KLO Haastattelut ennen kokousta klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.1.2012 KLO 16.00-17.55. Haastattelut ennen kokousta klo 14.00-16.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka KLO Haastattelut ennen kokousta klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila j Artturi Alatalo j Petter Kotavuopio j Asta Niemelä j Riitta Vieltojärvi varaj Timo Kurki varaj Ristenrauna Magga varaj Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Pentti Keskitalo kunnanjohtaja Sari Keskitalo khall phj Berit-Ellen Juuso Heidi Risto khall edustaja vastaavan hoitajan sijaisena Asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Ristenrauna Magga 14 Pöytäkirjan tarkastus Artturi Alatalo Riitta Vieltojärvi Nähtävilläpito Enontekiön kunnanvirastolla

2 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaan. Perusturvaltk. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Riitta Vieltojärvi.

3 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 3 LASTENSUOJELUN TUKIPERHEIDEN SEKÄ MUIDEN PERHEHOITAJIEN KORVAUKSET ALKAEN, ASIAKASMAKSUJEN PERIMINEN Enontekiöllä on lastensuojelun sekä vammaispalvelun tukitoimena järjestetty lapsille tukiperhetoimintaa. Joskus tukiperhetoiminnalla on voitu myös järjestää omaishoitajina lapsiaan hoitavien vanhempien vapaapäivät. Tarkoituksena tukiperhetoiminnalla on ollut järjestää lapsille kasvua tukevia kokemuksia, sekä suoda vanhemmille tilaisuus lepoon. Tällä hetkellä tukiperhetoiminnan piirissä on kaksi lasta. Usein lapset ovat 2-4 vuorokautta tukiperheessä. Pitempiaikaisessa perhehoidossa olevia lapsia ei ole lainkaan. Tukiperhetoiminnasta tehdään perhehoitajan kanssa sopimus. Perhehoitolain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 650 euroon kuukaudessa Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 350 /kk. Korotuksen myötä aiempi seutusopimus, jota on myötäilty palkkiota ja kulukorvausta maksettaessa, on vanhentunut. Palkkiot ja kulukorvaukset pitää ajantasaistaa. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: Tukiperhetoiminta: Tukiperhetoiminnassa maksetaan hoitopalkkiota 30 /vrk. Palkkiota korotetaan jos Kansaneläkelaitos on myöntänyt lapselle Lain vammaisetuuksista 570/2007 mukaisen alle 16-vuotiaan vammaistuen: Perusvammaistuki, korotus palkkioon 30 %, palkkio 39 /vrk Korotettu vammaistuki, korotus palkkioon 50 %, palkkio 45 /vrk Ylin vammaistuki, korotus 100 %, palkkio 60 /vrk. Erityisestä syystä voidaan asiantuntijalausunnon perusteella korottaa palkkiota hoitotyön vaativuuden perusteella, vaikka vammaistukea ei olisikaan myönnetty. Tukiperhetoiminnassa maksetaan kulukorvausta 19 /vrk. Edellytetään että tukiperhetoimintaa tarvitseva perhe hankkii vaipat ja lääkkeet. Kulukorvausta voidaan korottaa enintään 30 % jos lapsella on ruokavalio, joka edellyttää tavanomaista kalliimpia ruokatarvikkeita tai muita tavanomaista korkeampia hankintoja tai järjestelyjä. Kulukorvauksen korotuksen tulee perustua todellisiin, tavanomaista korkeampiin kustannuksiin. Harrastuskuluja voidaan korvata eri sopimuksesta.

4 Perusturvalautakunta Matkoista korvataan tukiperheelle verottajan oman auton käytöstä hyväksymä kilometrikorvaus 0,24 /km. Pitempiaikaisessa perhehoidossa maksetaan hoitopalkkiota 650 /kk. Lapsen hoitoisuuden perusteella palkkiota korotetaan kuten tukiperhetoiminnassa. Kulukorvausta maksetaan 391,58 /kk. Erityisestä syystä kulukorvausta voidaan korottaa korkeintaan 30 % erityisruokavalion tai muiden todellisten, tavanomaista korkeampien kustannusten perusteella. Vähimmäiskulukorvauksen lisäksi maksetaan erityiskustannukset: lääkkeet, muut hoitokulut, sekä yli 50 kuukaudessa olevat harrastuskulut. Perhehoitosopimuksen solmineen perhehoitajan matkoista korvataan 0,24 /km. Perhehoitoon sisältyvistä matkoista tehdään sopimukseen suunnitelma. Kriisiperhesijoituksissa palkkio ja kulukorvaus maksetaan 30 % vähimmäispalkkiota korottaen, kuitenkin siten että myös lapsen saama vammaistuki sekä lapsen mahdolliset erityistarpeet huomioidaan palkkiota korottavana. Asiakasmaksuja ei peritä lastensuojelun tai vammaispalvelulain nojalla myönnetystä avohuollon tukitoimena myönnetystä tukiperhetoiminnasta lukuun ottamatta Laki omaishoidontuesta mukaisten vapaapäivät mahdollistavaa tukiperhetoimintaa, josta peritään omaishoidontuen vapaapäivien maksu. Pitempiaikaisessa perhehoidossa, yli 1 kk, peritään Laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista mukainen maksu vanhemmilta. Myös lapsilisä ja elatusapu/elatustuki peritään perusturvalautakunnalle. Ehdotuksen mukaan. Tukiperheiden rekrytointiin tulee kiinnittää huomioita.

5 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 4 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA V Lautakunnan on vahvistettava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelma. Lautakunnan tulee jakaa tehtäväalueensa kustannuspaikkoihin. Kustannuspaikoille tulee nimetä vastuuviranhaltijat ja heille varahenkilöt. Kunnan valtuusto on varannut perusturvalautakunnan nettomenoihin Kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpanoohje vuodelle 2012 esityslistan oheismateriaalina. OHEISMATERIAALI NRO 1 Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman, kustannuspaikkajaon sekä vastuuviranhaltijoiden nimeämisen alla olevan mukaisesti: Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/ Varahenkilö Määräraha Laskujen hyväksyjä /netto Sosiaalitoimen hallinto Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Sosiaalityö Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Sosiaalipäivystys Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Perusturvan aluekokeilu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Kuntien yhteistoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielinen sosiaalityö (SAKASTE) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Birgen ruovttus (hankkeen kuntatuki) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi ---- Lasten kotihoidontuki Teija Rantatalo Annikki Kallioniemi Lasten perhehoito Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Lastensuojelun tukitoimet Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielisten sos.palv. kehittäminen Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Luppokoti Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto Kehitysvammalaitokset Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Toimintapiste Hyrylä Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Kodinhoitoapu Määrärahasta erotetaan osamääräraha Karesuvannon kodinhoitoapu Satu-Marja Eira- Keskitalo Annikki Kallioniemi Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Saamenkielinen kotipalvelu Anne Näkkäläjärvi Annikki Kallioniemi Kodinhoitoapu Luppokodilta Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto Sotainvalidien kotipalvelu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Asumispalvelut Ounasmajat Annikki Kallioniemi Satu-Marja Eira- Keskitalo 800

6 Perusturvalautakunta Muut tukipalvelut Annikki Kallioniemi Satu-Marja Eira- Keskitalo Turvapuhelin Satu-Marja Eira- Keskitalo Heidi Risto SHL:n mukainen kuljetuspalvelu Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Omaishoidontuki Annikki Kallioniemi Anne-Maria Näkkäläjärvi Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Asumispalvelut Erotetaan osamääräraha osto kuntayhtymiltä Annikki Kallioniemi Minttu Vaittinen Anne Näkkäläjärvi Annikki Kallioniemi Mielenterveystyön päivätoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Avohoidon ohjaus Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Vammaisten perhehoito Minttu Vaittinen Annikki Kallioniemi Päihdehuolto (Tuohustien tukiasunto) Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Ehkäisevä toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Kuntouttava työtoiminta Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Askel askeleelta projekti Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Maahanmuuttajien toimeentulotuki Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Muonion-Enontekiön ky Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Lapin Keskussairaala/erikoissairaanhoito Annikki Kallioniemi Anne Näkkäläjärvi Ehdotuksen mukaan.

7 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 5 ENONTEKIÖN KUNTASTRATEGIA JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET, KUNTASTRATEGIA Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kehittämisstrategian Kunnassa on vireillä kuntastrategian laatiminen. Kuntastrategialla esitetään miten kunta-organisaatio toteuttaa kehittämisstrategiaa ja mitkä ovat kunnan toiminnan painopisteet ja toiminnan periaatteet. Kuntastrategia on tarkoitus saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen vv talous- ja toimintasuunnitelman laatimista jotta tuleva talous- ja toimintasuunnitelma voidaan tehdä sen mukaiseksi. Kuntastrategia on ohjelmajulistus, joka ohjaa kunnan toimintaa. Valmistelussa tavoitellaan yksinkertaista ja helposti käytettävää työkalua avuksi viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamuselimille. Tuleva talous- ja toimintasuunnitelma vv valmistellaan kuntastrategiaa toteuttavaksi. Esityslistan oheismateriaalina linkki kunnankehittämisstrategiaan sähköisessä muodossa sekä tiivistelmä tulostettuna esityslistan oheismateriaalina. OHEISMATERIAALI NRO 2 Esityslistan oheismateriaalina kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatima esitys kuntastrategian yleiseksi osaksi sekä sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen esitys perusturvalautakunnan strategiksi tavoitteiksi. Tavoitteena olisi että perusturvalautakunnan tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin kunnan tavoitteet yleensä. Ehdotus: Perusturvalautakunta tekee esitykset kuntastrategiaksi ja siihen sisältyviksi perusturvalautakunnan tavoitteiksi. Käsittely: Keskustelussa tuotiin esille, että konkreettisuus ja tavoitteiden avaaminen tärkeää. Hyvinvointikertomuksen tulee hyödyntää painopistealueiden nimeämisessä. Kunnan ikärakenteen, ja hallinnollisten rakenteiden muutokseen tulisi valmistautua. Asia siirrettiin. Asia tuodaan uudelleen valmisteltuna päätettäväksi perusturvalautakunnan seuraavaan kokoukseen.

8 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 6 SAAMENKIELINEN TERVEYDENHOITAJA; SOPIMUS MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN KANSSA Enontekiön perusturvalautakunta on saanut Saamelaiskäräjien kautta välitettävää erityisvaltionosuutta saamenkielisen terveydenhoitajan palkkaukseen 75 % toiminnan kuluista v.2010 alkaen. Tarkistuksena on turvata saamenkielisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Saamenkielisen terveydenhoitajan toiminnasta on tehty sopimus Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Sopimuksen mukaan kunta maksaa saamenkielisen terveydenhoitajan kaikki kulut kuntayhtymän laskun perusteella. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan kyseessä kokeilu. Päätöksen mukaan toiminta arvioidaan ja arvioinnin perusteella päätetään toiminnan vakinaistamisesta. Saamenkielinen terveydenhoitaja on toiminut kuntayhtymän työntekijänä alkaen. Kuntayhtymä on esittänyt syksyllä 2011, että työntekijän toimenkuvaan liitetään 50 % työajasta työterveyshuollon tehtäviä. Tällä tavalla myös työterveyshuollon palveluita voidaan tarjota saamenkielellä. Perusturvalautakunta on hakenut Saamelaiskäräjiltä erityisvaltionosuutta osa-aikaisen (50 % kokoaikaisesta työajasta) saamenkielisen terveydenhoitajan kuluihin. Saamelaiskäräjät on tehnyt tämän mukaisen päätöksen, jonka se on esittänyt Aluehallintoviranomaisen vahvistettavaksi. Ehdotus: Perusturvalautakunta solmii sopimuksen Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa osa-aikaisen (työaika 50 % kokoaikaista työajasta) saamenkielisen terveydenhoitajan toiminnasta v.2010 solmittua sopimusta työajan osalta muuttaen, ajalle enintään saakka. Saamenkielinen terveydenhoitaja toimii Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijänä ja hänen tehtäviinsä liitetään (50 % kokoaikaisesta työajasta) työterveyshuollon tehtäviä. Perusturvalautakunta arvioi toiminnan yhteistyössä Muonion- Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa mennessä ja tekee esityksen toiminnan mahdollisesta vakinaistamisesta. Ehdotuksen mukaan.

9 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 7 POHJOISEN ALUEEN KASTEEN ELI PAKASTE 2:N TOTEUTTAMINEN ENONTEKIÖLLÄ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hallinnoi Pohjois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttamaa PAKASTE 2 hanketta. Enontekiö toimii hankkeessa ns. pilottikuntana, jossa toimii osaaikainen kehittäjäsosiaalityöntekijä aj Pilottikunnissa työstetään sovittua kehittämistehtävää. Pakaste 2-hankkeessa kuntiin voidaan hakemuksesta myöntää yksi 3 kuukauden kehittämisjakso osa-alueisiin, joita ovat: sosiaalityö, vanhustyö, perusterveydenhuollon kehittäminen ja terveyden edistäminen. Enontekiön osalta kehittämistehtäväksi on keskusteltu kotihoidon ja kotisairaanhoidon yhteisten palveluprosessien kehittämistä käytännön tasolla. Kehittämistyön sisältöalueiksi on keskusteluissa ollut esillä: Ennaltaehkäisevä varhaisen tuen toimintamalli. Haasteellisen kotona asumisen tuen toimintamalli (muistisairaat, saattohoito kotona). Saamenkielisten vanhusten palveluprosessit (yhteistyössä Saamelaisalueen Kasteen eli SaKasteen osahankkeen kanssa.) Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän esitys sopimukseksi esityslistan liitteenä LIITE 1 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä osallistuu hankkeen kehittämistyöhön. Johtava lääkäri on esittänyt, että Enontekiön ja Muonion perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen kuntajaksoihin kuntajaksoihin varattu tuki käytetään hoitotyön koordinaattorin ja kehittäjäsairaanhoitajan palkkaukseen. Kehittämistehtävän toteuttamisen kokonaisuudesta on tarkoitus vielä neuvotella Kehittämistyö on Muonion ja Enontekiön kuntien toteuttamaa palveluprosessien suunnittelua osana sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation uudistusta. Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy PaKaste 2:n toteuttamiseen Enontekiöllä suunnitellulla tavalla. Sopimus hyväksytään Kolpeneen Palvelukeskuksen esittämässä muodossa ellei neuvottelussa sovita sopimuksen tarkentamisesta. Enontekiön perusturvalautakunta suuntaa kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven työstä 50 % PaKaste 2:n mukaiseen kehittämistyöhön aj : Mettäterapian edelleen

10 Perusturvalautakunta kehittäminen Sámi Soster ry:n kanssa sekä kotihoidon kehittämistehtävän toteuttaminen. Enontekiön perusturvalautakunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti siihen, että Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä hakee Enontekiön kunnalle hankkeessa varatut perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen kuntajaksot edellyttäen että jaksoilla toteutettava kehittämistyö liittyy yhteiseen kehittämistehtävään. Kehittämistyön on suuntauduttava myös Enontekiön kunnan asukkaiden palvelujen kehittämiseen Ehdotuksen mukaan.

11 Perusturvalautakunta Perusturvaltk.8 SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran perustaminen vuoksi Määräaikainen virka on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet: sosionomi (AMK) Liisa Koivuniva, sosionomi (AMK) Mika Pelkonen ja geronomi (AMK) Joonas Sippola. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat haastateltiin ennen kokousta klo välisenä aikana. Liisa Koivuniva ja Joonas Sippola olivat tulleet paikan päälle. Mika Pelkonen haastateltiin puhelimen välityksellä. Sosiaalisihteeri esitti kokouksessa, että sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan valittaisiin geronomi Joonas Sippola. Perusteluna Sippolan vanhustenhuoltoon keskittynyt koulutus. Perusturvalautakunta valitsi yksimielisesti sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan saakka geronomi Joonas Sippolan. Hakukuulutuksen mukaisesti valinnassa 3 kk koeaika.

12 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 9 LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN; LUPPOKOTI Toistaiseksi voimassa oleva, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä tointa ovat hakeneet lähihoitajat Pirjo Hahka, Soile Kantola, Katariina Laakso, Marja-Leena Saukkonen, Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Kunnanhallitus käsittelee toimen perustamisen ja täyttöluvan vasta kokouksessaan , joten valintapäätös on tehtävä ehdollisena. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat oli kutsuttu haastatteluun. Haastattelut suoritettiin ennen kokousta klo Vastaavan hoitajan sijaisena Heidi Risto esitti valittavaksi lähihoitajan toimeen valittavaksi lähihoitaja Soile Kantolan. Sosiaalisihteeri yhtyi Heidi Riston esitykseen. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Jaakko Alamattila esitti valittavaksi Katariina Laakson. Koska keskustelussa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys puheenjohtaja esitti suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksestä Soile Kantola sai neljä ääntä ja Katariina Laakso kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi, että lähihoitajan toimeen on tullut valituksi Soile Kantola. Lähihoitajan toimeen, jonka sijoituspaikka on Luppokoti, valittiin lähihoitaja Soile Kantola. Valinnassa noudatetaan hakukuulutuksen mukaisesti kolmen kuukauden koeaikaa.

13 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 10 MÄÄRÄAIKAISEN, TYÖSOPIMUSSUHTEISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SAAKKA Määräaikainen saakka täytettävä, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan, khall 12 /2012. Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitajat Soile Kantola, Katariina Laakso, Marja-Leena Saukkonen, Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat saapuivat haastatteluun joka pidettiin klo Haastattelun kuluessa tarkentui, että Katariina Laakso ei ole hakenut määräaikaiseen lähihoitajan toimeen. Sairaanhoitaja Heidi Risto oli läsnä haastattelun ja asian esittelyn ajan. Sosiaalisihteeri esitti, että määräaikaiseen tehtävään valittaisiin Lilja Vuontisjärvi. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Perusturvalautakunta valitsi yksimielisesti Lilja Vuontisjärven määräaikaiseen lähihoitajan toimeen kotipalveluun saakka. Hakukuulutuksen mukaisesti valinnassa noudatetaan 3 kk koeaikaa.

14 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 11 OSA-AIKAISEN, MÄÄRÄAIKAISEN OSASTOAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SAAKKA Määräaikainen, osa-aikainen osastoapulaisen työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitaja Lilja Vuontisjärvi. Hakija täyttää vaaditun kelpoisuuden. Hakemus esityslistan oheismateriaalina. Hakija kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Sosiaalisihteeri esitti, että paikka laitetaan uudelleen haettavaksi, koska ainoana osa-aikaista tehtävää hakenut Lilja Vuontisjärvi oli tullut valituksi toiseen tehtävään. Tehtävä julistetaan uudelleen haettavaksi.

15 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 12 KODINHOITAJAN TYÖLOMAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Määräaikainen saakka täytettävä, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan, khall 9 /2012. Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitajat Soile Kantola, Marja-Leena Saukkonen ja Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kaikki hakijat saapuivat haastatteluun joka pidettiin klo Sairaanhoitaja Heidi Risto oli läsnä haastattelun ja asian esittelyn ajan. Heidi Risto poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo Sosiaalisihteeri esitti että kodinhoitajan työloman sijaisuuteen saakka valitaan Marja-Leena Saukkonen. Kodinhoitajan työloman sijaisuuteen saakka valittiin lähihoitaja Marja-Leena Saukkonen. Hakukuulutuksen mukaan valinnassa noudatetaan 3 kk määräaikaa.

16 Perusturvalautakunta EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 13 EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 14 EI-JULKINEN, SALASSAPIDETTÄVÄ Perusturvaltk. 15 Perusturvaltk. 16 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset saakka - sosiaalisihteeri - Luppokodin vastaava hoitaja - Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa virka-aikana. Enontekiön kunnanvaltuusto -Kvalt Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran perustaminen vuodeksi Kvalt Ylityshakemus perusturvalle vuodelle 2011 varattuun määrärahaan -Kvalt vuosien talousarvion ja suunnitelman hyväksyminen Enontekiön kunnanhallitus - Khall Kunnan ajoneuvojen huoltopalvelutoimittajan valitseminen - Khall Luppokodin sairaanhoitajan sijaisuuden täyttäminen - Khall Anne-Maria Näkkäläjärven palkkaus alkaen - Khall Enontekiön ja Muonion kuntien terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt Kuntaliitto Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin Kuntaliitto Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus Valtiovarainministeriö Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

17 Perusturvalautakunta Aluehallintovirasto Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Päätös aluekokeiluhankkeen valtionavusta koskevaan hakemukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valtionavustuspäätös hanke-ehdotuksestanne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Savuton kunta Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.12.2011 klo 16.00 Hyrylän ohjaajaksi hakeneiden haastattelut klo 15.00 alkaen Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.3.2012 klo 16.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 24.6.2015 klo 16.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokousaika 24.3.2014 klo 16.00-18.45 haastattelut osastoapulaisen tehtävää varten klo 14.00-15.30

Kokousaika 24.3.2014 klo 16.00-18.45 haastattelut osastoapulaisen tehtävää varten klo 14.00-15.30 Perusturvalautakunta ESITYSLISTA Kokousaika 24.3.2014 klo 16.00-18.45 haastattelut osastoapulaisen tehtävää varten klo 14.00-15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleen jäsenet

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 20.1.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 1 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.11.2016 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 26.4.2011 klo 16.00 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 30.9.2014 klo 16.00-18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila j Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 14.5.2012 klo 16.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2015 klo 16.00 17.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.3.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.11.2014 klo 16.00 18.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.8.2012 klo 16.00 17.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleen äsenet Leena Paloärvi ph Lydia Heikkilä vp Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

Kokousaika 22.1.2013 klo 16.00-18.35 Virkaa, tointa ja sijaisuuksia hakeneiden haastattelut viran ja toimien täyttöä varten klo 14.00 alkaen.

Kokousaika 22.1.2013 klo 16.00-18.35 Virkaa, tointa ja sijaisuuksia hakeneiden haastattelut viran ja toimien täyttöä varten klo 14.00 alkaen. Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.1.2013 klo 16.00-18.35 Virkaa, tointa ja sijaisuuksia hakeneiden haastattelut viran ja toimien täyttöä varten klo 14.00 alkaen. Kokouspaikka Kunnanvirasto,

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.10.2012 klo 15.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Jaakko Alamattila Artturi Alatalo Lydia Heikkilä Ulla Keinovaara Ari Mäkitalo Miliza Kimmel vj 26-38

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Jaakko Alamattila Artturi Alatalo Lydia Heikkilä Ulla Keinovaara Ari Mäkitalo Miliza Kimmel vj 26-38 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.04.2016 klo 16.00 17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 24.1.2011 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.3.2013 klo 16.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2015 klo 13.00-15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen äsenet Onni Niemelä p Aino Koivisto vp Maila Alatalo Risten-Rauna Magga

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika 19.8.2014 klo 16.00 17.05 haastattelut sosiaaliohjaajan virkaan klo 13.00-15.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kokousaika 19.8.2014 klo 16.00 17.05 haastattelut sosiaaliohjaajan virkaan klo 13.00-15.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.8.2014 klo 16.00 17.05 haastattelut sosiaaliohjaajan virkaan klo 13.00-15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 02.12.2013 klo 16.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunta 8.10.2014. 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 17:00 19:20 pykälät otsikko 53 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 30.9.2014 54 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.11.2012 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.01.2016 klo 16.00-17.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 26 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 27 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 28 Palvelussuhteen päättäminen 29 Työtoiminnan ohjaus 30 Muut mahdolliset asiat 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.12.2014 klo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 10.2.2011, kello 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalon kahvio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 20.1.2015 klo 16.00-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.05.2015 klo 16.00-18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.08.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 9.4.2013 klo 16.00-18.25 Kokouspaikka Luppokoti Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Artturi Alatalo j Ulla Keinovaara j Ari Mäkitalo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Jaakko Alamattila Artturi Alatalo Lydia Heikkilä Ulla Keinovaara Ari Mäkitalo Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Jaakko Alamattila Artturi Alatalo Lydia Heikkilä Ulla Keinovaara Ari Mäkitalo Miliza Kimmel Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 30.9.2013 klo 16.00 18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 25.6.2014 klo 17.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto VARAJÄSEN: JÄSEN:

Kunnanvirasto VARAJÄSEN: JÄSEN: KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA Nro 2/2017 KOKOUSAIKA 23.3.2017 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto JÄSEN: Timo Soinu, pj Jorkka Lehtonen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Elina Liikavainio 3 Sanna Paakki 3

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Elina Liikavainio 3 Sanna Paakki 3 Vanhusneuvosto PÖYTÄKIRJA Kokousaika 06.05.2015 klo 13.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen äsenet Onni Niemelä p Aino Koivisto vp Maila Alatalo Risten-Rauna Magga

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot