Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla"

Transkriptio

1 RAPORTTI VTT-S Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy

2 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Ensto Electric Oy Technology Manager Matti Rae Veckjärventie 1, P.O.Box Porvoo, Finland Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Teemu Vesanen, Mikko Saari 8/ Avainsanat Raportin numero energiatehokkuus, RET-pientalo, energiatodistus, D5 VTT-S Tiivistelmä Tässä työssä laskettiin tyypillisen pientalon energiatehokkuusluvut ja määritettiin niitä vastaava energiatehokkuusluokka eri lämmitystapoja käyttäen sekä nykyisiä määräyksiä että vuoden 2010 määräyksiä vastaavassa rakennuksessa. Kolmantena rakennustyyppinä otettiin mukaan vielä muuten 2010 määräysten mukainen rakennus, johon oli lisätty vaadittua parempi ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaite. Laskentatuloksia voidaan käyttää esimerkkinä siitä kuinka uusien määräysten mukaisella rakentamisella päästään B-luokan rakennukseen, mutta A-luokkaan pääseminen edellyttää esimerkiksi määräyksissä vaadittua paremman lämmöntalteenottolaitteen käyttöä. Luottamuksellisuus Espoo Laatija Teemu Vesanen Teemu Vesanen, tutkija luottamuksellinen Laatija Mikko Saari Mikko Saari, tutkija Hyväksyjä Tuomo Ojanen Tuomo Ojanen, erikoistutkija VTT Expert Services Oy:n yhteystiedot Mikko Saari Puh Jakelu (asiakkaat ja VTT) tilaaja 1 kpl, VTT arkisto 1 kpl PL 1000, VTT (Kemistintie 3, Espoo) VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (8) Alkusanat Energiatodistuksen energiatehokkuusluokasta on vähitellen muodostumassa merkittävä tekijä rakennuksen markkinoinnissa. Rakentamismääräysten tiukentuessa uusien rakennusten energiatehokkuusluokka paranee. Tässä raportissa on keskitytty tilaajan kannalta kiinnostavimpiin energiatehokkuuteen vaikuttaviin asioihin, jotka ovat lämmitysjärjestelmä ja määräysten vaatimuksia parempi ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. VTT haluaa tukea asiakkaidensa kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tässä työssä näytetään esimerkkirakennuksen avulla kuinka rakennuksen energiatehokkuus muuttuu eri määräysten mukaisia ratkaisuja käytettäessä. Espoo Tekijät

4 3 (8) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Lasketun pientalon tiedot Kiinteät lähtötiedot Muuttuvat lähtötiedot Menetelmät Tulokset Tulosten tarkastelu Johtopäätökset...7 Lähdeviitteet...8

5 4 (8) 1 Johdanto Vuoden 2008 alusta voimaan astunut energiatodistuslainsäädäntö vaatii uusilta rakennuksilta energiatodistusta. Todistusta vaaditaan myös olemassa olevia rakennuksia myytäessä ja vuokrattaessa. Energiatodistuksen energialuokasta on vähitellen muodostumassa merkittävä tekijä rakennuksen laatua arvioitaessa. Rakentamismääräysten tiukentuessa uusien rakennusten energiatehokkuusluokka paranee. Tässä raportissa on keskitytty tilaajan kannalta kiinnostavimpiin energiatehokkuuteen vaikuttaviin asioihin, jotka ovat lämmitysjärjestelmä ja määräysten vaatimuksia parempi ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Tämä raportin laskentatapaukset ovat pääpiirteissään tilaajan määrittelemiä. 2 Tavoite Työn tavoitteena oli laskea tyypillisen pientalon energiatehokkuusluvut ja määrittää niitä vastaava energiatehokkuusluokka eri lämmitystapoja käyttäen sekä vuoden 2007 määräyksiä että vuoden 2010 määräyksiä vastaavassa rakennuksessa. Kolmantena rakennustyyppinä otettiin mukaan vielä muuten 2010 määräysten mukainen rakennus, johon oli lisätty vaadittua parempi ilmanvaihdon lämmön talteenottolaite, jolloin voidaan päästä energiatehokkuusluokkaan A. 3 Lasketun pientalon tiedot Laskennassa käytetty pientalo on ns. RET-pientalo, jota on käytetty myös Ympäristöministeriön energiatodistusoppaassa (YM 2009). 3.1 Kiinteät lähtötiedot Laskennan kiinteät lähtötiedot esitetään taulukossa 1.

6 5 (8) Taulukko 1. Laskennan kiinteät lähtötiedot. Perustiedot: Bruttopinta-ala 163 m 2 Rakennustilavuus 522 m 3 Huoneistoala 147 m 2 Sisälämpötila Henkilömäärä 4 Asuntojen lukumäärä 1 21 o C LVI-tiedot: Lämmöntuottolaite Lämmönjakotapa Huomiot Lämmitysvesivaraaja Käyttövesivaraaja Tehollinen lämpökapasiteetti Lämpimän käyttöveden lämpötilaero Vedenkulutuksen huoneistokohtainen mittaus ja laskutus Lämpimän käyttöveden kiertojohto Kiertojohtoon on liitetty märkätilojen lämmityslaitteita Jäähdytys otetaan huomioon laskennassa Alapohjan lämmöneristys 200 mm ei 70 Wh / brm 2 / K 50 o C kyllä ei ei Rakenteet: alapohja tyyppi maanvastainen (hiesu, moreeni, hieta) pinta-ala 147 m 2 yläpohja pinta-ala 147 m 2 ulkoseinät tyyppi ulkoilma pinta-ala 113 m 2 ulko-ovet pinta-ala 8.2 m 2 Ikkunat: Pohjoinen pinta-ala 8.8 m 2 Kehäkerroin 0.75 Läpäisykerroin g = 0.50 Itä pinta-ala 1.3 m 2 Kehäkerroin 0.75 Läpäisykerroin g = 0.50 Etelä pinta-ala 11.1 m 2 Kehäkerroin 0.75 Läpäisykerroin g = 0.50 Länsi pinta-ala 3.2 m 2 Kehäkerroin 0.75 Läpäisykerroin g = 0.50 Ilmanvaihto ja vuotoilma Ilmavirta Lämpötila Käyntiaika LTO hyötysuhde Sähköteho ilmanvuotoluku n50 D5-mukaisesti 15 o C D5-mukaisesti 0.13 kw

7 6 (8) 3.2 Muuttuvat lähtötiedot Eri laskentatapaukset on määritelty seuraavasti: 1. sähkölämmityspatterit, ei lämpimän käyttöveden kiertojohtoa, lämpimän käyttöveden varaaja 300 dm³ 2. sähköinen lattialämmitys, ei lämpimän käyttöveden kiertojohtoa, lämpimän käyttöveden varaaja 300 dm³ 3. vesipatterilämmitys 70/40 C, lämmönlähde kaukolämpö, lämpimän käyttöveden kiertojohto ilman märkätilojen lämmityslaitteita 4. vesikiertoinen lattialämmitys 40/35 C, lämmönlähde kaukolämpö, lämpimän käyttöveden kiertojohto ilman märkätilojen lämmityslaitteita Kukin laskentatapaus laskettiin kolmella eri energiatehokkuustasolla, jotka on määritelty taulukossa 2. Sähkölämmitystapauksissa ei käytetä lämpimän käyttöveden kiertojohtoa, koska sen käyttö sekoittaa varaajan veden lämpötilan kerrostumisen, mikä on edellytys varaajan tehokkaalle toiminnalle. Energiatehokkuustasojen 2008 ja 2010 mukaisissa ratkaisuissa rekuperatiivisella lämmöntalteenotolla (levylämmönsiirrin) varustettuun ilmanvaihtokoneeseen on kytketty myös keittiön liesikuvun poisto. Tällöin poistoilma kulkee kokonaisuudessaan lämmöntalteenoton kautta ja rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on sama kuin ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde. Energiatehokkuustason mukaiseen ratkaisuun hyötysuhteeltaan riittävän korkeaa rekuperatiivista lämmöntalteenottolaitetta ei ole saatavilla vaan tekniikka vaihtuu regeneratiiviseksi (pyörivä lämmönsiirrin, roottori). Esimerkkinä käytetyn ilmanvaihtokoneen valmistajan mukaan keittiön liesikuvun poistoa ei saa kytkeä koneeseen. Tämän vuoksi keittiön liesikuvun poistossa on käytetty erillistä liesituuletinta ilman lämmöntalteenottoa. Jos ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 73 %, liesituuletin pienentää rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen arvoon 64.5 % (liesituulettimen käyttöaika on kaksi tuntia vuorokaudessa ja ilmavirta 80 dm³/s). Tätä vuosihyötysuhdetta käytettiin energialaskennassa. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskentamenetelmä on kuvattu Tasauslaskentaoppaassa 2007 (YM 2008). Taulukko 2. Energiatehokkuustasojen määritelmät ja muuttuvat lähtötiedot. t ulkoseinä 0.24 W/m²K 0.17 W/m²K 0.17 W/m²K yläpohja 0.15 W/m²K 0.09 W/m²K 0.09 W/m²K alapohja 0.24 W/m²K 0.16 W/m²K 0.16 W/m²K ikkunat 1.4 W/m²K 1 W/m²K 1 W/m²K ulko-ovet 1.4 W/m²K 1 W/m²K 1 W/m²K Ilmanvaihtokoneen LTO:n vuosihyötysuhde 30 % 45 % 73 % Ilmanvuotoluku n

8 7 (8) 4 Menetelmät Edellä kuvattujen laskentatapausten energiatehokkuusluvut ja niitä vastaavat energiatehokkuusluokat laskettiin käyttäen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 ( D5) ja energiatodistuksesta annetun asetuksen (YM 2007) mukaisia ohjeita ja määräyksiä. 5 Tulokset Taulukossa 3 on esitetty laskennan tulokset. Taulukko 3. Rakennusten energiatehokkuusluvut (kwh/brm² vuodessa) ja energiatehokkuusluokat eri laskentatapauksissa Laskentapaus 1 Sähkölämmityspatterit 206 (D) 154 (B) 143 (A) Laskentapaus 2 Sähköinen lattialämmitys 213 (D) 160 (B) 149 (A) Laskentapaus 3 Vesiradiaattorit, 70/40 C 217 (D) 166 (B) 155 (B) Laskentapaus 4 Vesikiertoinen lattialämmitys, 40/35 C 224 (D) 174 (C) 163 (B) 6 Tulosten tarkastelu Vuoden 2010 rakentamismääräysten mukaisissa laskentatapauksissa rakennuksen energiatehokkuusluokka oli tasolla B C. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa parantamalla saatiin sähkölämmitteisten rakennusten laskentatapauksissa luokka A ja vesikiertoisella lämmityksellä varustettujen rakennusten laskentatapauksissa luokka B. Laskentatapauksia määriteltäessä on pyritty todellisuutta vastaaviin järjestelmäratkaisuihin (esim. lämpimän veden kiertojohto ja keittiön liesikuvun poisto). Tästä johtuen eri rakennusten palvelutaso ei välttämättä ole täsmälleen sama. Tulokset on tarkoitettu antamaan kuva, kuinka paljon energiakulutus pienenee uusien määräysten mukaisella rakentamisella ja miten ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde ja lämmitysmuoto vaikuttavat energiatehokkuuslukuun. 7 Johtopäätökset Laskentatulokset antavat esimerkin tyypillisestä pientalosta, jossa uusien voimaan tulleiden määräysten mukaisella rakentamisella päästään B-luokan rakennukseen, mutta A-luokkaan pääseminen edellyttää esimerkiksi määräyksissä vaadittua paremman lämmön talteenottolaitteen käyttöä. Tuloksia voidaan käyttää esimerkkinä, mutta niitä ei tule yleistää koskemaan muun tyyppisiä pientaloja.

9 8 (8) Lähdeviitteet (YM 2009) (YM 2007) Energiatodistusopas 2007: Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen, Ympäristöministeriö, viimeisin päivitys Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007, (ja Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen 1 :n ja liitteen 1 muuttamisesta, Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta ) ( D5) Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D5 Ohjeet 2007 (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta), Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto, Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007, (YM 2008) Tasauslaskentaopas Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen, Ympäristöministeriö, viimeisin päivitys

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa 2 Sisällysluettelo Ensto Hybriditalo... 4 Talotekniikkaratkaisut... 6 Ilmanvaihto... 8 Lämmitys...10

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

4/13 Ympäristöministeriön asetus

4/13 Ympäristöministeriön asetus 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Lämpöä puhkuvat pumput

Lämpöä puhkuvat pumput 9-sarjan ilmalämpöpumput Lämpöä puhkuvat pumput Vertailu 48 Rakennusmaailma 5E/2010 AOYS09LDC Nordic Inverter 9FR-N N09SQ/S09SQU Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia

Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia Rakennusten lämmitys ja lämpöhäviöt Jukka Ahokas Helsingin Yliopisto Agroteknologia 2 Tässä oppaassa tarkastellaan yleisesti rakennusten lämmitykseen liittyvää energian kulutusta. Sekä karjataloustuotannossa

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot