Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot"

Transkriptio

1 Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 :n perusteella informoitavat tiedot Julkisuuslain (612/99) mukainen TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE Laatimispäivä HYVÄKSYTTY Rekisterinpitäjä Oy Porvoo International College Ab, Point College Opistokuja Porvoo 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Yhteystiedot Sari Gustafsson, rehtori, toimitusjohtaja Opistokuja 1, Porvoo Rekisterin nimi Point Collegen opiskelija- ja henkilöstörekisteri Point Collegen opiskelija- ja henkilöstörekisteri muodostuu seuraavista loogisista osarekistereistä: 1. opiskelijat 2. työpaikkakouluttajat ja ohjaajat, näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat 3. henkilöstö 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Opiskelijarekisteri on opiskelijoita, koulutuksiin osallistuvia ja opintoja koskevaa tietohallintoa, johon liittyy erilaisten opiskelua ja koulutusta koskevien otteiden ja todistusten antaminen opiskelijoille. Muita käyttötarkoituksia ovat osoitepalvelu, tilastointi ja tieteellinen tutkimustoiminta. Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) ja Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä näihin liittyvät asetukset velvoittavat ylläpitämään opiskelijahallintoa ja asianmukaista opiskelijarekisteriä sekä rekisteriä opiskelijoiden työssäoppimispaikoista, oppisopimustyönantajista, työpaikkakouluttajista ja ohjaajista ja oppimisen ja osaamisen arvioijista. Opiskelijarekisterissä ylläpidetään ajantasaista tietoa opiskelijan opinnoista ja arvioinnista.

2 Henkilöstörekisteriä tarvitaan opetustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Työlainsäädäntö edellyttää asianmukaisen työntekijärekisterin ylläpitämistä. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriä ylläpidetään seuraavilla ohjelmistoilla: - Starsoft Primus, Starsoft Wilma - Rediteq Sopimus Pro - Finvalli Fivaldi 1. Opiskelijan perustiedot nimitiedot ja henkilötunnus yhteystiedot ja kotipaikkatiedot opiskelijanumero, joka toimii henkilötunnuksen sijasta opiskelijan tunnistetietona sukupuoli, kansalaisuus ja ulkomaalaisen kotimaa äidinkieli ja asiointikieli opiskelijaluetteloon ottamispäivämäärä lukuvuosittaiset läsnä-/poissaolotiedot tietojen luovuttamista koskevat luvat opiskelijalta lähiverkon, ohjelmistojen ja viestijärjestelmän käyttöoikeustiedot opiskelijan antamat suostumukset tietojen luovutukseen lähiomaisen yhteystiedot 2. Opiskelijan opinto-oikeudet opiskelijan koulutusohjelmaa, suuntautumisvaihtoehtoa ja opintojen kestoa koskevat tiedot rahoitus- ja koulutusmuotoa koskevat tiedot oppisopimusta koskevat tiedot 3. Opiskelijan opintosuoritukset opintosuorituksen aste (esim. opintojakso tai opintokokonaisuus, hyväksiluettu opintojakso, oppisopimusjakso jne..) suorituspäivämäärä laajuus opintoviikkoina arviointi opintokokonaisuuksien rakenne (kokonaisuuksiin liitetyt opintojaksot) koulutusohjelmien ja kurssien ilmoittautumistiedot oppisopimuksen toteutukseen liittyvät suoritetiedot 4. Opiskelijan muualla suorittamat tutkinnot ja opintojaksot tutkinto oppilaitos jossa tutkinto on suoritettu tutkinnon suorituspäivä ja tutkintotodistuksen antopäivä oppisopimusjaksot hyväksiluettavien opintojaksojen tiedot

3 5. Henkilöstön perustiedot nimitiedot ja henkilötunnus järjestelmän antama henkilönumero yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) toimintayksikkö, jossa työskentelee tehtävänimike lähiverkon, ohjelmistojen ja viestijärjestelmän käyttöoikeustiedot henkilöstön antamat suostumukset tietojen luovutukseen lähiomaisen yhteystiedot 6. Työsuhdetiedot: työsuhteen alkupäivä/loppupäivä toimen laatu ja ammattinimike palkkaluokka / vaativuusryhmä ay-liitto (jäsenmaksutilityksiä varten, jos valtuutettu) verokorttitiedot työsuhteen keskeytysperusteet ja ajanjaksot asevelvollisuus 7. Pätevyydet, koulutus, palvelushistoria tutkinnot lisäpätevyydet kielitaito työnantajan järjestämät koulutukset palvelusvuosilaskelma, tiedot työhistoriasta 8. Työajanseuranta ja lomanmääräytyminen 9. Työpaikkakouluttajan/-ohjaajan perustiedot nimitiedot yhteystiedot osaamisprofiili (koulutus, työkokemus, TPO-koulutus) rooli muut tiedot 6. Säännönmukaiset tietolähteet opiskelijan täyttämä henkilötietolomake yhteishakutoimiston opiskelijavalintatiedot opettajien antamat arvosana- ja poissaolotiedot opetussuunnitelmat oppisopimustoimisto oppisopimustyönantajat työntekijän tai viranhaltijan täyttämä henkilötietolomake työtodistukset, ansioluettelo, nimikirja tutkintotodistukset, opiskelutodistukset, kurssitodistukset kehityskeskustelulomakkeet verottajalta verokortit ja muutosverokortit

4 muut viranomaisilta saatavat ilmoitukset 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietojen luovutukset voimassaolevien lakien ja asetusten salliessa: 1. Tilastokeskukselle 2. Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle sekä näiden alaisille organisaatioille 3. Kansaneläkelaitokselle ja muille eläkelaitoksille 4. verottajalle 5. opiskelijaterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon 6. henkilölle itselle 7. rekisteröidyn luvalla Rekisterijärjestelmän tiedot ovat Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/99) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä: julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 ja 16 :n edellytysten mukaisesti salassapidettäviä tietoja luovutetaan vain asianomaisen henkilön suostumuksella, asianosaiselle henkilölle itselleen tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla henkilötunnuksen saa luovuttaa luovuttaa ainoastaan Henkilötietolain 13 tapauksissa. Henkilörekisterin pitäjä huolehtii siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettaviin asiakirjoihin. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä Opiskelija voi antaa suostumuksen nimi- ja osoitetietojensa luovuttamiseen: opiskelua tukeviin tarkoituksiin yhdistyksille ja säätiöille, ammatillisille yhdistyksille ja lähinnä alueellisille viranomaisille sellaisen informaation postittamista varten, joka liittyy opiskelijan tehtäviin tai oikeuksiin opistoyhteisön jäsenenä tai on tarkoitettu edistämään opintoja, ammattitaitoa tai ammattiin sijoittumista tai parantamaan opiskelu- tai työolosuhteita taikka muihin opiskelua tukeviin tarkoituksiin, esimerkiksi kyselyjen tai mielipidetiedustelujen toteuttamiseen, sekä suoramarkkinointiin, niissä tapauksissa, joissa opiskelijarekisterin vastuuhenkilö harkitsee luovutuksen mahdolliseksi. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei opiskelijoiden tai henkilöstön yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta tai loukata.

5 A. Manuaalinen aineisto: säilytys työhuoneissa, arkistoissa ja varastoissa, jotka on lukittu työaikojen ulkopuolella tietojen säilytysaika ja vanhentuneiden tietojen hävitysaika toteutetaan Point Collegen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. B. Atk:lle talletetut tiedot: 9. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen. rekisterien käyttö ja muutokset tapahtuvat henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tiedot ovat salasanoin suojatulla palvelimella, jossa tietoihin on pääsy vain määrätyillä, henkilöstörekisterin tietoja Point Collegessa työtehtävien puolesta käsittelevillä henkilöillä tietoliikenneyhteyksien muodostusta palvelimelle rajoitetaan palomuurin pääsylistojen ja virustorjuntaohjelmistojen avulla. palvelimet on sijoitettu lukittuun tilaan, johon vain Point Collegen Atkpalvelun henkilökunnalla on pääsy. atk:lle talletetuista henkilörekisterin tiedoista otetaan varmuuskopioita säännöllisesti vähintään kerran viikossa. tietojen säilytysaika ja vanhentuneiden tietojen hävitysaika toteutetaan Point Collegen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Henkilö voi pyytää kirjallisesti virheellisen tiedon oikaisua. Osan rekisteritiedoista, kuten osoitemuutokset, henkilö voi oikaista itse kirjautumalla järjestelmään. Rekisteriseloste- ja oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasiasta vastuussa olevalle henkilölle (kts. kohta 2.). Henkilöllisyystodistus tulee esittää pyynnön/oikaisun yhteydessä. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 20.8.2009 1. Rekisterinpitäjä Helsinki Business College Oy Rautatieläisenkatu 5 00520 Helsinki Puh. (09) 1489 0200 (vaihde) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki Forssan kaupunginkirjasto Puhelin (03) 4141 405 Postiosoite PL 55, 30101 Forssa 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Käyntiosoite Nimi REKISTERISELOSTE

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Tarkistettu/Laatimispvm: 7.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET Sisältö: Henkilörekisteri / palkanlaskentajärjestelmä sivu 1 Terveydentilatiedot sivu 2 Rekrytointirekisteri sivu 3 Asiakasrekisteri sivu 4 SKH-Isännöinti Oy:n henkilörekisterien

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivä 11.6.2014

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laatimispäivä 11.6.2014 REKISTERIN PITÄJÄ REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ REKISTERIN NIMI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS REKISTERÖITYJEN RYH- MÄ/RYHMÄT SEKÄ TIE- DOT/TIETORYHMÄT SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET SIIRRETÄÄNKÖ

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Perintäsihteeri Sinikka Tuomi, puh. 019-758 4080 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Riihimäen kaupunki Talous- ja suunnitteluyksikkö Kalevankatu 1 11100 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri-

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- TIETOSUOJASELOSTE 2.1.2014 TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) 1. Rekisterin nimi Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasrekisteri

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja:

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja: REKISTERISELOSTE 1 (6) Huom. Rekisterin ylläpito Eterassa on päättynyt. 1. Rekisterinpitäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1 00240 Helsinki Puhelin 010 553 300 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo Puhelin: 010 617 8900

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot.

Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot. Ticket-tuotevalikoiman tietosuojaseloste Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot. 1. Rekisterinpitäjät Rekisterinpitäjä työntekijän henkilötietojen osalta on

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Suomen lasimuseo Tehtaankatu 23 11910 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 3. Rekisterin nimi Linpunmyyjä-opas/kanslisti

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot