Terveystaltion ekosysteemin keskustelutilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveystaltion ekosysteemin keskustelutilaisuus 14.12.2010"

Transkriptio

1 Terveystaltion ekosysteemin keskustelutilaisuus

2 Tilaisuuden sisältö Taltioni suomalainen terveystaltiopalveluiden brändi Hankkeen tilannekatsaus Osuuskuntamallin tarkennus Keskustelu, jatkotoimenpiteet ja yhteenveto

3 Kukin Taltionin päälle rakenettu palvelu toimii omalla brändillään Taustabrändi joka näkyy sähköisten hyvinvointipalveluiden yhteydessä Nähdessään palvelun yhteydessä ko merkin, kuluttaja tietää palvelun olevan luotettava, turvallinen ja että tiedot ovat hänen hallussaan vaikka palvelu tai palveluntarjoaja muuttuisi TALTIONI parantaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Se auttaa ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista tuomalla ajasta ja paikasta riippumattoman henkilökohtaisen terveystiedon jokaisen ulottuville. Samalla se synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja mahdollistaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa.

4 Kaksi rinnakkaista polkua 2013 Esituotantovaihe Alustan rakentaminen ja ydinpalvelut YTHS:lle ja 1-3 muulle kä yttäjäryhmälle Tuotanto Tuotantovaiheen valmistelut Valmiuksien rakentaminen varsinaista tuotantoa varten

5 Tilannekatsaus esituotantovaiheeseen Tavoitteena edelleen alustaratkaisu ennen vuodenvaihdetta Projektitoimiston perustaminen tammikuussa Alustaprojektin aloitus tammikuussa YTHS:lle terveystaltiopalveluja tuottavien organisaatioiden kokoaminen ja projektin aloitus tammikuussa Hankkeen julkaisu helmikuussa Ensimmäiset palvelut tuotannossa 06/2011

6 Ekosysteemin lähtöolettamia Tavoitteena kansallinen alustaratkaisu Yksityinen ja julkinen terveydenhoito mukana Sairaus-, terveys- ja hyvinvointitietoja Alustana kansainvälinen valmisratkaisu Kansainvälistymisen mahdollisuudet suomalaisille palveluntuottajille Parhaat innovaatiot maailmalta Avoin ekosysteemi Avoin ja tasapuolinen kaikille asianmukaisille palveluille ja käyttäjäryhmille Tiedot kansalaisella keskitetysti tallella organisaatiosta riippumatta Kaikki ydintiedot tallennetaan terveystaltion keskitettyyn tietovarastoon Tiedon omistajana kansalainen Käyttäjä päättää mitä tietoja kukin palvelu saa käytettäväkseen Samaan tietoon usean eri kanavan kautta Terveystaltiolle tarvitaan ekosysteemin luottamusta nauttiva konseptinomistaja

7 Ekosysteemin vaihtoehtoisia malleja Suljettu ekosysteemi Markkinavetoinen ekosysteemi Kansalaiset Kansalaiset Kansalaiset Kansalaiset Palvelut Palvelut Palvelut Palvelut Palvelut Alusta Alusta Alusta Alusta Alusta Alusta Valtion konesali Julkinen toimija järjestää alustan, kaikki palvelut ja päättää käyttäjäryhmät Kuntavetoinen malli Terveystaltiopalveluiden suurimmalle ostajalle, julkisen sektorin edustajalle (esim KPK ICT) annetaan valtuudet valvoa koko ekosysteemin toimivuutta Terveystaltio-osuuskunta Terveystaltion kaikki toimijat perustavat yhdessä voittoa tavoittelemattoman avoimen osuuskunnan, joka laatii ekosysteemin säännöt ja valvoo sääntöjen toteutumista. Osuuskunnan jäsenyys edellytys ekosysteemissä toimimiselle. Matkalla pörssiin Yksityinen toimija ottaa liiketoimintariskin ja päättää kenelle myy ja mitä palveluja terveystaltio voi sisältää. Ekosysteemillä ei sääntelyä

8 Taltioni Osuuskuntamallin tarkennus Keskustelutilaisuus

9 Esityksen sisältö Osuuskunta Taltioni Taltioni ekosysteemi Osuuskunta Osuuskunnan tyypillinen hallinto- ja ohjausmalli Taltioni osuuskunnan tehtäviä Taltioni toiminnassa Taltioni arvolupaukset Taltioni tekninen kuvaus Taltioni taloudellinen toimintamalli Jatkotoimenpiteet, keskustelu ja yhteenveto

10 Taltioni ekosysteemi Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut Taltioni osuuskunta Kunnallinen perusterveydenhuolto Urheilulaitevalmistaja Potilasjärjestö Teleoperaattori Sponsorit Työnantaja Vakuutusyhtiö Yksityinen lääkäriasema? IT-palveluyhtiö Mobiiliteknologiayhtiö Sovelluskehittäjä Alusta

11 Osuuskunta Osuuskunnan yleisenä tavoitteena on synnyttää markkinoille useiden erillisten mutta yhteisen päämäärän edussa toimivien yrittäjien markkinavoima. Yritystoiminnan tavoitteet ja toimintatavat päätetään demokraattisesti etukäteen sovittujen periaatteiden pohjalta siten, että yhteisesti omistetulla ja yhteiseen lukuun harjoitettavalla yritystoiminnalla tavoiteltu hyöty jakaantuu omistajajäsenille suhteessa jäsenpanokseen.

12 Osuuskunnan tyypillinen hallinto- ja ohjausmalli Osuuskuntakokous/edustajisto Ylin päätösvalta Osuuskunnan kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan jäsenelle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua toisen jäsenen tai osuuskunnan kustannuksella Hallitus Osuuskunnalla on oltava hallitus Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja

13 Taltioni osuuskunta Taltioni tulee toimimaan voittoa tavoittelemattomana osuuskuntana, mahdollisesti kertyvä taloudellinen ylijäämä kohdistetaan ekosysteemin kehittämiseen Taltioni -osuuskuntaan voi liittyä ja siitä voi erota helposti ennalta sovittujen periaatteiden mukaan Jäseneksi hyväksytään jokainen, joka täyttää säännöissä määrätyt jäsenyyden edellytykset Edellytyksinä jäsenyyden hyväksymiselle on mm.: Organisaation viranomaisvelvoitteet on hoidettu Organisaatio sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä Organisaation tarjoamat palvelut täyttävät ennalta sovitut sisällölliset ja tekniset minimivaatimukset Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa

14 Taltioni osuuskunnan tehtäviä (1/2) Taltioni tarkoitus on muodostaa laaja ja elinvoimainen ekosysteemi, jossa kaikilla eri toimijoilla on oma, merkittävä roolinsa Osuuskunta voisi vastata esimerkiksi: Taltioni n toimintaedellytysten varmistamisesta Taltioni ssa hyödynnettävien tukipalveluiden ostamisesta Toiminnallisten ja teknisten määrittelyjen laatimisesta osuuskuntaan liittymiseksi sekä jäsenten minimivaatimusten määrittelemisestä Osuuskunnan yhteisestä brändistä sekä viestinnästä ja markkinoinnista myöhemmin sovittavalla tavalla

15 Taltioni osuuskunnan tehtäviä (2/2) Osuuskunta voisi toimia myös valvovassa roolissa huolehtien palveluiden auditoinnin järjestämisestä, palveluiden laadun seuraamisesta, raportoinnista eri sidosryhmien suuntaan jne. Palveluntuottajat omistavat omien palvelujensa IPR:t, Taltioni omistaa kaikille yhteisten pakollisten palvelujen IPR:t ja on sopimussuhteessa alustaan

16 TALTIONI TOIMINNASSA

17 Taltioni arvolupaus kansalaiselle Tiedot ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä paikasta ja palvelusta riippumatta (esim. paikkakunnan vaihdolla tai tuotteen merkin vaihtamisella ei merkitystä) Kaikki tieto yhdessä paikassa ja tiedon ylläpito vaivatonta Taltioni palvelut antavat kansalaiselle mahdollisuuden oman terveyden ylläpitoon ja parantamiseen

18 Taltioni arvolupaus palveluntuottajalle Loppukäyttäjille palveluita tuottavat (esim. YTHS) Antaa mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa, tehostaa prosesseja, jakaa riskiä, keventää investointeja, parantaa palvelukokemusta, kohentaa asiakastyytyväisyyttä, hyödyntää valmiita ratkaisuja ja nopeuttaa palvelukehitystä Antaa toimijoiden brändeille näkyvyyttä sekä mahdollisuuden hyötyä Taltioni -palvelussa olevista tiedoista (esim. yhteistyö toisen yrityksen kanssa). Tuo uuden yhteisöllisen elementin normaaliin liiketoimintaan verrattuna Taltionin toimijoille palveluita tuottavat (esim. ITyhtiö) Tarjoaa keskitetyn markkinapaikan B2B-palveluille Mahdollistaa synergiaetuja muiden toimijoiden kanssa Parantaa Taltioni toimivuutta tarjottavien sovellusten kautta

19 Taltioni arvolupaus yhteiskunnalle Tavoitteena terveempi, oma-aloitteisempi kansalainen, joka hyödyntää monipuolisesti Taltioni ssa tarjoamia palveluita Synnyttää uusia palveluita, liiketoimintaa ja kansainvälistettäviä konsepteja Tehostaa prosesseja ja auttaa synnyttämään uusia palveluntuotantotapoja Edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä Keventää julkisen sektorin investointeja

20 Taltioni arvolupaus muille sidosryhmille Tarjoaa valmiin yhtenäisen kansallisen innovaatioalustan eri toimijoille maantieteellisestä sijainnista ja organisaation koosta riippumatta Tuo näkyvyyttä ja uskottavuutta toiminnalle Helpottaa tiedon jakelua ja ylläpitoa sekä vähentää päällekkäistä työtä synergiaedut muiden toimijoiden kanssa Antaa mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaa Mahdollistaa uusien toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa

21 Toimijoiden roolit Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut 1 Taltioni osuuskunta 2 Sponsorit 3 Alusta

22 Palveluntuottajat (palvelut loppukäyttäjille) Oikeudet Saavat myyntikanavan ja markkinapaikan Taltionissa Saavat brändin käyttöönsä ja voivat hyödyntää Taltionia omassa markkinoinnissaan Voivat hyödyntää alustaan tallennettuja tietoja (kansalainen omistaa aina omat tietonsa) Osuuskunnan jäsenyys antaa mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja riskien jakamiseen Mahdollisuus hyötyä yhteisistä markkinointitoimenpiteistä Saavat käyttöönsä Taltionin kaikille yhteiset tukipalvelut (esim. tunnistautuminen ja pääsyn valvonta) ja voivat ostaa tarvittaessa maksullisia lisätoiminnallisuuksia (esim. raportointi ja sisällönhallinta) Vastuut Edellytyksenä osuuskunnan jäsenyydelle on viranomaisvelvoitteiden täyttäminen Velvollisuus huolehtia palvelujen sisällöllisestä minimitasosta Velvollisuus huolehtia, että palvelut täyttävät tietyt tekniset minimivaatimukset Kansalainen omistaa aina omat tietonsa

23 Palveluntuottajat (IT-yhtiöt) Oikeudet Oikeus tarjota palveluita keskitetyn markkinapaikan kautta (B2B) Saa myyntikanavan ja markkinapaikan Taltioni ssa Osuuskunnan jäsenyys antaa mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja riskien jakamiseen Mahdollisuus hyötyä yhteisistä markkinointitoimenpiteistä Vastuut Edellytyksenä osuuskunnan jäsenyydelle on viranomaisvelvoitteiden täyttäminen Velvollisuus huolehtia, että palvelut täyttävät tietyt tekniset minimivaatimukset

24 Sponsori Oikeudet Saavat brändin käyttöönsä ja voivat hyödyntää Taltioni a omassa markkinoinnissaan Voivat hyödyntää alustaan tallennettuja tietoja (kansalainen omistaa aina omat tietonsa) Osuuskunnan jäsenyys antaa mahdollisuuden yhteiskehittämiseen ja riskien jakamiseen Mahdollisuus hyötyä yhteisistä markkinointitoimenpiteistä Vastuut Edellytyksenä osuuskunnan jäsenyydelle on viranomaisvelvoitteiden täyttäminen Kansalainen omistaa aina omat tietonsa

25 Alusta Oikeudet Oikeus saada korvaus alustan infrastruktuurin ylläpidosta Vastuut Tarjota tarkoituksenmukainen infrastruktuuri (konesali, valvonta, operointi, tietoliikenne, tietoturva) Varmistaa tietokannassa sijaitsevien tietojen tarkoituksenmukainen säilytys Velvollisuus toteuttaa alustan ja palveluiden väliset integraatiot sekä muut integraatiot (kansalliset standardit huomioiden) Ylläpitää tukipalveluita palveluntuottajille

26 Tekninen kuvaus Palvelukerroksen rakenne Maksuttomat palvelut Taltioni osuuskunta Maksulliset palvelut Sponsorit Alustaratkaisun sisältö Alusta

27 Palvelukerroksen rakenne Terveys- ja hyvinvointitahojen kotisivut Julkiset terveys- ja hyvinvointiportaalit / asiointitili? Reittejä palveluihin Yritysten kotisivut Selainkäyttöliittymät, johon käyttäjä voi yhdistää useita palveluja Mobiilikäyttöliittymät, johon käyttäjä voi yhdistää useita palveluja Yleisportaalit, joihin käyttäjä voi itse vapaasti valita palvelukomponentit Rajatut portaalit, joissa portaalin omistaja rajannut palveluvaihtoehtoja Yleismobiiliportaalit, joihin käyttäjä voi itse vapaasti valita palvelukomponentit Rajatut mobiiliportaalit, joissa portaalin omistaja rajannut palveluvaihtoehtoja Palvelut voidaan upottaa käyttöliittymään tai linkata yksittäisiin palveluihin Palvelut voidaan upottaa käyttöliittymään tai linkata yksittäisiin palveluihin Yksittäiseen palveluun tai palveluryhmään keskittyvät selainkäyttöliittymät Yksittäiseen palveluun tai palveluryhmään keskittyvät mobiilikäyttöliittymät Integraatiorajapinta alustaan

28 Alustaratkaisun sisältö Ohjaus palveluiden käyttöön Palvelujen integraatio alustaan Terveystaltion yleiskäyttöliittymä ja palveluhakemisto Perusnäkymä kaikkeen kansalaisesta kerättyyn tietoon terveystaltiossa. Tarkoituksena ohjata palvelukerroksen ratkaisujen käyttöön siten, että perusnäkymä ei tarjoa analyysityökaluja. Integraatiorajapinta palvelukerrokseen Palvelukerroksen yhteiset toiminnallisuudet Esim. tunnistautumiseen, lokit, valtuushallinta, mittalaiteliittymät Kansallisesti räätälöidyt piirteet Esim. PHR/käyttäjätiedot, lääketiedot yms. Tietokanta Infra Konesali, valvonta, operointi, tietoliikenne, tietoturva, yms.

29 Ehdotuksia kustannusten kattamiseksi 1. Tilikohtainen maksu 2. Osuuskuntamaksu Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut Taltioni osuuskunta 3. Maksullisten palvelujen käyttö Sponsorit 4. Transaktiomaksut Alusta 5. Maksulliset lisäpalvelut

30 Keskustelu ja jatkotoimenpiteet

31 Jatkotoimenpiteet Neuvottelujen etenemisestä ja projektin käynnistyksestä tiedotetaan avoimesti Intressiryhmän (yritykset ja yhteisöt, jotka eivät rakentamassa alustaa tai YTHS:n palveluja) käynnistys yhtä aikaa projektin käynnistyksen kanssa Perustetaan avoin LinkedIn ryhmä keskustelua ja tiedonjakoa edistämään

32 Jatkotoimenpiteet Ekosysteemin suunnittelua jatketaan ryhmissä Ryhmät ovat avoimia Ryhmien koordinointi Sitran toimesta Ryhmien käynnistys vuodenvaihteen jälkeen Pääosa ryhmien työskentelystä verkossa avoimesti, osa workshoppeina

33 Ryhmien aiheita? Talous / liiketoimintamalli Osuuskunnan hallintomalli tai osuuskunnan tehtävien tarkentaminen Palveluarkkitehtuuri ja rajapinnat Käyttäjäkokemus Viestintä ja brändi Kiinnostuneiden ilmoittautuminen sähköpostitse Ryhmien yhteinen yhteenvetotilaisuus Q1/2011 aikana

34 Kiitos!

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Perustelumuistio LIITE 1 (14) 15.11.2013 LUOTTAMUKSELLINEN Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta

Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Oivalletaan yhdessä! Osuuskuntayrittämisen tietoisku Ritva Kivistö INNOtyöverkko Osuuskunta Osuuskuntayrittäjäksi yhteiseen yritykseen Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005

OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005 Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ohjaaja(t): Salme Näsi

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Taltioni. Avoin ehealthekosysteemi. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta

Taltioni. Avoin ehealthekosysteemi. Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Taltioni Avoin ehealthekosysteemi Tuomas Teuri Toimitusjohtaja Taltioni osuuskunta Paradigman muutos Paikallisesta reaktiivisesta ja säännellystä sairaudenhoidosta kohti globaalia ennaltaehkäisevää sääntelemätöntä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa

Maksaminen digitalisoituvassa Julkinen Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa Maksuneuvoston työryhmä 2 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot