Konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 Sisältö Kesla vuonna Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kesla Oyj:n hallitus... 5 Kesla Oyj:n johtoryhmä... 6 Hallituksen toimintakertomus... 7 Konsernitilinpäätös Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön liitetiedot Osakkeet ja osakkeen omistajat Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Konsernin taloudelliset julkaisut vuonna Konsernin avainluvut Liikevaihto, miljoonaa euroa 43,9 33,7 Tulos ennen veroja, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,0 10,2 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa Omavaraisuusaste, % 44,3 43,7 Osakekohtainen tulos, euroa 0,57 0,43 Osinko per osake, euroa 0,25 * 0,30 Metsäkoneryhmän viennin osuus liikevaihdosta, % 63,8 62,1 Bruttoinvestoinnit, tuhatta euroa Henkilöstö tilikauden lopussa * hallituksen esitys Konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja Liikevaihto Tulos ennen veroja tammi-maaliskuu huhti-kesäkuu heinä-syyskuu loka-joulukuu YHTEENSÄ Vuosikertomus 2011

3 Kesla lyhyesti vuonna 2011 Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Keslan liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2011 liikevaihdon kasvaessa 30,3 % edellisvuodesta ollen yhteensä 43,9 miljoonaa euroa. Positiivisen kehityksen taustalla oli liiketoimintaympäristön elpyminen sekä konsernissa tehty aktiivinen myynti- ja tuotekehityspanostus konsernin tuotteiden markkinanäkyvyyden edelleen kehittämiseksi. Tuotteiden kysyntä kasvoi Keslan kaikilla markkina-alueilla. Vientitoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 53,2 % ja metsäkoneryhmässä 63,8 %. Keslan liiketoiminnan kannattavuus parani vuonna 2011 edellisvuodesta selvästi liikevoiton noustessa yhteensä tuhanteen euroon. Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli tuhatta euroa positiivinen. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä tilikauden aikana ja konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 44,3 %. Kesla investoi tilikauden 2011 aikana yhteensä 998 tuhatta euroa konsernin koneisiin, laitteisiin ja tietojärjestelmiin sekä yhtiön jälkimarkkinointitoimintojen kehittämiseen. Tilikauden tuotekehitysmenot olivat yhteensä 944 tuhatta euroa. Kesla työllisti tilikauden 2011 aikana keskimäärin 277 henkilöä. Kesla konserniin kuuluvat Joensuussa ja Kesälahdella toimiva emoyhtiö Kesla Oyj sekä Tohmajärvellä ja Ilomantsissa toimiva tytäryhtiö MFG Components Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Pietarissa sijaitsevan myyntiyhtiö OOO Kesla. Kesla Oyj:n A- osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Keslalla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-alkuperämerkki osoituksena tuotteiden ja toimintojen kotimaisuudesta. Liikevaihto, 1000 Tulos ennen veroja, kotimaa vienti Vuosikertomus

4 Kesla vahvana tulevaisuuteen Vuosi 2011 nosti esille Euroopan kilpailukyvyn jälkeenjääneisyyden USA:han ja vahvasti kehittyviin Aasian talouksiin nähden. Heikon kilpailukyvyn paikkaaminen velalla tuli tiensä päähän. Kansantaloudellisesti epäsuotuisan ikärakennekehityksen aiheuttama kestävyysvaje tuo lisähaasteen lähivuosina. Euroopan kilpailukykyä ei palauteta juustohöylällä vaan siihen tarvitaan rakenteiden uudelleen tarkastelua. Niin myös meillä Suomessa. Tarvitaan sitä samaa työtä, jota markkinatalous pakottaa yritykset tekemään säännöllisesti läpi suhdannekiertojen. Vuosi 2011 jatkui siitä, mihin vuosi 2010 päättyi. Elpyminen syvästä vuoden 2009 taantumasta jatkui vahvana. Syksystä alkaen talouselämän taivaalle alkoi kuitenkin kertyä pilviä. Euroopan maiden ylivelkaantumisen aiheuttama rahoituskriisi levisi myös reaalitalouteen horjuttaen rahoitusmarkkinoiden luottamusta ja heikentäen globaalin talouskasvun odotuksia. Metsäteollisuus oli yksi ensimmäisistä toimialoista, jonka tulevaisuuden näkymiä rahoituskriisi horjutti. Eletäänkö vuoden 2012 alussa paljon ennustetun kaksoisveen toista sakaraa vai onko kyse normaalia suhdannekiertoa voimakkaammasta murroksesta, jää nähtäväksi. Kesla pystyi nostamaan liikevaihtotasoaan vajaalla kolmanneksella vuonna Kasvua tukevia kehitystoimenpiteitä tehtiin suunnitelmallisesti läpi vuoden. Tuotekehitykseen rekrytoitiin lisäosaamista, joka vahvisti uusien tuoteominaisuuksien ja uusien tuotteiden kehitystä. Uusia tuotteita ja innovaatioita tarvittiin ja tarvitaan jatkossakin sekä olemassa oleville että uusille markkinoille. Yhtälailla vuonna 2011 lisättiin osaamista myynnissä ja jälkimarkkinoinnissa. Myynnin ja markkinoinnin tärkein hanke liittyi tytäryhtiön perustamispäätökseen Saksaan. Saksan ohella osaamista lisättiin myös muille Keslan potentiaalisille kasvualueille. Tehtyjen panostusten odotetaan kantavan hedelmää vuodesta 2012 alkaen tukien Keslan kannattavan kasvun tavoitetta. Vuonna 2012 käynnistyy voimallisemmin myös Kesla 2015 kehityshanke, jolle tuetaan Keslan tuotteiston, toimintojen ja rakenteiden kilpailukykyä tuleville vuosille. Vuonna 2010 toteutettu toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen, johon liittyi vahvasti tuotetietohallinnan ja sen järjestelmien uudistaminen ja yhtenäistäminen tulevat saamaan arvoisensa jatkohankkeen. Kesla ei siten lepää laakereillaan jatkossakaan odottamassa, mitä suhdanteet tuovat tullessaan, vaan suunnitelmallisen ja aktiivisen kehitystyön kautta pidämme yllä kansainvälistä kilpailukykyämme ja paikkaamme toimialamme arvostettuna yhteistyökumppanina. Kesla katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Metsäsektori ei ole auringon laskun ala, vaan uusien tuoteinnovaatioiden kautta yksi tulevaisuuden kasvualoista. Suomalaisella osaamisella on edelleen hyvä kaiku maailmalla. Suomalaiseen osaamiseen luotetaan. Tämä tukee myös Keslan konepajajärjestelmien kysyntää. Kesla yhteistyökumppaneineen on osaamisellaan ja yhteisellä sitoutumisellaan valmis tulevien vuosien haasteisiin. Kasvamaan, kehittymään, luomaan taloudellista ja henkistä hyvää ympärilleen. Päättyneestä vuodesta Keslan henkilöstöä, asiakkaita ja kaikkia yhteistyökumppaneita kiittäen sekä menestyksekästä vuotta 2012 toivottaen. Joensuussa, tammikuu 2012 Jari Nevalainen toimitusjohtaja 4 Vuosikertomus 2011

5 Kuvassa vasemmalta Rainer Häggblom, Harri Forss, hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta, Veli-Matti Kärkkäinen ja Roger Nyqvist. Kesla Oyj:n hallitus n Harri Forss, s Talousneuvos. Keslan hallituksen jäsen maaliskuusta 2010 alkaen. n Rainer Häggblom, s MMM, KTM, hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti. Keslan hallituksen jäsen maaliskuusta 2011 alkaen. n Veli-Matti Kärkkäinen, s n Roger Nyqvist, s Diplomi ekonomi. Keslan hallituksen jäsen maaliskuusta 2011 alkaen. n Eeva Punta, s Filosofian lisensiaatti. Yrittäjä, Pihaniemi Oy. Keslan hallituksen jäsen maaliskuusta 2007 alkaen, Keslan hallituksen puheenjohtaja maaliskuusta 2010 alkaen. Yhteiskuntatieteiden maisteri. Toimitusjohtaja Ässätekniikka Oy. Keslan hallituksen jäsen helmikuusta 2003 alkaen. Vuosikertomus

6 Kuvassa vasemmalta Kari Kokko, Jussi Multanen, Eero Lukkarinen, toimitusjohtaja Jari Nevalainen, Marke Tyrväinen ja Paavo Hopponen. Kesla Oyj:n johtoryhmä n Paavo Hopponen, s Diplomi-insinööri. Tuotantojohtaja. Johtoryhmän jäsen huhtikuusta 2007 alkaen. n Kari Kokko, s Insinööri. Tuotekehityspäällikkö. Johtoryhmän jäsen joulukuusta 2008 alkaen. n Eero Lukkarinen, s Metsänhoitaja. Markkinointijohtaja. Johtoryhmän jäsen tammikuusta 2009 alkaen. n Jussi Multanen, s Diplomi-insinööri. Tehdaspäällikkö, Kesälahti. Johtoryhmän jäsen syyskuusta 2011 alkaen. n Jari Nevalainen, s Diplomi-insinööri, Kauppatieteiden kandidaatti. Toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsen ja johtoryhmän puheenjohtaja maaliskuusta 2001 alkaen. n Marke Tyrväinen, s Kauppatieteiden maisteri. Hallintojohtaja. Johtoryhmän jäsen elokuusta 1999 alkaen. 6 Vuosikertomus 2011

7 Hallituksen toimintakertomus Vuosi 2011 oli Keslan 51. toimintavuosi. Vuosi oli toinen peräkkäinen kasvun vuosi voimakkaan, mutta odotettua lyhemmäksi jääneen vuoden 2009 taantuman jälkeen. Kesla pystyi hyödyntämään markkinoiden kasvun kasvattamalla liiketoimintaansa kannattavasti edelliseen vuoteen nähden. Liiketoimintaympäristön suotuisaa kehitystä kuitenkin varjosti Euroopan maiden ylivelkaantumisesta seurannut valtioiden rahoituskriisi. Rahoituskriisin jatkuminen heijastui talouskasvuodotuksiin syksystä alkaen heikentäen mm. metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä ja heikentäen siten myös investointituotteiden kysyntää. Kesla jatkoi vuonna 2011 toimintojensa ja tuotteidensa määrätietoista kehittämistä kannattavan kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi. n Konsernin segmenttiraportointi Kesla-konsernin taloudellinen raportointi muodostuu kahdesta ensisijaisesta segmentistä: metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat aines- ja energiapuun korjuuseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sekä konepajajärjestelmät, johon kuuluvat tytäryhtiö MFG Components Oy:n valmistamat voimansiirto- ja hydraulikomponentit ja -järjestelmät. n Toimintaympäristö Keslan metsäkoneryhmän liiketoimintaympäristö jatkui vuonna 2011 suotuisana syksyyn saakka. Metsäteollisuuden hyvä suhdanne yhdessä metsäenergian kasvavan käytön kanssa tukivat metsäkoneryhmän tuotteiden kysynnän kasvua alkuvuoden aikana. Euroopan rahoituskriisin pitkittyminen yhdessä talouden epävarmuuden kasvaessa heikensivät metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä syksystä alkaen. Heikentyneet tulevaisuuden näkymät yhdessä yleisen investointi-ilmapiirin epävarmuuden kanssa heikensivät metsäkoneryhmän tuotteiden kysyntää loppu vuotta kohden. Konepajajärjestelmien liiketoimintaympäristö vahvistui vuonna 2011 vuoteen 2010 nähden suomalaisen konepajateollisuuden parantuneen kasvukehityksen seurauksena. Kasvukehitys kuitenkin taittui loppuvuotta kohden talouden epävarmuuden kasvaessa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla voimistunut raaka-aineiden hintojen nousu sekä toimitusaikojen pidentyminen rauhoittuivat kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Yleinen kustannustason nousu vuoden 2011 loppua kohden loi kasvavan haasteen liiketoiminnan operatiiviselle kannattavuudelle neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. n Liikevaihto Keslan liikevaihto kasvoi vuonna ,3 % vuoteen 2010 nähden ollen 43,9 miljoonaa euroa (1-12/ ,7 miljoonaa euroa; 1-12/ ,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvun taustalla oli liiketoimintaympäristön myönteinen kehitys vuoden 2011 kolmanteen vuosineljännekseen saakka. Myös konsernissa tehdyt merkittävät markkinointipanostukset myyntikanavien kehittämiseksi ja asiakasnäkyvyyden parantamiseksi sekä tehdyt panostukset tuotekehitykseen ja liiketoimintojen kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi tukivat konsernin tuotekysynnän suotuisaa kehitystä. Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi tilikaudella ,9 % ja konepajajärjestelmien ulkoinen myynti 32,5 % vuoteen 2010 nähden. Keslan liikevaihto kasvoi vuoteen 2010 nähden erityisen vahvasti vuoden 2011 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tammimaaliskuussa liikevaihto kasvoi 55,2 %, huhti-kesäkuussa 36,6 % ja heinä-syyskuussa 40,0% vuoden 2010 vastaaviin neljänneksiin nähden. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden vain 3,9 % johtuen syksystä lähtien heikentyneestä kysyntätilanteesta. Keslan kotimaan myynti kasvoi vuonna 2011 yhteensä 26,8 % vertailuvuoteen nähden ollen 20,5 miljoonaa euroa (1-12/ ,2 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 33,6 % ollen 23,4 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 53,2 % (51,9 %). Vientitoiminnanosuus metsäkoneryhmän myynnistä oli 63,8 % (62,1 %). Keslan kotimaan kone- ja laitemyyntiä piristi metsäteollisuuden hyvä suhdannetilanne syksyyn saakka sekä metsäenergian kasvava käyttö EU:n uusiutuvien energialähteiden käytölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konepajajärjestelmien kysyntää piristi kotimaisten asiakkaiden lopputuotekysynnän vilkastuminen maailmanlaajuisesti syksyyn saakka. Viennissä Keslan tuotteiden kysyntä kasvoi kaikilla markkina-alueilla syksyyn saakka. n Tulos Keslan liikevoitto ja tulos ennen veroja kasvoivat vuonna 2011 selvästi vuoteen 2010 nähden. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoiton kehitys oli erityisen suotuisaa vertailukausiin nähden mutta neljännen vuosineljänneksen liikevoitto kuitenkin heikkeni vertailukauteen nähden syksystä alkaen heikentyneen liiketoimintaympäristön seurauksena. Neljättä vuosineljännestä kuormitti myös vuoden 2011 aikana nousseet materiaali- ja komponentti- sekä työ- ja yleiskustannukset täysimääräisinä sekä neljännen vuosineljänneksen aikana kirjatut kertaluonteiset kulut yhteensä 530 tuhatta euroa varastojen alaskirjauksista. Keslan vuoden 2011 liikevoitto oli kokonaisuudessaan voitollinen tuhatta euroa, 6,6 % liikevaihdosta (1-12/ tuhatta euroa, 6,5 % liikevaihdosta; 1-12/ tuhatta euroa tappiollinen, -7,0 % liikevaihdosta) ja tulos ennen veroja voitollinen tuhatta euroa (1-12/ tuhatta euroa; 1-12/ tuhatta euroa tappiollinen). Vuoden 2011 tuloksen merkittävä paraneminen johtui konsernin toimintaympäristön ja liiketoimintojen suotuisasta kehityksestä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kasvavan kysynnän ja tehtyjen markkinointitoimenpiteiden kautta vahvistunut liikevaihto sekä tehdyt kehitystoimenpiteet konsernin eri toiminnoissa tukivat tuloksen hyvää kehitystä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin oman pääoman tuotto tilikaudella 2011 oli 15,5 % ( ,0 %; ,3 %). Metsäkoneryhmän liiketulos kehittyi myönteisesti vuonna 2011 vertailuvuoteen nähden. Vuoden 2011 tulos ennen veroja kasvoi ja oli tuhatta euroa (1-12/ tuhatta euroa). Myönteisen kehityksen taustalla olivat syksyyn saakka jatkunut kysynnän kasvu sekä aktiivisten markkinointitoimenpiteiden kautta kasvaneet kone- ja laitetoimitukset. Konepajajärjestelmien liiketulos heikkeni vuonna 2011 vertailuvuoteen nähden toisesta vuosineljänneksestä alkaen sekä koko vuoden osalta. Vuoden 2011 tulos ennen veroja oli 47 tuhatta euroa (1-12/ tuhatta euroa). Konepajajärjestelmien tulosta heikensi operatiivisen valmistustoiminnan heikko kannattavuus kapasiteettiin nähden vajaan kuormituksen seurauksena sekä yksittäisten uusien tuotteiden sisäänajoon liittyneet aloituskustannukset. Lisäksi vuodelle 2011 kirjattiin 103 tuhannen euron luottotappiovaraus MFG Components Oy:n asiakkaan yrityssaneerauksen johdosta. Tilikauden 2011 osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa voitollinen (vuonna ,43 euroa voitollinen; vuonna ,47 euroa tappiollinen). Vuosikertomus

8 n Investoinnit Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat vuonna 2011 vertailuvuoteen nähden ollen yhteensä 998 tuhatta euroa (1-12/ tuhatta euroa). Koko vuoden investointitaso jäi kuitenkin maltilliseksi ja alle suunnitelman mukaisten poistojen. Vuoden 2011 investoinnit kohdistuivat tuotannon koneisiin ja laitteisiin, tietojärjestelmiin sekä jälkimarkkinointitoimintojen kehittämiseen. Merkittävien investointien sijaan konsernin kehittämisen painopiste kohdistui vuonna 2011 toimintojen kehittämiseen, mm. vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettuun uuteen toiminnanohjausjärjestelmään sekä johtamisjärjestelmiin. Toimintojen ja järjestelmien kehittämisen odotetaan tukevan yhtiön kilpailukykyä ja kannattavan kasvun tavoitetta tulevina vuosina. n Tuotekehitys Kesla jatkoi vuonna 2011 tuotekehityspanostuksia tuotteistonsa kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä malliston laajentamiseksi kattamaan entistä laajempia asiakaskuntia. Vuoden 2011 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 944 tuhatta euroa eli 2,1 % liikevaihdosta (vuonna tuhatta euroa, 2,3 %; vuonna tuhatta euroa 3,2%). Kesla osallistui vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä merkittäviin kuljetus- ja metsäalan näyttelyihin Suomessa ja Ruotsissa. Kyseisissä näyttelyissä Kesla esitteli tuoteuutuuksia jo ennestään laajaan nosturimallistoonsa tukemaan malliston soveltuvuutta myös Keski-Euroopan kokorunkojen ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Näyttelyissä ensiesiteltiin myös uusi traktorikäyttöinen hakehakkuri metsäenergian tehokkaaseen tuottamiseen. Merkittävä tuoteuudistus liittyi myös Keslan harvesterikouramalliston uudistamiseen vuoden 2011 aikana. Tuoteuutuuksien ohella vuonna 2011 jatkettiin tuotannossa olevien tuotteiden asiakastarpeista lähtevää jatkokehittämistä sekä tuotteiden valmistettavuuden kehittämistä tuottavuuden ja laadun näkökulmasta. Konepajajärjestelmissä panostettiin voimansiirto- ja hydrauliikkakomponenttien ja -järjestelmien asiakaskohtaiseen kehittämiseen sekä valmistettavuuden kehittämiseen tuottavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden edelleen parantamiseksi. Tehtyjen tuotekehityspanostusten odotetaan tukevan molempien liiketoimintaryhmien kannattavan kasvun tavoitetta tulevina vuosina laajentamalla tuotekehityksen kautta potentiaalista asiakaspiiriä sekä kehittämällä tuotteiden valmistettavuutta ja valmistustoimintojen hallintaa. n Markkinointi Kesla kehitti vuoden 2011 aikana aktiivisesti kotimaan ja viennin myynti- ja jälkimarkkinointiverkostojaan. Kesla osallistui vuoden aikana useille merkittäville metsäalan messuille sekä kotimaassa että viennissä. Messuilla esiteltiin Keslan laajaa tuotemallistoa tuoteuutuuksineen aines- ja energiapuun keräämiseen, käsittelyyn, kuljetukseen ja haketukseen liittyen. Vuoden 2011 merkittävin markkinointiin liittynyt päätös oli loppuvuodesta tehty päätös tytäryhtiön perustamisesta Saksaan. Saksa on yksi Euroopan johtavia metsämaita mm. vuosittaisella metsäkone- ja laitemyynnillä mitattuna. Materiaalien kierrätystarpeiden kasvu sekä Saksassa että muualla Keski-Euroopassa muodostavat metsäkonesektorin ohella merkittävän kasvupotentiaalin Keslan metsäkoneryhmän tuotteille. Keslan tytäryhtiö Saksassa tulee vastaamaan Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista saksalaisille jälleenmyyjille ja teollisille kumppaneille. Tytäryhtiö vastaa myös tuotteisiin liittyvästä jälkimarkkinointituesta. Tytäryhtiön suunniteltu käynnistyminen tapahtuu vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konepajajärjestelmissä jatkettiin aktiivista uusien asiakkuuksien hankintaa sekä toimituslaajuuksien kasvattamista nykyisissä asiakkuuksissa. MFG Components Oy osallistui syyskuussa Tampereella järjestettyihin Alihankinta 2011 messuihin omalla osastolla. n Tase ja rahoitus Konsernin tilikauden 2011 päättävän taseen loppusumma oli 29,3 miljoonaa euroa ( ,6 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa tilikauden alkuun nähden kasvatti konsernin liiketoiminnan kasvua tukeva käyttöpääoman kasvu. Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä. Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella nettomääräisesti tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tuhatta euroa positiivinen (1-12/ tuhatta euroa). Konsernin tilikauden 2011 lopun omavaraisuusaste parani vuoden takaisesta ollen 44,3 % ( ,7 %; ,1 %). Konsernin nettovelkaantumisaste heikkeni hieman kasvaneen käyttöpääoman myötä vuoden takaisesta ollen tilikauden päätteeksi 77,8 % ( ,1 %; ,3 %). n Tytäryhtiöt MFG Components Oy Suomalaisen konepajateollisuuden vahvistunut kysyntätilanne yhdessä yhtiössä tehtyjen uusien asiakkuushakujen ja asiakastoimitusten laajentamisen kanssa kasvattivat MFG Components Oy:n liiketoimintaa tilikaudella Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi tilikaudella 29,1 % vuoteen 2010 nähden ollen 15,2 miljoonaa euroa (1-12/ ,8 miljoonaa euroa). Myönteisestä liikevaihdon kehityksestä huolimatta MFG Components Oy:n kannattavuus heikkeni vertailuvuoteen nähden liikevoiton ollessa 206 tuhatta euroa voitollinen (1-12/ tuhatta euroa voitollinen). Yhtiön tulosta heikensi operatiivisen valmistustoiminnan heikko kannattavuus kapasiteettiin nähden vajaan kuormituksen seurauksena sekä yksittäisten uusien tuotteiden sisäänajoon liittyneet aloituskustannukset. Lisäksi vuodelle 2011 kirjattiin 103 tuhannen euron luottotappiovaraus MFG Components Oy:n asiakkaan yrityssaneerauksen johdosta. MFG Components Oy:ssä jatkettiin vuonna 2011 toimintojen tuottavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden edelleen kehittämistä kannattavan kasvutavoitteen mukaisesti. Liiketoimintaympäristön heiketessä loppuvuotta kohden yhtiössä käynnistettiin yt-neuvottelut toimintojen ja rakenteiden sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön. OOO Kesla Keslan Venäjän tytäryhtiön OOO Keslan liiketoiminnot ajettiin alas syvän taantuman myötä vuonna Yhtiön liiketoiminnoissa ei tapahtunut muutosta vuonna Keslan tuotteiden myynti ja jälkimarkkinointipalvelut Venäjälle ja muihin CIS-maihin hoidettiin vuonna 2011 olemassa olevien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta. n Henkilöstö Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2011 aikana keskimäärin 277 henkilöä (vuonna henkilöä; vuonna henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 283 henkilöä ( henkilöä). Vuonna 2011 toteutettiin kan- 8 Vuosikertomus 2011

9 nattavaa kasvua tukevia maltillisia henkilöstörekrytointeja konsernin eri toimintoihin, lähinnä tuotekehitykseen ja myyntiin ja markkinointiin. Kesla Oyj käynnisti yhteistoimintaneuvottelut Joensuun ja Kesälahden tehtaillaan sopeutuakseen loppuvuoden aikana heikentyneeseen liiketoimintaympäristöön. Myös MFG Components Oy käynnisti omat yt-neuvottelunsa. Kesla Oyj:n neuvottelujen tuloksena sovittiin koko henkilöstöä (178 henkilöä) koskeva lomautussuunnitelma. Lomautusten määrä, kohdentuminen ja ajankohta tarkentuvat yhtiön tilauskannan ja toimintaympäristön kehityksen mukaisesti vuoden 2012 aikana. Lomautukset tulevat kestämään enintään 90 päivää ja ajoittumaan vuodelle MFG Components Oy:n neuvottelut jatkuivat yli vuoden vaihteen. Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaanjohtaja Martti Haverinen siirtyi alkaen omalle yksilölliselle eläkkeelle. Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaan tehdaspäälliköksi ja Kesla Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin alkaen DI Jussi-Pekka Multanen. Saksan tytäryhtiön toimintojen käynnistäjäksi ja käynnistyksen jälkeen toimintojen johtajaksi palkattiin joulukuussa metsänhoitaja Hannu Heinonen. Henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2011 yhteensä tuhatta euroa (vuonna tuhatta euroa; vuonna tuhatta euroa). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä oli naisia 7 % ( %), toimihenkilöitä 26 % (25 %) ja työntekijöitä 74 % (75 %). Konsernin henkilöstön keski-ikä oli vuotta (42 vuotta), alle 40-vuotiaita oli 44 % (42 %). Työsuhteen keskimääräinen kesto oli vuotta (12 vuotta). Alle 5 vuotta konsernissa työskennelleitä oli % (39 %). Pitkäaikaisia eli yli 10 vuotta konsernissa työskennelleitä oli 44 % (49 %). n Ympäristöasiat Kesla huomioi toimintansa ympäristövaikutukset tuotteistossaan ja kaikissa toiminnoissaan. Kesla tukee osaltaan ilmastomuutoksen torjuntaa valmistamalla laitteita, joiden avulla uusiutuvien energialähteiden käyttöä energian tuotannossa voidaan lisätä. Keslan tuotteet suunnitellaan ympäristövaikutukseltaan mahdollisimman edullisiksi kiinnittämällä huomiota tuotteiden materiaalivalintoihin sekä konstruktioiden keveyteen, kestävyyteen ja huollettavuuteen sekä koneiden käytön polttoainetaloudellisuuteen. Konsernin valmistustoiminnoissa pyritään hyödyntämään materiaalit ja tuotantotarvikkeet mahdollisimman tehokkaasti sekä kierrättämään ja käyttämään uudelleen kaikki toiminnoista ylitse jääneet materiaalit. Rakennustekniikassa ja tuotannon koneiden ja laitteiden sekä prosessien käytössä huomioidaan valmistajien ohjeet ja suositukset ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Investoinnit sekä toimintojen yleinen kehittäminen kokonaistuottavuuden näkökulmasta tukevat osaltaan tavoitteita toimintojen ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Keslalla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu -alkuperämerkki. n Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Keslan hallitus vahvistaa yhtiössä noudatettavan riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet. Kesla Oyj:n toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön riskienhallinnan käytännön järjestämisestä ja valvonnasta. Yhtiön johtoryhmän jäsenet vastaavat vastuualueensa osalta ko. liiketoimintojen riskienhallinnasta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle. Yhtiön hallituksella on ohjelma ja tavoitteet sisäisen tarkastuksen järjestämiseksi. Tarkastuksen tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja raportoida yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä samalla tukea yhtiön tehokasta toimintaa. Yhtiön henkilöstöllä on vastuu tunnistaa omaan työympäristöönsä liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Keslan merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät liiketoimintaympäristön äkillisiin ja/tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin muutoksiin, yhteistyökumppanuusmuutoksiin sekä Keslan sisäisiin toimintoihin, omaisuuseriin ja henkilöstöön. Merkittäviä riskejä pyritään hallitsemaan ylläpitämällä ja kehittämällä yhtiön omaa liiketoimintaosaamista sekä kykyä lukea ja hallita liiketoimintamuutoksia sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Yhteistyökumppaniriskiä pyritään minimoimaan hakemalla alan johtavia operoijia yhteistyökumppaneiksi sekä solmimalla ja rakentamalla pitkäkestoisia kumppanuuksia. Myös rinnakkaisia liiketoimintamalleja käytetään erimuodoissaan pienentämään yksittäisen liiketoimintasuhteen riskiä. Myös vaihtoehtotarkasteluja tehdään. Markkinasuhdanneriskiä pyritään minimoimaan operoimalla useammassa maassa ja maanosassa sekä useammalla liiketoiminta-alueella, jolloin yksittäisen alueen muutosten vaikutus kokonaisuuteen minimoituu. Oman henkilöstön osaamista ja sitoutumista pyritään vahvistamaan koulutuksen, kehittämisen ja rekrytointien sekä palkitsemisjärjestelmien kautta. Liiketoiminnan kannattavuusriskiä pienennetään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Konsernitaseen suurimpia riskieriä ovat myyntisaamiset ja vaihtoomaisuus. Vaihto-omaisuutta pyritään hallitsemaan varastojen kiertonopeuksia tehostamalla sekä tuotekehityksen muutosprosesseja hallitsemalla ja modulointia lisäämällä. Vuonna 2010 käyttöönotettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä kytki Keslan tuotetiedonhallinnan ja tilaus-toimitusprosessin yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaen vaihto-omaisuuserien entistä tarkemman ohjauksen. Myyntisaamisten luottotappioriskiä hallitaan konsernin luottopolitiikalla, joka sisältää ohjeistuksen sopimuskäytännöstä, taustakartoituksista, luototuksesta sekä mahdollisista perintätoimenpiteistä. Konsernin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden rahoitusriskejä hallitaan konsernitasolla. Konsernilla ei ole merkittäviä valuutta- ja korkoriskejä. Lisätietoja rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Käyttöomaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyviltä riskeiltä on suojauduttu asianomaisilla vakuutuksilla. Vakuutukset tarkastetaan vuosittain. Vuoden 2012 alun liiketoimintaympäristön merkittävimmät riskit liittyvät Euroopan valtioiden sekä USA:n ylivelkaantumisen aiheuttamaan rahoitusmarkkinoiden epävarmuuteen sekä kansainvälisen talouskasvun merkittävään pitkäaikaiseen hidastumiseen valtioiden leikatessa investointejaan ja korottaessaan veroja velkaantumisen pienentämiseksi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden kasvu voi johtaa vuoden 2009 taantuman kaltaisen investointihyödykkeiden kysynnän romahtamiseen. Talouskasvun pitkäaikainen hidastuminen yhdessä kasvaneiden välittömien ja välillisten kulujen kanssa aiheuttavat toteutuessaan vaikeuksia liiketoimintojen kannattavuuden ylläpidolle toimialan tarjonnan ylittäessä kysynnän. Kansainvälinen investointituotteiden kysynnän merkittävä häiriintyminen yhdessä kilpailijamaita korkeampien kustannusnousujen kanssa aiheuttaisivat Keslalle vaikeuksia liiketoimintojen tason ja kannattavuuden ylläpidossa. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat konsernin rahoituksellisia riskejä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan nähden sekä potentiaalisten asiakasluottorappioriskien kasvuun liittyen. Yhtiö on tehnyt riskeihin liittyen ennakoivia suunnitelmia. n Lähiajan näkymät Euroopan rahoituskriisin, epävarmojen talousnäkymien sekä ohentuneen tilauskannan seurauksena Keslan odotukset vuodelle 2012 ovat vuotta 2011 heikommat. Suomen ja Euroopan metsäteollisuu- Vuosikertomus

10 den heikko suhdannenäkymä tulee heijastumaan investointituotteiden kysyntään Euroopassa tulevina vuosineljänneksinä. EU:n asettamat uusiutuvien energialähteiden kasvutavoitteet tukevat kuitenkin toteutuessaan energiapuuhankintaan liittyvien koneiden ja laitteiden kysyntää. Maailmantalouden ennakoitu kasvun hidastuminen tulee heikentämään myös suomalaisen konepajateollisuuden kasvunäkymiä heijastuen konepajajärjestelmien kysyntään heikentävästi tulevina vuosineljänneksinä. Kasvaneista epävarmuustekijöistä huolimatta Keslan tuotteiden kysynnän odotetaan säilyvän vähintään kohtuullisella tasolla lähitulevaisuudessa. Keslan aktiiviset myynti- ja tuotekehitysponnistelut yhdessä toimintojen tuottavuuden ja laadun kehittämisen kanssa tukevat konsernin kilpailukykyä vallitsevassa toimintaympäristössä. Konsernin tilauskanta oli vuoden 2011 lopussa 6,8 miljoonaa euroa ( ,0 miljoonaa euroa). Tuotekehitys- ja markkinointitoimenpiteistä sekä toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta konsernin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan jäävän vuonna 2012 alle vuoden 2011 tason, ellei vallitseva liiketoimintaympäristön epävarmuus poistu alkuvuoden aikana. n Tilikauden jälkeiset tapahtumat Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kesla-konsernille yrityksen kehittämisavustusta yhteensä enintään tuhatta euroa aikajänteelle Myönnetty avustus pitää sisällään EU:n rakennerahaston varoja. Kehittämisavustus liittyy Kesla-konsernin suunnittelemaan Kesla kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on Kesla -konsernin tuotteiston, liiketoimintojen ja rakenteiden kokonaisvaltainen kehittäminen kannattavan kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Kesla kehityshankkeen kokonaisbudjetti on noin 16 miljoonaa euroa jakautuen vuosille Kesla 2015-kehityshanke muodostuu Kesla Oyj:n ja Kesla Oyj:n tytäryhtiön MFG Components Oy:n toimipisteisiin suunnitelluista investoinneista sekä tuotteiston ja liiketoimintojen tavoitteiden mukaisesta kehittämisestä Keslan neljällä toimipaikkakunnalla Joensuussa, Kesälahdella, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Osahankkeiden toteutuspäätökset tehdään hankesuunnitelmien valmistuttua hankekauden aikana. n Hallinto Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikaudella Jari Nevalainen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Harri Forss, Rainer Häggblom, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist ja Eeva Punta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Eeva Punta. enintään kpl. Valtuutukset olivat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiön omistuksessa oli vuoden 2011 lopussa kpl omaa A- osaketta ( kpl). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,4 % ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,1 % n Hyvä hallinnointitapa Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet sivuilta osoitteessa kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa. n Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta Emoyhtiön vapaa oma pääoma on tuhatta euroa, josta tilikauden 2011 voitto on tuhatta euroa. Hallitus esittää Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,25 euroa / osake, yhteensä 842 tuhatta euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 831 tuhatta euroa jäävät vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty lisää tunnuslukuja sekä tietoja osakkeista, osakkeen omistajista ja lähipiiristä. Yhtiön tilintarkastajana on ollut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ulla Nykky. n Yhtiön osakkeet Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin siten, että A- osakkeita on kappaletta ja B-osakkeita kappaletta. A- ja B-osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen B-osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen A-osake yhdellä äänellä. A-osakkeille maksettava osinko voi olla kaksinkertainen B-osakkeille maksettavaan osinkoon verrattuna. n Omat osakkeet Varsinainen yhtiökokous valtuutti kokouksessaan hallituksen hankkimaan omia A-osakkeita mukaan lukien hallussa olevat osakkeet enintään kpl ja luovuttamaan omia A-osakkeita 10 Vuosikertomus 2011

11 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 1000 LIITETIETO Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoituskulut (netto) Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle 3 24 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton/laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 11 0,57 0,43 Konsernin tase 1000 LIITETIETO VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset - - Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto 6 6 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Vuosikertomus

12 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset korolliset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liiketulos Oikaisut liiketulokseen Käyttöpääoman muutos: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Maksetut korot Saadut korot 10 5 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointiavustukset 11 - Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Vuosikertomus 2011

13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 1000 Osake- Ylikurssi- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma pääoma rahasto voittovarat Svop Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma Osingonjako Tilikauden tulos Osake- Ylikurssi- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma pääoma rahasto voittovarat Svop Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma Osingonjako Tilikauden tulos Vuosikertomus

14 Konsernin IFRS:n mukaiset liitetiedot n Yhteisön perustiedot Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin emoyritys on Kesla Oyj (y-tunnus ). Emoyrityksen kotipaikka on Joensuu ja sen rekisteröity osoite on Kuurnankatu 24, Joensuu. Konserni tilinpäätös sisältää ajanjakson Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yhtiön kotisivuilta osoitteessa tai konsernin emoyhtiön pääkonttorissa edellä mainitussa osoitteessa. Tilinpäätös esitetään tuhansina euroina. Kesla Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. n 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet n Laatimisperusta Konsernitilipäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttäviä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja velkoja, suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa, käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia ja sijoituskiinteistöjä, jotka on arvostettu käypään arvoon. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja tulkintoja: - Muutos IAS 32:een Rahoitusinstumentit: esittämistapa Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin liikkeenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilipäätökseen. - IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. - Muutokset tulkintaan IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Muutosten jälkeen yritykset saavat merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. - Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Lähipiirin määritelmää on täsmennetty, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset on muutettu. Uudistetulla standardilla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. - Muutos IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto Rajoitettu helpotus ensilaatijoille IFRS 7:n mukaisten vertailutietojen esittämisestä (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. - IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSsmuutokset, toukokuu 2010, voimaan pääsääntöisesti tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä seitsemää standardia. Muutoksilla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa Johdon harkinta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet n Tytäryritykset Konsernitilinpäätös sisältää Kesla Oyj:n ja kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat yritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet yrityksen äänivallasta tai sillä on oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Emoyhtiön perustamat tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhtiöiden perustamisesta lähtien. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, voitonjako ja realisoitumattomat sisäiset katteet eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelman yhteydessä, ja vähemmistölle kuuluva osuus omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Saman määräysvallan alaisten yhteisöjen väliset liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty kirjanpidossa alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, sillä nämä hankinnat eivät sisälly IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistämiset -standardin soveltamisalaan. Hankintamenon ja hankitun oman pääoman välinen erotus kirjataan liikearvoksi. n Ulkomaanrahan määräisten erien muuttaminen Konsernitilinpäätös on esitetty euroissa, joka on konsernin toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset erät kirjataan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivänä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset monetaariset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisten erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tu- 14 Vuosikertomus 2011

15 loslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten lainojen ja saamisten kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin. n Tytäryhtiön yhdistämisperiaate Ulkomaalaisen tytäryhtiön tuloslaskelman erät on muutettu konsernitilinpäätöksessä yhdistelemistä varten Suomen rahan määräisiksi käyttäen tilikauden keskikurssia ja tase-erät tilinpäätöspäivän kurssia. Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan omaan pääomaan. n Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Konserniyhtiöiden hankkima aineellinen käyttöomaisuus arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjapitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: Rakennukset Tuotannon koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Muut vuotta 5-12 vuotta 5 vuotta 3-5 vuotta Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan tilinpäätöksen yhteydessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvaamaan taloudellisen hyödykkeen odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. n Julkiset avustukset Julkiset avustukset on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennyksiksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avustuksen saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvauksiksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. n Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden jälkeen hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimusmenot kirjataan tilikauden kuluiksi. Pääosa konsernin kehitysmenoista ei täytä IAS 38 standardin kriteereitä ja ne kirjataan vuosikuluiksi. Se osa kehitysmenoista, joka kohdistuu uusiin kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisiin tuotteisiin, aktivoidaan ja esitetään kohdassa Muu aineeton omaisuus ja poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan, enintään viidessä vuodessa. Muut aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmien ylläpitomenot kirjataan kuluiksi. Ohjelmistoprojekteihin liittyvät kulut, jotka voidaan yksilöidä kuuluvaksi yksilöityyn tietokoneohjelmaan ja jotka tuottavat konsernille todennäköistä taloudellista hyötyä, aktivoidaan. n Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista menoista ja kiinteistä yleiskustannuksista normaalilla toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. n Vuokrasopimukset - konserni vuokralle ottajana Vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseen vastaaviin varoiksi ja vastattaviin rahoitusleasingveloiksi vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona vuokrasopimuksen sisäistä korkoa. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut säilyvät vuokranantajalla, käsitellään muina vuokrasopimuksina (käyttöleasing). Tällaisten sopimusten perusteella määräytyvät vuokrat kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. n Vuokrasopimukset - konserni vuokralle antajana Konsernilla ei ole rahoitusleasingilla vuokralle annettuja hyödykkeitä. Vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät taseessa aineellisiin hyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana. Mahdolliset vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. n Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasol- Vuosikertomus

Konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja

Konsernin liikevaihto ja tulos ennen veroja Vuosikertomus 2011 Sisältö Kesla vuonna 2011... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kesla Oyj:n hallitus... 5 Kesla Oyj:n johtoryhmä... 6 Hallituksen toimintakertomus... 7 Konsernitilinpäätös... 11 - Konsernin

Lisätiedot

METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA

METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Kesla Oyj lyhyesti vuonna 2014 3 Kesla - kilpailukyvyn kehittäminen jatkuu 4 Kesla Oyj:n hallitus 5 Kesla Oyj:n johtoryhmä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3 12

Hallituksen toimintakertomus 3 12 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 12 Konsernitilinpäätös 2014 (IFRS) Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma 15 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TILINPÄÄTÖS 2008 / KonsernI. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. TILINPÄÄTÖS 2008 / KonsernI. Hallituksen toimintakertomus 3 tilinpäätös 28 TILINPÄÄTÖS 28 / KonsernI Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin tase 1 Konsernin rahavirtalaskelma 11

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Hallituksen. toimintakertomus

Hallituksen. toimintakertomus 2006 Tilinpäätös Tilinpäätös 2006 Hallituksen toimintakertomus 3 Konserni Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahavirta 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Liitetiedot 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma, FAS

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4

S I S Ä L L Y S. Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009. Hallituksen toimintakertomus... 4 2 S I S Ä L L Y S Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin rahavirtalaskelma...

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3. Elecster Oyj

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3. Elecster Oyj V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2013 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot