MERIPELASTUSSEURA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET GRAAFISET OHJEET SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY FINLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP RF

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERIPELASTUSSEURA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET GRAAFISET OHJEET SUOMEN MERIPELASTUSSEURA RY FINLANDS SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAP RF"

Transkriptio

1 GRAAFISET OHJEET

2 1. SUOMEN N GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFISEN OHJEISTON TARKOITUS 1 GRAAFISEN OHJEISTON TARKOITUS 2 VIRALLINEN NIMI JA SEN LYHENNE 3 MUUT TERMIT JA LYHENTEET 4 MERKKI JA LOGO 5 MERKIN KÄYTTÖ JA SUOJA-ALUEET 6 TUNNUSVÄRIT 7 TYPOGRAFIA 8 LOMAKKEISTO 9 INTERNET 10 SOVELLUKSET: 10.1 LIPUT JA VIIRIT 10.2 HUOMIONOSOITUKSET 10.3 MESSUT JA NÄYTTELYT 10.4 VALOKUVAT JA PIIRROKSET GRAAFISEN OHJEISTON TAVOITTEENA on luoda Suomen Meripelastusseuralle ja sen jäsenyhdistyksille visuaalinen yhdenmukaisuus, joka viestii ammattimaisuudesta sekä lisää Meripelastusseuran tunnettuutta ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. OHJEISTO ON TARKOITETTU noudatettavaksi kaikessa vapaaehtoiseen meripelastukseen liittyvässä toiminnassa. OHJEISTO ANTAA OHJEET JA MALLIT siitä, miten Meripelastusseura jäsenyhdistyksineen esiintyy visuaalisesti kaikessa viestinnässään. Ohjeiston tarkoituksena on myös selkiyttää muu toimintaan liittyvä termistö. OHJEISTO SISÄLTÄÄ PERUSLINJAUKSET JA TYÖPOHJAT päivittäisiin tarpeisiin. Se palvelee Meripelastusseuran ja sen jäsenyhdistysten viestinnän tarpeita ja edustaa jatkuvuutta. Yhtenäinen käytäntö myös helpottaa ja nopeuttaa jokapäiväistä työskentelyä. VASTUU JÄRJESTÖN VISUAALISESTA ILMEESTÄ on ensisijaisesti keskusjärjestöllä ja sen tiedotuksella. Jäsenyhdistysten tulee käyttää viestinnässään ohjeiston linjauksia ALUSTEN VÄRITYS 10.6 PUKEUTUMINEN 11 SOVELLUKSET JÄSENYHDISTYKSILLE 12 LISÄTIETOJA GRAAFINEN TYÖRYHMÄ HELSINKI 2004

3 2. VIRALLINEN NIMI JA SEN LYHENNE 3. MUUT TERMIT JA LYHENTEET JÄRJESTÖN NIMI KOKONAAN: Suomeksi Suomen Meripelastusseura ry Ruotsiksi Finlands Sjöräddningssällskap rf Englanniksi The Finnish Lifeboat Society NIMEN LYHENNYSMUODOT: SMPS tai FSRS SUOMEN on yhteisön keskusjärjestö. KESKUSJÄRJESTÖN JÄSENINÄ operatiivista toimintaa hoitavat jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistykset ovat meri- tai järvipelastusyhdistyksiä. Jäsenyhdistysten aktiivijäsenet ovat vapaaehtoisia meri- tai järvipelastajia. KANSAINVÄLISEN ETSINTÄ- JA PELASTUSTOIMEN termi Search and Rescue ilmaistaan muodossa SAR ja search and rescue. TOIMINNAN KUVAUKSESSA käytetään yleiskäsitettä meripelastus (Merihätä = hätätila merellä tai yleensä vesillä liikuttaessa. Meripelastus = merihädässä olevien ihmisten, alusten ja omaisuuden pelastaminen). ALUSTYYPIN EDESSÄ käytettävät lyhenteet ilmaistaan muodossa PR (pelastusristeilijä), RK (räddningskryssare), PV (pelastusvene), RB (räddningsbåt), AV (apuvene) tai HB (hjälpbåt) isoin kirjaimin. YHTEISÖMERKKI on ympyrän sisään sijoitettu ankkuritunnus. Yhteisömerkki ja nimi muodostavat yhdessä logon. NIMI ARKIKIELELLÄ JA LOGOSSA: Meripelastusseura ja Sjöräddningssällskapet (yksikielisenä ilman ry:tä tai rf:ää)

4 4. MERKKI JA LOGO MERKKI Heraldisoitu tunnus (Juhani Vepsäläinen ). Sinisen ympyrän kehän ympäröimänä punainen kreikkalaisella ristillä lävistetty Yrjönristi jolla sininen ankkuri, kourat ristin alasakaran ulkopuolella. Merkki valkoisella pohjalla: KÄYTTÖ YKSIVÄRISENÄ Erikoistarkoituksiin merkkiä yksivärisenä käytettäessä on merkin väritys musta sekä mustan 50 % rasteri. Ainoastaan vaatetuotteissa merkin kaikki elementit voivat olla Suojautumis- ja pukeutumisohjeen mukaisesti joko sinisiä, punaisia tai valkoisia. Merkistä tulee käyttää valmiita originaaleja, joiden sähköiset versiot ovat saatavissa jäsensivustolla osoitteessa: KESKUSJÄRJESTÖN LOGO VÄRIT Punainen PMS 185, nelivärisarjassa 0c, 91m, 76y, 0k Sininen PMS 294, nelivärisarjassa 100c, 58m, 0y, 21k KÄYTTÖ VÄRILLISENÄ Logoa tulee käyttää värillisenä kaikissa painotuotteissa sekä sähköisessä viestinnässä. Monisteissa ja tulosteissa merkki voi kuitenkin esiintyä myös harmaan sävyissä. JÄSENYHDISTYKSEN LOGO (ESIMERKKI) Jäsenyhdistys käyttää logossaan valitsemaansa, mahdollisimman lyhyttä nimiversiota. HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING

5 5. MERKIN KÄYTTÖ JA SUOJA-ALUEET SUOMEN LLA ON YKSINOIKEUS merkin ja logon käyttöön. Yhteisömerkki on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa rekisterinumerolla Meripelastusseura määrää näiden tunnusten käytöstä. Jäsenyhdistykset saavat käyttää tunnuksia toiminnassaan vain tämän ohjeen mukaisesti. Muita yhteisömerkkejä ei käytetä. MERKKIÄ YMPÄRÖI SUOJA-ALUE, jota lähemmäs mikään muu graafinen elementti ei saa ulottua. Suoja-alueiden suhteet merkkiin kuvattuna ohessa. MERKKI 1 KUN JÄSENYHDISTYKSET VIESTIVÄT toiminnastaan, niiden tulee käyttää graafisen ohjeiston mukaisesti tehtyä logoa. Kaikkiin painotuotteisiin on liitettävä maininta Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistys tai Finlands Sjöräddningssällskaps medlemsförening. 1,5 1,5 1 ULKOPUOLISET TAHOT EIVÄT SAA käyttää Suomen Meripelastusseuran nimeä, yhteisömerkkiä, logoa tai mainetta hyväkseen ilman yhteistyösopimusta tai lupaa. KESKUSJÄRJESTÖN PÄÄLOGO 1 KESKUSJÄRJESTÖN PYSTYLOGO (VAIN ERIKOISKÄYTÖSSÄ) 1

6 6. TUNNUSVÄRIT VÄRIT TUNNUSVÄREJÄ KÄYTETÄÄN AINA Meripelastusseuran tunnusvärit ovat sininen ja punainen. Punainen PMS 185 (Pantone) Sininen PMS 294 (Pantone) 4-väripainotöissä cmyk-arvot: yhteisömerkissä ja logossa riippumatta käyttöyhteydestä (ei koske yksiväripainatusta) lipuissa, viireissä, alustarroissa sekä myynti- ja markkinointituotteissa lomakkeissa kuten kirjelomakkeissa ja -kuorissa, saatelehtiöissä, faksisaatteissa, powerpoint- ja kalvoesityksissä, käyntikorteissa, kunniakirjoissa ja todistuksissa yhteisön esittelymateriaalissa kuten näyttelyseinissä, kalvosarjoissa, esitteissä ja julisteissa. Lisäksi tunnusvärejä käytetään jäsenyhdistysten tiedotus- ja koulutusmateriaaleissa, julkaisuissa yleensä sekä toimistoym. tarvikkeissa (esim. kansioissa, mainoskynissä jne). Punainen 0c 91m 76y 0k Sininen 100c 58m 0y 21k RGB-arvot: Punainen R 195 G 52 B 62 Sininen R 49 G 77 B 137

7 7. TYPOGRAFIA Otsikkotyyppi on DIN 1451 Mittelschrift tai mikäli se ei ole käytettävissä, Arial Bold. Leipätekstityyppi on Adobe Garamond, tai mikäli se ei ole käytettävissä, Times. DIN 1451 MITTELSCHRIFT ON KÄYTÖSSÄ yhteisön nimessä, logon yhteydessä sekä esim. opasteissa, kilvissä ja käyntikorteissa. ADOBE GARAMONDIA KÄYTETÄÄN leipätekstinä esim. lomakkeissa, kirjeissä, esittelymateriaaleissa. Sitä suositellaan käytettäväksi myös yhteisön tiedotus- ja koulutusmateriaaleissa sekä julkaisuissa yleensä. DIN 1451 MITTELSCHRIFT Suomen Meripelastusseuran ja sen jäsenyhdistysten visuaalinen yhdenmukaisuus, joka viestii ammattimaisuudesta sekä lisää Meripelastusseuran tunnettuutta ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä ohjeisto on taitettu käyttäen näitä tyyppejä. ADOBE GARAMOND JULKAISUTAITOISSA KÄYTETÄÄN mahdollisuuksien mukaan yhteisön tunnusvärejä ja typografiaa. Lisäksi suositaan vakiokokoja A4, A5 tai A4 vaaka kolmeen osaan jaettuna (99 x 210 mm) joko haitari- tai käärötaitettuna. Liian pitkiä rivejä tulee välttää; A5 ja sitä suuremmissa sivuissa 2 palstaa. Myös riittävät marginaalit tulee huomioida: A4:ssä 20 mm, A5:ssä 15 mm joka reunassa. Suomen Meripelastusseuran ja sen jäsenyhdistysten visuaalinen yhdenmukaisuus, joka viestii ammattimaisuudesta sekä lisää Meripelastusseuran tunnettuutta ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. aabbccddeeffg GhHiIjJkKlLmMn

8 8. LOMAKKEISTO KÄYTTÄÄ VALMIITA LOMAKKEITA kaikissa yhteyksissä ylläpitämään yhteisön visuaalista ilmettä. Käytössä ovat mm. kirjekuoret ja -paperit, jatkolomake, saatelehtiö, faksisaate, käyntikortit, kalvoesitykset sekä id-kortit. LOMAKEMALLEJA seuraavista voi tilata Meripelastusseurasta: kirjelomake, jatkolomake, kirjekuoret C4 ja C5, saateliuska ja faksisaate sekä käyntikortti. JÄSENYHDISTYKSILLÄ ON KÄYTÖSSÄÄN Meripelastusseuran tuottama logo sekä mallit peruslomakkeistosta. LOMAKKEISTON ASETTELUSSA logo asettuu vasempaan yläkulmaan, ja yhteisön nimi yhteystietoineen vasempaan alalaitaan. Asettelun optiset marginaalit ovat aina kauttaaltaan. Mikäli tilan puute (esim. käyntikortti) pakottaa logon leveyden alle 40 mm:n, voi marginaaleja kaventaa. Keskusjärjestön lomakkeissa on maininta Vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Perustettu Jäsenyhdistyksen lomakkeessa on maininta Suomen Meripelastusseura ry:n jäsenyhdistys. SAATE / FÖLJESEDEL Tiedoksi Pyynnöstänne Pyydetään palauttamaan Sopimuksen mukaan OHESSA ESIMERKKEINÄ käyntikortti, kirjelomake sekä saatelomake (eivät mittakaavassa). VASTAANOTTAJA LÄHETTÄJÄ PÄIVÄYS MARITA PENTTILÄ Tiedottaja Kalliolinnantie 4, FIN Helsinki, Finland Puh. (09) Faksi (09) Nordea Sampo Vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö Perustettu 1897 Kalliolinnantie 4, Helsinki, Finland Puh. (09) Faksi (09) mm Kalliolinnantie 4, FIN Helsinki, Finland Puh. (09) Faksi (09) Nordea Sampo Vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö Perustettu 1897

9 9. INTERNET N KOTISIVUISTA VASTAA keskusjärjestön tiedotus. Jäsenyhdistyksiä suositellaan käyttämään omien kotisivujensa mallina soveltuvin osin keskusjärjestön sivustoa.

10 10.1 SOVELLUKSET: LIPUT JA VIIRIT 10.2 SOVELLUKSET: HUOMIONOSOITUKSET Meripelastusseura vastaa lippujen ja viirien tuotannosta. LIPPU Lipun käytöstä määrätään Meripelastusseuran lippuohjeessa. N HUOMIONOSOITUKSISSA JA PALKITSEMI- SISSA käytetään harrastusmerkkiä, ansiomerkkiä ja ansioristiä sekä plakettia. Huomionosoitusten myöntämisperusteet määritellään Meripelastusseuran palkitsemisohjeissa. HARRASTUSMERKKI VIIRI Viirin käytöstä määrätään Meripelastusseuran lippuohjeessa. ANSIOMERKKI Oikeanpuoleinen malli on suurennos viirin keskiosan suhteista. ANSIORISTI PÖYTÄVIIRI Pöytäviiriä eli pöytästandaaria käytetään Meripelastusseuran virallisissa kokouksissa. Standaarin luovutusperusteista määrätään Meripelastusseuran palkitsemisohjeissa. SEINÄLAATTA ELI PLAKETTI

11 10.3 SOVELLUKSET: MESSUT JA NÄYTTELYT 10.4 SOVELLUKSET: VALOKUVAT JA PIIRROKSET KESKUSJÄRJESTÖN TAI JÄSENYHDISTYSTEN osallistuessa messuille, näyttelyihin tai muihin yleisötapahtumiin yhteisön edustajat esiintyvät Suojautumis- ja pukeutumisohjeen mukaisesti. MESSUOSASTOJEN RAKENTAMISESSA tulee noudattaa tämän oppaan ohjeita mahdollisuuksien mukaan. Jäsenyhdistysten osastojen esillepanossa tulee selkeästi tuoda esille Suomen Meripelastusseuran jäsenyys. VIESTINNÄSSÄ KÄYTETTÄVIEN KUVIEN JA PIIRROSTEN tulee olla teknisesti laadukkaita. Tekijänoikeus julkaistaviin kuviin ja piirroksiin on tarkistettava. Kuvaajan/kuvittajan nimi on mainittava. MERIPELASTUSTEHTÄVISSÄ KUVATTUJA henkilöitä ja aluksia ei yksityisyyden suojan takaamiseksi saa julkaista ilman asianomaisen lupaa. SUOJAUTUMIS- JA PUKEUTUMISOHJE 2004

12 10.5 SOVELLUKSET: ALUSTEN VÄRITYS 10.6 SOVELLUKSET: PUKEUTUMINEN PELASTUSALUSTEN VÄRIT OVAT Oranssi RAL 2002 Vaalea RAL 1013 Kansi- ja kattoharmaa RAL 7010 Antifouling RAL 5010 (myrkkyväri) Aluksen maalauksesta määrätään erillisellä ohjeella. SAR SEARCH AND RESCUE -PELASTUSTOINTA osoittava termi sekä Meripelastusseuran yhteisömerkki tulee sijoittaa alukseen kummallekin sivulle näkyvään paikkaan. ALUSTEN KYLKIMERKINNÖISSÄ käytetään termiparia meripelastus sjöräddningen siten, että aluksen toisella puolella on suomenkielinen ja toisella ruotsinkielinen teksti. KYLKIMERKINNÄT SIJOITETAAN aluksen kansirakenteista ja alustyypistä riippuen aluksen valkeaan osaan pituussuunnassa keskikohdan tuntumaan. Tekstin alareuna ei saa mennä oranssin linjan alapuolelle. VAPAAEHTOISEN MERIPELASTAJAN PUKEUTUMISESTA määrätään Meripelastusseuran Suojautumis- ja pukeutumisohjeessa. PELASTUSHENKILÖSTÖN ESIINTYMINEN yhtenäisissä ja asianmukaisissa asuissa edistää uskottavuutta ja antaa ammattimaisen kuvan. Ulkoasu perustuu sekä päällys- että välivaatekerroksissa kirkkaan punaiseen yläosaan ja tumman siniseen alaosaan. ASUISSA N MERKKI ILMAISEE kuulumisen vapaaehtoiseen meripelastusorganisaatioon niin pelastusalustyöskentelyssä kuin muussakin toiminnassa. Logoa ei saa käyttää alustyöskentelyyn tarkoitetuissa vaatteissa muussa kuin vapaaehtoiseen meripelastukseen liittyvässä toiminnassa. Väli- ja kuoripuvuissa kaikki Meripelastusseuran merkit ovat tämän vuoksi irrotettavissa. VAATETUOTTEIDEN TOIMITTAJILLE on laadittu erillinen ohjeisto KAIKKI VAATETUOTTEET, JOISSA on tarkoitus käyttää Meripelastusseuran yhteisömerkkiä ja/tai logoa, on tehtävä Suojautumis- ja pukeutumisohjeen sekä siihen liittyvän toimitusohjeen mukaisesti.

13 11. SOVELLUKSET JÄSENYHDISTYKSILLE 12. LISÄTIEDOT VAASAN MERIPELASTUSASEMA GRAAFISISTA OHJEISTA JA TEKNISISTÄ YKSITYISKOHDISTA saa tietoa Meripelastusseuran tiedotukselta. Aineisto on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa: SUOMEN KEMIN YHDISTYS FSRS EKENÄS SJÖRÄDDARE SMPS TAMMISAAREN MERIPELASTAJAT SUOMEN LAHDEN JÄRVIPELASTAJAT

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Joensuun yliopiston graafinen ilme

Joensuun yliopiston graafinen ilme Joensuun yliopiston graafinen ilme GRAAFINEN ILME Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Graafinen ohjeisto visuaalinen ilme Kädessäsi on kirjanen, josta löydät tarvittavat ohjeet n uuden visuaalisen ilmeen käyttöön ja hallintaan. Uusi yhtenäinen ja selkeä visuaalinen ilme tukee Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 2 Merkki Tampereen Pallo-Veikkojen merkki on ympyrän muotoinen. Logon muotoa, elementtien sijaintia, mittasuhteita tai

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Graafinen ohjeisto 2013 Suomen Setlementtiliitto ry Sisällysluettelo GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto. 3 Logon

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat

Mikko Antila. Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen. Case: KL-Lavat Mikko Antila Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen Case: KL-Lavat Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot