Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila j Petter Kotavuopio j Timo Kurki varaj Asta Niemelä j Riitta Vieltojärvi varaj Alpo Kelottijärvi varaj Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Pentti Keskitalo kunnanjohtaja Sari Keskitalo khall phj Berit-Ellen Juuso khall edustaja Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Lydia Heikkilä Riitta Vieltojärvi Jaakko Alamattila 24 Nähtävilläpito Enontekiön kunnanvirastolla

2 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaan. Perusturvaltk. 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Lydia Heikkilä ja Riitta Vieltojärvi.

3 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 19 EDELLISESTÄ KOKOUKSESTA SIIRRETTY 5 ENONTEKIÖN KUNTASTRATEGIA JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET, KUNTASTRATEGIA Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Enontekiön kehittämisstrategian Kunnassa on vireillä kuntastrategian laatiminen. Kuntastrategialla esitetään miten kunta-organisaatio toteuttaa kehittämisstrategiaa ja mitkä ovat kunnan toiminnan painopisteet ja toiminnan periaatteet. Kuntastrategia on tarkoitus saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen vv talous- ja toimintasuunnitelman laatimista jotta tuleva talous- ja toimintasuunnitelma voidaan tehdä sen mukaiseksi. Kuntastrategia on ohjelmajulistus, joka ohjaa kunnan toimintaa. Valmistelussa tavoitellaan yksinkertaista ja helposti käytettävää työkalua avuksi viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamuselimille. Tuleva talous- ja toimintasuunnitelma vv valmistellaan kuntastrategiaa toteuttavaksi. Esityslistan oheismateriaalina linkki kunnankehittämisstrategiaan sähköisessä muodossa sekä tiivistelmä tulostettuna esityslistan oheismateriaalina. OHEISMATERIAALI NRO 1 Esityslistan oheismateriaalina kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatima esitys kuntastrategian yleiseksi osaksi sekä sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemen esitys perusturvalautakunnan strategiksi tavoitteiksi. Tavoitteena olisi että perusturvalautakunnan tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin kunnan tavoitteet yleensä. Perusturvalautakunta tekee esitykset kuntastrategiaksi ja siihen sisältyviksi perusturvalautakunnan tavoitteiksi. Käsittely: Artturi Alatalo konkreettisuus ja avaaminen tärkeää. Ristenrauna Magga: Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen painopistealueiden nimeämisessä. Ikärakenteen ja hallinnollisten rakenteiden muutokseen tulisi valmistautua Perusturvalautakunta esittää kuntastrategiaan liittyviksi perusturva-osaston strategisiksi painopistealueiksi seuraavaa: Kuntalaisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen; erityisesti tuetaan ns. suurten ikäluokkien terveyttä ja toimintakykyä ja nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä.

4 Perusturvalautakunta Sote-organisaatiouudistuksen toteuttaminen siten, että palvelut toimivat ja ennaltaehkäisevä työote huomioidaan Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja edistäminen Saamelaiskulttuuriperustaisten/saamenkielisten palvelujen saatavuuden kehittäminen ja turvaaminen. Ehdotuksen mukaan.

5 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 20 EDELLISESTÄ KOKOUKSESTA UUDELLEEN KÄSITELTÄVÄKSI 10 MÄÄRÄAIKAISEN, TYÖSOPIMUSSUHTEISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN SAAKKA Määräaikainen saakka täytettävä, työsopimussuhteinen toimi on ollut haettavana mennessä. Hakukuulutus esityslistan liitteenä. LIITE 2 Kunnanhallitus on antanut täyttöluvan, khall 12 /2012. Määräaikaan mennessä määräaikaista tointa ovat hakeneet lähihoitajat Soile Kantola, Katariina Laakso, Marja-Leena Saukkonen, Lilja Vuontisjärvi. Kaikki hakijat täyttävät vaaditun kelpoisuuden. Hakemukset esityslistan oheismateriaalina. Hakijat kutsutaan haastatteluun klo alkaen. Annetaan kokouksessa. Sosiaalisihteeri esitti valittavaksi Lilja Vuontisjärven. Yksimielisesti Lilja Vuontisjärvi valittiin. Sosiaalisihteerin ehdotus : Perusturvalautakunta tarkistaa pöytäkirjan pykälän osalta kokouksen kulkua vastaavaksi. Lautakunta katsoi, että perusturvalautakunnan pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua tämän pykälän osalta. Perusturvalautakunta merkitsi pykälä 10 tarkistetuksi.

6 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 21 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Toimintakertomus esityslistan oheismateriaalina. Perusturvalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle kunnan tilinpäätösasiakirjoihin liitettäväksi. Toimintakertomukseen tehtiin seuraavia muutoksia: - Kodinhoitoavun laskeviin asiakasmääriin ja nouseviin suoritteisiin selitys: kodinhoitoavun piirissä on paljon apua tarvitsevia asiakkaita. Tämä kirjataan toimintakertomukseen. - Kirjoitus- ja vuosilukuvirheet korjataan. Hanketoiminnassa ilmoitetaan hankkeiden viralliset nimet. - Mettäterapia Sámi Soster ry:n Goikkanas hankkeen kanssa yhteistyössä. - Vanhustenhuollon yhteistyössä ilmoitetaan vanhusfoorumit. Muutoin esityksen mukaan.

7 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 22 SOSIAALIOHJAAJA JOONAS SIPPOLAN TEHTÄVÄT, PÄÄTÖSVALTA JA VASTUUTULOSYKSIKÖT Sosiaaliohjaajan virka on määräaikainen; virka on täytetty saakka. Määräaikaisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista että viranhaltija voi keskittyä vanhusten huoltoon. Vammaispalveluasiat jäävät sosiaalisihteerin tehtäviksi. Päätösvalta: Määräaikaiselle sosiaaliohjaajalle Joonas Sippolalle uskotaan hallintosäännön mukaisesta vanhustyönjohtajan päätösvallasta: 1. Ottaa asukkaat Ounasmajojen asumispalveluyksikköön. Myöntää tarvittaessa Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen ostopalveluna. 2. Päättää kotona annettavien palvelujen ja tukipalveluiden myöntämisestä. Päättää ateriapalveluiden myöntämisestä. 3. Päättää omaishoidon tuen myöntämisestä annettujen ohjeiden perusteella. Vastuutulosyksiköt: Joonas Sippola vastaa seuraavista tulosyksiköistä: Tulosyksikkö Vastuuviranhaltija/Laskujen Varahenkilö hyväksyjä Kodinhoitoapu Joonas Sippola Annikki Kallioniemi Määräraha/ netto Sotainvalidien kotipalvelu Joonas Sippola Annikki Kallioniemi Ounasmajat Joonas Sippola Satu-Marja Eira- Keskitalo Muut tukipalvelut Joonas Sippola Annikki Kallioniemi Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Joonas Sippola Annikki Kallioniemi Omaishoidontuki Joonas Sippola Annikki Kallioniemi

8 Perusturvalautakunta Kodinhoitoavun tulosyksikön vastuuviranhaltijana Joonas Sippola toimii kodinhoitajien esimiehenä ja suunnittelee kodinhoitajien työt yhdessä kodinhoitajien kanssa. Kotipalvelun esimiestehtävät työvuorojen suunnittelun osalta Joonas Sippola hoitaa alkaen. Siihen saakka työvuorolistat suunnittelee Satu-Marja Eira- Keskitalo Hetan kotipalvelutiimin osalta. Esityksen mukaan.

9 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 23 JOONAS SIPPOLAN PALKKAUS Joonas Sippola on vastaanottanut määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran Hän on toimittanut edellytetyn lääkärintodistuksen hyväksyttävästä terveydentilasta. Valinnassa noudatetaan koeaikaa 3 kk eli saakka. Joonas Sippola on sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 04SOS050; sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät. Hinnoittelukohdan alaraja on 2055,90. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Joonas Sippolalle maksetaan aj palkkaa 2 255,90 /kk. Maaliskuun ajalta maksetaan hinnoittelukohdan alarajan mukainen palkka. Samalla perusturvalautakunta toteaa, että Annikki Kallioniemen osalta lisätehtävästä maksettava palkan lisä päättyy ja Satu-Marja Eira-Keskitalon osalta Ehdotuksen mukaan.

10 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 24 OSA-AIKAISEN, MÄÄRÄAIKAISEN OSASTOAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Luppokodilla on ollut uudelleen haettavana osa-aikainen, määräaikainen osastoapulaisen toimi. Työaika on 25 % kokoaikaisesta työajasta eli 28 tuntia 42 minuuttia kolmen viikon jaksossa. Työ on kolmivuorotyötä. Mahdollisesti työaika lisääntyy keväällä. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus tai työkokemus alalta. Saamenkielen taito katsotaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Valitun tulee ennen työn vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Määräaikaan mennessä tointa on hakenut yksi henkilö. Hakemusjäljennös esityslistan liitteenä. (LIITE 1) Tointa hakenut Maarit Vuontisjärvi on työskennellyt aikaisemmin Luppokodilla osastoapulaisen lyhytaikaisissa määräaikaisissa sijaisuuksissa vuosien aikana. Osa-aikaiseen, määräaikaiseen osastoapulaisen toimeen valitaan Maarit Vuontisjärvi. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa ja valitun tulee ennen työn vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Käsittely: Riitta Vieltojärvi ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Jaakko Alamattila Ehdotuksen mukaan. Määräaikainen tehtävä täytetään saakka.

11 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 25 MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN/KOTIAVUSTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN Saamelaiskäräjät on esittänyt Lapin aluehallintovirastolle, että Enontekiön kunnalle myönnettäisiin saamelaisten sosiaalipalvelujen turvaamiseen tarkoitettua erityisvaltionavustusta saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan palkkaukseen. Saamelaiskäräjien ja kunnan sopimuksen mukaan: Toiminnan tavoitteena on tarjota saamenkielisiä hoito- ja avustajapalveluita saamenkielisille vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille. Työntekijän toimialueena on koko kunta. Lisäksi työntekijä kehittää ja ohjaa saamenkielistä toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa alueen saamenkielisille ihmisille. Toiminnan kuluihin saamelaiskäräjät on varannut valtionavustusta Kunnan rahoitusosuus on Sosiaalitoimistossa on keskusteltu toiminnan hankkimisesta ostopalveluna. Asiasta on alustavasti keskustelu myös Sámi Soster ry:n kanssa. Keskusteluissa on kuitenkin tullut esille, että toiminta olisi syytä järjestää kunnan omana toimintana, koska tarkoituksenmukaisinta on, että määräaikainen saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja toimii kiinteänä osana kunnan kotipalvelua, vammaispalvelua sekä kunnan mielenterveyskuntoutujien palveluja. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntaan perustetaan määräaikainen, saamenkielisen lähihoitajan /kotiavustajan toimi kunnan kotipalveluun. Kelpoisuusvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus (soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava koulutus) sekä sujuva saamenkielen suullinen taito ja riittävä saamenkielen kirjallinen taito. Toimi julistetaan haettavaksi ja täytetään ajalle Toimenkuva: Kotipalvelun ja henkilökohtaisen avun antaminen saamenkielisille ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille. Toiminta-alueena koko kunta. Kunnan rahoitusosuus katetaan perusturvalautakunnan kodinhoitoapuun varaamasta määrärahasta. Perusturvalautakunta esittää Saamelaiskäräjille että sen ja kunnan välistä sopimusta muutetaan toiminnan järjestämisen osalta; kunta itse järjestää toiminnan eikä hanki sitä ostopalveluna. Ehdotuksen mukaan.

12 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 26 ENONTEKIÖN KUNNAN JA TUNTURI-LAPIN KEHITYS RY:N PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n ja kunnan neuvotteleman pääsopimuksen Tunturi-Lapin Kehitys Ry:ltä tilattavista työllistämistä ja toimintakykyä tukevien valmennus- ja kuntoutuspaleluiden hankkimisesta Tunturi-Lapin Kehitys Ry:ltä. Kunnanhallitus on valtuuttanut perusturvalautakunnan neuvottelemaan pääsopimuksen alaisesta palvelusopimuksesta sekä hyväksymään sen lautakunnan sopivaksi katsomassa muodossa. Kunnassa ei ole varattu määrärahaa työpajalle työllistämiseen vaan tarkoitus on sijoittaa työpajalle kuntouttavassa työtoiminnassa olevia sekä työharjoittelijoita tai työelämän valmennuksessa olevia. Sopimusesitykset esityslistan oheismateriaalina. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelusopimuksen seuraavilla muutoksilla: 1. Sosiaalitoimi maksaa ruokailun suoraan palveluntuottajille, sekä sopii ruokailusta suoraan palveluntuottajien kanssa. 2. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi tulee sisällyttää palvelusopimukseen. Myös käyttäjätyytyväisyyttä tulee seurata. Perusturvalautakunta esittää Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle että arviointikriteereistä, ja arviointisuunnitelmasta, sovitaan pikimmiten ja, että toiminta- ja arviointikertomus työpajatoiminnasta sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittämisestä vuodelta 2012 esitetään perusturvalautakunnalle mennessä. 3. Sosiaalitoimi voi edelleen sopia kuntouttavasta työtoiminnasta kunnan toimintayksiköiden ja yhdistysten kanssa suoraan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle tehdään kunkin henkilön osalta kanssa oma sopimus. Ehdotuksen mukaan.

13 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset saakka - sosiaalisihteeri - Luppokodin vastaava hoitaja - Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa virka-aikana. STKL SOSTEn jäsenyys Toimistosihteeri Teija Rantatalo - Toimintapiste Hyrylän kassantarkastus pöytäkirja Merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukaan.

14 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 28 SAIRAANHOITAJA ANNE ALATALON IRTISANOUTUMINEN Sairaanhoitaja Anne Alatalo on lähettänyt perusturvalautakunnalle seuraavan kirjeen: Olen valittu sairaanhoitajan toimeen Muonion terveyskeskuksen vuodeosastolle lähtien. Siihen asti olen sairaanhoitajan toimen sijaisuudessa. Tällä ilmoituksella sanon itseni irti sairaanhoitajan toimesta Luppokodilla lähtien. Menneistä työvuosista Enontekiön kunnassa kiittäen ja niitä ilolla muistaen, Enontekiöllä Anne Alatalo, sairaanhoitaja Enontekiön perusturvalautakunta on aiemmin myöntänyt Alatalolle palkattoman virkavapaan saakka. Sijaiseksi Luppokodille on palkattu määräaikaiseen virkasuhteeseen Heidi Risto saakka. Enontekiön perusturvalautakunta päättää myöntää Anne Alatalolle eron sairaanhoitajan virasta lähtien. Perusturvalautakunta hakee täyttöluvan sairaanhoitajan virkaan alkaen. Jos kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, perusturvalautakunta julistaa sairaanhoitajan viran haettavaksi syksyllä ja täyttää sen alkaen. Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta kiittää Anne Alataloa Enontekiön kunnan hyväksi tehdystä merkittävästä työpanoksesta.

15 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 29 PERUSTURVALAUTAKUNNAN OHJEET KIRUNAN KUNNAN KANSSA KÄYTÄVIIN NEUVOTTELUIHIN Tornionjokilaakson neuvoston toiminnanjohtaja Peter Hagström kutsui Karesuvannon kyläyhdistyksen toiveesta Kirunan kaupungin ja Enontekiön kunnan vanhustenhuoltoa koskevaan neuvotteluun. Neuvotteluun osallistuivat Enontekiön kunnasta valtuuston puheenjohtaja, Luppokodin vastaava hoitaja Satu-Marja Eira- Keskitalo, valtuutettu Berit-Ellen Juuso, johtava lääkäri Teemu Taulavuori. Kirunan kunnasta osallistuivat Per-Erik Baas, Ylva Eriksson ja Eila Hiljanen. Seuraava neuvottelu on toukokuussa, ja siihen mennessä olisi tarkoitus että kumpikin kunta selvittäisi mitä palveluja todella olisi tarve, rajan yli tapahtuvalla yhteistyöllä tai ostoilla, järjestää, sekä mitä palveluita voitaisiin tarjota rajan yli. Myöhemmin on tarkoitus pitää seminaari johon myös luottamushenkilöt kutsutaan. Sosiaalitoimessa käydyissä keskusteluissa sekä Karesuvannon kyläläisten kanssa käydyissä on tullut esille kaksi asiaa: Toivomus siitä, että palveluasumista karesuvantolaisille voitaisiin hankkia Ruotsin puolelta Videgårdenista. Kotihoidon palvelut Karesuvannossa ovat haavoittuvat, koska alueella on kaksi kodinhoitajaa ja yksi kotisairaanhoitaja. Viikonloppuja iltahoitoa ei tällä henkilöstömäärällä pystytä pitempiaikaisesti antamaan. Yhteistyö Ruotsin kanssa voisi mahdollistaa viikonloppupalvelut. Käsivarren alueella asuu tällä hetkellä ( ) 35 yli 75 vuotiasta. Valtakunnallisen suosituksen mukaan palveluasumista tarvitsee n 6 % väestöstä, mikä Käsivarren alueella tarkoittaisi kahta palveluasumispaikkaa. Laitoshoitoa valtakunnallisen suosituksen mukaan tarvitsisi 3 % yli 75-vuotiasta, mikä tarkoittaisi yhtä laitoshoitoa tarvitsevaa. Kotipalvelua tulisi tarjota n. 14 % väestöstä, mikä tarkoittaisi Käsivarren alueella n. 5 asiakasta, kun siellä kotipalvelun piirissä on tällä hetkellä n. 10 taloutta. Pienessä lukumäärässä suositukset eivät sovellu kuin karkeaan arviointiin. Käsivarren alueella tällä hetkellä vuotiaita asuu vain 40 henkilöä, joten merkittävästi palvelun tarve alkanee kasvaa vasta n. 10 vuoden kuluttua kun ns. isot ikäluokat alkavat olla yli 75 -vuotiaita, koska vuotiaita Käsivarren alueella asuu jo 82 henkilöä. Tosin avun tarve alkaa Enontekiöllä aiemmin kuin muualla maassa, ja eliniänodote on alhainen. Tällä hetkellä laitoshoitoa ja palveluasumista järjestetään Hetassa. Perusturvalautakunta antaa ohjeet neuvotteluun toukokuussa.

16 Perusturvalautakunta Kirunan kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan selvittää, myös palveluasumisen osalta. Puheenjohtaja päätti kokouksen Seuraava kokous ellei tarvetta ole kokoontua aiemmin.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.11.2014 klo 16.00 18.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 15.5.2014 1 Kokousaika To 15.5.2014 klo 17.00 19.00 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Eira-Keskitalo Satu-Marja, pj. Airaksinen Olavi Juuso Berit-Ellen 26 27, 30 41 Kangosjärvi Niina, 26

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Kovanen

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Sosiaalilautakunta. 8.9.2014. 44 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 31.7.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Sosiaalilautakunta. 8.9.2014. 44 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 31.7. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sosiaalilautakunnan kokous klo 10:00 11:05 pykälät otsikko 44 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1. 31.7.2014 45 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot