Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto. Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto. Versio 1.4 02.08.2013"

Transkriptio

1 Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto Versio

2 sisällysluettelo SAATTEEKSI tunnus Tunnus ja sen osat...4 Suoja-alueet...5 Kieliversiot ja jäsenyhdistysten tunnukset...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Musta ja valkoinen tunnus tunnusvärit Tunnusvärit...9 Osavärien käyttö Kuvat ja kuvitus Kuvituselementit typografia Bränditypografia...14 Typografia sisäisessä tai digitaalisessa käytössä sovellukset Käyntikortit...17 Lomakkeisto ladattavat tiedostot CMYK-tunnustiedostot...19 RGB-tunnustiedostot...20 Kuvitustiedostot /21

3 SAATTEEKSI Hyvä Rakennusteollisuus RT:n viestinnän tekijä, Tähän dokumenttiin on koottu Rakennusteollisuus RT ry:n graafinen ohjeisto. Ohjeisto sisältää kaikki Rakennusteollisuus RT:n visuaaliset tunnisteet, jotka muodostavat sen visuaalisen ilmeen. Ilmeen johdonmukaisella käytöllä varmistamme, että RT:n viestintä pysyy tunnistettavana, selkeänä ja mahdollisimman erottuvana viestintätavasta ja -välineestä riippumatta. RT:n julkinen mielikuva rakentuu kaikista viesteistämme. Tämä ohjeisto on sopimus siitä, minkälaisella visuaalisella kielellä näitä viestejä kommunikoidaan. Sopimus koskee kaikkia Rakennusteollisuus RT:n nimissä viestintää ja markkinointia tekeviä henkilöitä, organisaatioita, sidosryhmiä ja kumppaneita. Talonrakennusteollisuus ja Rakennustuoteteollisuus RTT noudattavat keskusliitto RT:n kanssa samaa visuaalista ilmettä. Ohjeisto kattaa myös RATEKO:n ja Rakennusmedian visuaalisen ilmeen, joka on johdettu RT:n ilmeestä. Näitä ohjeita noudattamalla varmistamme visuaalisen viestintämme yhdenmukaisen toistuvuuden. Ohjeistus koskee jokaista meitä viestiessämme RT:n nimissä pidetään näistä ohjeista yhdessä kiinni. Merja Vuoripuro Viestintäjohtaja 3 /21

4 01 tunnus tunnus ja sen osat Rakennusteollisuus RT ry:n tunnus muodostuu RT-merkistä ja Rakennusteollisuus-nimen virallisesta kirjoitusasusta eli logosta. Näiden kahden elementin, merkin ja logon välistä suhdetta, värisyyttä tai asettelua ei saa muuttaa. Logoa ei tule koskaan käyttää itsenäisesti ilman RT-merkkiä. merkki TUNNUS logo Merkkiä puolestaan voidaan käyttää itsenäisenä elementtinä Rakennusteollisuus RT ry:n markkinointimateriaaleissa, kuten lipuissa, liikelahjoissa ja muissa vastaavissa tuotteissa. Viestinnällisissä materiaaleissa, esimerkiksi julkaisuissa ja ilmoituksissa, merkkiä ei tule käyttää yksin, vaan näissä yhteyksissä käytetään tunnusta kokonaisuudessaan. Rakennusteollisuus RT ry:n tunnus on yksivärinen. Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella pohjalla. Värillistä tunnusta käytetään kaikissa Rakennusteollisuus RT ry:n omissa viestinnällisissä yhteyksissä, joissa koko, taustaväri tai toteutustekniikka ei edellytä muuta. MERKKI, LOGO, tunnus Värillisen version lisäksi tunnuksesta on olemassa myös musta ja valkoinen versio. 4 /21

5 01 tunnus suoja-alueet tunnus ja suoja-alue 35 mm 5 mm Rakennusteollisuus RT ry:n tunnuksen ja merkin ympärille on määritelty suoja-alueet. Suoja-alueen tarkoitus on varmistaa tunnuksen erottuvuus kaikissa käyttökohteissa. Suoja-alue määrittää, kuinka lähelle toista elementtiä tunnus voidaan sijoittaa. merkki ja suoja-alue TUNNUKSEN pienin KÄYTTÖKOKO MERKIN pienin KÄYTTÖKOKO Tunnusten suoja-alueiden mittayksikkö on logon l-kirjaimen korkeus. Suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita elementtejä. RT-merkin suoja-alueen mittayksikkö on R-kirjaimen pylväs. Tunnuksen pienin käyttökoko on 35 mm (leveys). RT-merkin pienin käyttökoko on 5 mm (leveys). 5 /21

6 01 tunnus tunnuksen kieliversiot ja jäsenyhdistysten tunnukset Rakennusteollisuus RT ry:n tunnuksesta on suomenkielisen lisäksi olemassa versiot englanniksi ja venäjäksi. tunnuksen kieliversiot Rakennusmedia RaTeKO Rakennusmedialle ja RATEKO:lle on olemassa omat tunnuksensa. RATEKO:n tunnuksesta käytetään pääasiallisesti lyhyttä tunnusversiota. RATEKO:n pitkää, koko nimen sisältävää tunnusversiota käytetään vain yhteyksissä, joissa yrityksen koko nimi ei muuten lainkaan esiinny. Talonrakennusteollisuuden ja Rakennustuoteteollisuuden nimillä varustettuja tunnuksia käytetään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahoittajan logona tutkimusraporteissa. Lomakkeissa, käyntikorteissa tai muissa vastaavissa aineistoissa ei käytetä Talonrakennusteollisuuden tai Rakennustuoteteollisuuden tunnuksia, vaan ainoastaan RT:n yhteistä tunnusta. Kaikista tunnuksista on värillisen version lisäksi olemassa myös mustat ja valkoiset versiot. rakennusmedian ja ratekon tunnukset talonrakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tunnukset Kaikkia tunnuksia koskevat samat säännöt ja rajoitukset kuin Rakennusteollisuus RT ry:n tunnusta. 6 /21

7 01 tunnus tunnuksen virheellinen käyttö Rakennusteollisuus Tunnuksen osien värisyyttä, suhteita tai asettelua ei saa muuttaa. Tunnuksen osia ei myöskään saa vääristää. Logon kirjoitusasua ei saa muuttaa. ESIMERKKEJÄ tunnuksen VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ Tunnusta ei voi käyttää värillisellä pohjalla tai valokuvan päällä. 7 /21

8 01 tunnus Musta ja valkoinen tunnus Tällä sivulla on määritelty Rakennusteollisuus RT ry:n musta ja valkoinen tunnus. Musta tunnus on kokonaan musta. Valkoinen tunnus on kokonaan valkoinen. Tunnuksen osien suhteita, värisyyttä tai asettelua ei saa muuttaa. Mustaa ja valkoista tunnusta käytetään kun tunnusta teknisestä tai muusta ulkoisesta syystä johtuen voidaan käyttää ainoastaan yksivärisenä. Mustaa tunnusta käytetään valkoisella taustalla. Mustaa tunnusta ei voi käyttää värillisellä pohjalla tai valokuvan päällä. ESIMERKKEJÄ tunnuksen KÄYTÖSTÄ ESIMERKKEJÄ tunnuksen virheellisestä KÄYTÖSTÄ Valkoista tunnusta voidaan mustan pohjan lisäksi käyttää värillisellä pohjalla, värin on tällöin oltava Rakennusteollisuus RT ry:n väripaletista. Valkoista tunnusta ei voi käyttää valokuvan päällä. 8 /21

9 02 tunnusvärit päätunnusväri RT SIninen Pantone 2757 CMYK RGB HEX # lisävärit vaalea sininen pantone 637 CMYK RGB HEX #52C6E2 Rakennusteollisuus RT ry:n päätunnusväri on tumma sininen. vihreä pantone 390 CMYK RGB HEX #B0C700 oranssi pantone 144 CMYK RGB HEX #F29400 Päätunnusvärin lisäksi käytössä käytössä ovat lisävärit vaalea sininen, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen. CMYK = Värijärjestelmä painotuotteisiin. Värit painetaan neljästä osaväristä; syaani (c), magenta (m), keltainen (y) ja musta (k). keltainen pantone pro.yellow CMYK RGB HEX #FFED00 punainen pantone 166 CMYK RGB HEX #EB690B Pantone eli PMS = Kohdevärijärjestelmä painotuotteisiin. Painoväri on valmiiksi sekoitettu ja toistuu aina samanlaisena. RGB = Näyttöväri digitaalisiin sovelluksiin. Värit muodostuvat kolmesta värikanavasta; punainen (r), vihreä (g) ja sininen (b). HEX = HTML-värikoodi web-selaimia varten. 9 /21

10 02 tunnusvärit osavärien käyttö päätunnusväri RT SIninen Pantone 2757 CMYK RGB HEX # % 30 % lisävärit vaalea sininen pantone 637 CMYK RGB HEX #52C6E2 50 % 30 % vihreä pantone 390 CMYK RGB HEX #B0C % 30 % Rakennusteollisuus RT ry:n tunnusvärejä käytetään ensisijaisesti aina 100-prosenttisina. Tapauksissa, joissa tarvitaan laajempaa väriskaalaa, voidaan RT:n tummasta sinisestä sekä vaaleasta sinisestä ja vihreästä käyttää myös osavärejä. RT:n muista tunnusväreistä, keltaisesta, oranssista ja punaisesta, ei tule koskaan käyttää osavärejä. 10 /21

11 03 kuvat ja kuvitus kuvituselementit Seuraavien sivujen ohjeistukset, jotka koskevat kuvituksia ja typografiaa, on tarkoitettu pääasiassa niille henkilöille, jotka suunnittelevat, taittavat tai kuvittavat Rakennusteollisuus RT ry:n painettavia tai digitaalisia materiaaleja. a b c D E f g ILME-ementit Rakennusteollisuus RT ry:lle on suunniteltu ilmeelementtivalikoima. Ilme-elementeistä muodostuvat ilmekuvitukset ovat yksi Rakennusteollisuus RT ry:n visuaalisista tunnisteista. Rakennusteollisuus RT ry:n ilmekuvitukset muodostuvat seitsemästä peruselementistä. Näistä peruselementeistä voidaan rakentaa ilmekuvituksia seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti. 11 /21

12 03 kuvat ja kuvitus KUVITUSelementit Rakennusteollisuus RT ry:n ilmekuvituksia muodostetaan sommittelemalla ja ryhmittelemällä elementtejä vapaasti. Elementtejä voi kääntää 90 ja 180 kulmissa sekä peilikuviksi. ILMEkuvitus valkoisella taustalla ILMEkuvitus tunnusväritaustalla On suositeltavaa, että kuvitussommitelmissa käytetään pääasiallisesti elementtejä A, B, C, D ja E. Paksumpia elementtejä F ja G tulee käyttää harvemmin kuin muita elementtejä. Elementtien värien vaihtelu on kuvituksissa sallittua ja suositeltavaa. Värit tulee kuitenkin valita aina Rakennusteollisuus RT ry:n väripaletista. Kuvituksissa tulee käyttää tasapuolisesti kaikkia kuutta tunnusväriä. Saman värin käyttöä useassa vierekkäisessä elementissä suositellaan välttämään. Kuvituksia voi käyttää valkoisella pohjalla tai RT:n päätunnusvärin päällä. Tunnusvärin päällä käytettäessä itse kuvituksessa ei käytetä tunnusväriä. ILMEkuvitus valokuvan kanssa Värien lisäksi kuvituksen osana voidaan käyttää valokuvia rajattuina elementtien sisään. Lisää esimerkkejä kuvitusten käytöstä luvussa 05, Sovellukset (ohjeiston sivut 15 17) 12 /21

13 03 kuvat ja kuvitus KUVITUSelementit Ilme-elementtien virheellinen käyttö Kuvituksia voi vapaasti skaalata suureksi tai pieneksi. Samassa kuviossa olevien elementtien kokosuhteet toisiinsa eivät kuitenkaan saa muuttua alkuperäisistä. Mikäli elementtejä skaalataan, täytyy kaikkia saman kuvan elementtejä skaalata samassa suhteessa. f elementtien f ja g pituuden muuttaminen g Elementtejä ei saa asettaa päällekkäin eivätkä niiden reunat saa koskettaa toisiaan. Elementtejä ei tule kääntää muissa kuin 90 ja 180 kulmissa. Elementtejä ei saa pilkkoa pienemmiksi osiksi. Elementtien muotoa ei saa vääristää tai muuttaa. Tästä poikkeuksena ovat elementit F ja G, joiden pituutta voi sommittelullisen tarpeen mukaan muuttaa, mutta vain kuvassa osoitettujen kulmapisteiden kohdalta. 13 /21

14 04 typografia rakennusteollisuus rt ry:n bränditypografia amplitude amplitude light amplitude book amplitude regular amplitude medium amplitude bold amplitude black amplitude condensed amplitude condensed light amplitude condensed book amplitude condensed regular Rakennusteollisuus RT ry:n viestinnässä käytetään Amplitude ja Amplitude Condensed -kirjaintyyppejä. Kirjaintyypit ovat ostettavissa osoitteista amplitude/ amplitude condensed medium amplitude condensed bold amplitude condensed black Kaikessa Rakennusteollisuus RT ry:n sähköisessä käytössä, kuten sähköpostin viestikentässä ja verkkosivujen leipätekstissä, käytetään korvaavana kirjaintyyppinä Calibria, joka on yleinen järjestelmäfontti Windows-käyttöjärjestelmissä ja tulee Office-ohjelmiston mukana myös MacOskäyttöjärjestelmään. 14 /21

15 04 typografia rakennusteollisuus rt ry:n bränditypografia ff milo serif ff milo serif regular ff milo serif italic Rakennusteollisuus RT ry:n toissijainen kirjaintyyppi on FF Milo Serif. Tätä kirjaintyyppiä käytetään ensisijaisesti pitkien tekstien latomiseen esimerkiksi Rakennusteollisuus RT ry:n esitteissä ja lehdissä. FF Milo Serif on ostettavissa osoitteesta ff_milo_ff_milo_serif/ 15 /21

16 04 typografia Typografia sisäisessä ja digitaalisessa käytössä calibri calibri/ regular hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ bold hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ italic hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ bold italic hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 Rakennusteollisuus RT ry:n sähköisessä käytössä, kuten sähköpostin viestikentässä ja verkkosivujen leipätekstissä, käytetään korvaavana kirjaintyyppinä Calibria, joka on yleinen järjestelmäfontti Windowskäyttöjärjestelmissä ja tulee Office-ohjelmiston mukana myös MacOs-käyttöjärjestelmään. Myös muissa tapauksissa, joissa Amplitudekirjaintyyppiä ei ole saatavilla, voidaan Calibria käyttää korvaavana kirjaintyyppinä. On kuitenkin hyvä huomioida, että typografia on oleellinen osa Rakennusteollisuus RT ry:n ilmeen erottuvuutta. Siksi Calibria tulee käyttää vain, kun Amplitude-kirjaintyypin saatavuus tai käyttö on kohtuuttoman vaikeaa (vrt. digitaaliset ympäristöt). Muutoin typografisessa käsittelyssä noudatetaan mahdollisimman tarkkaan tämän ohjeiston tyyliä ja henkeä. Calibri-kirjainperheestä voidaan käyttää kaikkia neljää vahvuutta: Light, Regular, Bold ja Bold Italic-leikkauksia. 16 /21

17 05 sovellukset esimerkkejä ilmeen sovelluksista Käyntikortit etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki vaihde faksi firstname Lastname tittle degree mobile Confederation of finnish Construction industries rt p.o. Box 381 (unioninkatu 14), fi helsinki, finland phone fax rakennusteollisuus rt ry:n käyntikortti, suomi ja englanti etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh Rakennustuoteteollisuus RTT ry eerikinkatu 36 C 43, turku vaihde etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh , rakennusteollisuuden Koulutuskeskus rateko pl 5 (Kaupintie 2), helsinki vaihde faksi esimerkkejä jäsenyhdistysten käyntikorteista Esimerkkejä Rakennusteollisuus RT ry:n sovelluksista. 17 /21

18 05 sovellukset esimerkkejä ilmeen sovelluksista lomakkeisto rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f kirjekuori c65 rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f kirjekuoret a4 tervehdyskortti a65, kirjelomake a4 Esimerkkejä Rakennusteollisuus RT ry:n sovelluksista. 18 /21

19 06 ladattavat tiedostot cmyk-tunnustiedostot Tunnustiedostojen kieliversiot painokäyttöön: rakennusteollisuus rt ry:n tunnus suomeksi RT_tunnus_fi_CMYK_B.pdf RT_tunnus_fi_CMYK_C.pdf RT_tunnus_fi_CMYK_W.pdf RT_tunnus_fi_PMS.pdf Jäsenyhdistysen tunnukset painokäyttöön: rakennusmedia ry:n tunnus RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_B.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_C.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_W.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_PMS.pdf rakennustuoteteollisuus rtt ry:n tunnus RT_tunnus_rtt_CMYK_B.pdf RT_tunnus_rtt_CMYK_C.pdf RT_tunnus_rtt_CMYK_W.pdf RT_tunnus_rtt_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus englanniksi RT_tunnus_en_CMYK_B.pdf RT_tunnus_en_CMYK_C.pdf RT_tunnus_en_CMYK_W.pdf RT_tunnus_en_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus venäjäksi RT_tunnus_rus_CMYK_B.pdf RT_tunnus_rus_CMYK_C.pdf RT_tunnus_rus_CMYK_W.pdf RT_tunnus_rus_PMS.pdf ratekon tunnus RT_tunnus_RATEKO_CMYK_B.pdf RT_tunnus_RATEKO_CMYK_C.pdf RT_tunnus_RATEKO_CMYK_W.pdf RT_tunnus_RATEKO_PMS.pdf ratekon koko nimen sisältävä tunnus RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_B.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_C.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_W.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_PMS.pdf talonrakennusteollisuus ry:n tunnus RT_tunnus_trt_CMYK_B.pdf RT_tunnus_trt_CMYK_C.pdf RT_tunnus_trt_CMYK_W.pdf RT_tunnus_trt_PMS.pdf Muut tunnuspaketin CMYK-tiedostot: rakennusteollisuus rt ry:n merkki RT_merkki_CMYK_B.pdf RT_merkki_CMYK_C.pdf RT_merkki_CMYK_W.pdf RT_merkki_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n jäsenyyden merkki RTn_jasenyritys_CMYK_B.pdf RTn_jasenyritys_CMYK_C.pdf RTn_jasenyritys_CMYK_W.pdf RTn_jasenyritys_PMS.pdf Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät tunnuspaketin Print-kansiosta ja ovat tarkoitettuja ensisijaisesti painokäyttöön. Sähköiseen käyttöön tarkoitetut tiedostot on nimetty seuraavalla sivulla..pdf-päätteiset tiedostot ovat vektoritiedostoja, jotka ovat vapaasti skaalattavissa. Suurentaminen ei heikennä vektoroidun tunnuksen piirtotarkkuutta, koska vektori ei ole riippuvainen resoluutiosta. Pdf -tiedoston voi tuoda kaikkiin moderneihin tietokoneohjelmiin. Pdf-tiedostomuoto säilyttää merkin läpinäkyvyyden kaikissa moderneissa tietokoneohjelmien versioissa. B = black, musta C = colour, värillinen W = white, valkoinen CMYK = CMYK-värierottelu (painovärit) PMS = Pantone-värierottelu (kohdepainovärit) Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. 19 /21

20 06 ladattavat tiedostot rgb-tunnustiedostot Tunnustiedostojen kieliversiot: Jäsenyhdistysen tunnukset:: Muut tunnuspaketin RGB-tiedostot: rakennusteollisuus rt ry:n tunnus suomeksi RT_tunnus_fi_RGB_B.png RT_tunnus_fi_RGB_C.png RT_tunnus_fi_RGB_W.png rakennusmedia ry:n tunnus RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_B.png RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_C.png RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n merkki RT_merkki_RGB_B.png RT_merkki_RGB_C.png RT_merkki_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n tunnus englanniksi RT_tunnus_en_RGB_B.png RT_tunnus_en_RGB_C.png RT_tunnus_en_RGB_W.png ratekon tunnus RT_tunnus_RATEKO_RGB_B.png RT_tunnus_RATEKO_RGB_C.png RT_tunnus_RATEKO_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n jäsenyyden merkki RTn_jasenyritys_RGB_B.png RTn_jasenyritys_RGB_C.png RTn_jasenyritys_RGB_W.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus venäjäksi RT_tunnus_rus_RGB_B.png RT_tunnus_rus_RGB_C.png RT_tunnus_rus_RGB_W.png ratekon koko nimen sisältävä tunnus RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_B.png RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_C.png RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_W.png talonrakennusteollisuus ry:n tunnus RT_tunnus_trt_RGB_B.png RT_tunnus_trt_RGB_C.png RT_tunnus_trt_RGB_W.png rakennustuoteteollisuus rtt ry:n tunnus RT_tunnus_rtt_RGB_B.png RT_tunnus_rtt_RGB_C.png RT_tunnus_rtt_RGB_W.png Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät tunnuspaketin Office_Web-kansiosta ja ovat tarkoitettuja ensisijaisesti sähköiseen käyttöön. Painokäyttöön tarkoitetut tiedostot on nimetty edellisellä sivulla..png-päätteiset tiedostot ovat häviötön bittikarttagrafiikan tallennusformaatti joka tukee läpinäkyvyyttä. Suurentaminen heikentää tunnuksen piirtotarkkuutta. Png-tiedosto soveltuu käytettäväksi Office-ohjelmissa ja Web-sivuila. B = black, musta C = colour, värillinen W = white, valkoinen RGB = RGB-värierottelu (näyttövärit) Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. 20 /21

21 06 ladattavat tiedostot kuvitustiedostot Elementtikuvio tummaa taustaa varten: RT_kuvituselementit_tummalle_CMYK.pdf RT_kuvituselementit_tummalle_RGB.pdf Kaupunkisiluettikuvitus tummaa taustaa varten: RT_kaupunkisiluetti_tummalle_cmyk.pdf RT_kaupunkisiluetti_tummalle_rgb.pdf Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. Kysymyksiin ilmeen uudistukseen ja sen soveltamiseen liittyen vastaavat RT:n viestinnässä: Tommi Ahlberg, tiedottaja , tommi.ahlberg rakennusteollisuus.fi Elementtikuvio valkoista taustaa varten. RT_kuvituselementit_valkoiselle_CMYK.pdf RT_kuvituselementit_valkoiselle_RGB.pdf Kaupunkisiluettikuvitus valkoista taustaa varten: RT_kaupunkisiluetti_valkoiselle_cmyk.pdf RT_kaupunkisiluetti_valkoiselle_rgb.pdf Airi Baczynski, johdon assistentti , Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja , Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät materiaalipaketin kuvituselementit-kansiosta. CMYK-tiedostot on tarkoitettu painettaviin materiaaleihin. RGB-tiedostot on tarkoitettu digitaaliseen käyttöön..pdf-päätteiset tiedostot ovat vektoritiedostoja, jotka ovat vapaasti skaalattavissa. Suurentaminen ei heikennä vektorikuvien piirtotarkkuutta, koska vektori ei ole riippuvainen resoluutiosta. Pdf -tiedoston voi tuoda kaikkiin moderneihin tietokoneohjelmiin. Pdf-tiedostomuoto säilyttää kuvien taustan läpinäkyvyyden kaikissa moderneissa tietokoneohjelmien versioissa. Tummalle taustalle tarkoitettuja kuvia saa käyttää vain RT:n sinisen päätunnusvärin värisellä taustalla (RT sininen Pantone 2757, ohjeiston sivulla 8). Valkoiselle taustalle tarkoitettuja kuvia saa käyttää vain valkoisella taustalla. Tämän ohjeiston ja tunnuksen on suunnitellut Suunnittelutoimisto BOTH 21 /21

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 2 7.1 0.2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 01 Tunnus Tunnus ja sen osat 3 Suoja-alueet 4 Musta ja valkoinen tunnus 5 English logo version 6 02 Tunnusvärit Tunnusvärit 7 03

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

INFRA RY:N GRAAFINEN 31.10.2012

INFRA RY:N GRAAFINEN 31.10.2012 INFRA RY:N GRAAFINEN OHJEISTOVersio 1.0 31.10.2012 sisällysluettelo Saatesanat...3 01 Tunnus Tunnuksen osat ja versiot...4 Suoja-alueet ja minimikoot...5 Alueyhdistysten tunnukset...6 Tunnuksen virheellinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Graafinen ohjeisto. Versio 1.0. 9.6.2013

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Graafinen ohjeisto. Versio 1.0. 9.6.2013 HUMAKO Graafinen ohjeisto Versio 1.. 9.6.213 Sisällysluettelo 2/15 HUMAKO 1. Tunnus Tunnuksen osat ja versiot Harmaasävy Mustavalkoinen Negatiivi Suoja-alue ja koko Virheellinen käyttö 3 4 4 5 6 7 2. Tunnusvärit

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

g r a a f i n e n o h j e i s t o

g r a a f i n e n o h j e i s t o graafinen ohjeisto TUNNUSVÄRIT Finfoodin tunnusvärit ovat valkoinen ja sininen PMS300. Eri sovelluksissa käytetään teknisten vaatimusten takia eri tyyppisiä värejä, joihin liittyy oma värijärjestelmänsä

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuoden tunnus graafi nen ohje 11.12.2008 11.12.2008 1. Tunnus, värit ja typografi a SININEN 1 C 90, M 11 PMS 2995 R 0, G 166, B 222 SININEN 2 C 100, M 58, K 21 PMS 294 R 0, G 56, B 130 Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden tunnus muodostuu merkistä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Suomen Palveluskoiraliitto Graafinen ohje

Suomen Palveluskoiraliitto Graafinen ohje Suomen Palveluskoiraliitto Graafinen ohje Suomen Palveluskoiraliiton graafinen ohje Näiden ohjeiden perusteella on tehty kirjepohjia, sekä esitys- ja koulutusmateriaaleja. Sisältö Logot ja tunnukset Typografia

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A JOKKY OSK Logo ja graafinen ohjeistus Jaana Salo JEDU / Piippola, Media 15A 12.2.2016 JOKKY osuuskunnan logo TAUSTAA -Värit samat, kuin JEDU:n logossa -Osuuskunnan logo kuvastaa verkostoa ja osuuskunnan

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014

Graafinen ohje. Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 Graafinen ohje Tunnuksen käyttöohje Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle 24.4.2014 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Värinumerot... 6 Tiedostot... 7 Kouluruokadiplomi-TUNNUKSEN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy 09/2014 Tämä graafinen ohjeisto on apuväline Linnan Kehitys Oy:n viestintään. Tunnusten käyttöoikeudet: Linnan Kehitys Oy Visuaalinen ilme: Muotoilutoimisto Siltanen

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena.

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena. GRAAFINEN OHJEISTO Pirkan Isännöintikeskus ISA Oy:lle on luotu uusi graafinen linjaus ja ohjeistus tammikuussa 2006, samalla kun yrityksen nimi muuttui ISA-auktorisoinnin yhteydessä. (ISA on Isännöitsijöiden

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS MILLOIN EHYT, EHYT RY JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY TEKSTISSÄ?

TUNNUS TUNNUS MILLOIN EHYT, EHYT RY JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY TEKSTISSÄ? GRAAFINEN OHJEISTO JOHDANTO Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n graafinen ohjeisto kokoaa yhteen visuaalisen viestinnän linjaukset. Visuaalinen identiteetti antaa viestinnälle ilmeen, persoonallisuuden ja ryhdin.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje

Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje Reiluus saapui työpaikalle -viestintäohje Elokuu 2010 Ohjeistus Reiluus saapui työpaikalle -logon käyttöön markkinointi- ja viestintämateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Esittely 2. Käyttöoikeudet 3. Logon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

KORVATUNTURI SAVUKOSKI

KORVATUNTURI SAVUKOSKI KORVATUNTURI SAVUKOSKI Graafinen ohjeisto / 1 Sisällysluettelo Logon käyttö 3 Logoversiot 7 Brändivärit 21 Typografia 25 Kuvankäyttötapa 28 / 2 Logon käyttö / 3 Logo ja liikemerkki LIIKEMERKKI koostuu

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e S k i l l s f i n l a n d 2 0 0 7 Skills Finland ry/viestintä Oy Viisikko 3/2007 Käyttäjälle Arvoisa ohjeen käyttäjä! Skills Finlandin graafinen ilme on päivitetty. Uudistus koskee Skills Finlandia, sen

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 1 Graafinen ohjeisto V.1 / 2013 Johdanto Sisällysluettelo 2 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n graafinen ohjeisto sisältää visuaalisen identiteetin ydinelementit, niihin

Lisätiedot