Kuljettajantutkinnon vastaanottajien vuosikoulutus. Maaliskuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljettajantutkinnon vastaanottajien vuosikoulutus. Maaliskuu 2009"

Transkriptio

1 Kuljettajantutkinnon vastaanottajien vuosikoulutus Maaliskuu 2009

2 Ohjelma Klo 9.00 Ajankohtaiset asiat Tilaajan ja palveluntuottajan roolit ja velvollisuudet Sopimuksenmukaisuus Lounas Ajokokeen arviointi, merkinnät ja niiden ohjeenmukaisuus (luokat A1, A, B, C1 ja C) Tutkinnon vastaanottajan eettiset periaatteet Oikaisuvaatimukset Koulutus päättyy 2

3 Ajankohtaiset asiat Elina Uusitalo / Sampsa Lindberg

4 Ajankohtaiset asiat Pimeän opetuksen antaminen simulaattorilla Pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta Oppilaskirjanpito ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa Autokoulujen valvontalomakkeet A- ja B-luokan opetussuunnitelmat Opetussuunnitelmien käsittely yhteistyötilaisuuksissa C1- ja C-luokan kuljettajaopetus alkaen C1- ja C-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvot Laadunvarmistus Mopotutkinnon uudistus 4

5 Pimeän opetuksen antaminen simulaattorilla Tila tulee hyväksyttää kouluttajaa valvovalla tutkinnon vastaanottajalla ennen opetuksen aloittamista E401 Autokoulun perustiedot Opettajalla on oltava ajo-opettajan kelpoisuus Simulaattorilla annettava pimeän opetus on mahdollista ympäri vuoden Simulaattorilla annettu pimeän opetus merkitään E100- lomakkeen kohtaan pimeän opetus tekstillä simulaattorilla E100- lomaketta tullaan muuttamaan siten, että ko. kohdasta jatkossa rastitetaan tarvittaessa kohta simulaattorilla Tiedon syöttäminen Kultiin Hyväksytyt opetussuunnitelmat suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina 5

6 Pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta AKEn ohje Tutvon tehtävä on määritellä opetukseen soveltuva ajankohta ohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti Tehtävänä ei ole kuulustella asiakasta opetuksen toteutuksesta Mikäli pimeän ajon opetusta ei ole suoritettu ennen ajokoetta, kenttä yliviivataan 6

7 Oppilaskirjanpito ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa Ajo-opetuskortti Kun pimeänopetus on annettu simulaattorilla, merkitään lisäksi tekstillä annettu simulaattorilla Ajo-opetuskortti, II-vaihe Kun pimeänopetus on annettu simulaattorilla, merkitään lisäksi tekstillä annettu simulaattorilla Todistus pimeällä ajamisen opetuksesta Kun pimeänopetus on annettu simulaattorilla, merkitään lisäksi tekstillä annettu simulaattorilla 7

8 Autokoulujen valvontalomakkeet Siirrytty sähköiseen asiointiin E401 autokoulun perustiedot Uuden autokoulun ja opetustilan hyväksyminen Autokoulun tietojen muuttuminen Pimeällä ajamisen opetukseen käytettävän simulaattorin tilan hyväksyminen E402 autokoulun tarkastuskertomus Autokoulun valvonnassa tehdyt havainnot Autokoulun valvonnassa havaitaan puutteita muutoin kuin varsinaisen tarkastuskäynnin aikana E403 ajoharjoitteluradan tarkastuskertomus Ajoharjoitteluradan valvonnassa Uuden ajoharjoitteluradan tarkastaminen Puutteiden tai muutosten ilmoittaminen 8

9 Autokoulujen valvontalomakkeet Pääsääntö Lomakkeet täytetään sähköisesti ja lähetetään AKEen vain sähköisesti osoitteeseen Tallennetaan nimellä ennen lähettämistä AKEen Autokoulu koodi, Autokoulun nimi/ajoharjoitteluradan nimi Ajovarman palvelupisteen koodi Esim. 121 Raision Autokoulu Oy 326 Tallennusmuoto: Word-asiakirja 9

10 Autokoulujen valvontalomakkeet Poikkeus Toimenpidepyyntö AKElle Kirjataan perustelut pyynnölle ja aina myös säädösperusta Lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään postitse AKEen, lisäksi sähköisesti osoitteeseen Ilmoittaminen Lomakkeet tulee toimittaa AKEen ja valvonnan kohteelle kahden viikon kuluessa tarkastuksen päättymisestä Henkilötunnus Lomakkeille ei merkitä opetustoiminnasta vastaavan johtajan henkilötunnusta kokonaisuudessaan Ainoastaan syntymäaika Henkilötunnuksen loppuosaa ei saa merkitä siksi, että sen välittäminen sähköpostitse ei ole tietosuojan vuoksi sallittua. 10

11 Autokoulun valvontalomakkeet Suullinen huomautus Annetaan opetustoiminnasta vastaavalle johtajalle tai ratamestarille silloin, kun havaittu puute tai virheellinen menettely ei ole toistuva tai tahallinen. Kirjallinen korjauskehotus Annetaan opetustoiminnasta vastaavalle johtajalle tai ratamestarille silloin, kun havaittu puute tai virheellinen menettely on toistuva tai tahallinen ja myös silloin, jos suullinen huomautus ei ole johtanut puutteiden korjaamiseen. Toimenpidepyyntö AKE:lle Toimenpidepyyntö AKE:lle tehdään silloin kun autokoulun toiminta tai opetustoiminnasta vastaava johtaja ei enää täytä autokoululuvan myöntämisen edellytyksiä tai kirjallista korjauskehotusta ei ole noudatettu. Toimenpidepyyntöön kirjataan perustelut pyynnölle ja aina myös säädösperusta, jonka nojalla toiminta on katsottava virheelliseksi. 11

12 Autokoulun valvontalomakkeet Kiinnitä erityisesti huomiota, että havaittujen puutteiden perustelut käyvät valvontalomakkeelta selvästi ilmi Toimenpidepyyntöön kirjataan aina myös säädösperusta Puutteet on yksilöitävä tarkasti Kirjaa vain faktatiedot Lomakkeella ei saa olla sinne kuulumatonta tekstiä Muista tarkistaa lomakkeille merkittävien tietojen oikeellisuus 12

13 A- ja B-luokkien opetussuunnitelmat A luokan opetussuunnitelman hyväksyminen (SAKL) Sisältömuutoksia Tiedote B luokan opetussuunnitelman hyväksyminen (AKE) Voimassaoloa on jatkettu Suunnitelmaan ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia 13

14 Opetussuunnitelmien käsittely yhteistyötilaisuuksissa Sisältömuutokset Autokouluvalvonnan näkökulmasta Esim. 4 ensimmäistä teoriaa kuultuna ennen käsittelyopetusta. Pakolliset tunnit täyden kurssin ja korottajien osalta. Kakkosvaiheen aiheiden järjestys, pimeän opetuksen ajankohta jne. 14

15 C1- ja C-luokan kuljettajaopetus alkaen Ajokorttiasetuksen muutos voimaan C1- tai C-luokan kuljettajaopetukseen tulevalta vaaditaan B- luokan ajo-oikeus Ennen alkaneeseen C1- ja C-luokkien kuljettajaopetukseen sovelletaan ennen uusien määräysten voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä tutkintoon pääsyn edellytyksissä alkanut C-ajo-oikeus EI AMMATTIPÄTEVYYTTÄ Opetuksen katsotaan alkaneen kun oppilas on saanut ko. luokan opetusohjelman mukaista teoria- tai ajo-opetusta vähintään yhden tunnin Autokoululiitto uudistaa C1- ja C- luokkien opetussuunnitelmat 15

16 C1- ja C-luokan kuljettajaopetus alkaen Opetusmäärät tai sen jälkeen alkavassa kuljettajaopetuksessa Ajo-oikeusluokka Teoriaopetus (tuntia) Ajo-opetus (tuntia) C1 9 5 C Teoriaopetus Oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia Enintään 7 tuntia päivässä Ajo-opetus Tunnin pituus ajo-opetuksessa on vähintään 50 minuuttia Enintään 4 tuntia päivässä 16

17 C1- ja C-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvot Ennen kouluajoneuvoksi hyväksyttyä C-luokan ajoneuvoa saadaan käyttää ajokokeessa ennen C-luokan kuorma-autoa saadaan käyttää C1-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvona ennen

18 Laadunvarmistus Ajokoeprosessi Käsittelykoeprosessi Ajonäyteprosessi ADR-ajolupakoe Kouluttajavalvonta Toimistopalveluprosessi Teoriakoeprosessi Laatukäsikirjan prosessit järjestelmän piirissä 18

19 Laadunvarmistus AKEn suorittama laadunvarmistus Henkilökohtainen työnseuranta 3 ajokoetta + palaute 45 min Ajovarma huolehtii käytännön järjestelyistä Ajokokeen vastaanotossa havaittu poikkeama Aina työnohjausta Vähintään 3 ajokoetta palautekeskusteluineen Suunnitelman hyväksyntä AKEssa Korjaavat toimenpiteet suoritettava määräajassa Raportointi AKEen Maakunnan vastuuhenkilö vastaa poikkeaman poistumisesta AKE tekee erityistarkastuksen 19

20 Laadunvarmistus Palveluntuottajan sisäinen työnseuranta Jokaisen tutvon on seurattava vuosittain vähintään 4 toisten tutvojen vastaanottamaa ajokoetta Poikkeus: Uudet tutvot Muista poikkeuksista tulee sopia etukäteen AKEn kanssa Raportointi Käytetään AKEn lomakepohjaa ja täytetään ohjeen mukaan Tiedostomuoto Excel Lähetetään osoitteeseen Kun työnseuranta on suoritettu loppuun, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden vaihteeseen mennessä 20

21 Mopotutkinnon uudistus Työryhmä Autokoululiitto: Antero Peiponen ja Juha Vaskunlahti Ajovarma: Arto Raappana AKE: Veijo Tuononen pj, Marita Koivukoski, Mika Hotti Uudistukset Pakollista teoria- ja ajo-opetusta Käsittelykoe Aikataulu Työryhmän aloituskokous Tutvokoulutukset syksy 2009 Voimaantulo loppuvuodesta 21

22

23 Tilaajan ja palveluntuottajan roolit ja velvollisuudet Sopimuksenmukaisuus Elina Uusitalo / Sampsa Lindberg

24 Aiheita AKEn rooli Palveluntuottajan rooli Palvelusopimus Velvollisuudet 24

25 AKEn rooli

26 Kuka vastaa kuljettajantutkintotoiminnasta? 26

27 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä /535 3 Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaa ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvohallintokeskus järjestää kuljettajantutkintotoiminnan hankkimalla tarvittavia palveluja julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai hoitamalla tehtäviä itse. 27

28 Kenellä on oikeus antaa kuljettajantutkinnon ajokokeen suorittamista koskevia ohjeita? 28

29 LMp ajokorttiasetuksen soveltamisesta / ja 1 mom Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet ajokokeen suorittamisesta. 29

30 Palveluntuottajan rooli

31 Palveluntuottaja? 31

32 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä /535 2 Kuljettajantutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan julkista tai yksityistä palveluntuottajaa, jonka kanssa ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen. Ajovarma Oy ja A-Katsastus Oy 32

33 Sopimus? 33

34 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä /535 3 Kuljettajantutkintotoimintaa koskevassa sopimuksessa on sovittava alueesta, jolla palvelun tuottaja hoitaa kuljettajantutkintotoimintaa, sekä toiminnan laajuudesta ja ehdoista. 34

35 Sopimuskausi alkaen 4 vuotta Optio 3 vuotta AKEn päätös Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta enintään kolmella (3) vuodella ilmoittamalla tästä Palveluntuottajalle viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa sopimuskauden alkamisesta. Vuoden 2009 loppuun mennessä 35

36 Sopimuksenmukaisuus

37 Sopimuksenmukaisuus Sopimus kohta 9. Palvelujen tuottamista koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet Palveluntuottajan on noudatettava tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa voimassaolevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, joita noudatetaan sopimussuhteessa niiden voimaantulopäivästä lukien. 37

38 Mistä löytyvät voimassaolevat säädökset, määräykset ja ohjeet? 38

39 39

40 Ei-sopimuksenmukainen toiminta? 40

41 Sopimuksen kohta 13. Vahingonkorvausvastuu ja sopimussakko Palveluntuottaja vastaa välittömästi vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluntuottajan virheestä tai laiminlyönnistä sopimuksenmukaisessa toiminnassa kolmannelle taholle tai Tilaajalle. 41

42 Sopimussakko 1 Toiminnan keskeytyminen olennaisilta osin: Vähintään yhden tai useamman palvelupisteen toiminnan keskeytymistä vähintään yhden arkipäivän ajan siten, että palvelupisteellä/palvelupisteillä ei ole saatavilla vähintään kolmea palvelua. Toiminnan keskeytymisenä olennaisilta osin pidetään myös sitä, että yhtä tai useampaa palvelua ei ole saatavilla millään palvelupisteellä /7vrk 42

43 Sopimussakko 2 Muu ei-sopimuksenmukainen toiminta: Mikäli Palveluntuottaja muutoin rikkoo tätä sopimusta eikä Tilaajan huomautuksesta huolimatta saata toimintaa sopimuksen mukaiseksi on se velvollinen maksamaan Tilaajalle sopimussakkoa tuhat euroa (1000 ) jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jonka aikana toiminta ei ole sopimuksenmukaista /7vrk 43

44 Sopimussakko 3 Jonoajan ylitys: 1000 /palvelupiste/ensimmäinen 7vrk sen jälkeen kumulatiivisesti viisikymmentä (50 %) kultakin seuraavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta. 44

45 Velvollisuudet

46 Palveluntuottajan velvollisuudet Sopimuksenmukainen toiminta asiakkaan neuvonta Hallintolain 8 :n mukaisesti maksutta käytettävä asian vaatima aika ei voi ohjata AKEen tarvittaessa AKEn tulkinta tietojen tallentaminen tietojärjestelmiin oikeellisuus raportointi Yhteistyösuunnitelma Ammattitaitosuunnitelma Laadunvarmistus Ohjeenmukainen toiminta 46

47 Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaava henkilö toiminnan laatu, palvelupistekohtainen seuraaminen ja kehittäminen säädöksien, ohjeiden ja sopimuksen noudattaminen tiedonkulusta huolehtiminen AKElta palvelupisteiden henkilöstölle raportoinnin toteutuminen Tilaajalle ohjeiden mukaisesti 47

48 Oikaisuvaatimukset Mika Hotti

49 Oikaisuvaatimus Yleisesti ottaen Tarkasteltavat asiat Valittuja paloja 49

50 Oikaisuvaatimus- yleisesti ottaen Päätös ajokokeesta Oikaisuvaatimus Viimeistään 30. päivänä Lausuntopyyntö Lausunto Aikaa vastata noin 14 vrk Mieluusti mahd. pian Päätös Valitusosoitus hallinto-oikeuteen Tiedoksi Ajovarma Hallinto-oikeus Hakija valittaa AKEn päätöksestä Vastaselitys Mikäli on selkeä ristiriita oikaisuvaatimuksen ja lausunnon välillä Korkein hallinto-oikeus 50

51 Oikaisuvaatimus- mitä käsitellään Päätöksen kannalta merkitystä on sillä, onko tutkinnon vastaanottaja toiminut ohjeiden vastaisesti hylätessään ajokokeen. Tutkinnon vastaanottajan lausunnon mukaan ajokokeen hylkäämisen syinä olivat seuraavat puutteet: 51

52 Kiitos ja turvallista kotimatkaa!

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus 4.10.2006 Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavien henkilöiden koulutus Aika: Paikka: Torstai 2.11.2006 klo 9.00 16.00 Ajoneuvohallintokeskus, Fabianinkatu 32, 00100 Helsinki Kokoushuone Kojelauta (ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat... 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT

LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT LUONNOS SOPIMUS TILAPÄISEN HOITO- JA HOIVAPALVELUN HANKIN- NASTA LAUKAAN KUNTA TOIMITTAJAT 1. OSAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottajat: Laukaan kunta xxxx Yksikkö Perusturvalautakunta xxxx Vanhusten palvelut

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje

Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Perusturvapalvelut 6.2.2012 Henkilökohtainen apu -palvelusetelin toimintaohje Taitto Eija Tiitinen Käsitelty perusturvalautakunnassa 14.12.2011 135 Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilökohtainen apu

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot