Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä"

Transkriptio

1 Sisältö: Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Ympäristötuen erityistukien rakenne ja ei-tuotannolliset investoinnit Kainuussa (diasarja 1) Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia pb:n hoidon ja lumamo:n edistämistä koskevissa sopimuksissa sekä eituotann.inv.tuessa (diasarja2) 1

2 Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Eroja Ei-tuot.inv.hankkeet vain monivaikutteisille kosteikoille ja pb:lle ja sopimukset Kainuussa 12 erilaiselle sopimustyypille Mahdollinen ei-tuot.inv.hanke tehdään ennen ymp.erityistukisopimusta Ei-tuot.inv.hankkeella monta tukitasomaksimia riippuen pinta-alasta (esim. pb enintään 3 ha:n kohteet /ha, yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 910 /ha, yli 10 ha:n kohteet 750 /ha) ja sopimuksella yksi tukikatto (esim. pb 450 e/ha/v) Ei-tuot.inv.hanke kestää 2+1 vuotta ja sopimus 5-10 vuotta Hanke kuittipohjainen ja sopimus suunnitelman kustannusarviosta määritetty tukitaso, joka maksetaan joka vuosi Yhtäläisyyksiä Arviosuunnitelma tehdään lähes samoilla kriteereillä (tarkemmin diasarja 2:ssa) Kohdistuvat samalle alueelle, ensin hanke (2+1 v.) sitten sopimus (pb 5 v. ja monivaikutteinen kosteikko. 5 v. tai 10 v.) Muodostavat kokonaisuuden perustettavalle/hoidettavalle kohteelle 2

3 Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Sopimukset: suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoitosopimus (vain viljelijät) monivaikutteisen kosteikon hoitosopimus (myös ry:t voi hakea) pohjavesialueiden peltoviljelysopimus (vain viljelijät) luonnonmukainen tuotantosopimus (vain viljelijät) luonnonmukainen kotieläintuotantosopimus (vain viljelijät) perinnebiotooppien hoitosopimus (myös ry:t voi hakea) luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen hs.(myös ry:t voi hakea) alkuperäiskasvien viljelysopimus (vain viljelijät) alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimus (vain viljelijät) valumavesien käsittelymenetelmien sopimukset (vain viljelijät) lietelannan sijoittaminen peltoon sopimus (vain viljelijät) turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljelyn sopimukset (vain viljelijät) Hankkeet: Ei-tuotann.inv.tuki perinnebiotoopin alkutöihin (myös ry:t voi hakea) 3 Ei-tuotann.inv.tuki monivaikutt.kosteikon perustamiseen (myös ry:t voi hakea)

4 Ympäristötuen erityistukien rakenne ja ei-tuotannolliset investoinnit Kainuussa (diasarja 1) SOTKAMO Pekka Korhonen Ympäristötukivastaava Kainuun ELY-keskus 4

5 Kainuun ELY-keskuksessa ympäristötuen erityistukea v maksatuksessa ja haetut ei-tuotann. invest.hankkeet Luonnonmukainen tuotanto 130 kpl 6534,65 ha Perinnebiotooppi (1 kpl ry) 86 kpl 564,98 ha Alkuperäisrotujen kasvatt. 27 kpl - Lumamoed. (2 kpl ry) 32 kpl 78,11 ha Lietelannan sijoitt. peltoon 21 kpl 1234,90 ha Suojavyöhykkeen perust. ja hoito 4 kpl 17,91 ha Säätösalaojitus 3 kpl 59,81 ha Pohjavesialueiden peltoviljely 1 kpl 27,07 ha Turvepeltojen pitkäaik.nurmiviljely 5 kpl 84,32 ha Yht. 309 kpl 8601,75 ha Ei-tuonannollinen inv. (viljelijä) 1 kpl (haettu alk.) 5

6 Vuonna 2012 haetut ympäristötuen erityistuet Kainuun ELY-keskuksessa Luonnonmukainen tuotanto Perinnebiotooppi Lumamoed. 33 kpl 16 kpl 8 kpl Alkuperäisrotujen kasvatt. 8 kpl Lietelannan sijoitt. peltoon 20 kpl Turvepeltojen pitkäa.nurmiviljely 1 kpl YHT. 86 kpl 6

7 Haetut ry-sopimushakemukset Kainuussa ympäristön erityistuessa V kpl pb. (Kuhmo, Kukkivat Kedot ry) V kpl lumamoed. (Lentiiran kyläyhdistys ry ja Sotkamon 4 h-yhdistys ry) V kpl lumamoed. (Kuurna-Komiaho asukasyhdistys ry ja Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry) V kpl pb. (Kuhmo, Pyhäpihlaja ry) 1 kpl lumamoed. (Kajaani, Kainuun Eino Leino-seura ry) 7

8 Pb ja lumamoed. sopimuksissa yhteensä hehtaareja maksatuksessa Kainuussa v Ha Vuosi 8

9 Pb ja lumamoed. sopimuksia yhteensä kpl maksatuksessa Kainuussa v kpl vuosi vuosi 9

10 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia pb:n hoidon ja lumamo:n edistämistä koskevissa sopimuksissa sekä pb:n ei-tuotann. inv.hankkeissa (diasarja 2) Sotkamo, Pekka Korhonen Ympäristötukivastaava Kainuun ELY-keskus

11 Suunnitelman laatiminen ja hoitopäiväkirjan pitäminen Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma Vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma Hoitopäiväkirjan pitäminen 4-8 h/v 24,6 /h

12 Työt ja koneet Traktorityö kuljettajineen 41 /h Ihmistyö 16 /h Kasvuston niitto ja korjuu: niitto traktorikäyttöisellä niittokoneella pellot => 45 /ha, perinnebiotoopit ja muut sopimusalueet, jotka eivät ole peltoa => 90 /ha Niitto pienniittokoneella 295 /ha Niitto raivaussahalla 21,2 /h, pienniittokoneen tai raivaussahan kustannus niitossa hyväksytään, mikäli edullisempi menetelmä ei ole kohteella mahdollinen. Niittojätteen korjuu (paalaus, pöyhintä ja kuljetus) 198 /ha

13 Raivaus, hehtaarikohtaiset kustannukset: Peruskunnostusraivaus, kohteen hoidon aloitusvuonna 421 /ha, voidaan perustellusta syystä hyväksyä tämän jälkeen joka viides vuosi Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden 98 /ha Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus 211 /ha Harvennus-/raivausjätteen poltto 226 /ha Raivaustähteiden kuljetus 130 /ha

14 Raivaus, tuntiperusteiset Raivaus (raivaussah. tehtävä raivaus tai niitto) 21,2 /h Harvennus-/raivausjät. kasaus käsityönä ja poltto 16 /h Koneellinen kasaus 38,9 /h Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla 40 /h Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta. Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä hehtaari- tai tuntiperusteinen kustannus hoidettavan kohteen koon ja hoidon vaativuuden mukaan

15 Aitaaminen Naudoille sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät ym., ei työ) 1,50 /m Paimenlaite /laite Vaativissa kohteissa (esim. kiviset, kallioiset tai kosteat/upottavat kohteet) + 20 % aitakustannuksista Lampaille lammasverkko 3 /m Riukuaita /m Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa. Aidan tarkastus ja korjaus 20 % rakentamiskustannuksesta/v

16 Rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset (koskevat vain pb:n ei-tuotann. inv.hankkeita) Huopakatto ja katteen alusrakenne e/m2 Maalaus 5-8 e/m2 Muut rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuullisten kustannusten perusteella

17 Eläinten kuljetus Oma auto/traktori ja kuljetusvaunu (työaika 4hx2hlöä, lastaus, purku, kuljetus) 130 /kerta Eläinkuljetusauto (lastaus, purku ym. lähtötaksa) 200 /kerta Edelliseen lisäksi km-korvaus - oma auto/traktori ja kuljetusvaunu 0,54 /km - eläinkuljetusauto 1 1,5 /km Vesitse tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan hyväksyä korkeampi kustannus

18 Eläinten valvonnan lisäkustannus ja eläinten juoton lisäkustannus Eläinten valvonnan lisäkustannus 75 /ha tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa Eläinten juoton lisäkustannus 50 /ha tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa

19 Niittyseosten siemenkustannuksia Päivänkakkara, kaunokit, valkoailakki, keltamatara ja kannusruoho ( g/ha) /ha + rölli tai lampaannata (5 10 kg/ha) 6 /kg

20 Rehun arvo Rehun arvo otetaan huomioon kustannuksia vähentävänä hyötynä

21 Rehun arvo, kun rehu korjataan tai aluetta laidunnetaan Ei huomioida, jos rehusta ei saada hyötyä eli, jos kyseessä on vuokratut sopimusalueet, vuokratut eläimet tai rehua ei myydä. Rehevä niitty (Etelä- tai Keski-Suomi) /ha/v Heikkotuottoinen niitty (Keski- tai Pohjois-Suomi) /ha/v Kuiva niitty tai keto /ha/v Rantaniitty /ha/v Hyvätuottoinen metsälaidun ( ry/ha/v) /ha/v Heikkotuottoinen metsälaidun (0-200 ry/ha/v) 0 10 /ha/v viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

22 Rehun arvosta vähennetään eläinten heikommasta kasvusta perinnebiotoopilla ja monimuotoisuus kohteilla aiheutuva tulonmenetys laidunkaudelta nautakarjalla 40 /ha

23 Transaktiokustannus Transaktiokustannus on 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja tulon - sekä tukienmenetyksistä, joista on vähennetty kohteelta saatava hyöty Transaktiokustannus = 20 x (kustannukset + tulonmenetykset + tukimenetykset - hyöty):

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Julkaisija Maa- ja metsätalousministeriö Kustantaja Maa- ja metsätalousministeriö maatalouden ympäristötukivaroilla Teksti Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaa,

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi

Oma maa mansikka. - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Oma maa mansikka - neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi Hyvä lukija Maatalousympäristö on niin maisemallisesti kuin luonnon monimuotoisuudeltaankin Suomen arvokkaimpia elinympäristöjä. Maatalousympäristön

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Forssan seutu 2/2010 Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 2 2010 Monivaikutteisten

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020

SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 SALAOJITUKSEN TAVOITEOHJELMA 2020 Julkaisija Salaojakeskus ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh. (09) 694 2100 fax (09) 694 2677 www.salaojakeskus.fi HELSINKI 2002

Lisätiedot