Pekka Koskinen. Sastamalan Diabetesyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Koskinen. Sastamalan Diabetesyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta"

Transkriptio

1 Pekka Koskinen Sastamalan Diabetesyhdistys ry Kertomus vuoden 2011 toiminnasta Sastamala

2 I YLEISTÄ Vuosi 2011 oli yhdistyksen neljäskymmenes kuudes (XLVI) toimintavuosi, sillä perustaminen tapahtui ; nimeksi valikoitui perustamistapahtumassa Vammalan seudun Diabeetikot ry. Nimenmuutos tapahtui vuoden 2009 alussa kuntaliitoksen myötä. Yhdistyksen toimialueena on Sastamalan kaupunki, joskin jäseniä on myös useista naapurikunnista, eniten Kiikoisista. Yksittäisiä jäseniä on kauempaakin, kuten Tampereelta, Urjalasta ja Valkeakoskelta. II HALLINTO Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin marraskuussa 2010 pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa Eila Suominen ja hallituksen jäseniksi Pekka Koskinen, Marjatta Kyröjoki, Jaana Liemola, Liisa Merinen, Sari Saarimaa, Tarmo Seppä, Merja Tapiolinna-Mäkelä ja Pirjo Valkama. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin Vammalassa Ravintola Seurahuoneen Ravintolasalissa , varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Merinen, jäsenasioiden hoitajaksi Merja Tapiolinna-Mäkelä ja sihteeriksi Pekka Koskinen. Sastamalan Diabetesyhdistyksen ulkopuolisena rahastonhoitajana on toiminut Annikki Kärki Tili-Kärjestä. Hallituksen ulkopuoliseksi ATKvastaavaksi valittiin aikaisempi sihteeri Sirkka Hakari. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui kaksitoista kertaa, joista yksitoista kertaa kertomusvuoden aikana ja ensimmäisen kerran, joka oli vuoden 2011 hallituksen järjestäytymiskokous, Pykäliä kaikista yhdestätoista kokouksesta kertyi yhteensä 95 eli 3,2 pykälää kokousta kohden. 2

3 Hallituksen jäsenet osallistuivat taulukon 1 osoittamalla tavalla hallituksen kokouksiin. Taulukko 1. Hallituksen kokouspäivät, kokouspaikat ja hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus. Nimi Suo minen, Eila pj Merinen, Liisa vpj Tapiopiolinna- Mäkelä, Merja jah siht hj Koski kinen, Pekka Kyröjoki, Marjatta Liemola, Jaana hj Seppä, Tarmo hj Valkama, Pirjo hj I Jaatsin kahvila II Jaatsin kahvila III Arto Satosen vaalitoimisto IV Kahvila Tyyne V Kahvila Tyyne VI Kahvila Tyyne VII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Häijään Nesteen Kabinetti VIII X X X X 3

4 Nordea-pankin kokoushuone IX Huittisten Säästöpankin Vammalan konttori X Kahvila Tyyne XI Vammalan seudun Osuuspankki XII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ravintola Vammalan Seurahuone Paikalla, kerrat Merkkien selitykset: pj puheenjohtaja vpj jah siht hj varapuheenjohtaja jäsenasiainhoitaja sihteeri hallituksen jäsen Keskimäärin hallituksen kokouksiin osallistui 5,6 henkilöä. Koska hallitukseen kuului kahdeksan jäsentä, lukuun sisältyy myös puheenjohtaja, ja koska puheenjohtajan lisäksi tarvittiin neljä hallituksen jäsentä, voidaan katsoa jokaisen hallituksen kokouksen olleen päätösvaltaisen. Todellisuus on kuitenkin toinen, sillä ja pidetyt kokoukset olivat vajaavaltaisia. 4

5 Ahkerimmin kokouksiin osallistuivat puheenjohtaja Eila Suominen, sihteeri Pekka Koskinen, kumpikin 12 kertaa, jäsenasiainhoitaja Merja Tapiolinna- Mäkelä ja hallituksen jäsen Jaana Liemola, kumpikin 11 kertaa. Heikoimmin osallistuivat Tarmo Seppä ja Pirjo Valkama, kumpikin hyväksyttävistä syistä. Hallituksen kokouspaikka vaihteli, kuten taulukko 1 osoittaa: Perinteinen kokouspaikka Sastamalan seudun Museo jäi pois. Kokouspaikat ja niiden käyttökerrat olivat taulukko kahden mukaiset: Taulukko 2: Sastamalan Diabetesyhdistyksen kokouspaikat Kokousnrot Kokouspaikka Yhteensä % I, II Jaatsin kahvila 2 16,8 III Arto Satosen vaalitoimisto 1 8,3 IV, V, VI, X Kahvila Tyyne 4 33,4 VII Häijään Neste 1 8,3 VIII Nordea-pankki 1 8,3 IX Huittisten Säästöpankin Vammalan konttori 1 8,3 XI Vammalan seudun Osuuspankin pääkonttori 1 8,3 XII Ravintola Vammalan Seurahuone 1 8,3 Yhteensä ,0 Hallitus kokoontui useimmin kahviloissa, peräti puolessa tapauksista. Jaatsin Kahvilan ja Kahvila Tyynen vertailussa hallitus kokoontui jälkimmäisessä paikassa kaksi kertaa useammin. Merkille pantavaa on, että Vammalan kaupunginosan ulkopuolella hallitus kokoontui vain kerran Häijään Nesteellä. Kevätkokous pidettiin Kahvila Tyynessä osoitteessa Puistokatu 6 keskiviikkona Tilaisuus alkoi klo 18:00. Kevätkokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin sekä istuva puheenjohtaja Eila Suominen että Jukka Tahvanainen, joka tuurasi puheenjohtaja Suomista talousasioita käsiteltäessä, ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Pekka Koskinen. Pykälän kuusi kohdalla sihteeri Koskinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin sekä keskusteluitta että muutoksitta. Pykälässä seitsemän saatettiin todeta, että 5

6 vuosi 2010 oli mennyt lähes taloussuunnitelman mukaisesti, sillä ylijäämää kertyi ainoastaan 28,11. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2010 tileistä. Kevätkokousesitelmän piti jalkojenhoitaja Anne Lehtola diabeetikon jalkojen hoidosta. Perinteiseen tapaan yhdistys onnitteli pyöreitä vuosia kertomusvuonna täyttäviä jäseniään ja tarjosi kakkukahvit. Syyskokous pidettiin niin ikään Kahvila Tyynessä keskiviikkona Paikalle saapui seitsemän yhdistyksen jäsentä, joista neljä kuului hallitukseen. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtaja Eila Suominen ja sihteeriksi varapuheenjohtaja Liisa Merinen. Kokouksessa päätettiin nostaa jäsenmaksua yhdellä eurolla. Uusi jäsenmaksu on siten 16, mistä yhdistyksen osuus on 10,00. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Puheenjohtaja Eila Suominen jätti tehtävänsä ja jättäytyi kokonaan hallituksen ulkopuolelle. Kiitoksena hänen uhrautuvasta panoksestaan monen vuoden aikana hänelle luovutettiin Suomen Diabetesliiton pöytästandaari ja kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 valittiin Pekka Koskinen. Hallituksen entiset jäsenet Marjatta Kyröjoki, Jaana Liemola, Liisa Merinen, Tarmo Seppä, Merja Tapiolinna-Mäkelä ja Pirjo Valkama valittiin vuodelle 2012, ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Seppo Ketola ja Kirsti Seppälä. Kokouksen jälkeen nautittiin kahvia ja leivonnaisia. III EDUSTUKSIA Tilaisuus Aika Edustajat Järjestöpäivät Hotelli Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää Järjestöpäivien asialistalla olivat: miten yhdistykset voivat Pekka Koskinen 6

7 hyödyntää liiton viestintäkampanjaa paikallistoiminnassaan; herätetään Suomi diabetesriskiin ja tuetaan vastasairastuneita. Uudet toimijat kurssi Diabeteskeskus, Tampere Potku-hankkeen tilaisuus Sylvään koulu Tilaisuudessa eri vammaisjärjestöillä oli mahdollisuus esittäytyä ja esitellä toimintaansa. Vaalikeräyskokous Kauppalantalo Kauppalantalolla pidetyssä kokouksessa jaettiin ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat eri vammaisjärjestöille. Sastamalan Diabetesyhdistys sai 38 tuntia. Ennakkoäänestyspaikat, joissa yhdistys suoritti lipasvartiointia, olivat Suodenniemen kirjasto ja Kauppalantalo. Pirkanmaalaisten diabetesyhdistysten kesäretkikokous Ylöjärvi Vaalikeräys eduskuntavaaleissa Kauppalantalo, Suodenniemen kirjasto ja Vinkin Vapaaaikakeskus RAY:n hakemuksen suunnittelupalaveri Pekka Koskinen, Marjatta Kyröjoki, Jaana Liemola, Merja Tapiolinna- Mäkelä Eila Suominen, Liisa Merinen, Merja Tapiolinna-Mäkelä, Pekka Koskinen Pekka Koskinen Pekka Koskinen Pekka Koskinen, Marjatta Kyröjoki, Jaana Liemola, Liisa Merinen, Eila Suominen, Merja Tapiolinna- Mäkelä Seppo Ketola ja Pekka Koskinen 7

8 Saspen hallinto Länsi-Suomen alueen alueelliset neuvottelupäivät Lahti Länsi-Suomen alueen alueelliset neuvottelupäivät Hotelli Cumulus, Koskikatu 5, Tampere Vammalan Vammaisneuvosto Eila Suominen ja Pekka Koskinen Pekka Koskinen Varsinainen jäsen Eila Suominen, varalla Pekka Koskinen IV JÄSENISTÖ Kertomusvuoden alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 314 ja lopussa 316, kasvua kaksi henkilöä eli 0,6 % Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n jäseniä on myös muilla paikkakunnilla. Seuraavissa taulukoissa on esitetty, millä paikkakunnilla on yksi, missä useampi yhdistyksen jäsen. Taulukko 3: Yhdistyksen jäsenet paikkakunnittain Yhdistyksen jäsenten sijoittuminen eri paikkakunnille Jäsensenmäärä 2010 Jäsensenmäärä 2011 Muutos Muutos-% Espoo Huittinen

9 Hämeenkyrö Kangasala Kiikoinen Kokemäki Lavia Loimaa Nokia Punkalaidun Rauma Riihimäki Sastamala ,1 Tampere Urjala Valkeakoski Paikkakunnasta ei tietoa Portugali Yhteensä Yhdistyksellä on jäseniä Sastamalan lisäksi 15 paikkakunnalla, eniten Kiikoisissa (9 jäsentä). Muut ovat 1 3 jäsenen paikkakuntia. Kaukaisin paikkakunta on Portugalissa, missä asuu yksi Sastamalan Diabetesyhdistyksen jäsen. Jokainen lapsidiabeetikko asuu Sastamalassa, mutta he eivät näy taulukossa. Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n jäsenkehitys on ollut positiivinen, kuten taulukko 4 osoittaa. Vertailuvuotena on 2002, jolloin jäseniä oli 248. Taulukko 4. Jäsenmäärän kehitys vuosina Vuosi Jäsenmäärä Muutos

10 Muutos vuodesta 2002 vuoteen Maksavien jäsenten lukumäärä on yhdeksässä vuodessa kasvanut viidelläkymmenelläseitsemällä jäsenellä. Keskimääräinen kasvu vuotta kohden on siten 6,3. Kun yhdistyksen osuus jäsenmaksusta on yhdeksän euroa, merkitsee keskimääräinen kasvuluku jäsenmaksutulojen keskimääräistä lisäystä 56,70 euron verran. V YHDISTYKSEN VARSINAINEN TOIMINTA Alkuvuoden lääkäriluento Kertomusvuoden toiminta alkoi toimintasuunnitelman mukaisesti lääkäriluennolla, jonka piti tiistaina ylilääkäri Ari Palomäki Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Hänen aiheenaan oli Diabetes, rasvat ja valtimotauti. Tilaisuus oli Sastamalan seudun Museon yläkerrassa. Lääkäriluennot houkuttelevat yleisöä paikalle. Niin oli tälläkin kerralla, sillä museon yläkertaan oli saapunut lähes salillinen ihmisiä kuuntelemaan, mitä sa- 10

11 nottavaa Kanta-Hämeen keskussairaalan ylilääkärillä on valtimotaudeista ja niiden yhteyksistä diabetekseen. Pohjan luennolle antoi mm. lehtien palstoilla käyty keskustelu eläinrasvojen terveellisyydestä. Ylilääkäri Palomäki osoitti varsin pätevästi kasvisrasvojen terveellisyyden puhtaisiin eläinrasvoihin verrattuna. Yleiskommenttina todettakoon, että ylilääkäri Palomäki puhui vakuuttavasti. Esitys oli myös huumoripitoinen. Ylilääkäri Ari Palomäen luentoon viitaten on todettava, että kertomusvuoden aikana karppaaminen lisääntyi voimakkaasti. Karppaajat puhuvat vähähiilihydraattisen ravinnon puolesta ja suosivat eläinperäisiä rasvoja. Koska voi ei sisällä hiilihydraatteja, voi ihminen, karppaajien mukaan, syödä sitä mielin määrin. Kasviksiin karppaajat suhtautuvat positiivisesti. Näiden ihmisten voinhimo johti kertomusvuoden aikana voin loppumiseen ruokakaupoista. Tällainen dieetti on verrattavissa Atkinsin dieettiin, jossa myös vältettiin hiilihydraatteja. Floran päivän tilaisuus Floran päivän, , aattona, , oli yhdistyksen järjestämä sauvakävely Kaalisaaressa, joka toimintasuunnitelmaan on merkitty nimellä Floran päivän Kaalisaaren kierros. Tapahtuman järjestelyistä vastasi sihteeri Pekka Koskinen. Ohjelmaan kuului kävelemisen ohella myös tietoisku Kaalisaaren tulevaisuudesta. Floran päivän Kaalisaaren kierros ei alkanut onnellisissa merkeissä. Liikuntapäällikkö Veli-Matti Tapio oli luvannut, että liikunnanohjaaja Petri Suuniittu tulee paikan päälle kertomaan sauvakävelyn saloista. Hän ei kuitenkaan saapunut paikalle. Kaupunginpuutarhuri Reijo Saaren oli määrä tulla kertomaan ylipäätään Kaalisaaren tulevaisuudesta. Hänkään ei saapunut. Yleisömenestys kertomusvuoden Floran päivän liikuntatapahtumassa ei ollut hyvä. Se oli vuotta 2010 tuntuvasti heikompi. Paikalla oli klo 18:00, jolloin kävelytapahtuma alkoi, neljä henkilöä, yhdistyksen sihteeri ja suomenpystykorva Napsu Koskinen. Kaalisaaren kierrosta käsiteltiin pidetyssä hallituksen kokouksessa. Esittelytekstissä on seuraava maininta: 11

12 Kävelysauvat oli kaikilla muilla paitsi sihteerillä. Osoittautui, että yksikään mukana olleista ei tarvinnut minkäänlaista opastusta sauvakävelyyn. Naiset kiersivät Kaalisaaren lisäksi Hopun lenkin. Miehet kiersivät Kaalisaaren ja jatkoivat aina Rajakadulle saakka, mistä tapahtui paluu. Siitä huolimatta naiset ehtivät ensimmäisinä lähtöpaikalle, missä nautittiin mehua ja keskusteltiin Kaalisaaren menneisyydestä. Elokuun saunailta Elokuun seitsemäntenätoista päivänä oli perinteinen rantasaunatilaisuus Tyrvään Metsästysyhdistyksen Hukkalassa Vihattulassa. Paikka voi Sastamalan Diabetesyhdistyksen kannalta kutsua perinteiseksi, sillä siellä yhdistyksen jäsenet ovat useimmiten saunoneet. Kaksi muuta käytettyä paikkaa ovat Vammalan Upseeriyhdistyksen maja Iso-Haukijärvellä ja Heinoon Metsästysyhdistyksen maja Heinoossa. Viime vuosina yhdistys on kustantanut saunan, kahvin ja pullan lisäksi myös makkarat ja sinapin. Kertomusvuonna päädyttiin hankkimaan sponsoreita, missä ei kuitenkaan onnistuttu. Jotta periaate, jota yhdistys on noudattanut, periaate, jonka mukaan elokuun virkistäytymisilta ei jäsenille maksa mitään, toteutuisi, sihteeri hankki makkara ja juotavaa sekä vähän muutakin omaan laskuunsa. Makkaroita ainakin oli riittävästi. Syksyn ravitsemusillat Toimintasuunnitelman mukaisesti syksyisiä ravitsemusiltoja järjestettiin Ystävänpirtillä Vammalassa puheenjohtaja ravitsemusterapeutti Eila Suomisen toimiessa luennoitsijana. Ensimmäinen tilaisuus oli ja seuraava Muut tilaisuudet Kunnonkohotuskurssi Kunnon Startti Oy:ssä oli kertomusvuoden toiminnan uutuus. Se keräsi alle kymmenen henkilöä. 12

13 Maailman Diabetespäivää ei yhdistyksen toimesta vietetty. Toteutumattomat tilaisuudet Potku-hanke, jossa potilas asettuu kuljettajan paikalle, poiki kertomusvuoden aikana ajatuksen omista toimitiloista. Asia oli hallituksessa ensimmäisen kerran esillä , jolloin Seppo Ketola selvitti hanketta. Samassa kokouksessa Ketola ja sihteeri valtuutettiin laatimaan suunnitelmaa, joihin haetaan rahoitus RAY:ltä. Ketola ja sihteeri tapasivat peruskuntayhtymän Marita Pitkäsen Paikalla oli myös Jaana Kangas. Muistion mukaan RAY:lle tehtässä hakemuksessa, jonka dead-line oli , tuli korostaa tiedonsaantimahdollisuutta, kuten luentoja ja avun antamista internetin käytössä. Edelleen korostettavia asioita olisivat 1. ohjaus ja neuvonta sairauden hoidossa ja etuisuuksien hakemisessa 2. mahdollisuus vertaistukeen 3. tukihenkilöiden kouluttaminen ja tukihenkilörekisterin perustaminen 4. mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja muiden tapaamiseen Puheena olevaa toimintaa varten tarvittaisiin joko oma pieni liiketila mahdollisimman läheltä keskustaa tai yhteistyö esimerkiksi kahvilayrittäjän kanssa. Tässä pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin hyväksyä Raha-automaattiyhdistykselle tehtävä hakemus ja matalan kynnyksen toimipiste, josta paikalla ollut Marita Pitkänen puhui, ehdollisena. Samalla velvoitettiin Seppo Ketola olemaan hankkeessa mukana. Hallituksen sisäisessä keskustelussa ongelmaksi muodostui pelko siitä, että hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisessa vastuussa RAY:n avustuksesta, että avustus menetetään ja että hallituksen jäsenten työmäärä lisääntyy merkittävästi. Tämän vuoksi kokoontunut hallitus lähti siitä, että hanketta ruvetaan toteuttamaan vain, jos mahdollinen avustus saadaan haetun mukaisena. Syyskuussa 2011 pidetyssä kokouksessa päätettiin viedä asia syyskokouksen päätettäväksi. Lopullisen ratkaisun hallitus teki pidetyssä kokouksessa. Asia ei ollut esityslistalla mukana. Oma paikka projektista, sen viemisestä syyskokouk- 13

14 sen päätettäväksi, suoritettiin koeäänestys, joka osoitti, että hankkeen vastustajat olivat enemmistönä. Äänin 5 hankkeesta irtautumisen puolesta ja 2 ääntä hankkeessa pysymisen puolesta hallitus päätti irtautua projektista. Syiksi kirjattiin propjektin aloittamiseen liittyvät suuret menot ja vähäiset henkilöresurssit. Toinen kaatunut projekti oli diabeetikkokoululaisten turvalliseen koulupäivään liittyvä. Asia oli ensimmäisen kerran esillä pidetyssä hallituksen kokouksessa. Tilaisuus, seminaari, ajoittuisi keskiviikkoon ja se alkaisi klo 17:00. Seminaarin kesto olisi kolme tuntia. Sen aikana oli määrä kuulla viittä luennoitsijaa, joista yksi olisi yhdistyksen puheenjohtaja Eila Suominen ja viimeinen kasvatusjohtaja Pekka Kares Sastamalan kaupungilta. Muut olisivat diabeteshoitaja Jaana Kangas, alakoulun kouluterveydenhoitaja ja kouluterveydenhoitaja Taina Hinkkanen. Lopuksi olisi paneelikeskustelu, johon ajateltiin osallisiksi koulukeittolan emäntää, opettajaa, taksin kuljettajaa ja diabeetikkokoululaisen vanhempia. Asiaa käsiteltiin yhteensä viidessä kokouksessa. Tilaisuuden toteuttamiseen ei kuitenkaan päästy. On syytä kysyä, miksi hanke kaatui. Kun koitti, oli ilmoittautuneita vain viisi, mikä arvioitiin aivan liian vähäiseksi, jotta hanke olisi kannattanut toteuttaa. Merkittäväksi ongelmaksi todettiin ilmoittelu ja liian voimakas suuntaaminen kouluihin. VI JÄSENTIEDOTE JA MUU ILMOITTELU Sastamalan Diabetesyhdistys ry julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää Jäsentiedotetta. Myös kertomusvuonna se ilmestyi kahdesti. Ensimmäisen numeron sisältö ja kuvitus olivat sihteeri Pekka Koskisen käsialaa, toisen numeron sisältö puheenjohtaja Eila Suomisen. 14

15 Paitsi Jäsentiedotteessa, yhdistyksen tapahtumista on ilmoitettu Alueviestin Järjestöpalstalla ja Tyrvään Sanomien Seurapalstalla. Kuntaliitoksen, joka tapahtui vuoden 2009 alussa, myötä ilmaisilmoittelua on myös Lauttakylä-lehdessä. Viralliset ilmoitukset on julkaistu Alueviestissä. Yhdistyksellä on omat kotisivut, joiden ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa Sirkka Hakari. Kotisivuosoite on VII MUU TOIMINTA Seinäjoen aluepäivillä vuoden 2010 lopulla Ylöjärven Diabetesyhdistys ry:n puheenjohtaja Paula Vesa, Virtain - Ruoveden Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Martti Mäntynen ja Sastamalan Diabetesyhdistyksen sihteeri Pekka Koskinen pohtivat mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Sellaiseksi osoittautui kesäinen retki, jonka ensimmäiseksi kohteeksi nimettiin yksimielisesti Sastamala. Retken ajankohdaksi sovittiin lauantai Kaikki kolme yhdistystä kokoontuivat Ylöjärvellä pidettyyn palaveriin Silloin sovittiin retken ohjelmasta. Sastamalan Diabetesyhdistyksen hallitus hyväksyi suunnitelman pidetyssä kokouksessa. Kesäretken ohjelma oli seuraava: Vieraat, joita oli noin 30, saapuivat klo 11:00 Vehmaan tilalle, minne oli järjestetty ruokailu. Paikka on merkittävä kahdestakin syystä: ruoka on siellä erinomaisen hyvää ja tila, entinen Villin tila, on sanomalehtimies Anders Lizeliuksen syntymätila. Ruokailun jälkeen ohjelma jatkui tutustumisella Herra Hakkaraisen taloon, Akseli Gallen-Kallelan lapsuuden kotiin Jaatsiin, missä saatiin draamallinen opastus Jaatsin vaiheisiin 1800-luvun lopulla kulttuurijohtaja Arja Valtosen johdolla. Kesäinen kierros Sastamalassa jatkui tutustumisella ensin Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon ja sitten Sastamalan Pyhän Marian kirkkoon. Viimeksi mainitun vieressä sijaitsevassa 15

16 Aitta-kahvilassa saatiin nauttia Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n tarjoamat kahvit pullan kera. Vieraat lähtivät takaisin Ylöjärvelle, Kuruun ja Virroille klo 17:00. Kesäisen retken oppaana toimi sihteeri. Todettakoon myös, että tämän toimintakertomuksen kansikuva on otettu Lummen notkossa Karkussa huhtikuussa Kuvan lentäjä lienee kanadanhanhi. Kuvan otti Pekka Koskinen. VIII PÄÄTTEEKSI Seuraava on todettu jo vuoden 2010 toimintakertomuksessa, mutta se on edelleen ajankohtainen. Siksi se kannattaa toistaa. Lääkäriluennot vetävät hyvin väkeä. Elokuiseen saunailtaan osallistuu kohtuullisesti diabeetikoita. Muut tilaisuudet jäävät vain muutaman osallistujan varaan. Yhtenä esimerkkinä tästä olkoon Floran päivän kävely. Yhdistyksen hallitus järjestää tilaisuuksia kahdella periaatteella: tarjotakseen jäsenistölleen tietoa ja virkistystä. Tietoa jaetaan pääasiassa erilaisissa luentotilaisuuksissa, virkistystä taas saunaillan ja kävelyn muodossa. Jos osallistujia on vähän, tilaisuus katsotaan epäonnistuneeksi, vaikka siihen osallistuneilla olisikin ollut mukavaa. Päätteeksi Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n hallitus vetoaa jäsenistöönsä aktiivisuuden lisäämiseksi. Pelkona on, että tilaisuudet loppuvat, jos niihin ei osallistuta, hallitus nimittäin ei niitä järjestä itseään varten vaan jäsenistölleen. Jotta toiminnasta tulisi jäsenistöä kiinnostava, hallitus julistaa ideakilpailun siitä, mikä saisi jäsenet liikkeelle. Palkinnoksi tarjoamme mainetta ja kunniaa. 16

17 Sastamalassa Pekka Koskinren, puheenjohtaja Seppo Ketola, varapuheenjohtaja Jaana Liemola, sihteeri Merja Tapiolinna-Mäkelä, jäsenasiainhoitaja Marjatta Kyröjoki Liisa Merinen Tarmo Seppä Kirsti Seppälä Pirjo Valkama 17

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Mehiläinen, liukas lintu, jopa lenti löyhäytti mieluisahan Metsolahan, tarkkahan Tapiolahan.

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011

28.4.2012 TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevien ja adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. 2011 Vuosi 2011 oli suurten muutosten aikaa HKY:llä. Uuden puheenjohtajan kanssa aloitettiin

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013 Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi Tammerprint Oy 2014 ALKUSANAT Vuosi 2013 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Toimintakertomus 2013 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 2013 Vuosi 2013 alkoi edellisiin vuosiin poiketen sillä yhdistystä johti nyt puheenjohtajanaan ensimmäistä

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

TUNTOSARVI. Suomen Kuurosokeat ry:n järjestölehti. Itsenäistä tiedonsaantia Braillinolla Lukukokemuksia

TUNTOSARVI. Suomen Kuurosokeat ry:n järjestölehti. Itsenäistä tiedonsaantia Braillinolla Lukukokemuksia TUNTOSARVI Suomen Kuurosokeat ry:n järjestölehti 8 2013 Itsenäistä tiedonsaantia Braillinolla Lukukokemuksia Sisältö Pääkirjoitus: Tiedonsaanti on ihmisoikeus...3 Itsenäistä tiedonsaantia Braillinolla...4

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Vampulan Yrittäjät ry

Vampulan Yrittäjät ry Vampulan Yrittäjät ry 1981-2011 Vampulalaisen yhdistyksen teot ja tekijät Vampulan Yrittäjät ry 30 vuotta Katsaus yhdistyksen historiaan vuosina 1981-2011 SISÄLTÖ 1981... 1 Vampulan Yrittäjät r.y. perustettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

viesti 1/2011 Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com

viesti 1/2011 Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com viesti 1/2011 YHTEISTIEDOTE 1/2011 (135) 33. VUOSIKERTA SF-C TURUN SEUDUN YT-ALUE Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com SF-CARAVAN YHDISTYKSET: KAARINA,

Lisätiedot

ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA.

ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA. 1 / 2005 1 ALILA HUOLTO KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA. Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki Puh. 4789 0400 Fax 4789 0401 arttu.alila@luukku.com 2 www.poliisimajalaiset.fi HALLITUS Vuosijulkaisu:

Lisätiedot

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja

RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry. YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI KALIKKA1/2011 YPJ-palkkataulukot Kuulumiset kevätkokouksesta Pardialaisten Sama palkka kampanja RUSKARETKI LEVILLE! OYHYry Sisällysluettelo TOIMITUS

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

EcoTour 2010 osallistuminen

EcoTour 2010 osallistuminen Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2010 Liittokokous Oulussa EcoTour 2010 osallistuminen FISITA:n tapahtumia Päivitetyt yhdistysten mallisäännöt Toimihenkilöt 2010 ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008

PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 PÖYTÄKIRJOIHIN PANTUA Pentti Pulkkinen Kolkun kyläjuhlassa 19.07.2008 Kolkun pienviljelijäyhdistys perustettiin joulukuun 8. päivänä 1928. Kylän elämä oli täysin erilaista kuin tänään. Tuolloin elettiin

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

Haastateltavana ylilääkäri Eero Honkanen. Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa Aalto

Haastateltavana ylilääkäri Eero Honkanen. Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa Aalto Uumunen 2/2007 1 2 Uumunen 2/2007 17 30 Esittelyssä Lohjan dialyysiosasto 10 Uumun 40v juhlat Finlandia-talossa 14 Haastateltavana ylilääkäri Eero Honkanen 06 Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Vaikuttavuutta mittaamaan! Vireillä on Suomen Polioliiton päärahoittajan Raha-automaattiyhdistyksen yhdistäminen Finntoton ja Veikkauksen kanssa. Yhdistämisestä

Lisätiedot