KUKON KYLÄSUUNNITELMA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUKON KYLÄSUUNNITELMA 2004"

Transkriptio

1 KUKON KYLÄSUUNNITELMA

2 2 Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2004

3 Sisältö 1 LUKIJALLE KUKON KYLÄ KYLÄSUUNNITELMAN SYNTY Kyläkyselyn ja kyläillan satoa Nelikenttä- eli SWOT-analyysi KEHITTÄMISKOHTEET Koulun remontointi Laajakaista Ilmoitustaulu ja Ekopiste Uimaranta Metsästysseuran suunnitelmat KYLÄTOIMIKUNTA METSÄSTYSSEURA KESÄASUKKAAT LOPPUPUHE YRITYKSET

4 4

5 1 Lukijalle Sinulla on kädessäsi Kukon kyläsuunnitelma Kyläsuunnitelma on työkalu, jolla kartoitetaan kylän nykyhetkeä ja asetetaan tavoitteita kylän tulevaisuudelle. Suunnitelman on tarkoitus toimia kylän pitkäjänteisen kehittämisen työvälineenä ja suuntaa-antavana kyläläisten ehdotuksena kuntastrategioita laadittaessa. Maaseudun yhä autioituessa ja palvelujen vähentyessä kyliltä korostuu kyläsuunnittelu ja kyläläisten yhteinen toimiminen entisestään. Toivottavasti tämä kyläsuunnitelma on aktiivisessa käytössä ja kylällä viedään tämän suunnitelman pohjalta eteenpäin yhteisiä tavoitteita. Rekisteröitynyt kyläyhdistys pystyy hakemaan rahoitusapua kehittämishankkeilleen esimerkiksi EU-hankkeiden kautta. Kyläsuunnitelmaa on tarkoitus päivittää kylässä tapahtuvien muutosten mukana. Tämä suunnitelma on laadittu osana Saarijärven ja Pylkönmäen kylien kyläsuunnitelmat -hanketta. Lokakuun 2003 ja helmikuun 2004 välisenä aikana laadittiin 15:lle Saarijärven ja 5:lle Pylkönmäen kylälle kyläsuunnitelmat. Osalla kylistä oli jo olemassa oleva kyläsuunnitelma, joka hankkeen yhteydessä päivitettiin. Hanke rahoitettiin Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:n LEADER+ -ohjelmasta ja sen toteuttivat kahdeksan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin agrologiopiskelijaa (AMK). Tämän suunnitelman on yhdessä kyläläisten kanssa laatinut Päivi Laasanen. 5

6 2 Kukon kylä Kukon kylä sijaitsee Pylkönmäen kunnan länsi- ja lounaisosissa Ähtäri Saarijärventien molemmin puolin. Pylkönmäen keskustasta on matkaa Kukon koululle kahdeksan kilometriä. Kukon kylään kuuluvat myös Lehtoperä ja Uusikylä. Kylän ilmapiiri on ystävällinen ja leppoisa. Kyläläisten, kuten niin monen muunkin pienen kylän, huoli on kylän autioituminen ja hiljentyminen. Palveluita kylällä ei ole, kokoontumispaikka onneksi on ja se halutaan säilyttää. Kylän hiipuminen ei varmasti ole kenellekään hyväksi ja onneksi asukasluvun vähenemisestä huolimatta kylältä löytyy aktiivisia ihmisiä, jotka jaksavat järjestää kokoontumisia ja tapahtumia. Lukuisat järvet ja lammet rantoineen, kuten Kimingin järvi, Tohtaa, Latvasenjärvi, Sammalinen ja osa Partajärveä, ovat arvokkaita luontokohteita Kukon kylällä. Isot erä- ja marjamaat ovat rikkaus. Elämää turvesoiden keskellä kuvasi eräs kyläläinen Kukon maisemaa. Turvetuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat huolestuttavat kyläläisiä, onneksi vielä mukaan mahtuu muutama luonnontilainen suo ja niiden runsas linnusto. Kukon kylän ehdoton sydän on Kukon entinen koulu rakennuksineen, pihoineen, kenttineen. Koulu on kyläläisten kokoontumispaikka, siellä järjestetään juhlia ja harrastetaan liikuntaa. Koululla pidetään monenlaisia kädentaitopiirejä mm. posliininmaalaus, kankaankudonta ja tiffany-lasikursseja Kukon kylällä oli vuoden 2003 alussa 95 asukasta, naisia 45 ja miehiä 50. Huoli nuorien ihmisten vähyydestä kuvastuu kyläläisten ajatuksista. IKÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ Koko ikäjakauma Elinkeinorakenne Väestörekisterin mukaan vuoden 2002 alussa Eläkeläisten osuus Kukon väestöstä oli suurin vuoden 2002 alussa, lähes 40 %. Seuraavaksi eniten on palkkatyössä käyviä, lähes 20 %. Yrittäjiä Kukossa oli 7, joista maatalousyrittäjiä 4. 6

7 Koko väestö Palkansaajat Yrittäjät Työttömät Lapset ja opiskelijat Eläkeläiset Muut Prosenttiosuus 20 % 7 % 9 % 14 % 39 % 11 % 3 Kyläsuunnitelman synty Kukon kyläsuunnitelma teko aloitettiin lokakuun 2003 lopussa. Silloin kyläläisille jaettiin kyläkysely, jossa tiedusteltiin heidän ajatuksiaan omasta kylästään sekä kehittämisehdotuksia kylän vireänä pysymiseksi. Marraskuun 13. päivänä pidettiin Kukon koululla kyläilta, jossa käytiin läpi kyselyssä esiin nousseita ajatuksia sekä keskusteltiin kahvikuoppsen ääressä vilkkaasti kylän asioista ja ideoista kylän kehittämiseksi. Paikalla oli parikymmentä aktiivista kyläläistä, ja illan lopuksi sovimme pienistä työryhmistä, jotka pohtisivat kehittämiskohteita vielä tarkemmin. 3.1 Kyläkyselyn ja kyläillan satoa Kyläläisten mielestä Kukon kylällä on hyvä elää, luonto on lähellä ja naapureitakin löytyy. Yhdessäolon ja viihtyvyyden lisäämiseksi kyläläiset toivoivat enemmän harrastustoimintaa ja yhteisiä tapahtumia, mm. illanviettoja, yhteislaulutilaisuuksia, luontoretkiä, ongintakilpailuja ja kylän elämää ennen -tapahtumaa. Liikuntaharrastus nousi esiin monessa vastauksessa, toivottiin kuntopiiriä, pyöräretkiä, hiihtolatuja ja lisää varusteita liikuntatiloihin koululle. Kyläläisillä oli hyvin erilaisia tarpeita. Esiin nousi siivous- ja kotiavun tarvetta vanhuksille ja yksinäisille. Julkisen liikenteen vähäinen tarjonta ei riitä, koska kaikki palvelut ovat kirkonkylällä. Kunnan järjestämää kyläiltaa toivottiin järjestettäväksi kerran vuodessa. Siellä voitaisiin keskustella avoimesti kylän tilasta, tarpeista ja kehittämisestä. Kunnalta toivottiin markkinointiapua, tiedottamista ja kaikenlaista yhteistyötä. Seurakunnan Diakoniapiiri toimii aktiiviseesti, mutta nuorten ja lasten tarpeet pitäisi ottaa huomioon. Kyläläisiltä löytyy intoa osallistua talkoisiin, ja kun mukaan otetaan kesäasukkaat, varmasti saadaan aikaan paljon. 7

8 Kyläillassa koottiin yhteen kylän parhaita puolia ja parantamisen paikkoja, jotka on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukkoa voi käyttää muistilistana kyläkokouksissa. 3.2 Nelikenttä- eli SWOT-analyysi Vahvuudet koulu kokoontumispaikkana kylätoimikunta metsästysseura ystävälliset kyläläiset naapuriapu kauniit maisemat luonnon monimuotoisuus erämaat, marjastus, sienestys rakentamatonta tonttimaata Mahdollisuudet paluumuuttajat yhteistyö eri muodoissa rantatonttien tarjoaminen luontomatkailu kädentaidot Heikkoudet ikärakenne korkea palvelujen puute pitkät välimatkat väki vähenee vähäinen yhteistyö Uhat autioituminen turvetuotannon ympäristöhaitat jos kunta myy koulun pois 4 Kehittämiskohteet 4.1 Koulun remontointi Kyläläisten ehdoton toivomus kunnalle on, että koulu säilyy kyläläisten yhteisenä kokoontumispaikkana. Kylähengen ja kyläyhdistyksen voimissaan pysymiseen tarvitaan ehdottomasti paikka, jossa kokoontumisia ja tilaisuuksia voidaan järjestää. Rakennuksen kunnossa pitäminen kaipaa korjausta ja huoltoa. Seuraavat asiat ovat listalla: vesikaton uusiminen ulkovuorauksen uusiminen sisätilojen pienet korjaukset ja muutostyöt Koulun käyttöön liittyviä hankintoja: liikuntasalin välineiden täydentäminen urheilukentän kunnostaminen keittiö- ja tarjoilukaluston täydentäminen 8

9 Kukon koulun kentällä tapahtuu Tulevaisuuden mahdollisuuksia koulun käytössä voisi olla monenlaisia. Voisiko koulu olla yhdistetty palvelu- ja harrastustalo? Kylän asukkaiden tarpeiden muuttuessa voisivat vanhukset tarvita asuntoja ja palveluita. 4.2 Laajakaista Paremmat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömät kylän yrityksille. Myös etätyömahdollisuudet täytyisi turvata. Uusien asukkaiden saamiseksi kylälle laajakaistayhteys olisi tärkeä valttikortti. 4.3 Ilmoitustaulu ja Ekopiste Koulun seutuville tarvittaisiin ilmoitustaulu, sekä kylän vakinaisten että kesäasukkaiden käyttöön. Ekopiste olisi hyvä saada samaan paikkaan palvelemaan myös kesäasukkaita. 4.4 Uimaranta uima-alueen leventäminen parkkipaikan laajennus nuotiopaikan teko pöydät ja tuolit pelastusvälineitten hankinta 9

10 4.5 Metsästysseuran suunnitelmat Metsästysseuralla on suuri osuus kylän toiminnan järjestämisessä ja elävänä pysymisessä, heidän suunnitelmiinsa kuuluu: majan laajennus lahtivajan rakentaminen agrikaatin hankinta taukokodan rakentaminen puu-ceen rakentaminen Metsästysseuran luontoon ja liikkumiseen liittyviä toimenpiteitä: latu-ura kylältä kodalle luontopolku ja lintutorni Särkilammelle kävelysilta Honkajoelle Hirvimiehet nuotiolla 10

11 5 Kylätoimikunta Kukossa toimii kylätoimikunta, joka kokoontuu koulun tiloissa. Kyläyhdistystoimikunnassa on seitsemän jäsentä. Kyläyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia mm.: tienvarsien siivous keväisin uimakauden avajaiset Äitienpäiväjuhlat kesätapahtumat Kylätoimikunnan toiminta on erittäin arvokasta kylähengen ylläpitäjänä. Yhteystiedot: Puheenjohtaja Mustamäki Airi puh. (014) Metsästysseura Kukossa toimii erittäin aktiivinen metsästysseura. Seura on perustettu 1960 ja tällä hetkellä siihen kuuluu 80 jäsentä. Seura on juhlinut 30- ja 40-vuotista taipalettaan, seuraavana onkin vuorossa täydet 50 vuotta. Seuralla on 5000 hehtaaria metsästysmaata vuokrattuna. Hirven- ja pienriistanmetsästyksen ja riistanhoidon lisäksi seura järjestää kilpailutoimintaa. Vuosittain tapahtumiin kuuluu hirven ammuntakilpailu, hirvenjuoksua sekä luodikko- ja haulikkoammuntakilpailuja. Keväisin metsästysseura on järjestänyt kyläläisille luontoiltoja sekä syksyllä hirvipeijaiset. Puheenjohtaja Hannu Ahlgren Kesäasukkaat Kukon kylällä on runsaasti loma-asuntoja. Pylkönmäen kesäasukkaille lähetetyssä kyselyssä 16 palautui koskien Kukon kylää. Loma-asukkaat viettivät kesäisin aikaa Kukossa 2 16 viikkoa, jotkut siis koko kesän! Talvisin osa vierailee myös mökillään, silloin aikaa vietetään muutamasta päivästä pariin viikkoon. Kesäasukkaiden mielestä Kukon kylä on viihtyisä ja rauhallinen. Hyvät marjamaat ja puhdas luonto houkuttelevat nauttimaan luonnon antimista ja rauhasta. Erämaan tuntu 11

12 rauhoittaa mieltä, joissain vastauksissa tuli esille pelko suurpedoista. Toisaalta monessa vastauksessa tuli esille kylän hiljaisuus, tapahtumiakin kaivattiin. Kesäasukkaat toivoivat kesäjuhlaa, tapahtuma lapsille, yhteisiä tapaamisia kyläläisten kanssa ja kesäisiä pallopelejä, esim. lentopalloa. Lomalaisten mielestä kylän mahdollisuuksia olisivat elinvoimaisten tilojen säilyminen, luontomatkailun tarjoaminen, metsästys- ja kalastusmahdollisuuksien hyödyntäminen ja edullisen asumis- ja yrittämisympäristön tarjoaminen. Mikäli uusia työpaikkoja syntyisi, saataisiin kylälle nuorta väkeä aktivoimaan kylän toimintaa. Useat vastanneista olivat huolissaan turvetuotannon tuomista ympäristöhaitoista. Järvien tilan huononeminen ja maisemanmuutokset koettiin vakavana uhkana. Toivottiin maisemointia ja järvien kunnostamista. Myös avohakkuista ja toisaalta pusikoitumisesta oltiin huolissaan. Kesäasukkailta löytyisi kiinnostusta osallistua kylän talkoisiin ja tapahtumiin, tiedotusta kaivattiin molemmista. Yhdistämällä voimavaroja on mukavampi toimia. 8 Loppupuhe Kyläsuunnitelmaan on kirjattu paljon hyviä toimenpiteitä, jotka toteutuessaan tekevät Kukon kylästä paremman paikan asua, niin kylän vakituisille kuin kesäasukkaillekin. Kovin nopeasti suunnitelmaan otetut kehittämishankkeet eivät varmaan toteudu, mutta pienin askelin etenemällä saadaan ajan kanssa valmista. Suunnitelma toimii hyvänä muistilistana, kun kylän toimintaa suunnitellaan ja pohditaan, mikä hanke olisi vuorossa tällä kertaa. Suunnitelman jakaminen kaikille kyläläisille ja kesäasukkaille on tärkeää, jotta saadaan kaikki halukkaat mukaan toteuttamaan toimenpiteitä Kukon kylän hyväksi. Loppupuheen kirjoitti Kalevi Kulla 12

13 9 Yritykset LÄHIKULJETUS LEHTOMÄKI VESA: Lähi- ja energiapuunkuljetusta Lehontie MULTIA puh/fax (014) , VIITANEN URPO: Maansiirto Karhilantie KUKKO (014) , VALLIN JUKKA: Puutavaran myynti ja sahaus (kenttäsirkkeli) Myllymäentie PYLKÖNMÄKI puh. (014) EDUSTUSLIIKE ILPO RIEKKO: Puhdistusaineet, lamput, hitsaus- ja juotostarvikkeet Uusikyläntie PYLKÖNMÄKI puh. (014) , PITOPALVELU: LEHTOMÄKI ANNELI PEKKANEN MARJA-LEENA Karhilantie 860 Myllymäentie MULTIA KUKKO puh. (014) , puh. (014) , RIEKON MARJATILA: Mansikka, vadelma, mesimarja. Marjat, hillot mehut KAIJA JA ILPO RIEKKO Uusikyläntie PYLKÖNMÄKI puh. (014) ILPO , KAIJA KUKONSALON LOMAKYLÄ: 3 rantamökkiä, sähköt, oma ranta ja vene E. JA K. VIITANEN Karhilantie KUKKO puh. (014) , KOTIOMPELIMO AIRI MUSTAMÄKI: Ompelu ja kudontatyöt Rannilantie KUKKO puh. (014) KOTIOMPELIMO MARJA-LEENA KUISMA: Tilaustyöt, Saari-Pesun korjaustyöt Myllymäentie KUKKO puh. (014)

14 14

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

VÄHÄHAARAN KYLÄSUUNNITELMA 2011

VÄHÄHAARAN KYLÄSUUNNITELMA 2011 KYLÄSUUNNITELMA 2011 1 (15) Sastamalan kaupungissa sijaitsevan VÄHÄHAARAN KYLÄSUUNNITELMA 2011 Vähähaara 2016: vireä ja aktiivinen kylä, jossa kaikilla on hyvä olla ja asua KYLÄSUUNNITELMA 2011 2 (15)

Lisätiedot

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009. Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa.

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009. Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa. VARPARANNAN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA 2009 Savonlinnan Haukiniemen, Varparannan ja Niittylahden alue Yhteisöllinen kylä lähellä luontoa. Sisällys: 1 Johdanto sivu 3 2 Kyläkysely 4 3 Varparannan alue ja erityiskohteet

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto Liesjärvi - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10 7.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 33 TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 13. Konginkankaan kylät Konginkankaalla on kuusi kylää. Väen vähenemisen ja maailman globaalistumisen myötä monet vanhat kylärajat ovat häviämässä. Kalaniemi

Lisätiedot

Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti. Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA

Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti. Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA Karvio-Lepikkomäki Varistaipale Suurmäki Palokki Petruma Lajunlahti Pohjois-Heinäveden kylät ry KYLÄSUUNNITELMA 2013 2020 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Pohjois-Heinäveden kylät... 4 2.1 Karvio-Lepikkomäki...

Lisätiedot

KUTEMAJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA

KUTEMAJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA KUTEMAJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2008 2015 2 Kutemajärven kartta Kouluranta Koulu Luontopolku Hiihtoladun alku Kauppa Sienijärven uimaranta 3 Sisällys Kutemajärven kartta... 2 1 Kyläsuunnitelman laadinta Kutemajärvelle...

Lisätiedot

RÄIMÄ KUOREITA JA KOSKENKUOHUJA KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025. Räimän kyläyhdistys r.y. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

RÄIMÄ KUOREITA JA KOSKENKUOHUJA KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025. Räimän kyläyhdistys r.y. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RÄIMÄ KUOREITA JA KOSKENKUOHUJA KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Räimän kyläyhdistys r.y. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Räimän aluekartta... 4 2. Räimän

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

KUKONHARJAN KYLÄSUUNNITELMA. Kukonharjan Kyläyhdistys ry Päivi Koivuniemi

KUKONHARJAN KYLÄSUUNNITELMA. Kukonharjan Kyläyhdistys ry Päivi Koivuniemi KUKONHARJAN KYLÄSUUNNITELMA Kukonharjan Kyläyhdistys ry Päivi Koivuniemi 2 Huittisten kaupungissa sijaitsevan Kukonharjan kyläsuunnitelma Kyläkysely ja perussuunnitelma tehty v. 2002,viimeisin päivitys

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA TUOMAALAN KYLÄSUUNNITELMA

KYLÄSUUNNITELMA TUOMAALAN KYLÄSUUNNITELMA TUOMAALAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 2013 2 TUOMAALAN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 TUOMAALAN KYLÄN HISTORIAA... 6 NELIKENTTÄANALYYSI: KYLÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET, UHAT JA MAHDOLLISUUDET... 9 TUOMAALASSA TOIMIVAT

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Sisällys Johdanto... 2 Kyläsuunnitelman toteutus... 2 Alueen historia... 2 Alue ja sen asukkaat... 3 Sijainti... 3 Alue Uudenmaanliiton maakuntakaavassa

Lisätiedot

Haapajärvi SIIPONKOSKEN KYLÄSUUNNITELMA 2005

Haapajärvi SIIPONKOSKEN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Haapajärvi SIIPONKOSKEN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Siiponkosken kyläyhdistys Kylävalakiat hanke 01.06.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuvaus kylästä 2 1.1. Historia 2 1.2. Asukkaat 3 1.3. Kylällä toimivat yritykset

Lisätiedot

www.noormarkku.fi/kairila

www.noormarkku.fi/kairila KAIRILAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2013 (PÄIVITETTY 2010) Kairilan Hilma -maitotyttö www.noormarkku.fi/kairila 2 Kairilan kyläsuunnitelma KYLÄN KUVAUS... 5 KAIRILAN ELINKEINOTOIMINTA... 5 NÄHTÄVYYDET... 6 KYLÄTOIMINTA...

Lisätiedot

SOTKUMAN KYLÄSUUNNITELMA 2010. Sisällysluettelo

SOTKUMAN KYLÄSUUNNITELMA 2010. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Kyläanalyysi 4-8 Synkistely. 9 Nelikenttäanalyysi. 10-11 Ideointi ja irrottelu 12-15 Sotkumalaisten unelmia.. 16-17 Kehittämisohjelmat.. 18-24 Yhteenvetoa kehittämisohjelmista..

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot