JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUNNANHALLITUS 10.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO 40 KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDELLE LAUSUNTOPYYNTÖ / TALOUS- JA VELKANEUVONTA PIRKANMAAN MAAKUNNASSA SEKÄ RAJA-ALUEILLA KUNTALAISALOITE/ JUUPAJOEN KUNTA SAVUTTOMAKSI ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖ OY KIRJAKOSKI / MUUTOSANOMUS LAINANMAKSUOHJELMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKI / LAUSUNTOPYYNTÖ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014/ENNAKKOTIETO PIRKANMAAN LIITON TIEDUSTELU MATKAILUN PAINOARVOSTA PIRKANMAAN KEHITTÄMISESSÄ

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Heidi Frolov Esko Välttilä Martta Lepistö Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sikiö ja Martta Lepistö. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Heikki Sikiö pöytäkirjantarkastaja Martta Lepistö pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNANHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDELLE Kunnanhallitus Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Kunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vastaa kunnassa myös teknisen toimen tehtävistä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäseniksi valituista puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen on säädetty kuntalain 33 :ssä. Sillä tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet voidaan valita kunnan luottamustoimeen. Yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset ovat: - henkilön kotikunta on asianomainen kunta - henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus sinä vuonna, jona vaali luottamustoimeen toimitetaan - henkilö ei saa olla vajaavaltainen. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään kuntalain 34 :ssä. Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 35 :ssä seuraavasti: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Jäsenten valinnassa on huomioitava myös teknisen toimen vastuualueen rajoitukset. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Vaalikelpoisuuteen kunnanhallituksessa vaikuttavat ensinnä vaalikelpoisuusrajoitukset valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toiseksi rajoitukset koskevat suoraan kunnanhallituksen alaisen henkilöstön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kolmanneksi rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia henkilöitä. Neljänneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen toimikaudelle seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÄÄTÖS: Valtuusto Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. PÄÄTÖS: Valittiin yksimielisesti kunnanhallitukseen toimikaudelle seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Varajäsenet Martti Alhainen Esko Välttilä Heidi Frolov Pekka Rae Yrjö Rintamäki Martta Lepistö Juho Eskola Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Hannu Hämylä ja varapuheenjohtajaksi Juha Soikka. Vaalin jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä kiitti valtuustoa luottamuksesta. Kunnanhallitus EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston vaali kunnanhallituksesta toimikaudelle ei täytä varajäsenten kohdalta tasa-arvolain 4 a :ää, joten se palautetaan valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen toimikaudelle seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus esittää lisäksi, että valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUSUNTOPYYNTÖ / TALOUS- JA VELKANEUVONTA PIRKANMAAN MAAKUNNASSA SEKÄ RAJA-ALUEILLA Aluehallintovirasto on lähettänyt seuraavan kirjeen: Lounais-Suomen aluehallintovirasto on irtisanonut Pirkanmaan maakunnan sekä eräiden raja-alueiden (Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen) sopimukset talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä. Sopimukset päättyvät irtisanomisaikaa noudattaen Talous- ja velkaneuvonta on kansalaisille maksuton hyvinvointipalvelu, jolla on liittymäkohtia niin kunnan sosiaalipalveluihin kuin työvoimapalveluihin sekä valtion oikeudellisiin palveluihin. Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain nojalla aluehallintovirasto vastaa palveluiden riittävästä saatavuudesta alueella. Järjestämisvastuuta koskevien säännösten mukaan virasto tekee ensisijaisesti kunnan kanssa sopimuksen palvelun tuottamisesta. Sopimus voi koskea yhden tai useamman kunnan aluetta. Mikäli neuvotteluissa kunta ei sitoudu palvelua tuottamaan, viraston on hankittava palvelu muulta palvelun tuottajalta. Nykyiset toimeksiantosopimukset kuntien kanssa ovat valtaosin vuodelta 2001, kun sääntely on tullut voimaan. Tuolloin muodostetut neuvonta-alueet ovat osittain varsin pieniä ja monissa neuvonnasta vastaa 1-2 velkaneuvojaa. Palvelu on alun perin ollut täysin valtion rahoittamaa, mutta ajan saatossa kustannukset ovat kasvaneet ilman että valtion rahoitus olisi vastaavasti muuttunut. Tämän vuoksi useat kunnat ovat palvelun tärkeyden vuoksi ohjanneet palvelun tuottamiseen merkittävää omarahoitusta. Edellä mainitut tekijät ovat osaltaan johtaneet tilanteeseen, jossa talous- ja velkaneuvonnan sisällössä, toimintakäytännöissä sekä palvelun saatavuudessa on merkittäviäkin eroja kuntien välillä. Tilanne on epäyhdenvertainen myös rahoitusvastuun suhteen, kun osa kunnista osallistuu kustannuksiin ja toiset eivät. Nykyisestä toimeksiantosopimusjärjestelmästä luopuminen ja palvelun valtiollistaminen on ollut suunnitteilla jo pidempään, viimeksi vuonna 2009 valmistuneen selvityksen pohjalta. Tyydyttävää ja kustannustehokasta mallia ei ole kuitenkaan toistaiseksi löydetty. Vallitsevassa taloustilanteessa kunnat pyrkivät hakemaan säästöjä varsinkin tämänkaltaisista tehtävistään, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen. Etenkin vapaaehtoisen omarahoituksen osuus on kyseenalaistettu ja jotkin kunnat ovat jo päätyneet luopumaan sopimuksistaan. Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia esittää seuraavaan hallitusohjelmaan uutta valtakunnallista organisointi- ja rahoitusmallia. Pirkanmaan alueella on yksittäisten kustannuspaineista aiheutuneiden tilanteiden vuoksi käyty useamman kunnan kanssa neuvotteluja sopimusten jatkamisesta tai muuttamisesta sekä sopimusvelvoitteiden noudattamisesta. Taustalla on erityisesti

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ollut kysymys siitä, että kyseiset sopimuskunnat eivät ole olleet valmiita rahoittamaan itse palvelua ja katsovat ettei sitä ole valtion korvauksen puitteissa mahdollista tuottaa sopimuksen edellyttämällä tavalla. Myöskään neuvoteltaessa palvelun tuotantovastuun siirtämisestä toiselle kunnalle ei näillä kunnilla ole ollut halukkuutta osallistua palvelun kustannuksiin. Tämä on johtanut sopimusten päättymiseen. Vuoden 2015 osalta palvelu saadaan turvattua osin tilapäisillä sopimuksilla mutta vuoden 2016 alusta lukien on löydettävä uusi ratkaisu. Edellä käsitellyt seikat huomioon ottaen aluehallintovirasto arvioi, että mahdollisimman kustannustehokkaan sekä yhdenvertaisen, palvelujen saatavuuden turvaavan organisaatiomallin löytämiseksi on tarkoituksenmukaista uudelleenarvioida velkaneuvonta-alueita isompina kokonaisuuksina. Kuntien omarahoituksen tarve riippuu osaltaan yksikkökoosta, samoin kuin mahdollisuudet neuvojaresurssien joustavaan käyttämiseen sekä yleishallintokustannusten pienentämiseen. Erilaisten ratkaisumallien toteuttamisen turvaamiseksi sekä erityistilanteiden vaatimien ratkaisujen varmistamiseksi toimeksiantosopimukset irtisanottiin laajalta alueelta, jolle voidaan siten vuoden 2016 alusta lukien neuvotella uusi kokonaisratkaisu. Irtisanomisen tarkoituksena ei ole keskittää toimintoja taikka purkaa nykyistä toimipisteverkostoa, vaan rakentaa toiminnallisesti ja taloudellisesti paremmin nykyvaatimuksia vastaava kokonaisuus. Ajantasaisella organisoinnilla pystytään myös entistä ennakoitavammin ja vaikuttavammin käyttämään harkintavaltaa valtionkorvauksen jaossa. Aluehallintovirasto varaa Teille tilaisuuden esittää näkemyksenne siitä, miten talous- ja velkaneuvonta tulisi Pirkanmaan maakunnassa ja raja-alueilla vuoden 2016 alusta lukien organisoida. Arvostamme kaikkia näkökohtia sekä tuntemustanne alueen palvelutarpeista. Erityisesti pyydämme ottamaan kantaa oheisessa liitteessä esitettyihin kysymyksiin. Pyydämme asian kiireellisyyden vuoksi kunnioittavasti kannanottojanne jo mennessä osoitteeseen Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, Turku, taikka sähköpostiosoitteeseen Lisätietoja asiasta sekä palvelutuotannon tämänhetkisistä kustannuksista antaa ylitarkastaja Seppo Luotola, p , Talous- ja velkaneuvonnan palvelut Juupajoelle tuottaa sopimusperusteisesti Oriveden kaupunki. Oriveden kaupunki järjestää talous- ja velkaneuvontaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kunnille/kaupungeille. Alueen väestöpohja on n asukasta. Palvelun tuottamisesta on maksettu Orivedelle korvausta sopimuksen mukaan 0,50 euroa/asukas eli kustannus Juupajoelle on ollut n euroa/vuosi. Talous- ja

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ velkaneuvonnan henkilöresurssi Oriveden kaupungin tuottamissa palveluissa on ollut 1 talous- ja velkaneuvoja ja 0,5 toimistotyöntekijä. Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä vuodesta 2016 alkaen on käyty Tampereen kaupunkiseudulla keskustelua ja Tampereen kaupunki on valmis laajentamaan palvelun tuottamista nykyistä laajemmalle alueelle, mahdollisesti koko maakunnalle. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään talous- ja velkaneuvonnan nykytilannetta ja vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään palvelun siirtämistä lähi vuosina valtion tehtäväksi. Oriveden kaupunki on tiedustellut sopimuskuntien halukkuutta jatkaa yhteistyötä ja pyytänyt vastauksen mennessä. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää antaa Aluehallintoviraston tiedusteluun esityslistan liitteen n:o 1 mukaiset vastaukset. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Juupajoen kunta on ollut tyytyväinen Oriveden kaupungin järjestämiin talous- ja velkaneuvonnan palveluihin ja ensisijaisena toivomuksena on, että nykyinen toiminta-alue jatkaa myös vuoden 2016 alusta lukien, mikäli Oriveden kaupunki on valmis palvelua järjestämään. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNTALAISALOITE/ JUUPAJOEN KUNTA SAVUTTOMAKSI Leo Seppälä on toimittanut kuntaan seuraavan kuntalaisaloitteen: Tutkimusten mukaan tupakanpoltto varsinkin hoitoaloilla on huomattavasti lisääntynyt. Työaikaa kuluu päivässä näihin tupakkatunteihin huomattavasti tupakoivilla enemmän kuin tupakoimattomilla. Juupajoen kunnan yleisen säästötavoitteen saavuttamiseksi, ehdotan Juupajoen kunnan julistamista savuttomaksi. Aikaa jäisi enemmän varsinaisiin työtehtäviin, varsinkin pakkasessa seisoskelu tupakka suussa on terveydelle haitallista. Sairauspoissaolot todennäköisesti vähentyisivät. Tästä koituisi huomattavia säästöjä Juupajoen kunnalle näinä niukkoina aikoina. Savuttomuudella olisi myönteinen merkitys myös kunnan julkisuuskuvalle. Juupajoella Leo Seppälä Viimeisimpien virallisten tutkimusten mukaan aikuisväestön tupakointi on vähentynyt samoin työpaikoilla tupakointi. Vuoden 2013 Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimuksen mukaan työikäisistä miehistä 19 % ja naisista 13 % tupakoi päivittäin. Miesten tupakointi on 1980-luvulta lähtien vähentynyt, ja myös naisten tupakointi näyttäisi viime vuosina kääntyneen laskuun vuotiaiden keskuudessa nykyään päivittäin tai satunnaisesti tupakoivia on runsas (AVTK-tutkimus 2011, Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimus (EVTK) 2012, Tilastokeskus 2011). Tupakkalain vuonna 1995 voimaan tullut muutos rajoitti tupakointia työpaikoilla. Tupakointi on sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, josta tupakansavu ei saa levitä työpaikan muihin tiloihin. Tupakoimattomien työntekijöiden päivittäinen altistuminen työpaikan tupakansavulle väheni vuosina miehillä 48 prosentista viiteen prosenttiin ja naisilla 28 prosentista kolmeen prosenttiin THL:n Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) - tutkimuksen mukaan. Vuosittainen väheneminen oli selvästi suurinta vuosien 1994 ja 1995 välillä, jolloin tupakkalain muutos tuli voimaan. (Tupakkatilasto, Tilastoraportti 27/2013). Juupajoen kunnanhallitus on käsitellyt kunnan savuttomuutta kokouksessaan seuraavasti: Terveydenhuoltolain mukaan terveyden edistäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Lisäksi tupakkalaki velvoittaa kuntia paikalliseen tupakoinnin vähentämistyöhön. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestö tupakan savulle alistumiselta. Perustuslain 19 :n mukaan julkisenvallan on edistettävä terveyttä ja 20 :n mukaan jokaiselle on turvattava terve ympäristö. Työterveyslain 1 :n mukaan työnantajan tulee yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa edistää työn ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Voimassa ollutta tupakkalakia on tarkennettu Laki tiukensi tupakkaa koskevia rajoituksia. Tehtyjen toimenpiteiden tavoitteena on ollut erityisesti lasten ja nuorten suojelu tupakkatuotteilta. Enemmistö nuorista ja aikuisista ei tupakoi. Silti tupakkatuotteiden käyttö on yksi merkittävä yksittäinen täysin ehkäistävissä oleva sairauksien ja ennenaikaisen kuolemisen aiheuttaja. Tupakointi aiheuttaa lisääntyneen riskin sairastua mm. keuhkosyöpään, sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, keuhkoahtaumatautiin, suun alueen ja muihin syöpiin. Tupakkalaki (12 ) kieltää tupakoinnin mm. päiväkotien sisätiloissa ja ulkoilualueilla; perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoilualueilla; virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa; työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa. Juupajoki - savuton työpaikka -teemasta on keskusteltu kunnan esimiesjohtoryhmässä ja päädytty esittämään kunnanhallitukselle, että työnantaja suosittaa kunnan työpaikoille savuttomuutta. Asiasta on keskusteltu myös kunnan yhteistyötoimikunnassa ja myös siellä toimikunnan jäsenet kannattivat savuttomuutta ensivaiheessa suosituksena. Savuttomuuteen liittyviä ohjelmia on tehty Suomen kunnissa useita. Yli 60 % kunnista on julistautunut savuttomiksi ja yhä useammat yritykset sekä mm. kaikki sairaanhoitopiirit ovat julistautuneet savuttomiksi jo vuosia sitten. Savuttomiksi julistautuneet ovat sitoutuneet savuttoman kunnan kriteereihin sekä aloittaneet järjestelmälliset toimenpiteet tupakoinnin vähentämiseksi. Savuton kunta toimenpideohjelman kriteerit: 1. Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. 2. Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi ulos niin, että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan sisätiloihin. 3. Kunta valvoo tupakkalain 14 a :n sekä valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman mukaisesti lain noudattamista alueellaan.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tupakkatuotteita ei myydä kunnan hallinnoimissa tiloissa. 5. Kunta on savuton työpaikka, toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. 6. Kunnan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. 7. Savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa. 8. Työaikana ei tupakoida. 9. Kunnan tupakoiville työntekijöille tarjotaan tukea tupakoinnin lopettamisessa. 10. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, savuttomien elinympäristöjen turvaaminen sekä tupakasta vieroituksen tuki on kirjattu osaksi terveydenhuoltolain velvoittamia terveyden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Juupajoen kunta haluaa ylläpitää ja edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ja siihen liittyen käynnistetään savuttomuuteen tähtäävät toimenpiteet. Ensivaiheessa on päädytty esittämään työntekijöille suosituksena tupakoinnin välttämistä Juupajoen kunnan työpaikoilla ja työaikana. Tavoitteena on, että jatkossa voidaan päättää sitovasti kunnan savuttomuudesta. Savuttoman työpaikan toteuttamisessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että ketään ei saa yrittää pakottaa tupakoimattomuuteen ja ketään ei saa syrjiä tupakoinnin vuoksi. Työterveyshuollossa on erillinen tupakoinninvieroitus -prosessi, joka sisältää aloituspakkauksen nikotiinilaastareita tms., tietoa tupakoinnin lopettamisesta ja työterveyslääkärin ja -hoitajan tuen. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunnan työpaikoilla suositellaan henkilökunnalle savuttomuutta. Välittömästi otetaan käyttöön työterveyshuollon tuki (tupakoinninvieroitus-prosessi) työntekijöille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Tavoitteena on asteittain siirtyä savuttomaksi kunnaksi. Tavoitteena on olla savuton kunta vuonna PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallituksen elokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisella suosituksella ja työterveyshuollon tukitoimenpiteillä ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta työntekijöiden tupakointiin.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Savuton kunta -asian käsittelyn jälkeen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle ja järjestämisvastuu siirretty Mänttä-Vilppulan kaupungille. Näin ollen työnjohdollisilla toimenpiteillä ei voida vaikuttaa sote-toimialan henkilökunnan tupakointiin. Kunnan palveluksessa on kuntalaisaloitteessa mainitusta hoitohenkilökunnasta enää vain varhaiskasvatuksen henkilökunta. Päiväkodin sisä- ja ulkotiloissa tupakointi on kielletty jo tupakkalain perusteella. Kunnanhallitus asetti tavoitteeksi 2013 tekemällään päätöksellä, että kunta olisi savuton vuoden 2015 alusta lukien. Toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei ole vielä toteutettu. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää, että yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käynnistetään toimenpiteet siten, että Juupajoen kunta olisi savuton työpaikka vuoden 2016 alusta lähtien mukaan lukien Pihlajalinna Oy:n sote-palvelujen henkilökunta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA Kirjanpitolain mukaan saamiset merkitään tilinpäätökseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Todetut menetykset ja epävarmat saamiset on poistettava kirjanpidosta ja kirjattava kuluiksi tilinpäätöksessä. Saamista voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen todennäköisenä taikka jos aloitetut perintätoimet eivät ole johtaneet suoritukseen toimitetussa ulosotossa taikka velallisen asuinpaikka on tuntematon. Kirjanpitolain mukaan epävarmat saatavat on poistettava kirjanpidollisesti. Saatavien poistaminen ei kuitenkaan ole esteenä perintätoimien jatkamiselle silloin kun siihen on edellytyksiä tai mahdollisuuksia. Tosiasiallisesti monessa tapauksessa perintää jatketaan edelleen. Juupajoen kunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää saatavien poistamisesta ja perinnästä luopumisesta. Yhteenlasketut menetykset ja epävarmat saamiset ,77 euroa, muodostuvat seuraavasti: - nuoriso- ja liikuntatoimen laskutus 490,00 euroa - teknisen toimen laskutus ,77 euroa EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää, että esityksen mukaiset saatavat, yhteensä ,77 euroa, poistetaan kirjanpidosta ja kirjataan luottotappioiksi. Edelleen kunnanhallitus päättää, että saatavien perintää jatketaan myös kirjanpidosta poistettujen saatavien osalta normaaliin tapaan ja perinnän kautta saatavat tulot kirjataan tuloksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on lähettänyt seuraavan kirjeen: "Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus järjesti vuoden 2013 lopulla jäsenkuntien virkamiehille kokouksen, jossa pohdittiin kuntayhtymän tulevaisuutta ja jatkotoimenpiteitä. Kuntayhtymän hallitus päätti (45 ), että yhtymähallituksen ja - valtuuston puheenjohtajat valmistelevat yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa kyselyn jäsenkunnille. Omistaja kuntien virkatyönä kerätty kooste jäsenkuntien tahdosta oli käytettävissä helmikuussa Yhtymähallitus päätti aloittaa selvitystyön kuntayhtymän tulevaisuuden selvittämiseksi ja nimetä tukityöryhmän työn eteenpäin viemiseksi. Työryhmän jäseninä ovat olleet Pia Piispanen, Hämeen päihdehuollon ky, Merja Korhonen, Hämeenlinnan kaupunki, Raija Hätinen, Hämeenlinnan kaupunki, Liisa Lepola, Hämeenlinnan kaupunki, Ulla Sepponen (varalla Päivi Parkkinen), Lahden kaupunki, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Tampereen kaupunki, Laura Welin, henkilöstön edustaja, Timo Hyytiä, henkilöstön edustaja, Pekka Järvinen, yhtymähallituksen edustaja ja työryhmän asiantuntijana Minna Ainasvuori, tilintarkastusyhteisö BDO. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus päätti lopettaa palvelutuotannon Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa ja YT-menettelyn lopputuloksena irtisanoa koko henkilöstön (Hallituksen päätös ). Kuntayhtymän perussopimuksen 21 mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät ja sen kuntien valtuustot. Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus päätti (6 ) saattaa kuntayhtymän purkusopimuksen jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginhallituksien kautta valtuustokäsittelyyn. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää viemään kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston hyväksyttäväksi purkusopimuksen kuntayhtymän purkamiseksi." Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän purkusopimus ja liite, jossa on käyty läpi tarkemmin muutamia purkusopimuksen ehtoja. Kuntayhtymä purkautuu, kun kaikki sopimuksen ehdot on täytetty. Purkusopimuksen liitteessä on esitetty vuoden 2014 tilinpäätösennusteen perusteella tehty arvio kuntayhtymän nettovarallisuudesta ja sen jakautuminen jäsenkuntien kesken. Juupajoen kunnan osuus nettovarallisuudesta on euroa. Juupajoen kunnan taseessa kuntayhtymän omistusosuuden arvo on 7.137,24 euroa.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen liitteen n:o 3 mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KIINTEISTÖ OY KIRJAKOSKI / MUUTOSANOMUS LAINANMAKSUOHJELMAAN Kiinteistö Oy Kirjakosken hallitus anoo toimittamallaan kirjeellä muutosta KOy:n lainanmaksuohjelmaan siten, että kunnan myöntämään lainaan myönnettäisiin lyhennysvapaa vuosi Lainaa on lyhennetty ohjelman mukaisesti euron tasaerin alkaen. Lisäksi KOy:n hallitus anoo kahden lainan (myönnetty sekä ) yhdistämistä yhdeksi lainaksi. Anomusten syynä on kiinteistöosakeyhtiön heikko taloudellinen tilanne. Kiinteistö Oy:n taloustilannetta selvitetään kokouksessa. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Kirjakoskelle lyhennysvapaan vuoden Lisäksi kiinteistöyhtiölle myönnetyt lainat yhdistetään yhdeksi lainaksi anomuksen mukaan. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan tarkemmin lainan maksuohjelmasta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Maasilta ja Mirja Saarinen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKI / LAUSUNTOPYYNTÖ Sote-uudistuksen tarkoituksena on luoda uudenlainen palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi annettiin eduskunnalle Eduskunnan on tarkoitus päättää laista maaliskuussa 2015 (aikaa lakiesityksen käsittelyyn eduskunnassa on saakka). Hallituksen esitys lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka antaa asiasta mietinnön. Perustuslakivaliokunta, valtiovarainvaliokunta, hallintovaliokunta ja talousvaliokunta ovat helmikuussa antaneet asiasta lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunta edellytti antamassaan lausunnossa hallituksen esitykseen muutoksia. Tausta Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut Kataisen hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen sote-uudistuksesta. Sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimista päätettiin parlamentaarisessa valmisteluryhmässä, jossa on kaikkien puolueiden edustus. Järjestämislailla uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Tavoitteet Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja halutaan vahvistaa ja luoda sujuvat palvelu- ja hoitoketjut. Tämä mahdollistaa palvelujen toteutuksen uusilla tavoilla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Myös henkilöstön työhyvinvointia halutaan edistää ja kohdentaa henkilöstö palveluihin yhdenvertaisesti. Uusi palvelurakenne Nykyisin noin 200 erilaista kunnallista organisaatiota on järjestämisvastuussa sotepalveluista ja myös tuottaa niitä. Joulukuussa annetun järjestämislakiesityksen mukaan viisi sote-alue kuntayhtymää toimisivat palvelujen järjestämisvastuullisina ja tuottaja-kuntayhtymät taas tuottaisivat palvelut ihmisille. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella eduskunnan sote-valiokunta muutti alkuperäistä hallituksen esitystä siten, että sote-alueet jäävät pois ja valtakunnassa toimisi vain 19 sote-kuntayhtymää, jotka sekä järjestävät että tuottavat palvelut. Ne voivat halutessaan myös ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Jokainen kunta kuuluisi johonkin sote-alueeseen. Nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyisi hallinnollisesti tuotantovastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien palvelukseen. Kuntaliitto välitti sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä kuntiin seuraavan lausuntopyynnön: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on oheisella tiedotteellaan julkistanut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin (HE324/2014) ehdottamansa säädösmuutokset, jotka parhaillaan ovat perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Kunnat voivat halutessaan toimittaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kirjallisen kannanottonsa ehdotetuista muutoksista keskiviikkoon 4.3.mennessä, osoitteeseen Muutosehdotusten pohjalta lasketut valtiovarainministeriön kuntakohtaiset arviolaskelmat valtionosuusuudistuksen, valtionosuusleikkausten ja soteuudistuksen yhteisvaikutuksista kuntien talouteen on julkaistu VM:n sivuilla Eila Mäkipää valiokuntaneuvos sosiaali- ja terveysvaliokunta Eduskunta Tiedote: Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi yksitasoista kuntayhtymämallia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan hallituksen esityksen (HE 324/2014) käsittely on kesken eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta katsoi esityksestä antamassaan lausunnossa 19. helmikuuta, ettei hallituksen esittämä hallinto- ja rahoitusmalli ollut toteutettavissa ilman merkittäviä muutoksia siihen sisältyneiden valtiosääntöoikeudellisten ongelmien takia (PeVL 67/2014). Valiokunta on valmistellut hallituksen esitykseen säädösmuutoksia perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon johdosta ja pyytänyt ehdotuksistaan uudelleen perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa samanaikaisesti asian käsittelyä kuulemalla asiantuntijoita ehdottamistaan muutoksista. Keskeisimmät muutosehdotukset liittyvät kaksiportaisesta hallintomallista luopumiseen sekä kuntien rahoitusosuuksien määräytymisen täsmentämiseen. Hallintomalli Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymillä on sekä palvelujen järjestämis- että tuottamisvastuu. Valiokunnan ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymiä on koko maassa 19. Muutosehdotus mahdollistaa myös sen, että sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymiä muodostuu laissa säädettyä lukumäärää pienempi määrä, jolloin alueista voi muodostua väestöpohjaltaan jatkossa suurempia. Tämä tapahtuu kuitenkin kuntien omilla päätöksillä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisessa 19 sosiaali- ja terveysalueen rakenteessa, jossa osa alueista jää varsin pieniksi, tarvitaan yhteistyörakennetta tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sopimiseksi. Valiokunta ehdottaa säädettäväksi yhteistyöalueista, joihin sosiaali- ja terveysalueiden kuntayhtymien tulee kuulua. Uusia yhteistyöalueita voi verrata jossain määrin nykyisiin erikoissairaanhoidon erityisvastuualueisiin. Ehdotuksen mukaan laissa määritellään sosiaali- ja terveysalueiden enimmäismäärät eri yhteistyöalueilla. Sosiaali- ja terveysalueita voi olla Eteläisen Suomen yhteistyöalueella enintään 4, Itäisen Suomen yhteistyöalueella enintään 4, Keskisen Suomen yhteistyö-alueella enintään 3, Läntisen Suomen yhteistyöalueella enintään 3 ja Pohjoisen Suomen yhteistyöalueella enintään 5. Alueiden muodostuminen tapahtuu kuntalähtöisesti. Voimaantulovaiheessa valtioneuvosto varmistaa laissa olevien kriteerien perusteella päätöksellään, että sosiaali- ja terveysalueita muodostuu lain mukainen määrä. Kuntayhtymän hallintoon ja päätöksentekoon sovellettaisiin lähtökohtaisesti kuntalain säännöksiä. Kunnan edustajien äänimäärä yhtymävaltuustossa perustuu valiokunnan ehdotuksen mukaan kunnan asukaslukuun. Päätösten tekeminen edellyttää kuitenkin, että ylimmässä toimielimessä päätöstä kannattaa äänten enemmistön lisäksi vähintään kahden kunnan edustajien enemmistö. Valiokunnan ehdotuksessa sosiaali- ja terveysalueita on selvästi enemmän kuin hallituksen esityksen viisi sosiaali- ja terveysaluetta. Kun kuntien määrä ehdotetuissa kuntayhtymissä on näin ollen merkittävästi pienempi (keskimäärin 16 kuntaa), malli vastaa kansanvaltaisuuden näkökulmasta suurin piirtein nykyisiä sairaanhoitopiirien kuntayhtymiä. Erona on, että kunnilta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollosta. Valiokunta ehdottaa, että järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymille 1 päivänä heinäkuuta 2017.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rahoitusmalli Valiokunta ei lähtökohtaisesti ehdota kuntien maksuosuuksien määräytymismallia muutettavaksi siitä, mitä hallitus esitti. Kunnilla on edelleen päärahoitusvastuu väestömäärään perustuvalla ns. kapitaatiomallilla, jota on painotettu palvelutarvetekijöillä. Sen perustana on palvelutarpeesta aiheutuvat laskennalliset kustannukset. Valiokunta toteaa ehdotettuun rahoitusmalliin siirtymisen ongelmalliseksi sen vuoksi, että nykyiset kuntakohtaiset erot sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa ovat eri syistä erittäin suuret. Tällöin mikä tahansa väestömäärään perustuva rahoitusmalli aiheuttaa joka tapauksessa varsin suuria muutoksia monien kuntien laskennallisissa maksuosuuksissa. Maksuosuuksien kasvu synnyttäisi veronkorotuspaineita. Maksuosuuksien muutosten suuruuksiin pystytään kuitenkin vaikuttamaan muuttamalla tasauskattoja ja siirtymäaikoja. Koska perustuslakivaliokunta katsoi, että kuntakohtaiset erot ja veronkorotuspaineet muodostuvat yksittäisissä kunnissa liian suuriksi, sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tasaus-kattojen muuttamista. Hallituksen esityksen portaittaista +/- 400 euroon/vuosi/asukas päätyvää tasauskattoa muutetaan niin, että portaittain vuosina päädyttäisiin +/- 200 euron/vuosi/asukas tasauskattoon. Lisäksi valiokunta ehdottaa voimaanpanolakiin lisättäväksi uuden säännöksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalueen kunnat voivat sopia viiden vuoden määräajaksi järjestämislaista poikkeavasta rahoitusmallista. Tässä rahoitusmallissa vähintään 70 prosenttia maksuosuuksista määräytyisi kapitaatioperusteella ja enintään 30 prosenttia muulla kuntien sopimalla perusteella, esimerkiksi suoriteperusteella. Päätös vaihtoehtoisen rahoitusmallin soveltamisesta edellyttää, että sitä kannattaa 2/3 kunnista, joilla on äänten enemmistö (vastaava kuin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksessa). Valiokunnan ehdottama siirtymäkauden rahoitussäännös antaa kunnille hallituksen esitystä väljemmän mahdollisuuden sopia maksuperusteiden määräytymisestä. Lisäksi vaihto-ehtoisen rahoitusratkaisun voidaan arvioida tuovan kuntakohtaisia maksuosuuksia lähemmäs nykyisiä maksuosuuksia. Valtiovarainministeriö on julkistanut oman arvionsa valtionosuusuudistuksen, valtionosuusleikkausten ja sote-uudistuksen yhteisvaikutuksista kuntien talouteen hallituksen esityksen pohjalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä on perusteltua, että vastaavat, parhaillaan täsmentymässä olevat laskelmat ja kuntakohtaiset tiedot ehdotettujen säädösmuutosten pohjalta saatetaan vastaavalla tavalla julkisiksi niiden valmistuttua. Valtion ohjaus Valiokunta ehdottaa, että laissa säilytetään sosiaali- ja terveysalueille velvoite tehdä järjestämispäätös. Järjestämispäätöksen luonne muuttuu kuitenkin siten, että toinen

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ kuntayhtymä ei enää ohjaa toista kuntayhtymää vaan järjestämispäätös on sosiaalija terveysalueen oman toiminnan toteutuksen valtakunnallisesti yhtenäinen ohjausväline. Ennen järjestämispäätöksen hyväksymistä tai siihen tehtäviä muutoksia sosiaali- ja terveysalueiden on kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä sekä otettava huomioon ministeriön näkemykset. Lisäksi ehdotetaan säilytettäväksi säännökset sosiaali- ja terveysministeriön ja sosiaali- ja terveysalueiden välisestä lakisääteisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelut käydään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueittain siten, että kaikki siihen kuuluvat sosiaali- ja terveysalueet ovat samanaikaisesti mukana neuvottelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla vuosittain käytävien neuvottelujen tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden ja niihin kuuluvien sosiaali- ja terveysalueiden toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sosiaali- ja terveysalueiden välistä yhteistyötä. Yhteistyöalueisiin kuuluvien sosiaali- ja terveysalueiden on laadittava kunnallisvaltuusto-kausittain palvelujen järjestämissopimus. Järjestämissopimuksessa alueet sopivat mm. vaativan erityistason tehtävien ja päivystyksen järjestämisestä. Jos kuntayhtymät eivät pääse sopimukseen erityispalveluiden järjestämisestä tai jos järjestämissopimus ei täytä lain vaatimia edellytyksiä, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä. Perustuslakivaliokunnan annettua muutosehdotuksista lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee tarvittavat päätökset asiasta. Lausunnolle varatun määräajan tiukkuudesta johtuen, kunnan lausunto on annettu virkamiestyönä : KANNANOTTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKILUONNOKSEEN (HE 324/2014) EHDOTETUISTA MUUTOKSISTA Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt kunnilta kannanottoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin (HE324/2014) ehdotettuihin säädösmuutoksiin. Kannanotto tulee antaa viimeistään Juupajoen kunta toteaa, että määräaika kunnan tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellisen lakiesityksen säädösmuutoksiin paneutumiseen ja lausunnon antamiseen, on liian lyhyt. Kunnan virallinen lausunto näin tärkeässä asiassa tulee voida käsitellä kunnanhallituksessa, jonka koollekutsumisaika on kolme päivää. Hallintolain mukaan kuulemisajan on oltava asian laatuun nähden

22 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ riittävä. Asetettavan määräajan riittävyyttä tulee harkita yhtäältä suhteessa pyydetyn selvityksen laajuuteen ja sisältöön sekä toisaalta suhteessa asian käsittelylle varattuun aikaan. Vrt. oikeuskanslerin ratkaisu (OKV/3/21/2012), jossa oikeuskansleri on ottanut kantaa kuntien kuulemista koskeviin määräaikoihin. Edelleen Juupajoen kunta pitää poikkeuksellisena, että kannanottoa pyydetään vain suppeasta tiedotteesta, johon on koottu lakiesitykseen ehdotetut muutokset. Lausuntoa annettaessa kunnalla tulee ehdottomasti olla käytettävissä muutettu hallituksen esitys kokonaisuudessaan uusine pykälineen, sanamuotoineen ja perusteluineen. Pirkko Lindström Kunnanjohtaja Esityslistan liitteenä nro 4 on valtiovarainministeriön julkaistut laskelmat sekä STM:n laskelmat. Laskelmien mukaan Juupajoen kunnan sote-kustannukset laskisivat uudistuksen myötä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, koska laskelmat on tehty vuosien sote-kustannusten perusteella. Ko. vuosina Juupajoki kuului Kangasalan yhteistoiminta-alueeseen ja sote-kustannukset olivat huomattavan korkeat. Vuoden 2014 alusta lukien kunnan sote-kustannukset ovat n euroa alhaisemmat johtuen ulkoistusratkaisusta. Kun ja jos uudistus tulee voimaan vuonna 2017, laskelmat tehdään tuoreimmilla tiedoilla. Valtionosuusuudistuksen ja valtionosuusleikkausten vaikutukset kuntaan ovat esitetyn mukaisesti negatiivisia. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tilanteesta ja virkamiestyönä Juupajoen kunnasta annetun kannanoton. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

23 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1) Kunnanjohtajan päätös Vuokraoikeuden kohdistaminen kiinteistölle ) Hyvinvointilautakunnan pitämän kokouksen pöytäkirja. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

24 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään ) Seuraava valtuuston kokous pidetään maanantaina ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus ) Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1 /2015. Juupajoki: työvoima 894, työttömät yht. 134 ja työttömyysaste 15 %. Yli vuoden työttömänä olleita 43. Työttömyyden muutos %. 5) Metsä Board Oyj:n merkintäoikeusanti. 6) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös Valvonta-asia perusterveydenhuollon järjestelyistä. 7) Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan puheenjohtajistojen tapaaminen pidettiin Orivedellä EHDOTUS (Kj): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

25 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KIRJELMÄT 1) Tampereen kaupunginvaltuuston pitämän kokouksen pöytäkirjanote 7, terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan vaali. 2) Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjanote 35, Juupajoen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantosopimuksen toisen optiokauden käyttäminen. 3) Kihniön kunnanvaltuuston pitämän kokouksen pöytäkirjanotteet: 5, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Kihniön kunnassa / yhteistoimintaalueen muodostaminen ja 6, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Kihniön kunnassa / Kihniön palvelusopimuksen hyväksyminen. 4) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje Hyvät valinnat - palkinto terveydenhuollon etiikan edistämisestä Pirkanmaalla. 5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Luonnonsuojelulain 72a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä. 6) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Luonnonsuojelulain 72a :n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä. 7) Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan kokouksen pöytäkirja. 8) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje Kunta-alan työmarkkinaseminaari Tampereella. 9) Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy:n yhtiökokouskutsu ) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjanotteet: 9, määräajan pidentäminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen aluelaajennusten voimaanastumiseksi, 11, yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirjojen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen, 12, esityslistojen toimittaminen tiedotusvälineille, esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen sekä tiedotusvastaavan nimeäminen. 11) Pirkanmaan liiton maakuntakaavoitusjohtajan viranhaltijapäätös Lausunto Juupajoen kunnan Moision tilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 12) Suomen Kuntaliiton yleiskirje Kansallinen veteraanipäivä. 13) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje Yhdenvertaisuuslain soveltaminen lukien. 14) Tampereen kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjanote 94, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta vuosille ) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja ja kokouksen esityslista sekä yhtymäkokouksen kokouksen esityslista. 16) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen kokouskutsu ja esityslista.

26 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ EHDOTUS (Kj): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

27 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014/ENNAKKOTIETO Juupajoen kunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmistumassa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu ennakkotietojen mukaan poistoerojen kirjaamisen jälkeen euroa vuosikatteen ollessa euroa positiivinen. Tilikauden 2014 toimintakulut ovat euroa ja toimintatuotot euroa. Toimintakulujen lasku vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna oli 4,1 %. Tilikauden poistot olivat euroa. Merkittävimmät tekijät erinomaisen tilinpäätöksen taustalla ovat talousarvion hyvä toteutuminen käyttötalousmenojen ja -tulojen osalta sekä verotulojen arvioitua parempi kasvu. Kunnallisverojen kasvu oli vaatimatonta vain 1,2 %, mutta yhteisöverot kasvoivat selkeästi (n euroa). Kiinteistöverojen tuotto kasvoi myös johtuen kiinteistöjen verotusarvojen valtakunnallisesta tarkistamisesta. Kunnan veroprosentteja ei tilivuodelle korotettu. Verotuloja kertyi yhteensä 6,7 milj. euroa, mikä on euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia saatiin talousarviossa arvioidun mukaisesti 4,9 milj. euroa. Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut poikkeuksellisen tarkkaa sillä vuoden 2014 nettomenojen ylitys on ennakkolaskelmien perusteella vain 0,03 % (3.500 euroa). Tiukassa talousarvioraamissa on pysytty kaikkien vastuualueiden osalta. Myös yhteistyö yksityisen toimijan Pihlajalinna Oy:n kanssa on suuressa roolissa kunnan talouden tasapainottamisessa. Tilivuonna 2014 kunnan pitkäaikaisten lainojen määrää pystyttiin vähentämään euroa. Lainat per asukas ovat n euroa. Kunnan asukasluku säilyi kutakuinkin ennallaan ollen tilanteen mukaan asukasta (vrt. v as). Tilinpäätös tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn Tilintarkastus on EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen 2014 ennakkotiedot. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

28 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PIRKANMAAN LIITON TIEDUSTELU MATKAILUN PAINOARVOSTA PIRKANMAAN KEHITTÄMISESSÄ Pirkanmaan matkailun toimintatiimi on lähettänyt maakunnan kunnille tiedustelun koskien matkailun painoarvoa. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista ja yksi harvoista toimialoista, joka on kasvanut myös talouden taantumassa. Tampereen kaupunkiseudun matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen mukaan vuonna matkailun välittömät tulovaikutukset Tampereen kaupunkiseudulla olivat 620 milj.. Tästä korjaamo- ja huoltamotoiminta 4,4 %, vähittäiskauppa 45,4 %, majoitus- ja ravitsemispalvelut 28,7 %, liikenne 5,9 % sekä virkistys- ja muut palvelut 15,5 %. - kokonaistulovaikutukset olivat 909 milj. - matkailuinvestointien osalta kunnallistalouden nettotulos oli 18,7 miljoonaa euroa positiivinen - työllisyysvaikutukset Tampereen seutukunnalla olivat yhteensä htv - koko maakunnan tasolla kaikki luvut ovat luonnollisesti suurempia. Tampereen seudun matkailijoista noin 80 % on kotimaisia, mutta ulkomailta Suomeen suuntautuvalla matkailulla on paljon merkittävämpi kasvupotentiaali. Ulkomaalaisten matka yhteydessä käyttämä raha rinnastuu vientituloihin. Samalla matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa arvonlisäveron Suomeen. Pirkanmaan elämystalousstrategian mukaan kasvua haetaan ulkomailta kärkituotteet edellä. Matkailijamäärien kasvaessa vaikutus ulottuu myös pieniin yrityksiin. Matkailu on työvoimavaltainen, erityisesti nuoria työllistävä ala eikä sitä voida mainittavasti automatisoida. matkailu myös pysyy liiketoimintana Suomessa, sitä ei voida siirtää esimerkiksi Intiaan tai Kiinaan. Matkailulla on Pirkanmaallakin merkittäviä aluepoliittisia vaikutuksia. Matkailun systemaattinen kehittämistoiminta Pirkanmaalla vaikuttaa kuitenkin olevan heikkenemässä. Vuoden 2015 alusta alkavalla EU:n rakennerahastokaudella mittavia matkailun kehittämishankkeita ei voitane toteuttaa, ja kehittämistehtävä hajautuu ja siirtyy jatkossa enemmän yrityksille ja kunnille. Kun matkailu kasvumahdollisuuksia omaavana toimialan on Pirkanmaan veto- ja elinvoimaisuuden tärkeä mutta edelleen jossain määrin alihyödynnetty osa, olisi sen resurssointi kyettävä turvaamaan myös vaikeina taloudellisina aikoina ja sen organisointi viritettävä mahdollisimman tehokkaaksi. Alueellista matkailun kehitystyötä tehdään etupäässä kunnissa ja niiden omistamissa kehitysyhtiöissä. Koko maakunnan kattavaa matkailun kehittämisorganisaatiota Pirkanmaalla ei ole, toisin kuin eräissä muissa maakunnissa, joissa kunnat ovat delegoineet matkailun kehittämistehtäviä ja koordinaatiota maakunnan liitolle (mm. Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois- Pohjanmaa, Satakunta ja Lappi).

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotus sote -järjestämislaiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotus sote -järjestämislaiksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotus sote -järjestämislaiksi Miehikkälän kunnanvaltuusto 2.3.2015 Kuntayhtymämalli perustaksi Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Pekka Järvinen Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö 25.11.2014 Pekka Järvinen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvataan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN / JÄSENEN VALINTA YHTEISLAUTAKUNTAAN... 36 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

SOTE - uudistuksen mukanaan tuomat muutostarpeet

SOTE - uudistuksen mukanaan tuomat muutostarpeet SOTE - uudistuksen mukanaan tuomat muutostarpeet DRG-käyttäjäpäivät Vaasa 4. - Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja kuntien kehitysnäkymät

Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja kuntien kehitysnäkymät Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja kuntien kehitysnäkymät Miehikkälän ja Virolahden kuntien tarkastuslautakunnat 17.3.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1.

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta

Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa. Taina Mäntyranta Laadun ja terveyshyödyn näkökulma soteuudistuksessa Taina Mäntyranta 12.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - KSTHKY:N VAMMAISNEUVOSTO 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kuusisto Eeva-Kaisa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sote-järjestämislain tilanne 3.2.2015 Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Järjestämislain keskeinen sisältö ja toimeenpano Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Sote uudistus ja sen toimeenpano. Oulu 5.2.2015. Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM

Sote-uudistus. Sote uudistus ja sen toimeenpano. Oulu 5.2.2015. Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM Sote-uudistus Sote uudistus ja sen toimeenpano Oulu Päivi Sillanaukee kansliapäällikkö STM Tässä puheenvuorossa Uudistuksen tavoitteet ja keinot Uusi palvelurakenne Uudistuksen toimeenpano Asukkaat ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot Päivi Sillanaukee STM

Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot Päivi Sillanaukee STM Soten rakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot 6.5.2015 Päivi Sillanaukee STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Avopediatrian jaosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Henrikka Aito 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Suhteellisten

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot