Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto. Versio 1.4 02.08.2013"

Transkriptio

1 Rakennusteollisuus RT ry Graafinen ohjeisto Versio

2 sisällysluettelo SAATTEEKSI tunnus Tunnus ja sen osat...4 Suoja-alueet...5 Kieliversiot ja jäsenyhdistysten tunnukset...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Musta ja valkoinen tunnus tunnusvärit Tunnusvärit...9 Osavärien käyttö Kuvat ja kuvitus Kuvituselementit typografia Bränditypografia...14 Typografia sisäisessä tai digitaalisessa käytössä sovellukset Käyntikortit...17 Lomakkeisto ladattavat tiedostot CMYK-tunnustiedostot...19 RGB-tunnustiedostot...20 Kuvitustiedostot /21

3 SAATTEEKSI Hyvä Rakennusteollisuus RT:n viestinnän tekijä, Tähän dokumenttiin on koottu Rakennusteollisuus RT ry:n graafinen ohjeisto. Ohjeisto sisältää kaikki Rakennusteollisuus RT:n visuaaliset tunnisteet, jotka muodostavat sen visuaalisen ilmeen. Ilmeen johdonmukaisella käytöllä varmistamme, että RT:n viestintä pysyy tunnistettavana, selkeänä ja mahdollisimman erottuvana viestintätavasta ja -välineestä riippumatta. RT:n julkinen mielikuva rakentuu kaikista viesteistämme. Tämä ohjeisto on sopimus siitä, minkälaisella visuaalisella kielellä näitä viestejä kommunikoidaan. Sopimus koskee kaikkia Rakennusteollisuus RT:n nimissä viestintää ja markkinointia tekeviä henkilöitä, organisaatioita, sidosryhmiä ja kumppaneita. Talonrakennusteollisuus ja Rakennustuoteteollisuus RTT noudattavat keskusliitto RT:n kanssa samaa visuaalista ilmettä. Ohjeisto kattaa myös RATEKO:n ja Rakennusmedian visuaalisen ilmeen, joka on johdettu RT:n ilmeestä. Näitä ohjeita noudattamalla varmistamme visuaalisen viestintämme yhdenmukaisen toistuvuuden. Ohjeistus koskee jokaista meitä viestiessämme RT:n nimissä pidetään näistä ohjeista yhdessä kiinni. Merja Vuoripuro Viestintäjohtaja 3 /21

4 01 tunnus tunnus ja sen osat Rakennusteollisuus RT ry:n tunnus muodostuu RT-merkistä ja Rakennusteollisuus-nimen virallisesta kirjoitusasusta eli logosta. Näiden kahden elementin, merkin ja logon välistä suhdetta, värisyyttä tai asettelua ei saa muuttaa. Logoa ei tule koskaan käyttää itsenäisesti ilman RT-merkkiä. merkki TUNNUS logo Merkkiä puolestaan voidaan käyttää itsenäisenä elementtinä Rakennusteollisuus RT ry:n markkinointimateriaaleissa, kuten lipuissa, liikelahjoissa ja muissa vastaavissa tuotteissa. Viestinnällisissä materiaaleissa, esimerkiksi julkaisuissa ja ilmoituksissa, merkkiä ei tule käyttää yksin, vaan näissä yhteyksissä käytetään tunnusta kokonaisuudessaan. Rakennusteollisuus RT ry:n tunnus on yksivärinen. Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella pohjalla. Värillistä tunnusta käytetään kaikissa Rakennusteollisuus RT ry:n omissa viestinnällisissä yhteyksissä, joissa koko, taustaväri tai toteutustekniikka ei edellytä muuta. MERKKI, LOGO, tunnus Värillisen version lisäksi tunnuksesta on olemassa myös musta ja valkoinen versio. 4 /21

5 01 tunnus suoja-alueet tunnus ja suoja-alue 35 mm 5 mm Rakennusteollisuus RT ry:n tunnuksen ja merkin ympärille on määritelty suoja-alueet. Suoja-alueen tarkoitus on varmistaa tunnuksen erottuvuus kaikissa käyttökohteissa. Suoja-alue määrittää, kuinka lähelle toista elementtiä tunnus voidaan sijoittaa. merkki ja suoja-alue TUNNUKSEN pienin KÄYTTÖKOKO MERKIN pienin KÄYTTÖKOKO Tunnusten suoja-alueiden mittayksikkö on logon l-kirjaimen korkeus. Suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita elementtejä. RT-merkin suoja-alueen mittayksikkö on R-kirjaimen pylväs. Tunnuksen pienin käyttökoko on 35 mm (leveys). RT-merkin pienin käyttökoko on 5 mm (leveys). 5 /21

6 01 tunnus tunnuksen kieliversiot ja jäsenyhdistysten tunnukset Rakennusteollisuus RT ry:n tunnuksesta on suomenkielisen lisäksi olemassa versiot englanniksi ja venäjäksi. tunnuksen kieliversiot Rakennusmedia RaTeKO Rakennusmedialle ja RATEKO:lle on olemassa omat tunnuksensa. RATEKO:n tunnuksesta käytetään pääasiallisesti lyhyttä tunnusversiota. RATEKO:n pitkää, koko nimen sisältävää tunnusversiota käytetään vain yhteyksissä, joissa yrityksen koko nimi ei muuten lainkaan esiinny. Talonrakennusteollisuuden ja Rakennustuoteteollisuuden nimillä varustettuja tunnuksia käytetään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahoittajan logona tutkimusraporteissa. Lomakkeissa, käyntikorteissa tai muissa vastaavissa aineistoissa ei käytetä Talonrakennusteollisuuden tai Rakennustuoteteollisuuden tunnuksia, vaan ainoastaan RT:n yhteistä tunnusta. Kaikista tunnuksista on värillisen version lisäksi olemassa myös mustat ja valkoiset versiot. rakennusmedian ja ratekon tunnukset talonrakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tunnukset Kaikkia tunnuksia koskevat samat säännöt ja rajoitukset kuin Rakennusteollisuus RT ry:n tunnusta. 6 /21

7 01 tunnus tunnuksen virheellinen käyttö Rakennusteollisuus Tunnuksen osien värisyyttä, suhteita tai asettelua ei saa muuttaa. Tunnuksen osia ei myöskään saa vääristää. Logon kirjoitusasua ei saa muuttaa. ESIMERKKEJÄ tunnuksen VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ Tunnusta ei voi käyttää värillisellä pohjalla tai valokuvan päällä. 7 /21

8 01 tunnus Musta ja valkoinen tunnus Tällä sivulla on määritelty Rakennusteollisuus RT ry:n musta ja valkoinen tunnus. Musta tunnus on kokonaan musta. Valkoinen tunnus on kokonaan valkoinen. Tunnuksen osien suhteita, värisyyttä tai asettelua ei saa muuttaa. Mustaa ja valkoista tunnusta käytetään kun tunnusta teknisestä tai muusta ulkoisesta syystä johtuen voidaan käyttää ainoastaan yksivärisenä. Mustaa tunnusta käytetään valkoisella taustalla. Mustaa tunnusta ei voi käyttää värillisellä pohjalla tai valokuvan päällä. ESIMERKKEJÄ tunnuksen KÄYTÖSTÄ ESIMERKKEJÄ tunnuksen virheellisestä KÄYTÖSTÄ Valkoista tunnusta voidaan mustan pohjan lisäksi käyttää värillisellä pohjalla, värin on tällöin oltava Rakennusteollisuus RT ry:n väripaletista. Valkoista tunnusta ei voi käyttää valokuvan päällä. 8 /21

9 02 tunnusvärit päätunnusväri RT SIninen Pantone 2757 CMYK RGB HEX # lisävärit vaalea sininen pantone 637 CMYK RGB HEX #52C6E2 Rakennusteollisuus RT ry:n päätunnusväri on tumma sininen. vihreä pantone 390 CMYK RGB HEX #B0C700 oranssi pantone 144 CMYK RGB HEX #F29400 Päätunnusvärin lisäksi käytössä käytössä ovat lisävärit vaalea sininen, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen. CMYK = Värijärjestelmä painotuotteisiin. Värit painetaan neljästä osaväristä; syaani (c), magenta (m), keltainen (y) ja musta (k). keltainen pantone pro.yellow CMYK RGB HEX #FFED00 punainen pantone 166 CMYK RGB HEX #EB690B Pantone eli PMS = Kohdevärijärjestelmä painotuotteisiin. Painoväri on valmiiksi sekoitettu ja toistuu aina samanlaisena. RGB = Näyttöväri digitaalisiin sovelluksiin. Värit muodostuvat kolmesta värikanavasta; punainen (r), vihreä (g) ja sininen (b). HEX = HTML-värikoodi web-selaimia varten. 9 /21

10 02 tunnusvärit osavärien käyttö päätunnusväri RT SIninen Pantone 2757 CMYK RGB HEX # % 30 % lisävärit vaalea sininen pantone 637 CMYK RGB HEX #52C6E2 50 % 30 % vihreä pantone 390 CMYK RGB HEX #B0C % 30 % Rakennusteollisuus RT ry:n tunnusvärejä käytetään ensisijaisesti aina 100-prosenttisina. Tapauksissa, joissa tarvitaan laajempaa väriskaalaa, voidaan RT:n tummasta sinisestä sekä vaaleasta sinisestä ja vihreästä käyttää myös osavärejä. RT:n muista tunnusväreistä, keltaisesta, oranssista ja punaisesta, ei tule koskaan käyttää osavärejä. 10 /21

11 03 kuvat ja kuvitus kuvituselementit Seuraavien sivujen ohjeistukset, jotka koskevat kuvituksia ja typografiaa, on tarkoitettu pääasiassa niille henkilöille, jotka suunnittelevat, taittavat tai kuvittavat Rakennusteollisuus RT ry:n painettavia tai digitaalisia materiaaleja. a b c D E f g ILME-ementit Rakennusteollisuus RT ry:lle on suunniteltu ilmeelementtivalikoima. Ilme-elementeistä muodostuvat ilmekuvitukset ovat yksi Rakennusteollisuus RT ry:n visuaalisista tunnisteista. Rakennusteollisuus RT ry:n ilmekuvitukset muodostuvat seitsemästä peruselementistä. Näistä peruselementeistä voidaan rakentaa ilmekuvituksia seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti. 11 /21

12 03 kuvat ja kuvitus KUVITUSelementit Rakennusteollisuus RT ry:n ilmekuvituksia muodostetaan sommittelemalla ja ryhmittelemällä elementtejä vapaasti. Elementtejä voi kääntää 90 ja 180 kulmissa sekä peilikuviksi. ILMEkuvitus valkoisella taustalla ILMEkuvitus tunnusväritaustalla On suositeltavaa, että kuvitussommitelmissa käytetään pääasiallisesti elementtejä A, B, C, D ja E. Paksumpia elementtejä F ja G tulee käyttää harvemmin kuin muita elementtejä. Elementtien värien vaihtelu on kuvituksissa sallittua ja suositeltavaa. Värit tulee kuitenkin valita aina Rakennusteollisuus RT ry:n väripaletista. Kuvituksissa tulee käyttää tasapuolisesti kaikkia kuutta tunnusväriä. Saman värin käyttöä useassa vierekkäisessä elementissä suositellaan välttämään. Kuvituksia voi käyttää valkoisella pohjalla tai RT:n päätunnusvärin päällä. Tunnusvärin päällä käytettäessä itse kuvituksessa ei käytetä tunnusväriä. ILMEkuvitus valokuvan kanssa Värien lisäksi kuvituksen osana voidaan käyttää valokuvia rajattuina elementtien sisään. Lisää esimerkkejä kuvitusten käytöstä luvussa 05, Sovellukset (ohjeiston sivut 15 17) 12 /21

13 03 kuvat ja kuvitus KUVITUSelementit Ilme-elementtien virheellinen käyttö Kuvituksia voi vapaasti skaalata suureksi tai pieneksi. Samassa kuviossa olevien elementtien kokosuhteet toisiinsa eivät kuitenkaan saa muuttua alkuperäisistä. Mikäli elementtejä skaalataan, täytyy kaikkia saman kuvan elementtejä skaalata samassa suhteessa. f elementtien f ja g pituuden muuttaminen g Elementtejä ei saa asettaa päällekkäin eivätkä niiden reunat saa koskettaa toisiaan. Elementtejä ei tule kääntää muissa kuin 90 ja 180 kulmissa. Elementtejä ei saa pilkkoa pienemmiksi osiksi. Elementtien muotoa ei saa vääristää tai muuttaa. Tästä poikkeuksena ovat elementit F ja G, joiden pituutta voi sommittelullisen tarpeen mukaan muuttaa, mutta vain kuvassa osoitettujen kulmapisteiden kohdalta. 13 /21

14 04 typografia rakennusteollisuus rt ry:n bränditypografia amplitude amplitude light amplitude book amplitude regular amplitude medium amplitude bold amplitude black amplitude condensed amplitude condensed light amplitude condensed book amplitude condensed regular Rakennusteollisuus RT ry:n viestinnässä käytetään Amplitude ja Amplitude Condensed -kirjaintyyppejä. Kirjaintyypit ovat ostettavissa osoitteista amplitude/ amplitude condensed medium amplitude condensed bold amplitude condensed black Kaikessa Rakennusteollisuus RT ry:n sähköisessä käytössä, kuten sähköpostin viestikentässä ja verkkosivujen leipätekstissä, käytetään korvaavana kirjaintyyppinä Calibria, joka on yleinen järjestelmäfontti Windows-käyttöjärjestelmissä ja tulee Office-ohjelmiston mukana myös MacOskäyttöjärjestelmään. 14 /21

15 04 typografia rakennusteollisuus rt ry:n bränditypografia ff milo serif ff milo serif regular ff milo serif italic Rakennusteollisuus RT ry:n toissijainen kirjaintyyppi on FF Milo Serif. Tätä kirjaintyyppiä käytetään ensisijaisesti pitkien tekstien latomiseen esimerkiksi Rakennusteollisuus RT ry:n esitteissä ja lehdissä. FF Milo Serif on ostettavissa osoitteesta ff_milo_ff_milo_serif/ 15 /21

16 04 typografia Typografia sisäisessä ja digitaalisessa käytössä calibri calibri/ regular hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ bold hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ italic hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 calibri/ bold italic hijklmn opqrstuvxyzåäö 6789 Rakennusteollisuus RT ry:n sähköisessä käytössä, kuten sähköpostin viestikentässä ja verkkosivujen leipätekstissä, käytetään korvaavana kirjaintyyppinä Calibria, joka on yleinen järjestelmäfontti Windowskäyttöjärjestelmissä ja tulee Office-ohjelmiston mukana myös MacOs-käyttöjärjestelmään. Myös muissa tapauksissa, joissa Amplitudekirjaintyyppiä ei ole saatavilla, voidaan Calibria käyttää korvaavana kirjaintyyppinä. On kuitenkin hyvä huomioida, että typografia on oleellinen osa Rakennusteollisuus RT ry:n ilmeen erottuvuutta. Siksi Calibria tulee käyttää vain, kun Amplitude-kirjaintyypin saatavuus tai käyttö on kohtuuttoman vaikeaa (vrt. digitaaliset ympäristöt). Muutoin typografisessa käsittelyssä noudatetaan mahdollisimman tarkkaan tämän ohjeiston tyyliä ja henkeä. Calibri-kirjainperheestä voidaan käyttää kaikkia neljää vahvuutta: Light, Regular, Bold ja Bold Italic-leikkauksia. 16 /21

17 05 sovellukset esimerkkejä ilmeen sovelluksista Käyntikortit etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki vaihde faksi firstname Lastname tittle degree mobile Confederation of finnish Construction industries rt p.o. Box 381 (unioninkatu 14), fi helsinki, finland phone fax rakennusteollisuus rt ry:n käyntikortti, suomi ja englanti etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh Rakennustuoteteollisuus RTT ry eerikinkatu 36 C 43, turku vaihde etunimi Sukunimi titteli oppiarvo puh , rakennusteollisuuden Koulutuskeskus rateko pl 5 (Kaupintie 2), helsinki vaihde faksi esimerkkejä jäsenyhdistysten käyntikorteista Esimerkkejä Rakennusteollisuus RT ry:n sovelluksista. 17 /21

18 05 sovellukset esimerkkejä ilmeen sovelluksista lomakkeisto rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f kirjekuori c65 rakennusteollisuus rt ry pl 381 (unioninkatu 14), helsinki, finland p f kirjekuoret a4 tervehdyskortti a65, kirjelomake a4 Esimerkkejä Rakennusteollisuus RT ry:n sovelluksista. 18 /21

19 06 ladattavat tiedostot cmyk-tunnustiedostot Tunnustiedostojen kieliversiot painokäyttöön: rakennusteollisuus rt ry:n tunnus suomeksi RT_tunnus_fi_CMYK_B.pdf RT_tunnus_fi_CMYK_C.pdf RT_tunnus_fi_CMYK_W.pdf RT_tunnus_fi_PMS.pdf Jäsenyhdistysen tunnukset painokäyttöön: rakennusmedia ry:n tunnus RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_B.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_C.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_CMYK_W.pdf RT_tunnus_Rakennusmedia_PMS.pdf rakennustuoteteollisuus rtt ry:n tunnus RT_tunnus_rtt_CMYK_B.pdf RT_tunnus_rtt_CMYK_C.pdf RT_tunnus_rtt_CMYK_W.pdf RT_tunnus_rtt_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus englanniksi RT_tunnus_en_CMYK_B.pdf RT_tunnus_en_CMYK_C.pdf RT_tunnus_en_CMYK_W.pdf RT_tunnus_en_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus venäjäksi RT_tunnus_rus_CMYK_B.pdf RT_tunnus_rus_CMYK_C.pdf RT_tunnus_rus_CMYK_W.pdf RT_tunnus_rus_PMS.pdf ratekon tunnus RT_tunnus_RATEKO_CMYK_B.pdf RT_tunnus_RATEKO_CMYK_C.pdf RT_tunnus_RATEKO_CMYK_W.pdf RT_tunnus_RATEKO_PMS.pdf ratekon koko nimen sisältävä tunnus RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_B.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_C.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_CMYK_W.pdf RT_tunnus_RATEKO_fullname_PMS.pdf talonrakennusteollisuus ry:n tunnus RT_tunnus_trt_CMYK_B.pdf RT_tunnus_trt_CMYK_C.pdf RT_tunnus_trt_CMYK_W.pdf RT_tunnus_trt_PMS.pdf Muut tunnuspaketin CMYK-tiedostot: rakennusteollisuus rt ry:n merkki RT_merkki_CMYK_B.pdf RT_merkki_CMYK_C.pdf RT_merkki_CMYK_W.pdf RT_merkki_PMS.pdf rakennusteollisuus rt ry:n jäsenyyden merkki RTn_jasenyritys_CMYK_B.pdf RTn_jasenyritys_CMYK_C.pdf RTn_jasenyritys_CMYK_W.pdf RTn_jasenyritys_PMS.pdf Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät tunnuspaketin Print-kansiosta ja ovat tarkoitettuja ensisijaisesti painokäyttöön. Sähköiseen käyttöön tarkoitetut tiedostot on nimetty seuraavalla sivulla..pdf-päätteiset tiedostot ovat vektoritiedostoja, jotka ovat vapaasti skaalattavissa. Suurentaminen ei heikennä vektoroidun tunnuksen piirtotarkkuutta, koska vektori ei ole riippuvainen resoluutiosta. Pdf -tiedoston voi tuoda kaikkiin moderneihin tietokoneohjelmiin. Pdf-tiedostomuoto säilyttää merkin läpinäkyvyyden kaikissa moderneissa tietokoneohjelmien versioissa. B = black, musta C = colour, värillinen W = white, valkoinen CMYK = CMYK-värierottelu (painovärit) PMS = Pantone-värierottelu (kohdepainovärit) Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. 19 /21

20 06 ladattavat tiedostot rgb-tunnustiedostot Tunnustiedostojen kieliversiot: Jäsenyhdistysen tunnukset:: Muut tunnuspaketin RGB-tiedostot: rakennusteollisuus rt ry:n tunnus suomeksi RT_tunnus_fi_RGB_B.png RT_tunnus_fi_RGB_C.png RT_tunnus_fi_RGB_W.png rakennusmedia ry:n tunnus RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_B.png RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_C.png RT_tunnus_Rakennusmedia_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n merkki RT_merkki_RGB_B.png RT_merkki_RGB_C.png RT_merkki_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n tunnus englanniksi RT_tunnus_en_RGB_B.png RT_tunnus_en_RGB_C.png RT_tunnus_en_RGB_W.png ratekon tunnus RT_tunnus_RATEKO_RGB_B.png RT_tunnus_RATEKO_RGB_C.png RT_tunnus_RATEKO_RGB_W.png rakennusteollisuus rt ry:n jäsenyyden merkki RTn_jasenyritys_RGB_B.png RTn_jasenyritys_RGB_C.png RTn_jasenyritys_RGB_W.pdf rakennusteollisuus rt ry:n tunnus venäjäksi RT_tunnus_rus_RGB_B.png RT_tunnus_rus_RGB_C.png RT_tunnus_rus_RGB_W.png ratekon koko nimen sisältävä tunnus RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_B.png RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_C.png RT_tunnus_RATEKO_fullname_RGB_W.png talonrakennusteollisuus ry:n tunnus RT_tunnus_trt_RGB_B.png RT_tunnus_trt_RGB_C.png RT_tunnus_trt_RGB_W.png rakennustuoteteollisuus rtt ry:n tunnus RT_tunnus_rtt_RGB_B.png RT_tunnus_rtt_RGB_C.png RT_tunnus_rtt_RGB_W.png Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät tunnuspaketin Office_Web-kansiosta ja ovat tarkoitettuja ensisijaisesti sähköiseen käyttöön. Painokäyttöön tarkoitetut tiedostot on nimetty edellisellä sivulla..png-päätteiset tiedostot ovat häviötön bittikarttagrafiikan tallennusformaatti joka tukee läpinäkyvyyttä. Suurentaminen heikentää tunnuksen piirtotarkkuutta. Png-tiedosto soveltuu käytettäväksi Office-ohjelmissa ja Web-sivuila. B = black, musta C = colour, värillinen W = white, valkoinen RGB = RGB-värierottelu (näyttövärit) Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. 20 /21

21 06 ladattavat tiedostot kuvitustiedostot Elementtikuvio tummaa taustaa varten: RT_kuvituselementit_tummalle_CMYK.pdf RT_kuvituselementit_tummalle_RGB.pdf Kaupunkisiluettikuvitus tummaa taustaa varten: RT_kaupunkisiluetti_tummalle_cmyk.pdf RT_kaupunkisiluetti_tummalle_rgb.pdf Aloittaessasi uuden työn, lataa aina tunnustiedostot uudelleen. Lataa uudet tiedostot, vaikka sinulla jo olisikin tarvittavat tunnustiedostot koneellasi. Näin korruptoituneet, venyneet tai muuten muuttuneet tunnustiedostot eivät päädy käyttöön. Ohjeisto on päivätty ja numeroitu. Varmista aina, että sinulla on ohjeiston viimeisin versio. Kysymyksiin ilmeen uudistukseen ja sen soveltamiseen liittyen vastaavat RT:n viestinnässä: Tommi Ahlberg, tiedottaja , tommi.ahlberg rakennusteollisuus.fi Elementtikuvio valkoista taustaa varten. RT_kuvituselementit_valkoiselle_CMYK.pdf RT_kuvituselementit_valkoiselle_RGB.pdf Kaupunkisiluettikuvitus valkoista taustaa varten: RT_kaupunkisiluetti_valkoiselle_cmyk.pdf RT_kaupunkisiluetti_valkoiselle_rgb.pdf Airi Baczynski, johdon assistentti , Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja , Tällä sivulla nimetyt tiedostot löytyvät materiaalipaketin kuvituselementit-kansiosta. CMYK-tiedostot on tarkoitettu painettaviin materiaaleihin. RGB-tiedostot on tarkoitettu digitaaliseen käyttöön..pdf-päätteiset tiedostot ovat vektoritiedostoja, jotka ovat vapaasti skaalattavissa. Suurentaminen ei heikennä vektorikuvien piirtotarkkuutta, koska vektori ei ole riippuvainen resoluutiosta. Pdf -tiedoston voi tuoda kaikkiin moderneihin tietokoneohjelmiin. Pdf-tiedostomuoto säilyttää kuvien taustan läpinäkyvyyden kaikissa moderneissa tietokoneohjelmien versioissa. Tummalle taustalle tarkoitettuja kuvia saa käyttää vain RT:n sinisen päätunnusvärin värisellä taustalla (RT sininen Pantone 2757, ohjeiston sivulla 8). Valkoiselle taustalle tarkoitettuja kuvia saa käyttää vain valkoisella taustalla. Tämän ohjeiston ja tunnuksen on suunnitellut Suunnittelutoimisto BOTH 21 /21

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0

6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 6AIKA GRAAFINEN OHJEISTO V E RSI O 2. 0 2 7.1 0.2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 01 Tunnus Tunnus ja sen osat 3 Suoja-alueet 4 Musta ja valkoinen tunnus 5 English logo version 6 02 Tunnusvärit Tunnusvärit 7 03

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Graafinen ohjeisto visuaalinen ilme Kädessäsi on kirjanen, josta löydät tarvittavat ohjeet n uuden visuaalisen ilmeen käyttöön ja hallintaan. Uusi yhtenäinen ja selkeä visuaalinen ilme tukee Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy. Graafinen ohjeisto 2013. Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Jäsenyhdistykset S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Graafinen ohjeisto 2013 Suomen Setlementtiliitto ry Sisällysluettelo GRAAFINEN OHJEISTO Johdanto. 3 Logon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Suunnittelu: Jarko Hänninen, Lapin yliopisto, huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 YRITYSTUNNUS Liikemerkki 5 Logo 6 Mittasuhteet 7 Värit 8 Älä tee näin 9 TYPOGRAFIA Groteski 11

Lisätiedot

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013 1 TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 6 Taideyliopiston brändiarkkitehtuurin periaate 7 Tunnukset (tekstilogot + X-merkki) 8 Tekstilogojen kieliversiot 9 Tunnusoriginaalit 10 Värin käyttö

Lisätiedot

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella.

Mistä löydän -kohta kertoo tiedoston, mallin tai ohjeiden sijainnin Luomuksen palvelimella. 1 LUOMUS Luonnontieteellinen keskusmuseo Graafinen ohjeistus by Vimmat heinäkuu 2012 Viestintätiimi on vastuussa ohjeistuksen viemisestä käytäntöön, suunnittelutoimisto Taivas on ilmeen takana ja se otetaan

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Reilun kaupan kunta -viestintäohje

Reilun kaupan kunta -viestintäohje Reilun kaupan kunta -viestintäohje Maaliskuu 2009 Ohjeet Reilun kaupan kaupunki / Reilun kaupan kunta -logon käyttöön markkinointimateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Esittely 3. Velvollisuudet

Lisätiedot