Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/2008"

Transkriptio

1 Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous Pöytäkirja 2/ Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Ravintola Pääpostin kokoustila B5-6; Mannerheimintie 1 B; Helsinki Osanottajat Etelä-Karjalan liitto ( + ) Puttonen Timo ( 1-5) ( ) Urpo Moisio ( + ) Berg Ari ( ) Henttonen Irmeli ( + ) Repo Aila ( ) Kiljunen Anneli ( - ) Paajanen Reijo ( - ) Pöllänen Ismo Etelä-Savon maakuntaliitto ( - ) Nepponen Olli ( - ) Selenius Pekka ( - ) Kakriainen Markku ( + ) Sorjonen Heikki ( - ) Seppälä Arto ( - ) Matilainen Reino ( + ) Viialainen Matti ( + ) Aarnio Eero Kainuun maakunta -kuntayhtymä ( - ) Korhonen Timo ( - ) Seppänen Juhani ( - ) Polvinen Osmo ( - ) Kyllönen Merja ( - ) Piirainen Raimo ( - ) Kinnunen Anneli ( + ) Leskinen Hannu ( ) Kärkkäinen Juhani Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ( - ) Eskelinen Seppo ( - ) Väyrynen Sinikka ( - ) Sihvonen Aulikki ( + ) Alsio Ari ( + ) Niemi Anu ( ) Kämäräinen Matti ( + ) Hyttinen Pentti ( 1-7) ( ) Poutiainen Risto Pohjois-Savon liitto ( - ) Raassina Sari ( ) ( + ) Rossi Markku ( ) ( - ) Väätäinen Tuula ( ) ( + ) Huttunen Jussi ( 1-7) ( ) Asiantuntijat ( + ) Malinen Pentti ( + ) Järvinen Heli, kansanedustaja ( 1-4)

2 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Puheenjohtaja Markku Kakriaisen ollessa estyneenä hänen varajäsenensä Heikki Sorjonen avasi kokouksen klo Osallistujien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Todettiin kokouksessa läsnäolijat nimenhuudolla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 1/2008 (Liite 1). 4 Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) ja Itä-Suomen yhteistyöalue Ministeri Kiviniemen kesäkuussa 2007 asettaman aluehallinnon uudistamishankkeen tavoitteena on aluehallintoviranomaisten työnjaon selkiyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen sekä aluejaon yhtenäistäminen. Lisäksi tavoitteena on viranomaisten määrän vähentäminen ja lääninhallitusten uudelleenorganisointi. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä. ALKU -hankkeen väliraportti luovutettiin ministeri Mari Kiviniemelle Ehdotuksia on käsitelty hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä (HALKE) huhtikuussa ja 8.5. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asetti aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan alatyöryhmän. Hankkeen ohjausryhmä asetti lisäksi yksitoista muuta alatyöryhmää uudistushankkeen jatkovalmistelutyöhön. Alatyöryhmissä on ministeriöiden, muun keskushallinnon ja aluehallintoviranomaisten edustajia. Kaikissa alatyöryhmissä on henkilöstöjärjestöjen edustus. Alatyöryhmissä mukana olevien edustajien lukumäärä on yhteensä noin 250. Alatyöryhmien työtä ohjaa hankkeen ohjausryhmä ja koordinoi hankkeen valmisteluryhmä. Valmisteluryhmään tullaan nimeämään aikaisemmin nimettyjen jäsenten lisäksi alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiehallinnon ja työsuojelupiirien edustajat. Valmisteluryhmän tehtävänä hankkeen jatkovalmistelussa on huolehtia väliraportin ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätöskokonaisuuden toteutumisesta kiinnittäen huomiota alatyöryhmien työn keskinäiseen yhteensopivuuteen, maakunnan liittojen ja valtion aluehallintoviranomaisten suhteen järjestämiseen sekä valtion aluehallintoviranomaisten keskinäisen yhteistyön järjestämiseen. Maakuntajohtajat Viialainen ja Puttonen esittelivät tilannetta Itä-Suomen maakuntien näkökulmasta. Lisäksi kansanedustaja Järvinen selvitti tilannetta eduskuntakäsittelyn näkökulmasta ja otti esille ympäristökeskusten asemaa koskevan asian. Neuvottelukunta keskusteli ALKU-hankkeen tilanteesta, erityisesti Itä-Suomen mahdollisesta yhteistyöalueen muodostamisen vaihtoehdoista ja eri maakuntien näkökannoista siihen. Pidettiin tärkeänä hoitaa asiaa niin, että tulevat hallinto- ja yhteistyöratkaisut syntyvät maakuntien tahdon mukaisina. 2

3 Päätös: Päätettiin ALKU-hankkeeseen liittyvien ratkaisujen valmisteluprosessista seuraavasti: maakuntajohtajat valmistelevat asiaa yhdessä ennen 1.7. ALKU-väliraportin valmistumista maakuntajohtajat ja maakuntahallitusten puheenjohtajat kokoontuvat neuvottelukokoukseen klo 19 Joensuussa Huippukokoukseen mennessä kukin maakuntahallitus valmistelee omat ratkaisunsa niin, että yhteistyöratkaisu (ALKU-hankkeen lausuntopyyntöön) valmistuu viimeistään tuolloin. 5 Liikennepoliittisiin linjauksiin ja hankkeisiin vaikuttaminen Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko annettiin maaliskuussa eduskunnalle. Liikennepolitiikan painopiste on siirtynyt selonteon linjausten toimeenpanoon valtion budjettikehyspäätösten kautta. Maakuntajohtaja Viialainen esitteli tilannetta todeten, että hallituksen tekemän kehyspäätöksen jälkeen uusille kannanotoille hankeasioissa ei ole tarvetta. Neuvottelukunta keskusteli esittelyn pohjalta. Keskustelussa esitettiin ja kannatettiin ajatusta, että väylähankkeiden sijasta seuraavaksi olisi nostettava keskusteluun perustienpidon määrärahojen tarve. Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu; uusia kannanottoja ei tehty. 6 Esitysten valmistelu valtion talousarvioon 2009 Itä-Suomen neuvottelukunta on vuosittain käsitellyt valtion budjettivalmistelua koskevan kannanoton ja/tai tehnyt asiaa koskevia konkreettisia esityksiä. Vuodesta 2006 alkaen maakunnan liitot ovat käyneet vuoden lopulla totsu-neuvottelut ministeriöiden kanssa. Tarvittaessa Itä-Suomen kansanedustajat ovat tehneet yhteisaloitteita valtion tulo- ja menoarvioesityksen ollessa eduskuntakäsittelyssä. Itä-Suomen neuvottelukunnan aiemmissa kannanotoissaan esittämät hankkeet (hankekorit) ohjaavat yhteistä edunvalvontaa (liite 2). Ohjelmajohtaja esitteli asiaa. Keskusteltiin tarpeesta päivittää yhteisiä hanke-esityksiä; uusia kannanottotarpeita ei tullut esille. Päätös: Merkittiin tiedoksi liitteen 2 mukainen työmuistio, jota käytetään yhteisen edunvalvonnan pohjana mahdollisille yksityiskohtaisille kannanotoille. 7 Itä-Suomi -ohjelman katsaus Itä-Suomi ohjelman toimeenpanon koordinoinnista vastaa ohjelmajohtaja ( ). Kuluvan vuoden aikana on Itä-Suomi yhteistyön tavoitteet ja toimintamallit arvioitava ja jatkosta päätettävä, koska ohjelmajohtajahanke päättyy vuoden 2008 lopussa. Organisointi tulee riippumaan ALKU-hankkessa tapahtuvista yhteistyöalue- ja teemaratkaisuista. Ohjelmajohtajan esitti kokoukselle suullisen katsauksen Itä-Suomi -ohjelman tämänhetkiseen hanketilanteen. Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen. 3

4 8 Huippukokous Itä-Suomen huippukokouksen ohjelman valmistelu on viimeistelyvaiheessa. Itä-Suomen yhteistyön jatkoa ja siihen liittyen ALKU-hankkeen lausuntopyyntöön vastaamista on tarkoitus käsitellä Huippukokouksessa maakuntajohtaja Viialaisen alustuksen pohjalta maakuntapoliitikoista koostuvassa paneelissa, jonka edustajat kootaan maakuntia ja puolueita edustavaksi. Maakuntajohtaja Viialainen esitteli asiaa. Käytiin asiasta keskustelu Päätös: Sovittiin, että Huippukokouksessa maakuntien puheenvuoroja käyttävät henkilöt nimettäisiin juhannukseen mennessä. Päätettiin ottaa valmisteltavaksi huippukokoukselle kannanotto Venäjän viisumivapauskysymyksestä. 9 Muut esille tulevat asiat Oli varattu mahdollisuus käsitellä Itä-Suomen EU-toimiston jäsenpohjan laajentamista koskeva asia, mikäli prosessi on edennyt riittävästi sekä muut mahdolliset kiireelliset asiat ja neuvottelukunnan jäsenten esittämät asiat. Etelä-Karjalan edustajat informoivat EU-toimistoa koskevasta valmistelusta: periaatetasolla asiaan on suhtauduttu myönteisesti. Päätös: Merkittiin tiedoksi saatu informaatio. 10 Ilmoitusasiat Itä-Suomen EU-toimiston toimintakertomus 2007 (toimitetaan pöytäkirjan liitteenä 3) The Thousand Lakes of Finland hankkeen loppuraportti (toimitetaan myöhemmin) Itä-Suomen Businessedustuston omistuspohjan laajentaminen on käynnissä (suullinen ilmoitus /Viialainen) Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Heikki Sorjonen puheenjohtaja Pentti Malinen sihteeri, ohjelmajohtaja 4

5 LIITE 2 ISNK 2/2008; Asiakohtaan 6 ITÄ-SUOMEN HANKEKORIT Tässä ovat koottuna Itä-Suomen neuvottelukunnan linjaamat yhteishankkeina esitettävät hankkeet valtion budjettihankekannanottojen ja hallitusohjelmatavoitteiden ajamisen pohjaksi. Neuvottelukunnan työvaliokunta valmistelee näiden pohjalta kulloinkin tarvittavia yksityiskohtaisempia esityksiä. Yhteiset hanke-esitykset on koottu teemoittain kolmeksi koriksi. Hankekorit on koottu työvaliokunnan ja päätöksillä neuvottelukunnan kokouksen hyväksymältä pohjalta. Kunkin korin/ hankkeen kohdalle on kirjattu viimeisimmän asiaa koskevan kannanoton päivämäärä ja asiayhteys. Kori 1: Liikenne- ja infrastruktuuri Taustana hankekorille ovat: Kohti kilpailukykyistä ja osaavaa Itä-Suomea; Aluekehityksen suuntaviivoja -raportti (Pohjois- Karjalan maakuntaliitto, julkaisu 112/2007) Itä-Suomen strategiset liikennehankkeet raportti (Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7). Nvk:n työvaliokunnan päätös Kuusi strategista tavoitetta Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä: Elinkeinoelämän, kansainvälisen teollisuuden ja matkailun kannalta on turvattava säännöllinen lentoliikenne aluekeskuksista Saimaan kanavan toiminnan jatkuminen on turvattava Maantieverkon päärungon muodostavien valtateiden 5 ja 6 sekä niitä vastaavien rautateiden kunto on pikaisesti nostettava vastaamaan muiden valtakunnallisten pääväylien tasoa. Alemmanasteisen tieverkon sekä vähäliikenteisen rataverkon ylläpitoon ja parantamiseen on turvattava riittävä rahoitus Itä-Suomen henkilö- ja tavaraliikenne sekä erityisesti matkaketjut on saatava sujuviksi Kansainvälisen rajaliikenteen toimintaedellytyksiä on parannettava Hankekorin sisältö on seuraava: 1.1 Tieverkon kehittämishankkeet: Valtatie 5: Valtatie 14: Valtatie 6: Valtatie 9: Valtatie 13: Valtatie 23: - Lusi-Mikkeli (*) - Mikkeli-Juva - Päiväranta-Vuorela (*) - Savonlinnan keskusta (*) - Laitaatsalmen syväväylän toteuttamiseen varautuminen ja suunnittelun käynnistäminen - Joensuun kehätie (*) - Lappeenranta Taavetti perusparannus - Kuopio-Jyväskylä - Lappeenranta Jyväskylä ja Lappeenranta-Viipurin tieyhteys - Joensuu-Jyväskylä - Liperi-Varkaus - Varkaus-Lievestuore 5

6 Valtatie 22 (*) merkityt ovat kärkihankkeita tehdyssä talousarvioesityksessä vuodelle Muilta osin hankekori on täydentynyt neuvottelukunnan kokouksessa Perustienpidon määrärahojen lisääminen Asiakohta otettu hankekoriin kannanotossa Rautatieverkon kehittämishankkeet: Savonrata: Kouvola-Kuopio - Kouvola-Mouhu - Mikkeli-Pieksämäki - Pieksämäki-Kuopio (*) - Kuopio- Karjalarata: Luumäki-Imatra (*) Imatra-Joensuu Pääradalta suora yhteys Helsinki-Vantaa lentokentälle - Asiakohta on tullut hankekoriin työvaliokunnan yksityiskohtaisella kannanotolla Vähäliikenteisten ratojen toimivuus turvattava - Asiakohta otettu hankekoriin kannanotossa. 1.4 Lentoliikenteen turvaaminen Itä-Suomesta 1.5 Vesiteiden kehittämishankkeet Saimaan kanavan sopimuksen kiirehtiminen - Hankekoriin kannanotossa Kori 2: Osaaminen ja työllisyys 2.1 Itä-Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen resurssit - Hankekoriin kannanotossa sisältäen: - Itä-Suomen liittoyliopiston perusresurssien ja hankerahoituksen turvaamisen - Yliopistokeskusten perusrahoituksen vakinaistamisen - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhankkeet - Ammattikorkeakoulujen t&k-rahoituksen 2.2 Hammaslääketieteellisen koulutuksen aloittaminen Kuopion yliopistossa - yksityiskohtainen kannanotto ISNK Opettajankoulutuksen aloituspaikkojen säilyttäminen Itä-Suomessa - yksityiskohtainen kannanotto ISNK

7 Kori 3: Alue- ja elinkeinopolitiikka 3.1 Rahoitusinstrumenttien kehittäminen Yritysten T&K toiminta - Tekes Investointiavustukset - TEM - TE-keskukset Riskirahoitus - Finnvera - Avera - TeSi 3.2 Kaivostoiminnan edellytykset/ hankkeiden vauhdittaminen - Hankekoriin kannanotossa; ISNK erillinen kannanotto Talvivaarasta 3.3 Maakuntaraha: rooli ja määrä Kori 4: Kunta-valtio-suhteeseen liittyvät asiat 4.1 ALKU-hanke 7

8 LIITE 3 ISNK 2/2008 Itä-Suomen EU-toimisto VUOSI 2007 Rond-Point Schuman 6, 9th floor, 1040 Brussels Tel , Fax , Riikka Railimo 8

9 ITÄ-SUOMEN EU-TOIMISTO: YHTEENVETO VUODESTA 2007 Vuoden 2007 alusta lähtien toimiston uutena johtajana aloitti Riikka Railimo. Väliaikaisena koordinaattorina toimia Emmi Korhonen ajalla 02/ /2008 ja toimiston uusi valittu koordinaattori Annastiina Papunen aloitti tehtävässään syyskuussa Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimisto järjesti 4 korkean tason politiikan päivää Brysselissä ja 1 Itä-Suomessa, järjesti 2 omaa EU:n erillisohjelmiin liittyvää koulutusseminaaria sekä 1 oman iltatilaisuuden. Lisäksi EU-toimisto oli mukana järjestämässä kahta seminaaria NEEBOR-verkoston kanssa, joista toisessa Itä-Suomen toimistolla oli vetovastuu niin sisällön kuin järjestelyjen osalta. Lisäksi EU-toimisto oli osana järjestämässä Itämeri-yhteistyöryhmän iltavastaanottoa sekä suomalaisten aluetoimistojen pikkujouluja. Vierailuryhmiä EU-toimistolla oli vuoden aikana 19 kpl, joille toimiston palvelupaketin ja ajankohtaisten asioiden esittelyn lisäksi räätälöitiin ohjelmaa yksittäisistä tapaamisista monipäiväisiin vierailuohjelmiin. EU-toimiston järjestämiin tilaisuuksiin ja vierailuihin otti osaa kuluneena vuotena n. 700 henkilöä. Vuoden 2007 aikana tiedotustoimintaa uudistettiin. Tiedotteita lähetettiin 58 ja lehdistössä EU-toimiston asioita käsiteltiin 28 artikkelissa. Toimisto vastasi yhteensä 87 toimeksiantoon. Johtaja ja koordinaattorit vierailivat maakunnissa yhteensä 26 kertaa. EU-toimisto osallistui 297 kertaa eri tilaisuuksiin, seminaareihin ja tapaamisiin niin Brysselissä kuin Suomessakin. EU-toimisto hyväksyttiin Alueiden komitean Lissabonin seurantaryhmän jäseneksi vuonna 2007 alkaen. Seuraavassa on yhteenveto EU-toimiston vuodesta 2007 toimintasuunnitelman hankeosioittain. Vuoden 2007 toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksien hankeosioita on uudistettu ja pyritty selkeyttämään. 9

10 1. HANKEOSIO EDUNVALVONTA - ETUJAAN VALVOVA ITÄ-SUOMI Yleistä Vuonna 2007 EU-toimisto keskittyi politiikkaseurannassaan ja edunvalvonnassaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ratkaisuihin ja alkavan uuden kauden vaikutuksiin Itä-Suomen näkökulmasta. Erityisesti Itä-Suomen EU-toimisto keskittyi edunvalvonnassaan seuraavaan rakennerahastokauden koskevaan keskusteluun ja siihen vaikuttamiseen. Tulevan rakennerahastokauden vaikuttaminen tapahtui korkea-arvoisten politiikan päivien kautta Brysselissä sekä kutsumalla EU:n aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja Dirk Ahner Itä-Suomeen lokakuussa Lisäksi Itä-Suomen maakunnat päättivät osallistua NSPA-yhteistyöryhmän kanssa tehtävään tutkimukseen NSPA Foresight 2020, joka tähtäisi erityisesti harvaan asuttujen alueiden erityistuen huomioon ottamiseen myös tulevalla kaudella. Osana keskustelua Itä-Suomen maakunnat ja EU-toimisto vastasivat komission viralliseen konsultointiin koskien koheesiopolitiikkaa Itä-Suomi EU toimisto ja Itä-Suomen maakunnat vastasivat konsultaatioon omana alueena sekä EU-toimisto oli aktiivisesti mukana NSPA:n ja Demographic change regional network-yhteistyöryhmän vastauksien kautta. Lisäksi Kainuu ja Pohjois-Karjala olivat osana AEBR:n vastausta, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala EAR:n vastausta sekä Kainuu ja Etelä-Savo osana EURADAN vastausta. EU-toimiston tarkoituksena oli taata jatkuva ja tiivis vuoropuhelu komission aluepolitiikan edustajien kanssa tulevasta rakennerahastokaudesta sekä aktivoida ja koordinoida maakuntien edunvalvontaa kautta koskien. Keskeisimpiä haasteita ja painopisteitä sekä toisaalta lisäarvoja komission kannalta Itä-Suomessa olivat väestön ikääntyminen, metsäsektorin ja Venäjän tuomat mahdollisuudet sekä haasteet. Rakennerahastojen vaikuttavuuden mittaamista korostettiin jatkotyötä ajatellen. Itä-Suomen EU-toimiston keskeisimmät edunvalvonnalliset toimenpiteet vuonna 2007 olivat Politiikan päivät Brysselissä 2007 Pohjois-Savon maakuntahallituksen opintovierailu Brysselissä huhtikuussa 2007 Aihe: EU-instituutiot, rakennerahastokausi ja EU:n energiapolitiikka Maakuntajohtaja Hannu Vesa vierailu Brysselissä kesäkuussa Aihe: Tapaaminen aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Alain Roggerin kanssa, osallistuminen Lissabonin seurantaryhmän seminaariin sekä osallistuminen Epävirallisen Itämeri-yhteistyöryhmän kesävastaanottoon. Open Days viikolla järjestetyt itäsuomalaisten aluevaikuttajien tapaamiset korkean tason komission virkamiesten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa lokakuussa Open Days seminaari yhteistyössä NEEBOR -verkoston kanssa lokakuussa Aiheet: Transport Across Eastern External Borders ja Aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja Dirk Ahnerin ja harvaan asututtujen yhteistyöryhmän kokous Brysselissä joulukuussa Aihe: koheesiopolitiikka

11 Aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Alain Roggerin tapaaminen Itä-Suomen edustajien kanssa joulukuussa 2007 Aihe: Koheesiopolitiikka Politiikan päivät Itä-Suomessa 2007 Aluepolitiikan pääosaston yksikön päällikkö Dirk Ahnerin vierailu Mikkelissä ja Kuopiossa, lokakuussa Aihe: Rakennerahastokausi ja koheesiopolitiikka East Finland Briefing- tapahtumat Itä-Suomen EU-toimiston 10v. iltatilaisuus Juhannusvastaanotto kesäkuussa 2007, yhteistyössä Epävirallisen Itämeri yhteistyöryhmän kanssa Aluetoimistojen pikkujoulu joulukuussa 207 yhteistyössä suomalaisten aluetoimistojen kanssa Viraliisiin kannanottoihin osallistumiset NEEBOR -verkoston Olsztyn Declaration tavoitteena tuoda esille Euroopan komissiolle kannat Euroopan unionin itäisten ulkorajojen liikenneratkaisujen merkityksestä sekä toiveista kehityssuunnitelmiksi Yhteistyöverkostot Oman työnsä lisäksi Itä-Suomen EU-toimisto vaikutti edunvalvontaan pääasiassa seuraavien Brysselissä toimivien yhteistyöverkostojen kautta: Harvaan asuttujen alueiden yhteistyöverkosto eli Northern Sparcely Populated Areas (NSPA) Väestön muutos alueet-yhteistyöryhmä eli Demograghic change regional network Itäinen ulkoraja yhteistyöryhmä eli Network of Eastern External Border regions (NEEBOR) Epävirallinen Itämeri-yhteistyöryhmä eli Informal Baltic Sea Group of Regions 11

12 Yhteenveto Viiden (5) korkea-arvoisen politiikan päivien lisäksi vuoden 2007 aikana EUtoimiston henkilöstö osallistui Brysselissä ja Suomessa 297 tapaamiseen tai tilaisuuteen, joissa välitettiin Itä-Suomen näkemyksiä eteenpäin ja kerättiin tietoja itäsuomalaisia toimijoiden hanke- tai politiikkatyötä varten. Itä-Suomen EU-toimisto järjesti mittavan iltatilaisuuden lokakuussa Open Days- viikon yhteydessä. Tilaisuudessa oli n. 160 vierailijaa ja runsaasti alueiden osallistujia. Kaikki Itä-Suomen maakuntien maakuntajohtajat olivat paikalla. Toimiston johtajan tervetulopuheenvuoron lisäksi pääpuheenvuoron piti maakuntien puolesta Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen. Itä-Suomen EU-toimisto oli myös mukana suomalaisten EU-aluetoimistojen perinteisten yhteispikkujoulujen järjestelyissä rahoittajana ja harjoittelijoidensa työpanoksella. Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Politiikan päivät 2 5 East Finland Briefing- tapahtuma

13 2. HANKEOSIO OSAAVA ITÄ-SUOMI Yleistä Itä-Suomen EU-toimisto pyrki tuomaan esille ja markkinoi Itä-Suomen kärkihankkeita ja osaamista Brysselin tärkeimmille sidosryhmille. Toimisto pyrki edelleen kasvattamaan näkyvyyttä ja yleistä tietämystä itäsuomalaisesta ja itäsuomalaisten osaamisesta Brysselissä olevien toimijoiden keskuudessa sekä kartoitti mahdollisia tulevia kumppaneita EU:n erillisohjelmien hanketoimintaan. Vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa Osaava Itä-Suomi on yhdistetty hankeosioon Koulutus ja hanketuki - Osaava ja Oppiva Itä-Suomi. Itä-Suomen hankepäivät vuonna 2007 Tammikuussa 2007 järjestettiin komission Alueet taloudellisen muutokset edistäjinä-seminaari Regional Policy responses to demographic challenges, jossa Itä-Suomi jatkoi menestyneiden hankkeiden esittelyä. Joensuun elinkeinoyhtymä (JOSEK) esitteli ko. seminaarin työryhmässä Developing rural and sparsely populated and ultra-peripheral areas: strategies and actions, How we made it- the Joensuu Regions s success story. NEEBOR-verkoston vuosikokouksessa syyskuussa Puolassa Itä-Suomen hyvistä käytännöistä kertoivat Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen suomalais-venäläisestä rajayhteistyöstä otsikolla Finnish-Russian cross- border cooperation - major achievements and future prospect to Euroregion Karelia. Samassa tilaisuudessa Kainuun maakuntakokeilusta kertoivat Jouni Ponnikas ja Andra Aldea- Partanen Oulun yliopiston alaisesta Kajaanin Lönnrot -instituutista otsikolla Kainuu self-government experiment and rural development. Vuoden 2007 aikana EU-toimisto ei jakanut Good Practice from East Finland nimikettä. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Hankepäivät 2 2 Good Practice from East Finland HANKEOSIO ERILLISOHJELMIEN ITÄ-SUOMI Yleistä 13

14 Vuonna 2007 suurin osa Euroopan unionin ohjelmakausista alkoi jatkuen pääosin vuoteen EUtoimiston keskeinen tehtävä itäsuomalaisten hanketoimisjoiden aktivoiminen EU:n erillisohjelmiin sekä niissä menestymisen tukeminen näkyivät myös vuoden 2007 toiminnassa. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EUtoimisto järjesti kaksi koko- tai puolen päivän (2) omaa koulutusseminaaria EU:n erillisohjelmiin liittyen, yhden Itä-Suomessa ja yhden Brysselissä. Lisäksi toimiston johtaja kävi luennoimassa maakunnissa seitsemässä (7) koulutustilaisuuksissa EU:n erillisohjelmista. Toimintakertomukseen on listattu vain laajimmat tilaisuudet, Brysselin vierailuryhmille pidettyjä eikä maakuntakierroksien yleisesittelyjä lasketa mukaan, joita niitäkin ioli runsaasti. 14

15 Itä-Suomen EU-toimiston järjestämät koulutusseminaarit 1. Alueellisen yhteistyön ohjelmista vuosille seminaari Brysselissä Alueellinen yhteistyö -tavoitteen Alueiden välinen yhteistyö (ns. INTEREG IVC) haut alkoivat syksyllä Ohjelman esittelyä ja itäsuomalaisten menestymismahdollisuuksia parantaen Itä-Suomen EU-toimisto järjesti Open Days -viikon perjantaina Brysselissä seminaarin Alueellisen yhteistyön ohjelmista vuosille Tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda yhteen keskeisiä hankehenkilöitä maakunnista sekä EU:n instituutioiden ohjelmista ja aluepolitiikasta vastaavia asiantuntijoita. Päivän aikana perehdyttiin niin aluepolitiikan rahoitukseen EU:n mittakaavassa kuin myös eri ohjelmiin ja niiden alueille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Seminaariin osallistui 25 hengen aktiivinen joukko. Seminaarin moderaattorina toimi Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton suunnittelujohtaja. Hän puhui aluksi lyhyesti päivän tavoitteista ja ohjelmien merkityksestä alueille. Tämän jälkeen MEP Kyösti Virrankoski kertoi parlamentin kuulumisia sekä EU:n budjetin ja aluepolitiikan suhteesta. Häntä huolestutti erityisesti maatalouteen liittyvien ohjelmien hidas hyväksymisvauhti. Sitten seurasivat komission puheenvuorot: ensin Eveline Petrat-Charléty, Interreg IVC -valmistelusta vastaava virkamies, esitteli Interreg IVC -ohjelmaa ja hänen jälkeensä Ulla Ropponen puhui Baltic Sea Region sekä Northern Periferia ohjelmista. Näiden ohjelmien tarkoituksena on edistää alueiden kehittymistä ja vahvistaa niiden kilpailukykyä. Molemmat puhujat sanoivat, että Suomesta on perinteisesti tullut hyviä hakemuksia ja toivoivat saman trendin myös jatkuvan. Seminaarissa kuultiin myös Irlannin kokemuksia Interregistä Irlannin alueiden toimiston johtajan, Robert Collinsin, kertomana. Hänen mukaansa suomalaiset ovat haluttuja projektikumppaneita eri EU-projekteihin. Tärkeä osa päivää olivat myös hanke-esittelyt: Matti Nissinen kertoi Barents Link Forumista, Ninetta Chaniotou puhui otsikolla From DQE to DqE - Greening of the regions project, Andra Aldea-Partanen puhui DESERVE II -hankkeesta, Risto Poutiainen Change on Borders -projektista ja Eero Aarnio mahdollisesta erilaisia järvialueita yhdistävästä hankeideasta. Kokonaisuudessaan päivä antoi hyvät perustiedot eri ohjelmista ja mahdollisti myös eri alueiden asiantuntijoiden verkottumisen. 15

16 2. Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen -seminaari Kuopiossa 31. lokakuuta 2007 Itä-Suomen EU-toimisto järjesti Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen -seminaari Kuopiossa 31. lokakuuta 2007, jossa perehdyttiin kansainvälistymiseen liittyvistä teemoista itäsuomalaisille naisyrittäjille. Seminaarissa kuultiin monipuolisesti puheenvuoroja niin naisyrittäjyyden kehityspolun, rahoitus- ja verkottoitumismahdollisuuksien kuin hanke-esittelyjenkin valossa. Noin neljäkymmentä seminaarikuulijaa oli paikalla, kun Yrittäjänaisten keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittu Kaarina Jokinen Lahden seudun yrittäjänaiset ry:stä aloitti päivän mielenkiintoisella puheenvuorollaan naisasioiden historiallisesta kehityspolusta sekä Yrittäjänaisten keskusliiton 60-vuotisjuhlavuodesta, jota liitto vuonna 2007 juhlii. Tämän jälkeen seminaaripäivää jatkettiin Euroneuvontakeskuksen kansainvälistymisasiantuntija Markku Kauneelan puheenvuorolla, jossa hän kertoi muun muassa ympäri Eurooppaa järjestettävistä yrityskontaktitapahtumista, jotka tarjoavat tehokkaan verkostoitumismahdollisuuden ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksista kertoi puolestaan lisää Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston ESR-koordinaattori Merja Hilpinen sekä teknologian kehittämisosaston osastopäällikkö Ritva Saarelainen. Merja Hilpinen nosti puheenvuorossaan esille muun muassa ESR -ohjelman hakuajat, jotka tämän vuoden osalta ajoittuvat ajalle ja vuoden 2008 osalta aukeavat taas helmikuussa. Ritva Saarelainen painotti puolestaan innovaatiotoiminnan aktivoinnin tarvetta ennen kaikkea pienten yritysten sekä palvelualan osalta. Päivän päätteeksi kuultiin vielä hanke-esittelyjä, joiden osalta esille nousivat kansainvälisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Pietari-Suomi naisyrittäjien yhteistyöhankkeesta oli puhumassa Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen koulutussuunnittelija Merja Ryökäs. Kainuu-Ranska yhteistyöhankkeesta kuultiin esittely Kainuun naisyrittäjien toiminnanjohtaja Anneli Määtän osalta, kun taas Reaktioketju - hankkeen hyvistä käytännöistä ja hankkeen yhteydessä toteutetun tutkimuksen tuloksista kuultiin Pro Agria Pohjois Savon toiminnanjohtajan Helena Lehtoaron ja Kuopion yliopiston tutkijan Anneli Hujalan esitteleminä. Kokonaisuudessaan seminaari tarjosi hyvän mahdollisuuden itäsuomalaisille naisyrittäjille kuulla lisää kansainvälistymismahdollisuuksista ja rahoitusnäkymistä. Lisäksi positiiviset viestit onnistuneiden hankkeiden toteuttajilta loivat kuulijoihin uskoa tulevien hankesuunnittelujen osalta. 16

17 Yksittäiset koulutukset maakunnissa (ei Brysselissä järjestetyt tai yleisesittelyt) 1. Kansainvälistymisen ohjelmat Kainuulle , järjestäjänä Kainuun maakuntayhtymä. Kajaani, Kainuu Itä-Suomen huippukokous, järjestäjänä Itä-Suomen maakunnat. Tahko, Pohjois-Savo Inno-päivä,: Itä-Suomen EU- toimisto Brysselissä palvelut ja verkostot, järjestäjänä Pohjois-Savon kauppakamari Kuopio, Pohjois-Savo Kansalaisjärjestöt Euroopan unionissa, järjestäjänä Okry ry. Joensuu, Pohjois- Karjala Seminaari opettajille: Euroopan unionin ajankohtaiset haasteet , järjestäjänä Pohjois- Karjalan Eurooppa-tiedotus. Joensuu, Pohjois-Karjala 6. Kv-yhteistyökumppaneiden hankinta, järjestäjänä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Mikkeli, Etelä-Savo Itä-Suomen EU-toimiston tuki elinkeinoelämälle Pohjois-Savossa, järjestäjänä EU-Fund hanke/pohjois-savon liitto, Kuopio Erillisten koulutustilaisuuksien lisäksi toimiston johtaja vieraili kymmenissä instituuteissa esitellen ja markkinoiden EU-toimiston palveluista sekä kertomassa keskeiset ajankohtaiset asiat. EU-toimiston palvelukonseptin ja räätälöity EU-aihepiiri esiteltiin myös Brysselissä vieraileville itäsuomalaisille ryhmille. Harjoittelijoiden projektityöt Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston harjoittelijat laativat kaksi laajaa raporttia eri EU-teemoista, jotka koskettivat heidän opintojaan ja erityisosaamistaan. Elisa Kuosmanen teki kaksi raporttia Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen ja Maija Liakka aiheesta Väestönmuutos Euroopan unionissa ja Itä-Suomessa. Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen projektityö jaettiin Naisyrittäjät ja kansainvälistyminen - seminaarissa Kuopiossa 31. lokakuuta 2007 sekä lähetettiin myös kaikille extranetin käyttäjille. Väestönmuutosta pohtiva projektityötä käytettiin taustamateriaalina v järjestettävään Väestön ikääntyminen -seminaarissa ja julkaistaan kokonaisuudessaan ko. seminaariin yhteydessä. Hanketuki Hanketukeen vastattiin kysynnän mukaan, suurin osa rahoituskyselyistä koski EU:n tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa ja EU:n Kulttuuri ja koulutusohjelmaa

18 EU-toimistolla oli ratkaiseva rooli ainakin kolmen INTERREG IVC-projektin koordinoimisesta tai kumppanin löytämisestä itäsuomalaisille maakunnille. Näitä olivat NEEBOR-verkoston INTERREG IVC -hakemus (Itä-Suomesta osallistujina Pohjois- Karjala), Demographic Change Regions Network:in DART -projekti (osallistujina Pohjois- Karjala ja Kainuu) sekä RobinWood -hakemus (osallistujana Kainuu). Muuta EU-toimiston johtaja osallistui Pohjois-Karjalan EUFUND-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Tämän EAKR-hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalan hanketoiminnan kansainvälistymisen tukeminen mm. luomalla maakuntaan tukihenkilöverkosto, joka pystyy hakemaan ja toteuttamaan EU:n erillisohjelmahankkeita. Osallistuminen EUFUNDohjausryhmään on palvellut hyvin tiedonkulun sujuvuutta ja toimien koordinointia. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Koulutustilaisuudet (+ 9) Hanketuki Kysynnän mukaan Kysynnän mukaan 18

19 4. HANKEOSIO ITÄ-SUOMI VIERAILIJANA VIerailuryhmät Itä-Suomen EU-toimisto avusti toimintavuoden aikana yhdeksäntoista (19) vierailuohjelman laadinnassa itäsuomalaisille toimijoille. Näistä vierailusta tärkeimmät olivat mm. Pohjois-Savon maakuntahallituksen edunvalvonta - ja opintomatka , Open Days tapahtuman aikana tehdyt ohjelmat maakuntien johdolle ja muille virkamiehille Yleisesti ottaen vierailijaryhmien määrä kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Yhteensä noin 700 henkilöä vieraili Itä-Suomen järjestämissä tilaisuuksissa ja vierailuissa Harjoittelijat Itäsuomalaisissa oppilaitoksissa opiskeleville tai vastavalmistuneille tarkoitettua harjoitteluohjelmaa jatkettiin vuonna Harjoittelijoiden määrää nostettiin vuosittaisesta kahdesta neljään sekä ajanjakso rytmitettiin vaihtumaan rotaatiomaisesti kolmen kuukauden väliajoiksi, jokaisen harjoittelijan harjoitteluajan ollessa pääsääntöisesti 6 kk. Vuonna 2007 harjoittelijoina olivat Elisa Kuosmanen Joensuun yliopistosta ( ) ja Maija Liakka Kuopion yliopistosta ( ) Viides tuoli EU-toimiston neljäs tuoli muuttui harjoittelijoiden määrän lisäyksen vuoksi viidenneksi tuoliksi. Tilapuutteen vuoksi viidettä tuolia ei käytetty vuonna Tämäm johtui siitä,että henkilöstöä oli viisi syksyn 2007 aikana. jolloin oli kaksi koordinaattoria samaan aikaan tehtävien sujuvan vaihdon takaamiseksi. Toimitilat Itä-Suomen EU-toimisto tarjoaa itäsuomalaisille konferenssitiloja käyttöönsä seminaari- ja kokoustiloiksi. Palvelu on itäsuomalaisille maksuton. Vuonna 2007 tiloja käytettiin 35 kertaa, kerta vaihteli parin tunnin neuvotteluista aina koko päivän seminaari -ja iltatilaisuuteen. Scotland Europan tekemä hinta-arvio saadusta 19

20 hyödystä oli , jos samat tilat oli vuokrattu ulkopuolisilta. Yhteenveto Palvelu Suunniteltu määrä 2007 Toteutunut määrä 2007 Vierailuryhmien ohjelmien suunnittelu ja Kysynnän 19 järjestäminen mukaan Harjoitteluohjelma 2 2 Viides tuoli Kysynnän 0 mukaan Tilojen käyttö Kysynnän mukaan HANKEOSIO TIEDOTUS - TIEDOTTAVA JA TIETÄVÄ ITÄ-SUOMI Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimiston tiedotusta kehitettiin ja uudistettiin. Tiedotteiden määrää lisättiin ja sisältöä pyrittiin kehittämään laadullisesti. Tiedottamisen lisäksi pyrittiin kasvattamaan extranetin -käyttäjien määrää sekä lisäämään toimiston näkyvyyttä itäsuomalaisessa ja brysseliläisessä lehdistössä. Lisäksi kaikki itäsuomalaiset päälehdet (Kainuun Sanomat, Karjalainen, Savon Sanomat, Länsi-Savo) osallistuivat Brysselissä Open days 2007-viikolle ja toimisto järjesti jokaiselle lehdistön edustajalle räätälöidyn vierailuohjelman. Yksittäisten eli ns. täsmätiedotteiden määrää lisättiin huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna sekä uutena tiedotuksen muotoina olivat kuukausikirje sekä EU- politiikan katsaukset. Vuonna 2007 Itä-Suomen EU-toimisto lähetti kotimaakuntiin yhteensä 74 tiedotetta extranet-järjestelmän kautta. Niistä oli kuukausitiedotteita 6 kpl ja EU-politiikan katsauksia 10 kpl. Kasvua vuoteen 2005 oli 124 %. Lisäksi toimiston harjoittelijoiden projektitöitä lähettiin 2 kpl. EU-toimiston internet-kotisivujen julkista osiota on jatkuvasti päivitetty ajankohtaisilla uutisilla ja tapahtumilla. Lisäksi esimerkiksi kaikista EU-toimiston Brysselissä järjestämistä tilaisuuksista on kuvia internet-sivujen kuvagalleriassa. 20

21 Vuoden 2007 lopussa EU-toimiston extranet-järjestelmän oli rekisteröitynyt 480 käyttäjää, jotka jakaantuivat maakunnittain seuraavasti: Etelä-Savosta 102, Kainuusta 87, Pohjois-Karjalasta 98 ja Pohjois-Savosta 175 (muut itäsuomalaiset toimijat 18). Toimisto pyrki aktiivisesti saamaan yhä suuremman määrän itäsuomalaisia hanketoimijoita sekä päätöksentekijöitä extranetin jäseniksi, jotta tiedotus tavoittaisi mahdollisimman monen keskeisen toimijan. Extranetin käyttäjien määrä nousi vuonna 120 henkilöllä, uusien käyttäjien kasvua vuoteen 2005 oli 167 %. Itä-Suomen ulkopuolisia extranetin jäsenyyshakemuksia ei enää hyväksytty. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston toimintaa ja henkilöstöä koskevat lehdistössä tai muussa tiedotusvälineessä olleet jutut ja artikkelit sekä toimiston itse kirjoittamia artikkeleita on ilmestynyt yhteensä 28 kertaa itäsuomalaisessa tai muussa eurooppalaisessa tiedotusvälineessä. Kasvua vuoteen 2005 oli 250 %. Toimintavuoden aikana EU-toimisto vastasi kaikkiin saamiinsa 87 toimeksiantoon: 25 eteläsavolaiseen, 8 kainuulaiseen, 16 pohjoiskarjalaiseen ja 23 pohjoissavolaiseen, muut 5. Kasvua toimeksiantojen vuoteen 2005 verrattuna oli 50 %. Yhteenveto: Tiedotus ja toimeksiannot 2007 Palvelu Arvioitu määrä 2007 Toteutunut määrä 2007 Internet-sivusto ei arvioitu Jatkuva päivitys Täsmä- ja pikainfot ja tiedotteet Kuukausitiedotteet ei arvioitu - uusi 6 ei arvioutu - uusi 10 EU-politiikan katsaukset Lehdistö, lehtiartikkelit, kolumnit Tiedotteet Lehdistö Tiedotus yhteensä Toimeksiannot yhteensä kysynnän mukaan 87 21

22 Tiedotteet ja extranetin uudet käyttäjät tiedotteet extranetin uudet käyttäjät Itä-Suomen EU-toimiston toimeksiannot 120 kappaletta toimeksiannot 6. HANKEOSIO SITOUTUNUT ITÄ-SUOMI- MAAKUNTAVIERAILUT Toimiston henkilövaihdoksien, rekrytointien ja EU-virkamiesten Itä-Suomen vierailujen määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi. Toimisto näki tärkeänä uuden henkilöstön perehdyttämisen uuteen toimintakenttään sekä käsiteltäviin asioihin. Vuoden 2007 aikana Itä-Suomen EU-toimiston henkilöstö teki Suomeen kaksikymmentäkuusi maakuntamatkaa: Etelä-Savoon 7, Kainuuseen 2, Pohjois-Karjalaan 5 ja Pohjois-Savoon 10 sekä 2 kertaa Helsinkiin. Yhdellä vierailulla on pyritty yhdistämään 1-3 maakuntavierailua. Maakuntavierailujen aikana maakuntaliittojen lisäksi pyrittiin tapaamaan erityisesti EU-toimiston toimintasuunnitelmassa mainittuja kärkiorganisaatioita sekä osallistumaan aktiivisesti puhetilaisuuksiin koskien EU:n eri hanketeemoja tai politiikka-aiheita. Samalla Suomen vierailulla pyrittiin vierailemaan 1-3 maakuntaa kerralla. Suomen ulkopuolelle suuntautuneita matkoja EU-toimisto teki yhden kerran NEEBOR-yhteistyöverkon vuosikokokoukseen Olzstyniin Puolaan Palvelu Itä-Suomen EU-toimiston maakuntavierailut Suunniteltu Toteutunut määrä määrä vuodessa vuodessa

23 7. HANKEOSIO HALLINTO- TOIMIVA ITÄ-SUOMEN EU-TOIMISTO Työvaliokunta on saanut EU-toimiston toiminta- ja kuluraportit ajallaan neljä kertaa (tammi-maaliskuulta, huhti-kesäkuulta, heinä-syyskuulta ja loka-joulukuulta). Vuonna 2007 pidettiin 4 EU-toimiston työvaliokunnan kokousta ja ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa. Vuoden 2007 kulutoteuma ,63 euroa oli 90,7 % Itä-Suomen EU-toimiston vuosibudjetista euroa. Palvelu Suunniteltu määrä vuodessa Toteutunut määrä vuodessa Vuosiraportti 1 1 Toimintaraportti 4 4 Kuluraportti 4 4 Ohjausryhmän kokous 1 (+1) 2 Työvaliokunnan kokous 6 4 LIITTEENÄ: Itä-Suomen EU-toimiston toimintaraportit vuodelta 2007: tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu sekä loka-joulukuu. 23

24 LIITE 3 24

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:78 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 50 kpl Kuopio 2011

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 n julkaisu 3/2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISNN 1236-6464 ISBN 951-734-858-4 Taitto Vammalan Kirjapaino Oy Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammala

Lisätiedot

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 BTV-indikaattori komponenteittain 2000..2004 BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Lobbaustoimenpiteet... 3 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF)... 4 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen 1/2008 n Pääkirjoitus: 2 Mahdollisuudet käyttöön kaikilla tasoilla n Euroopan Unioni 3 Brysselin kuulumisia 4 Tilannekatsaus koheesiopolitiikan uudistamiseen 5 Ranska tuo ilmastoasiat ja koheesion kaupunkipolitiikkaan

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston. vuodelle 2010. Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10.

Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston. vuodelle 2010. Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10. 2010 Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien EUtoimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tuula Loikkanen South Finland EU-office 2.10.2009 JOHDANTO Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N v u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Maaseutuverkoston vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2009... 3 2. KATSAUS VUOTEEN 2009... 5 3. HALLINTO JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012 2013 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009 Suomen maaseutuverkosto 2012 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2012... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot