTTAVA JA TIETÄVÄ ITÄ-SUOMI Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimiston tiedotusta kehitettiin ja uudistettiin. Tiedotteiden määrää lisättiin ja sisältöä pyrittiin kehittämään laadullisesti. Tiedottamisen lisäksi pyrittiin kasvattamaan extranetin -käyttäjien määrää sekä lisäämään toimiston näkyvyyttä itäsuomalaisessa ja brysseliläisessä lehdistössä. Lisäksi kaikki itäsuomalaiset päälehdet (Kainuun Sanomat, Karjalainen, Savon Sanomat, Länsi-Savo) osallistuivat Brysselissä Open days 2007-viikolle ja toimisto järjesti jokaiselle lehdistön edustajalle räätälöidyn vierailuohjelman. Yksittäisten eli ns. täsmätiedotteiden määrää lisättiin huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna sekä uutena tiedotuksen muotoina olivat kuukausikirje sekä EU- politiikan katsaukset. Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimisto lähetti kotimaakuntiin yhteensä 74 tiedotetta extranet-järjestelmän kautta. Niistä oli kuukausitiedotteita 6 kpl ja EU-politiikan katsauksia 10 kpl. Kasvua vuoteen 2005 oli 124 %. Lisäksi toimiston harjoittelijoiden projektitöitä lähettiin 2 kpl. EU-toimiston internet-kotisivujen julkista osiota on jatkuvasti päivitetty ajankohtaisilla uutisilla ja tapahtumilla. Lisäksi esimerkiksi kaikista EU-toimiston Brysselissä järjestämistä tilaisuuksista on kuvia internet-sivujen kuvagalleriassa. 20

21 Vuoden 2007 lopussa EU-toimiston extranet-järjestelmän oli rekisteröitynyt 480 käyttäjää, jotka jakaantuivat maakunnittain seuraavasti: Etelä-Savosta 102, Kainuusta 87, Pohjois-Karjalasta 98 ja Pohjois-Savosta 175 (muut itäsuomalaiset toimijat 18). Toimisto pyrki aktiivisesti saamaan yhä suuremman määrän itäsuomalaisia hanketoimijoita sekä päätöksentekijöitä extranetin jäseniksi, jotta tiedotus tavoittaisi mahdollisimman monen keskeisen toimijan. Extranetin käyttäjien määrä nousi vuonna 120 henkilöllä, uusien käyttäjien kasvua vuoteen 2005 oli 167 %. Itä-Suomen ulkopuolisia extranetin jäsenyyshakemuksia ei enää hyväksytty. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston toimintaa ja henkilöstöä koskevat lehdistössä tai muussa tiedotusvälineessä olleet jutut ja artikkelit sekä toimiston itse kirjoittamia artikkeleita on ilmestynyt yhteensä 28 kertaa itäsuomalaisessa tai muussa eurooppalaisessa tiedotusvälineessä. Kasvua vuoteen 2005 oli 250 %. Toimintavuoden aikana EU-toimisto vastasi kaikkiin saamiinsa 87 toimeksiantoon: 25 eteläsavolaiseen, 8 kainuulaiseen, 16 pohjoiskarjalaiseen ja 23 pohjoissavolaiseen, muut 5. Kasvua toimeksiantojen vuoteen 2005 verrattuna oli 50 %. Yhteenveto: Tiedotus ja toimeksiannot 2007 Palvelu Arvioitu määrä 2007 Toteutunut määrä 2007 Internet-sivusto ei arvioitu Jatkuva päivitys Täsmä- ja pikainfot ja tiedotteet Kuukausitiedotteet ei arvioitu - uusi 6 ei arvioutu - uusi 10 EU-politiikan katsaukset Lehdistö, lehtiartikkelit, kolumnit Tiedotteet Lehdistö Tiedotus yhteensä Toimeksiannot yhteensä kysynnän mukaan 87 21

22 Tiedotteet ja extranetin uudet käyttäjät tiedotteet extranetin uudet käyttäjät Itä-Suomen EU-toimiston toimeksiannot 120 kappaletta toimeksiannot 6. HANKEOSIO SITOUTUNUT ITÄ-SUOMI- MAAKUNTAVIERAILUT Toimiston henkilövaihdoksien, rekrytointien ja EU-virkamiesten Itä-Suomen vierailujen määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi. Toimisto näki tärkeänä uuden henkilöstön perehdyttämisen uuteen toimintakenttään sekä käsiteltäviin asioihin. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston henkilöstö teki Suomeen kaksikymmentäkuusi maakuntamatkaa: Etelä-Savoon 7, Kainuuseen 2, Pohjois-Karjalaan 5 ja Pohjois-Savoon 10 sekä 2 kertaa Helsinkiin. Yhdellä vierailulla on pyritty yhdistämään 1-3 maakuntavierailua. Maakuntavierailujen aikana maakuntaliittojen lisäksi pyrittiin tapaamaan erityisesti EU-toimiston toimintasuunnitelmassa mainittuja kärkiorganisaatioita sekä osallistumaan aktiivisesti puhetilaisuuksiin koskien EU:n eri hanketeemoja tai politiikka-aiheita. Samalla Suomen vierailulla pyrittiin vierailemaan 1-3 maakuntaa kerralla. Suomen ulkopuolelle suuntautuneita matkoja EU-toimisto teki yhden kerran NEEBOR-yhteistyöverkon vuosikokokoukseen Olzstyniin Puolaan Palvelu Itä-Suomen EU-toimiston maakuntavierailut Suunniteltu Toteutunut määrä määrä vuodessa vuodessa

23 7. HANKEOSIO HALLINTO- TOIMIVA ITÄ-SUOMEN EU-TOIMISTO Työvaliokunta on saanut EU-toimiston toiminta- ja kuluraportit ajallaan neljä kertaa (tammi-maaliskuulta, huhti-kesäkuulta, heinä-syyskuulta ja loka-joulukuulta). Vuonna 2007 pidettiin 4 EU-toimiston työvaliokunnan kokousta ja ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa. Vuoden 2007 kulutoteuma ,63 euroa oli 90,7 % Itä-Suomen EU-toimiston vuosibudjetista euroa. Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Vuosiraportti 1 1 Toimintaraportti 4 4 Kuluraportti 4 4 Ohjausryhmän kokous 1 (+1) 2 Työvaliokunnan kokous 6 4 LIITTEENÄ: Itä-Suomen EU-toimiston toimintaraportit vuodelta 2007: tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu sekä loka-joulukuu. 23

24 LIITE 3 24

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; torstai 29.3.2007 klo 18.00-19.21 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone Osallistujat Lapin liitto Veikko Kumpumäki,

Lisätiedot

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; Keskiviikko 7.11.2007 klo 15.15 16.45 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone, 5 krs. Osallistujat Lapin liitto Antti

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toimiston taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EUedunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto on perustettu vuonna 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto

Arktinen alue mahdollisuus ja haaste Kari Aalto Arktinen alue mahdollisuus ja haaste 26.9.2012 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU toimisto 2013- Johtaja Kari Aalto Erityisasiantuntijat Janika Luukinen Sointu Räisänen 4 korkeakouluharjoittelijaa/vuosi

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Pohjois-Suomen neuvottelukunta 14.06.2011 AIKA 14.06.2011 Klo 16:08-18:22 PAIKKA Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (10) Jarva Marisanna. Piirainen Raimo. Kortesalmi Joukamo Pohjois-Pohjanmaa POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika 31.08.2016 klo 08:00-08:55 Paikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Toiminta ja tavoitteet 2015 IP alueen tarkastuslautakunnat 26.8.2015 Kari Aalto Aluetoimistot Brysselissä Brysselissä noin 300 aluetoimistoa 5 suomalaista aluetoimistoa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo 1.11.2017 Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais- Suomen Eurooppatoimiston perusfaktat Perustettu vuonna 1998 Taustatahot:

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:30 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, nh Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/2017 1 Kokousaika kello 10:00 13:33 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus)

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 18.10.2017 kello 9:30-11:30 (omakustanteinen lounasmahdollisuus) Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista:

Lisätiedot

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Tuleva rakennerahastokausi Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Taustaa Alue- ja rakennepolitiikan uudistamista koskeva keskustelu on kiinteästi sidoksissa rahoituskehyksistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3 MUISTIO 4/2017 1 Esivalmistelun maku-tiimi Aika 15.05.2017 klo 12:30-13:50 Paikka Uudenmaan liitto, Hautomo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Valmisteluryhmien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTE 25.10.2010 ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ Etelä-Savon maakuntaliitto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön maakuntakaavapäätöksestä. Asiasta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.03 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 20.2.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Pieksämäki, Naarajärven kanttila, Vilhulantie 5, kokoushuone 3 Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) Puolimatka Pekka Keski-Pohjanmaa. Kettunen Pentti. Piirainen Raimo Kapraali Ilkka

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (10) Puolimatka Pekka Keski-Pohjanmaa. Kettunen Pentti. Piirainen Raimo Kapraali Ilkka POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (10) Aika 25.04.2016 klo 09:30-12:15 Paikka ODL, Wegelius-sali Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki Keski-Pohjanmaa Ojala Kauko Keski-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 10:00-11:57 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 3. KOKOUS MUISTIO Aika: maanantai 2.9.2016 kello 11.38 12.25 Paikka: Kokoustila C6, Toimistotalo Ruori, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta Läsnä/jäsenet:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 18.3.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä. Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä. Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 5. kokous Aika 26.1.2017 klo 13:00-15:50 Paikka Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Tarja Miettinen (vpj) Terttu Ruotsalainen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No2/ Ravintola Taica, Pieksämäki (Keskuskadun ja torin välisellä kävelykujalla)

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No2/ Ravintola Taica, Pieksämäki (Keskuskadun ja torin välisellä kävelykujalla) Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No2/2017 1 Kokousaika kello 9:30 11.52 Kokouspaikka Ravintola Taica, Pieksämäki (Keskuskadun ja torin välisellä kävelykujalla) Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sidosryhmien

Lisätiedot

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali. Otsikko Sivu. 25 Kokouksen avaus Esivalmistelun tilannekatsaus 4

Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali. Otsikko Sivu. 25 Kokouksen avaus Esivalmistelun tilannekatsaus 4 MUISTIO 6/2017 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 01.09.2017 klo 14:05-15:50 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, Helsinki, Maakuntasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen avaus 3 26

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna).

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 28.11.2017 kello 09:00 Kokouspaikka Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Asialista: Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi,

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi, Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 01.06.2017 Aika 01.06.2017, 16:00-18:00 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvenoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet

Valosta vetovoimaa Elämyksellisen kaupunkivalaisun mahdollisuudet 1/5 KOKOUSTIEDOT Aika pe 17.5.2013 klo 13-14.52 Paikka Oulu10, neuvotteluhuone 156 (Os. Torikatu 10, Oulu) Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet: Pj Henrika Pihlajaniemi Risto Vuoria Henna Ukonmaanaho Jouko

Lisätiedot