REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10"

Transkriptio

1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Rekisterinpitäjä Helsinki Business College Oy Rautatieläisenkatu Helsinki Puh. (09) (vaihde) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Business Campus Kurucz Hannele Rautatieläisenkatu Helsinki Puh. (09) (vaihde) Sähköposti: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ICT Campus Marjatta Nyman PL 133 (Hattulantie 2) Helsinki Puh. (09) (vaihde) Sähköposti: 3. Rekisterin nimi Opiskelijarekisteri (opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro) Opiskelijarekisteriä ylläpidetään opiskelijahallintojärjestelmässä, joka muodostuu seuraavista loogisista rekistereistä: 1. Hakijarekisteri 2. Opiskelijarekisteri 3. Opintosuoritukset 4. Opetussuunnittelu 5. Projektihallinto 6. Henkilöstö ja sidosryhmät (tarkemmat tiedot kts. henkilöstörekisteri) 7. Moodle verkko-oppimisympäristö Laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/98, 30, A811/98, 13 ) 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste Opiskelijarekisteriin rekisteröidään: - opiskelijoiden ja hakijoiden henkilö- ja yhteystiedot - ryhmä- ja läsnäolotiedot - lähiomaisen/yhteyshenkilön yhteystiedot - opiskeluun liittyvät lisätiedot - opiskelijoiden HOPSit, opintoihin osallistumiset, arvioinnit ja opintosuoritukset - työssäoppimisen ja päättötyön tiedot - opetussuunnitelmat, sekä tarjottavat opintojen toteutukset ja niiden opettajat - yhteyshenkilöstö, yhteistyöyritykset ja työssäoppimispaikat (ks. sidosryhmärekisteriseloste) - verkko-oppimisympäristö

2 Järjestelmän tarkoituksena on ylläpitää edellä lueteltuja tietoja sekä tuottaa näistä: - opiskelua koskevia todistuksia ja raportteja - toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arvioitiin ja seurantaan tarvittavia tietoja - opetusministeriön, opetushallituksen, Uudenmaan läänin yhteishaun, Tilastokeskuksen ja Kelan tarvitsemat tiedot 5. Rekisterin tietosisältö 1. Hakijarekisteri Hakijatiedot: - sukunimi, etunimet, kutsumanimi - suorahaku/yhteishaku - henkilötunnus, syntymäpäivä, sukupuoli - tietojen luovutus: internet/tekstiviesti - pohjakoulutus - saapumisryhmä - valintatiedot (hakee, varasijalla, esivalittu, valittu, peruuttanut) - kutsun, vahvistuksen/peruutuksen päivämäärä Asuinosoite: - asuinosoite, postiosoite, maa - puhelimet, sähköposti - kotikunta - kieli - kansalaisuus Hakutiedot: - organisaatio, johon hakemus jätetty - koulutusohjelma - suuntavaihtoehto - yhteishaun oppilaitostunnus - yhteishaun linjatunnus - yhteishaun estokoodi - hakijan kaikki pisteet yhteensä (suorahaku) - todistuspisteet - varasijat - työkokemuspisteet - testeissä saadut pisteet - kaikkien aineiden yhteenlasketut pisteet - vapaavalintaiset muut pisteet Lisätiedot: - hakijan viimeisin opiskelijatunnus - hakijan uusi opiskelijatunnus - hakijaa koskevat lisätiedot Koodit: - erityisopetuksen peruste - opintososiaaliset edut - ulkopuolinen rahoitus - koulutusohjelma (ei enää käytössä) - huomioitavaa - valmistumisajankohta - hopsin tilanne - verkkotunnuksen koodi Yhteishakutiedot: - hakualue - hakukorttinumero - joustavan valinnan koodi - aikaisempi ammatillinen tutkinto

3 - terveyskoodi - tasot - yo-tasot - yo-arvioinnit - edellinen koulu ja luokka - todistuksen saantivuosi - keskiarvo - kielet - ulkomainen todistus - yhteishaun valinta - ryhmätieto johon opiskelija sijoitetaan (aloittava ryhmä, jatkava ryhmä yhteisvalinnan osoittaman tilalle) 2. Opiskelijarekisteri: - opiskelijanumero - läsnäolokoodi - sukunimi, aiemmat nimet, etunimet, kutsumanimi - opiskelun rooli - henkilötunnus, syntymäpäivä - sukupuoli - pohjakoulutus - tietojen luovutuslupa - virallinen tietojenluovutuskielto - saapumisryhmä - ohjelma - ops/suunta - koulutus - ryhmän toimipiste - lähtötoimipiste - asuinosoite, postiosoite, maa - muut osoitteet (kotiosoite, laskutusosoite) - puhelinnumerot - sähköpostiosoite - koulumatkan pituus (km) - asuinkunta - kotikunta - kieli - kansalaisuus - läsnäolotieto (läsnä, keskeyttänyt, eronnut, valmistunut ko. tietojen aloitus- ja loppupvm.) - rahoitus (ao. läsnäoloa vastaava rahoitusmuoto) - arvioitu opiskeluaika - eropäivä, eron syy, - läsnäolokaudet (ei käytössä SLK:ssa) - lähiomaisen nimi- osoite- ja yhteystiedot - opiskelijakohtaiset muut opiskeluun liittyvät lisätiedot Opiskelijaa koskevat kooditukset: - erityisopiskelun peruste - opintososiaaliset edut - ulkopuolinen rahoitus - koulutusohjelma (ei enää täytetä) - huomioitavaa - valmistumisajankohta - HOPS:n tilanne - verkkotunnuksen koodit - vapaa tekstikenttä - Hojksin aika

4 - Noste, väylä ja tavoite - TK-rahoitus - Oppisopimusopiskelija: Yrittäjä, todistus, oppisopimus purkautunut, työnantaja ja järjestäjä 3. Opintosuoritukset: - opiskelijanumero - opiskelijan nimi - ryhmätunnus - tieto opintojen tilasta; opinnot jatkuvat, valmistunut, keskeyttänyt, eronnut - opintojen aloituspäivämäärä, arvioitu päättymispäivämäärä sekä valmistumis-, keskeyttämis- ja eropäivämäärä - koulutusohjelma, suunta - tutkinnon laajuus - suoritettujen opintoviikkojen määrä - hyväksiluetut ja korvaavat suoritukset ja suorituspaikat - muut suoritukset ja suorituspaikat - vapautukset ja vapautuksen peruste - suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet - suoritettujen opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien arvioinnit, arviointien päivämäärät, arvioijien nimet - ammattiosaamisen näytöt ja suorituspaikat, näyttöarviointiin osallistuneet ja arvioinnit 4. Opetussuunnitelmat: - opetussuunnitelmat - opintokokonaisuudet - opintototeutukset - opiskelijoiden henkilökohtaiset opetussuunnitelmat 5. Projektihallinto: - opiskelijan projektit, päättötyö, työssäoppimispaikka - toimipisteiden projektit 6. Henkilöstö ja sidosryhmät: - kts. henkilöstö- ja sidosryhmärekisteriselosteet 8. Verkko-oppimisympäristö - Opiskelijan nimi ja sähköpostiosoite - Tehtävät, arviointi ja sanallinen palaute 6. Säännönmukaiset tietolähteet * Hakijarekisteriä päivitetään Opetushallituksen Koulutatietokannasta saatavien tietojen perusteella. Soveltuvuuskokeissa kerättyjä vastauksia ja muuta aineistoa käsittelee ja säilyttää opintotoimistot. Suorahaun hakijoiden tiedot tallennetaan oppilaitokseen toimitetuista hakupapereista. Lisäksi rekisteriä päivitetään opiskelijoiden henkilötieto-, keskeyttämis- ja eroilmoitus-/päätöslomakkeista. Opintosuoritustiedot päivitetään opiskelijoiden opintosuoritusten, hyväksiluvun, korvaavien ja muiden suoritusten kertymän perusteella. Opetussuunnitelmat päivitetään opetussuunnitelmiin, opintokokonaisuuksiin, opintojaksoihin, niiden osiin ja toteutuksiin sekä opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin tulevien muutosten perusteella.

5 Henkilöstön ja sidosryhmien tietojen päivityksestä kerrotaan henkilöstö- ja sidosryhmärekisteriselosteissa. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Säännönmukaisia tietoja luovutetaan säännösten niin salliessa: - Opetushallitukselle - Tilastokeskukselle - Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Oppisopimustoimistoille - Kansaneläkelaitokselle - Työvoimaviranomaisille - Koulutusrahastolle - Vakuutusyhtiöille tai muille koulutuksen rahoittajille Opiskelijoiden nimiluettelot julkaistaan Helsinki Business College Oy:n vuosikertomuksessa, ellei asianomainen ole tätä kieltänyt. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto - säilytetään arkistossa, lukitussa tilassa ja tietojen käsittelyvaiheessa lähiarkistoissa, työhuoneissa lukituissa tiloissa. B. Atk:lle talletetut tiedot - Opiskelijahallintojärjestelmä on tarkoitettu vain oppilaitoksen henkilökunnan työtehtävien mukaiseen käyttöön. Opiskelijahallintojärjestelmän käyttö perustuu ylläpitoikkunoihin ja niiden valintalistoihin. Ylläpitoikkunat ovat käytettävissä vain henkilöillä, joilla on niiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäryhmän ja henkilökäyttäjän oikeuksilla. Käyttäjäryhmiä ovat: - henkilötietojen päivittäjät - johto + taloushallinto - opintokokonaisuuksien arvioijat - opaalin käyttäjät (palautejärjestelmä) - luku- ja työjärjestyksen tekijät - hallinnon muut käyttäjät - opettajat - opiskelijahallinnon käyttäjät - työssäoppijat, opiskelijat ja lyhytaikaiset sijaiset - opinto-ohjaajat, erityisopettaja - pääkäyttäjä - sidosryhmärekisterin ylläpitäjät - terveydenhoitajat (ei käytössä) Opiskelijahallintojärjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaitteet on keskitetty yhteen lukittuun tilaan johon on pääsy vain atk-palvelun ja Kiinteistö Oy Opetustalon henkilökunnalla. Työasemat joilta järjestelmää käytetään sijaitsevat lukituissa työhuoneissa. Järjestelmään kirjauduttaessa kysytään käyttäjän opiskelijahallintojärjestelmän käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjäoikeus poistetaan henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Atk:lle talletetuista opiskelijarekisterin tiedoista otetaan varmuuskopio päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään lukitussa tilassa palosuojatussa kaapissa.

6 Tietojen säilytysaika ja vanhentuneiden tietojen hävitysaika toteutetaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen. Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Henkilö voi pyytää kirjallisesti virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriseloste- ja oikaisupyyntö osoitetaan rekisteriasiasta vastuussa olevalle henkilölle (kts. kohta 2). Henkilöllisyystodistus tulee esittää pyynnön/oikaisun yhteydessä. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. * HetiL 10 ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä. Päivitetty spale

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815.

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815. Opiskelijapalvelut / ja 2 (18) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Muut käyttäjät... 4 3.1.

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo Puhelin: 010 617 8900

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET Sisältö: Henkilörekisteri / palkanlaskentajärjestelmä sivu 1 Terveydentilatiedot sivu 2 Rekrytointirekisteri sivu 3 Asiakasrekisteri sivu 4 SKH-Isännöinti Oy:n henkilörekisterien

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri-

TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- TIETOSUOJASELOSTE 2.1.2014 TIETOSUOJASELOSTE (REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA) 1. Rekisterin nimi Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri- Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasrekisteri

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki KÄYTTÖEHDOT Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään 6Aika toimiston verkkosivuston 6aika.fi (jäljempänä 6Aika) julkisten sivustojen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja TAMPEREEN KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 31.1.2014

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojelun asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): Linpunmyyjä-opas/kanslisti Aija Avnery, puh. 019-758 4108 HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 :N MUKAINEN REKISTERISELOSTE (HRKS): 1. Rekisterinpitäjä Suomen lasimuseo Tehtaankatu 23 11910 Riihimäki 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 3. Rekisterin nimi Linpunmyyjä-opas/kanslisti

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2

Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2 Rekisteriseloste, laatimispäivä 6.6.2014 Henkilötietolaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Joensuun kaupunki / seudullinen joukkoliikennejaosto Y-tunnus 0242746-2 Yhteystiedot Joensuun kaupunki, Kaupunkirakenneyksikkö

Lisätiedot

Kieleistys. Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö?

Kieleistys. Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö? Kieleistys Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö? Ryhmien luominen Toteutuksien arvioinnit Koosteinen toteutus ja niiden arvioinnit Suoritukset, ja

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot