REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10"

Transkriptio

1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Päivitystiedot alatunnisteessa 1. Rekisterinpitäjä Helsinki Business College Oy Rautatieläisenkatu Helsinki Puh. (09) (vaihde) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Hallinto- ja HR-päällikkö Teijo Tikkanen Helsinki Business College Oy PL 133 (Hattulantie 2) Helsinki Puh. (09) (vaihde) sähköposti: 3. Rekisterin nimi Henkilöstörekisteri Henkilöstörekisteri muodostuu seuraavista loogisista osarekistereistä: 1. Henkilötietorekisteri Wintime- ja HR-ohjelma 2. WinhaPro-opiskelijahallintojärjestelmä 3. Opetushenkilöstön työnjakotiedot (excel) 4. Henkilöstön koulutustiedot 5. Lähiverkon käyttäjätietokanta (AD) 6. Henkilöstön sähköposti Outlook 7. Kulunvalvonta- ja työajanseurantarekisteri 8. Henkilöstön valokuvat 9. Moodle-verkko-oppimisympäristö 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste palkkahallinto - tilastointi - työnjako - pätevyystiedot - tiedot kehityskeskusteluja varten - opetustietojen ja henkilöstön yhteystietojen hallinta - opetuksen suunnittelu ja järjestäminen - henkilöstön koulutusten ja koulutuskustannusten seuranta - lähiverkon käyttöoikeuksien hallinta - henkilöstön sähköposti - henkilöstön työajanseuranta - Kulkuoikeuksien hallinta ja läsnäolotietojen päivittäminen puhelinvaihteeseen. Kiinteistöissä on myös nauhoittava kameravalvonta. H:\HBC Oy Elokuu 2009 alkaen\rekisteriselosteet\henkilöstorekisteri 2010.docx

2 5. Rekisterin tietosisältö Kulunvalvonta ja avainten jakelu on ulkoistettu Pasilassa: Kiinteistö Oy Opetustalolle ja ISS Tekniset Palvelut Oy:n Turvallisuusyksikölle (kulkukorttien kuoletus) ja Vallilassa: Kiinteistö Oy Mäkelän Koululle. Henkilötietojen käsittely tapahtuu HBC Oy:n toimeksiannosta. 8. Henkilöstöstä otetaan valokuvat henkilökortteja varten. Kuvat voidaan näyttää myös portaalissa henkilön niin halutessa. 9. Verkko-oppimisympäristö 1.ja 2. Henkilötietojen hallintaohjelmat ja WinhaPro-ohjelmat sekä tiedon keruuseen tarkoitetut asiakirjat, ohjelmista tuotettavat tulosteet ja verkkoon siirrettävät tiedot. 2. Henkilön perustiedot: - henkilönumero - nimitiedot - osoite - sähköpostiosoite - henkilötunnus - sukupuoli - kotipuhelin - matkapuhelin - pankkitili - työnantajan palvelukseen tulopäivä - koulutuskoodi ja taso - tutkinnon suoritusvuosi Työsuhdetiedot: - työsuhteen alkupäivä/loppupäivä - toimen laatu - ammattinimike - palkkaluokka - vaativuusryhmä - ay-liitto (jäsenmaksutilityksiä varten, jos valtuutettu) - verotustiedot - eläkelaitos Pätevyydet, koulutus: (tiedot säilytetään myös paperilla) - työntekijän ja työnantajan yhdessä sopimat osaamistasot osaamiselle - pätevyydet - kielitaito - viran tai työsuhteen keskeytys - asevelvollisuus - vala (tilintarkastaja tms.) - eläkkeen myöntämispäätös Kehityskeskustelun yhteenvetotiedot (tiedot säilytetään myös paperilla) - työntekijän vaikutusmahdollisuus organisaation tavoitteiden saavuttamiseen - mielipiteet työssäjaksamisesta ja työilmapiiristä - opetuksen sisällöllinen osaaminen - pedagoginen osaaminen - hallinto- ja pelisääntöosaaminen - uudistumiskyky ja jaksaminen - vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen - muu osaaminen - työnantajan tuki

3 - kehittämiskohteet omaan työhön ja toimenkuvaan liittyen - kehittämiskohteet ja tärkeimmät havainnot johtamiseen liittyen - toivomus työnantajan tuesta Lähiomaisen tiedot - tallennetaan WinhaPro-opiskelijahallintojärjestelmään. Tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. 3. Työnjakotiedot - toiveet opetustyön sisällöstä - työnjakotiedot Excel-taulukkona 4. Koulutustiedot - kurssin järjestäjä - kurssin nimi - kestoaika - laajuus (lähiopetuspäivät/opintoviikot) - kurssin hinta - kurssin matkakustannukset - kurssin majoituskulut - kurssin päivärahakustannukset - kurssin km-korvaus - kurssikustannukset yhteensä 5. Lähiverkon käyttäjätietokanta (AD) - henkilö- ja läsnäolotiedot - lähiverkon käyttöoikeudet/käyttäjäryhmän jäsenyydet 6. Outlook sähköposti - käyttäjätiedot (nimi, tiimitunnus, käyttäjätunnus, toimipaikka,) - tehtävänimike (ei käytössä) - toimitustapa (internet) - asiakirjatyypit (ei käytössä) 7. Kulunvalvonta ja työajan seuranta Avainten luovutukseen kerättävät tiedot - Nimi - Henkilötunnus - Työnkuvaus - Työnantajan nimi - Luovutetut avaimet - Työajanseurantatiedot (omalle henkilöstölle) Työajanseurannan henkilötiedot - Numero (ei käytössä) - Henkilötunnus (=syntymäaika) - Nimi - Sähköpostiosoite (ei käytössä) - Työpuhelin (ei käytössä) - Matkapuhelin (ei käytössä) - Kotipuhelin (ei käytössä) - Yritys (ei käytössä) - Työnkuvaus (ei käytössä) - Esimies (ei käytössä) - Esimiehen osasto (ei käytössä) - Voimassa; aina tai rajoitetusti - Kulkuoikeus ryhmä - Työaikaryhmä

4 - Työnumeroryhmä (ei käytössä) - Maksuryhmä (ei käytössä) - Painikeryhmä - TES-ryhmä (ei käytössä) - Kulkuleimasta työaikaleima - Sukupuoli (ei käytössä) - 1. Kortti - 2. Kortti - 3. Kortti (ei käytössä) - Puumerkki (ei käytössä) - Osasto - Jaos - Toimisto (ei käytössä) - Kustannuspaikka (ei käytössä) - On esimies (ei käytössä) - On varamies (ei käytössä) - Raportoidaan; Ta, Tn, Kv, Mp Leimausten korjaus - Kortti - Nimi - Osasto - Jaos 8. Henkilöstön valokuvat - Kulkukorttia varten henkilöstöstä otettavat valokuvat 9 Moodle-verkko-oppimisympäristö - Nimi, sähköposti, paikkakunta, maa 6. Säännönmukaiset tietolähteet * 1. henkilötietolomake henkilöltä itseltään, esimieheltä tai avainten vastuuhenkilöltä työsopimus verottajalta verokortit suorasiirtona opiskelutodistukset kurssitodistukset kehityskeskusteluohjelmasta saatavat tiedot työtodistukset ansioluettelo 2. henkilötietolomakkeet 3. työtoivekyselyt, esimiehen resurssipäätökset 4. hyväksytyt koulutushakemukset, ostolaskut, matkalaskut henkilötietolomakkeet 7. henkilötietolomakkeet 8. Valokuvaamo Frendikuva Oy:n ottamat kuvat kulkukorttia varten. Kuvat tulevat cd-levyllä suoraan tietohallintoon, jossa ne tallennetaan erilliselle palvelimelle. Cd tuhotaan kahden kuukauden kuluttua, kun on varmistettu kuvien laatu. 7. Säännönmukaiset tietojen Tietojen luovutukset säädösten salliessa tai asianosaisen valtuutuksen perusteella

5 luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle verottajalle 11 palvelutyönantajille 12 ay-liitoille 13 kelalle 14 työterveyshuoltoon 15 eläkelaitoksille 16 tilastokeskukselle 17 henkilölle itselleen tilastokeskus, kela lukujärjestyksen tekijälle 20 esimiehille ja muille resursointiin osallistuville koulutustaulukosta ei siirretä tietoja, eikä luovuteta organisaation ulkopuolelle 22 koulutuskustannuksista ilmoitetaan OPH:lle yhteissumma (ei henkilötasolla) kustannuskyselyssä ei luovuteta ei luovuteta Pasilassa Tietojen käyttöoikeus: ISS Tekniset Palvelut Oy, Turvallisuusyksikkö ja Kiinteistö Oy Opetustalo. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhteys on palomuurisuojattu. 26 ISS:n kanssa on tehty sopimus kulkukorttien kuoletuspalvelusta normaalin työajan ulkopuolella. Ei tietojen siirtoa. 27 Vallilassa vastaavat toimet hoitaa Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu henkilöstökuvia voidaan käyttää julkaisuissa henkilön luvalla. Henkilö voi itse julkaista saamansa henkilökuvan portaalissa. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei siirretä 8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto Säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja käsittelevät toimenkuvien mukaan vastuuhenkilöt. B. Atk:lle talletetut tiedot Henkilötiedot ovat salasanoin suojatulla palvelimella, jossa tietoihin on vain määrätyillä, henkilöstörekisterin tietoja työtehtävien puolesta käsittelevillä henkilöillä pääsy. 32 Tietoliikenneyhteyksien muodostusta palvelimelle rajoitetaan palomuurin pääsylistojen avulla. 33 Palvelimet on sijoitettu lukittuun tilaan, johon vain Atk-palvelun ja Kiint. Oy

6 Opetustalon henkilökunnalla on pääsy. - Henkilöstökuvia säilytetään jokaisesta henkilöstä yksi alkuperäinen ja siitä tehdyt tarvittavat kopiot. Jos henkilö haluaa vaihtaa tilalle toisen kuvan, hävitetään aiempi kuva, kun uuden kuvan tiedosto on tallennettu palvelimelle. Kuvia säilytetään ja käytetään henkilön työsuhteen ajan. Työsuhteen päättymisen jälkeen kuvat ja niiden kopiot poistetaan palvelimelta pysyvästi. Julkaisuissa käytettyjä kuvia ei poisteta. Vain tietohallinnolla on kuvien katseluoikeudet. Kuvia ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön ilman henkilön lupaa. - Henkilökortit tulostetaan korttiprintterilla, joka on kytketty ainoastaan yhteen tietokoneeseen, johon ei ole muilla pääsyä. Kortin takana on juokseva numerointi ja siitä muodostuva viivakoodi, joka ei sisällä henkilötietoja. Numeroa voidaan kuitenkin käyttää henkilön tunnistamiseen esim. kirjastossa. Vanhat kortit tuhotaan. Kaikista atk:lle talletetuista henkilörekisterin tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään lukitussa tilassa palosuojatussa kaapissa. Tietojen säilytysaika ja vanhentuneiden tietojen hävitysaika toteutetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen. Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Henkilö voi pyytää kirjallisesti virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriseloste- ja oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasiasta vastuussa olevalle henkilölle (kts. kohta 2.). Henkilöllisyystodistus tulee esittää pyynnön/oikaisun yhteydessä. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. * HetiL 10 ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot Julkisuuslain (612/99) mukainen TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE Laatimispäivä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 20.8.2009 1. Rekisterinpitäjä Helsinki Business College Oy Rautatieläisenkatu 5 00520 Helsinki Puh. (09) 1489 0200 (vaihde) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki Forssan kaupunginkirjasto Puhelin (03) 4141 405 Postiosoite PL 55, 30101 Forssa 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Käyntiosoite Nimi REKISTERISELOSTE

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Tarkistettu/Laatimispvm: 7.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 2.10.2008 / 15.9.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Äänekosken

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.09.2012 Päivitetty/tarkastettu: 21.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.01.2009 Päivitetty/tarkastettu: 12.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 4.2.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistystoimen kirjaamo, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala p. 050 435

Lisätiedot

Rekisteriseloste 1 (14) HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto. Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste 1 (14) HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto. Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste 1 (14) Laatimispäivä/Päivityspäivä 3.1.2014/30.10.2014 Helsingin kaupungin henkilöstöhallinto-rekisterin rekisteriseloste 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET Sisältö: Henkilörekisteri / palkanlaskentajärjestelmä sivu 1 Terveydentilatiedot sivu 2 Rekrytointirekisteri sivu 3 Asiakasrekisteri sivu 4 SKH-Isännöinti Oy:n henkilörekisterien

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki. oppimiskeskus@harjunopk.fi. Vastuuhenkilö rehtori Mikko Kunnaala.

Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki. oppimiskeskus@harjunopk.fi. Vastuuhenkilö rehtori Mikko Kunnaala. REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTI (TIETOSUOJASELOSTE) Henkilötietolaki (523/1999) 10 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm.

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti,

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 2(2)

TIETOSUOJASELOSTE 2(2) TIETOSUOJASELOSTE 1(2) Laatimispäivä 15.5.2015 pitäjä Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa nimi Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tietosisällöt tietolähteet Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut

EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut 1 EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut Primus opiskelijahallinto-ohjelma REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterin nimi Primus, opiskelijahallinto-ohjelma

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Riihimäen kaupunki Talous- ja suunnitteluyksikkö Kalevankatu 1 11100 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot