KLO Haastattelut ennen kokousta klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.1.2012 KLO 16.00-17.55. Haastattelut ennen kokousta klo 14.00-16.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka KLO Haastattelut ennen kokousta klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila j Artturi Alatalo j Petter Kotavuopio j Asta Niemelä j Riitta Vieltojärvi varaj Timo Kurki varaj Ristenrauna Magga varaj Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Pentti Keskitalo kunnanjohtaja Sari Keskitalo khall phj Berit-Ellen Juuso Heidi Risto khall edustaja vastaavan hoitajan sijaisena Asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Ristenrauna Magga 14 Pöytäkirjan tarkastus Artturi Alatalo Riitta Vieltojärvi Nähtävilläpito Enontekiön kunnanvirastolla

2 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaan. Perusturvaltk. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Riitta Vieltojärvi.

3 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 3 LASTENSUOJELUN TUKIPERHEIDEN SEKÄ MUIDEN PERHEHOITAJIEN KORVAUKSET ALKAEN, ASIAKASMAKSUJEN PERIMINEN Enontekiöllä on lastensuojelun sekä vammaispalvelun tukitoimena järjestetty lapsille tukiperhetoimintaa. Joskus tukiperhetoiminnalla on voitu myös järjestää omaishoitajina lapsiaan hoitavien vanhempien vapaapäivät. Tarkoituksena tukiperhetoiminnalla on ollut järjestää lapsille kasvua tukevia kokemuksia, sekä suoda vanhemmille tilaisuus lepoon. Tällä hetkellä tukiperhetoiminnan piirissä on kaksi lasta. Usein lapset ovat 2-4 vuorokautta tukiperheessä. Pitempiaikaisessa perhehoidossa olevia lapsia ei ole lainkaan. Tukiperhetoiminnasta tehdään perhehoitajan kanssa sopimus. Perhehoitolain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 650 euroon kuukaudessa Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 350 /kk. Korotuksen myötä aiempi seutusopimus, jota on myötäilty palkkiota ja kulukorvausta maksettaessa, on vanhentunut. Palkkiot ja kulukorvaukset pitää ajantasaistaa. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: Tukiperhetoiminta: Tukiperhetoiminnassa maksetaan hoitopalkkiota 30 /vrk. Palkkiota korotetaan jos Kansaneläkelaitos on myöntänyt lapselle Lain vammaisetuuksista 570/2007 mukaisen alle 16-vuotiaan vammaistuen: Perusvammaistuki, korotus palkkioon 30 %, palkkio 39 /vrk Korotettu vammaistuki, korotus palkkioon 50 %, palkkio 45 /vrk Ylin vammaistuki, korotus 100 %, palkkio 60 /vrk. Erityisestä syystä voidaan asiantuntijalausunnon perusteella korottaa palkkiota hoitotyön vaativuuden perusteella, vaikka vammaistukea ei olisikaan myönnetty. Tukiperhetoiminnassa maksetaan kulukorvausta 19 /vrk. Edellytetään että tukiperhetoimintaa tarvitseva perhe hankkii vaipat ja lääkkeet. Kulukorvausta voidaan korottaa enintään 30 % jos lapsella on ruokavalio, joka edellyttää tavanomaista kalliimpia ruokatarvikkeita tai muita tavanomaista korkeampia hankintoja tai järjestelyjä. Kulukorvauksen korotuksen tulee perustua todellisiin, tavanomaista korkeampiin kustannuksiin. Harrastuskuluja voidaan korvata eri sopimuksesta.

4 Perusturvalautakunta Matkoista korvataan tukiperheelle verottajan oman auton käytöstä hyväksymä kilometrikorvaus 0,24 /km. Pitempiaikaisessa perhehoidossa maksetaan hoitopalkkiota 650 /kk. Lapsen hoitoisuuden perusteella palkkiota korotetaan kuten tukiperhetoiminnassa. Kulukorvausta maksetaan 391,58 /kk. Erityisestä syystä kulukorvausta voidaan korottaa korkeintaan 30 % erityisruokavalion tai muiden todellisten, tavanomaista korkeampien kustannusten perusteella. Vähimmäiskulukorvauksen lisäksi maksetaan erityiskustannukset: lääkkeet, muut hoitokulut, sekä yli 50 kuukaudessa olevat harrastuskulut. Perhehoitosopimuksen solmineen perhehoitajan matkoista korvataan 0,24 /km. Perhehoitoon sisältyvistä matkoista tehdään sopimukseen suunnitelma. Kriisiperhesijoituksissa palkkio ja kulukorvaus maksetaan 30 % vähimmäispalkkiota korottaen, kuitenkin siten että myös lapsen saama vammaistuki sekä lapsen mahdolliset erityistarpeet huomioidaan palkkiota korottavana. Asiakasmaksuja ei peritä lastensuojelun tai vammaispalvelulain nojalla myönnetystä avohuollon tukitoimena myönnetystä tukiperhetoiminnasta lukuun ottamatta Laki omaishoidontuesta mukaisten vapaapäivät mahdollistavaa tukiperhetoimintaa, josta peritään omaishoidontuen vapaapäivien maksu. Pitempiaikaisessa perhehoidossa, yli 1 kk, peritään Laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista mukainen maksu vanhemmilta. Myös lapsilisä ja elatusapu/elatustuki peritään perusturvalautakunnalle. Ehdotuksen mukaan. Tukiperheiden rekrytointiin tulee kiinnittää huomioita.

5 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 4 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA V Lautakunnan on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelma. Lautakunnan tulee jakaa tehtäväalueensa kustannuspaikkoihin. Kustannuspaikoille tulee nimetä vastuuviranhaltijat ja heille varahenkilöt. Kunnan valtuusto on varannut perusturvalautakunnan nettomenoihin Kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpanoohje vuodelle 2012 esityslistan oheismateriaalina. OHEISMATERIAALI NRO 1 Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla olevan mukaisesti: Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/ Varahenkilö Määräraha Laskujen hyväksyjä /netto Sosiaalitoimen hallinto Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Sosiaalityö Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Sosiaalipäivystys Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Perusturvan aluekokeilu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Kuntien yhteistoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielinen sosiaalityö (SAKASTE) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Birgen ruovttus (hankkeen kuntatuki) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi ---- Lasten kotihoidontuki Teija Rantatalo Annikki Kallioniemi Lasten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Lastensuojelun tukitoimet Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielisten sos.palv. kehittäminen Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Luppokoti Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto Kehitysvammalaitokset Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Toimintapiste Hyrylä Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Kodinhoitoapu Määrärahasta erotetaan osamääräraha Karesuvannon kodinhoitoapu Satu-Marja Eira- Keskitalo Annikki Kallioniemi Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielinen kotipalvelu Anne Näkkäläjärvi Annikki Kallioniemi Kodinhoitoapu Luppokodilta Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto Sotainvalidien kotipalvelu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Asumispalvelut Ounasmajat Annikki Kallioniemi Satu-Marja Eira- Keskitalo 800

6 Perusturvalautakunta Muut tukipalvelut Annikki Kallioniemi Satu-Marja Eira- Keskitalo Turvapuhelin Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto SHL:n mukainen kuljetuspalvelu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Omaishoidontuki Annikki Kallioniemi Anne-Maria Näkkäläjärvi Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Asumispalvelut Erotetaan osamääräraha osto kuntayhtymiltä Annikki Kallioniemi Minttu Vaittinen Anne Näkkäläjärvi Annikki Kallioniemi Mielenterveystyön päivätoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Avohoidon ohjaus Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Vammaisten perhehoito Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Päihdehuolto (Tuohustien tukiasunto) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Ehkäisevä toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Kuntouttava työtoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Askel askeleelta projekti Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Maahanmuuttajien toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Muonion-Enontekiön ky Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Lapin Keskussairaala/erikoissairaanhoito Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Ehdotuksen mukaan.

7 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 5 ENONTEKIÖN KUNTASTRATEGIA JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET, KUNTASTRATEGIA Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kehittämisstrategian Kunnassa on vireillä kuntastrategian laatiminen. Kuntastrategialla esitetään miten kunta-organisaatio toteuttaa kehittämisstrategiaa ja mitkä ovat kunnan toiminnan painopisteet ja toiminnan periaatteet. Kuntastrategia on tarkoitus saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen vv talous- ja toimintasuunnitelman laatimista jotta tuleva talous- ja toimintasuunnitelma voidaan tehdä sen mukaiseksi. Kuntastrategia on ohjelmajulistus, joka ohjaa kunnan toimintaa. Valmistelussa tavoitellaan yksinkertaista ja helposti käytettävää työkalua avuksi viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamuselimille. Tuleva talous- ja toimintasuunnitelma vv valmistellaan kuntastrategiaa toteuttavaksi. Esityslistan oheismateriaalina linkki kunnankehittämisstrategiaan sähköisessä muodossa sekä tiivistelmä tulostettuna esityslistan oheismateriaalina. OHEISMATERIAALI NRO 2 Esityslistan oheismateriaalina kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatima esitys kuntastrategian yleiseksi osaksi sekä sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen esitys perusturvalautakunnan strategiksi tavoitteiksi. Tavoitteena olisi että perusturvalautakunnan tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin kunnan tavoitteet yleensä. Ehdotus: Perusturvalautakunta tekee esitykset kuntastrategiaksi ja siihen sisältyviksi perusturvalautakunnan tavoitteiksi. Käsittely: Keskustelussa tuotiin esille, että konkreettisuus ja tavoitteiden avaaminen tärkeää. Hyvinvointikertomuksen tulee hyödyntää painopistealueiden nimeämisessä. Kunnan ikärakenteen, ja hallinnollisten rakenteiden muutokseen tulisi valmistautua. Asia siirrettiin. Asia tuodaan uudelleen valmisteltuna päätettäväksi perusturvalautakunnan seuraavaan kokoukseen.

8 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 6 SAAMENKIELINEN TERVEYDENHOITAJA; SOPIMUS MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN KANSSA Enontekiön perusturvalautakunta on saanut Saamelaiskäräjien kautta välitettävää erityisvaltionosuutta saamenkielisen terveydenhoitajan palkkaukseen 75 % toiminnan kuluista v.2010 alkaen. Tarkistuksena on turvata saamenkielisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Saamenkielisen terveydenhoitajan toiminnasta on tehty sopimus Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Sopimuksen mukaan kunta maksaa saamenkielisen terveydenhoitajan kaikki kulut kuntayhtymän laskun perusteella. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan kyseessä kokeilu. Päätöksen mukaan toiminta arvioidaan ja arvioinnin perusteella päätetään toiminnan vakinaistamisesta. Saamenkielinen terveydenhoitaja on toiminut kuntayhtymän työntekijänä alkaen. Kuntayhtymä on esittänyt syksyllä 2011, että työntekijän toimenkuvaan liitetään 50 % työajasta työterveyshuollon tehtäviä. Tällä tavalla myös työterveyshuollon palveluita voidaan tarjota saamenkielellä. Perusturvalautakunta on hakenut Saamelaiskäräjiltä erityisvaltionosuutta osa-aikaisen (50 % kokoaikaisesta työajasta) saamenkielisen terveydenhoitajan kuluihin. Saamelaiskäräjät on tehnyt tämän mukaisen päätöksen, jonka se on esittänyt Aluehallintoviranomaisen vahvistettavaksi. Ehdotus: Perusturvalautakunta solmii sopimuksen Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa osa-aikaisen (työaika 50 % kokoaikaista työajasta) saamenkielisen terveydenhoitajan toiminnasta v.2010 solmittua sopimusta työajan osalta muuttaen, ajalle enintään saakka. Saamenkielinen terveydenhoitaja toimii Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijänä ja hänen tehtäviinsä liitetään (50 % kokoaikaisesta työajasta) työterveyshuollon tehtäviä. Perusturvalautakunta arvioi toiminnan yhteistyössä Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa mennessä ja tekee esityksen toiminnan mahdollisesta vakinaistamisesta. Ehdotuksen mukaan.

9 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 7 POHJOISEN ALUEEN KASTEEN ELI PAKASTE 2:N TOTEUTTAMINEN ENONTEKIÖLLÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hallinnoi Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttamaa PAKASTE 2 hanketta. Enontekiö toimii hankkeessa ns. pilottikuntana, jossa toimii osaaikainen kehittäjäsosiaalityöntekijä aj Pilottikunnissa työstetään sovittua kehittämistehtävää. Pakaste 2-hankkeessa kuntiin voidaan hakemuksesta myöntää yksi 3 kuukauden kehittämisjakso osa-alueisiin, joita ovat: sosiaalityö, vanhustyö, perusterveydenhuollon kehittäminen ja terveyden edistäminen. Enontekiön osalta kehittämistehtäväksi on keskusteltu kotihoidon ja kotisairaanhoidon yhteisten palveluprosessien kehittämistä käytännön tasolla. Kehittämistyön sisältöalueiksi on keskusteluissa ollut esillä: Ennaltaehkäisevä varhaisen tuen toimintamalli. Haasteellisen kotona asumisen tuen toimintamalli (muistisairaat, saattohoito kotona). Saamenkielisten vanhusten palveluprosessit (yhteistyössä Saamelaisalueen Kasteen eli SaKasteen osahankkeen kanssa.) Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän esitys sopimukseksi esityslistan liitteenä LIITE 1 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä osallistuu hankkeen kehittämistyöhön. Johtava lääkäri on esittänyt, että Enontekiön ja Muonion perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen kuntajaksoihin kuntajaksoihin varattu tuki käytetään hoitotyön koordinaattorin ja kehittäjäsairaanhoitajan palkkaukseen. Kehittämistehtävän toteuttamisen kokonaisuudesta on tarkoitus vielä neuvotella Kehittämistyö on Muonion ja Enontekiön kuntien toteuttamaa palveluprosessien suunnittelua osana sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation uudistusta. Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy PaKaste 2:n toteuttamiseen Enontekiöllä suunnitellulla tavalla. Sopimus hyväksytään Kolpeneen Palvelukeskuksen esittämässä muodossa ellei neuvottelussa sovita sopimuksen tarkentamisesta. Enontekiön perusturvalautakunta suuntaa kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven työstä 50 % PaKaste 2:n mukaiseen kehittämistyöhön aj : Mettäterapian edelleen

10 Perusturvalautakunta kehittäminen Sámi Soster ry:n kanssa sekä kotihoidon kehittämistehtävän toteuttaminen. Enontekiön perusturvalautakunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti siihen, että Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä hakee Enontekiön kunnalle hankkeessa varatut perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen kuntajaksot edellyttäen että jaksoilla toteutettava kehittämistyö liittyy yhteiseen kehittämistehtävään. Kehittämistyön on suuntauduttava myös Enontekiön kunnan asukkaiden palvelujen kehittämiseen Ehdotuksen mukaan.

11 Perusturvalautakunta Perusturvaltk.8 SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran perustaminen vuoksi Määräaikainen virka on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet: sosionomi (AMK) Liisa Koivuniva, sosionomi (AMK) Mika Pelkonen ja geronomi (AMK) Joonas Sippola. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat haastateltiin ennen kokousta klo välisenä aikana. Liisa Koivuniva ja Joonas Sippola olivat tulleet paikan päälle. Mika Pelkonen haastateltiin puhelimen välityksellä. Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa, että sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan valittaisiin geronomi Joonas Sippola. Perusteluna Sippolan vanhustenhuoltoon keskittynyt koulutus. Perusturvalautakunta valitsi yksimielisesti sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan saakka geronomi Joonas Sippolan. Hakukuulutuksen mukaisesti valinnassa 3 kk koeaika.

12 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 9 LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN; LUPPOKOTI Toistaiseksi voimassa oleva, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitajat Pirjo Hahka, Soile Kantola, Katariina Laakso, Marja-Leena Saukkonen, Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Kunnanhallitus käsittelee toimen perustamisen ja täyttöluvan vasta kokouksessaan , joten valintapäätös on tehtävä ehdollisena. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat oli kutsuttu haastatteluun. Haastattelut suoritettiin ennen kokousta klo Vastaavan hoitajan sijaisena Heidi Risto esitti valittavaksi lähihoitajan toimeen valittavaksi lähihoitaja Soile Kantolan. Sosiaalisihteeri yhtyi Heidi Riston esitykseen. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Jaakko Alamattila esitti valittavaksi Katariina Laakson. Koska keskustelussa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys puheenjohtaja esitti suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksestä Soile Kantola sai neljä ääntä ja Katariina Laakso kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi, että lähihoitajan toimeen on tullut valituksi Soile Kantola. Lähihoitajan toimeen, jonka sijoituspaikka on Luppokoti, valittiin lähihoitaja Soile Kantola. Valinnassa noudatetaan hakukuulutuksen mukaisesti kolmen kuukauden koeaikaa.

13 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 10 MÄÄRÄAIKAISEN, TYÖSOPIMUSSUHTEISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SAAKKA Määräaikainen saakka täytettävä, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan, khall 12 /2012. Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitajat Soile Kantola, Katariina Laakso, Marja-Leena Saukkonen, Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat saapuivat haastatteluun joka pidettiin klo Haastattelun kuluessa tarkentui, että Katariina Laakso ei ole hakenut määräaikaiseen lähihoitajan toimeen. Sairaanhoitaja Heidi Risto oli läsnä haastattelun ja asian esittelyn ajan. Sosiaalisihteeri esitti, että määräaikaiseen tehtävään valittaisiin Lilja Vuontisjärvi. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Perusturvalautakunta valitsi yksimielisesti Lilja Vuontisjärven määräaikaiseen lähihoitajan toimeen kotipalveluun saakka. Hakukuulutuksen mukaisesti valinnassa noudatetaan 3 kk koeaikaa.

14 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 11 OSA-AIKAISEN, MÄÄRÄAIKAISEN OSASTOAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SAAKKA Määräaikainen, osa-aikainen osastoapulaisen työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitaja Lilja Vuontisjärvi. Hakija täyttää vaaditun kelpoisuuden. Hakemus esityslistan oheismateriaalina. Hakija kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Sosiaalisihteeri esitti, että paikka laitetaan uudelleen haettavaksi, koska ainoana osa-aikaista tehtävää hakenut Lilja Vuontisjärvi oli tullut valituksi toiseen tehtävään. Tehtävä julistetaan uudelleen haettavaksi.

15 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 12 KODINHOITAJAN TYÖLOMAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Määräaikainen saakka täytettävä, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan, khall 9 /2012. Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitajat Soile Kantola, Marja-Leena Saukkonen ja Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat saapuivat haastatteluun joka pidettiin klo Sairaanhoitaja Heidi Risto oli läsnä haastattelun ja asian esittelyn ajan. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Sosiaalisihteeri esitti että kodinhoitajan työloman sijaisuuteen saakka valitaan Marja-Leena Saukkonen. Kodinhoitajan työloman sijaisuuteen saakka valittiin lähihoitaja Marja-Leena Saukkonen. Hakukuulutuksen mukaan valinnassa noudatetaan 3 kk määräaikaa.

16 Perusturvalautakunta EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 13 EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 14 EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 15 Perusturvaltk. 16 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset saakka - sosiaalisihteeri - Luppokodin vastaava hoitaja - Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa virka-aikana. Enontekiön kunnanvaltuusto -Kvalt Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran perustaminen vuodeksi Kvalt Ylityshakemus perusturvalle vuodelle 2011 varattuun määrärahaan -Kvalt vuosien talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen Enontekiön kunnanhallitus - Khall Kunnan ajoneuvojen huoltopalvelutoimittajan valitseminen - Khall Luppokodin sairaanhoitajan sijaisuuden täyttäminen - Khall Anne-Maria Näkkäläjärven palkkaus alkaen - Khall Enontekiön ja Muonion kuntien terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt Kuntaliitto Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin Kuntaliitto Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus Valtiovarainministeriö Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

17 Perusturvalautakunta Aluehallintovirasto Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Päätös aluekokeiluhankkeen valtionavusta koskevaan hakemukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valtionavustuspäätös hanke-ehdotuksestanne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Savuton kunta Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.3.2012 klo 16.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.11.2014 klo 16.00 18.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.3.2013 klo 16.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015 1 Kokousaika To 26.3.2015 klo 17.00-20.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Lipponen Riitta Niemelä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Kovanen

Lisätiedot