Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla"

Transkriptio

1 Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Äimärautio, Oulu

2 Pohjois-Pohjanmaan ELYn toiminta-alue Päätoiminta-alue on Pohjois- Pohjanmaa. Kainuun alueelle tuotetaan osaamis- ja kulttuuripalvelut sekä liikenne ja infrastruktuuri - vastuualueen palvelut. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Maataloustukien edellytykset Perusedellytys; 3 ha tukikelpoista peltoa tai 0,5 ha puutarhakasvien alaa (ympäristötuki) Ympäristötuet, LFA, kansalliset tuet v. (ymp. Ja LFA) v kansalliset tuet Oltava syntynyt Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

4 Kansalliset tuet, hevoskohtaiset Tukeen oikeutettuja; Siitostamma, joka astutettu/varsonut v Vähintään 1 v suomenhevonen (syntynyt viimeistään v. 2009) 1-3 v muu hevonen/poni (= syntynyt ) Pääsääntöisesti Hippoksen rekisterissä Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

5 Hevosten kansallinen kotieläintuki Hevoset oltava tuen hakijan hallinnassa ajalla Tuen määrä 2010 C-alueella 225 /ey Hevosten vähimmäismäärä 1,5 ey Eläinyksikkökertoimet; 1 siitostamma (hevos- tai ponitamma) 1 ey 1 suomenhevonen (väh. 1 v) 0,85 ey Muu hevonen tai poni (1-3 v.) 0,6 ey Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

6 Kansallisten hevostukien eläinyksikkäkertoimet Hevosten oltava Suomessa, lukuun ottamatta lyhyitä kilpailumatkoja Jos määrä vähenee ilmoitettava maataloussihteerille 10 päivän kuluessa Ei yli 5 ey isompi määrä kuin vuonna 2009 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

7 Kansallisten tukien edellytyksiä Hevosella ei ole hallinta-aikana tilallapitovaatimusta, joten tukikelpoinen hevonen voi olla esim. naapuritilan laitumella tai ori- /keinosiemennysasemalla siemennettävänä. Huom! Pidempiaikaiset poissaolot tilalta (esim. valmennuksessa tai siemennettävänä olo) pitäisi merkitä kirjanpitoon (ks. kohta 5.3). Mikäli hevonen on osaomistuksessa, hakemuksen liitteenä on oltava valtakirja, jolla muut omistajat antavat suostumuksensa tuen hakemiseen. Valtakirjassa on mainittava mahdollinen osaomis-tukseen liittyvä peitenimi (yhteis-/yhteisöomistusta osoittava nimi). Valtakirjalla voi hakea tukea vain osaomistuksessa olevasta hevosesta. Valtakirjalla ei siis voi hakea tukea hevosesta, joka on toisen henkilön / toisten henkilöiden hallinnassa. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

8 Hevosten kansallisten tukien hakeminen Suomen Hippos ry ylläpitää hevosista rekisteriä, josta ilmenevät mm. hevosten omistus- ja hallinta-oikeus, astutus-, varsomis- ja tunnistetiedot sekä tiedot Suomessa jalostukseen hyväksytyistä oriista. Tuenhakijan tulee huolehtia, että tiedot hevosen hallinnasta ovat ajan tasalla Hippoksen rekisterissä mennessä. Jos tuenhakija haluaa saada vuokra- tai leasingsopimuksella hallinnassaan olevasta hevosesta tuen, on ilmoitus hevosen hallintaoikeuden siirrosta tehtävä Hippoksen rekisteriin viimeistään Ilmoituslomake löytyy Hippoksen internet-sivulta: Hallintaoikeuden siirtolomake. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

9 Hevosten kansallisten tukien edellytykset Jos siitostammana ilmoitettu hevonen on luonut vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineysajan jälkeen, on tukikelpoisuuden säilyttämiseksi hakijan toimitettava luomisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle eläinlääkärin antama lausunto Hevosista on lisäksi pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa, josta ilmenee hevosen nimi, rekisterinumero, hallinta-aika sekä olinpaikka. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

10 Ympäristötukijärjestelmä Tukeen oikeuttavaa tukikelpoista peltoalaa vähintään 3 ha tai puutarhakasvialaa 0,5 ha Sitouduttava 5 v. perustoimenpiteisiin ja 0-2 lisätoimenpidettä Ympäristötukisitoumus edellytyksenä erityistukisopimuksen tekemiseen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

11 12 erityistukisopimusta (C-alueella) Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito (5- ja 10 v.) Monivaikutteisen kosteikon hoito Pohjavesialueiden peltoviljely Valumavesien käsittelymenetelmien hoito Luonnonmukainen tuotanto (kasvinvilljely) Luonnonmukainen kotieläintuotanto Perinnebiotooppien hoito Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (5- ja 10 vuotinen) Alkuperäisrotujen kasvattaminen Alkuperäiskasvien viljely Lietelannan sijoittaminen peltoon (UUSI vuodesta 2008) Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely (UUSI vuodesta 2008)

12 Perinnebiotooppien hoito Ylläpidetään perinteisen maatalouden tuottamaa kasvi- ja eläinlajistoa ja kulttuuriympäristöä Pääasiassa laiduntamalla, niittämällä ja raivaamalla em. pellon ulkopuolisia alueita, niityt, hakamaan metsälaitumet Hoitopäiväkirjan pitäminen Ei saa muokata lannoittaa käsitellä torjunta-aineilla (pääsääntö) ojittaa tai metsittää

13 Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen Lisätään maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan maisemaa Raivaamalla, niittämällä, laiduntamalla, perustamalla kasvustoja, rakentamalla tai korjaamalla Peltoa tai Muuta aluetta pellon ja metsän, tien tai veden välistä aluetta enintään 20 m metsäsaareke enintään 1ha laidunnuksen loppumisesta kulunut enintään 20 v Hoitona monimuotoisen tai maisemallisesti arvokkaan kohteen laidunnus, niitto tai raivaus, rakentaminen ja korjaaminen kasvustojen perustaminen ja hoito uhanalaisten lajien suojelu muuton turvaaminen lannoitus ja torjunta-aineiden käyttö tapauskohtaisesti mahdollista

14 Erityistuen määrä /ha/v (suunnitelmaan perustuvat) Perinnebiotoopin hoito 450 /ha/v a kiinteä tuki 200 /kohde Luonnon ja maiseman monimuotoisuus 450 /ha/v Ei tuotannollinen investointi; Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen: enimmäistukitasot: * Alle 3 ha kohteet 1179 /ha * 3-10 ha kohteet 910 /ha * Yli 10 ha kohteet 750 /hamonivaikuttainen kosteikko

15 Alkuperäisrotujen kasvattaminen Turvataan alkuperäisrotujen perimän säilyminen Kasvattamalla eläimiä ja lisäämällä niitä samaa rodun eläinaineksella Rodut; itä-, pohjois- ja länsisuomen karja suomenhevonen suomenlammas kainuunharmaslammas ahvenenmaanlammas suomenvuohi suomalainen maatiaiskana

16 Hevosen edellytyksen alkuperäistotusopimukseen Sh-siitostamma edellisenä vuonna astutettu tai varsonut Sh-Kantakirjaori Käytettävä lisääntymistarkoitukseen, ilmoitettava sopimuksen 5 v. aikana eläimen hevosen astutuksesta, varsomisesta tai orilla siitokäytöstä 16

17 Alkuperäisrotusopimuksista - Sopimusta haettava mennessä ELYkeskuksesta - Liitteenä Suomenhevosen rekisteritodistus tai Suomenhevosen hevospassi (1997 syntyneistä alkaen) - Voimassa oleviin sopimuksiin haettava eläinmäärän lisäystä viimeistään ELYkeskuksesta - Voimassa oleviin sopimuksiin maksatusta haettava viimeistään Muistettava ilmoittaa eläinten poistuminen ja vaihtuminen 10 työpäivän sisällä

18 Erityistuen määrä alkuperäisrotusopimuksissa /ey itä- ja pohjoissuomenkarja 500 länsisuomenkarja 270 suomen-, ahvenanmaan- ja kainuunharmaslammas 270 suomenvuohi 270 suomenhevonen 270 maatiaiskanat ja kukot eläintä eläintä 60- eläintä 100 /tila 150 /tila 250 /tila

19 Perinnebiotooppien ja Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämissopimusten hakeminen mennessä ELY-keskuksesta Hakemuslomake, alueen hoitosuunnitelma ja kustannusarvoi, kartat sekä mahdolliset vuokrasopimuksen 19

20 Kaikki erityistukisopimukset sekä Eituotannolliset investointituet haussa tänä vuonna Jaossa erityistukikäsittelijöiden tiedot ja esite erityistuista Kannattaa kysyä lisätietoja ELY-keskuksen käsittelijöiltä

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen)

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Toimenpide on ylläpitoa, korvauksen hakijan ei tarvitse olla aktiiviviljelijä, sopimukseen ei vaadita ympäristösitoumusta eikä pinta-alaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas Lietelannan sijoittaminen peltoon Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Maatalouden ympäristötuki perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston asetukseen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. Perinnebiotoopit

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. Perinnebiotoopit Luonnon ja maiseman monimuotoisuus MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Perinnebiotoopit 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Sisältö: Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Ympäristötuen

Lisätiedot

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kosteikon hoito 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään 30.4.2007. HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Yhdistys luonnon- ja maisemanhoidon tukien hakijana Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle teemapäivä 5.5.2011 Saarijärvi Kaisa Raatikainen,

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot